لیگ 1 فرانسه

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ م پ پ
>
27
22
2
3
75
24
51
68
2
پ پ ش پ م
>
27
16
7
4
39
27
12
55
3
م ش پ پ پ
>
27
14
5
8
33
24
9
47
4
پ ش پ پ پ
>
27
14
4
9
34
27
7
46
5
ش م پ پ ش
>
27
11
7
9
42
26
16
40
6
پ ش ش پ ش
>
27
11
7
9
35
29
6
40
7
پ پ م م ش
>
27
11
7
9
43
42
1
40
8
ش پ م م پ
>
27
9
11
7
25
21
4
38
9
ش پ م م پ
>
27
10
8
9
39
37
2
38
10
پ پ م م ش
>
27
11
5
11
32
32
0
38
11
م م پ ش ش
>
27
11
4
12
28
29
-1
37
12
پ م ش م م
>
27
9
9
9
39
33
6
36
13
ش ش پ پ پ
>
27
10
6
11
26
33
-7
36
14
م پ م ش ش
>
27
8
10
9
34
36
-2
34
15
ش م ش پ پ
>
27
7
10
10
25
34
-9
31
16
ش ش م ش م
>
27
8
5
14
28
44
-16
29
17
م م م ش پ
>
27
6
9
12
25
36
-11
27
18
پ پ ش ش ش
>
27
7
6
14
28
42
-14
27
19
ش م م ش م
>
27
4
10
13
29
48
-19
22
20
ش ش ش ش ش
>
27
3
4
20
21
56
-35
13
نمایش تمام صفحه
پاری سن ژرمن
مارسی
رن
لیل
لیون
مونپلیه
موناکو
استاد رنس
نیس
استراتبورگ
نانت
بوردو
آنژه
استاد برست
متز
سنت اتین
دیژون
نیم
آمین
تولوز
1 پاری سن ژرمن 4–0 2–0 4–2 5–0 3–3 0–2 1–0 2–0 4–3 4–0 4–0 3–0 4–1 4–0
2 مارسی 1–1 2–1 2–1 1–1 0–2 2–0 1–3 3–1 0–0 2–1 1–0 3–1 2–2 1–0
3 رن 2–1 0–1 1–1 5–0 0–1 1–2 3–2 1–0 2–1 0–0 2–1 2–1 3–1 3–2
4 لیل 0–2 1–2 1–0 1–0 2–1 2–0 2–1 3–0 2–1 1–0 0–0 3–0 1–0 2–2 3–0
5 لیون 0–1 0–1 0–1 2–1 1–1 0–1 1–1 6–0 2–0 2–0 0–0 0–0 3–0
6 مونپلیه 1–3 0–1 1–0 3–1 2–1 3–0 0–0 4–0 1–1 1–0 2–1 1–0 4–2 3–0
7 موناکو 1–4 3–4 3–2 5–1 0–3 1–0 1–1 3–1 1–3 1–0 4–1 1–0 2–2 3–0
8 استاد رنس 1–0 2–0 1–1 1–0 0–0 1–1 0–0 1–1 0–0 1–0 0–1 3–1 1–2 0–0
9 نیس 1–4 1–2 1–1 1–1 2–1 2–1 2–0 1–1 3–1 2–2 4–1 2–1 1–3 2–1 3–0
10 استراتبورگ 0–2 1–2 1–2 1–0 2–2 3–0 1–0 2–1 1–1 2–1 4–1 0–0 4–2
11 نانت 1–2 0–0 1–0 0–1 1–0 0–1 1–0 1–0 0–1 1–2 0–0 2–3 1–0 2–1
12 بوردو 0–1 0–0 1–2 1–1 2–1 1–1 0–1 2–0 2–2 2–0 0–1 2–2 6–0
13 آنژه 0–2 0–2 1–0 0–0 1–4 1–1 1–0 2–0 3–1 0–1 3–0 4–1 2–0 1–0 1–1
14 استاد برست 1–2 0–0 2–2 1–0 0–0 5–0 1–1 1–1 0–1 2–0 3–2 2–0 2–1 1–1
15 متز 0–2 1–1 0–1 0–2 2–2 3–0 1–1 1–0 1–0 1–2 3–1 2–1 1–2 2–2
16 سنت اتین 0–4 0–2 1–0 0–0 1–0 1–1 4–1 0–2 1–1 1–1 0–1 2–1 2–2 2–2
17 دیژون 2–1 0–0 2–1 1–0 2–2 1–1 1–0 3–3 0–2 3–0 2–2 1–2 0–0 2–1
18 نیم 2–3 0–1 0–4 3–1 2–0 1–2 0–1 1–0 3–0 1–1 0–1 2–0 1–1 1–0
19 آمین 4–4 3–1 1–0 2–2 1–2 1–2 1–1 0–4 1–2 1–3 1–0 0–1 1–1 0–0
20 تولوز 0–2 0–2 2–1 2–3 1–2 0–1 0–2 0–1 1–3 0–2 2–5 1–0 2–0
جدول کارت زرد و قرمز
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 42 2 0 46
2 46 1 0 48
3 42 1 1 49
4 50 1 0 52
5 49 0 1 54
6 55 0 0 55
7 46 0 2 56
8 50 1 1 57
9 49 2 1 58
10 52 5 0 62
11 43 3 3 64
12 48 1 3 65
13 45 0 4 65
14 58 2 1 67
15 48 1 4 70
16 57 2 2 71
17 55 2 3 74
18 55 5 2 75
19 66 2 2 80
20 60 3 7 101
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
موناکو
0 3
لیون
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
موناکو
0
3
لیون
| Stade Louis II
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
مارسی
0 2
استاد رنس
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
مارسی
0
2
استاد رنس
| Orange Vélodrome
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
1 2
سنت اتین
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
1
2
سنت اتین
| Stade Gaston-Gérard
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2 1
آمین
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2
1
آمین
| Allianz Riviera
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
0 1
رن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
0
1
رن
| Stade de la Mosson
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
3 1
بوردو
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
3
1
بوردو
| Stade Raymond-Kopa
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1 1
تولوز
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1
1
تولوز
| Stade Francis-Le Blé
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2 1
نانت
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2
1
نانت
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
1 1
متز
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
1
1
متز
| Stade de la Meinau
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
3 0
نیم
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
3
0
نیم
| ورزشگاه پارک دو پرنس
هفته 2
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
لیون
6 0
آنژه
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:45
لیون
6
0
آنژه
| Groupama Stadium
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
نانت
0 0
مارسی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
نانت
0
0
مارسی
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
متز
3 0
موناکو
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
متز
3
0
موناکو
| Stade Saint-Symphorien
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1 0
دیژون
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1
0
دیژون
| Stadium de Toulouse
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1 2
نیس
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1
2
نیس
| Stade des Costières
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1 0
لیل
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1
0
لیل
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
1 1
مونپلیه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
1
1
مونپلیه
| Stade Matmut-Atlantique
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
سنت اتین
1 1
استاد برست
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
سنت اتین
1
1
استاد برست
| ورزشگاه گوفروی گیچار
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
استاد رنس
0 0
استراتبورگ
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:00
استاد رنس
0
0
استراتبورگ
| Stade Auguste-Delaune II
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
رن
2 1
پاری سن ژرمن
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
رن
2
1
پاری سن ژرمن
| ورزشگاه روژون پارک
هفته 3
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1 2
نانت
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1
2
نانت
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
0 2
بوردو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
0
2
بوردو
| Stade Gaston-Gérard
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
3 0
متز
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
3
0
متز
| Stade Raymond-Kopa
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1 0
استاد رنس
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
1
0
استاد رنس
| Stade Francis-Le Blé
۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
موناکو
2 2
نیم
۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
موناکو
2
2
نیم
| Stade Louis II
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
0 2
رن
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
0
2
رن
| Stade de la Meinau
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
4 0
تولوز
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
4
0
تولوز
| ورزشگاه پارک دو پرنس
۵ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
مونپلیه
1 0
لیون
۵ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
مونپلیه
1
0
لیون
| Stade de la Mosson
۶ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
3 0
سنت اتین
۶ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
3
0
سنت اتین
۶ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
نیس
1 2
مارسی
۶ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
نیس
1
2
مارسی
| Allianz Riviera
هفته 4
۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
متز
0 2
پاری سن ژرمن
۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
متز
0
2
پاری سن ژرمن
| Stade Saint-Symphorien
۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
لیون
1 1
بوردو
۹ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
لیون
1
1
بوردو
| Groupama Stadium
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
2 0
دیژون
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
2
0
دیژون
| Stade Raymond-Kopa
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
2 0
آمین
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
2
0
آمین
| Stadium de Toulouse
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1 0
مونپلیه
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1
0
مونپلیه
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیم
3 0
استاد برست
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیم
3
0
استاد برست
| Stade des Costières
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
استاد رنس
2 0
لیل
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
استاد رنس
2
0
لیل
| Stade Auguste-Delaune II
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
رن
1 2
نیس
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
رن
1
2
نیس
| ورزشگاه روژون پارک
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
2 2
موناکو
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
استراتبورگ
2
2
موناکو
| Stade de la Meinau
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
1 0
سنت اتین
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
1
0
سنت اتین
| Orange Vélodrome
هفته 5
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2 1
آنژه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2
1
آنژه
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
آمین
2 2
لیون
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
آمین
2
2
لیون
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
پاری سن ژرمن
1 0
استراتبورگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
پاری سن ژرمن
1
0
استراتبورگ
| ورزشگاه پارک دو پرنس
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
0 0
نیم
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
0
0
نیم
| Stade Gaston-Gérard
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
2 1
نیس
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
2
1
نیس
| Stade de la Mosson
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
0 0
رن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
0
0
رن
| Stade Francis-Le Blé
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
2 0
متز
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
2
0
متز
| Stade Matmut-Atlantique
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
نانت
1 0
استاد رنس
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
نانت
1
0
استاد رنس
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
سنت اتین
2 2
تولوز
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
سنت اتین
2
2
تولوز
| ورزشگاه گوفروی گیچار
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3 4
مارسی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3
4
مارسی
| Stade Louis II
هفته 6
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
استراتبورگ
2 1
نانت
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
استراتبورگ
2
1
نانت
| Stade de la Meinau
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
مارسی
1 1
مونپلیه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
مارسی
1
1
مونپلیه
| Orange Vélodrome
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
0 0
موناکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
0
0
موناکو
| Stade Auguste-Delaune II
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
متز
1 2
آمین
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
متز
1
2
آمین
| Stade Saint-Symphorien
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
2 2
استاد برست
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
2
2
استاد برست
| Stade Matmut-Atlantique
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1 0
تولوز
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1
0
تولوز
| Stade des Costières
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2 1
دیژون
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نیس
2
1
دیژون
| Allianz Riviera
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
رن
1 1
لیل
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
رن
1
1
لیل
| ورزشگاه روژون پارک
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
آنژه
4 1
سنت اتین
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
آنژه
4
1
سنت اتین
| Stade Raymond-Kopa
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
لیون
0 1
پاری سن ژرمن
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
لیون
0
1
پاری سن ژرمن
| Groupama Stadium
هفته 7
۲ مهر ۱۳۹۸ 17:00
دیژون
0 0
مارسی
۲ مهر ۱۳۹۸ 17:00
دیژون
0
0
مارسی
| Stade Gaston-Gérard
۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3 1
نیس
۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3
1
نیس
| Stade Louis II
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
استاد برست
2 2
لیون
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
استاد برست
2
2
لیون
| Stade Francis-Le Blé
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
نانت
1 0
رن
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
نانت
1
0
رن
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
سنت اتین
0 1
متز
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
سنت اتین
0
1
متز
| ورزشگاه گوفروی گیچار
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
مونپلیه
1 0
نیم
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
مونپلیه
1
0
نیم
| Stade de la Mosson
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
تولوز
0 2
آنژه
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
تولوز
0
2
آنژه
| Stadium de Toulouse
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2 0
استراتبورگ
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
لیل
2
0
استراتبورگ
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
آمین
1 3
بوردو
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
آمین
1
3
بوردو
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
0 2
استاد رنس
۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
پاری سن ژرمن
0
2
استاد رنس
| ورزشگاه پارک دو پرنس
هفته 8
۶ مهر ۱۳۹۸ 11:30
لیون
0 1
نانت
۶ مهر ۱۳۹۸ 11:30
لیون
0
1
نانت
| Groupama Stadium
۶ مهر ۱۳۹۸ 15:30
بوردو
0 1
پاری سن ژرمن
۶ مهر ۱۳۹۸ 15:30
بوردو
0
1
پاری سن ژرمن
| Stade Matmut-Atlantique
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نیس
1 1
لیل
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نیس
1
1
لیل
| Allianz Riviera
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
1 1
آمین
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
1
1
آمین
| Stade Raymond-Kopa
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
موناکو
4 1
استاد برست
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
موناکو
4
1
استاد برست
| Stade Louis II
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
2 2
تولوز
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
2
2
تولوز
| Stade Saint-Symphorien
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
1 2
دیژون
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
1
2
دیژون
| Stade Auguste-Delaune II
۷ مهر ۱۳۹۸ 13:00
استراتبورگ
1 0
مونپلیه
۷ مهر ۱۳۹۸ 13:00
استراتبورگ
1
0
مونپلیه
| Stade de la Meinau
۷ مهر ۱۳۹۸ 15:00
نیم
0 1
سنت اتین
۷ مهر ۱۳۹۸ 15:00
نیم
0
1
سنت اتین
| Stade des Costières
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
1 1
رن
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
1
1
رن
| Orange Vélodrome
هفته 9
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:45
آمین
3 1
مارسی
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:45
آمین
3
1
مارسی
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 15:30
پاری سن ژرمن
4 0
آنژه
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 15:30
پاری سن ژرمن
4
0
آنژه
| ورزشگاه پارک دو پرنس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
1 0
استراتبورگ
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
1
0
استراتبورگ
| Stade Gaston-Gérard
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
3 1
موناکو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
3
1
موناکو
| Stade de la Mosson
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1 3
بوردو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1
3
بوردو
| Stadium de Toulouse
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
2 0
متز
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
2
0
متز
| Stade Francis-Le Blé
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1 0
نیس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1
0
نیس
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2 2
نیم
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2
2
نیم
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
رن
0 1
استاد رنس
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 15:00
رن
0
1
استاد رنس
| ورزشگاه روژون پارک
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
سنت اتین
1 0
لیون
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
سنت اتین
1
0
لیون
| ورزشگاه گوفروی گیچار
هفته 10
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:45
نیس
1 4
پاری سن ژرمن
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:45
نیس
1
4
پاری سن ژرمن
| Allianz Riviera
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 15:30
لیون
0 0
دیژون
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 15:30
لیون
0
0
دیژون
| Groupama Stadium
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
1 0
مونپلیه
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
1
0
مونپلیه
| Stade Auguste-Delaune II
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
0 1
استاد برست
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
0
1
استاد برست
| Stade Raymond-Kopa
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
1 0
نانت
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
1
0
نانت
| Stade Saint-Symphorien
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
2 1
لیل
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
2
1
لیل
| Stadium de Toulouse
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1 1
آمین
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نیم
1
1
آمین
| Stade des Costières
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:00
بوردو
0 1
سنت اتین
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:00
بوردو
0
1
سنت اتین
| Stade Matmut-Atlantique
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 15:00
موناکو
3 2
رن
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 15:00
موناکو
3
2
رن
| Stade Louis II
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
2 0
استراتبورگ
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:00
مارسی
2
0
استراتبورگ
| Orange Vélodrome
هفته 11
۳ آبان ۱۳۹۸ 18:45
نانت
0 1
موناکو
۳ آبان ۱۳۹۸ 18:45
نانت
0
1
موناکو
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۴ آبان ۱۳۹۸ 15:30
لیل
3 0
بوردو
۴ آبان ۱۳۹۸ 15:30
لیل
3
0
بوردو
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استراتبورگ
1 0
نیس
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استراتبورگ
1
0
نیس
| Stade de la Meinau
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
2 0
دیژون
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
2
0
دیژون
| Stade Francis-Le Blé
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
لیون
2 0
متز
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
لیون
2
0
متز
| Groupama Stadium
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
0 0
نیم
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
استاد رنس
0
0
نیم
| Stade Auguste-Delaune II
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
0 0
آنژه
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:00
مونپلیه
0
0
آنژه
| Stade de la Mosson
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:00
رن
3 2
تولوز
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:00
رن
3
2
تولوز
| ورزشگاه روژون پارک
۵ آبان ۱۳۹۸ 16:00
سنت اتین
2 2
آمین
۵ آبان ۱۳۹۸ 16:00
سنت اتین
2
2
آمین
| ورزشگاه گوفروی گیچار
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:00
پاری سن ژرمن
4 0
مارسی
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:00
پاری سن ژرمن
4
0
مارسی
| ورزشگاه پارک دو پرنس
هفته 12
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:45
دیژون
2 1
پاری سن ژرمن
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:45
دیژون
2
1
پاری سن ژرمن
| Stade Gaston-Gérard
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 16:30
مارسی
2 1
لیل
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 16:30
مارسی
2
1
لیل
| Orange Vélodrome
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
متز
2 2
مونپلیه
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
متز
2
2
مونپلیه
| Stade Saint-Symphorien
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
2 3
لیون
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
2
3
لیون
| Stadium de Toulouse
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1 0
استراتبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1
0
استراتبورگ
| Stade Raymond-Kopa
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1 0
استاد برست
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1
0
استاد برست
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2 0
نانت
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2
0
نانت
| Stade Matmut-Atlantique
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:00
نیس
2 0
استاد رنس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:00
نیس
2
0
استاد رنس
| Allianz Riviera
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:00
سنت اتین
1 0
موناکو
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:00
سنت اتین
1
0
موناکو
| ورزشگاه گوفروی گیچار
۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
نیم
0 1
رن
۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
نیم
0
1
رن
| Stade des Costières
هفته 13
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 19:45
نیس
1 1
بوردو
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 19:45
نیس
1
1
بوردو
| Allianz Riviera
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 16:30
استاد برست
1 2
پاری سن ژرمن
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 16:30
استاد برست
1
2
پاری سن ژرمن
| Stade Francis-Le Blé
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
1 0
دیژون
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
1
0
دیژون
| Stade Louis II
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
لیل
0 0
متز
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
لیل
0
0
متز
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
استاد رنس
0 0
آنژه
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
استاد رنس
0
0
آنژه
| Stade Auguste-Delaune II
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
4 1
نیم
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
4
1
نیم
| Stade de la Meinau
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:00
رن
3 1
آمین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:00
رن
3
1
آمین
| ورزشگاه روژون پارک
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:00
مونپلیه
3 0
تولوز
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:00
مونپلیه
3
0
تولوز
| Stade de la Mosson
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:05
نانت
2 3
سنت اتین
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:05
نانت
2
3
سنت اتین
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:00
مارسی
2 1
لیون
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:00
مارسی
2
1
لیون
| Orange Vélodrome
هفته 14
۱ آذر ۱۳۹۸ 19:45
پاری سن ژرمن
2 0
لیل
۱ آذر ۱۳۹۸ 19:45
پاری سن ژرمن
2
0
لیل
| ورزشگاه پارک دو پرنس
۲ آذر ۱۳۹۸ 16:30
لیون
2 1
نیس
۲ آذر ۱۳۹۸ 16:30
لیون
2
1
نیس
| Groupama Stadium
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
1 1
نانت
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
1
1
نانت
| Stade Francis-Le Blé
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
متز
1 1
استاد رنس
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
متز
1
1
استاد رنس
| Stade Saint-Symphorien
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آمین
0 4
استراتبورگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آمین
0
4
استراتبورگ
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1 0
نیم
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
1
0
نیم
| Stade Raymond-Kopa
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
دیژون
2 1
رن
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
دیژون
2
1
رن
| Stade Gaston-Gérard
۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2 1
موناکو
۳ آذر ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2
1
موناکو
| Stade Matmut-Atlantique
۳ آذر ۱۳۹۸ 16:00
سنت اتین
0 0
مونپلیه
۳ آذر ۱۳۹۸ 16:00
سنت اتین
0
0
مونپلیه
| ورزشگاه گوفروی گیچار
۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
تولوز
0 2
مارسی
۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
تولوز
0
2
مارسی
| Stadium de Toulouse
هفته 15
۸ آذر ۱۳۹۸ 19:45
مارسی
2 1
استاد برست
۸ آذر ۱۳۹۸ 19:45
مارسی
2
1
استاد برست
| Orange Vélodrome
۹ آذر ۱۳۹۸ 16:30
استراتبورگ
1 2
لیون
۹ آذر ۱۳۹۸ 16:30
استراتبورگ
1
2
لیون
| Stade de la Meinau
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
مونپلیه
4 2
آمین
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
مونپلیه
4
2
آمین
| Stade de la Mosson
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
لیل
1 0
دیژون
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
لیل
1
0
دیژون
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیس
3 1
آنژه
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیس
3
1
آنژه
| Allianz Riviera
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد رنس
1 1
بوردو
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد رنس
1
1
بوردو
| Stade Auguste-Delaune II
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیم
1 1
متز
۹ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیم
1
1
متز
| Stade des Costières
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:00
نانت
2 1
تولوز
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:00
نانت
2
1
تولوز
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 16:00
رن
2 1
سنت اتین
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 16:00
رن
2
1
سنت اتین
| ورزشگاه روژون پارک
۲۵ دی ۱۳۹۸ 20:00
موناکو
1 4
پاری سن ژرمن
۲۵ دی ۱۳۹۸ 20:00
موناکو
1
4
پاری سن ژرمن
| Stade Louis II
هفته 16
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
6 0
نیم
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
بوردو
6
0
نیم
| Stade Matmut-Atlantique
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
0 2
مارسی
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
آنژه
0
2
مارسی
| Stade Raymond-Kopa
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
5 0
استراتبورگ
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 18:00
استاد برست
5
0
استراتبورگ
| Stade Francis-Le Blé
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 20:05
لیون
0 1
لیل
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 20:05
لیون
0
1
لیل
| Groupama Stadium
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
سنت اتین
4 1
نیس
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
سنت اتین
4
1
نیس
| ورزشگاه گوفروی گیچار
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
2 2
مونپلیه
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
دیژون
2
2
مونپلیه
| Stade Gaston-Gérard
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1 2
موناکو
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
تولوز
1
2
موناکو
| Stadium de Toulouse
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
متز
0 1
رن
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
متز
0
1
رن
| Stade Saint-Symphorien
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 20:05
پاری سن ژرمن
2 0
نانت
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 20:05
پاری سن ژرمن
2
0
نانت
| ورزشگاه پارک دو پرنس
۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1 1
استاد رنس
۲۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1
1
استاد رنس
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
هفته 17
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 18:00
لیل
1 0
استاد برست
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 18:00
لیل
1
0
استاد برست
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:45
نیم
0 4
لیون
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:45
نیم
0
4
لیون
| Stade des Costières
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 16:30
مونپلیه
1 3
پاری سن ژرمن
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 16:30
مونپلیه
1
3
پاری سن ژرمن
| Stade de la Mosson
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیس
4 1
متز
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیس
4
1
متز
| Allianz Riviera
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
رن
2 1
آنژه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
رن
2
1
آنژه
| ورزشگاه روژون پارک
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
4 2
تولوز
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استراتبورگ
4
2
تولوز
| Stade de la Meinau
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3 0
آمین
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:00
موناکو
3
0
آمین
| Stade Louis II
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 14:00
استاد رنس
3 1
سنت اتین
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 14:00
استاد رنس
3
1
سنت اتین
| Stade Auguste-Delaune II
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 16:00
نانت
1 0
دیژون
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 16:00
نانت
1
0
دیژون
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 20:00
مارسی
3 1
بوردو
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 20:00
مارسی
3
1
بوردو
| Orange Vélodrome
هفته 18
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 19:45
لیل
2 1
مونپلیه
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 19:45
لیل
2
1
مونپلیه
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 16:30
متز
1 1
مارسی
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 16:30
متز
1
1
مارسی
| Stade Saint-Symphorien
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیم
0 1
نانت
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیم
0
1
نانت
| Stade des Costières
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
0 0
موناکو
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آنژه
0
0
موناکو
| Stade Raymond-Kopa
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
0 1
استاد رنس
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
تولوز
0
1
استاد رنس
| Stadium de Toulouse
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1 1
دیژون
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
آمین
1
1
دیژون
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
0 0
نیس
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
0
0
نیس
| Stade Francis-Le Blé
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
0 1
استراتبورگ
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
0
1
استراتبورگ
| Stade Matmut-Atlantique
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 16:00
لیون
0 1
رن
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 16:00
لیون
0
1
رن
| Groupama Stadium
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 20:00
سنت اتین
0 4
پاری سن ژرمن
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 20:00
سنت اتین
0
4
پاری سن ژرمن
| ورزشگاه گوفروی گیچار