لیگ 1 فرانسه

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
م پ م پ پ
>
13
3
4
44
11
33
42
2
م پ ش پ پ
>
12
6
2
35
15
20
42
3
پ پ پ م ش
>
11
7
2
39
19
20
40
4
پ م پ پ پ
>
11
3
6
39
29
10
36
5
پ پ م م پ
>
10
6
4
30
22
8
36
6
م ش پ م ش
>
9
5
4
26
18
8
32
7
م پ پ ش ش
>
9
3
8
25
31
-6
30
8
پ ش م پ پ
>
8
5
7
23
21
2
29
9
پ ش م م پ
>
7
7
6
21
18
3
28
10
ش پ ش ش م
>
8
4
7
29
29
0
28
11
م ش ش م ش
>
8
4
8
33
35
-2
28
12
م ش پ ش ش
>
8
2
10
31
36
-5
26
13
ش ش پ پ پ
>
7
2
11
29
32
-3
23
14
ش م ش م ش
>
6
5
8
22
28
-6
23
15
م پ م پ ش
>
5
6
9
28
31
-3
21
16
م م م ش ش
>
4
7
9
20
30
-10
19
17
م ش م م م
>
3
9
8
20
32
-12
18
18
م ش ش ش پ
>
4
3
13
16
41
-25
15
19
ش ش پ م م
>
2
8
9
12
26
-14
14
20
ش ش م ش ش
>
3
3
13
20
38
-18
12
نمایش تمام صفحه
پاری سن ژرمن
لیل
لیون
موناکو
رن
مارسی
آنژه
بوردو
متز
لانس
مونپلیه
استاد برست
استراتبورگ
نیس
استاد رنس
سنت اتین
نانت
نیم
دیژون
لوریان
1پاری سن ژرمن 0–1 3–0 0–1 6–1 2–2 1–0 3–0 4–0 4–0 2–0
2لیل 0–0 1–1 2–1 1–1 1–2 2–1 1–0 4–0 2–1 2–0 4–0
3لیون 4–1 1–1 0–1 3–2 2–2 3–0 2–1 3–0 0–0 4–1
4موناکو 3–2 3–0 4–0 0–3 1–1 3–2 2–2 2–2 2–1 3–0
5رن 2–2 2–1 2–1 1–2 0–1 1–0 0–2 2–1 2–1 2–2
6مارسی 1–1 2–1 3–1 1–1 3–1 1–1 0–2 3–1 1–2
7آنژه 0–1 0–1 2–1 0–2 1–1 3–2 0–2 0–3 1–0 2–0
8بوردو 0–0 0–2 1–0 0–0 1–3 1–2 0–0 2–0 3–0 2–1
9متز 1–3 0–1 0–0 2–0 0–2 1–1 2–1 2–0 1–1 3–1
10لانس 1–0 1–3 2–1 2–3 2–1 0–1 4–4 2–0 1–1
11مونپلیه 1–3 2–3 2–1 2–3 4–1 0–2 4–3 3–1 0–4 1–1 0–1
12استاد برست 3–2 1–0 1–2 2–3 2–2 0–3 2–0 2–1 4–1 3–2
13استراتبورگ 0–3 2–3 1–1 0–1 0–2 2–2 0–2 1–0 5–0 1–0
14نیس 0–3 1–1 1–4 1–2 0–1 0–3 2–1 2–1 1–3 2–2
15استاد رنس 0–2 0–1 2–1 0–0 3–1 3–2 0–1 0–0 1–3
16سنت اتین 1–1 1–1 0–3 0–0 0–1 2–0 1–3 2–2 2–0
17نانت 0–3 0–0 1–1 1–1 1–1 3–1 0–4 2–2 2–1 1–1
18نیم 0–4 0–1 2–4 0–2 1–5 0–1 1–1 4–0 0–2 1–3
19دیژون 0–2 0–1 1–1 0–0 0–1 0–1 2–2 0–2 0–0 0–0
20لوریان 1–1 2–5 0–3 0–1 2–3 0–1 3–1 0–2 3–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
بوردو
0 0
نانت
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
بوردو
0
0
نانت
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
دیژون
0 1
آنژه
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
دیژون
0
1
آنژه
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیل
1 1
رن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیل
1
1
رن
۲ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
موناکو
2 2
استاد رنس
۲ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
موناکو
2
2
استاد رنس
۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
3 1
استراتبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
3
1
استراتبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نیم
4 0
استاد برست
۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نیم
4
0
استاد برست
۲ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
نیس
2 1
لانس
۲ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
نیس
2
1
لانس
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
مونپلیه
2 1
لیون
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
مونپلیه
2
1
لیون
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
1 0
متز
۲۶ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
1
0
متز
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
0 2
سنت اتین
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
0
2
سنت اتین
هفته 2
۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیون
4 1
دیژون
۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیون
4
1
دیژون
۸ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
رن
2 1
مونپلیه
۸ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
رن
2
1
مونپلیه
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
استراتبورگ
0 2
نیس
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
استراتبورگ
0
2
نیس
۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
استاد رنس
0 1
لیل
۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
استاد رنس
0
1
لیل
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
0 2
بوردو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
0
2
بوردو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
متز
0 1
موناکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
متز
0
1
موناکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نانت
2 1
نیم
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نانت
2
1
نیم
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سنت اتین
2 0
لوریان
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سنت اتین
2
0
لوریان
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
استاد برست
2 3
مارسی
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
استاد برست
2
3
مارسی
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لانس
1 0
پاری سن ژرمن
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لانس
1
0
پاری سن ژرمن
هفته 3
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
بوردو
0 0
لیون
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
بوردو
0
0
لیون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
مونپلیه
3 1
نیس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
مونپلیه
3
1
نیس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
سنت اتین
2 0
استراتبورگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
سنت اتین
2
0
استراتبورگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
لیل
1 0
متز
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
لیل
1
0
متز
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
دیژون
0 2
استاد برست
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
دیژون
0
2
استاد برست
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
1 0
استاد رنس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
1
0
استاد رنس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
2 3
لانس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
2
3
لانس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نیم
2 4
رن
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نیم
2
4
رن
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
موناکو
2 1
نانت
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
موناکو
2
1
نانت
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
0 1
مارسی
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
0
1
مارسی
هفته 4
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیون
0 0
نیم
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیون
0
0
نیم
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
لانس
2 1
بوردو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
لانس
2
1
بوردو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
رن
2 1
موناکو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
رن
2
1
موناکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
نیس
0 3
پاری سن ژرمن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
نیس
0
3
پاری سن ژرمن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استاد برست
3 2
لوریان
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استاد برست
3
2
لوریان
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
متز
2 1
استاد رنس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
متز
2
1
استاد رنس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
مونپلیه
4 1
آنژه
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
مونپلیه
4
1
آنژه
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استراتبورگ
1 0
دیژون
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استراتبورگ
1
0
دیژون
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
نانت
2 2
سنت اتین
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
نانت
2
2
سنت اتین
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1 1
لیل
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1
1
لیل
هفته 5
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
2 0
نانت
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
2
0
نانت
۵ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
0 3
رن
۵ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
0
3
رن
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1 1
متز
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
1
1
متز
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
بوردو
0 0
نیس
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
بوردو
0
0
نیس
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
دیژون
2 2
مونپلیه
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
دیژون
2
2
مونپلیه
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنژه
3 2
استاد برست
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنژه
3
2
استاد برست
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
نیم
1 1
لانس
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
نیم
1
1
لانس
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
موناکو
3 2
استراتبورگ
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
موناکو
3
2
استراتبورگ
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
لوریان
1 1
لیون
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
لوریان
1
1
لیون
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
استاد رنس
0 2
پاری سن ژرمن
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
استاد رنس
0
2
پاری سن ژرمن
هفته 6
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پاری سن ژرمن
6 1
آنژه
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پاری سن ژرمن
6
1
آنژه
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 18:30
لانس
2 0
سنت اتین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 18:30
لانس
2
0
سنت اتین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:30
نیس
2 1
نانت
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:30
نیس
2
1
نانت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:30
مونپلیه
0 1
نیم
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:30
مونپلیه
0
1
نیم
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استاد برست
1 0
موناکو
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استاد برست
1
0
موناکو
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
بوردو
3 0
دیژون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
بوردو
3
0
دیژون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
متز
3 1
لوریان
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
متز
3
1
لوریان
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استراتبورگ
0 3
لیل
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
استراتبورگ
0
3
لیل
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 18:30
رن
2 2
استاد رنس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 18:30
رن
2
2
استاد رنس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیون
1 1
مارسی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیون
1
1
مارسی
هفته 7
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دیژون
1 1
رن
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دیژون
1
1
رن
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
نیم
0 4
پاری سن ژرمن
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
نیم
0
4
پاری سن ژرمن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
استاد رنس
1 3
لوریان
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
استاد رنس
1
3
لوریان
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
3 1
بوردو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
مارسی
3
1
بوردو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
استراتبورگ
2 3
لیون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
استراتبورگ
2
3
لیون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنژه
1 1
متز
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
آنژه
1
1
متز
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
موناکو
1 1
مونپلیه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
موناکو
1
1
مونپلیه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
نانت
3 1
استاد برست
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:30
نانت
3
1
استاد برست
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
1 3
نیس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
1
3
نیس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
4 0
لانس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:30
لیل
4
0
لانس
هفته 8
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:30
رن
1 2
آنژه
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:30
رن
1
2
آنژه
۳ آبان ۱۳۹۹ 18:30
لوریان
0 1
مارسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 18:30
لوریان
0
1
مارسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
پاری سن ژرمن
4 0
دیژون
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
پاری سن ژرمن
4
0
دیژون
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
متز
2 0
سنت اتین
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
متز
2
0
سنت اتین
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
مونپلیه
0 4
استاد رنس
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
مونپلیه
0
4
استاد رنس
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استاد برست
0 3
استراتبورگ
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استاد برست
0
3
استراتبورگ
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
بوردو
2 0
نیم
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
بوردو
2
0
نیم
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:30
نیس
1 1
لیل
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:30
نیس
1
1
لیل
۴ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لیون
4 1
موناکو
۴ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لیون
4
1
موناکو
Stade Bollaert-Delelis ۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
لانس
1 1
نانت
۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
1
نانت
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 9
Roazhon Park ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
رن
2 1
استاد برست
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Roazhon Park
رن
2
1
استاد برست
| Roazhon Park
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
نانت
0 3
پاری سن ژرمن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
3
پاری سن ژرمن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Geoffroy-Guichard ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 15:30
سنت اتین
0 1
مونپلیه
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 15:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
1
مونپلیه
| Stade Geoffroy-Guichard
Stade Gaston-Gérard ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
دیژون
0 0
لوریان
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
0
لوریان
| Stade Gaston-Gérard
Stade Raymond-Kopa ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
0 3
نیس
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
3
نیس
| Stade Raymond-Kopa
Stade Auguste-Delaune II ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استاد رنس
2 1
استراتبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
2
1
استراتبورگ
| Stade Auguste-Delaune II
Stade des Costières ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
نیم
0 1
متز
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade des Costières
نیم
0
1
متز
| Stade des Costières
Stade Louis II ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
موناکو
4 0
بوردو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Stade Louis II
موناکو
4
0
بوردو
| Stade Louis II
Stade Pierre-Mauroy ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لیل
1 1
لیون
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Stade Pierre-Mauroy
لیل
1
1
لیون
| Stade Pierre-Mauroy
۱ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
- -
لانس
۱ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
-
-
لانس
هفته 10
Stade de la Meinau ۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:30
استراتبورگ
0 1
مارسی
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
0
1
مارسی
| Stade de la Meinau
Stade Matmut-Atlantique ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:30
بوردو
0 2
مونپلیه
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
2
مونپلیه
| Stade Matmut-Atlantique
Parc des Princes ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
3 0
رن
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
0
رن
| Parc des Princes
Stade Francis-Le Blé ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 15:30
استاد برست
3 2
لیل
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 15:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
3
2
لیل
| Stade Francis-Le Blé
Stade Bollaert-Delelis ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
لانس
4 4
استاد رنس
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
4
4
استاد رنس
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
0 2
نانت
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
2
نانت
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Saint-Symphorien ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
متز
1 1
دیژون
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade Saint-Symphorien
متز
1
1
دیژون
| Stade Saint-Symphorien
Stade des Costières ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
نیم
1 5
آنژه
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade des Costières
نیم
1
5
آنژه
| Stade des Costières
Allianz Riviera ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
نیس
1 2
موناکو
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Allianz Riviera
نیس
1
2
موناکو
| Allianz Riviera
Groupama Stadium ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
لیون
2 1
سنت اتین
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Groupama Stadium
لیون
2
1
سنت اتین
| Groupama Stadium
هفته 11
Roazhon Park ۳۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
رن
0 1
بوردو
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Roazhon Park
رن
0
1
بوردو
| Roazhon Park
Stade Louis II ۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
موناکو
3 2
پاری سن ژرمن
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Stade Louis II
موناکو
3
2
پاری سن ژرمن
| Stade Louis II
Stade Francis-Le Blé ۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
استاد برست
4 1
سنت اتین
۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
4
1
سنت اتین
| Stade Francis-Le Blé
۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
- -
نیس
۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مارسی
-
-
نیس
به تعویق افتاد
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
نانت
1 1
متز
۲ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
1
متز
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Gaston-Gérard ۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
دیژون
0 1
لانس
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
1
لانس
| Stade Gaston-Gérard
Stade Auguste-Delaune II ۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
استاد رنس
0 1
نیم
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
1
نیم
| Stade Auguste-Delaune II
Stade de la Mosson ۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
مونپلیه
4 3
استراتبورگ
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
4
3
استراتبورگ
| Stade de la Mosson
Stade Raymond-Kopa ۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
آنژه
0 1
لیون
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
1
لیون
| Stade Raymond-Kopa
Stade Pierre-Mauroy ۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لیل
4 0
لوریان
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade Pierre-Mauroy
لیل
4
0
لوریان
| Stade Pierre-Mauroy
هفته 12
Stade de la Meinau ۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
استراتبورگ
1 1
رن
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
رن
| Stade de la Meinau
Orange Vélodrome ۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
مارسی
3 1
نانت
۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Orange Vélodrome
مارسی
3
1
نانت
| Orange Vélodrome
Parc des Princes ۸ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
2 2
بوردو
۸ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
2
بوردو
| Parc des Princes
Groupama Stadium ۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
لیون
3 0
استاد رنس
۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Groupama Stadium
لیون
3
0
استاد رنس
| Groupama Stadium
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
0 1
مونپلیه
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
1
مونپلیه
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Bollaert-Delelis ۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
لانس
1 3
آنژه
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
3
آنژه
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Saint-Symphorien ۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
متز
0 2
استاد برست
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
2
استاد برست
| Stade Saint-Symphorien
Stade Louis II ۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
موناکو
3 0
نیم
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Louis II
موناکو
3
0
نیم
| Stade Louis II
Allianz Riviera ۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
نیس
1 3
دیژون
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Allianz Riviera
نیس
1
3
دیژون
| Allianz Riviera
Stade Geoffroy-Guichard ۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
سنت اتین
1 1
لیل
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
1
لیل
| Stade Geoffroy-Guichard
هفته 13
Stade des Costières ۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
نیم
0 2
مارسی
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade des Costières
نیم
0
2
مارسی
| Stade des Costières
Roazhon Park ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
رن
0 2
لانس
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Roazhon Park
رن
0
2
لانس
| Roazhon Park
Stade de la Mosson ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مونپلیه
1 3
پاری سن ژرمن
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
3
پاری سن ژرمن
| Stade de la Mosson
Stade Pierre-Mauroy ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 15:30
لیل
2 1
موناکو
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Stade Pierre-Mauroy
لیل
2
1
موناکو
| Stade Pierre-Mauroy
Stade Gaston-Gérard ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
دیژون
0 0
سنت اتین
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
0
سنت اتین
| Stade Gaston-Gérard
Stade Matmut-Atlantique ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
بوردو
1 0
استاد برست
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
1
0
استاد برست
| Stade Matmut-Atlantique
Stade Raymond-Kopa ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
آنژه
2 0
لوریان
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
2
0
لوریان
| Stade Raymond-Kopa
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
نانت
0 4
استراتبورگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
4
استراتبورگ
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Auguste-Delaune II ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
استاد رنس
0 0
نیس
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
0
نیس
| Stade Auguste-Delaune II
Stade Saint-Symphorien ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
متز
1 3
لیون
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade Saint-Symphorien
متز
1
3
لیون
| Stade Saint-Symphorien
هفته 14
Stade Geoffroy-Guichard ۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
سنت اتین
0 0
آنژه
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
0
آنژه
| Stade Geoffroy-Guichard
Orange Vélodrome ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
مارسی
2 1
موناکو
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Orange Vélodrome
مارسی
2
1
موناکو
| Orange Vélodrome
Stade Bollaert-Delelis ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لانس
2 3
مونپلیه
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
3
مونپلیه
| Stade Bollaert-Delelis
Allianz Riviera ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 15:30
نیس
0 1
رن
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Allianz Riviera
نیس
0
1
رن
| Allianz Riviera
Stade Francis-Le Blé ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
استاد برست
2 1
استاد رنس
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
1
استاد رنس
| Stade Francis-Le Blé
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
لوریان
3 0
نیم
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
3
0
نیم
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade de la Meinau ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
استراتبورگ
2 2
متز
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
2
متز
| Stade de la Meinau
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
نانت
1 1
دیژون
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
1
دیژون
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Pierre-Mauroy ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
لیل
2 1
بوردو
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Stade Pierre-Mauroy
لیل
2
1
بوردو
| Stade Pierre-Mauroy
Parc des Princes ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
0 1
لیون
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
0
1
لیون
| Parc des Princes
هفته 15
Stade Gaston-Gérard ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
دیژون
0 2
لیل
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
2
لیل
| Stade Gaston-Gérard
Stade Raymond-Kopa ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آنژه
0 2
استراتبورگ
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
2
استراتبورگ
| Stade Raymond-Kopa
Stade de la Mosson ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
مونپلیه
0 2
متز
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
2
متز
| Stade de la Mosson
Stade Auguste-Delaune II ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
استاد رنس
3 2
نانت
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
3
2
نانت
| Stade Auguste-Delaune II
Stade des Costières ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
نیم
0 2
نیس
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade des Costières
نیم
0
2
نیس
| Stade des Costières
Groupama Stadium ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لیون
2 2
استاد برست
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Groupama Stadium
لیون
2
2
استاد برست
| Groupama Stadium
Stade Matmut-Atlantique ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
بوردو
1 2
سنت اتین
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
1
2
سنت اتین
| Stade Matmut-Atlantique
Stade Louis II ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
موناکو
0 3
لانس
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade Louis II
موناکو
0
3
لانس
| Stade Louis II
Parc des Princes ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
2 0
لوریان
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
0
لوریان
| Parc des Princes
Roazhon Park ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
رن
2 1
مارسی
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Roazhon Park
رن
2
1
مارسی
| Roazhon Park
هفته 16
Stade Saint-Symphorien ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
متز
2 0
لانس
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Stade Saint-Symphorien
متز
2
0
لانس
| Stade Saint-Symphorien
Orange Vélodrome ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 21:30
مارسی
1 1
استاد رنس
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Orange Vélodrome
مارسی
1
1
استاد رنس
| Orange Vélodrome
Allianz Riviera ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
نیس
1 4
لیون
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Allianz Riviera
نیس
1
4
لیون
| Allianz Riviera
Stade Francis-Le Blé ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 15:30
استاد برست
2 2
مونپلیه
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 15:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
2
مونپلیه
| Stade Francis-Le Blé
Stade Gaston-Gérard ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:30
دیژون
0 1
موناکو
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
1
موناکو
| Stade Gaston-Gérard
Stade Geoffroy-Guichard ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:30
سنت اتین
2 2
نیم
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
2
2
نیم
| Stade Geoffroy-Guichard
Stade de la Meinau ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:30
استراتبورگ
0 2
بوردو
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
0
2
بوردو
| Stade de la Meinau
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:30
نانت
1 1
آنژه
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
1
آنژه
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
لوریان
0 3
رن
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
3
رن
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Pierre-Mauroy ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لیل
0 0
پاری سن ژرمن
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stade Pierre-Mauroy
لیل
0
0
پاری سن ژرمن
| Stade Pierre-Mauroy
هفته 17
Stade Bollaert-Delelis ۳ دی ۱۳۹۹ 21:30
لانس
2 1
استاد برست
۳ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
1
استاد برست
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Matmut-Atlantique ۳ دی ۱۳۹۹ 21:30
بوردو
1 3
استاد رنس
۳ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
1
3
استاد رنس
| Stade Matmut-Atlantique
Stade des Costières ۳ دی ۱۳۹۹ 21:30
نیم
1 3
دیژون
۳ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stade des Costières
نیم
1
3
دیژون
| Stade des Costières
Allianz Riviera ۳ دی ۱۳۹۹ 21:30
نیس
2 2
لوریان
۳ دی ۱۳۹۹ 21:30
Allianz Riviera
نیس
2
2
لوریان
| Allianz Riviera
Roazhon Park ۳ دی ۱۳۹۹ 21:30
رن
1 0
متز
۳ دی ۱۳۹۹ 21:30
Roazhon Park
رن
1
0
متز
| Roazhon Park
Groupama Stadium ۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
لیون
3 0
نانت
۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
Groupama Stadium
لیون
3
0
نانت
| Groupama Stadium
Stade Raymond-Kopa ۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
آنژه
2 1
مارسی
۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
2
1
مارسی
| Stade Raymond-Kopa
Stade Louis II ۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
موناکو
2 2
سنت اتین
۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
Stade Louis II
موناکو
2
2
سنت اتین
| Stade Louis II
Stade de la Mosson ۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
مونپلیه
2 3
لیل
۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
3
لیل
| Stade de la Mosson
Parc des Princes ۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
پاری سن ژرمن
4 0
استراتبورگ
۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
4
0
استراتبورگ
| Parc des Princes
هفته 18
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱۷ دی ۱۳۹۹ 21:30
لوریان
2 5
موناکو
۱۷ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
2
5
موناکو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Francis-Le Blé ۱۷ دی ۱۳۹۹ 21:30
استاد برست
2 0
نیس
۱۷ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
0
نیس
| Stade Francis-Le Blé
Stade Saint-Symphorien ۱۷ دی ۱۳۹۹ 21:30
متز
0 0
بوردو
۱۷ دی ۱۳۹۹ 21:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
0
بوردو
|