لالیگا 2 اسپانیا

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
Estadio Francisco Artés Carrasco ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لورکا
2 0
Cultural Leonesa
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Francisco Artés Carrasco
لورکا
2
0
Cultural Leonesa
| Estadio Francisco Artés Carrasco
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
تنریف
1 0
زاراگوزا
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
تنریف
1
0
زاراگوزا
Estadio Santo Domingo ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آلکورکون
0 0
اسپورتینگ گیخون
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Santo Domingo
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
اوساسونا
1 1
سویا اتلتیکو
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
اوساسونا
1
1
سویا اتلتیکو
Estadio Nuevo Arcángel ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
کوردوبا
1 2
کادیز
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
1
2
کادیز
| Estadio Nuevo Arcángel
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
نومانسیا
1 0
هوئسکا
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
هوئسکا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Municipal José Zorrilla ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
وایادولید
1 2
بارسلونا بی
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
1
2
بارسلونا بی
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
اوویدو
2 3
رایو وایکانو
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
2
3
رایو وایکانو
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Nou Estadi de Tarragona ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
خیمناستیک
0 1
آلمریا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
0
1
آلمریا
| Nou Estadi de Tarragona
Estadio Nuevo Los Cármenes ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
گرانادا
0 0
آلباسته
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
Estadio Nuevo Los Cármenes
گرانادا
0
0
آلباسته
| Estadio Nuevo Los Cármenes
Estadio Anxo Carro ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لوگو
0 0
رئوس
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
0
0
رئوس
| Estadio Anxo Carro
هفته 2
Estadio Carlos Belmonte ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
آلباسته
0 3
کوردوبا
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
0
3
کوردوبا
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio Municipal Reino de León ۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Cultural Leonesa
2 1
اوساسونا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Municipal Reino de León
Cultural Leonesa
2
1
اوساسونا
| Estadio Municipal Reino de León
Estadio El Alcoraz ۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
هوئسکا
2 0
لورکا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
2
0
لورکا
| Estadio El Alcoraz
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
رایو وایکانو
2 2
نومانسیا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
رایو وایکانو
2
2
نومانسیا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
سویا اتلتیکو
1 2
وایادولید
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
سویا اتلتیکو
1
2
وایادولید
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۴ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
آلمریا
1 1
اوویدو
۴ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
1
1
اوویدو
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Municipal El Molinón ۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
اسپورتینگ گیخون
2 0
لوگو
۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
2
0
لوگو
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio de la Romareda ۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
زاراگوزا
1 1
گرانادا
۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
1
1
گرانادا
| Estadio de la Romareda
Estadio Ramón de Carranza ۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
کادیز
0 0
آلکورکون
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
0
0
آلکورکون
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio Camp Nou Municipal ۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
رئوس
1 1
خیمناستیک
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
1
1
خیمناستیک
| Estadio Camp Nou Municipal
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
بارسلونا بی
0 3
تنریف
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
بارسلونا بی
0
3
تنریف
هفته 3
Estadio Nuevo Los Cármenes ۱۰ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
گرانادا
2 2
بارسلونا بی
۱۰ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
Estadio Nuevo Los Cármenes
گرانادا
2
2
بارسلونا بی
| Estadio Nuevo Los Cármenes
Estadio Anxo Carro ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
لوگو
0 1
کادیز
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
0
1
کادیز
| Estadio Anxo Carro
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
نومانسیا
1 0
آلمریا
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
آلمریا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Nou Estadi de Tarragona ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
خیمناستیک
0 4
اسپورتینگ گیخون
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
0
4
اسپورتینگ گیخون
| Nou Estadi de Tarragona
Estadio Francisco Artés Carrasco ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
لورکا
0 0
رایو وایکانو
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Francisco Artés Carrasco
لورکا
0
0
رایو وایکانو
| Estadio Francisco Artés Carrasco
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
اوساسونا
1 1
هوئسکا
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
اوساسونا
1
1
هوئسکا
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
اوویدو
3 0
رئوس
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
3
0
رئوس
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سویا اتلتیکو
1 2
Cultural Leonesa
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سویا اتلتیکو
1
2
Cultural Leonesa
Estadio Municipal José Zorrilla ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
وایادولید
2 0
تنریف
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
2
0
تنریف
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio Nuevo Arcángel ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
کوردوبا
1 2
زاراگوزا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
1
2
زاراگوزا
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio Santo Domingo ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آلکورکون
1 0
آلباسته
۱۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
0
آلباسته
| Estadio Santo Domingo
هفته 4
Estadio Ramón de Carranza ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
کادیز
2 0
خیمناستیک
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
2
0
خیمناستیک
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio El Alcoraz ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
هوئسکا
0 0
سویا اتلتیکو
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
0
0
سویا اتلتیکو
| Estadio El Alcoraz
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
بارسلونا بی
4 0
کوردوبا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
بارسلونا بی
4
0
کوردوبا
Estadio Municipal El Molinón ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
اوویدو
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
1
اوویدو
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
آلمریا
2 1
لورکا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
2
1
لورکا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 15:30
تنریف
2 2
گرانادا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 15:30
تنریف
2
2
گرانادا
Estadio de la Romareda ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
زاراگوزا
0 1
آلکورکون
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
0
1
آلکورکون
| Estadio de la Romareda
Estadio Municipal Reino de León ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Cultural Leonesa
4 4
وایادولید
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Municipal Reino de León
Cultural Leonesa
4
4
وایادولید
| Estadio Municipal Reino de León
Estadio Carlos Belmonte ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
آلباسته
0 1
لوگو
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
0
1
لوگو
| Estadio Carlos Belmonte
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
رایو وایکانو
0 3
اوساسونا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
رایو وایکانو
0
3
اوساسونا
Estadio Camp Nou Municipal ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
رئوس
1 0
نومانسیا
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
1
0
نومانسیا
| Estadio Camp Nou Municipal
هفته 5
Estadio Anxo Carro ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
لوگو
2 1
زاراگوزا
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
2
1
زاراگوزا
| Estadio Anxo Carro
Estadio Municipal José Zorrilla ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
وایادولید
2 1
گرانادا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
2
1
گرانادا
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio Francisco Artés Carrasco ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
لورکا
1 1
رئوس
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Francisco Artés Carrasco
لورکا
1
1
رئوس
| Estadio Francisco Artés Carrasco
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
سویا اتلتیکو
0 0
رایو وایکانو
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
سویا اتلتیکو
0
0
رایو وایکانو
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوساسونا
2 1
آلمریا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوساسونا
2
1
آلمریا
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
نومانسیا
3 0
اسپورتینگ گیخون
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
3
0
اسپورتینگ گیخون
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Municipal Reino de León ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 14:30
Cultural Leonesa
3 2
هوئسکا
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 14:30
Estadio Municipal Reino de León
Cultural Leonesa
3
2
هوئسکا
| Estadio Municipal Reino de León
Estadio Santo Domingo ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
آلکورکون
1 1
بارسلونا بی
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
1
بارسلونا بی
| Estadio Santo Domingo
Nou Estadi de Tarragona ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
خیمناستیک
3 1
آلباسته
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
3
1
آلباسته
| Nou Estadi de Tarragona
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
اوویدو
1 0
کادیز
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
1
0
کادیز
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio Nuevo Arcángel ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کوردوبا
2 0
تنریف
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
2
0
تنریف
| Estadio Nuevo Arcángel
هفته 6
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
آلمریا
3 0
سویا اتلتیکو
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
0
سویا اتلتیکو
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Camp Nou Municipal ۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
رئوس
0 0
اوساسونا
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
0
0
اوساسونا
| Estadio Camp Nou Municipal
Estadio Nuevo Los Cármenes ۱ مهر ۱۳۹۶ 20:30
گرانادا
3 1
کوردوبا
۱ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Nuevo Los Cármenes
گرانادا
3
1
کوردوبا
| Estadio Nuevo Los Cármenes
Estadio Municipal El Molinón ۱ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1 0
لورکا
۱ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
0
لورکا
| Estadio Municipal El Molinón
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تنریف
4 0
آلکورکون
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تنریف
4
0
آلکورکون
Estadio El Alcoraz ۲ مهر ۱۳۹۶ 14:30
هوئسکا
1 0
وایادولید
۲ مهر ۱۳۹۶ 14:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
0
وایادولید
| Estadio El Alcoraz
۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
رایو وایکانو
3 1
Cultural Leonesa
۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
رایو وایکانو
3
1
Cultural Leonesa
Estadio Carlos Belmonte ۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
آلباسته
2 1
اوویدو
۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
2
1
اوویدو
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio Ramón de Carranza ۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
کادیز
0 0
نومانسیا
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
0
0
نومانسیا
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio de la Romareda ۲ مهر ۱۳۹۶ 23:00
زاراگوزا
1 1
خیمناستیک
۲ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
1
1
خیمناستیک
| Estadio de la Romareda
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:00
بارسلونا بی
1 2
لوگو
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:00
بارسلونا بی
1
2
لوگو
هفته 7
Estadio Municipal Reino de León ۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Cultural Leonesa
0 0
آلمریا
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Estadio Municipal Reino de León
Cultural Leonesa
0
0
آلمریا
| Estadio Municipal Reino de León
Estadio Municipal José Zorrilla ۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
وایادولید
4 1
کوردوبا
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
4
1
کوردوبا
| Estadio Municipal José Zorrilla
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۸ مهر ۱۳۹۶ 20:30
نومانسیا
5 1
آلباسته
۸ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
5
1
آلباسته
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Francisco Artés Carrasco ۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
لورکا
3 0
کادیز
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Francisco Artés Carrasco
لورکا
3
0
کادیز
| Estadio Francisco Artés Carrasco
Estadio Santo Domingo ۹ مهر ۱۳۹۶ 14:30
آلکورکون
1 2
گرانادا
۹ مهر ۱۳۹۶ 14:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
2
گرانادا
| Estadio Santo Domingo
Estadio El Alcoraz ۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
هوئسکا
2 1
رایو وایکانو
۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
2
1
رایو وایکانو
| Estadio El Alcoraz
Estadio Anxo Carro ۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
لوگو
1 0
تنریف
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
0
تنریف
| Estadio Anxo Carro
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اوساسونا
2 0
اسپورتینگ گیخون
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اوساسونا
2
0
اسپورتینگ گیخون
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
سویا اتلتیکو
0 1
رئوس
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
سویا اتلتیکو
0
1
رئوس
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:30
اوویدو
2 2
زاراگوزا
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
2
2
زاراگوزا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Nou Estadi de Tarragona ۱۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
خیمناستیک
0 0
بارسلونا بی
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
0
0
بارسلونا بی
| Nou Estadi de Tarragona
هفته 8
Estadio Municipal El Molinón ۱۵ مهر ۱۳۹۶ 18:30
اسپورتینگ گیخون
3 0
سویا اتلتیکو
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
3
0
سویا اتلتیکو
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۱۵ مهر ۱۳۹۶ 20:30
آلمریا
0 3
هوئسکا
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
0
3
هوئسکا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Camp Nou Municipal ۱۵ مهر ۱۳۹۶ 20:30
رئوس
1 1
Cultural Leonesa
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
1
1
Cultural Leonesa
| Estadio Camp Nou Municipal
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تنریف
2 0
خیمناستیک
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تنریف
2
0
خیمناستیک
Estadio Ramón de Carranza ۱۵ مهر ۱۳۹۶ 23:00
کادیز
0 2
اوساسونا
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
0
2
اوساسونا
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio Carlos Belmonte ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 14:30
آلباسته
2 1
لورکا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 14:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
2
1
لورکا
| Estadio Carlos Belmonte
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 18:30
رایو وایکانو
4 1
وایادولید
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 18:30
رایو وایکانو
4
1
وایادولید
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 20:30
بارسلونا بی
1 1
اوویدو
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 20:30
بارسلونا بی
1
1
اوویدو
Estadio Nuevo Arcángel ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 20:30
کوردوبا
3 0
آلکورکون
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
3
0
آلکورکون
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio Nuevo Los Cármenes ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 22:30
گرانادا
2 0
لوگو
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Nuevo Los Cármenes
گرانادا
2
0
لوگو
| Estadio Nuevo Los Cármenes
Estadio de la Romareda ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 23:00
زاراگوزا
3 0
نومانسیا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
3
0
نومانسیا
| Estadio de la Romareda
هفته 9
Estadio El Alcoraz ۱۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
هوئسکا
1 1
رئوس
۱۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
1
رئوس
| Estadio El Alcoraz
Estadio Municipal Reino de León ۱۸ مهر ۱۳۹۶ 23:30
Cultural Leonesa
0 2
اسپورتینگ گیخون
۱۸ مهر ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Municipal Reino de León
Cultural Leonesa
0
2
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Municipal Reino de León
Nou Estadi de Tarragona ۱۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
خیمناستیک
2 0
گرانادا
۱۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
2
0
گرانادا
| Nou Estadi de Tarragona
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۱۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نومانسیا
1 0
بارسلونا بی
۱۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
بارسلونا بی
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۹ مهر ۱۳۹۶ 23:30
اوویدو
1 1
تنریف
۱۹ مهر ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
1
1
تنریف
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio Francisco Artés Carrasco ۱۹ مهر ۱۳۹۶ 00:30
لورکا
0 2
زاراگوزا
۱۹ مهر ۱۳۹۶ 00:30
Estadio Francisco Artés Carrasco
لورکا
0
2
زاراگوزا
| Estadio Francisco Artés Carrasco
۱۹ مهر ۱۳۹۶ 00:30
سویا اتلتیکو
0 0
کادیز
۱۹ مهر ۱۳۹۶ 00:30
سویا اتلتیکو
0
0
کادیز
Estadio Anxo Carro ۲۰ مهر ۱۳۹۶ 18:30
لوگو
2 0
کوردوبا
۲۰ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
2
0
کوردوبا
| Estadio Anxo Carro
Estadio Municipal José Zorrilla ۲۰ مهر ۱۳۹۶ 20:30
وایادولید
4 0
آلکورکون
۲۰ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
4
0
آلکورکون
| Estadio Municipal José Zorrilla
۲۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوساسونا
1 0
آلباسته
۲۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوساسونا
1
0
آلباسته
۲۰ مهر ۱۳۹۶ 23:30
رایو وایکانو
1 0
آلمریا
۲۰ مهر ۱۳۹۶ 23:30
رایو وایکانو
1
0
آلمریا
هفته 10
Estadio Municipal El Molinón ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
هوئسکا
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
1
هوئسکا
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio Ramón de Carranza ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
کادیز
2 2
Cultural Leonesa
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
2
2
Cultural Leonesa
| Estadio Ramón de Carranza
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
بارسلونا بی
1 0
لورکا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
بارسلونا بی
1
0
لورکا
Estadio Nuevo Los Cármenes ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
گرانادا
2 0
اوویدو
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Nuevo Los Cármenes
گرانادا
2
0
اوویدو
| Estadio Nuevo Los Cármenes
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تنریف
1 1
نومانسیا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تنریف
1
1
نومانسیا
Estadio Camp Nou Municipal ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 14:30
رئوس
0 2
رایو وایکانو
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 14:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
0
2
رایو وایکانو
| Estadio Camp Nou Municipal
Estadio Carlos Belmonte ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 18:30
آلباسته
2 1
سویا اتلتیکو
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
2
1
سویا اتلتیکو
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:30
آلمریا
1 1
وایادولید
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
1
1
وایادولید
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Nuevo Arcángel ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
کوردوبا
1 5
خیمناستیک
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
1
5
خیمناستیک
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio de la Romareda ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 23:00
زاراگوزا
1 1
اوساسونا
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
1
1
اوساسونا
| Estadio de la Romareda
Estadio Santo Domingo ۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:30
آلکورکون
0 1
لوگو
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
1
لوگو
| Estadio Santo Domingo
هفته 11
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:30
اوساسونا
2 2
بارسلونا بی
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:30
اوساسونا
2
2
بارسلونا بی
Estadio El Alcoraz ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
هوئسکا
1 0
کادیز
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
0
کادیز
| Estadio El Alcoraz
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
نومانسیا
1 3
گرانادا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
3
گرانادا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Francisco Artés Carrasco ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
لورکا
2 2
تنریف
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Francisco Artés Carrasco
لورکا
2
2
تنریف
| Estadio Francisco Artés Carrasco
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 23:00
سویا اتلتیکو
2 2
زاراگوزا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 23:00
سویا اتلتیکو
2
2
زاراگوزا
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 14:30
اوویدو
2 0
کوردوبا
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 14:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
2
0
کوردوبا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio Municipal José Zorrilla ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 18:30
وایادولید
2 2
لوگو
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
2
2
لوگو
| Estadio Municipal José Zorrilla
Nou Estadi de Tarragona ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 20:30
خیمناستیک
0 3
آلکورکون
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
0
3
آلکورکون
| Nou Estadi de Tarragona
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 20:30
رایو وایکانو
1 1
اسپورتینگ گیخون
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 20:30
رایو وایکانو
1
1
اسپورتینگ گیخون
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
آلمریا
0 1
رئوس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
0
1
رئوس
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Municipal Reino de León ۱ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Cultural Leonesa
0 0
آلباسته
۱ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Estadio Municipal Reino de León
Cultural Leonesa
0
0
آلباسته
| Estadio Municipal Reino de León
هفته 12
Estadio de la Romareda ۵ آبان ۱۳۹۶ 23:30
زاراگوزا
0 0
Cultural Leonesa
۵ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
0
0
Cultural Leonesa
| Estadio de la Romareda
Estadio Anxo Carro ۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
لوگو
1 0
خیمناستیک
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
0
خیمناستیک
| Estadio Anxo Carro
Estadio Carlos Belmonte ۶ آبان ۱۳۹۶ 20:30
آلباسته
0 0
هوئسکا
۶ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
0
0
هوئسکا
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio Ramón de Carranza ۶ آبان ۱۳۹۶ 20:30
کادیز
0 0
رایو وایکانو
۶ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
0
0
رایو وایکانو
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio Municipal El Molinón ۶ آبان ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ گیخون
2 0
آلمریا
۶ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
2
0
آلمریا
| Estadio Municipal El Molinón
۷ آبان ۱۳۹۶ 15:30
بارسلونا بی
1 1
سویا اتلتیکو
۷ آبان ۱۳۹۶ 15:30
بارسلونا بی
1
1
سویا اتلتیکو
Estadio Nuevo Arcángel ۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
کوردوبا
1 1
نومانسیا
۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
1
1
نومانسیا
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio Santo Domingo ۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
آلکورکون
2 0
اوویدو
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
2
0
اوویدو
| Estadio Santo Domingo
Estadio Camp Nou Municipal ۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
رئوس
2 2
وایادولید
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
2
2
وایادولید
| Estadio Camp Nou Municipal
۷ آبان ۱۳۹۶ 00:00
تنریف
0 0
اوساسونا
۷ آبان ۱۳۹۶ 00:00
تنریف
0
0
اوساسونا
Estadio Nuevo Los Cármenes ۸ آبان ۱۳۹۶ 00:00
گرانادا
4 1
لورکا
۸ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Estadio Nuevo Los Cármenes
گرانادا
4
1
لورکا
| Estadio Nuevo Los Cármenes
هفته 13
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 00:00
نومانسیا
1 0
آلکورکون
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
آلکورکون
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
رایو وایکانو
1 1
آلباسته
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
رایو وایکانو
1
1
آلباسته
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 21:30
سویا اتلتیکو
1 1
تنریف
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 21:30
سویا اتلتیکو
1
1
تنریف
Estadio Francisco Artés Carrasco ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:30
لورکا
1 0
کوردوبا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Francisco Artés Carrasco
لورکا
1
0
کوردوبا
| Estadio Francisco Artés Carrasco
Estadio Camp Nou Municipal ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:00
رئوس
1 0
اسپورتینگ گیخون
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
1
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Camp Nou Municipal
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 15:30
اوویدو
3 2
لوگو
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 15:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
3
2
لوگو
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio Municipal Reino de León ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Cultural Leonesa
1 1
بارسلونا بی
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Estadio Municipal Reino de León
Cultural Leonesa
1
1
بارسلونا بی
| Estadio Municipal Reino de León
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:30
اوساسونا
0 0
گرانادا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:30
اوساسونا
0
0
گرانادا
Estadio Municipal José Zorrilla ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:30
وایادولید
0 3
خیمناستیک
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
0
3
خیمناستیک
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
آلمریا
0 2
کادیز
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
0
2
کادیز
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio El Alcoraz ۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:30
هوئسکا
3 1
زاراگوزا
۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
3
1
زاراگوزا
| Estadio El Alcoraz
هفته 14
Estadio Nuevo Arcángel ۱۹ آبان ۱۳۹۶ 00:30
کوردوبا
0 1
اوساسونا
۱۹ آبان ۱۳۹۶ 00:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
0
1
اوساسونا
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio Santo Domingo ۲۰ آبان ۱۳۹۶ 16:30
آلکورکون
1 1
لورکا
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 16:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
1
لورکا
| Estadio Santo Domingo
Estadio Carlos Belmonte ۲۰ آبان ۱۳۹۶ 19:30
آلباسته
2 0
آلمریا
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
2
0
آلمریا
| Estadio Carlos Belmonte
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
تنریف
2 0
Cultural Leonesa
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
تنریف
2
0
Cultural Leonesa
Estadio de la Romareda ۲۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
زاراگوزا
3 2
رایو وایکانو
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
3
2
رایو وایکانو
| Estadio de la Romareda
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 23:00
بارسلونا بی
0 2
هوئسکا
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 23:00
بارسلونا بی
0
2
هوئسکا
Estadio Nuevo Los Cármenes ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 15:30
گرانادا
1 2
سویا اتلتیکو
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 15:30
Estadio Nuevo Los Cármenes
گرانادا
1
2
سویا اتلتیکو
| Estadio Nuevo Los Cármenes
Nou Estadi de Tarragona ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 19:30
خیمناستیک
1 2
اوویدو
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
1
2
اوویدو
| Nou Estadi de Tarragona
Estadio Anxo Carro ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 21:30
لوگو
0 1
نومانسیا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
0
1
نومانسیا
| Estadio Anxo Carro
Estadio Municipal El Molinón ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 00:00
اسپورتینگ گیخون
1 1
وایادولید
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
1
وایادولید
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio Ramón de Carranza ۲۲ آبان ۱۳۹۶ 00:30
کادیز
1 0
رئوس
۲۲ آبان ۱۳۹۶ 00:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
1
0
رئوس
| Estadio Ramón de Carranza
هفته 15
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 00:30
آلمریا
3 0
زاراگوزا
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 00:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
0
زاراگوزا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio El Alcoraz ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
هوئسکا
3 0
تنریف
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
3
0
تنریف
| Estadio El Alcoraz
Estadio Francisco Artés Carrasco ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
لورکا
1 2
لوگو
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Francisco Artés Carrasco
لورکا
1
2
لوگو
| Estadio Francisco Artés Carrasco
Estadio Municipal José Zorrilla ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
وایادولید
3 1
اوویدو
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
3
1
اوویدو
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio Camp Nou Municipal ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
رئوس
1 1
آلباسته
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
1
1
آلباسته
| Estadio Camp Nou Municipal
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 15:30
نومانسیا
1 2
خیمناستیک
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 15:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
2
خیمناستیک
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 19:30
رایو وایکانو
1 0
بارسلونا بی
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 19:30
رایو وایکانو
1
0
بارسلونا بی
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:30
اوساسونا
2 3
آلکورکون
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:30
اوساسونا
2
3
آلکورکون
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:30
سویا اتلتیکو
1 1
کوردوبا
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:30
سویا اتلتیکو
1
1
کوردوبا
Estadio Municipal Reino de León ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Cultural Leonesa
1 1
گرانادا
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Municipal Reino de León
Cultural Leonesa
1
1
گرانادا
| Estadio Municipal Reino de León
Estadio Municipal El Molinón ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 00:00
اسپورتینگ گیخون
0 3
کادیز
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
0
3
کادیز
| Estadio Municipal El Molinón
هفته 16
۳ آذر ۱۳۹۶ 00:30
تنریف
2 2
رایو وایکانو
۳ آذر ۱۳۹۶ 00:30
تنریف
2
2
رایو وایکانو
Estadio Ramón de Carranza ۴ آذر ۱۳۹۶ 19:30
کادیز
1 0
وایادولید
۴ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
1
0
وایادولید
| Estadio Ramón de Carranza
Nou Estadi de Tarragona ۴ آذر ۱۳۹۶ 21:30
خیمناستیک
0 2
لورکا
۴ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Nou Estadi de Tarragona
خیمناستیک
0
2
لورکا
| Nou Estadi de Tarragona
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۴ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اوویدو
3 1
نومانسیا
۴ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
3
1
نومانسیا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio Santo Domingo ۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آلکورکون
0 0
سویا اتلتیکو
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
0
سویا اتلتیکو
| Estadio Santo Domingo
Estadio de la Romareda ۴ آذر ۱۳۹۶ 00:00
زاراگوزا
0 0
رئوس
۴ آذر ۱۳۹۶ 00:00
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
0
0
رئوس
| Estadio de la Romareda
۵ آذر ۱۳۹۶ 15:30
بارسلونا بی
1 1
آلمریا
۵ آذر ۱۳۹۶ 15:30
بارسلونا بی
1
1
آلمریا
Estadio Nuevo Los Cármenes ۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
گرانادا
2 0
هوئسکا
۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Estadio Nuevo Los Cármenes
گرانادا
2
0
هوئسکا
| Estadio Nuevo Los Cármenes
Estadio Nuevo Arcángel ۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
کوردوبا
2 2
Cultural Leonesa
۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Nuevo Arcángel
کوردوبا
2
2
Cultural Leonesa
| Estadio Nuevo Arcángel
Estadio Anxo Carro ۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
لوگو
1 0
اوساسونا
۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
0
اوساسونا
| Estadio Anxo Carro
Estadio Carlos Belmonte ۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آلباسته
2 2
اسپورتینگ گیخون
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
2
2
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Carlos Belmonte
هفته 17
Estadio El Alcoraz ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 19:30
هوئسکا
3 1
کوردوبا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
3
1
کوردوبا
| Estadio El Alcoraz
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
رایو وایکانو
1 0
گرانادا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
رایو وایکانو
1
0
گرانادا
Estadio Camp Nou Municipal ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
رئوس
2 1
بارسلونا بی
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Camp Nou Municipal
رئوس
2
1
بارسلونا بی
| Estadio Camp Nou Municipal
Estadio Francisco Artés Carrasco ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:30
لورکا
0 2
اوویدو
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Estadio Francisco Artés Carrasco
لورکا
0
2
اوویدو
| Estadio Francisco Artés Carrasco
Estadio Municipal Reino de León ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 15:30
Cultural Leonesa
2 2
آلکورکون
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 15:30
Estadio Municipal Reino de León
Cultural Leonesa
2
2
آلکورکون
| Estadio Municipal Reino de León
Estadio Municipal José Zorrilla ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 19:30
وایادولید
2 3
نومانسیا
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Estadio Municipal José Zorrilla
وایادولید
2
3
نومانسیا
| Estadio Municipal José Zorrilla
Estadio Ramón de Carranza ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:30
کادیز
2 0
آلباسته
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
2
0
آلباسته
| Estadio Ramón de Carranza
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:30
سویا اتلتیکو
1 1
لوگو
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:30
سویا اتلتیکو
1
1
لوگو
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:30