لیگ 2 فرانسه

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
#
تیم
ب
پ
م
ش
ز
خ
تفا
امتیاز
1
پ پ ش پ پ
38
21
11
6
60
32
28
74
2
پ ش ش ش پ
38
20
10
8
62
36
26
70
3
ش م پ پ پ
38
19
8
11
52
37
15
65
4
پ پ پ پ ش
38
19
8
11
54
39
15
65
5
ش ش پ پ پ
38
18
10
10
43
38
5
64
6
پ ش ش ش پ
38
15
13
10
39
35
4
58
7
پ ش م پ ش
38
16
10
12
56
53
3
58
8
ش پ پ ش م
38
15
10
13
47
46
1
55
9
پ پ ش م ش
38
13
12
13
50
52
-2
51
10
ش پ ش ش ش
38
11
14
13
36
41
-5
47
11
ش م ش ش م
38
12
11
15
34
41
-7
47
12
ش م ش پ ش
38
13
8
17
47
59
-12
47
13
ش ش م پ پ
38
10
14
14
36
40
-4
44
14
پ م م م پ
38
9
17
12
35
42
-7
44
15
پ ش ش پ پ
38
9
15
14
34
36
-2
42
16
ش پ م پ پ
38
8
18
12
35
42
-7
42
17
ش م م ش ش
38
9
15
14
34
42
-8
42
18
ش م پ ش پ
38
9
12
17
41
41
0
39
19
پ م م ش ش
38
8
10
20
42
66
-24
34
20
ش م پ ش ش
38
4
18
16
32
51
-19
30
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
نانسی
دیژون
لو هاور
متز
ستاره سرخ ۹۳
لانس
کلرمون فوت
اوسر
نیم
تور
استاد برست
بورگ آن برس
والنسین
لاوال
سوشو
شاموآ نیور
آژاکسیو
اویان
سرتیل
اف سی پاریس
1 نانسی 3–1 3–1 2–2 2–0 1–0 3–1 0–1 3–4 0–0 3–0 3–1 1–0 1–0 1–0 1–1 3–0 1–0 1–0 3–2
2 دیژون 0–0 2–1 0–4 0–0 2–0 4–1 0–0 0–1 3–0 3–1 3–0 1–0 2–0 2–2 3–0 2–0 1–3 4–1 3–0
3 لو هاور 1–3 0–2 1–1 0–2 2–0 0–1 1–0 3–1 2–0 0–0 5–0 3–2 2–0 2–1 0–0 1–0 3–2 1–0 2–1
4 متز 0–0 1–2 0–1 2–0 0–0 2–2 0–1 1–2 2–1 2–2 5–0 2–0 1–0 1–0 2–0 3–2 2–1 2–1 2–1
5 ستاره سرخ ۹۳ 0–1 3–2 2–1 3–1 1–2 2–1 0–2 1–0 1–1 1–0 1–0 1–5 2–0 0–0 0–2 1–1 2–2 0–1 2–4
6 لانس 1–0 1–1 0–4 1–0 1–1 1–1 3–0 1–0 1–1 2–0 2–0 0–1 1–1 1–0 1–1 2–0 1–0 1–1 0–1
7 کلرمون فوت 1–2 2–3 2–1 2–1 0–2 2–2 1–2 1–0 0–1 2–0 3–2 2–0 4–1 0–0 2–1 2–1 4–1 1–0 1–1
8 اوسر 2–2 2–0 1–3 4–0 0–1 1–2 1–0 1–0 2–1 0–0 1–2 1–1 2–3 2–1 1–1 0–0 3–1 3–1 2–0
9 نیم 2–2 1–1 2–2 2–1 1–1 4–2 6–2 2–1 2–1 2–0 1–1 2–0 1–1 0–2 1–0 0–0 0–0 1–3 1–1
10 تور 2–5 1–0 0–1 2–0 0–0 0–1 1–1 3–1 1–2 2–1 0–1 1–0 1–1 1–0 1–2 1–1 2–1 1–2 0–0
11 استاد برست 1–1 0–0 0–0 1–1 0–1 2–1 1–2 0–0 2–0 3–0 2–1 1–2 0–0 1–0 1–1 1–0 0–2 2–1 1–0
12 بورگ آن برس 2–0 2–1 1–3 0–3 0–1 2–1 1–2 1–1 4–2 0–2 3–1 0–0 0–0 2–1 2–1 3–0 0–2 5–1 4–1
13 والنسین 1–0 1–3 0–1 2–1 0–0 0–1 1–2 0–0 2–2 0–0 0–1 1–1 0–0 2–2 0–0 1–1 1–0 2–2 1–1
14 لاوال 0–1 2–2 0–1 0–1 2–1 1–1 1–1 4–1 3–2 1–1 2–0 1–3 0–3 1–2 0–0 0–0 2–1 3–2 3–1
15 سوشو 2–2 0–1 1–0 0–1 1–2 0–0 2–0 2–3 0–0 0–0 2–1 1–1 1–0 0–0 2–3 3–0 1–0 0–3 1–1
16 شاموآ نیور 0–0 2–2 0–0 1–1 0–0 0–1 1–1 2–3 1–0 0–0 1–2 0–0 0–1 0–1 1–1 3–1 0–3 4–2 2–1
17 آژاکسیو 2–1 0–0 1–1 0–1 1–2 1–1 3–1 1–0 2–0 1–2 2–1 2–0 1–1 0–0 0–2 2–0 1–1 3–0 0–0
18 اویان 0–1 1–2 1–1 0–1 0–1 2–1 2–2 4–0 4–1 0–0 0–2 1–1 4–0 0–0 0–0 0–0 0–2 1–2 1–0
19 سرتیل 0–3 0–1 2–1 1–2 2–4 1–1 0–3 1–0 1–2 2–2 0–2 2–1 0–1 0–0 1–1 2–3 2–2 0–0 0–0
20 اف سی پاریس 1–1 0–3 3–0 1–2 0–1 0–1 0–0 2–2 0–0 1–3 1–1 2–0 1–4 1–1 0–0 1–1 0–0 0–0 2–2
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
211163860320017000000000000
201083862360017000000000000
198113852370016000000000000
198113854390014000000000000
1810103843380016000000000000
161012385653008000000000000
1513103839350015000000000000
1510133847460013000000000000
131213385052008000000000000
13817384759006000000000000
1211153834410014000000000000
1114133836410013000000000000
1014143836400012000000000000
915143834420013000000000000
912173841410013000000000000
915143834360015000000000000
917123835420011000000000000
818123835420011000000000000
81020384266006000000000000
418163832510011000000000000
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۰ مرداد ۱۳۹۳ 22:30
والنسین
0 0
شاموآ نیور
۱۰ مرداد ۱۳۹۳ 22:30
والنسین
0
0
شاموآ نیور
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
0 0
دیژون
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
0
0
دیژون
| Stade François Coty
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
0 0
استاد برست
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
0
0
استاد برست
| Stade de l'Abbé Deschamps
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
0 1
والنسین
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
0
1
والنسین
| Stade René Gaillard
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
0 0
سوشو
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
0
0
سوشو
| Stade Gabriel Montpied
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
1 3
لو هاور
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
1
3
لو هاور
| Stade Jean Laville
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
نیم
0 0
اویان
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
نیم
0
0
اویان
| Stade des Costières
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1 1
لاوال
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1
1
لاوال
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 1
سرتیل
۹ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0
1
سرتیل
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
متز
0 0
لانس
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
متز
0
0
لانس
| Stade Saint-Symphorien
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
نانسی
0 0
تور
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
نانسی
0
0
تور
هفته 2
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
3 0
شاموآ نیور
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
3
0
شاموآ نیور
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اویان
2 2
کلرمون فوت
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اویان
2
2
کلرمون فوت
| Parc des Sports
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
0 1
متز
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
0
1
متز
| Stade Auguste-Bonal
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
1 0
آژاکسیو
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
1
0
آژاکسیو
| Stade Océane
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
استاد برست
2 0
نیم
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
استاد برست
2
0
نیم
| Stade Francis-Le Blé
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
0 1
نانسی
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
0
1
نانسی
| Stade Francis Le Basser
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
تور
0 0
اف سی پاریس
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
تور
0
0
اف سی پاریس
| Stade de la Vallée du Cher
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
2 1
بورگ آن برس
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
2
1
بورگ آن برس
| Stade Dominique Duvauchelle
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
0 0
اوسر
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
0
0
اوسر
| Stade du Hainaut
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
لانس
1 1
ستاره سرخ ۹۳
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
لانس
1
1
ستاره سرخ ۹۳
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 3
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
1 1
اویان
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
1
1
اویان
| Stade François Coty
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
2 3
لاوال
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
2
3
لاوال
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
1 1
سوشو
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
1
1
سوشو
| Stade René Gaillard
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
1 0
نیم
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
1
0
نیم
| Stade Gabriel Montpied
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
2 1
دیژون
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
2
1
دیژون
| Stade Jean Laville
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
3 0
لو هاور
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
3
0
لو هاور
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1 1
سرتیل
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1
1
سرتیل
| Stade Bollaert-Delelis
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1 1
تور
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1
1
تور
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
نانسی
3 0
استاد برست
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
نانسی
3
0
استاد برست
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
متز
2 0
والنسین
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
متز
2
0
والنسین
| Stade Saint-Symphorien
هفته 4
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
2 0
لانس
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
2
0
لانس
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اویان
0 0
شاموآ نیور
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اویان
0
0
شاموآ نیور
| Parc des Sports
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
1 1
اف سی پاریس
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
1
1
اف سی پاریس
| Stade Auguste-Bonal
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
0 1
کلرمون فوت
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
0
1
کلرمون فوت
| Stade Océane
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
استاد برست
1 0
آژاکسیو
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
استاد برست
1
0
آژاکسیو
| Stade Francis-Le Blé
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
2 1
ستاره سرخ ۹۳
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
2
1
ستاره سرخ ۹۳
| Stade Francis Le Basser
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
تور
3 1
اوسر
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
تور
3
1
اوسر
| Stade de la Vallée du Cher
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
1 2
متز
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
1
2
متز
| Stade Dominique Duvauchelle
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
1 1
بورگ آن برس
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
1
1
بورگ آن برس
| Stade du Hainaut
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
نیم
2 2
نانسی
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 16:30
نیم
2
2
نانسی
| Stade des Costières
هفته 5
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
1 2
تور
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
1
2
تور
| Stade François Coty
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
1 0
نیم
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
1
0
نیم
| Stade de l'Abbé Deschamps
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
0 1
لاوال
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
0
1
لاوال
| Stade René Gaillard
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
1 2
نانسی
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
1
2
نانسی
| Stade Gabriel Montpied
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
4 1
سرتیل
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
4
1
سرتیل
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
2 1
سوشو
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
2
1
سوشو
| Stade Jean Laville
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1 1
استاد برست
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1
1
استاد برست
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1 5
والنسین
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1
5
والنسین
۷ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
متز
2 1
اویان
۷ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
متز
2
1
اویان
| Stade Saint-Symphorien
۹ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
لانس
0 4
لو هاور
۹ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
لانس
0
4
لو هاور
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 6
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
1 1
شاموآ نیور
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
1
1
شاموآ نیور
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
1 1
اف سی پاریس
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
1
1
اف سی پاریس
| Stade Gabriel Montpied
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اویان
4 0
اوسر
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اویان
4
0
اوسر
| Parc des Sports
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
0 3
سرتیل
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
0
3
سرتیل
| Stade Auguste-Bonal
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
0 2
ستاره سرخ ۹۳
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
0
2
ستاره سرخ ۹۳
| Stade Océane
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
نیم
0 0
آژاکسیو
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
نیم
0
0
آژاکسیو
| Stade des Costières
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
0 1
متز
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
0
1
متز
| Stade Francis Le Basser
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
تور
0 1
بورگ آن برس
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
تور
0
1
بورگ آن برس
| Stade de la Vallée du Cher
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
والنسین
1 3
دیژون
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
والنسین
1
3
دیژون
| Stade du Hainaut
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
استاد برست
2 1
لانس
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
استاد برست
2
1
لانس
| Stade Francis-Le Blé
هفته 7
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
0 0
لاوال
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
0
0
لاوال
| Stade François Coty
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
1 0
کلرمون فوت
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
1
0
کلرمون فوت
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
1 0
نیم
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
1
0
نیم
| Stade René Gaillard
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
2 1
لو هاور
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
دیژون
2
1
لو هاور
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
3 1
استاد برست
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
3
1
استاد برست
| Stade Jean Laville
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
متز
0 0
نانسی
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
متز
0
0
نانسی
| Stade Saint-Symphorien
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1 1
تور
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1
1
تور
| Stade Bollaert-Delelis
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 0
سوشو
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0
0
سوشو
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
0 1
والنسین
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
0
1
والنسین
| Stade Dominique Duvauchelle
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
اف سی پاریس
0 0
اویان
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 16:30
اف سی پاریس
0
0
اویان
هفته 8
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
والنسین
0 1
لانس
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
والنسین
0
1
لانس
| Stade du Hainaut
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
نانسی
0 1
اوسر
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
نانسی
0
1
اوسر
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
2 1
آژاکسیو
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
2
1
آژاکسیو
| Stade Gabriel Montpied
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
اویان
0 1
ستاره سرخ ۹۳
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
اویان
0
1
ستاره سرخ ۹۳
| Parc des Sports
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
سوشو
0 1
دیژون
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
سوشو
0
1
دیژون
| Stade Auguste-Bonal
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
لو هاور
1 1
متز
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
لو هاور
1
1
متز
| Stade Océane
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
نیم
1 1
اف سی پاریس
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
نیم
1
1
اف سی پاریس
| Stade des Costières
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
استاد برست
1 1
شاموآ نیور
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
استاد برست
1
1
شاموآ نیور
| Stade Francis-Le Blé
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
لاوال
1 3
بورگ آن برس
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
لاوال
1
3
بورگ آن برس
| Stade Francis Le Basser
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
تور
1 2
سرتیل
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
تور
1
2
سرتیل
| Stade de la Vallée du Cher
هفته 9
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1 0
سوشو
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1
0
سوشو
| Stade Bollaert-Delelis
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1 0
استاد برست
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1
0
استاد برست
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
2 1
لو هاور
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
2
1
لو هاور
| Stade Dominique Duvauchelle
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
0 0
تور
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
0
0
تور
| Stade du Hainaut
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
1 0
اوسر
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
1
0
اوسر
| Stade François Coty
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
1 1
کلرمون فوت
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
1
1
کلرمون فوت
| Stade René Gaillard
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
0 2
اویان
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
0
2
اویان
| Stade Marcel-Verchère
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
متز
1 2
نیم
۳ مهر ۱۳۹۴ 22:30
متز
1
2
نیم
| Stade Saint-Symphorien
۴ مهر ۱۳۹۴ 16:30
دیژون
2 0
لاوال
۴ مهر ۱۳۹۴ 16:30
دیژون
2
0
لاوال
۶ مهر ۱۳۹۴ 23:00
اف سی پاریس
1 1
نانسی
۶ مهر ۱۳۹۴ 23:00
اف سی پاریس
1
1
نانسی
هفته 10
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
2 0
اف سی پاریس
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
2
0
اف سی پاریس
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
3 0
آژاکسیو
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
3
0
آژاکسیو
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
3 2
بورگ آن برس
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
کلرمون فوت
3
2
بورگ آن برس
| Stade Gabriel Montpied
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اویان
2 1
لانس
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اویان
2
1
لانس
| Parc des Sports
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
1 0
والنسین
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
1
0
والنسین
| Stade Auguste-Bonal
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
0 0
شاموآ نیور
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
0
0
شاموآ نیور
| Stade Océane
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
نیم
1 1
ستاره سرخ ۹۳
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
نیم
1
1
ستاره سرخ ۹۳
| Stade des Costières
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
3 2
سرتیل
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
3
2
سرتیل
| Stade Francis Le Basser
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 16:30
استاد برست
1 1
متز
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 16:30
استاد برست
1
1
متز
| Stade Francis-Le Blé
۱۳ مهر ۱۳۹۴ 23:00
تور
1 0
دیژون
۱۳ مهر ۱۳۹۴ 23:00
تور
1
0
دیژون
| Stade de la Vallée du Cher
هفته 11
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
2 3
اوسر
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
شاموآ نیور
2
3
اوسر
| Stade René Gaillard
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
4 2
نیم
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
بورگ آن برس
4
2
نیم
| Stade Marcel-Verchère
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
متز
2 2
کلرمون فوت
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
متز
2
2
کلرمون فوت
| Stade Saint-Symphorien
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
0 0
تور
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سوشو
0
0
تور
| Stade Auguste-Bonal
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
0 0
آژاکسیو
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
0
0
آژاکسیو
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 1
نانسی
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0
1
نانسی
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
0 2
استاد برست
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
سرتیل
0
2
استاد برست
| Stade Dominique Duvauchelle
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
0 1
لو هاور
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
والنسین
0
1
لو هاور
| Stade du Hainaut
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 16:30
دیژون
1 3
اویان
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 16:30
دیژون
1
3
اویان
۲۷ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1 1
لاوال
۲۷ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لانس
1
1
لاوال
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 12
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
0 1
متز
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
آژاکسیو
0
1
متز
| Stade François Coty
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
0 1
ستاره سرخ ۹۳
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
اوسر
0
1
ستاره سرخ ۹۳
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
3 1
بورگ آن برس
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
نانسی
3
1
بورگ آن برس
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
اویان
1 2
سرتیل
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
اویان
1
2
سرتیل
| Parc des Sports
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
2 1
سوشو
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لو هاور
2
1
سوشو
| Stade Océane
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1 1
شاموآ نیور
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
اف سی پاریس
1
1
شاموآ نیور
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
استاد برست
1 2
والنسین
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
استاد برست
1
2
والنسین
| Stade Francis-Le Blé
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
1 1
تور
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لاوال
1
1
تور
| Stade Francis Le Basser
۲ آبان ۱۳۹۴ 16:30
نیم
1 1
دیژون
۲ آبان ۱۳۹۴ 16:30
نیم
1
1
دیژون
| Stade des Costières
۴ آبان ۱۳۹۴ 23:00
کلرمون فوت
2 2
لانس
۴ آبان ۱۳۹۴ 23:00
کلرمون فوت
2
2
لانس
| Stade Gabriel Montpied
هفته 13
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
3 1
آژاکسیو
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
3
1
آژاکسیو
| Stade René Gaillard
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
متز
2 1
اف سی پاریس
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
متز
2
1
اف سی پاریس
| Stade Saint-Symphorien
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
سوشو
1 0
اویان
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
سوشو
1
0
اویان
| Stade Auguste-Bonal
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
ستاره سرخ ۹۳
2 1
کلرمون فوت
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
ستاره سرخ ۹۳
2
1
کلرمون فوت
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
تور
0 1
لو هاور
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
تور
0
1
لو هاور
| Stade de la Vallée du Cher
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
سرتیل
1 2
نیم
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
سرتیل
1
2
نیم
| Stade Dominique Duvauchelle
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
والنسین
0 0
لاوال
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
والنسین
0
0
لاوال
| Stade du Hainaut
۹ آبان ۱۳۹۴ 17:30
دیژون
3 1
استاد برست
۹ آبان ۱۳۹۴ 17:30
دیژون
3
1
استاد برست
۹ آبان ۱۳۹۴ 17:30
بورگ آن برس
1 1
اوسر
۹ آبان ۱۳۹۴ 17:30
بورگ آن برس
1
1
اوسر
| Stade Marcel-Verchère
۱۲ آبان ۱۳۹۴ 00:00
لانس
1 0
نانسی
۱۲ آبان ۱۳۹۴ 00:00
لانس
1
0
نانسی
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 14
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
آژاکسیو
2 0
بورگ آن برس
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
آژاکسیو
2
0
بورگ آن برس
| Stade François Coty
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
اوسر
1 2
لانس
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
اوسر
1
2
لانس
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
1 1
متز
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
1
1
متز
| Stade René Gaillard
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
1 0
سرتیل
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
1
0
سرتیل
| Stade Gabriel Montpied
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
اویان
4 0
والنسین
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
اویان
4
0
والنسین
| Parc des Sports
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
نیم
0 2
سوشو
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
نیم
0
2
سوشو
| Stade des Costières
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
استاد برست
3 0
تور
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
استاد برست
3
0
تور
| Stade Francis-Le Blé
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
لاوال
0 1
لو هاور
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
لاوال
0
1
لو هاور
| Stade Francis Le Basser
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 17:30
اف سی پاریس
0 1
ستاره سرخ ۹۳
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 17:30
اف سی پاریس
0
1
ستاره سرخ ۹۳
۱۹ آبان ۱۳۹۴ 00:00
نانسی
3 1
دیژون
۱۹ آبان ۱۳۹۴ 00:00
نانسی
3
1
دیژون
هفته 15
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
دیژون
4 1
کلرمون فوت
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
دیژون
4
1
کلرمون فوت
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
تور
2 1
اویان
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
تور
2
1
اویان
| Stade de la Vallée du Cher
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
سرتیل
0 3
نانسی
۲۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
سرتیل
0
3
نانسی
| Stade Dominique Duvauchelle
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 17:30
متز
0 1
اوسر
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 17:30
متز
0
1
اوسر
| Stade Saint-Symphorien
۳ آذر ۱۳۹۴ 00:00
لو هاور
0 0
استاد برست
۳ آذر ۱۳۹۴ 00:00
لو هاور
0
0
استاد برست
| Stade Océane
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بورگ آن برس
4 1
اف سی پاریس
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بورگ آن برس
4
1
اف سی پاریس
| Stade Marcel-Verchère
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
سوشو
0 0
لاوال
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
سوشو
0
0
لاوال
| Stade Auguste-Bonal
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
لانس
1 1
شاموآ نیور
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
لانس
1
1
شاموآ نیور
| Stade Bollaert-Delelis
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
ستاره سرخ ۹۳
1 1
آژاکسیو
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
ستاره سرخ ۹۳
1
1
آژاکسیو
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
والنسین
2 2
نیم
۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
والنسین
2
2
نیم
| Stade du Hainaut
هفته 16
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
آژاکسیو
1 1
لانس
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
آژاکسیو
1
1
لانس
| Stade François Coty
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اوسر
3 1
سرتیل
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اوسر
3
1
سرتیل
| Stade de l'Abbé Deschamps
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
0 0
ستاره سرخ ۹۳
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
0
0
ستاره سرخ ۹۳
| Stade René Gaillard
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
2 0
والنسین
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
2
0
والنسین
| Stade Gabriel Montpied
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اویان
0 0
لاوال
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اویان
0
0
لاوال
| Parc des Sports
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
متز
5 0
بورگ آن برس
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
متز
5
0
بورگ آن برس
| Stade Saint-Symphorien
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
نیم
2 1
تور
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
نیم
2
1
تور
| Stade des Costières
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اف سی پاریس
0 3
دیژون
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اف سی پاریس
0
3
دیژون
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
استاد برست
1 0
سوشو
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
استاد برست
1
0
سوشو
| Stade Francis-Le Blé
۷ آذر ۱۳۹۴ 17:30
نانسی
3 1
لو هاور
۷ آذر ۱۳۹۴ 17:30
نانسی
3
1
لو هاور
هفته 17
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:00
لانس
1 0
نیم
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 00:00
لانس
1
0
نیم
| Stade Bollaert-Delelis
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
دیژون
0 0
اوسر
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
دیژون
0
0
اوسر
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
بورگ آن برس
2 1
شاموآ نیور
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
بورگ آن برس
2
1
شاموآ نیور
| Stade Marcel-Verchère
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
سوشو
2 2
نانسی
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
سوشو
2
2
نانسی
| Stade Auguste-Bonal
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
لو هاور
3 2
اویان
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
لو هاور
3
2
اویان
| Stade Océane
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
ستاره سرخ ۹۳
3 1
متز
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
ستاره سرخ ۹۳
3
1
متز
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
لاوال
2 0
استاد برست
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
لاوال
2
0
استاد برست
| Stade Francis Le Basser
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
تور
1 1
کلرمون فوت
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
تور
1
1
کلرمون فوت
| Stade de la Vallée du Cher
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
سرتیل
0 0
اف سی پاریس
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
سرتیل
0
0
اف سی پاریس
| Stade Dominique Duvauchelle
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
والنسین
1 1
آژاکسیو
۱۱ آذر ۱۳۹۴ 00:30
والنسین
1
1
آژاکسیو
| Stade du Hainaut
هفته 18
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
آژاکسیو
3 0
سرتیل
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
آژاکسیو
3
0
سرتیل
| Stade François Coty
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اوسر
2 1
سوشو
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اوسر
2
1
سوشو
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
0 0
تور
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
شاموآ نیور
0
0
تور
| Stade René Gaillard
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
4 1
لاوال
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
کلرمون فوت
4
1
لاوال
| Stade Gabriel Montpied
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اویان
0 2
استاد برست
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اویان
0
2
استاد برست
| Parc des Sports
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بورگ آن برس
0 1