لالیگا 2 اسپانیا

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ش پ ش پ پ
42
21
7
14
55
42
13
70
2
پ پ ش ش ش
42
19
12
11
50
39
11
69
3
ش م ش ش پ
42
18
11
13
59
53
6
65
4
ش ش پ ش م
42
17
13
12
62
43
19
64
5
م پ م پ ش
42
17
12
13
48
43
5
63
6
پ ش پ ش پ
42
16
13
13
52
44
8
61
7
پ پ ش م پ
42
13
21
8
60
50
10
60
8
پ م پ پ پ
>
41
15
15
11
46
38
8
60
9
پ ش پ م پ
42
14
15
13
49
46
3
57
10
م ش م ش پ
42
13
18
11
52
50
2
57
11
م پ ش پ ش
42
13
17
12
55
59
-4
56
12
پ م م ش ش
42
14
13
15
50
46
4
55
13
م م پ ش ش
42
14
13
15
40
37
3
55
14
م پ ش پ م
42
11
20
11
35
33
2
53
15
م پ م پ پ
42
12
16
14
43
54
-11
52
16
م م ش پ پ
42
13
13
16
36
46
-10
52
17
ش ش ش پ ش
42
12
15
15
45
50
-5
51
18
ش پ پ پ ش
42
12
15
15
48
53
-5
51
19
پ ش پ ش پ
42
13
11
18
45
53
-8
50
20
م پ ش ش ش
>
41
11
15
15
41
59
-18
48
21
ش ش پ پ ش
42
10
13
19
43
59
-16
43
22
ش ش پ ش ش
42
5
18
19
39
56
-17
33
صعود به لالیگا پلی آف صعود سقوط
نمایش تمام صفحه
هوئسکا
کادیز
زاراگوزا
آلمریا
خیرونا
الچه
رایو وایکانو
فونلابرادا
لاس پالماس
آلکورکون
میراندس
تنریف
اسپورتینگ گیخون
مالاگا
لوگو
آلباسته
پونفرادینا
اوویدو
نومانسیا
دپورتیوو لاکرونیا
اکسترمادورا
راسینگ سانتاندر
1 هوئسکا 1–1 2–1 3–2 1–0 2–0 0–2 2–0 1–0 2–1 1–2 2–1 1–0 2–0 2–1 0–1 2–0 3–1 3–0 3–1 2–2 1–1
2 کادیز 1–0 1–1 2–1 2–0 0–0 1–1 0–1 2–0 1–1 3–3 0–2 3–1 0–1 2–1 0–1 3–1 2–0 2–4 0–0 2–1 1–0
3 زاراگوزا 0–1 0–2 0–2 3–3 1–0 2–4 0–0 3–0 1–3 1–2 2–0 2–0 2–2 0–0 0–1 2–1 2–4 1–0 3–1 3–1 2–0
4 آلمریا 1–0 1–2 1–1 3–1 0–2 3–2 0–0 0–1 0–1 3–1 1–2 1–0 0–0 0–0 3–0 2–3 2–0 2–0 4–0 3–2 0–1
5 خیرونا 1–0 2–1 1–0 1–0 0–2 3–1 2–0 1–0 0–0 0–3 1–0 1–1 1–0 3–1 1–1 2–0 1–1 2–0 3–1 3–1 0–0
6 الچه 1–1 0–0 1–2 1–1 1–0 1–1 0–2 2–3 1–1 4–2 1–1 0–1 2–0 1–1 2–0 1–0 2–1 2–0 0–1 1–1 2–0
7 رایو وایکانو 2–0 1–1 0–1 1–1 1–0 2–3 1–0 2–2 1–1 2–2 2–1 1–1 0–0 1–0 1–0 1–3 1–1 3–2 3–1 1–1 2–0
8 فونلابرادا 3–2 1–0 2–1 2–2 0–1 3–1 2–2 0–0 3–4 2–2 1–0 2–0 0–0 0–1 0–1 1–1 2–1 2–0 1–1 1–1 1–0
9 لاس پالماس 0–1 1–2 0–1 0–3 0–0 1–1 1–1 1–3 1–1 1–0 0–0 1–0 1–1 1–0 3–2 3–0 3–1 3–1 3–0 5–1 2–2
10 آلکورکون 0–2 3–0 0–3 2–2 2–0 1–2 3–2 1–1 1–1 1–2 0–0 0–2 1–0 2–2 0–1 3–1 1–3 2–2 0–1 0–2 1–0
11 میراندس 2–0 1–2 1–1 2–2 1–1 1–0 0–0 2–1 2–1 2–2 0–0 0–0 1–1 1–1 1–1 1–2 2–1 2–1 1–0 2–0 0–0
12 تنریف 0–0 1–1 1–1 1–3 1–0 1–0 0–0 0–1 0–0 0–0 4–1 2–1 0–0 1–2 4–2 1–0 0–1 3–2 1–1 1–2 3–3
13 اسپورتینگ گیخون 0–1 1–0 4–0 4–2 0–0 1–0 1–1 1–0 4–0 1–3 2–2 0–2 2–1 2–0 2–0 1–0 0–0 0–1 1–1 0–1 1–1
14 مالاگا 1–3 1–2 0–1 0–1 2–0 3–3 1–1 0–0 1–1 2–0 2–2 2–0 0–0 1–1 0–0 1–0 2–1 2–1 1–0 1–1 2–0
15 لوگو 3–2 1–1 1–3 0–4 2–2 2–2 1–0 2–0 0–2 2–4 2–1 1–4 1–2 0–0 1–0 2–2 1–0 3–1 0–0 0–0 1–1
16 آلباسته 2–2 1–0 4–1 0–1 1–0 0–1 1–1 1–1 0–0 1–1 1–2 0–4 1–1 1–0 0–1 1–1 1–2 2–1 0–1 1–1 0–0
17 پونفرادینا 3–1 0–0 1–1 2–1 1–1 2–1 1–1 0–3 0–2 1–1 2–0 4–0 1–0 1–0 0–1 1–1 2–1 1–1 2–0 0–0 1–1
18 اوویدو 1–1 0–2 2–2 0–0 4–2 0–2 2–1 0–0 2–1 1–2 1–0 1–0 0–0 1–1 1–1 3–1 0–0 1–1 2–2 1–1 1–0
19 نومانسیا 1–0 1–2 0–1 1–1 2–0 1–1 2–2 1–0 1–1 0–1 2–0 2–1 2–0 0–0 3–1 1–0 1–0 1–0 0–1 1–0 1–2
20 دپورتیوو لاکرونیا 2–1 1–0 1–3 0–0 2–2 1–3 3–3 2–1 0–0 1–1 2–1 0–0 0–2 0–0 0–1 2–1 3–2 3–3 2–3 2–1
21 اکسترمادورا 0–1 0–1 1–2 1–2 1–3 2–0 0–3 1–2 0–1 0–0 3–2 2–4 2–0 0–0 1–0 0–1 1–1 1–2 0–0 2–0 3–1
22 راسینگ سانتاندر 1–0 1–2 2–2 1–1 0–3 1–2 1–2 2–2 1–1 1–1 4–0 1–2 0–2 0–1 1–2 1–2 2–2 1–1 0–0 1–1 3–0
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 83 4 1 96
2 85 3 1 96
3 90 1 2 102
4 88 5 2 108
5 110 2 0 114
6 99 3 2 115
7 93 2 4 117
8 99 2 3 118
9 107 4 1 120
10 94 4 4 122
11 101 4 3 124
12 95 5 4 125
13 109 4 2 127
14 107 3 3 128
15 111 4 2 129
16 123 5 0 133
17 103 4 5 136
18 106 8 3 137
19 122 8 1 143
20 130 2 3 149
21 106 4 7 149
22 127 3 5 158
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
0 0
اکسترمادورا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
0
0
اکسترمادورا
| Estadio Anxo Carro
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
0 1
مالاگا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
0
1
مالاگا
| Campos de Sport de El Sardinero
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 21:30
آلمریا
3 0
آلباسته
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 21:30
آلمریا
3
0
آلباسته
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
الچه
0 2
فونلابرادا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
الچه
0
2
فونلابرادا
| Estadio Manuel Martínez Valero
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2 2
میراندس
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2
2
میراندس
| Estadio de Vallecas
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
2 0
تنریف
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
2
0
تنریف
| Estadio de la Romareda
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
دپورتیوو لاکرونیا
3 2
اوویدو
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
دپورتیوو لاکرونیا
3
2
اوویدو
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
0 1
آلکورکون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
0
1
آلکورکون
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
خیرونا
1 1
اسپورتینگ گیخون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
خیرونا
1
1
اسپورتینگ گیخون
| Estadi Municipal de Montilivi
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کادیز
3 1
پونفرادینا
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کادیز
3
1
پونفرادینا
| Estadio Ramón de Carranza
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لاس پالماس
0 1
هوئسکا
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لاس پالماس
0
1
هوئسکا
| Estadio de Gran Canaria
هفته 2
۲ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
آلباسته
1 0
خیرونا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
آلباسته
1
0
خیرونا
| Estadio Carlos Belmonte
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوویدو
1 1
لوگو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوویدو
1
1
لوگو
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
1 1
آلمریا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
1
1
آلمریا
| Campos de Sport de El Sardinero
۲ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
میراندس
1 2
کادیز
۲ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
میراندس
1
2
کادیز
| Estadio Municipal de Anduva
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آلکورکون
1 2
الچه
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آلکورکون
1
2
الچه
| Estadio Santo Domingo
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
مالاگا
1 1
لاس پالماس
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
مالاگا
1
1
لاس پالماس
| Estadio La Rosaleda
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
پونفرادینا
1 1
زاراگوزا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
پونفرادینا
1
1
زاراگوزا
| Estadio El Toralín
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
رایو وایکانو
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1
1
رایو وایکانو
| Estadio Municipal El Molinón
۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
هوئسکا
3 1
دپورتیوو لاکرونیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
هوئسکا
3
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio El Alcoraz
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
3 2
نومانسیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
3
2
نومانسیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
اکسترمادورا
1 2
فونلابرادا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
اکسترمادورا
1
2
فونلابرادا
| Estadio Francisco de la Hera
هفته 3
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
1 0
الچه
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
1
0
الچه
| Estadio de la Romareda
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
فونلابرادا
2 1
اوویدو
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
فونلابرادا
2
1
اوویدو
| Estadio Fernando Torres
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
2 0
میراندس
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
2
0
میراندس
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آلمریا
1 0
هوئسکا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آلمریا
1
0
هوئسکا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
2 2
راسینگ سانتاندر
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
2
2
راسینگ سانتاندر
| Estadio de Gran Canaria
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
2 4
آلکورکون
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
2
4
آلکورکون
| Estadio Anxo Carro
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
رایو وایکانو
3 1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
رایو وایکانو
3
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio de Vallecas
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
2 0
آلباسته
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
2
0
آلباسته
| Estadio Municipal El Molinón
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
خیرونا
1 0
مالاگا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
خیرونا
1
0
مالاگا
| Estadi Municipal de Montilivi
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
پونفرادینا
4 0
تنریف
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
پونفرادینا
4
0
تنریف
| Estadio El Toralín
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کادیز
2 1
اکسترمادورا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کادیز
2
1
اکسترمادورا
| Estadio Ramón de Carranza
هفته 4
۱۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
راسینگ سانتاندر
1 2
کادیز
۱۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
راسینگ سانتاندر
1
2
کادیز
| Campos de Sport de El Sardinero
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0 1
آلباسته
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0
1
آلباسته
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
مالاگا
0 1
آلمریا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
مالاگا
0
1
آلمریا
| Estadio La Rosaleda
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0 0
نومانسیا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0
0
نومانسیا
| Estadio Francisco de la Hera
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
فونلابرادا
1 1
پونفرادینا
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
فونلابرادا
1
1
پونفرادینا
| Estadio Fernando Torres
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0 0
لاس پالماس
۱۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0
0
لاس پالماس
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
هوئسکا
1 0
اسپورتینگ گیخون
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
هوئسکا
1
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio El Alcoraz
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
خیرونا
3 1
رایو وایکانو
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
خیرونا
3
1
رایو وایکانو
| Estadi Municipal de Montilivi
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
الچه
1 1
لوگو
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
الچه
1
1
لوگو
| Estadio Manuel Martínez Valero
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
میراندس
2 1
اوویدو
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
میراندس
2
1
اوویدو
| Estadio Municipal de Anduva
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
آلکورکون
0 3
زاراگوزا
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
آلکورکون
0
3
زاراگوزا
| Estadio Santo Domingo
هفته 5
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2 0
راسینگ سانتاندر
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2
0
راسینگ سانتاندر
| Estadio de Vallecas
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میراندس
1 1
مالاگا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میراندس
1
1
مالاگا
| Estadio Municipal de Anduva
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
نومانسیا
1 0
هوئسکا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
نومانسیا
1
0
هوئسکا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
لاس پالماس
0 3
آلمریا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
لاس پالماس
0
3
آلمریا
| Estadio de Gran Canaria
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
کادیز
2 0
خیرونا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
کادیز
2
0
خیرونا
| Estadio Ramón de Carranza
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
پونفرادینا
1 1
آلکورکون
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
پونفرادینا
1
1
آلکورکون
| Estadio El Toralín
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
آلباسته
0 4
تنریف
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
آلباسته
0
4
تنریف
| Estadio Carlos Belmonte
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
اوویدو
0 2
الچه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
اوویدو
0
2
الچه
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
زاراگوزا
3 1
اکسترمادورا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
زاراگوزا
3
1
اکسترمادورا
| Estadio de la Romareda
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لوگو
2 0
فونلابرادا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لوگو
2
0
فونلابرادا
| Estadio Anxo Carro
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
اسپورتینگ گیخون
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio Municipal El Molinón
هفته 6
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
آلمریا
3 1
خیرونا
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
آلمریا
3
1
خیرونا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
مالاگا
1 1
رایو وایکانو
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
مالاگا
1
1
رایو وایکانو
| Estadio La Rosaleda
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
راسینگ سانتاندر
4 0
میراندس
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
راسینگ سانتاندر
4
0
میراندس
| Campos de Sport de El Sardinero
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
آلکورکون
3 0
کادیز
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
آلکورکون
3
0
کادیز
| Estadio Santo Domingo
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
هوئسکا
0 1
آلباسته
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
هوئسکا
0
1
آلباسته
| Estadio El Alcoraz
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
لوگو
2 2
پونفرادینا
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
لوگو
2
2
پونفرادینا
| Estadio Anxo Carro
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
3 3
نومانسیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
3
3
نومانسیا
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
الچه
1 1
تنریف
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
الچه
1
1
تنریف
| Estadio Manuel Martínez Valero
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
اوویدو
1 1
اکسترمادورا
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
اوویدو
1
1
اکسترمادورا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
لاس پالماس
1 0
اسپورتینگ گیخون
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
لاس پالماس
1
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio de Gran Canaria
۲۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
فونلابرادا
2 1
زاراگوزا
۲۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
فونلابرادا
2
1
زاراگوزا
| Estadio Fernando Torres
هفته 7
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
میراندس
2 2
آلکورکون
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
میراندس
2
2
آلکورکون
| Estadio Municipal de Anduva
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کادیز
0 0
دپورتیوو لاکرونیا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کادیز
0
0
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio Ramón de Carranza
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
زاراگوزا
0 0
لوگو
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
زاراگوزا
0
0
لوگو
| Estadio de la Romareda
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
رایو وایکانو
1 1
آلمریا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
رایو وایکانو
1
1
آلمریا
| Estadio de Vallecas
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
آلباسته
1 0
مالاگا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
آلباسته
1
0
مالاگا
| Estadio Carlos Belmonte
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
پونفرادینا
2 1
اوویدو
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:30
پونفرادینا
2
1
اوویدو
| Estadio El Toralín
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
خیرونا
1 0
لاس پالماس
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
خیرونا
1
0
لاس پالماس
| Estadi Municipal de Montilivi
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
1 1
الچه
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
نومانسیا
1
1
الچه
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
راسینگ سانتاندر
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپورتینگ گیخون
1
1
راسینگ سانتاندر
| Estadio Municipal El Molinón
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0 1
هوئسکا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0
1
هوئسکا
| Estadio Francisco de la Hera
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
0 1
فونلابرادا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تنریف
0
1
فونلابرادا
هفته 8
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
3 2
آلباسته
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
3
2
آلباسته
| Estadio de Gran Canaria
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
فونلابرادا
2 2
رایو وایکانو
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
فونلابرادا
2
2
رایو وایکانو
| Estadio Fernando Torres
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آلکورکون
0 2
اکسترمادورا
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آلکورکون
0
2
اکسترمادورا
| Estadio Santo Domingo
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
1 0
خیرونا
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
1
0
خیرونا
| Estadio El Alcoraz
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
الچه
1 0
پونفرادینا
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
الچه
1
0
پونفرادینا
| Estadio Manuel Martínez Valero
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
راسینگ سانتاندر
0 0
نومانسیا
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
راسینگ سانتاندر
0
0
نومانسیا
| Campos de Sport de El Sardinero
۷ مهر ۱۳۹۸ 14:30
مالاگا
0 0
اسپورتینگ گیخون
۷ مهر ۱۳۹۸ 14:30
مالاگا
0
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio La Rosaleda
۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلمریا
1 2
کادیز
۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلمریا
1
2
کادیز
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۷ مهر ۱۳۹۸ 21:00
اوویدو
2 2
زاراگوزا
۷ مهر ۱۳۹۸ 21:00
اوویدو
2
2
زاراگوزا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
1 1
میراندس
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
دپورتیوو لاکرونیا
1
1
میراندس
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لوگو
1 4
تنریف
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لوگو
1
4
تنریف
| Estadio Anxo Carro
هفته 9
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
آلباسته
0 0
راسینگ سانتاندر
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
آلباسته
0
0
راسینگ سانتاندر
| Estadio Carlos Belmonte
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
اکسترمادورا
2 0
الچه
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
اکسترمادورا
2
0
الچه
| Estadio Francisco de la Hera
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
نومانسیا
1 0
فونلابرادا
۹ مهر ۱۳۹۸ 21:30
نومانسیا
1
0
فونلابرادا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
1 1
آلکورکون
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
1
1
آلکورکون
| Estadio de Vallecas
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
کادیز
1 0
هوئسکا
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
کادیز
1
0
هوئسکا
| Estadio Ramón de Carranza
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
میراندس
1 1
لوگو
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 21:30
میراندس
1
1
لوگو
| Estadio Municipal de Anduva
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پونفرادینا
0 2
لاس پالماس
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پونفرادینا
0
2
لاس پالماس
| Estadio El Toralín
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0 1
اوویدو
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0
1
اوویدو
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
اسپورتینگ گیخون
4 2
آلمریا
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
اسپورتینگ گیخون
4
2
آلمریا
| Estadio Municipal El Molinón
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
زاراگوزا
2 2
مالاگا
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:30
زاراگوزا
2
2
مالاگا
| Estadio de la Romareda
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
خیرونا
3 1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
خیرونا
3
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadi Municipal de Montilivi
هفته 10
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آلکورکون
0 1
آلباسته
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آلکورکون
0
1
آلباسته
| Estadio Santo Domingo
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
لوگو
0 2
لاس پالماس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
لوگو
0
2
لاس پالماس
| Estadio Anxo Carro
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
الچه
1 1
رایو وایکانو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
الچه
1
1
رایو وایکانو
| Estadio Manuel Martínez Valero
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
پونفرادینا
2 0
میراندس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
پونفرادینا
2
0
میراندس
| Estadio El Toralín
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:00
تنریف
1 2
اکسترمادورا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:00
تنریف
1
2
اکسترمادورا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:30
فونلابرادا
2 0
اسپورتینگ گیخون
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:30
فونلابرادا
2
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Fernando Torres
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اوویدو
1 1
نومانسیا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اوویدو
1
1
نومانسیا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
زاراگوزا
0 2
کادیز
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 18:30
زاراگوزا
0
2
کادیز
| Estadio de la Romareda
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 21:00
دپورتیوو لاکرونیا
0 0
آلمریا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 21:00
دپورتیوو لاکرونیا
0
0
آلمریا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
هوئسکا
2 0
مالاگا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
هوئسکا
2
0
مالاگا
| Estadio El Alcoraz
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:00
راسینگ سانتاندر
0 3
خیرونا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:00
راسینگ سانتاندر
0
3
خیرونا
| Campos de Sport de El Sardinero
هفته 11
۱۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2 1
تنریف
۱۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
رایو وایکانو
2
1
تنریف
| Estadio de Vallecas
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 14:30
خیرونا
0 2
الچه
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 14:30
خیرونا
0
2
الچه
| Estadi Municipal de Montilivi
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلمریا
0 0
لوگو
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلمریا
0
0
لوگو
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اسپورتینگ گیخون
1 3
آلکورکون
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اسپورتینگ گیخون
1
3
آلکورکون
| Estadio Municipal El Molinón
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اکسترمادورا
1 1
پونفرادینا
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اکسترمادورا
1
1
پونفرادینا
| Estadio Francisco de la Hera
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
مالاگا
1 2
کادیز
۲۰ مهر ۱۳۹۸ 20:30
مالاگا
1
2
کادیز
| Estadio La Rosaleda
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 14:30
میراندس
2 1
فونلابرادا
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 14:30
میراندس
2
1
فونلابرادا
| Estadio Municipal de Anduva
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 18:30
نومانسیا
0 1
زاراگوزا
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 18:30
نومانسیا
0
1
زاراگوزا
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آلباسته
1 2
اوویدو
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آلباسته
1
2
اوویدو
| Estadio Carlos Belmonte
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
1 1
راسینگ سانتاندر
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
1
1
راسینگ سانتاندر
| Estadio El Alcoraz
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
3 0
دپورتیوو لاکرونیا
۲۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
3
0
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio de Gran Canaria
هفته 12
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کادیز
2 0
لاس پالماس
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کادیز
2
0
لاس پالماس
| Estadio Ramón de Carranza
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلکورکون
2 2
آلمریا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
آلکورکون
2
2
آلمریا
| Estadio Santo Domingo
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
پونفرادینا
1 1
نومانسیا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
پونفرادینا
1
1
نومانسیا
| Estadio El Toralín
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
الچه
0 1
اسپورتینگ گیخون
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
الچه
0
1
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Manuel Martínez Valero
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
3 2
هوئسکا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
لوگو
3
2
هوئسکا
| Estadio Anxo Carro
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0 3
رایو وایکانو
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اکسترمادورا
0
3
رایو وایکانو
| Estadio Francisco de la Hera
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:30
فونلابرادا
0 1
آلباسته
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:30
فونلابرادا
0
1
آلباسته
| Estadio Fernando Torres
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0 2
مالاگا
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دپورتیوو لاکرونیا
0
2
مالاگا
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اوویدو
4 2
خیرونا
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اوویدو
4
2
خیرونا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
تنریف
3 3
راسینگ سانتاندر
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
تنریف
3
3
راسینگ سانتاندر
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
1 2
میراندس
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
زاراگوزا
1
2
میراندس
| Estadio de la Romareda
هفته 13
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آلباسته
1 0
کادیز
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آلباسته
1
0
کادیز
| Estadio Carlos Belmonte
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
رایو وایکانو
1 3
پونفرادینا
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
رایو وایکانو
1
3
پونفرادینا
| Estadio de Vallecas
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
میراندس
0 0
تنریف
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
میراندس
0
0
تنریف
| Estadio Municipal de Anduva
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
راسینگ سانتاندر
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Campos de Sport de El Sardinero
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
مالاگا
2 1
اوویدو
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
مالاگا
2
1
اوویدو
| Estadio La Rosaleda
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
نومانسیا
3 1
لوگو
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
نومانسیا
3
1
لوگو
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
خیرونا
0 0
آلکورکون
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
خیرونا
0
0
آلکورکون
| Estadi Municipal de Montilivi
۵ آبان ۱۳۹۸ 18:30
اسپورتینگ گیخون
4 0
زاراگوزا
۵ آبان ۱۳۹۸ 18:30
اسپورتینگ گیخون
4
0
زاراگوزا
| Estadio Municipal El Molinón
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
2 0
الچه
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
هوئسکا
2
0
الچه
| Estadio El Alcoraz
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
لاس پالماس
1 3
فونلابرادا
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
لاس پالماس
1
3
فونلابرادا
| Estadio de Gran Canaria
۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آلمریا
3 2
اکسترمادورا
۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آلمریا
3
2
اکسترمادورا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
هفته 14
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 15:30
نومانسیا
1 0
آلباسته
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 15:30
نومانسیا
1
0
آلباسته
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کادیز
3 1
اسپورتینگ گیخون
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کادیز
3
1
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Ramón de Carranza
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 22:00
پونفرادینا
1 0
مالاگا
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 22:00
پونفرادینا
1
0
مالاگا
| Estadio El Toralín
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:30
اوویدو
0 0
آلمریا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:30
اوویدو
0
0
آلمریا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
فونلابرادا
1 1
دپورتیوو لاکرونیا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
فونلابرادا
1
1
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio Fernando Torres
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
آلکورکون
1 0
راسینگ سانتاندر
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
آلکورکون
1
0
راسینگ سانتاندر
| Estadio Santo Domingo
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0 0
هوئسکا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
تنریف
0
0
هوئسکا
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:30
اکسترمادورا
1 3
خیرونا
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:30
اکسترمادورا
1
3
خیرونا
| Estadio Francisco de la Hera
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لوگو
1 0
رایو وایکانو
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لوگو
1
0
رایو وایکانو
| Estadio Anxo Carro
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 22:00
زاراگوزا
3 0
لاس پالماس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 22:00
زاراگوزا
3
0
لاس پالماس
| Estadio de la Romareda
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
الچه
4 2
میراندس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
الچه
4
2
میراندس
| Estadio Manuel Martínez Valero
هفته 15
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
خیرونا
1 0
تنریف
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
خیرونا
1
0
تنریف
| Estadi Municipal de Montilivi
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
هوئسکا
3 1
اوویدو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
هوئسکا
3
1
اوویدو
| Estadio El Alcoraz
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
میراندس
2 0
اکسترمادورا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
میراندس
2
0
اکسترمادورا
| Estadio Municipal de Anduva
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
آلباسته
0 1
لوگو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
آلباسته
0
1
لوگو
| Estadio Carlos Belmonte
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
اسپورتینگ گیخون
0 1
نومانسیا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
اسپورتینگ گیخون
0
1
نومانسیا
| Estadio Municipal El Molinón
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
1 1
آلکورکون
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
لاس پالماس
1
1
آلکورکون
| Estadio de Gran Canaria
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 15:30
دپورتیوو لاکرونیا
1 3
الچه
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 15:30
دپورتیوو لاکرونیا
1
3
الچه
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 19:30
آلمریا
1 1
زاراگوزا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 19:30
آلمریا
1
1
زاراگوزا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
مالاگا
0 0
فونلابرادا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
مالاگا
0
0
فونلابرادا
| Estadio La Rosaleda
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
راسینگ سانتاندر
2 2
پونفرادینا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
راسینگ سانتاندر
2
2
پونفرادینا
| Campos de Sport de El Sardinero
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
رایو وایکانو
1 1
کادیز
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
رایو وایکانو
1
1
کادیز
| Estadio de Vallecas
هفته 16
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 16:30
فونلابرادا
3 2
هوئسکا
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 16:30
فونلابرادا
3
2
هوئسکا
| Estadio Fernando Torres
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 19:30
اکسترمادورا
2 0
دپورتیوو لاکرونیا
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 19:30
اکسترمادورا
2
0
دپورتیوو لاکرونیا
| Estadio Francisco de la Hera
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 22:00
الچه
1 1
آلمریا
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 22:00
الچه
1
1
آلمریا
| Estadio Manuel Martínez Valero
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 22:00
نومانسیا
2 2
رایو وایکانو
۲۵ آبان ۱۳۹۸ 22:00
نومانسیا
2
2
رایو وایکانو
| Nuevo Estadio Los Pajaritos
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 00:30
زاراگوزا
0 1
آلباسته
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 00:30
زاراگوزا
0
1
آلباسته
| Estadio de la Romareda
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15:30
پونفرادینا
1 1
خیرونا
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 15:30
پونفرادینا
1
1
خیرونا
| Estadio El Toralín
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 17:30
آلکورکون
1 0
مالاگا
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 17:30
آلکورکون
1
0
مالاگا
| Estadio Santo Domingo
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 19:30
اوویدو
0 0
اسپورتینگ گیخون
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 19:30
اوویدو
0
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 22:00
لوگو
1 1
راسینگ سانتاندر
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 22:00
لوگو
1
1
راسینگ سانتاندر
| Estadio Anxo Carro
۲۶ آبان ۱۳۹۸ 22:00
میراندس
2 1
لاس پالماس