لیگ 1 فرانسه

2019-2020
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
باشگاه
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ م پ پ
>
22
2
3
75
24
51
68
2
پ پ ش پ م
>
16
7
4
39
27
12
55
3
م ش پ پ پ
>
14
5
8
33
24
9
47
4
پ ش پ پ پ
>
14
4
9
34
27
7
46
5
ش م پ پ ش
>
11
7
9
42
26
16
40
6
پ ش ش پ ش
>
11
7
9
35
29
6
40
7
پ پ م م ش
>
11
7
9
43
42
1
40
8
ش پ م م پ
>
9
11
7
25
21
4
38
9
ش پ م م پ
>
10
8
9
39
37
2
38
10
پ پ م م ش
>
11
5
11
32
32
0
38
11
م م پ ش ش
>
11
4
12
28
29
-1
37
12
پ م ش م م
>
9
9
9
39
33
6
36
13
ش ش پ پ پ
>
10
6
11
26
33
-7
36
14
م پ م ش ش
>
8
10
9
34
36
-2
34
15
ش م ش پ پ
>
7
10
10
25
34
-9
31
16
ش ش م ش م
>
8
5
14
28
44
-16
29
17
م م م ش پ
>
6
9
12
25
36
-11
27
18
پ پ ش ش ش
>
7
6
14
28
42
-14
27
19
ش م م ش م
>
4
10
13
29
48
-19
22
20
ش ش ش ش ش
>
3
4
20
21
56
-35
13
نمایش تمام صفحه
پاری سن ژرمن
مارسی
رن
لیل
لیون
مونپلیه
موناکو
استاد رنس
نیس
استراتبورگ
نانت
بوردو
آنژه
استاد برست
متز
سنت اتین
دیژون
نیم
آمین
تولوز
1پاری سن ژرمن 4–0 2–0 4–2 5–0 3–3 0–2 1–0 2–0 4–3 4–0 4–0 3–0 4–1 4–0
2مارسی 1–1 2–1 2–1 1–1 0–2 2–0 1–3 3–1 0–0 2–1 1–0 3–1 2–2 1–0
3رن 2–1 0–1 1–1 5–0 0–1 1–2 3–2 1–0 2–1 0–0 2–1 2–1 3–1 3–2
4لیل 0–2 1–2 1–0 1–0 2–1 2–0 2–1 3–0 2–1 1–0 0–0 3–0 1–0 2–2 3–0
5لیون 0–1 0–1 0–1 2–1 1–1 0–1 1–1 6–0 2–0 2–0 0–0 0–0 3–0
6مونپلیه 1–3 0–1 1–0 3–1 2–1 3–0 0–0 4–0 1–1 1–0 2–1 1–0 4–2 3–0
7موناکو 1–4 3–4 3–2 5–1 0–3 1–0 1–1 3–1 1–3 1–0 4–1 1–0 2–2 3–0
8استاد رنس 1–0 2–0 1–1 1–0 0–0 1–1 0–0 1–1 0–0 1–0 0–1 3–1 1–2 0–0
9نیس 1–4 1–2 1–1 1–1 2–1 2–1 2–0 1–1 3–1 2–2 4–1 2–1 1–3 2–1 3–0
10استراتبورگ 0–2 1–2 1–2 1–0 2–2 3–0 1–0 2–1 1–1 2–1 4–1 0–0 4–2
11نانت 1–2 0–0 1–0 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0 0–1 1–2 0–0 2–3 1–0 2–1
12بوردو 0–1 0–0 1–2 1–1 2–1 1–1 0–1 2–0 2–2 2–0 0–1 2–2 6–0
13آنژه 0–2 0–2 1–0 0–0 1–4 1–1 1–0 2–0 3–1 0–1 3–0 4–1 2–0 1–0 1–1
14استاد برست 1–2 0–0 2–2 1–0 0–0 5–0 1–1 1–1 0–1 2–0 3–2 2–0 2–1 1–1
15متز 0–2 1–1 0–1 0–2 2–2 3–0 1–1 1–0 1–0 1–2 3–1 2–1 1–2 2–2
16سنت اتین 0–4 0–2 1–0 0–0 1–0 1–1 4–1 0–2 1–1 1–1 0–1 2–1 2–2 2–2
17دیژون 2–1 0–0 2–1 1–0 2–2 1–1 1–0 3–3 0–2 3–0 2–2 1–2 0–0 2–1
18نیم 2–3 0–1 0–4 3–1 2–0 1–2 0–1 1–0 3–0 1–1 0–1 2–0 1–1 1–0
19آمین 4–4 3–1 1–0 2–2 1–2 1–2 1–1 0–4 1–2 1–3 1–0 0–1 1–1 0–0
20تولوز 0–2 0–2 2–1 2–3 1–2 0–1 0–2 0–1 1–3 0–2 2–5 1–0 2–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Stade Louis II ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
موناکو
0 3
لیون
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
Stade Louis II
موناکو
0
3
لیون
Orange Vélodrome ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
مارسی
0 2
استاد رنس
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
Orange Vélodrome
مارسی
0
2
استاد رنس
Stade Gaston-Gérard ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
1 2
سنت اتین
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
2
سنت اتین
Allianz Riviera ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2 1
آمین
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Allianz Riviera
نیس
2
1
آمین
Stade de la Mosson ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
0 1
رن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
1
رن
Stade Raymond-Kopa ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
3 1
بوردو
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
3
1
بوردو
Stade Francis-Le Blé ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1 1
تولوز
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
1
تولوز
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2 1
نانت
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2
1
نانت
Stade de la Meinau ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
1 1
متز
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
متز
ورزشگاه پارک دو پرنس ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
3 0
نیم
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
3
0
نیم
هفته 2
Groupama Stadium ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
لیون
6 0
آنژه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
Groupama Stadium
لیون
6
0
آنژه
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
نانت
0 0
مارسی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
0
مارسی
Stade Saint-Symphorien ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
متز
3 0
موناکو
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Saint-Symphorien
متز
3
0
موناکو
Stadium de Toulouse ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1 0
دیژون
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stadium de Toulouse
تولوز
1
0
دیژون
Stade des Costières ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1 2
نیس
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade des Costières
نیم
1
2
نیس
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1 0
لیل
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
0
لیل
Stade Matmut-Atlantique ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
1 1
مونپلیه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
1
1
مونپلیه
ورزشگاه گوفروی گیچار ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
سنت اتین
1 1
استاد برست
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
1
1
استاد برست
Stade Auguste-Delaune II ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
استاد رنس
0 0
استراتبورگ
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
0
استراتبورگ
ورزشگاه روژون پارک ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
رن
2 1
پاری سن ژرمن
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
2
1
پاری سن ژرمن
هفته 3
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1 2
نانت
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
2
نانت
Stade Gaston-Gérard ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
0 2
بوردو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
2
بوردو
Stade Raymond-Kopa ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
3 0
متز
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
3
0
متز
Stade Francis-Le Blé ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1 0
استاد رنس
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
0
استاد رنس
Stade Louis II ۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
موناکو
2 2
نیم
۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
Stade Louis II
موناکو
2
2
نیم
Stade de la Meinau ۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
0 2
رن
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
0
2
رن
ورزشگاه پارک دو پرنس ۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
4 0
تولوز
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
4
0
تولوز
Stade de la Mosson ۵ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
مونپلیه
1 0
لیون
۵ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
0
لیون
۶ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
3 0
سنت اتین
۶ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
3
0
سنت اتین
Allianz Riviera ۶ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
نیس
1 2
مارسی
۶ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
Allianz Riviera
نیس
1
2
مارسی
هفته 4
Stade Saint-Symphorien ۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
متز
0 2
پاری سن ژرمن
۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
Stade Saint-Symphorien
متز
0
2
پاری سن ژرمن
Groupama Stadium ۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
لیون
1 1
بوردو
۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
Groupama Stadium
لیون
1
1
بوردو
Stade Raymond-Kopa ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
2 0
دیژون
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
2
0
دیژون
Stadium de Toulouse ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
2 0
آمین
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stadium de Toulouse
تولوز
2
0
آمین
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1 0
مونپلیه
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
مونپلیه
Stade des Costières ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیم
3 0
استاد برست
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade des Costières
نیم
3
0
استاد برست
Stade Auguste-Delaune II ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
استاد رنس
2 0
لیل
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
2
0
لیل
ورزشگاه روژون پارک ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
رن
1 2
نیس
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
1
2
نیس
Stade de la Meinau ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
2 2
موناکو
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
2
موناکو
Orange Vélodrome ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
1 0
سنت اتین
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
Orange Vélodrome
مارسی
1
0
سنت اتین
هفته 5
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2 1
آنژه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2
1
آنژه
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
آمین
2 2
لیون
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
2
2
لیون
ورزشگاه پارک دو پرنس ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
پاری سن ژرمن
1 0
استراتبورگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
1
0
استراتبورگ
Stade Gaston-Gérard ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
0 0
نیم
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
0
نیم
Stade de la Mosson ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
2 1
نیس
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
2
1
نیس
Stade Francis-Le Blé ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
0 0
رن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
0
0
رن
Stade Matmut-Atlantique ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
2 0
متز
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
0
متز
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
نانت
1 0
استاد رنس
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
استاد رنس
ورزشگاه گوفروی گیچار ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
سنت اتین
2 2
تولوز
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
2
2
تولوز
Stade Louis II ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3 4
مارسی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
Stade Louis II
موناکو
3
4
مارسی
هفته 6
Stade de la Meinau ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
استراتبورگ
2 1
نانت
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
1
نانت
Orange Vélodrome ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
مارسی
1 1
مونپلیه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
Orange Vélodrome
مارسی
1
1
مونپلیه
Stade Auguste-Delaune II ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
0 0
موناکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
0
موناکو
Stade Saint-Symphorien ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
متز
1 2
آمین
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Saint-Symphorien
متز
1
2
آمین
Stade Matmut-Atlantique ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
2 2
استاد برست
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
2
استاد برست
Stade des Costières ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1 0
تولوز
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Stade des Costières
نیم
1
0
تولوز
Allianz Riviera ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2 1
دیژون
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
Allianz Riviera
نیس
2
1
دیژون
ورزشگاه روژون پارک ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
رن
1 1
لیل
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
1
1
لیل
Stade Raymond-Kopa ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
آنژه
4 1
سنت اتین
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
4
1
سنت اتین
Groupama Stadium ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
لیون
0 1
پاری سن ژرمن
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
Groupama Stadium
لیون
0
1
پاری سن ژرمن
هفته 7
Stade Gaston-Gérard ۲ مهر ۱۳۹۸ 17:00
دیژون
0 0
مارسی
۲ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
0
مارسی
Stade Louis II ۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3 1
نیس
۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Louis II
موناکو
3
1
نیس
Stade Francis-Le Blé ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
استاد برست
2 2
لیون
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
2
لیون
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
نانت
1 0
رن
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
رن
ورزشگاه گوفروی گیچار ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
سنت اتین
0 1
متز
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
0
1
متز
Stade de la Mosson ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
مونپلیه
1 0
نیم
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
0
نیم
Stadium de Toulouse ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
تولوز
0 2
آنژه
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stadium de Toulouse
تولوز
0
2
آنژه
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2 0
استراتبورگ
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2
0
استراتبورگ
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
آمین
1 3
بوردو
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
3
بوردو
ورزشگاه پارک دو پرنس ۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
0 2
استاد رنس
۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
0
2
استاد رنس
هفته 8
Groupama Stadium ۶ مهر ۱۳۹۸ 11:30
لیون
0 1
نانت
۶ مهر ۱۳۹۸ 11:30
Groupama Stadium
لیون
0
1
نانت
Stade Matmut-Atlantique ۶ مهر ۱۳۹۸ 15:30
بوردو
0 1
پاری سن ژرمن
۶ مهر ۱۳۹۸ 15:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
1
پاری سن ژرمن
Allianz Riviera ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نیس
1 1
لیل
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Allianz Riviera
نیس
1
1
لیل
Stade Raymond-Kopa ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
1 1
آمین
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
1
1
آمین
Stade Louis II ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
موناکو
4 1
استاد برست
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Louis II
موناکو
4
1
استاد برست
Stade Saint-Symphorien ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
2 2
تولوز
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Saint-Symphorien
متز
2
2
تولوز
Stade Auguste-Delaune II ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
1 2
دیژون
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
2
دیژون
Stade de la Meinau ۷ مهر ۱۳۹۸ 13:00
استراتبورگ
1 0
مونپلیه
۷ مهر ۱۳۹۸ 13:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
0
مونپلیه
Stade des Costières ۷ مهر ۱۳۹۸ 15:00
نیم
0 1
سنت اتین
۷ مهر ۱۳۹۸ 15:00
Stade des Costières
نیم
0
1
سنت اتین
Orange Vélodrome ۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
1 1
رن
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
Orange Vélodrome
مارسی
1
1
رن
هفته 9
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:45
آمین
3 1
مارسی
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:45
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
3
1
مارسی
ورزشگاه پارک دو پرنس ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 15:30
پاری سن ژرمن
4 0
آنژه
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 15:30
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
4
0
آنژه
Stade Gaston-Gérard ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
1 0
استراتبورگ
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
0
استراتبورگ
Stade de la Mosson ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
3 1
موناکو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
1
موناکو
Stadium de Toulouse ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1 3
بوردو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stadium de Toulouse
تولوز
1
3
بوردو
Stade Francis-Le Blé ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
2 0
متز
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
0
متز
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1 0
نیس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
نیس
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2 2
نیم
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2
2
نیم
ورزشگاه روژون پارک ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
رن
0 1
استاد رنس
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
0
1
استاد رنس
ورزشگاه گوفروی گیچار ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
سنت اتین
1 0
لیون
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
1
0
لیون
هفته 10
Allianz Riviera ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:45
نیس
1 4
پاری سن ژرمن
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:45
Allianz Riviera
نیس
1
4
پاری سن ژرمن
Groupama Stadium ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 15:30
لیون
0 0
دیژون
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 15:30
Groupama Stadium
لیون
0
0
دیژون
Stade Auguste-Delaune II ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
1 0
مونپلیه
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
0
مونپلیه
Stade Raymond-Kopa ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
0 1
استاد برست
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
1
استاد برست
Stade Saint-Symphorien ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
1 0
نانت
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Saint-Symphorien
متز
1
0
نانت
Stadium de Toulouse ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
2 1
لیل
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stadium de Toulouse
تولوز
2
1
لیل
Stade des Costières ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1 1
آمین
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
Stade des Costières
نیم
1
1
آمین
Stade Matmut-Atlantique ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:00
بوردو
0 1
سنت اتین
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
0
1
سنت اتین
Stade Louis II ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 15:00
موناکو
3 2
رن
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 15:00
Stade Louis II
موناکو
3
2
رن
Orange Vélodrome ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
2 0
استراتبورگ
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:00
Orange Vélodrome
مارسی
2
0
استراتبورگ
هفته 11
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۳ آبان ۱۳۹۸ 18:45
نانت
0 1
موناکو
۳ آبان ۱۳۹۸ 18:45
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
1
موناکو
۴ آبان ۱۳۹۸ 15:30
لیل
3 0
بوردو
۴ آبان ۱۳۹۸ 15:30
لیل
3
0
بوردو
Stade de la Meinau ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استراتبورگ
1 0
نیس
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
0
نیس
Stade Francis-Le Blé ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
2 0
دیژون
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
0
دیژون
Groupama Stadium ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
لیون
2 0
متز
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Groupama Stadium
لیون
2
0
متز
Stade Auguste-Delaune II ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
0 0
نیم
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
0
نیم
Stade de la Mosson ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
0 0
آنژه
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
0
آنژه
ورزشگاه روژون پارک ۵ آبان ۱۳۹۸ 14:00
رن
3 2
تولوز
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
3
2
تولوز
ورزشگاه گوفروی گیچار ۵ آبان ۱۳۹۸ 16:00
سنت اتین
2 2
آمین
۵ آبان ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
2
2
آمین
ورزشگاه پارک دو پرنس ۵ آبان ۱۳۹۸ 20:00
پاری سن ژرمن
4 0
مارسی
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
4
0
مارسی
هفته 12
Stade Gaston-Gérard ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:45
دیژون
2 1
پاری سن ژرمن
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:45
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
1
پاری سن ژرمن
Orange Vélodrome ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 16:30
مارسی
2 1
لیل
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 16:30
Orange Vélodrome
مارسی
2
1
لیل
Stade Saint-Symphorien ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
متز
2 2
مونپلیه
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade Saint-Symphorien
متز
2
2
مونپلیه
Stadium de Toulouse ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
2 3
لیون
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stadium de Toulouse
تولوز
2
3
لیون
Stade Raymond-Kopa ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1 0
استراتبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
1
0
استراتبورگ
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1 0
استاد برست
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
0
استاد برست
Stade Matmut-Atlantique ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2 0
نانت
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
0
نانت
Allianz Riviera ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:00
نیس
2 0
استاد رنس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:00
Allianz Riviera
نیس
2
0
استاد رنس
ورزشگاه گوفروی گیچار ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:00
سنت اتین
1 0
موناکو
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
1
0
موناکو
Stade des Costières ۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
نیم
0 1
رن
۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
Stade des Costières
نیم
0
1
رن
هفته 13
Allianz Riviera ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 19:45
نیس
1 1
بوردو
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 19:45
Allianz Riviera
نیس
1
1
بوردو
Stade Francis-Le Blé ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 16:30
استاد برست
1 2
پاری سن ژرمن
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 16:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
2
پاری سن ژرمن
Stade Louis II ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
1 0
دیژون
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade Louis II
موناکو
1
0
دیژون
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
لیل
0 0
متز
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
لیل
0
0
متز
Stade Auguste-Delaune II ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
استاد رنس
0 0
آنژه
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
0
آنژه
Stade de la Meinau ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
4 1
نیم
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
4
1
نیم
ورزشگاه روژون پارک ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:00
رن
3 1
آمین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
3
1
آمین
Stade de la Mosson ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:00
مونپلیه
3 0
تولوز
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
3
0
تولوز
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:05
نانت
2 3
سنت اتین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:05
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
2
3
سنت اتین
Orange Vélodrome ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:00
مارسی
2 1
لیون
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:00
Orange Vélodrome
مارسی
2
1
لیون
هفته 14
ورزشگاه پارک دو پرنس ۱ آذر ۱۳۹۸ 19:45
پاری سن ژرمن
2 0
لیل
۱ آذر ۱۳۹۸ 19:45
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
2
0
لیل
Groupama Stadium ۲ آذر ۱۳۹۸ 16:30
لیون
2 1
نیس
۲ آذر ۱۳۹۸ 16:30
Groupama Stadium
لیون
2
1
نیس
Stade Francis-Le Blé ۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
1 1
نانت
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
1
نانت
Stade Saint-Symphorien ۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
متز
1 1
استاد رنس
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Saint-Symphorien
متز
1
1
استاد رنس
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آمین
0 4
استراتبورگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
0
4
استراتبورگ
Stade Raymond-Kopa ۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1 0
نیم
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
1
0
نیم
Stade Gaston-Gérard ۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
دیژون
2 1
رن
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
1
رن
Stade Matmut-Atlantique ۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2 1
موناکو
۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
2
1
موناکو
ورزشگاه گوفروی گیچار ۳ آذر ۱۳۹۸ 16:00
سنت اتین
0 0
مونپلیه
۳ آذر ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
0
0
مونپلیه
Stadium de Toulouse ۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
تولوز
0 2
مارسی
۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
Stadium de Toulouse
تولوز
0
2
مارسی
هفته 15
Orange Vélodrome ۸ آذر ۱۳۹۸ 19:45
مارسی
2 1
استاد برست
۸ آذر ۱۳۹۸ 19:45
Orange Vélodrome
مارسی
2
1
استاد برست
Stade de la Meinau ۹ آذر ۱۳۹۸ 16:30
استراتبورگ
1 2
لیون
۹ آذر ۱۳۹۸ 16:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
2
لیون
Stade de la Mosson ۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
مونپلیه
4 2
آمین
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade de la Mosson
مونپلیه
4
2
آمین
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
لیل
1 0
دیژون
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
لیل
1
0
دیژون
Allianz Riviera ۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیس
3 1
آنژه
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Allianz Riviera
نیس
3
1
آنژه
Stade Auguste-Delaune II ۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد رنس
1 1
بوردو
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
1
بوردو
Stade des Costières ۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیم
1 1
متز
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade des Costières
نیم
1
1
متز
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:00
نانت
2 1
تولوز
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
2
1
تولوز
ورزشگاه روژون پارک ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 16:00
رن
2 1
سنت اتین
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
2
1
سنت اتین
Stade Louis II ۲۵ دی ۱۳۹۸ 20:00
موناکو
1 4
پاری سن ژرمن
۲۵ دی ۱۳۹۸ 20:00
Stade Louis II
موناکو
1
4
پاری سن ژرمن
هفته 16
Stade Matmut-Atlantique ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
6 0
نیم
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
6
0
نیم
Stade Raymond-Kopa ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
0 2
مارسی
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
2
مارسی
Stade Francis-Le Blé ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
5 0
استراتبورگ
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
5
0
استراتبورگ
Groupama Stadium ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 20:05
لیون
0 1
لیل
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 20:05
Groupama Stadium
لیون
0
1
لیل
ورزشگاه گوفروی گیچار ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
سنت اتین
4 1
نیس
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه گوفروی گیچار
سنت اتین
4
1
نیس
Stade Gaston-Gérard ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
2 2
مونپلیه
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Gaston-Gérard
دیژون
2
2
مونپلیه
Stadium de Toulouse ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1 2
موناکو
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stadium de Toulouse
تولوز
1
2
موناکو
Stade Saint-Symphorien ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
متز
0 1
رن
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Saint-Symphorien
متز
0
1
رن
ورزشگاه پارک دو پرنس ۱۳ آذر ۱۳۹۸ 20:05
پاری سن ژرمن
2 0
نانت
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 20:05
ورزشگاه پارک دو پرنس
پاری سن ژرمن
2
0
نانت
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1 1
استاد رنس
۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
1
استاد رنس
هفته 17
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 18:00
لیل
1 0
استاد برست
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 18:00
لیل
1
0
استاد برست
Stade des Costières ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:45
نیم
0 4
لیون
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:45
Stade des Costières
نیم
0
4
لیون
Stade de la Mosson ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 16:30
مونپلیه
1 3
پاری سن ژرمن
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 16:30
Stade de la Mosson
مونپلیه
1
3
پاری سن ژرمن
Allianz Riviera ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیس
4 1
متز
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Allianz Riviera
نیس
4
1
متز
ورزشگاه روژون پارک ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
رن
2 1
آنژه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه روژون پارک
رن
2
1
آنژه
Stade de la Meinau ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
4 2
تولوز
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
4
2
تولوز
Stade Louis II ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3 0
آمین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Louis II
موناکو
3
0
آمین
Stade Auguste-Delaune II ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 14:00
استاد رنس
3 1
سنت اتین
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 14:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
3
1
سنت اتین
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 16:00
نانت
1 0
دیژون
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 16:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
1
0
دیژون
Orange Vélodrome ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 20:00
مارسی
3 1
بوردو
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 20:00
Orange Vélodrome
مارسی
3
1
بوردو
هفته 18
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 19:45
لیل
2 1
مونپلیه
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 19:45
لیل
2
1
مونپلیه
Stade Saint-Symphorien ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 16:30
متز
1 1
مارسی
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 16:30
Stade Saint-Symphorien
متز
1
1
مارسی
Stade des Costières ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیم
0 1
نانت
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade des Costières
نیم
0
1
نانت
Stade Raymond-Kopa ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
0 0
موناکو
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
0
موناکو
Stadium de Toulouse ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
0 1
استاد رنس
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stadium de Toulouse
تولوز
0
1
استاد رنس
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1 1
دیژون
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
1
دیژون
Stade Francis-Le Blé ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00