پریمیرا لیگا پرتغال

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آوس
0 2
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آوس
0
2
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ویتوریا ستوبال
1 1
موریرنزه
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ویتوریا ستوبال
1
1
موریرنزه
| Estádio do Bonfim
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
2 1
بوآویستا
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
2
1
بوآویستا
| Estádio Municipal de Portimão
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
فیرنزه
1 1
توندلا
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
فیرنزه
1
1
توندلا
| Estádio Marcolino de Castro
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
ریوآوه
1 0
بلننسس
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
ریوآوه
1
0
بلننسس
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
1 0
پاکوش فریرا
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
1
0
پاکوش فریرا
۱۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
پورتو
4 0
اشتوریل
۱۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
پورتو
4
0
اشتوریل
| Estádio Do Dragão
۱۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
بنفیکا
3 1
براگا
۱۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
بنفیکا
3
1
براگا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
ویتوریا گیمارش
3 2
چاوس
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
ویتوریا گیمارش
3
2
چاوس
| Estádio Dom Afonso Henriques
هفته 2
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ویتوریا ستوبال
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio José Alvalade
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
موریرنزه
0 0
فیرنزه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
موریرنزه
0
0
فیرنزه
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
1 0
ماریتیمو
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
1
0
ماریتیمو
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
بوآویستا
1 2
ریوآوه
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
بوآویستا
1
2
ریوآوه
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
2 2
آوس
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
2
2
آوس
| Estádio da Capital do Móvel
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
براگا
2 1
پورتیموننزه
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
براگا
2
1
پورتیموننزه
| Estádio Municipal de Braga
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
توندلا
0 1
پورتو
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
توندلا
0
1
پورتو
| Estádio João Cardoso
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
3 0
ویتوریا گیمارش
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
3
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
چاوس
0 1
بنفیکا
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
چاوس
0
1
بنفیکا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
هفته 3
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
ریوآوه
2 0
پورتیموننزه
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
ریوآوه
2
0
پورتیموننزه
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2 3
اشتوریل
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2
3
اشتوریل
| Estádio João Cardoso
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا گیمارش
0 5
اسپورتینگ لیسبون
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا گیمارش
0
5
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
بنفیکا
5 0
بلننسس
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
بنفیکا
5
0
بلننسس
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
1 1
چاوس
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
1
1
چاوس
| Estádio do Bonfim
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
پورتو
3 0
موریرنزه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
پورتو
3
0
موریرنزه
| Estádio Do Dragão
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
آوس
0 2
براگا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
آوس
0
2
براگا
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ماریتیمو
1 0
بوآویستا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ماریتیمو
1
0
بوآویستا
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
فیرنزه
2 1
پاکوش فریرا
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
فیرنزه
2
1
پاکوش فریرا
| Estádio Marcolino de Castro
هفته 4
۴ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
بلننسس
1 1
ویتوریا ستوبال
۴ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
بلننسس
1
1
ویتوریا ستوبال
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
موریرنزه
0 3
توندلا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
موریرنزه
0
3
توندلا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
0 0
ویتوریا گیمارش
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
0
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio da Capital do Móvel
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
چاوس
0 2
فیرنزه
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
چاوس
0
2
فیرنزه
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۵ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
ریوآوه
1 1
بنفیکا
۵ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
ریوآوه
1
1
بنفیکا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بوآویستا
1 0
آوس
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بوآویستا
1
0
آوس
| Estádio do Bessa Século XXI
۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
اشتوریل
۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2
1
اشتوریل
| Estádio José Alvalade
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
براگا
0 1
پورتو
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
براگا
0
1
پورتو
| Estádio Municipal de Braga
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
پورتیموننزه
1 2
ماریتیمو
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
پورتیموننزه
1
2
ماریتیمو
| Estádio Municipal de Portimão
هفته 5
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
فیرنزه
2 3
اسپورتینگ لیسبون
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
فیرنزه
2
3
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Marcolino de Castro
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
بنفیکا
2 1
پورتیموننزه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
بنفیکا
2
1
پورتیموننزه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2 2
پاکوش فریرا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2
2
پاکوش فریرا
| Estádio João Cardoso
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
ماریتیمو
1 0
ریوآوه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
ماریتیمو
1
0
ریوآوه
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
پورتو
3 0
چاوس
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
پورتو
3
0
چاوس
| Estádio Do Dragão
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
2 0
براگا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
2
0
براگا
| Estádio do Bonfim
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ویتوریا گیمارش
1 0
بوآویستا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ویتوریا گیمارش
1
0
بوآویستا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
اشتوریل
0 2
موریرنزه
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
اشتوریل
0
2
موریرنزه
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
آوس
2 1
بلننسس
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
آوس
2
1
بلننسس
| Estádio Clube Desportivo das Aves
هفته 6
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
پاکوش فریرا
1 0
ویتوریا ستوبال
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
پاکوش فریرا
1
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio da Capital do Móvel
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2 1
آوس
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2
1
آوس
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
2 1
بنفیکا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
2
1
بنفیکا
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
اسپورتینگ لیسبون
2 0
توندلا
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
اسپورتینگ لیسبون
2
0
توندلا
| Estádio José Alvalade
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بلننسس
2 1
اشتوریل
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بلننسس
2
1
اشتوریل
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ریوآوه
1 2
پورتو
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ریوآوه
1
2
پورتو
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
براگا
2 1
ویتوریا گیمارش
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
براگا
2
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio Municipal de Braga
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
پورتیموننزه
2 1
فیرنزه
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
پورتیموننزه
2
1
فیرنزه
| Estádio Municipal de Portimão
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
چاوس
3 0
موریرنزه
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
چاوس
3
0
موریرنزه
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
هفته 7
۱ مهر ۱۳۹۶ 00:00
پورتو
5 2
پورتیموننزه
۱ مهر ۱۳۹۶ 00:00
پورتو
5
2
پورتیموننزه
| Estádio Do Dragão
۱ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اشتوریل
0 2
چاوس
۱ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اشتوریل
0
2
چاوس
| Estádio António Coimbra da Mota
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:45
موریرنزه
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:45
موریرنزه
1
1
اسپورتینگ لیسبون
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲ مهر ۱۳۹۶ 00:00
بنفیکا
2 0
پاکوش فریرا
۲ مهر ۱۳۹۶ 00:00
بنفیکا
2
0
پاکوش فریرا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
1 4
بلننسس
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
1
4
بلننسس
| Estádio Marcolino de Castro
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا گیمارش
2 1
ماریتیمو
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا گیمارش
2
1
ماریتیمو
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
توندلا
1 2
براگا
۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
توندلا
1
2
براگا
| Estádio João Cardoso
۲ مهر ۱۳۹۶ 23:45
آوس
0 0
ریوآوه
۲ مهر ۱۳۹۶ 23:45
آوس
0
0
ریوآوه
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
1 1
بوآویستا
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
1
1
بوآویستا
| Estádio do Bonfim
هفته 8
۸ مهر ۱۳۹۶ 00:00
چاوس
1 1
توندلا
۸ مهر ۱۳۹۶ 00:00
چاوس
1
1
توندلا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
3 2
موریرنزه
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
3
2
موریرنزه
| Estádio da Capital do Móvel
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
پورتیموننزه
2 2
آوس
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
پورتیموننزه
2
2
آوس
| Estádio Municipal de Portimão
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
1 0
فیرنزه
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
1
0
فیرنزه
| Estádio do Bessa Século XXI
۹ مهر ۱۳۹۶ 00:00
ریوآوه
2 1
ویتوریا ستوبال
۹ مهر ۱۳۹۶ 00:00
ریوآوه
2
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:45
براگا
6 0
اشتوریل
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:45
براگا
6
0
اشتوریل
| Estádio Municipal de Braga
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
0 0
پورتو
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
0
0
پورتو
| Estádio José Alvalade
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
1 0
ویتوریا گیمارش
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
1
0
ویتوریا گیمارش
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 01:00
ماریتیمو
1 1
بنفیکا
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 01:00
ماریتیمو
1
1
بنفیکا
هفته 9
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 00:00
اشتوریل
0 3
بوآویستا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 00:00
اشتوریل
0
3
بوآویستا
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
1 0
ریوآوه
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
1
0
ریوآوه
| Estádio Marcolino de Castro
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا ستوبال
3 1
ماریتیمو
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا ستوبال
3
1
ماریتیمو
| Estádio do Bonfim
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 00:00
پورتو
6 1
پاکوش فریرا
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 00:00
پورتو
6
1
پاکوش فریرا
| Estádio Do Dragão
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2 0
بلننسس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2
0
بلننسس
| Estádio João Cardoso
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آوس
1 3
بنفیکا
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آوس
1
3
بنفیکا
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 23:45
اسپورتینگ لیسبون
5 1
چاوس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 23:45
اسپورتینگ لیسبون
5
1
چاوس
| Estádio José Alvalade
۱ آبان ۱۳۹۶ 22:30
موریرنزه
0 1
براگا
۱ آبان ۱۳۹۶ 22:30
موریرنزه
0
1
براگا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ویتوریا گیمارش
3 3
پورتیموننزه
۲ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ویتوریا گیمارش
3
3
پورتیموننزه
| Estádio Dom Afonso Henriques
هفته 10
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
بنفیکا
1 0
فیرنزه
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
بنفیکا
1
0
فیرنزه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۶ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ریوآوه
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۶ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ریوآوه
0
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۶ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2 0
توندلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2
0
توندلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
3 0
موریرنزه
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
3
0
موریرنزه
۷ آبان ۱۳۹۶ 00:00
بوآویستا
0 3
پورتو
۷ آبان ۱۳۹۶ 00:00
بوآویستا
0
3
پورتو
| Estádio do Bessa Século XXI
۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
براگا
1 0
چاوس
۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
براگا
1
0
چاوس
| Estádio Municipal de Braga
۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
پاکوش فریرا
1 0
اشتوریل
۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
پاکوش فریرا
1
0
اشتوریل
| Estádio da Capital do Móvel
۸ آبان ۱۳۹۶ 00:45
آوس
1 3
ویتوریا گیمارش
۸ آبان ۱۳۹۶ 00:45
آوس
1
3
ویتوریا گیمارش
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۹ آبان ۱۳۹۶ 00:30
پورتیموننزه
5 2
ویتوریا ستوبال
۹ آبان ۱۳۹۶ 00:30
پورتیموننزه
5
2
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal de Portimão
هفته 11
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 01:00
ویتوریا ستوبال
0 1
آوس
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 01:00
ویتوریا ستوبال
0
1
آوس
| Estádio do Bonfim
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
1 1
پورتیموننزه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
1
1
پورتیموننزه
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
3 2
بوآویستا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
3
2
بوآویستا
| Estádio João Cardoso
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:45
اشتوریل
0 2
ریوآوه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:45
اشتوریل
0
2
ریوآوه
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
2 0
بلننسس
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
2
0
بلننسس
| Estádio Do Dragão
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
4 2
پاکوش فریرا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
4
2
پاکوش فریرا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
0 1
ماریتیمو
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
0
1
ماریتیمو
| Estádio Marcolino de Castro
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 22:30
ویتوریا گیمارش
1 3
بنفیکا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 22:30
ویتوریا گیمارش
1
3
بنفیکا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2 2
براگا
۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2
2
براگا
| Estádio José Alvalade
هفته 12
۴ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
0 1
چاوس
۴ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
0
1
چاوس
۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
2 0
توندلا
۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
2
0
توندلا
| Estádio Municipal de Portimão
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:45
بوآویستا
1 0
موریرنزه
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:45
بوآویستا
1
0
موریرنزه
| Estádio do Bessa Século XXI
۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
آوس
1 1
پورتو
۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
آوس
1
1
پورتو
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0 0
اشتوریل
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0
0
اشتوریل
۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
پاکوش فریرا
1 2
اسپورتینگ لیسبون
۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
پاکوش فریرا
1
2
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio da Capital do Móvel
۶ آذر ۱۳۹۶ 00:45
بنفیکا
6 0
ویتوریا ستوبال
۶ آذر ۱۳۹۶ 00:45
بنفیکا
6
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
براگا
3 1
فیرنزه
۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
براگا
3
1
فیرنزه
| Estádio Municipal de Braga
۷ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ریوآوه
0 1
ویتوریا گیمارش
۷ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ریوآوه
0
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
هفته 13
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
1 0
بلننسس
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
1
0
بلننسس
| Estádio José Alvalade
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
0 0
بنفیکا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
0
0
بنفیکا
| Estádio Do Dragão
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
1 1
ماریتیمو
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
1
1
ماریتیمو
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:45
توندلا
1 3
ریوآوه
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:45
توندلا
1
3
ریوآوه
| Estádio João Cardoso
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 01:00
چاوس
0 0
بوآویستا
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 01:00
چاوس
0
0
بوآویستا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
0 1
آوس
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
0
1
آوس
| Estádio Marcolino de Castro
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 22:30
براگا
3 0
پاکوش فریرا
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 22:30
براگا
3
0
پاکوش فریرا
| Estádio Municipal de Braga
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا ستوبال
1 2
ویتوریا گیمارش
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا ستوبال
1
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Bonfim
۱۴ آذر ۱۳۹۶ 00:30
اشتوریل
0 0
پورتیموننزه
۱۴ آذر ۱۳۹۶ 00:30
اشتوریل
0
0
پورتیموننزه
| Estádio António Coimbra da Mota
هفته 14
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 01:00
ریوآوه
2 1
موریرنزه
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 01:00
ریوآوه
2
1
موریرنزه
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0 1
توندلا
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0
1
توندلا
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
3 1
اشتوریل
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
3
1
اشتوریل
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بوآویستا
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بوآویستا
1
3
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Bessa Século XXI
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
0 1
چاوس
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
0
1
چاوس
| Estádio Municipal de Portimão
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1 1
پاکوش فریرا
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1
1
پاکوش فریرا
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا ستوبال
0 5
پورتو
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا ستوبال
0
5
پورتو
| Estádio do Bonfim
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا گیمارش
1 0
فیرنزه
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا گیمارش
1
0
فیرنزه
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ماریتیمو
1 0
براگا
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ماریتیمو
1
0
براگا
هفته 15
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
پاکوش فریرا
1 2
بوآویستا
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
پاکوش فریرا
1
2
بوآویستا
| Estádio da Capital do Móvel
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:45
اشتوریل
3 2
آوس
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:45
اشتوریل
3
2
آوس
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 01:00
براگا
4 0
بلننسس
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 01:00
براگا
4
0
بلننسس
| Estádio Municipal de Braga
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
1 1
ریوآوه
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
1
1
ریوآوه
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1 0
ویتوریا ستوبال
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio Marcolino de Castro
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2 0
پورتیموننزه
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2
0
پورتیموننزه
| Estádio José Alvalade
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 00:45
توندلا
1 5
بنفیکا
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 00:45
توندلا
1
5
بنفیکا
| Estádio João Cardoso
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
2 1
ویتوریا گیمارش
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
2
1
ویتوریا گیمارش
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۸ آذر ۱۳۹۶ 01:30
پورتو
3 1
ماریتیمو
۲۸ آذر ۱۳۹۶ 01:30
پورتو
3
1
ماریتیمو
| Estádio Do Dragão
هفته 16
۲ دی ۱۳۹۶ 22:45
ویتوریا گیمارش
0 1
توندلا
۲ دی ۱۳۹۶ 22:45
ویتوریا گیمارش
0
1
توندلا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
آوس
1 2
موریرنزه
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
آوس
1
2
موریرنزه
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
بوآویستا
1 3
براگا
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
بوآویستا
1
3
براگا
| Estádio do Bessa Século XXI
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
ماریتیمو
1 2
چاوس
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
ماریتیمو
1
2
چاوس
۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
فیرنزه
1 2
پورتو
۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
فیرنزه
1
2
پورتو
| Estádio Marcolino de Castro
۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
ریوآوه
4 2
پاکوش فریرا
۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
ریوآوه
4
2
پاکوش فریرا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۴ دی ۱۳۹۶ 02:00
بنفیکا
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۴ دی ۱۳۹۶ 02:00
بنفیکا
1
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱۴ دی ۱۳۹۶ 22:45
ویتوریا ستوبال
2 2
اشتوریل
۱۴ دی ۱۳۹۶ 22:45
ویتوریا ستوبال
2
2
اشتوریل
| Estádio do Bonfim
۱۵ دی ۱۳۹۶ 00:45
پورتیموننزه
0 0
بلننسس
۱۵ دی ۱۳۹۶ 00:45
پورتیموننزه
0
0
بلننسس
| Estádio Municipal de Portimão
هفته 17
۱۷ دی ۱۳۹۶ 01:00
براگا
2 1
ریوآوه
۱۷ دی ۱۳۹۶ 01:00
براگا
2
1
ریوآوه
| Estádio Municipal de Braga
۱۷ دی ۱۳۹۶ 16:15
چاوس
1 1
آوس
۱۷ دی ۱۳۹۶ 16:15
چاوس
1
1
آوس
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۱۷ دی ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
0 2
بنفیکا
۱۷ دی ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
0
2
بنفیکا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۷ دی ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
5 0
ماریتیمو
۱۷ دی ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
5
0
ماریتیمو
| Estádio José Alvalade
۱۸ دی ۱۳۹۶ 00:45
پورتو
4 2
ویتوریا گیمارش
۱۸ دی ۱۳۹۶ 00:45
پورتو
4
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio Do Dragão
۱۸ دی ۱۳۹۶ 23:30
پاکوش فریرا
1 1
پورتیموننزه
۱۸ دی ۱۳۹۶ 23:30
پاکوش فریرا
1
1
پورتیموننزه
| Estádio da Capital do Móvel
۱۹ دی ۱۳۹۶ 01:30
اشتوریل
0 2
فیرنزه
۱۹ دی ۱۳۹۶ 01:30
اشتوریل
0
2
فیرنزه
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
توندلا
1 1
ویتوریا ستوبال
۱۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
توندلا
1
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio João Cardoso
۲۰ دی ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1 1
بوآویستا
۲۰ دی ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1
1
بوآویستا
هفته 18
۲۳ دی ۱۳۹۶ 01:00
چاوس
4 3
ویتوریا گیمارش
۲۳ دی ۱۳۹۶ 01:00
چاوس
4
3
ویتوریا گیمارش
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
پاکوش فریرا
0 0
ماریتیمو
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
پاکوش فریرا
0
0
ماریتیمو
| Estádio da Capital do Móvel
۲۴ دی ۱۳۹۶ 01:00
براگا
1 3
بنفیکا
۲۴ دی ۱۳۹۶ 01:00
براگا
1
3
بنفیکا
| Estádio Municipal de Braga
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
بوآویستا
2 0
پورتیموننزه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
بوآویستا
2
0
پورتیموننزه
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
3 1
فیرنزه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
3
1
فیرنزه
| Estádio João Cardoso
۲۴ دی ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1 2
ریوآوه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1
2
ریوآوه
۲۵ دی ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
3 0
آوس
۲۵ دی ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
3
0
آوس
| Estádio José Alvalade
۲۵ دی ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
2 2
ویتوریا ستوبال
۲۵ دی ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
2
2
ویتوریا ستوبال
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
1 3
پورتو
۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
1
3
پورتو
| Estádio António Coimbra da Mota
هفته 19
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
1
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Bonfim
۳۰ دی ۱۳۹۶ 01:30
پورتو
1 0
توندلا
۳۰ دی ۱۳۹۶ 01:30
پورتو
1
0
توندلا
| Estádio Do Dragão
۳۰ دی ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0 0
بلننسس
۳۰ دی ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0
0
بلننسس
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
3 0
چاوس
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
3
0
چاوس
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتیموننزه
1 2
براگا
۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتیموننزه
1
2
براگا
| Estádio Municipal de Portimão
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0 2
پاکوش فریرا
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0
2
پاکوش فریرا
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1 0
موریرنزه
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1
0
موریرنزه
| Estádio Marcolino de Castro
۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
ریوآوه
2 0
بوآویستا
۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
ریوآوه
2
0
بوآویستا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
3 1
اشتوریل
۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
3
1
اشتوریل
| Estádio Dom Afonso Henriques
هفته 20
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
پاکوش فریرا
2 1
فیرنزه
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
پاکوش فریرا
2
1
فیرنزه
| Estádio da Capital do Móvel
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
پورتیموننزه
4 1
ریوآوه
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
پورتیموننزه
4
1
ریوآوه
| Estádio Municipal de Portimão
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1 1
بنفیکا
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1
1
بنفیکا
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
اشتوریل
3 0
توندلا
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
اشتوریل
3
0
توندلا
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
براگا
2 0
آوس
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
براگا
2
0
آوس
| Estádio Municipal de Braga
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
موریرنزه
0 0
پورتو
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
موریرنزه
0
0
پورتو
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
بوآویستا
2 1
ماریتیمو
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
بوآویستا
2
1
ماریتیمو
| Estádio do Bessa Século XXI
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
چاوس
2 2
ویتوریا ستوبال
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
چاوس
2
2
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۱۲ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ویتوریا گیمارش
۱۲ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio José Alvalade
هفته 21
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
5 1
ریوآوه
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
5
1
ریوآوه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
3 1
براگا
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
3
1
براگا
| Estádio Do Dragão
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1 2
چاوس
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1
2
چاوس
| Estádio Marcolino de Castro
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
1 2
موریرنزه
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
1
2
موریرنزه
| Estádio João Cardoso
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
2 0
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
2
0
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
3 2
پاکوش فریرا
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
3
2
پاکوش فریرا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ماریتیمو
0 3
پورتیموننزه
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ماریتیمو
0
3
پورتیموننزه
۱۷ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
ویتوریا ستوبال
3 0
بلننسس
۱۷ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
ویتوریا ستوبال
3
0
بلننسس
| Estádio do Bonfim
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 00:30
آوس
3 0
بوآویستا
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 00:30
آوس
3
0
بوآویستا
| Estádio Clube Desportivo das Aves
هفته 22
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پاکوش فریرا
0 2
توندلا
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پاکوش فریرا
0
2
توندلا
| Estádio da Capital do Móvel
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
ریوآوه
3 0
ماریتیمو
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
ریوآوه
3
0
ماریتیمو
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
براگا
3 1
ویتوریا ستوبال
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
براگا
3
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal de Braga
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتیموننزه
1 3
بنفیکا
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتیموننزه
1
3
بنفیکا
| Estádio Municipal de Portimão
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
بلننسس
2 5
آوس
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
بلننسس
2
5
آوس
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
0 4
پورتو
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
0
4
پورتو
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2 0
فیرنزه
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2
0
فیرنزه
| Estádio José Alvalade
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
بوآویستا
1 0
ویتوریا گیمارش
۲۳ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
بوآویستا
1
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:30
موریرنزه
1 2
اشتوریل
۲۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:30
موریرنزه
1
2
اشتوریل
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
هفته 23
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
فیرنزه
1 3
پورتیموننزه
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
فیرنزه
1
3
پورتیموننزه
| Estádio Marcolino de Castro
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0 0
ماریتیمو
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0
0
ماریتیمو
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
4 0
بوآویستا
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
4
0
بوآویستا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
اشتوریل
0 2
بلننسس
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
اشتوریل
0
2
بلننسس
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
0 1
چاوس
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
0
1
چاوس
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
ویتوریا ستوبال
1 0
پاکوش فریرا
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
ویتوریا ستوبال
1
0
پاکوش فریرا
| Estádio do Bonfim
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
پورتو
5 0
ریوآوه
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
پورتو
5
0
ریوآوه
| Estádio Do Dragão
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
0 5
براگا
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
0
5
براگا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱ اسفند ۱۳۹۶ 00:30
توندلا
1 2
اسپورتینگ لیسبون
۱ اسفند ۱۳۹۶ 00:30
توندلا
1
2
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio João Cardoso
هفته 24
۵ اسفند ۱۳۹۶ 01:00
ریوآوه
0 0