لیگ 1 فرانسه

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول کارت زرد و قرمز
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 52 1 2 64
2 53 1 2 65
3 47 2 3 66
4 60 1 1 67
5 60 3 1 71
6 70 1 0 72
7 58 1 3 75
8 59 1 3 76
9 56 3 3 77
10 58 1 4 80
11 63 2 3 82
12 60 4 3 83
13 66 1 4 88
14 78 1 2 90
15 68 0 5 93
16 71 5 3 96
17 77 1 4 99
18 74 3 4 100
19 88 1 3 105
20 78 7 8 132
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0 1
پاری سن ژرمن
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0
1
پاری سن ژرمن
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
موناکو
2 2
گنگام
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
موناکو
2
2
گنگام
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بوردو
3 2
سنت اتین
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بوردو
3
2
سنت اتین
| Stade Matmut-Atlantique
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
کن
3 2
لوریان
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
کن
3
2
لوریان
| Stade Michel d'Ornano
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
0 1
نانت
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
0
1
نانت
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
متز
3 2
لیل
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
متز
3
2
لیل
| Stade Saint-Symphorien
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
1 0
آنژه
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
1
0
آنژه
| Stade de la Mosson
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 16:30
نانسی
0 3
لیون
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 16:30
نانسی
0
3
لیون
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
نیس
1 0
رن
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
نیس
1
0
رن
| Allianz Riviera
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
0 0
تولوز
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
0
0
تولوز
هفته 2
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
لیون
2 0
کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
لیون
2
0
کن
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
نانت
0 1
موناکو
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
نانت
0
1
موناکو
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0 1
نیس
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0
1
نیس
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1 0
دیژون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1
0
دیژون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
0 3
Bastia
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
0
3
Bastia
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
رن
2 0
نانسی
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
رن
2
0
نانسی
| Roazhon Park
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
4 1
بوردو
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
4
1
بوردو
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 16:30
گنگام
2 1
مارسی
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 16:30
گنگام
2
1
مارسی
| Stade du Roudourou
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
3 1
مونپلیه
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
3
1
مونپلیه
| Stade Geoffroy-Guichard
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
پاری سن ژرمن
3 0
متز
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
پاری سن ژرمن
3
0
متز
| Parc des Princes
هفته 3
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
2 0
لوریان
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
2
0
لوریان
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
دیژون
4 2
لیون
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
دیژون
4
2
لیون
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
کن
2 0
Bastia
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
کن
2
0
Bastia
| Stade Michel d'Ornano
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
متز
2 0
آنژه
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
متز
2
0
آنژه
| Stade Saint-Symphorien
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
1 1
رن
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
1
1
رن
| Stade de la Mosson
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
0 2
گنگام
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
0
2
گنگام
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نیس
1 1
لیل
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نیس
1
1
لیل
| Allianz Riviera
۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
بوردو
1 0
نانت
۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
بوردو
1
0
نانت
| Stade Matmut-Atlantique
۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
0 0
تولوز
۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
0
0
تولوز
| Stade Geoffroy-Guichard
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
3 1
پاری سن ژرمن
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
3
1
پاری سن ژرمن
هفته 4
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
پاری سن ژرمن
1 1
سنت اتین
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
پاری سن ژرمن
1
1
سنت اتین
| Parc des Princes
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
لیون
1 3
بوردو
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
لیون
1
3
بوردو
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
3 1
دیژون
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
3
1
دیژون
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
گنگام
1 1
مونپلیه
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
گنگام
1
1
مونپلیه
| Stade du Roudourou
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1 4
موناکو
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1
4
موناکو
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
0 2
نانسی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
0
2
نانسی
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
2 1
تولوز
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
2
1
تولوز
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
نانت
0 3
متز
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
نانت
0
3
متز
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
رن
2 0
کن
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
رن
2
0
کن
| Roazhon Park
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
نیس
3 2
مارسی
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
نیس
3
2
مارسی
| Allianz Riviera
هفته 5
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
کن
0 6
پاری سن ژرمن
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
کن
0
6
پاری سن ژرمن
| Stade Michel d'Ornano
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
موناکو
3 0
رن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
موناکو
3
0
رن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
0 1
آنژه
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
0
1
آنژه
| Stade Matmut-Atlantique
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
0 0
متز
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
0
0
متز
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
1 0
لیل
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
1
0
لیل
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
1 1
نانت
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
1
1
نانت
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
2 1
گنگام
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
2
1
گنگام
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
مونپلیه
1 1
نیس
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
مونپلیه
1
1
نیس
| Stade de la Mosson
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
1 0
Bastia
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
1
0
Bastia
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
0 0
لیون
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
0
0
لیون
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
لیل
1 2
تولوز
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
لیل
1
2
تولوز
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
پاری سن ژرمن
3 0
دیژون
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
پاری سن ژرمن
3
0
دیژون
| Parc des Princes
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
آنژه
2 1
کن
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
آنژه
2
1
کن
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
گنگام
1 0
لوریان
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
گنگام
1
0
لوریان
| Stade du Roudourou
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
لیون
5 1
مونپلیه
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
لیون
5
1
مونپلیه
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
متز
0 3
بوردو
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
متز
0
3
بوردو
| Stade Saint-Symphorien
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
نانت
0 0
سنت اتین
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
نانت
0
0
سنت اتین
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
نیس
4 0
موناکو
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
نیس
4
0
موناکو
| Allianz Riviera
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Bastia
0 0
نانسی
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Bastia
0
0
نانسی
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
رن
3 2
مارسی
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
رن
3
2
مارسی
| Roazhon Park
هفته 7
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:15
تولوز
2 0
پاری سن ژرمن
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:15
تولوز
2
0
پاری سن ژرمن
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
لوریان
1 0
لیون
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
لوریان
1
0
لیون
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
0 0
کن
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
0
0
کن
| Stade Matmut-Atlantique
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
3 0
رن
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
3
0
رن
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
موناکو
2 1
آنژه
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
موناکو
2
1
آنژه
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
0 1
متز
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
0
1
متز
| Stade de la Mosson
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1 0
گنگام
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1
0
گنگام
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
سنت اتین
3 1
لیل
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
سنت اتین
3
1
لیل
| Stade Geoffroy-Guichard
۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نانسی
0 1
نیس
۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نانسی
0
1
نیس
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
2 1
نانت
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
2
1
نانت
هفته 8
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:15
رن
1 0
گنگام
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:15
رن
1
0
گنگام
| Roazhon Park
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
پاری سن ژرمن
2 0
بوردو
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
پاری سن ژرمن
2
0
بوردو
| Parc des Princes
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
کن
1 0
تولوز
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
کن
1
0
تولوز
| Stade Michel d'Ornano
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
3 3
مونپلیه
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
3
3
مونپلیه
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1 0
نانسی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1
0
نانسی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
متز
0 7
موناکو
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
متز
0
7
موناکو
| Stade Saint-Symphorien
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
نانت
1 0
Bastia
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
نانت
1
0
Bastia
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
آنژه
1 1
مارسی
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
آنژه
1
1
مارسی
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نیس
2 1
لوریان
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نیس
2
1
لوریان
| Allianz Riviera
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:15
لیون
2 0
سنت اتین
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:15
لیون
2
0
سنت اتین
هفته 9
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
تولوز
3 1
موناکو
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
تولوز
3
1
موناکو
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
نیس
2 0
لیون
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
نیس
2
0
لیون
| Allianz Riviera
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نانسی
1 2
پاری سن ژرمن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نانسی
1
2
پاری سن ژرمن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
گنگام
1 0
لیل
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
گنگام
1
0
لیل
| Stade du Roudourou
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
1 2
نانت
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
1
2
نانت
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
3 2
کن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
3
2
کن
| Stade de la Mosson
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1 2
آنژه
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1
2
آنژه
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
رن
1 1
بوردو
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
رن
1
1
بوردو
| Roazhon Park
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
1 1
دیژون
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
1
1
دیژون
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
1 0
متز
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
1
0
متز
هفته 10
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
6 2
مونپلیه
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
6
2
مونپلیه
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لیون
1 3
گنگام
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لیون
1
3
گنگام
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0 0
تولوز
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0
0
تولوز
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
1 1
نانسی
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
1
1
نانسی
| Stade Matmut-Atlantique
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
1 0
لوریان
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
1
0
لوریان
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لیل
2 1
Bastia
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لیل
2
1
Bastia
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
نانت
1 2
رن
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
نانت
1
2
رن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
کن
0 2
سنت اتین
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
کن
0
2
سنت اتین
| Stade Michel d'Ornano
۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
متز
2 4
نیس
۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
متز
2
4
نیس
| Stade Saint-Symphorien
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:15
پاری سن ژرمن
0 0
مارسی
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:15
پاری سن ژرمن
0
0
مارسی
| Parc des Princes
هفته 11
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:15
لیل
0 1
پاری سن ژرمن
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:15
لیل
0
1
پاری سن ژرمن
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
تولوز
1 2
لیون
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
تولوز
1
2
لیون
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
گنگام
1 0
آنژه
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
گنگام
1
0
آنژه
| Stade du Roudourou
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
2 2
مونپلیه
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
2
2
مونپلیه
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
2 0
کن
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
2
0
کن
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
سنت اتین
1 1
موناکو
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
سنت اتین
1
1
موناکو
| Stade Geoffroy-Guichard
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0 0
دیژون
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0
0
دیژون
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
نیس
4 1
نانت
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
نیس
4
1
نانت
| Allianz Riviera
۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
رن
1 0
متز
۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
رن
1
0
متز
| Roazhon Park
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
مارسی
0 0
بوردو
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
مارسی
0
0
بوردو
هفته 12
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:15
مونپلیه
3 1
مارسی
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:15
مونپلیه
3
1
مارسی
| Stade de la Mosson
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
موناکو
6 0
نانسی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
موناکو
6
0
نانسی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1 0
لیل
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1
0
لیل
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
2 1
لوریان
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
2
1
لوریان
| Stade Matmut-Atlantique
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
3 3
گنگام
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
3
3
گنگام
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
لیون
2 1
Bastia
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
لیون
2
1
Bastia
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
نانت
1 1
تولوز
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
نانت
1
1
تولوز
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کن
1 0
نیس
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کن
1
0
نیس
| Stade Michel d'Ornano
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 19:30
متز
0 0
سنت اتین
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 19:30
متز
0
0
سنت اتین
| Stade Saint-Symphorien
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:15
پاری سن ژرمن
4 0
رن
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:15
پاری سن ژرمن
4
0
رن
| Parc des Princes
هفته 13
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
0 3
موناکو
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
0
3
موناکو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:15
لیل
0 1
لیون
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:15
لیل
0
1
لیون
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
پاری سن ژرمن
2 0
نانت
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
پاری سن ژرمن
2
0
نانت
| Parc des Princes
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
نانسی
1 0
دیژون
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
نانسی
1
0
دیژون
| Stade Marcel-Picot
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
رن
1 1
آنژه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
رن
1
1
آنژه
| Roazhon Park
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
1 1
مونپلیه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
1
1
مونپلیه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1 2
متز
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1
2
متز
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
گنگام
1 1
بوردو
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
گنگام
1
1
بوردو
| Stade du Roudourou
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
1 0
کن
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
1
0
کن
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:15
سنت اتین
0 1
نیس
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:15
سنت اتین
0
1
نیس
| Stade Geoffroy-Guichard
هفته 14
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:15
رن
1 0
تولوز
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:15
رن
1
0
تولوز
| Roazhon Park
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:40
موناکو
4 0
مارسی
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:40
موناکو
4
0
مارسی
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
3 2
دیژون
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
3
2
دیژون
| Stade Matmut-Atlantique
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
کن
1 1
گنگام
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
کن
1
1
گنگام
| Stade Michel d'Ornano
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
متز
3 3
لوریان
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
متز
3
3
لوریان
| Stade Saint-Symphorien
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
0 0
نانسی
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
0
0
نانسی
| Stade de la Mosson
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
نانت
0 0
لیل
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
نانت
0
0
لیل
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آنژه
1 2
سنت اتین
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آنژه
1
2
سنت اتین
۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
نیس
1 1
Bastia
۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
نیس
1
1
Bastia
| Allianz Riviera
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
لیون
1 2
پاری سن ژرمن
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
لیون
1
2
پاری سن ژرمن
هفته 15
۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
لیل
4 2
کن
۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
لیل
4
2
کن
۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
2 1
رن
۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
لوریان
2
1
رن
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
دیژون
1 1
موناکو
۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
دیژون
1
1
موناکو
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
گنگام
0 1
نیس
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
گنگام
0
1
نیس
| Stade du Roudourou
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
4 0
متز
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
نانسی
4
0
متز
| Stade Marcel-Picot
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
نانت
0 6
لیون
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
نانت
0
6
لیون
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
سنت اتین
0 0
مارسی
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
سنت اتین
0
0
مارسی
| Stade Geoffroy-Guichard
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1 1
بوردو
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1
1
بوردو
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
1 0
مونپلیه
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
1
0
مونپلیه
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
پاری سن ژرمن
2 0
آنژه
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
پاری سن ژرمن
2
0
آنژه
| Parc des Princes
هفته 16
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
کن
3 3
دیژون
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
کن
3
3
دیژون
| Stade Michel d'Ornano
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مونپلیه
3 0
پاری سن ژرمن
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مونپلیه
3
0
پاری سن ژرمن
| Stade de la Mosson
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
2 2
لوریان
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
2
2
لوریان
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
0 1
لیل
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
0
1
لیل
| Stade Matmut-Atlantique
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
گنگام
2 0
نانت
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
گنگام
2
0
نانت
| Stade du Roudourou
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
موناکو
5 0
Bastia
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
موناکو
5
0
Bastia
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
رن
2 0
سنت اتین
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
رن
2
0
سنت اتین
| Roazhon Park
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
3 0
نانسی
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
3
0
نانسی
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:15
نیس
3 0
تولوز
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:15
نیس
3
0
تولوز
| Allianz Riviera
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
متز
0 3
لیون
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
متز
0
3
لیون
| Stade Saint-Symphorien
هفته 17
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 17:00
دیژون
1 2
مارسی
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 17:00
دیژون
1
2
مارسی
| Stade Gaston-Gérard
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:00
بوردو
0 4
موناکو
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:00
بوردو
0
4
موناکو
| Stade Matmut-Atlantique
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
لیل
2 1
مونپلیه
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
لیل
2
1
مونپلیه
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
نانسی
2 0
آنژه
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
نانسی
2
0
آنژه
| Stade Marcel-Picot
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
2 0
متز
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
2
0
متز
| Stade Armand-Césari
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
3 2
لوریان
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
3
2
لوریان
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
لیون
1 0
رن
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
لیون
1
0
رن
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 19:30
سنت اتین
1 0
گنگام
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 19:30
سنت اتین
1
0
گنگام
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:15
پاری سن ژرمن
2 2
نیس
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:15
پاری سن ژرمن
2
2
نیس
| Parc des Princes
۲۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
نانت
1 0
کن
۲۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
نانت
1
0
کن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
هفته 18
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آنژه
0 2
نانت
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آنژه
0
2
نانت
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
گنگام
2 1
پاری سن ژرمن
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
گنگام
2
1
پاری سن ژرمن
| Stade du Roudourou
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
لوریان
2 1
سنت اتین
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
لوریان
2
1
سنت اتین
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
4 0
بوردو
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
4
0
بوردو
| Stade de la Mosson
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
رن
1 2
Bastia
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
رن
1
2
Bastia
| Roazhon Park
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1 1
نانسی
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1
1
نانسی
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
کن
3 0
متز
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
کن
3
0
متز
| Stade Michel d'Ornano
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
نیس
2 1
دیژون
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
نیس
2
1
دیژون
| Allianz Riviera
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
2 0
لیل
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
2
0
لیل
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
موناکو
1 3
لیون
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
موناکو
1
3
لیون
هفته 19
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
بوردو
0 0
نیس
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
بوردو
0
0
نیس
| Stade Matmut-Atlantique
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
دیژون
2 0
تولوز
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
دیژون
2
0
تولوز
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
لیل
1 1
رن
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
لیل
1
1
رن
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
لیون
2 0
آنژه
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
لیون
2
0
آنژه
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
متز
2 2
گنگام
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
متز
2
2
گنگام
| Stade Saint-Symphorien
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
موناکو
2 1
کن
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
موناکو
2
1
کن
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
نانت
1 0
مونپلیه
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
نانت
1
0
مونپلیه
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
پاری سن ژرمن
5 0
لوریان
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
پاری سن ژرمن
5
0
لوریان
| Parc des Princes
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
سنت اتین
0 0
نانسی
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
سنت اتین
0
0
نانسی
| Stade Geoffroy-Guichard
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
Bastia
1 2
مارسی
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
Bastia
1
2
مارسی
هفته 20
۲۴ دی ۱۳۹۵ 23:15
لیل
1 1
سنت اتین
۲۴ دی ۱۳۹۵ 23:15
لیل
1
1
سنت اتین
۲۵ دی ۱۳۹۵ 19:30
رن
0 1
پاری سن ژرمن
۲۵ دی ۱۳۹۵ 19:30
رن
0
1
پاری سن ژرمن
| Roazhon Park
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1 1
بوردو
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1
1
بوردو
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
لوریان
3 1
گنگام
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
لوریان
3
1
گنگام
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
1 1
دیژون
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
1
1
دیژون
| Stade de la Mosson
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
نانسی
1 0
Bastia
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
نانسی
1
0
Bastia
| Stade Marcel-Picot
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
0 1
نانت
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
0
1
نانت
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
نیس
0 0
متز
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
نیس
0
0
متز
| Allianz Riviera
۲۶ دی ۱۳۹۵ 19:30
کن
3 2
لیون
۲۶ دی ۱۳۹۵ 19:30
کن
3
2
لیون
| Stade Michel d'Ornano
۲۶ دی ۱۳۹۵ 23:30
مارسی
1 4
موناکو
۲۶ دی ۱۳۹۵ 23:30
مارسی
1
4
موناکو
هفته 21
۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Bastia
1 1
نیس
۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Bastia
1
1
نیس
| Stade Armand-Césari
۲ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
نانت
0 2
پاری سن ژرمن
۲ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
نانت
0
2
پاری سن ژرمن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
1 0
تولوز
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
1
0
تولوز
| Stade Matmut-Atlantique
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
0 0
لیل
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
0
0
لیل
| Stade Gaston-Gérard
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
گنگام
1 1
رن
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
گنگام
1
1
رن
| Stade du Roudourou
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
متز
2 0
مونپلیه
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
متز
2
0
مونپلیه
| Stade Saint-Symphorien
۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
موناکو
4 0
لوریان
۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
موناکو
4
0
لوریان
۳ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
سنت اتین
2 1
آنژه
۳ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
سنت اتین
2
1
آنژه
| Stade Geoffroy-Guichard
۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
لیون
3 1
مارسی
۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
لیون
3
1
مارسی
۳ اسفند ۱۳۹۵ 21:00
کن
1 0
نانسی
۳ اسفند ۱۳۹۵ 21:00
کن
1
0
نانسی
| Stade Michel d'Ornano
هفته 22
۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
مارسی
5 1
مونپلیه
۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
مارسی
5
1
مونپلیه
۹ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
لیون
1 2
لیل
۹ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
لیون
1
2
لیل
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
2 1
متز
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
2
1
متز
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
لوریان
2 3
دیژون
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
لوریان
2
3
دیژون
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir