لیگ 1 فرانسه

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول کارت زرد و قرمز
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 65 2 0 69
2 64 4 1 77
3 72 0 1 77
4 64 4 1 77
5 68 2 1 77
6 71 2 1 80
7 63 4 2 81
8 74 1 1 81
9 59 2 4 83
10 71 2 2 85
11 66 0 4 86
12 68 2 3 87
13 69 2 3 88
14 69 1 4 91
15 82 2 2 96
16 82 0 3 97
17 78 2 4 102
18 74 2 5 103
19 94 1 2 106
20 72 2 6 106
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
موناکو
3 2
تولوز
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
موناکو
3
2
تولوز
| Stade Louis II
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:45
پاری سن ژرمن
2 0
آمین
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:45
پاری سن ژرمن
2
0
آمین
| Parc des Princes
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تروا
1 1
رن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تروا
1
1
رن
| Stade de l'Aube
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
لیون
4 0
استراتبورگ
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
لیون
4
0
استراتبورگ
| Groupama Stadium
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
متز
1 3
گنگام
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
متز
1
3
گنگام
| Stade Saint-Symphorien
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
1 0
کن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
1
0
کن
| Stade de la Mosson
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
1 0
نیس
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
1
0
نیس
| Stade Geoffroy-Guichard
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
لیل
3 0
نانت
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
لیل
3
0
نانت
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
2 2
بوردو
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
2
2
بوردو
| Stade Raymond-Kopa
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
3 0
دیژون
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
3
0
دیژون
هفته 2
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
نیس
1 2
تروا
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
نیس
1
2
تروا
| Allianz Riviera
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
رن
1 2
لیون
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
رن
1
2
لیون
| Roazhon Park
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
نانت
0 1
مارسی
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
نانت
0
1
مارسی
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آمین
0 2
آنژه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آمین
0
2
آنژه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
2 0
متز
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
2
0
متز
| Stade Matmut-Atlantique
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
کن
0 1
سنت اتین
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
کن
0
1
سنت اتین
| Stade Michel d'Ornano
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1 0
مونپلیه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
0
مونپلیه
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
استراتبورگ
3 0
لیل
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
استراتبورگ
3
0
لیل
| Stade de la Meinau
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
دیژون
1 4
موناکو
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
دیژون
1
4
موناکو
| Stade Gaston-Gérard
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گنگام
0 3
پاری سن ژرمن
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گنگام
0
3
پاری سن ژرمن
| Stade du Roudourou
هفته 3
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
متز
0 1
موناکو
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
متز
0
1
موناکو
| Stade Saint-Symphorien
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
لیون
3 3
بوردو
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
لیون
3
3
بوردو
| Groupama Stadium
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تروا
0 1
نانت
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تروا
0
1
نانت
| Stade de l'Aube
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
1 1
استراتبورگ
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
1
1
استراتبورگ
| Stade de la Mosson
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
نیس
2 0
گنگام
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
نیس
2
0
گنگام
| Allianz Riviera
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
رن
2 2
دیژون
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
رن
2
2
دیژون
| Roazhon Park
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
3 0
آمین
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
3
0
آمین
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
لیل
0 2
کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
لیل
0
2
کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
مارسی
1 1
آنژه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
مارسی
1
1
آنژه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
پاری سن ژرمن
6 2
تولوز
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
پاری سن ژرمن
6
2
تولوز
| Parc des Princes
هفته 4
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
پاری سن ژرمن
3 0
سنت اتین
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
پاری سن ژرمن
3
0
سنت اتین
| Parc des Princes
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:45
نانت
0 0
لیون
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:45
نانت
0
0
لیون
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آمین
3 0
نیس
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آمین
3
0
نیس
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
2 1
تروا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
2
1
تروا
| Stade Matmut-Atlantique
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کن
1 0
متز
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کن
1
0
متز
| Stade Michel d'Ornano
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
2 1
مونپلیه
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
2
1
مونپلیه
| Stade Gaston-Gérard
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
3 2
رن
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
3
2
رن
۵ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
گنگام
2 0
استراتبورگ
۵ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
گنگام
2
0
استراتبورگ
| Stade du Roudourou
۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
1 1
لیل
۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
1
1
لیل
| Stade Raymond-Kopa
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
6 1
مارسی
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
6
1
مارسی
| Stade Louis II
هفته 5
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
لیل
0 0
بوردو
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
لیل
0
0
بوردو
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
متز
1 5
پاری سن ژرمن
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
متز
1
5
پاری سن ژرمن
| Stade Saint-Symphorien
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
نیس
4 0
موناکو
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
نیس
4
0
موناکو
| Allianz Riviera
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کن
2 1
دیژون
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کن
2
1
دیژون
| Stade Michel d'Ornano
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تروا
0 0
تولوز
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تروا
0
0
تولوز
| Stade de l'Aube
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
0 1
نانت
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
0
1
نانت
| Stade de la Mosson
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
0 1
آمین
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
0
1
آمین
| Stade de la Meinau
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
سنت اتین
1 1
آنژه
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
سنت اتین
1
1
آنژه
| Stade Geoffroy-Guichard
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
لیون
2 1
گنگام
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
لیون
2
1
گنگام
| Groupama Stadium
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
1 3
رن
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
1
3
رن
هفته 6
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
تولوز
0 1
بوردو
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
تولوز
0
1
بوردو
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
موناکو
3 0
استراتبورگ
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
موناکو
3
0
استراتبورگ
| Stade Louis II
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
0 1
سنت اتین
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
0
1
سنت اتین
| Stade Gaston-Gérard
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تروا
0 1
مونپلیه
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تروا
0
1
مونپلیه
| Stade de l'Aube
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
1 0
لیل
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
1
0
لیل
| Stade du Roudourou
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1 0
کن
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1
0
کن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
آمین
0 2
مارسی
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
آمین
0
2
مارسی
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
0 1
متز
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
0
1
متز
| Stade Raymond-Kopa
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
رن
0 1
نیس
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
رن
0
1
نیس
| Roazhon Park
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
پاری سن ژرمن
2 0
لیون
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
پاری سن ژرمن
2
0
لیون
| Parc des Princes
هفته 7
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
نیس
2 2
آنژه
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
نیس
2
2
آنژه
| Allianz Riviera
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
لیل
0 4
موناکو
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
لیل
0
4
موناکو
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
مونپلیه
0 0
پاری سن ژرمن
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
مونپلیه
0
0
پاری سن ژرمن
| Stade de la Mosson
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
3 1
گنگام
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
3
1
گنگام
| Stade Matmut-Atlantique
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
کن
1 0
آمین
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
کن
1
0
آمین
| Stade Michel d'Ornano
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
لیون
3 3
دیژون
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
لیون
3
3
دیژون
| Groupama Stadium
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
متز
0 1
تروا
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
متز
0
1
تروا
| Stade Saint-Symphorien
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
سنت اتین
2 2
رن
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
سنت اتین
2
2
رن
| Stade Geoffroy-Guichard
۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
استراتبورگ
1 2
نانت
۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
استراتبورگ
1
2
نانت
| Stade de la Meinau
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2 0
تولوز
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2
0
تولوز
هفته 8
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:15
موناکو
1 1
مونپلیه
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:15
موناکو
1
1
مونپلیه
| Stade Louis II
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
پاری سن ژرمن
6 2
بوردو
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
پاری سن ژرمن
6
2
بوردو
| Parc des Princes
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
1 1
استراتبورگ
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
1
1
استراتبورگ
| Stade Gaston-Gérard
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
1 1
تولوز
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
1
1
تولوز
| Stade du Roudourou
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1 0
متز
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1
0
متز
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
رن
0 1
کن
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
رن
0
1
کن
| Roazhon Park
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
تروا
2 1
سنت اتین
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
تروا
2
1
سنت اتین
| Stade de l'Aube
۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
3 3
لیون
۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
3
3
لیون
| Stade Raymond-Kopa
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نیس
2 4
مارسی
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نیس
2
4
مارسی
| Allianz Riviera
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 21:30
آمین
3 0
لیل
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 21:30
آمین
3
0
لیل
هفته 9
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
لیون
3 2
موناکو
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
لیون
3
2
موناکو
| Groupama Stadium
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
دیژون
1 2
پاری سن ژرمن
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
دیژون
1
2
پاری سن ژرمن
| Stade Gaston-Gérard
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
کن
0 2
آنژه
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
کن
0
2
آنژه
| Stade Michel d'Ornano
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
2 0
رن
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
2
0
رن
| Stade du Roudourou
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
لیل
2 2
تروا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
لیل
2
2
تروا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
3 1
متز
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
3
1
متز
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1 0
آمین
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
0
آمین
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
بوردو
1 1
نانت
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
بوردو
1
1
نانت
| Stade Matmut-Atlantique
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 18:30
مونپلیه
2 0
نیس
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 18:30
مونپلیه
2
0
نیس
| Stade de la Mosson
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
3 3
مارسی
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
3
3
مارسی
| Stade de la Meinau
هفته 10
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
سنت اتین
0 1
مونپلیه
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
سنت اتین
0
1
مونپلیه
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
موناکو
2 0
کن
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
موناکو
2
0
کن
| Stade Louis II
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آمین
1 0
بوردو
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آمین
1
0
بوردو
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
0 1
تولوز
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
0
1
تولوز
| Stade Raymond-Kopa
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
متز
1 2
دیژون
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
متز
1
2
دیژون
| Stade Saint-Symphorien
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
2 1
گنگام
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
2
1
گنگام
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
رن
1 0
لیل
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
رن
1
0
لیل
| Roazhon Park
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
نیس
1 2
استراتبورگ
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
نیس
1
2
استراتبورگ
| Allianz Riviera
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 18:30
تروا
0 5
لیون
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 18:30
تروا
0
5
لیون
| Stade de l'Aube
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2 2
پاری سن ژرمن
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2
2
پاری سن ژرمن
هفته 11
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:15
پاری سن ژرمن
3 0
نیس
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:15
پاری سن ژرمن
3
0
نیس
| Parc des Princes
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
بوردو
0 2
موناکو
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
بوردو
0
2
موناکو
| Stade Matmut-Atlantique
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
کن
1 0
تروا
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
کن
1
0
تروا
| Stade Michel d'Ornano
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
1 0
نانت
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
1
0
نانت
| Stade Gaston-Gérard
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
1 1
آمین
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
1
1
آمین
| Stade du Roudourou
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
0 1
رن
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
0
1
رن
| Stade de la Mosson
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
2 2
آنژه
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
2
2
آنژه
| Stade de la Meinau
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
لیون
2 0
متز
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
لیون
2
0
متز
| Groupama Stadium
۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
تولوز
0 0
سنت اتین
۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
تولوز
0
0
سنت اتین
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
لیل
0 1
مارسی
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
لیل
0
1
مارسی
هفته 12
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:15
رن
1 0
بوردو
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:15
رن
1
0
بوردو
| Roazhon Park
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
آنژه
0 5
پاری سن ژرمن
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
آنژه
0
5
پاری سن ژرمن
| Stade Raymond-Kopa
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
تروا
3 0
استراتبورگ
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
تروا
3
0
استراتبورگ
| Stade de l'Aube
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
6 0
گنگام
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
6
0
گنگام
| Stade Louis II
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
1 1
آمین
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
1
1
آمین
| Stade de la Mosson
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
نانت
2 1
تولوز
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
نانت
2
1
تولوز
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
نیس
1 0
دیژون
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
نیس
1
0
دیژون
| Allianz Riviera
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
مارسی
5 0
کن
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
مارسی
5
0
کن
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
متز
0 3
لیل
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
متز
0
3
لیل
| Stade Saint-Symphorien
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سنت اتین
0 5
لیون
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سنت اتین
0
5
لیون
| Stade Geoffroy-Guichard
هفته 13
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
لیل
3 1
سنت اتین
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
لیل
3
1
سنت اتین
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
آمین
1 1
موناکو
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
آمین
1
1
موناکو
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
پاری سن ژرمن
4 1
نانت
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
پاری سن ژرمن
4
1
نانت
| Parc des Princes
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3 1
تروا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3
1
تروا
| Stade Gaston-Gérard
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
گنگام
1 1
آنژه
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
گنگام
1
1
آنژه
| Stade du Roudourou
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
2 1
رن
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
2
1
رن
| Stade de la Meinau
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
0 0
متز
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
0
0
متز
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کن
1 1
نیس
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کن
1
1
نیس
| Stade Michel d'Ornano
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 19:30
لیون
0 0
مونپلیه
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 19:30
لیون
0
0
مونپلیه
| Groupama Stadium
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
بوردو
1 1
مارسی
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
بوردو
1
1
مارسی
| Stade Matmut-Atlantique
هفته 14
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:15
سنت اتین
2 2
استراتبورگ
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:15
سنت اتین
2
2
استراتبورگ
| Stade Geoffroy-Guichard
۴ آذر ۱۳۹۶ 19:30
رن
2 1
نانت
۴ آذر ۱۳۹۶ 19:30
رن
2
1
نانت
| Roazhon Park
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
کن
1 0
بوردو
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
کن
1
0
بوردو
| Stade Michel d'Ornano
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3 1
تولوز
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3
1
تولوز
| Stade Gaston-Gérard
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تروا
3 0
آنژه
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تروا
3
0
آنژه
| Stade de l'Aube
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
متز
0 2
آمین
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
متز
0
2
آمین
| Stade Saint-Symphorien
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
3 0
لیل
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
3
0
لیل
| Stade de la Mosson
۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
نیس
0 5
لیون
۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
نیس
0
5
لیون
| Allianz Riviera
۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
مارسی
1 0
گنگام
۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
مارسی
1
0
گنگام
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
1 2
پاری سن ژرمن
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
1
2
پاری سن ژرمن
| Stade Louis II
هفته 15
۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آمین
2 1
دیژون
۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آمین
2
1
دیژون
۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
0 0
کن
۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
0
0
کن
| Stade de la Meinau
۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
بوردو
3 0
سنت اتین
۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
بوردو
3
0
سنت اتین
| Stade Matmut-Atlantique
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
1 2
رن
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
1
2
رن
| Stade Raymond-Kopa
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
0 0
مونپلیه
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
0
0
مونپلیه
| Stade du Roudourou
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
لیون
1 2
لیل
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
لیون
1
2
لیل
| Groupama Stadium
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
متز
0 3
مارسی
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
متز
0
3
مارسی
| Stade Saint-Symphorien
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1 0
موناکو
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1
0
موناکو
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1 2
نیس
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
2
نیس
۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
پاری سن ژرمن
2 0
تروا
۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
پاری سن ژرمن
2
0
تروا
| Parc des Princes
هفته 16
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:15
دیژون
3 2
بوردو
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:15
دیژون
3
2
بوردو
| Stade Gaston-Gérard
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 19:30
استراتبورگ
2 1
پاری سن ژرمن
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 19:30
استراتبورگ
2
1
پاری سن ژرمن
| Stade de la Meinau
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تروا
0 1
گنگام
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تروا
0
1
گنگام
| Stade de l'Aube
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
لیل
1 0
تولوز
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
لیل
1
0
تولوز
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
1 0
آنژه
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
1
0
آنژه
| Stade Louis II
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
نیس
3 1
متز
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
نیس
3
1
متز
| Allianz Riviera
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
رن
2 0
آمین
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
رن
2
0
آمین
| Roazhon Park
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
سنت اتین
1 1
نانت
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
سنت اتین
1
1
نانت
| Stade Geoffroy-Guichard
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 19:30
کن
1 2
لیون
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 19:30
کن
1
2
لیون
| Stade Michel d'Ornano
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:30
مونپلیه
1 1
مارسی
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:30
مونپلیه
1
1
مارسی
| Stade de la Mosson
هفته 17
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:15
بوردو
0 3
استراتبورگ
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:15
بوردو
0
3
استراتبورگ
| Stade Matmut-Atlantique
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 19:30
پاری سن ژرمن
3 1
لیل
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 19:30
پاری سن ژرمن
3
1
لیل
| Parc des Princes
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
آنژه
1 1
مونپلیه
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
آنژه
1
1
مونپلیه
| Stade Raymond-Kopa
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
گنگام
4 0
دیژون
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
گنگام
4
0
دیژون
| Stade du Roudourou
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
متز
1 1
رن
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
متز
1
1
رن
| Stade Saint-Symphorien
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
3 2
تروا
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
3
2
تروا
| Stade Louis II
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
2 0
کن
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
2
0
کن
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
آمین
1 2
لیون
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
آمین
1
2
لیون
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 19:30
نانت
1 2
نیس
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 19:30
نانت
1
2
نیس
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:30
مارسی
3 0
سنت اتین
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:30
مارسی
3
0
سنت اتین
هفته 18
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
سنت اتین
0 4
موناکو
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
سنت اتین
0
4
موناکو
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
رن
1 4
پاری سن ژرمن
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
رن
1
4
پاری سن ژرمن
| Roazhon Park
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
2 1
تولوز
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
2
1
تولوز
| Stade de la Meinau
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
کن
0 0
گنگام
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
کن
0
0
گنگام
| Stade Michel d'Ornano
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3 0
لیل
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3
0
لیل
| Stade Gaston-Gérard
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تروا
1 0
آمین
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تروا
1
0
آمین
| Stade de l'Aube
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
1 3
متز
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
1
3
متز
| Stade de la Mosson
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
نانت
1 0
آنژه
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
نانت
1
0
آنژه
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 19:30
نیس
1 0
بوردو
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 19:30
نیس
1
0
بوردو
| Allianz Riviera
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
لیون
2 0
مارسی
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
لیون
2
0
مارسی
| Groupama Stadium
هفته 19
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
آمین
0 1
نانت
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
آمین
0
1
نانت
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
آنژه
2 1
دیژون
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
آنژه
2
1
دیژون
| Stade Raymond-Kopa
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
بوردو
0 2
مونپلیه
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
بوردو
0
2
مونپلیه
| Stade Matmut-Atlantique
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
گنگام
2 1
سنت اتین
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
گنگام
2
1
سنت اتین
| Stade du Roudourou
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
لیل
1 1
نیس
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
لیل
1
1
نیس
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
مارسی
3 1
تروا
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
مارسی
3
1
تروا
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
متز
3 0
استراتبورگ
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
متز
3
0
استراتبورگ
| Stade Saint-Symphorien
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
موناکو
2 1
رن
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
موناکو
2
1
رن
| Stade Louis II
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
پاری سن ژرمن
3 1
کن
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
پاری سن ژرمن
3
1
کن
| Parc des Princes
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
تولوز
1 2
لیون
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
تولوز
1
2
لیون
هفته 20
۲۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
استراتبورگ
0 2
گنگام
۲۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
استراتبورگ
0
2
گنگام
| Stade de la Meinau
۲۳ دی ۱۳۹۶ 19:30
رن
0 3
مارسی
۲۳ دی ۱۳۹۶ 19:30
رن
0
3
مارسی
| Roazhon Park
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
کن
0 1
لیل
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
کن
0
1
لیل
| Stade Michel d'Ornano
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
1 1
متز
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
1
1
متز
| Stade Gaston-Gérard
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
تروا
0 1
بوردو
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
تروا
0
1
بوردو
| Stade de l'Aube
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
0 0
موناکو
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
0
0
موناکو
| Stade de la Mosson
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
نیس
1 0
آمین
۲۳ دی ۱۳۹۶ 22:30
نیس
1
0
آمین
| Allianz Riviera
۲۴ دی ۱۳۹۶ 17:30
سنت اتین
2 0
تولوز
۲۴ دی ۱۳۹۶ 17:30
سنت اتین
2
0
تولوز
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۴ دی ۱۳۹۶ 19:30
لیون
1 1
آنژه
۲۴ دی ۱۳۹۶ 19:30
لیون
1
1
آنژه
| Groupama Stadium
۲۴ دی ۱۳۹۶ 23:30
نانت
0 1
پاری سن ژرمن
۲۴ دی ۱۳۹۶ 23:30
نانت
0
1
پاری سن ژرمن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
هفته 21
۲۶ دی ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
0 2
کن
۲۶ دی ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
0
2
کن
| Stade Matmut-Atlantique
۲۶ دی ۱۳۹۶ 21:30
مارسی
2 0
استراتبورگ
۲۶ دی ۱۳۹۶ 21:30
مارسی
2
0
استراتبورگ
۲۶ دی ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
2 2
نیس
۲۶ دی ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
2
2
نیس
| Stade Louis II
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
آمین
1 1
مونپلیه
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
آمین
1
1
مونپلیه
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
3 1
تروا
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
3
1
تروا
| Stade Raymond-Kopa
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
0 2
لیون
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
0
2
لیون
| Stade du Roudourou
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
لیل
1 2
رن
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
لیل
1
2
رن
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
متز
3 0
سنت اتین
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
متز
3
0
سنت اتین
| Stade Saint-Symphorien
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1 1
نانت
۲۷ دی ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
1
نانت
۲۷ دی ۱۳۹۶ 23:30
پاری سن ژرمن
8 0
دیژون
۲۷ دی ۱۳۹۶ 23:30