لیگ 1 فرانسه

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ م پ پ
>
22
2
3
75
24
51
68
2
پ پ ش پ م
>
16
7
4
39
27
12
55
3
م ش پ پ پ
>
14
5
8
33
24
9
47
4
پ ش پ پ پ
>
14
4
9
34
27
7
46
5
ش م پ پ ش
>
11
7
9
42
26
16
40
6
پ ش ش پ ش
>
11
7
9
35
29
6
40
7
پ پ م م ش
>
11
7
9
43
42
1
40
8
ش پ م م پ
>
9
11
7
25
21
4
38
9
ش پ م م پ
>
10
8
9
39
37
2
38
10
پ پ م م ش
>
11
5
11
32
32
0
38
11
م م پ ش ش
>
11
4
12
28
29
-1
37
12
پ م ش م م
>
9
9
9
39
33
6
36
13
ش ش پ پ پ
>
10
6
11
26
33
-7
36
14
م پ م ش ش
>
8
10
9
34
36
-2
34
15
ش م ش پ پ
>
7
10
10
25
34
-9
31
16
ش ش م ش م
>
8
5
14
28
44
-16
29
17
م م م ش پ
>
6
9
12
25
36
-11
27
18
پ پ ش ش ش
>
7
6
14
28
42
-14
27
19
ش م م ش م
>
4
10
13
29
48
-19
22
20
ش ش ش ش ش
>
3
4
20
21
56
-35
13
نمایش تمام صفحه
پاری سن ژرمن
مارسی
رن
لیل
لیون
مونپلیه
موناکو
استاد رنس
نیس
استراتبورگ
نانت
بوردو
آنژه
استاد برست
متز
سنت اتین
دیژون
نیم
آمین
تولوز
1پاری سن ژرمن 4–0 2–0 4–2 5–0 3–3 0–2 1–0 2–0 4–3 4–0 4–0 3–0 4–1 4–0
2مارسی 1–1 2–1 2–1 1–1 0–2 2–0 1–3 3–1 0–0 2–1 1–0 3–1 2–2 1–0
3رن 2–1 0–1 1–1 5–0 0–1 1–2 3–2 1–0 2–1 0–0 2–1 2–1 3–1 3–2
4لیل 0–2 1–2 1–0 1–0 2–1 2–0 2–1 3–0 2–1 1–0 0–0 3–0 1–0 2–2 3–0
5لیون 0–1 0–1 0–1 2–1 1–1 0–1 1–1 6–0 2–0 2–0 0–0 0–0 3–0
6مونپلیه 1–3 0–1 1–0 3–1 2–1 3–0 0–0 4–0 1–1 1–0 2–1 1–0 4–2 3–0
7موناکو 1–4 3–4 3–2 5–1 0–3 1–0 1–1 3–1 1–3 1–0 4–1 1–0 2–2 3–0
8استاد رنس 1–0 2–0 1–1 1–0 0–0 1–1 0–0 1–1 0–0 1–0 0–1 3–1 1–2 0–0
9نیس 1–4 1–2 1–1 1–1 2–1 2–1 2–0 1–1 3–1 2–2 4–1 2–1 1–3 2–1 3–0
10استراتبورگ 0–2 1–2 1–2 1–0 2–2 3–0 1–0 2–1 1–1 2–1 4–1 0–0 4–2
11نانت 1–2 0–0 1–0 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0 0–1 1–2 0–0 2–3 1–0 2–1
12بوردو 0–1 0–0 1–2 1–1 2–1 1–1 0–1 2–0 2–2 2–0 0–1 2–2 6–0
13آنژه 0–2 0–2 1–0 0–0 1–4 1–1 1–0 2–0 3–1 0–1 3–0 4–1 2–0 1–0 1–1
14استاد برست 1–2 0–0 2–2 1–0 0–0 5–0 1–1 1–1 0–1 2–0 3–2 2–0 2–1 1–1
15متز 0–2 1–1 0–1 0–2 2–2 3–0 1–1 1–0 1–0 1–2 3–1 2–1 1–2 2–2
16سنت اتین 0–4 0–2 1–0 0–0 1–0 1–1 4–1 0–2 1–1 1–1 0–1 2–1 2–2 2–2
17دیژون 2–1 0–0 2–1 1–0 2–2 1–1 1–0 3–3 0–2 3–0 2–2 1–2 0–0 2–1
18نیم 2–3 0–1 0–4 3–1 2–0 1–2 0–1 1–0 3–0 1–1 0–1 2–0 1–1 1–0
19آمین 4–4 3–1 1–0 2–2 1–2 1–2 1–1 0–4 1–2 1–3 1–0 0–1 1–1 0–0
20تولوز 0–2 0–2 2–1 2–3 1–2 0–1 0–2 0–1 1–3 0–2 2–5 1–0 2–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Stade Louis II ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
موناکو
0 3
لیون
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
Stade Louis II
موناکو
0
3
لیون
| Stade Louis II
Orange Vélodrome ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
مارسی
0 2
استاد رنس
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
Orange Vélodrome
مارسی
0
2
استاد رنس
| Orange Vélodrome
Stade Gaston-Gérard ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
1 2
سنت اتین
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
2
سنت اتین
| Stade Gaston-Gérard
Allianz Riviera ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2 1
آمین
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Allianz Riviera
نیس
2
1
آمین
| Allianz Riviera
Stade de la Mosson ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
0 1
رن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
1
رن
| Stade de la Mosson
Stade Raymond-Kopa ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
3 1
بوردو
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
3
1
بوردو
| Stade Raymond-Kopa
Stade Francis-Le Blé ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1 1
تولوز
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
1
تولوز
| Stade Francis-Le Blé
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2 1
نانت
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2
1
نانت
Stade de la Meinau ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
1 1
متز
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
متز
| Stade de la Meinau
ورزشگاه پارک دو پرنس ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
3 0
نیم
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
3
0
نیم
| ورزشگاه پارک دو پرنس
هفته 2
Groupama Stadium ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
لیون
6 0
آنژه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
Groupama Stadium
لیون
6
0
آنژه
| Groupama Stadium
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
نانت
0 0
مارسی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
0
مارسی
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Saint-Symphorien ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
متز
3 0
موناکو
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Saint-Symphorien
متز
3
0
موناکو
| Stade Saint-Symphorien
Stadium de Toulouse ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1 0
دیژون
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stadium de Toulouse
تولوز
1
0
دیژون
| Stadium de Toulouse
Stade des Costières ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1 2
نیس
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade des Costières
نیم
1
2
نیس
| Stade des Costières
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1 0
لیل
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
0
لیل
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
Stade Matmut-Atlantique ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
1 1
مونپلیه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
1
1
مونپلیه
| Stade Matmut-Atlantique
ورزشگاه گوفروی گیچار ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
سنت اتین
1 1
استاد برست
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
1
1
استاد برست
| ورزشگاه گوفروی گیچار
Stade Auguste-Delaune II ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
استاد رنس
0 0
استراتبورگ
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
0
استراتبورگ
| Stade Auguste-Delaune II
ورزشگاه روژون پارک ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
رن
2 1
پاری سن ژرمن
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
2
1
پاری سن ژرمن
| ورزشگاه روژون پارک
هفته 3
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1 2
نانت
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
2
نانت
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
Stade Gaston-Gérard ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
0 2
بوردو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
2
بوردو
| Stade Gaston-Gérard
Stade Raymond-Kopa ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
3 0
متز
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
3
0
متز
| Stade Raymond-Kopa
Stade Francis-Le Blé ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1 0
استاد رنس
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
0
استاد رنس
| Stade Francis-Le Blé
Stade Louis II ۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
موناکو
2 2
نیم
۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
Stade Louis II
موناکو
2
2
نیم
| Stade Louis II
Stade de la Meinau ۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
0 2
رن
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
0
2
رن
| Stade de la Meinau
ورزشگاه پارک دو پرنس ۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
4 0
تولوز
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
4
0
تولوز
| ورزشگاه پارک دو پرنس
Stade de la Mosson ۵ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
مونپلیه
1 0
لیون
۵ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
0
لیون
| Stade de la Mosson
۶ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
3 0
سنت اتین
۶ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
3
0
سنت اتین
Allianz Riviera ۶ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
نیس
1 2
مارسی
۶ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
Allianz Riviera
نیس
1
2
مارسی
| Allianz Riviera
هفته 4
Stade Saint-Symphorien ۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
متز
0 2
پاری سن ژرمن
۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
Stade Saint-Symphorien
متز
0
2
پاری سن ژرمن
| Stade Saint-Symphorien
Groupama Stadium ۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
لیون
1 1
بوردو
۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
Groupama Stadium
لیون
1
1
بوردو
| Groupama Stadium
Stade Raymond-Kopa ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
2 0
دیژون
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
2
0
دیژون
| Stade Raymond-Kopa
Stadium de Toulouse ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
2 0
آمین
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stadium de Toulouse
تولوز
2
0
آمین
| Stadium de Toulouse
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1 0
مونپلیه
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
مونپلیه
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade des Costières ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیم
3 0
استاد برست
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade des Costières
نیم
3
0
استاد برست
| Stade des Costières
Stade Auguste-Delaune II ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
استاد رنس
2 0
لیل
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
2
0
لیل
| Stade Auguste-Delaune II
ورزشگاه روژون پارک ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
رن
1 2
نیس
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
1
2
نیس
| ورزشگاه روژون پارک
Stade de la Meinau ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
2 2
موناکو
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
2
موناکو
| Stade de la Meinau
Orange Vélodrome ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
1 0
سنت اتین
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
Orange Vélodrome
مارسی
1
0
سنت اتین
| Orange Vélodrome
هفته 5
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2 1
آنژه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2
1
آنژه
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
آمین
2 2
لیون
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
2
2
لیون
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
ورزشگاه پارک دو پرنس ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
پاری سن ژرمن
1 0
استراتبورگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
1
0
استراتبورگ
| ورزشگاه پارک دو پرنس
Stade Gaston-Gérard ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
0 0
نیم
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
0
نیم
| Stade Gaston-Gérard
Stade de la Mosson ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
2 1
نیس
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
1
نیس
| Stade de la Mosson
Stade Francis-Le Blé ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
0 0
رن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
0
0
رن
| Stade Francis-Le Blé
Stade Matmut-Atlantique ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
2 0
متز
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
0
متز
| Stade Matmut-Atlantique
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
نانت
1 0
استاد رنس
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
استاد رنس
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
ورزشگاه گوفروی گیچار ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
سنت اتین
2 2
تولوز
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
2
2
تولوز
| ورزشگاه گوفروی گیچار
Stade Louis II ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3 4
مارسی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
Stade Louis II
موناکو
3
4
مارسی
| Stade Louis II
هفته 6
Stade de la Meinau ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
استراتبورگ
2 1
نانت
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
1
نانت
| Stade de la Meinau
Orange Vélodrome ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
مارسی
1 1
مونپلیه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
Orange Vélodrome
مارسی
1
1
مونپلیه
| Orange Vélodrome
Stade Auguste-Delaune II ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
0 0
موناکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
0
موناکو
| Stade Auguste-Delaune II
Stade Saint-Symphorien ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
متز
1 2
آمین
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Saint-Symphorien
متز
1
2
آمین
| Stade Saint-Symphorien
Stade Matmut-Atlantique ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
2 2
استاد برست
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
2
استاد برست
| Stade Matmut-Atlantique
Stade des Costières ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1 0
تولوز
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade des Costières
نیم
1
0
تولوز
| Stade des Costières
Allianz Riviera ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2 1
دیژون
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Allianz Riviera
نیس
2
1
دیژون
| Allianz Riviera
ورزشگاه روژون پارک ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
رن
1 1
لیل
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
1
1
لیل
| ورزشگاه روژون پارک
Stade Raymond-Kopa ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
آنژه
4 1
سنت اتین
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
4
1
سنت اتین
| Stade Raymond-Kopa
Groupama Stadium ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
لیون
0 1
پاری سن ژرمن
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
Groupama Stadium
لیون
0
1
پاری سن ژرمن
| Groupama Stadium
هفته 7
Stade Gaston-Gérard ۲ مهر ۱۳۹۸ 17:00
دیژون
0 0
مارسی
۲ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
0
مارسی
| Stade Gaston-Gérard
Stade Louis II ۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3 1
نیس
۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Louis II
موناکو
3
1
نیس
| Stade Louis II
Stade Francis-Le Blé ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
استاد برست
2 2
لیون
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
2
لیون
| Stade Francis-Le Blé
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
نانت
1 0
رن
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
رن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
ورزشگاه گوفروی گیچار ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
سنت اتین
0 1
متز
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
0
1
متز
| ورزشگاه گوفروی گیچار
Stade de la Mosson ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
مونپلیه
1 0
نیم
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
0
نیم
| Stade de la Mosson
Stadium de Toulouse ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
تولوز
0 2
آنژه
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stadium de Toulouse
تولوز
0
2
آنژه
| Stadium de Toulouse
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2 0
استراتبورگ
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2
0
استراتبورگ
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
آمین
1 3
بوردو
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
3
بوردو
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
ورزشگاه پارک دو پرنس ۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
0 2
استاد رنس
۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
0
2
استاد رنس
| ورزشگاه پارک دو پرنس
هفته 8
Groupama Stadium ۶ مهر ۱۳۹۸ 11:30
لیون
0 1
نانت
۶ مهر ۱۳۹۸ 11:30
Groupama Stadium
لیون
0
1
نانت
| Groupama Stadium
Stade Matmut-Atlantique ۶ مهر ۱۳۹۸ 15:30
بوردو
0 1
پاری سن ژرمن
۶ مهر ۱۳۹۸ 15:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
1
پاری سن ژرمن
| Stade Matmut-Atlantique
Allianz Riviera ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نیس
1 1
لیل
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Allianz Riviera
نیس
1
1
لیل
| Allianz Riviera
Stade Raymond-Kopa ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
1 1
آمین
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
1
1
آمین
| Stade Raymond-Kopa
Stade Louis II ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
موناکو
4 1
استاد برست
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Louis II
موناکو
4
1
استاد برست
| Stade Louis II
Stade Saint-Symphorien ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
2 2
تولوز
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Saint-Symphorien
متز
2
2
تولوز
| Stade Saint-Symphorien
Stade Auguste-Delaune II ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
1 2
دیژون
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
2
دیژون
| Stade Auguste-Delaune II
Stade de la Meinau ۷ مهر ۱۳۹۸ 13:00
استراتبورگ
1 0
مونپلیه
۷ مهر ۱۳۹۸ 13:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
0
مونپلیه
| Stade de la Meinau
Stade des Costières ۷ مهر ۱۳۹۸ 15:00
نیم
0 1
سنت اتین
۷ مهر ۱۳۹۸ 15:00
Stade des Costières
نیم
0
1
سنت اتین
| Stade des Costières
Orange Vélodrome ۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
1 1
رن
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
Orange Vélodrome
مارسی
1
1
رن
| Orange Vélodrome
هفته 9
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:45
آمین
3 1
مارسی
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:45
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
3
1
مارسی
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
ورزشگاه پارک دو پرنس ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 15:30
پاری سن ژرمن
4 0
آنژه
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 15:30
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
4
0
آنژه
| ورزشگاه پارک دو پرنس
Stade Gaston-Gérard ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
1 0
استراتبورگ
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
0
استراتبورگ
| Stade Gaston-Gérard
Stade de la Mosson ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
3 1
موناکو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
1
موناکو
| Stade de la Mosson
Stadium de Toulouse ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1 3
بوردو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stadium de Toulouse
تولوز
1
3
بوردو
| Stadium de Toulouse
Stade Francis-Le Blé ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
2 0
متز
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
0
متز
| Stade Francis-Le Blé
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1 0
نیس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
نیس
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2 2
نیم
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2
2
نیم
ورزشگاه روژون پارک ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
رن
0 1
استاد رنس
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
0
1
استاد رنس
| ورزشگاه روژون پارک
ورزشگاه گوفروی گیچار ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
سنت اتین
1 0
لیون
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
1
0
لیون
| ورزشگاه گوفروی گیچار
هفته 10
Allianz Riviera ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:45
نیس
1 4
پاری سن ژرمن
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:45
Allianz Riviera
نیس
1
4
پاری سن ژرمن
| Allianz Riviera
Groupama Stadium ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 15:30
لیون
0 0
دیژون
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 15:30
Groupama Stadium
لیون
0
0
دیژون
| Groupama Stadium
Stade Auguste-Delaune II ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
1 0
مونپلیه
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
0
مونپلیه
| Stade Auguste-Delaune II
Stade Raymond-Kopa ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
0 1
استاد برست
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
1
استاد برست
| Stade Raymond-Kopa
Stade Saint-Symphorien ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
1 0
نانت
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Saint-Symphorien
متز
1
0
نانت
| Stade Saint-Symphorien
Stadium de Toulouse ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
2 1
لیل
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stadium de Toulouse
تولوز
2
1
لیل
| Stadium de Toulouse
Stade des Costières ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1 1
آمین
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade des Costières
نیم
1
1
آمین
| Stade des Costières
Stade Matmut-Atlantique ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:00
بوردو
0 1
سنت اتین
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
1
سنت اتین
| Stade Matmut-Atlantique
Stade Louis II ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 15:00
موناکو
3 2
رن
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 15:00
Stade Louis II
موناکو
3
2
رن
| Stade Louis II
Orange Vélodrome ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
2 0
استراتبورگ
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:00
Orange Vélodrome
مارسی
2
0
استراتبورگ
| Orange Vélodrome
هفته 11
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۳ آبان ۱۳۹۸ 18:45
نانت
0 1
موناکو
۳ آبان ۱۳۹۸ 18:45
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
1
موناکو
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۴ آبان ۱۳۹۸ 15:30
لیل
3 0
بوردو
۴ آبان ۱۳۹۸ 15:30
لیل
3
0
بوردو
Stade de la Meinau ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استراتبورگ
1 0
نیس
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
0
نیس
| Stade de la Meinau
Stade Francis-Le Blé ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
2 0
دیژون
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
0
دیژون
| Stade Francis-Le Blé
Groupama Stadium ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
لیون
2 0
متز
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Groupama Stadium
لیون
2
0
متز
| Groupama Stadium
Stade Auguste-Delaune II ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
0 0
نیم
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
0
نیم
| Stade Auguste-Delaune II
Stade de la Mosson ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
0 0
آنژه
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
0
آنژه
| Stade de la Mosson
ورزشگاه روژون پارک ۵ آبان ۱۳۹۸ 14:00
رن
3 2
تولوز
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
3
2
تولوز
| ورزشگاه روژون پارک
ورزشگاه گوفروی گیچار ۵ آبان ۱۳۹۸ 16:00
سنت اتین
2 2
آمین
۵ آبان ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
2
2
آمین
| ورزشگاه گوفروی گیچار
ورزشگاه پارک دو پرنس ۵ آبان ۱۳۹۸ 20:00
پاری سن ژرمن
4 0
مارسی
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
4
0
مارسی
| ورزشگاه پارک دو پرنس
هفته 12
Stade Gaston-Gérard ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:45
دیژون
2 1
پاری سن ژرمن
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:45
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
1
پاری سن ژرمن
| Stade Gaston-Gérard
Orange Vélodrome ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 16:30
مارسی
2 1
لیل
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 16:30
Orange Vélodrome
مارسی
2
1
لیل
| Orange Vélodrome
Stade Saint-Symphorien ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
متز
2 2
مونپلیه
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade Saint-Symphorien
متز
2
2
مونپلیه
| Stade Saint-Symphorien
Stadium de Toulouse ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
2 3
لیون
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stadium de Toulouse
تولوز
2
3
لیون
| Stadium de Toulouse
Stade Raymond-Kopa ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1 0
استراتبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
1
0
استراتبورگ
| Stade Raymond-Kopa
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1 0
استاد برست
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
0
استاد برست
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
Stade Matmut-Atlantique ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2 0
نانت
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
0
نانت
| Stade Matmut-Atlantique
Allianz Riviera ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:00
نیس
2 0
استاد رنس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:00
Allianz Riviera
نیس
2
0
استاد رنس
| Allianz Riviera
ورزشگاه گوفروی گیچار ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:00
سنت اتین
1 0
موناکو
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
1
0
موناکو
| ورزشگاه گوفروی گیچار
Stade des Costières ۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
نیم
0 1
رن
۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
Stade des Costières
نیم
0
1
رن
| Stade des Costières
هفته 13
Allianz Riviera ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 19:45
نیس
1 1
بوردو
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 19:45
Allianz Riviera
نیس
1
1
بوردو
| Allianz Riviera
Stade Francis-Le Blé ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 16:30
استاد برست
1 2
پاری سن ژرمن
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 16:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
2
پاری سن ژرمن
| Stade Francis-Le Blé
Stade Louis II ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
1 0
دیژون
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade Louis II
موناکو
1
0
دیژون
| Stade Louis II
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
لیل
0 0
متز
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
لیل
0
0
متز
Stade Auguste-Delaune II ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
استاد رنس
0 0
آنژه
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
0
آنژه
| Stade Auguste-Delaune II
Stade de la Meinau ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
4 1
نیم
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
4
1
نیم
| Stade de la Meinau
ورزشگاه روژون پارک ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:00
رن
3 1
آمین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
3
1
آمین
| ورزشگاه روژون پارک
Stade de la Mosson ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:00
مونپلیه
3 0
تولوز
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
0
تولوز
| Stade de la Mosson
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:05
نانت
2 3
سنت اتین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:05
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
2
3
سنت اتین
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Orange Vélodrome ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:00
مارسی
2 1
لیون
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:00
Orange Vélodrome
مارسی
2
1
لیون
| Orange Vélodrome
هفته 14
ورزشگاه پارک دو پرنس ۱ آذر ۱۳۹۸ 19:45
پاری سن ژرمن
2 0
لیل
۱ آذر ۱۳۹۸ 19:45
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
2
0
لیل
| ورزشگاه پارک دو پرنس
Groupama Stadium ۲ آذر ۱۳۹۸ 16:30
لیون
2 1
نیس
۲ آذر ۱۳۹۸ 16:30
Groupama Stadium
لیون
2
1
نیس
| Groupama Stadium
Stade Francis-Le Blé ۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
1 1
نانت
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
1
نانت
| Stade Francis-Le Blé
Stade Saint-Symphorien ۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
متز
1 1
استاد رنس
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Saint-Symphorien
متز
1
1
استاد رنس
| Stade Saint-Symphorien
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آمین
0 4
استراتبورگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
0
4
استراتبورگ
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
Stade Raymond-Kopa ۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1 0
نیم
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
1
0
نیم
| Stade Raymond-Kopa
Stade Gaston-Gérard ۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
دیژون
2 1
رن
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
1
رن
| Stade Gaston-Gérard
Stade Matmut-Atlantique ۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2 1
موناکو
۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
1
موناکو
| Stade Matmut-Atlantique
ورزشگاه گوفروی گیچار ۳ آذر ۱۳۹۸ 16:00
سنت اتین
0 0
مونپلیه
۳ آذر ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
0
0
مونپلیه
| ورزشگاه گوفروی گیچار
Stadium de Toulouse ۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
تولوز
0 2
مارسی
۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
Stadium de Toulouse
تولوز
0
2
مارسی
| Stadium de Toulouse
هفته 15
Orange Vélodrome ۸ آذر ۱۳۹۸ 19:45
مارسی
2 1
استاد برست
۸ آذر ۱۳۹۸ 19:45
Orange Vélodrome
مارسی
2
1
استاد برست
| Orange Vélodrome
Stade de la Meinau ۹ آذر ۱۳۹۸ 16:30
استراتبورگ
1 2
لیون
۹ آذر ۱۳۹۸ 16:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
2
لیون
| Stade de la Meinau
Stade de la Mosson ۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
مونپلیه
4 2
آمین
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
4
2
آمین
| Stade de la Mosson
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
لیل
1 0
دیژون
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
لیل
1
0
دیژون
Allianz Riviera ۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیس
3 1
آنژه
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Allianz Riviera
نیس
3
1
آنژه
| Allianz Riviera
Stade Auguste-Delaune II ۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد رنس
1 1
بوردو
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
1
بوردو
| Stade Auguste-Delaune II
Stade des Costières ۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیم
1 1
متز
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade des Costières
نیم
1
1
متز
| Stade des Costières
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:00
نانت
2 1
تولوز
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
2
1
تولوز
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
ورزشگاه روژون پارک ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 16:00
رن
2 1
سنت اتین
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
2
1
سنت اتین
| ورزشگاه روژون پارک
Stade Louis II ۲۵ دی ۱۳۹۸ 20:00
موناکو
1 4
پاری سن ژرمن
۲۵ دی ۱۳۹۸ 20:00
Stade Louis II
موناکو
1
4
پاری سن ژرمن
| Stade Louis II
هفته 16
Stade Matmut-Atlantique ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
6 0
نیم
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
6
0
نیم
| Stade Matmut-Atlantique
Stade Raymond-Kopa ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
0 2
مارسی
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
2
مارسی
| Stade Raymond-Kopa
Stade Francis-Le Blé ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
5 0
استراتبورگ
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
5
0
استراتبورگ
| Stade Francis-Le Blé
Groupama Stadium ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 20:05
لیون
0 1
لیل
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 20:05
Groupama Stadium
لیون
0
1
لیل
| Groupama Stadium
ورزشگاه گوفروی گیچار ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
سنت اتین
4 1
نیس
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
4
1
نیس
| ورزشگاه گوفروی گیچار
Stade Gaston-Gérard ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
2 2
مونپلیه
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
2
مونپلیه
| Stade Gaston-Gérard
Stadium de Toulouse ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1 2
موناکو
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stadium de Toulouse
تولوز
1
2
موناکو
| Stadium de Toulouse
Stade Saint-Symphorien ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
متز
0 1
رن
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Saint-Symphorien
متز
0
1
رن
| Stade Saint-Symphorien
ورزشگاه پارک دو پرنس ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 20:05
پاری سن ژرمن
2 0
نانت
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 20:05
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
2
0
نانت
| ورزشگاه پارک دو پرنس
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1 1
استاد رنس
۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
1
استاد رنس
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
هفته 17
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 18:00
لیل
1 0
استاد برست
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 18:00
لیل
1
0
استاد برست
Stade des Costières ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:45
نیم
0 4
لیون
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:45
Stade des Costières
نیم
0
4
لیون
| Stade des Costières
Stade de la Mosson ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 16:30
مونپلیه
1 3
پاری سن ژرمن
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 16:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
3
پاری سن ژرمن
| Stade de la Mosson
Allianz Riviera ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیس
4 1