لیگ 1 فرانسه

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
#باشگاهها امتیاز
1552164
2490469
3683074
4670277
5601377
6593380
7641381
8580583
9702284
10634386
11711388
12702389
13722391
14744292
15733394
16755295
17784296
18751497
198825117
208317120
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Orange Vélodrome 10 آگوست 2018 22:15
مارسی
4 0
تولوز
10 آگوست 2018 22:15
Orange Vélodrome
مارسی
4
0
تولوز
11 آگوست 2018 18:30
نانت
1 3
موناکو
11 آگوست 2018 18:30
نانت
1
3
موناکو
11 آگوست 2018 21:30
آنژه
3 4
نیم
11 آگوست 2018 21:30
آنژه
3
4
نیم
11 آگوست 2018 21:30
لیل
3 1
رن
11 آگوست 2018 21:30
لیل
3
1
رن
Stade de la Mosson 11 آگوست 2018 21:30
مونپلیه
1 2
دیژون
11 آگوست 2018 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
2
دیژون
Allianz Riviera 11 آگوست 2018 21:30
نیس
0 1
استاد رنس
11 آگوست 2018 21:30
Allianz Riviera
نیس
0
1
استاد رنس
11 آگوست 2018 21:30
سنت اتین
2 1
گنگام
11 آگوست 2018 21:30
سنت اتین
2
1
گنگام
12 آگوست 2018 16:30
لیون
2 0
آمین
12 آگوست 2018 16:30
لیون
2
0
آمین
12 آگوست 2018 18:30
بوردو
0 2
استراتبورگ
12 آگوست 2018 18:30
بوردو
0
2
استراتبورگ
Parc des Princes 12 آگوست 2018 22:30
پاری سن ژرمن
3 0
کن
12 آگوست 2018 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
0
کن
هفته 2
17 آگوست 2018 22:15
استاد رنس
1 0
لیون
17 آگوست 2018 22:15
استاد رنس
1
0
لیون
18 آگوست 2018 18:30
گنگام
1 3
پاری سن ژرمن
18 آگوست 2018 18:30
گنگام
1
3
پاری سن ژرمن
18 آگوست 2018 21:30
آمین
1 2
مونپلیه
18 آگوست 2018 21:30
آمین
1
2
مونپلیه
Stade Michel d'Ornano 18 آگوست 2018 21:30
کن
1 1
نیس
18 آگوست 2018 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
1
نیس
Stade Gaston-Gérard 18 آگوست 2018 21:30
دیژون
2 0
نانت
18 آگوست 2018 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
0
نانت
Stade Louis II 18 آگوست 2018 21:30
موناکو
0 0
لیل
18 آگوست 2018 21:30
Stade Louis II
موناکو
0
0
لیل
Roazhon Park 18 آگوست 2018 21:30
رن
1 0
آنژه
18 آگوست 2018 21:30
Roazhon Park
رن
1
0
آنژه
Stade de la Meinau 19 آگوست 2018 16:30
استراتبورگ
1 1
سنت اتین
19 آگوست 2018 16:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
سنت اتین
19 آگوست 2018 18:30
تولوز
2 1
بوردو
19 آگوست 2018 18:30
تولوز
2
1
بوردو
19 آگوست 2018 22:30
نیم
3 1
مارسی
19 آگوست 2018 22:30
نیم
3
1
مارسی
هفته 3
24 آگوست 2018 22:15
لیون
2 0
استراتبورگ
24 آگوست 2018 22:15
لیون
2
0
استراتبورگ
Parc des Princes 25 آگوست 2018 18:30
پاری سن ژرمن
3 1
آنژه
25 آگوست 2018 18:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
1
آنژه
25 آگوست 2018 21:30
آمین
4 1
استاد رنس
25 آگوست 2018 21:30
آمین
4
1
استاد رنس
Stade de la Mosson 25 آگوست 2018 21:30
مونپلیه
0 0
سنت اتین
25 آگوست 2018 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
0
سنت اتین
25 آگوست 2018 21:30
نانت
1 1
کن
25 آگوست 2018 21:30
نانت
1
1
کن
Allianz Riviera 25 آگوست 2018 21:30
نیس
0 4
دیژون
25 آگوست 2018 21:30
Allianz Riviera
نیس
0
4
دیژون
25 آگوست 2018 21:30
تولوز
1 0
نیم
25 آگوست 2018 21:30
تولوز
1
0
نیم
26 آگوست 2018 16:30
لیل
3 0
گنگام
26 آگوست 2018 16:30
لیل
3
0
گنگام
26 آگوست 2018 18:30
بوردو
2 1
موناکو
26 آگوست 2018 18:30
بوردو
2
1
موناکو
Orange Vélodrome 26 آگوست 2018 22:30
مارسی
2 2
رن
26 آگوست 2018 22:30
Orange Vélodrome
مارسی
2
2
رن
هفته 4
31 آگوست 2018 22:15
لیون
0 1
نیس
31 آگوست 2018 22:15
لیون
0
1
نیس
1 سپتامبر 2018 18:30
نیم
2 4
پاری سن ژرمن
1 سپتامبر 2018 18:30
نیم
2
4
پاری سن ژرمن
1 سپتامبر 2018 21:30
آنژه
1 0
لیل
1 سپتامبر 2018 21:30
آنژه
1
0
لیل
Stade Gaston-Gérard 1 سپتامبر 2018 21:30
دیژون
0 2
کن
1 سپتامبر 2018 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
2
کن
1 سپتامبر 2018 21:30
گنگام
1 2
تولوز
1 سپتامبر 2018 21:30
گنگام
1
2
تولوز
1 سپتامبر 2018 21:30
استاد رنس
0 1
مونپلیه
1 سپتامبر 2018 21:30
استاد رنس
0
1
مونپلیه
Stade de la Meinau 1 سپتامبر 2018 21:30
استراتبورگ
2 3
نانت
1 سپتامبر 2018 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
3
نانت
2 سپتامبر 2018 16:30
سنت اتین
0 0
آمین
2 سپتامبر 2018 16:30
سنت اتین
0
0
آمین
Roazhon Park 2 سپتامبر 2018 18:30
رن
2 0
بوردو
2 سپتامبر 2018 18:30
Roazhon Park
رن
2
0
بوردو
Stade Louis II 2 سپتامبر 2018 22:30
موناکو
2 3
مارسی
2 سپتامبر 2018 22:30
Stade Louis II
موناکو
2
3
مارسی
هفته 5
Allianz Riviera 14 سپتامبر 2018 20:30
نیس
2 1
رن
14 سپتامبر 2018 20:30
Allianz Riviera
نیس
2
1
رن
Parc des Princes 14 سپتامبر 2018 22:15
پاری سن ژرمن
4 0
سنت اتین
14 سپتامبر 2018 22:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
4
0
سنت اتین
Stade Michel d'Ornano 15 سپتامبر 2018 18:30
کن
2 2
لیون
15 سپتامبر 2018 18:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
2
لیون
15 سپتامبر 2018 21:30
تولوز
1 1
موناکو
15 سپتامبر 2018 21:30
تولوز
1
1
موناکو
Stade Gaston-Gérard 15 سپتامبر 2018 21:30
دیژون
1 3
آنژه
15 سپتامبر 2018 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
3
آنژه
Stade de la Mosson 15 سپتامبر 2018 21:30
مونپلیه
1 1
استراتبورگ
15 سپتامبر 2018 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
1
استراتبورگ
15 سپتامبر 2018 21:30
آمین
2 3
لیل
15 سپتامبر 2018 21:30
آمین
2
3
لیل
16 سپتامبر 2018 16:30
نانت
0 0
استاد رنس
16 سپتامبر 2018 16:30
نانت
0
0
استاد رنس
16 سپتامبر 2018 18:30
بوردو
3 3
نیم
16 سپتامبر 2018 18:30
بوردو
3
3
نیم
Orange Vélodrome 16 سپتامبر 2018 22:30
مارسی
4 0
گنگام
16 سپتامبر 2018 22:30
Orange Vélodrome
مارسی
4
0
گنگام
هفته 6
Stade Louis II 21 سپتامبر 2018 22:15
موناکو
1 1
نیم
21 سپتامبر 2018 22:15
Stade Louis II
موناکو
1
1
نیم
22 سپتامبر 2018 18:30
لیل
2 1
نانت
22 سپتامبر 2018 18:30
لیل
2
1
نانت
22 سپتامبر 2018 21:30
آنژه
0 0
تولوز
22 سپتامبر 2018 21:30
آنژه
0
0
تولوز
Stade de la Mosson 22 سپتامبر 2018 21:30
مونپلیه
1 0
نیس
22 سپتامبر 2018 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
0
نیس
22 سپتامبر 2018 21:30
استاد رنس
0 0
دیژون
22 سپتامبر 2018 21:30
استاد رنس
0
0
دیژون
22 سپتامبر 2018 21:30
سنت اتین
2 1
کن
22 سپتامبر 2018 21:30
سنت اتین
2
1
کن
Stade de la Meinau 22 سپتامبر 2018 21:30
استراتبورگ
3 1
آمین
22 سپتامبر 2018 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
3
1
آمین
Roazhon Park 23 سپتامبر 2018 16:30
رن
1 3
پاری سن ژرمن
23 سپتامبر 2018 16:30
Roazhon Park
رن
1
3
پاری سن ژرمن
23 سپتامبر 2018 18:30
گنگام
1 3
بوردو
23 سپتامبر 2018 18:30
گنگام
1
3
بوردو
23 سپتامبر 2018 22:30
لیون
4 2
مارسی
23 سپتامبر 2018 22:30
لیون
4
2
مارسی
هفته 7
25 سپتامبر 2018 20:30
نانت
1 2
نیس
25 سپتامبر 2018 20:30
نانت
1
2
نیس
Stade Louis II 25 سپتامبر 2018 20:30
موناکو
0 1
آنژه
25 سپتامبر 2018 20:30
Stade Louis II
موناکو
0
1
آنژه
25 سپتامبر 2018 22:30
تولوز
2 3
سنت اتین
25 سپتامبر 2018 22:30
تولوز
2
3
سنت اتین
26 سپتامبر 2018 20:30
آمین
2 1
رن
26 سپتامبر 2018 20:30
آمین
2
1
رن
26 سپتامبر 2018 20:30
بوردو
1 0
لیل
26 سپتامبر 2018 20:30
بوردو
1
0
لیل
Stade Michel d'Ornano 26 سپتامبر 2018 20:30
کن
2 2
مونپلیه
26 سپتامبر 2018 20:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
2
مونپلیه
Stade Gaston-Gérard 26 سپتامبر 2018 20:30
دیژون
0 3
لیون
26 سپتامبر 2018 20:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
3
لیون
Orange Vélodrome 26 سپتامبر 2018 20:30
مارسی
3 2
استراتبورگ
26 سپتامبر 2018 20:30
Orange Vélodrome
مارسی
3
2
استراتبورگ
26 سپتامبر 2018 20:30
نیم
0 0
گنگام
26 سپتامبر 2018 20:30
نیم
0
0
گنگام
Parc des Princes 26 سپتامبر 2018 22:30
پاری سن ژرمن
4 1
استاد رنس
26 سپتامبر 2018 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
4
1
استاد رنس
هفته 8
28 سپتامبر 2018 22:15
سنت اتین
2 0
موناکو
28 سپتامبر 2018 22:15
سنت اتین
2
0
موناکو
Allianz Riviera 29 سپتامبر 2018 18:45
نیس
0 3
پاری سن ژرمن
29 سپتامبر 2018 18:45
Allianz Riviera
نیس
0
3
پاری سن ژرمن
29 سپتامبر 2018 21:30
آنژه
0 1
گنگام
29 سپتامبر 2018 21:30
آنژه
0
1
گنگام
Stade Michel d'Ornano 29 سپتامبر 2018 21:30
کن
1 0
آمین
29 سپتامبر 2018 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
آمین
29 سپتامبر 2018 21:30
لیون
1 1
نانت
29 سپتامبر 2018 21:30
لیون
1
1
نانت
29 سپتامبر 2018 21:30
استاد رنس
0 0
بوردو
29 سپتامبر 2018 21:30
استاد رنس
0
0
بوردو
Stade de la Meinau 29 سپتامبر 2018 21:30
استراتبورگ
3 0
دیژون
29 سپتامبر 2018 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
3
0
دیژون
Roazhon Park 30 سپتامبر 2018 16:30
رن
1 1
تولوز
30 سپتامبر 2018 16:30
Roazhon Park
رن
1
1
تولوز
Stade de la Mosson 30 سپتامبر 2018 18:30
مونپلیه
3 0
نیم
30 سپتامبر 2018 18:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
0
نیم
30 سپتامبر 2018 22:30
لیل
3 0
مارسی
30 سپتامبر 2018 22:30
لیل
3
0
مارسی
هفته 9
5 اکتبر 2018 22:15
تولوز
1 1
نیس
5 اکتبر 2018 22:15
تولوز
1
1
نیس
6 اکتبر 2018 18:30
لیل
3 1
سنت اتین
6 اکتبر 2018 18:30
لیل
3
1
سنت اتین
6 اکتبر 2018 21:30
آمین
1 0
دیژون
6 اکتبر 2018 21:30
آمین
1
0
دیژون
6 اکتبر 2018 21:30
آنژه
2 2
استراتبورگ
6 اکتبر 2018 21:30
آنژه
2
2
استراتبورگ
6 اکتبر 2018 21:30
گنگام
1 1
مونپلیه
6 اکتبر 2018 21:30
گنگام
1
1
مونپلیه
6 اکتبر 2018 21:30
نیم
0 0
استاد رنس
6 اکتبر 2018 21:30
نیم
0
0
استاد رنس
7 اکتبر 2018 16:30
بوردو
3 0
نانت
7 اکتبر 2018 16:30
بوردو
3
0
نانت
Orange Vélodrome 7 اکتبر 2018 18:30
مارسی
2 0
کن
7 اکتبر 2018 18:30
Orange Vélodrome
مارسی
2
0
کن
Stade Louis II 7 اکتبر 2018 18:30
موناکو
1 2
رن
7 اکتبر 2018 18:30
Stade Louis II
موناکو
1
2
رن
Parc des Princes 7 اکتبر 2018 22:30
پاری سن ژرمن
5 0
لیون
7 اکتبر 2018 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
5
0
لیون
هفته 10
19 اکتبر 2018 22:15
لیون
2 0
نیم
19 اکتبر 2018 22:15
لیون
2
0
نیم
Parc des Princes 20 اکتبر 2018 18:30
پاری سن ژرمن
5 0
آمین
20 اکتبر 2018 18:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
5
0
آمین
Stade Michel d'Ornano 20 اکتبر 2018 21:30
کن
0 0
گنگام
20 اکتبر 2018 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
0
گنگام
Stade Gaston-Gérard 20 اکتبر 2018 21:30
دیژون
1 2
لیل
20 اکتبر 2018 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
2
لیل
20 اکتبر 2018 21:30
نانت
4 0
تولوز
20 اکتبر 2018 21:30
نانت
4
0
تولوز
20 اکتبر 2018 21:30
استاد رنس
1 1
آنژه
20 اکتبر 2018 21:30
استاد رنس
1
1
آنژه
Stade de la Meinau 20 اکتبر 2018 21:30
استراتبورگ
2 1
موناکو
20 اکتبر 2018 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
1
موناکو
Stade de la Mosson 21 اکتبر 2018 16:30
مونپلیه
2 0
بوردو
21 اکتبر 2018 16:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
0
بوردو
21 اکتبر 2018 18:30
سنت اتین
1 1
رن
21 اکتبر 2018 18:30
سنت اتین
1
1
رن
Allianz Riviera 21 اکتبر 2018 22:30
نیس
0 1
مارسی
21 اکتبر 2018 22:30
Allianz Riviera
نیس
0
1
مارسی
هفته 11
26 اکتبر 2018 22:15
نیم
1 1
سنت اتین
26 اکتبر 2018 22:15
نیم
1
1
سنت اتین
27 اکتبر 2018 18:30
آنژه
1 2
لیون
27 اکتبر 2018 18:30
آنژه
1
2
لیون
27 اکتبر 2018 21:30
آمین
1 2
نانت
27 اکتبر 2018 21:30
آمین
1
2
نانت
27 اکتبر 2018 21:30
گنگام
1 1
استراتبورگ
27 اکتبر 2018 21:30
گنگام
1
1
استراتبورگ
27 اکتبر 2018 21:30
لیل
1 0
کن
27 اکتبر 2018 21:30
لیل
1
0
کن
Stade Louis II 27 اکتبر 2018 21:30
موناکو
2 2
دیژون
27 اکتبر 2018 21:30
Stade Louis II
موناکو
2
2
دیژون
27 اکتبر 2018 21:30
تولوز
0 3
مونپلیه
27 اکتبر 2018 21:30
تولوز
0
3
مونپلیه
Roazhon Park 28 اکتبر 2018 17:30
رن
0 2
استاد رنس
28 اکتبر 2018 17:30
Roazhon Park
رن
0
2
استاد رنس
28 اکتبر 2018 19:30
بوردو
0 1
نیس
28 اکتبر 2018 19:30
بوردو
0
1
نیس
Orange Vélodrome 28 اکتبر 2018 23:30
مارسی
0 2
پاری سن ژرمن
28 اکتبر 2018 23:30
Orange Vélodrome
مارسی
0
2
پاری سن ژرمن
هفته 12
Parc des Princes 2 نوامبر 2018 23:15
پاری سن ژرمن
2 1
لیل
2 نوامبر 2018 23:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
1
لیل
3 نوامبر 2018 19:30
لیون
1 1
بوردو
3 نوامبر 2018 19:30
لیون
1
1
بوردو
Stade Michel d'Ornano 3 نوامبر 2018 22:30
کن
1 2
رن
3 نوامبر 2018 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
2
رن
Stade Gaston-Gérard 3 نوامبر 2018 22:30
دیژون
0 4
نیم
3 نوامبر 2018 22:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
4
نیم
Allianz Riviera 3 نوامبر 2018 22:30
نیس
1 0
آمین
3 نوامبر 2018 22:30
Allianz Riviera
نیس
1
0
آمین
3 نوامبر 2018 22:30
استاد رنس
1 0
موناکو
3 نوامبر 2018 22:30
استاد رنس
1
0
موناکو
Stade de la Meinau 3 نوامبر 2018 22:30
استراتبورگ
1 1
تولوز
3 نوامبر 2018 22:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
تولوز
4 نوامبر 2018 17:30
نانت
5 0
گنگام
4 نوامبر 2018 17:30
نانت
5
0
گنگام
4 نوامبر 2018 19:30
سنت اتین
4 3
آنژه
4 نوامبر 2018 19:30
سنت اتین
4
3
آنژه
Stade de la Mosson 4 نوامبر 2018 23:30
مونپلیه
3 0
مارسی
4 نوامبر 2018 23:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
0
مارسی
هفته 13
9 نوامبر 2018 23:15
لیل
0 0
استراتبورگ
9 نوامبر 2018 23:15
لیل
0
0
استراتبورگ
10 نوامبر 2018 19:30
گنگام
2 4
لیون
10 نوامبر 2018 19:30
گنگام
2
4
لیون
10 نوامبر 2018 22:30
آنژه
1 0
مونپلیه
10 نوامبر 2018 22:30
آنژه
1
0
مونپلیه
10 نوامبر 2018 22:30
نیم
0 1
نیس
10 نوامبر 2018 22:30
نیم
0
1
نیس
10 نوامبر 2018 22:30
سنت اتین
2 0
استاد رنس
10 نوامبر 2018 22:30
سنت اتین
2
0
استاد رنس
10 نوامبر 2018 22:30
تولوز
0 1
آمین
10 نوامبر 2018 22:30
تولوز
0
1
آمین
11 نوامبر 2018 17:30
بوردو
0 0
کن
11 نوامبر 2018 17:30
بوردو
0
0
کن
Orange Vélodrome 11 نوامبر 2018 19:30
مارسی
2 0
دیژون
11 نوامبر 2018 19:30
Orange Vélodrome
مارسی
2
0
دیژون
Roazhon Park 11 نوامبر 2018 19:30
رن
1 1
نانت
11 نوامبر 2018 19:30
Roazhon Park
رن
1
1
نانت
Stade Louis II 11 نوامبر 2018 23:30
موناکو
0 4
پاری سن ژرمن
11 نوامبر 2018 23:30
Stade Louis II
موناکو
0
4
پاری سن ژرمن
هفته 14
23 نوامبر 2018 23:30
لیون
1 0
سنت اتین
23 نوامبر 2018 23:30
لیون
1
0
سنت اتین
Parc des Princes 24 نوامبر 2018 19:30
پاری سن ژرمن
1 0
تولوز
24 نوامبر 2018 19:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
1
0
تولوز
Stade Michel d'Ornano 24 نوامبر 2018 22:30
کن
0 1
موناکو
24 نوامبر 2018 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
1
موناکو
Stade Gaston-Gérard 24 نوامبر 2018 22:30
دیژون
0 0
بوردو
24 نوامبر 2018 22:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
0
بوردو
24 نوامبر 2018 22:30
نانت
1 1
آنژه
24 نوامبر 2018 22:30
نانت
1
1
آنژه
24 نوامبر 2018 22:30
استاد رنس
2 1
گنگام
24 نوامبر 2018 22:30
استاد رنس
2
1
گنگام
Stade de la Meinau 24 نوامبر 2018 22:30
استراتبورگ
0 1
نیم
24 نوامبر 2018 22:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
0
1
نیم
Stade de la Mosson 25 نوامبر 2018 17:30
مونپلیه
2 2
رن
25 نوامبر 2018 17:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
2
رن
Allianz Riviera 25 نوامبر 2018 19:30
نیس
2 0
لیل
25 نوامبر 2018 19:30
Allianz Riviera
نیس
2
0
لیل
25 نوامبر 2018 23:30
آمین
1 3
مارسی
25 نوامبر 2018 23:30
آمین
1
3
مارسی
هفته 15
30 نوامبر 2018 23:15
سنت اتین
3 0
نانت
30 نوامبر 2018 23:15
سنت اتین
3
0
نانت
1 دسامبر 2018 19:30
لیل
2 2
لیون
1 دسامبر 2018 19:30
لیل
2
2
لیون
1 دسامبر 2018 22:30
آنژه
1 1
کن
1 دسامبر 2018 22:30
آنژه
1
1
کن
1 دسامبر 2018 22:30
گنگام
0 0
نیس
1 دسامبر 2018 22:30
گنگام
0
0
نیس
Stade Louis II 1 دسامبر 2018 22:30
موناکو
1 2
مونپلیه
1 دسامبر 2018 22:30
Stade Louis II
موناکو
1
2
مونپلیه
1 دسامبر 2018 22:30
نیم
3 0
آمین
1 دسامبر 2018 22:30
نیم
3
0
آمین
2 دسامبر 2018 17:30
تولوز
2 2
دیژون
2 دسامبر 2018 17:30
تولوز
2
2
دیژون
Orange Vélodrome 2 دسامبر 2018 19:30
مارسی
0 0
استاد رنس
2 دسامبر 2018 19:30
Orange Vélodrome
مارسی
0
0
استاد رنس
Roazhon Park 2 دسامبر 2018 19:30
رن
1 4
استراتبورگ
2 دسامبر 2018 19:30
Roazhon Park
رن
1
4
استراتبورگ
2 دسامبر 2018 23:30
بوردو
2 2
پاری سن ژرمن
2 دسامبر 2018 23:30
بوردو
2
2
پاری سن ژرمن
هفته 16
4 دسامبر 2018 21:30
آمین
0 2
موناکو
4 دسامبر 2018 21:30
آمین
0
2
موناکو
Allianz Riviera 4 دسامبر 2018 21:30
نیس
0 0
آنژه
4 دسامبر 2018 21:30
Allianz Riviera
نیس
0
0
آنژه
Stade de la Mosson 4 دسامبر 2018 23:30
مونپلیه
0 1
لیل
4 دسامبر 2018 23:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
1
لیل
5 دسامبر 2018 21:30
بوردو
3 2
سنت اتین
5 دسامبر 2018 21:30
بوردو
3
2
سنت اتین
Stade Michel d'Ornano 5 دسامبر 2018 21:30
کن
1 2
نیم
5 دسامبر 2018 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
2
نیم
Stade Gaston-Gérard 5 دسامبر 2018 21:30
دیژون
2 1
گنگام
5 دسامبر 2018 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
1
گنگام
5 دسامبر 2018 21:30
لیون
0 2
رن
5 دسامبر 2018 21:30
لیون
0
2
رن
5 دسامبر 2018 21:30
نانت
3 2
مارسی
5 دسامبر 2018 21:30
نانت
3
2
مارسی
5 دسامبر 2018 21:30
استاد رنس
0 1
تولوز
5 دسامبر 2018 21:30
استاد رنس
0
1
تولوز
Stade de la Meinau 5 دسامبر 2018 23:30
استراتبورگ
1 1
پاری سن ژرمن
5 دسامبر 2018 23:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
پاری سن ژرمن
هفته 17
8 دسامبر 2018 22:30
گنگام
1 2
آمین
8 دسامبر 2018 22:30
گنگام
1
2
آمین
Roazhon Park 8 دسامبر 2018 22:30
رن
2 0
دیژون
8 دسامبر 2018 22:30
Roazhon Park
رن
2
0
دیژون
Stade de la Meinau 9 دسامبر 2018 17:30
استراتبورگ
2 2
کن
9 دسامبر 2018 17:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
2
کن
9 دسامبر 2018 19:30
لیل
1 1
استاد رنس
9 دسامبر 2018 19:30
لیل
1
1
استاد رنس
15 ژانویه 2019 21:30
آنژه
1 2
بوردو
15 ژانویه 2019 21:30
آنژه
1
2
بوردو
Stade Louis II 16 ژانویه 2019 21:30
موناکو
1 1
نیس
16 ژانویه 2019 21:30
Stade Louis II
موناکو
1
1
نیس
16 ژانویه 2019 21:30
نیم
1 0
نانت
16 ژانویه 2019 21:30
نیم
1
0
نانت
16 ژانویه 2019 21:30
تولوز
2 2
لیون
16 ژانویه 2019 21:30
تولوز
2
2
لیون
16 ژانویه 2019 23:30
سنت اتین
2 1
مارسی
16 ژانویه 2019 23:30
سنت اتین
2
1
مارسی
Parc des Princes 20 فوریه 2019 23:30
پاری سن ژرمن
5 1
مونپلیه
20 فوریه 2019 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
5
1
مونپلیه
هفته 18
15 دسامبر 2018 22:30
استاد رنس
2 1
استراتبورگ
15 دسامبر 2018 22:30
استاد رنس
2
1
استراتبورگ
16 دسامبر 2018 17:30
نیم
2 3
لیل
16 دسامبر 2018 17:30
نیم
2
3
لیل
Allianz Riviera 16 دسامبر 2018 19:30
نیس
1 1
سنت اتین
16 دسامبر 2018 19:30
Allianz Riviera
نیس
1
1
سنت اتین
16 دسامبر 2018 23:30
لیون
3 0
موناکو
16 دسامبر 2018 23:30
لیون
3
0
موناکو
Stade Michel d'Ornano 18 دسامبر 2018 22:00
کن
2 1
تولوز
18 دسامبر 2018 22:00
Stade Michel d'Ornano
کن
2
1
تولوز
8 ژانویه 2019 21:30
آمین
0 0
آنژه
8 ژانویه 2019 21:30
آمین
0
0
آنژه
8 ژانویه 2019 21:30
نانت
2 0
مونپلیه
8 ژانویه 2019 21:30
نانت
2
0
مونپلیه
16 ژانویه 2019 21:30
گنگام
2 1
رن
16 ژانویه 2019 21:30
گنگام
2
1
رن
Orange Vélodrome 5 فوریه 2019 21:30
مارسی
1 0
بوردو
5 فوریه 2019 21:30
Orange Vélodrome
مارسی
1
0
بوردو
Stade Gaston-Gérard 12 مارس 2019 21:30
دیژون
0 4
پاری سن ژرمن
12 مارس 2019 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
4
پاری سن ژرمن
هفته 19
22 دسامبر 2018 23:30
آنژه
1 1
مارسی
22 دسامبر 2018 23:30
آنژه
1
1
مارسی
22 دسامبر 2018 23:30
لیل
1 2
تولوز
22 دسامبر 2018 23:30
لیل
1
2
تولوز
Stade Louis II 22 دسامبر 2018 23:30
موناکو
0 2
گنگام
22 دسامبر 2018 23:30
Stade Louis II
موناکو
0
2
گنگام
Stade de la Mosson 22 دسامبر 2018 23:30
مونپلیه
1 1
لیون
22 دسامبر 2018 23:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
1
لیون
Parc des Princes 22 دسامبر 2018 23:30
پاری سن ژرمن
1 0
نانت
22 دسامبر 2018 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
1
0
نانت
22 دسامبر 2018 23:30
استاد رنس
2 2
کن
22 دسامبر 2018 23:30
استاد رنس
2
2
کن
Roazhon Park 22 دسامبر 2018 23:30
رن
4 0
نیم
22 دسامبر 2018 23:30
Roazhon Park
رن
4
0
نیم
22 دسامبر 2018 23:30
سنت اتین
3 0
دیژون
22 دسامبر 2018 23:30
سنت اتین
3
0
دیژون
Stade de la Meinau 22 دسامبر 2018 23:30
استراتبورگ
2 0
نیس
22 دسامبر 2018 23:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
0
نیس
23 دسامبر 2018 19:30
بوردو
1 1
آمین
23 دسامبر 2018 19:30
بوردو
1
1
آمین
هفته 20
Stade Michel d'Ornano 11 ژانویه 2019 21:30
کن
1 3
لیل
11 ژانویه 2019 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
3
لیل
11 ژانویه 2019 23:15
لیون
1 1
استاد رنس
11 ژانویه 2019 23:15
لیون
1
1
استاد رنس
12 ژانویه 2019 19:30
آمین
0 3
پاری سن ژرمن
12 ژانویه 2019 19:30
آمین
0
3
پاری سن ژرمن
12 ژانویه 2019 22:30
گنگام
0 1
سنت اتین
12 ژانویه 2019 22:30
گنگام
0
1
سنت اتین
Allianz Riviera 12 ژانویه 2019 22:30
نیس
1 0
بوردو
12 ژانویه 2019 22:30
Allianz Riviera
نیس
1
0
بوردو
13 ژانویه 2019 17:30
نانت
0 1
رن
13 ژانویه 2019 17:30
نانت
0
1
رن
Stade Gaston-Gérard 13 ژانویه 2019 19:30
دیژون
1 1
مونپلیه
13 ژانویه 2019 19:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
1
مونپلیه
13 ژانویه 2019 19:30
تولوز
1 2
استراتبورگ
13 ژانویه 2019 19:30
تولوز
1
2
استراتبورگ
Orange Vélodrome 13 ژانویه 2019 23:30
مارسی
1 1
موناکو
13 ژانویه 2019 23:30
Orange Vélodrome
مارسی
1
1
موناکو
23 ژانویه 2019 21:30
نیم
3 1
آنژه
23 ژانویه 2019 21:30
نیم
3
1
آنژه
هفته 21
18 ژانویه 2019 23:15
لیل
2 1
آمین
18 ژانویه 2019 23:15
لیل
2
1
آمین
Parc des Princes 19 ژانویه 2019 19:30
پاری سن ژرمن
9 0
گنگام
19 ژانویه 2019 19:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
9
0
گنگام
Stade Louis II 19 ژانویه 2019 22:30
موناکو
1 5
استراتبورگ
19 ژانویه 2019 22:30
Stade Louis II
موناکو
1
5
استراتبورگ
19 ژانویه 2019 22:30
نیم
0 1
تولوز
19 ژانویه 2019 22:30
نیم
0
1
تولوز
19 ژانویه 2019 22:30
استاد رنس
1 1
نیس
19 ژانویه 2019 22:30
استاد رنس
1
1
نیس
Roazhon Park 20 ژانویه 2019