سوپرلیگ ترکیه

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
10 آگوست 2018 23:15
آنکارا گوجو
1 3
گالاتاسرای
10 آگوست 2018 23:15
آنکارا گوجو
1
3
گالاتاسرای
Çaykur Didi Stadyumu 11 آگوست 2018 21:00
ریزه اسپور
2 3
کاسیم پاشا
11 آگوست 2018 21:00
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
2
3
کاسیم پاشا
11 آگوست 2018 21:00
سیواس اسپور
1 0
آلانیا اسپور
11 آگوست 2018 21:00
سیواس اسپور
1
0
آلانیا اسپور
11 آگوست 2018 23:15
فنرباغچه
2 1
بورسا اسپور
11 آگوست 2018 23:15
فنرباغچه
2
1
بورسا اسپور
12 آگوست 2018 21:00
استانبول باشاک شهیر
2 0
ترابزون اسپور
12 آگوست 2018 21:00
استانبول باشاک شهیر
2
0
ترابزون اسپور
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 12 آگوست 2018 21:00
کونیا اسپور
3 2
ارزروم
12 آگوست 2018 21:00
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
3
2
ارزروم
12 آگوست 2018 23:15
بشیکتاش
2 1
آک حصار بلدیه
12 آگوست 2018 23:15
بشیکتاش
2
1
آک حصار بلدیه
12 آگوست 2018 23:15
گوزتپه
1 3
ینی مالاتیا اسپور
12 آگوست 2018 23:15
گوزتپه
1
3
ینی مالاتیا اسپور
13 آگوست 2018 23:15
کایسری اسپور
2 0
آنتالیا اسپور
13 آگوست 2018 23:15
کایسری اسپور
2
0
آنتالیا اسپور
هفته 2
Medical Park Stadyumu 17 آگوست 2018 23:15
ترابزون اسپور
3 1
سیواس اسپور
17 آگوست 2018 23:15
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
3
1
سیواس اسپور
18 آگوست 2018 20:45
بورسا اسپور
0 0
کایسری اسپور
18 آگوست 2018 20:45
بورسا اسپور
0
0
کایسری اسپور
Antalya Stadyumu 18 آگوست 2018 23:15
آنتالیا اسپور
3 3
کونیا اسپور
18 آگوست 2018 23:15
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
3
3
کونیا اسپور
Yeni Malatya Stadyumu 18 آگوست 2018 23:15
ینی مالاتیا اسپور
1 0
فنرباغچه
18 آگوست 2018 23:15
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
1
0
فنرباغچه
19 آگوست 2018 20:45
آک حصار بلدیه
1 1
ریزه اسپور
19 آگوست 2018 20:45
آک حصار بلدیه
1
1
ریزه اسپور
Kazım Karabekir Stadyumu 19 آگوست 2018 20:45
ارزروم
1 3
بشیکتاش
19 آگوست 2018 20:45
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
1
3
بشیکتاش
19 آگوست 2018 23:15
آلانیا اسپور
0 2
آنکارا گوجو
19 آگوست 2018 23:15
آلانیا اسپور
0
2
آنکارا گوجو
19 آگوست 2018 23:15
گالاتاسرای
1 0
گوزتپه
19 آگوست 2018 23:15
گالاتاسرای
1
0
گوزتپه
20 آگوست 2018 23:15
کاسیم پاشا
2 1
استانبول باشاک شهیر
20 آگوست 2018 23:15
کاسیم پاشا
2
1
استانبول باشاک شهیر
هفته 3
Çaykur Didi Stadyumu 24 آگوست 2018 20:45
ریزه اسپور
0 0
ارزروم
24 آگوست 2018 20:45
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
0
0
ارزروم
25 آگوست 2018 20:45
آنکارا گوجو
2 2
ترابزون اسپور
25 آگوست 2018 20:45
آنکارا گوجو
2
2
ترابزون اسپور
25 آگوست 2018 23:15
گوزتپه
1 0
فنرباغچه
25 آگوست 2018 23:15
گوزتپه
1
0
فنرباغچه
25 آگوست 2018 23:15
کایسری اسپور
0 0
ینی مالاتیا اسپور
25 آگوست 2018 23:15
کایسری اسپور
0
0
ینی مالاتیا اسپور
26 آگوست 2018 20:45
سیواس اسپور
0 3
کاسیم پاشا
26 آگوست 2018 20:45
سیواس اسپور
0
3
کاسیم پاشا
26 آگوست 2018 23:15
بشیکتاش
2 3
آنتالیا اسپور
26 آگوست 2018 23:15
بشیکتاش
2
3
آنتالیا اسپور
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 26 آگوست 2018 23:15
کونیا اسپور
1 1
بورسا اسپور
26 آگوست 2018 23:15
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
1
1
بورسا اسپور
27 آگوست 2018 20:45
استانبول باشاک شهیر
3 1
آک حصار بلدیه
27 آگوست 2018 20:45
استانبول باشاک شهیر
3
1
آک حصار بلدیه
27 آگوست 2018 23:15
گالاتاسرای
6 0
آلانیا اسپور
27 آگوست 2018 23:15
گالاتاسرای
6
0
آلانیا اسپور
هفته 4
Yeni Malatya Stadyumu 31 آگوست 2018 23:15
ینی مالاتیا اسپور
0 1
کونیا اسپور
31 آگوست 2018 23:15
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
0
1
کونیا اسپور
1 سپتامبر 2018 20:45
فنرباغچه
2 3
کایسری اسپور
1 سپتامبر 2018 20:45
فنرباغچه
2
3
کایسری اسپور
1 سپتامبر 2018 20:45
آک حصار بلدیه
1 1
سیواس اسپور
1 سپتامبر 2018 20:45
آک حصار بلدیه
1
1
سیواس اسپور
Medical Park Stadyumu 1 سپتامبر 2018 23:15
ترابزون اسپور
4 0
گالاتاسرای
1 سپتامبر 2018 23:15
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
4
0
گالاتاسرای
1 سپتامبر 2018 23:15
آلانیا اسپور
1 0
گوزتپه
1 سپتامبر 2018 23:15
آلانیا اسپور
1
0
گوزتپه
Kazım Karabekir Stadyumu 2 سپتامبر 2018 20:45
ارزروم
0 1
استانبول باشاک شهیر
2 سپتامبر 2018 20:45
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
0
1
استانبول باشاک شهیر
2 سپتامبر 2018 20:45
کاسیم پاشا
2 1
آنکارا گوجو
2 سپتامبر 2018 20:45
کاسیم پاشا
2
1
آنکارا گوجو
Antalya Stadyumu 2 سپتامبر 2018 23:15
آنتالیا اسپور
2 1
ریزه اسپور
2 سپتامبر 2018 23:15
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
2
1
ریزه اسپور
2 سپتامبر 2018 23:15
بورسا اسپور
1 1
بشیکتاش
2 سپتامبر 2018 23:15
بورسا اسپور
1
1
بشیکتاش
هفته 5
14 سپتامبر 2018 22:30
گالاتاسرای
4 1
کاسیم پاشا
14 سپتامبر 2018 22:30
گالاتاسرای
4
1
کاسیم پاشا
15 سپتامبر 2018 18:30
آنکارا گوجو
1 0
آک حصار بلدیه
15 سپتامبر 2018 18:30
آنکارا گوجو
1
0
آک حصار بلدیه
15 سپتامبر 2018 21:30
بشیکتاش
2 1
ینی مالاتیا اسپور
15 سپتامبر 2018 21:30
بشیکتاش
2
1
ینی مالاتیا اسپور
15 سپتامبر 2018 21:30
گوزتپه
2 0
کایسری اسپور
15 سپتامبر 2018 21:30
گوزتپه
2
0
کایسری اسپور
16 سپتامبر 2018 18:30
استانبول باشاک شهیر
4 0
آنتالیا اسپور
16 سپتامبر 2018 18:30
استانبول باشاک شهیر
4
0
آنتالیا اسپور
16 سپتامبر 2018 18:30
سیواس اسپور
2 2
ارزروم
16 سپتامبر 2018 18:30
سیواس اسپور
2
2
ارزروم
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 16 سپتامبر 2018 21:30
کونیا اسپور
0 1
فنرباغچه
16 سپتامبر 2018 21:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
0
1
فنرباغچه
Çaykur Didi Stadyumu 16 سپتامبر 2018 21:30
ریزه اسپور
1 1
بورسا اسپور
16 سپتامبر 2018 21:30
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
1
1
بورسا اسپور
17 سپتامبر 2018 21:30
آلانیا اسپور
1 0
ترابزون اسپور
17 سپتامبر 2018 21:30
آلانیا اسپور
1
0
ترابزون اسپور
هفته 6
21 سپتامبر 2018 21:30
بورسا اسپور
0 0
استانبول باشاک شهیر
21 سپتامبر 2018 21:30
بورسا اسپور
0
0
استانبول باشاک شهیر
Kazım Karabekir Stadyumu 21 سپتامبر 2018 21:30
ارزروم
0 1
آنکارا گوجو
21 سپتامبر 2018 21:30
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
0
1
آنکارا گوجو
Yeni Malatya Stadyumu 22 سپتامبر 2018 15:00
ینی مالاتیا اسپور
1 0
ریزه اسپور
22 سپتامبر 2018 15:00
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
1
0
ریزه اسپور
22 سپتامبر 2018 17:30
کایسری اسپور
0 2
کونیا اسپور
22 سپتامبر 2018 17:30
کایسری اسپور
0
2
کونیا اسپور
Medical Park Stadyumu 22 سپتامبر 2018 20:30
ترابزون اسپور
1 2
گوزتپه
22 سپتامبر 2018 20:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
1
2
گوزتپه
23 سپتامبر 2018 17:30
کاسیم پاشا
1 2
آلانیا اسپور
23 سپتامبر 2018 17:30
کاسیم پاشا
1
2
آلانیا اسپور
23 سپتامبر 2018 20:30
آک حصار بلدیه
3 0
گالاتاسرای
23 سپتامبر 2018 20:30
آک حصار بلدیه
3
0
گالاتاسرای
Antalya Stadyumu 23 سپتامبر 2018 20:30
آنتالیا اسپور
2 1
سیواس اسپور
23 سپتامبر 2018 20:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
2
1
سیواس اسپور
24 سپتامبر 2018 22:30
فنرباغچه
1 1
بشیکتاش
24 سپتامبر 2018 22:30
فنرباغچه
1
1
بشیکتاش
هفته 7
28 سپتامبر 2018 21:30
گالاتاسرای
1 0
ارزروم
28 سپتامبر 2018 21:30
گالاتاسرای
1
0
ارزروم
29 سپتامبر 2018 17:30
آلانیا اسپور
2 1
آک حصار بلدیه
29 سپتامبر 2018 17:30
آلانیا اسپور
2
1
آک حصار بلدیه
Medical Park Stadyumu 29 سپتامبر 2018 17:30
ترابزون اسپور
4 2
کاسیم پاشا
29 سپتامبر 2018 17:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
4
2
کاسیم پاشا
29 سپتامبر 2018 20:30
بشیکتاش
2 0
کایسری اسپور
29 سپتامبر 2018 20:30
بشیکتاش
2
0
کایسری اسپور
30 سپتامبر 2018 15:00
سیواس اسپور
2 0
بورسا اسپور
30 سپتامبر 2018 15:00
سیواس اسپور
2
0
بورسا اسپور
30 سپتامبر 2018 17:30
گوزتپه
3 2
کونیا اسپور
30 سپتامبر 2018 17:30
گوزتپه
3
2
کونیا اسپور
Çaykur Didi Stadyumu 30 سپتامبر 2018 20:30
ریزه اسپور
3 0
فنرباغچه
30 سپتامبر 2018 20:30
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
3
0
فنرباغچه
1 اکتبر 2018 21:30
آنکارا گوجو
0 1
آنتالیا اسپور
1 اکتبر 2018 21:30
آنکارا گوجو
0
1
آنتالیا اسپور
1 اکتبر 2018 21:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
ینی مالاتیا اسپور
1 اکتبر 2018 21:30
استانبول باشاک شهیر
1
1
ینی مالاتیا اسپور
هفته 8
5 اکتبر 2018 21:30
کاسیم پاشا
3 1
گوزتپه
5 اکتبر 2018 21:30
کاسیم پاشا
3
1
گوزتپه
6 اکتبر 2018 15:00
کایسری اسپور
2 2
ریزه اسپور
6 اکتبر 2018 15:00
کایسری اسپور
2
2
ریزه اسپور
6 اکتبر 2018 17:30
بورسا اسپور
1 0
آنکارا گوجو
6 اکتبر 2018 17:30
بورسا اسپور
1
0
آنکارا گوجو
Kazım Karabekir Stadyumu 6 اکتبر 2018 17:30
ارزروم
1 0
آلانیا اسپور
6 اکتبر 2018 17:30
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
1
0
آلانیا اسپور
Antalya Stadyumu 6 اکتبر 2018 20:30
آنتالیا اسپور
0 1
گالاتاسرای
6 اکتبر 2018 20:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
0
1
گالاتاسرای
Yeni Malatya Stadyumu 7 اکتبر 2018 15:00
ینی مالاتیا اسپور
4 4
سیواس اسپور
7 اکتبر 2018 15:00
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
4
4
سیواس اسپور
7 اکتبر 2018 19:30
فنرباغچه
0 0
استانبول باشاک شهیر
7 اکتبر 2018 19:30
فنرباغچه
0
0
استانبول باشاک شهیر
7 اکتبر 2018 20:30
آک حصار بلدیه
1 3
ترابزون اسپور
7 اکتبر 2018 20:30
آک حصار بلدیه
1
3
ترابزون اسپور
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 7 اکتبر 2018 22:00
کونیا اسپور
2 2
بشیکتاش
7 اکتبر 2018 22:00
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
2
2
بشیکتاش
هفته 9
19 اکتبر 2018 22:00
گالاتاسرای
1 1
بورسا اسپور
19 اکتبر 2018 22:00
گالاتاسرای
1
1
بورسا اسپور
20 اکتبر 2018 15:00
کاسیم پاشا
5 0
آک حصار بلدیه
20 اکتبر 2018 15:00
کاسیم پاشا
5
0
آک حصار بلدیه
20 اکتبر 2018 17:30
استانبول باشاک شهیر
1 0
کایسری اسپور
20 اکتبر 2018 17:30
استانبول باشاک شهیر
1
0
کایسری اسپور
20 اکتبر 2018 20:30
سیواس اسپور
0 0
فنرباغچه
20 اکتبر 2018 20:30
سیواس اسپور
0
0
فنرباغچه
Çaykur Didi Stadyumu 21 اکتبر 2018 15:00
ریزه اسپور
1 1
کونیا اسپور
21 اکتبر 2018 15:00
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
1
1
کونیا اسپور
21 اکتبر 2018 17:30
آلانیا اسپور
0 1
آنتالیا اسپور
21 اکتبر 2018 17:30
آلانیا اسپور
0
1
آنتالیا اسپور
21 اکتبر 2018 17:30
آنکارا گوجو
1 0
ینی مالاتیا اسپور
21 اکتبر 2018 17:30
آنکارا گوجو
1
0
ینی مالاتیا اسپور
21 اکتبر 2018 20:30
گوزتپه
2 0
بشیکتاش
21 اکتبر 2018 20:30
گوزتپه
2
0
بشیکتاش
Medical Park Stadyumu 22 اکتبر 2018 21:30
ترابزون اسپور
0 0
ارزروم
22 اکتبر 2018 21:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
0
0
ارزروم
هفته 10
26 اکتبر 2018 22:00
بورسا اسپور
2 0
آلانیا اسپور
26 اکتبر 2018 22:00
بورسا اسپور
2
0
آلانیا اسپور
Kazım Karabekir Stadyumu 27 اکتبر 2018 15:00
ارزروم
1 1
کاسیم پاشا
27 اکتبر 2018 15:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
1
1
کاسیم پاشا
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 27 اکتبر 2018 17:30
کونیا اسپور
0 1
استانبول باشاک شهیر
27 اکتبر 2018 17:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
0
1
استانبول باشاک شهیر
Antalya Stadyumu 27 اکتبر 2018 20:30
آنتالیا اسپور
1 1
ترابزون اسپور
27 اکتبر 2018 20:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
1
1
ترابزون اسپور
28 اکتبر 2018 15:00
کایسری اسپور
2 0
سیواس اسپور
28 اکتبر 2018 15:00
کایسری اسپور
2
0
سیواس اسپور
Yeni Malatya Stadyumu 28 اکتبر 2018 19:30
ینی مالاتیا اسپور
2 0
گالاتاسرای
28 اکتبر 2018 19:30
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
2
0
گالاتاسرای
28 اکتبر 2018 22:00
فنرباغچه
1 3
آنکارا گوجو
28 اکتبر 2018 22:00
فنرباغچه
1
3
آنکارا گوجو
29 اکتبر 2018 21:30
آک حصار بلدیه
1 0
گوزتپه
29 اکتبر 2018 21:30
آک حصار بلدیه
1
0
گوزتپه
29 اکتبر 2018 21:30
بشیکتاش
4 1
ریزه اسپور
29 اکتبر 2018 21:30
بشیکتاش
4
1
ریزه اسپور
هفته 11
2 نوامبر 2018 22:30
گالاتاسرای
2 2
فنرباغچه
2 نوامبر 2018 22:30
گالاتاسرای
2
2
فنرباغچه
3 نوامبر 2018 15:00
کاسیم پاشا
1 2
آنتالیا اسپور
3 نوامبر 2018 15:00
کاسیم پاشا
1
2
آنتالیا اسپور
3 نوامبر 2018 17:30
آک حصار بلدیه
1 1
ارزروم
3 نوامبر 2018 17:30
آک حصار بلدیه
1
1
ارزروم
3 نوامبر 2018 20:30
استانبول باشاک شهیر
1 0
بشیکتاش
3 نوامبر 2018 20:30
استانبول باشاک شهیر
1
0
بشیکتاش
4 نوامبر 2018 15:00
آنکارا گوجو
3 1
کایسری اسپور
4 نوامبر 2018 15:00
آنکارا گوجو
3
1
کایسری اسپور
4 نوامبر 2018 17:30
آلانیا اسپور
0 1
ینی مالاتیا اسپور
4 نوامبر 2018 17:30
آلانیا اسپور
0
1
ینی مالاتیا اسپور
Medical Park Stadyumu 4 نوامبر 2018 20:30
ترابزون اسپور
1 1
بورسا اسپور
4 نوامبر 2018 20:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
1
1
بورسا اسپور
5 نوامبر 2018 21:30
گوزتپه
2 0
ریزه اسپور
5 نوامبر 2018 21:30
گوزتپه
2
0
ریزه اسپور
5 نوامبر 2018 21:30
سیواس اسپور
0 0
کونیا اسپور
5 نوامبر 2018 21:30
سیواس اسپور
0
0
کونیا اسپور
هفته 12
Yeni Malatya Stadyumu 9 نوامبر 2018 21:30
ینی مالاتیا اسپور
5 0
ترابزون اسپور
9 نوامبر 2018 21:30
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
5
0
ترابزون اسپور
Kazım Karabekir Stadyumu 10 نوامبر 2018 15:00
ارزروم
2 1
گوزتپه
10 نوامبر 2018 15:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
2
1
گوزتپه
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 10 نوامبر 2018 15:00
کونیا اسپور
2 0
آنکارا گوجو
10 نوامبر 2018 15:00
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
2
0
آنکارا گوجو
Çaykur Didi Stadyumu 10 نوامبر 2018 17:30
ریزه اسپور
1 2
استانبول باشاک شهیر
10 نوامبر 2018 17:30
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
1
2
استانبول باشاک شهیر
10 نوامبر 2018 20:30
کایسری اسپور
0 3
گالاتاسرای
10 نوامبر 2018 20:30
کایسری اسپور
0
3
گالاتاسرای
11 نوامبر 2018 15:00
بورسا اسپور
1 2
کاسیم پاشا
11 نوامبر 2018 15:00
بورسا اسپور
1
2
کاسیم پاشا
11 نوامبر 2018 19:30
فنرباغچه
2 0
آلانیا اسپور
11 نوامبر 2018 19:30
فنرباغچه
2
0
آلانیا اسپور
Antalya Stadyumu 11 نوامبر 2018 20:30
آنتالیا اسپور
1 2
آک حصار بلدیه
11 نوامبر 2018 20:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
1
2
آک حصار بلدیه
11 نوامبر 2018 22:00
بشیکتاش
1 2
سیواس اسپور
11 نوامبر 2018 22:00
بشیکتاش
1
2
سیواس اسپور
هفته 13
23 نوامبر 2018 22:00
گالاتاسرای
1 1
کونیا اسپور
23 نوامبر 2018 22:00
گالاتاسرای
1
1
کونیا اسپور
Kazım Karabekir Stadyumu 24 نوامبر 2018 15:00
ارزروم
1 0
آنتالیا اسپور
24 نوامبر 2018 15:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
1
0
آنتالیا اسپور
24 نوامبر 2018 17:30
آلانیا اسپور
5 0
کایسری اسپور
24 نوامبر 2018 17:30
آلانیا اسپور
5
0
کایسری اسپور
24 نوامبر 2018 20:30
آنکارا گوجو
1 4
بشیکتاش
24 نوامبر 2018 20:30
آنکارا گوجو
1
4
بشیکتاش
25 نوامبر 2018 15:00
سیواس اسپور
1 1
ریزه اسپور
25 نوامبر 2018 15:00
سیواس اسپور
1
1
ریزه اسپور
25 نوامبر 2018 17:30
آک حصار بلدیه
2 4
بورسا اسپور
25 نوامبر 2018 17:30
آک حصار بلدیه
2
4
بورسا اسپور
25 نوامبر 2018 20:30
کاسیم پاشا
3 0
ینی مالاتیا اسپور
25 نوامبر 2018 20:30
کاسیم پاشا
3
0
ینی مالاتیا اسپور
Medical Park Stadyumu 25 نوامبر 2018 20:30
ترابزون اسپور
2 1
فنرباغچه
25 نوامبر 2018 20:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
2
1
فنرباغچه
26 نوامبر 2018 21:30
گوزتپه
0 2
استانبول باشاک شهیر
26 نوامبر 2018 21:30
گوزتپه
0
2
استانبول باشاک شهیر
هفته 14
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 30 نوامبر 2018 21:30
کونیا اسپور
2 0
آلانیا اسپور
30 نوامبر 2018 21:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
2
0
آلانیا اسپور
Çaykur Didi Stadyumu 30 نوامبر 2018 21:30
ریزه اسپور
1 1
آنکارا گوجو
30 نوامبر 2018 21:30
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
1
1
آنکارا گوجو
Antalya Stadyumu 1 دسامبر 2018 17:30
آنتالیا اسپور
1 0
گوزتپه
1 دسامبر 2018 17:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
1
0
گوزتپه
1 دسامبر 2018 17:30
استانبول باشاک شهیر
0 1
سیواس اسپور
1 دسامبر 2018 17:30
استانبول باشاک شهیر
0
1
سیواس اسپور
1 دسامبر 2018 20:30
کایسری اسپور
0 2
ترابزون اسپور
1 دسامبر 2018 20:30
کایسری اسپور
0
2
ترابزون اسپور
2 دسامبر 2018 17:30
بورسا اسپور
2 1
ارزروم
2 دسامبر 2018 17:30
بورسا اسپور
2
1
ارزروم
2 دسامبر 2018 21:30
بشیکتاش
1 0
گالاتاسرای
2 دسامبر 2018 21:30
بشیکتاش
1
0
گالاتاسرای
3 دسامبر 2018 21:30
فنرباغچه
2 2
کاسیم پاشا
3 دسامبر 2018 21:30
فنرباغچه
2
2
کاسیم پاشا
Yeni Malatya Stadyumu 3 دسامبر 2018 21:30
ینی مالاتیا اسپور
1 1
آک حصار بلدیه
3 دسامبر 2018 21:30
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
1
1
آک حصار بلدیه
هفته 15
7 دسامبر 2018 21:30
آلانیا اسپور
0 0
بشیکتاش
7 دسامبر 2018 21:30
آلانیا اسپور
0
0
بشیکتاش
8 دسامبر 2018 15:00
سیواس اسپور
2 0
گوزتپه
8 دسامبر 2018 15:00
سیواس اسپور
2
0
گوزتپه
Medical Park Stadyumu 8 دسامبر 2018 17:30
ترابزون اسپور
3 0
کونیا اسپور
8 دسامبر 2018 17:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
3
0
کونیا اسپور
8 دسامبر 2018 20:30
گالاتاسرای
2 2
ریزه اسپور
8 دسامبر 2018 20:30
گالاتاسرای
2
2
ریزه اسپور
Kazım Karabekir Stadyumu 9 دسامبر 2018 15:00
ارزروم
1 3
ینی مالاتیا اسپور
9 دسامبر 2018 15:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
1
3
ینی مالاتیا اسپور
9 دسامبر 2018 17:30
بورسا اسپور
0 2
آنتالیا اسپور
9 دسامبر 2018 17:30
بورسا اسپور
0
2
آنتالیا اسپور
9 دسامبر 2018 20:30
آک حصار بلدیه
3 0
فنرباغچه
9 دسامبر 2018 20:30
آک حصار بلدیه
3
0
فنرباغچه
10 دسامبر 2018 21:30
آنکارا گوجو
0 1
استانبول باشاک شهیر
10 دسامبر 2018 21:30
آنکارا گوجو
0
1
استانبول باشاک شهیر
10 دسامبر 2018 21:30
کاسیم پاشا
0 3
کایسری اسپور
10 دسامبر 2018 21:30
کاسیم پاشا
0
3
کایسری اسپور
هفته 16
14 دسامبر 2018 22:00
گوزتپه
0 0
بورسا اسپور
14 دسامبر 2018 22:00
گوزتپه
0
0
بورسا اسپور
Çaykur Didi Stadyumu 15 دسامبر 2018 15:00
ریزه اسپور
1 1
آلانیا اسپور
15 دسامبر 2018 15:00
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
1
1
آلانیا اسپور
15 دسامبر 2018 15:00
سیواس اسپور
4 0
آنکارا گوجو
15 دسامبر 2018 15:00
سیواس اسپور
4
0
آنکارا گوجو
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 15 دسامبر 2018 17:30
کونیا اسپور
3 2
کاسیم پاشا
15 دسامبر 2018 17:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
3
2
کاسیم پاشا
15 دسامبر 2018 20:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
گالاتاسرای
15 دسامبر 2018 20:30
استانبول باشاک شهیر
1
1
گالاتاسرای
Yeni Malatya Stadyumu 16 دسامبر 2018 15:00
ینی مالاتیا اسپور
2 0
آنتالیا اسپور
16 دسامبر 2018 15:00
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
2
0
آنتالیا اسپور
16 دسامبر 2018 17:30
کایسری اسپور
1 0
آک حصار بلدیه
16 دسامبر 2018 17:30
کایسری اسپور
1
0
آک حصار بلدیه
16 دسامبر 2018 20:30
بشیکتاش
2 2
ترابزون اسپور
16 دسامبر 2018 20:30
بشیکتاش
2
2
ترابزون اسپور
17 دسامبر 2018 21:30
فنرباغچه
2 2
ارزروم
17 دسامبر 2018 21:30
فنرباغچه
2
2
ارزروم
هفته 17
22 دسامبر 2018 15:00
آنکارا گوجو
0 3
گوزتپه
22 دسامبر 2018 15:00
آنکارا گوجو
0
3
گوزتپه
22 دسامبر 2018 17:30
آلانیا اسپور
1 1
استانبول باشاک شهیر
22 دسامبر 2018 17:30
آلانیا اسپور
1
1
استانبول باشاک شهیر
22 دسامبر 2018 20:30
کاسیم پاشا
4 1
بشیکتاش
22 دسامبر 2018 20:30
کاسیم پاشا
4
1
بشیکتاش
Kazım Karabekir Stadyumu 23 دسامبر 2018 15:00
ارزروم
1 1
کایسری اسپور
23 دسامبر 2018 15:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
1
1
کایسری اسپور
23 دسامبر 2018 17:30
بورسا اسپور
1 1
ینی مالاتیا اسپور
23 دسامبر 2018 17:30
بورسا اسپور
1
1
ینی مالاتیا اسپور
Medical Park Stadyumu 23 دسامبر 2018 17:30
ترابزون اسپور
4 1
ریزه اسپور
23 دسامبر 2018 17:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
4
1
ریزه اسپور
23 دسامبر 2018 20:30
گالاتاسرای
4 2
سیواس اسپور
23 دسامبر 2018 20:30
گالاتاسرای
4
2
سیواس اسپور
Antalya Stadyumu 24 دسامبر 2018 21:30
آنتالیا اسپور
0 0
فنرباغچه
24 دسامبر 2018 21:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
0
0
فنرباغچه
24 دسامبر 2018 21:30
آک حصار بلدیه
0 0
کونیا اسپور
24 دسامبر 2018 21:30
آک حصار بلدیه
0
0
کونیا اسپور
هفته 18
18 ژانویه 2019 22:00
آک حصار بلدیه
0 3
بشیکتاش
18 ژانویه 2019 22:00
آک حصار بلدیه
0
3
بشیکتاش
Kazım Karabekir Stadyumu 19 ژانویه 2019 15:00
ارزروم
1 2
کونیا اسپور
19 ژانویه 2019 15:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
1
2
کونیا اسپور
Yeni Malatya Stadyumu 19 ژانویه 2019 15:00
ینی مالاتیا اسپور
3 2
گوزتپه
19 ژانویه 2019 15:00
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
3
2
گوزتپه
Antalya Stadyumu 19 ژانویه 2019 17:30
آنتالیا اسپور
0 0
کایسری اسپور
19 ژانویه 2019 17:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
0
0
کایسری اسپور
19 ژانویه 2019 20:30
گالاتاسرای
6 0
آنکارا گوجو
19 ژانویه 2019 20:30
گالاتاسرای
6
0
آنکارا گوجو
20 ژانویه 2019 17:30
آلانیا اسپور
2 0
سیواس اسپور
20 ژانویه 2019 17:30
آلانیا اسپور
2
0
سیواس اسپور
Medical Park Stadyumu 20 ژانویه 2019 20:30
ترابزون اسپور
2 4
استانبول باشاک شهیر
20 ژانویه 2019 20:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
2
4
استانبول باشاک شهیر
21 ژانویه 2019 21:30
بورسا اسپور
1 1
فنرباغچه
21 ژانویه 2019 21:30
بورسا اسپور
1
1
فنرباغچه
21 ژانویه 2019 21:30
کاسیم پاشا
0 1
ریزه اسپور
21 ژانویه 2019 21:30
کاسیم پاشا
0
1
ریزه اسپور
هفته 19
25 ژانویه 2019 22:00
بشیکتاش
1 1
ارزروم
25 ژانویه 2019 22:00
بشیکتاش
1
1
ارزروم
26 ژانویه 2019 17:30
کایسری اسپور
1 1
بورسا اسپور
26 ژانویه 2019 17:30
کایسری اسپور
1
1
بورسا اسپور
26 ژانویه 2019 20:30
گوزتپه
0 1
گالاتاسرای
26 ژانویه 2019 20:30
گوزتپه
0
1
گالاتاسرای
Çaykur Didi Stadyumu 27 ژانویه 2019 15:00
ریزه اسپور
3 1
آک حصار بلدیه
27 ژانویه 2019 15:00
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
3
1
آک حصار بلدیه
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 27 ژانویه 2019 17:30
کونیا اسپور
2 0
آنتالیا اسپور
27 ژانویه 2019 17:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
2
0
آنتالیا اسپور
27 ژانویه 2019 20:30
سیواس اسپور
1 1
ترابزون اسپور
27 ژانویه 2019 20:30
سیواس اسپور
1
1
ترابزون اسپور
28 ژانویه 2019 21:30
آنکارا گوجو
0 2
آلانیا اسپور
28 ژانویه 2019 21:30
آنکارا گوجو
0
2
آلانیا اسپور
28 ژانویه 2019 21:30
فنرباغچه
3 2
ینی مالاتیا اسپور
28 ژانویه 2019 21:30
فنرباغچه
3
2
ینی مالاتیا اسپور
28 ژانویه 2019 21:30
استانبول باشاک شهیر
2 0
کاسیم پاشا
28 ژانویه 2019 21:30
استانبول باشاک شهیر
2
0
کاسیم پاشا
هفته 20
1 فوریه 2019 22:00
فنرباغچه
2 0
گوزتپه
1 فوریه 2019 22:00
فنرباغچه
2
0
گوزتپه
Yeni Malatya Stadyumu 2 فوریه 2019 15:00
ینی مالاتیا اسپور
1 1
کایسری اسپور
2 فوریه 2019 15:00
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
1
1
کایسری اسپور
2 فوریه 2019 17:30
کاسیم پاشا
1 3
سیواس اسپور
2 فوریه 2019 17:30
کاسیم پاشا
1
3
سیواس اسپور
2 فوریه 2019 17:30
ترابزون اسپور
1 0
آنکارا گوجو
2 فوریه 2019 17:30
ترابزون اسپور
1
0
آنکارا گوجو
2 فوریه 2019 20:30
آلانیا اسپور
1 1
گالاتاسرای
2 فوریه 2019 20:30
آلانیا اسپور
1
1
گالاتاسرای
Kazım Karabekir Stadyumu 3 فوریه 2019 15:00
ارزروم
0 1
ریزه اسپور
3 فوریه 2019 15:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
0
1
ریزه اسپور
3 فوریه 2019 17:30
آک حصار بلدیه
0 3
استانبول باشاک شهیر
3 فوریه 2019 17:30
آک حصار بلدیه
0
3
استانبول باشاک شهیر
Antalya Stadyumu 3 فوریه 2019 20:30
آنتالیا اسپور
2 6
بشیکتاش
3 فوریه 2019 20:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
2
6
بشیکتاش
4 فوریه 2019 21:30
بورسا اسپور
0 0
کونیا اسپور
4 فوریه 2019 21:30
بورسا اسپور
0
0
کونیا اسپور
هفته 21
8 فوریه 2019 22:00
کایسری اسپور
1 0
فنرباغچه
8 فوریه 2019 22:00
کایسری اسپور
1
0
فنرباغچه
9 فوریه 2019 17:30
استانبول باشاک شهیر
1 1
ارزروم
9 فوریه 2019 17:30
استانبول باشاک شهیر
1
1
ارزروم
Çaykur Didi Stadyumu 9 فوریه 2019 17:30
ریزه اسپور
1 1
آنتالیا اسپور
9 فوریه 2019 17:30
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
1
1
آنتالیا اسپور
9 فوریه 2019 20:30
بشیکتاش
2 0
بورسا اسپور
9 فوریه 2019 20:30
بشیکتاش
2
0
بورسا اسپور
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 10 فوریه 2019 15:00
کونیا اسپور
1 1
ینی مالاتیا اسپور
10 فوریه 2019 15:00
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
1
1
ینی مالاتیا اسپور
10 فوریه 2019 17:30
گوزتپه
3 2
آلانیا اسپور
10 فوریه 2019 17:30
گوزتپه
3
2
آلانیا اسپور
10 فوریه 2019 20:30
گالاتاسرای
3 1
ترابزون اسپور
10 فوریه 2019 20:30
گالاتاسرای
3
1
ترابزون اسپور
11 فوریه 2019 21:30
آنکارا گوجو
3 0
کاسیم پاشا
11 فوریه 2019 21:30
آنکارا گوجو
3
0
کاسیم پاشا
11 فوریه 2019 21:30
سیواس اسپور
2 1
آک حصار بلدیه
11 فوریه 2019 21:30
سیواس اسپور
2
1
آک حصار بلدیه
هفته 22
Yeni Malatya Stadyumu 15 فوریه 2019 22:00
ینی مالاتیا اسپور
1 2
بشیکتاش
15 فوریه 2019 22:00
Yeni Malatya Stadyumu
ینی مالاتیا اسپور
1
2
بشیکتاش
16 فوریه 2019 15:00
آک حصار بلدیه
0 0
آنکارا گوجو
16 فوریه 2019 15:00
آک حصار بلدیه
0
0
آنکارا گوجو
16 فوریه 2019 17:30
بورسا اسپور
0 2
ریزه اسپور
16 فوریه 2019 17:30
بورسا اسپور
0
2
ریزه اسپور
16 فوریه 2019 20:30
فنرباغچه
1 1
کونیا اسپور
16 فوریه 2019 20:30
فنرباغچه
1
1
کونیا اسپور
Kazım Karabekir Stadyumu 17 فوریه 2019 15:00
ارزروم
4 2
سیواس اسپور
17 فوریه 2019 15:00
Kazım Karabekir Stadyumu
ارزروم
4
2
سیواس اسپور
17 فوریه 2019 17:30
کایسری اسپور
2 1
گوزتپه
17 فوریه 2019 17:30
کایسری اسپور
2
1
گوزتپه
Medical Park Stadyumu 17 فوریه 2019 17:30
ترابزون اسپور
0 2
آلانیا اسپور
17 فوریه 2019 17:30
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
0
2
آلانیا اسپور
17 فوریه 2019 20:30
کاسیم پاشا
1 4
گالاتاسرای
17 فوریه 2019 20:30
کاسیم پاشا
1
4
گالاتاسرای
Antalya Stadyumu 18 فوریه 2019 21:30
آنتالیا اسپور
0 1
استانبول باشاک شهیر
18 فوریه 2019 21:30
Antalya Stadyumu
آنتالیا اسپور
0
1
استانبول باشاک شهیر
هفته 23
22 فوریه 2019 22:00
گوزتپه
1 3
ترابزون اسپور
22 فوریه 2019 22:00
گوزتپه
1
3
ترابزون اسپور
Çaykur Didi Stadyumu 22 فوریه 2019 22:00
ریزه اسپور
3 0
ینی مالاتیا اسپور
22 فوریه 2019 22:00
Çaykur Didi Stadyumu
ریزه اسپور
3
0
ینی مالاتیا اسپور
23 فوریه 2019 15:00
سیواس اسپور
1 2
آنتالیا اسپور
23 فوریه 2019 15:00
سیواس اسپور
1
2
آنتالیا اسپور
23 فوریه 2019 17:30
آلانیا اسپور
3 0
کاسیم پاشا
23 فوریه 2019 17:30
آلانیا اسپور
3
0
کاسیم پاشا
24 فوریه 2019 15:00
آنکارا گوجو
2 1
ارزروم
24 فوریه 2019 15:00
آنکارا گوجو
2
1
ارزروم
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 24 فوریه 2019 17:30
کونیا اسپور
0 1
کایسری اسپور
24 فوریه 2019 17:30
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
کونیا اسپور
0
1
کایسری اسپور
24 فوریه 2019 20:30
گالاتاسرای
1 0
آک حصار بلدیه
24 فوریه 2019 20:30
گالاتاسرای
1
0
آک حصار بلدیه
24 فوریه 2019 20:30
استانبول باشاک شهیر
3 0
بورسا اسپور
<