لیگ 1 فرانسه

2016-2017
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
#باشگاهها امتیاز
1521264
2531265
3472366
4601167
5603171
6701072
7581375
8591376
9563377
10581480
11632382
12604383
13661488
14781290
15680593
16715396
17771499
187434100
198813105
207878132
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0 1
پاری سن ژرمن
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0
1
پاری سن ژرمن
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
موناکو
2 2
Guingamp
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
موناکو
2
2
Guingamp
Stade Matmut-Atlantique ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بوردو
3 2
سنت اتین
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
3
2
سنت اتین
Stade Michel d'Ornano ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
کن
3 2
Lorient
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
3
2
Lorient
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
0 1
نانت
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
0
1
نانت
Stade Saint-Symphorien ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
متز
3 2
لیل
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Stade Saint-Symphorien
متز
3
2
لیل
Stade de la Mosson ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
1 0
آنژه
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
0
آنژه
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 16:30
نانسی
0 3
لیون
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 16:30
نانسی
0
3
لیون
Allianz Riviera ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
نیس
1 0
رن
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
Allianz Riviera
نیس
1
0
رن
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
0 0
تولوز
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
0
0
تولوز
هفته 2
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
لیون
2 0
کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
لیون
2
0
کن
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
نانت
0 1
موناکو
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
1
موناکو
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0 1
نیس
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0
1
نیس
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1 0
دیژون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1
0
دیژون
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
0 3
Bastia
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Lorient
0
3
Bastia
Roazhon Park ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
رن
2 0
نانسی
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Roazhon Park
رن
2
0
نانسی
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
4 1
بوردو
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
4
1
بوردو
Stade du Roudourou ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 16:30
Guingamp
2 1
مارسی
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 16:30
Stade du Roudourou
Guingamp
2
1
مارسی
Stade Geoffroy-Guichard ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
3 1
مونپلیه
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
3
1
مونپلیه
Parc des Princes ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
پاری سن ژرمن
3 0
متز
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
0
متز
هفته 3
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
2 0
Lorient
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
2
0
Lorient
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
دیژون
4 2
لیون
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
دیژون
4
2
لیون
Stade Michel d'Ornano ۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
کن
2 0
Bastia
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
0
Bastia
Stade Saint-Symphorien ۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
متز
2 0
آنژه
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Stade Saint-Symphorien
متز
2
0
آنژه
Stade de la Mosson ۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
1 1
رن
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
1
رن
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
0 2
Guingamp
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
0
2
Guingamp
Allianz Riviera ۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نیس
1 1
لیل
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Allianz Riviera
نیس
1
1
لیل
Stade Matmut-Atlantique ۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
بوردو
1 0
نانت
۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
1
0
نانت
Stade Geoffroy-Guichard ۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
0 0
تولوز
۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
0
تولوز
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
3 1
پاری سن ژرمن
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
3
1
پاری سن ژرمن
هفته 4
Parc des Princes ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
پاری سن ژرمن
1 1
سنت اتین
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
1
1
سنت اتین
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
لیون
1 3
بوردو
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
لیون
1
3
بوردو
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
3 1
دیژون
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
3
1
دیژون
Stade du Roudourou ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Guingamp
1 1
مونپلیه
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Stade du Roudourou
Guingamp
1
1
مونپلیه
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1 4
موناکو
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1
4
موناکو
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
0 2
نانسی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Lorient
0
2
نانسی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
2 1
تولوز
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
2
1
تولوز
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
نانت
0 3
متز
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
3
متز
Roazhon Park ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
رن
2 0
کن
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Roazhon Park
رن
2
0
کن
Allianz Riviera ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
نیس
3 2
مارسی
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Allianz Riviera
نیس
3
2
مارسی
هفته 5
Stade Michel d'Ornano ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
کن
0 6
پاری سن ژرمن
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stade Michel d'Ornano
کن
0
6
پاری سن ژرمن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
موناکو
3 0
رن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
موناکو
3
0
رن
Stade Matmut-Atlantique ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
0 1
آنژه
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
1
آنژه
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
0 0
متز
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
0
0
متز
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
1 0
لیل
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Lorient
1
0
لیل
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
1 1
نانت
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
1
1
نانت
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
2 1
Guingamp
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
2
1
Guingamp
Stade de la Mosson ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
مونپلیه
1 1
نیس
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
1
نیس
Stade Geoffroy-Guichard ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
1 0
Bastia
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
0
Bastia
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
0 0
لیون
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
0
0
لیون
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
لیل
1 2
تولوز
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
لیل
1
2
تولوز
Parc des Princes ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
پاری سن ژرمن
3 0
دیژون
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
0
دیژون
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
آنژه
2 1
کن
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
آنژه
2
1
کن
Stade du Roudourou ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Guingamp
1 0
Lorient
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Stade du Roudourou
Guingamp
1
0
Lorient
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
لیون
5 1
مونپلیه
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
لیون
5
1
مونپلیه
Stade Saint-Symphorien ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
متز
0 3
بوردو
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
3
بوردو
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
نانت
0 0
سنت اتین
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
0
سنت اتین
Allianz Riviera ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
نیس
4 0
موناکو
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Allianz Riviera
نیس
4
0
موناکو
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Bastia
0 0
نانسی
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Bastia
0
0
نانسی
Roazhon Park ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
رن
3 2
مارسی
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Roazhon Park
رن
3
2
مارسی
هفته 7
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:15
تولوز
2 0
پاری سن ژرمن
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:15
تولوز
2
0
پاری سن ژرمن
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Lorient
1 0
لیون
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Lorient
1
0
لیون
Stade Matmut-Atlantique ۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
0 0
کن
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
0
کن
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
3 0
رن
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
3
0
رن
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
موناکو
2 1
آنژه
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
موناکو
2
1
آنژه
Stade de la Mosson ۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
0 1
متز
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
1
متز
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1 0
Guingamp
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1
0
Guingamp
Stade Geoffroy-Guichard ۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
سنت اتین
3 1
لیل
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
3
1
لیل
۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نانسی
0 1
نیس
۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نانسی
0
1
نیس
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
2 1
نانت
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
2
1
نانت
هفته 8
Roazhon Park ۹ مهر ۱۳۹۵ 22:15
رن
1 0
Guingamp
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Roazhon Park
رن
1
0
Guingamp
Parc des Princes ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
پاری سن ژرمن
2 0
بوردو
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
0
بوردو
Stade Michel d'Ornano ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
کن
1 0
تولوز
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
تولوز
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
3 3
مونپلیه
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
3
3
مونپلیه
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1 0
نانسی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1
0
نانسی
Stade Saint-Symphorien ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
متز
0 7
موناکو
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
7
موناکو
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
نانت
1 0
Bastia
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
Bastia
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
آنژه
1 1
مارسی
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
آنژه
1
1
مارسی
Allianz Riviera ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نیس
2 1
Lorient
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Allianz Riviera
نیس
2
1
Lorient
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:15
لیون
2 0
سنت اتین
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:15
لیون
2
0
سنت اتین
هفته 9
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
تولوز
3 1
موناکو
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
تولوز
3
1
موناکو
Allianz Riviera ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
نیس
2 0
لیون
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Allianz Riviera
نیس
2
0
لیون
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نانسی
1 2
پاری سن ژرمن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نانسی
1
2
پاری سن ژرمن
Stade du Roudourou ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Guingamp
1 0
لیل
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Stade du Roudourou
Guingamp
1
0
لیل
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
1 2
نانت
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Lorient
1
2
نانت
Stade de la Mosson ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
3 2
کن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
2
کن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1 2
آنژه
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1
2
آنژه
Roazhon Park ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
رن
1 1
بوردو
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
Roazhon Park
رن
1
1
بوردو
Stade Geoffroy-Guichard ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
1 1
دیژون
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
1
دیژون
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
1 0
متز
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
1
0
متز
هفته 10
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
6 2
مونپلیه
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
6
2
مونپلیه
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لیون
1 3
Guingamp
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لیون
1
3
Guingamp
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0 0
تولوز
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0
0
تولوز
Stade Matmut-Atlantique ۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
1 1
نانسی
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
1
1
نانسی
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
1 0
Lorient
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
1
0
Lorient
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لیل
2 1
Bastia
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لیل
2
1
Bastia
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
نانت
1 2
رن
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
2
رن
Stade Michel d'Ornano ۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
کن
0 2
سنت اتین
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
2
سنت اتین
Stade Saint-Symphorien ۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
متز
2 4
نیس
۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stade Saint-Symphorien
متز
2
4
نیس
Parc des Princes ۲ آبان ۱۳۹۵ 22:15
پاری سن ژرمن
0 0
مارسی
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
0
0
مارسی
هفته 11
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:15
لیل
0 1
پاری سن ژرمن
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:15
لیل
0
1
پاری سن ژرمن
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
تولوز
1 2
لیون
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
تولوز
1
2
لیون
Stade du Roudourou ۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Guingamp
1 0
آنژه
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade du Roudourou
Guingamp
1
0
آنژه
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
2 2
مونپلیه
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Lorient
2
2
مونپلیه
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
2 0
کن
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
2
0
کن
Stade Geoffroy-Guichard ۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
سنت اتین
1 1
موناکو
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
1
موناکو
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0 0
دیژون
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0
0
دیژون
Allianz Riviera ۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
نیس
4 1
نانت
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Allianz Riviera
نیس
4
1
نانت
Roazhon Park ۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
رن
1 0
متز
۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Roazhon Park
رن
1
0
متز
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
مارسی
0 0
بوردو
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
مارسی
0
0
بوردو
هفته 12
Stade de la Mosson ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:15
مونپلیه
3 1
مارسی
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
1
مارسی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
موناکو
6 0
نانسی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
موناکو
6
0
نانسی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1 0
لیل
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1
0
لیل
Stade Matmut-Atlantique ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
2 1
Lorient
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
1
Lorient
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
3 3
Guingamp
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
3
3
Guingamp
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
لیون
2 1
Bastia
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
لیون
2
1
Bastia
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
نانت
1 1
تولوز
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
1
تولوز
Stade Michel d'Ornano ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کن
1 0
نیس
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
نیس
Stade Saint-Symphorien ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 19:30
متز
0 0
سنت اتین
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
0
سنت اتین
Parc des Princes ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:15
پاری سن ژرمن
4 0
رن
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
4
0
رن
هفته 13
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
0 3
موناکو
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Lorient
0
3
موناکو
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:15
لیل
0 1
لیون
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:15
لیل
0
1
لیون
Parc des Princes ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
پاری سن ژرمن
2 0
نانت
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
0
نانت
Stade Marcel-Picot ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
نانسی
1 0
دیژون
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
1
0
دیژون
Roazhon Park ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
رن
1 1
آنژه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Roazhon Park
رن
1
1
آنژه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
1 1
مونپلیه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
1
1
مونپلیه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1 2
متز
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1
2
متز
Stade du Roudourou ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Guingamp
1 1
بوردو
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade du Roudourou
Guingamp
1
1
بوردو
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
1 0
کن
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
1
0
کن
Stade Geoffroy-Guichard ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:15
سنت اتین
0 1
نیس
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
1
نیس
هفته 14
Roazhon Park ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:15
رن
1 0
تولوز
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Roazhon Park
رن
1
0
تولوز
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:40
موناکو
4 0
مارسی
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:40
موناکو
4
0
مارسی
Stade Matmut-Atlantique ۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
3 2
دیژون
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
3
2
دیژون
Stade Michel d'Ornano ۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
کن
1 1
Guingamp
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
1
Guingamp
Stade Saint-Symphorien ۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
متز
3 3
Lorient
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Saint-Symphorien
متز
3
3
Lorient
Stade de la Mosson ۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
0 0
نانسی
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
0
نانسی
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
نانت
0 0
لیل
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
0
لیل
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آنژه
1 2
سنت اتین
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آنژه
1
2
سنت اتین
Allianz Riviera ۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
نیس
1 1
Bastia
۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Allianz Riviera
نیس
1
1
Bastia
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
لیون
1 2
پاری سن ژرمن
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
لیون
1
2
پاری سن ژرمن
هفته 15
۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
لیل
4 2
کن
۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
لیل
4
2
کن
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
2 1
رن
۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Lorient
2
1
رن
۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
دیژون
1 1
موناکو
۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
دیژون
1
1
موناکو
Stade du Roudourou ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Guingamp
0 1
نیس
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade du Roudourou
Guingamp
0
1
نیس
Stade Marcel-Picot ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
4 0
متز
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
4
0
متز
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
نانت
0 6
لیون
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
6
لیون
Stade Geoffroy-Guichard ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
سنت اتین
0 0
مارسی
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
0
مارسی
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1 1
بوردو
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1
1
بوردو
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
1 0
مونپلیه
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
1
0
مونپلیه
Parc des Princes ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
پاری سن ژرمن
2 0
آنژه
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
0
آنژه
هفته 16
Stade Michel d'Ornano ۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
کن
3 3
دیژون
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stade Michel d'Ornano
کن
3
3
دیژون
Stade de la Mosson ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مونپلیه
3 0
پاری سن ژرمن
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
0
پاری سن ژرمن
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
2 2
Lorient
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
2
2
Lorient
Stade Matmut-Atlantique ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
0 1
لیل
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
1
لیل
Stade du Roudourou ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Guingamp
2 0
نانت
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade du Roudourou
Guingamp
2
0
نانت
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
موناکو
5 0
Bastia
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
موناکو
5
0
Bastia
Roazhon Park ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
رن
2 0
سنت اتین
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Roazhon Park
رن
2
0
سنت اتین
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
3 0
نانسی
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
3
0
نانسی
Allianz Riviera ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:15
نیس
3 0
تولوز
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Allianz Riviera
نیس
3
0
تولوز
Stade Saint-Symphorien ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
متز
0 3
لیون
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
3
لیون
هفته 17
Stade Gaston-Gérard ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 17:00
دیژون
1 2
مارسی
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
2
مارسی
Stade Matmut-Atlantique ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:00
بوردو
0 4
موناکو
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
4
موناکو
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
لیل
2 1
مونپلیه
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
لیل
2
1
مونپلیه
Stade Marcel-Picot ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
نانسی
2 0
آنژه
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
0
آنژه
Stade Armand-Césari ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
2 0
متز
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Armand-Césari
Bastia
2
0
متز
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
3 2
Lorient
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
3
2
Lorient
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
لیون
1 0
رن
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
لیون
1
0
رن
Stade Geoffroy-Guichard ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 19:30
سنت اتین
1 0
Guingamp
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
0
Guingamp
Parc des Princes ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:15
پاری سن ژرمن
2 2
نیس
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
2
نیس
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
نانت
1 0
کن
۲۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
کن
هفته 18
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آنژه
0 2
نانت
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آنژه
0
2
نانت
Stade du Roudourou ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Guingamp
2 1
پاری سن ژرمن
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Stade du Roudourou
Guingamp
2
1
پاری سن ژرمن
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Lorient
2 1
سنت اتین
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Lorient
2
1
سنت اتین
Stade de la Mosson ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
4 0
بوردو
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
4
0
بوردو
Roazhon Park ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
رن
1 2
Bastia
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Roazhon Park
رن
1
2
Bastia
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1 1
نانسی
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1
1
نانسی
Stade Michel d'Ornano ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
کن
3 0
متز
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Stade Michel d'Ornano
کن
3
0
متز
Allianz Riviera ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
نیس
2 1
دیژون
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Allianz Riviera
نیس
2
1
دیژون
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
2 0
لیل
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
2
0
لیل
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
موناکو
1 3
لیون
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
موناکو
1
3
لیون
هفته 19
Stade Matmut-Atlantique ۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
بوردو
0 0
نیس
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
0
نیس
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
دیژون
2 0
تولوز
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
دیژون
2
0
تولوز
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
لیل
1 1
رن
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
لیل
1
1
رن
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
لیون
2 0
آنژه
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
لیون
2
0
آنژه
Stade Saint-Symphorien ۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
متز
2 2
Guingamp
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
Stade Saint-Symphorien
متز
2
2
Guingamp
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
موناکو
2 1
کن
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
موناکو
2
1
کن
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
نانت
1 0
مونپلیه
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
مونپلیه
Parc des Princes ۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
پاری سن ژرمن
5 0
Lorient
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
5
0
Lorient
Stade Geoffroy-Guichard ۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
سنت اتین
0 0
نانسی
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
0
نانسی
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
Bastia
1 2
مارسی
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
Bastia
1
2
مارسی
هفته 20
۲۴ دی ۱۳۹۵ 23:15
لیل
1 1
سنت اتین
۲۴ دی ۱۳۹۵ 23:15
لیل
1
1
سنت اتین
Roazhon Park ۲۵ دی ۱۳۹۵ 19:30
رن
0 1
پاری سن ژرمن
۲۵ دی ۱۳۹۵ 19:30
Roazhon Park
رن
0
1
پاری سن ژرمن
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1 1
بوردو
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1
1
بوردو
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
Lorient
3 1
Guingamp
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Lorient
3
1
Guingamp
Stade de la Mosson ۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
1 1
دیژون
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
1
دیژون
Stade Marcel-Picot ۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
نانسی
1 0
Bastia
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
1
0
Bastia
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
0 1
نانت
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
0
1
نانت
Allianz Riviera ۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
نیس
0 0
متز
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
Allianz Riviera
نیس
0
0
متز
Stade Michel d'Ornano ۲۶ دی ۱۳۹۵ 19:30
کن
3 2
لیون
۲۶ دی ۱۳۹۵ 19:30
Stade Michel d'Ornano
کن
3
2
لیون
۲۶ دی ۱۳۹۵ 23:30
مارسی
1 4
موناکو
۲۶ دی ۱۳۹۵ 23:30
مارسی
1
4
موناکو
هفته 21
Stade Armand-Césari ۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Bastia
1 1
نیس
۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Stade Armand-Césari
Bastia
1
1
نیس
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
نانت
0 2
پاری سن ژرمن
۲ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
ن