پریمیرا لیگا پرتغال

2017-2018
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آوس
0 2
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
2
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Bonfim ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ویتوریا ستوبال
1 1
موریرنزه
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
موریرنزه
Estádio Municipal de Portimão ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
2 1
بوآویستا
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
1
بوآویستا
Estádio Marcolino de Castro ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
فیرنزه
1 1
توندلا
۱۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
1
توندلا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
ریوآوه
1 0
بلننسس
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
بلننسس
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
1 0
پاکوش فریرا
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
1
0
پاکوش فریرا
Estádio Do Dragão ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
پورتو
4 0
اشتوریل
۱۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Do Dragão
پورتو
4
0
اشتوریل
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
بنفیکا
3 1
براگا
۱۹ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
1
براگا
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
ویتوریا گیمارش
3 2
چاوس
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
2
چاوس
هفته 2
Estádio José Alvalade ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ویتوریا ستوبال
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ویتوریا ستوبال
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
موریرنزه
0 0
فیرنزه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
0
فیرنزه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
1 0
ماریتیمو
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
1
0
ماریتیمو
Estádio do Bessa Século XXI ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
بوآویستا
1 2
ریوآوه
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
2
ریوآوه
Estádio da Capital do Móvel ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
2 2
آوس
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
2
آوس
Estádio Municipal de Braga ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
براگا
2 1
پورتیموننزه
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
پورتیموننزه
Estádio João Cardoso ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
توندلا
0 1
پورتو
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
پورتو
Estádio António Coimbra da Mota ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
3 0
ویتوریا گیمارش
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
3
0
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
چاوس
0 1
بنفیکا
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
1
بنفیکا
هفته 3
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۸ مرداد ۱۳۹۶
ریوآوه
2 0
پورتیموننزه
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
0
پورتیموننزه
Estádio João Cardoso ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2 3
اشتوریل
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
2
3
اشتوریل
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا گیمارش
0 5
اسپورتینگ لیسبون
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
5
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
بنفیکا
5 0
بلننسس
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
5
0
بلننسس
Estádio do Bonfim ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
1 1
چاوس
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
چاوس
Estádio Do Dragão ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
پورتو
3 0
موریرنزه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
موریرنزه
Estádio Clube Desportivo das Aves ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
آوس
0 2
براگا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
2
براگا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ماریتیمو
1 0
بوآویستا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:45
ماریتیمو
1
0
بوآویستا
Estádio Marcolino de Castro ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
فیرنزه
2 1
پاکوش فریرا
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
1
پاکوش فریرا
هفته 4
۴ شهریور ۱۳۹۶
بلننسس
1 1
ویتوریا ستوبال
۴ شهریور ۱۳۹۶
بلننسس
1
1
ویتوریا ستوبال
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
موریرنزه
0 3
توندلا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
3
توندلا
Estádio da Capital do Móvel ۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
0 0
ویتوریا گیمارش
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
0
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
چاوس
0 2
فیرنزه
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
2
فیرنزه
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۵ شهریور ۱۳۹۶
ریوآوه
1 1
بنفیکا
۵ شهریور ۱۳۹۶
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
1
بنفیکا
Estádio do Bessa Século XXI ۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بوآویستا
1 0
آوس
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
0
آوس
Estádio José Alvalade ۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
اشتوریل
۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
1
اشتوریل
Estádio Municipal de Braga ۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
براگا
0 1
پورتو
۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
0
1
پورتو
Estádio Municipal de Portimão ۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
پورتیموننزه
1 2
ماریتیمو
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
2
ماریتیمو
هفته 5
Estádio Marcolino de Castro ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
فیرنزه
2 3
اسپورتینگ لیسبون
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
3
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
بنفیکا
2 1
پورتیموننزه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
1
پورتیموننزه
Estádio João Cardoso ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2 2
پاکوش فریرا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
2
2
پاکوش فریرا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
ماریتیمو
1 0
ریوآوه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
ماریتیمو
1
0
ریوآوه
Estádio Do Dragão ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
پورتو
3 0
چاوس
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
چاوس
Estádio do Bonfim ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا ستوبال
2 0
براگا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
0
براگا
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ویتوریا گیمارش
1 0
بوآویستا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
0
بوآویستا
Estádio António Coimbra da Mota ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
اشتوریل
0 2
موریرنزه
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
موریرنزه
Estádio Clube Desportivo das Aves ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
آوس
2 1
بلننسس
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
2
1
بلننسس
هفته 6
Estádio da Capital do Móvel ۲۵ شهریور ۱۳۹۶
پاکوش فریرا
1 0
ویتوریا ستوبال
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
0
ویتوریا ستوبال
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2 1
آوس
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2
1
آوس
Estádio do Bessa Século XXI ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
2 1
بنفیکا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
1
بنفیکا
Estádio José Alvalade ۲۶ شهریور ۱۳۹۶
اسپورتینگ لیسبون
2 0
توندلا
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
توندلا
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بلننسس
2 1
اشتوریل
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بلننسس
2
1
اشتوریل
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
ریوآوه
1 2
پورتو
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
2
پورتو
Estádio Municipal de Braga ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
براگا
2 1
ویتوریا گیمارش
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Portimão ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
پورتیموننزه
2 1
فیرنزه
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
1
فیرنزه
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
چاوس
3 0
موریرنزه
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
3
0
موریرنزه
هفته 7
Estádio Do Dragão ۱ مهر ۱۳۹۶
پورتو
5 2
پورتیموننزه
۱ مهر ۱۳۹۶
Estádio Do Dragão
پورتو
5
2
پورتیموننزه
Estádio António Coimbra da Mota ۱ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اشتوریل
0 2
چاوس
۱ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
چاوس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱ مهر ۱۳۹۶ 21:45
موریرنزه
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲ مهر ۱۳۹۶
بنفیکا
2 0
پاکوش فریرا
۲ مهر ۱۳۹۶
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
0
پاکوش فریرا
Estádio Marcolino de Castro ۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
1 4
بلننسس
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
4
بلننسس
Estádio Dom Afonso Henriques ۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
ویتوریا گیمارش
2 1
ماریتیمو
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
2
1
ماریتیمو
Estádio João Cardoso ۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
توندلا
1 2
براگا
۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
براگا
Estádio Clube Desportivo das Aves ۲ مهر ۱۳۹۶ 23:45
آوس
0 0
ریوآوه
۲ مهر ۱۳۹۶ 23:45
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
0
ریوآوه
Estádio do Bonfim ۳ مهر ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
1 1
بوآویستا
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
بوآویستا
هفته 8
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۸ مهر ۱۳۹۶
چاوس
1 1
توندلا
۸ مهر ۱۳۹۶
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
1
توندلا
Estádio da Capital do Móvel ۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
پاکوش فریرا
3 2
موریرنزه
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
3
2
موریرنزه
Estádio Municipal de Portimão ۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
پورتیموننزه
2 2
آوس
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
2
آوس
Estádio do Bessa Século XXI ۸ مهر ۱۳۹۶ 21:45
بوآویستا
1 0
فیرنزه
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
0
فیرنزه
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۹ مهر ۱۳۹۶
ریوآوه
2 1
ویتوریا ستوبال
۹ مهر ۱۳۹۶
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
1
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal de Braga ۹ مهر ۱۳۹۶ 20:45
براگا
6 0
اشتوریل
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
6
0
اشتوریل
Estádio José Alvalade ۹ مهر ۱۳۹۶ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
0 0
پورتو
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
0
0
پورتو
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
1 0
ویتوریا گیمارش
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
1
0
ویتوریا گیمارش
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 01:00
ماریتیمو
1 1
بنفیکا
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 01:00
ماریتیمو
1
1
بنفیکا
هفته 9
Estádio António Coimbra da Mota ۲۹ مهر ۱۳۹۶
اشتوریل
0 3
بوآویستا
۲۹ مهر ۱۳۹۶
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
3
بوآویستا
Estádio Marcolino de Castro ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
فیرنزه
1 0
ریوآوه
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
0
ریوآوه
Estádio do Bonfim ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:45
ویتوریا ستوبال
3 1
ماریتیمو
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
3
1
ماریتیمو
Estádio Do Dragão ۳۰ مهر ۱۳۹۶
پورتو
6 1
پاکوش فریرا
۳۰ مهر ۱۳۹۶
Estádio Do Dragão
پورتو
6
1
پاکوش فریرا
Estádio João Cardoso ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
توندلا
2 0
بلننسس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
2
0
بلننسس
Estádio Clube Desportivo das Aves ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آوس
1 3
بنفیکا
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
1
3
بنفیکا
Estádio José Alvalade ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 23:45
اسپورتینگ لیسبون
5 1
چاوس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 23:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
5
1
چاوس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱ آبان ۱۳۹۶ 22:30
موریرنزه
0 1
براگا
۱ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
1
براگا
Estádio Dom Afonso Henriques ۲ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ویتوریا گیمارش
3 3
پورتیموننزه
۲ آبان ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
3
پورتیموننزه
هفته 10
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
بنفیکا
1 0
فیرنزه
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
1
0
فیرنزه
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۶ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ریوآوه
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۶ آبان ۱۳۹۶ 00:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
0
1
اسپورتینگ لیسبون
۶ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2 0
توندلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ماریتیمو
2
0
توندلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
3 0
موریرنزه
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:45
بلننسس
3
0
موریرنزه
Estádio do Bessa Século XXI ۷ آبان ۱۳۹۶
بوآویستا
0 3
پورتو
۷ آبان ۱۳۹۶
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
3
پورتو
Estádio Municipal de Braga ۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
براگا
1 0
چاوس
۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
0
چاوس
Estádio da Capital do Móvel ۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
پاکوش فریرا
1 0
اشتوریل
۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
0
اشتوریل
Estádio Clube Desportivo das Aves ۸ آبان ۱۳۹۶ 00:45
آوس
1 3
ویتوریا گیمارش
۸ آبان ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
1
3
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Portimão ۹ آبان ۱۳۹۶ 00:30
پورتیموننزه
5 2
ویتوریا ستوبال
۹ آبان ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
5
2
ویتوریا ستوبال
هفته 11
Estádio do Bonfim ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 01:00
ویتوریا ستوبال
0 1
آوس
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
1
آوس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
1 1
پورتیموننزه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
پورتیموننزه
Estádio João Cardoso ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
3 2
بوآویستا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
3
2
بوآویستا
Estádio António Coimbra da Mota ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:45
اشتوریل
0 2
ریوآوه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
ریوآوه
Estádio Do Dragão ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
2 0
بلننسس
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
2
0
بلننسس
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
4 2
پاکوش فریرا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
4
2
پاکوش فریرا
Estádio Marcolino de Castro ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
0 1
ماریتیمو
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
1
ماریتیمو
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 22:30
ویتوریا گیمارش
1 3
بنفیکا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
3
بنفیکا
Estádio José Alvalade ۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2 2
براگا
۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
2
براگا
هفته 12
۴ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
0 1
چاوس
۴ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بلننسس
0
1
چاوس
Estádio Municipal de Portimão ۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
2 0
توندلا
۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
0
توندلا
Estádio do Bessa Século XXI ۴ آذر ۱۳۹۶ 22:45
بوآویستا
1 0
موریرنزه
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
0
موریرنزه
Estádio Clube Desportivo das Aves ۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
آوس
1 1
پورتو
۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
1
1
پورتو
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0 0
اشتوریل
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0
0
اشتوریل
Estádio da Capital do Móvel ۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
پاکوش فریرا
1 2
اسپورتینگ لیسبون
۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
2
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۶ آذر ۱۳۹۶ 00:45
بنفیکا
6 0
ویتوریا ستوبال
۶ آذر ۱۳۹۶ 00:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
6
0
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal de Braga ۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
براگا
3 1
فیرنزه
۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
1
فیرنزه
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۷ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ریوآوه
0 1
ویتوریا گیمارش
۷ آذر ۱۳۹۶ 01:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
0
1
ویتوریا گیمارش
هفته 13
Estádio José Alvalade ۱۰ آذر ۱۳۹۶ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
1 0
بلننسس
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
بلننسس
Estádio Do Dragão ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
0 0
بنفیکا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
0
0
بنفیکا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
1 1
ماریتیمو
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
ماریتیمو
Estádio João Cardoso ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:45
توندلا
1 3
ریوآوه
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio João Cardoso
توندلا
1
3
ریوآوه
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 01:00
چاوس
0 0
بوآویستا
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
0
بوآویستا
Estádio Marcolino de Castro ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
0 1
آوس
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
1
آوس
Estádio Municipal de Braga ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 22:30
براگا
3 0
پاکوش فریرا
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
0
پاکوش فریرا
Estádio do Bonfim ۱۳ آذر ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا ستوبال
1 2
ویتوریا گیمارش
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 00:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
2
ویتوریا گیمارش
Estádio António Coimbra da Mota ۱۴ آذر ۱۳۹۶ 00:30
اشتوریل
0 0
پورتیموننزه
۱۴ آذر ۱۳۹۶ 00:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
0
پورتیموننزه
هفته 14
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 01:00
ریوآوه
2 1
موریرنزه
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
1
موریرنزه
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0 1
توندلا
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
1
توندلا
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
3 1
اشتوریل
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
1
اشتوریل
Estádio do Bessa Século XXI ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 01:00
بوآویستا
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
3
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal de Portimão ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
پورتیموننزه
0 1
چاوس
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
1
چاوس
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1 1
پاکوش فریرا
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1
1
پاکوش فریرا
Estádio do Bonfim ۲۰ آذر ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا ستوبال
0 5
پورتو
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 00:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
5
پورتو
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا گیمارش
1 0
فیرنزه
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
0
فیرنزه
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ماریتیمو
1 0
براگا
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 01:30
ماریتیمو
1
0
براگا
هفته 15
Estádio da Capital do Móvel ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
پاکوش فریرا
1 2
بوآویستا
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
2
بوآویستا
Estádio António Coimbra da Mota ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:45
اشتوریل
3 2
آوس
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
3
2
آوس
Estádio Municipal de Braga ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 01:00
براگا
4 0
بلننسس
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal de Braga
براگا
4
0
بلننسس
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
1 1
ریوآوه
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
1
ریوآوه
Estádio Marcolino de Castro ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1 0
ویتوریا ستوبال
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
0
ویتوریا ستوبال
Estádio José Alvalade ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2 0
پورتیموننزه
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
پورتیموننزه
Estádio João Cardoso ۲۷ آذر ۱۳۹۶ 00:45
توندلا
1 5
بنفیکا
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 00:45
Estádio João Cardoso
توندلا
1
5
بنفیکا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
2 1
ویتوریا گیمارش
۲۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
1
ویتوریا گیمارش
Estádio Do Dragão ۲۸ آذر ۱۳۹۶ 01:30
پورتو
3 1
ماریتیمو
۲۸ آذر ۱۳۹۶ 01:30
Estádio Do Dragão
پورتو
3
1
ماریتیمو
هفته 16
Estádio Dom Afonso Henriques ۲ دی ۱۳۹۶ 22:45
ویتوریا گیمارش
0 1
توندلا
۲ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
1
توندلا
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
آوس
1 2
موریرنزه
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
1
2
موریرنزه
Estádio do Bessa Século XXI ۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
بوآویستا
1 3
براگا
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
3
براگا
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
ماریتیمو
1 2
چاوس
۱۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
ماریتیمو
1
2
چاوس
Estádio Marcolino de Castro ۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
فیرنزه
1 2
پورتو
۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
2
پورتو
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
ریوآوه
4 2
پاکوش فریرا
۱۴ دی ۱۳۹۶ 00:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
4
2
پاکوش فریرا
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۴ دی ۱۳۹۶ 02:00
بنفیکا
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۴ دی ۱۳۹۶ 02:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
1
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Bonfim ۱۴ دی ۱۳۹۶ 22:45
ویتوریا ستوبال
2 2
اشتوریل
۱۴ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
2
اشتوریل
Estádio Municipal de Portimão ۱۵ دی ۱۳۹۶ 00:45
پورتیموننزه
0 0
بلننسس
۱۵ دی ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
0
بلننسس
هفته 17
Estádio Municipal de Braga ۱۷ دی ۱۳۹۶ 01:00
براگا
2 1
ریوآوه
۱۷ دی ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
ریوآوه
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۷ دی ۱۳۹۶ 16:15
چاوس
1 1
آوس
۱۷ دی ۱۳۹۶ 16:15
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
1
آوس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۷ دی ۱۳۹۶ 20:30
موریرنزه
0 2
بنفیکا
۱۷ دی ۱۳۹۶ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
2
بنفیکا
Estádio José Alvalade ۱۷ دی ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
5 0
ماریتیمو
۱۷ دی ۱۳۹۶ 22:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
5
0
ماریتیمو
Estádio Do Dragão ۱۸ دی ۱۳۹۶ 00:45
پورتو
4 2
ویتوریا گیمارش
۱۸ دی ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Do Dragão
پورتو
4
2
ویتوریا گیمارش
Estádio da Capital do Móvel ۱۸ دی ۱۳۹۶ 23:30
پاکوش فریرا
1 1
پورتیموننزه
۱۸ دی ۱۳۹۶ 23:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
1
پورتیموننزه
Estádio António Coimbra da Mota ۱۹ دی ۱۳۹۶ 01:30
اشتوریل
0 2
فیرنزه
۱۹ دی ۱۳۹۶ 01:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
فیرنزه
Estádio João Cardoso ۱۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
توندلا
1 1
ویتوریا ستوبال
۱۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
1
ویتوریا ستوبال
۲۰ دی ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1 1
بوآویستا
۲۰ دی ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1
1
بوآویستا
هفته 18
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۳ دی ۱۳۹۶ 01:00
چاوس
4 3
ویتوریا گیمارش
۲۳ دی ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
4
3
ویتوریا گیمارش
Estádio da Capital do Móvel ۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
پاکوش فریرا
0 0
ماریتیمو
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
0
ماریتیمو
Estádio Municipal de Braga ۲۴ دی ۱۳۹۶ 01:00
براگا
1 3
بنفیکا
۲۴ دی ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
3
بنفیکا
Estádio do Bessa Século XXI ۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
بوآویستا
2 0
پورتیموننزه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
0
پورتیموننزه
Estádio João Cardoso ۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
3 1
فیرنزه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
3
1
فیرنزه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1 2
ریوآوه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 22:30
بلننسس
1
2
ریوآوه
Estádio José Alvalade ۲۵ دی ۱۳۹۶ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
3 0
آوس
۲۵ دی ۱۳۹۶ 00:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
3
0
آوس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۵ دی ۱۳۹۶ 23:30
موریرنزه
2 2
ویتوریا ستوبال
۲۵ دی ۱۳۹۶ 23:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
2
ویتوریا ستوبال
Estádio António Coimbra da Mota ۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
1 3
پورتو
۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
3
پورتو
هفته 19
Estádio do Bonfim ۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
ویتوریا ستوبال
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Do Dragão ۳۰ دی ۱۳۹۶ 01:30
پورتو
1 0
توندلا
۳۰ دی ۱۳۹۶ 01:30
Estádio Do Dragão
پورتو
1
0
توندلا
۳۰ دی ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0 0
بلننسس
۳۰ دی ۱۳۹۶ 20:30
ماریتیمو
0
0
بلننسس
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
3 0
چاوس
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
چاوس
Estádio Municipal de Portimão ۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتیموننزه
1 2
براگا
۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
2
براگا
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آوس
0 2
پاکوش فریرا
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
2
پاکوش فریرا
Estádio Marcolino de Castro ۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1 0
موریرنزه
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
0
موریرنزه
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
ریوآوه
2 0
بوآویستا
۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
0
بوآویستا
Estádio Dom Afonso Henriques ۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
3 1
اشتوریل
۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
1
اشتوریل
هفته 20
Estádio da Capital do Móvel ۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
پاکوش فریرا
2 1
فیرنزه
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
1
فیرنزه
Estádio Municipal de Portimão ۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
پورتیموننزه
4 1
ریوآوه
۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
4
1
ریوآوه
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1 1
بنفیکا
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
بلننسس
1
1
بنفیکا
Estádio António Coimbra da Mota ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
اشتوریل
3 0
توندلا
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
3
0
توندلا
Estádio Municipal de Braga ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
براگا
2 0
آوس
۱۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
0
آوس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
موریرنزه
0 0
پورتو
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
0
پورتو
Estádio do Bessa Século XXI ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
بوآویستا
2 1
ماریتیمو
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
1
ماریتیمو
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
چاوس
2 2
ویتوریا ستوبال
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
2
2
ویتوریا ستوبال
Estádio José Alvalade ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ویتوریا گیمارش
۱۲ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ویتوریا گیمارش
هفته 21
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
بنفیکا
5 1
ریوآوه
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
5
1
ریوآوه
Estádio Do Dragão ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتو
3 1
براگا
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
3
1
براگا
Estádio Marcolino de Castro ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
فیرنزه
1 2
چاوس
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
2
چاوس
Estádio João Cardoso ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
توندلا
1 2
موریرنزه
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
موریرنزه
Estádio António Coimbra da Mota ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
اشتوریل
2 0
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
0
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
ویتوریا گیمارش
3 2
پاکوش فریرا
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 00:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
2
پاکوش فریرا
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ماریتیمو
0 3
پورتیموننزه
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ماریتیمو
0
3
پورتیموننزه
Estádio do Bonfim ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
ویتوریا ستوبال
3 0
بلننسس
۱۷ بهمن ۱۳۹۶ 01:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
3
0
بلننسس
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 00:30
آوس
3 0
بوآویستا
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 00:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
3
0
بوآویستا
هفته 22
Estádio da Capital do Móvel ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پاکوش فریرا
0 2
توندلا
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
2
توندلا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
ریوآوه
3 0
ماریتیمو
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
3
0
ماریتیمو
Estádio Municipal de Braga ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
براگا
3 1
ویتوریا ستوبال
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
1
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal de Portimão ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
پورتیموننزه
1 3
بنفیکا
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 01:00
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
3
بنفیکا
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
بلننسس
2 5
آوس
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
بلننسس
2
5
آوس
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
چاوس
0 4
پورتو
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
4
پورتو
Estádio José Alvalade ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2 0
فیرنزه
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
فیرنزه