لیگ ملتهای اروپا

2020-2021
حذفی
نیمه نهایی
۱۴ مهر ۱۴۰۰
- 22:15
ایتالیا
1 2
اسپانیا
۱۵ مهر ۱۴۰۰
- 22:15
بلژیک
2 3
فرانسه
رده بندی
۱۸ مهر ۱۴۰۰
- 16:30
ایتالیا
- -
بلژیک
فینال
۱۸ مهر ۱۴۰۰
- 22:15
اسپانیا
- -
فرانسه
u0644u06ccu06af A u06afu0631u0648u0647 1
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ایتالیا
پ م م پ پ
6
3
3
0
7
2
5
12
2
هلند
ش م م پ پ
6
3
2
1
7
4
3
11
3
لهستان
پ م پ ش ش
6
2
1
3
6
6
0
7
4
6
0
2
4
3
11
-8
2
صعود سقوط
ایتالیا
هلند
لهستان
بوسنی و هرزگویین
1 ایتالیا 1–1 2–0 1–1
2 هلند 0–1 1–0 3–1
3 لهستان 0–0 1–2 3–0
4 بوسنی و هرزگویین 0–2 0–0 1–2
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
ایتالیا
1 1
بوسنی و هرزگویین
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
هلند
1 0
لهستان
هفته 2
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
بوسنی و هرزگویین
1 2
لهستان
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
هلند
0 1
ایتالیا
هفته 3
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
بوسنی و هرزگویین
0 0
هلند
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
لهستان
0 0
ایتالیا
هفته 4
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
ایتالیا
1 1
هلند
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
لهستان
3 0
بوسنی و هرزگویین
هفته 5
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
هلند
3 1
بوسنی و هرزگویین
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
ایتالیا
2 0
لهستان
هفته 6
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
بوسنی و هرزگویین
0 2
ایتالیا
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
لهستان
1 2
هلند
u0644u06ccu06af A u06afu0631u0648u0647 2
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
بلژیک
پ ش پ پ پ
6
5
0
1
16
6
10
15
2
دانمارک
م پ پ پ ش
6
3
1
2
8
7
1
10
3
انگلستان
م پ ش ش پ
6
3
1
2
7
4
3
10
4
ایسلند
ش ش ش ش ش
6
0
0
6
3
17
-14
0
صعود سقوط
بلژیک
دانمارک
انگلستان
ایسلند
1 بلژیک 4–2 2–0 5–1
2 دانمارک 0–2 0–0 2–1
3 انگلستان 2–1 0–1 4–0
4 ایسلند 1–2 0–3 0–1
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
ایسلند
0 1
انگلستان
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
دانمارک
0 2
بلژیک
هفته 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
بلژیک
5 1
ایسلند
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
دانمارک
0 0
انگلستان
هفته 3
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
انگلستان
2 1
بلژیک
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
ایسلند
0 3
دانمارک
هفته 4
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
انگلستان
0 1
دانمارک
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
ایسلند
1 2
بلژیک
هفته 5
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
بلژیک
2 0
انگلستان
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
دانمارک
2 1
ایسلند
هفته 6
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
بلژیک
4 2
دانمارک
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
انگلستان
4 0
ایسلند
u0644u06ccu06af A u06afu0631u0648u0647 3
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
فرانسه
پ م پ پ پ
6
5
1
0
12
5
7
16
2
پرتغال
پ م پ ش پ
6
4
1
1
12
4
8
13
3
کرواسی
ش پ ش ش ش
6
1
0
5
9
16
-7
3
4
سوئد
ش ش ش پ ش
6
1
0
5
5
13
-8
3
صعود سقوط
فرانسه
پرتغال
کرواسی
سوئد
1 فرانسه 0–0 4–2 4–2
2 پرتغال 0–1 4–1 3–0
3 کرواسی 1–2 2–3 2–1
4 سوئد 0–1 0–2 2–1
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
پرتغال
4 1
کرواسی
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
سوئد
0 1
فرانسه
هفته 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
فرانسه
4 2
کرواسی
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
سوئد
0 2
پرتغال
هفته 3
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
کرواسی
2 1
سوئد
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
فرانسه
0 0
پرتغال
هفته 4
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
کرواسی
1 2
فرانسه
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
پرتغال
3 0
سوئد
هفته 5
۲۴ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
پرتغال
0 1
فرانسه
۲۴ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
سوئد
2 1
کرواسی
هفته 6
۲۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
کرواسی
2 3
پرتغال
۲۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
فرانسه
4 2
سوئد
u0644u06ccu06af A u06afu0631u0648u0647 4
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
اسپانیا
پ پ ش م پ
6
3
2
1
13
3
10
11
2
آلمان
م پ م پ ش
6
2
3
1
10
13
-3
9
3
سوئیس
م ش م م پ
6
1
3
2
9
8
1
6
4
اکراین
ش ش پ ش ش
6
2
0
4
5
13
-8
6
صعود سقوط
اسپانیا
آلمان
سوئیس
اکراین
1 اسپانیا 6–0 1–0 4–0
2 آلمان 1–1 3–3 3–1
3 سوئیس 1–1 1–1 3–0
4 اکراین 1–0 1–2 2–1
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
آلمان
1 1
اسپانیا
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
اکراین
2 1
سوئیس
هفته 2
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
اسپانیا
4 0
اکراین
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
سوئیس
1 1
آلمان
هفته 3
۱۹ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
اسپانیا
1 0
سوئیس
۱۹ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
اکراین
1 2
آلمان
هفته 4
۲۲ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
آلمان
3 3
سوئیس
۲۲ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
اکراین
1 0
اسپانیا
هفته 5
۲۴ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
آلمان
3 1
اکراین
۲۴ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
سوئیس
1 1
اسپانیا
هفته 6
۲۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
اسپانیا
6 0
آلمان
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 00:15
سوئیس
3 0
اکراین
u0644u06ccu06af B u06afu0631u0648u0647 1
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
اتریش
ش پ پ پ م
6
4
1
1
9
6
3
13
2
نروژ
پ پ پ ش م
6
3
1
2
12
7
5
10
3
رومانی
پ ش ش پ م
6
2
2
2
8
9
-1
8
4
6
0
2
4
4
11
-7
2
صعود سقوط
اتریش
نروژ
رومانی
ایرلند شمالی
1 اتریش 1–1 2–3 2–1
2 نروژ 1–2 4–0 1–0
3 رومانی 0–1 3–0 1–1
4 ایرلند شمالی 0–1 1–5 1–1
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
نروژ
1 2
اتریش
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
رومانی
1 1
ایرلند شمالی
هفته 2
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
اتریش
2 3
رومانی
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
ایرلند شمالی
1 5
نروژ
هفته 3
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
نروژ
4 0
رومانی
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
ایرلند شمالی
0 1
اتریش
هفته 4
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
نروژ
1 0
ایرلند شمالی
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
رومانی
0 1
اتریش
هفته 5
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
اتریش
2 1
ایرلند شمالی
۲۶ آبان ۱۳۹۹
- 00:15
رومانی
3 0
نروژ
هفته 6
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
اتریش
1 1
نروژ
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
ایرلند شمالی
1 1
رومانی
u0644u06ccu06af B u06afu0631u0648u0647 2
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
جمهوری چک
ش پ ش پ پ
6
4
0
2
9
5
4
12
2
اسکاتلند
پ پ پ ش ش
6
3
1
2
5
4
1
10
3
اسرائیل
م ش پ ش پ
6
2
2
2
7
7
0
8
4
اسلواکی
م ش ش پ ش
6
1
1
4
5
10
-5
4
صعود سقوط
جمهوری چک
اسکاتلند
اسرائیل
اسلواکی
1 جمهوری چک 1–2 1–0 2–0
2 اسکاتلند 1–0 1–1 1–0
3 اسرائیل 1–2 1–0 1–1
4 اسلواکی 1–3 1–0 2–3
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
اسکاتلند
1 1
اسرائیل
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
اسلواکی
1 3
جمهوری چک
هفته 2
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
جمهوری چک
1 2
اسکاتلند
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
اسرائیل
1 1
اسلواکی
هفته 3
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
اسرائیل
1 2
جمهوری چک
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
اسکاتلند
1 0
اسلواکی
هفته 4
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
اسکاتلند
1 0
جمهوری چک
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
اسلواکی
2 3
اسرائیل
هفته 5
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
اسلواکی
1 0
اسکاتلند
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
جمهوری چک
1 0
اسرائیل
هفته 6
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
جمهوری چک
2 0
اسلواکی
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
اسرائیل
1 0
اسکاتلند
u0644u06ccu06af B u06afu0631u0648u0647 3
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
مجارستان
ش پ م م پ
6
3
2
1
7
4
3
11
2
روسیه
پ م م ش ش
6
2
2
2
9
12
-3
8
3
صربستان
م ش م م پ
6
1
3
2
9
7
2
6
4
ترکیه
م م م پ ش
6
1
3
2
6
8
-2
6
صعود سقوط
مجارستان
روسیه
صربستان
ترکیه
1 مجارستان 2–3 1–1 2–0
2 روسیه 0–0 3–1 1–1
3 صربستان 0–1 5–0 0–0
4 ترکیه 0–1 3–2 2–2
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
روسیه
3 1
صربستان
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
ترکیه
0 1
مجارستان
هفته 2
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
مجارستان
2 3
روسیه
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
صربستان
0 0
ترکیه
هفته 3
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
روسیه
1 1
ترکیه
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
صربستان
0 1
مجارستان
هفته 4
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
روسیه
0 0
مجارستان
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
ترکیه
2 2
صربستان
هفته 5
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
ترکیه
3 2
روسیه
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
مجارستان
1 1
صربستان
هفته 6
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
مجارستان
2 0
ترکیه
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
صربستان
5 0
روسیه
u0644u06ccu06af B u06afu0631u0648u0647 4
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ولز
پ م پ پ پ
6
5
1
0
7
1
6
16
2
فنلاند
پ پ پ پ ش
6
4
0
2
7
5
2
12
3
6
0
3
3
1
4
-3
3
4
بلغارستان
ش ش ش ش م
6
0
2
4
2
7
-5
2
صعود سقوط
ولز
فنلاند
جمهوری ایرلند
بلغارستان
1 ولز 3–1 1–0 1–0
2 فنلاند 0–1 1–0 2–0
3 جمهوری ایرلند 0–0 0–1 0–0
4 بلغارستان 0–1 1–2 1–1
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
بلغارستان
1 1
جمهوری ایرلند
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
فنلاند
0 1
ولز
هفته 2
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
- 16:30
ولز
1 0
بلغارستان
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
جمهوری ایرلند
0 1
فنلاند
هفته 3
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 16:30
جمهوری ایرلند
0 0
ولز
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
فنلاند
2 0
بلغارستان
هفته 4
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
فنلاند
1 0
جمهوری ایرلند
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
بلغارستان
0 1
ولز
هفته 5
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
بلغارستان
1 2
فنلاند
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
ولز
1 0
جمهوری ایرلند
هفته 6
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
جمهوری ایرلند
0 0
بلغارستان
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
ولز
3 1
فنلاند
u0644u06ccu06af C u06afu0631u0648u0647 1
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
مونته نگرو
پ پ ش م پ
6
4
1
1
10
2
8
13
2
لوگزامبورگ
ش پ پ ش م
6
3
1
2
7
5
2
10
3
آذربایجان
پ ش م م م
6
1
3
2
2
4
-2
6
4
قبرس
ش ش م پ ش
6
1
1
4
2
10
-8
4
صعود سقوط
مونته نگرو
لوگزامبورگ
آذربایجان
قبرس
1 مونته نگرو 1–2 2–0 4–0
2 لوگزامبورگ 0–1 0–0 2–0
3 آذربایجان 0–0 1–2 0–0
4 قبرس 0–2 2–1 0–1
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
آذربایجان
1 2
لوگزامبورگ
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
قبرس
0 2
مونته نگرو
هفته 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
قبرس
0 1
آذربایجان
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
لوگزامبورگ
0 1
مونته نگرو
هفته 3
۱۹ مهر ۱۳۹۹
- 16:30
لوگزامبورگ
2 0
قبرس
۱۹ مهر ۱۳۹۹
- 16:30
مونته نگرو
2 0
آذربایجان
هفته 4
۲۲ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
آذربایجان
0 0
قبرس
۲۲ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
مونته نگرو
1 2
لوگزامبورگ
هفته 5
۲۴ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
آذربایجان
0 0
مونته نگرو
۲۴ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
قبرس
2 1
لوگزامبورگ
هفته 6
۲۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
لوگزامبورگ
0 0
آذربایجان
۲۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
مونته نگرو
4 0
قبرس
u0644u06ccu06af C u06afu0631u0648u0647 2
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ارمنستان
پ م م پ پ
6
3
2
1
9
6
3
11
2
مقدونیه
م م م پ ش
6
2
3
1
9
8
1
9
3
گرجستان
م م م ش م
6
1
4
1
6
6
0
7
4
استونی
ش م م ش م
6
0
3
3
5
9
-4
3
صعود سقوط
ارمنستان
مقدونیه
گرجستان
استونی
1 ارمنستان 1–0 2–2 2–0
2 مقدونیه 2–1 1–1 2–1
3 گرجستان 1–2 1–1 0–0
4 استونی 1–1 3–3 0–1
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
- 16:30
مقدونیه
2 1
ارمنستان
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
استونی
0 1
گرجستان
هفته 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
ارمنستان
2 0
استونی
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
گرجستان
1 1
مقدونیه
هفته 3
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
ارمنستان
2 2
گرجستان
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
استونی
3 3
مقدونیه
هفته 4
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
استونی
1 1
ارمنستان
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
مقدونیه
1 1
گرجستان
هفته 5
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
مقدونیه
2 1
استونی
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
گرجستان
1 2
ارمنستان
هفته 6
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
ارمنستان
1 0
مقدونیه
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
گرجستان
0 0
استونی
u0644u06ccu06af C u06afu0631u0648u0647 3
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
اسلوونی
پ پ پ پ م
6
4
2
0
8
1
7
14
2
یونان
پ پ م پ م
6
3
3
0
6
1
5
12
3
کوزوو
ش ش م ش پ
6
1
2
3
4
6
-2
5
4
مولداوی
ش ش ش ش ش
6
0
1
5
1
11
-10
1
صعود سقوط
اسلوونی
یونان
کوزوو
مولداوی
1 اسلوونی 0–0 2–1 1–0
2 یونان 0–0 0–0 2–0
3 کوزوو 0–1 1–2 1–0
4 مولداوی 0–4 0–2 1–1
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
مولداوی
1 1
کوزوو
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
اسلوونی
0 0
یونان
هفته 2
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
اسلوونی
1 0
مولداوی
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
کوزوو
1 2
یونان
هفته 3
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
یونان
2 0
مولداوی
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
کوزوو
0 1
اسلوونی
هفته 4
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
یونان
0 0
کوزوو
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
مولداوی
0 4
اسلوونی
هفته 5
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
مولداوی
0 2
یونان
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
اسلوونی
2 1
کوزوو
هفته 6
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
یونان
0 0
اسلوونی
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
کوزوو
1 0
مولداوی
u0644u06ccu06af C u06afu0631u0648u0647 4
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
آلبانی
ش م م پ پ
6
3
2
1
8
4
4
11
2
بلاروس
پ م پ پ ش
6
3
1
2
10
8
2
10
3
لیتوانی
پ م م ش پ
6
2
2
2
5
7
-2
8
4
قزاقستان
ش م ش ش ش
6
1
1
4
5
9
-4
4
صعود سقوط
آلبانی
بلاروس
لیتوانی
قزاقستان
1 آلبانی 3–2 0–1 3–1
2 بلاروس 0–2 2–0 2–0
3 لیتوانی 0–0 2–2 0–2
4 قزاقستان 0–0 1–2 1–2
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
لیتوانی
0 2
قزاقستان
۱۴ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
بلاروس
0 2
آلبانی
هفته 2
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
- 17:30
قزاقستان
1 2
بلاروس
۱۷ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
آلبانی
0 1
لیتوانی
هفته 3
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 16:30
قزاقستان
0 0
آلبانی
۲۰ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
لیتوانی
2 2
بلاروس
هفته 4
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
لیتوانی
0 0
آلبانی
۲۳ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
بلاروس
2 0
قزاقستان
هفته 5
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
بلاروس
2 0
لیتوانی
۲۵ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
آلبانی
3 1
قزاقستان
هفته 6
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
آلبانی
3 2
بلاروس
۲۸ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
قزاقستان
1 2
لیتوانی
u0644u06ccu06af D u06afu0631u0648u0647 1
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
جزایر فارو
پ م پ م م
6
3
3
0
9
5
4
12
2
مالت
م م پ پ م
6
2
3
1
8
6
2
9
3
لتونی
م م ش م پ
6
1
4
1
8
4
4
7
4
آندورا
ش م ش ش ش
6
0
2
4
1
11
-10
2
صعود
جزایر فارو
مالت
لتونی
آندورا
1 جزایر فارو 3–2 1–1 2–0
2 مالت 1–1 1–1 3–1
3 لتونی 1–1 0–1 0–0
4 آندورا 0–1 0–0 0–5
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
- 19:30
لتونی
0 0
آندورا
۱۳ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
جزایر فارو
3 2
مالت
هفته 2
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
- 16:30
آندورا
0 1
جزایر فارو
۱۶ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
مالت
1 1
لتونی
هفته 3
۱۹ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
جزایر فارو
1 1
لتونی
۱۹ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
آندورا
0 0
مالت
هفته 4
۲۲ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
لتونی
0 1
مالت
۲۲ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
جزایر فارو
2 0
آندورا
هفته 5
۲۴ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
مالت
3 1
آندورا
۲۴ آبان ۱۳۹۹
- 20:30
لتونی
1 1
جزایر فارو
هفته 6
۲۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
آندورا
0 5
لتونی
۲۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
مالت
1 1
جزایر فارو
u0644u06ccu06af D u06afu0631u0648u0647 2
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
4
2
2
0
3
1
2
8
2
4
1
2
1
3
2
1
5
3
4
0
2
2
0
3
-3
2
صعود
جبل ‌الطارق
لیختن اشتاین
سن مارینو
1 جبل ‌الطارق 1–1 1–0
2 لیختن اشتاین 0–1 0–0
3 سن مارینو 0–0 0–2
1
2
3
4
5
6
هفته 1
۱۵ شهریور ۱۳۹۹
- 16:30
جبل ‌الطارق
1 0
سن مارینو
هفته 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۹
- 22:15
سن مارینو
0 2
لیختن اشتاین
هفته 3
۱۹ مهر ۱۳۹۹
- 19:30
لیختن اشتاین
0 1
جبل ‌الطارق
هفته 4
۲۲ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
لیختن اشتاین
0 0
سن مارینو
هفته 5
۲۴ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
سن مارینو
0 0
جبل ‌الطارق
هفته 6
۲۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
جبل ‌الطارق
1 1
لیختن اشتاین

دیدگاهتان را بنویسید

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2018-2019
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
دی اف بی پوکال
2017-2018
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
دی اف بی پوکال
2016-2017
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
بلژیک
competition logo
ژوپیه