لیگ 1 فرانسه

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
#باشگاهها امتیاز
1652069
2682177
3644177
4720177
5644177
6712180
7634281
8741181
9592483
10712285
11660486
12682387
13692388
14691491
15822296
16820397
177824102
187425103
197226106
209412106
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Stade Louis II ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
موناکو
3 2
تولوز
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Stade Louis II
موناکو
3
2
تولوز
| Stade Louis II
Parc des Princes ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:45
پاری سن ژرمن
2 0
آمین
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:45
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
0
آمین
| Parc des Princes
Stade de l'Aube ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تروا
1 1
رن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
1
1
رن
| Stade de l'Aube
Groupama Stadium ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
لیون
4 0
استراتبورگ
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Groupama Stadium
لیون
4
0
استراتبورگ
| Groupama Stadium
Stade Saint-Symphorien ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
متز
1 3
گنگام
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Stade Saint-Symphorien
متز
1
3
گنگام
| Stade Saint-Symphorien
Stade de la Mosson ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
1 0
کن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
0
کن
| Stade de la Mosson
Stade Geoffroy-Guichard ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
1 0
نیس
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
0
نیس
| Stade Geoffroy-Guichard
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
لیل
3 0
نانت
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
لیل
3
0
نانت
Stade Raymond-Kopa ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
2 2
بوردو
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
2
2
بوردو
| Stade Raymond-Kopa
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
3 0
دیژون
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
3
0
دیژون
هفته 2
Allianz Riviera ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
نیس
1 2
تروا
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
Allianz Riviera
نیس
1
2
تروا
| Allianz Riviera
Roazhon Park ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
رن
1 2
لیون
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Roazhon Park
رن
1
2
لیون
| Roazhon Park
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
نانت
0 1
مارسی
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
1
مارسی
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آمین
0 2
آنژه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
آمین
0
2
آنژه
Stade Matmut-Atlantique ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
2 0
متز
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
0
متز
| Stade Matmut-Atlantique
Stade Michel d'Ornano ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
کن
0 1
سنت اتین
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
1
سنت اتین
| Stade Michel d'Ornano
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1 0
مونپلیه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
0
مونپلیه
Stade de la Meinau ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
استراتبورگ
3 0
لیل
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
3
0
لیل
| Stade de la Meinau
Stade Gaston-Gérard ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
دیژون
1 4
موناکو
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
4
موناکو
| Stade Gaston-Gérard
Stade du Roudourou ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گنگام
0 3
پاری سن ژرمن
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
0
3
پاری سن ژرمن
| Stade du Roudourou
هفته 3
Stade Saint-Symphorien ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
متز
0 1
موناکو
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Stade Saint-Symphorien
متز
0
1
موناکو
| Stade Saint-Symphorien
Groupama Stadium ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
لیون
3 3
بوردو
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
Groupama Stadium
لیون
3
3
بوردو
| Groupama Stadium
Stade de l'Aube ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
تروا
0 1
نانت
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
0
1
نانت
| Stade de l'Aube
Stade de la Mosson ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
1 1
استراتبورگ
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
1
استراتبورگ
| Stade de la Mosson
Allianz Riviera ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
نیس
2 0
گنگام
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Allianz Riviera
نیس
2
0
گنگام
| Allianz Riviera
Roazhon Park ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
رن
2 2
دیژون
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Roazhon Park
رن
2
2
دیژون
| Roazhon Park
Stade Geoffroy-Guichard ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
3 0
آمین
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
3
0
آمین
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
لیل
0 2
کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 16:30
لیل
0
2
کن
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
مارسی
1 1
آنژه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
مارسی
1
1
آنژه
Parc des Princes ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
پاری سن ژرمن
6 2
تولوز
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
6
2
تولوز
| Parc des Princes
هفته 4
Parc des Princes ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
پاری سن ژرمن
3 0
سنت اتین
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
0
سنت اتین
| Parc des Princes
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:45
نانت
0 0
لیون
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:45
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
0
لیون
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آمین
3 0
نیس
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
آمین
3
0
نیس
Stade Matmut-Atlantique ۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
2 1
تروا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
1
تروا
| Stade Matmut-Atlantique
Stade Michel d'Ornano ۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کن
1 0
متز
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
متز
| Stade Michel d'Ornano
Stade Gaston-Gérard ۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
2 1
مونپلیه
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
1
مونپلیه
| Stade Gaston-Gérard
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
3 2
رن
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
3
2
رن
Stade du Roudourou ۵ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
گنگام
2 0
استراتبورگ
۵ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Stade du Roudourou
گنگام
2
0
استراتبورگ
| Stade du Roudourou
Stade Raymond-Kopa ۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
1 1
لیل
۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
1
1
لیل
| Stade Raymond-Kopa
Stade Louis II ۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
6 1
مارسی
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Louis II
موناکو
6
1
مارسی
| Stade Louis II
هفته 5
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
لیل
0 0
بوردو
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
لیل
0
0
بوردو
Stade Saint-Symphorien ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
متز
1 5
پاری سن ژرمن
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stade Saint-Symphorien
متز
1
5
پاری سن ژرمن
| Stade Saint-Symphorien
Allianz Riviera ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
نیس
4 0
موناکو
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Allianz Riviera
نیس
4
0
موناکو
| Allianz Riviera
Stade Michel d'Ornano ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
کن
2 1
دیژون
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
1
دیژون
| Stade Michel d'Ornano
Stade de l'Aube ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تروا
0 0
تولوز
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
0
0
تولوز
| Stade de l'Aube
Stade de la Mosson ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
0 1
نانت
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
1
نانت
| Stade de la Mosson
Stade de la Meinau ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
0 1
آمین
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
0
1
آمین
| Stade de la Meinau
Stade Geoffroy-Guichard ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
سنت اتین
1 1
آنژه
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
1
آنژه
| Stade Geoffroy-Guichard
Groupama Stadium ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
لیون
2 1
گنگام
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Groupama Stadium
لیون
2
1
گنگام
| Groupama Stadium
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
1 3
رن
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
1
3
رن
هفته 6
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
تولوز
0 1
بوردو
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
تولوز
0
1
بوردو
Stade Louis II ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
موناکو
3 0
استراتبورگ
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Stade Louis II
موناکو
3
0
استراتبورگ
| Stade Louis II
Stade Gaston-Gérard ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
0 1
سنت اتین
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
1
سنت اتین
| Stade Gaston-Gérard
Stade de l'Aube ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
تروا
0 1
مونپلیه
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
0
1
مونپلیه
| Stade de l'Aube
Stade du Roudourou ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
1 0
لیل
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
0
لیل
| Stade du Roudourou
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1 0
کن
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
کن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
آمین
0 2
مارسی
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
آمین
0
2
مارسی
Stade Raymond-Kopa ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
0 1
متز
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
1
متز
| Stade Raymond-Kopa
Roazhon Park ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
رن
0 1
نیس
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Roazhon Park
رن
0
1
نیس
| Roazhon Park
Parc des Princes ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
پاری سن ژرمن
2 0
لیون
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
0
لیون
| Parc des Princes
هفته 7
Allianz Riviera ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
نیس
2 2
آنژه
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Allianz Riviera
نیس
2
2
آنژه
| Allianz Riviera
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
لیل
0 4
موناکو
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
لیل
0
4
موناکو
Stade de la Mosson ۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
مونپلیه
0 0
پاری سن ژرمن
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
0
پاری سن ژرمن
| Stade de la Mosson
Stade Matmut-Atlantique ۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
بوردو
3 1
گنگام
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
3
1
گنگام
| Stade Matmut-Atlantique
Stade Michel d'Ornano ۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
کن
1 0
آمین
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
آمین
| Stade Michel d'Ornano
Groupama Stadium ۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
لیون
3 3
دیژون
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Groupama Stadium
لیون
3
3
دیژون
| Groupama Stadium
Stade Saint-Symphorien ۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
متز
0 1
تروا
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
1
تروا
| Stade Saint-Symphorien
Stade Geoffroy-Guichard ۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
سنت اتین
2 2
رن
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
2
2
رن
| Stade Geoffroy-Guichard
Stade de la Meinau ۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
استراتبورگ
1 2
نانت
۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
2
نانت
| Stade de la Meinau
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2 0
تولوز
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2
0
تولوز
هفته 8
Stade Louis II ۷ مهر ۱۳۹۶ 22:15
موناکو
1 1
مونپلیه
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stade Louis II
موناکو
1
1
مونپلیه
| Stade Louis II
Parc des Princes ۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
پاری سن ژرمن
6 2
بوردو
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
6
2
بوردو
| Parc des Princes
Stade Gaston-Gérard ۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
1 1
استراتبورگ
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
1
استراتبورگ
| Stade Gaston-Gérard
Stade du Roudourou ۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
1 1
تولوز
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
1
تولوز
| Stade du Roudourou
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1 0
متز
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
متز
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Roazhon Park ۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
رن
0 1
کن
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Roazhon Park
رن
0
1
کن
| Roazhon Park
Stade de l'Aube ۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
تروا
2 1
سنت اتین
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stade de l'Aube
تروا
2
1
سنت اتین
| Stade de l'Aube
Stade Raymond-Kopa ۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
آنژه
3 3
لیون
۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
3
3
لیون
| Stade Raymond-Kopa
Allianz Riviera ۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نیس
2 4
مارسی
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Allianz Riviera
نیس
2
4
مارسی
| Allianz Riviera
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 21:30
آمین
3 0
لیل
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 21:30
آمین
3
0
لیل
هفته 9
Groupama Stadium ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
لیون
3 2
موناکو
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Groupama Stadium
لیون
3
2
موناکو
| Groupama Stadium
Stade Gaston-Gérard ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
دیژون
1 2
پاری سن ژرمن
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
2
پاری سن ژرمن
| Stade Gaston-Gérard
Stade Michel d'Ornano ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
کن
0 2
آنژه
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
2
آنژه
| Stade Michel d'Ornano
Stade du Roudourou ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
2 0
رن
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
2
0
رن
| Stade du Roudourou
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
لیل
2 2
تروا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
لیل
2
2
تروا
Stade Geoffroy-Guichard ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
سنت اتین
3 1
متز
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
3
1
متز
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1 0
آمین
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
0
آمین
Stade Matmut-Atlantique ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
بوردو
1 1
نانت
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
1
1
نانت
| Stade Matmut-Atlantique
Stade de la Mosson ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 18:30
مونپلیه
2 0
نیس
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
0
نیس
| Stade de la Mosson
Stade de la Meinau ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
3 3
مارسی
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
3
3
مارسی
| Stade de la Meinau
هفته 10
Stade Geoffroy-Guichard ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
سنت اتین
0 1
مونپلیه
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
1
مونپلیه
| Stade Geoffroy-Guichard
Stade Louis II ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
موناکو
2 0
کن
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Stade Louis II
موناکو
2
0
کن
| Stade Louis II
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آمین
1 0
بوردو
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آمین
1
0
بوردو
Stade Raymond-Kopa ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
0 1
تولوز
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
1
تولوز
| Stade Raymond-Kopa
Stade Saint-Symphorien ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
متز
1 2
دیژون
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade Saint-Symphorien
متز
1
2
دیژون
| Stade Saint-Symphorien
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
2 1
گنگام
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
2
1
گنگام
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Roazhon Park ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
رن
1 0
لیل
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Roazhon Park
رن
1
0
لیل
| Roazhon Park
Allianz Riviera ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
نیس
1 2
استراتبورگ
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Allianz Riviera
نیس
1
2
استراتبورگ
| Allianz Riviera
Stade de l'Aube ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 18:30
تروا
0 5
لیون
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Stade de l'Aube
تروا
0
5
لیون
| Stade de l'Aube
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2 2
پاری سن ژرمن
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مارسی
2
2
پاری سن ژرمن
هفته 11
Parc des Princes ۵ آبان ۱۳۹۶ 22:15
پاری سن ژرمن
3 0
نیس
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
0
نیس
| Parc des Princes
Stade Matmut-Atlantique ۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
بوردو
0 2
موناکو
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
2
موناکو
| Stade Matmut-Atlantique
Stade Michel d'Ornano ۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
کن
1 0
تروا
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
تروا
| Stade Michel d'Ornano
Stade Gaston-Gérard ۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
دیژون
1 0
نانت
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
0
نانت
| Stade Gaston-Gérard
Stade du Roudourou ۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
1 1
آمین
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
1
آمین
| Stade du Roudourou
Stade de la Mosson ۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
مونپلیه
0 1
رن
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
1
رن
| Stade de la Mosson
Stade de la Meinau ۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
2 2
آنژه
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
2
آنژه
| Stade de la Meinau
Groupama Stadium ۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
لیون
2 0
متز
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Groupama Stadium
لیون
2
0
متز
| Groupama Stadium
۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
تولوز
0 0
سنت اتین
۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
تولوز
0
0
سنت اتین
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
لیل
0 1
مارسی
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
لیل
0
1
مارسی
هفته 12
Roazhon Park ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:15
رن
1 0
بوردو
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Roazhon Park
رن
1
0
بوردو
| Roazhon Park
Stade Raymond-Kopa ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
آنژه
0 5
پاری سن ژرمن
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
5
پاری سن ژرمن
| Stade Raymond-Kopa
Stade de l'Aube ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
تروا
3 0
استراتبورگ
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
3
0
استراتبورگ
| Stade de l'Aube
Stade Louis II ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
6 0
گنگام
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade Louis II
موناکو
6
0
گنگام
| Stade Louis II
Stade de la Mosson ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
1 1
آمین
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
1
آمین
| Stade de la Mosson
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
نانت
2 1
تولوز
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
2
1
تولوز
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Allianz Riviera ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
نیس
1 0
دیژون
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Allianz Riviera
نیس
1
0
دیژون
| Allianz Riviera
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
مارسی
5 0
کن
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
مارسی
5
0
کن
Stade Saint-Symphorien ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
متز
0 3
لیل
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
3
لیل
| Stade Saint-Symphorien
Stade Geoffroy-Guichard ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سنت اتین
0 5
لیون
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
5
لیون
| Stade Geoffroy-Guichard
هفته 13
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
لیل
3 1
سنت اتین
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 21:30
لیل
3
1
سنت اتین
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
آمین
1 1
موناکو
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
آمین
1
1
موناکو
Parc des Princes ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
پاری سن ژرمن
4 1
نانت
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
4
1
نانت
| Parc des Princes
Stade Gaston-Gérard ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3 1
تروا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
3
1
تروا
| Stade Gaston-Gérard
Stade du Roudourou ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
گنگام
1 1
آنژه
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
1
آنژه
| Stade du Roudourou
Stade de la Meinau ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
2 1
رن
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
1
رن
| Stade de la Meinau
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
0 0
متز
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
0
0
متز
Stade Michel d'Ornano ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کن
1 1
نیس
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
1
نیس
| Stade Michel d'Ornano
Groupama Stadium ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 19:30
لیون
0 0
مونپلیه
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Groupama Stadium
لیون
0
0
مونپلیه
| Groupama Stadium
Stade Matmut-Atlantique ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
بوردو
1 1
مارسی
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
1
1
مارسی
| Stade Matmut-Atlantique
هفته 14
Stade Geoffroy-Guichard ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:15
سنت اتین
2 2
استراتبورگ
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
2
2
استراتبورگ
| Stade Geoffroy-Guichard
Roazhon Park ۴ آذر ۱۳۹۶ 19:30
رن
2 1
نانت
۴ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Roazhon Park
رن
2
1
نانت
| Roazhon Park
Stade Michel d'Ornano ۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
کن
1 0
بوردو
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
بوردو
| Stade Michel d'Ornano
Stade Gaston-Gérard ۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3 1
تولوز
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
3
1
تولوز
| Stade Gaston-Gérard
Stade de l'Aube ۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تروا
3 0
آنژه
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
3
0
آنژه
| Stade de l'Aube
Stade Saint-Symphorien ۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
متز
0 2
آمین
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
2
آمین
| Stade Saint-Symphorien
Stade de la Mosson ۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
3 0
لیل
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
0
لیل
| Stade de la Mosson
Allianz Riviera ۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
نیس
0 5
لیون
۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Allianz Riviera
نیس
0
5
لیون
| Allianz Riviera
۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
مارسی
1 0
گنگام
۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
مارسی
1
0
گنگام
Stade Louis II ۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
1 2
پاری سن ژرمن
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade Louis II
موناکو
1
2
پاری سن ژرمن
| Stade Louis II
هفته 15
۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آمین
2 1
دیژون
۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آمین
2
1
دیژون
Stade de la Meinau ۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
استراتبورگ
0 0
کن
۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
0
0
کن
| Stade de la Meinau
Stade Matmut-Atlantique ۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
بوردو
3 0
سنت اتین
۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
3
0
سنت اتین
| Stade Matmut-Atlantique
Stade Raymond-Kopa ۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آنژه
1 2
رن
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
1
2
رن
| Stade Raymond-Kopa
Stade du Roudourou ۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
گنگام
0 0
مونپلیه
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
0
0
مونپلیه
| Stade du Roudourou
Groupama Stadium ۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
لیون
1 2
لیل
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Groupama Stadium
لیون
1
2
لیل
| Groupama Stadium
Stade Saint-Symphorien ۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
متز
0 3
مارسی
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
3
مارسی
| Stade Saint-Symphorien
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
نانت
1 0
موناکو
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
موناکو
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1 2
نیس
۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
تولوز
1
2
نیس
Parc des Princes ۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
پاری سن ژرمن
2 0
تروا
۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
0
تروا
| Parc des Princes
هفته 16
Stade Gaston-Gérard ۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:15
دیژون
3 2
بوردو
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stade Gaston-Gérard
دیژون
3
2
بوردو
| Stade Gaston-Gérard
Stade de la Meinau ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 19:30
استراتبورگ
2 1
پاری سن ژرمن
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
1
پاری سن ژرمن
| Stade de la Meinau
Stade de l'Aube ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تروا
0 1
گنگام
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
0
1
گنگام
| Stade de l'Aube
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
لیل
1 0
تولوز
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
لیل
1
0
تولوز
Stade Louis II ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
1 0
آنژه
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Louis II
موناکو
1
0
آنژه
| Stade Louis II
Allianz Riviera ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
نیس
3 1
متز
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Allianz Riviera
نیس
3
1
متز
| Allianz Riviera
Roazhon Park ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
رن
2 0
آمین
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Roazhon Park
رن
2
0
آمین
| Roazhon Park
Stade Geoffroy-Guichard ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
سنت اتین
1 1
نانت
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
1
1
نانت
| Stade Geoffroy-Guichard
Stade Michel d'Ornano ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 19:30
کن
1 2
لیون
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
2
لیون
| Stade Michel d'Ornano
Stade de la Mosson ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:30
مونپلیه
1 1
مارسی
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
1
مارسی
| Stade de la Mosson
هفته 17
Stade Matmut-Atlantique ۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:15
بوردو
0 3
استراتبورگ
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
3
استراتبورگ
| Stade Matmut-Atlantique
Parc des Princes ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 19:30
پاری سن ژرمن
3 1
لیل
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
1
لیل
| Parc des Princes
Stade Raymond-Kopa ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
آنژه
1 1
مونپلیه
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Raymond-Kopa
آنژه
1
1
مونپلیه
| Stade Raymond-Kopa
Stade du Roudourou ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
گنگام
4 0
دیژون
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
4
0
دیژون
| Stade du Roudourou
Stade Saint-Symphorien ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
متز
1 1
رن
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Saint-Symphorien
متز
1
1
رن
| Stade Saint-Symphorien
Stade Louis II ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
موناکو
3 2
تروا
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Louis II
موناکو
3
2
تروا
| Stade Louis II
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
2 0
کن
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تولوز
2
0
کن
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
آمین
1 2
لیون
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
آمین
1
2
لیون
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 19:30
نانت
1 2
نیس
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
2
نیس
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:30
مارسی
3 0
سنت اتین
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:30
مارسی
3
0
سنت اتین
هفته 18
Stade Geoffroy-Guichard ۲۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
سنت اتین
0 4
موناکو
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
4
موناکو
| Stade Geoffroy-Guichard
Roazhon Park ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
رن
1 4
پاری سن ژرمن
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Roazhon Park
رن
1
4
پاری سن ژرمن
| Roazhon Park
Stade de la Meinau ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
استراتبورگ
2 1
تولوز
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
1
تولوز
| Stade de la Meinau
Stade Michel d'Ornano ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
کن
0 0
گنگام
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
0
گنگام
| Stade Michel d'Ornano
Stade Gaston-Gérard ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
دیژون
3 0
لیل
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
3
0
لیل
| Stade Gaston-Gérard
Stade de l'Aube ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
تروا
1 0
آمین
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
0
آمین
| Stade de l'Aube
Stade de la Mosson ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
مونپلیه
1 3
متز
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
3
متز
| Stade de la Mosson
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
نانت
1 0
آنژه
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
آنژه
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Allianz Riviera ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 19:30
نیس
1 0
بوردو
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 19:30
Allianz Riviera
نیس
1
0
بوردو
| Allianz Riviera
Groupama Stadium ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
لیون
2 0
مارسی
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Groupama Stadium
لیون
2
0
مارسی
| Groupama Stadium
هفته 19
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
آمین
0 1
نانت
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
آمین
0
1
نانت
Stade Raymond-Kopa ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
آنژه
2 1
دیژون
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
Stade Raymond-Kopa
آنژه
2
1
دیژون
| Stade Raymond-Kopa
Stade Matmut-Atlantique ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
بوردو
0 2
مونپلیه
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
2
مونپلیه
| Stade Matmut-Atlantique
Stade du Roudourou ۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
گنگام
2 1
سنت اتین
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
Stade du Roudourou
گنگام
2
1
سنت اتین
| Stade du Roudourou
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 23:20
لیل
1 1
نیس