سوپرلیگ ترکیه

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 19 آگوست 2016 23:15
آدانا اسپور
1 2
بورسا اسپور
19 آگوست 2016 23:15
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
1
2
بورسا اسپور
20 آگوست 2016 21:00
ریزه اسپور
1 1
کونیا اسپور
20 آگوست 2016 21:00
ریزه اسپور
1
1
کونیا اسپور
20 آگوست 2016 21:00
ترابزون اسپور
2 0
کاسیم پاشا
20 آگوست 2016 21:00
ترابزون اسپور
2
0
کاسیم پاشا
20 آگوست 2016 23:15
بشیکتاش
4 1
آلانیا اسپور
20 آگوست 2016 23:15
بشیکتاش
4
1
آلانیا اسپور
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu 21 آگوست 2016 21:00
گنچلر بیرلیگی
2 0
گازیانتپ اسپور
21 آگوست 2016 21:00
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
2
0
گازیانتپ اسپور
Kadir Has Şehir Stadı 21 آگوست 2016 21:00
کایسری اسپور
0 2
آک حصار بلدیه
21 آگوست 2016 21:00
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
0
2
آک حصار بلدیه
21 آگوست 2016 23:15
آنتالیا اسپور
0 0
عثمانلی اسپور
21 آگوست 2016 23:15
آنتالیا اسپور
0
0
عثمانلی اسپور
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 21 آگوست 2016 23:15
استانبول باشاک شهیر
1 0
فنرباغچه
21 آگوست 2016 23:15
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
1
0
فنرباغچه
22 آگوست 2016 23:15
گالاتاسرای
1 0
کاردمیر کارابوک اسپور
22 آگوست 2016 23:15
گالاتاسرای
1
0
کاردمیر کارابوک اسپور
هفته 2
26 آگوست 2016 23:15
آلانیا اسپور
2 1
آنتالیا اسپور
26 آگوست 2016 23:15
آلانیا اسپور
2
1
آنتالیا اسپور
26 آگوست 2016 23:15
کونیا اسپور
2 2
بشیکتاش
26 آگوست 2016 23:15
کونیا اسپور
2
2
بشیکتاش
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 27 آگوست 2016 21:00
کاسیم پاشا
1 1
آدانا اسپور
27 آگوست 2016 21:00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
1
1
آدانا اسپور
27 آگوست 2016 23:15
آک حصار بلدیه
1 3
گالاتاسرای
27 آگوست 2016 23:15
آک حصار بلدیه
1
3
گالاتاسرای
27 آگوست 2016 23:15
گازیانتپ اسپور
1 0
ترابزون اسپور
27 آگوست 2016 23:15
گازیانتپ اسپور
1
0
ترابزون اسپور
28 آگوست 2016 21:00
بورسا اسپور
0 2
استانبول باشاک شهیر
28 آگوست 2016 21:00
بورسا اسپور
0
2
استانبول باشاک شهیر
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 28 آگوست 2016 21:00
کاردمیر کارابوک اسپور
3 0
ریزه اسپور
28 آگوست 2016 21:00
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
3
0
ریزه اسپور
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 28 آگوست 2016 23:15
فنرباغچه
3 3
کایسری اسپور
28 آگوست 2016 23:15
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
3
3
کایسری اسپور
28 آگوست 2016 23:15
عثمانلی اسپور
2 2
گنچلر بیرلیگی
28 آگوست 2016 23:15
عثمانلی اسپور
2
2
گنچلر بیرلیگی
هفته 3
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 10 سپتامبر 2016 18:30
استانبول باشاک شهیر
3 1
کاسیم پاشا
10 سپتامبر 2016 18:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
3
1
کاسیم پاشا
Kadir Has Şehir Stadı 10 سپتامبر 2016 20:30
کایسری اسپور
1 1
گالاتاسرای
10 سپتامبر 2016 20:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
1
1
گالاتاسرای
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 10 سپتامبر 2016 21:30
آدانا اسپور
0 0
گازیانتپ اسپور
10 سپتامبر 2016 21:30
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
0
0
گازیانتپ اسپور
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu 10 سپتامبر 2016 21:30
گنچلر بیرلیگی
0 0
آلانیا اسپور
10 سپتامبر 2016 21:30
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
0
0
آلانیا اسپور
10 سپتامبر 2016 22:45
بشیکتاش
3 1
کاردمیر کارابوک اسپور
10 سپتامبر 2016 22:45
بشیکتاش
3
1
کاردمیر کارابوک اسپور
11 سپتامبر 2016 18:30
ریزه اسپور
1 0
آک حصار بلدیه
11 سپتامبر 2016 18:30
ریزه اسپور
1
0
آک حصار بلدیه
11 سپتامبر 2016 18:30
ترابزون اسپور
0 2
عثمانلی اسپور
11 سپتامبر 2016 18:30
ترابزون اسپور
0
2
عثمانلی اسپور
11 سپتامبر 2016 21:30
آنتالیا اسپور
1 3
کونیا اسپور
11 سپتامبر 2016 21:30
آنتالیا اسپور
1
3
کونیا اسپور
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 11 سپتامبر 2016 21:30
فنرباغچه
0 1
بورسا اسپور
11 سپتامبر 2016 21:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
0
1
بورسا اسپور
هفته 4
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 16 سپتامبر 2016 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
3 2
آنتالیا اسپور
16 سپتامبر 2016 20:30
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
3
2
آنتالیا اسپور
16 سپتامبر 2016 21:30
بورسا اسپور
3 1
کایسری اسپور
16 سپتامبر 2016 21:30
بورسا اسپور
3
1
کایسری اسپور
17 سپتامبر 2016 19:30
آلانیا اسپور
3 0
ترابزون اسپور
17 سپتامبر 2016 19:30
آلانیا اسپور
3
0
ترابزون اسپور
17 سپتامبر 2016 22:00
گالاتاسرای
2 0
ریزه اسپور
17 سپتامبر 2016 22:00
گالاتاسرای
2
0
ریزه اسپور
18 سپتامبر 2016 18:30
کونیا اسپور
1 1
گنچلر بیرلیگی
18 سپتامبر 2016 18:30
کونیا اسپور
1
1
گنچلر بیرلیگی
18 سپتامبر 2016 18:30
عثمانلی اسپور
1 0
آدانا اسپور
18 سپتامبر 2016 18:30
عثمانلی اسپور
1
0
آدانا اسپور
18 سپتامبر 2016 21:00
گازیانتپ اسپور
0 1
استانبول باشاک شهیر
18 سپتامبر 2016 21:00
گازیانتپ اسپور
0
1
استانبول باشاک شهیر
18 سپتامبر 2016 21:30
آک حصار بلدیه
0 2
بشیکتاش
18 سپتامبر 2016 21:30
آک حصار بلدیه
0
2
بشیکتاش
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 19 سپتامبر 2016 21:30
کاسیم پاشا
1 5
فنرباغچه
19 سپتامبر 2016 21:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
1
5
فنرباغچه
هفته 5
23 سپتامبر 2016 21:30
آنتالیا اسپور
0 0
آک حصار بلدیه
23 سپتامبر 2016 21:30
آنتالیا اسپور
0
0
آک حصار بلدیه
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 24 سپتامبر 2016 15:00
استانبول باشاک شهیر
2 2
عثمانلی اسپور
24 سپتامبر 2016 15:00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
2
2
عثمانلی اسپور
24 سپتامبر 2016 17:30
ترابزون اسپور
1 0
کونیا اسپور
24 سپتامبر 2016 17:30
ترابزون اسپور
1
0
کونیا اسپور
24 سپتامبر 2016 21:30
بشیکتاش
2 2
گالاتاسرای
24 سپتامبر 2016 21:30
بشیکتاش
2
2
گالاتاسرای
Kadir Has Şehir Stadı 25 سپتامبر 2016 15:00
کایسری اسپور
2 1
ریزه اسپور
25 سپتامبر 2016 15:00
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
2
1
ریزه اسپور
25 سپتامبر 2016 17:30
بورسا اسپور
1 0
کاسیم پاشا
25 سپتامبر 2016 17:30
بورسا اسپور
1
0
کاسیم پاشا
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 25 سپتامبر 2016 20:30
فنرباغچه
2 1
گازیانتپ اسپور
25 سپتامبر 2016 20:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
2
1
گازیانتپ اسپور
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu 25 سپتامبر 2016 20:30
گنچلر بیرلیگی
2 0
کاردمیر کارابوک اسپور
25 سپتامبر 2016 20:30
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
2
0
کاردمیر کارابوک اسپور
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 26 سپتامبر 2016 21:30
آدانا اسپور
3 2
آلانیا اسپور
26 سپتامبر 2016 21:30
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
3
2
آلانیا اسپور
هفته 6
30 سپتامبر 2016 21:30
آک حصار بلدیه
0 0
گنچلر بیرلیگی
30 سپتامبر 2016 21:30
آک حصار بلدیه
0
0
گنچلر بیرلیگی
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 1 اکتبر 2016 17:30
کاردمیر کارابوک اسپور
4 0
ترابزون اسپور
1 اکتبر 2016 17:30
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
4
0
ترابزون اسپور
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 1 اکتبر 2016 17:30
کاسیم پاشا
3 1
کایسری اسپور
1 اکتبر 2016 17:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
3
1
کایسری اسپور
1 اکتبر 2016 20:30
گازیانتپ اسپور
3 2
بورسا اسپور
1 اکتبر 2016 20:30
گازیانتپ اسپور
3
2
بورسا اسپور
1 اکتبر 2016 20:30
ریزه اسپور
0 1
بشیکتاش
1 اکتبر 2016 20:30
ریزه اسپور
0
1
بشیکتاش
2 اکتبر 2016 17:30
آلانیا اسپور
0 5
استانبول باشاک شهیر
2 اکتبر 2016 17:30
آلانیا اسپور
0
5
استانبول باشاک شهیر
2 اکتبر 2016 17:30
گالاتاسرای
3 1
آنتالیا اسپور
2 اکتبر 2016 17:30
گالاتاسرای
3
1
آنتالیا اسپور
2 اکتبر 2016 20:30
کونیا اسپور
1 0
آدانا اسپور
2 اکتبر 2016 20:30
کونیا اسپور
1
0
آدانا اسپور
2 اکتبر 2016 20:30
عثمانلی اسپور
1 1
فنرباغچه
2 اکتبر 2016 20:30
عثمانلی اسپور
1
1
فنرباغچه
هفته 7
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 15 اکتبر 2016 15:30
کاسیم پاشا
0 0
گازیانتپ اسپور
15 اکتبر 2016 15:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
0
0
گازیانتپ اسپور
Kadir Has Şehir Stadı 15 اکتبر 2016 18:30
کایسری اسپور
0 1
بشیکتاش
15 اکتبر 2016 18:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
0
1
بشیکتاش
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 15 اکتبر 2016 21:00
آدانا اسپور
1 2
کاردمیر کارابوک اسپور
15 اکتبر 2016 21:00
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
1
2
کاردمیر کارابوک اسپور
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu 15 اکتبر 2016 21:30
گنچلر بیرلیگی
0 1
گالاتاسرای
15 اکتبر 2016 21:30
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
0
1
گالاتاسرای
16 اکتبر 2016 15:00
بورسا اسپور
0 0
عثمانلی اسپور
16 اکتبر 2016 15:00
بورسا اسپور
0
0
عثمانلی اسپور
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 16 اکتبر 2016 15:00
استانبول باشاک شهیر
1 1
کونیا اسپور
16 اکتبر 2016 15:00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
1
1
کونیا اسپور
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 16 اکتبر 2016 17:30
فنرباغچه
1 1
آلانیا اسپور
16 اکتبر 2016 17:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
1
1
آلانیا اسپور
16 اکتبر 2016 20:30
ترابزون اسپور
0 0
آک حصار بلدیه
16 اکتبر 2016 20:30
ترابزون اسپور
0
0
آک حصار بلدیه
17 اکتبر 2016 20:30
آنتالیا اسپور
1 1
ریزه اسپور
17 اکتبر 2016 20:30
آنتالیا اسپور
1
1
ریزه اسپور
هفته 8
21 اکتبر 2016 20:30
ریزه اسپور
2 1
گنچلر بیرلیگی
21 اکتبر 2016 20:30
ریزه اسپور
2
1
گنچلر بیرلیگی
21 اکتبر 2016 21:30
گازیانتپ اسپور
1 2
کایسری اسپور
21 اکتبر 2016 21:30
گازیانتپ اسپور
1
2
کایسری اسپور
22 اکتبر 2016 17:30
آلانیا اسپور
0 2
بورسا اسپور
22 اکتبر 2016 17:30
آلانیا اسپور
0
2
بورسا اسپور
22 اکتبر 2016 20:30
آک حصار بلدیه
1 0
آدانا اسپور
22 اکتبر 2016 20:30
آک حصار بلدیه
1
0
آدانا اسپور
22 اکتبر 2016 20:30
گالاتاسرای
0 1
ترابزون اسپور
22 اکتبر 2016 20:30
گالاتاسرای
0
1
ترابزون اسپور
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 23 اکتبر 2016 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0 2
استانبول باشاک شهیر
23 اکتبر 2016 15:00
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
0
2
استانبول باشاک شهیر
23 اکتبر 2016 17:30
عثمانلی اسپور
1 2
کاسیم پاشا
23 اکتبر 2016 17:30
عثمانلی اسپور
1
2
کاسیم پاشا
23 اکتبر 2016 20:30
بشیکتاش
3 0
آنتالیا اسپور
23 اکتبر 2016 20:30
بشیکتاش
3
0
آنتالیا اسپور
24 اکتبر 2016 21:30
کونیا اسپور
0 1
فنرباغچه
24 اکتبر 2016 21:30
کونیا اسپور
0
1
فنرباغچه
هفته 9
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu 28 اکتبر 2016 21:30
گنچلر بیرلیگی
1 1
بشیکتاش
28 اکتبر 2016 21:30
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
1
1
بشیکتاش
29 اکتبر 2016 15:00
گازیانتپ اسپور
3 1
عثمانلی اسپور
29 اکتبر 2016 15:00
گازیانتپ اسپور
3
1
عثمانلی اسپور
29 اکتبر 2016 17:30
بورسا اسپور
2 0
کونیا اسپور
29 اکتبر 2016 17:30
بورسا اسپور
2
0
کونیا اسپور
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 29 اکتبر 2016 20:30
آدانا اسپور
0 1
گالاتاسرای
29 اکتبر 2016 20:30
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
0
1
گالاتاسرای
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 30 اکتبر 2016 15:00
استانبول باشاک شهیر
5 1
آک حصار بلدیه
30 اکتبر 2016 15:00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
5
1
آک حصار بلدیه
30 اکتبر 2016 17:30
ترابزون اسپور
2 2
ریزه اسپور
30 اکتبر 2016 17:30
ترابزون اسپور
2
2
ریزه اسپور
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 30 اکتبر 2016 20:30
فنرباغچه
5 0
کاردمیر کارابوک اسپور
30 اکتبر 2016 20:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
5
0
کاردمیر کارابوک اسپور
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 31 اکتبر 2016 21:30
کاسیم پاشا
2 1
آلانیا اسپور
31 اکتبر 2016 21:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
2
1
آلانیا اسپور
Kadir Has Şehir Stadı 31 اکتبر 2016 21:30
کایسری اسپور
0 1
آنتالیا اسپور
31 اکتبر 2016 21:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
0
1
آنتالیا اسپور
هفته 10
4 نوامبر 2016 21:30
گالاتاسرای
1 2
استانبول باشاک شهیر
4 نوامبر 2016 21:30
گالاتاسرای
1
2
استانبول باشاک شهیر
5 نوامبر 2016 15:00
آلانیا اسپور
4 3
گازیانتپ اسپور
5 نوامبر 2016 15:00
آلانیا اسپور
4
3
گازیانتپ اسپور
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 5 نوامبر 2016 17:30
کاردمیر کارابوک اسپور
0 0
بورسا اسپور
5 نوامبر 2016 17:30
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
0
0
بورسا اسپور
5 نوامبر 2016 20:30
آنتالیا اسپور
1 0
گنچلر بیرلیگی
5 نوامبر 2016 20:30
آنتالیا اسپور
1
0
گنچلر بیرلیگی
5 نوامبر 2016 20:30
بشیکتاش
2 1
ترابزون اسپور
5 نوامبر 2016 20:30
بشیکتاش
2
1
ترابزون اسپور
6 نوامبر 2016 15:00
ریزه اسپور
2 2
آدانا اسپور
6 نوامبر 2016 15:00
ریزه اسپور
2
2
آدانا اسپور
6 نوامبر 2016 17:30
عثمانلی اسپور
1 1
کایسری اسپور
6 نوامبر 2016 17:30
عثمانلی اسپور
1
1
کایسری اسپور
6 نوامبر 2016 20:30
آک حصار بلدیه
1 3
فنرباغچه
6 نوامبر 2016 20:30
آک حصار بلدیه
1
3
فنرباغچه
6 نوامبر 2016 20:30
کونیا اسپور
2 1
کاسیم پاشا
6 نوامبر 2016 20:30
کونیا اسپور
2
1
کاسیم پاشا
هفته 11
19 نوامبر 2016 15:00
گازیانتپ اسپور
0 3
کونیا اسپور
19 نوامبر 2016 15:00
گازیانتپ اسپور
0
3
کونیا اسپور
19 نوامبر 2016 17:30
بورسا اسپور
0 0
آک حصار بلدیه
19 نوامبر 2016 17:30
بورسا اسپور
0
0
آک حصار بلدیه
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 19 نوامبر 2016 20:30
آدانا اسپور
1 2
بشیکتاش
19 نوامبر 2016 20:30
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
1
2
بشیکتاش
19 نوامبر 2016 20:30
عثمانلی اسپور
2 0
آلانیا اسپور
19 نوامبر 2016 20:30
عثمانلی اسپور
2
0
آلانیا اسپور
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 20 نوامبر 2016 15:30
کاسیم پاشا
2 2
کاردمیر کارابوک اسپور
20 نوامبر 2016 15:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
2
2
کاردمیر کارابوک اسپور
Kadir Has Şehir Stadı 20 نوامبر 2016 15:30
کایسری اسپور
0 2
گنچلر بیرلیگی
20 نوامبر 2016 15:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
0
2
گنچلر بیرلیگی
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 20 نوامبر 2016 21:30
فنرباغچه
2 0
گالاتاسرای
20 نوامبر 2016 21:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
2
0
گالاتاسرای
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 21 نوامبر 2016 20:30
استانبول باشاک شهیر
2 1
ریزه اسپور
21 نوامبر 2016 20:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
2
1
ریزه اسپور
21 نوامبر 2016 21:30
ترابزون اسپور
0 1
آنتالیا اسپور
21 نوامبر 2016 21:30
ترابزون اسپور
0
1
آنتالیا اسپور
هفته 12
25 نوامبر 2016 21:30
آلانیا اسپور
3 0
کایسری اسپور
25 نوامبر 2016 21:30
آلانیا اسپور
3
0
کایسری اسپور
25 نوامبر 2016 21:30
گالاتاسرای
3 1
بورسا اسپور
25 نوامبر 2016 21:30
گالاتاسرای
3
1
بورسا اسپور
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 26 نوامبر 2016 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
2 0
گازیانتپ اسپور
26 نوامبر 2016 15:00
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
2
0
گازیانتپ اسپور
26 نوامبر 2016 17:30
آک حصار بلدیه
1 0
کاسیم پاشا
26 نوامبر 2016 17:30
آک حصار بلدیه
1
0
کاسیم پاشا
26 نوامبر 2016 20:30
آنتالیا اسپور
1 0
آدانا اسپور
26 نوامبر 2016 20:30
آنتالیا اسپور
1
0
آدانا اسپور
26 نوامبر 2016 20:30
بشیکتاش
1 1
استانبول باشاک شهیر
26 نوامبر 2016 20:30
بشیکتاش
1
1
استانبول باشاک شهیر
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu 27 نوامبر 2016 17:30
گنچلر بیرلیگی
0 0
ترابزون اسپور
27 نوامبر 2016 17:30
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
0
0
ترابزون اسپور
27 نوامبر 2016 20:30
ریزه اسپور
1 5
فنرباغچه
27 نوامبر 2016 20:30
ریزه اسپور
1
5
فنرباغچه
28 نوامبر 2016 21:30
کونیا اسپور
1 1
عثمانلی اسپور
28 نوامبر 2016 21:30
کونیا اسپور
1
1
عثمانلی اسپور
هفته 13
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 3 دسامبر 2016 15:30
استانبول باشاک شهیر
2 2
آنتالیا اسپور
3 دسامبر 2016 15:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
2
2
آنتالیا اسپور
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 3 دسامبر 2016 20:30
فنرباغچه
0 0
بشیکتاش
3 دسامبر 2016 20:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
0
0
بشیکتاش
4 دسامبر 2016 15:00
آلانیا اسپور
2 3
کونیا اسپور
4 دسامبر 2016 15:00
آلانیا اسپور
2
3
کونیا اسپور
4 دسامبر 2016 17:30
گازیانتپ اسپور
1 2
آک حصار بلدیه
4 دسامبر 2016 17:30
گازیانتپ اسپور
1
2
آک حصار بلدیه
4 دسامبر 2016 17:30
عثمانلی اسپور
2 1
کاردمیر کارابوک اسپور
4 دسامبر 2016 17:30
عثمانلی اسپور
2
1
کاردمیر کارابوک اسپور
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 4 دسامبر 2016 20:30
آدانا اسپور
0 2
گنچلر بیرلیگی
4 دسامبر 2016 20:30
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
0
2
گنچلر بیرلیگی
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 4 دسامبر 2016 20:30
کاسیم پاشا
1 2
گالاتاسرای
4 دسامبر 2016 20:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
1
2
گالاتاسرای
5 دسامبر 2016 21:30
بورسا اسپور
2 1
ریزه اسپور
5 دسامبر 2016 21:30
بورسا اسپور
2
1
ریزه اسپور
Kadir Has Şehir Stadı 5 دسامبر 2016 21:30
کایسری اسپور
0 1
ترابزون اسپور
5 دسامبر 2016 21:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
0
1
ترابزون اسپور
هفته 14
9 دسامبر 2016 21:30
ترابزون اسپور
4 1
آدانا اسپور
9 دسامبر 2016 21:30
ترابزون اسپور
4
1
آدانا اسپور
10 دسامبر 2016 17:30
ریزه اسپور
0 1
کاسیم پاشا
10 دسامبر 2016 17:30
ریزه اسپور
0
1
کاسیم پاشا
10 دسامبر 2016 20:30
بشیکتاش
2 1
بورسا اسپور
10 دسامبر 2016 20:30
بشیکتاش
2
1
بورسا اسپور
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu 10 دسامبر 2016 20:30
گنچلر بیرلیگی
0 0
استانبول باشاک شهیر
10 دسامبر 2016 20:30
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
0
0
استانبول باشاک شهیر
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 11 دسامبر 2016 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0 2
آلانیا اسپور
11 دسامبر 2016 15:00
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
0
2
آلانیا اسپور
11 دسامبر 2016 17:30
آک حصار بلدیه
1 2
عثمانلی اسپور
11 دسامبر 2016 17:30
آک حصار بلدیه
1
2
عثمانلی اسپور
11 دسامبر 2016 20:30
گالاتاسرای
3 1
گازیانتپ اسپور
11 دسامبر 2016 20:30
گالاتاسرای
3
1
گازیانتپ اسپور
11 دسامبر 2016 20:30
کونیا اسپور
1 0
کایسری اسپور
11 دسامبر 2016 20:30
کونیا اسپور
1
0
کایسری اسپور
12 دسامبر 2016 21:30
آنتالیا اسپور
1 0
فنرباغچه
12 دسامبر 2016 21:30
آنتالیا اسپور
1
0
فنرباغچه
هفته 15
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 17 دسامبر 2016 17:30
استانبول باشاک شهیر
1 0
ترابزون اسپور
17 دسامبر 2016 17:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
1
0
ترابزون اسپور
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 17 دسامبر 2016 20:30
کاسیم پاشا
2 1
بشیکتاش
17 دسامبر 2016 20:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
2
1
بشیکتاش
18 دسامبر 2016 15:00
گازیانتپ اسپور
1 2
ریزه اسپور
18 دسامبر 2016 15:00
گازیانتپ اسپور
1
2
ریزه اسپور
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 18 دسامبر 2016 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1 1
کونیا اسپور
18 دسامبر 2016 15:00
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
1
1
کونیا اسپور
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 18 دسامبر 2016 17:30
آدانا اسپور
2 1
کایسری اسپور
18 دسامبر 2016 17:30
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
2
1
کایسری اسپور
18 دسامبر 2016 20:30
آلانیا اسپور
0 0
آک حصار بلدیه
18 دسامبر 2016 20:30
آلانیا اسپور
0
0
آک حصار بلدیه
18 دسامبر 2016 20:30
عثمانلی اسپور
2 2
گالاتاسرای
18 دسامبر 2016 20:30
عثمانلی اسپور
2
2
گالاتاسرای
19 دسامبر 2016 21:30
بورسا اسپور
2 1
آنتالیا اسپور
19 دسامبر 2016 21:30
بورسا اسپور
2
1
آنتالیا اسپور
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 19 دسامبر 2016 21:30
فنرباغچه
3 0
گنچلر بیرلیگی
19 دسامبر 2016 21:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
3
0
گنچلر بیرلیگی
هفته 16
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 24 دسامبر 2016 17:30
آدانا اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
24 دسامبر 2016 17:30
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
1
1
استانبول باشاک شهیر
24 دسامبر 2016 20:30
بشیکتاش
1 0
گازیانتپ اسپور
24 دسامبر 2016 20:30
بشیکتاش
1
0
گازیانتپ اسپور
25 دسامبر 2016 15:00
ریزه اسپور
0 1
عثمانلی اسپور
25 دسامبر 2016 15:00
ریزه اسپور
0
1
عثمانلی اسپور
25 دسامبر 2016 17:30
آک حصار بلدیه
1 0
کونیا اسپور
25 دسامبر 2016 17:30
آک حصار بلدیه
1
0
کونیا اسپور
Kadir Has Şehir Stadı 25 دسامبر 2016 17:30
کایسری اسپور
2 0
کاردمیر کارابوک اسپور
25 دسامبر 2016 17:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
2
0
کاردمیر کارابوک اسپور
25 دسامبر 2016 20:30
آنتالیا اسپور
2 1
کاسیم پاشا
25 دسامبر 2016 20:30
آنتالیا اسپور
2
1
کاسیم پاشا
25 دسامبر 2016 20:30
گالاتاسرای
5 1
آلانیا اسپور
25 دسامبر 2016 20:30
گالاتاسرای
5
1
آلانیا اسپور
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu 26 دسامبر 2016 20:30
گنچلر بیرلیگی
3 1
بورسا اسپور
26 دسامبر 2016 20:30
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
3
1
بورسا اسپور
26 دسامبر 2016 21:30
ترابزون اسپور
0 3
فنرباغچه
26 دسامبر 2016 21:30
ترابزون اسپور
0
3
فنرباغچه
هفته 17
13 ژانویه 2017 21:30
بورسا اسپور
1 2
ترابزون اسپور
13 ژانویه 2017 21:30
بورسا اسپور
1
2
ترابزون اسپور
14 ژانویه 2017 15:00
آلانیا اسپور
2 3
ریزه اسپور
14 ژانویه 2017 15:00
آلانیا اسپور
2
3
ریزه اسپور
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 14 ژانویه 2017 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1 0
آک حصار بلدیه
14 ژانویه 2017 15:00
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
1
0
آک حصار بلدیه
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 14 ژانویه 2017 17:30
استانبول باشاک شهیر
5 0
کایسری اسپور
14 ژانویه 2017 17:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
5
0
کایسری اسپور
14 ژانویه 2017 20:30
کونیا اسپور
0 1
گالاتاسرای
14 ژانویه 2017 20:30
کونیا اسپور
0
1
گالاتاسرای
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 15 ژانویه 2017 15:00
کاسیم پاشا
3 0
گنچلر بیرلیگی
15 ژانویه 2017 15:00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
3
0
گنچلر بیرلیگی
15 ژانویه 2017 17:30
گازیانتپ اسپور
0 3
آنتالیا اسپور
15 ژانویه 2017 17:30
گازیانتپ اسپور
0
3
آنتالیا اسپور
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 15 ژانویه 2017 20:30
فنرباغچه
2 2
آدانا اسپور
15 ژانویه 2017 20:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
2
2
آدانا اسپور
16 ژانویه 2017 20:30
عثمانلی اسپور
0 2
بشیکتاش
16 ژانویه 2017 20:30
عثمانلی اسپور
0
2
بشیکتاش
هفته 18
21 ژانویه 2017 15:00
آک حصار بلدیه
0 0
کایسری اسپور
21 ژانویه 2017 15:00
آک حصار بلدیه
0
0
کایسری اسپور
21 ژانویه 2017 17:30
کونیا اسپور
2 1
ریزه اسپور
21 ژانویه 2017 17:30
کونیا اسپور
2
1
ریزه اسپور
21 ژانویه 2017 20:30
بورسا اسپور
0 1
آدانا اسپور
21 ژانویه 2017 20:30
بورسا اسپور
0
1
آدانا اسپور
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 21 ژانویه 2017 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
2 1
گالاتاسرای
21 ژانویه 2017 20:30
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
2
1
گالاتاسرای
22 ژانویه 2017 15:00
عثمانلی اسپور
1 2
آنتالیا اسپور
22 ژانویه 2017 15:00
عثمانلی اسپور
1
2
آنتالیا اسپور
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 22 ژانویه 2017 17:30
کاسیم پاشا
0 1
ترابزون اسپور
22 ژانویه 2017 17:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
0
1
ترابزون اسپور
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 22 ژانویه 2017 20:30
فنرباغچه
1 0
استانبول باشاک شهیر
22 ژانویه 2017 20:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
1
0
استانبول باشاک شهیر
23 ژانویه 2017 21:30
آلانیا اسپور
1 4
بشیکتاش
23 ژانویه 2017 21:30
آلانیا اسپور
1
4
بشیکتاش
12 آوریل 2017 19:00
گازیانتپ اسپور
0 1
گنچلر بیرلیگی
12 آوریل 2017 19:00
گازیانتپ اسپور
0
1
گنچلر بیرلیگی
هفته 19
28 ژانویه 2017 17:30
ریزه اسپور
1 0
کاردمیر کارابوک اسپور
28 ژانویه 2017 17:30
ریزه اسپور
1
0
کاردمیر کارابوک اسپور
28 ژانویه 2017 20:30
آنتالیا اسپور
2 1
آلانیا اسپور
28 ژانویه 2017 20:30
آنتالیا اسپور
2
1
آلانیا اسپور
28 ژانویه 2017 20:30
گالاتاسرای
6 0
آک حصار بلدیه
28 ژانویه 2017 20:30
گالاتاسرای
6
0
آک حصار بلدیه
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu 29 ژانویه 2017 15:00
گنچلر بیرلیگی
1 1
عثمانلی اسپور
29 ژانویه 2017 15:00
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
1
1
عثمانلی اسپور
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 29 ژانویه 2017 16:30
استانبول باشاک شهیر
1 0
بورسا اسپور
29 ژانویه 2017 16:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
1
0
بورسا اسپور
29 ژانویه 2017 17:30
ترابزون اسپور
4 0
گازیانتپ اسپور
29 ژانویه 2017 17:30
ترابزون اسپور
4
0
گازیانتپ اسپور
Kadir Has Şehir Stadı 29 ژانویه 2017 20:30
کایسری اسپور
4 1
فنرباغچه
29 ژانویه 2017 20:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
4
1
فنرباغچه
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 30 ژانویه 2017 21:30
آدانا اسپور
2 0
کاسیم پاشا
30 ژانویه 2017 21:30
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
2
0
کاسیم پاشا
30 ژانویه 2017 21:30
بشیکتاش
5 1
کونیا اسپور
30 ژانویه 2017 21:30
بشیکتاش
5
1
کونیا اسپور
هفته 20
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 10 فوریه 2017 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
2 1
بشیکتاش
10 فوریه 2017 20:30
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
2
1
بشیکتاش
11 فوریه 2017 15:00
آلانیا اسپور
3 0
گنچلر بیرلیگی
11 فوریه 2017 15:00
آلانیا اسپور
3
0
گنچلر بیرلیگی
11 فوریه 2017 17:30
عثمانلی اسپور
0 1
ترابزون اسپور
11 فوریه 2017 17:30
عثمانلی اسپور
0
1
ترابزون اسپور
11 فوریه 2017 20:30
بورسا اسپور
1 1
فنرباغچه
11 فوریه 2017 20:30
بورسا اسپور
1
1
فنرباغچه
12 فوریه 2017 15:00
آک حصار بلدیه
1 0
ریزه اسپور
12 فوریه 2017 15:00
آک حصار بلدیه
1
0
ریزه اسپور
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 12 فوریه 2017 15:00
کاسیم پاشا
4 0
استانبول باشاک شهیر
12 فوریه 2017 15:00
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
4
0
استانبول باشاک شهیر
12 فوریه 2017 17:30
کونیا اسپور
1 1
آنتالیا اسپور
12 فوریه 2017 17:30
کونیا اسپور
1
1
آنتالیا اسپور
12 فوریه 2017 20:30
گالاتاسرای
1 2
کایسری اسپور
12 فوریه 2017 20:30
گالاتاسرای
1
2
کایسری اسپور
13 فوریه 2017 21:30
گازیانتپ اسپور
1 0
آدانا اسپور
13 فوریه 2017 21:30
گازیانتپ اسپور
1
0
آدانا اسپور
هفته 21
Kadir Has Şehir Stadı 17 فوریه 2017 20:30
کایسری اسپور
2 0
بورسا اسپور
17 فوریه 2017 20:30
Kadir Has Şehir Stadı
کایسری اسپور
2
0
بورسا اسپور
18 فوریه 2017 15:00
آنتالیا اسپور
1 0
کاردمیر کارابوک اسپور
18 فوریه 2017 15:00
آنتالیا اسپور
1
0
کاردمیر کارابوک اسپور
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 18 فوریه 2017 17:30
استانبول باشاک شهیر
0 0
گازیانتپ اسپور
18 فوریه 2017 17:30
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
0
0
گازیانتپ اسپور
18 فوریه 2017 20:30
ریزه اسپور
1 1
گالاتاسرای
18 فوریه 2017 20:30
ریزه اسپور
1
1
گالاتاسرای
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu 19 فوریه 2017 14:30
گنچلر بیرلیگی
2 0
کونیا اسپور
19 فوریه 2017 14:30
Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
گنچلر بیرلیگی
2
0
کونیا اسپور
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 19 فوریه 2017 16:30
فنرباغچه
0 0
کاسیم پاشا
19 فوریه 2017 16:30
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
فنرباغچه
0
0
کاسیم پاشا
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 19 فوریه 2017 17:00
آدانا اسپور
1 5
عثمانلی اسپور
19 فوریه 2017 17:00
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
1
5
عثمانلی اسپور
19 فوریه 2017 20:30
بشیکتاش
3 1
آک حصار بلدیه
19 فوریه 2017 20:30
بشیکتاش
3
1
آک حصار بلدیه
20 فوریه 2017 21:30
ترابزون اسپور
0 0
آلانیا اسپور
20 فوریه 2017 21:30
ترابزون اسپور
0
0
آلانیا اسپور
هفته 22
24 فوریه 2017 20:30
ریزه اسپور
2 4
کایسری اسپور
24 فوریه 2017 20:30
ریزه اسپور
2
4
کایسری اسپور
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 24 فوریه 2017 21:30
کاسیم پاشا
4 0
بورسا اسپور
24 فوریه 2017 21:30
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
کاسیم پاشا
4
0
بورسا اسپور
25 فوریه 2017 16:30
آلانیا اسپور
4 1
آدانا اسپور
25 فوریه 2017 16:30
آلانیا اسپور
4
1
آدانا اسپور
25 فوریه 2017 17:30
آک حصار بلدیه
3 0
آنتالیا اسپور
25 فوریه 2017 17:30
آک حصار بلدیه
3
0
آنتالیا اسپور
25 فوریه 2017 20:30
کونیا اسپور
1 1
ترابزون اسپور
25 فوریه 2017 20:30
کونیا اسپور
1
1
ترابزون اسپور
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı 26 فوریه 2017 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1 0
گنچلر بیرلیگی
26 فوریه 2017 15:00
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
کاردمیر کارابوک اسپور
1
0
گنچلر بیرلیگی
26 فوریه 2017 17:30
عثمانلی اسپور
0 1
استانبول باشاک شهیر
26 فوریه 2017 17:30
عثمانلی اسپور
0
1
استانبول باشاک شهیر
26 فوریه 2017 20:30
گازیانتپ اسپور
1 1
فنرباغچه
26 فوریه 2017 20:30
گازیانتپ اسپور
1
1
فنرباغچه
27 فوریه 2017 21:30
گالاتاسرای
0 1
بشیکتاش
27 فوریه 2017 21:30
گالاتاسرای
0
1
بشیکتاش
هفته 23
3 مارس 2017 21:30
ترابزون اسپور
1 0
کاردمیر کارابوک اسپور
3 مارس 2017 21:30
ترابزون اسپور
1
0
کاردمیر کارابوک اسپور
4 مارس 2017 17:30
بورسا اسپور
2 1
گازیانتپ اسپور
4 مارس 2017 17:30
بورسا اسپور
2
1
گازیانتپ اسپور
4 مارس 2017 20:30
بشیکتاش
1 0
ریزه اسپور
4 مارس 2017 20:30
بشیکتاش
1
0
ریزه اسپور
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 5 مارس 2017 15:00
استانبول باشاک شهیر
2 1
آلانیا اسپور
5 مارس 2017 15:00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
استانبول باشاک شهیر
2
1
آلانیا اسپور
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu 5 مارس 2017 17:30
آدانا اسپور
0 1
کونیا اسپور
5 مارس 2017 17:30
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu
آدانا اسپور
0
1
کونیا اسپور
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 5 مارس 2017 20:30
فنرباغچه
1 0
عثمانلی اسپور