لیگ 1 فرانسه

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ م پ پ پ
>
7
5
2
0
13
2
11
17
2
پ پ پ پ پ
>
7
5
0
2
16
3
13
15
3
پ پ پ م م
>
7
4
3
0
15
8
7
15
4
ش ش م پ پ
>
7
4
1
2
10
9
1
13
5
پ پ م پ ش
>
7
4
1
2
10
10
0
13
6
ش م م م پ
>
7
3
3
1
10
8
2
12
7
پ پ م ش م
>
7
3
2
2
13
9
4
11
8
پ ش پ ش م
>
7
3
2
2
10
9
1
11
9
ش م م م پ
>
7
2
4
1
10
7
3
10
10
پ م ش ش ش
>
7
3
1
3
9
10
-1
10
11
پ ش پ ش م
>
7
3
1
3
8
15
-7
10
12
م ش م پ ش
>
7
2
3
2
7
5
2
9
13
پ پ ش پ ش
>
7
3
0
4
11
15
-4
9
14
ش پ م پ م
>
7
2
2
3
7
7
0
8
15
ش م ش ش پ
>
7
2
2
3
9
10
-1
8
16
ش م م پ ش
>
7
2
2
3
9
11
-2
8
17
ش ش م ش پ
>
7
2
1
4
12
14
-2
7
18
ش پ ش ش ش
>
7
1
0
6
6
16
-10
3
19
ش ش ش م ش
>
7
0
2
5
6
13
-7
2
20
ش ش م ش م
>
7
0
2
5
4
14
-10
2
نمایش تمام صفحه
لیل
پاری سن ژرمن
رن
نیس
لانس
مارسی
مونپلیه
موناکو
لیون
سنت اتین
آنژه
بوردو
استاد برست
متز
نانت
نیم
لوریان
استراتبورگ
استاد رنس
دیژون
1لیل 1–1 4–0 1–0 2–0
2پاری سن ژرمن 0–1 6–1 1–0
3رن 2–1 2–1 2–2
4نیس 0–3 2–1 2–1
5لانس 1–0 2–0 2–1
6مارسی 1–1 0–2 3–1 1–1
7مونپلیه 3–1 2–1 4–1 0–1
8موناکو 1–1 2–1 3–2 2–2
9لیون 1–1 0–0 4–1
10سنت اتین 0–3 1–3 2–0 2–0
11آنژه 0–2 3–2 1–1 1–0
12بوردو 0–0 0–0 0–0 3–0
13استاد برست 2–3 1–0 3–2
14متز 0–1 3–1 2–1
15نانت 2–2 3–1 2–1
16نیم 0–4 2–4 1–1 4–0
17لوریان 2–3 1–1 3–1
18استراتبورگ 0–3 0–2 2–3 1–0
19استاد رنس 0–1 0–2 1–3
20دیژون 1–1 2–2 0–1 0–2
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
بوردو
0 0
نانت
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
بوردو
0
0
نانت
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
دیژون
0 1
آنژه
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
دیژون
0
1
آنژه
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیل
1 1
رن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیل
1
1
رن
۲ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
موناکو
2 2
استاد رنس
۲ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
موناکو
2
2
استاد رنس
۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
3 1
استراتبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
3
1
استراتبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نیم
4 0
استاد برست
۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نیم
4
0
استاد برست
۲ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
نیس
2 1
لانس
۲ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
نیس
2
1
لانس
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
مونپلیه
2 1
لیون
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
مونپلیه
2
1
لیون
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
1 0
متز
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
1
0
متز
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
0 2
سنت اتین
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
0
2
سنت اتین
هفته 2
۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیون
4 1
دیژون
۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیون
4
1
دیژون
۸ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
رن
2 1
مونپلیه
۸ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
رن
2
1
مونپلیه
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
استراتبورگ
0 2
نیس
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
استراتبورگ
0
2
نیس
۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
استاد رنس
0 1
لیل
۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
استاد رنس
0
1
لیل
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
0 2
بوردو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
0
2
بوردو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
متز
0 1
موناکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
متز
0
1
موناکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نانت
2 1
نیم
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نانت
2
1
نیم
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سنت اتین
2 0
لوریان
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سنت اتین
2
0
لوریان
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
استاد برست
2 3
مارسی
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
استاد برست
2
3
مارسی
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لانس
1 0
پاری سن ژرمن
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لانس
1
0
پاری سن ژرمن
هفته 3
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
بوردو
0 0
لیون
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
بوردو
0
0
لیون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
مونپلیه
3 1
نیس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
مونپلیه
3
1
نیس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
سنت اتین
2 0
استراتبورگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
سنت اتین
2
0
استراتبورگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
لیل
1 0
متز
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
لیل
1
0
متز
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
دیژون
0 2
استاد برست
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
دیژون
0
2
استاد برست
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
1 0
استاد رنس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
1
0
استاد رنس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
2 3
لانس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
2
3
لانس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نیم
2 4
رن
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نیم
2
4
رن
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
موناکو
2 1
نانت
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
موناکو
2
1
نانت
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
0 1
مارسی
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
0
1
مارسی
هفته 4
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیون
0 0
نیم
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیون
0
0
نیم
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
لانس
2 1
بوردو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
لانس
2
1
بوردو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
رن
2 1
موناکو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
رن
2
1
موناکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
نیس
0 3
پاری سن ژرمن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
نیس
0
3
پاری سن ژرمن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استاد برست
3 2
لوریان
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استاد برست
3
2
لوریان
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
متز
2 1
استاد رنس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
متز
2
1
استاد رنس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
مونپلیه
4 1
آنژه
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
مونپلیه
4
1
آنژه
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استراتبورگ
1 0
دیژون
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استراتبورگ
1
0
دیژون
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
نانت
2 2
سنت اتین
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
نانت
2
2
سنت اتین
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1 1
لیل
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1
1
لیل
هفته 5
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
2 0
نانت
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
2
0
نانت
۵ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
0 3
رن
۵ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
0
3
رن
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1 1
متز
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1
1
متز
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
بوردو
0 0
نیس
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
بوردو
0
0
نیس
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
دیژون
2 2
مونپلیه
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
دیژون
2
2
مونپلیه
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنژه
3 2
استاد برست
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنژه
3
2
استاد برست
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
نیم
1 1
لانس
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
نیم
1
1
لانس
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
موناکو
3 2
استراتبورگ
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
موناکو
3
2
استراتبورگ
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
لوریان
1 1
لیون
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
لوریان
1
1
لیون
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
استاد رنس
0 2
پاری سن ژرمن
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
استاد رنس
0
2
پاری سن ژرمن
هفته 6
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پاری سن ژرمن
6 1
آنژه
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پاری سن ژرمن
6
1
آنژه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 18:30
لانس
2 0
سنت اتین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 18:30
لانس
2
0
سنت اتین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:30
نیس
2 1
نانت
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:30
نیس
2
1
نانت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:30
مونپلیه
0 1
نیم
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:30
مونپلیه
0
1
نیم
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استاد برست
1 0
موناکو
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استاد برست
1
0
موناکو
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
بوردو
3 0
دیژون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
بوردو
3
0
دیژون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
متز
3 1
لوریان
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
متز
3
1
لوریان
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استراتبورگ
0 3
لیل
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استراتبورگ
0
3
لیل
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 18:30
رن
2 2
استاد رنس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 18:30
رن
2
2
استاد رنس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیون
1 1
مارسی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیون
1
1
مارسی
هفته 7
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دیژون
1 1
رن
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دیژون
1
1
رن
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
نیم
0 4
پاری سن ژرمن
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
نیم
0
4
پاری سن ژرمن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
استاد رنس
1 3
لوریان
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
استاد رنس
1
3
لوریان
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
3 1
بوردو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
3
1
بوردو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
استراتبورگ
2 3
لیون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
استراتبورگ
2
3
لیون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنژه
1 1
متز
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنژه
1
1
متز
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
موناکو
1 1
مونپلیه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
موناکو
1
1
مونپلیه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
نانت
3 1
استاد برست
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
نانت
3
1
استاد برست
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
1 3
نیس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
1
3
نیس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
4 0
لانس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
4
0
لانس
هفته 8
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:30
رن
- -
آنژه
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:30
رن
-
-
آنژه
۳ آبان ۱۳۹۹ 18:30
لوریان
- -
مارسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 18:30
لوریان
-
-
مارسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
پاری سن ژرمن
- -
دیژون
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
پاری سن ژرمن
-
-
دیژون
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:30
لانس
- -
نانت
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:30
لانس
-
-
نانت
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
متز
- -
سنت اتین
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
متز
-
-
سنت اتین
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
مونپلیه
- -
استاد رنس
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
مونپلیه
-
-
استاد رنس
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
استاد برست
- -
استراتبورگ
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
استاد برست
-
-
استراتبورگ
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
بوردو
- -
نیم
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
بوردو
-
-
نیم
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نیس
- -
لیل
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نیس
-
-
لیل
۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
لیون
- -
موناکو
۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
لیون
-
-
موناکو
هفته 9
۹ آبان ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
- -
لانس
۹ آبان ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
-
-
لانس
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
رن
- -
استاد برست
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
رن
-
-
استاد برست
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
نانت
- -
پاری سن ژرمن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
نانت
-
-
پاری سن ژرمن
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 15:30
سنت اتین
- -
مونپلیه
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 15:30
سنت اتین
-
-
مونپلیه
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
دیژون
- -
لوریان
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
دیژون
-
-
لوریان
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
- -
نیس
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
-
-
نیس
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استاد رنس
- -
استراتبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استاد رنس
-
-
استراتبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
نیم
- -
متز
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
نیم
-
-
متز
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
موناکو
- -
بوردو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
موناکو
-
-
بوردو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لیل
- -
لیون
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لیل
-
-
لیون
هفته 10
۱۸ آبان ۱۳۹۹
لانس
- -
استاد رنس
۱۸ آبان ۱۳۹۹
لانس
-
-
استاد رنس
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استاد برست
- -
لیل
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استاد برست
-
-
لیل
۱۸ آبان ۱۳۹۹
بوردو
- -
مونپلیه
۱۸ آبان ۱۳۹۹
بوردو
-
-
مونپلیه
۱۸ آبان ۱۳۹۹
لوریان
- -
نانت
۱۸ آبان ۱۳۹۹
لوریان
-
-
نانت
۱۸ آبان ۱۳۹۹
متز
- -
دیژون
۱۸ آبان ۱۳۹۹
متز
-
-
دیژون
۱۸ آبان ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
- -
رن
۱۸ آبان ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
-
-
رن
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استراتبورگ
- -
مارسی
۱۸ آبان ۱۳۹۹
استراتبورگ
-
-
مارسی
۱۸ آبان ۱۳۹۹
نیم
- -
آنژه
۱۸ آبان ۱۳۹۹
نیم
-
-
آنژه
۱۸ آبان ۱۳۹۹
نیس
- -
موناکو
۱۸ آبان ۱۳۹۹
نیس
-
-
موناکو
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لیون
- -
سنت اتین
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لیون
-
-
سنت اتین
هفته 11
۲ آذر ۱۳۹۹
لیل
- -
لوریان
۲ آذر ۱۳۹۹
لیل
-
-
لوریان
۲ آذر ۱۳۹۹
دیژون
- -
لانس
۲ آذر ۱۳۹۹
دیژون
-
-
لانس
۲ آذر ۱۳۹۹
استاد برست
- -
سنت اتین
۲ آذر ۱۳۹۹
استاد برست
-
-
سنت اتین
۲ آذر ۱۳۹۹
آنژه
- -
لیون
۲ آذر ۱۳۹۹
آنژه
-
-
لیون
۲ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
نیس
۲ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
نیس
۲ آذر ۱۳۹۹
موناکو
- -
پاری سن ژرمن
۲ آذر ۱۳۹۹
موناکو
-
-
پاری سن ژرمن
۲ آذر ۱۳۹۹
استاد رنس
- -
نیم
۲ آذر ۱۳۹۹
استاد رنس
-
-
نیم
۲ آذر ۱۳۹۹
نانت
- -
متز
۲ آذر ۱۳۹۹
نانت
-
-
متز
۲ آذر ۱۳۹۹
مونپلیه
- -
استراتبورگ
۲ آذر ۱۳۹۹
مونپلیه
-
-
استراتبورگ
۲ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
بوردو
۲ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
بوردو
هفته 12
۹ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
نانت
۹ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
نانت
۹ آذر ۱۳۹۹
لیون
- -
استاد رنس
۹ آذر ۱۳۹۹
لیون
-
-
استاد رنس
۹ آذر ۱۳۹۹
لوریان
- -
مونپلیه
۹ آذر ۱۳۹۹
لوریان
-
-
مونپلیه
۹ آذر ۱۳۹۹
لانس
- -
آنژه
۹ آذر ۱۳۹۹
لانس
-
-
آنژه
۹ آذر ۱۳۹۹
متز
- -
استاد برست
۹ آذر ۱۳۹۹
متز
-
-
استاد برست
۹ آذر ۱۳۹۹
موناکو
- -
نیم
۹ آذر ۱۳۹۹
موناکو
-
-
نیم
۹ آذر ۱۳۹۹
سنت اتین
- -
لیل
۹ آذر ۱۳۹۹
سنت اتین
-
-
لیل
۹ آذر ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
- -
بوردو
۹ آذر ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
-
-
بوردو
۹ آذر ۱۳۹۹
نیس
- -
دیژون
۹ آذر ۱۳۹۹
نیس
-
-
دیژون
۹ آذر ۱۳۹۹
استراتبورگ
- -
رن
۹ آذر ۱۳۹۹
استراتبورگ
-
-
رن
هفته 13
۱۶ آذر ۱۳۹۹
لیل
- -
موناکو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
لیل
-
-
موناکو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
دیژون
- -
سنت اتین
۱۶ آذر ۱۳۹۹
دیژون
-
-
سنت اتین
۱۶ آذر ۱۳۹۹
بوردو
- -
استاد برست
۱۶ آذر ۱۳۹۹
بوردو
-
-
استاد برست
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آنژه
- -
لوریان
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آنژه
-
-
لوریان
۱۶ آذر ۱۳۹۹
متز
- -
لیون
۱۶ آذر ۱۳۹۹
متز
-
-
لیون
۱۶ آذر ۱۳۹۹
مونپلیه
- -
پاری سن ژرمن
۱۶ آذر ۱۳۹۹
مونپلیه
-
-
پاری سن ژرمن
۱۶ آذر ۱۳۹۹
استاد رنس
- -
نیس
۱۶ آذر ۱۳۹۹
استاد رنس
-
-
نیس
۱۶ آذر ۱۳۹۹
نیم
- -
مارسی
۱۶ آذر ۱۳۹۹
نیم
-
-
مارسی
۱۶ آذر ۱۳۹۹
نانت
- -
استراتبورگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹
نانت
-
-
استراتبورگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
لانس
۱۶ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
لانس
هفته 14
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لیل
- -
بوردو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لیل
-
-
بوردو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لانس
- -
مونپلیه
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لانس
-
-
مونپلیه
۲۳ آذر ۱۳۹۹
استاد برست
- -
استاد رنس
۲۳ آذر ۱۳۹۹
استاد برست
-
-
استاد رنس
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لوریان
- -
نیم
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لوریان
-
-
نیم
۲۳ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
موناکو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
موناکو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
سنت اتین
- -
آنژه
۲۳ آذر ۱۳۹۹
سنت اتین
-
-
آنژه
۲۳ آذر ۱۳۹۹
استراتبورگ
- -
متز
۲۳ آذر ۱۳۹۹
استراتبورگ
-
-
متز
۲۳ آذر ۱۳۹۹
نیس
- -
رن
۲۳ آذر ۱۳۹۹
نیس
-
-
رن
۲۳ آذر ۱۳۹۹
نانت
- -
دیژون
۲۳ آذر ۱۳۹۹
نانت
-
-
دیژون
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
- -
لیون
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
-
-
لیون
هفته 15
۲۶ آذر ۱۳۹۹
لیون
- -
استاد برست
۲۶ آذر ۱۳۹۹
لیون
-
-
استاد برست
۲۶ آذر ۱۳۹۹
دیژون
- -
لیل
۲۶ آذر ۱۳۹۹
دیژون
-
-
لیل
۲۶ آذر ۱۳۹۹
بوردو
- -
سنت اتین
۲۶ آذر ۱۳۹۹
بوردو
-
-
سنت اتین
۲۶ آذر ۱۳۹۹
آنژه
- -
استراتبورگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹
آنژه
-
-
استراتبورگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹
موناکو
- -
لانس
۲۶ آذر ۱۳۹۹
موناکو
-
-
لانس
۲۶ آذر ۱۳۹۹
مونپلیه
- -
متز
۲۶ آذر ۱۳۹۹
مونپلیه
-
-
متز
۲۶ آذر ۱۳۹۹
استاد رنس
- -
نانت
۲۶ آذر ۱۳۹۹
استاد رنس
-
-
نانت
۲۶ آذر ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
- -
لوریان
۲۶ آذر ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
-
-
لوریان
۲۶ آذر ۱۳۹۹
نیم
- -
نیس
۲۶ آذر ۱۳۹۹
نیم
-
-
نیس
۲۶ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
مارسی
۲۶ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
مارسی
هفته 16
۳۰ آذر ۱۳۹۹
لوریان
- -
رن
۳۰ آذر ۱۳۹۹
لوریان
-
-
رن
۳۰ آذر ۱۳۹۹
دیژون
- -
موناکو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
دیژون
-
-
موناکو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
استاد برست
- -
مونپلیه
۳۰ آذر ۱۳۹۹
استاد برست
-
-
مونپلیه
۳۰ آذر ۱۳۹۹
مارسی
- -
استاد رنس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
مارسی
-
-
استاد رنس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
متز
- -
لانس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
متز
-
-
لانس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
سنت اتین
- -
نیم
۳۰ آذر ۱۳۹۹
سنت اتین
-
-
نیم
۳۰ آذر ۱۳۹۹
استراتبورگ
- -
بوردو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
استراتبورگ
-
-
بوردو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
نیس
- -
لیون
۳۰ آذر ۱۳۹۹
نیس
-
-
لیون
۳۰ آذر ۱۳۹۹
نانت
- -
آنژه
۳۰ آذر ۱۳۹۹
نانت
-
-
آنژه
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لیل
- -
پاری سن ژرمن
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لیل
-
-
پاری سن ژرمن
هفته 17
۳ دی ۱۳۹۹
لیون
- -
نانت
۳ دی ۱۳۹۹
لیون
-
-
نانت
۳ دی ۱۳۹۹
لانس
- -
استاد برست
۳ دی ۱۳۹۹
لانس
-
-
استاد برست
۳ دی ۱۳۹۹
بوردو
- -
استاد رنس
۳ دی ۱۳۹۹
بوردو
-
-
استاد رنس
۳ دی ۱۳۹۹
آنژه
- -
مارسی
۳ دی ۱۳۹۹
آنژه
-
-
مارسی
۳ دی ۱۳۹۹
موناکو
- -
سنت اتین
۳ دی ۱۳۹۹
موناکو
-
-
سنت اتین
۳ دی ۱۳۹۹
مونپلیه
- -
لیل
۳ دی ۱۳۹۹
مونپلیه
-
-
لیل
۳ دی ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
- -
استراتبورگ
۳ دی ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
-
-
استراتبورگ
۳ دی ۱۳۹۹
نیم
- -
دیژون
۳ دی ۱۳۹۹
نیم
-
-
دیژون
۳ دی ۱۳۹۹
نیس
- -
لوریان
۳ دی ۱۳۹۹
نیس
-
-
لوریان
۳ دی ۱۳۹۹
رن
- -
متز
۳ دی ۱۳۹۹
رن
-
-
متز
هفته 18
۱۷ دی ۱۳۹۹
لیون
- -
لانس
۱۷ دی ۱۳۹۹
لیون
-
-
لانس
۱۷ دی ۱۳۹۹
لوریان
- -
موناکو
۱۷ دی ۱۳۹۹
لوریان
-
-
موناکو
۱۷ دی ۱۳۹۹
لیل
- -
آنژه
۱۷ دی ۱۳۹۹
لیل
-
-
آنژه
۱۷ دی ۱۳۹۹
استاد برست
- -
نیس
۱۷ دی ۱۳۹۹
استاد برست
-
-
نیس
۱۷ دی ۱۳۹۹
مارسی
- -
مونپلیه
۱۷ دی ۱۳۹۹
مارسی
-
-
مونپلیه
۱۷ دی ۱۳۹۹
متز
- -
بوردو
۱۷ دی ۱۳۹۹
متز
-
-
بوردو
۱۷ دی ۱۳۹۹
سنت اتین
- -
پاری سن ژرمن
۱۷ دی ۱۳۹۹
سنت اتین
-
-
پاری سن ژرمن
۱۷ دی ۱۳۹۹
استاد رنس
- -
دیژون
۱۷ دی ۱۳۹۹
استاد رنس
-
-
دیژون
۱۷ دی ۱۳۹۹
نانت
- -
رن
۱۷ دی ۱۳۹۹
نانت
-
-
رن
۱۷ دی ۱۳۹۹
استراتبورگ
- -
نیم
۱۷ دی ۱۳۹۹
استراتبورگ
-
-
نیم
هفته 19
۲۱ دی ۱۳۹۹
متز
- -
نیس
۲۱ دی ۱۳۹۹
متز
-
-
نیس
۲۱ دی ۱۳۹۹
لانس
- -
استراتبورگ
۲۱ دی ۱۳۹۹
لانس
-
-
استراتبورگ
۲۱ دی ۱۳۹۹
دیژون
- -
مارسی
۲۱ دی ۱۳۹۹
دیژون
-
-
مارسی
۲۱ دی ۱۳۹۹
بوردو
- -
لوریان
۲۱ دی ۱۳۹۹
بوردو
-
-
لوریان
۲۱ دی ۱۳۹۹
موناکو
- -
آنژه
۲۱ دی ۱۳۹۹
موناکو
-
-
آنژه
۲۱ دی ۱۳۹۹
مونپلیه
- -
نانت
۲۱ دی ۱۳۹۹
مونپلیه
-
-
نانت
۲۱ دی ۱۳۹۹
استاد رنس
- -
سنت اتین
۲۱ دی ۱۳۹۹
استاد رنس
-
-
سنت اتین
۲۱ دی ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
- -
استاد برست
۲۱ دی ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
-
-
استاد برست
۲۱ دی ۱۳۹۹
نیم
- -
لیل
۲۱ دی ۱۳۹۹
نیم
-
-
لیل
۲۱ دی ۱۳۹۹
رن
- -
لیون
۲۱ دی ۱۳۹۹
رن
-
-
لیون
هفته 20
۱ بهمن ۱۳۹۹
لوریان
- -
دیژون
۱ بهمن ۱۳۹۹
لوریان
-
-
دیژون
۱ بهمن ۱۳۹۹
لیل
- -
استاد رنس
۱ بهمن ۱۳۹۹
لیل
-
-
استاد رنس
۱ بهمن ۱۳۹۹
استاد برست
- -
رن
۱ بهمن ۱۳۹۹
استاد برست
-
-
رن
۱ بهمن ۱۳۹۹
آنژه
- -
پاری سن ژرمن
۱ بهمن ۱۳۹۹
آنژه
-
-
پاری سن ژرمن
۱ بهمن ۱۳۹۹
لیون
- -
متز
۱ بهمن ۱۳۹۹
لیون
-
-
متز
۱ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
- -
نیم
۱ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
-
-
نیم
۱ بهمن ۱۳۹۹
نیس
- -
بوردو
۱ بهمن ۱۳۹۹
نیس
-
-
بوردو
۱ بهمن ۱۳۹۹
نانت
- -
لانس
۱ بهمن ۱۳۹۹
نانت
-<