لالیگا 2 اسپانیا

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
کادیز
1 0
آلمریا
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
کادیز
1
0
آلمریا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
آلباسته
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
آلباسته
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
الچه
0 0
گرانادا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
0
گرانادا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
لوگو
1 2
مالاگا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
لوگو
1
2
مالاگا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
آلکورکون
1 1
اسپورتینگ گیخون
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
آلکورکون
1
1
اسپورتینگ گیخون
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
کوردوبا
3 3
نومانسیا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
کوردوبا
3
3
نومانسیا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
مایورکا
1 0
اوساسونا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
مایورکا
1
0
اوساسونا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
اوویدو
1 1
اکسترمادورا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
اوویدو
1
1
اکسترمادورا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
زاراگوزا
2 1
رايو ماخاداهوندا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
زاراگوزا
2
1
رايو ماخاداهوندا
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
لاس پالماس
2 0
رئوس
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
لاس پالماس
2
0
رئوس
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
خیمناستیک
1 1
تنریف
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
خیمناستیک
1
1
تنریف
هفته 2
Estadio Francisco de la Hera ۳ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
اکسترمادورا
0 1
دپورتیوو لاکرونیا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
0
1
دپورتیوو لاکرونیا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
مالاگا
1 0
آلکورکون
۳ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
مالاگا
1
0
آلکورکون
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نومانسیا
1 1
کادیز
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نومانسیا
1
1
کادیز
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
رئوس
0 0
زاراگوزا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
رئوس
0
0
زاراگوزا
۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
لاس پالماس
1 1
آلباسته
۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
لاس پالماس
1
1
آلباسته
۴ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
کوردوبا
2 4
اوویدو
۴ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
کوردوبا
2
4
اوویدو
۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
اسپورتینگ گیخون
2 0
خیمناستیک
۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
اسپورتینگ گیخون
2
0
خیمناستیک
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
اوساسونا
1 1
الچه
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
اوساسونا
1
1
الچه
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
گرانادا
1 1
لوگو
۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
گرانادا
1
1
لوگو
۵ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
آلمریا
1 1
تنریف
۵ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
آلمریا
1
1
تنریف
۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
رايو ماخاداهوندا
0 1
مایورکا
۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
رايو ماخاداهوندا
0
1
مایورکا
هفته 3
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آلکورکون
1 0
مایورکا
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آلکورکون
1
0
مایورکا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لوگو
3 2
نومانسیا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لوگو
3
2
نومانسیا
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
الچه
0 2
رئوس
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
2
رئوس
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
زاراگوزا
1 1
لاس پالماس
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
زاراگوزا
1
1
لاس پالماس
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
کادیز
1 1
اوویدو
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
کادیز
1
1
اوویدو
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
تنریف
2 2
دپورتیوو لاکرونیا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
تنریف
2
2
دپورتیوو لاکرونیا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 14:30
خیمناستیک
0 1
رايو ماخاداهوندا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 14:30
خیمناستیک
0
1
رايو ماخاداهوندا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
اسپورتینگ گیخون
2 0
اکسترمادورا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
اسپورتینگ گیخون
2
0
اکسترمادورا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آلباسته
3 0
کوردوبا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آلباسته
3
0
کوردوبا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
گرانادا
2 0
اوساسونا
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
گرانادا
2
0
اوساسونا
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
آلمریا
0 1
مالاگا
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
آلمریا
0
1
مالاگا
هفته 4
۱۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لاس پالماس
4 0
خیمناستیک
۱۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لاس پالماس
4
0
خیمناستیک
۱۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
مایورکا
1 0
کادیز
۱۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
مایورکا
1
0
کادیز
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
اوساسونا
3 1
آلمریا
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
اوساسونا
3
1
آلمریا
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
مالاگا
1 0
تنریف
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
مالاگا
1
0
تنریف
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
اوویدو
0 4
زاراگوزا
۱۷ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
اوویدو
0
4
زاراگوزا
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 14:30
رئوس
1 2
آلباسته
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 14:30
رئوس
1
2
آلباسته
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نومانسیا
1 0
الچه
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نومانسیا
1
0
الچه
Estadio Francisco de la Hera ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
اکسترمادورا
1 3
گرانادا
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
1
3
گرانادا
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
کوردوبا
0 0
آلکورکون
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
کوردوبا
0
0
آلکورکون
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
دپورتیوو لاکرونیا
1 0
اسپورتینگ گیخون
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
دپورتیوو لاکرونیا
1
0
اسپورتینگ گیخون
Estadio Wanda Metropolitano ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
رايو ماخاداهوندا
1 0
لوگو
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Estadio Wanda Metropolitano
رايو ماخاداهوندا
1
0
لوگو
هفته 5
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
خیمناستیک
1 0
اوساسونا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
خیمناستیک
1
0
اوساسونا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
مالاگا
3 0
کوردوبا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
مالاگا
3
0
کوردوبا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
تنریف
0 1
رئوس
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
تنریف
0
1
رئوس
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آلکورکون
1 0
دپورتیوو لاکرونیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آلکورکون
1
0
دپورتیوو لاکرونیا
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 14:30
الچه
1 1
مایورکا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 14:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
1
مایورکا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لوگو
0 2
اوویدو
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لوگو
0
2
اوویدو
Estadio Francisco de la Hera ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
اکسترمادورا
1 2
لاس پالماس
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
1
2
لاس پالماس
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
آلمریا
2 1
زاراگوزا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
آلمریا
2
1
زاراگوزا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرانادا
3 0
رايو ماخاداهوندا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرانادا
3
0
رايو ماخاداهوندا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
اسپورتینگ گیخون
1 1
نومانسیا
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
اسپورتینگ گیخون
1
1
نومانسیا
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آلباسته
1 1
کادیز
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آلباسته
1
1
کادیز
هفته 6
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
اوساسونا
1 0
اسپورتینگ گیخون
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
اوساسونا
1
0
اسپورتینگ گیخون
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
رايو ماخاداهوندا
1 4
اکسترمادورا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
رايو ماخاداهوندا
1
4
اکسترمادورا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
زاراگوزا
0 2
لوگو
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
زاراگوزا
0
2
لوگو
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
کوردوبا
1 1
تنریف
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
کوردوبا
1
1
تنریف
۱ مهر ۱۳۹۷ 14:30
مایورکا
1 3
آلباسته
۱ مهر ۱۳۹۷ 14:30
مایورکا
1
3
آلباسته
۱ مهر ۱۳۹۷ 18:30
اوویدو
1 1
الچه
۱ مهر ۱۳۹۷ 18:30
اوویدو
1
1
الچه
۱ مهر ۱۳۹۷ 20:30
لاس پالماس
1 0
مالاگا
۱ مهر ۱۳۹۷ 20:30
لاس پالماس
1
0
مالاگا
۱ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نومانسیا
0 2
آلمریا
۱ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نومانسیا
0
2
آلمریا
۱ مهر ۱۳۹۷ 20:30
رئوس
1 1
خیمناستیک
۱ مهر ۱۳۹۷ 20:30
رئوس
1
1
خیمناستیک
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کادیز
0 2
آلکورکون
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کادیز
0
2
آلکورکون
۲ مهر ۱۳۹۷ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
2 1
گرانادا
۲ مهر ۱۳۹۷ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
2
1
گرانادا
هفته 7
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
آلباسته
2 2
زاراگوزا
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
آلباسته
2
2
زاراگوزا
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
لوگو
1 1
مایورکا
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
لوگو
1
1
مایورکا
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
گرانادا
4 2
کوردوبا
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
گرانادا
4
2
کوردوبا
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1 0
لاس پالماس
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1
0
لاس پالماس
۷ مهر ۱۳۹۷ 23:00
تنریف
1 0
کادیز
۷ مهر ۱۳۹۷ 23:00
تنریف
1
0
کادیز
۸ مهر ۱۳۹۷ 14:30
آلکورکون
2 0
اوویدو
۸ مهر ۱۳۹۷ 14:30
آلکورکون
2
0
اوویدو
۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مالاگا
1 0
رايو ماخاداهوندا
۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مالاگا
1
0
رايو ماخاداهوندا
۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آلمریا
2 0
رئوس
۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آلمریا
2
0
رئوس
۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اوساسونا
0 0
نومانسیا
۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اوساسونا
0
0
نومانسیا
Estadio Francisco de la Hera ۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اکسترمادورا
2 2
الچه
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
2
2
الچه
۸ مهر ۱۳۹۷ 23:00
خیمناستیک
1 3
دپورتیوو لاکرونیا
۸ مهر ۱۳۹۷ 23:00
خیمناستیک
1
3
دپورتیوو لاکرونیا
هفته 8
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مایورکا
4 1
تنریف
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مایورکا
4
1
تنریف
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نومانسیا
1 0
اکسترمادورا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نومانسیا
1
0
اکسترمادورا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کوردوبا
1 0
آلمریا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کوردوبا
1
0
آلمریا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 23:00
لاس پالماس
0 0
آلکورکون
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 23:00
لاس پالماس
0
0
آلکورکون
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 14:30
رئوس
1 2
گرانادا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 14:30
رئوس
1
2
گرانادا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
اوویدو
1 0
آلباسته
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
اوویدو
1
0
آلباسته
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 20:30
دپورتیوو لاکرونیا
1 1
مالاگا
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 20:30
دپورتیوو لاکرونیا
1
1
مالاگا
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 20:30
الچه
2 1
لوگو
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
2
1
لوگو
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کادیز
1 1
خیمناستیک
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کادیز
1
1
خیمناستیک
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
رايو ماخاداهوندا
2 1
اسپورتینگ گیخون
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
رايو ماخاداهوندا
2
1
اسپورتینگ گیخون
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
زاراگوزا
1 1
اوساسونا
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
زاراگوزا
1
1
اوساسونا
هفته 9
۲۰ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مالاگا
2 1
آلباسته
۲۰ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مالاگا
2
1
آلباسته
Estadio Francisco de la Hera ۲۰ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اکسترمادورا
2 1
کادیز
۲۰ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
2
1
کادیز
۲۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
4 0
الچه
۲۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
4
0
الچه
۲۱ مهر ۱۳۹۷ 18:30
اوساسونا
3 1
کوردوبا
۲۱ مهر ۱۳۹۷ 18:30
اوساسونا
3
1
کوردوبا
۲۱ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
رئوس
۲۱ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1
1
رئوس
۲۱ مهر ۱۳۹۷ 23:00
آلمریا
3 0
لاس پالماس
۲۱ مهر ۱۳۹۷ 23:00
آلمریا
3
0
لاس پالماس
۲۱ مهر ۱۳۹۷ 23:00
نومانسیا
1 0
زاراگوزا
۲۱ مهر ۱۳۹۷ 23:00
نومانسیا
1
0
زاراگوزا
۲۲ مهر ۱۳۹۷ 15:30
تنریف
0 0
لوگو
۲۲ مهر ۱۳۹۷ 15:30
تنریف
0
0
لوگو
۲۲ مهر ۱۳۹۷ 18:30
رايو ماخاداهوندا
1 0
اوویدو
۲۲ مهر ۱۳۹۷ 18:30
رايو ماخاداهوندا
1
0
اوویدو
۲۲ مهر ۱۳۹۷ 23:15
گرانادا
1 0
مایورکا
۲۲ مهر ۱۳۹۷ 23:15
گرانادا
1
0
مایورکا
۲۳ مهر ۱۳۹۷ 18:30
خیمناستیک
1 3
آلکورکون
۲۳ مهر ۱۳۹۷ 18:30
خیمناستیک
1
3
آلکورکون
هفته 10
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:30
الچه
2 0
مالاگا
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
2
0
مالاگا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
اوویدو
2 1
اوساسونا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
اوویدو
2
1
اوساسونا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آلکورکون
1 0
گرانادا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آلکورکون
1
0
گرانادا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
لاس پالماس
3 0
نومانسیا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
لاس پالماس
3
0
نومانسیا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کوردوبا
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کوردوبا
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 14:30
مایورکا
1 1
اکسترمادورا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 14:30
مایورکا
1
1
اکسترمادورا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 18:30
لوگو
1 0
خیمناستیک
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 18:30
لوگو
1
0
خیمناستیک
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آلباسته
1 1
آلمریا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آلباسته
1
1
آلمریا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 20:30
رئوس
2 1
رايو ماخاداهوندا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 20:30
رئوس
2
1
رايو ماخاداهوندا
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
زاراگوزا
1 1
تنریف
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
زاراگوزا
1
1
تنریف
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 23:00
کادیز
0 0
اسپورتینگ گیخون
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 23:00
کادیز
0
0
اسپورتینگ گیخون
هفته 11
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اسپورتینگ گیخون
0 0
کوردوبا
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اسپورتینگ گیخون
0
0
کوردوبا
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
2 0
رئوس
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
2
0
رئوس
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
گرانادا
1 0
آلمریا
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
گرانادا
1
0
آلمریا
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
مایورکا
2 2
لاس پالماس
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
مایورکا
2
2
لاس پالماس
۵ آبان ۱۳۹۷ 23:00
لوگو
1 2
کادیز
۵ آبان ۱۳۹۷ 23:00
لوگو
1
2
کادیز
۵ آبان ۱۳۹۷ 23:00
تنریف
3 2
آلکورکون
۵ آبان ۱۳۹۷ 23:00
تنریف
3
2
آلکورکون
۶ آبان ۱۳۹۷ 15:30
خیمناستیک
2 1
اوویدو
۶ آبان ۱۳۹۷ 15:30
خیمناستیک
2
1
اوویدو
Estadio Francisco de la Hera ۶ آبان ۱۳۹۷ 21:30
اکسترمادورا
1 2
آلباسته
۶ آبان ۱۳۹۷ 21:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
1
2
آلباسته
Estadio Wanda Metropolitano ۶ آبان ۱۳۹۷ 21:30
رايو ماخاداهوندا
1 1
اوساسونا
۶ آبان ۱۳۹۷ 21:30
Estadio Wanda Metropolitano
رايو ماخاداهوندا
1
1
اوساسونا
Estadio Manuel Martínez Valero ۷ آبان ۱۳۹۷
الچه
2 0
زاراگوزا
۷ آبان ۱۳۹۷
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
2
0
زاراگوزا
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
مالاگا
2 0
نومانسیا
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:30
مالاگا
2
0
نومانسیا
هفته 12
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 00:30
آلباسته
2 0
خیمناستیک
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 00:30
آلباسته
2
0
خیمناستیک
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
رئوس
0 0
لوگو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
رئوس
0
0
لوگو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
نومانسیا
2 0
تنریف
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
نومانسیا
2
0
تنریف
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
اوساسونا
2 1
مالاگا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
اوساسونا
2
1
مالاگا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 23:30
کوردوبا
4 2
اکسترمادورا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 23:30
کوردوبا
4
2
اکسترمادورا
۱۳ آبان ۱۳۹۷
لاس پالماس
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۳ آبان ۱۳۹۷
لاس پالماس
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 15:30
کادیز
5 1
الچه
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 15:30
کادیز
5
1
الچه
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
اوویدو
1 1
مایورکا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
اوویدو
1
1
مایورکا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آلکورکون
2 0
رايو ماخاداهوندا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آلکورکون
2
0
رايو ماخاداهوندا
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آلمریا
2 1
اسپورتینگ گیخون
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آلمریا
2
1
اسپورتینگ گیخون
۱۴ آبان ۱۳۹۷
زاراگوزا
0 2
گرانادا
۱۴ آبان ۱۳۹۷
زاراگوزا
0
2
گرانادا
هفته 13
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
کادیز
2 0
رئوس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
کادیز
2
0
رئوس
Estadio Francisco de la Hera ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
اکسترمادورا
2 3
اوساسونا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
2
3
اوساسونا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
لوگو
0 1
آلکورکون
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
لوگو
0
1
آلکورکون
۲۰ آبان ۱۳۹۷
دپورتیوو لاکرونیا
4 0
اوویدو
۲۰ آبان ۱۳۹۷
دپورتیوو لاکرونیا
4
0
اوویدو
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۰ آبان ۱۳۹۷
الچه
0 0
لاس پالماس
۲۰ آبان ۱۳۹۷
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
0
لاس پالماس
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 15:30
گرانادا
0 0
نومانسیا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 15:30
گرانادا
0
0
نومانسیا
Estadio Wanda Metropolitano ۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
رايو ماخاداهوندا
2 0
آلمریا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
Estadio Wanda Metropolitano
رايو ماخاداهوندا
2
0
آلمریا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 21:30
مایورکا
3 0
کوردوبا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 21:30
مایورکا
3
0
کوردوبا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 21:30
اسپورتینگ گیخون
2 2
مالاگا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 21:30
اسپورتینگ گیخون
2
2
مالاگا
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:30
تنریف
0 0
آلباسته
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:30
تنریف
0
0
آلباسته
۲۲ آبان ۱۳۹۷ 00:30
خیمناستیک
1 3
زاراگوزا
۲۲ آبان ۱۳۹۷ 00:30
خیمناستیک
1
3
زاراگوزا
هفته 14
۲۶ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لاس پالماس
2 2
گرانادا
۲۶ آبان ۱۳۹۷ 00:30
لاس پالماس
2
2
گرانادا
۲۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
مالاگا
2 0
خیمناستیک
۲۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
مالاگا
2
0
خیمناستیک
۲۶ آبان ۱۳۹۷ 21:30
اوساسونا
2 0
تنریف
۲۶ آبان ۱۳۹۷ 21:30
اوساسونا
2
0
تنریف
۲۶ آبان ۱۳۹۷ 21:30
رئوس
1 4
اکسترمادورا
۲۶ آبان ۱۳۹۷ 21:30
رئوس
1
4
اکسترمادورا
۲۷ آبان ۱۳۹۷
زاراگوزا
2 2
مایورکا
۲۷ آبان ۱۳۹۷
زاراگوزا
2
2
مایورکا
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 00:15
اوویدو
2 1
اسپورتینگ گیخون
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 00:15
اوویدو
2
1
اسپورتینگ گیخون
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 15:30
نومانسیا
1 2
رايو ماخاداهوندا
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 15:30
نومانسیا
1
2
رايو ماخاداهوندا
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 19:30
کوردوبا
1 3
کادیز
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 19:30
کوردوبا
1
3
کادیز
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آلباسته
1 0
لوگو
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آلباسته
1
0
لوگو
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آلکورکون
1 0
الچه
۲۷ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آلکورکون
1
0
الچه
۲۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
آلمریا
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۲۹ آبان ۱۳۹۷ 00:30
آلمریا
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
هفته 15
۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
گرانادا
1 2
اسپورتینگ گیخون
۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
گرانادا
1
2
اسپورتینگ گیخون
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
خیمناستیک
2 2
آلمریا
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
خیمناستیک
2
2
آلمریا
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
دپورتیوو لاکرونیا
2 0
اوساسونا
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
دپورتیوو لاکرونیا
2
0
اوساسونا
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
لوگو
2 1
کوردوبا
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
لوگو
2
1
کوردوبا
۴ آذر ۱۳۹۷
کادیز
4 1
لاس پالماس
۴ آذر ۱۳۹۷
کادیز
4
1
لاس پالماس
۴ آذر ۱۳۹۷ 15:30
مایورکا
1 0
نومانسیا
۴ آذر ۱۳۹۷ 15:30
مایورکا
1
0
نومانسیا
Estadio Francisco de la Hera ۴ آذر ۱۳۹۷ 19:30
اکسترمادورا
1 0
مالاگا
۴ آذر ۱۳۹۷ 19:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
1
0
مالاگا
Estadio Manuel Martínez Valero ۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
الچه
0 1
آلباسته
۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
1
آلباسته
۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
اوویدو
3 0
رئوس
۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
اوویدو
3
0
رئوس
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
تنریف
2 1
رايو ماخاداهوندا
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
تنریف
2
1
رايو ماخاداهوندا
۵ آذر ۱۳۹۷
آلکورکون
2 0
زاراگوزا
۵ آذر ۱۳۹۷
آلکورکون
2
0
زاراگوزا
هفته 16
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
زاراگوزا
0 1
کادیز
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 00:30
زاراگوزا
0
1
کادیز
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 19:30
کوردوبا
1 1
الچه
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 19:30
کوردوبا
1
1
الچه
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
مالاگا
0 1
گرانادا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
مالاگا
0
1
گرانادا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
رئوس
0 2
مایورکا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
رئوس
0
2
مایورکا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آلمریا
1 1
اکسترمادورا
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آلمریا
1
1
اکسترمادورا
۱۱ آذر ۱۳۹۷
اسپورتینگ گیخون
2 1
تنریف
۱۱ آذر ۱۳۹۷
اسپورتینگ گیخون
2
1
تنریف
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 15:30
رايو ماخاداهوندا
0 0
دپورتیوو لاکرونیا
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 15:30
رايو ماخاداهوندا
0
0
دپورتیوو لاکرونیا
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
اوساسونا
1 0
لوگو
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
اوساسونا
1
0
لوگو
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نومانسیا
3 0
خیمناستیک
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نومانسیا
3
0
خیمناستیک
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آلباسته
2 1
آلکورکون
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آلباسته
2
1
آلکورکون
۱۲ آذر ۱۳۹۷
لاس پالماس
0 0
اوویدو
۱۲ آذر ۱۳۹۷
لاس پالماس
0
0
اوویدو
هفته 17
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 00:30
تنریف
0 0
اکسترمادورا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 00:30
تنریف
0
0
اکسترمادورا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دپورتیوو لاکرونیا
2 2
نومانسیا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دپورتیوو لاکرونیا
2
2
نومانسیا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 19:30
خیمناستیک
0 1
گرانادا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 19:30
خیمناستیک
0
1
گرانادا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آلباسته
2 2
اوساسونا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آلباسته
2
2
اوساسونا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 21:30
مایورکا
1 2
مالاگا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 21:30
مایورکا
1
2
مالاگا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اوویدو
1 2
آلمریا
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اوویدو
1
2
آلمریا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 15:30
آلکورکون
0 1
رئوس
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 15:30
آلکورکون
0
1
رئوس
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
کادیز
1 0
رايو ماخاداهوندا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
کادیز
1
0
رايو ماخاداهوندا
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۸ آذر ۱۳۹۷ 21:30
الچه
0 0
اسپورتینگ گیخون
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 21:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
0
اسپورتینگ گیخون
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوگو
4 2
لاس پالماس
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوگو
4
2
لاس پالماس
۱۹ آذر ۱۳۹۷
زاراگوزا
0 0
کوردوبا
۱۹ آذر ۱۳۹۷
زاراگوزا
0
0
کوردوبا
هفته 18
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
مالاگا
1 0
کادیز
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
مالاگا
1
0
کادیز
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 19:30
گرانادا
1 0
اوویدو
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 19:30
گرانادا
1
0
اوویدو
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نومانسیا
1 2
آلباسته
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نومانسیا
1
2
آلباسته
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
رئوس
1 1
کوردوبا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
رئوس
1
1
کوردوبا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اسپورتینگ گیخون
1 0
مایورکا
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اسپورتینگ گیخون
1
0
مایورکا
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 15:30
رايو ماخاداهوندا
1 3
الچه
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 15:30
رايو ماخاداهوندا
1
3
الچه
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
اوساسونا
2 1
آلکورکون
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
اوساسونا
2
1
آلکورکون
Estadio Francisco de la Hera ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 21:30
اکسترمادورا
0 1
خیمناستیک
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 21:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
0
1
خیمناستیک
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 21:30
لاس پالماس
1 1
تنریف
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 21:30
لاس پالماس
1
1
تنریف
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آلمریا
1 1
لوگو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آلمریا
1
1
لوگو
۲۶ آذر ۱۳۹۷
دپورتیوو لاکرونیا
3 1
زاراگوزا
۲۶ آذر ۱۳۹۷
دپورتیوو لاکرونیا
3
1
زاراگوزا
هفته 19
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
تنریف
1 1
گرانادا
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
تنریف
1
1
گرانادا
۱ دی ۱۳۹۷ 00:30
مایورکا
2 0
خیمناستیک
۱ دی ۱۳۹۷ 00:30
مایورکا
2
0
خیمناستیک
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
لوگو
0 0
اسپورتینگ گیخون
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
لوگو
0
0
اسپورتینگ گیخون
۱ دی ۱۳۹۷ 19:30
اوویدو
0 0
مالاگا
۱ دی ۱۳۹۷ 19:30
اوویدو
0
0
مالاگا
۱ دی ۱۳۹۷ 21:30
زاراگوزا
2 1
اکسترمادورا
۱ دی ۱۳۹۷ 21:30
زاراگوزا
2
1
اکسترمادورا
Estadio Manuel Martínez Valero ۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
الچه
2 2
آلمریا
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
2
2
آلمریا
۲ دی ۱۳۹۷
کوردوبا
4 1
لاس پالماس
۲ دی ۱۳۹۷
کوردوبا
4
1
لاس پالماس
۲ دی ۱۳۹۷ 00:15
کادیز
3 0
دپورتیوو لاکرونیا
۲ دی ۱۳۹۷ 00:15
کادیز
3
0
دپورتیوو لاکرونیا
۲ دی ۱۳۹۷ 15:30
رئوس
0 1
اوساسونا
۲ دی ۱۳۹۷ 15:30
رئوس
0
1
اوساسونا
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
آلباسته
1 0
رايو ماخاداهوندا
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
آلباسته
1
0
رايو ماخاداهوندا
۲ دی ۱۳۹۷ 21:30
آلکورکون
1 1
نومانسیا
۲ دی ۱۳۹۷ 21:30
آلکورکون
1
1
نومانسیا
هفته 20
۱۵ دی ۱۳۹۷ 00:30
گرانادا
1 1
آلباسته
۱۵ دی ۱۳۹۷ 00:30
گرانادا
1
1
آلباسته
۱۵ دی ۱۳۹۷ 00:30
تنریف
2 1
الچه
۱۵ دی ۱۳۹۷ 00:30
تنریف
2
1
الچه
Estadio Francisco de la Hera ۱۵ دی ۱۳۹۷ 19:30
اکسترمادورا
3 0
آلکورکون
۱۵ دی ۱۳۹۷ 19:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
3
0