جمعه, فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

پریمیرا لیگا پرتغال

2018-2019
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۰ مرداد ۱۳۹۷
بنفیکا
3
3 2
ویتوریا گیمارش
2
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 20:00
ویتوریا ستوبال
2
2 0
آوس
0
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
توندلا
0
0 1
بلننسس
1
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
پورتو
5
5 0
چاوس
0
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
فیرنزه
2
2 0
ریوآوه
0
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
ماریتیمو
1
1 0
سانتاکلارا
0
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
موریرنزه
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۲۲ مرداد ۱۳۹۷
براگا
4
4 2
ناسیونال
2
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:45
پورتیموننزه
0
0 2
بوآویستا
2
هفته 2
۲۷ مرداد ۱۳۹۷
آوس
2
2 2
توندلا
2
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 20:00
چاوس
2
2 0
پورتیموننزه
0
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
بوآویستا
0
0 2
بنفیکا
2
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
1
1 2
موریرنزه
2
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
ریوآوه
3
3 1
ماریتیمو
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:00
بلننسس
2
2 3
پورتو
3
۲۹ مرداد ۱۳۹۷
سانتاکلارا
3
3 3
براگا
3
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:45
ویتوریا گیمارش
0
0 1
فیرنزه
1
هفته 3
۳ شهریور ۱۳۹۷
ماریتیمو
2
2 1
چاوس
1
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
پورتیموننزه
2
2 2
سانتاکلارا
2
۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
بنفیکا
1
1 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۴ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
پورتو
2
2 3
ویتوریا گیمارش
3
۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
فیرنزه
1
1 1
بوآویستا
1
۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
ویتوریا ستوبال
1
1 2
ناسیونال
2
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
توندلا
1
1 1
ریوآوه
1
۵ شهریور ۱۳۹۷
براگا
3
3 1
آوس
1
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:45
موریرنزه
1
1 1
بلننسس
1
هفته 4
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
چاوس
0
0 1
براگا
1
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 00:45
ویتوریا گیمارش
1
1 0
توندلا
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
0
0 0
ویتوریا ستوبال
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سانتاکلارا
4
4 2
بوآویستا
2
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
فیرنزه
0
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
آوس
0
0 1
ماریتیمو
1
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:30
ریوآوه
2
2 1
پورتیموننزه
1
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:00
ناسیونال
0
0 4
بنفیکا
4
۱۲ شهریور ۱۳۹۷
پورتو
3
3 0
موریرنزه
0
هفته 5
۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بوآویستا
1
1 2
چاوس
2
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
سانتاکلارا
1
1 3
ریوآوه
3
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ماریتیمو
0
0 0
بلننسس
0
۱ مهر ۱۳۹۷ 00:30
ویتوریا ستوبال
0
0 2
پورتو
2
۱ مهر ۱۳۹۷ 19:30
فیرنزه
0
0 0
ناسیونال
0
۱ مهر ۱۳۹۷ 19:30
توندلا
2
2 0
موریرنزه
0
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
2
2 0
آوس
0
۲ مهر ۱۳۹۷
پورتیموننزه
3
3 2
ویتوریا گیمارش
2
۲ مهر ۱۳۹۷ 23:45
براگا
1
1 0
اسپورتینگ لیسبون
0
هفته 6
۶ مهر ۱۳۹۷ 00:45
چاوس
2
2 2
بنفیکا
2
۷ مهر ۱۳۹۷
پورتو
1
1 0
توندلا
0
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:00
موریرنزه
1
1 0
فیرنزه
0
۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ریوآوه
2
2 1
بوآویستا
1
۸ مهر ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
ماریتیمو
0
۸ مهر ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0
0 3
سانتاکلارا
3
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:00
ویتوریا گیمارش
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
۹ مهر ۱۳۹۷
بلننسس
0
0 3
براگا
3
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:45
آوس
3
3 0
پورتیموننزه
0
هفته 7
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 19:00
توندلا
1
1 1
ناسیونال
1
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:30
سانتاکلارا
1
1 0
چاوس
0
۱۴ مهر ۱۳۹۷
فیرنزه
0
0 0
بلننسس
0
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 19:00
ویتوریا ستوبال
3
3 0
موریرنزه
0
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
ماریتیمو
1
1 3
ویتوریا گیمارش
3
۱۵ مهر ۱۳۹۷
براگا
1
1 1
ریوآوه
1
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بوآویستا
1
1 0
آوس
0
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بنفیکا
1
1 0
پورتو
0
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 23:30
پورتیموننزه
4
4 2
اسپورتینگ لیسبون
2
هفته 8
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ناسیونال
0
0 1
پورتیموننزه
1
۵ آبان ۱۳۹۷ 00:45
ویتوریا گیمارش
1
1 1
براگا
1
۵ آبان ۱۳۹۷ 19:00
آوس
1
1 2
سانتاکلارا
2
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
ریوآوه
1
1 0
چاوس
0
۶ آبان ۱۳۹۷
بلننسس
2
2 0
بنفیکا
0
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
موریرنزه
1
1 0
ماریتیمو
0
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
توندلا
1
1 2
ویتوریا ستوبال
2
۶ آبان ۱۳۹۷ 22:00
پورتو
2
2 0
فیرنزه
0
۷ آبان ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
3
3 0
بوآویستا
0
هفته 9
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 01:00
بنفیکا
1
1 3
موریرنزه
3
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 20:00
پورتیموننزه
1
1 1
بلننسس
1
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ماریتیمو
0
0 2
پورتو
2
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 01:00
بوآویستا
0
0 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
فیرنزه
2
2 4
توندلا
4
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 22:00
سانتاکلارا
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:30
براگا
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
ریوآوه
3
3 3
ناسیونال
3
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 01:45
چاوس
1
1 2
آوس
2
هفته 10
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
موریرنزه
2
2 0
پورتیموننزه
0
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 01:45
ویتوریا ستوبال
2
2 1
فیرنزه
1
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 20:00
آوس
2
2 1
ریوآوه
1
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
0
0 0
بوآویستا
0
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ناسیونال
1
1 0
ماریتیمو
0
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
1
1 0
براگا
0
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ویتوریا گیمارش
2
2 0
سانتاکلارا
0
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 22:00
توندلا
1
1 3
بنفیکا
3
۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 1
چاوس
1
هفته 11
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 01:00
سانتاکلارا
2
2 3
بلننسس
3
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 20:00
ماریتیمو
0
0 1
ویتوریا ستوبال
1
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
بنفیکا
4
4 0
فیرنزه
0
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 01:00
براگا
2
2 0
موریرنزه
0
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
آوس
2
2 3
ناسیونال
3
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
پورتیموننزه
3
3 2
توندلا
2
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 22:00
چاوس
0
0 1
ویتوریا گیمارش
1
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بوآویستا
0
0 1
پورتو
1
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:45
ریوآوه
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
هفته 12
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
4
4 1
پورتیموننزه
1
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
1
1 0
چاوس
0
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
توندلا
0
0 1
براگا
1
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 01:00
ویتوریا ستوبال
0
0 1
بنفیکا
1
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
موریرنزه
0
0 1
سانتاکلارا
1
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0
0 0
بوآویستا
0
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ویتوریا گیمارش
3
3 2
ریوآوه
2
۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
4
4 1
آوس
1
۲۰ آذر ۱۳۹۷ 00:45
فیرنزه
1
1 1
ماریتیمو
1
هفته 13
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
پورتیموننزه
3
3 1
ویتوریا ستوبال
1
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 01:45
براگا
4
4 0
فیرنزه
0
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 20:00
بوآویستا
2
2 0
توندلا
0
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 20:00
چاوس
1
1 2
موریرنزه
2
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 22:30
آوس
1
1 1
ویتوریا گیمارش
1
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 01:00
سانتاکلارا
1
1 2
پورتو
2
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
ریوآوه
2
2 2
بلننسس
2
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ماریتیمو
0
0 1
بنفیکا
1
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
5
5 2
ناسیونال
2
هفته 14
۱ دی ۱۳۹۷ 20:00
فیرنزه
0
0 1
پورتیموننزه
1
۱ دی ۱۳۹۷ 20:00
توندلا
2
2 1
ماریتیمو
1
۱ دی ۱۳۹۷ 20:00
ویتوریا ستوبال
0
0 2
سانتاکلارا
2
۱ دی ۱۳۹۷ 22:30
بلننسس
5
5 2
آوس
2
۲ دی ۱۳۹۷ 01:00
موریرنزه
2
2 1
بوآویستا
1
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
پورتو
2
2 1
ریوآوه
1
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
2
2 0
چاوس
0
۲ دی ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
6
6 2
براگا
2
۳ دی ۱۳۹۷ 00:30
ویتوریا گیمارش
1
1 0
اسپورتینگ لیسبون
0
هفته 15
۱۲ دی ۱۳۹۷ 20:30
سانتاکلارا
1
1 2
توندلا
2
۱۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
بوآویستا
1
1 0
ویتوریا ستوبال
0
۱۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
ناسیونال
1
1 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
براگا
2
2 0
ماریتیمو
0
۱۳ دی ۱۳۹۷ 00:45
پورتیموننزه
2
2 0
بنفیکا
0
۱۳ دی ۱۳۹۷ 00:45
ریوآوه
1
1 2
موریرنزه
2
۱۳ دی ۱۳۹۷ 20:30
چاوس
0
0 0
فیرنزه
0
۱۳ دی ۱۳۹۷ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 1
بلننسس
1
۱۴ دی ۱۳۹۷ 00:45
آوس
0
0 1
پورتو
1
هفته 16
۱۶ دی ۱۳۹۷ 01:00
ماریتیمو
2
2 1
پورتیموننزه
1
۱۶ دی ۱۳۹۷ 19:30
بلننسس
1
1 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۶ دی ۱۳۹۷ 19:30
فیرنزه
2
2 2
سانتاکلارا
2
۱۶ دی ۱۳۹۷ 19:30
ویتوریا ستوبال
0
0 0
چاوس
0
۱۶ دی ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
4
4 2
ریوآوه
2
۱۷ دی ۱۳۹۷ 00:30
براگا
1
1 0
بوآویستا
0
۱۷ دی ۱۳۹۷ 21:30
موریرنزه
1
1 0
آوس
0
۱۷ دی ۱۳۹۷ 23:30
توندلا
2
2 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۱۸ دی ۱۳۹۷ 01:45
پورتو
3
3 1
ناسیونال
1
هفته 17
۲۱ دی ۱۳۹۷ 00:45
پورتیموننزه
1
1 1
براگا
1
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
سانتاکلارا
0
0 2
بنفیکا
2
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
آوس
1
1 1
فیرنزه
1
۲۲ دی ۱۳۹۷ 01:45
ویتوریا گیمارش
1
1 0
موریرنزه
0
۲۲ دی ۱۳۹۷ 20:00
اسپورتینگ لیسبون
0
0 0
پورتو
0
۲۳ دی ۱۳۹۷ 01:00
بوآویستا
0
0 1
ماریتیمو
1
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0
0 1
بلننسس
1
۲۳ دی ۱۳۹۷ 22:00
چاوس
2
2 1
توندلا
1
۲۴ دی ۱۳۹۷ 00:30
ریوآوه
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
هفته 18
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:15
ناسیونال
0
0 3
براگا
3
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:30
چاوس
1
1 4
پورتو
4
۲۹ دی ۱۳۹۷ 01:45
ویتوریا گیمارش
0
0 1
بنفیکا
1
۲۹ دی ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
2
2 2
توندلا
2
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 1
موریرنزه
1
۳۰ دی ۱۳۹۷ 01:00
سانتاکلارا
0
0 1
ماریتیمو
1
۳۰ دی ۱۳۹۷ 19:30
آوس
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
۳۰ دی ۱۳۹۷ 22:00
بوآویستا
0
0 2
پورتیموننزه
2
۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
ریوآوه
0
0 0
فیرنزه
0
هفته 19
۸ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
ماریتیمو
0
0 2
ریوآوه
2
۸ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
موریرنزه
2
2 1
ناسیونال
1
۸ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
توندلا
0
0 2
آوس
2
۹ بهمن ۱۳۹۷ 01:45
فیرنزه
1
1 2
ویتوریا گیمارش
2
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
بنفیکا
5
5 1
بوآویستا
1
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
پورتیموننزه
0
0 1
چاوس
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 01:45
براگا
1
1 0
سانتاکلارا
0
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
ویتوریا ستوبال
1
1 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 01:45
پورتو
3
3 0
بلننسس
0
هفته 20
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
ریوآوه
2
2 2
توندلا
2
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 20:00
چاوس
1
1 0
ماریتیمو
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
بوآویستا
2
2 0
فیرنزه
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
آوس
0
0 2
براگا
2
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0
0 0
ویتوریا ستوبال
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
سانتاکلارا
2
2 1
پورتیموننزه
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
2
2 4
بنفیکا
4
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
ویتوریا گیمارش
0
0 0
پورتو
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:45
بلننسس
0
0 1
موریرنزه
1
هفته 21
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
موریرنزه
1
1 1
پورتو
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 20:00
ماریتیمو
0
0 1
آوس
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
پورتیموننزه
0
0 1
ریوآوه
1
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
توندلا
1
1 0
ویتوریا گیمارش
0
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
بوآویستا
1
1 0
سانتاکلارا
0
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
براگا
2
2 1
چاوس
1
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
بنفیکا
10
10 0
ناسیونال
0
۲۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
فیرنزه
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ 00:45
ویتوریا ستوبال
0
0 0
بلننسس
0
هفته 22
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
ریوآوه
1
1 2
سانتاکلارا
2
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 20:00
ناسیونال
4
4 0
فیرنزه
0
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
ویتوریا گیمارش
2
2 0
پورتیموننزه
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
2
2 0
ویتوریا ستوبال
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
بلننسس
0
0 1
ماریتیمو
1
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
موریرنزه
2
2 0
توندلا
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
چاوس
1
1 1
بوآویستا
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
3
3 0
براگا
0
۳۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:45
آوس
0
0 3
بنفیکا
3
هفته 23
۳ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
براگا
0
0 2
بلننسس
2
۴ اسفند ۱۳۹۷ 01:45
توندلا
0
0 3
پورتو
3
۴ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
فیرنزه
1
1 3
موریرنزه
3
۴ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
پورتیموننزه
1
1 1
آوس
1
۵ اسفند ۱۳۹۷ 01:00
ویتوریا ستوبال
1
1 1
ویتوریا گیمارش
1
۵ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
سانتاکلارا
2
2 0
ناسیونال
0
۵ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
بوآویستا
1
1 0
ریوآوه
0
۶ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
ماریتیمو
0
0 0
اسپورتینگ لیسبون
0
۷ اسفند ۱۳۹۷ 01:45
بنفیکا
4
4 0
چاوس
0
هفته 24
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 01:00
آوس
2
2 0
بوآویستا
0
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
ناسیونال
3
3 2
توندلا
2
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
موریرنزه
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
1
1 2
بنفیکا
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
بلننسس
4
4 0
فیرنزه
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
چاوس
0
0 0
سانتاکلارا
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
ریوآوه
1
1 2
براگا
2
۱۳ اسفند ۱۳۹۷ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
3
3 1
پورتیموننزه
1
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ 00:45
ویتوریا گیمارش
1
1 0
ماریتیمو
0
هفته 25
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 01:00
چاوس
1
1 1
ریوآوه
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
ماریتیمو
3
3 2
موریرنزه
2
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
براگا
1
1 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 01:00
بوآویستا
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
پورتیموننزه
5
5 1
ناسیونال
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
سانتاکلارا
0
0 0
آوس
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
ویتوریا ستوبال
0
0 0
توندلا
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ 00:30
فیرنزه
1
1 2
پورتو
2
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ 00:45
بنفیکا
2
2 2
بلننسس
2
هفته 26
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
سانتاکلارا
0
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
بلننسس
2
2 2
پورتیموننزه
2
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
ویتوریا ستوبال
0
0 1
براگا
1
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 22:30
ویتوریا گیمارش
3
3 1
بوآویستا
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 01:00
پورتو
3
3 0
ماریتیمو
0
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
آوس
0
0 1
چاوس
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 19:30
ناسیونال
0
0 1
ریوآوه
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
موریرنزه
0
0 4
بنفیکا
4
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ 00:30
توندلا
1
1 1
فیرنزه
1
هفته 27
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 01:00
پورتیموننزه
0
0 2
موریرنزه
2
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 20:00
براگا
2
2 3
پورتو
3
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
چاوس
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 01:00
بنفیکا
1
1 0
توندلا
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 01:00
سانتاکلارا
1
1 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
ماریتیمو
3
3 2
ناسیونال
2
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 21:00
ریوآوه
0
0 2
آوس
2
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 23:30
بوآویستا
2
2 0
بلننسس
0
۱۲ فروردین ۱۳۹۸ 23:45
فیرنزه
0
0 1
ویتوریا ستوبال
1
هفته 28
۱۷ فروردین ۱۳۹۸
پورتو
2
2 0
بوآویستا
0
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 19:00
بلننسس
1
1 1
سانتاکلارا
1
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 19:00
ناسیونال
0
0 0
آوس
0
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
ویتوریا گیمارش
4
4 0
چاوس
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۸
موریرنزه
1
1 0
براگا
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
ویتوریا ستوبال
1
1 0
ماریتیمو
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 21:00
فیرنزه
1
1 4
بنفیکا
4
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
3
3 0
ریوآوه
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ 23:45
توندلا
3
3 2
پورتیموننزه
2
هفته 29
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
چاوس
2
2 2
بلننسس
2
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 19:00
سانتاکلارا
1
1 1
موریرنزه
1
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
پورتیموننزه
0
0 3
پورتو
3
۲۵ فروردین ۱۳۹۸
آوس
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
ماریتیمو
2
2 0
فیرنزه
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
ریوآوه
2
2 1
ویتوریا گیمارش
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 21:00
بوآویستا
1
1 0
ناسیونال
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 21:00
براگا
3
3 0
توندلا
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 23:30
بنفیکا
4
4 2
ویتوریا ستوبال
2
هفته 30
۳۰ فروردین ۱۳۹۸ 19:00
توندلا
1
1 0
بوآویستا
0
۳۰ فروردین ۱۳۹۸ 19:00
ویتوریا ستوبال
1
1 1
پورتیموننزه
1
۳۰ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
ناسیونال
0
0 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۳۱ فروردین ۱۳۹۸
ویتوریا گیمارش
0
0 2
آوس
2
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 19:00
بلننسس
1
1 3
ریوآوه
3
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 19:00
موریرنزه
0
0 1
چاوس
1
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 21:30
فیرنزه
0
0 2
براگا
2
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
پورتو
1
1 0
سانتاکلارا
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:45
بنفیکا
6
6 0
ماریتیمو
0
هفته 31
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
ریوآوه
2
2 2
پورتو
2
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
پورتیموننزه
1
1 0
فیرنزه
0
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
سانتاکلارا
0
0 0
ویتوریا ستوبال
0
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
ویتوریا گیمارش
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
آوس
3
3 0
بلننسس
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
چاوس
4
4 1
ناسیونال
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
ماریتیمو
2
2 0
توندلا
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
براگا
1
1 4
بنفیکا
4
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:30
بوآویستا
3
3 1
موریرنزه
1
هفته 32
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
موریرنزه
1
1 2
ریوآوه
2
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
فیرنزه
4
4 4
چاوس
4
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
ماریتیمو
1
1 0
براگا
0
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
بنفیکا
5
5 1
پورتیموننزه
1
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
پورتو
4
4 0
آوس
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
توندلا
1
1 3
سانتاکلارا
3
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
بلننسس
1
1 8
اسپورتینگ لیسبون
8
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:30
ویتوریا گیمارش
2
2 2
ناسیونال
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:45
ویتوریا ستوبال
0
0 3
بوآویستا
3
هفته 33
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آوس
0
0 1
موریرنزه
1
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
پورتیموننزه
3
3 2
ماریتیمو
2
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
سانتاکلارا
4
4 4
فیرنزه
4
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:30
بوآویستا
4
4 2
براگا
2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
اسپورتینگ لیسبون
1
1 1
توندلا
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
چاوس
1
1 2
ویتوریا ستوبال
2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
ویتوریا گیمارش
5
5 1
بلننسس
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
ناسیونال
0
0 4
پورتو
4
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:30
ریوآوه
2
2 3
بنفیکا
3
هفته 34
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:00
بلننسس
3
3 0
ناسیونال
0
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
براگا
2
2 0
پورتیموننزه
0
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
فیرنزه
2
2 1
آوس
1
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
ماریتیمو
0
0 1
بوآویستا
1
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
ویتوریا ستوبال
1
1 3
ریوآوه
3
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:00
بنفیکا
4
4 1
سانتاکلارا
1
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:00
پورتو
2
2 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
توندلا
5
5 2
چاوس
2
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:30
موریرنزه
1
1 3
ویتوریا گیمارش
3
خشن ترین تیم ها
آمار بازیکنان
بازیکنباشگاهپست
A. Alhassan ناسیونال1210706300100000
A. Arroyo سانتاکلارا5076000000000
A. Briseño فیرنزه34343060400201000
A. D'Alberto موریرنزه18161491100000100
A. Diallo آوس3024000000000
A. Ebralidze چاوس; ناسیونال1510879200000200
A. Faye آوس2181000000000
A. Keita بلننسس15121089100300000
A. Paločević ناسیونال24141442200100200
A. Stephens سانتاکلارا1610905300000300
A. Taarabt بنفیکاهافبک61133100000000
A. Tahar بوآویستا42214000000000
A. Tembeng توندلا82209000000000
A. Wakaso ویتوریا گیمارش303026181210200000
A. Yakubu ویتوریا گیمارش1138000000000
A. Zangre چاوس2182000000000
Abdoulay Diaby اسپورتینگ لیسبون29191726300200400
Accioly سانتاکلارا1210908200000000
Adélcio Varela بلننسس000000000000
Afonso Brito فیرنزه106000000000
Afonso Figueiredo ریوآوه108677000000000
Ailton براگامدافع22111000000000
Alan Schons موریرنزه82224200000000
Alex ویتوریا ستوبال115485100000000
Alfa Semedo بنفیکا5098100000000
Ali Ghazal فیرنزه1110832210000000
Allef ویتوریا ستوبال92260100100000
Amilton da Silva آوس15131163400200100
Anderson Carvalho سانتاکلارا16151212600000100
André Claro بوآویستا168598100100000
André Luis چاوس169807101300200
André Pedrosa ویتوریا ستوبال3056000000000
André Santos بلننسس27262277700101100
André Sousa ویتوریا ستوبال17111023500000000
António Filipe چاوس19191694300000000
António Xavier توندلا32292435600300600
Arsénio موریرنزه30272317400400500
Arthur Henrique ناسیونال22153000000000
Artur Jorge ویتوریا ستوبال21201734400000000
Assis بوآویستا1190100000000
Aylton Boa Morte پورتیموننزه137702201200300
B. Aouacheria موریرنزه219913100100000
B. Dost اسپورتینگ لیسبونمهاجم221815832001580000
B. Gómez فیرنزه61172000000000
B. Riascos ناسیونال257901400100400
B. Rochez ناسیونال301917637001040100
Baba Fernandes ویتوریا ستوبال000000000000
Babanco فیرنزه23211743500200300
Bruno Brigido فیرنزه54364000000000
Bruno Fernandes اسپورتینگ لیسبونهافبک3333294390020601300
Bruno Gallo چاوس30302513701330100
Bruno Gomes آوس113344000001000
Bruno Lamas سانتاکلارا33282389400200200
Bruno Miguel Boialvo Gaspar اسپورتینگ لیسبونمدافع16121065400100000
Bruno Monteiro توندلا31312579700200100
Bruno Moreira ریوآوه30191712200900300
Bruno Nascimento فیرنزه15141258410001000
Bruno Pires ویتوریا ستوبال1190000000000
Bruno Reis پورتیموننزه3022100000000
Bruno Silva موریرنزه126572000000000
Bruno Tabata پورتیموننزه31252172400300500
Bruno Varela بنفیکادروازبان000000000000
Bruno Xadas براگا82203000100100
Bueno بوآویستا1510893100200400
C. Arango توندلا167697401100000
C. Ezeh پورتیموننزه3018000000000
C. Madu ناسیونال000000000000
Caio Secco فیرنزه24242156300000000
Caique آوس1024000000000
Carlos Mané اسپورتینگ لیسبون2017000000000
Carraça بوآویستا24181786700000100
Cascardo ویتوریا ستوبال76529310000000
César سانتاکلارا30282555410200000
Chico Geraldes اسپورتینگ لیسبون3017100000000
Claudemir براگا30272455400200400
Cláudio Ramos توندلا34343060100001000
Clemente سانتاکلارا3191000000000
Cleylton بلننسس1512953100100000
Costinha ویتوریا ستوبال; چاوس22141068200200000
Cris فیرنزه17161359400100000
Cristiano ویتوریا ستوبال14141260300000000
Crivellaro فیرنزه20141180400000100
D. Alampasu فیرنزه1190100000000
D. Furtado ریوآوه5055000100000
D. Pineda سانتاکلارا1411980000100300
D. Texeira موریرنزه177745000400100
Dálcio بلننسس23131205400000000
Daniel ناسیونال28282421200000000
Dankler ویتوریا ستوبال17171530400000000
Danny ماریتیمو13131024410000000
David Bruno توندلا22221866310100200
David Carmo براگا000000000000
David Simão بوآویستا13131170600100000
Dener پورتیموننزه25191777500300200
Diego Barcelos ناسیونال61130000000000
Diga فیرنزه109811300000000
Diogo سانتاکلارا2033100000000
Diogo Cabral بلننسس4066000000000
Diogo Coelho ناسیونال14121137100100200
Diogo Figueiras براگا32185100000100
Djavan Ferreira چاوس23221963600001300
Domilson Cordeiro dos Santos ویتوریا گیمارشمدافع98756200100100
Douglas Aurélio بلننسس102000000000
E. Hackman پورتیموننزه1510915100000100
E. Şen چاوس62256100000000
Éber ویتوریا ستوبال312723821010200600
Edinho فیرنزه24141340200520000
Edmond Fayçal Tapsoba ویتوریا گیمارشمدافع000000000000
Edu Machado بوآویستا19181638410001200
Eduardo براگا62217000000100
Éverton Nascimento ماریتیمو2015000000000
Ewerton پورتیموننزه15131191200100200
F. Krovinović بنفیکا4036000000000
F. Moufi توندلا1311993500100000
F. Sacko ویتوریا گیمارش28272427300000200
F. Tissone ناسیونال1210845300100000
Fábio Cardoso سانتاکلارا30302646611500100
Fábio China ماریتیمو23232061300000100
Fábio Espinho بوآویستا23191434400200300
Fabio Pacheco موریرنزه27241960400000000
Fali Candé پورتیموننزه000000000000
Federico Falcone بوآویستا2391004300410000
Felipe Lopes ناسیونال14131215200000000
Felipe Macedo پورتیموننزه4199000000000
Filipe Brigues چاوس22172000000000
Filipe Chaby بلننسس1019000000000
Filipe Ferreira ناسیونال55354100000000
Filipe Melo چاوس52167200000000
Flavio فیرنزه12121065501100000
Francisco Ramos سانتاکلارا1211936600000000
Fransérgio براگا26201918900200300
Frédéric Mendy ویتوریا ستوبال28232037600400300
Fredy بلننسس18171499200630300
G. Arabidze ناسیونال104384100000000
G. Campi چاوس16161440500200000
G. Ghazaryan چاوس19111085200200200
G. Makaridze ویتوریا ستوبال1111990200000000
Gabriel Nunes بوآویستا2029000000000
Gabrielzinho ریوآوه27171463200300200
Gelson ریوآوه19131104300500300
Gonçalo Cardoso بوآویستامدافع15151327510000100
Gonçalo Silva بلننسس32312792401001100
Gonçalo Tavares بلننسس1181000000000
Guilherme Lazaroni پورتیموننزه32165200000000
Guilherme Oliveira بلننسس1066000000000
Guilherme Schettine سانتاکلارا18141325400700100
Gustavo بوآویستا1010889000100100
Han Jiaqi آوس000000000000
Hélder Tavares توندلا15151330600000000
Helton Leite بوآویستا21211890400001000
Henrique پورتیموننزه13111040300100100
Henrique Almeida بلننسس1510907400500000
Heriberto Tavares موریرنزه32262294200600300
Hildeberto Pereira ویتوریا ستوبال26191630500410000
Hugo Basto چاوس44315000000000
I. Camará موریرنزه74352300000000
I. El Adoua آوس13131141200000000
I. Mandiang بوآویستا18161301411000000
Iago Santos موریرنزه16151339400000000
Icaro توندلا15131145201100000
Ivanildo Fernandes موریرنزه24211815510100000
J. Cádiz ویتوریا ستوبالمهاجم31232228410920200
J. Delgado توندلا33211573700600200
J. Mišić اسپورتینگ لیسبونهافبک3173000000000
J. Murillo توندلا32191839100300100
J. Owusu ماریتیمو000000000000
J. Tallo ویتوریا گیمارش32155000000000
J. Vuković ماریتیمو25242107501000100
Jadson پورتیموننزه21211775101201000
Jamerson پورتیموننزه000000000000
Jean Felipe پورتیموننزه000000000000
Jefferson چاوس20181448810000100
Jhonatan موریرنزه25252233200000000
João Afonso ویتوریا گیمارش55450000000100
João Aurélio موریرنزه21211860500200500
João Camacho ناسیونال26242060410740200
João Carlos پورتیموننزه143411100100000
João Jaquité توندلا1412983710000000
João Kuspiosz چاوس000000000000
João Lopes سانتاکلارا33270100000000
João Lucas سانتاکلارا19191689101000100
João Novais براگا24121230100100200
João Paredes چاوس000000000000
João Pedro توندلا1411860300100000
João Reis توندلا3019000000000
João Schmidt ریوآوههافبک19171526401320000
João Silva فیرنزه25101102500200000
João Tarzan بلننسس2020000000000
João Tavares فیرنزه7092000000000
João Teixeira چاوس111219101000100
João Valido ویتوریا ستوبال000000000000
Joãozinho توندلامدافع34343060400000100
Joel Castro ویتوریا ستوبالدروازبان998101000000122
Jonatan بلننسس30252250400310200
Jorge پورتومدافع000000000000
Jorge Fernandes توندلا19161471501000000
José Valencia فیرنزه1510942100200000
Jota ناسیونال22181524500000200
Jubal بوآویستا139868500000100
Julio ناسیونال282724761300001000
K. Alphonse فیرنزههافبک43220200000000
K. Erasmus ویتوریا ستوبال000000000000
K. Gorré ناسیونال118556000100000
K. Ibrahim بوآویستا6082000000000
K. Sekgota ویتوریا ستوبال61123000000000
Kaio Pantaleão سانتاکلاراهافبک22151262500000000
Káká ناسیونال42171000000000
Kalindi ناسیونال28272443610100200
Kikas بلننسس157658200500100
Kiki Afonso بلننسس43236000000000
Kuca فیرنزه42141100000000
L. Barrera ماریتیمو26151287300200200
L. Castaignos اسپورتینگ لیسبون3030000000000
L. Fariña آوس23151265700100000
L. Ofori فیرنزه82284000000000
L. Rosić ناسیونال14141107210000000
L. Singh براگا; چاوس17151373501200000
Léo Jardim ریوآوهدروازبان333329702000000515
Leonardo پورتیموننزه77630100000000
Licá بلننسس343328383001100300
Lionn چاوس1212980200000200
Lucas پورتیموننزه28272400501000000
Lucas موریرنزه41124000000000
Lucas موریرنزه000100000000
Lucas Cunha براگا000000000000
Lucas Fernandes پورتیموننزه29211814600100100
Lucas França ناسیونال75549100000000
Lucas Marques سانتاکلارا52267100000000
Luís Cortez ویتوریا ستوبال1015000000000
Luís Machado فیرنزه25201813500100000
Luís Silva بلننسس21101000000000
Luquinhas آوس17161402200000300
M. Aberhoune موریرنزه14131171400000000
M. Araújo موریرنزه000000000000
M. Chrien سانتاکلارا18141155000100100
M. Evouna سانتاکلارا61116100000000
M. Iddriss موریرنزه000000000000
M. Miloš آوس62223100000000
M. Traoré ماریتیمو000000000000
Mama Baldé آوسهافبک28262276600800100
Mamadu Candé سانتاکلارا20181625200100000
Mano ویتوریا ستوبال31282547800000100