سوپرلیگ ترکیه

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
آدانا اسپور
1 2
بورسا اسپور
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
آدانا اسپور
1
2
بورسا اسپور
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
ریزه اسپور
1 1
کونیا اسپور
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
ریزه اسپور
1
1
کونیا اسپور
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
ترابزون اسپور
2 0
کاسیم پاشا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
ترابزون اسپور
2
0
کاسیم پاشا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
بشیکتاش
4 1
آلانیا اسپور
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
بشیکتاش
4
1
آلانیا اسپور
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
گنچلر بیرلیگی
2 0
گازیانتپ اسپور
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
گنچلر بیرلیگی
2
0
گازیانتپ اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
کایسری اسپور
0 2
آک حصار بلدیه
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
کایسری اسپور
0
2
آک حصار بلدیه
| Kadir Has Şehir Stadı
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
آنتالیا اسپور
0 0
عثمانلی اسپور
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
آنتالیا اسپور
0
0
عثمانلی اسپور
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
استانبول باشاک شهیر
1 0
فنرباغچه
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
استانبول باشاک شهیر
1
0
فنرباغچه
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
گالاتاسرای
1 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
گالاتاسرای
1
0
کاردمیر کارابوک اسپور
هفته 2
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
آلانیا اسپور
2 1
آنتالیا اسپور
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
آلانیا اسپور
2
1
آنتالیا اسپور
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
کونیا اسپور
2 2
بشیکتاش
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
کونیا اسپور
2
2
بشیکتاش
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
کاسیم پاشا
1 1
آدانا اسپور
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
کاسیم پاشا
1
1
آدانا اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
آک حصار بلدیه
1 3
گالاتاسرای
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
آک حصار بلدیه
1
3
گالاتاسرای
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
گازیانتپ اسپور
1 0
ترابزون اسپور
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
گازیانتپ اسپور
1
0
ترابزون اسپور
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
بورسا اسپور
0 2
استانبول باشاک شهیر
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
بورسا اسپور
0
2
استانبول باشاک شهیر
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
کاردمیر کارابوک اسپور
3 0
ریزه اسپور
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
کاردمیر کارابوک اسپور
3
0
ریزه اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
فنرباغچه
3 3
کایسری اسپور
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
فنرباغچه
3
3
کایسری اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
عثمانلی اسپور
2 2
گنچلر بیرلیگی
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
عثمانلی اسپور
2
2
گنچلر بیرلیگی
هفته 3
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
استانبول باشاک شهیر
3 1
کاسیم پاشا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
استانبول باشاک شهیر
3
1
کاسیم پاشا
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
کایسری اسپور
1 1
گالاتاسرای
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
کایسری اسپور
1
1
گالاتاسرای
| Kadir Has Şehir Stadı
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آدانا اسپور
0 0
گازیانتپ اسپور
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آدانا اسپور
0
0
گازیانتپ اسپور
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
گنچلر بیرلیگی
0 0
آلانیا اسپور
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
گنچلر بیرلیگی
0
0
آلانیا اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:45
بشیکتاش
3 1
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:45
بشیکتاش
3
1
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ریزه اسپور
1 0
آک حصار بلدیه
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ریزه اسپور
1
0
آک حصار بلدیه
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ترابزون اسپور
0 2
عثمانلی اسپور
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ترابزون اسپور
0
2
عثمانلی اسپور
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آنتالیا اسپور
1 3
کونیا اسپور
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آنتالیا اسپور
1
3
کونیا اسپور
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
فنرباغچه
0 1
بورسا اسپور
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
فنرباغچه
0
1
بورسا اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
هفته 4
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
3 2
آنتالیا اسپور
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
3
2
آنتالیا اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
بورسا اسپور
3 1
کایسری اسپور
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
بورسا اسپور
3
1
کایسری اسپور
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
آلانیا اسپور
3 0
ترابزون اسپور
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
آلانیا اسپور
3
0
ترابزون اسپور
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
گالاتاسرای
2 0
ریزه اسپور
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
گالاتاسرای
2
0
ریزه اسپور
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
کونیا اسپور
1 1
گنچلر بیرلیگی
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
کونیا اسپور
1
1
گنچلر بیرلیگی
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
عثمانلی اسپور
1 0
آدانا اسپور
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
عثمانلی اسپور
1
0
آدانا اسپور
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
گازیانتپ اسپور
0 1
استانبول باشاک شهیر
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
گازیانتپ اسپور
0
1
استانبول باشاک شهیر
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آک حصار بلدیه
0 2
بشیکتاش
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آک حصار بلدیه
0
2
بشیکتاش
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
کاسیم پاشا
1 5
فنرباغچه
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
کاسیم پاشا
1
5
فنرباغچه
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
هفته 5
۲ مهر ۱۳۹۵ 21:30
آنتالیا اسپور
0 0
آک حصار بلدیه
۲ مهر ۱۳۹۵ 21:30
آنتالیا اسپور
0
0
آک حصار بلدیه
۳ مهر ۱۳۹۵ 15:00
استانبول باشاک شهیر
2 2
عثمانلی اسپور
۳ مهر ۱۳۹۵ 15:00
استانبول باشاک شهیر
2
2
عثمانلی اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ترابزون اسپور
1 0
کونیا اسپور
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ترابزون اسپور
1
0
کونیا اسپور
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بشیکتاش
2 2
گالاتاسرای
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بشیکتاش
2
2
گالاتاسرای
۴ مهر ۱۳۹۵ 15:00
کایسری اسپور
2 1
ریزه اسپور
۴ مهر ۱۳۹۵ 15:00
کایسری اسپور
2
1
ریزه اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
بورسا اسپور
1 0
کاسیم پاشا
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
بورسا اسپور
1
0
کاسیم پاشا
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
2 1
گازیانتپ اسپور
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
2
1
گازیانتپ اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
گنچلر بیرلیگی
2 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
گنچلر بیرلیگی
2
0
کاردمیر کارابوک اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۵ مهر ۱۳۹۵ 21:30
آدانا اسپور
3 2
آلانیا اسپور
۵ مهر ۱۳۹۵ 21:30
آدانا اسپور
3
2
آلانیا اسپور
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
هفته 6
۹ مهر ۱۳۹۵ 21:30
آک حصار بلدیه
0 0
گنچلر بیرلیگی
۹ مهر ۱۳۹۵ 21:30
آک حصار بلدیه
0
0
گنچلر بیرلیگی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
کاردمیر کارابوک اسپور
4 0
ترابزون اسپور
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
کاردمیر کارابوک اسپور
4
0
ترابزون اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
کاسیم پاشا
3 1
کایسری اسپور
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
کاسیم پاشا
3
1
کایسری اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
گازیانتپ اسپور
3 2
بورسا اسپور
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
گازیانتپ اسپور
3
2
بورسا اسپور
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
0 1
بشیکتاش
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
0
1
بشیکتاش
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آلانیا اسپور
0 5
استانبول باشاک شهیر
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آلانیا اسپور
0
5
استانبول باشاک شهیر
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:30
گالاتاسرای
3 1
آنتالیا اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:30
گالاتاسرای
3
1
آنتالیا اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کونیا اسپور
1 0
آدانا اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کونیا اسپور
1
0
آدانا اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
عثمانلی اسپور
1 1
فنرباغچه
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
عثمانلی اسپور
1
1
فنرباغچه
هفته 7
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 15:30
کاسیم پاشا
0 0
گازیانتپ اسپور
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 15:30
کاسیم پاشا
0
0
گازیانتپ اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
کایسری اسپور
0 1
بشیکتاش
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
کایسری اسپور
0
1
بشیکتاش
| Kadir Has Şehir Stadı
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
آدانا اسپور
1 2
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
آدانا اسپور
1
2
کاردمیر کارابوک اسپور
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
گنچلر بیرلیگی
0 1
گالاتاسرای
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
گنچلر بیرلیگی
0
1
گالاتاسرای
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 15:00
بورسا اسپور
0 0
عثمانلی اسپور
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 15:00
بورسا اسپور
0
0
عثمانلی اسپور
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 15:00
استانبول باشاک شهیر
1 1
کونیا اسپور
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 15:00
استانبول باشاک شهیر
1
1
کونیا اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فنرباغچه
1 1
آلانیا اسپور
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فنرباغچه
1
1
آلانیا اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
ترابزون اسپور
0 0
آک حصار بلدیه
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
ترابزون اسپور
0
0
آک حصار بلدیه
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 20:30
آنتالیا اسپور
1 1
ریزه اسپور
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 20:30
آنتالیا اسپور
1
1
ریزه اسپور
هفته 8
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
2 1
گنچلر بیرلیگی
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
2
1
گنچلر بیرلیگی
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
گازیانتپ اسپور
1 2
کایسری اسپور
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
گازیانتپ اسپور
1
2
کایسری اسپور
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
آلانیا اسپور
0 2
بورسا اسپور
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
آلانیا اسپور
0
2
بورسا اسپور
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آک حصار بلدیه
1 0
آدانا اسپور
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آک حصار بلدیه
1
0
آدانا اسپور
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
0 1
ترابزون اسپور
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
0
1
ترابزون اسپور
۲ آبان ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0 2
استانبول باشاک شهیر
۲ آبان ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0
2
استانبول باشاک شهیر
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
1 2
کاسیم پاشا
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
1
2
کاسیم پاشا
۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
3 0
آنتالیا اسپور
۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
3
0
آنتالیا اسپور
۳ آبان ۱۳۹۵ 21:30
کونیا اسپور
0 1
فنرباغچه
۳ آبان ۱۳۹۵ 21:30
کونیا اسپور
0
1
فنرباغچه
هفته 9
۷ آبان ۱۳۹۵ 21:30
گنچلر بیرلیگی
1 1
بشیکتاش
۷ آبان ۱۳۹۵ 21:30
گنچلر بیرلیگی
1
1
بشیکتاش
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۸ آبان ۱۳۹۵ 15:00
گازیانتپ اسپور
3 1
عثمانلی اسپور
۸ آبان ۱۳۹۵ 15:00
گازیانتپ اسپور
3
1
عثمانلی اسپور
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بورسا اسپور
2 0
کونیا اسپور
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بورسا اسپور
2
0
کونیا اسپور
۸ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آدانا اسپور
0 1
گالاتاسرای
۸ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آدانا اسپور
0
1
گالاتاسرای
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۹ آبان ۱۳۹۵ 15:00
استانبول باشاک شهیر
5 1
آک حصار بلدیه
۹ آبان ۱۳۹۵ 15:00
استانبول باشاک شهیر
5
1
آک حصار بلدیه
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ترابزون اسپور
2 2
ریزه اسپور
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ترابزون اسپور
2
2
ریزه اسپور
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
5 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
5
0
کاردمیر کارابوک اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
کاسیم پاشا
2 1
آلانیا اسپور
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
کاسیم پاشا
2
1
آلانیا اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
کایسری اسپور
0 1
آنتالیا اسپور
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
کایسری اسپور
0
1
آنتالیا اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
هفته 10
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 21:30
گالاتاسرای
1 2
استانبول باشاک شهیر
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 21:30
گالاتاسرای
1
2
استانبول باشاک شهیر
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 15:00
آلانیا اسپور
4 3
گازیانتپ اسپور
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 15:00
آلانیا اسپور
4
3
گازیانتپ اسپور
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کاردمیر کارابوک اسپور
0 0
بورسا اسپور
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کاردمیر کارابوک اسپور
0
0
بورسا اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آنتالیا اسپور
1 0
گنچلر بیرلیگی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آنتالیا اسپور
1
0
گنچلر بیرلیگی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
2 1
ترابزون اسپور
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
2
1
ترابزون اسپور
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 15:00
ریزه اسپور
2 2
آدانا اسپور
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 15:00
ریزه اسپور
2
2
آدانا اسپور
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
1 1
کایسری اسپور
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
1
1
کایسری اسپور
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آک حصار بلدیه
1 3
فنرباغچه
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آک حصار بلدیه
1
3
فنرباغچه
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
کونیا اسپور
2 1
کاسیم پاشا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
کونیا اسپور
2
1
کاسیم پاشا
هفته 11
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 15:00
گازیانتپ اسپور
0 3
کونیا اسپور
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 15:00
گازیانتپ اسپور
0
3
کونیا اسپور
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بورسا اسپور
0 0
آک حصار بلدیه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بورسا اسپور
0
0
آک حصار بلدیه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آدانا اسپور
1 2
بشیکتاش
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آدانا اسپور
1
2
بشیکتاش
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
عثمانلی اسپور
2 0
آلانیا اسپور
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
عثمانلی اسپور
2
0
آلانیا اسپور
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 15:30
کاسیم پاشا
2 2
کاردمیر کارابوک اسپور
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 15:30
کاسیم پاشا
2
2
کاردمیر کارابوک اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 15:30
کایسری اسپور
0 2
گنچلر بیرلیگی
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 15:30
کایسری اسپور
0
2
گنچلر بیرلیگی
| Kadir Has Şehir Stadı
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
فنرباغچه
2 0
گالاتاسرای
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
فنرباغچه
2
0
گالاتاسرای
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
استانبول باشاک شهیر
2 1
ریزه اسپور
۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
استانبول باشاک شهیر
2
1
ریزه اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۱ آذر ۱۳۹۵ 21:30
ترابزون اسپور
0 1
آنتالیا اسپور
۱ آذر ۱۳۹۵ 21:30
ترابزون اسپور
0
1
آنتالیا اسپور
هفته 12
۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
آلانیا اسپور
3 0
کایسری اسپور
۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
آلانیا اسپور
3
0
کایسری اسپور
۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
گالاتاسرای
3 1
بورسا اسپور
۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
گالاتاسرای
3
1
بورسا اسپور
۶ آذر ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
2 0
گازیانتپ اسپور
۶ آذر ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
2
0
گازیانتپ اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۶ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آک حصار بلدیه
1 0
کاسیم پاشا
۶ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آک حصار بلدیه
1
0
کاسیم پاشا
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آنتالیا اسپور
1 0
آدانا اسپور
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آنتالیا اسپور
1
0
آدانا اسپور
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
1 1
استانبول باشاک شهیر
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
1
1
استانبول باشاک شهیر
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
گنچلر بیرلیگی
0 0
ترابزون اسپور
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
گنچلر بیرلیگی
0
0
ترابزون اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
1 5
فنرباغچه
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
1
5
فنرباغچه
۸ آذر ۱۳۹۵ 21:30
کونیا اسپور
1 1
عثمانلی اسپور
۸ آذر ۱۳۹۵ 21:30
کونیا اسپور
1
1
عثمانلی اسپور
هفته 13
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 15:30
استانبول باشاک شهیر
2 2
آنتالیا اسپور
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 15:30
استانبول باشاک شهیر
2
2
آنتالیا اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
0 0
بشیکتاش
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
0
0
بشیکتاش
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 15:00
آلانیا اسپور
2 3
کونیا اسپور
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 15:00
آلانیا اسپور
2
3
کونیا اسپور
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
گازیانتپ اسپور
1 2
آک حصار بلدیه
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
گازیانتپ اسپور
1
2
آک حصار بلدیه
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
2 1
کاردمیر کارابوک اسپور
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
2
1
کاردمیر کارابوک اسپور
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آدانا اسپور
0 2
گنچلر بیرلیگی
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آدانا اسپور
0
2
گنچلر بیرلیگی
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
کاسیم پاشا
1 2
گالاتاسرای
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
کاسیم پاشا
1
2
گالاتاسرای
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
بورسا اسپور
2 1
ریزه اسپور
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
بورسا اسپور
2
1
ریزه اسپور
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
کایسری اسپور
0 1
ترابزون اسپور
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 21:30
کایسری اسپور
0
1
ترابزون اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
هفته 14
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
ترابزون اسپور
4 1
آدانا اسپور
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
ترابزون اسپور
4
1
آدانا اسپور
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 17:30
ریزه اسپور
0 1
کاسیم پاشا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 17:30
ریزه اسپور
0
1
کاسیم پاشا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
2 1
بورسا اسپور
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
2
1
بورسا اسپور
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:30
گنچلر بیرلیگی
0 0
استانبول باشاک شهیر
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:30
گنچلر بیرلیگی
0
0
استانبول باشاک شهیر
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0 2
آلانیا اسپور
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0
2
آلانیا اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آک حصار بلدیه
1 2
عثمانلی اسپور
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آک حصار بلدیه
1
2
عثمانلی اسپور
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
3 1
گازیانتپ اسپور
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
3
1
گازیانتپ اسپور
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
کونیا اسپور
1 0
کایسری اسپور
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
کونیا اسپور
1
0
کایسری اسپور
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 21:30
آنتالیا اسپور
1 0
فنرباغچه
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 21:30
آنتالیا اسپور
1
0
فنرباغچه
هفته 15
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
استانبول باشاک شهیر
1 0
ترابزون اسپور
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
استانبول باشاک شهیر
1
0
ترابزون اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
کاسیم پاشا
2 1
بشیکتاش
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
کاسیم پاشا
2
1
بشیکتاش
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 15:00
گازیانتپ اسپور
1 2
ریزه اسپور
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 15:00
گازیانتپ اسپور
1
2
ریزه اسپور
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1 1
کونیا اسپور
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1
1
کونیا اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آدانا اسپور
2 1
کایسری اسپور
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آدانا اسپور
2
1
کایسری اسپور
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آلانیا اسپور
0 0
آک حصار بلدیه
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آلانیا اسپور
0
0
آک حصار بلدیه
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
عثمانلی اسپور
2 2
گالاتاسرای
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
عثمانلی اسپور
2
2
گالاتاسرای
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
بورسا اسپور
2 1
آنتالیا اسپور
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
بورسا اسپور
2
1
آنتالیا اسپور
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
فنرباغچه
3 0
گنچلر بیرلیگی
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
فنرباغچه
3
0
گنچلر بیرلیگی
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
هفته 16
۴ دی ۱۳۹۵ 17:30
آدانا اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
۴ دی ۱۳۹۵ 17:30
آدانا اسپور
1
1
استانبول باشاک شهیر
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۴ دی ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
1 0
گازیانتپ اسپور
۴ دی ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
1
0
گازیانتپ اسپور
۵ دی ۱۳۹۵ 15:00
ریزه اسپور
0 1
عثمانلی اسپور
۵ دی ۱۳۹۵ 15:00
ریزه اسپور
0
1
عثمانلی اسپور
۵ دی ۱۳۹۵ 17:30
آک حصار بلدیه
1 0
کونیا اسپور
۵ دی ۱۳۹۵ 17:30
آک حصار بلدیه
1
0
کونیا اسپور
۵ دی ۱۳۹۵ 17:30
کایسری اسپور
2 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۵ دی ۱۳۹۵ 17:30
کایسری اسپور
2
0
کاردمیر کارابوک اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
آنتالیا اسپور
2 1
کاسیم پاشا
۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
آنتالیا اسپور
2
1
کاسیم پاشا
۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
5 1
آلانیا اسپور
۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
5
1
آلانیا اسپور
۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
گنچلر بیرلیگی
3 1
بورسا اسپور
۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
گنچلر بیرلیگی
3
1
بورسا اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۶ دی ۱۳۹۵ 21:30
ترابزون اسپور
0 3
فنرباغچه
۶ دی ۱۳۹۵ 21:30
ترابزون اسپور
0
3
فنرباغچه
هفته 17
۲۴ دی ۱۳۹۵ 21:30
بورسا اسپور
1 2
ترابزون اسپور
۲۴ دی ۱۳۹۵ 21:30
بورسا اسپور
1
2
ترابزون اسپور
۲۵ دی ۱۳۹۵ 15:00
آلانیا اسپور
2 3
ریزه اسپور
۲۵ دی ۱۳۹۵ 15:00
آلانیا اسپور
2
3
ریزه اسپور
۲۵ دی ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1 0
آک حصار بلدیه
۲۵ دی ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1
0
آک حصار بلدیه
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲۵ دی ۱۳۹۵ 17:30
استانبول باشاک شهیر
5 0
کایسری اسپور
۲۵ دی ۱۳۹۵ 17:30
استانبول باشاک شهیر
5
0
کایسری اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
کونیا اسپور
0 1
گالاتاسرای
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
کونیا اسپور
0
1
گالاتاسرای
۲۶ دی ۱۳۹۵ 15:00
کاسیم پاشا
3 0
گنچلر بیرلیگی
۲۶ دی ۱۳۹۵ 15:00
کاسیم پاشا
3
0
گنچلر بیرلیگی
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
گازیانتپ اسپور
0 3
آنتالیا اسپور
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
گازیانتپ اسپور
0
3
آنتالیا اسپور
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
2 2
آدانا اسپور
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
2
2
آدانا اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۲۷ دی ۱۳۹۵ 20:30
عثمانلی اسپور
0 2
بشیکتاش
۲۷ دی ۱۳۹۵ 20:30
عثمانلی اسپور
0
2
بشیکتاش
هفته 18
۲ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
آک حصار بلدیه
0 0
کایسری اسپور
۲ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
آک حصار بلدیه
0
0
کایسری اسپور
۲ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
کونیا اسپور
2 1
ریزه اسپور
۲ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
کونیا اسپور
2
1
ریزه اسپور
۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
بورسا اسپور
0 1
آدانا اسپور
۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
بورسا اسپور
0
1
آدانا اسپور
۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
2 1
گالاتاسرای
۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
2
1
گالاتاسرای
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۳ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
عثمانلی اسپور
1 2
آنتالیا اسپور
۳ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
عثمانلی اسپور
1
2
آنتالیا اسپور
۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
کاسیم پاشا
0 1
ترابزون اسپور
۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
کاسیم پاشا
0
1
ترابزون اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
1 0
استانبول باشاک شهیر
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
1
0
استانبول باشاک شهیر
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۴ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
آلانیا اسپور
1 4
بشیکتاش
۴ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
آلانیا اسپور
1
4
بشیکتاش
۲۳ فروردین ۱۳۹۶ 19:00
گازیانتپ اسپور
0 1
گنچلر بیرلیگی
۲۳ فروردین ۱۳۹۶ 19:00
گازیانتپ اسپور
0
1
گنچلر بیرلیگی
هفته 19
۹ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
ریزه اسپور
1 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۹ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
ریزه اسپور
1
0
کاردمیر کارابوک اسپور
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
آنتالیا اسپور
2 1
آلانیا اسپور
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
آنتالیا اسپور
2
1
آلانیا اسپور
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
6 0
آک حصار بلدیه
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
6
0
آک حصار بلدیه
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
گنچلر بیرلیگی
1 1
عثمانلی اسپور
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
گنچلر بیرلیگی
1
1
عثمانلی اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
استانبول باشاک شهیر
1 0
بورسا اسپور
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
استانبول باشاک شهیر
1
0
بورسا اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
ترابزون اسپور
4 0
گازیانتپ اسپور
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
ترابزون اسپور
4
0
گازیانتپ اسپور
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
کایسری اسپور
4 1
فنرباغچه
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
کایسری اسپور
4
1
فنرباغچه
| Kadir Has Şehir Stadı
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
آدانا اسپور
2 0
کاسیم پاشا
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
آدانا اسپور
2
0
کاسیم پاشا
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
بشیکتاش
5 1
کونیا اسپور
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
بشیکتاش
5
1
کونیا اسپور
هفته 20
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
2 1
بشیکتاش
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
2
1
بشیکتاش
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
آلانیا اسپور
3 0
گنچلر بیرلیگی
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
آلانیا اسپور
3
0
گنچلر بیرلیگی
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
0 1
ترابزون اسپور
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
0
1
ترابزون اسپور
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
بورسا اسپور
1 1
فنرباغچه
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
بورسا اسپور
1
1
فنرباغچه
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
آک حصار بلدیه
1 0
ریزه اسپور
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
آک حصار بلدیه
1
0
ریزه اسپور
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
کاسیم پاشا
4 0
استانبول باشاک شهیر
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
کاسیم پاشا
4
0
استانبول باشاک شهیر
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
کونیا اسپور
1 1
آنتالیا اسپور
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
کونیا اسپور
1
1
آنتالیا اسپور
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
1 2
کایسری اسپور
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
1
2
کایسری اسپور
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
گازیانتپ اسپور
1 0
آدانا اسپور
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
گازیانتپ اسپور
1
0
آدانا اسپور
هفته 21
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
کایسری اسپور
2 0
بورسا اسپور
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
کایسری اسپور
2
0
بورسا اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
آنتالیا اسپور
1 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 15:00
آنتالیا اسپور
1
0
کاردمیر کارابوک اسپور
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
استانبول باشاک شهیر
0 0
گازیانتپ اسپور
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
استانبول باشاک شهیر
0
0
گازیانتپ اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
1 1
گالاتاسرای
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
1
1
گالاتاسرای
۱ اسفند ۱۳۹۵ 14:30
گنچلر بیرلیگی
2 0
کونیا اسپور
۱ اسفند ۱۳۹۵ 14:30
گنچلر بیرلیگی
2
0
کونیا اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۱ اسفند ۱۳۹۵ 16:30
فنرباغچه
0 0
کاسیم پاشا
۱ اسفند ۱۳۹۵ 16:30
فنرباغچه
0
0
کاسیم پاشا
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
آدانا اسپور
1 5
عثمانلی اسپور
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
آدانا اسپور
1
5
عثمانلی اسپور
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
3 1
آک حصار بلدیه
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
3
1
آک حصار بلدیه
۲ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
ترابزون اسپور
0 0
آلانیا اسپور
۲ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
ترابزون اسپور
0
0
آلانیا اسپور
هفته 22
۶ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
2 4
کایسری اسپور
۶ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
2
4
کایسری اسپور
۶ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
کاسیم پاشا
4 0
بورسا اسپور
۶ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
کاسیم پاشا
4
0
بورسا اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۷ اسفند ۱۳۹۵ 16:30
آلانیا اسپور
4 1
آدانا اسپور
۷ اسفند ۱۳۹۵ 16:30
آلانیا اسپور
4
1
آدانا اسپور
۷ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
آک حصار بلدیه
3 0
آنتالیا اسپور
۷ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
آک حصار بلدیه
3
0
آنتالیا اسپور
۷ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
کونیا اسپور
1 1
ترابزون اسپور
۷ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
کونیا اسپور
1
1
ترابزون اسپور
۸ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1 0
گنچلر بیرلیگی
۸ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1
0
گنچلر بیرلیگی
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
0 1
استانبول باشاک شهیر
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
0
1
استانبول باشاک شهیر
۸ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
گازیانتپ اسپور
1 1
فنرباغچه
۸ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
گازیانتپ اسپور
1
1
فنرباغچه
۹ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
گالاتاسرای
0 1
بشیکتاش
۹ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
گالاتاسرای
0
1
بشیکتاش
هفته 23
۱۳ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
ترابزون اسپور
1 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۱۳ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
ترابزون اسپور
1
0
کاردمیر کارابوک اسپور
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
بورسا اسپور
2 1
گازیانتپ اسپور
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
بورسا اسپور
2
1
گازیانتپ اسپور
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
1 0
ریزه اسپور
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
1
0
ریزه اسپور
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
استانبول باشاک شهیر
2 1
آلانیا اسپور
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
استانبول باشاک شهیر
2
1
آلانیا اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
آدانا اسپور
0 1
کونیا اسپور
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
آدانا اسپور
0
1
کونیا اسپور
| 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
1 0
عثمانلی اسپور
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
فنرباغچه
1
0
عثمانلی اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
کایسری اسپور
2 2
کاسیم پاشا
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
کایسری اسپور
2
2
کاسیم پاشا
| Kadir Has Şehir Stadı
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
گنچلر بیرلیگی
2 0
آک حصار بلدیه
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
گنچلر بیرلیگی
2
0
آک حصار بلدیه
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
آنتالیا اسپور
2 3
گالاتاسرای
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
آنتالیا اسپور
2
3
گالاتاسرای
هفته 24
۲۰ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
آلانیا اسپور
2 3
فنرباغچه
۲۰ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
آلانیا اسپور
2
3
فنرباغچه
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
2 0
آدانا اسپور
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
2
0
آدانا اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
1 1
بورسا اسپور
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
عثمانلی اسپور
1
1
بورسا اسپور
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
3 2
گنچلر بیرلیگی
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
گالاتاسرای
3
2
گنچلر بیرلیگی
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
گازیانتپ اسپور
0 2
کاسیم پاشا
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
گازیانتپ اسپور
0
2
کاسیم پاشا
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
کونیا اسپور
0 3
استانبول باشاک شهیر
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
کونیا اسپور
0
3
استانبول باشاک شهیر
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
2 2
کایسری اسپور
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
بشیکتاش
2
2
کایسری اسپور
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
ریزه اسپور
1 2
آنتالیا اسپور
۲۲ اسفند ۱۳۹۵