لالیگا اسپانیا

2019-2020
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
باشگاه
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ پ پ م
26
9
3
70
25
45
87
2
پ پ پ ش پ
25
7
6
86
38
48
82
3
پ پ پ م پ
19
13
6
54
34
20
70
4
پ م پ پ م
18
16
4
51
27
24
70
5
ش پ ش ش پ
18
6
14
63
49
14
60
6
م پ ش پ پ
16
8
14
52
45
7
56
7
م ش پ م م
16
8
14
56
48
8
56
8
م ش م ش ش
14
12
12
43
37
6
54
9
م پ ش پ ش
14
11
13
46
53
-7
53
10
م ش پ پ م
13
13
12
46
54
-8
52
11
ش ش پ ش ش
13
12
13
41
38
3
51
12
م ش ش پ پ
14
7
17
47
53
-6
49
13
پ ش ش ش پ
9
15
14
32
43
-11
42
14
ش م پ پ ش
11
9
18
39
56
-17
42
15
م پ ش ش ش
10
11
17
48
60
-12
41
16
ش ش م پ ش
10
9
19
34
59
-25
39
17
م م ش ش م
7
16
15
37
49
-12
37
18
پ م پ پ م
8
12
18
30
51
-21
36
19
ش پ ش ش م
9
6
23
40
65
-25
33
20
ش ش ش ش م
5
10
23
27
58
-31
25
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
رئال مادرید
بارسلونا
سویا
اتلتیکو مادرید
ویارئال
گرانادا
رئال سوسیداد
ختافه
والنسیا
اوساسونا
اتلتیک بیلبائو
لوانته
وایادولید
ایبار
رئال بتیس
آلاوز
سلتاویگو
لگانس
مایورکا
اسپانیول
1رئال مادرید 2–0 2–1 1–0 2–1 4–2 3–1 1–0 3–0 2–0 0–0 3–2 1–1 3–1 0–0 2–0 2–2 5–0 2–0 2–0
2بارسلونا 0–0 4–0 2–2 2–1 1–0 1–0 2–1 5–2 1–2 1–0 2–1 5–1 5–0 5–2 4–1 4–1 2–0 5–2 1–0
3سویا 0–1 0–0 1–1 1–2 2–0 3–2 2–0 1–0 3–2 1–1 1–0 1–1 1–0 2–0 1–1 1–1 1–0 2–0 2–2
4اتلتیکو مادرید 0–0 0–1 2–2 3–1 1–0 1–1 1–0 1–1 2–0 2–0 2–1 1–0 3–2 1–0 2–1 0–0 0–0 3–0 3–1
5ویارئال 2–2 1–4 2–2 0–0 4–4 1–2 1–0 2–0 3–1 0–0 2–1 2–0 4–0 5–1 4–1 1–3 1–2 1–0 1–2
6گرانادا 1–2 2–0 0–1 1–1 0–1 1–2 2–1 2–2 1–0 4–0 1–2 2–1 1–2 1–0 3–0 0–0 1–0 1–0 2–1
7رئال سوسیداد 1–2 2–2 0–0 2–0 1–2 2–3 1–2 3–0 1–1 2–1 1–2 1–0 4–1 3–1 3–0 0–1 1–1 3–0 2–1
8ختافه 0–3 0–2 0–3 0–2 1–3 3–1 2–1 3–0 0–0 1–1 4–0 2–0 1–1 1–0 1–1 0–0 2–0 4–2 0–0
9والنسیا 1–1 2–0 1–1 2–2 2–1 2–0 1–1 3–3 2–0 0–2 1–1 2–1 1–0 2–1 2–1 1–0 1–1 2–0 1–0
10اوساسونا 1–4 2–2 1–1 0–5 2–1 0–3 3–4 0–0 3–1 1–2 2–0 0–0 0–0 0–0 4–2 2–1 2–1 2–2 1–0
11اتلتیک بیلبائو 0–1 1–0 1–2 1–1 1–0 2–0 2–0 0–2 0–1 0–1 2–1 1–1 0–0 1–0 2–0 1–1 0–2 3–1 3–0
12لوانته 1–0 3–1 1–1 0–1 2–1 1–1 1–1 1–0 2–4 1–1 1–2 2–0 0–0 4–2 0–1 3–1 2–0 2–1 0–1
13وایادولید 0–1 0–1 0–1 0–0 1–1 1–1 0–0 1–1 1–1 1–1 1–4 0–0 2–0 2–0 1–0 0–0 2–2 3–0 2–1
14ایبار 0–4 0–3 3–2 2–0 2–1 3–0 1–2 0–1 1–0 0–2 2–2 3–0 3–1 1–1 0–2 2–0 0–0 1–2 1–2
15رئال بتیس 2–1 2–3 1–2 1–2 0–2 2–2 3–0 1–1 2–1 3–0 3–2 3–1 1–2 1–1 1–2 2–1 2–1 3–3 1–0
16آلاوز 1–2 0–5 0–1 1–1 1–2 0–2 2–0 0–0 1–1 0–1 2–1 1–0 3–0 2–1 1–1 2–0 1–1 2–0 0–0
17سلتاویگو 1–3 2–2 2–1 1–1 0–1 0–2 0–1 0–1 1–0 1–1 1–0 2–3 0–0 0–0 1–1 6–0 1–0 2–2 1–1
18لگانس 2–2 1–2 0–3 0–1 0–3 0–0 2–1 0–3 1–0 0–1 1–1 1–2 1–2 1–2 0–0 1–1 3–2 1–0 2–0
19مایورکا 1–0 0–4 0–2 0–2 3–1 1–2 0–1 0–1 4–1 2–2 0–0 2–0 0–1 2–1 1–2 1–0 5–1 1–1 2–0
20اسپانیول 0–1 2–2 0–2 1–1 0–1 0–3 1–3 1–1 1–2 2–4 1–1 1–3 0–2 0–2 2–2 2–0 0–0 0–1 1–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
ورزشگاه سن ممس باریا ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
اتلتیک بیلبائو
1 0
بارسلونا
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
1
0
بارسلونا
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
سلتاویگو
1 3
رئال مادرید
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
1
3
رئال مادرید
ورزشگاه مستایا ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
والنسیا
1 1
رئال سوسیداد
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه مستایا
والنسیا
1
1
رئال سوسیداد
ورزشگاه ایبروستار ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
مایورکا
2 1
ایبار
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
2
1
ایبار
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
لگانس
0 1
اوساسونا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
0
1
اوساسونا
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ویارئال
4 4
گرانادا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
4
4
گرانادا
ورزشگاه مندیزوروزا ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
آلاوز
1 0
لوانته
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
1
0
لوانته
RCDE Stadium ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
اسپانیول
0 2
سویا
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
RCDE Stadium
اسپانیول
0
2
سویا
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
رئال بتیس
1 2
وایادولید
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
1
2
وایادولید
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیکو مادرید
1 0
ختافه
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
1
0
ختافه
هفته 2
ورزشگاه لوس سارمونس ۱ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
گرانادا
0 1
سویا
۱ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
0
1
سویا
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
لوانته
2 1
ویارئال
۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
2
1
ویارئال
۲ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
اوساسونا
0 0
ایبار
۲ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
اوساسونا
0
0
ایبار
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
رئال مادرید
1 1
وایادولید
۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
1
1
وایادولید
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۲ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
سلتاویگو
1 0
والنسیا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
1
0
والنسیا
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۲ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ختافه
1 1
اتلتیک بیلبائو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
1
1
اتلتیک بیلبائو
ورزشگاه مندیزوروزا ۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
آلاوز
0 0
اسپانیول
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
0
0
اسپانیول
ورزشگاه ایبروستار ۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
مایورکا
0 1
رئال سوسیداد
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
0
1
رئال سوسیداد
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لگانس
0 1
اتلتیکو مادرید
۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
0
1
اتلتیکو مادرید
ورزشگاه نیوکمپ ۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
بارسلونا
5 2
رئال بتیس
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه نیوکمپ
بارسلونا
5
2
رئال بتیس
هفته 3
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان ۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
سویا
1 1
سلتاویگو
۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان
سویا
1
1
سلتاویگو
ورزشگاه سن ممس باریا ۸ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیک بیلبائو
2 0
رئال سوسیداد
۸ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
2
0
رئال سوسیداد
۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
اوساسونا
2 2
بارسلونا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
اوساسونا
2
2
بارسلونا
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۹ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
ختافه
1 1
آلاوز
۹ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
1
1
آلاوز
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۹ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لوانته
2 0
وایادولید
۹ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
2
0
وایادولید
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۹ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
رئال بتیس
2 1
لگانس
۹ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
2
1
لگانس
ورزشگاه مستایا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
والنسیا
2 0
مایورکا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه مستایا
والنسیا
2
0
مایورکا
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
اتلتیکو مادرید
3 2
ایبار
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
3
2
ایبار
RCDE Stadium ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
اسپانیول
0 3
گرانادا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
RCDE Stadium
اسپانیول
0
3
گرانادا
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ویارئال
2 2
رئال مادرید
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
2
2
رئال مادرید
هفته 4
ورزشگاه ایبروستار ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
مایورکا
0 0
اتلتیک بیلبائو
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
0
0
اتلتیک بیلبائو
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 11:00
رئال مادرید
3 2
لوانته
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
3
2
لوانته
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
لگانس
0 3
ویارئال
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
0
3
ویارئال
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
2 0
اتلتیکو مادرید
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
2
0
اتلتیکو مادرید
ورزشگاه نیوکمپ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
بارسلونا
5 2
والنسیا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه نیوکمپ
بارسلونا
5
2
والنسیا
ورزشگاه ایپوروآ ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 10:00
ایبار
1 2
اسپانیول
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 10:00
ورزشگاه ایپوروآ
ایبار
1
2
اسپانیول
ورزشگاه مندیزوروزا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 12:00
آلاوز
0 1
سویا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 12:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
0
1
سویا
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
سلتاویگو
0 2
گرانادا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
0
2
گرانادا
ورزشگاه خوزه زوریا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
وایادولید
1 1
اوساسونا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه خوزه زوریا
وایادولید
1
1
اوساسونا
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
رئال بتیس
1 1
ختافه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
1
1
ختافه
هفته 5
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
اوساسونا
0 0
رئال بتیس
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
اوساسونا
0
0
رئال بتیس
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 11:00
ویارئال
2 0
وایادولید
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
2
0
وایادولید
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
لوانته
0 0
ایبار
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
0
0
ایبار
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
اتلتیکو مادرید
0 0
سلتاویگو
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
0
0
سلتاویگو
ورزشگاه لوس سارمونس ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
گرانادا
2 0
بارسلونا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
2
0
بارسلونا
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 10:00
ختافه
4 2
مایورکا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 10:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
4
2
مایورکا
RCDE Stadium ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 12:00
اسپانیول
1 3
رئال سوسیداد
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 12:00
RCDE Stadium
اسپانیول
1
3
رئال سوسیداد
ورزشگاه مستایا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
والنسیا
1 1
لگانس
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه مستایا
والنسیا
1
1
لگانس
ورزشگاه سن ممس باریا ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
اتلتیک بیلبائو
2 0
آلاوز
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
2
0
آلاوز
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
سویا
0 1
رئال مادرید
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان
سویا
0
1
رئال مادرید
هفته 6
ورزشگاه خوزه زوریا ۲ مهر ۱۳۹۸ 17:00
وایادولید
1 1
گرانادا
۲ مهر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه خوزه زوریا
وایادولید
1
1
گرانادا
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۲ مهر ۱۳۹۸ 18:00
رئال بتیس
3 1
لوانته
۲ مهر ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
3
1
لوانته
ورزشگاه نیوکمپ ۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
بارسلونا
2 1
ویارئال
۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه نیوکمپ
بارسلونا
2
1
ویارئال
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
لگانس
1 1
اتلتیک بیلبائو
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
1
1
اتلتیک بیلبائو
ورزشگاه ایبروستار ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
مایورکا
0 2
اتلتیکو مادرید
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
0
2
اتلتیکو مادرید
ورزشگاه مستایا ۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
والنسیا
3 3
ختافه
۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه مستایا
والنسیا
3
3
ختافه
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
رئال مادرید
2 0
اوساسونا
۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
2
0
اوساسونا
ورزشگاه ایپوروآ ۴ مهر ۱۳۹۸ 17:00
ایبار
3 2
سویا
۴ مهر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه ایپوروآ
ایبار
3
2
سویا
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۴ مهر ۱۳۹۸ 18:00
سلتاویگو
1 1
اسپانیول
۴ مهر ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
1
1
اسپانیول
۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
رئال سوسیداد
3 0
آلاوز
۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
رئال سوسیداد
3
0
آلاوز
هفته 7
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۵ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ویارئال
5 1
رئال بتیس
۵ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
5
1
رئال بتیس
ورزشگاه سن ممس باریا ۶ مهر ۱۳۹۸ 11:00
اتلتیک بیلبائو
0 1
والنسیا
۶ مهر ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
0
1
والنسیا
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۶ مهر ۱۳۹۸ 14:00
ختافه
0 2
بارسلونا
۶ مهر ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
0
2
بارسلونا
ورزشگاه لوس سارمونس ۶ مهر ۱۳۹۸ 16:30
گرانادا
1 0
لگانس
۶ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
1
0
لگانس
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۶ مهر ۱۳۹۸ 19:00
اتلتیکو مادرید
0 0
رئال مادرید
۶ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
0
0
رئال مادرید
RCDE Stadium ۷ مهر ۱۳۹۸ 10:00
اسپانیول
0 2
وایادولید
۷ مهر ۱۳۹۸ 10:00
RCDE Stadium
اسپانیول
0
2
وایادولید
ورزشگاه ایپوروآ ۷ مهر ۱۳۹۸ 12:00
ایبار
2 0
سلتاویگو
۷ مهر ۱۳۹۸ 12:00
ورزشگاه ایپوروآ
ایبار
2
0
سلتاویگو
ورزشگاه مندیزوروزا ۷ مهر ۱۳۹۸ 14:00
آلاوز
2 0
مایورکا
۷ مهر ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
2
0
مایورکا
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
لوانته
1 1
اوساسونا
۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
1
1
اوساسونا
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان ۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
سویا
3 2
رئال سوسیداد
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان
سویا
3
2
رئال سوسیداد
هفته 8
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
رئال بتیس
1 1
ایبار
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
1
1
ایبار
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 11:00
لگانس
1 2
لوانته
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 11:00
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
1
2
لوانته
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 14:00
رئال مادرید
4 2
گرانادا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
4
2
گرانادا
ورزشگاه مستایا ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:30
والنسیا
2 1
آلاوز
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه مستایا
والنسیا
2
1
آلاوز
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
اوساسونا
2 1
ویارئال
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
اوساسونا
2
1
ویارئال
ورزشگاه ایبروستار ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 10:00
مایورکا
2 0
اسپانیول
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 10:00
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
2
0
اسپانیول
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 12:00
سلتاویگو
1 0
اتلتیک بیلبائو
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 12:00
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
1
0
اتلتیک بیلبائو
ورزشگاه خوزه زوریا ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:00
وایادولید
0 0
اتلتیکو مادرید
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه خوزه زوریا
وایادولید
0
0
اتلتیکو مادرید
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
1 2
ختافه
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
1
2
ختافه
ورزشگاه نیوکمپ ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
بارسلونا
4 0
سویا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه نیوکمپ
بارسلونا
4
0
سویا
هفته 9
ورزشگاه لوس سارمونس ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 19:00
گرانادا
1 0
اوساسونا
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
1
0
اوساسونا
ورزشگاه ایپوروآ ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 11:00
ایبار
0 3
بارسلونا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه ایپوروآ
ایبار
0
3
بارسلونا
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 14:00
اتلتیکو مادرید
1 1
والنسیا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
1
1
والنسیا
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ختافه
2 0
لگانس
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
2
0
لگانس
ورزشگاه ایبروستار ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مایورکا
1 0
رئال مادرید
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
1
0
رئال مادرید
ورزشگاه مندیزوروزا ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10:00
آلاوز
2 0
سلتاویگو
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 10:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
2
0
سلتاویگو
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 12:00
رئال سوسیداد
3 1
رئال بتیس
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 12:00
رئال سوسیداد
3
1
رئال بتیس
RCDE Stadium ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:00
اسپانیول
0 1
ویارئال
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:00
RCDE Stadium
اسپانیول
0
1
ویارئال
ورزشگاه سن ممس باریا ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 16:30
اتلتیک بیلبائو
1 1
وایادولید
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
1
1
وایادولید
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:00
سویا
1 0
لوانته
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان
سویا
1
0
لوانته
هفته 10
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۳ آبان ۱۳۹۸ 19:00
ویارئال
4 1
آلاوز
۳ آبان ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
4
1
آلاوز
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۴ آبان ۱۳۹۸ 14:00
لگانس
1 0
مایورکا
۴ آبان ۱۳۹۸ 14:00
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
1
0
مایورکا
ورزشگاه خوزه زوریا ۴ آبان ۱۳۹۸ 16:30
وایادولید
2 0
ایبار
۴ آبان ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه خوزه زوریا
وایادولید
2
0
ایبار
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۴ آبان ۱۳۹۸ 19:00
اتلتیکو مادرید
2 0
اتلتیک بیلبائو
۴ آبان ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
2
0
اتلتیک بیلبائو
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۵ آبان ۱۳۹۸ 11:00
سلتاویگو
0 1
رئال سوسیداد
۵ آبان ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
0
1
رئال سوسیداد
ورزشگاه لوس سارمونس ۵ آبان ۱۳۹۸ 13:00
گرانادا
1 0
رئال بتیس
۵ آبان ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
1
0
رئال بتیس
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۵ آبان ۱۳۹۸ 15:00
لوانته
0 1
اسپانیول
۵ آبان ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
0
1
اسپانیول
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان ۵ آبان ۱۳۹۸ 17:30
سویا
2 0
ختافه
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان
سویا
2
0
ختافه
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:00
اوساسونا
3 1
والنسیا
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:00
اوساسونا
3
1
والنسیا
ورزشگاه نیوکمپ ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:00
بارسلونا
0 0
رئال مادرید
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه نیوکمپ
بارسلونا
0
0
رئال مادرید
هفته 11
ورزشگاه مندیزوروزا ۷ آبان ۱۳۹۸ 18:00
آلاوز
1 1
اتلتیکو مادرید
۷ آبان ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
1
1
اتلتیکو مادرید
ورزشگاه نیوکمپ ۷ آبان ۱۳۹۸ 20:15
بارسلونا
5 1
وایادولید
۷ آبان ۱۳۹۸ 20:15
ورزشگاه نیوکمپ
بارسلونا
5
1
وایادولید
۸ آبان ۱۳۹۸ 18:00
رئال سوسیداد
1 2
لوانته
۸ آبان ۱۳۹۸ 18:00
رئال سوسیداد
1
2
لوانته
ورزشگاه مستایا ۸ آبان ۱۳۹۸ 18:00
والنسیا
1 1
سویا
۸ آبان ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه مستایا
والنسیا
1
1
سویا
ورزشگاه سن ممس باریا ۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
اتلتیک بیلبائو
3 0
اسپانیول
۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
3
0
اسپانیول
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۸ آبان ۱۳۹۸ 20:00
رئال بتیس
2 1
سلتاویگو
۸ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
2
1
سلتاویگو
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۸ آبان ۱۳۹۸ 20:15
رئال مادرید
5 0
لگانس
۸ آبان ۱۳۹۸ 20:15
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
5
0
لگانس
ورزشگاه ایپوروآ ۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
ایبار
2 1
ویارئال
۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه ایپوروآ
ایبار
2
1
ویارئال
ورزشگاه ایبروستار ۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
مایورکا
2 2
اوساسونا
۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
2
2
اوساسونا
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۹ آبان ۱۳۹۸ 20:15
ختافه
3 1
گرانادا
۹ آبان ۱۳۹۸ 20:15
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
3
1
گرانادا
هفته 12
RCDE Stadium ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 12:00
اسپانیول
1 2
والنسیا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 12:00
RCDE Stadium
اسپانیول
1
2
والنسیا
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 15:00
لوانته
3 1
بارسلونا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
3
1
بارسلونا
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 17:30
سویا
1 1
اتلتیکو مادرید
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان
سویا
1
1
اتلتیکو مادرید
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 20:00
رئال مادرید
0 0
رئال بتیس
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
0
0
رئال بتیس
ورزشگاه خوزه زوریا ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 11:00
وایادولید
3 0
مایورکا
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه خوزه زوریا
وایادولید
3
0
مایورکا
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 13:00
ویارئال
0 0
اتلتیک بیلبائو
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
0
0
اتلتیک بیلبائو
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:00
اوساسونا
4 2
آلاوز
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:00
اوساسونا
4
2
آلاوز
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:30
سلتاویگو
0 1
ختافه
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
0
1
ختافه
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:30
لگانس
1 2
ایبار
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
1
2
ایبار
ورزشگاه لوس سارمونس ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:00
گرانادا
1 2
رئال سوسیداد
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
1
2
رئال سوسیداد
هفته 13
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 20:00
رئال سوسیداد
1 1
لگانس
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 20:00
رئال سوسیداد
1
1
لگانس
ورزشگاه مندیزوروزا ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 12:00
آلاوز
3 0
وایادولید
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 12:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
3
0
وایادولید
ورزشگاه مستایا ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 15:00
والنسیا
2 0
گرانادا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه مستایا
والنسیا
2
0
گرانادا
ورزشگاه ایپوروآ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ایبار
0 4
رئال مادرید
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه ایپوروآ
ایبار
0
4
رئال مادرید
ورزشگاه نیوکمپ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 20:00
بارسلونا
4 1
سلتاویگو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه نیوکمپ
بارسلونا
4
1
سلتاویگو
ورزشگاه ایبروستار ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 11:00
مایورکا
3 1
ویارئال
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
3
1
ویارئال
ورزشگاه سن ممس باریا ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 13:00
اتلتیک بیلبائو
2 1
لوانته
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
2
1
لوانته
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 15:00
اتلتیکو مادرید
3 1
اسپانیول
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
3
1
اسپانیول
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ختافه
0 0
اوساسونا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
0
0
اوساسونا
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:00
رئال بتیس
1 2
سویا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
1
2
سویا
هفته 14
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۱ آذر ۱۳۹۸ 20:00
لوانته
2 1
مایورکا
۱ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
2
1
مایورکا
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۲ آذر ۱۳۹۸ 12:00
لگانس
1 2
بارسلونا
۲ آذر ۱۳۹۸ 12:00
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
1
2
بارسلونا
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۲ آذر ۱۳۹۸ 15:00
رئال بتیس
2 1
والنسیا
۲ آذر ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
2
1
والنسیا
ورزشگاه لوس سارمونس ۲ آذر ۱۳۹۸ 17:30
گرانادا
1 1
اتلتیکو مادرید
۲ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
1
1
اتلتیکو مادرید
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۲ آذر ۱۳۹۸ 20:00
رئال مادرید
3 1
رئال سوسیداد
۲ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
3
1
رئال سوسیداد
RCDE Stadium ۳ آذر ۱۳۹۸ 11:00
اسپانیول
1 1
ختافه
۳ آذر ۱۳۹۸ 11:00
RCDE Stadium
اسپانیول
1
1
ختافه
۳ آذر ۱۳۹۸ 13:00
اوساسونا
1 2
اتلتیک بیلبائو
۳ آذر ۱۳۹۸ 13:00
اوساسونا
1
2
اتلتیک بیلبائو
ورزشگاه ایپوروآ ۳ آذر ۱۳۹۸ 15:00
ایبار
0 2
آلاوز
۳ آذر ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه ایپوروآ
ایبار
0
2
آلاوز
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ویارئال
1 3
سلتاویگو
۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
1
3
سلتاویگو
ورزشگاه خوزه زوریا ۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
وایادولید
0 1
سویا
۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه خوزه زوریا
وایادولید
0
1
سویا
هفته 15
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۸ آذر ۱۳۹۸ 20:00
سلتاویگو
0 0
وایادولید
۸ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
0
0
وایادولید
ورزشگاه مندیزوروزا ۹ آذر ۱۳۹۸ 12:00
آلاوز
1 2
رئال مادرید
۹ آذر ۱۳۹۸ 12:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
1
2
رئال مادرید
۹ آذر ۱۳۹۸ 15:00
رئال سوسیداد
4 1
ایبار
۹ آذر ۱۳۹۸ 15:00
رئال سوسیداد
4
1
ایبار
ورزشگاه ایبروستار ۹ آذر ۱۳۹۸ 17:30
مایورکا
1 2
رئال بتیس
۹ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
1
2
رئال بتیس
ورزشگاه مستایا ۹ آذر ۱۳۹۸ 20:00
والنسیا
2 1
ویارئال
۹ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه مستایا
والنسیا
2
1
ویارئال
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 11:00
سویا
1 0
لگانس
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان
سویا
1
0
لگانس
ورزشگاه سن ممس باریا ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 13:00
اتلتیک بیلبائو
2 0
گرانادا
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
2
0
گرانادا
RCDE Stadium ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 15:00
اسپانیول
2 4
اوساسونا
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 15:00
RCDE Stadium
اسپانیول
2
4
اوساسونا
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ختافه
4 0
لوانته
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
4
0
لوانته
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیکو مادرید
0 1
بارسلونا
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
0
1
بارسلونا
هفته 16
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ویارئال
0 0
اتلتیکو مادرید
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
0
0
اتلتیکو مادرید
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 12:00
رئال مادرید
2 0
اسپانیول
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 12:00
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
2
0
اسپانیول
ورزشگاه لوس سارمونس ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 15:00
گرانادا
3 0
آلاوز
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
3
0
آلاوز
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 17:30
لوانته
2 4
والنسیا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
2
4
والنسیا
ورزشگاه نیوکمپ ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 20:00
بارسلونا
5 2
مایورکا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه نیوکمپ
بارسلونا
5
2
مایورکا
ورزشگاه ایپوروآ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 11:00
ایبار
0 1
ختافه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه ایپوروآ
ایبار
0
1
ختافه
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 13:00
رئال بتیس
3 2
اتلتیک بیلبائو
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
3
2
اتلتیک بیلبائو
ورزشگاه خوزه زوریا ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 15:00
وایادولید
0 0
رئال سوسیداد
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه خوزه زوریا
وایادولید
0
0
رئال سوسیداد
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 17:30
لگانس
3 2
سلتاویگو
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
3
2
سلتاویگو
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 20:00
اوساسونا
1 1
سویا
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 20:00
اوساسونا
1
1
سویا
هفته 17
ورزشگاه مندیزوروزا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ 20:00
آلاوز
1 1
لگانس
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
1
1
لگانس
ورزشگاه لوس سارمونس ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 12:00
گرانادا
1 2
لوانته
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 12:00
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
1
2
لوانته
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 15:00
رئال سوسیداد
2 2
بارسلونا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 15:00
رئال سوسیداد
2
2
بارسلونا
ورزشگاه سن ممس باریا ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
اتلتیک بیلبائو
0 0
ایبار
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
0
0
ایبار
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیکو مادرید
2 0
اوساسونا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
2
0
اوساسونا
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 11:00
ختافه
2 0
وایادولید
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
2
0
وایادولید
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 13:00
سلتاویگو
2 2
مایورکا
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
2
2
مایورکا
RCDE Stadium ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 15:00
اسپانیول
2 2
رئال بتیس
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 15:00
RCDE Stadium
اسپانیول
2
2
رئال بتیس
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:30
سویا
1 2
ویارئال
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان
سویا
1
2
ویارئال
ورزشگاه مستایا ۲۴ آذر ۱۳۹۸