پریمیرا لیگا پرتغال

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آوس
0 2
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
2
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Clube Desportivo das Aves
Estádio do Bonfim ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ویتوریا ستوبال
1 1
موریرنزه
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
موریرنزه
| Estádio do Bonfim
Estádio Municipal de Portimão ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
2 1
بوآویستا
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
1
بوآویستا
| Estádio Municipal de Portimão
Estádio Marcolino de Castro ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
فیرنزه
1 1
توندلا
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
1
توندلا
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
ریوآوه
1 0
بلننسس
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
بلننسس
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
1 0
پاکوش فریرا
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
1
0
پاکوش فریرا
Estádio Do Dragão ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
پورتو
4 0
اشتوریل
۱۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Do Dragão
پورتو
4
0
اشتوریل
| Estádio Do Dragão
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
بنفیکا
3 1
براگا
۱۸ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
1
براگا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
ویتوریا گیمارش
3 2
چاوس
۱۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
2
چاوس
| Estádio Dom Afonso Henriques
هفته 2
Estádio José Alvalade ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ویتوریا ستوبال
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio José Alvalade
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
موریرنزه
0 0
فیرنزه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
0
فیرنزه
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
1 0
ماریتیمو
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
1
0
ماریتیمو
Estádio do Bessa Século XXI ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
بوآویستا
1 2
ریوآوه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
2
ریوآوه
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio da Capital do Móvel ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
2 2
آوس
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
2
آوس
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio Municipal de Braga ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
براگا
2 1
پورتیموننزه
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
پورتیموننزه
| Estádio Municipal de Braga
Estádio João Cardoso ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
توندلا
0 1
پورتو
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
پورتو
| Estádio João Cardoso
Estádio António Coimbra da Mota ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
3 0
ویتوریا گیمارش
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
3
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
چاوس
0 1
بنفیکا
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
1
بنفیکا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
هفته 3
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
ریوآوه
2 0
پورتیموننزه
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
0
پورتیموننزه
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio João Cardoso ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2 3
اشتوریل
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
2
3
اشتوریل
| Estádio João Cardoso
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا گیمارش
0 5
اسپورتینگ لیسبون
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
5
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
بنفیکا
5 0
بلننسس
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
5
0
بلننسس
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio do Bonfim ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
1 1
چاوس
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
چاوس
| Estádio do Bonfim
Estádio Do Dragão ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
پورتو
3 0
موریرنزه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
موریرنزه
| Estádio Do Dragão
Estádio Clube Desportivo das Aves ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
آوس
0 2
براگا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
2
براگا
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ماریتیمو
1 0
بوآویستا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ماریتیمو
1
0
بوآویستا
Estádio Marcolino de Castro ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
فیرنزه
2 1
پاکوش فریرا
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
1
پاکوش فریرا
| Estádio Marcolino de Castro
هفته 4
۳ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
بلننسس
1 1
ویتوریا ستوبال
۳ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
بلننسس
1
1
ویتوریا ستوبال
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
موریرنزه
0 3
توندلا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
3
توندلا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio da Capital do Móvel ۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
0 0
ویتوریا گیمارش
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
چاوس
0 2
فیرنزه
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
2
فیرنزه
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۴ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
ریوآوه
1 1
بنفیکا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
1
بنفیکا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio do Bessa Século XXI ۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بوآویستا
1 0
آوس
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
0
آوس
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio José Alvalade ۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
اشتوریل
۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
1
اشتوریل
| Estádio José Alvalade
Estádio Municipal de Braga ۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
براگا
0 1
پورتو
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
0
1
پورتو
| Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Portimão ۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
پورتیموننزه
1 2
ماریتیمو
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
2
ماریتیمو
| Estádio Municipal de Portimão
هفته 5
Estádio Marcolino de Castro ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
فیرنزه
2 3
اسپورتینگ لیسبون
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
3
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
بنفیکا
2 1
پورتیموننزه
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
1
پورتیموننزه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio João Cardoso ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2 2
پاکوش فریرا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
2
2
پاکوش فریرا
| Estádio João Cardoso
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
ماریتیمو
1 0
ریوآوه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
ماریتیمو
1
0
ریوآوه
Estádio Do Dragão ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
پورتو
3 0
چاوس
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
چاوس
| Estádio Do Dragão
Estádio do Bonfim ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
2 0
براگا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
0
براگا
| Estádio do Bonfim
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ویتوریا گیمارش
1 0
بوآویستا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
0
بوآویستا
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio António Coimbra da Mota ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
اشتوریل
0 2
موریرنزه
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
موریرنزه
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio Clube Desportivo das Aves ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
آوس
2 1
بلننسس
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
2
1
بلننسس
| Estádio Clube Desportivo das Aves
هفته 6
Estádio da Capital do Móvel ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
پاکوش فریرا
1 0
ویتوریا ستوبال
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio da Capital do Móvel
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2 1
آوس
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2
1
آوس
Estádio do Bessa Século XXI ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
2 1
بنفیکا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
1
بنفیکا
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio José Alvalade ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
اسپورتینگ لیسبون
2 0
توندلا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
توندلا
| Estádio José Alvalade
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بلننسس
2 1
اشتوریل
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بلننسس
2
1
اشتوریل
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ریوآوه
1 2
پورتو
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
2
پورتو
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio Municipal de Braga ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
براگا
2 1
ویتوریا گیمارش
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Portimão ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
پورتیموننزه
2 1
فیرنزه
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
1
فیرنزه
| Estádio Municipal de Portimão
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
چاوس
3 0
موریرنزه
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
3
0
موریرنزه
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
هفته 7
Estádio Do Dragão ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
پورتو
5 2
پورتیموننزه
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 00:00
Estádio Do Dragão
پورتو
5
2
پورتیموننزه
| Estádio Do Dragão
Estádio António Coimbra da Mota ۱ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اشتوریل
0 2
چاوس
۱ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
چاوس
| Estádio António Coimbra da Mota
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱ مهر ۱۳۹۶ 21:45
موریرنزه
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
اسپورتینگ لیسبون
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱ مهر ۱۳۹۶ 00:00
بنفیکا
2 0
پاکوش فریرا
۱ مهر ۱۳۹۶ 00:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
0
پاکوش فریرا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio Marcolino de Castro ۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
1 4
بلننسس
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
4
بلننسس
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio Dom Afonso Henriques ۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا گیمارش
2 1
ماریتیمو
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
2
1
ماریتیمو
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio João Cardoso ۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
توندلا
1 2
براگا
۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
براگا
| Estádio João Cardoso
Estádio Clube Desportivo das Aves ۲ مهر ۱۳۹۶ 23:45
آوس
0 0
ریوآوه
۲ مهر ۱۳۹۶ 23:45
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
0
ریوآوه
| Estádio Clube Desportivo das Aves
Estádio do Bonfim ۳ مهر ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
1 1
بوآویستا
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
بوآویستا
| Estádio do Bonfim
هفته 8
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۷ مهر ۱۳۹۶ 00:00
چاوس
1 1
توندلا
۷ مهر ۱۳۹۶ 00:00
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
1
توندلا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio da Capital do Móvel ۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
3 2
موریرنزه
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
3
2
موریرنزه
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio Municipal de Portimão ۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
پورتیموننزه
2 2
آوس
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
2
آوس
| Estádio Municipal de Portimão
Estádio do Bessa Século XXI ۸ مهر ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
1 0
فیرنزه
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
0
فیرنزه
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۸ مهر ۱۳۹۶ 00:00
ریوآوه
2 1
ویتوریا ستوبال
۸ مهر ۱۳۹۶ 00:00
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio Municipal de Braga ۹ مهر ۱۳۹۶ 20:45
براگا
6 0
اشتوریل
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
6
0
اشتوریل
| Estádio Municipal de Braga
Estádio José Alvalade ۹ مهر ۱۳۹۶ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
0 0
پورتو
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
0
0
پورتو
| Estádio José Alvalade
۹ مهر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
1 0
ویتوریا گیمارش
۹ مهر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
1
0
ویتوریا گیمارش
۹ مهر ۱۳۹۶ 01:00
ماریتیمو
1 1
بنفیکا
۹ مهر ۱۳۹۶ 01:00
ماریتیمو
1
1
بنفیکا
هفته 9
Estádio António Coimbra da Mota ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 00:00
اشتوریل
0 3
بوآویستا
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 00:00
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
3
بوآویستا
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio Marcolino de Castro ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
1 0
ریوآوه
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
0
ریوآوه
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio do Bonfim ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا ستوبال
3 1
ماریتیمو
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
3
1
ماریتیمو
| Estádio do Bonfim
Estádio Do Dragão ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 00:00
پورتو
6 1
پاکوش فریرا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 00:00
Estádio Do Dragão
پورتو
6
1
پاکوش فریرا
| Estádio Do Dragão
Estádio João Cardoso ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2 0
بلننسس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
2
0
بلننسس
| Estádio João Cardoso
Estádio Clube Desportivo das Aves ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آوس
1 3
بنفیکا
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
1
3
بنفیکا
| Estádio Clube Desportivo das Aves
Estádio José Alvalade ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 23:45
اسپورتینگ لیسبون
5 1
چاوس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 23:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
5
1
چاوس
| Estádio José Alvalade
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱ آبان ۱۳۹۶ 22:30
موریرنزه
0 1
براگا
۱ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
1
براگا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio Dom Afonso Henriques ۱ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ویتوریا گیمارش
3 3
پورتیموننزه
۱ آبان ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
3
پورتیموننزه
| Estádio Dom Afonso Henriques
هفته 10
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
بنفیکا
1 0
فیرنزه
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
1
0
فیرنزه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۵ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ریوآوه
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۵ آبان ۱۳۹۶ 00:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
0
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۶ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2 0
توندلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2
0
توندلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
3 0
موریرنزه
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
3
0
موریرنزه
Estádio do Bessa Século XXI ۶ آبان ۱۳۹۶ 00:00
بوآویستا
0 3
پورتو
۶ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
3
پورتو
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio Municipal de Braga ۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
براگا
1 0
چاوس
۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
0
چاوس
| Estádio Municipal de Braga
Estádio da Capital do Móvel ۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
پاکوش فریرا
1 0
اشتوریل
۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
0
اشتوریل
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio Clube Desportivo das Aves ۷ آبان ۱۳۹۶ 00:45
آوس
1 3
ویتوریا گیمارش
۷ آبان ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
1
3
ویتوریا گیمارش
| Estádio Clube Desportivo das Aves
Estádio Municipal de Portimão ۸ آبان ۱۳۹۶ 00:30
پورتیموننزه
5 2
ویتوریا ستوبال
۸ آبان ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
5
2
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal de Portimão
هفته 11
Estádio do Bonfim ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 01:00
ویتوریا ستوبال
0 1
آوس
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
1
آوس
| Estádio do Bonfim
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
1 1
پورتیموننزه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
پورتیموننزه
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio João Cardoso ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
3 2
بوآویستا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
3
2
بوآویستا
| Estádio João Cardoso
Estádio António Coimbra da Mota ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:45
اشتوریل
0 2
ریوآوه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
ریوآوه
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio Do Dragão ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
2 0
بلننسس
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
2
0
بلننسس
| Estádio Do Dragão
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
4 2
پاکوش فریرا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
4
2
پاکوش فریرا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio Marcolino de Castro ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
0 1
ماریتیمو
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
1
ماریتیمو
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 22:30
ویتوریا گیمارش
1 3
بنفیکا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
3
بنفیکا
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio José Alvalade ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2 2
براگا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 00:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
2
براگا
| Estádio José Alvalade
هفته 12
۳ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
0 1
چاوس
۳ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
0
1
چاوس
Estádio Municipal de Portimão ۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
2 0
توندلا
۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
0
توندلا
| Estádio Municipal de Portimão
Estádio do Bessa Século XXI ۴ آذر ۱۳۹۶ 22:45
بوآویستا
1 0
موریرنزه
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
0
موریرنزه
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio Clube Desportivo das Aves ۴ آذر ۱۳۹۶ 01:00
آوس
1 1
پورتو
۴ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
1
1
پورتو
| Estádio Clube Desportivo das Aves
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0 0
اشتوریل
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0
0
اشتوریل
Estádio da Capital do Móvel ۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
پاکوش فریرا
1 2
اسپورتینگ لیسبون
۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
2
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۵ آذر ۱۳۹۶ 00:45
بنفیکا
6 0
ویتوریا ستوبال
۵ آذر ۱۳۹۶ 00:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
6
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio Municipal de Braga ۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
براگا
3 1
فیرنزه
۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
1
فیرنزه
| Estádio Municipal de Braga
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۶ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ریوآوه
0 1
ویتوریا گیمارش
۶ آذر ۱۳۹۶ 01:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
0
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
هفته 13
Estádio José Alvalade ۱۰ آذر ۱۳۹۶ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
1 0
بلننسس
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
بلننسس
| Estádio José Alvalade
Estádio Do Dragão ۱۰ آذر ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
0 0
بنفیکا
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
0
0
بنفیکا
| Estádio Do Dragão
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
1 1
ماریتیمو
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
ماریتیمو
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio João Cardoso ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:45
توندلا
1 3
ریوآوه
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio João Cardoso
توندلا
1
3
ریوآوه
| Estádio João Cardoso
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 01:00
چاوس
0 0
بوآویستا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
0
بوآویستا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio Marcolino de Castro ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
0 1
آوس
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
1
آوس
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio Municipal de Braga ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 22:30
براگا
3 0
پاکوش فریرا
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
0
پاکوش فریرا
| Estádio Municipal de Braga
Estádio do Bonfim ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا ستوبال
1 2
ویتوریا گیمارش
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 00:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Bonfim
Estádio António Coimbra da Mota ۱۳ آذر ۱۳۹۶ 00:30
اشتوریل
0 0
پورتیموننزه
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 00:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
0
پورتیموننزه
| Estádio António Coimbra da Mota
هفته 14
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۷ آذر ۱۳۹۶ 01:00
ریوآوه
2 1
موریرنزه
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
1
موریرنزه
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0 1
توندلا
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
1
توندلا
| Estádio Clube Desportivo das Aves
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
3 1
اشتوریل
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
1
اشتوریل
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio do Bessa Século XXI ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بوآویستا
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
3
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio Municipal de Portimão ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
0 1
چاوس
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
1
چاوس
| Estádio Municipal de Portimão
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1 1
پاکوش فریرا
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1
1
پاکوش فریرا
Estádio do Bonfim ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا ستوبال
0 5
پورتو
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 00:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
5
پورتو
| Estádio do Bonfim
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا گیمارش
1 0
فیرنزه
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
0
فیرنزه
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ماریتیمو
1 0
براگا
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ماریتیمو
1
0
براگا
هفته 15
Estádio da Capital do Móvel ۲۴ آذر ۱۳۹۶ 01:00
پاکوش فریرا
1 2
بوآویستا
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
2
بوآویستا
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio António Coimbra da Mota ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:45
اشتوریل
3 2
آوس
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
3
2
آوس
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio Municipal de Braga ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
براگا
4 0
بلننسس
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal de Braga
براگا
4
0
بلننسس
| Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
1 1
ریوآوه
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
1
ریوآوه
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio Marcolino de Castro ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1 0
ویتوریا ستوبال
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio José Alvalade ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2 0
پورتیموننزه
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
پورتیموننزه
| Estádio José Alvalade
Estádio João Cardoso ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 00:45
توندلا
1 5
بنفیکا
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 00:45
Estádio João Cardoso
توندلا
1
5
بنفیکا
| Estádio João Cardoso
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
2 1
ویتوریا گیمارش
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
1
ویتوریا گیمارش
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio Do Dragão ۲۷ آذر ۱۳۹۶ 01:30
پورتو
3 1
ماریتیمو
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 01:30
Estádio Do Dragão
پورتو
3
1
ماریتیمو
| Estádio Do Dragão
هفته 16
Estádio Dom Afonso Henriques ۲ دی ۱۳۹۶ 22:45
ویتوریا گیمارش
0 1
توندلا
۲ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
1
توندلا
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
آوس
1 2
موریرنزه
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
1
2
موریرنزه
| Estádio Clube Desportivo das Aves
Estádio do Bessa Século XXI ۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
بوآویستا
1 3
براگا
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
3
براگا
| Estádio do Bessa Século XXI
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
ماریتیمو
1 2
چاوس
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
ماریتیمو
1
2
چاوس
Estádio Marcolino de Castro ۱۳ دی ۱۳۹۶ 00:45
فیرنزه
1 2
پورتو
۱۳ دی ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
2
پورتو
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۳ دی ۱۳۹۶ 00:45
ریوآوه
4 2
پاکوش فریرا
۱۳ دی ۱۳۹۶ 00:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
4
2
پاکوش فریرا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۳ دی ۱۳۹۶ 02:00
بنفیکا
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۳ دی ۱۳۹۶ 02:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
1
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio do Bonfim ۱۴ دی ۱۳۹۶ 22:45
ویتوریا ستوبال
2 2
اشتوریل
۱۴ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
2
اشتوریل
| Estádio do Bonfim
Estádio Municipal de Portimão ۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
پورتیموننزه
0 0
بلننسس
۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
0
بلننسس
| Estádio Municipal de Portimão
هفته 17
Estádio Municipal de Braga ۱۶ دی ۱۳۹۶ 01:00
براگا
2 1
ریوآوه
۱۶ دی ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
ریوآوه
| Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۷ دی ۱۳۹۶ 16:15
چاوس
1 1
آوس
۱۷ دی ۱۳۹۶ 16:15
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
1
آوس
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۷ دی ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
0 2
بنفیکا
۱۷ دی ۱۳۹۶ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
2
بنفیکا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio José Alvalade ۱۷ دی ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
5 0
ماریتیمو
۱۷ دی ۱۳۹۶ 22:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
5
0
ماریتیمو
| Estádio José Alvalade
Estádio Do Dragão ۱۷ دی ۱۳۹۶ 00:45
پورتو
4 2
ویتوریا گیمارش
۱۷ دی ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Do Dragão
پورتو
4
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio Do Dragão
Estádio da Capital do Móvel ۱۸ دی ۱۳۹۶ 23:30
پاکوش فریرا
1 1
پورتیموننزه
۱۸ دی ۱۳۹۶ 23:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
1
پورتیموننزه
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio António Coimbra da Mota ۱۸ دی ۱۳۹۶ 01:30
اشتوریل
0 2
فیرنزه
۱۸ دی ۱۳۹۶ 01:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
فیرنزه
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio João Cardoso ۱۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
توندلا
1 1
ویتوریا ستوبال
۱۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio João Cardoso
۱۹ دی ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1 1
بوآویستا
۱۹ دی ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1
1
بوآویستا
هفته 18
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۲ دی ۱۳۹۶ 01:00
چاوس
4 3
ویتوریا گیمارش
۲۲ دی ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
4
3
ویتوریا گیمارش
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio da Capital do Móvel ۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
پاکوش فریرا
0 0
ماریتیمو
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
0
ماریتیمو
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio Municipal de Braga ۲۳ دی ۱۳۹۶ 01:00
براگا
1 3
بنفیکا
۲۳ دی ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
3
بنفیکا
| Estádio Municipal de Braga
Estádio do Bessa Século XXI ۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
بوآویستا
2 0
پورتیموننزه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
0
پورتیموننزه
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio João Cardoso ۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
3 1
فیرنزه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
3
1
فیرنزه
| Estádio João Cardoso
۲۴ دی ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1 2
ریوآوه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1
2
ریوآوه
Estádio José Alvalade ۲۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
3 0
آوس
۲۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
3
0
آوس
| Estádio José Alvalade
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۵ دی ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
2 2
ویتوریا ستوبال
۲۵ دی ۱۳۹۶ 23:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
2
ویتوریا ستوبال
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio António Coimbra da Mota ۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
1 3
پورتو
۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
3
پورتو
| Estádio António Coimbra da Mota
هفته 19
Estádio do Bonfim ۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Bonfim
Estádio Do Dragão ۲۹ دی ۱۳۹۶ 01:30
پورتو
1 0
توندلا
۲۹ دی ۱۳۹۶ 01:30
Estádio Do Dragão
پورتو
1
0
توندلا
| Estádio Do Dragão
۳۰ دی ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0 0
بلننسس
۳۰ دی ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0
0
بلننسس
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
3 0
چاوس
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
چاوس
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio Municipal de Portimão ۳۰ دی ۱۳۹۶ 01:00
پورتیموننزه
1 2
براگا
۳۰ دی ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
2
براگا
| Estádio Municipal de Portimão
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0 2
پاکوش فریرا
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
2
پاکوش فریرا
| Estádio Clube Desportivo das Aves
Estádio Marcolino de Castro ۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1 0
موریرنزه
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
0
موریرنزه
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
ریوآوه
2 0
بوآویستا
۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
0
بوآویستا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio Dom Afonso Henriques ۱ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
3 1
اشتوریل
۱ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
1
اشتوریل
| Estádio Dom Afonso Henriques
هفته 20
Estádio da Capital do Móvel ۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
پاکوش فریرا
2 1
فیرنزه
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
1
فیرنزه
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio Municipal de Portimão ۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
پورتیموننزه
4 1
ریوآوه
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
4
1
ریوآوه
| Estádio Municipal de Portimão
۹ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1 1
بنفیکا
۹ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1
1
بنفیکا
Estádio António Coimbra da Mota ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
اشتوریل
3 0
توندلا
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
3
0
توندلا
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio Municipal de Braga ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
براگا
2 0
آوس
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
0
آوس
| Estádio Municipal de Braga
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
موریرنزه
0 0
پورتو
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
0
پورتو
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio do Bessa Século XXI ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
بوآویستا
2 1
ماریتیمو
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
1
ماریتیمو
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
چاوس
2 2
ویتوریا ستوبال
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
2
2
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio José Alvalade ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ویتوریا گیمارش
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio José Alvalade
هفته 21
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
5 1
ریوآوه
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
5
1
ریوآوه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio Do Dragão ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
3