چهارشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

لیگ 1 فرانسه

2017-2018
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
موناکو
3
3 2
تولوز
2
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:45
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
آمین
0
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Estac Troyes
1
1 1
رن
1
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
لیون
4
4 0
استراتبورگ
0
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
متز
1
1 3
Guingamp
3
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
1
1 0
Caen
0
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
1
1 0
نیس
0
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
لیل
3
3 0
نانت
0
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
2
2 2
بوردو
2
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
3
3 0
دیژون
0
هفته 2
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
نیس
1
1 2
Estac Troyes
2
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
رن
1
1 2
لیون
2
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
نانت
0
0 1
مارسی
1
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آمین
0
0 2
آنژه
2
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
2
2 0
متز
0
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Caen
0
0 1
سنت اتین
1
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
1 0
مونپلیه
0
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
استراتبورگ
3
3 0
لیل
0
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
دیژون
1
1 4
موناکو
4
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Guingamp
0
0 3
پاریس سنت ژرمن
3
هفته 3
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
متز
0
0 1
موناکو
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
لیون
3
3 3
بوردو
3
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Estac Troyes
0
0 1
نانت
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
1
1 1
استراتبورگ
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
نیس
2
2 0
Guingamp
0
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
رن
2
2 2
دیژون
2
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
3
3 0
آمین
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
لیل
0
0 2
Caen
2
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
مارسی
1
1 1
آنژه
1
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
پاریس سنت ژرمن
6
6 2
تولوز
2
هفته 4
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
پاریس سنت ژرمن
3
3 0
سنت اتین
0
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:45
نانت
0
0 0
لیون
0
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آمین
3
3 0
نیس
0
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
2
2 1
Estac Troyes
1
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Caen
1
1 0
متز
0
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
2
2 1
مونپلیه
1
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
3
3 2
رن
2
۵ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Guingamp
2
2 0
استراتبورگ
0
۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
1
1 1
لیل
1
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
6
6 1
مارسی
1
هفته 5
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
لیل
0
0 0
بوردو
0
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
متز
1
1 5
پاریس سنت ژرمن
5
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
نیس
4
4 0
موناکو
0
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Caen
2
2 1
دیژون
1
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estac Troyes
0
0 0
تولوز
0
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
0
0 1
نانت
1
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
0
0 1
آمین
1
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
سنت اتین
1
1 1
آنژه
1
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
لیون
2
2 1
Guingamp
1
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
1
1 3
رن
3
هفته 6
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
تولوز
0
0 1
بوردو
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
موناکو
3
3 0
استراتبورگ
0
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
0
0 1
سنت اتین
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Estac Troyes
0
0 1
مونپلیه
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Guingamp
1
1 0
لیل
0
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1
1 0
Caen
0
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
آمین
0
0 2
مارسی
2
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
0
0 1
متز
1
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
رن
0
0 1
نیس
1
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
لیون
0
هفته 7
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
نیس
2
2 2
آنژه
2
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
لیل
0
0 4
موناکو
4
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
مونپلیه
0
0 0
پاریس سنت ژرمن
0
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
3
3 1
Guingamp
1
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Caen
1
1 0
آمین
0
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
لیون
3
3 3
دیژون
3
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
متز
0
0 1
Estac Troyes
1
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
سنت اتین
2
2 2
رن
2
۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
استراتبورگ
1
1 2
نانت
2
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2
2 0
تولوز
0
هفته 8
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:15
موناکو
1
1 1
مونپلیه
1
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
پاریس سنت ژرمن
6
6 2
بوردو
2
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
1
1 1
استراتبورگ
1
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Guingamp
1
1 1
تولوز
1
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1
1 0
متز
0
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
رن
0
0 1
Caen
1
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Estac Troyes
2
2 1
سنت اتین
1
۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
3
3 3
لیون
3
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نیس
2
2 4
مارسی
4
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 21:30
آمین
3
3 0
لیل
0
هفته 9
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
لیون
3
3 2
موناکو
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
دیژون
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Caen
0
0 2
آنژه
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Guingamp
2
2 0
رن
0
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
لیل
2
2 2
Estac Troyes
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
3
3 1
متز
1
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
1 0
آمین
0
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
بوردو
1
1 1
نانت
1
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 18:30
مونپلیه
2
2 0
نیس
0
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
3
3 3
مارسی
3
هفته 10
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
سنت اتین
0
0 1
مونپلیه
1
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
موناکو
2
2 0
Caen
0
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آمین
1
1 0
بوردو
0
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
0
0 1
تولوز
1
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
متز
1
1 2
دیژون
2
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
2
2 1
Guingamp
1
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
رن
1
1 0
لیل
0
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
نیس
1
1 2
استراتبورگ
2
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Estac Troyes
0
0 5
لیون
5
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2
2 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 11
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:15
پاریس سنت ژرمن
3
3 0
نیس
0
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
بوردو
0
0 2
موناکو
2
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Caen
1
1 0
Estac Troyes
0
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
1
1 0
نانت
0
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Guingamp
1
1 1
آمین
1
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
0
0 1
رن
1
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
2
2 2
آنژه
2
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
لیون
2
2 0
متز
0
۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
تولوز
0
0 0
سنت اتین
0
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
لیل
0
0 1
مارسی
1
هفته 12
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:15
رن
1
1 0
بوردو
0
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
آنژه
0
0 5
پاریس سنت ژرمن
5
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Estac Troyes
3
3 0
استراتبورگ
0
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
6
6 0
Guingamp
0
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
1
1 1
آمین
1
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
نانت
2
2 1
تولوز
1
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
نیس
1
1 0
دیژون
0
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
مارسی
5
5 0
Caen
0
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
متز
0
0 3
لیل
3
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سنت اتین
0
0 5
لیون
5
هفته 13
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
لیل
3
3 1
سنت اتین
1
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
آمین
1
1 1
موناکو
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 1
نانت
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3
3 1
Estac Troyes
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Guingamp
1
1 1
آنژه
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
2
2 1
رن
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
0
0 0
متز
0
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Caen
1
1 1
نیس
1
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 19:30
لیون
0
0 0
مونپلیه
0
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
بوردو
1
1 1
مارسی
1
هفته 14
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:15
سنت اتین
2
2 2
استراتبورگ
2
۴ آذر ۱۳۹۶ 19:30
رن
2
2 1
نانت
1
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Caen
1
1 0
بوردو
0
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3
3 1
تولوز
1
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Estac Troyes
3
3 0
آنژه
0
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
متز
0
0 2
آمین
2
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
3
3 0
لیل
0
۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
نیس
0
0 5
لیون
5
۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
مارسی
1
1 0
Guingamp
0
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
هفته 15
۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آمین
2
2 1
دیژون
1
۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
0
0 0
Caen
0
۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
بوردو
3
3 0
سنت اتین
0
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
1
1 2
رن
2
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Guingamp
0
0 0
مونپلیه
0
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
لیون
1
1 2
لیل
2
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
متز
0
0 3
مارسی
3
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1
1 0
موناکو
0
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
1 2
نیس
2
۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
Estac Troyes
0
هفته 16
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:15
دیژون
3
3 2
بوردو
2
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 19:30
استراتبورگ
2
2 1
پاریس سنت ژرمن
1
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Estac Troyes
0
0 1
Guingamp
1
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
لیل
1
1 0
تولوز
0
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
1
1 0
آنژه
0
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
نیس
3
3 1
متز
1
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
رن
2
2 0
آمین
0
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
سنت اتین
1
1 1
نانت
1
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Caen
1
1 2
لیون
2
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:30
مونپلیه
1
1 1
مارسی
1
هفته 17
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:15
بوردو
0
0 3
استراتبورگ
3
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 19:30
پاریس سنت ژرمن
3
3 1
لیل
1
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
آنژه
1
1 1
مونپلیه
1
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Guingamp
4
4 0
دیژون
0
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
متز
1
1 1
رن
1
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
3
3 2
Estac Troyes
2
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
2
2 0
Caen
0
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
آمین
1
1 2
لیون
2
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 19:30
نانت
1
1 2
نیس
2
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:30
مارسی
3
3 0
سنت اتین
0
هفته 18
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
سنت اتین
0
0 4
موناکو
4
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
رن
1
1 4
پاریس سنت ژرمن
4
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
2
2 1
تولوز
1
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Caen
0
0 0
Guingamp
0
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3
3 0
لیل
0
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Estac Troyes
1
1 0
آمین
0
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
1
1 3
متز
3
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
نانت
1
1 0
آنژه
0
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 19:30
نیس
1
1 0
بوردو
0
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
لیون
2
2 0
مارسی
0
هفته 19
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
آمین
0
0 1
نانت
1
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
آنژه
2
2 1
دیژون
1
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
بوردو
0
0 2
مونپلیه
2
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
Guingamp
2
2 1
سنت اتین
1
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
لیل
1
1 1
نیس
1
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
مارسی
3
3 1
Estac Troyes
1
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
متز
3
3 0
استراتبورگ
0
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
موناکو
2
2 1
رن
1
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
پاریس سنت ژرمن
3
3 1
Caen
1
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
تولوز
1
1 2
لیون
2
هفته 20
۲۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
استراتبورگ
0
0 2
Guingamp
2
۲۳ دی ۱۳۹۶ 19:30
رن
0
0 3
مارسی
3
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
Caen
0
0 1
لیل
1
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
1
1 1
متز
1
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
Estac Troyes
0
0 1
بوردو
1
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
0
0 0
موناکو
0
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
نیس
1
1 0
آمین
0
۲۴ دی ۱۳۹۶ 17:30
سنت اتین
2
2 0
تولوز
0
۲۴ دی ۱۳۹۶ 19:30
لیون
1
1 1
آنژه
1
۲۴ دی ۱۳۹۶ 23:30
نانت
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 21
۲۶ دی ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
0
0 2
Caen
2
۲۶ دی ۱۳۹۶ 21:30
مارسی
2
2 0
استراتبورگ
0
۲۶ دی ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
2
2 2
نیس
2
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
آمین
1
1 1
مونپلیه
1
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
3
3 1
Estac Troyes
1
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
Guingamp
0
0 2
لیون
2
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
لیل
1
1 2
رن
2
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
متز
3
3 0
سنت اتین
0
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
1 1
نانت
1
۲۷ دی ۱۳۹۶ 23:30
پاریس سنت ژرمن
8
8 0
دیژون
0
هفته 22
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:15
Caen
0
0 2
مارسی
2
۳۰ دی ۱۳۹۶ 19:30
نانت
0
0 1
بوردو
1
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:30
آمین
3
3 1
Guingamp
1
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:30
Estac Troyes
1
1 0
لیل
0
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
2
2 1
تولوز
1
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:30
رن
1
1 0
آنژه
0
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
3
3 2
دیژون
2
۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
نیس
1
1 0
سنت اتین
0
۱ بهمن ۱۳۹۶ 19:30
موناکو
3
3 1
متز
1
۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
لیون
2
2 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 23
۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
دیژون
2
2 1
رن
1
۷ بهمن ۱۳۹۶ 19:30
پاریس سنت ژرمن
4
4 0
مونپلیه
0
۷ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
آنژه
1
1 0
آمین
0
۷ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
Guingamp
0
0 3
نانت
3
۷ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
متز
2
2 1
نیس
1
۷ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
سنت اتین
2
2 1
Caen
1
۷ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
1
1 0
Estac Troyes
0
۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
لیل
2
2 1
استراتبورگ
1
۸ بهمن ۱۳۹۶ 19:30
بوردو
3
3 1
لیون
1
۸ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
مارسی
2
2 2
موناکو
2
هفته 24
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
مارسی
6
6 3
متز
3
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 19:30
لیل
0
0 3
پاریس سنت ژرمن
3
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
آمین
0
0 2
سنت اتین
2
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
2
2 1
آنژه
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
نیس
0
0 1
تولوز
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
0
0 2
بوردو
2
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
رن
0
0 1
Guingamp
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 19:30
Caen
3
3 2
نانت
2
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
3
3 2
لیون
2
۱ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
Estac Troyes
0
0 0
دیژون
0
هفته 25
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
سنت اتین
2
2 2
مارسی
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 19:30
تولوز
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
آنژه
0
0 4
موناکو
4
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
بوردو
3
3 2
آمین
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3
3 2
نیس
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
Guingamp
0
0 0
Caen
0
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
متز
0
0 1
مونپلیه
1
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
استراتبورگ
2
2 1
Estac Troyes
1
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 19:30
نانت
2
2 2
لیل
2
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
لیون
0
0 2
رن
2
هفته 26
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
موناکو
4
4 0
دیژون
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 19:30
پاریس سنت ژرمن
5
5 2
استراتبورگ
2
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
آمین
0
0 0
تولوز
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
آنژه
0
0 1
سنت اتین
1
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
Caen
2
2 2
رن
2
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
Estac Troyes
1
1 0
متز
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
1
1 1
Guingamp
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
نیس
1
1 1
نانت
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 19:30
لیل
2
2 2
لیون
2
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
مارسی
1
1 0
بوردو
0
هفته 27
۴ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
استراتبورگ
0
0 0
مونپلیه
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 19:30
تولوز
3
3 3
موناکو
3
۵ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
2
2 0
Caen
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
Guingamp
2
2 2
متز
2
۵ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
لیل
1
1 2
آنژه
2
۵ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
نانت
0
0 1
آمین
1
۵ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
رن
2
2 0
Estac Troyes
0
۶ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
بوردو
0
0 0
نیس
0
۶ اسفند ۱۳۹۶ 19:30
لیون
1
1 1
سنت اتین
1
۶ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
پاریس سنت ژرمن
3
3 0
مارسی
0
هفته 28
۱۱ اسفند ۱۳۹۶ 21:30
نیس
2
2 1
لیل
1
۱۱ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
موناکو
2
2 1
بوردو
1
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 19:30
Estac Troyes
0
0 2
پاریس سنت ژرمن
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
آمین
0
0 2
رن
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
آنژه
3
3 0
Guingamp
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
متز
1
1 1
تولوز
1
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
سنت اتین
2
2 2
دیژون
2
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
Caen
2
2 0
استراتبورگ
0
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 19:30
مونپلیه
1
1 1
لیون
1
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
مارسی
1
1 1
نانت
1
هفته 29
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
استراتبورگ
1
1 3
موناکو
3
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 19:30
پاریس سنت ژرمن
5
5 0
متز
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
بوردو
0
0 0
آنژه
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
1
1 1
آمین
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
لیل
1
1 1
مونپلیه
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
نانت
1
1 0
Estac Troyes
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
رن
1
1 1
سنت اتین
1
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
Guingamp
2
2 5
نیس
5
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 19:30
لیون
1
1 0
Caen
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
تولوز
1
1 2
مارسی
2
هفته 30
۲۵ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
موناکو
2
2 1
لیل
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 19:30
بوردو
0
0 2
رن
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
آمین
1
1 1
Estac Troyes
1
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
آنژه
3
3 0
Caen
0
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
2
2 2
دیژون
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
2
2 2
استراتبورگ
2
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 15:30
نیس
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
متز
1
1 1
نانت
1
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 19:30
سنت اتین
2
2 0
Guingamp
0
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 23:30
مارسی
2
2 3
لیون
3
هفته 31
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ 19:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 1
آنژه
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
دیژون
1
1 3
مارسی
3
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
Guingamp
2
2 1
بوردو
1
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
Caen
1
1 3
مونپلیه
3
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
Estac Troyes
0
0 2
نیس
2
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
لیل
0
0 1
آمین
1
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
نانت
0
0 3
سنت اتین
3
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
استراتبورگ
2
2 2
متز
2
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 22:30
لیون
2
2 0
تولوز
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۷ 20:15
رن
1
1 1
موناکو
1
هفته 32
۱۷ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
سنت اتین
1
1 1
پاریس سنت ژرمن
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
موناکو
2
2 1
نانت
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
آمین
3
3 0
Caen
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1
1 1
استراتبورگ
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
2
2 1
لیل
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
4
4 0
Estac Troyes
0
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
0
0 1
دیژون
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
نیس
1
1 1
رن
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
متز
0
0 5
لیون
5
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:30
مارسی
0
0 0
مونپلیه
0
هفته 33
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
آنژه
1
1 1
نیس
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
لیون
3
3 0
آمین
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
لیل
2
2 2
Guingamp
2
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
نانت
1
1 1
دیژون
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
رن
1
1 2
متز
2
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
0
0 1
سنت اتین
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
مونپلیه
1
1 3
بوردو
3
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
Estac Troyes
2
2 3
مارسی
3
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 22:30
پاریس سنت ژرمن
7
7 1
موناکو
1
۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:15
Caen
0
0 0
تولوز
0
هفته 34
۳۱ فروردین ۱۳۹۷ 21:00
نانت
1
1 1
رن
1
۳۱ فروردین ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
2
2 5
لیون
5
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:30
مارسی
5
5 1
لیل
1
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
آمین
3
3 1
استراتبورگ
1
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
3
3 1
موناکو
1
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
متز
1
1 1
Caen
1
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
2
2 0
آنژه
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
نیس
1
1 0
مونپلیه
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:30
سنت اتین
2
2 1
Estac Troyes
1
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
بوردو
0
0 1
پاریس سنت ژرمن
1
هفته 35
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
مونپلیه
0
0 1
سنت اتین
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:30
لیون
2
2 0
نانت
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
3
3 1
دیژون
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
Estac Troyes
3
3 1
Caen
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
لیل
3
3 1
متز
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
0
0 0
آمین
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
1
1 1
نیس
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
رن
2
2 1
تولوز
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:30
آنژه
1
1 1
مارسی
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
پاریس سنت ژرمن
2
2 2
Guingamp
2
هفته 36
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
آمین
2
2 2
پاریس سنت ژرمن
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
سنت اتین
1
1 3
بوردو
3
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:00
لیون
3
3 0
Estac Troyes
0
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:30
Caen
1
1 2
موناکو
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:30
دیژون
3
3 1
Guingamp
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:30
متز
1
1 2
آنژه
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:30
نانت
0
0 2
مونپلیه
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:30
رن
2
2 1
استراتبورگ
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 18:30
تولوز
2
2 3
لیل
3
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:35
مارسی
2
2 1
نیس
1
هفته 37
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
Guingamp
3
3 3
مارسی
3
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
آمین
2
2 0
متز
0
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
0
0 2
نانت
2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
بوردو
4
4 2
تولوز
2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
لیل
2
2 1
دیژون
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1
1 0
سنت اتین
0
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
مونپلیه
1
1 1
Estac Troyes
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
نیس
4
4 1
Caen
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
پاریس سنت ژرمن
0
0 2
رن
2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
3
3 2
لیون
2
هفته 38
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
Caen
0
0 0
پاریس سنت ژرمن
0
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
2
2 1
آنژه
1