لیگ اروپا

2020-2021
گروهی
گروه A
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
یانگ بویز
- -
آ اس رم
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
یانگ بویز
-
-
آ اس رم
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
زسکا صوفیه
- -
کلوژ
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
زسکا صوفیه
-
-
کلوژ
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آ اس رم
- -
زسکا صوفیه
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آ اس رم
-
-
زسکا صوفیه
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
کلوژ
- -
یانگ بویز
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
کلوژ
-
-
یانگ بویز
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
آ اس رم
- -
کلوژ
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
آ اس رم
-
-
کلوژ
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
یانگ بویز
- -
زسکا صوفیه
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
یانگ بویز
-
-
زسکا صوفیه
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
زسکا صوفیه
- -
یانگ بویز
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
زسکا صوفیه
-
-
یانگ بویز
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کلوژ
- -
آ اس رم
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کلوژ
-
-
آ اس رم
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آ اس رم
- -
یانگ بویز
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آ اس رم
-
-
یانگ بویز
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کلوژ
- -
زسکا صوفیه
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کلوژ
-
-
زسکا صوفیه
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
یانگ بویز
- -
کلوژ
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
یانگ بویز
-
-
کلوژ
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
زسکا صوفیه
- -
آ اس رم
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
زسکا صوفیه
-
-
آ اس رم
گروه B
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
دوندالک
- -
مولده
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
دوندالک
-
-
مولده
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
راپید وین
- -
آرسنال
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
راپید وین
-
-
آرسنال
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آرسنال
- -
دوندالک
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آرسنال
-
-
دوندالک
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
مولده
- -
راپید وین
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
مولده
-
-
راپید وین
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
راپید وین
- -
دوندالک
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
راپید وین
-
-
دوندالک
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آرسنال
- -
مولده
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آرسنال
-
-
مولده
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
مولده
- -
آرسنال
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
مولده
-
-
آرسنال
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
دوندالک
- -
راپید وین
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
دوندالک
-
-
راپید وین
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آرسنال
- -
راپید وین
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آرسنال
-
-
راپید وین
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مولده
- -
دوندالک
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مولده
-
-
دوندالک
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
دوندالک
- -
آرسنال
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
دوندالک
-
-
آرسنال
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
راپید وین
- -
مولده
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
راپید وین
-
-
مولده
گروه C
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
بایر لورکوزن
- -
نیس
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
بایر لورکوزن
-
-
نیس
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
هاپوئل بئر شوا
- -
Slavia Praha
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
هاپوئل بئر شوا
-
-
Slavia Praha
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Slavia Praha
- -
بایر لورکوزن
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Slavia Praha
-
-
بایر لورکوزن
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
نیس
- -
هاپوئل بئر شوا
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
نیس
-
-
هاپوئل بئر شوا
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
Slavia Praha
- -
نیس
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
Slavia Praha
-
-
نیس
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
هاپوئل بئر شوا
- -
بایر لورکوزن
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
هاپوئل بئر شوا
-
-
بایر لورکوزن
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
بایر لورکوزن
- -
هاپوئل بئر شوا
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
بایر لورکوزن
-
-
هاپوئل بئر شوا
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
نیس
- -
Slavia Praha
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
نیس
-
-
Slavia Praha
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Slavia Praha
- -
هاپوئل بئر شوا
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Slavia Praha
-
-
هاپوئل بئر شوا
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
نیس
- -
بایر لورکوزن
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
نیس
-
-
بایر لورکوزن
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
بایر لورکوزن
- -
Slavia Praha
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
بایر لورکوزن
-
-
Slavia Praha
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
هاپوئل بئر شوا
- -
نیس
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
هاپوئل بئر شوا
-
-
نیس
گروه D
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
استاندارد لیژ
- -
رنجرز
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
استاندارد لیژ
-
-
رنجرز
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
لخ پوزنان
- -
بنفیکا
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
لخ پوزنان
-
-
بنفیکا
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
بنفیکا
- -
استاندارد لیژ
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
بنفیکا
-
-
استاندارد لیژ
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
رنجرز
- -
لخ پوزنان
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
رنجرز
-
-
لخ پوزنان
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
بنفیکا
- -
رنجرز
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
بنفیکا
-
-
رنجرز
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
لخ پوزنان
- -
استاندارد لیژ
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
لخ پوزنان
-
-
استاندارد لیژ
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
استاندارد لیژ
- -
لخ پوزنان
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
استاندارد لیژ
-
-
لخ پوزنان
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رنجرز
- -
بنفیکا
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رنجرز
-
-
بنفیکا
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
بنفیکا
- -
لخ پوزنان
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
بنفیکا
-
-
لخ پوزنان
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رنجرز
- -
استاندارد لیژ
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رنجرز
-
-
استاندارد لیژ
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
استاندارد لیژ
- -
بنفیکا
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
استاندارد لیژ
-
-
بنفیکا
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
لخ پوزنان
- -
رنجرز
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
لخ پوزنان
-
-
رنجرز
گروه E
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
آیندهوون
- -
گرانادا
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
آیندهوون
-
-
گرانادا
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
پاوک
- -
اومونیا نیکوزیا
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
پاوک
-
-
اومونیا نیکوزیا
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
گرانادا
- -
پاوک
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
گرانادا
-
-
پاوک
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اومونیا نیکوزیا
- -
آیندهوون
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اومونیا نیکوزیا
-
-
آیندهوون
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
پاوک
- -
آیندهوون
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
پاوک
-
-
آیندهوون
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
اومونیا نیکوزیا
- -
گرانادا
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
اومونیا نیکوزیا
-
-
گرانادا
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آیندهوون
- -
پاوک
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آیندهوون
-
-
پاوک
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
گرانادا
- -
اومونیا نیکوزیا
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
گرانادا
-
-
اومونیا نیکوزیا
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اومونیا نیکوزیا
- -
پاوک
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اومونیا نیکوزیا
-
-
پاوک
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
گرانادا
- -
آیندهوون
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
گرانادا
-
-
آیندهوون
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
آیندهوون
- -
اومونیا نیکوزیا
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
آیندهوون
-
-
اومونیا نیکوزیا
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
پاوک
- -
گرانادا
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
پاوک
-
-
گرانادا
گروه F
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
ریکا
- -
رئال سوسیداد
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
ریکا
-
-
رئال سوسیداد
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
ناپولی
- -
آلکمار
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:25
ناپولی
-
-
آلکمار
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آلکمار
- -
ریکا
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آلکمار
-
-
ریکا
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
رئال سوسیداد
- -
ناپولی
۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
رئال سوسیداد
-
-
ناپولی
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
ریکا
- -
ناپولی
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
ریکا
-
-
ناپولی
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
رئال سوسیداد
- -
آلکمار
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
رئال سوسیداد
-
-
آلکمار
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ناپولی
- -
ریکا
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ناپولی
-
-
ریکا
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آلکمار
- -
رئال سوسیداد
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آلکمار
-
-
رئال سوسیداد
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آلکمار
- -
ناپولی
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آلکمار
-
-
ناپولی
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رئال سوسیداد
- -
ریکا
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رئال سوسیداد
-
-
ریکا
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
ناپولی
- -
رئال سوسیداد
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
ناپولی
-
-
رئال سوسیداد
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
ریکا
- -
آلکمار
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:25
ریکا
-
-
آلکمار
گروه G
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
لستر
- -
زوریا لوهانسک
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
لستر
-
-
زوریا لوهانسک
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
براگا
- -
آاِک آتن
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
براگا
-
-
آاِک آتن
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
آاِک آتن
- -
لستر
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
آاِک آتن
-
-
لستر
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
زوریا لوهانسک
- -
براگا
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
زوریا لوهانسک
-
-
براگا
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لستر
- -
براگا
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لستر
-
-
براگا
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
زوریا لوهانسک
- -
آاِک آتن
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
زوریا لوهانسک
-
-
آاِک آتن
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
براگا
- -
لستر
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
براگا
-
-
لستر
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
آاِک آتن
- -
زوریا لوهانسک
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
آاِک آتن
-
-
زوریا لوهانسک
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
آاِک آتن
- -
براگا
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
آاِک آتن
-
-
براگا
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
زوریا لوهانسک
- -
لستر
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
زوریا لوهانسک
-
-
لستر
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
براگا
- -
زوریا لوهانسک
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
براگا
-
-
زوریا لوهانسک
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لستر
- -
آاِک آتن
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لستر
-
-
آاِک آتن
گروه H
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
سلتیک
- -
آث میلان
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
سلتیک
-
-
آث میلان
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
اسپارتا پراگ
- -
لیل
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
اسپارتا پراگ
-
-
لیل
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
آث میلان
- -
اسپارتا پراگ
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
آث میلان
-
-
اسپارتا پراگ
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
لیل
- -
سلتیک
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
لیل
-
-
سلتیک
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
سلتیک
- -
اسپارتا پراگ
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
سلتیک
-
-
اسپارتا پراگ
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آث میلان
- -
لیل
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آث میلان
-
-
لیل
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
اسپارتا پراگ
- -
سلتیک
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
اسپارتا پراگ
-
-
سلتیک
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
لیل
- -
آث میلان
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
لیل
-
-
آث میلان
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
آث میلان
- -
سلتیک
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
آث میلان
-
-
سلتیک
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
لیل
- -
اسپارتا پراگ
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
لیل
-
-
اسپارتا پراگ
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
سلتیک
- -
لیل
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
سلتیک
-
-
لیل
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اسپارتا پراگ
- -
آث میلان
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اسپارتا پراگ
-
-
آث میلان
گروه I
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
ویارئال
- -
سیواس اسپور
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
ویارئال
-
-
سیواس اسپور
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
مکابی تل آویو
- -
قره باغ
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
مکابی تل آویو
-
-
قره باغ
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
قره باغ
- -
ویارئال
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
قره باغ
-
-
ویارئال
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
سیواس اسپور
- -
مکابی تل آویو
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
سیواس اسپور
-
-
مکابی تل آویو
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
سیواس اسپور
- -
قره باغ
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
سیواس اسپور
-
-
قره باغ
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
ویارئال
- -
مکابی تل آویو
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
ویارئال
-
-
مکابی تل آویو
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
مکابی تل آویو
- -
ویارئال
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
مکابی تل آویو
-
-
ویارئال
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
قره باغ
- -
سیواس اسپور
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
قره باغ
-
-
سیواس اسپور
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
قره باغ
- -
مکابی تل آویو
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
قره باغ
-
-
مکابی تل آویو
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
سیواس اسپور
- -
ویارئال
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
سیواس اسپور
-
-
ویارئال
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مکابی تل آویو
- -
سیواس اسپور
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مکابی تل آویو
-
-
سیواس اسپور
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ویارئال
- -
قره باغ
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ویارئال
-
-
قره باغ
گروه J
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
لودوگورتس
- -
آنتروپ
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
لودوگورتس
-
-
آنتروپ
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
تاتنهام
- -
لسک لینز
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
تاتنهام
-
-
لسک لینز
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
لسک لینز
- -
لودوگورتس
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
لسک لینز
-
-
لودوگورتس
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
آنتروپ
- -
تاتنهام
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
آنتروپ
-
-
تاتنهام
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
لودوگورتس
- -
تاتنهام
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:25
لودوگورتس
-
-
تاتنهام
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آنتروپ
- -
لسک لینز
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آنتروپ
-
-
لسک لینز
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
لسک لینز
- -
آنتروپ
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
لسک لینز
-
-
آنتروپ
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
تاتنهام
- -
لودوگورتس
۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
تاتنهام
-
-
لودوگورتس
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
لسک لینز
- -
تاتنهام
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
لسک لینز
-
-
تاتنهام
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
آنتروپ
- -
لودوگورتس
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
آنتروپ
-
-
لودوگورتس
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
تاتنهام
- -
آنتروپ
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
تاتنهام
-
-
آنتروپ
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لودوگورتس
- -
لسک لینز
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لودوگورتس
-
-
لسک لینز
گروه K
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
ولفسبرگر
- -
زسکا مسکو
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
ولفسبرگر
-
-
زسکا مسکو
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
دینامو زاگرب
- -
فاینورد
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
دینامو زاگرب
-
-
فاینورد
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
زسکا مسکو
- -
دینامو زاگرب
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
زسکا مسکو
-
-
دینامو زاگرب
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
فاینورد
- -
ولفسبرگر
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
فاینورد
-
-
ولفسبرگر
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
دینامو زاگرب
- -
ولفسبرگر
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
دینامو زاگرب
-
-
ولفسبرگر
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
فاینورد
- -
زسکا مسکو
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
فاینورد
-
-
زسکا مسکو
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
زسکا مسکو
- -
فاینورد
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
زسکا مسکو
-
-
فاینورد
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
ولفسبرگر
- -
دینامو زاگرب
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
ولفسبرگر
-
-
دینامو زاگرب
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
زسکا مسکو
- -
ولفسبرگر
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
زسکا مسکو
-
-
ولفسبرگر
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
فاینورد
- -
دینامو زاگرب
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
فاینورد
-
-
دینامو زاگرب
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
دینامو زاگرب
- -
زسکا مسکو
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
دینامو زاگرب
-
-
زسکا مسکو
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ولفسبرگر
- -
فاینورد
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ولفسبرگر
-
-
فاینورد
گروه K
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
اسلوان لیبرتس
- -
خنت
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
اسلوان لیبرتس
-
-
خنت
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
هوفنهایم
- -
ستاره سرخ بلگراد
۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
هوفنهایم
-
-
ستاره سرخ بلگراد
هفته 2
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
ستاره سرخ بلگراد
- -
اسلوان لیبرتس
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
ستاره سرخ بلگراد
-
-
اسلوان لیبرتس
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
خنت
- -
هوفنهایم
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:25
خنت
-
-
هوفنهایم
هفته 3
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
ستاره سرخ بلگراد
- -
خنت
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
ستاره سرخ بلگراد
-
-
خنت
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
هوفنهایم
- -
اسلوان لیبرتس
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 23:30
هوفنهایم
-
-
اسلوان لیبرتس
هفته 4
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
خنت
- -
ستاره سرخ بلگراد
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
خنت
-
-
ستاره سرخ بلگراد
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
هوفنهایم
- -
هوفنهایم
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:25
هوفنهایم
-
-
هوفنهایم
هفته 5
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
ستاره سرخ بلگراد
- -
هوفنهایم
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
ستاره سرخ بلگراد
-
-
هوفنهایم
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
خنت
- -
اسلوان لیبرتس
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:25
خنت
-
-
اسلوان لیبرتس
هفته 6
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
هوفنهایم
- -
خنت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
هوفنهایم
-
-
خنت
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اسلوان لیبرتس
- -
ستاره سرخ بلگراد
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اسلوان لیبرتس
-
-
ستاره سرخ بلگراد
انتخابی
دور پیش انتخابی
۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Lincoln Red Imps FC
3 0
Prishtina
۱ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Lincoln Red Imps FC
3
0
Prishtina
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:00
St Joseph S Fc
1 2
B36 Torshavn
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:00
St Joseph S Fc
1
2
B36 Torshavn
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
NSI Runavik
5 1
Barry Town
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
NSI Runavik
5
1
Barry Town
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 22:00
FC Santa Coloma
0 0
Iskra
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 22:00
FC Santa Coloma
0
0
Iskra
پنالتی ها 3-4
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
Glentoran
1 0
HB
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
Glentoran
1
0
HB
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 23:00
Coleraine FC
1 0
La Fiorita
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 23:00
Coleraine FC
1
0
La Fiorita
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
Tre Penne
1 3
Gjilani
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
Tre Penne
1
3
Gjilani
دور اول انتخابی
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
Kalju Nomme
0 4
Mura
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
Kalju Nomme
0
4
Mura
۵ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
Progres Niederkorn
3 0
Zeta
۵ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
Progres Niederkorn
3
0
Zeta
۶ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
FK Ventspils
2 1
Dinamo-Auto
۶ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
FK Ventspils
2
1
Dinamo-Auto
۶ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
Ordabasy
1 2
FC Botosani
۶ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
Ordabasy
1
2
FC Botosani
۶ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
Kairat Almaty
4 1
Artsakh
۶ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
Kairat Almaty
4
1
Artsakh
۶ شهریور ۱۳۹۹ 19:00
Teuta Durrës
2 0
Beitar Jerusalem
۶ شهریور ۱۳۹۹ 19:00
Teuta Durrës
2
0
Beitar Jerusalem
۶ شهریور ۱۳۹۹ 19:00
Borac Banja Luka
1 0
Sutjeska
۶ شهریور ۱۳۹۹ 19:00
Borac Banja Luka
1
0
Sutjeska
۶ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
دینامو مینسک
0 2
Piast Gliwice
۶ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
دینامو مینسک
0
2
Piast Gliwice
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
Lincoln Red Imps FC
2 0
Union Titus Petange
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
Lincoln Red Imps FC
2
0
Union Titus Petange
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Neftchi Baku
2 1
Shkupi 1927
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Neftchi Baku
2
1
Shkupi 1927
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
آپولون لیماسول
5 1
Saburtalo
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
آپولون لیماسول
5
1
Saburtalo
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
بودا گلیمت
6 1
Kauno Žalgiris
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
بودا گلیمت
6
1
Kauno Žalgiris
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Alashkert
0 1
Renova
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Alashkert
0
1
Renova
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Sumqayıt
0 2
اشکندیا
۶ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Sumqayıt
0
2
اشکندیا
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
Olimpija Ljubljana
2 1
Vikingur Reykjavik
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
Olimpija Ljubljana
2
1
Vikingur Reykjavik
در وقتهای اضافه
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
Videoton FC
1 1
Bohemians
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
Videoton FC
1
1
Bohemians
پنالتی ها 4-2
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Gjilani
0 2
آپوئل نیکوزیا
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Gjilani
0
2
آپوئل نیکوزیا
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رزنبرگ
4 2
Breidablik
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رزنبرگ
4
2
Breidablik
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Hammarby FF
3 0
Puskas Academy
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Hammarby FF
3
0
Puskas Academy
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Aarhus
5 2
Honka
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Aarhus
5
2
Honka
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
FK Zalgiris Vilnius
2 0
Paide
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
FK Zalgiris Vilnius
2
0
Paide
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
مالمو
2 0
Cracovia Krakow
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
مالمو
2
0
Cracovia Krakow
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
FC Vaduz
0 2
Hibernians
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
FC Vaduz
0
2
Hibernians
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Keshla FC
0 0
Laci
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Keshla FC
0
0
Laci
پنالتی ها 4-5
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
زسکا صوفیه
2 1
Sirens
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
زسکا صوفیه
2
1
Sirens
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Lokomotivi Tbilisi
2 1
CS Universitatea Craiova
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Lokomotivi Tbilisi
2
1
CS Universitatea Craiova
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:45
FH hafnarfjordur
0 2
Dunajska Streda
۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:45
FH hafnarfjordur
0
2
Dunajska Streda
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
The New Saints
3 1
Žilina
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
The New Saints
3
1
Žilina
در وقتهای اضافه
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
Shakhter Soligorsk
0 0
Sfîntul Gheorghe
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
Shakhter Soligorsk
0
0
Sfîntul Gheorghe
پنالتی ها 1-4
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
هاپوئل بئر شوا
3 0
دینامو باتومی
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
هاپوئل بئر شوا
3
0
دینامو باتومی
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
B36 Torshavn
4 3
FC Levadia Tallinn
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
B36 Torshavn
4
3
FC Levadia Tallinn
در وقتهای اضافه
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
Iskra
0 1
لوکوموتیو پلوودیو
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
Iskra
0
1
لوکوموتیو پلوودیو
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
Zrinjski
3 0
FC Differdange 03
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
Zrinjski
3
0
FC Differdange 03
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
Valletta FC
0 1
Bala Town
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
Valletta FC
0
1
Bala Town
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
FK Kukesi
2 1
Slavia Sofia
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
FK Kukesi
2
1
Slavia Sofia
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
Petrocub
0 2
TSC Backa Topola
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
Petrocub
0
2
TSC Backa Topola
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:45
Servette FC
3 0
Ružomberok
۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:45
Servette FC
3
0
Ružomberok
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:00
FCSB
3 0
Shirak
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:00
FCSB
3
0
Shirak
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
ماریبور
1 1
Coleraine FC
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
ماریبور
1
1
Coleraine FC
پنالتی ها 4-5
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
Aberdeen
6 0
NSI Runavik
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
Aberdeen
6
0
NSI Runavik
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
Motherwell
5 1
Glentoran
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
Motherwell
5
1
Glentoran
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
FK Partizan
1 0
Rīgas FS
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
FK Partizan
1
0
Rīgas FS
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
Budapest Honved
2 1
Inter Turku
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
Budapest Honved
2
1
Inter Turku
در وقتهای اضافه
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
شمروک روورز
2 2
Ilves Tampere
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
شمروک روورز
2
2
Ilves Tampere
پنالتی ها 12-11
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لخ پوزنان
3 0
Valmiera / BSS
۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لخ پوزنان
3
0
Valmiera / BSS
۱۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
مکابی حیفا
3 1
Zeljeznicar Sarajevo
۱۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
مکابی حیفا
3
1
Zeljeznicar Sarajevo
دور دوم انتخابی
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:35
Budapest Honved
0 2
مالمو
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:35
Budapest Honved
0
2
مالمو
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Hammarby FF
0 3
لخ پوزنان
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Hammarby FF
0
3
لخ پوزنان
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
B36 Torshavn
2 2
The New Saints
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
B36 Torshavn
2
2
The New Saints
پنالتی ها 5-4
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
Kaisar
1 4
آپوئل نیکوزیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 16:30
Kaisar
1
4
آپوئل نیکوزیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 16:45
FK Ventspils
1 5
رزنبرگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 16:45
FK Ventspils
1
5
رزنبرگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
Renova
0 1
HNK Hajduk Split
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
Renova
0
1
HNK Hajduk Split
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
FC Astana
0 1
Buducnost Podgorica
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
FC Astana
0
1
Buducnost Podgorica
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
Teuta Durrës
0 4
گرانادا
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
Teuta Durrës
0
4
گرانادا
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
Ararat-Armenia
4 3
Fola Esch
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
Ararat-Armenia
4
3
Fola Esch
در وقتهای اضافه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
Lincoln Red Imps FC
0 5
رنجرز
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
Lincoln Red Imps FC
0
5
رنجرز
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
KuPS
0 0
Slovan Bratislava
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
KuPS
0
0
Slovan Bratislava
پنالتی ها 4-3
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:15
FC Botosani
0 1
اشکندیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:15
FC Botosani
0
1
اشکندیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
لوکوموتیو پلوودیو
1 2
تاتنهام
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
لوکوموتیو پلوودیو
1
2
تاتنهام
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Neftchi Baku
1 3
گالاتاسرای
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Neftchi Baku
1
3
گالاتاسرای
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
IFK Goteborg
1 2
کپنهاگن
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
IFK Goteborg
1
2
کپنهاگن
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
FK Trakai
1 5
اسلوان لیبرتس
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
FK Trakai
1
5
اسلوان لیبرتس
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
بودا گلیمت
3 1
FK Zalgiris Vilnius
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
بودا گلیمت
3
1
FK Zalgiris Vilnius
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
Olimpija Ljubljana
2 3
Zrinjski
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
Olimpija Ljubljana
2
3
Zrinjski
در وقتهای اضافه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
Flora Tallinn
2 1
KR Reykjavik
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
Flora Tallinn
2
1
KR Reykjavik
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
GAP Connah S Quay FC
0 1
دینامو تفلیس
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
GAP Connah S Quay FC
0
1
دینامو تفلیس
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Sfîntul Gheorghe
0 1
FK Partizan
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Sfîntul Gheorghe
0
1
FK Partizan
در وقتهای اضافه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Lokomotivi Tbilisi
2 1
دینامو مسکو
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
Lokomotivi Tbilisi
2
1
دینامو مسکو
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
زسکا صوفیه
2 0
Bate Borisov
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
زسکا صوفیه
2
0