لیگ 1 فرانسه

2018-2019
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
#باشگاهها امتیاز
1552164
2490469
3683074
4670277
5601377
6593380
7641381
8580583
9702284
10634386
11711388
12702389
13722391
14744292
15733394
16755295
17784296
18751497
198825117
208317120
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Orange Vélodrome ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:15
مارسی
4 0
تولوز
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:15
Orange Vélodrome
مارسی
4
0
تولوز
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
نانت
1 3
موناکو
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
نانت
1
3
موناکو
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
3 4
نیم
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
3
4
نیم
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
لیل
3 1
رن
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
لیل
3
1
رن
Stade de la Mosson ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1 2
دیژون
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
2
دیژون
Allianz Riviera ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0 1
استاد رنس
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
Allianz Riviera
نیس
0
1
استاد رنس
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2 1
Guingamp
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2
1
Guingamp
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:30
لیون
2 0
آمین
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:30
لیون
2
0
آمین
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
0 2
استراتبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
0
2
استراتبورگ
Parc des Princes ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
پاری سن ژرمن
3 0
کن
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
0
کن
هفته 2
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:15
استاد رنس
1 0
لیون
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:15
استاد رنس
1
0
لیون
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
Guingamp
1 3
پاری سن ژرمن
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
Guingamp
1
3
پاری سن ژرمن
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1 2
مونپلیه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1
2
مونپلیه
Stade Michel d'Ornano ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
کن
1 1
نیس
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
1
نیس
Stade Gaston-Gérard ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
2 0
نانت
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
0
نانت
Stade Louis II ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
0 0
لیل
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
Stade Louis II
موناکو
0
0
لیل
Roazhon Park ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
رن
1 0
آنژه
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:30
Roazhon Park
رن
1
0
آنژه
Stade de la Meinau ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 16:30
استراتبورگ
1 1
سنت اتین
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 16:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
سنت اتین
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
تولوز
2 1
بوردو
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
تولوز
2
1
بوردو
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نیم
3 1
مارسی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نیم
3
1
مارسی
هفته 3
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
لیون
2 0
استراتبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
لیون
2
0
استراتبورگ
Parc des Princes ۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
پاری سن ژرمن
3 1
آنژه
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
1
آنژه
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آمین
4 1
استاد رنس
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آمین
4
1
استاد رنس
Stade de la Mosson ۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
0 0
سنت اتین
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
0
سنت اتین
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نانت
1 1
کن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نانت
1
1
کن
Allianz Riviera ۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0 4
دیژون
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Allianz Riviera
نیس
0
4
دیژون
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
1 0
نیم
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
1
0
نیم
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
لیل
3 0
Guingamp
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
لیل
3
0
Guingamp
۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
2 1
موناکو
۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
2
1
موناکو
Orange Vélodrome ۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
مارسی
2 2
رن
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Orange Vélodrome
مارسی
2
2
رن
هفته 4
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
لیون
0 1
نیس
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
لیون
0
1
نیس
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نیم
2 4
پاری سن ژرمن
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نیم
2
4
پاری سن ژرمن
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1 0
لیل
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1
0
لیل
Stade Gaston-Gérard ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
0 2
کن
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
2
کن
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
1 2
تولوز
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
1
2
تولوز
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0 1
مونپلیه
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0
1
مونپلیه
Stade de la Meinau ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
2 3
نانت
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
3
نانت
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
سنت اتین
0 0
آمین
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
سنت اتین
0
0
آمین
Roazhon Park ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
رن
2 0
بوردو
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
Roazhon Park
رن
2
0
بوردو
Stade Louis II ۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
2 3
مارسی
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade Louis II
موناکو
2
3
مارسی
هفته 5
Allianz Riviera ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
نیس
2 1
رن
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
Allianz Riviera
نیس
2
1
رن
Parc des Princes ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
پاری سن ژرمن
4 0
سنت اتین
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
4
0
سنت اتین
Stade Michel d'Ornano ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
کن
2 2
لیون
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
2
لیون
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
1 1
موناکو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
1
1
موناکو
Stade Gaston-Gérard ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
1 3
آنژه
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
3
آنژه
Stade de la Mosson ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1 1
استراتبورگ
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
1
استراتبورگ
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آمین
2 3
لیل
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آمین
2
3
لیل
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
نانت
0 0
استاد رنس
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:30
نانت
0
0
استاد رنس
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
3 3
نیم
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بوردو
3
3
نیم
Orange Vélodrome ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
مارسی
4 0
Guingamp
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Orange Vélodrome
مارسی
4
0
Guingamp
هفته 6
Stade Louis II ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
موناکو
1 1
نیم
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
Stade Louis II
موناکو
1
1
نیم
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لیل
2 1
نانت
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لیل
2
1
نانت
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
0 0
تولوز
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
0
0
تولوز
Stade de la Mosson ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
مونپلیه
1 0
نیس
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
0
نیس
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0 0
دیژون
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0
0
دیژون
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2 1
کن
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
سنت اتین
2
1
کن
Stade de la Meinau ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
3 1
آمین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
3
1
آمین
Roazhon Park ۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
رن
1 3
پاری سن ژرمن
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:30
Roazhon Park
رن
1
3
پاری سن ژرمن
۱ مهر ۱۳۹۷ 18:30
Guingamp
1 3
بوردو
۱ مهر ۱۳۹۷ 18:30
Guingamp
1
3
بوردو
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لیون
4 2
مارسی
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لیون
4
2
مارسی
هفته 7
۳ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نانت
1 2
نیس
۳ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نانت
1
2
نیس
Stade Louis II ۳ مهر ۱۳۹۷ 20:30
موناکو
0 1
آنژه
۳ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Stade Louis II
موناکو
0
1
آنژه
۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
2 3
سنت اتین
۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
2
3
سنت اتین
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آمین
2 1
رن
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
آمین
2
1
رن
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
بوردو
1 0
لیل
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
بوردو
1
0
لیل
Stade Michel d'Ornano ۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
کن
2 2
مونپلیه
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
2
مونپلیه
Stade Gaston-Gérard ۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
دیژون
0 3
لیون
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
3
لیون
Orange Vélodrome ۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
مارسی
3 2
استراتبورگ
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
Orange Vélodrome
مارسی
3
2
استراتبورگ
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نیم
0 0
Guingamp
۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
نیم
0
0
Guingamp
Parc des Princes ۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
پاری سن ژرمن
4 1
استاد رنس
۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
4
1
استاد رنس
هفته 8
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:15
سنت اتین
2 0
موناکو
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:15
سنت اتین
2
0
موناکو
Allianz Riviera ۷ مهر ۱۳۹۷ 18:45
نیس
0 3
پاری سن ژرمن
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:45
Allianz Riviera
نیس
0
3
پاری سن ژرمن
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
0 1
Guingamp
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
0
1
Guingamp
Stade Michel d'Ornano ۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
کن
1 0
آمین
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
آمین
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
لیون
1 1
نانت
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
لیون
1
1
نانت
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0 0
بوردو
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0
0
بوردو
Stade de la Meinau ۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
3 0
دیژون
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
3
0
دیژون
Roazhon Park ۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
رن
1 1
تولوز
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:30
Roazhon Park
رن
1
1
تولوز
Stade de la Mosson ۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مونپلیه
3 0
نیم
۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
0
نیم
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لیل
3 0
مارسی
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لیل
3
0
مارسی
هفته 9
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:15
تولوز
1 1
نیس
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:15
تولوز
1
1
نیس
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
لیل
3 1
سنت اتین
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
لیل
3
1
سنت اتین
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1 0
دیژون
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1
0
دیژون
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
2 2
استراتبورگ
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
2
2
استراتبورگ
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
1 1
مونپلیه
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
1
1
مونپلیه
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
نیم
0 0
استاد رنس
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:30
نیم
0
0
استاد رنس
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
بوردو
3 0
نانت
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:30
بوردو
3
0
نانت
Orange Vélodrome ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
مارسی
2 0
کن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
Orange Vélodrome
مارسی
2
0
کن
Stade Louis II ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
موناکو
1 2
رن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 18:30
Stade Louis II
موناکو
1
2
رن
Parc des Princes ۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
پاری سن ژرمن
5 0
لیون
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
5
0
لیون
هفته 10
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:15
لیون
2 0
نیم
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:15
لیون
2
0
نیم
Parc des Princes ۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
پاری سن ژرمن
5 0
آمین
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
5
0
آمین
Stade Michel d'Ornano ۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
کن
0 0
Guingamp
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
0
Guingamp
Stade Gaston-Gérard ۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
1 2
لیل
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
2
لیل
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
نانت
4 0
تولوز
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
نانت
4
0
تولوز
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
1 1
آنژه
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
1
1
آنژه
Stade de la Meinau ۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
استراتبورگ
2 1
موناکو
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
1
موناکو
Stade de la Mosson ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
مونپلیه
2 0
بوردو
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
0
بوردو
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 18:30
سنت اتین
1 1
رن
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 18:30
سنت اتین
1
1
رن
Allianz Riviera ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نیس
0 1
مارسی
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Allianz Riviera
نیس
0
1
مارسی
هفته 11
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:15
نیم
1 1
سنت اتین
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:15
نیم
1
1
سنت اتین
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آنژه
1 2
لیون
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
آنژه
1
2
لیون
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1 2
نانت
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
آمین
1
2
نانت
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
1 1
استراتبورگ
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
1
1
استراتبورگ
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
لیل
1 0
کن
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
لیل
1
0
کن
Stade Louis II ۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
2 2
دیژون
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
Stade Louis II
موناکو
2
2
دیژون
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
0 3
مونپلیه
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
0
3
مونپلیه
Roazhon Park ۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
رن
0 2
استاد رنس
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Roazhon Park
رن
0
2
استاد رنس
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
0 1
نیس
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
0
1
نیس
Orange Vélodrome ۶ آبان ۱۳۹۷ 23:30
مارسی
0 2
پاری سن ژرمن
۶ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Orange Vélodrome
مارسی
0
2
پاری سن ژرمن
هفته 12
Parc des Princes ۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
پاری سن ژرمن
2 1
لیل
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
1
لیل
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
لیون
1 1
بوردو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
لیون
1
1
بوردو
Stade Michel d'Ornano ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
کن
1 2
رن
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
2
رن
Stade Gaston-Gérard ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
0 4
نیم
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
4
نیم
Allianz Riviera ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
نیس
1 0
آمین
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Allianz Riviera
نیس
1
0
آمین
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
1 0
موناکو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
1
0
موناکو
Stade de la Meinau ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
1 1
تولوز
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
تولوز
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
نانت
5 0
Guingamp
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:30
نانت
5
0
Guingamp
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
سنت اتین
4 3
آنژه
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
سنت اتین
4
3
آنژه
Stade de la Mosson ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
3 0
مارسی
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
0
مارسی
هفته 13
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:15
لیل
0 0
استراتبورگ
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:15
لیل
0
0
استراتبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
Guingamp
2 4
لیون
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
Guingamp
2
4
لیون
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1 0
مونپلیه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1
0
مونپلیه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
نیم
0 1
نیس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
نیم
0
1
نیس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سنت اتین
2 0
استاد رنس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سنت اتین
2
0
استاد رنس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
0 1
آمین
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:30
تولوز
0
1
آمین
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
بوردو
0 0
کن
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:30
بوردو
0
0
کن
Orange Vélodrome ۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
مارسی
2 0
دیژون
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
Orange Vélodrome
مارسی
2
0
دیژون
Roazhon Park ۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
رن
1 1
نانت
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 19:30
Roazhon Park
رن
1
1
نانت
Stade Louis II ۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:30
موناکو
0 4
پاری سن ژرمن
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Stade Louis II
موناکو
0
4
پاری سن ژرمن
هفته 14
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لیون
1 0
سنت اتین
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لیون
1
0
سنت اتین
Parc des Princes ۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
پاری سن ژرمن
1 0
تولوز
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
1
0
تولوز
Stade Michel d'Ornano ۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
کن
0 1
موناکو
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
1
موناکو
Stade Gaston-Gérard ۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
دیژون
0 0
بوردو
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
0
بوردو
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نانت
1 1
آنژه
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نانت
1
1
آنژه
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
2 1
Guingamp
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
2
1
Guingamp
Stade de la Meinau ۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استراتبورگ
0 1
نیم
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
0
1
نیم
Stade de la Mosson ۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
مونپلیه
2 2
رن
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
2
رن
Allianz Riviera ۴ آذر ۱۳۹۷ 19:30
نیس
2 0
لیل
۴ آذر ۱۳۹۷ 19:30
Allianz Riviera
نیس
2
0
لیل
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آمین
1 3
مارسی
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آمین
1
3
مارسی
هفته 15
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:15
سنت اتین
3 0
نانت
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:15
سنت اتین
3
0
نانت
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیل
2 2
لیون
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیل
2
2
لیون
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1 1
کن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
آنژه
1
1
کن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
0 0
نیس
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
0
0
نیس
Stade Louis II ۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1 2
مونپلیه
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Stade Louis II
موناکو
1
2
مونپلیه
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نیم
3 0
آمین
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نیم
3
0
آمین
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
تولوز
2 2
دیژون
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:30
تولوز
2
2
دیژون
Orange Vélodrome ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
مارسی
0 0
استاد رنس
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
Orange Vélodrome
مارسی
0
0
استاد رنس
Roazhon Park ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
رن
1 4
استراتبورگ
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:30
Roazhon Park
رن
1
4
استراتبورگ
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 23:30
بوردو
2 2
پاری سن ژرمن
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 23:30
بوردو
2
2
پاری سن ژرمن
هفته 16
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آمین
0 2
موناکو
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
آمین
0
2
موناکو
Allianz Riviera ۱۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نیس
0 0
آنژه
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
Allianz Riviera
نیس
0
0
آنژه
Stade de la Mosson ۱۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
0 1
لیل
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
1
لیل
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
3 2
سنت اتین
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
بوردو
3
2
سنت اتین
Stade Michel d'Ornano ۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
کن
1 2
نیم
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
2
نیم
Stade Gaston-Gérard ۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
2 1
Guingamp
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
1
Guingamp
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
لیون
0 2
رن
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
لیون
0
2
رن
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نانت
3 2
مارسی
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
نانت
3
2
مارسی
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0 1
تولوز
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
استاد رنس
0
1
تولوز
Stade de la Meinau ۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استراتبورگ
1 1
پاری سن ژرمن
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
پاری سن ژرمن
هفته 17
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
1 2
آمین
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
1
2
آمین
Roazhon Park ۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
رن
2 0
دیژون
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:30
Roazhon Park
رن
2
0
دیژون
Stade de la Meinau ۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
استراتبورگ
2 2
کن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
2
کن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیل
1 1
استاد رنس
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیل
1
1
استاد رنس
۲۵ دی ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1 2
بوردو
۲۵ دی ۱۳۹۷ 21:30
آنژه
1
2
بوردو
Stade Louis II ۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
موناکو
1 1
نیس
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
Stade Louis II
موناکو
1
1
نیس
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
نیم
1 0
نانت
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
نیم
1
0
نانت
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
2 2
لیون
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
تولوز
2
2
لیون
۲۶ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
2 1
مارسی
۲۶ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
2
1
مارسی
Parc des Princes ۱ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
پاری سن ژرمن
5 1
مونپلیه
۱ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
5
1
مونپلیه
هفته 18
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
2 1
استراتبورگ
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 22:30
استاد رنس
2
1
استراتبورگ
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
نیم
2 3
لیل
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:30
نیم
2
3
لیل
Allianz Riviera ۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
نیس
1 1
سنت اتین
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
Allianz Riviera
نیس
1
1
سنت اتین
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لیون
3 0
موناکو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لیون
3
0
موناکو
Stade Michel d'Ornano ۲۷ آذر ۱۳۹۷ 22:00
کن
2 1
تولوز
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Stade Michel d'Ornano
کن
2
1
تولوز
۱۸ دی ۱۳۹۷ 21:30
آمین
0 0
آنژه
۱۸ دی ۱۳۹۷ 21:30
آمین
0
0
آنژه
۱۸ دی ۱۳۹۷ 21:30
نانت
2 0
مونپلیه
۱۸ دی ۱۳۹۷ 21:30
نانت
2
0
مونپلیه
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
2 1
رن
۲۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
Guingamp
2
1
رن
Orange Vélodrome ۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
مارسی
1 0
بوردو
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
Orange Vélodrome
مارسی
1
0
بوردو
Stade Gaston-Gérard ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ 21:30
دیژون
0 4
پاری سن ژرمن
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ 21:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
4
پاری سن ژرمن
هفته 19
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
آنژه
1 1
مارسی
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
آنژه
1
1
مارسی
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
لیل
1 2
تولوز
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
لیل
1
2
تولوز
Stade Louis II ۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
موناکو
0 2
Guingamp
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
Stade Louis II
موناکو
0
2
Guingamp
Stade de la Mosson ۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
مونپلیه
1 1
لیون
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
1
لیون
Parc des Princes ۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
پاری سن ژرمن
1 0
نانت
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
1
0
نانت
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
استاد رنس
2 2
کن
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
استاد رنس
2
2
کن
Roazhon Park ۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
رن
4 0
نیم
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
Roazhon Park
رن
4
0
نیم
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
3 0
دیژون
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت اتین
3
0
دیژون
Stade de la Meinau ۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
استراتبورگ
2 0
نیس
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
0
نیس
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
1 1
آمین
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
بوردو
1
1
آمین
هفته 20
Stade Michel d'Ornano ۲۱ دی ۱۳۹۷ 21:30
کن
1 3
لیل
۲۱ دی ۱۳۹۷ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
3
لیل
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:15
لیون
1 1
استاد رنس
۲۱ دی ۱۳۹۷ 23:15
لیون
1
1
استاد رنس
۲۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
آمین
0 3
پاری سن ژرمن
۲۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
آمین
0
3
پاری سن ژرمن
۲۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
0 1
سنت اتین
۲۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
Guingamp
0
1
سنت اتین
Allianz Riviera ۲۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
نیس
1 0
بوردو
۲۲ دی ۱۳۹۷ 22:30
Allianz Riviera
نیس
1
0
بوردو
۲۳ دی ۱۳۹۷ 17:30
نانت
0 1
رن
۲۳ دی ۱۳۹۷ 17:30
نانت
0
1
رن
Stade Gaston-Gérard ۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
دیژون
1 1
مونپلیه
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
1
مونپلیه
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
تولوز
1 2
استراتبورگ
۲۳ دی ۱۳۹۷ 19:30
تولوز
1
2
استراتبورگ
Orange Vélodrome ۲۳ دی ۱۳۹۷ 23:30
مارسی
1 1
موناکو
۲۳ دی ۱۳۹۷ 23:30
Orange Vélodrome
مارسی
1
1
موناکو
۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
نیم
3 1
آنژه
۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
نیم
3
1
آنژه
هفته 21
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:15
لیل
2 1
آمین
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:15
لیل
2
1
آمین
Parc des Princes ۲۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
پاری سن ژرمن
9 0
Guingamp
۲۹ دی ۱۳۹۷ 19:30
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
9
0
Guingamp
Stade Louis II ۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
موناکو
1 5
استراتبورگ
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
Stade Louis II
موناکو
1
5
استراتبورگ
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
نیم
0 1
تولوز
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:30
نیم
0
1