چهارشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

لیگ 1 فرانسه

2016-2017
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
موناکو
2
2 2
Guingamp
2
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بوردو
3
3 2
سنت اتین
2
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Caen
3
3 2
Lorient
2
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
0
0 1
نانت
1
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
متز
3
3 2
لیل
2
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
1
1 0
آنژه
0
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 16:30
Nancy
0
0 3
لیون
3
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
نیس
1
1 0
رن
0
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
0
0 0
تولوز
0
هفته 2
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
لیون
2
2 0
Caen
0
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
نانت
0
0 1
موناکو
1
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0
0 1
نیس
1
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1
1 0
دیژون
0
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
0
0 3
Bastia
3
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
رن
2
2 0
Nancy
0
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
4
4 1
بوردو
1
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 16:30
Guingamp
2
2 1
مارسی
1
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
3
3 1
مونپلیه
1
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
پاریس سنت ژرمن
3
3 0
متز
0
هفته 3
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
2
2 0
Lorient
0
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
دیژون
4
4 2
لیون
2
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Caen
2
2 0
Bastia
0
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
متز
2
2 0
آنژه
0
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
1
1 1
رن
1
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Nancy
0
0 2
Guingamp
2
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
نیس
1
1 1
لیل
1
۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
بوردو
1
1 0
نانت
0
۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
0
0 0
تولوز
0
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
3
3 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 4
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
پاریس سنت ژرمن
1
1 1
سنت اتین
1
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
لیون
1
1 3
بوردو
3
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
3
3 1
دیژون
1
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Guingamp
1
1 1
مونپلیه
1
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1
1 4
موناکو
4
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
0
0 2
Nancy
2
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
2
2 1
تولوز
1
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
نانت
0
0 3
متز
3
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
رن
2
2 0
Caen
0
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
نیس
3
3 2
مارسی
2
هفته 5
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Caen
0
0 6
پاریس سنت ژرمن
6
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
موناکو
3
3 0
رن
0
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
0
0 1
آنژه
1
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
0
0 0
متز
0
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
1
1 0
لیل
0
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Nancy
1
1 1
نانت
1
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
2
2 1
Guingamp
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:30
مونپلیه
1
1 1
نیس
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
1
1 0
Bastia
0
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
0
0 0
لیون
0
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
لیل
1
1 2
تولوز
2
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
پاریس سنت ژرمن
3
3 0
دیژون
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
آنژه
2
2 1
Caen
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Guingamp
1
1 0
Lorient
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
لیون
5
5 1
مونپلیه
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
متز
0
0 3
بوردو
3
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
نانت
0
0 0
سنت اتین
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
نیس
4
4 0
موناکو
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Bastia
0
0 0
Nancy
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
رن
3
3 2
مارسی
2
هفته 7
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:15
تولوز
2
2 0
پاریس سنت ژرمن
0
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Lorient
1
1 0
لیون
0
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
0
0 0
Caen
0
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
3
3 0
رن
0
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
موناکو
2
2 1
آنژه
1
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
0
0 1
متز
1
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1
1 0
Guingamp
0
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:30
سنت اتین
3
3 1
لیل
1
۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Nancy
0
0 1
نیس
1
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
2
2 1
نانت
1
هفته 8
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:15
رن
1
1 0
Guingamp
0
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
بوردو
0
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Caen
1
1 0
تولوز
0
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
3
3 3
مونپلیه
3
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
لیل
1
1 0
Nancy
0
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
متز
0
0 7
موناکو
7
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
نانت
1
1 0
Bastia
0
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:30
آنژه
1
1 1
مارسی
1
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نیس
2
2 1
Lorient
1
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:15
لیون
2
2 0
سنت اتین
0
هفته 9
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
تولوز
3
3 1
موناکو
1
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
نیس
2
2 0
لیون
0
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Nancy
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Guingamp
1
1 0
لیل
0
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
1
1 2
نانت
2
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
3
3 2
Caen
2
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1
1 2
آنژه
2
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:30
رن
1
1 1
بوردو
1
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 18:30
سنت اتین
1
1 1
دیژون
1
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:15
مارسی
1
1 0
متز
0
هفته 10
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
موناکو
6
6 2
مونپلیه
2
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لیون
1
1 3
Guingamp
3
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0
0 0
تولوز
0
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
بوردو
1
1 1
Nancy
1
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
دیژون
1
1 0
Lorient
0
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
لیل
2
2 1
Bastia
1
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:30
نانت
1
1 2
رن
2
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Caen
0
0 2
سنت اتین
2
۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
متز
2
2 4
نیس
4
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:15
پاریس سنت ژرمن
0
0 0
مارسی
0
هفته 11
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:15
لیل
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
تولوز
1
1 2
لیون
2
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Guingamp
1
1 0
آنژه
0
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
2
2 2
مونپلیه
2
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Nancy
2
2 0
Caen
0
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
سنت اتین
1
1 1
موناکو
1
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
0
0 0
دیژون
0
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:30
نیس
4
4 1
نانت
1
۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
رن
1
1 0
متز
0
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
مارسی
0
0 0
بوردو
0
هفته 12
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:15
مونپلیه
3
3 1
مارسی
1
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
موناکو
6
6 0
Nancy
0
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1
1 0
لیل
0
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
2
2 1
Lorient
1
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
3
3 3
Guingamp
3
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
لیون
2
2 1
Bastia
1
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:30
نانت
1
1 1
تولوز
1
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Caen
1
1 0
نیس
0
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 19:30
متز
0
0 0
سنت اتین
0
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:15
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
رن
0
هفته 13
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
0
0 3
موناکو
3
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:15
لیل
0
0 1
لیون
1
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
نانت
0
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Nancy
1
1 0
دیژون
0
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
رن
1
1 1
آنژه
1
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
1
1 1
مونپلیه
1
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1
1 2
متز
2
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Guingamp
1
1 1
بوردو
1
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
1
1 0
Caen
0
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:15
سنت اتین
0
0 1
نیس
1
هفته 14
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:15
رن
1
1 0
تولوز
0
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:40
موناکو
4
4 0
مارسی
0
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
3
3 2
دیژون
2
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Caen
1
1 1
Guingamp
1
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
متز
3
3 3
Lorient
3
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
0
0 0
Nancy
0
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:30
نانت
0
0 0
لیل
0
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:30
آنژه
1
1 2
سنت اتین
2
۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
نیس
1
1 1
Bastia
1
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
لیون
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 15
۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
لیل
4
4 2
Caen
2
۹ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
2
2 1
رن
1
۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
دیژون
1
1 1
موناکو
1
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Guingamp
0
0 1
نیس
1
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Nancy
4
4 0
متز
0
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
نانت
0
0 6
لیون
6
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
سنت اتین
0
0 0
مارسی
0
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Bastia
1
1 1
بوردو
1
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
تولوز
1
1 0
مونپلیه
0
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
آنژه
0
هفته 16
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Caen
3
3 3
دیژون
3
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مونپلیه
3
3 0
پاریس سنت ژرمن
0
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
2
2 2
Lorient
2
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
0
0 1
لیل
1
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Guingamp
2
2 0
نانت
0
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:30
موناکو
5
5 0
Bastia
0
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:30
رن
2
2 0
سنت اتین
0
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
3
3 0
Nancy
0
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:15
نیس
3
3 0
تولوز
0
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
متز
0
0 3
لیون
3
هفته 17
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 17:00
دیژون
1
1 2
مارسی
2
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 20:00
بوردو
0
0 4
موناکو
4
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
لیل
2
2 1
مونپلیه
1
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Nancy
2
2 0
آنژه
0
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
2
2 0
متز
0
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
3
3 2
Lorient
2
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:30
لیون
1
1 0
رن
0
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 19:30
سنت اتین
1
1 0
Guingamp
0
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:15
پاریس سنت ژرمن
2
2 2
نیس
2
۲۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
نانت
1
1 0
Caen
0
هفته 18
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آنژه
0
0 2
نانت
2
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Guingamp
2
2 1
پاریس سنت ژرمن
1
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Lorient
2
2 1
سنت اتین
1
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
4
4 0
بوردو
0
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
رن
1
1 2
Bastia
2
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
1
1 1
Nancy
1
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Caen
3
3 0
متز
0
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:30
نیس
2
2 1
دیژون
1
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
2
2 0
لیل
0
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:15
موناکو
1
1 3
لیون
3
هفته 19
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
بوردو
0
0 0
نیس
0
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
دیژون
2
2 0
تولوز
0
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
لیل
1
1 1
رن
1
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
لیون
2
2 0
آنژه
0
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
متز
2
2 2
Guingamp
2
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
موناکو
2
2 1
Caen
1
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
نانت
1
1 0
مونپلیه
0
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
پاریس سنت ژرمن
5
5 0
Lorient
0
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
سنت اتین
0
0 0
Nancy
0
۱ دی ۱۳۹۵ 23:20
Bastia
1
1 2
مارسی
2
هفته 20
۲۴ دی ۱۳۹۵ 23:15
لیل
1
1 1
سنت اتین
1
۲۵ دی ۱۳۹۵ 19:30
رن
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1
1 1
بوردو
1
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
Lorient
3
3 1
Guingamp
1
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
1
1 1
دیژون
1
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
Nancy
1
1 0
Bastia
0
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
0
0 1
نانت
1
۲۶ دی ۱۳۹۵ 17:30
نیس
0
0 0
متز
0
۲۶ دی ۱۳۹۵ 19:30
Caen
3
3 2
لیون
2
۲۶ دی ۱۳۹۵ 23:30
مارسی
1
1 4
موناکو
4
هفته 21
۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Bastia
1
1 1
نیس
1
۲ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
نانت
0
0 2
پاریس سنت ژرمن
2
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
1
1 0
تولوز
0
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
0
0 0
لیل
0
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Guingamp
1
1 1
رن
1
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
متز
2
2 0
مونپلیه
0
۳ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
موناکو
4
4 0
Lorient
0
۳ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
سنت اتین
2
2 1
آنژه
1
۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
لیون
3
3 1
مارسی
1
۳ اسفند ۱۳۹۵ 21:00
Caen
1
1 0
Nancy
0
هفته 22
۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
مارسی
5
5 1
مونپلیه
1
۹ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
لیون
1
1 2
لیل
2
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
2
2 1
متز
1
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Lorient
2
2 3
دیژون
3
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Nancy
0
0 2
بوردو
2
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
رن
1
1 1
نانت
1
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
1
1 1
Caen
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
نیس
3
3 1
Guingamp
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
تولوز
0
0 3
سنت اتین
3
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
پاریس سنت ژرمن
1
1 1
موناکو
1
هفته 23
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
متز
1
1 0
مارسی
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
موناکو
3
3 0
نیس
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
1
1 1
رن
1
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
1
1 3
پاریس سنت ژرمن
3
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Guingamp
0
0 1
Caen
1
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
لیل
0
0 1
Lorient
1
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
2
2 1
Bastia
1
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
تولوز
4
4 0
آنژه
0
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
نانت
0
0 2
Nancy
2
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
سنت اتین
2
2 0
لیون
0
هفته 24
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Caen
0
0 4
بوردو
4
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
مونپلیه
1
1 2
موناکو
2
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 1
لیل
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
آنژه
0
0 0
رن
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
Lorient
1
1 1
تولوز
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
لیون
4
4 0
Nancy
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
متز
2
2 1
دیژون
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
نیس
1
1 0
سنت اتین
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
مارسی
2
2 0
Guingamp
0
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
Bastia
2
2 2
نانت
2
هفته 25
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
بوردو
0
0 3
پاریس سنت ژرمن
3
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
Guingamp
2
2 1
لیون
1
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
2
2 0
Caen
0
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
لیل
1
1 2
آنژه
2
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
موناکو
5
5 0
متز
0
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Nancy
0
0 3
مونپلیه
3
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
4
4 1
Bastia
1
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:30
رن
2
2 2
نیس
2
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
سنت اتین
4
4 0
Lorient
0
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
نانت
3
3 2
مارسی
2
هفته 26
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Bastia
1
1 1
موناکو
1
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 19:30
مارسی
2
2 0
رن
0
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
1
1 0
Nancy
0
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Caen
0
0 1
لیل
1
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Lorient
0
0 1
نیس
1
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
متز
1
1 1
نانت
1
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
بوردو
3
3 0
Guingamp
0
۱ اسفند ۱۳۹۵ 19:30
لیون
4
4 2
دیژون
2
۱ اسفند ۱۳۹۵ 19:30
مونپلیه
2
2 1
سنت اتین
1
۱ اسفند ۱۳۹۵ 23:30
پاریس سنت ژرمن
0
0 0
تولوز
0
هفته 27
۶ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
نانت
3
3 1
دیژون
1
۶ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
نیس
2
2 1
مونپلیه
1
۷ اسفند ۱۳۹۵ 19:30
Guingamp
1
1 2
موناکو
2
۷ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
3
3 0
Bastia
0
۷ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
لیل
2
2 3
بوردو
3
۷ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
Nancy
0
0 0
تولوز
0
۷ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
رن
1
1 0
Lorient
0
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
سنت اتین
0
0 1
Caen
1
۸ اسفند ۱۳۹۵ 19:30
لیون
5
5 0
متز
0
۸ اسفند ۱۳۹۵ 23:30
مارسی
1
1 5
پاریس سنت ژرمن
5
هفته 28
۱۳ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
بوردو
1
1 1
لیون
1
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 19:30
پاریس سنت ژرمن
1
1 0
Nancy
0
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
Caen
2
2 3
آنژه
3
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
دیژون
0
0 1
نیس
1
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
متز
1
1 1
رن
1
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
1
1 1
Guingamp
1
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
Bastia
0
0 0
سنت اتین
0
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
Lorient
1
1 4
مارسی
4
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 19:30
تولوز
1
1 1
لیل
1
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 23:30
موناکو
4
4 0
نانت
0
هفته 29
۲۰ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
نیس
2
2 2
Caen
2
۲۰ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
مارسی
3
3 0
آنژه
0
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 19:15
موناکو
2
2 1
بوردو
1
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
Guingamp
5
5 0
Bastia
0
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
مونپلیه
2
2 3
نانت
3
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
Nancy
1
1 2
لیل
2
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
رن
1
1 1
دیژون
1
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
سنت اتین
2
2 2
متز
2
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 19:30
لیون
4
4 0
تولوز
0
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 23:30
Lorient
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 30
۲۷ اسفند ۱۳۹۵ 21:30
متز
1
1 0
Bastia
0
۲۷ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
لیل
0
0 0
مارسی
0
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 19:30
نانت
1
1 1
نیس
1
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
آنژه
3
3 0
Guingamp
0
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
بوردو
5
5 1
مونپلیه
1
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
Nancy
2
2 3
Lorient
3
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
تولوز
0
0 0
رن
0
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 17:30
Caen
0
0 3
موناکو
3
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 19:30
دیژون
0
0 1
سنت اتین
1
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 23:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 1
لیون
1
هفته 31
۱۱ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
Guingamp
1
1 0
Nancy
0
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 18:30
مارسی
1
1 1
دیژون
1
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
Bastia
0
0 1
لیل
1
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
رن
1
1 1
لیون
1
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 18:30
Lorient
1
1 0
Caen
0
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 18:30
مونپلیه
0
0 1
تولوز
1
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 18:30
نانت
2
2 1
آنژه
1
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 22:30
نیس
2
2 1
بوردو
1
۲۹ فروردین ۱۳۹۶ 20:00
متز
2
2 3
پاریس سنت ژرمن
3
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
2
2 0
سنت اتین
0
هفته 32
۱۸ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
لیل
1
1 2
نیس
2
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
0
0 1
موناکو
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
3
3 0
متز
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
Caen
0
0 2
مونپلیه
2
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
1
1 2
Bastia
2
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
لیون
1
1 4
Lorient
4
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
Nancy
3
3 0
رن
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
تولوز
0
0 0
مارسی
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 18:30
سنت اتین
1
1 1
نانت
1
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 22:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
Guingamp
0
هفته 33
۲۵ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
آنژه
0
0 2
پاریس سنت ژرمن
2
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 18:30
نیس
3
3 1
Nancy
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
Guingamp
2
2 1
تولوز
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
متز
2
2 2
Caen
2
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
2
2 0
Lorient
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
رن
2
2 0
لیل
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
2
2 1
دیژون
1
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 16:30
نانت
0
0 1
بوردو
1
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 18:30
Bastia
0
0 0
لیون
0
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
4
4 0
سنت اتین
0
هفته 34
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
Nancy
0
0 0
مارسی
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 18:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
مونپلیه
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
2
2 0
Bastia
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
Caen
0
0 2
نانت
2
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
3
3 2
آنژه
2
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
لیل
3
3 0
Guingamp
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
Lorient
5
5 1
متز
1
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
تولوز
1
1 1
نیس
1
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 18:30
سنت اتین
1
1 1
رن
1
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:45
لیون
1
1 2
موناکو
2
هفته 35
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
آنژه
1
1 2
لیون
2
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 18:30
موناکو
3
3 1
تولوز
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
Guingamp
0
0 2
سنت اتین
2
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
متز
2
2 1
Nancy
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
0
0 3
لیل
3
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1
1 0
Lorient
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
Bastia
1
1 0
رن
0
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
Caen
1
1 5
مارسی
5
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 18:30
دیژون
0
0 0
بوردو
0
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
نیس
3
3 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 36
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:15
سنت اتین
2
2 2
بوردو
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 18:30
پاریس سنت ژرمن
5
5 0
Bastia
0
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
Guingamp
4
4 0
دیژون
0
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
لیل
0
0 2
متز
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
Lorient
1
1 1
آنژه
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
Nancy
0
0 3
موناکو
3
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
0
0 1
Caen
1
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 16:30
رن
1
1 0
مونپلیه
0
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 18:30
لیون
3
3 2
نانت
2
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2
2 1
نیس
1
هفته 37
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
بوردو
1
1 1
مارسی
1
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
Caen
0
0 1
رن
1
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
2
2 0
Nancy
0
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
متز
1
1 1
تولوز
1
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
4
4 0
لیل
0
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
1
1 3
لیون
3
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
نانت
4
4 1
Guingamp
1
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
نیس
0
0 2
آنژه
2
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
سنت اتین
0
0 5
پاریس سنت ژرمن
5
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
Bastia
2
2 0
Lorient
0
هفته 38
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
آنژه
2
2 0
مونپلیه
0
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
Guingamp
1
1 0
متز
0
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
لیل
3
3 0
نانت
0
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
Lorient
1
1