لیگ 1 فرانسه

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول کارت زرد و قرمز
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 55 2 1 64
2 49 0 4 69
3 68 3 0 74
4 60 1 3 77
5 67 0 2 77
6 59 3 3 80
7 64 1 3 81
8 58 0 5 83
9 70 2 2 84
10 63 4 3 86
11 71 1 3 88
12 70 2 3 89
13 72 2 3 91
14 74 4 2 92
15 73 3 3 94
16 75 5 2 95
17 78 4 2 96
18 75 1 4 97
19 88 2 5 117
20 83 1 7 120
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:15
مارسی
4 0
تولوز
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:15
مارسی
4
0
تولوز
| Orange Vélodrome
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
نانت
1 3
موناکو
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
نانت
1
3
موناکو
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
3 4
نیم
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
3
4
نیم
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
لیل
3 1
رن
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
لیل
3
1
رن
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1 2
دیژون
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1
2
دیژون
| Stade de la Mosson
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0 1
استاد رنس
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0
1
استاد رنس
| Allianz Riviera
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2 1
گنگام
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2
1
گنگام
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:30
لیون
2 0
آمین
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:30
لیون
2
0
آمین
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
0 2
استراتبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
0
2
استراتبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
پاری سن ژرمن
3 0
کن
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
پاری سن ژرمن
3
0
کن
| Parc des Princes
هفته 2
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:15
استاد رنس
1 0
لیون
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:15
استاد رنس
1
0
لیون
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
گنگام
1 3
پاری سن ژرمن
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
گنگام
1
3
پاری سن ژرمن
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1 2
مونپلیه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1
2
مونپلیه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
کن
1 1
نیس
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
کن
1
1
نیس
| Stade Michel d'Ornano
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
2 0
نانت
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
2
0
نانت
| Stade Gaston-Gérard
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
0 0
لیل
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
0
0
لیل
| Stade Louis II
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
رن
1 0
آنژه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
رن
1
0
آنژه
| Roazhon Park
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 16:30
استراتبورگ
1 1
سنت اتین
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 16:30
استراتبورگ
1
1
سنت اتین
| Stade de la Meinau
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
تولوز
2 1
بوردو
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
تولوز
2
1
بوردو
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نیم
3 1
مارسی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نیم
3
1
مارسی
هفته 3
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
لیون
2 0
استراتبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
لیون
2
0
استراتبورگ
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
پاری سن ژرمن
3 1
آنژه
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
پاری سن ژرمن
3
1
آنژه
| Parc des Princes
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آمین
4 1
استاد رنس
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آمین
4
1
استاد رنس
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
0 0
سنت اتین
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
0
0
سنت اتین
| Stade de la Mosson
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نانت
1 1
کن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نانت
1
1
کن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0 4
دیژون
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0
4
دیژون
| Allianz Riviera
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
1 0
نیم
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
1
0
نیم
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
لیل
3 0
گنگام
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
لیل
3
0
گنگام
۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
2 1
موناکو
۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
2
1
موناکو
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
مارسی
2 2
رن
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
مارسی
2
2
رن
| Orange Vélodrome
هفته 4
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
لیون
0 1
نیس
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
لیون
0
1
نیس
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نیم
2 4
پاری سن ژرمن
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نیم
2
4
پاری سن ژرمن
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1 0
لیل
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1
0
لیل
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
0 2
کن
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
0
2
کن
| Stade Gaston-Gérard
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
گنگام
1 2
تولوز
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
گنگام
1
2
تولوز
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0 1
مونپلیه
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0
1
مونپلیه
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
2 3
نانت
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
2
3
نانت
| Stade de la Meinau
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
سنت اتین
0 0
آمین
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
سنت اتین
0
0
آمین
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
رن
2 0
بوردو
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
رن
2
0
بوردو
| Roazhon Park
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
2 3
مارسی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
2
3
مارسی
| Stade Louis II
هفته 5
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
نیس
2 1
رن
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
نیس
2
1
رن
| Allianz Riviera
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
پاری سن ژرمن
4 0
سنت اتین
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
پاری سن ژرمن
4
0
سنت اتین
| Parc des Princes
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
کن
2 2
لیون
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
کن
2
2
لیون
| Stade Michel d'Ornano
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
1 1
موناکو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
1
1
موناکو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
1 3
آنژه
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
1
3
آنژه
| Stade Gaston-Gérard
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1 1
استراتبورگ
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1
1
استراتبورگ
| Stade de la Mosson
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آمین
2 3
لیل
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آمین
2
3
لیل
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
نانت
0 0
استاد رنس
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
نانت
0
0
استاد رنس
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
3 3
نیم
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
3
3
نیم
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
مارسی
4 0
گنگام
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
مارسی
4
0
گنگام
| Orange Vélodrome
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
موناکو
1 1
نیم
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
موناکو
1
1
نیم
| Stade Louis II
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لیل
2 1
نانت
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لیل
2
1
نانت
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
0 0
تولوز
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
0
0
تولوز
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1 0
نیس
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1
0
نیس
| Stade de la Mosson
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0 0
دیژون
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0
0
دیژون
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2 1
کن
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2
1
کن
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
3 1
آمین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
3
1
آمین
| Stade de la Meinau
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
رن
1 3
پاری سن ژرمن
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
رن
1
3
پاری سن ژرمن
| Roazhon Park
۱ مهر ۱۳۹۷ 18:30
گنگام
1 3
بوردو
۱ مهر ۱۳۹۷ 18:30
گنگام
1
3
بوردو
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لیون
4 2
مارسی
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لیون
4
2
مارسی
هفته 7
۳ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نانت
1 2
نیس
۳ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نانت
1
2
نیس
۳ مهر ۱۳۹۷ 20:30
موناکو
0 1
آنژه
۳ مهر ۱۳۹۷ 20:30
موناکو
0
1
آنژه
| Stade Louis II
۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
2 3
سنت اتین
۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
2
3
سنت اتین
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آمین
2 1
رن
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آمین
2
1
رن
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
بوردو
1 0
لیل
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
بوردو
1
0
لیل
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
کن
2 2
مونپلیه
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
کن
2
2
مونپلیه
| Stade Michel d'Ornano
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
دیژون
0 3
لیون
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
دیژون
0
3
لیون
| Stade Gaston-Gérard
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
مارسی
3 2
استراتبورگ
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
مارسی
3
2
استراتبورگ
| Orange Vélodrome
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نیم
0 0
گنگام
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نیم
0
0
گنگام
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
پاری سن ژرمن
4 1
استاد رنس
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
پاری سن ژرمن
4
1
استاد رنس
| Parc des Princes
هفته 8
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:15
سنت اتین
2 0
موناکو
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:15
سنت اتین
2
0
موناکو
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:45
نیس
0 3
پاری سن ژرمن
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:45
نیس
0
3
پاری سن ژرمن
| Allianz Riviera
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
0 1
گنگام
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
0
1
گنگام
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
کن
1 0
آمین
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
کن
1
0
آمین
| Stade Michel d'Ornano
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
لیون
1 1
نانت
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
لیون
1
1
نانت
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0 0
بوردو
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0
0
بوردو
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
3 0
دیژون
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
3
0
دیژون
| Stade de la Meinau
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
رن
1 1
تولوز
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
رن
1
1
تولوز
| Roazhon Park
۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مونپلیه
3 0
نیم
۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مونپلیه
3
0
نیم
| Stade de la Mosson
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لیل
3 0
مارسی
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لیل
3
0
مارسی
هفته 9
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:15
تولوز
1 1
نیس
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:15
تولوز
1
1
نیس
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
لیل
3 1
سنت اتین
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
لیل
3
1
سنت اتین
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1 0
دیژون
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1
0
دیژون
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
2 2
استراتبورگ
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
2
2
استراتبورگ
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
گنگام
1 1
مونپلیه
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
گنگام
1
1
مونپلیه
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
نیم
0 0
استاد رنس
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
نیم
0
0
استاد رنس
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
بوردو
3 0
نانت
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
بوردو
3
0
نانت
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مارسی
2 0
کن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مارسی
2
0
کن
| Orange Vélodrome
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
موناکو
1 2
رن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
موناکو
1
2
رن
| Stade Louis II
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
پاری سن ژرمن
5 0
لیون
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
پاری سن ژرمن
5
0
لیون
| Parc des Princes
هفته 10
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:15
لیون
2 0
نیم
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:15
لیون
2
0
نیم
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
پاری سن ژرمن
5 0
آمین
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
پاری سن ژرمن
5
0
آمین
| Parc des Princes
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
کن
0 0
گنگام
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
کن
0
0
گنگام
| Stade Michel d'Ornano
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
1 2
لیل
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
1
2
لیل
| Stade Gaston-Gérard
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
نانت
4 0
تولوز
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
نانت
4
0
تولوز
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
1 1
آنژه
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
1
1
آنژه
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
2 1
موناکو
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
2
1
موناکو
| Stade de la Meinau
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
مونپلیه
2 0
بوردو
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
مونپلیه
2
0
بوردو
| Stade de la Mosson
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 18:30
سنت اتین
1 1
رن
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 18:30
سنت اتین
1
1
رن
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نیس
0 1
مارسی
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نیس
0
1
مارسی
| Allianz Riviera
هفته 11
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:15
نیم
1 1
سنت اتین
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:15
نیم
1
1
سنت اتین
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آنژه
1 2
لیون
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آنژه
1
2
لیون
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1 2
نانت
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1
2
نانت
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
گنگام
1 1
استراتبورگ
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
گنگام
1
1
استراتبورگ
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
لیل
1 0
کن
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
لیل
1
0
کن
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
2 2
دیژون
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
2
2
دیژون
| Stade Louis II
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
0 3
مونپلیه
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
0
3
مونپلیه
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
رن
0 2
استاد رنس
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
رن
0
2
استاد رنس
| Roazhon Park
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
0 1
نیس
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
0
1
نیس
۶ آبان ۱۳۹۷ 23:30
مارسی
0 2
پاری سن ژرمن
۶ آبان ۱۳۹۷ 23:30
مارسی
0
2
پاری سن ژرمن
| Orange Vélodrome
هفته 12
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
پاری سن ژرمن
2 1
لیل
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
پاری سن ژرمن
2
1
لیل
| Parc des Princes
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
لیون
1 1
بوردو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
لیون
1
1
بوردو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
کن
1 2
رن
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
کن
1
2
رن
| Stade Michel d'Ornano
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
0 4
نیم
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
0
4
نیم
| Stade Gaston-Gérard
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
نیس
1 0
آمین
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
نیس
1
0
آمین
| Allianz Riviera
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
1 0
موناکو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
1
0
موناکو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
1 1
تولوز
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
1
1
تولوز
| Stade de la Meinau
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
نانت
5 0
گنگام
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
نانت
5
0
گنگام
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
سنت اتین
4 3
آنژه
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
سنت اتین
4
3
آنژه
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
3 0
مارسی
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
3
0
مارسی
| Stade de la Mosson
هفته 13
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:15
لیل
0 0
استراتبورگ
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:15
لیل
0
0
استراتبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
گنگام
2 4
لیون
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
گنگام
2
4
لیون
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1 0
مونپلیه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1
0
مونپلیه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
نیم
0 1
نیس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
نیم
0
1
نیس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سنت اتین
2 0
استاد رنس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سنت اتین
2
0
استاد رنس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
0 1
آمین
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
0
1
آمین
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
بوردو
0 0
کن
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
بوردو
0
0
کن
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
مارسی
2 0
دیژون
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
مارسی
2
0
دیژون
| Orange Vélodrome
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
رن
1 1
نانت
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
رن
1
1
نانت
| Roazhon Park
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:30
موناکو
0 4
پاری سن ژرمن
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:30
موناکو
0
4
پاری سن ژرمن
| Stade Louis II
هفته 14
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لیون
1 0
سنت اتین
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لیون
1
0
سنت اتین
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
پاری سن ژرمن
1 0
تولوز
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
پاری سن ژرمن
1
0
تولوز
| Parc des Princes
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
کن
0 1
موناکو
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
کن
0
1
موناکو
| Stade Michel d'Ornano
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
0 0
بوردو
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
0
0
بوردو
| Stade Gaston-Gérard
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نانت
1 1
آنژه
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نانت
1
1
آنژه
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
2 1
گنگام
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
2
1
گنگام
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
0 1
نیم
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
0
1
نیم
| Stade de la Meinau
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
مونپلیه
2 2
رن
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
مونپلیه
2
2
رن
| Stade de la Mosson
۴ آذر ۱۳۹۷ 19:30
نیس
2 0
لیل
۴ آذر ۱۳۹۷ 19:30
نیس
2
0
لیل
| Allianz Riviera
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آمین
1 3
مارسی
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آمین
1
3
مارسی
هفته 15
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:15
سنت اتین
3 0
نانت
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:15
سنت اتین
3
0
نانت
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیل
2 2
لیون
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیل
2
2
لیون
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1 1
کن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1
1
کن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
گنگام
0 0
نیس
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
گنگام
0
0
نیس
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1 2
مونپلیه
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1
2
مونپلیه
| Stade Louis II
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نیم
3 0
آمین
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نیم
3
0
آمین
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
تولوز
2 2
دیژون
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
تولوز
2
2
دیژون
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
مارسی
0 0
استاد رنس
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
مارسی
0
0
استاد رنس
| Orange Vélodrome
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
رن
1 4
استراتبورگ
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
رن
1
4
استراتبورگ
| Roazhon Park
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 23:30
بوردو
2 2
پاری سن ژرمن
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 23:30
بوردو
2
2
پاری سن ژرمن
هفته 16
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آمین
0 2
موناکو
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آمین
0
2
موناکو
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0 0
آنژه
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0
0
آنژه
| Allianz Riviera
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
0 1
لیل
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
0
1
لیل
| Stade de la Mosson
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
3 2
سنت اتین
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
3
2
سنت اتین
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
کن
1 2
نیم
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
کن
1
2
نیم
| Stade Michel d'Ornano
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
2 1
گنگام
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
2
1
گنگام
| Stade Gaston-Gérard
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
لیون
0 2
رن
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
لیون
0
2
رن
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نانت
3 2
مارسی
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نانت
3
2
مارسی
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0 1
تولوز
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0
1
تولوز
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استراتبورگ
1 1
پاری سن ژرمن
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استراتبورگ
1
1
پاری سن ژرمن
| Stade de la Meinau
هفته 17
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
گنگام
1 2
آمین
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
گنگام
1
2
آمین
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
رن
2 0
دیژون
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
رن
2
0
دیژون
| Roazhon Park
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
استراتبورگ
2 2
کن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
استراتبورگ
2
2
کن
| Stade de la Meinau
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیل
1 1
استاد رنس
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیل
1
1
استاد رنس
۲۵ دی ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1 2
بوردو
۲۵ دی ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1
2
بوردو
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
1 1
نیس
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
1
1
نیس
| Stade Louis II
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
نیم
1 0
نانت
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
نیم
1
0
نانت
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
2 2
لیون
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
2
2
لیون
۲۶ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
2 1
مارسی
۲۶ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
2
1
مارسی
۱ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
پاری سن ژرمن
5 1
مونپلیه
۱ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
پاری سن ژرمن
5
1
مونپلیه
| Parc des Princes
هفته 18
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
2 1
استراتبورگ
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
2
1
استراتبورگ
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
نیم
2 3
لیل
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
نیم
2
3
لیل
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
نیس
1 1
سنت اتین
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
نیس
1
1
سنت اتین
| Allianz Riviera
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لیون
3 0
موناکو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لیون
3
0
موناکو
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 22:00
کن
2 1
تولوز
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 22:00
کن
2
1
تولوز
| Stade Michel d'Ornano
۱۸ دی ۱۳۹۷ 21:30
آمین
0 0
آنژه
۱۸ دی ۱۳۹۷ 21:30
آمین
0
0
آنژه
۱۸ دی ۱۳۹۷ 21:30
نانت
2 0
مونپلیه
۱۸ دی ۱۳۹۷ 21:30
نانت
2
0
مونپلیه
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
گنگام
2 1
رن
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
گنگام
2
1
رن
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
مارسی
1 0
بوردو
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
مارسی
1
0
بوردو
| Orange Vélodrome
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
0 4
پاری سن ژرمن
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
0
4
پاری سن ژرمن
| Stade Gaston-Gérard
هفته 19
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
آنژه
1 1
مارسی
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
آنژه
1
1
مارسی
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
لیل
1 2
تولوز
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
لیل
1
2
تولوز
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
موناکو
0 2
گنگام
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
موناکو
0
2
گنگام
| Stade Louis II
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
1 1
لیون
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
1
1
لیون
| Stade de la Mosson
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
پاری سن ژرمن
1 0
نانت
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
پاری سن ژرمن
1
0
نانت
| Parc des Princes
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
استاد رنس
2 2
کن
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
استاد رنس
2
2
کن
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
رن
4 0
نیم
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
رن
4
0
نیم
| Roazhon Park
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
3 0
دیژون
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
3
0
دیژون
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
استراتبورگ
2 0
نیس
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
استراتبورگ
2
0
نیس
| Stade de la Meinau
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
1 1
آمین
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
1
1
آمین
هفته 20
۲۱ دی ۱۳۹۷ 21:30
کن
1 3
لیل
۲۱ دی ۱۳۹۷ 21:30
کن
1
3
لیل
| Stade Michel d'Ornano
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:15
لیون
1 1
استاد رنس
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:15
لیون
1
1
استاد رنس
۲۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
آمین
0 3
پاری سن ژرمن
۲۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
آمین
0
3
پاری سن ژرمن
۲۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
گنگام
0 1
سنت اتین
۲۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
گنگام
0
1
سنت اتین
۲۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
نیس
1 0
بوردو
۲۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
نیس
1
0
بوردو
| Allianz Riviera
۲۳ دی ۱۳۹۷ 17:30
نانت
0 1
رن
۲۳ دی ۱۳۹۷ 17:30
نانت
0
1
رن
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
دیژون
1 1
مونپلیه
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
دیژون
1
1
مونپلیه
| Stade Gaston-Gérard
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
تولوز
1 2
استراتبورگ
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
تولوز
1
2
استراتبورگ
۲۳ دی ۱۳۹۷ 23:30
مارسی
1 1
موناکو
۲۳ دی ۱۳۹۷ 23:30
مارسی
1
1
موناکو
| Orange Vélodrome
۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
نیم
3 1
آنژه
۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
نیم
3
1
آنژه
هفته 21
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:15
لیل
2 1
آمین
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:15
لیل
2
1
آمین
۲۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
پاری سن ژرمن
9 0
گنگام
۲۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
پاری سن ژرمن
9
0
گنگام
| Parc des Princes
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1 5
استراتبورگ
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1
5
استراتبورگ
| Stade Louis II
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
نیم
0 1
تولوز
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
نیم
0
1
تولوز
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
1 1
نیس
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
1
1
نیس
۳۰ دی ۱۳۹۷ 17:30
رن
0 0
مونپلیه
۳۰ دی ۱۳۹۷ 17:30
رن
0
0
مونپلیه
| Roazhon Park
۳۰ دی ۱۳۹۷ 19:30
آنژه
1 0
نانت
۳۰ دی ۱۳۹۷ 19:30
آنژه
1
0
نانت
۳۰ دی ۱۳۹۷ 19:30
کن
0 1
مارسی
۳۰ دی ۱۳۹۷ 19:30
کن
0
1
مارسی
| Stade Michel d'Ornano
۳۰ دی ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
1 0
دیژون
۳۰ دی ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
1
0
دیژون
۳۰ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
1 2
لیون
۳۰ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
1
2
لیون
هفته 22
۵ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
مارسی
1 2
لیل
۵ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
مارسی
1
2
لیل
| Orange Vélodrome
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
2 0
موناکو
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
2
0
موناکو
| Stade Gaston-Gérard
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
گنگام
0 1
استاد رنس
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
گنگام
0
1
استاد رنس
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
نیس
2 0
نیم
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
نیس
2
0
نیم
| Allianz Riviera
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
1 0
بوردو
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
1
0
بوردو
| Stade de la Meinau
۷ بهمن ۱۳۹۷ 17:30
مونپلیه
2 0
کن
۷ بهمن ۱۳۹۷ 17:30
مونپلیه
2
0
کن
| Stade de la Mosson