لالیگا 2 اسپانیا

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ش پ ش پ پ
21
7
14
55
42
13
70
2
پ پ ش ش ش
19
12
11
50
39
11
69
3
ش م ش ش پ
18
11
13
59
53
6
65
4
ش ش پ ش م
17
13
12
62
43
19
64
5
م پ م پ ش
17
12
13
48
43
5
63
6
پ ش پ ش پ
16
13
13
52
44
8
61
7
پ پ ش م پ
13
21
8
60
50
10
60
8
پ م پ پ پ
>
15
15
11
46
38
8
60
9
پ ش پ م پ
14
15
13
49
46
3
57
10
م ش م ش پ
13
18
11
52
50
2
57
11
م پ ش پ ش
13
17
12
55
59
-4
56
12
پ م م ش ش
14
13
15
50
46
4
55
13
م م پ ش ش
14
13
15
40
37
3
55
14
م پ ش پ م
11
20
11
35
33
2
53
15
م پ م پ پ
12
16
14
43
54
-11
52
16
م م ش پ پ
13
13
16
36
46
-10
52
17
ش ش ش پ ش
12
15
15
45
50
-5
51
18
ش پ پ پ ش
12
15
15
48
53
-5
51
19
پ ش پ ش پ
13
11
18
45
53
-8
50
20
م پ ش ش ش
>
11
15
15
41
59
-18
48
21
ش ش پ پ ش
10
13
19
43
59
-16
43
22
ش ش پ ش ش
5
18
19
39
56
-17
33
صعود به لالیگا پلی آف صعود سقوط
نمایش تمام صفحه
هوئسکا
کادیز
زاراگوزا
آلمریا
خیرونا
الچه
رایو وایکانو
فونلابرادا
لاس پالماس
آلکورکون
میراندس
تنریف
اسپورتینگ گیخون
مالاگا
لوگو
آلباسته
پونفرادینا
اوویدو
نومانسیا
دپورتیوو لاکرونیا
اکسترمادورا
راسینگ سانتاندر
1هوئسکا 1–1 2–1 3–2 1–0 2–0 0–2 2–0 1–0 2–1 1–2 2–1 1–0 2–0 2–1 0–1 2–0 3–1 3–0 3–1 2–2 1–1
2کادیز 1–0 1–1 2–1 2–0 0–0 1–1 0–1 2–0 1–1 3–3 0–2 3–1 0–1 2–1 0–1 3–1 2–0 2–4 0–0 2–1 1–0
3زاراگوزا 0–1 0–2 0–2 3–3 1–0 2–4 0–0 3–0 1–3 1–2 2–0 2–0 2–2 0–0 0–1 2–1 2–4 1–0 3–1 3–1 2–0
4آلمریا 1–0 1–2 1–1 3–1 0–2 3–2 0–0 0–1 0–1 3–1 1–2 1–0 0–0 0–0 3–0 2–3 2–0 2–0 4–0 3–2 0–1
5خیرونا 1–0 2–1 1–0 1–0 0–2 3–1 2–0 1–0 0–0 0–3 1–0 1–1 1–0 3–1 1–1 2–0 1–1 2–0 3–1 3–1 0–0
6الچه 1–1 0–0 1–2 1–1 1–0 1–1 0–2 2–3 1–1 4–2 1–1 0–1 2–0 1–1 2–0 1–0 2–1 2–0 0–1 1–1 2–0
7رایو وایکانو 2–0 1–1 0–1 1–1 1–0 2–3 1–0 2–2 1–1 2–2 2–1 1–1 0–0 1–0 1–0 1–3 1–1 3–2 3–1 1–1 2–0
8فونلابرادا 3–2 1–0 2–1 2–2 0–1 3–1 2–2 0–0 3–4 2–2 1–0 2–0 0–0 0–1 0–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 1–0
9لاس پالماس 0–1 1–2 0–1 0–3 0–0 1–1 1–1 1–3 1–1 1–0 0–0 1–0 1–1 1–0 3–2 3–0 3–1 3–1 3–0 5–1 2–2
10آلکورکون 0–2 3–0 0–3 2–2 2–0 1–2 3–2 1–1 1–1 1–2 0–0 0–2 1–0 2–2 0–1 3–1 1–3 2–2 0–1 0–2 1–0
11میراندس 2–0 1–2 1–1 2–2 1–1 1–0 0–0 2–1 2–1 2–2 0–0 0–0 1–1 1–1 1–1 1–2 2–1 2–1 1–0 2–0 0–0
12تنریف 0–0 1–1 1–1 1–3 1–0 1–0 0–0 0–1 0–0 0–0 4–1 2–1 0–0 1–2 4–2 1–0 0–1 3–2 1–1 1–2 3–3
13اسپورتینگ گیخون 0–1 1–0 4–0 4–2 0–0 1–0 1–1 1–0 4–0 1–3 2–2 0–2 2–1 2–0 2–0 1–0 0–0 0–1 1–1 0–1 1–1
14مالاگا 1–3 1–2 0–1 0–1 2–0 3–3 1–1 0–0 1–1 2–0 2–2 2–0 0–0 1–1 0–0 1–0 2–1 2–1 1–0 1–1 2–0
15لوگو 3–2 1–1 1–3 0–4 2–2 2–2 1–0 2–0 0–2 2–4 2–1 1–4 1–2 0–0 1–0 2–2 1–0 3–1 0–0 0–0 1–1
16آلباسته 2–2 1–0 4–1 0–1 1–0 0–1 1–1 1–1 0–0 1–1 1–2 0–4 1–1 1–0 0–1 1–1 1–2 2–1 0–1 1–1 0–0
17پونفرادینا 3–1 0–0 1–1 2–1 1–1 2–1 1–1 0–3 0–2 1–1 2–0 4–0 1–0 1–0 0–1 1–1 2–1 1–1 2–0 0–0 1–1
18اوویدو 1–1 0–2 2–2 0–0 4–2 0–2 2–1 0–0 2–1 1–2 1–0 1–0 0–0 1–1 1–1 3–1 0–0 1–1 2–2 1–1 1–0
19نومانسیا 1–0 1–2 0–1 1–1 2–0 1–1 2–2 1–0 1–1 0–1 2–0 2–1 2–0 0–0 3–1 1–0 1–0 1–0 0–1 1–0 1–2
20دپورتیوو لاکرونیا 2–1 1–0 1–3 0–0 2–2 1–3 3–3 2–1 0–0 1–1 2–1 0–0 0–2 0–0 0–1 2–1 3–2 3–3 2–3 2–1
21اکسترمادورا 0–1 0–1 1–2 1–2 1–3 2–0 0–3 1–2 0–1 0–0 3–2 2–4 2–0 0–0 1–0 0–1 1–1 1–2 0–0 2–0 3–1
22راسینگ سانتاندر 1–0 1–2 2–2 1–1 0–3 1–2 1–2 2–2 1–1 1–1 4–0 1–2 0–2 0–1 1–2 1–2 2–2 1–1 0–0 1–1 3–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
Estadio Anxo Carro ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
0 0
اکسترمادورا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
0
0
اکسترمادورا
| Estadio Anxo Carro
Campos de Sport de El Sardinero ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
0 1
مالاگا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
0
1
مالاگا
| Campos de Sport de El Sardinero
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 21:30
آلمریا
3 0
آلباسته
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 21:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
0
آلباسته
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
الچه
0 2
فونلابرادا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
2
فونلابرادا
| Estadio Manuel Martínez Valero
Estadio de Vallecas ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2 2
میراندس
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
2
2
میراندس
| Estadio de Vallecas
Estadio de la Romareda ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
2 0
تنریف
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
2
0
تنریف
| Estadio de la Romareda
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
دپورتیوو لاکرونیا
3 2
اوویدو
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
دپورتیوو لاکرونیا
3
2
اوویدو
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
0 1
آلکورکون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
0
1
آلکورکون
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadi Municipal de Montilivi ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
خیرونا
1 1
اسپورتینگ گیخون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
1
اسپورتینگ گیخون
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio Ramón de Carranza ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کادیز
3 1
پونفرادینا
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
3
1
پونفرادینا
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio de Gran Canaria ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لاس پالماس
0 1
هوئسکا
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
0
1
هوئسکا
| Estadio de Gran Canaria
هفته 2
Estadio Carlos Belmonte ۱ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
آلباسته
1 0
خیرونا
۱ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
1
0
خیرونا
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوویدو
1 1
لوگو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
1
1
لوگو
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Campos de Sport de El Sardinero ۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
1 1
آلمریا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
1
1
آلمریا
| Campos de Sport de El Sardinero
Estadio Municipal de Anduva ۲ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
میراندس
1 2
کادیز
۲ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
1
2
کادیز
| Estadio Municipal de Anduva
Estadio Santo Domingo ۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آلکورکون
1 2
الچه
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
2
الچه
| Estadio Santo Domingo
Estadio La Rosaleda ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
مالاگا
1 1
لاس پالماس
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
1
1
لاس پالماس
| Estadio La Rosaleda
Estadio El Toralín ۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
پونفرادینا
1 1
زاراگوزا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
1
1
زاراگوزا
| Estadio El Toralín
Estadio Municipal El Molinón ۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
رایو وایکانو
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
1
رایو وایکانو
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio El Alcoraz ۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
هوئسکا
3 1
دپورتیوو لاکرونیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
3
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio El Alcoraz
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
3 2
نومانسیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
3
2
نومانسیا
Estadio Francisco de la Hera ۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
اکسترمادورا
1 2
فونلابرادا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
1
2
فونلابرادا
| Estadio Francisco de la Hera
هفته 3
Estadio de la Romareda ۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
1 0
الچه
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
1
0
الچه
| Estadio de la Romareda
Estadio Fernando Torres ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
فونلابرادا
2 1
اوویدو
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
2
1
اوویدو
| Estadio Fernando Torres
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
2 0
میراندس
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
2
0
میراندس
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آلمریا
1 0
هوئسکا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
1
0
هوئسکا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio de Gran Canaria ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
2 2
راسینگ سانتاندر
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
2
2
راسینگ سانتاندر
| Estadio de Gran Canaria
Estadio Anxo Carro ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
2 4
آلکورکون
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
2
4
آلکورکون
| Estadio Anxo Carro
Estadio de Vallecas ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
رایو وایکانو
3 1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
3
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio de Vallecas
Estadio Municipal El Molinón ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
2 0
آلباسته
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
2
0
آلباسته
| Estadio Municipal El Molinón
Estadi Municipal de Montilivi ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
خیرونا
1 0
مالاگا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
0
مالاگا
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio El Toralín ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
پونفرادینا
4 0
تنریف
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
4
0
تنریف
| Estadio El Toralín
Estadio Ramón de Carranza ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کادیز
2 1
اکسترمادورا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
2
1
اکسترمادورا
| Estadio Ramón de Carranza
هفته 4
Campos de Sport de El Sardinero ۱۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
راسینگ سانتاندر
1 2
کادیز
۱۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
1
2
کادیز
| Campos de Sport de El Sardinero
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0 1
آلباسته
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0
1
آلباسته
Estadio La Rosaleda ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
مالاگا
0 1
آلمریا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
0
1
آلمریا
| Estadio La Rosaleda
Estadio Francisco de la Hera ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0 0
نومانسیا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
0
0
نومانسیا
| Estadio Francisco de la Hera
Estadio Fernando Torres ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
فونلابرادا
1 1
پونفرادینا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
1
1
پونفرادینا
| Estadio Fernando Torres
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0 0
لاس پالماس
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0
0
لاس پالماس
Estadio El Alcoraz ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
هوئسکا
1 0
اسپورتینگ گیخون
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio El Alcoraz
Estadi Municipal de Montilivi ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
خیرونا
3 1
رایو وایکانو
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
3
1
رایو وایکانو
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
الچه
1 1
لوگو
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
1
لوگو
| Estadio Manuel Martínez Valero
Estadio Municipal de Anduva ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
میراندس
2 1
اوویدو
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
2
1
اوویدو
| Estadio Municipal de Anduva
Estadio Santo Domingo ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
آلکورکون
0 3
زاراگوزا
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
3
زاراگوزا
| Estadio Santo Domingo
هفته 5
Estadio de Vallecas ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2 0
راسینگ سانتاندر
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
2
0
راسینگ سانتاندر
| Estadio de Vallecas
Estadio Municipal de Anduva ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میراندس
1 1
مالاگا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
1
1
مالاگا
| Estadio Municipal de Anduva
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
نومانسیا
1 0
هوئسکا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
هوئسکا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio de Gran Canaria ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
لاس پالماس
0 3
آلمریا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
0
3
آلمریا
| Estadio de Gran Canaria
Estadio Ramón de Carranza ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
کادیز
2 0
خیرونا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
2
0
خیرونا
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio El Toralín ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
پونفرادینا
1 1
آلکورکون
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Estadio El Toralín
پونفرادینا
1
1
آلکورکون
| Estadio El Toralín
Estadio Carlos Belmonte ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
آلباسته
0 4
تنریف
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
0
4
تنریف
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
اوویدو
0 2
الچه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
0
2
الچه
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio de la Romareda ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
زاراگوزا
3 1
اکسترمادورا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
3
1
اکسترمادورا
| Estadio de la Romareda
Estadio Anxo Carro ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لوگو
2 0
فونلابرادا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
2
0
فونلابرادا
| Estadio Anxo Carro
Estadio Municipal El Molinón ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio Municipal El Molinón
هفته 6
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
آلمریا
3 1
خیرونا
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
1
خیرونا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio La Rosaleda ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
مالاگا
1 1
رایو وایکانو
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
1
1
رایو وایکانو
| Estadio La Rosaleda
Campos de Sport de El Sardinero ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
راسینگ سانتاندر
4 0
میراندس
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
4
0
میراندس
| Campos de Sport de El Sardinero
Estadio Santo Domingo ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
آلکورکون
3 0
کادیز
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
3
0
کادیز
| Estadio Santo Domingo
Estadio El Alcoraz ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
هوئسکا
0 1
آلباسته
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
0
1
آلباسته
| Estadio El Alcoraz
Estadio Anxo Carro ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
لوگو
2 2
پونفرادینا
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
2
2
پونفرادینا
| Estadio Anxo Carro
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
3 3
نومانسیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
3
3
نومانسیا
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
الچه
1 1
تنریف
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
1
تنریف
| Estadio Manuel Martínez Valero
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
اوویدو
1 1
اکسترمادورا
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
1
1
اکسترمادورا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio de Gran Canaria ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
لاس پالماس
1 0
اسپورتینگ گیخون
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
1
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio de Gran Canaria
Estadio Fernando Torres ۲۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
فونلابرادا
2 1
زاراگوزا
۲۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
2
1
زاراگوزا
| Estadio Fernando Torres
هفته 7
Estadio Municipal de Anduva ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
میراندس
2 2
آلکورکون
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
2
2
آلکورکون
| Estadio Municipal de Anduva
Estadio Ramón de Carranza ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کادیز
0 0
دپورتیوو لاکرونیا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
0
0
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio de la Romareda ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
زاراگوزا
0 0
لوگو
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
0
0
لوگو
| Estadio de la Romareda
Estadio de Vallecas ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
رایو وایکانو
1 1
آلمریا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
1
1
آلمریا
| Estadio de Vallecas
Estadio Carlos Belmonte ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
آلباسته
1 0
مالاگا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
1
0
مالاگا
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio El Toralín ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
پونفرادینا
2 1
اوویدو
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
2
1
اوویدو
| Estadio El Toralín
Estadi Municipal de Montilivi ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
خیرونا
1 0
لاس پالماس
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
0
لاس پالماس
| Estadi Municipal de Montilivi
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
1 1
الچه
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
1
الچه
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Municipal El Molinón ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
راسینگ سانتاندر
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
1
راسینگ سانتاندر
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio Francisco de la Hera ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0 1
هوئسکا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
0
1
هوئسکا
| Estadio Francisco de la Hera
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
0 1
فونلابرادا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
0
1
فونلابرادا
هفته 8
Estadio de Gran Canaria ۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
3 2
آلباسته
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
3
2
آلباسته
| Estadio de Gran Canaria
Estadio Fernando Torres ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
فونلابرادا
2 2
رایو وایکانو
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
2
2
رایو وایکانو
| Estadio Fernando Torres
Estadio Santo Domingo ۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آلکورکون
0 2
اکسترمادورا
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
2
اکسترمادورا
| Estadio Santo Domingo
Estadio El Alcoraz ۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
1 0
خیرونا
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
0
خیرونا
| Estadio El Alcoraz
Estadio Manuel Martínez Valero ۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
الچه
1 0
پونفرادینا
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
0
پونفرادینا
| Estadio Manuel Martínez Valero
Campos de Sport de El Sardinero ۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
راسینگ سانتاندر
0 0
نومانسیا
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
0
0
نومانسیا
| Campos de Sport de El Sardinero
Estadio La Rosaleda ۷ مهر ۱۳۹۸ 14:30
مالاگا
0 0
اسپورتینگ گیخون
۷ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
0
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio La Rosaleda
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلمریا
1 2
کادیز
۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
1
2
کادیز
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۷ مهر ۱۳۹۸ 21:00
اوویدو
2 2
زاراگوزا
۷ مهر ۱۳۹۸ 21:00
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
2
2
زاراگوزا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
1 1
میراندس
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
1
1
میراندس
Estadio Anxo Carro ۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لوگو
1 4
تنریف
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
4
تنریف
| Estadio Anxo Carro
هفته 9
Estadio Carlos Belmonte ۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
آلباسته
0 0
راسینگ سانتاندر
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
0
0
راسینگ سانتاندر
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio Francisco de la Hera ۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
اکسترمادورا
2 0
الچه
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
2
0
الچه
| Estadio Francisco de la Hera
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
نومانسیا
1 0
فونلابرادا
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
فونلابرادا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio de Vallecas ۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
1 1
آلکورکون
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
1
1
آلکورکون
| Estadio de Vallecas
Estadio Ramón de Carranza ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
کادیز
1 0
هوئسکا
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
1
0
هوئسکا
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio Municipal de Anduva ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
میراندس
1 1
لوگو
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
1
1
لوگو
| Estadio Municipal de Anduva
Estadio El Toralín ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پونفرادینا
0 2
لاس پالماس
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
0
2
لاس پالماس
| Estadio El Toralín
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0 1
اوویدو
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0
1
اوویدو
Estadio Municipal El Molinón ۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
اسپورتینگ گیخون
4 2
آلمریا
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
4
2
آلمریا
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio de la Romareda ۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
زاراگوزا
2 2
مالاگا
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
2
2
مالاگا
| Estadio de la Romareda
Estadi Municipal de Montilivi ۱۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
خیرونا
3 1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
3
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadi Municipal de Montilivi
هفته 10
Estadio Santo Domingo ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آلکورکون
0 1
آلباسته
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
0
1
آلباسته
| Estadio Santo Domingo
Estadio Anxo Carro ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
لوگو
0 2
لاس پالماس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
0
2
لاس پالماس
| Estadio Anxo Carro
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
الچه
1 1
رایو وایکانو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
1
1
رایو وایکانو
| Estadio Manuel Martínez Valero
Estadio El Toralín ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
پونفرادینا
2 0
میراندس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
2
0
میراندس
| Estadio El Toralín
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:00
تنریف
1 2
اکسترمادورا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:00
تنریف
1
2
اکسترمادورا
Estadio Fernando Torres ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:30
فونلابرادا
2 0
اسپورتینگ گیخون
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
2
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Fernando Torres
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اوویدو
1 1
نومانسیا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
1
1
نومانسیا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio de la Romareda ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
زاراگوزا
0 2
کادیز
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
0
2
کادیز
| Estadio de la Romareda
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 21:00
دپورتیوو لاکرونیا
0 0
آلمریا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 21:00
دپورتیوو لاکرونیا
0
0
آلمریا
Estadio El Alcoraz ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
هوئسکا
2 0
مالاگا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
2
0
مالاگا
| Estadio El Alcoraz
Campos de Sport de El Sardinero ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:00
راسینگ سانتاندر
0 3
خیرونا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:00
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
0
3
خیرونا
| Campos de Sport de El Sardinero
هفته 11
Estadio de Vallecas ۱۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2 1
تنریف
۱۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
2
1
تنریف
| Estadio de Vallecas
Estadi Municipal de Montilivi ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 14:30
خیرونا
0 2
الچه
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
0
2
الچه
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلمریا
0 0
لوگو
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
0
0
لوگو
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
Estadio Municipal El Molinón ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اسپورتینگ گیخون
1 3
آلکورکون
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
1
3
آلکورکون
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio Francisco de la Hera ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اکسترمادورا
1 1
پونفرادینا
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
1
1
پونفرادینا
| Estadio Francisco de la Hera
Estadio La Rosaleda ۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
مالاگا
1 2
کادیز
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
1
2
کادیز
| Estadio La Rosaleda
Estadio Municipal de Anduva ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 14:30
میراندس
2 1
فونلابرادا
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
2
1
فونلابرادا
| Estadio Municipal de Anduva
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 18:30
نومانسیا
0 1
زاراگوزا
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
0
1
زاراگوزا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Carlos Belmonte ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آلباسته
1 2
اوویدو
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
1
2
اوویدو
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio El Alcoraz ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
1 1
راسینگ سانتاندر
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
1
1
راسینگ سانتاندر
| Estadio El Alcoraz
Estadio de Gran Canaria ۲۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
3 0
دپورتیوو لاکرونیا
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
3
0
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio de Gran Canaria
هفته 12
Estadio Ramón de Carranza ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کادیز
2 0
لاس پالماس
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
2
0
لاس پالماس
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio Santo Domingo ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلکورکون
2 2
آلمریا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
2
2
آلمریا
| Estadio Santo Domingo
Estadio El Toralín ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
پونفرادینا
1 1
نومانسیا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Estadio El Toralín
پونفرادینا
1
1
نومانسیا
| Estadio El Toralín
Estadio Manuel Martínez Valero ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
الچه
0 1
اسپورتینگ گیخون
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
0
1
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Manuel Martínez Valero
Estadio Anxo Carro ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
3 2
هوئسکا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
3
2
هوئسکا
| Estadio Anxo Carro
Estadio Francisco de la Hera ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0 3
رایو وایکانو
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
0
3
رایو وایکانو
| Estadio Francisco de la Hera
Estadio Fernando Torres ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:30
فونلابرادا
0 1
آلباسته
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
0
1
آلباسته
| Estadio Fernando Torres
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0 2
مالاگا
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0
2
مالاگا
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اوویدو
4 2
خیرونا
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
4
2
خیرونا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
تنریف
3 3
راسینگ سانتاندر
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
تنریف
3
3
راسینگ سانتاندر
Estadio de la Romareda ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
1 2
میراندس
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
1
2
میراندس
| Estadio de la Romareda
هفته 13
Estadio Carlos Belmonte ۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آلباسته
1 0
کادیز
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
1
0
کادیز
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio de Vallecas ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
رایو وایکانو
1 3
پونفرادینا
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
1
3
پونفرادینا
| Estadio de Vallecas
Estadio Municipal de Anduva ۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
میراندس
0 0
تنریف
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
0
0
تنریف
| Estadio Municipal de Anduva
Campos de Sport de El Sardinero ۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Campos de Sport de El Sardinero
راسینگ سانتاندر
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Campos de Sport de El Sardinero
Estadio La Rosaleda ۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
مالاگا
2 1
اوویدو
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Estadio La Rosaleda
مالاگا
2
1
اوویدو
| Estadio La Rosaleda
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
نومانسیا
3 1
لوگو
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
3
1
لوگو
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadi Municipal de Montilivi ۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
خیرونا
0 0
آلکورکون
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
0
0
آلکورکون
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio Municipal El Molinón ۵ آبان ۱۳۹۸ 18:30
اسپورتینگ گیخون
4 0
زاراگوزا
۵ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
4
0
زاراگوزا
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio El Alcoraz ۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
2 0
الچه
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
2
0
الچه
| Estadio El Alcoraz
Estadio de Gran Canaria ۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
لاس پالماس
1 3
فونلابرادا
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
1
3
فونلابرادا
| Estadio de Gran Canaria
Estadio de los Juegos Mediterráneos ۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آلمریا
3 2
اکسترمادورا
۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de los Juegos Mediterráneos
آلمریا
3
2
اکسترمادورا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
هفته 14
Nuevo Estadio Los Pajaritos ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 15:30
نومانسیا
1 0
آلباسته
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 15:30
Nuevo Estadio Los Pajaritos
نومانسیا
1
0
آلباسته
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
Estadio Ramón de Carranza ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کادیز
3 1
اسپورتینگ گیخون
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio Ramón de Carranza
کادیز
3
1
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Ramón de Carranza
Estadio El Toralín ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 22:00
پونفرادینا
1 0
مالاگا
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 22:00
Estadio El Toralín
پونفرادینا
1
0
مالاگا
| Estadio El Toralín
Estadio Nuevo Carlos Tartiere ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
اوویدو
0 0
آلمریا
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
اوویدو
0
0
آلمریا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Estadio Fernando Torres ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
فونلابرادا
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio Fernando Torres
فونلابرادا
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio Fernando Torres
Estadio Santo Domingo ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
آلکورکون
1 0
راسینگ سانتاندر
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Santo Domingo
آلکورکون
1
0
راسینگ سانتاندر
| Estadio Santo Domingo
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0 0
هوئسکا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0
0
هوئسکا
Estadio Francisco de la Hera ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:30
اکسترمادورا
1 3
خیرونا
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:30
Estadio Francisco de la Hera
اکسترمادورا
1
3
خیرونا
| Estadio Francisco de la Hera
Estadio Anxo Carro ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لوگو
1 0
رایو وایکانو
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio Anxo Carro
لوگو
1
0
رایو وایکانو
| Estadio Anxo Carro
Estadio de la Romareda ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 22:00
زاراگوزا
3 0
لاس پالماس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 22:00
Estadio de la Romareda
زاراگوزا
3
0
لاس پالماس
| Estadio de la Romareda
Estadio Manuel Martínez Valero ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
الچه
4 2
میراندس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Manuel Martínez Valero
الچه
4
2
میراندس
| Estadio Manuel Martínez Valero
هفته 15
Estadi Municipal de Montilivi ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
خیرونا
1 0
تنریف
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
1
0
تنریف
| Estadi Municipal de Montilivi
Estadio El Alcoraz ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
هوئسکا
3 1
اوویدو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio El Alcoraz
هوئسکا
3
1
اوویدو
| Estadio El Alcoraz
Estadio Municipal de Anduva ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
میراندس
2 0
اکسترمادورا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
2
0
اکسترمادورا
| Estadio Municipal de Anduva
Estadio Carlos Belmonte ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
آلباسته
0 1
لوگو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Carlos Belmonte
آلباسته
0
1
لوگو
| Estadio Carlos Belmonte
Estadio Municipal El Molinón ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
اسپورتینگ گیخون
0 1
نومانسیا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Estadio Municipal El Molinón
اسپورتینگ گیخون
0
1
نومانسیا
| Estadio Municipal El Molinón
Estadio de Gran Canaria ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
1 1
آلکورکون
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Estadio de Gran Canaria
لاس پالماس
1
1
آلکورکون