لالیگا 2 اسپانیا

2019-2020
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
باشگاه
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ب پ ب پ پ
21
7
14
55
42
13
70
2
پ پ ب ب ب
19
12
11
50
39
11
69
3
ب ت ب ب پ
18
11
13
59
53
6
65
4
ب ب پ ب ت
17
13
12
62
43
19
64
5
ت پ ت پ ب
17
12
13
48
43
5
63
6
پ ب پ ب پ
16
13
13
52
44
8
61
7
پ پ ب ت پ
13
21
8
60
50
10
60
8
پ ت پ پ پ
>
15
15
11
46
38
8
60
9
پ ب پ ت پ
14
15
13
49
46
3
57
10
ت ب ت ب پ
13
18
11
52
50
2
57
11
ت پ ب پ ب
13
17
12
55
59
-4
56
12
پ ت ت ب ب
14
13
15
50
46
4
55
13
ت ت پ ب ب
14
13
15
40
37
3
55
14
ت پ ب پ ت
11
20
11
35
33
2
53
15
ت پ ت پ پ
12
16
14
43
54
-11
52
16
ت ت ب پ پ
13
13
16
36
46
-10
52
17
ب ب ب پ ب
12
15
15
45
50
-5
51
18
ب پ پ پ ب
12
15
15
48
53
-5
51
19
پ ب پ ب پ
13
11
18
45
53
-8
50
20
ت پ ب ب ب
>
11
15
15
41
59
-18
48
21
ب ب پ پ ب
10
13
19
43
59
-16
43
22
ب ب پ ب ب
5
18
19
39
56
-17
33
صعود به لالیگا پلی آف صعود سقوط
نمایش تمام صفحه
هوئسکا
کادیز
زاراگوزا
آلمریا
خیرونا
الچه
رایو وایکانو
فونلابرادا
لاس پالماس
آلکورکون
میراندس
تنریف
اسپورتینگ گیخون
مالاگا
لوگو
آلباسته
پونفرادینا
اوویدو
نومانسیا
دپورتیوو لاکرونیا
اکسترمادورا
راسینگ سانتاندر
1هوئسکا 1–1 2–1 3–2 1–0 2–0 0–2 2–0 1–0 2–1 1–2 2–1 1–0 2–0 2–1 0–1 2–0 3–1 3–0 3–1 2–2 1–1
2کادیز 1–0 1–1 2–1 2–0 0–0 1–1 0–1 2–0 1–1 3–3 0–2 3–1 0–1 2–1 0–1 3–1 2–0 2–4 0–0 2–1 1–0
3زاراگوزا 0–1 0–2 0–2 3–3 1–0 2–4 0–0 3–0 1–3 1–2 2–0 2–0 2–2 0–0 0–1 2–1 2–4 1–0 3–1 3–1 2–0
4آلمریا 1–0 1–2 1–1 3–1 0–2 3–2 0–0 0–1 0–1 3–1 1–2 1–0 0–0 0–0 3–0 2–3 2–0 2–0 4–0 3–2 0–1
5خیرونا 1–0 2–1 1–0 1–0 0–2 3–1 2–0 1–0 0–0 0–3 1–0 1–1 1–0 3–1 1–1 2–0 1–1 2–0 3–1 3–1 0–0
6الچه 1–1 0–0 1–2 1–1 1–0 1–1 0–2 2–3 1–1 4–2 1–1 0–1 2–0 1–1 2–0 1–0 2–1 2–0 0–1 1–1 2–0
7رایو وایکانو 2–0 1–1 0–1 1–1 1–0 2–3 1–0 2–2 1–1 2–2 2–1 1–1 0–0 1–0 1–0 1–3 1–1 3–2 3–1 1–1 2–0
8فونلابرادا 3–2 1–0 2–1 2–2 0–1 3–1 2–2 0–0 3–4 2–2 1–0 2–0 0–0 0–1 0–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 1–0
9لاس پالماس 0–1 1–2 0–1 0–3 0–0 1–1 1–1 1–3 1–1 1–0 0–0 1–0 1–1 1–0 3–2 3–0 3–1 3–1 3–0 5–1 2–2
10آلکورکون 0–2 3–0 0–3 2–2 2–0 1–2 3–2 1–1 1–1 1–2 0–0 0–2 1–0 2–2 0–1 3–1 1–3 2–2 0–1 0–2 1–0
11میراندس 2–0 1–2 1–1 2–2 1–1 1–0 0–0 2–1 2–1 2–2 0–0 0–0 1–1 1–1 1–1 1–2 2–1 2–1 1–0 2–0 0–0
12تنریف 0–0 1–1 1–1 1–3 1–0 1–0 0–0 0–1 0–0 0–0 4–1 2–1 0–0 1–2 4–2 1–0 0–1 3–2 1–1 1–2 3–3
13اسپورتینگ گیخون 0–1 1–0 4–0 4–2 0–0 1–0 1–1 1–0 4–0 1–3 2–2 0–2 2–1 2–0 2–0 1–0 0–0 0–1 1–1 0–1 1–1
14مالاگا 1–3 1–2 0–1 0–1 2–0 3–3 1–1 0–0 1–1 2–0 2–2 2–0 0–0 1–1 0–0 1–0 2–1 2–1 1–0 1–1 2–0
15لوگو 3–2 1–1 1–3 0–4 2–2 2–2 1–0 2–0 0–2 2–4 2–1 1–4 1–2 0–0 1–0 2–2 1–0 3–1 0–0 0–0 1–1
16آلباسته 2–2 1–0 4–1 0–1 1–0 0–1 1–1 1–1 0–0 1–1 1–2 0–4 1–1 1–0 0–1 1–1 1–2 2–1 0–1 1–1 0–0
17پونفرادینا 3–1 0–0 1–1 2–1 1–1 2–1 1–1 0–3 0–2 1–1 2–0 4–0 1–0 1–0 0–1 1–1 2–1 1–1 2–0 0–0 1–1
18اوویدو 1–1 0–2 2–2 0–0 4–2 0–2 2–1 0–0 2–1 1–2 1–0 1–0 0–0 1–1 1–1 3–1 0–0 1–1 2–2 1–1 1–0
19نومانسیا 1–0 1–2 0–1 1–1 2–0 1–1 2–2 1–0 1–1 0–1 2–0 2–1 2–0 0–0 3–1 1–0 1–0 1–0 0–1 1–0 1–2
20دپورتیوو لاکرونیا 2–1 1–0 1–3 0–0 2–2 1–3 3–3 2–1 0–0 1–1 2–1 0–0 0–2 0–0 0–1 2–1 3–2 3–3 2–3 2–1
21اکسترمادورا 0–1 0–1 1–2 1–2 1–3 2–0 0–3 1–2 0–1 0–0 3–2 2–4 2–0 0–0 1–0 0–1 1–1 1–2 0–0 2–0 3–1
22راسینگ سانتاندر 1–0 1–2 2–2 1–1 0–3 1–2 1–2 2–2 1–1 1–1 4–0 1–2 0–2 0–1 1–2 1–2 2–2 1–1 0–0 1–1 3–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
Estadio Anxo Carro ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
0 0
اکسترمادورا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
0
0
اکسترمادورا
Campos de Sport de El Sardinero ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
0 1
مالاگا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
0
1
مالاگا
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 21:30
آلمریا
3 0
آلباسته
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 21:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
0
آلباسته
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
الچه
0 2
فونلابرادا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
2
فونلابرادا
Estadio de Vallecas ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2 2
میراندس
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
2
2
میراندس
Estadio de la Romareda ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
2 0
تنریف
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
2
0
تنریف
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
دپورتیوو لاکرونیا
3 2
اوویدو
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
دپورتیوو لاکرونیا
3
2
اوویدو
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
0 1
آلکورکون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
0
1
آلکورکون
Estadi Municipal de Montilivi ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
خیرونا
1 1
اسپورتینگ گیخون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
1
اسپورتینگ گیخون
Estadio Ramón de Carranza ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کادیز
3 1
پونفرادینا
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
3
1
پونفرادینا
Estadio de Gran Canaria ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لاس پالماس
0 1
هوئسکا
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
0
1
هوئسکا
هفته 2
Estadio Carlos Belmonte ۲ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
آلباسته
1 0
خیرونا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
1
0
خیرونا
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوویدو
1 1
لوگو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
1
1
لوگو
Campos de Sport de El Sardinero ۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
1 1
آلمریا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
1
1
آلمریا
Estadio Municipal de Anduva ۲ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
میراندس
1 2
کادیز
۲ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
1
2
کادیز
Estadio Santo Domingo ۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آلکورکون
1 2
الچه
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
2
الچه
Estadio La Rosaleda ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
مالاگا
1 1
لاس پالماس
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
1
1
لاس پالماس
Estadio El Toralín ۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
پونفرادینا
1 1
زاراگوزا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
1
1
زاراگوزا
Estadio Municipal El Molinón ۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
رایو وایکانو
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
1
رایو وایکانو
Estadio El Alcoraz ۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
هوئسکا
3 1
دپورتیوو لاکرونیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
3
1
دپورتیوو لاکرونیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
3 2
نومانسیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
3
2
نومانسیا
Estadio Francisco de la Hera ۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
اکسترمادورا
1 2
فونلابرادا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
1
2
فونلابرادا
هفته 3
Estadio de la Romareda ۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
1 0
الچه
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
1
0
الچه
Estadio Fernando Torres ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
فونلابرادا
2 1
اوویدو
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
2
1
اوویدو
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
2 0
میراندس
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
2
0
میراندس
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آلمریا
1 0
هوئسکا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
1
0
هوئسکا
Estadio de Gran Canaria ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
2 2
راسینگ سانتاندر
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
2
2
راسینگ سانتاندر
Estadio Anxo Carro ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
2 4
آلکورکون
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
2
4
آلکورکون
Estadio de Vallecas ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
رایو وایکانو
3 1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
3
1
دپورتیوو لاکرونیا
Estadio Municipal El Molinón ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
2 0
آلباسته
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
2
0
آلباسته
Estadi Municipal de Montilivi ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
خیرونا
1 0
مالاگا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
0
مالاگا
Estadio El Toralín ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
پونفرادینا
4 0
تنریف
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
4
0
تنریف
Estadio Ramón de Carranza ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کادیز
2 1
اکسترمادورا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
2
1
اکسترمادورا
هفته 4
Campos de Sport de El Sardinero ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
راسینگ سانتاندر
1 2
کادیز
۱۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
1
2
کادیز
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0 1
آلباسته
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0
1
آلباسته
Estadio La Rosaleda ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
مالاگا
0 1
آلمریا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
0
1
آلمریا
Estadio Francisco de la Hera ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0 0
نومانسیا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
0
0
نومانسیا
Estadio Fernando Torres ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
فونلابرادا
1 1
پونفرادینا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
1
1
پونفرادینا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0 0
لاس پالماس
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0
0
لاس پالماس
Estadio El Alcoraz ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
هوئسکا
1 0
اسپورتینگ گیخون
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
0
اسپورتینگ گیخون
Estadi Municipal de Montilivi ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
خیرونا
3 1
رایو وایکانو
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
3
1
رایو وایکانو
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
الچه
1 1
لوگو
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
1
لوگو
Estadio Municipal de Anduva ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
میراندس
2 1
اوویدو
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
2
1
اوویدو
Estadio Santo Domingo ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
آلکورکون
0 3
زاراگوزا
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
3
زاراگوزا
هفته 5
Estadio de Vallecas ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2 0
راسینگ سانتاندر
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
2
0
راسینگ سانتاندر
Estadio Municipal de Anduva ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میراندس
1 1
مالاگا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
1
1
مالاگا
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
نومانسیا
1 0
هوئسکا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
هوئسکا
Estadio de Gran Canaria ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
لاس پالماس
0 3
آلمریا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
0
3
آلمریا
Estadio Ramón de Carranza ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
کادیز
2 0
خیرونا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
2
0
خیرونا
Estadio El Toralín ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
پونفرادینا
1 1
آلکورکون
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Estadio El Toralín
پونفرادینا
1
1
آلکورکون
Estadio Carlos Belmonte ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
آلباسته
0 4
تنریف
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
0
4
تنریف
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
اوویدو
0 2
الچه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
0
2
الچه
Estadio de la Romareda ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
زاراگوزا
3 1
اکسترمادورا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
3
1
اکسترمادورا
Estadio Anxo Carro ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لوگو
2 0
فونلابرادا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
2
0
فونلابرادا
Estadio Municipal El Molinón ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
هفته 6
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
آلمریا
3 1
خیرونا
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
1
خیرونا
Estadio La Rosaleda ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
مالاگا
1 1
رایو وایکانو
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
1
1
رایو وایکانو
Campos de Sport de El Sardinero ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
راسینگ سانتاندر
4 0
میراندس
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
4
0
میراندس
Estadio Santo Domingo ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
آلکورکون
3 0
کادیز
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
3
0
کادیز
Estadio El Alcoraz ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
هوئسکا
0 1
آلباسته
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
0
1
آلباسته
Estadio Anxo Carro ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
لوگو
2 2
پونفرادینا
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
2
2
پونفرادینا
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
3 3
نومانسیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
3
3
نومانسیا
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
الچه
1 1
تنریف
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
1
تنریف
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
اوویدو
1 1
اکسترمادورا
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
1
1
اکسترمادورا
Estadio de Gran Canaria ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
لاس پالماس
1 0
اسپورتینگ گیخون
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
1
0
اسپورتینگ گیخون
Estadio Fernando Torres ۲۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
فونلابرادا
2 1
زاراگوزا
۲۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
2
1
زاراگوزا
هفته 7
Estadio Municipal de Anduva ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
میراندس
2 2
آلکورکون
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
2
2
آلکورکون
Estadio Ramón de Carranza ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کادیز
0 0
دپورتیوو لاکرونیا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
0
0
دپورتیوو لاکرونیا
Estadio de la Romareda ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
زاراگوزا
0 0
لوگو
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
0
0
لوگو
Estadio de Vallecas ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
رایو وایکانو
1 1
آلمریا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
1
1
آلمریا
Estadio Carlos Belmonte ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
آلباسته
1 0
مالاگا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
1
0
مالاگا
Estadio El Toralín ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
پونفرادینا
2 1
اوویدو
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
2
1
اوویدو
Estadi Municipal de Montilivi ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
خیرونا
1 0
لاس پالماس
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
0
لاس پالماس
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
1 1
الچه
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
1
الچه
Estadio Municipal El Molinón ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
راسینگ سانتاندر
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
1
راسینگ سانتاندر
Estadio Francisco de la Hera ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0 1
هوئسکا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
0
1
هوئسکا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
0 1
فونلابرادا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
0
1
فونلابرادا
هفته 8
Estadio de Gran Canaria ۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
3 2
آلباسته
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
3
2
آلباسته
Estadio Fernando Torres ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
فونلابرادا
2 2
رایو وایکانو
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
2
2
رایو وایکانو
Estadio Santo Domingo ۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آلکورکون
0 2
اکسترمادورا
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
2
اکسترمادورا
Estadio El Alcoraz ۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
1 0
خیرونا
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
0
خیرونا
Estadio Manuel Martínez Valero ۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
الچه
1 0
پونفرادینا
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
0
پونفرادینا
Campos de Sport de El Sardinero ۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
راسینگ سانتاندر
0 0
نومانسیا
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
0
0
نومانسیا
Estadio La Rosaleda ۷ مهر ۱۳۹۸ 14:30
مالاگا
0 0
اسپورتینگ گیخون
۷ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
0
0
اسپورتینگ گیخون
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلمریا
1 2
کادیز
۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
1
2
کادیز
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۷ مهر ۱۳۹۸ 21:00
اوویدو
2 2
زاراگوزا
۷ مهر ۱۳۹۸ 21:00
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
2
2
زاراگوزا
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
1 1
میراندس
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
1
1
میراندس
Estadio Anxo Carro ۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لوگو
1 4
تنریف
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
4
تنریف
هفته 9
Estadio Carlos Belmonte ۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
آلباسته
0 0
راسینگ سانتاندر
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
0
0
راسینگ سانتاندر
Estadio Francisco de la Hera ۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
اکسترمادورا
2 0
الچه
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
2
0
الچه
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
نومانسیا
1 0
فونلابرادا
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
فونلابرادا
Estadio de Vallecas ۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
1 1
آلکورکون
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
1
1
آلکورکون
Estadio Ramón de Carranza ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
کادیز
1 0
هوئسکا
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
1
0
هوئسکا
Estadio Municipal de Anduva ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
میراندس
1 1
لوگو
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
1
1
لوگو
Estadio El Toralín ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پونفرادینا
0 2
لاس پالماس
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
0
2
لاس پالماس
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0 1
اوویدو
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0
1
اوویدو
Estadio Municipal El Molinón ۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
اسپورتینگ گیخون
4 2
آلمریا
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
4
2
آلمریا
Estadio de la Romareda ۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
زاراگوزا
2 2
مالاگا
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
2
2
مالاگا
Estadi Municipal de Montilivi ۱۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
خیرونا
3 1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
3
1
دپورتیوو لاکرونیا
هفته 10
Estadio Santo Domingo ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آلکورکون
0 1
آلباسته
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
1
آلباسته
Estadio Anxo Carro ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
لوگو
0 2
لاس پالماس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
0
2
لاس پالماس
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
الچه
1 1
رایو وایکانو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
1
رایو وایکانو
Estadio El Toralín ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
پونفرادینا
2 0
میراندس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
2
0
میراندس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:00
تنریف
1 2
اکسترمادورا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:00
تنریف
1
2
اکسترمادورا
Estadio Fernando Torres ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:30
فونلابرادا
2 0
اسپورتینگ گیخون
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
2
0
اسپورتینگ گیخون
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اوویدو
1 1
نومانسیا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
1
1
نومانسیا
Estadio de la Romareda ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
زاراگوزا
0 2
کادیز
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
0
2
کادیز
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 21:00
دپورتیوو لاکرونیا
0 0
آلمریا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 21:00
دپورتیوو لاکرونیا
0
0
آلمریا
Estadio El Alcoraz ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
هوئسکا
2 0
مالاگا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
2
0
مالاگا
Campos de Sport de El Sardinero ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:00
راسینگ سانتاندر
0 3
خیرونا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:00
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
0
3
خیرونا
هفته 11
Estadio de Vallecas ۱۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2 1
تنریف
۱۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
2
1
تنریف
Estadi Municipal de Montilivi ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 14:30
خیرونا
0 2
الچه
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
0
2
الچه
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلمریا
0 0
لوگو
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
0
0
لوگو
Estadio Municipal El Molinón ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اسپورتینگ گیخون
1 3
آلکورکون
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
3
آلکورکون
Estadio Francisco de la Hera ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اکسترمادورا
1 1
پونفرادینا
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
1
1
پونفرادینا
Estadio La Rosaleda ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
مالاگا
1 2
کادیز
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
1
2
کادیز
Estadio Municipal de Anduva ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 14:30
میراندس
2 1
فونلابرادا
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
2
1
فونلابرادا
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 18:30
نومانسیا
0 1
زاراگوزا
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
0
1
زاراگوزا
Estadio Carlos Belmonte ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آلباسته
1 2
اوویدو
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
1
2
اوویدو
Estadio El Alcoraz ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
1 1
راسینگ سانتاندر
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
1
راسینگ سانتاندر
Estadio de Gran Canaria ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
3 0
دپورتیوو لاکرونیا
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
3
0
دپورتیوو لاکرونیا
هفته 12
Estadio Ramón de Carranza ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کادیز
2 0
لاس پالماس
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
2
0
لاس پالماس
Estadio Santo Domingo ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلکورکون
2 2
آلمریا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
2
2
آلمریا
Estadio El Toralín ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
پونفرادینا
1 1
نومانسیا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
1
1
نومانسیا
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
الچه
0 1
اسپورتینگ گیخون
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
1
اسپورتینگ گیخون
Estadio Anxo Carro ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
3 2
هوئسکا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
3
2
هوئسکا
Estadio Francisco de la Hera ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0 3
رایو وایکانو
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
0
3
رایو وایکانو
Estadio Fernando Torres ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:30
فونلابرادا
0 1
آلباسته
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
0
1
آلباسته
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0 2
مالاگا
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0
2
مالاگا
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اوویدو
4 2
خیرونا
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
4
2
خیرونا
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
تنریف
3 3
راسینگ سانتاندر
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
تنریف
3
3
راسینگ سانتاندر
Estadio de la Romareda ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
1 2
میراندس
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
1
2
میراندس
هفته 13
Estadio Carlos Belmonte ۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آلباسته
1 0
کادیز
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
1
0
کادیز
Estadio de Vallecas ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
رایو وایکانو
1 3
پونفرادینا
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
1
3
پونفرادینا
Estadio Municipal de Anduva ۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
میراندس
0 0
تنریف
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
0
0
تنریف
Campos de Sport de El Sardinero ۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
Estadio La Rosaleda ۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
مالاگا
2 1
اوویدو
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
2
1
اوویدو
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
نومانسیا
3 1
لوگو
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
3
1
لوگو
Estadi Municipal de Montilivi ۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
خیرونا
0 0
آلکورکون
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
0
0
آلکورکون
Estadio Municipal El Molinón ۵ آبان ۱۳۹۸ 18:30
اسپورتینگ گیخون
4 0
زاراگوزا
۵ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
4
0
زاراگوزا
Estadio El Alcoraz ۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
2 0
الچه
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
2
0
الچه
Estadio de Gran Canaria ۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
لاس پالماس
1 3
فونلابرادا
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
1
3
فونلابرادا
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آلمریا
3 2
اکسترمادورا
۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
2
اکسترمادورا
هفته 14
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 15:30
نومانسیا
1 0
آلباسته
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 15:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
آلباسته
Estadio Ramón de Carranza ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کادیز
3 1
اسپورتینگ گیخون
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
3
1
اسپورتینگ گیخون
Estadio El Toralín ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 22:00
پونفرادینا
1 0
مالاگا
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 22:00
Estadio El Toralín
پونفرادینا
1
0
مالاگا
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:30
اوویدو
0 0
آلمریا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
0
0
آلمریا
Estadio Fernando Torres ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
فونلابرادا
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
Estadio Santo Domingo ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
آلکورکون
1 0
راسینگ سانتاندر
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
0
راسینگ سانتاندر
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0 0
هوئسکا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0
0
هوئسکا
Estadio Francisco de la Hera ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:30
اکسترمادورا
1 3
خیرونا
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
1
3
خیرونا
Estadio Anxo Carro ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لوگو
1 0
رایو وایکانو
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
0
رایو وایکانو
Estadio de la Romareda ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 22:00
زاراگوزا
3 0
لاس پالماس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 22:00
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
3
0
لاس پالماس
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
الچه
4 2
میراندس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
4
2
میراندس
هفته 15
Estadi Municipal de Montilivi ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
خیرونا
1 0
تنریف
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
0
تنریف
Estadio El Alcoraz ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
هوئسکا
3 1
اوویدو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
3
1
اوویدو
Estadio Municipal de Anduva ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
میراندس
2 0
اکسترمادورا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
2
0
اکسترمادورا
Estadio Carlos Belmonte ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
آلباسته
0 1
لوگو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
0
1
لوگو
Estadio Municipal El Molinón ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
اسپورتینگ گیخون
0 1
نومانسیا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
0
1
نومانسیا
Estadio de Gran Canaria ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
1 1
آلکورکون
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
1
1
آلکورکون
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 15:30
دپورتیوو لاکرونیا
1 3
الچه
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 15:30
دپورتیوو لاکرونیا
1
3
الچه
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 19:30
آلمریا
1 1
زاراگوزا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
1
1
زاراگوزا
Estadio La Rosaleda ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
مالاگا
0 0
فونلابرادا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
0
0
فونلابرادا
Campos de Sport de El Sardinero ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
راسینگ سانتاندر
2 2
پونفرادینا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
2
2
پونفرادینا
Estadio de Vallecas ۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
رایو وایکانو
1 1
کادیز
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
1
1
کادیز
هفته 16
Estadio Fernando Torres ۲۵ آبان ۱۳۹۸ 16:30
فونلابرادا
3 2
هوئسکا
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 16:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
3
2
هوئسکا
Estadio Francisco de la Hera ۲۵ آبان ۱۳۹۸ 19:30
اکسترمادورا
2 0
دپورتیوو لاکرونیا
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
2
0
دپورتیوو لاکرونیا
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۵ آبان ۱۳۹۸ 22:00
الچه
1 1
آلمریا
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 22:00
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
1
آلمریا
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۵ آبان ۱۳۹۸ 22:00
نومانسیا
2 2
رایو وایکانو
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 22:00
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
2
2
رایو وایکانو
Estadio de la Romareda ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 00:30
زاراگوزا
0 1
آلباسته
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
0
1
آلباسته
Estadio El Toralín ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15:30
پونفرادینا
1 1
خیرونا
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
1
1
خیرونا
Estadio Santo Domingo ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 17:30
آلکورکون
1 0
مالاگا
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
0
مالاگا
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۶ آبان ۱۳۹۸ 19:30
اوویدو
0 0
اسپورتینگ گیخون
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere