چهارشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

لیگ قهرمانان اروپا

2016-2017
حذفی
گروهی
مقدماتی
بهترین ها
خشن ترین ها
مرحله 1/8 نهایی
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
بنفیکا
1
1 0
بورسیا دورتموند
0
۱۸ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
بورسیا دورتموند
4
4 0
بنفیکا
0
۳ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
منچستر سیتی
5
5 3
موناکو
3
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
موناکو
3
3 1
منچستر سیتی
1
۴ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
پورتو
0
0 2
یوونتوس
2
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
1
1 0
پورتو
0
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
بارسلونا
0
۱۸ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
بارسلونا
6
6 1
پاریس سنت ژرمن
1
۲۷ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
بایرن مونیخ
5
5 1
آرسنال
1
۱۷ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
آرسنال
1
1 5
بایرن مونیخ
5
۲۷ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
رئال مادرید
3
3 1
ناپولی
1
۱۷ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
1
1 3
رئال مادرید
3
۳ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
بایر لورکوزن
2
2 4
اتلتیکو مادرید
4
۲۵ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
اتلتیکو مادرید
0
0 0
بایر لورکوزن
0
۴ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
سویا
2
2 1
لستر
1
۲۴ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
لستر
2
2 0
سویا
0
مرحله 1/4 نهایی
۲۳ فروردین ۱۳۹۶ 20:15
بورسیا دورتموند
2
2 3
موناکو
3
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
موناکو
3
3 1
بورسیا دورتموند
1
۲۲ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
3
3 0
بارسلونا
0
۳۰ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
بارسلونا
0
0 0
یوونتوس
0
۲۳ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
بایرن مونیخ
1
1 2
رئال مادرید
2
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
رئال مادرید
4
4 2
بایرن مونیخ
2
در وقتهای اضافه
۲۳ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
اتلتیکو مادرید
1
1 0
لستر
0
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
لستر
1
1 1
اتلتیکو مادرید
1
مرحله نیمه نهایی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
موناکو
0
0 2
یوونتوس
2
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
2
2 1
موناکو
1
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
رئال مادرید
3
3 0
اتلتیکو مادرید
0
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
اتلتیکو مادرید
2
2 1
رئال مادرید
1
فینال
۱۳ خرداد ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
1
1 4
رئال مادرید
4
گروه A
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
پاریس سنت ژرمن
1
1 1
آرسنال
1
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
بازل
1
1 1
لودوگورتس
1
هفته 2
۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
لودوگورتس
1
1 3
پاریس سنت ژرمن
3
۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آرسنال
2
2 0
بازل
0
هفته 3
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آرسنال
6
6 0
لودوگورتس
0
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 22:15
پاریس سنت ژرمن
3
3 0
بازل
0
هفته 4
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
لودوگورتس
2
2 3
آرسنال
3
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
بازل
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 5
۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آرسنال
2
2 2
پاریس سنت ژرمن
2
۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
لودوگورتس
0
0 0
بازل
0
هفته 6
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
پاریس سنت ژرمن
2
2 2
لودوگورتس
2
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
بازل
1
1 4
آرسنال
4
گروه B
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
دیناموکیف
1
1 2
ناپولی
2
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
بنفیکا
1
1 1
بشیکتاش
1
هفته 2
۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
بشیکتاش
1
1 1
دیناموکیف
1
۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
ناپولی
4
4 2
بنفیکا
2
هفته 3
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 22:15
ناپولی
2
2 3
بشیکتاش
3
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 22:15
دیناموکیف
0
0 2
بنفیکا
2
هفته 4
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 21:15
بشیکتاش
1
1 1
ناپولی
1
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
بنفیکا
1
1 0
دیناموکیف
0
هفته 5
۳ آذر ۱۳۹۵ 21:15
بشیکتاش
3
3 3
بنفیکا
3
۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
0
0 0
دیناموکیف
0
هفته 6
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
دیناموکیف
6
6 0
بشیکتاش
0
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
بنفیکا
1
1 2
ناپولی
2
گروه B
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
بارسلونا
7
7 0
سلتیک
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
منچستر سیتی
4
4 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
هفته 2
۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 2
بارسلونا
2
۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
سلتیک
3
3 3
منچستر سیتی
3
هفته 3
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 22:15
سلتیک
0
0 2
بورسیا مونشن گلادباخ
2
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 22:15
بارسلونا
4
4 0
منچستر سیتی
0
هفته 4
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 1
سلتیک
1
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
منچستر سیتی
3
3 1
بارسلونا
1
هفته 5
۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
سلتیک
0
0 2
بارسلونا
2
۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 1
منچستر سیتی
1
هفته 6
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
بارسلونا
4
4 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
منچستر سیتی
1
1 1
سلتیک
1
گروه D
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
بایرن مونیخ
5
5 0
FC Rostov
0
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
آیندهوون
0
0 1
اتلتیکو مادرید
1
هفته 2
۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
اتلتیکو مادرید
1
1 0
بایرن مونیخ
0
۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
FC Rostov
2
2 2
آیندهوون
2
هفته 3
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 22:15
FC Rostov
0
0 1
اتلتیکو مادرید
1
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 22:15
بایرن مونیخ
4
4 1
آیندهوون
1
هفته 4
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
اتلتیکو مادرید
2
2 1
FC Rostov
1
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
1
1 2
بایرن مونیخ
2
هفته 5
۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
FC Rostov
3
3 2
بایرن مونیخ
2
۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
اتلتیکو مادرید
2
2 0
آیندهوون
0
هفته 6
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
بایرن مونیخ
1
1 0
اتلتیکو مادرید
0
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
0
0 0
FC Rostov
0
گروه E
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
بایر لورکوزن
2
2 2
زسکا موسکو
2
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
تاتنهام
1
1 2
موناکو
2
هفته 2
۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
1
1 1
بایر لورکوزن
1
۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
زسکا موسکو
0
0 1
تاتنهام
1
هفته 3
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
زسکا موسکو
1
1 1
موناکو
1
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
بایر لورکوزن
0
0 0
تاتنهام
0
هفته 4
۱۲ آبان ۱۳۹۵ 23:15
موناکو
3
3 0
زسکا موسکو
0
۱۲ آبان ۱۳۹۵ 23:15
تاتنهام
0
0 1
بایر لورکوزن
1
هفته 5
۲ آذر ۱۳۹۵ 20:30
زسکا موسکو
1
1 1
بایر لورکوزن
1
۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
موناکو
2
2 1
تاتنهام
1
هفته 6
۱۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
بایر لورکوزن
3
3 0
موناکو
0
۱۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
تاتنهام
3
3 1
زسکا موسکو
1
گروه F
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
رئال مادرید
2
2 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Legia Warszawa
0
0 6
بورسیا دورتموند
6
هفته 2
۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
بورسیا دورتموند
2
2 2
رئال مادرید
2
۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
Legia Warszawa
0
هفته 3
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
اسپورتینگ لیسبون
1
1 2
بورسیا دورتموند
2
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
رئال مادرید
5
5 1
Legia Warszawa
1
هفته 4
۱۲ آبان ۱۳۹۵ 23:15
بورسیا دورتموند
1
1 0
اسپورتینگ لیسبون
0
۱۲ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Legia Warszawa
3
3 3
رئال مادرید
3
هفته 5
۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
اسپورتینگ لیسبون
1
1 2
رئال مادرید
2
۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
بورسیا دورتموند
8
8 4
Legia Warszawa
4
هفته 6
۱۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
رئال مادرید
2
2 2
بورسیا دورتموند
2
۱۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Legia Warszawa
1
1 0
اسپورتینگ لیسبون
0
گروه G
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
بروخه
0
0 3
لستر
3
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
پورتو
1
1 1
کپنهاگن
1
هفته 2
۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
کپنهاگن
4
4 0
بروخه
0
۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
لستر
1
1 0
پورتو
0
هفته 3
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
لستر
1
1 0
کپنهاگن
0
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
بروخه
1
1 2
پورتو
2
هفته 4
۱۲ آبان ۱۳۹۵ 23:15
کپنهاگن
0
0 0
لستر
0
۱۲ آبان ۱۳۹۵ 23:15
پورتو
1
1 0
بروخه
0
هفته 5
۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
لستر
2
2 1
بروخه
1
۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
کپنهاگن
0
0 0
پورتو
0
هفته 6
۱۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
بروخه
0
0 2
کپنهاگن
2
۱۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
پورتو
5
5 0
لستر
0
گروه H
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
لیون
3
3 0
Dinamo Zagreb
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
یوونتوس
0
0 0
سویا
0
هفته 2
۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
سویا
1
1 0
لیون
0
۶ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Dinamo Zagreb
0
0 4
یوونتوس
4
هفته 3
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Dinamo Zagreb
0
0 1
سویا
1
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 22:15
لیون
0
0 1
یوونتوس
1
هفته 4
۱۲ آبان ۱۳۹۵ 23:15
سویا
4
4 0
Dinamo Zagreb
0
۱۲ آبان ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
1
1 1
لیون
1
هفته 5
۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Dinamo Zagreb
0
0 1
لیون
1
۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
سویا
1
1 3
یوونتوس
3
هفته 6
۱۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
لیون
0
0 0
سویا
0
۱۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
2
2 0
Dinamo Zagreb
0
۸ تیر ۱۳۹۵ 19:30
Flora Tallinn
2
2 1
Lincoln Red Imps FC
1
۸ تیر ۱۳۹۵ 20:30
Valletta FC
1
1 0
B36 Torshavn
0
۸ تیر ۱۳۹۵ 21:30
FC Santa Coloma
0
0 0
Alashkert
0
۸ تیر ۱۳۹۵ 21:30
The New Saints
2
2 1
Tre Penne
1
۱۵ تیر ۱۳۹۵ 18:30
Alashkert
3
3 0
FC Santa Coloma
0
۱۵ تیر ۱۳۹۵ 20:30
B36 Torshavn
2
2 1
Valletta FC
1
۱۵ تیر ۱۳۹۵ 22:00
Tre Penne
0
0 3
The New Saints
3
۱۶ تیر ۱۳۹۵ 20:30
Lincoln Red Imps FC
2
2 0
Flora Tallinn
0
۲۲ تیر ۱۳۹۵ 20:00
Zrinjski
1
1 1
Legia Warszawa
1
۲۲ تیر ۱۳۹۵ 20:30
Dinamo Tbilisi
2
2 0
Alashkert
0
۲۲ تیر ۱۳۹۵ 20:30
قره باغ
2
2 0
F91 Dudelange
0
۲۲ تیر ۱۳۹۵ 21:20
Hapoel Beer Sheva
3
3 2
Sheriff Tiraspol
2
۲۲ تیر ۱۳۹۵ 21:30
The New Saints
0
0 0
آپوئل نیکوزیا
0
۲۲ تیر ۱۳۹۵ 21:30
Bate Borisov
2
2 0
SJK
0
۲۲ تیر ۱۳۹۵ 21:30
Valletta FC
1
1 2
FK Crvena Zvezda
2
۲۲ تیر ۱۳۹۵ 21:30
Lincoln Red Imps FC
1
1 0
سلتیک
0
۲۲ تیر ۱۳۹۵ 22:00
ردبول سالزبورگ
1
1 0
FK Liepaja
0
۲۲ تیر ۱۳۹۵ 22:15
Vardar Skopje
1
1 2
Dinamo Zagreb
2
۲۳ تیر ۱۳۹۵ 20:45
FK Zalgiris Vilnius
0
0 0
FC Astana
0
۲۳ تیر ۱۳۹۵ 20:45
رزنبرگ
3
3 1
IFK Norrkoping
1
۲۳ تیر ۱۳۹۵ 21:00
لودوگورتس
2
2 0
FK Mladost Podgorica
0
۲۳ تیر ۱۳۹۵ 21:30
Crusaders FC
0
0 3
کپنهاگن
3
۲۳ تیر ۱۳۹۵ 21:30
Partizani
1
1 1
Ferencvarosi TC
1
۲۳ تیر ۱۳۹۵ 22:00
Olimpija Ljubljana
3
3 4
AS Trencin
4
۲۳ تیر ۱۳۹۵ 22:15
Dundalk
1
1 1
FH hafnarfjordur
1
۲۹ تیر ۱۳۹۵ 18:30
Alashkert
1
1 1
Dinamo Tbilisi
1
۲۹ تیر ۱۳۹۵ 19:30
FK Liepaja
0
0 2
ردبول سالزبورگ
2
۲۹ تیر ۱۳۹۵ 20:30
Sheriff Tiraspol
0
0 0
Hapoel Beer Sheva
0
۲۹ تیر ۱۳۹۵ 20:30
آپوئل نیکوزیا
3
3 0
The New Saints
0
۲۹ تیر ۱۳۹۵ 20:30
SJK
2
2 2
Bate Borisov
2
۲۹ تیر ۱۳۹۵ 20:45
کپنهاگن
6
6 0
Crusaders FC
0
۲۹ تیر ۱۳۹۵ 22:00
FK Crvena Zvezda
2
2 1
Valletta FC
1
۲۹ تیر ۱۳۹۵ 22:15
Legia Warszawa
2
2 0
Zrinjski
0
۲۹ تیر ۱۳۹۵ 22:15
FK Mladost Podgorica
0
0 3
لودوگورتس
3
۳۰ تیر ۱۳۹۵ 17:30
FC Astana
2
2 1
FK Zalgiris Vilnius
1
۳۰ تیر ۱۳۹۵ 19:30
F91 Dudelange
1
1 1
قره باغ
1
۳۰ تیر ۱۳۹۵ 20:45
IFK Norrkoping
3
3 2
رزنبرگ
2
۳۰ تیر ۱۳۹۵ 21:00
Ferencvarosi TC
1
1 1
Partizani
1
پنالتی ها 1-3
۳۰ تیر ۱۳۹۵ 21:45
AS Trencin
2
2 3
Olimpija Ljubljana
3
۳۰ تیر ۱۳۹۵ 22:15
سلتیک
3
3 0
Lincoln Red Imps FC
0
۳۰ تیر ۱۳۹۵ 22:15
Dinamo Zagreb
3
3 2
Vardar Skopje
2
۳۰ تیر ۱۳۹۵ 22:45
FH hafnarfjordur
2
2 2
Dundalk
2
۵ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
لودوگورتس
2
2 2
FK Crvena Zvezda
2
۵ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Bate Borisov
1
1 0
Dundalk
0
۵ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Sparta Praha
1
1 1
FCSB
1
۵ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
Plzen
0
0 0
قره باغ
0
۵ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
Partizani
0
0 1
ردبول سالزبورگ
1
۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
FC Rostov
2
2 2
Anderlecht
2
۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Dinamo Zagreb
2
2 0
Dinamo Tbilisi
0
۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
شاختار دونتسک
2
2 0
یانگ بویز
0
۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
1
1 1
پاوک
1
۶ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
FC Astana
1
1 1
سلتیک
1
۶ مرداد ۱۳۹۵ 20:45
رزنبرگ
2
2 1
آپوئل نیکوزیا
1
۶ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
FC Astra Giurgiu
1
1 1
کپنهاگن
1
۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
AS Trencin
0
0 1
Legia Warszawa
1
۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Fenerbahce
2
2 1
موناکو
1
۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
المپیاکوس
0
0 0
Hapoel Beer Sheva
0
۱۲ مرداد ۱۳۹۵ 20:00
قره باغ
1
1 1
Plzen
1
۱۲ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
Dinamo Tbilisi
0
0 1
Dinamo Zagreb
1
۱۲ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
آپوئل نیکوزیا
3
3 0
رزنبرگ
0
۱۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
FK Crvena Zvezda
2
2 4
لودوگورتس
4
در وقتهای اضافه
۱۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Dundalk
3
3 0
Bate Borisov
0
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:15
FCSB
2
2 0
Sparta Praha
0
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:15
کپنهاگن
3
3 0
FC Astra Giurgiu
0
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Hapoel Beer Sheva
1
1 0
المپیاکوس
0
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
یانگ بویز
2
2 0
شاختار دونتسک
0
پنالتی ها 4-2
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
ردبول سالزبورگ
2
2 0
Partizani
0
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
پاوک
1
1 2
آژاکس
2
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Anderlecht
0
0 2
FC Rostov
2
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
سلتیک
2
2 1
FC Astana
1
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Legia Warszawa
0
0 0
AS Trencin
0
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
3
3 1
Fenerbahce
1
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
کپنهاگن
1
1 0
آپوئل نیکوزیا
0
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Dinamo Zagreb
1
1 1
ردبول سالزبورگ
1
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
FCSB
0
0 5
منچستر سیتی
5
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
1
1 1
FC Rostov
1
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
یانگ بویز
1
1 3
بورسیا مونشن گلادباخ
3
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
لودوگورتس
2
2 0
Plzen
0
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
سلتیک
5
5 2
Hapoel Beer Sheva
2
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Dundalk
0
0 2
Legia Warszawa
2
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
پورتو
1
1 1
آ اس رم
1
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
ویارئال
1
1 2
موناکو
2
۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Plzen
2
2 2
لودوگورتس
2
۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Hapoel Beer Sheva
2
2 0
سلتیک
0
۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Legia Warszawa
1
1 1
Dundalk
1
۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
آ اس رم
0
0 3
پورتو
3
۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
1
1 0
ویارئال
0
۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
آپوئل نیکوزیا
1
1 1
کپنهاگن
1
۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ردبول سالزبورگ
1
1 2
Dinamo Zagreb
2
در وقتهای اضافه
۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
منچستر سیتی
1
1 0
FCSB
0
۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
FC Rostov
4
4 1
آژاکس
1
۳ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
بورسیا مونشن گلادباخ
6
6 1
یانگ بویز
1
جدول گلزنان
##بازیکنگل
1
 رئال مادرید
12
2
 بارسلونا
11
3
 منچستر سیتی
8
4
 بایرن مونیخ
8
5
 پاریس سنت ژرمن
8
6
 بورسیا دورتموند
7
7
 موناکو
7
8
 اتلتیکو مادرید
6
9
 کپنهاگن
6
10
 موناکو
6
جدول پاس گل
##بازیکنپاس گل
1
 بارسلونا
0
2
 یوونتوس
0
3
 بنفیکا
0
4
 بارسلونا
0
5
 سویا
0
6
 بارسلونا
0
7
 بارسلونا
0
8
 بارسلونا
0
9
 بارسلونا
0
10
 بارسلونا
0
مطلب بعدی

با فرم زیر وارد حساب کاربری خود شوید

فرم زیر را برای ثبت نام پر کنید

*By تائید کنید که با ثبت نام در سایت فوتبال724 شما قوانین و مقررات سایت را می پذیرید و به آن عمل می کنید. قوانین و مقررات.

رمزعبور خود را بازیابی کنید

لطفاً نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز خود وارد کنید.

P