سوپرلیگ ترکیه

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
استانبول باشاک شهیر
1 0
بورسا اسپور
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
استانبول باشاک شهیر
1
0
بورسا اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آک حصار بلدیه
1 0
سیواس اسپور
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آک حصار بلدیه
1
0
سیواس اسپور
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
گنچلر بیرلیگی
1 1
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
گنچلر بیرلیگی
1
1
کاردمیر کارابوک اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
آلانیا اسپور
1 3
کاسیم پاشا
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
آلانیا اسپور
1
3
کاسیم پاشا
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
گوزتپه
2 2
فنرباغچه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
گوزتپه
2
2
فنرباغچه
| Bornova Doğanlar Stadı
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
ترابزون اسپور
2 1
کونیا اسپور
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
ترابزون اسپور
2
1
کونیا اسپور
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
ینی مالاتیا اسپور
3 1
عثمانلی اسپور
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
ینی مالاتیا اسپور
3
1
عثمانلی اسپور
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
بشیکتاش
2 0
آنتالیا اسپور
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
بشیکتاش
2
0
آنتالیا اسپور
| Vodafone Stadyumu
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
گالاتاسرای
4 1
کایسری اسپور
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
گالاتاسرای
4
1
کایسری اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
هفته 2
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
کاسیم پاشا
2 2
بشیکتاش
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
کاسیم پاشا
2
2
بشیکتاش
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
3 1
استانبول باشاک شهیر
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
کاردمیر کارابوک اسپور
3
1
استانبول باشاک شهیر
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:15
بورسا اسپور
3 2
آلانیا اسپور
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:15
بورسا اسپور
3
2
آلانیا اسپور
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
عثمانلی اسپور
1 3
گالاتاسرای
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
عثمانلی اسپور
1
3
گالاتاسرای
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
سیواس اسپور
2 0
ینی مالاتیا اسپور
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
سیواس اسپور
2
0
ینی مالاتیا اسپور
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
کایسری اسپور
1 0
گوزتپه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
کایسری اسپور
1
0
گوزتپه
| Kadir Has Şehir Stadı
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
آنتالیا اسپور
2 2
آک حصار بلدیه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
آنتالیا اسپور
2
2
آک حصار بلدیه
| Antalya Stadyumu
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
فنرباغچه
2 2
ترابزون اسپور
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
فنرباغچه
2
2
ترابزون اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
کونیا اسپور
3 0
گنچلر بیرلیگی
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
کونیا اسپور
3
0
گنچلر بیرلیگی
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
هفته 3
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
آلانیا اسپور
1 1
کاردمیر کارابوک اسپور
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
آلانیا اسپور
1
1
کاردمیر کارابوک اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
گالاتاسرای
3 0
سیواس اسپور
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
گالاتاسرای
3
0
سیواس اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:15
بشیکتاش
2 1
بورسا اسپور
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:15
بشیکتاش
2
1
بورسا اسپور
| Vodafone Stadyumu
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:15
ینی مالاتیا اسپور
1 1
آنتالیا اسپور
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:15
ینی مالاتیا اسپور
1
1
آنتالیا اسپور
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
گوزتپه
3 2
ترابزون اسپور
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
گوزتپه
3
2
ترابزون اسپور
| Bornova Doğanlar Stadı
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
کایسری اسپور
2 2
عثمانلی اسپور
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
کایسری اسپور
2
2
عثمانلی اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:15
استانبول باشاک شهیر
2 1
کونیا اسپور
۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:15
استانبول باشاک شهیر
2
1
کونیا اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
آک حصار بلدیه
2 1
کاسیم پاشا
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
آک حصار بلدیه
2
1
کاسیم پاشا
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
گنچلر بیرلیگی
1 2
فنرباغچه
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
گنچلر بیرلیگی
1
2
فنرباغچه
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
هفته 4
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
کاردمیر کارابوک اسپور
0 1
بشیکتاش
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
کاردمیر کارابوک اسپور
0
1
بشیکتاش
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
سیواس اسپور
0 2
کایسری اسپور
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
سیواس اسپور
0
2
کایسری اسپور
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
فنرباغچه
2 3
استانبول باشاک شهیر
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
فنرباغچه
2
3
استانبول باشاک شهیر
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کونیا اسپور
0 2
آلانیا اسپور
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کونیا اسپور
0
2
آلانیا اسپور
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
عثمانلی اسپور
0 2
گوزتپه
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
عثمانلی اسپور
0
2
گوزتپه
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ترابزون اسپور
3 1
گنچلر بیرلیگی
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ترابزون اسپور
3
1
گنچلر بیرلیگی
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آنتالیا اسپور
1 1
گالاتاسرای
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آنتالیا اسپور
1
1
گالاتاسرای
| Antalya Stadyumu
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
بورسا اسپور
3 0
آک حصار بلدیه
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
بورسا اسپور
3
0
آک حصار بلدیه
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کاسیم پاشا
3 2
ینی مالاتیا اسپور
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کاسیم پاشا
3
2
ینی مالاتیا اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
هفته 5
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کایسری اسپور
2 0
آنتالیا اسپور
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کایسری اسپور
2
0
آنتالیا اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ینی مالاتیا اسپور
2 4
بورسا اسپور
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ینی مالاتیا اسپور
2
4
بورسا اسپور
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آک حصار بلدیه
2 1
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آک حصار بلدیه
2
1
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
گالاتاسرای
2 0
کاسیم پاشا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
گالاتاسرای
2
0
کاسیم پاشا
| Türk Telekom Stadyumu
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
استانبول باشاک شهیر
2 2
ترابزون اسپور
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
استانبول باشاک شهیر
2
2
ترابزون اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
عثمانلی اسپور
2 4
سیواس اسپور
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
عثمانلی اسپور
2
4
سیواس اسپور
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آلانیا اسپور
1 4
فنرباغچه
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آلانیا اسپور
1
4
فنرباغچه
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
گوزتپه
3 2
گنچلر بیرلیگی
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
گوزتپه
3
2
گنچلر بیرلیگی
| Bornova Doğanlar Stadı
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
بشیکتاش
2 0
کونیا اسپور
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
بشیکتاش
2
0
کونیا اسپور
| Vodafone Stadyumu
هفته 6
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ترابزون اسپور
3 4
آلانیا اسپور
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ترابزون اسپور
3
4
آلانیا اسپور
۱ مهر ۱۳۹۶ 15:30
کونیا اسپور
2 0
آک حصار بلدیه
۱ مهر ۱۳۹۶ 15:30
کونیا اسپور
2
0
آک حصار بلدیه
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:00
گنچلر بیرلیگی
1 0
استانبول باشاک شهیر
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:00
گنچلر بیرلیگی
1
0
استانبول باشاک شهیر
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:00
فنرباغچه
2 1
بشیکتاش
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:00
فنرباغچه
2
1
بشیکتاش
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۲ مهر ۱۳۹۶ 15:30
کاردمیر کارابوک اسپور
2 4
ینی مالاتیا اسپور
۲ مهر ۱۳۹۶ 15:30
کاردمیر کارابوک اسپور
2
4
ینی مالاتیا اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲ مهر ۱۳۹۶ 15:30
سیواس اسپور
2 3
گوزتپه
۲ مهر ۱۳۹۶ 15:30
سیواس اسپور
2
3
گوزتپه
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۲ مهر ۱۳۹۶ 18:00
کاسیم پاشا
1 1
کایسری اسپور
۲ مهر ۱۳۹۶ 18:00
کاسیم پاشا
1
1
کایسری اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
بورسا اسپور
1 2
گالاتاسرای
۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
بورسا اسپور
1
2
گالاتاسرای
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۳ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آنتالیا اسپور
3 0
عثمانلی اسپور
۳ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آنتالیا اسپور
3
0
عثمانلی اسپور
| Antalya Stadyumu
هفته 7
۷ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آک حصار بلدیه
1 0
فنرباغچه
۷ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آک حصار بلدیه
1
0
فنرباغچه
۸ مهر ۱۳۹۶ 15:30
عثمانلی اسپور
3 0
کاسیم پاشا
۸ مهر ۱۳۹۶ 15:30
عثمانلی اسپور
3
0
کاسیم پاشا
۸ مهر ۱۳۹۶ 15:30
سیواس اسپور
3 1
آنتالیا اسپور
۸ مهر ۱۳۹۶ 15:30
سیواس اسپور
3
1
آنتالیا اسپور
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:00
کایسری اسپور
3 1
بورسا اسپور
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:00
کایسری اسپور
3
1
بورسا اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:00
گالاتاسرای
3 2
کاردمیر کارابوک اسپور
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:00
گالاتاسرای
3
2
کاردمیر کارابوک اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
۹ مهر ۱۳۹۶ 15:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
کونیا اسپور
۹ مهر ۱۳۹۶ 15:30
ینی مالاتیا اسپور
1
1
کونیا اسپور
۹ مهر ۱۳۹۶ 18:00
آلانیا اسپور
4 1
گنچلر بیرلیگی
۹ مهر ۱۳۹۶ 18:00
آلانیا اسپور
4
1
گنچلر بیرلیگی
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
بشیکتاش
2 2
ترابزون اسپور
۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
بشیکتاش
2
2
ترابزون اسپور
| Vodafone Stadyumu
۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
گوزتپه
1 2
استانبول باشاک شهیر
۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
گوزتپه
1
2
استانبول باشاک شهیر
| Bornova Doğanlar Stadı
هفته 8
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
گنچلر بیرلیگی
2 1
بشیکتاش
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
گنچلر بیرلیگی
2
1
بشیکتاش
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 15:30
کاردمیر کارابوک اسپور
1 0
کایسری اسپور
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 15:30
کاردمیر کارابوک اسپور
1
0
کایسری اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:00
آنتالیا اسپور
1 3
گوزتپه
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:00
آنتالیا اسپور
1
3
گوزتپه
| Antalya Stadyumu
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:00
استانبول باشاک شهیر
2 1
آلانیا اسپور
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:00
استانبول باشاک شهیر
2
1
آلانیا اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
کونیا اسپور
0 2
گالاتاسرای
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
کونیا اسپور
0
2
گالاتاسرای
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 15:30
کاسیم پاشا
2 3
سیواس اسپور
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 15:30
کاسیم پاشا
2
3
سیواس اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 18:00
ترابزون اسپور
1 6
آک حصار بلدیه
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 18:00
ترابزون اسپور
1
6
آک حصار بلدیه
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 21:00
فنرباغچه
3 1
ینی مالاتیا اسپور
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 21:00
فنرباغچه
3
1
ینی مالاتیا اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 21:30
بورسا اسپور
3 1
عثمانلی اسپور
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 21:30
بورسا اسپور
3
1
عثمانلی اسپور
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
هفته 9
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آنتالیا اسپور
2 1
کاسیم پاشا
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آنتالیا اسپور
2
1
کاسیم پاشا
| Antalya Stadyumu
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
گوزتپه
3 3
آلانیا اسپور
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
گوزتپه
3
3
آلانیا اسپور
| Bornova Doğanlar Stadı
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 15:30
عثمانلی اسپور
3 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 15:30
عثمانلی اسپور
3
0
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:00
آک حصار بلدیه
3 3
گنچلر بیرلیگی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:00
آک حصار بلدیه
3
3
گنچلر بیرلیگی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
ینی مالاتیا اسپور
1 0
ترابزون اسپور
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
ینی مالاتیا اسپور
1
0
ترابزون اسپور
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 15:30
سیواس اسپور
0 0
بورسا اسپور
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 15:30
سیواس اسپور
0
0
بورسا اسپور
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 18:00
کایسری اسپور
2 1
کونیا اسپور
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 18:00
کایسری اسپور
2
1
کونیا اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 21:00
گالاتاسرای
0 0
فنرباغچه
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 21:00
گالاتاسرای
0
0
فنرباغچه
| Türk Telekom Stadyumu
۱ آبان ۱۳۹۶ 21:30
بشیکتاش
1 1
استانبول باشاک شهیر
۱ آبان ۱۳۹۶ 21:30
بشیکتاش
1
1
استانبول باشاک شهیر
| Vodafone Stadyumu
هفته 10
۵ آبان ۱۳۹۶ 21:30
کاسیم پاشا
3 1
گوزتپه
۵ آبان ۱۳۹۶ 21:30
کاسیم پاشا
3
1
گوزتپه
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۶ آبان ۱۳۹۶ 15:30
گنچلر بیرلیگی
0 1
ینی مالاتیا اسپور
۶ آبان ۱۳۹۶ 15:30
گنچلر بیرلیگی
0
1
ینی مالاتیا اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:00
استانبول باشاک شهیر
2 1
آک حصار بلدیه
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:00
استانبول باشاک شهیر
2
1
آک حصار بلدیه
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
آلانیا اسپور
1 2
بشیکتاش
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
آلانیا اسپور
1
2
بشیکتاش
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۷ آبان ۱۳۹۶ 15:30
کاردمیر کارابوک اسپور
0 1
سیواس اسپور
۷ آبان ۱۳۹۶ 15:30
کاردمیر کارابوک اسپور
0
1
سیواس اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۷ آبان ۱۳۹۶ 15:30
کونیا اسپور
1 0
عثمانلی اسپور
۷ آبان ۱۳۹۶ 15:30
کونیا اسپور
1
0
عثمانلی اسپور
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
بورسا اسپور
4 0
آنتالیا اسپور
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
بورسا اسپور
4
0
آنتالیا اسپور
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
ترابزون اسپور
2 1
گالاتاسرای
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
ترابزون اسپور
2
1
گالاتاسرای
۸ آبان ۱۳۹۶ 21:30
فنرباغچه
3 3
کایسری اسپور
۸ آبان ۱۳۹۶ 21:30
فنرباغچه
3
3
کایسری اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
هفته 11
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 21:30
گالاتاسرای
5 1
گنچلر بیرلیگی
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 21:30
گالاتاسرای
5
1
گنچلر بیرلیگی
| Türk Telekom Stadyumu
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 15:30
کاسیم پاشا
2 2
بورسا اسپور
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 15:30
کاسیم پاشا
2
2
بورسا اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 15:30
کایسری اسپور
0 0
ترابزون اسپور
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 15:30
کایسری اسپور
0
0
ترابزون اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:00
آنتالیا اسپور
2 1
کاردمیر کارابوک اسپور
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:00
آنتالیا اسپور
2
1
کاردمیر کارابوک اسپور
| Antalya Stadyumu
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 21:00
عثمانلی اسپور
1 1
فنرباغچه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 21:00
عثمانلی اسپور
1
1
فنرباغچه
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 15:30
آک حصار بلدیه
0 4
آلانیا اسپور
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 15:30
آک حصار بلدیه
0
4
آلانیا اسپور
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
ینی مالاتیا اسپور
0 2
استانبول باشاک شهیر
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
ینی مالاتیا اسپور
0
2
استانبول باشاک شهیر
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
گوزتپه
1 3
بشیکتاش
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
گوزتپه
1
3
بشیکتاش
| Bornova Doğanlar Stadı
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
سیواس اسپور
2 1
کونیا اسپور
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
سیواس اسپور
2
1
کونیا اسپور
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
هفته 12
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
بشیکتاش
0 0
آک حصار بلدیه
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
بشیکتاش
0
0
آک حصار بلدیه
| Vodafone Stadyumu
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 15:30
بورسا اسپور
0 0
گوزتپه
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 15:30
بورسا اسپور
0
0
گوزتپه
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
کونیا اسپور
1 1
آنتالیا اسپور
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
کونیا اسپور
1
1
آنتالیا اسپور
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
استانبول باشاک شهیر
5 1
گالاتاسرای
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
استانبول باشاک شهیر
5
1
گالاتاسرای
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 15:30
آلانیا اسپور
1 0
ینی مالاتیا اسپور
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 15:30
آلانیا اسپور
1
0
ینی مالاتیا اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 15:30
گنچلر بیرلیگی
1 2
کایسری اسپور
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 15:30
گنچلر بیرلیگی
1
2
کایسری اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
ترابزون اسپور
4 3
عثمانلی اسپور
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
ترابزون اسپور
4
3
عثمانلی اسپور
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:00
فنرباغچه
4 1
سیواس اسپور
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:00
فنرباغچه
4
1
سیواس اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 21:30
کاردمیر کارابوک اسپور
0 2
کاسیم پاشا
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 21:30
کاردمیر کارابوک اسپور
0
2
کاسیم پاشا
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
هفته 13
۳ آذر ۱۳۹۶ 21:30
عثمانلی اسپور
2 0
گنچلر بیرلیگی
۳ آذر ۱۳۹۶ 21:30
عثمانلی اسپور
2
0
گنچلر بیرلیگی
۴ آذر ۱۳۹۶ 15:30
گوزتپه
2 0
آک حصار بلدیه
۴ آذر ۱۳۹۶ 15:30
گوزتپه
2
0
آک حصار بلدیه
| Bornova Doğanlar Stadı
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:00
ینی مالاتیا اسپور
0 0
بشیکتاش
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:00
ینی مالاتیا اسپور
0
0
بشیکتاش
۴ آذر ۱۳۹۶ 21:00
گالاتاسرای
2 0
آلانیا اسپور
۴ آذر ۱۳۹۶ 21:00
گالاتاسرای
2
0
آلانیا اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
۵ آذر ۱۳۹۶ 15:30
بورسا اسپور
2 1
کاردمیر کارابوک اسپور
۵ آذر ۱۳۹۶ 15:30
بورسا اسپور
2
1
کاردمیر کارابوک اسپور
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۵ آذر ۱۳۹۶ 15:30
سیواس اسپور
1 2
ترابزون اسپور
۵ آذر ۱۳۹۶ 15:30
سیواس اسپور
1
2
ترابزون اسپور
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
کاسیم پاشا
2 1
کونیا اسپور
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
کاسیم پاشا
2
1
کونیا اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۵ آذر ۱۳۹۶ 21:00
آنتالیا اسپور
0 1
فنرباغچه
۵ آذر ۱۳۹۶ 21:00
آنتالیا اسپور
0
1
فنرباغچه
| Antalya Stadyumu
۶ آذر ۱۳۹۶ 21:30
کایسری اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
۶ آذر ۱۳۹۶ 21:30
کایسری اسپور
1
1
استانبول باشاک شهیر
| Kadir Has Şehir Stadı
هفته 14
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 15:30
آک حصار بلدیه
0 0
ینی مالاتیا اسپور
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 15:30
آک حصار بلدیه
0
0
ینی مالاتیا اسپور
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0 1
گوزتپه
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0
1
گوزتپه
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:00
بشیکتاش
3 0
گالاتاسرای
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:00
بشیکتاش
3
0
گالاتاسرای
| Vodafone Stadyumu
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 15:30
گنچلر بیرلیگی
4 0
سیواس اسپور
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 15:30
گنچلر بیرلیگی
4
0
سیواس اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 15:30
کونیا اسپور
0 3
بورسا اسپور
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 15:30
کونیا اسپور
0
3
بورسا اسپور
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
استانبول باشاک شهیر
1 0
عثمانلی اسپور
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
استانبول باشاک شهیر
1
0
عثمانلی اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:00
فنرباغچه
4 2
کاسیم پاشا
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:00
فنرباغچه
4
2
کاسیم پاشا
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آلانیا اسپور
1 2
کایسری اسپور
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آلانیا اسپور
1
2
کایسری اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 21:30
ترابزون اسپور
3 0
آنتالیا اسپور
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 21:30
ترابزون اسپور
3
0
آنتالیا اسپور
هفته 15
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
بورسا اسپور
0 1
فنرباغچه
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
بورسا اسپور
0
1
فنرباغچه
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 15:30
کاسیم پاشا
0 3
ترابزون اسپور
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 15:30
کاسیم پاشا
0
3
ترابزون اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 15:30
ینی مالاتیا اسپور
2 3
گوزتپه
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 15:30
ینی مالاتیا اسپور
2
3
گوزتپه
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آنتالیا اسپور
1 1
گنچلر بیرلیگی
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آنتالیا اسپور
1
1
گنچلر بیرلیگی
| Antalya Stadyumu
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 21:00
گالاتاسرای
4 2
آک حصار بلدیه
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 21:00
گالاتاسرای
4
2
آک حصار بلدیه
| Türk Telekom Stadyumu
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 15:30
عثمانلی اسپور
3 0
آلانیا اسپور
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 15:30
عثمانلی اسپور
3
0
آلانیا اسپور
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 18:00
سیواس اسپور
1 0
استانبول باشاک شهیر
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 18:00
سیواس اسپور
1
0
استانبول باشاک شهیر
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 21:00
کایسری اسپور
1 1
بشیکتاش
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 21:00
کایسری اسپور
1
1
بشیکتاش
| Kadir Has Şehir Stadı
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 21:30
کونیا اسپور
2 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 21:30
کونیا اسپور
2
0
کاردمیر کارابوک اسپور
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
هفته 16
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 15:30
گنچلر بیرلیگی
0 0
کاسیم پاشا
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 15:30
گنچلر بیرلیگی
0
0
کاسیم پاشا
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آلانیا اسپور
1 1
سیواس اسپور
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آلانیا اسپور
1
1
سیواس اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 21:00
ترابزون اسپور
1 0
بورسا اسپور
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 21:00
ترابزون اسپور
1
0
بورسا اسپور
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 15:30
آک حصار بلدیه
0 2
کایسری اسپور
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 15:30
آک حصار بلدیه
0
2
کایسری اسپور
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 15:30
استانبول باشاک شهیر
4 1
آنتالیا اسپور
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 15:30
استانبول باشاک شهیر
4
1
آنتالیا اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
ینی مالاتیا اسپور
2 1
گالاتاسرای
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
ینی مالاتیا اسپور
2
1
گالاتاسرای
| Yeni Malatya Stadyumu
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 21:00
بشیکتاش
5 1
عثمانلی اسپور
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 21:00
بشیکتاش
5
1
عثمانلی اسپور
| Vodafone Stadyumu
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
فنرباغچه
2 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
فنرباغچه
2
0
کاردمیر کارابوک اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
گوزتپه
1 0
کونیا اسپور
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
گوزتپه
1
0
کونیا اسپور
| Bornova Doğanlar Stadı
هفته 17
۱ دی ۱۳۹۶ 21:30
آنتالیا اسپور
3 1
آلانیا اسپور
۱ دی ۱۳۹۶ 21:30
آنتالیا اسپور
3
1
آلانیا اسپور
| Antalya Stadyumu
۲ دی ۱۳۹۶ 15:30
بورسا اسپور
1 1
گنچلر بیرلیگی
۲ دی ۱۳۹۶ 15:30
بورسا اسپور
1
1
گنچلر بیرلیگی
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۲ دی ۱۳۹۶ 18:00
سیواس اسپور
2 1
بشیکتاش
۲ دی ۱۳۹۶ 18:00
سیواس اسپور
2
1
بشیکتاش
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۲ دی ۱۳۹۶ 21:00
کونیا اسپور
1 1
فنرباغچه
۲ دی ۱۳۹۶ 21:00
کونیا اسپور
1
1
فنرباغچه
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۳ دی ۱۳۹۶ 15:30
کاردمیر کارابوک اسپور
1 1
ترابزون اسپور
۳ دی ۱۳۹۶ 15:30
کاردمیر کارابوک اسپور
1
1
ترابزون اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۳ دی ۱۳۹۶ 15:30
کایسری اسپور
0 1
ینی مالاتیا اسپور
۳ دی ۱۳۹۶ 15:30
کایسری اسپور
0
1
ینی مالاتیا اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
کاسیم پاشا
1 2
استانبول باشاک شهیر
۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
کاسیم پاشا
1
2
استانبول باشاک شهیر
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۳ دی ۱۳۹۶ 21:00
گالاتاسرای
3 1
گوزتپه
۳ دی ۱۳۹۶ 21:00
گالاتاسرای
3
1
گوزتپه
| Türk Telekom Stadyumu
۴ دی ۱۳۹۶ 21:30
عثمانلی اسپور
3 2
آک حصار بلدیه
۴ دی ۱۳۹۶ 21:30
عثمانلی اسپور
3
2
آک حصار بلدیه
هفته 18
۲۹ دی ۱۳۹۶ 21:30
کاسیم پاشا
3 2
آلانیا اسپور
۲۹ دی ۱۳۹۶ 21:30
کاسیم پاشا
3
2
آلانیا اسپور
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۳۰ دی ۱۳۹۶ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0 2
گنچلر بیرلیگی
۳۰ دی ۱۳۹۶ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0
2
گنچلر بیرلیگی
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۳۰ دی ۱۳۹۶ 17:30
عثمانلی اسپور
0 0
ینی مالاتیا اسپور
۳۰ دی ۱۳۹۶ 17:30
عثمانلی اسپور
0
0
ینی مالاتیا اسپور
۳۰ دی ۱۳۹۶ 20:30
فنرباغچه
2 1
گوزتپه
۳۰ دی ۱۳۹۶ 20:30
فنرباغچه
2
1
گوزتپه
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
کونیا اسپور
2 2
ترابزون اسپور
۱ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
کونیا اسپور
2
2
ترابزون اسپور
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
سیواس اسپور
1 1
آک حصار بلدیه
۱ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
سیواس اسپور
1
1
آک حصار بلدیه
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
بورسا اسپور
0 3
استانبول باشاک شهیر
۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
بورسا اسپور
0
3
استانبول باشاک شهیر
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آنتالیا اسپور
1 2
بشیکتاش
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آنتالیا اسپور
1
2
بشیکتاش
| Antalya Stadyumu
۲ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
کایسری اسپور
1 3
گالاتاسرای
۲ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
کایسری اسپور
1
3
گالاتاسرای
| Kadir Has Şehir Stadı
هفته 19
۶ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
بشیکتاش
2 1
کاسیم پاشا
۶ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
بشیکتاش
2
1
کاسیم پاشا
| Vodafone Stadyumu
۶ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
گنچلر بیرلیگی
2 1
کونیا اسپور
۶ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
گنچلر بیرلیگی
2
1
کونیا اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۷ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
آلانیا اسپور
3 1
بورسا اسپور
۷ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
آلانیا اسپور
3
1
بورسا اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۷ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
گوزتپه
1 1
کایسری اسپور
۷ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
گوزتپه
1
1
کایسری اسپور
| Bornova Doğanlar Stadı
۷ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
گالاتاسرای
2 0
عثمانلی اسپور
۷ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
گالاتاسرای
2
0
عثمانلی اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
۸ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
ینی مالاتیا اسپور
1 0
سیواس اسپور
۸ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
ینی مالاتیا اسپور
1
0
سیواس اسپور
| Yeni Malatya Stadyumu
۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
آک حصار بلدیه
1 1
آنتالیا اسپور
۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
آک حصار بلدیه
1
1
آنتالیا اسپور
| Spor Toto Akhisar Belediye Stadı
۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
ترابزون اسپور
1 1
فنرباغچه
۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
ترابزون اسپور
1
1
فنرباغچه
| Medical Park Stadyumu
۹ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
استانبول باشاک شهیر
5 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۹ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
استانبول باشاک شهیر
5
0
کاردمیر کارابوک اسپور
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
هفته 20
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
بورسا اسپور
2 2
بشیکتاش
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
بورسا اسپور
2
2
بشیکتاش
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1 0
آلانیا اسپور
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
1
0
آلانیا اسپور
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
آنتالیا اسپور
3 1
ینی مالاتیا اسپور
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
آنتالیا اسپور
3
1
ینی مالاتیا اسپور
| Antalya Stadyumu
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فنرباغچه
2 2
گنچلر بیرلیگی
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فنرباغچه
2
2
گنچلر بیرلیگی
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
کاسیم پاشا
2 0
آک حصار بلدیه
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
کاسیم پاشا
2
0
آک حصار بلدیه
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
عثمانلی اسپور
0 1
کایسری اسپور
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
عثمانلی اسپور
0
1
کایسری اسپور
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
کونیا اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
کونیا اسپور
1
1
استانبول باشاک شهیر
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
سیواس اسپور
2 1
گالاتاسرای
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
سیواس اسپور
2
1
گالاتاسرای
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
ترابزون اسپور
0 0
گوزتپه
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
ترابزون اسپور
0
0
گوزتپه
| Medical Park Stadyumu
هفته 21
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
کاسیم پاشا
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
ینی مالاتیا اسپور
1
1
کاسیم پاشا
| Yeni Malatya Stadyumu
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
گوزتپه
3 3
عثمانلی اسپور
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
گوزتپه
3
3
عثمانلی اسپور
| Bornova Doğanlar Stadı
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
گنچلر بیرلیگی
0 0
ترابزون اسپور
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
گنچلر بیرلیگی
0
0
ترابزون اسپور
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
بشیکتاش
5 0
کاردمیر کارابوک اسپور
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
بشیکتاش
5
0
کاردمیر کارابوک اسپور
| Vodafone Stadyumu
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
آک حصار بلدیه
1 0
بورسا اسپور
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
آک حصار بلدیه
1
0
بورسا اسپور
| Spor Toto Akhisar Belediye Stadı
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
کایسری اسپور
1 1
سیواس اسپور
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
کایسری اسپور
1
1
سیواس اسپور
| Kadir Has Şehir Stadı
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
آلانیا اسپور
1 2
کونیا اسپور
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
آلانیا اسپور
1
2
کونیا اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
استانبول باشاک شهیر
0 2
فنرباغچه
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
استانبول باشاک شهیر
0
2
فنرباغچه
| Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
گالاتاسرای
3 0
آنتالیا اسپور
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
گالاتاسرای
3
0
آنتالیا اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
هفته 22
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
کونیا اسپور
1 1
بشیکتاش
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
کونیا اسپور
1
1
بشیکتاش
| Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
آنتالیا اسپور
2 1
کایسری اسپور
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
آنتالیا اسپور
2
1
کایسری اسپور
| Antalya Stadyumu
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
سیواس اسپور
3 2
عثمانلی اسپور
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
سیواس اسپور
3
2
عثمانلی اسپور
| Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فنرباغچه
3 0
آلانیا اسپور
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فنرباغچه
3
0
آلانیا اسپور
| Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
بورسا اسپور
0 0
ینی مالاتیا اسپور
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
بورسا اسپور
0
0
ینی مالاتیا اسپور
| Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0 3
آک حصار بلدیه
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
کاردمیر کارابوک اسپور
0
3
آک حصار بلدیه
| Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
ترابزون اسپور
0 1
استانبول باشاک شهیر
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
ترابزون اسپور
0
1
استانبول باشاک شهیر
| Medical Park Stadyumu
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
کاسیم پاشا
2 1
گالاتاسرای
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
کاسیم پاشا
2
1
گالاتاسرای
| Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
گنچلر بیرلیگی
3 0
گوزتپه
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
گنچلر بیرلیگی
3
0
گوزتپه
| Ankara Ondokuz Mayıs Stadyumu
هفته 23
۴ اسفند ۱۳۹۶ 21:30
آک حصار بلدیه
3 0
کونیا اسپور
۴ اسفند ۱۳۹۶ 21:30
آک حصار بلدیه
3
0
کونیا اسپور
| Spor Toto Akhisar Belediye Stadı
۴ اسفند ۱۳۹۶ 21:30
گالاتاسرای
5 0
بورسا اسپور
۴ اسفند ۱۳۹۶ 21:30
گالاتاسرای
5
0
بورسا اسپور
| Türk Telekom Stadyumu
۵ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
کایسری اسپور
3 2
کاسیم پاشا
۵ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
کایسری اسپور
3
2
کاسیم پاشا
| Kadir Has Şehir Stadı
۵ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
آلانیا اسپور
1 2
ترابزون اسپور
۵ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
آلانیا اسپور
1
2
ترابزون اسپور
| Bahçeşehir Okulları Stadyumu
۶ اسفند ۱۳۹۶ 15:00
عثمانلی اسپور
0 0
آنتالیا اسپور
۶ اسفند ۱۳۹۶ 15:00
عثمانلی اسپور
0
0
آنتالیا اسپور
۶ اسفند ۱۳۹۶ 15:00
ینی مالاتیا اسپور
3 1
کاردمیر کارابوک اسپور
۶ اسفند ۱۳۹۶ 15:00
ینی مالاتیا اسپور
3
1
کاردمیر کارابوک اسپور
| Yeni Malatya Stadyumu
۶ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
گوزتپه
1 0
سیواس اسپور
۶ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
گوزتپه
1
0
سیواس اسپور
| Bornova Doğanlar Stadı
۶ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
بشیکتاش
3 1
فنرباغچه
۶ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
بشیکتاش
3
1
فنرباغچه
| Vodafone Stadyumu
۷ اسفند ۱۳۹۶ 21:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
گنچلر بیرلیگی