جدولهای رده بندی
ماتریکس های نتایج
بازی ها
بهترین ها
خشن ترین ها
آمار تفکیکی بازیکنان
جدول عملکرد تیمها
اخبار
گروه A
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
آ اس رم
م پ پ پ ش
6
4
1
1
13
5
8
13
2
یانگ بویز
م پ پ ش پ
6
3
1
2
9
7
2
10
3
کلوژ
م ش ش م ش
6
1
2
3
4
10
-6
5
4
زسکا صوفیه
م ش ش م پ
6
1
2
3
3
7
-4
5
صعود به مرحله حذفی
گروه B
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
آرسنال
پ پ پ پ پ
6
6
0
0
20
5
15
18
2
مولده
پ ش ش پ م
6
3
1
2
9
11
-2
10
3
راپید وین
ش پ پ ش م
6
2
1
3
11
13
-2
7
4
دوندالک
ش ش ش ش ش
6
0
0
6
8
19
-11
0
صعود به مرحله حذفی
گروه C
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
6
5
0
1
21
8
13
15
2
6
4
0
2
11
10
1
12
3
6
2
0
4
7
13
-6
6
4
نیس
پ ش ش ش ش
6
1
0
5
8
16
-8
3
صعود به مرحله حذفی
گروه D
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
رنجرز
پ م م پ پ
6
4
2
0
13
7
6
14
2
بنفیکا
پ م م پ م
6
3
3
0
18
9
9
12
3
6
1
1
4
7
14
-7
4
4
لخ پوزنان
ش پ ش ش ش
6
1
0
5
6
14
-8
3
صعود به مرحله حذفی
گروه E
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
آیندهوون
پ ش پ پ پ
6
4
0
2
12
9
3
12
2
گرانادا
م پ پ ش م
6
3
2
1
6
3
3
11
3
پاوک
م پ ش ش م
6
1
3
2
8
7
1
6
4
6
1
1
4
5
12
-7
4
صعود به مرحله حذفی
گروه F
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ناپولی
پ پ پ م م
6
3
2
1
7
4
3
11
2
6
2
3
1
5
4
1
9
3
آلکمار
پ ش م م ش
6
2
2
2
7
5
2
8
4
ریکا
ش ش ش م پ
6
1
1
4
6
12
-6
4
صعود به مرحله حذفی
گروه G
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
لستر
پ پ م ش پ
6
4
1
1
14
5
9
13
2
براگا
پ ش م پ پ
6
4
1
1
14
10
4
13
3
6
2
0
4
6
11
-5
6
4
آاِک آتن
ش پ ش ش ش
6
1
0
5
7
15
-8
3
صعود به مرحله حذفی
گروه H
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
آث میلان
پ ش م پ پ
6
4
1
1
12
7
5
13
2
لیل
م پ م پ ش
6
3
2
1
14
8
6
11
3
6
2
0
4
10
12
-2
6
4
سلتیک
م ش ش ش پ
6
1
1
4
10
19
-9
4
صعود به مرحله حذفی
گروه I
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ویارئال
پ پ پ م پ
>
5
4
1
0
14
5
9
13
2
6
3
2
1
6
7
-1
11
3
6
2
0
4
9
11
-2
6
4
قره باغ
ش ش ش ش م
>
5
0
1
4
4
10
-6
1
صعود به مرحله حذفی
گروه J
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
تاتنهام
ش پ پ م پ
6
4
1
1
15
5
10
13
2
آنتروپ
پ ش پ پ ش
6
4
0
2
8
5
3
12
3
لسک لینز
پ پ ش م پ
6
3
1
2
11
12
-1
10
4
لودوگورتس
ش ش ش ش ش
6
0
0
6
7
19
-12
0
صعود به مرحله حذفی
گروه K
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
6
4
2
0
9
1
8
14
2
ولفسبرگر
پ ش ش پ پ
6
3
1
2
7
6
1
10
3
فاینورد
ش پ م ش ش
6
1
2
3
4
8
-4
5
4
زسکا مسکو
م ش م ش ش
6
0
3
3
3
8
-5
3
صعود به مرحله حذفی
گروه L
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
هوفنهایم
پ پ پ م پ
6
5
1
0
17
2
15
16
2
6
3
2
1
9
4
5
11
3
6
2
1
3
4
13
-9
7
4
خنت
ش ش ش ش ش
6
0
0
6
4
15
-11
0
صعود به مرحله حذفی
آ اس رم
یانگ بویز
کلوژ
زسکا صوفیه
1 آ اس رم 3–1 5–0 0–0
2 یانگ بویز 1–2 2–1 3–0
3 کلوژ 0–2 1–1 0–0
4 زسکا صوفیه 3–1 0–1 0–2
آرسنال
مولده
راپید وین
دوندالک
1 آرسنال 4–1 4–1 3–0
2 مولده 0–3 1–0 3–1
3 راپید وین 1–2 2–2 4–3
4 دوندالک 2–4 1–2 1–3
بایر لورکوزن
اسلاویا پراگ
هاپوئل بئر شوا
نیس
1 بایر لورکوزن 4–0 4–1 6–2
2 اسلاویا پراگ 1–0 3–0 3–2
3 هاپوئل بئر شوا 2–4 3–1 1–0
4 نیس 2–3 1–3 1–0
رنجرز
بنفیکا
استاندارد لیژ
لخ پوزنان
1 رنجرز 2–2 3–2 1–0
2 بنفیکا 3–3 3–0 4–0
3 استاندارد لیژ 0–2 2–2 2–1
4 لخ پوزنان 0–2 2–4 3–1
آیندهوون
گرانادا
پاوک
اومونیا نیکوزیا
1 آیندهوون 1–2 3–2 4–0
2 گرانادا 0–1 0–0 2–1
3 پاوک 4–1 0–0 1–1
4 اومونیا نیکوزیا 1–2 0–2 2–1
ناپولی
رئال سوسیداد
آلکمار
ریکا
1 ناپولی 1–1 0–1 2–0
2 رئال سوسیداد 0–1 1–0 2–2
3 آلکمار 1–1 0–0 4–1
4 ریکا 1–2 0–1 2–1
لستر
براگا
زوریا لوهانسک
آاِک آتن
1 لستر 4–0 3–0 2–0
2 براگا 3–3 2–0 3–0
3 زوریا لوهانسک 1–0 1–2 1–4
4 آاِک آتن 1–2 2–4 0–3
آث میلان
لیل
اسپارتا پراگ
سلتیک
1 آث میلان 0–3 3–0 4–2
2 لیل 1–1 2–1 2–2
3 اسپارتا پراگ 0–1 1–4 4–1
4 سلتیک 1–3 3–2 1–4
ویارئال
مکابی تل آویو
سیواس اسپور
قره باغ
1 ویارئال 4–0 5–3
2 مکابی تل آویو 1–1 1–0 1–0
3 سیواس اسپور 0–1 1–2 2–0
4 قره باغ 1–3 1–1 2–3
تاتنهام
آنتروپ
لسک لینز
لودوگورتس
1 تاتنهام 2–0 3–0 4–0
2 آنتروپ 1–0 0–1 3–1
3 لسک لینز 3–3 0–2 4–3
4 لودوگورتس 1–3 1–2 1–3
دینامو زاگرب
ولفسبرگر
فاینورد
زسکا مسکو
1 دینامو زاگرب 1–0 0–0 3–1
2 ولفسبرگر 0–3 1–0 1–1
3 فاینورد 0–2 1–4 3–1
4 زسکا مسکو 0–0 0–1 0–0
هوفنهایم
ستاره سرخ بلگراد
اسلوان لیبرتس
خنت
1 هوفنهایم 2–0 5–0 4–1
2 ستاره سرخ بلگراد 0–0 5–1 2–1
3 اسلوان لیبرتس 0–2 0–0 1–0
4 خنت 1–4 0–2 1–2
انتخابی
دور پیش انتخابی
1 شهریور 1399
- 20:30
لینکولن رد ایمپس
3 0
Prishtina
28 مرداد 1399
- 22:30
UE Engordany
1 3
Zeta
30 مرداد 1399
- 20:00
St Joseph S Fc
1 2
B36 Torshavn
30 مرداد 1399
- 21:30
NSI Runavik
5 1
Barry Town
30 مرداد 1399
- 22:00
FC Santa Coloma
0 0
Iskra
30 مرداد 1399
- 22:30
Glentoran
1 0
HB
30 مرداد 1399
- 23:00
Coleraine FC
1 0
La Fiorita
31 مرداد 1399
- 22:30
Tre Penne
1 3
Gjilani
دور اول انتخابی
20 شهریور 1399
- 22:00
Kalju Nomme
0 4
مورا
4 شهریور 1399
- 20:30
FK Trakai
3 2
Derry City
5 شهریور 1399
- 21:00
Progres Niederkorn
3 0
Zeta
6 شهریور 1399
- 18:30
FK Ventspils
2 1
Dinamo-Auto
6 شهریور 1399
- 18:30
Ordabasy
1 2
FC Botosani
6 شهریور 1399
- 18:30
کایرات
4 1
Artsakh
6 شهریور 1399
- 19:00
Teuta Durrës
2 0
Beitar Jerusalem
6 شهریور 1399
- 19:00
Borac Banja Luka
1 0
Sutjeska
6 شهریور 1399
- 19:30
دینامو مینسک
0 2
Piast Gliwice
6 شهریور 1399
- 20:00
لینکولن رد ایمپس
2 0
Union Titus Petange
6 شهریور 1399
- 20:30
Neftchi Baku
2 1
Shkupi 1927
6 شهریور 1399
- 20:30
آپولون لیماسول
5 1
Saburtalo
6 شهریور 1399
- 20:30
بودا گلیمت
6 1
Kauno Žalgiris
6 شهریور 1399
- 20:30
Alashkert
0 1
Renova
6 شهریور 1399
- 20:30
Sumqayıt
0 2
اشکندیا
6 شهریور 1399
- 21:00
Olimpija Ljubljana
2 1
Vikingur Reykjavik
6 شهریور 1399
- 21:00
Videoton FC
1 1
Bohemians
6 شهریور 1399
- 21:30
Gjilani
0 2
آپوئل نیکوزیا
6 شهریور 1399
- 21:30
رزنبرگ
4 2
Breidablik
6 شهریور 1399
- 21:30
Hammarby FF
3 0
Puskas Academy
6 شهریور 1399
- 21:30
Aarhus
5 2
Honka
6 شهریور 1399
- 21:30
FK Zalgiris Vilnius
2 0
Paide
6 شهریور 1399
- 21:30
مالمو
2 0
Cracovia Krakow
6 شهریور 1399
- 21:30
FC Vaduz
0 2
Hibernians
6 شهریور 1399
- 21:30
Keshla FC
0 0
Laci
6 شهریور 1399
- 21:30
زسکا صوفیه
2 1
Sirens
6 شهریور 1399
- 21:30
Lokomotivi Tbilisi
2 1
CS Universitatea Craiova
6 شهریور 1399
- 21:45
FH hafnarfjordur
0 2
Dunajska Streda
6 شهریور 1399
- 22:00
The New Saints
3 1
Žilina
6 شهریور 1399
- 22:00
Shakhter Soligorsk
0 0
Sfîntul Gheorghe
6 شهریور 1399
- 22:15
هاپوئل بئر شوا
3 0
دینامو باتومی
6 شهریور 1399
- 22:30
B36 Torshavn
4 3
FC Levadia Tallinn
6 شهریور 1399
- 22:30
Iskra
0 1
لوکوموتیو پلوودیو
6 شهریور 1399
- 22:30
Zrinjski
3 0
FC Differdange 03
6 شهریور 1399
- 22:30
Valletta FC
0 1
Bala Town
6 شهریور 1399
- 22:30
FK Kukesi
2 1
Slavia Sofia
6 شهریور 1399
- 22:30
Petrocub
0 2
TSC Backa Topola
6 شهریور 1399
- 22:45
Servette FC
3 0
Ružomberok
6 شهریور 1399
- 23:00
FCSB
3 0
Shirak
6 شهریور 1399
- 23:15
ماریبور
1 1
Coleraine FC
6 شهریور 1399
- 23:15
Aberdeen
6 0
NSI Runavik
6 شهریور 1399
- 23:15
Motherwell
5 1
Glentoran
6 شهریور 1399
- 23:30
پارتیزان
1 0
Rīgas FS
6 شهریور 1399
- 23:30
Budapest Honved
2 1
Inter Turku
6 شهریور 1399
- 23:30
شمروک روورز
2 2
Ilves Tampere
6 شهریور 1399
- 23:30
لخ پوزنان
3 0
Valmiera / BSS
19 شهریور 1399
- 21:30
مکابی حیفا
3 1
Zeljeznicar Sarajevo
دور دوم انتخابی
27 شهریور 1399
- 23:35
Budapest Honved
0 2
مالمو
26 شهریور 1399
- 21:00
Progres Niederkorn
0 5
ویلم دوم
26 شهریور 1399
- 21:30
Hammarby FF
0 3
لخ پوزنان
26 شهریور 1399
- 22:30
B36 Torshavn
2 2
The New Saints
27 شهریور 1399
- 16:30
Kaisar
1 4
آپوئل نیکوزیا
27 شهریور 1399
- 16:45
FK Ventspils
1 5
رزنبرگ
27 شهریور 1399
- 18:00
Renova
0 1
HNK Hajduk Split
27 شهریور 1399
- 18:30
FC Astana
0 1
Buducnost Podgorica
27 شهریور 1399
- 18:30
Teuta Durrës
0 4
گرانادا
27 شهریور 1399
- 18:30
Ararat-Armenia
4 3
Fola Esch
27 شهریور 1399
- 19:30
لینکولن رد ایمپس
0 5
رنجرز
27 شهریور 1399
- 20:00
KuPS
0 0
اسلوان براتیسلاوا
27 شهریور 1399
- 20:15
FC Botosani
0 1
اشکندیا
27 شهریور 1399
- 20:30
لوکوموتیو پلوودیو
1 2
تاتنهام
27 شهریور 1399
- 20:30
Neftchi Baku
1 3
گالاتاسرای
27 شهریور 1399
- 20:30
IFK Goteborg
1 2
کپنهاگن
27 شهریور 1399
- 20:30
FK Trakai
1 5
اسلوان لیبرتس
27 شهریور 1399
- 20:30
بودا گلیمت
3 1
FK Zalgiris Vilnius
27 شهریور 1399
- 21:00
Olimpija Ljubljana
2 3
Zrinjski
27 شهریور 1399
- 21:00
فلورا تالین
2 1
KR Reykjavik
27 شهریور 1399
- 21:30
GAP Connah S Quay FC
0 1
دینامو تفلیس
27 شهریور 1399
- 21:30
Sfîntul Gheorghe
0 1
پارتیزان
27 شهریور 1399
- 21:30
Lokomotivi Tbilisi
2 1
دینامو مسکو
27 شهریور 1399
- 21:30
زسکا صوفیه
2 0
Bate Borisov
27 شهریور 1399
- 21:30
Laci
1 2
هاپوئل بئر شوا
27 شهریور 1399
- 21:30
Hibernians
0 1
Videoton FC
27 شهریور 1399
- 21:30
OFI
0 1
آپولون لیماسول
28 شهریور 1399
- 11:30
Riga
1 0
Tre Fiori
27 شهریور 1399
- 21:30
Djurgardens IF
2 1
Europa Fc
27 شهریور 1399
- 22:00
Inter Club d’Escaldes
0 1
دوندالک
27 شهریور 1399
- 22:30
شمروک روورز
0 2
آث میلان
27 شهریور 1399
- 22:30
Piast Gliwice
3 2
TSV Hartberg
27 شهریور 1399
- 22:30
استاندارد لیژ
2 0
Bala Town
27 شهریور 1399
- 22:30
Aris Thessalonikis
1 2
Kolos Kovalivka
27 شهریور 1399
- 22:30
Borac Banja Luka
0 2
ریوآوه
27 شهریور 1399
- 22:30
FK Kukesi
0 4
ولفسبورگ
27 شهریور 1399
- 22:30
Sileks
0 2
Drita
27 شهریور 1399
- 23:00
Coleraine FC
2 2
Motherwell
27 شهریور 1399
- 23:00
Viking
0 2
Aberdeen
27 شهریور 1399
- 23:15
Servette FC
0 1
استاد رنس
27 شهریور 1399
- 23:15
NK Osijek
1 2
بازل
27 شهریور 1399
- 23:15
Linfield
0 1
Floriana
27 شهریور 1399
- 23:15
Dunajska Streda
5 3
جابلونک
27 شهریور 1399
- 23:30
TSC Backa Topola
4 4
FCSB
دور سوم انتخابی
3 مهر 1399
- 19:30
پلژن
3 0
Sonderjyske
3 مهر 1399
- 22:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
Aberdeen
3 مهر 1399
- 22:00
FC ST. Gallen
0 1
آاِک آتن
3 مهر 1399
- 22:15
ریکا
2 0
Kolos Kovalivka
2 مهر 1399
- 19:30
آپولون لیماسول
0 5
لخ پوزنان
3 مهر 1399
- 17:30
Ararat-Armenia
1 0
Celje
3 مهر 1399
- 19:00
KuPS
2 0
Suduva Marijampole
3 مهر 1399
- 19:30
Videoton FC
0 0
استاد رنس
3 مهر 1399
- 20:00
روستوف
1 2
مکابی حیفا
3 مهر 1399
- 22:30
ویلم دوم
0 4
رنجرز
3 مهر 1399
- 20:30
مالمو
5 0
لوکوموتیو زاگرب
3 مهر 1399
- 20:30
رزنبرگ
1 0
آلانیا اسپور
3 مهر 1399
- 21:00
FCSB
0 2
اسلوان لیبرتس
3 مهر 1399
- 20:30
زسکا صوفیه
3 1
B36 Torshavn
3 مهر 1399
- 20:30
Djurgardens IF
0 1
کلوژ
3 مهر 1399
- 20:30
شارلروا
2 1
پارتیزان
3 مهر 1399
- 20:30
بشیکتاش
1 1
ریوآوه
3 مهر 1399
- 21:00
هاپوئل بئر شوا
3 0
Motherwell
3 مهر 1399
- 21:30
اشکندیا
1 3
تاتنهام
3 مهر 1399
- 21:30
گرانادا
2 0
Lokomotivi Tbilisi
3 مهر 1399
- 21:30
استاندارد لیژ
2 1
Vojvodina
3 مهر 1399
- 21:30
گالاتاسرای
2 0
HNK Hajduk Split
3 مهر 1399
- 21:30
کپنهاگن
3 0
Piast Gliwice
3 مهر 1399
- 21:30
آپوئل نیکوزیا
2 2
Zrinjski
3 مهر 1399
- 21:30
شریف تیراسپول
1 1
دوندالک
3 مهر 1399
- 21:30
FK Sarajevo
2 1
Buducnost Podgorica
3 مهر 1399
- 21:30
KI Klaksvik
6 1
دینامو تفلیس
3 مهر 1399
- 21:45
ولفسبورگ
2 0
دسنا
3 مهر 1399
- 22:00
آث میلان
3 2
بودا گلیمت
3 مهر 1399
- 22:00
بازل
3 2
آنورتوسیس
3 مهر 1399
- 20:30
Floriana
0 0
فلورا تالین
3 مهر 1399
- 22:00
لسک لینز
7 0
Dunajska Streda
3 مهر 1399
- 22:00
Legia Warszawa
2 0
Drita
پلی آف
10 مهر 1399
- 22:00
یانگ بویز
3 0
Tirana
10 مهر 1399
- 19:00
کلوژ
3 1
KuPS
10 مهر 1399
- 20:30
Ararat-Armenia
1 2
ستاره سرخ بلگراد
10 مهر 1399
- 21:30
FK Sarajevo
0 1
سلتیک
10 مهر 1399
- 21:30
Legia Warszawa
0 3
قره باغ
10 مهر 1399
- 21:00
هاپوئل بئر شوا
1 0
پلژن
10 مهر 1399
- 20:30
رزنبرگ
0 2
آیندهوون
10 مهر 1399
- 22:15
آاِک آتن
2 1
ولفسبورگ
10 مهر 1399
- 22:00
بازل
1 3
زسکا صوفیه
10 مهر 1399
- 22:30
اسپورتینگ لیسبون
1 4
لسک لینز
10 مهر 1399
- 20:30
شارلروا
1 2
لخ پوزنان
10 مهر 1399
- 22:30
ریوآوه
1 1
آث میلان
10 مهر 1399
- 21:30
کپنهاگن
0 1
ریکا
10 مهر 1399
- 22:00
دوندالک
3 1
KI Klaksvik
10 مهر 1399
- 20:30
مالمو
1 3
گرانادا
10 مهر 1399
- 22:30
تاتنهام
7 2
مکابی حیفا
10 مهر 1399
- 20:30
اسلوان لیبرتس
1 0
آپوئل نیکوزیا
10 مهر 1399
- 21:30
استاندارد لیژ
3 1
Videoton FC
10 مهر 1399
- 22:15
رنجرز
2 1
گالاتاسرای
10 مهر 1399
- 20:30
دینامو زاگرب
3 1
فلورا تالین
10 مهر 1399
- 21:30
دینامو برست
0 2
لودوگورتس
گروهی
هفته 1
1 آبان 1399
- 21:25
پاوک
1 1
اومونیا نیکوزیا
1 آبان 1399
- 21:25
آیندهوون
1 2
گرانادا
1 آبان 1399
- 21:25
لخ پوزنان
2 4
بنفیکا
1 آبان 1399
- 21:25
استاندارد لیژ
0 2
رنجرز
1 آبان 1399
- 21:25
هاپوئل بئر شوا
3 1
اسلاویا پراگ
1 آبان 1399
- 21:25
بایر لورکوزن
6 2
نیس
1 آبان 1399
- 21:25
راپید وین
1 2
آرسنال
1 آبان 1399
- 21:25
دوندالک
1 2
مولده
1 آبان 1399
- 21:25
زسکا صوفیه
0 2
کلوژ
1 آبان 1399
- 21:25
یانگ بویز
1 2
آ اس رم
1 آبان 1399
- 21:25
ناپولی
0 1
آلکمار
1 آبان 1399
- 21:25
ریکا
0 1
رئال سوسیداد
1 آبان 1399
- 22:30
براگا
3 0
آاِک آتن
1 آبان 1399
- 22:30
لستر
3 0
زوریا لوهانسک
1 آبان 1399
- 22:30
اسپارتا پراگ
1 4
لیل
1 آبان 1399
- 22:30
مکابی تل آویو
1 0
قره باغ
1 آبان 1399
- 22:30
ویارئال
5 3
سیواس اسپور
1 آبان 1399
- 22:30
تاتنهام
3 0
لسک لینز
1 آبان 1399
- 22:30
لودوگورتس
1 2
آنتروپ
1 آبان 1399
- 23:30
سلتیک
1 3
آث میلان
1 آبان 1399
- 23:30
دینامو زاگرب
0 0
فاینورد
1 آبان 1399
- 23:30
ولفسبرگر
1 1
زسکا مسکو
1 آبان 1399
- 23:30
هوفنهایم
2 0
ستاره سرخ بلگراد
1 آبان 1399
- 23:30
اسلوان لیبرتس
1 0
خنت
هفته 2
8 آبان 1399
- 21:25
خنت
1 4
هوفنهایم
8 آبان 1399
- 21:25
ستاره سرخ بلگراد
5 1