لیگ 2 فرانسه

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ ش پ پ
21
11
6
60
32
28
74
2
پ ش ش ش پ
20
10
8
62
36
26
70
3
ش م پ پ پ
19
8
11
52
37
15
65
4
پ پ پ پ ش
19
8
11
54
39
15
65
5
ش ش پ پ پ
18
10
10
43
38
5
64
6
پ ش ش ش پ
15
13
10
39
35
4
58
7
پ ش م پ ش
16
10
12
56
53
3
58
8
ش پ پ ش م
15
10
13
47
46
1
55
9
پ پ ش م ش
13
12
13
50
52
-2
51
10
ش پ ش ش ش
11
14
13
36
41
-5
47
11
ش م ش ش م
12
11
15
34
41
-7
47
12
ش م ش پ ش
13
8
17
47
59
-12
47
13
ش ش م پ پ
10
14
14
36
40
-4
44
14
پ م م م پ
9
17
12
35
42
-7
44
15
پ ش ش پ پ
9
15
14
34
36
-2
42
16
ش پ م پ پ
8
18
12
35
42
-7
42
17
ش م م ش ش
9
15
14
34
42
-8
42
18
ش م پ ش پ
9
12
17
41
41
0
39
19
پ م م ش ش
8
10
20
42
66
-24
34
20
ش م پ ش ش
4
18
16
32
51
-19
30
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
نانسی
دیژون
لو هاور
متز
ستاره سرخ 93
لانس
کلرمون فوت
اوسر
نیم
تور
استاد برست
بورگ آن برس
والنسین
لاوال
سوشو
شاموآ نیور
آژاکسیو
اویان
سرتیل
اف سی پاریس
1نانسی 3–1 3–1 2–2 2–0 1–0 3–1 0–1 3–4 0–0 3–0 3–1 1–0 1–0 1–0 1–1 3–0 1–0 1–0 3–2
2دیژون 0–0 2–1 0–4 0–0 2–0 4–1 0–0 0–1 3–0 3–1 3–0 1–0 2–0 2–2 3–0 2–0 1–3 4–1 3–0
3لو هاور 1–3 0–2 1–1 0–2 2–0 0–1 1–0 3–1 2–0 0–0 5–0 3–2 2–0 2–1 0–0 1–0 3–2 1–0 2–1
4متز 0–0 1–2 0–1 2–0 0–0 2–2 0–1 1–2 2–1 2–2 5–0 2–0 1–0 1–0 2–0 3–2 2–1 2–1 2–1
5ستاره سرخ 93 0–1 3–2 2–1 3–1 1–2 2–1 0–2 1–0 1–1 1–0 1–0 1–5 2–0 0–0 0–2 1–1 2–2 0–1 2–4
6لانس 1–0 1–1 0–4 1–0 1–1 1–1 3–0 1–0 1–1 2–0 2–0 0–1 1–1 1–0 1–1 2–0 1–0 1–1 0–1
7کلرمون فوت 1–2 2–3 2–1 2–1 0–2 2–2 1–2 1–0 0–1 2–0 3–2 2–0 4–1 0–0 2–1 2–1 4–1 1–0 1–1
8اوسر 2–2 2–0 1–3 4–0 0–1 1–2 1–0 1–0 2–1 0–0 1–2 1–1 2–3 2–1 1–1 0–0 3–1 3–1 2–0
9نیم 2–2 1–1 2–2 2–1 1–1 4–2 6–2 2–1 2–1 2–0 1–1 2–0 1–1 0–2 1–0 0–0 0–0 1–3 1–1
10تور 2–5 1–0 0–1 2–0 0–0 0–1 1–1 3–1 1–2 2–1 0–1 1–0 1–1 1–0 1–2 1–1 2–1 1–2 0–0
11استاد برست 1–1 0–0 0–0 1–1 0–1 2–1 1–2 0–0 2–0 3–0 2–1 1–2 0–0 1–0 1–1 1–0 0–2 2–1 1–0
12بورگ آن برس 2–0 2–1 1–3 0–3 0–1 2–1 1–2 1–1 4–2 0–2 3–1 0–0 0–0 2–1 2–1 3–0 0–2 5–1 4–1
13والنسین 1–0 1–3 0–1 2–1 0–0 0–1 1–2 0–0 2–2 0–0 0–1 1–1 0–0 2–2 0–0 1–1 1–0 2–2 1–1
14لاوال 0–1 2–2 0–1 0–1 2–1 1–1 1–1 4–1 3–2 1–1 2–0 1–3 0–3 1–2 0–0 0–0 2–1 3–2 3–1
15سوشو 2–2 0–1 1–0 0–1 1–2 0–0 2–0 2–3 0–0 0–0 2–1 1–1 1–0 0–0 2–3 3–0 1–0 0–3 1–1
16شاموآ نیور 0–0 2–2 0–0 1–1 0–0 0–1 1–1 2–3 1–0 0–0 1–2 0–0 0–1 0–1 1–1 3–1 0–3 4–2 2–1
17آژاکسیو 2–1 0–0 1–1 0–1 1–2 1–1 3–1 1–0 2–0 1–2 2–1 2–0 1–1 0–0 0–2 2–0 1–1 3–0 0–0
18اویان 0–1 1–2 1–1 0–1 0–1 2–1 2–2 4–0 4–1 0–0 0–2 1–1 4–0 0–0 0–0 0–0 0–2 1–2 1–0
19سرتیل 0–3 0–1 2–1 1–2 2–4 1–1 0–3 1–0 1–2 2–2 0–2 2–1 0–1 0–0 1–1 2–3 2–2 0–0 0–0
20اف سی پاریس 1–1 0–3 3–0 1–2 0–1 0–1 0–0 2–2 0–0 1–3 1–1 2–0 1–4 1–1 0–0 1–1 0–0 0–0 2–2
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۰ مرداد ۱۳۹۳ 22:30
والنسین
0 0
شاموآ نیور
۱۰ مرداد ۱۳۹۳ 22:30
والنسین
0
0
شاموآ نیور
Stade François Coty ۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
0 0
دیژون
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
0
0
دیژون
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
0 0
استاد برست
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
0
0
استاد برست
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade René Gaillard ۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
0 1
والنسین
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
1
والنسین
| Stade René Gaillard
Stade Gabriel Montpied ۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
0 0
سوشو
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
0
سوشو
| Stade Gabriel Montpied
Stade Jean Laville ۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
1 3
لو هاور
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Jean Laville
بورگ آن برس
1
3
لو هاور
| Stade Jean Laville
Stade des Costières ۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
نیم
0 0
اویان
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade des Costières
نیم
0
0
اویان
| Stade des Costières
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1 1
لاوال
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1
1
لاوال
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
0 1
سرتیل
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
0
1
سرتیل
Stade Saint-Symphorien ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
متز
0 0
لانس
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
0
لانس
| Stade Saint-Symphorien
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
نانسی
0 0
تور
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
نانسی
0
0
تور
هفته 2
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
3 0
شاموآ نیور
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
3
0
شاموآ نیور
Parc des Sports ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اویان
2 2
کلرمون فوت
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Parc des Sports
اویان
2
2
کلرمون فوت
| Parc des Sports
Stade Auguste-Bonal ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
0 1
متز
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
1
متز
| Stade Auguste-Bonal
Stade Océane ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
1 0
آژاکسیو
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Océane
لو هاور
1
0
آژاکسیو
| Stade Océane
Stade Francis-Le Blé ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
استاد برست
2 0
نیم
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
0
نیم
| Stade Francis-Le Blé
Stade Francis Le Basser ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
0 1
نانسی
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
0
1
نانسی
| Stade Francis Le Basser
Stade de la Vallée du Cher ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
تور
0 0
اف سی پاریس
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
0
اف سی پاریس
| Stade de la Vallée du Cher
Stade Dominique Duvauchelle ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
2 1
بورگ آن برس
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Dominique Duvauchelle
سرتیل
2
1
بورگ آن برس
| Stade Dominique Duvauchelle
Stade du Hainaut ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
0 0
اوسر
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
0
اوسر
| Stade du Hainaut
Stade Bollaert-Delelis ۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
لانس
1 1
ستاره سرخ 93
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
1
ستاره سرخ 93
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 3
Stade François Coty ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
1 1
اویان
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
1
اویان
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
2 3
لاوال
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
3
لاوال
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade René Gaillard ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
1 1
سوشو
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
1
سوشو
| Stade René Gaillard
Stade Gabriel Montpied ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
1 0
نیم
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
0
نیم
| Stade Gabriel Montpied
Stade Jean Laville ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
2 1
دیژون
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Jean Laville
بورگ آن برس
2
1
دیژون
| Stade Jean Laville
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
3 0
لو هاور
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
3
0
لو هاور
Stade Bollaert-Delelis ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1 1
سرتیل
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
1
سرتیل
| Stade Bollaert-Delelis
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
1 1
تور
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
1
1
تور
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
نانسی
3 0
استاد برست
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
نانسی
3
0
استاد برست
Stade Saint-Symphorien ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
متز
2 0
والنسین
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
Stade Saint-Symphorien
متز
2
0
والنسین
| Stade Saint-Symphorien
هفته 4
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
2 0
لانس
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
2
0
لانس
Parc des Sports ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اویان
0 0
شاموآ نیور
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Parc des Sports
اویان
0
0
شاموآ نیور
| Parc des Sports
Stade Auguste-Bonal ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
1 1
اف سی پاریس
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
1
اف سی پاریس
| Stade Auguste-Bonal
Stade Océane ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
0 1
کلرمون فوت
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Océane
لو هاور
0
1
کلرمون فوت
| Stade Océane
Stade Francis-Le Blé ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
استاد برست
1 0
آژاکسیو
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
0
آژاکسیو
| Stade Francis-Le Blé
Stade Francis Le Basser ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
2 1
ستاره سرخ 93
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
2
1
ستاره سرخ 93
| Stade Francis Le Basser
Stade de la Vallée du Cher ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
تور
3 1
اوسر
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
3
1
اوسر
| Stade de la Vallée du Cher
Stade Dominique Duvauchelle ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
1 2
متز
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade Dominique Duvauchelle
سرتیل
1
2
متز
| Stade Dominique Duvauchelle
Stade du Hainaut ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
1 1
بورگ آن برس
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
1
بورگ آن برس
| Stade du Hainaut
Stade des Costières ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
نیم
2 2
نانسی
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
Stade des Costières
نیم
2
2
نانسی
| Stade des Costières
هفته 5
Stade François Coty ۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
1 2
تور
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
2
تور
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
1 0
نیم
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
0
نیم
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade René Gaillard ۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
0 1
لاوال
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
1
لاوال
| Stade René Gaillard
Stade Gabriel Montpied ۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
1 2
نانسی
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
2
نانسی
| Stade Gabriel Montpied
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
4 1
سرتیل
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
4
1
سرتیل
Stade Jean Laville ۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
2 1
سوشو
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade Jean Laville
بورگ آن برس
2
1
سوشو
| Stade Jean Laville
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1 1
استاد برست
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1
1
استاد برست
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
1 5
والنسین
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
1
5
والنسین
Stade Saint-Symphorien ۷ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
متز
2 1
اویان
۷ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
Stade Saint-Symphorien
متز
2
1
اویان
| Stade Saint-Symphorien
Stade Bollaert-Delelis ۹ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
لانس
0 4
لو هاور
۹ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
Stade Bollaert-Delelis
لانس
0
4
لو هاور
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 6
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
1 1
شاموآ نیور
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
1
1
شاموآ نیور
Stade Gabriel Montpied ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
1 1
اف سی پاریس
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
1
اف سی پاریس
| Stade Gabriel Montpied
Parc des Sports ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اویان
4 0
اوسر
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Parc des Sports
اویان
4
0
اوسر
| Parc des Sports
Stade Auguste-Bonal ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
0 3
سرتیل
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
3
سرتیل
| Stade Auguste-Bonal
Stade Océane ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
0 2
ستاره سرخ 93
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade Océane
لو هاور
0
2
ستاره سرخ 93
| Stade Océane
Stade des Costières ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
نیم
0 0
آژاکسیو
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade des Costières
نیم
0
0
آژاکسیو
| Stade des Costières
Stade Francis Le Basser ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
0 1
متز
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
0
1
متز
| Stade Francis Le Basser
Stade de la Vallée du Cher ۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
تور
0 1
بورگ آن برس
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
1
بورگ آن برس
| Stade de la Vallée du Cher
Stade du Hainaut ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
والنسین
1 3
دیژون
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
3
دیژون
| Stade du Hainaut
Stade Francis-Le Blé ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
استاد برست
2 1
لانس
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
1
لانس
| Stade Francis-Le Blé
هفته 7
Stade François Coty ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
0 0
لاوال
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
0
0
لاوال
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
1 0
کلرمون فوت
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
0
کلرمون فوت
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade René Gaillard ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
1 0
نیم
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
0
نیم
| Stade René Gaillard
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
2 1
لو هاور
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
2
1
لو هاور
Stade Jean Laville ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
3 1
استاد برست
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade Jean Laville
بورگ آن برس
3
1
استاد برست
| Stade Jean Laville
Stade Saint-Symphorien ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
متز
0 0
نانسی
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
0
نانسی
| Stade Saint-Symphorien
Stade Bollaert-Delelis ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1 1
تور
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
1
تور
| Stade Bollaert-Delelis
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
0 0
سوشو
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
0
0
سوشو
Stade Dominique Duvauchelle ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
0 1
والنسین
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Stade Dominique Duvauchelle
سرتیل
0
1
والنسین
| Stade Dominique Duvauchelle
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
اف سی پاریس
0 0
اویان
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
اف سی پاریس
0
0
اویان
هفته 8
Stade du Hainaut ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
والنسین
0 1
لانس
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
Stade du Hainaut
والنسین
0
1
لانس
| Stade du Hainaut
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
نانسی
0 1
اوسر
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
نانسی
0
1
اوسر
Stade Gabriel Montpied ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
2 1
آژاکسیو
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
1
آژاکسیو
| Stade Gabriel Montpied
Parc des Sports ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
اویان
0 1
ستاره سرخ 93
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
Parc des Sports
اویان
0
1
ستاره سرخ 93
| Parc des Sports
Stade Auguste-Bonal ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
سوشو
0 1
دیژون
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
1
دیژون
| Stade Auguste-Bonal
Stade Océane ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
لو هاور
1 1
متز
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
Stade Océane
لو هاور
1
1
متز
| Stade Océane
Stade des Costières ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
نیم
1 1
اف سی پاریس
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
Stade des Costières
نیم
1
1
اف سی پاریس
| Stade des Costières
Stade Francis-Le Blé ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
استاد برست
1 1
شاموآ نیور
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
1
شاموآ نیور
| Stade Francis-Le Blé
Stade Francis Le Basser ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
لاوال
1 3
بورگ آن برس
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
1
3
بورگ آن برس
| Stade Francis Le Basser
Stade de la Vallée du Cher ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
تور
1 2
سرتیل
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
1
2
سرتیل
| Stade de la Vallée du Cher
هفته 9
Stade Bollaert-Delelis ۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1 0
سوشو
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
0
سوشو
| Stade Bollaert-Delelis
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
1 0
استاد برست
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
1
0
استاد برست
Stade Dominique Duvauchelle ۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
2 1
لو هاور
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Dominique Duvauchelle
سرتیل
2
1
لو هاور
| Stade Dominique Duvauchelle
Stade du Hainaut ۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
0 0
تور
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
0
تور
| Stade du Hainaut
Stade François Coty ۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
1 0
اوسر
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
0
اوسر
| Stade François Coty
Stade René Gaillard ۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
1 1
کلرمون فوت
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
1
کلرمون فوت
| Stade René Gaillard
Stade Marcel-Verchère ۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
0 2
اویان
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
0
2
اویان
| Stade Marcel-Verchère
Stade Saint-Symphorien ۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
متز
1 2
نیم
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Saint-Symphorien
متز
1
2
نیم
| Stade Saint-Symphorien
۴ مهر ۱۳۹۴ 16:30
دیژون
2 0
لاوال
۴ مهر ۱۳۹۴ 16:30
دیژون
2
0
لاوال
۶ مهر ۱۳۹۴ 23:00
اف سی پاریس
1 1
نانسی
۶ مهر ۱۳۹۴ 23:00
اف سی پاریس
1
1
نانسی
هفته 10
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
2 0
اف سی پاریس
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
0
اف سی پاریس
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
3 0
آژاکسیو
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
3
0
آژاکسیو
Stade Gabriel Montpied ۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
3 2
بورگ آن برس
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
3
2
بورگ آن برس
| Stade Gabriel Montpied
Parc des Sports ۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اویان
2 1
لانس
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Parc des Sports
اویان
2
1
لانس
| Parc des Sports
Stade Auguste-Bonal ۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
1 0
والنسین
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
0
والنسین
| Stade Auguste-Bonal
Stade Océane ۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
0 0
شاموآ نیور
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Océane
لو هاور
0
0
شاموآ نیور
| Stade Océane
Stade des Costières ۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
نیم
1 1
ستاره سرخ 93
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade des Costières
نیم
1
1
ستاره سرخ 93
| Stade des Costières
Stade Francis Le Basser ۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
3 2
سرتیل
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
3
2
سرتیل
| Stade Francis Le Basser
Stade Francis-Le Blé ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 16:30
استاد برست
1 1
متز
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 16:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
1
متز
| Stade Francis-Le Blé
Stade de la Vallée du Cher ۱۳ مهر ۱۳۹۴ 23:00
تور
1 0
دیژون
۱۳ مهر ۱۳۹۴ 23:00
Stade de la Vallée du Cher
تور
1
0
دیژون
| Stade de la Vallée du Cher
هفته 11
Stade René Gaillard ۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
2 3
اوسر
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
3
اوسر
| Stade René Gaillard
Stade Marcel-Verchère ۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
4 2
نیم
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
4
2
نیم
| Stade Marcel-Verchère
Stade Saint-Symphorien ۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
متز
2 2
کلرمون فوت
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Saint-Symphorien
متز
2
2
کلرمون فوت
| Stade Saint-Symphorien
Stade Auguste-Bonal ۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
0 0
تور
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
0
تور
| Stade Auguste-Bonal
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
0 0
آژاکسیو
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
0
0
آژاکسیو
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
0 1
نانسی
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ 93
0
1
نانسی
Stade Dominique Duvauchelle ۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
0 2
استاد برست
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Dominique Duvauchelle
سرتیل
0
2
استاد برست
| Stade Dominique Duvauchelle
Stade du Hainaut ۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
0 1
لو هاور
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
1
لو هاور
| Stade du Hainaut
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 16:30
دیژون
1 3
اویان
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 16:30
دیژون
1
3
اویان
Stade Bollaert-Delelis ۲۷ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1 1
لاوال
۲۷ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
1
لاوال
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 12
Stade François Coty ۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
0 1
متز
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
0
1
متز
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
0 1
ستاره سرخ 93
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
0
1
ستاره سرخ 93
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
3 1
بورگ آن برس
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
3
1
بورگ آن برس
Parc des Sports ۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
اویان
1 2
سرتیل
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Parc des Sports
اویان
1
2
سرتیل
| Parc des Sports
Stade Océane ۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
2 1
سوشو
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade Océane
لو هاور
2
1
سوشو
| Stade Océane
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1 1
شاموآ نیور
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1
1
شاموآ نیور
Stade Francis-Le Blé ۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
استاد برست
1 2
والنسین
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
2
والنسین
| Stade Francis-Le Blé
Stade Francis Le Basser ۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
1 1
تور
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
1
1
تور
| Stade Francis Le Basser
Stade des Costières ۲ آبان ۱۳۹۴ 16:30
نیم
1 1
دیژون
۲ آبان ۱۳۹۴ 16:30
Stade des Costières
نیم
1
1
دیژون
| Stade des Costières
Stade Gabriel Montpied ۴ آبان ۱۳۹۴ 23:00
کلرمون فوت
2 2
لانس
۴ آبان ۱۳۹۴ 23:00
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
2
لانس
| Stade Gabriel Montpied
هفته 13
Stade René Gaillard ۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
3 1
آژاکسیو
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
3
1
آژاکسیو
| Stade René Gaillard
Stade Saint-Symphorien ۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
متز
2 1
اف سی پاریس
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade Saint-Symphorien
متز
2
1
اف سی پاریس
| Stade Saint-Symphorien
Stade Auguste-Bonal ۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
سوشو
1 0
اویان
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
0
اویان
| Stade Auguste-Bonal
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
ستاره سرخ 93
2 1
کلرمون فوت
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
ستاره سرخ 93
2
1
کلرمون فوت
Stade de la Vallée du Cher ۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
تور
0 1
لو هاور
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
1
لو هاور
| Stade de la Vallée du Cher
Stade Dominique Duvauchelle ۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
سرتیل
1 2
نیم
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade Dominique Duvauchelle
سرتیل
1
2
نیم
| Stade Dominique Duvauchelle
Stade du Hainaut ۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
والنسین
0 0
لاوال
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
0
لاوال
| Stade du Hainaut
۹ آبان ۱۳۹۴ 17:30
دیژون
3 1
استاد برست
۹ آبان ۱۳۹۴ 17:30
دیژون
3
1
استاد برست
Stade Marcel-Verchère ۹ آبان ۱۳۹۴ 17:30
بورگ آن برس
1 1
اوسر
۹ آبان ۱۳۹۴ 17:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
1
1
اوسر
| Stade Marcel-Verchère
Stade Bollaert-Delelis ۱۱ آبان ۱۳۹۴ 00:00
لانس
1 0
نانسی
۱۱ آبان ۱۳۹۴ 00:00
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
0
نانسی
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 14
Stade François Coty ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
آژاکسیو
2 0
بورگ آن برس
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade François Coty
آژاکسیو
2
0
بورگ آن برس
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
اوسر
1 2
لانس
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
2
لانس
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade René Gaillard ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
1 1
متز
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
1
متز
| Stade René Gaillard
Stade Gabriel Montpied ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
1 0
سرتیل
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
0
سرتیل
| Stade Gabriel Montpied
Parc des Sports ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
اویان
4 0
والنسین
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Parc des Sports
اویان
4
0
والنسین
| Parc des Sports
Stade des Costières ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
نیم
0 2
سوشو
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade des Costières
نیم
0
2
سوشو
| Stade des Costières
Stade Francis-Le Blé ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
استاد برست
3 0
تور
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
3
0
تور
| Stade Francis-Le Blé
Stade Francis Le Basser ۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
لاوال
0 1
لو هاور
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
0
1
لو هاور
| Stade Francis Le Basser
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 17:30
اف سی پاریس
0 1
ستاره سرخ 93
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 17:30
اف سی پاریس
0
1
ستاره سرخ 93
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 00:00
نانسی
3 1
دیژون
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 00:00
نانسی
3
1
دیژون
هفته 15
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
دیژون
4 1
کلرمون فوت
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
دیژون
4
1
کلرمون فوت
Stade de la Vallée du Cher ۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
تور
2 1
اویان
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
2
1
اویان
| Stade de la Vallée du Cher
Stade Dominique Duvauchelle ۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
سرتیل
0 3
نانسی
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Stade Dominique Duvauchelle
سرتیل
0
3
نانسی
| Stade Dominique Duvauchelle
Stade Saint-Symphorien ۳۰ آبان ۱۳۹۴ 17:30
متز
0 1
اوسر
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 17:30
Stade Saint-Symphorien
متز
0
1
اوسر
| Stade Saint-Symphorien
Stade Océane ۲ آذر ۱۳۹۴ 00:00
لو هاور
0 0
استاد برست
۲ آذر ۱۳۹۴ 00:00
Stade Océane
لو هاور
0
0
استاد برست
| Stade Océane
Stade Marcel-Verchère ۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بورگ آن برس
4 1
اف سی پاریس
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
4
1
اف سی پاریس
| Stade Marcel-Verchère
Stade Auguste-Bonal ۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
سوشو
0 0
لاوال
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
0
لاوال
| Stade Auguste-Bonal
Stade Bollaert-Delelis ۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
لانس
1 1
شاموآ نیور
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
1
شاموآ نیور
| Stade Bollaert-Delelis
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
ستاره سرخ 93
1 1
آژاکسیو
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
ستاره سرخ 93
1
1
آژاکسیو
Stade du Hainaut ۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
والنسین
2 2
نیم
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade du Hainaut
والنسین
2
2
نیم
| Stade du Hainaut
هفته 16
Stade François Coty ۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
آژاکسیو
1 1
لانس
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
1
لانس
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اوسر
3 1
سرتیل
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
3
1
سرتیل
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade René Gaillard ۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
0 0
ستاره سرخ 93
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
0
ستاره سرخ 93
| Stade René Gaillard
Stade Gabriel Montpied ۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
2 0
والنسین
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
0
والنسین
| Stade Gabriel Montpied
Parc des Sports ۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اویان
0 0
لاوال
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Parc des Sports
اویان
0
0
لاوال
| Parc des Sports
Stade Saint-Symphorien ۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
متز
5 0
بورگ آن برس
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade Saint-Symphorien
متز
5
0
بورگ آن برس
| Stade Saint-Symphorien
Stade des Costières ۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
نیم
2 1
تور
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade des Costières
نیم
2
1
تور
| Stade des Costières
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اف سی پاریس
0 3
دیژون
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اف سی پاریس
0
3
دیژون
Stade Francis-Le Blé ۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
استاد برست
1 0
سوشو
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
0
سوشو
| Stade Francis-Le Blé
۷ آذر ۱۳۹۴ 17:30
نانسی
3 1
لو هاور
۷ آذر ۱۳۹۴ 17:30
نانسی
3
1
لو هاور
هفته 17
Stade Bollaert-Delelis ۹ آذر ۱۳۹۴ 00:00
لانس
1 0
نیم
۹ آذر ۱۳۹۴ 00:00
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
0
نیم
| Stade Bollaert-Delelis
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:30
دیژون
0 0
اوسر
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:30
دیژون
0
0
اوسر
Stade Marcel-Verchère ۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:30
بورگ آن برس
2 1
شاموآ نیور
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
2
1
شاموآ نیور
| Stade Marcel-Verchère
Stade Auguste-Bonal ۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:30
سوشو
2 2
نانسی
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
2
2
نانسی
| Stade Auguste-Bonal
Stade Océane ۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:30
لو هاور
3 2
اویان
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:30
Stade Océane
لو هاور
3
2
اویان
| Stade Océane
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:30
ستاره سرخ 93
3 1
متز
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:30
ستاره سرخ 93
3
1
متز