چهارشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

لیگ 1 فرانسه

2015-2016
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
لیل
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
نانت
1
1 0
Guingamp
0
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
0
0 2
آنژه
2
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
نیس
1
1 2
موناکو
2
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
0
0 1
Caen
1
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
2
2 1
رن
1
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Estac Troyes
0
0 0
Gazelec FC Ajaccio
0
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
1
1 2
ریمس
2
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
تولوز
2
2 1
سنت اتین
1
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لیون
0
0 0
Lorient
0
هفته 2
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
موناکو
0
0 0
لیل
0
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
سنت اتین
1
1 1
بوردو
1
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
0
0 0
نانت
0
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Guingamp
0
0 1
لیون
1
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Estac Troyes
3
3 3
نیس
3
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Caen
1
1 0
تولوز
0
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
رن
1
1 0
مونپلیه
0
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 15:30
ریمس
1
1 0
مارسی
0
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
Lorient
1
1 1
Bastia
1
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
Gazelec FC Ajaccio
0
هفته 3
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
مونپلیه
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 18:30
لیون
1
1 2
رن
2
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
نانت
1
1 0
ریمس
0
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Gazelec FC Ajaccio
0
0 2
آنژه
2
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
نیس
2
2 1
Caen
1
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
3
3 0
Guingamp
0
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:30
تولوز
1
1 1
موناکو
1
۱ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
لیل
0
0 0
بوردو
0
۱ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
Lorient
0
0 1
سنت اتین
1
۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
6
6 0
Estac Troyes
0
هفته 4
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
Guingamp
2
2 0
مارسی
0
۷ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
Caen
0
0 4
لیون
4
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
1
1 1
نیس
1
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Estac Troyes
0
0 0
مونپلیه
0
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
لیل
1
1 0
Gazelec FC Ajaccio
0
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
ریمس
4
4 1
Lorient
1
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
رن
3
3 1
تولوز
1
۸ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
سنت اتین
2
2 1
Bastia
1
۸ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
2
2 0
نانت
0
۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
موناکو
0
0 3
پاریس سنت ژرمن
3
هفته 5
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
پاریس سنت ژرمن
2
2 2
بوردو
2
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
لیون
0
0 0
لیل
0
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Estac Troyes
1
1 3
Caen
3
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Lorient
3
3 1
آنژه
1
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
مونپلیه
1
1 2
سنت اتین
2
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
نیس
0
0 1
Guingamp
1
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
تولوز
2
2 2
ریمس
2
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
Gazelec FC Ajaccio
0
0 1
موناکو
1
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
نانت
0
0 2
رن
2
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
4
4 1
Bastia
1
هفته 6
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
رن
1
1 1
لیل
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:00
ریمس
1
1 1
پاریس سنت ژرمن
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
1
1 0
Estac Troyes
0
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Guingamp
2
2 1
Gazelec FC Ajaccio
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
1
1 3
نیس
3
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
Caen
2
2 1
مونپلیه
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 15:30
بوردو
1
1 1
تولوز
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
موناکو
2
2 3
Lorient
3
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 18:30
سنت اتین
2
2 0
نانت
0
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
مارسی
1
1 1
لیون
1
هفته 7
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
آنژه
0
0 0
ریمس
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
پاریس سنت ژرمن
3
3 0
Guingamp
0
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
Estac Troyes
0
0 1
سنت اتین
1
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
Lorient
2
2 0
Caen
0
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
Gazelec FC Ajaccio
1
1 1
رن
1
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
نیس
6
6 1
بوردو
1
۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
لیون
2
2 0
Bastia
0
۱ مهر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1
1 1
مارسی
1
۲ مهر ۱۳۹۴ 20:25
مونپلیه
2
2 3
موناکو
3
۷ مهر ۱۳۹۴ 20:00
لیل
0
0 1
نانت
1
هفته 8
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:00
ریمس
1
1 0
لیل
0
۴ مهر ۱۳۹۴ 19:00
نانت
1
1 4
پاریس سنت ژرمن
4
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
بوردو
3
3 1
لیون
1
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
3
3 0
تولوز
0
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Caen
2
2 0
Gazelec FC Ajaccio
0
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:30
رن
1
1 1
Estac Troyes
1
۵ مهر ۱۳۹۴ 15:30
مارسی
1
1 2
آنژه
2
۵ مهر ۱۳۹۴ 18:30
Guingamp
3
3 3
موناکو
3
۵ مهر ۱۳۹۴ 18:30
مونپلیه
2
2 1
Lorient
1
۵ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سنت اتین
1
1 4
نیس
4
هفته 9
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:00
لیل
2
2 0
مونپلیه
0
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:00
لیون
1
1 0
ریمس
0
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
1
1 0
Bastia
0
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Estac Troyes
0
0 1
Guingamp
1
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Gazelec FC Ajaccio
2
2 2
تولوز
2
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 15:30
موناکو
1
1 1
رن
1
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 18:30
Lorient
3
3 2
بوردو
2
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 18:30
Caen
1
1 0
سنت اتین
0
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 22:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 1
مارسی
1
۱۳ آبان ۱۳۹۴ 21:00
نیس
1
1 2
نانت
2
هفته 10
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
موناکو
1
1 1
لیون
1
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 18:30
Bastia
0
0 2
پاریس سنت ژرمن
2
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
سنت اتین
2
2 0
Gazelec FC Ajaccio
0
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
Guingamp
1
1 1
لیل
1
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
نانت
3
3 0
Estac Troyes
0
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
ریمس
0
0 1
Caen
1
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:30
تولوز
1
1 2
آنژه
2
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 15:30
مارسی
1
1 1
Lorient
1
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
0
0 0
مونپلیه
0
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 22:30
رن
1
1 4
نیس
4
هفته 11
۱ آبان ۱۳۹۴ 20:00
Caen
0
0 2
نانت
2
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:00
لیون
3
3 0
تولوز
0
۲ آبان ۱۳۹۴ 18:30
Lorient
1
1 1
رن
1
۲ آبان ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
0
0 0
Guingamp
0
۲ آبان ۱۳۹۴ 21:30
Gazelec FC Ajaccio
3
3 1
نیس
1
۲ آبان ۱۳۹۴ 21:30
مونپلیه
2
2 0
Bastia
0
۳ آبان ۱۳۹۴ 15:30
ریمس
0
0 1
موناکو
1
۳ آبان ۱۳۹۴ 18:30
بوردو
1
1 0
Estac Troyes
0
۳ آبان ۱۳۹۴ 18:30
لیل
1
1 2
مارسی
2
۳ آبان ۱۳۹۴ 22:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 1
سنت اتین
1
هفته 12
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:00
رن
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
۹ آبان ۱۳۹۴ 19:30
سنت اتین
3
3 0
ریمس
0
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Guingamp
2
2 2
Lorient
2
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Estac Troyes
0
0 1
لیون
1
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Gazelec FC Ajaccio
2
2 0
بوردو
0
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
1
1 0
Caen
0
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1
1 1
مونپلیه
1
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 16:30
نیس
0
0 0
لیل
0
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 19:30
موناکو
1
1 0
آنژه
0
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 23:30
نانت
0
0 1
مارسی
1
هفته 13
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:00
آنژه
0
0 2
رن
2
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 19:30
پاریس سنت ژرمن
5
5 0
تولوز
0
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Lorient
4
4 1
Estac Troyes
1
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لیل
1
1 1
Bastia
1
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
2
2 1
نانت
1
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Caen
2
2 1
Guingamp
1
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:30
ریمس
1
1 2
Gazelec FC Ajaccio
2
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 19:30
مارسی
0
0 1
نیس
1
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بوردو
3
3 1
موناکو
1
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 23:30
لیون
3
3 0
سنت اتین
0
هفته 14
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:00
نیس
3
3 0
لیون
0
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 19:30
Lorient
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
موناکو
1
1 0
نانت
0
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Guingamp
2
2 0
تولوز
0
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Estac Troyes
1
1 1
لیل
1
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
3
3 1
ریمس
1
۱ آذر ۱۳۹۴ 16:30
Bastia
1
1 2
Gazelec FC Ajaccio
2
۱ آذر ۱۳۹۴ 16:30
Caen
0
0 0
آنژه
0
۱ آذر ۱۳۹۴ 19:30
رن
2
2 2
بوردو
2
۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
سنت اتین
0
0 2
مارسی
2
هفته 15
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:00
لیون
2
2 4
مونپلیه
4
۷ آذر ۱۳۹۴ 19:40
پاریس سنت ژرمن
4
4 1
Estac Troyes
1
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
آنژه
2
2 0
لیل
0
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
نانت
0
0 0
Bastia
0
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Gazelec FC Ajaccio
1
1 1
Lorient
1
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
ریمس
2
2 2
رن
2
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
2
2 0
نیس
0
۸ آذر ۱۳۹۴ 16:30
سنت اتین
3
3 0
Guingamp
0
۸ آذر ۱۳۹۴ 19:30
بوردو
1
1 4
Caen
4
۸ آذر ۱۳۹۴ 23:30
مارسی
3
3 3
موناکو
3
هفته 16
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 21:30
آنژه
0
0 0
پاریس سنت ژرمن
0
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Lorient
0
0 0
نیس
0
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
نانت
0
0 0
لیون
0
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
موناکو
1
1 1
Caen
1
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Guingamp
1
1 2
ریمس
2
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Estac Troyes
0
0 3
تولوز
3
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
مونپلیه
0
0 2
Gazelec FC Ajaccio
2
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Bastia
1
1 0
بوردو
0
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
لیل
1
1 0
سنت اتین
0
۱۲ آذر ۱۳۹۴ 23:30
رن
0
0 1
مارسی
1
هفته 17
۱۳ آذر ۱۳۹۴ 23:00
نیس
0
0 3
پاریس سنت ژرمن
3
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 19:30
لیون
0
0 2
آنژه
2
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Gazelec FC Ajaccio
1
1 1
نانت
1
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
1
1 2
موناکو
2
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Caen
1
1 2
لیل
2
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
ریمس
1
1 1
Estac Troyes
1
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
2
2 3
Lorient
3
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 16:30
مارسی
2
2 2
مونپلیه
2
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 19:30
بوردو
1
1 0
Guingamp
0
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 23:30
سنت اتین
1
1 1
رن
1
هفته 18
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:00
رن
1
1 1
Caen
1
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 18:30
ریمس
1
1 1
نیس
1
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
2
2 1
Guingamp
1
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Estac Troyes
1
1 1
Bastia
1
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
نانت
1
1 1
تولوز
1
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
لیل
3
3 0
Lorient
0
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 16:30
موناکو
1
1 0
سنت اتین
0
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 19:30
آنژه
1
1 1
بوردو
1
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 19:30
مارسی
1
1 1
Gazelec FC Ajaccio
1
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 23:30
پاریس سنت ژرمن
5
5 1
لیون
1
هفته 19
۲۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
نیس
1
1 0
مونپلیه
0
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 19:30
Caen
0
0 3
پاریس سنت ژرمن
3
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Guingamp
0
0 2
رن
2
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Estac Troyes
0
0 0
موناکو
0
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Lorient
0
0 0
نانت
0
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
2
2 0
ریمس
0
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1
1 1
لیل
1
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 16:30
سنت اتین
1
1 0
آنژه
0
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 19:30
Gazelec FC Ajaccio
2
2 1
لیون
1
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بوردو
1
1 1
مارسی
1
هفته 20
۱۸ دی ۱۳۹۴ 23:00
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
Bastia
0
۱۹ دی ۱۳۹۴ 19:30
لیون
4
4 1
Estac Troyes
1
۱۹ دی ۱۳۹۴ 22:30
آنژه
2
2 0
Caen
0
۱۹ دی ۱۳۹۴ 22:30
موناکو
2
2 2
Gazelec FC Ajaccio
2
۱۹ دی ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
0
0 1
بوردو
1
۱۹ دی ۱۳۹۴ 22:30
ریمس
1
1 3
تولوز
3
۱۹ دی ۱۳۹۴ 22:30
رن
2
2 2
Lorient
2
۲۰ دی ۱۳۹۴ 16:30
نانت
2
2 1
سنت اتین
1
۲۰ دی ۱۳۹۴ 19:30
لیل
1
1 1
نیس
1
۲۰ دی ۱۳۹۴ 23:30
مارسی
0
0 0
Guingamp
0
هفته 21
۲۵ دی ۱۳۹۴ 23:00
نیس
2
2 1
آنژه
1
۲۶ دی ۱۳۹۴ 19:30
تولوز
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
۲۶ دی ۱۳۹۴ 22:30
Guingamp
2
2 2
نانت
2
۲۶ دی ۱۳۹۴ 22:30
Estac Troyes
2
2 4
رن
4
۲۶ دی ۱۳۹۴ 22:30
بوردو
1
1 0
لیل
0
۲۶ دی ۱۳۹۴ 22:30
Gazelec FC Ajaccio
2
2 2
ریمس
2
۲۶ دی ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
1
1 0
مونپلیه
0
۲۷ دی ۱۳۹۴ 16:30
Lorient
0
0 2
موناکو
2
۲۷ دی ۱۳۹۴ 19:30
Caen
1
1 3
مارسی
3
۲۷ دی ۱۳۹۴ 23:30
سنت اتین
1
1 0
لیون
0
هفته 22
۲ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
رن
1
1 0
Gazelec FC Ajaccio
0
۳ بهمن ۱۳۹۴ 19:30
پاریس سنت ژرمن
5
5 1
آنژه
1
۳ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Guingamp
1
1 0
Bastia
0
۳ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
نانت
2
2 2
بوردو
2
۳ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
لیل
1
1 3
Estac Troyes
3
۳ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
1
1 2
Caen
2
۳ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
نیس
2
2 1
Lorient
1
۴ بهمن ۱۳۹۴ 16:30
موناکو
4
4 0
تولوز
0
۴ بهمن ۱۳۹۴ 19:30
ریمس
1
1 1
سنت اتین
1
۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
لیون
1
1 1
مارسی
1
هفته 23
۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
مارسی
1
1 1
لیل
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 19:30
آنژه
3
3 0
موناکو
0
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Estac Troyes
0
0 1
نانت
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Lorient
2
2 0
ریمس
0
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Gazelec FC Ajaccio
0
0 4
مونپلیه
4
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
1
1 0
لیون
0
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1
1 2
Guingamp
2
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 16:30
Caen
2
2 0
نیس
0
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 19:30
بوردو
4
4 0
رن
0
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
سنت اتین
0
0 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 24
۱۳ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
موناکو
2
2 0
Bastia
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
مونپلیه
0
0 1
مارسی
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
Guingamp
4
4 0
Estac Troyes
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
نانت
3
3 1
Gazelec FC Ajaccio
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
لیل
1
1 0
Caen
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
نیس
1
1 0
تولوز
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
لیون
3
3 0
بوردو
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
ریمس
2
2 1
آنژه
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
پاریس سنت ژرمن
3
3 1
Lorient
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
رن
0
0 1
سنت اتین
1
هفته 25
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 16:30
موناکو
1
1 0
نیس
0
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 19:30
آنژه
0
0 3
لیون
3
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Lorient
1
1 1
مونپلیه
1
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Gazelec FC Ajaccio
0
0 0
Guingamp
0
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
2
2 0
Estac Troyes
0
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Caen
0
0 2
ریمس
2
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
0
0 0
نانت
0
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 16:30
لیل
1
1 1
رن
1
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 19:30
بوردو
1
1 4
سنت اتین
4
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
مارسی
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 26
۲۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
رن
1
1 0
آنژه
0
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 19:30
پاریس سنت ژرمن
0
0 0
لیل
0
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Gazelec FC Ajaccio
2
2 3
Estac Troyes
3
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
Guingamp
2
2 4
بوردو
4
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
نانت
2
2 1
Lorient
1
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
2
2 0
تولوز
0
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:30
ریمس
0
0 1
Bastia
1
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 16:30
لیون
4
4 1
Caen
1
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 19:30
سنت اتین
1
1 1
موناکو
1
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
نیس
1
1 1
مارسی
1
هفته 27
۳۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
بوردو
0
0 0
نیس
0
۱ اسفند ۱۳۹۴ 19:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 1
ریمس
1
۱ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
آنژه
2
2 3
مونپلیه
3
۱ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
موناکو
3
3 1
Estac Troyes
1
۱ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
Lorient
4
4 3
Guingamp
3
۱ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1
1 1
Gazelec FC Ajaccio
1
۲ اسفند ۱۳۹۴ 16:30
مارسی
1
1 1
سنت اتین
1
۲ اسفند ۱۳۹۴ 19:30
Caen
1
1 0
رن
0
۲ اسفند ۱۳۹۴ 23:30
لیل
1
1 0
لیون
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۴ 21:00
Bastia
0
0 0
نانت
0
هفته 28
۷ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
نیس
0
0 2
Bastia
2
۸ اسفند ۱۳۹۴ 19:30
مونپلیه
3
3 0
لیل
0
۸ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
Guingamp
2
2 2
آنژه
2
۸ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
Estac Troyes
0
0 1
Lorient
1
۸ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
ریمس
4
4 1
بوردو
1
۸ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
1
1 2
رن
2
۹ اسفند ۱۳۹۴ 16:30
نانت
0
0 0
موناکو
0
۹ اسفند ۱۳۹۴ 19:30
سنت اتین
1
1 2
Caen
2
۹ اسفند ۱۳۹۴ 23:30
لیون
2
2 1
پاریس سنت ژرمن
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۴ 21:00
Gazelec FC Ajaccio
1
1 1
مارسی
1
هفته 29
۱۴ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
Caen
2
2 2
موناکو
2
۱۵ اسفند ۱۳۹۴ 19:30
پاریس سنت ژرمن
0
0 0
مونپلیه
0
۱۵ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
آنژه
0
0 0
سنت اتین
0
۱۵ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
بوردو
1
1 1
Gazelec FC Ajaccio
1
۱۵ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
لیل
2
2 0
ریمس
0
۱۵ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
نیس
2
2 1
Estac Troyes
1
۱۵ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
0
0 0
Lorient
0
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ 16:30
مارسی
1
1 1
تولوز
1
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ 19:30
رن
4
4 1
نانت
1
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ 23:30
لیون
5
5 1
Guingamp
1
هفته 30
۲۱ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
موناکو
2
2 2
ریمس
2
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ 19:30
Lorient
1
1 1
مارسی
1
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
Guingamp
2
2 0
سنت اتین
0
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
Gazelec FC Ajaccio
1
1 0
Caen
0
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
مونپلیه
0
0 2
نیس
2
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
Bastia
1
1 2
لیل
2
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
تولوز
4
4 0
بوردو
0
۲۳ اسفند ۱۳۹۴ 16:30
Estac Troyes
0
0 9
پاریس سنت ژرمن
9
۲۳ اسفند ۱۳۹۴ 19:30
نانت
2
2 0
آنژه
0
۲۳ اسفند ۱۳۹۴ 23:30
رن
2
2 2
لیون
2
هفته 31
۲۸ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
مارسی
2
2 5
رن
5
۲۹ اسفند ۱۳۹۴ 19:30
سنت اتین
3
3 0
مونپلیه
0
۲۹ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
آنژه
5
5 1
Lorient
1
۲۹ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
لیل
1
1 0
تولوز
0
۲۹ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
Caen
2
2 1
Estac Troyes
1
۲۹ اسفند ۱۳۹۴ 22:30
ریمس
0
0 1
Guingamp
1
۲۹ اسفند ۱۳۹۴ 23:30
لیون
2
2 0
نانت
0
۱ فروردین ۱۳۹۵ 16:30
بوردو
1
1 1
Bastia
1
۱ فروردین ۱۳۹۵ 19:30
نیس
3
3 0
Gazelec FC Ajaccio
0
۱ فروردین ۱۳۹۵ 23:30
پاریس سنت ژرمن
0
0 2
موناکو
2
هفته 32
۱۳ فروردین ۱۳۹۵ 22:00
موناکو
1
1 2
بوردو
2
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 18:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 1
نیس
1
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
Guingamp
2
2 2
مونپلیه
2
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
Estac Troyes
0
0 1
آنژه
1
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
Gazelec FC Ajaccio
0
0 2
سنت اتین
2
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
رن
3
3 1
ریمس
1
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
2
2 0
Caen
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 15:30
نانت
0
0 3
لیل
3
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 18:30
Bastia
2
2 1
مارسی
1
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
Lorient
1
1 3
لیون
3
هفته 33
۲۰ فروردین ۱۳۹۵ 22:00
مونپلیه
0
0 2
لیون
2
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 18:30
Guingamp
0
0 2
پاریس سنت ژرمن
2
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0
0 0
Gazelec FC Ajaccio
0
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
سنت اتین
1
1 0
Estac Troyes
0
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
Caen
1
1 2
Lorient
2
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
ریمس
2
2 1
نانت
1
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
4
4 0
Bastia
0
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 15:30
لیل
4
4 1
موناکو
1
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 18:30
نیس
3
3 0
رن
0
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
مارسی
0
0 0
بوردو
0
هفته 34
۲۷ فروردین ۱۳۹۵ 22:00
لیون
1
1 1
نیس
1
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 18:30
پاریس سنت ژرمن
6
6 0
Caen
0
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
Estac Troyes
2
2 1
ریمس
1
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
1
1 3
آنژه
3
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
1
1 1
تولوز
1
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
Gazelec FC Ajaccio
2
2 4
لیل
4
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0
0 1
سنت اتین
1
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 15:30
نانت
0
0 2
مونپلیه
2
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 18:30
رن
0
0 3
Guingamp
3
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
موناکو
2
2 1
مارسی
1
هفته 35
۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:00
نیس
2
2 0
ریمس
0
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:00
تولوز
2
2 3
لیون
3
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 15:30
مارسی
1
1 1
نانت
1
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
2
2 0
Lorient
0
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 18:30
Guingamp
1
1 1
Caen
1
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 18:30
Gazelec FC Ajaccio
3
3 2
Bastia
2
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 18:30
مونپلیه
4
4 1
Estac Troyes
1
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
رن
1
1 1
موناکو
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:00
لیل
0
0 0
آنژه
0
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:00
بوردو
1
1 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 36
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:00
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
رن
0
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 15:30
نانت
1
1 0
نیس
0
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
0
0 0
تولوز
0
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
موناکو
3
3 2
Guingamp
2
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
Estac Troyes
2
2 4
بوردو
4
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
Lorient
0
0 1
لیل
1
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
Caen
0
0 0
Bastia
0
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
ریمس
2
2 3
مونپلیه
3
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
لیون
2
2 1
Gazelec FC Ajaccio
1
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 18:30
آنژه
0
0 1
مارسی
1
هفته 37
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
3
3 0
Lorient
0
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
نانت
1
1 2
Caen
2
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
Gazelec FC Ajaccio
0
0 4
پاریس سنت ژرمن
4
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
لیل
0
0 0
Guingamp
0
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
2
2 0
رن
0
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
نیس
2
2 0
سنت اتین
0
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
مارسی
1
1 0
ریمس
0
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
لیون
6
6 1
موناکو
1
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
1
1 0
آنژه
0
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1
1 0
Estac Troyes
0
هفته 38
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
2
2 3
تولوز
3
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
موناکو
2
2 0
مونپلیه
0
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
سنت اتین
0
0 1
لیل
1
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30