لیگ 1 فرانسه

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
لیل
0 1
پاری سن ژرمن
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
لیل
0
1
پاری سن ژرمن
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
نانت
1 0
گنگام
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
گنگام
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade de la Mosson ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
0 2
آنژه
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
2
آنژه
| Stade de la Mosson
Allianz Riviera ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
نیس
1 2
موناکو
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Allianz Riviera
نیس
1
2
موناکو
| Allianz Riviera
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
0 1
کن
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
0
1
کن
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
2 1
رن
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
2
1
رن
Stade de l'Aube ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
تروا
0 0
گازالک آژاکسیو
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
0
0
گازالک آژاکسیو
| Stade de l'Aube
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
1 2
استاد رنس
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
1
2
استاد رنس
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
تولوز
2 1
سنت اتین
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
تولوز
2
1
سنت اتین
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لیون
0 0
لوریان
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لیون
0
0
لوریان
هفته 2
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
موناکو
0 0
لیل
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
موناکو
0
0
لیل
Stade Geoffroy-Guichard ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
سنت اتین
1 1
بوردو
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
1
بوردو
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
0 0
نانت
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
0
0
نانت
Stade du Roudourou ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
گنگام
0 1
لیون
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
0
1
لیون
| Stade du Roudourou
Stade de l'Aube ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
تروا
3 3
نیس
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
3
3
نیس
| Stade de l'Aube
Stade Michel d'Ornano ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
کن
1 0
تولوز
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
تولوز
| Stade Michel d'Ornano
Roazhon Park ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
رن
1 0
مونپلیه
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Roazhon Park
رن
1
0
مونپلیه
| Roazhon Park
Stade Auguste-Delaune II ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 15:30
استاد رنس
1 0
مارسی
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 15:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
0
مارسی
| Stade Auguste-Delaune II
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
لوریان
1 1
Bastia
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
1
1
Bastia
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Parc des Princes ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
پاری سن ژرمن
2 0
گازالک آژاکسیو
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
0
گازالک آژاکسیو
| Parc des Princes
هفته 3
Stade de la Mosson ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
مونپلیه
0 1
پاری سن ژرمن
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
1
پاری سن ژرمن
| Stade de la Mosson
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
لیون
1 2
رن
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
لیون
1
2
رن
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
نانت
1 0
استاد رنس
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
استاد رنس
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Ange Casanova ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
گازالک آژاکسیو
0 2
آنژه
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
0
2
آنژه
| Stade Ange Casanova
Allianz Riviera ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
نیس
2 1
کن
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Allianz Riviera
نیس
2
1
کن
| Allianz Riviera
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
3 0
گنگام
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
3
0
گنگام
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
تولوز
1 1
موناکو
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
تولوز
1
1
موناکو
۱ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
لیل
0 0
بوردو
۱ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
لیل
0
0
بوردو
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
لوریان
0 1
سنت اتین
۱ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
1
سنت اتین
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
6 0
تروا
۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
6
0
تروا
هفته 4
Stade du Roudourou ۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
گنگام
2 0
مارسی
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
Stade du Roudourou
گنگام
2
0
مارسی
| Stade du Roudourou
Stade Michel d'Ornano ۷ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
کن
0 4
لیون
۷ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
4
لیون
| Stade Michel d'Ornano
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
1 1
نیس
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
1
1
نیس
Stade de l'Aube ۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
تروا
0 0
مونپلیه
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
0
0
مونپلیه
| Stade de l'Aube
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
لیل
1 0
گازالک آژاکسیو
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
لیل
1
0
گازالک آژاکسیو
Stade Auguste-Delaune II ۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
استاد رنس
4 1
لوریان
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
4
1
لوریان
| Stade Auguste-Delaune II
Roazhon Park ۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
رن
3 1
تولوز
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Roazhon Park
رن
3
1
تولوز
| Roazhon Park
Stade Geoffroy-Guichard ۸ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
سنت اتین
2 1
Bastia
۸ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
2
1
Bastia
| Stade Geoffroy-Guichard
۸ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
2 0
نانت
۸ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
2
0
نانت
۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
موناکو
0 3
پاری سن ژرمن
۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
موناکو
0
3
پاری سن ژرمن
هفته 5
Parc des Princes ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
پاری سن ژرمن
2 2
بوردو
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
2
بوردو
| Parc des Princes
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
لیون
0 0
لیل
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
لیون
0
0
لیل
Stade de l'Aube ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
تروا
1 3
کن
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
1
3
کن
| Stade de l'Aube
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
لوریان
3 1
آنژه
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
3
1
آنژه
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade de la Mosson ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
مونپلیه
1 2
سنت اتین
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
2
سنت اتین
| Stade de la Mosson
Allianz Riviera ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
نیس
0 1
گنگام
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Allianz Riviera
نیس
0
1
گنگام
| Allianz Riviera
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
تولوز
2 2
استاد رنس
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
تولوز
2
2
استاد رنس
Stade Ange Casanova ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
گازالک آژاکسیو
0 1
موناکو
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
0
1
موناکو
| Stade Ange Casanova
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
نانت
0 2
رن
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
2
رن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
4 1
Bastia
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
4
1
Bastia
هفته 6
Roazhon Park ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
رن
1 1
لیل
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
Roazhon Park
رن
1
1
لیل
| Roazhon Park
Stade Auguste-Delaune II ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
استاد رنس
1 1
پاری سن ژرمن
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
1
پاری سن ژرمن
| Stade Auguste-Delaune II
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
1 0
تروا
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
1
0
تروا
Stade du Roudourou ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
گنگام
2 1
گازالک آژاکسیو
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
2
1
گازالک آژاکسیو
| Stade du Roudourou
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
1 3
نیس
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
1
3
نیس
Stade Michel d'Ornano ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
کن
2 1
مونپلیه
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
1
مونپلیه
| Stade Michel d'Ornano
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
بوردو
1 1
تولوز
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
بوردو
1
1
تولوز
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
موناکو
2 3
لوریان
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
موناکو
2
3
لوریان
Stade Geoffroy-Guichard ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
سنت اتین
2 0
نانت
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
2
0
نانت
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
1 1
لیون
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
1
1
لیون
هفته 7
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
آنژه
0 0
استاد رنس
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
آنژه
0
0
استاد رنس
Parc des Princes ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
پاری سن ژرمن
3 0
گنگام
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
0
گنگام
| Parc des Princes
Stade de l'Aube ۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
تروا
0 1
سنت اتین
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
Stade de l'Aube
تروا
0
1
سنت اتین
| Stade de l'Aube
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
لوریان
2 0
کن
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
2
0
کن
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Ange Casanova ۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
گازالک آژاکسیو
1 1
رن
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
1
1
رن
| Stade Ange Casanova
Allianz Riviera ۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
نیس
6 1
بوردو
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
Allianz Riviera
نیس
6
1
بوردو
| Allianz Riviera
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
لیون
2 0
Bastia
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
لیون
2
0
Bastia
۱ مهر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1 1
مارسی
۱ مهر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1
1
مارسی
Stade de la Mosson ۲ مهر ۱۳۹۴ 20:25
مونپلیه
2 3
موناکو
۲ مهر ۱۳۹۴ 20:25
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
3
موناکو
| Stade de la Mosson
۷ مهر ۱۳۹۴ 20:00
لیل
0 1
نانت
۷ مهر ۱۳۹۴ 20:00
لیل
0
1
نانت
هفته 8
Stade Auguste-Delaune II ۳ مهر ۱۳۹۴ 22:00
استاد رنس
1 0
لیل
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
0
لیل
| Stade Auguste-Delaune II
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۴ مهر ۱۳۹۴ 19:00
نانت
1 4
پاری سن ژرمن
۴ مهر ۱۳۹۴ 19:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
4
پاری سن ژرمن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
بوردو
3 1
لیون
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
بوردو
3
1
لیون
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
3 0
تولوز
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
3
0
تولوز
Stade Michel d'Ornano ۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
کن
2 0
گازالک آژاکسیو
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Michel d'Ornano
Roazhon Park ۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
رن
1 1
تروا
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Roazhon Park
رن
1
1
تروا
| Roazhon Park
۵ مهر ۱۳۹۴ 15:30
مارسی
1 2
آنژه
۵ مهر ۱۳۹۴ 15:30
مارسی
1
2
آنژه
Stade du Roudourou ۵ مهر ۱۳۹۴ 18:30
گنگام
3 3
موناکو
۵ مهر ۱۳۹۴ 18:30
Stade du Roudourou
گنگام
3
3
موناکو
| Stade du Roudourou
Stade de la Mosson ۵ مهر ۱۳۹۴ 18:30
مونپلیه
2 1
لوریان
۵ مهر ۱۳۹۴ 18:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
1
لوریان
| Stade de la Mosson
Stade Geoffroy-Guichard ۵ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سنت اتین
1 4
نیس
۵ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
4
نیس
| Stade Geoffroy-Guichard
هفته 9
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:00
لیل
2 0
مونپلیه
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:00
لیل
2
0
مونپلیه
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:00
لیون
1 0
استاد رنس
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:00
لیون
1
0
استاد رنس
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
1 0
Bastia
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
1
0
Bastia
Stade de l'Aube ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
تروا
0 1
گنگام
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
0
1
گنگام
| Stade de l'Aube
Stade Ange Casanova ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
گازالک آژاکسیو
2 2
تولوز
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
2
2
تولوز
| Stade Ange Casanova
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 15:30
موناکو
1 1
رن
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 15:30
موناکو
1
1
رن
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱۲ مهر ۱۳۹۴ 18:30
لوریان
3 2
بوردو
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 18:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
3
2
بوردو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Michel d'Ornano ۱۲ مهر ۱۳۹۴ 18:30
کن
1 0
سنت اتین
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 18:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
سنت اتین
| Stade Michel d'Ornano
Parc des Princes ۱۲ مهر ۱۳۹۴ 22:30
پاری سن ژرمن
2 1
مارسی
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
1
مارسی
| Parc des Princes
Allianz Riviera ۱۳ آبان ۱۳۹۴ 21:00
نیس
1 2
نانت
۱۳ آبان ۱۳۹۴ 21:00
Allianz Riviera
نیس
1
2
نانت
| Allianz Riviera
هفته 10
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
موناکو
1 1
لیون
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
موناکو
1
1
لیون
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 18:30
Bastia
0 2
پاری سن ژرمن
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 18:30
Bastia
0
2
پاری سن ژرمن
Stade Geoffroy-Guichard ۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
سنت اتین
2 0
گازالک آژاکسیو
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
2
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Geoffroy-Guichard
Stade du Roudourou ۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
گنگام
1 1
لیل
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
1
لیل
| Stade du Roudourou
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
نانت
3 0
تروا
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
3
0
تروا
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Auguste-Delaune II ۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
استاد رنس
0 1
کن
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
1
کن
| Stade Auguste-Delaune II
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
تولوز
1 2
آنژه
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
تولوز
1
2
آنژه
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 15:30
مارسی
1 1
لوریان
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 15:30
مارسی
1
1
لوریان
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
0 0
مونپلیه
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
0
0
مونپلیه
Roazhon Park ۲۶ مهر ۱۳۹۴ 22:30
رن
1 4
نیس
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Roazhon Park
رن
1
4
نیس
| Roazhon Park
هفته 11
Stade Michel d'Ornano ۱ آبان ۱۳۹۴ 20:00
کن
0 2
نانت
۱ آبان ۱۳۹۴ 20:00
Stade Michel d'Ornano
کن
0
2
نانت
| Stade Michel d'Ornano
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:00
لیون
3 0
تولوز
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:00
لیون
3
0
تولوز
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲ آبان ۱۳۹۴ 18:30
لوریان
1 1
رن
۲ آبان ۱۳۹۴ 18:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
1
1
رن
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲ آبان ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
0 0
گنگام
۲ آبان ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
0
0
گنگام
Stade Ange Casanova ۲ آبان ۱۳۹۴ 21:30
گازالک آژاکسیو
3 1
نیس
۲ آبان ۱۳۹۴ 21:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
3
1
نیس
| Stade Ange Casanova
Stade de la Mosson ۲ آبان ۱۳۹۴ 21:30
مونپلیه
2 0
Bastia
۲ آبان ۱۳۹۴ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
0
Bastia
| Stade de la Mosson
Stade Auguste-Delaune II ۳ آبان ۱۳۹۴ 15:30
استاد رنس
0 1
موناکو
۳ آبان ۱۳۹۴ 15:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
1
موناکو
| Stade Auguste-Delaune II
۳ آبان ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
1 0
تروا
۳ آبان ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
1
0
تروا
۳ آبان ۱۳۹۴ 18:30
لیل
1 2
مارسی
۳ آبان ۱۳۹۴ 18:30
لیل
1
2
مارسی
Parc des Princes ۳ آبان ۱۳۹۴ 22:30
پاری سن ژرمن
4 1
سنت اتین
۳ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
4
1
سنت اتین
| Parc des Princes
هفته 12
Roazhon Park ۸ آبان ۱۳۹۴ 23:00
رن
0 1
پاری سن ژرمن
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:00
Roazhon Park
رن
0
1
پاری سن ژرمن
| Roazhon Park
Stade Geoffroy-Guichard ۹ آبان ۱۳۹۴ 19:30
سنت اتین
3 0
استاد رنس
۹ آبان ۱۳۹۴ 19:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
3
0
استاد رنس
| Stade Geoffroy-Guichard
Stade du Roudourou ۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
گنگام
2 2
لوریان
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
2
2
لوریان
| Stade du Roudourou
Stade de l'Aube ۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
تروا
0 1
لیون
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
0
1
لیون
| Stade de l'Aube
Stade Ange Casanova ۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 0
بوردو
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
2
0
بوردو
| Stade Ange Casanova
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
1 0
کن
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
1
0
کن
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1 1
مونپلیه
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1
1
مونپلیه
Allianz Riviera ۱۰ آبان ۱۳۹۴ 16:30
نیس
0 0
لیل
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 16:30
Allianz Riviera
نیس
0
0
لیل
| Allianz Riviera
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 19:30
موناکو
1 0
آنژه
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 19:30
موناکو
1
0
آنژه
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۰ آبان ۱۳۹۴ 23:30
نانت
0 1
مارسی
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
1
مارسی
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
هفته 13
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:00
آنژه
0 2
رن
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:00
آنژه
0
2
رن
Parc des Princes ۱۶ آبان ۱۳۹۴ 19:30
پاری سن ژرمن
5 0
تولوز
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 19:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
5
0
تولوز
| Parc des Princes
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لوریان
4 1
تروا
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
4
1
تروا
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لیل
1 1
Bastia
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لیل
1
1
Bastia
Stade de la Mosson ۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
2 1
نانت
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
1
نانت
| Stade de la Mosson
Stade Michel d'Ornano ۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
کن
2 1
گنگام
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
1
گنگام
| Stade Michel d'Ornano
Stade Auguste-Delaune II ۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
استاد رنس
1 2
گازالک آژاکسیو
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
2
گازالک آژاکسیو
| Stade Auguste-Delaune II
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 19:30
مارسی
0 1
نیس
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 19:30
مارسی
0
1
نیس
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بوردو
3 1
موناکو
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بوردو
3
1
موناکو
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 23:30
لیون
3 0
سنت اتین
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 23:30
لیون
3
0
سنت اتین
هفته 14
Allianz Riviera ۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:00
نیس
3 0
لیون
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:00
Allianz Riviera
نیس
3
0
لیون
| Allianz Riviera
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۳۰ آبان ۱۳۹۴ 19:30
لوریان
1 2
پاری سن ژرمن
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 19:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
1
2
پاری سن ژرمن
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
موناکو
1 0
نانت
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
موناکو
1
0
نانت
Stade du Roudourou ۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
گنگام
2 0
تولوز
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
2
0
تولوز
| Stade du Roudourou
Stade de l'Aube ۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
تروا
1 1
لیل
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
1
لیل
| Stade de l'Aube
Stade de la Mosson ۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
3 1
استاد رنس
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
1
استاد رنس
| Stade de la Mosson
۱ آذر ۱۳۹۴ 16:30
Bastia
1 2
گازالک آژاکسیو
۱ آذر ۱۳۹۴ 16:30
Bastia
1
2
گازالک آژاکسیو
Stade Michel d'Ornano ۱ آذر ۱۳۹۴ 16:30
کن
0 0
آنژه
۱ آذر ۱۳۹۴ 16:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
0
آنژه
| Stade Michel d'Ornano
Roazhon Park ۱ آذر ۱۳۹۴ 19:30
رن
2 2
بوردو
۱ آذر ۱۳۹۴ 19:30
Roazhon Park
رن
2
2
بوردو
| Roazhon Park
Stade Geoffroy-Guichard ۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
سنت اتین
0 2
مارسی
۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
2
مارسی
| Stade Geoffroy-Guichard
هفته 15
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:00
لیون
2 4
مونپلیه
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:00
لیون
2
4
مونپلیه
Parc des Princes ۷ آذر ۱۳۹۴ 19:40
پاری سن ژرمن
4 1
تروا
۷ آذر ۱۳۹۴ 19:40
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
4
1
تروا
| Parc des Princes
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
آنژه
2 0
لیل
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
آنژه
2
0
لیل
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
نانت
0 0
Bastia
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
0
Bastia
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Ange Casanova ۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لوریان
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
1
1
لوریان
| Stade Ange Casanova
Stade Auguste-Delaune II ۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
استاد رنس
2 2
رن
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
2
2
رن
| Stade Auguste-Delaune II
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
2 0
نیس
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
2
0
نیس
Stade Geoffroy-Guichard ۸ آذر ۱۳۹۴ 16:30
سنت اتین
3 0
گنگام
۸ آذر ۱۳۹۴ 16:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
3
0
گنگام
| Stade Geoffroy-Guichard
۸ آذر ۱۳۹۴ 19:30
بوردو
1 4
کن
۸ آذر ۱۳۹۴ 19:30
بوردو
1
4
کن
۸ آذر ۱۳۹۴ 23:30
مارسی
3 3
موناکو
۸ آذر ۱۳۹۴ 23:30
مارسی
3
3
موناکو
هفته 16
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
0 0
پاری سن ژرمن
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
0
0
پاری سن ژرمن
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱۰ آذر ۱۳۹۴ 21:30
لوریان
0 0
نیس
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
0
نیس
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
نانت
0 0
لیون
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
0
لیون
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
موناکو
1 1
کن
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
موناکو
1
1
کن
Stade du Roudourou ۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
گنگام
1 2
استاد رنس
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
2
استاد رنس
| Stade du Roudourou
Stade de l'Aube ۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
تروا
0 3
تولوز
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
0
3
تولوز
| Stade de l'Aube
Stade de la Mosson ۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
مونپلیه
0 2
گازالک آژاکسیو
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
2
گازالک آژاکسیو
| Stade de la Mosson
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
1 0
بوردو
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
1
0
بوردو
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
لیل
1 0
سنت اتین
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
لیل
1
0
سنت اتین
Roazhon Park ۱۲ آذر ۱۳۹۴ 23:30
رن
0 1
مارسی
۱۲ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Roazhon Park
رن
0
1
مارسی
| Roazhon Park
هفته 17
Allianz Riviera ۱۳ آذر ۱۳۹۴ 23:00
نیس
0 3
پاری سن ژرمن
۱۳ آذر ۱۳۹۴ 23:00
Allianz Riviera
نیس
0
3
پاری سن ژرمن
| Allianz Riviera
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 19:30
لیون
0 2
آنژه
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 19:30
لیون
0
2
آنژه
Stade Ange Casanova ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
نانت
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
1
1
نانت
| Stade Ange Casanova
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
1 2
موناکو
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
1
2
موناکو
Stade Michel d'Ornano ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
کن
1 2
لیل
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
2
لیل
| Stade Michel d'Ornano
Stade Auguste-Delaune II ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
استاد رنس
1 1
تروا
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
1
تروا
| Stade Auguste-Delaune II
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
2 3
لوریان
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
2
3
لوریان
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 16:30
مارسی
2 2
مونپلیه
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 16:30
مارسی
2
2
مونپلیه
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 19:30
بوردو
1 0
گنگام
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 19:30
بوردو
1
0
گنگام
Stade Geoffroy-Guichard ۱۵ آذر ۱۳۹۴ 23:30
سنت اتین
1 1
رن
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
1
رن
| Stade Geoffroy-Guichard
هفته 18
Roazhon Park ۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:00
رن
1 1
کن
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:00
Roazhon Park
رن
1
1
کن
| Roazhon Park
Stade Auguste-Delaune II ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:30
استاد رنس
1 1
نیس
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
1
نیس
| Stade Auguste-Delaune II
Stade de la Mosson ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
2 1
گنگام
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
1
گنگام
| Stade de la Mosson
Stade de l'Aube ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تروا
1 1
Bastia
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
1
Bastia
| Stade de l'Aube
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
نانت
1 1
تولوز
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
1
تولوز
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
لیل
3 0
لوریان
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
لیل
3
0
لوریان
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 16:30
موناکو
1 0
سنت اتین
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 16:30
موناکو
1
0
سنت اتین
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 19:30
آنژه
1 1
بوردو
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 19:30
آنژه
1
1
بوردو
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 19:30
مارسی
1 1
گازالک آژاکسیو
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 19:30
مارسی
1
1
گازالک آژاکسیو
Parc des Princes ۲۲ آذر ۱۳۹۴ 23:30
پاری سن ژرمن
5 1
لیون
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
5
1
لیون
| Parc des Princes
هفته 19
Allianz Riviera ۲۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
نیس
1 0
مونپلیه
۲۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
Allianz Riviera
نیس
1
0
مونپلیه
| Allianz Riviera
Stade Michel d'Ornano ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 19:30
کن
0 3
پاری سن ژرمن
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 19:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
3
پاری سن ژرمن
| Stade Michel d'Ornano
Stade du Roudourou ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
گنگام
0 2
رن
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
0
2
رن
| Stade du Roudourou
Stade de l'Aube ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تروا
0 0
موناکو
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
0
0
موناکو
| Stade de l'Aube
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
لوریان
0 0
نانت
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
0
نانت
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
2 0
استاد رنس
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
2
0
استاد رنس
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1 1
لیل
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1
1
لیل
Stade Geoffroy-Guichard ۲۹ آذر ۱۳۹۴ 16:30
سنت اتین
1 0
آنژه
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 16:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
0
آنژه
| Stade Geoffroy-Guichard
Stade Ange Casanova ۲۹ آذر ۱۳۹۴ 19:30
گازالک آژاکسیو
2 1
لیون
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 19:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
2
1
لیون
| Stade Ange Casanova
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بوردو
1 1
مارسی
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بوردو
1
1
مارسی
هفته 20
Parc des Princes ۱۸ دی ۱۳۹۴ 23:00
پاری سن ژرمن
2 0
Bastia
۱۸ دی ۱۳۹۴ 23:00
Parc des Princes