جمعه, فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

لالیگا اسپانیا

2017-2018
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
لگانس
1
1 0
آلاوز
0
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
والنسیا
1
1 0
Las Palmas
0
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:45
سلتاویگو
2
2 3
رئال سوسیداد
3
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
Girona
2
2 2
اتلتیکو مادرید
2
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
سویا
1
1 1
اسپانیول
1
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:45
اتلتیک بیلبائو
0
0 0
ختافه
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
بارسلونا
2
2 0
رئال بتیس
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
Deportivo La Coruna
0
0 3
رئال مادرید
3
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
لوانته
1
1 0
ویارئال
0
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
Malaga
0
0 1
ایبار
1
هفته 2
۳ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
رئال سوسیداد
3
3 0
ویارئال
0
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
رئال بتیس
2
2 1
سلتاویگو
1
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:45
آلاوز
0
0 2
بارسلونا
2
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
Girona
1
1 0
Malaga
0
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
لوانته
2
2 2
Deportivo La Coruna
2
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
Las Palmas
1
1 5
اتلتیکو مادرید
5
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:45
ایبار
0
0 1
اتلتیک بیلبائو
1
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:45
اسپانیول
0
0 1
لگانس
1
۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
ختافه
0
0 1
سویا
1
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
رئال مادرید
2
2 2
والنسیا
2
هفته 3
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
لگانس
1
1 2
ختافه
2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 14:30
رئال مادرید
1
1 1
لوانته
1
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:45
والنسیا
0
0 0
اتلتیکو مادرید
0
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
سویا
3
3 0
ایبار
0
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
بارسلونا
5
5 0
اسپانیول
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 13:30
Deportivo La Coruna
2
2 4
رئال سوسیداد
4
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:45
اتلتیک بیلبائو
2
2 0
Girona
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
سلتاویگو
1
1 0
آلاوز
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
ویارئال
3
3 1
رئال بتیس
1
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Malaga
1
1 3
Las Palmas
3
هفته 4
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
ایبار
1
1 0
لگانس
0
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 14:30
لوانته
1
1 1
والنسیا
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:45
ختافه
1
1 2
بارسلونا
2
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
رئال بتیس
2
2 1
Deportivo La Coruna
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
اتلتیکو مادرید
1
1 0
Malaga
0
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 13:30
آلاوز
0
0 3
ویارئال
3
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:45
Girona
0
0 1
سویا
1
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
Las Palmas
1
1 0
اتلتیک بیلبائو
0
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
رئال سوسیداد
1
1 3
رئال مادرید
3
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اسپانیول
2
2 1
سلتاویگو
1
هفته 5
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
والنسیا
5
5 0
Malaga
0
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
بارسلونا
6
6 1
ایبار
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
اتلتیک بیلبائو
1
1 2
اتلتیکو مادرید
2
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
لگانس
0
0 0
Girona
0
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Deportivo La Coruna
1
1 0
آلاوز
0
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
رئال مادرید
0
0 1
رئال بتیس
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
سویا
1
1 0
Las Palmas
0
۳۰ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ویارئال
0
0 0
اسپانیول
0
۳۰ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سلتاویگو
1
1 1
ختافه
1
۳۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
لوانته
3
3 0
رئال سوسیداد
0
هفته 6
۱ مهر ۱۳۹۶ 14:30
اتلتیکو مادرید
2
2 0
سویا
0
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:45
آلاوز
1
1 2
رئال مادرید
2
۱ مهر ۱۳۹۶ 20:00
Malaga
3
3 3
اتلتیک بیلبائو
3
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Girona
0
0 3
بارسلونا
3
۲ مهر ۱۳۹۶ 13:30
اسپانیول
4
4 1
Deportivo La Coruna
1
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:45
ختافه
4
4 0
ویارئال
0
۲ مهر ۱۳۹۶ 20:00
ایبار
0
0 4
سلتاویگو
4
۲ مهر ۱۳۹۶ 20:00
Las Palmas
0
0 2
لگانس
2
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:15
رئال سوسیداد
2
2 3
والنسیا
3
۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
رئال بتیس
4
4 0
لوانته
0
هفته 7
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
سلتاویگو
3
3 3
Girona
3
۸ مهر ۱۳۹۶ 14:30
Deportivo La Coruna
2
2 1
ختافه
1
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:45
سویا
2
2 0
Malaga
0
۸ مهر ۱۳۹۶ 20:00
لوانته
0
0 2
آلاوز
2
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
لگانس
0
0 0
اتلتیکو مادرید
0
۹ مهر ۱۳۹۶ 13:30
رئال سوسیداد
4
4 4
رئال بتیس
4
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:45
بارسلونا
3
3 0
Las Palmas
0
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:00
والنسیا
3
3 2
اتلتیک بیلبائو
2
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:00
ویارئال
3
3 0
ایبار
0
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
رئال مادرید
2
2 0
اسپانیول
0
هفته 8
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اسپانیول
0
0 0
لوانته
0
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 14:30
اتلتیک بیلبائو
1
1 0
سویا
0
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:45
ختافه
1
1 2
رئال مادرید
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 20:00
آلاوز
0
0 2
رئال سوسیداد
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:15
اتلتیکو مادرید
1
1 1
بارسلونا
1
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 13:30
ایبار
0
0 0
Deportivo La Coruna
0
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:45
Girona
1
1 2
ویارئال
2
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:00
Malaga
0
0 2
لگانس
2
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:15
رئال بتیس
3
3 6
والنسیا
6
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Las Palmas
2
2 5
سلتاویگو
5
هفته 9
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 14:30
لوانته
1
1 1
ختافه
1
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:45
رئال بتیس
2
2 0
آلاوز
0
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 20:00
والنسیا
4
4 0
سویا
0
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
بارسلونا
2
2 0
Malaga
0
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 13:30
ویارئال
4
4 0
Las Palmas
0
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:45
سلتاویگو
0
0 1
اتلتیکو مادرید
1
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 20:00
لگانس
1
1 0
اتلتیک بیلبائو
0
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:15
رئال مادرید
3
3 0
ایبار
0
۱ آبان ۱۳۹۶ 21:30
رئال سوسیداد
1
1 1
اسپانیول
1
۱ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Deportivo La Coruna
1
1 2
Girona
2
هفته 10
۶ آبان ۱۳۹۶ 14:30
آلاوز
1
1 2
والنسیا
2
۶ آبان ۱۳۹۶ 20:00
اتلتیکو مادرید
1
1 1
ویارئال
1
۶ آبان ۱۳۹۶ 22:15
اتلتیک بیلبائو
0
0 2
بارسلونا
2
۷ آبان ۱۳۹۶
سویا
2
2 1
لگانس
1
۷ آبان ۱۳۹۶ 14:30
ختافه
2
2 1
رئال سوسیداد
1
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:45
Girona
2
2 1
رئال مادرید
1
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
ایبار
2
2 2
لوانته
2
۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اسپانیول
1
1 0
رئال بتیس
0
۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Las Palmas
1
1 3
Deportivo La Coruna
3
Malaga
0
0 0
سلتاویگو
0
هفته 11
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
رئال بتیس
2
2 2
ختافه
2
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 15:30
والنسیا
3
3 0
لگانس
0
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:45
Deportivo La Coruna
0
0 1
اتلتیکو مادرید
1
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 21:00
آلاوز
1
1 0
اسپانیول
0
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
بارسلونا
2
2 1
سویا
1
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 14:30
لوانته
1
1 2
Girona
2
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:45
سلتاویگو
3
3 1
اتلتیک بیلبائو
1
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
رئال سوسیداد
3
3 1
ایبار
1
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
ویارئال
2
2 0
Malaga
0
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:15
رئال مادرید
3
3 0
Las Palmas
0
هفته 12
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Girona
1
1 1
رئال سوسیداد
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 15:30
ختافه
4
4 1
آلاوز
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:45
لگانس
0
0 3
بارسلونا
3
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
سویا
2
2 1
سلتاویگو
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:15
اتلتیکو مادرید
0
0 0
رئال مادرید
0
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 14:30
Malaga
3
3 2
Deportivo La Coruna
2
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:45
اسپانیول
0
0 2
والنسیا
2
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Las Palmas
0
0 2
لوانته
2
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:15
اتلتیک بیلبائو
1
1 1
ویارئال
1
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 23:30
ایبار
5
5 0
رئال بتیس
0
هفته 13
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
سلتاویگو
1
1 0
لگانس
0
۴ آذر ۱۳۹۶ 15:30
آلاوز
1
1 2
ایبار
2
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:45
رئال مادرید
3
3 2
Malaga
2
۴ آذر ۱۳۹۶ 21:00
رئال بتیس
2
2 2
Girona
2
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
لوانته
0
0 5
اتلتیکو مادرید
5
۵ آذر ۱۳۹۶ 14:30
Deportivo La Coruna
2
2 2
اتلتیک بیلبائو
2
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:45
رئال سوسیداد
2
2 2
Las Palmas
2
۵ آذر ۱۳۹۶ 21:00
ویارئال
2
2 3
سویا
3
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
والنسیا
1
1 1
بارسلونا
1
۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اسپانیول
1
1 0
ختافه
0
هفته 14
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Malaga
0
0 0
لوانته
0
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 15:30
بارسلونا
2
2 2
سلتاویگو
2
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:45
اتلتیکو مادرید
2
2 1
رئال سوسیداد
1
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:00
سویا
2
2 0
Deportivo La Coruna
0
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:15
اتلتیک بیلبائو
0
0 0
رئال مادرید
0
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 14:30
لگانس
3
3 1
ویارئال
1
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:00
ایبار
3
3 1
اسپانیول
1
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Las Palmas
1
1 0
رئال بتیس
0
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Girona
2
2 3
آلاوز
3
ختافه
0
0 0
والنسیا
0
هفته 15
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آلاوز
2
2 0
Las Palmas
0
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:45
رئال مادرید
5
5 0
سویا
0
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 21:00
Deportivo La Coruna
1
1 0
لگانس
0
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
والنسیا
2
2 1
سلتاویگو
1
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 14:30
رئال سوسیداد
0
0 2
Malaga
2
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 18:45
رئال بتیس
0
0 1
اتلتیکو مادرید
1
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 21:00
لوانته
1
1 2
اتلتیک بیلبائو
2
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:15
ویارئال
0
0 2
بارسلونا
2
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اسپانیول
0
0 1
Girona
1
ختافه
0
0 0
ایبار
0
هفته 16
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
سویا
0
0 0
لوانته
0
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 18:45
اتلتیک بیلبائو
0
0 0
رئال سوسیداد
0
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 21:00
ایبار
2
2 1
والنسیا
1
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
اتلتیکو مادرید
1
1 0
آلاوز
0
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 14:30
Girona
1
1 0
ختافه
0
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:45
سلتاویگو
0
0 1
ویارئال
1
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 21:00
Las Palmas
2
2 2
اسپانیول
2
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:15
بارسلونا
4
4 0
Deportivo La Coruna
0
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Malaga
0
0 2
رئال بتیس
2
۲ اسفند ۱۳۹۶ 21:15
لگانس
1
1 3
رئال مادرید
3
هفته 17
۲۹ آذر ۱۳۹۶
لوانته
0
0 0
لگانس
0
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 22:00
ختافه
2
2 0
Las Palmas
0
۳۰ آذر ۱۳۹۶
رئال سوسیداد
3
3 1
سویا
1
۳۰ آذر ۱۳۹۶ 22:00
ایبار
4
4 1
Girona
1
۱ دی ۱۳۹۶
آلاوز
1
1 0
Malaga
0
۱ دی ۱۳۹۶ 22:00
رئال بتیس
0
0 2
اتلتیک بیلبائو
2
۲ دی ۱۳۹۶
اسپانیول
1
1 0
اتلتیکو مادرید
0
۲ دی ۱۳۹۶ 15:30
رئال مادرید
0
0 3
بارسلونا
3
۲ دی ۱۳۹۶ 18:45
والنسیا
0
0 1
ویارئال
1
۲ دی ۱۳۹۶ 21:00
Deportivo La Coruna
1
1 3
سلتاویگو
3
هفته 18
۱۶ دی ۱۳۹۶ 15:30
اتلتیکو مادرید
2
2 0
ختافه
0
۱۶ دی ۱۳۹۶ 18:45
والنسیا
2
2 1
Girona
1
۱۶ دی ۱۳۹۶ 21:00
Las Palmas
1
1 2
ایبار
2
۱۶ دی ۱۳۹۶ 23:15
سویا
3
3 5
رئال بتیس
5
۱۷ دی ۱۳۹۶ 14:30
لگانس
1
1 0
رئال سوسیداد
0
۱۷ دی ۱۳۹۶ 18:45
بارسلونا
3
3 0
لوانته
0
۱۷ دی ۱۳۹۶ 21:00
اتلتیک بیلبائو
2
2 0
آلاوز
0
۱۷ دی ۱۳۹۶ 21:00
ویارئال
1
1 1
Deportivo La Coruna
1
۱۷ دی ۱۳۹۶ 23:15
سلتاویگو
2
2 2
رئال مادرید
2
۱۸ دی ۱۳۹۶ 23:30
Malaga
0
0 1
اسپانیول
1
هفته 19
۲۲ دی ۱۳۹۶ 23:30
ختافه
1
1 0
Malaga
0
۲۳ دی ۱۳۹۶ 15:30
Girona
6
6 0
Las Palmas
0
۲۳ دی ۱۳۹۶ 18:45
رئال مادرید
0
0 1
ویارئال
1
۲۳ دی ۱۳۹۶ 21:00
ایبار
0
0 1
اتلتیکو مادرید
1
۲۳ دی ۱۳۹۶ 23:15
Deportivo La Coruna
1
1 2
والنسیا
2
۲۴ دی ۱۳۹۶ 14:30
لوانته
0
0 1
سلتاویگو
1
۲۴ دی ۱۳۹۶ 18:45
آلاوز
1
1 0
سویا
0
۲۴ دی ۱۳۹۶ 21:00
اسپانیول
1
1 1
اتلتیک بیلبائو
1
۲۴ دی ۱۳۹۶ 23:15
رئال سوسیداد
2
2 4
بارسلونا
4
۲۵ دی ۱۳۹۶ 23:30
رئال بتیس
3
3 2
لگانس
2
هفته 20
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
ختافه
2
2 2
اتلتیک بیلبائو
2
۳۰ دی ۱۳۹۶ 15:30
اسپانیول
0
0 3
سویا
3
۳۰ دی ۱۳۹۶ 18:45
اتلتیکو مادرید
1
1 1
Girona
1
۳۰ دی ۱۳۹۶ 21:00
ویارئال
2
2 1
لوانته
1
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:15
Las Palmas
2
2 1
والنسیا
1
۱ بهمن ۱۳۹۶ 14:30
آلاوز
2
2 2
لگانس
2
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:45
رئال مادرید
7
7 1
Deportivo La Coruna
1
۱ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
رئال سوسیداد
1
1 2
سلتاویگو
2
۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
رئال بتیس
0
0 5
بارسلونا
5
۲ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ایبار
1
1 1
Malaga
1
هفته 21
۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
اتلتیک بیلبائو
1
1 1
ایبار
1
۷ بهمن ۱۳۹۶ 15:30
Deportivo La Coruna
2
2 2
لوانته
2
۷ بهمن ۱۳۹۶ 18:45
والنسیا
1
1 4
رئال مادرید
4
۷ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
Malaga
0
0 0
Girona
0
۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
ویارئال
4
4 2
رئال سوسیداد
2
۸ بهمن ۱۳۹۶ 14:30
لگانس
3
3 2
اسپانیول
2
۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:45
اتلتیکو مادرید
3
3 0
Las Palmas
0
۸ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
بارسلونا
2
2 1
آلاوز
1
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
سلتاویگو
3
3 2
رئال بتیس
2
سویا
0
0 0
ختافه
0
هفته 22
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
رئال سوسیداد
5
5 0
Deportivo La Coruna
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 15:30
ایبار
5
5 1
سویا
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 18:45
رئال بتیس
2
2 1
ویارئال
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
آلاوز
2
2 1
سلتاویگو
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
لوانته
2
2 2
رئال مادرید
2
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 14:30
ختافه
0
0 0
لگانس
0
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:45
اسپانیول
1
1 1
بارسلونا
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
Girona
2
2 0
اتلتیک بیلبائو
0
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
اتلتیکو مادرید
1
1 0
والنسیا
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Las Palmas
1
1 0
Malaga
0
هفته 23
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
اتلتیک بیلبائو
0
0 0
Las Palmas
0
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 15:30
ویارئال
1
1 2
آلاوز
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:45
Malaga
0
0 1
اتلتیکو مادرید
1
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
لگانس
0
0 1
ایبار
1
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
رئال مادرید
5
5 2
رئال سوسیداد
2
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 14:30
سویا
1
1 0
Girona
0
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 18:45
بارسلونا
0
0 0
ختافه
0
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
سلتاویگو
2
2 2
اسپانیول
2
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
والنسیا
3
3 1
لوانته
1
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Deportivo La Coruna
0
0 1
رئال بتیس
1
هفته 24
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Girona
3
3 0
لگانس
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 15:30
Las Palmas
1
1 2
سویا
2
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:45
ایبار
0
0 2
بارسلونا
2
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
آلاوز
1
1 0
Deportivo La Coruna
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
Malaga
1
1 2
والنسیا
2
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 14:30
رئال سوسیداد
3
3 0
لوانته
0
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 18:45
اتلتیکو مادرید
2
2 0
اتلتیک بیلبائو
0
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
اسپانیول
1
1 1
ویارئال
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
رئال بتیس
3
3 5
رئال مادرید
5
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ختافه
3
3 0
سلتاویگو
0
هفته 25
۴ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
Deportivo La Coruna
0
0 0
اسپانیول
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 15:30
سلتاویگو
2
2 0
ایبار
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 18:45
رئال مادرید
4
4 0
آلاوز
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
لگانس
0
0 0
Las Palmas
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
بارسلونا
6
6 1
Girona
1
۶ اسفند ۱۳۹۶ 14:30
ویارئال
1
1 0
ختافه
0
۶ اسفند ۱۳۹۶ 18:45
اتلتیک بیلبائو
2
2 1
Malaga
1
۶ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
والنسیا
2
2 1
رئال سوسیداد
1
۶ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
سویا
2
2 5
اتلتیکو مادرید
5
۷ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
لوانته
0
0 2
رئال بتیس
2
هفته 26
۸ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
اسپانیول
1
1 0
رئال مادرید
0
۹ اسفند ۱۳۹۶
Girona
1
1 0
سلتاویگو
0
۹ اسفند ۱۳۹۶ 22:00
اتلتیک بیلبائو
1
1 1
والنسیا
1
۹ اسفند ۱۳۹۶ 22:00
ختافه
3
3 0
Deportivo La Coruna
0
۹ اسفند ۱۳۹۶ 22:00
Malaga
0
0 1
سویا
1
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
اتلتیکو مادرید
4
4 0
لگانس
0
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
ایبار
1
1 0
ویارئال
0
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ 22:00
رئال بتیس
0
0 0
رئال سوسیداد
0
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
Las Palmas
1
1 1
بارسلونا
1
۱۱ اسفند ۱۳۹۶
آلاوز
1
1 0
لوانته
0
هفته 27
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 15:30
ویارئال
0
0 2
Girona
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 18:45
سویا
2
2 0
اتلتیک بیلبائو
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
Deportivo La Coruna
1
1 1
ایبار
1
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
لگانس
2
2 0
Malaga
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
رئال مادرید
3
3 1
ختافه
1
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 14:30
لوانته
1
1 1
اسپانیول
1
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 18:45
بارسلونا
1
1 0
اتلتیکو مادرید
0
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
رئال سوسیداد
2
2 1
آلاوز
1
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
والنسیا
2
2 0
رئال بتیس
0
۱۴ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
سلتاویگو
2
2 1
Las Palmas
1
هفته 28
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
Girona
2
2 0
Deportivo La Coruna
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 15:30
ایبار
1
1 2
رئال مادرید
2
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 18:45
سویا
0
0 2
والنسیا
2
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
ختافه
0
0 1
لوانته
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
Malaga
0
0 2
بارسلونا
2
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 14:30
اسپانیول
2
2 1
رئال سوسیداد
1
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 18:45
اتلتیکو مادرید
3
3 0
سلتاویگو
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
Las Palmas
0
0 2
ویارئال
2
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
اتلتیک بیلبائو
2
2 0
لگانس
0
۲۱ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
آلاوز
1
1 3
رئال بتیس
3
هفته 29
۲۵ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
لوانته
2
2 1
ایبار
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 15:30
Deportivo La Coruna
1
1 1
Las Palmas
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 18:45
والنسیا
3
3 1
آلاوز
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
رئال سوسیداد
1
1 2
ختافه
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
رئال بتیس
3
3 0
اسپانیول
0
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 14:30
لگانس
2
2 1
سویا
1
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 18:45
بارسلونا
2
2 0
اتلتیک بیلبائو
0
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
سلتاویگو
0
0 0
Malaga
0
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
ویارئال
2
2 1
اتلتیکو مادرید
1
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
رئال مادرید
6
6 3
Girona
3
هفته 30
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 14:30
Girona
1
1 1
لوانته
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 17:45
اتلتیک بیلبائو
1
1 1
سلتاویگو
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
Las Palmas
0
0 3
رئال مادرید
3
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
سویا
2
2 2
بارسلونا
2
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 13:30
اسپانیول
0
0 0
آلاوز
0
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 17:45
لگانس
0
0 1
والنسیا
1
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
ایبار
0
0 0
رئال سوسیداد
0
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
Malaga
1
1 0
ویارئال
0
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
اتلتیکو مادرید
1
1 0
Deportivo La Coruna
0
۱۳ فروردین ۱۳۹۷ 22:30
ختافه
0
0 1
رئال بتیس
1
هفته 31
۱۷ فروردین ۱۳۹۷ 22:30
Deportivo La Coruna
3
3 2
Malaga
2
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 14:30
آلاوز
2
2 0
ختافه
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 17:45
سلتاویگو
4
4 0
سویا
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
رئال بتیس
2
2 0
ایبار
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
بارسلونا
3
3 1
لگانس
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 13:30
لوانته
2
2 1
Las Palmas
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 17:45
رئال مادرید
1
1 1
اتلتیکو مادرید
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
رئال سوسیداد
5
5 0
Girona
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
والنسیا
1
1 0
اسپانیول
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۷ 22:30
ویارئال
1
1 3
اتلتیک بیلبائو
3
هفته 32
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ 22:30
Girona
0
0 1
رئال بتیس
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 17:45
بارسلونا
2
2 1
والنسیا
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
Las Palmas
0
0 1
رئال سوسیداد
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
لگانس
1
1 0
سلتاویگو
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
اتلتیک بیلبائو
2
2 3
Deportivo La Coruna
3
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 13:30
ایبار
0
0 1
آلاوز
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 17:45
اتلتیکو مادرید
3
3 0
لوانته
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
ختافه
1
1 0
اسپانیول
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
Malaga
1
1 2
رئال مادرید
2
سویا
0
0 0
ویارئال
0
هفته 33
۲۸ فروردین ۱۳۹۷ 21:00
Deportivo La Coruna
0
0 0
سویا
0
۲۸ فروردین ۱۳۹۷ 22:30
سلتاویگو
2
2 2
بارسلونا
2
۲۸ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
ویارئال
2
2 1
لگانس
1
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 21:00
اسپانیول
0
0 1
ایبار
1
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 21:00
والنسیا
1
1 2
ختافه
2
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
رئال مادرید
1
1 1
اتلتیک بیلبائو
1
۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 21:00
آلاوز
1
1 2
Girona
2
۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 21:00
رئال سوسیداد
3
3 0
اتلتیکو مادرید
0
۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
رئال بتیس
1
1 0
Las Palmas
0
۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
لوانته
1
1 0
Malaga
0
هفته 34
۳۱ فروردین ۱۳۹۷ 22:30
لگانس
0
0 0
Deportivo La Coruna
0
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 14:30
ایبار
0
0 1
ختافه
1
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:45
سلتاویگو
1
1 1
والنسیا
1
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 13:30
Girona
0
0 2
اسپانیول
2
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:45
Malaga
2
2 0
رئال سوسیداد
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
Las Palmas
0
0 4
آلاوز
4
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
اتلتیکو مادرید
0
0 0
رئال بتیس
0
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
اتلتیک بیلبائو
1
1 3
لوانته
3
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
بارسلونا
5
5 1
ویارئال
1
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
سویا
3
3 2
رئال مادرید
2
هفته 35
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
لوانته
2
2 1
سویا
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 14:30
اسپانیول
1
1 1
Las Palmas
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:45
رئال سوسیداد
3
3 1
اتلتیک بیلبائو
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
رئال مادرید
2
2 1
لگانس
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
ویارئال
4
4 1
سلتاویگو
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 13:30
ختافه
1
1 1
Girona
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:45
آلاوز
0
0 1
اتلتیکو مادرید
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
والنسیا
0
0 0
ایبار
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
Deportivo La Coruna
2
2 4
بارسلونا
4
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
رئال بتیس
2
2 1
Malaga
1
هفته 36
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
سویا
1
1 0
رئال سوسیداد
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 14:30
Girona
1
1 4
ایبار
4
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:45
اتلتیک بیلبائو
2
2 0
رئال بتیس
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
سلتاویگو
1
1 1
Deportivo La Coruna
1
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
ویارئال
1
1 0
والنسیا
0
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 13:30
Malaga
0
0 3
آلاوز
3
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:45
اتلتیکو مادرید
0
0 2
اسپانیول
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
Las Palmas
0
0 1
ختافه
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
بارسلونا
2
2 2
رئال مادرید
2
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
لگانس
0
0 3
لوانته
3
هفته 37
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:45
رئال سوسیداد
3
3 2
لگانس
2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
آلاوز
3
3 1
اتلتیک بیلبائو
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
رئال بتیس
2
2 2
سویا
2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
Deportivo La Coruna
2
2 4
ویارئال
4
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
ایبار
1
1 0
Las Palmas
0
۲۲