سوپرلیگ ترکیه

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
گالاتاسرای
ت
پ
پ
پ
ش
34
20
9
5
72
36
36
69
2
34
19
10
5
49
22
27
67
3
بشیکتاش
پ
ش
پ
ش
پ
34
19
8
7
72
46
26
65
4
34
18
9
7
64
46
18
63
5
34
13
8
13
47
46
1
47
6
فنرباغچه
ت
پ
پ
پ
پ
34
11
13
10
44
44
0
46
7
34
13
6
15
39
55
-16
45
8
34
9
17
8
40
38
2
44
9
34
12
8
14
37
43
-6
44
10
ریزه اسپور
ت
ت
ش
ت
ش
34
9
14
11
48
50
-2
41
11
34
10
11
13
49
54
-5
41
12
34
10
11
13
35
50
-15
41
13
34
11
7
16
38
53
-15
40
14
کاسیم پاشا
ش
ش
ش
ت
ش
34
11
6
17
53
62
-9
39
15
گوزتپه
پ
پ
ت
ت
پ
34
11
5
18
37
42
-5
38
16
34
7
16
11
28
37
-9
37
17
ارزروم
ت
پ
ش
ش
پ
34
8
11
15
36
43
-7
35
18
34
6
9
19
33
54
-21
27
هفته 1
19 مرداد 1397
- 23:15
آنکارا گوجو
1 3
گالاتاسرای
20 مرداد 1397
- 21:00
سیواس اسپور
1 0
آلانیا اسپور
20 مرداد 1397
- 21:00
ریزه اسپور
2 3
کاسیم پاشا
20 مرداد 1397
- 23:15
فنرباغچه
2 1
بورسا اسپور
21 مرداد 1397
- 21:00
کونیا اسپور
3 2
ارزروم
21 مرداد 1397
- 21:00
استانبول باشاک شهیر
2 0
ترابزون اسپور
21 مرداد 1397
- 23:15
گوزتپه
1 3
ینی مالاتیا اسپور
21 مرداد 1397
- 23:15
بشیکتاش
2 1
آک حصار بلدیه
22 مرداد 1397
- 23:15
کایسری اسپور
2 0
آنتالیا اسپور
هفته 2
26 مرداد 1397
- 23:15
ترابزون اسپور
3 1
سیواس اسپور
27 مرداد 1397
- 20:45
بورسا اسپور
0 0
کایسری اسپور
27 مرداد 1397
- 23:15
ینی مالاتیا اسپور
1 0
فنرباغچه
27 مرداد 1397
- 23:15
آنتالیا اسپور
3 3
کونیا اسپور
28 مرداد 1397
- 20:45
ارزروم
1 3
بشیکتاش
28 مرداد 1397
- 20:45
آک حصار بلدیه
1 1
ریزه اسپور
28 مرداد 1397
- 23:15
گالاتاسرای
1 0
گوزتپه
28 مرداد 1397
- 23:15
آلانیا اسپور
0 2
آنکارا گوجو
29 مرداد 1397
- 23:15
کاسیم پاشا
2 1
استانبول باشاک شهیر
هفته 3
2 شهریور 1397
- 20:45
ریزه اسپور
0 0
ارزروم
3 شهریور 1397
- 20:45
آنکارا گوجو
2 2
ترابزون اسپور
3 شهریور 1397
- 23:15
کایسری اسپور
0 0
ینی مالاتیا اسپور
3 شهریور 1397
- 23:15
گوزتپه
1 0
فنرباغچه
4 شهریور 1397
- 20:45
سیواس اسپور
0 3
کاسیم پاشا
4 شهریور 1397
- 23:15
کونیا اسپور
1 1
بورسا اسپور
4 شهریور 1397
- 23:15
بشیکتاش
2 3
آنتالیا اسپور
5 شهریور 1397
- 20:45
استانبول باشاک شهیر
3 1
آک حصار بلدیه
5 شهریور 1397
- 23:15
گالاتاسرای
6 0
آلانیا اسپور
هفته 4
9 شهریور 1397
- 23:15
ینی مالاتیا اسپور
0 1
کونیا اسپور
10 شهریور 1397
- 20:45
آک حصار بلدیه
1 1
سیواس اسپور
10 شهریور 1397
- 20:45
فنرباغچه
2 3
کایسری اسپور
10 شهریور 1397
- 23:15
آلانیا اسپور
1 0
گوزتپه
10 شهریور 1397
- 23:15
ترابزون اسپور
4 0
گالاتاسرای
11 شهریور 1397
- 20:45
کاسیم پاشا
2 1
آنکارا گوجو
11 شهریور 1397
- 20:45
ارزروم
0 1
استانبول باشاک شهیر
11 شهریور 1397
- 23:15
بورسا اسپور
1 1
بشیکتاش
11 شهریور 1397
- 23:15
آنتالیا اسپور
2 1
ریزه اسپور
هفته 5
23 شهریور 1397
- 22:30
گالاتاسرای
4 1
کاسیم پاشا
24 شهریور 1397
- 18:30
آنکارا گوجو
1 0
آک حصار بلدیه
24 شهریور 1397
- 21:30
گوزتپه
2 0
کایسری اسپور
24 شهریور 1397
- 21:30
بشیکتاش
2 1
ینی مالاتیا اسپور
25 شهریور 1397
- 18:30
سیواس اسپور
2 2
ارزروم
25 شهریور 1397
- 18:30
استانبول باشاک شهیر
4 0
آنتالیا اسپور
25 شهریور 1397
- 21:30
ریزه اسپور
1 1
بورسا اسپور
25 شهریور 1397
- 21:30
کونیا اسپور
0 1
فنرباغچه
26 شهریور 1397
- 21:30
آلانیا اسپور
1 0
ترابزون اسپور
هفته 6
30 شهریور 1397
- 21:30
ارزروم
0 1
آنکارا گوجو
30 شهریور 1397
- 21:30
بورسا اسپور
0 0
استانبول باشاک شهیر
31 شهریور 1397
- 15:00
ینی مالاتیا اسپور
1 0
ریزه اسپور
31 شهریور 1397
- 17:30
کایسری اسپور
0 2
کونیا اسپور
31 شهریور 1397
- 20:30
ترابزون اسپور
1 2
گوزتپه
1 مهر 1397
- 17:30
کاسیم پاشا
1 2
آلانیا اسپور
1 مهر 1397
- 20:30
آنتالیا اسپور
2 1
سیواس اسپور
1 مهر 1397
- 20:30
آک حصار بلدیه
3 0
گالاتاسرای
2 مهر 1397
- 22:30
فنرباغچه
1 1
بشیکتاش
هفته 7
6 مهر 1397
- 21:30
گالاتاسرای
1 0
ارزروم
7 مهر 1397
- 17:30
ترابزون اسپور
4 2
کاسیم پاشا
7 مهر 1397
- 17:30
آلانیا اسپور
2 1
آک حصار بلدیه
7 مهر 1397
- 20:30
بشیکتاش
2 0
کایسری اسپور
8 مهر 1397
- 15:00
سیواس اسپور
2 0
بورسا اسپور
8 مهر 1397
- 17:30
گوزتپه
3 2
کونیا اسپور
8 مهر 1397
- 20:30
ریزه اسپور
3 0
فنرباغچه
9 مهر 1397
- 21:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
ینی مالاتیا اسپور
9 مهر 1397
- 21:30
آنکارا گوجو
0 1
آنتالیا اسپور
هفته 8
13 مهر 1397
- 21:30
کاسیم پاشا
3 1
گوزتپه
14 مهر 1397
- 15:00
کایسری اسپور
2 2
ریزه اسپور
14 مهر 1397
- 17:30
ارزروم
1 0
آلانیا اسپور
14 مهر 1397
- 17:30
بورسا اسپور
1 0
آنکارا گوجو
14 مهر 1397
- 20:30
آنتالیا اسپور
0 1
گالاتاسرای
15 مهر 1397
- 15:00
ینی مالاتیا اسپور
4 4
سیواس اسپور
15 مهر 1397
- 19:30
فنرباغچه
0 0
استانبول باشاک شهیر
15 مهر 1397
- 20:30
آک حصار بلدیه
1 3
ترابزون اسپور
15 مهر 1397
- 22:00
کونیا اسپور
2 2
بشیکتاش
هفته 9
27 مهر 1397
- 22:00
گالاتاسرای
1 1
بورسا اسپور
28 مهر 1397
- 15:00
کاسیم پاشا
5 0
آک حصار بلدیه
28 مهر 1397
- 17:30
استانبول باشاک شهیر
1 0
کایسری اسپور
28 مهر 1397
- 20:30
سیواس اسپور
0 0
فنرباغچه
29 مهر 1397
- 15:00
ریزه اسپور
1 1
کونیا اسپور
29 مهر 1397
- 17:30
آنکارا گوجو
1 0
ینی مالاتیا اسپور
29 مهر 1397
- 17:30
آلانیا اسپور
0 1
آنتالیا اسپور
29 مهر 1397
- 20:30
گوزتپه
2 0
بشیکتاش
30 مهر 1397
- 21:30
ترابزون اسپور
0 0
ارزروم
هفته 10
4 آبان 1397
- 22:00
بورسا اسپور
2 0
آلانیا اسپور
5 آبان 1397
- 15:00
ارزروم
1 1
کاسیم پاشا
5 آبان 1397
- 17:30
کونیا اسپور
0 1
استانبول باشاک شهیر
5 آبان 1397
- 20:30
آنتالیا اسپور
1 1
ترابزون اسپور
6 آبان 1397
- 15:00
کایسری اسپور
2 0
سیواس اسپور
6 آبان 1397
- 19:30
ینی مالاتیا اسپور
2 0
گالاتاسرای
6 آبان 1397
- 22:00
فنرباغچه
1 3
آنکارا گوجو
7 آبان 1397
- 21:30
بشیکتاش
4 1
ریزه اسپور
7 آبان 1397
- 21:30
آک حصار بلدیه
1 0
گوزتپه
هفته 11
11 آبان 1397
- 22:30
گالاتاسرای
2 2
فنرباغچه
12 آبان 1397
- 15:00
کاسیم پاشا
1 2
آنتالیا اسپور
12 آبان 1397
- 17:30
آک حصار بلدیه
1 1
ارزروم
12 آبان 1397
- 20:30
استانبول باشاک شهیر
1 0
بشیکتاش
13 آبان 1397
- 15:00
آنکارا گوجو
3 1
کایسری اسپور
13 آبان 1397
- 17:30
آلانیا اسپور
0 1
ینی مالاتیا اسپور
13 آبان 1397
- 20:30
ترابزون اسپور
1 1
بورسا اسپور
14 آبان 1397
- 21:30
سیواس اسپور
0 0
کونیا اسپور
14 آبان 1397
- 21:30
گوزتپه
2 0
ریزه اسپور
هفته 12
18 آبان 1397
- 21:30
ینی مالاتیا اسپور
5 0
ترابزون اسپور
19 آبان 1397
- 15:00
کونیا اسپور
2 0
آنکارا گوجو
19 آبان 1397
- 15:00
ارزروم
2 1
گوزتپه
19 آبان 1397
- 17:30
ریزه اسپور
1 2
استانبول باشاک شهیر
19 آبان 1397
- 20:30
کایسری اسپور
0 3
گالاتاسرای
20 آبان 1397
- 15:00
بورسا اسپور
1 2
کاسیم پاشا
20 آبان 1397
- 19:30
فنرباغچه
2 0
آلانیا اسپور
20 آبان 1397
- 20:30
آنتالیا اسپور
1 2
آک حصار بلدیه
20 آبان 1397
- 22:00
بشیکتاش
1 2
سیواس اسپور
هفته 13
2 آذر 1397
- 22:00
گالاتاسرای
1 1
کونیا اسپور
3 آذر 1397
- 15:00
ارزروم
1 0
آنتالیا اسپور
3 آذر 1397
- 17:30
آلانیا اسپور
5 0
کایسری اسپور
3 آذر 1397
- 20:30
آنکارا گوجو
1 4
بشیکتاش
4 آذر 1397
- 15:00
سیواس اسپور
1 1
ریزه اسپور
4 آذر 1397
- 17:30
آک حصار بلدیه
2 4
بورسا اسپور
4 آذر 1397
- 20:30
ترابزون اسپور
2 1
فنرباغچه
4 آذر 1397
- 20:30
کاسیم پاشا
3 0
ینی مالاتیا اسپور
5 آذر 1397
- 21:30
گوزتپه
0 2
استانبول باشاک شهیر
هفته 14
9 آذر 1397
- 21:30
ریزه اسپور
1 1
آنکارا گوجو
9 آذر 1397
- 21:30
کونیا اسپور
2 0
آلانیا اسپور
10 آذر 1397
- 17:30
استانبول باشاک شهیر
0 1
سیواس اسپور
10 آذر 1397
- 17:30
آنتالیا اسپور
1 0
گوزتپه
10 آذر 1397
- 20:30
کایسری اسپور
0 2
ترابزون اسپور
11 آذر 1397
- 17:30
بورسا اسپور
2 1
ارزروم
11 آذر 1397
- 21:30
بشیکتاش
1 0
گالاتاسرای
12 آذر 1397
- 21:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
آک حصار بلدیه
12 آذر 1397
- 21:30
فنرباغچه
2 2
کاسیم پاشا
هفته 15
16 آذر 1397
- 21:30
آلانیا اسپور
0 0
بشیکتاش
17 آذر 1397
- 15:00
سیواس اسپور
2 0
گوزتپه
17 آذر 1397
- 17:30
ترابزون اسپور
3 0
کونیا اسپور
17 آذر 1397
- 20:30
گالاتاسرای
2 2
ریزه اسپور
18 آذر 1397
- 15:00
ارزروم
1 3
ینی مالاتیا اسپور
18 آذر 1397
- 17:30
بورسا اسپور
0 2
آنتالیا اسپور
18 آذر 1397
- 20:30
آک حصار بلدیه
3 0
فنرباغچه
19 آذر 1397
- 21:30
کاسیم پاشا
0 3
کایسری اسپور
19 آذر 1397
- 21:30
آنکارا گوجو
0 1
استانبول باشاک شهیر
هفته 16
23 آذر 1397
- 22:00
گوزتپه
0 0
بورسا اسپور
24 آذر 1397
- 15:00
سیواس اسپور
4 0
آنکارا گوجو
24 آذر 1397
- 15:00
ریزه اسپور
1 1
آلانیا اسپور
24 آذر 1397
- 17:30
کونیا اسپور
3 2
کاسیم پاشا
24 آذر 1397
- 20:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
گالاتاسرای
25 آذر 1397
- 15:00
ینی مالاتیا اسپور
2 0
آنتالیا اسپور
25 آذر 1397
- 17:30
کایسری اسپور
1 0
آک حصار بلدیه
25 آذر 1397
- 20:30
بشیکتاش
2 2
ترابزون اسپور
26 آذر 1397
- 21:30
فنرباغچه
2 2
ارزروم
هفته 17
1 دی 1397
- 15:00
آنکارا گوجو
0 3
گوزتپه
1 دی 1397
- 17:30
آلانیا اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
1 دی 1397
- 20:30
کاسیم پاشا
4 1
بشیکتاش
2 دی 1397
- 15:00
ارزروم
1 1
کایسری اسپور
2 دی 1397
- 17:30
ترابزون اسپور
4 1
ریزه اسپور
2 دی 1397
- 17:30
بورسا اسپور
1 1
ینی مالاتیا اسپور
2 دی 1397
- 20:30
گالاتاسرای
4 2
سیواس اسپور
3 دی 1397
- 21:30
آک حصار بلدیه
0 0
کونیا اسپور
3 دی 1397
- 21:30
آنتالیا اسپور
0 0
فنرباغچه
هفته 18
28 دی 1397
- 22:00
آک حصار بلدیه
0 3
بشیکتاش
29 دی 1397
- 15:00
ینی مالاتیا اسپور
3 2
گوزتپه
29 دی 1397
- 15:00
ارزروم
1 2
کونیا اسپور
29 دی 1397
- 17:30
آنتالیا اسپور
0 0
کایسری اسپور
29 دی 1397
- 20:30
گالاتاسرای
6 0
آنکارا گوجو
30 دی 1397
- 17:30
آلانیا اسپور
2 0
سیواس اسپور
30 دی 1397
- 20:30
ترابزون اسپور
2 4
استانبول باشاک شهیر
1 بهمن 1397
- 21:30
کاسیم پاشا
0 1
ریزه اسپور
1 بهمن 1397
- 21:30
بورسا اسپور
1 1
فنرباغچه
هفته 19
5 بهمن 1397
- 22:00
بشیکتاش
1 1
ارزروم
6 بهمن 1397
- 17:30
کایسری اسپور
1 1
بورسا اسپور
6 بهمن 1397
- 20:30
گوزتپه
0 1
گالاتاسرای
7 بهمن 1397
- 15:00
ریزه اسپور
3 1
آک حصار بلدیه
7 بهمن 1397
- 17:30
کونیا اسپور
2 0
آنتالیا اسپور
7 بهمن 1397
- 20:30
سیواس اسپور
1 1
ترابزون اسپور
8 بهمن 1397
- 21:30
استانبول باشاک شهیر
2 0
کاسیم پاشا
8 بهمن 1397
- 21:30
فنرباغچه
3 2
ینی مالاتیا اسپور
8 بهمن 1397
- 21:30
آنکارا گوجو
0 2
آلانیا اسپور
هفته 20
12 بهمن 1397
- 22:00
فنرباغچه
2 0
گوزتپه
13 بهمن 1397
- 15:00
ینی مالاتیا اسپور
1 1
کایسری اسپور
13 بهمن 1397
- 17:30
ترابزون اسپور
1 0
آنکارا گوجو
13 بهمن 1397
- 17:30
کاسیم پاشا
1 3
سیواس اسپور
13 بهمن 1397
- 20:30
آلانیا اسپور
1 1
گالاتاسرای
14 بهمن 1397
- 15:00
ارزروم
0 1
ریزه اسپور
14 بهمن 1397
- 17:30
آک حصار بلدیه
0 3
استانبول باشاک شهیر
14 بهمن 1397
- 20:30
آنتالیا اسپور
2 6
بشیکتاش
15 بهمن 1397
- 21:30
بورسا اسپور
0 0
کونیا اسپور
هفته 21
19 بهمن 1397
- 22:00
کایسری اسپور
1 0
فنرباغچه
20 بهمن 1397
- 17:30
ریزه اسپور
1 1
آنتالیا اسپور
20 بهمن 1397
- 17:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
ارزروم
20 بهمن 1397
- 20:30
بشیکتاش
2 0
بورسا اسپور
21 بهمن 1397
- 15:00
کونیا اسپور
1 1
ینی مالاتیا اسپور
21 بهمن 1397
- 17:30
گوزتپه
3 2
آلانیا اسپور
21 بهمن 1397
- 20:30
گالاتاسرای
3 1
ترابزون اسپور
22 بهمن 1397
- 21:30
سیواس اسپور
2 1
آک حصار بلدیه
22 بهمن 1397
- 21:30
آنکارا گوجو
3 0
کاسیم پاشا
هفته 22
26 بهمن 1397
- 22:00
ینی مالاتیا اسپور
1 2
بشیکتاش
27 بهمن 1397
- 15:00
آک حصار بلدیه
0 0
آنکارا گوجو
27 بهمن 1397
- 17:30
بورسا اسپور
0 2
ریزه اسپور
27 بهمن 1397
- 20:30
فنرباغچه
1 1
کونیا اسپور
28 بهمن 1397
- 15:00
ارزروم
4 2
سیواس اسپور
28 بهمن 1397
- 17:30
ترابزون اسپور
0 2
آلانیا اسپور
28 بهمن 1397
- 17:30
کایسری اسپور
2 1
گوزتپه
28 بهمن 1397
- 20:30
کاسیم پاشا
1 4
گالاتاسرای
29 بهمن 1397
- 21:30
آنتالیا اسپور
0 1
استانبول باشاک شهیر
هفته 23
3 اسفند 1397
- 22:00
ریزه اسپور
3 0
ینی مالاتیا اسپور
3 اسفند 1397
- 22:00
گوزتپه
1 3
ترابزون اسپور
4 اسفند 1397
- 15:00
سیواس اسپور
1 2
آنتالیا اسپور
4 اسفند 1397
- 17:30
آلانیا اسپور
3 0
کاسیم پاشا
5 اسفند 1397
- 15:00
آنکارا گوجو
2 1
ارزروم
5 اسفند 1397
- 17:30
کونیا اسپور
0 1
کایسری اسپور
5 اسفند 1397
- 20:30
استانبول باشاک شهیر
3 0
بورسا اسپور
5 اسفند 1397
- 20:30
گالاتاسرای
1 0
آک حصار بلدیه
6 اسفند 1397
- 22:30
بشیکتاش
3 3
فنرباغچه
هفته 24
10 اسفند 1397
- 22:00
آنتالیا اسپور
2 4
آنکارا گوجو
11 اسفند 1397
- 17:30
کایسری اسپور
2 2
بشیکتاش
11 اسفند 1397
- 17:30
بورسا اسپور
3 2
سیواس اسپور
11 اسفند 1397
- 20:30
فنرباغچه
3 2
ریزه اسپور
12 اسفند 1397
- 15:00
کونیا اسپور
1 1
گوزتپه
12 اسفند 1397
- 17:30
ینی مالاتیا اسپور
0 2
استانبول باشاک شهیر
12 اسفند 1397
- 20:30
ارزروم
1 1
گالاتاسرای
13 اسفند 1397
- 21:30
کاسیم پاشا
2 2
ترابزون اسپور
13 اسفند 1397
- 21:30
آک حصار بلدیه
3 1
آلانیا اسپور
هفته 25
17 اسفند 1397
- 22:00
سیواس اسپور
2 0
ینی مالاتیا اسپور
18 اسفند 1397
- 17:30
ترابزون اسپور
2 1
آک حصار بلدیه
18 اسفند 1397
- 20:30
استانبول باشاک شهیر
2 1
فنرباغچه
18 اسفند 1397
- 20:30
آنکارا گوجو
0 0
بورسا اسپور
19 اسفند 1397
- 15:00
آلانیا اسپور
2 1
ارزروم
19 اسفند 1397
- 17:30
ریزه اسپور
3 0
کایسری اسپور
19 اسفند 1397
- 17:30
گوزتپه
0 0
کاسیم پاشا
19 اسفند 1397
- 20:30
بشیکتاش
3 2
کونیا اسپور
20 اسفند 1397
- 21:30
گالاتاسرای
5 0
آنتالیا اسپور
هفته 26
24 اسفند 1397
- 22:00
فنرباغچه
2 1
سیواس اسپور
25 اسفند 1397
- 15:00
کونیا اسپور
0 2
ریزه اسپور
25 اسفند 1397
- 17:30
ارزروم
0 1
ترابزون اسپور
25 اسفند 1397
- 17:30
آک حصار بلدیه
2 3
کاسیم پاشا
25 اسفند 1397
- 20:30
بشیکتاش
1 0
گوزتپه
25 اسفند 1397
- 20:30
آنتالیا اسپور
3 0
آلانیا اسپور
26 اسفند 1397
- 15:00
ینی مالاتیا اسپور
3 1
آنکارا گوجو
26 اسفند 1397
- 17:30
کایسری اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
26 اسفند 1397
- 20:30
بورسا اسپور
2 3
گالاتاسرای
هفته 27
16 فروردین 1398
- 22:00
ترابزون اسپور
4 1
آنتالیا اسپور
17 فروردین 1398
- 17:30
سیواس اسپور
1 3
کایسری اسپور
17 فروردین 1398
- 17:30
آلانیا اسپور
1 0
بورسا اسپور
17 فروردین 1398
- 20:30
گالاتاسرای
3 0
ینی مالاتیا اسپور
18 فروردین 1398
- 15:00
کاسیم پاشا
2 1
ارزروم
18 فروردین 1398
- 17:30
گوزتپه
0 1
آک حصار بلدیه
18 فروردین 1398
- 17:30
آنکارا گوجو
1 1
فنرباغچه
18 فروردین 1398
- 20:30
استانبول باشاک شهیر
2 0
کونیا اسپور
19 فروردین 1398
- 21:30
ریزه اسپور
2 7
بشیکتاش
هفته 28
23 فروردین 1398
- 22:00
بورسا اسپور
0 1
ترابزون اسپور
24 فروردین 1398
- 17:30
ریزه اسپور
1 0
گوزتپه
24 فروردین 1398
- 17:30
کونیا اسپور
1 1
سیواس اسپور
24 فروردین 1398
- 20:30
بشیکتاش
2 1
استانبول باشاک شهیر
25 فروردین 1398
- 15:00
کایسری اسپور
0 2
آنکارا گوجو
25 فروردین 1398
- 17:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
آلانیا اسپور
25 فروردین 1398
- 17:30
آنتالیا اسپور
1 0
کاسیم پاشا
25 فروردین 1398
- 20:30
فنرباغچه
1 1
گالاتاسرای
26 فروردین 1398
- 21:30
ارزروم
2 1
آک حصار بلدیه
هفته 29
30 فروردین 1398
- 22:00
کاسیم پاشا
1 1
بورسا اسپور
31 فروردین 1398
- 17:30
ترابزون اسپور
2 1
ینی مالاتیا اسپور
31 فروردین 1398
- 17:30
آک حصار بلدیه
1 2
آنتالیا اسپور
31 فروردین 1398
- 20:30
گوزتپه
0 1
ارزروم
31 فروردین 1398
- 20:30
گالاتاسرای
3 1
کایسری اسپور
1 اردیبهشت 1398
- 15:00
آنکارا گوجو
0 0
کونیا اسپور
1 اردیبهشت 1398
- 17:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
ریزه اسپور
1 اردیبهشت 1398
- 20:30
آلانیا اسپور
1 0
فنرباغچه
2 اردیبهشت 1398
- 21:30
سیواس اسپور
1 2
بشیکتاش
هفته 30
6 اردیبهشت 1398
- 22:00
استانبول باشاک شهیر
0 2
گوزتپه
7 اردیبهشت 1398
- 17:30
ریزه اسپور
0 0
سیواس اسپور
7 اردیبهشت 1398
- 17:30
آنتالیا اسپور
1 1
ارزروم
7 اردیبهشت 1398
- 20:30
فنرباغچه
1 1
ترابزون اسپور
8 اردیبهشت 1398
- 17:30
کایسری اسپور
1 1
آلانیا اسپور
8 اردیبهشت 1398
- 17:30
بورسا اسپور
0 0
آک حصار بلدیه
8 اردیبهشت 1398
- 20:30
بشیکتاش
4 1
آنکارا گوجو
9 اردیبهشت 1398
- 21:30
ینی مالاتیا اسپور
2 1
کاسیم پاشا
9 اردیبهشت 1398
- 21:30
کونیا اسپور
0 0
گالاتاسرای
هفته 31
13 اردیبهشت 1398
- 22:00
سیواس اسپور
0 0
استانبول باشاک شهیر
14 اردیبهشت 1398
- 17:30
ارزروم
2 0
بورسا اسپور
14 اردیبهشت 1398
- 17:30
آنکارا گوجو
2 2
ریزه اسپور
14 اردیبهشت 1398
- 20:30