لیگ 2 فرانسه

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
#
تیم
ب
پ
م
ش
ز
خ
تفا
امتیاز
1
پ پ م م پ
38
19
10
9
63
47
16
67
2
م پ پ پ پ
38
19
9
10
59
43
16
66
3
پ پ پ پ پ
38
19
9
10
56
38
18
66
4
ش پ م پ پ
38
18
11
9
59
40
19
65
5
ش ش ش پ پ
38
19
8
11
58
44
14
65
6
م ش پ پ پ
38
17
13
8
58
40
18
64
7
م پ ش ش ش
38
14
13
11
42
39
3
55
8
پ ش م پ پ
38
14
12
12
39
31
8
54
9
پ پ ش ش ش
38
13
12
13
47
51
-4
51
10
ش ش م م ش
38
12
13
13
45
57
-12
49
11
پ ش پ ش پ
38
13
9
16
47
58
-11
48
12
ش پ ش م ش
38
11
13
14
38
43
-5
46
13
م ش ش م پ
38
11
13
14
46
48
-2
46
14
پ ش م م ش
38
10
15
13
44
44
0
45
15
ش ش پ ش ش
38
11
11
16
49
58
-9
44
16
م پ پ ش ش
38
10
13
15
55
60
-5
43
17
م پ ش م پ
38
11
10
17
28
40
-12
43
18
ش پ پ م ش
38
11
9
18
41
54
-13
42
19
پ ش م م ش
38
8
12
18
36
56
-20
36
20
ش ش ش ش ش
38
5
15
18
33
52
-19
30
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
استراتبورگ
تروا
آمین
لانس
استاد برست
نیم
استاد رنس
لو هاور
گازالک آژاکسیو
شاموآ نیور
آژاکسیو
سوشو
کلرمون فوت
والنسین
بورگ آن برس
تور
اوسر
اورلئان
ستاره سرخ ۹۳
لاوال
1 استراتبورگ 2–0 1–0 3–1 4–1 1–1 1–2 2–0 2–0 3–0 4–2 2–0 0–2 2–4 2–1 4–2 2–1 3–2 0–0 1–0
2 تروا 4–0 4–0 1–1 1–0 0–0 2–0 2–1 1–0 1–1 1–2 1–3 1–0 2–0 1–0 3–1 1–1 4–2 3–2 1–0
3 آمین 4–3 0–1 2–1 3–0 1–2 1–1 2–0 4–0 2–0 2–1 0–1 0–1 0–0 2–1 3–1 0–0 0–2 0–0 3–0
4 لانس 1–1 0–0 0–1 0–2 1–3 1–1 1–0 2–1 3–1 1–1 2–1 3–1 2–0 1–1 2–2 0–1 4–2 2–0 2–0
5 استاد برست 2–1 2–1 2–3 1–2 2–3 2–1 2–0 6–2 2–3 1–2 2–0 0–2 3–2 0–0 1–1 1–0 2–1 0–1 3–0
6 نیم 2–2 2–2 2–3 0–2 1–2 3–0 0–0 1–1 3–0 3–1 0–0 1–1 1–0 0–0 1–1 0–1 2–0 2–0 0–0
7 استاد رنس 1–1 2–0 1–2 0–2 1–1 1–1 1–0 2–0 1–0 3–0 0–1 2–1 0–0 1–0 1–1 3–0 0–2 2–1 0–2
8 لو هاور 0–1 1–3 0–0 1–0 1–1 1–0 1–1 1–2 0–0 2–0 2–1 0–1 2–2 3–0 0–2 1–0 4–1 1–1 2–0
9 گازالک آژاکسیو 1–1 3–1 1–1 0–4 0–0 0–2 1–1 1–1 1–0 4–1 0–1 4–4 1–0 2–3 2–2 2–0 2–0 2–1 1–1
10 شاموآ نیور 2–2 3–2 2–1 0–0 0–3 1–3 0–3 1–1 0–0 1–1 2–0 2–1 2–1 3–2 1–4 1–0 1–0 2–3 2–2
11 آژاکسیو 2–0 2–1 1–1 3–6 1–1 1–2 1–0 0–0 1–0 3–1 0–0 2–1 3–2 3–1 3–2 2–0 1–0 1–2 1–3
12 سوشو 1–2 2–3 1–2 1–0 2–2 2–1 1–1 0–1 1–2 2–2 1–0 3–3 0–0 1–1 2–1 0–1 0–0 2–0 1–1
13 کلرمون فوت 0–0 1–1 1–0 1–1 1–1 2–3 0–1 1–3 3–1 0–1 2–1 1–2 1–0 2–3 0–0 0–1 3–0 0–0 1–1
14 والنسین 2–1 2–0 1–1 1–2 0–1 2–3 0–0 0–0 0–0 3–1 1–1 2–1 2–0 3–3 0–4 0–0 4–0 0–0 2–0
15 بورگ آن برس 0–0 2–4 2–4 0–0 1–2 0–1 1–0 2–1 1–0 2–2 3–2 0–1 1–1 0–2 3–2 2–4 0–0 4–1 0–0
16 تور 1–3 0–0 0–3 2–3 0–1 1–3 1–1 0–4 0–3 0–0 0–0 3–1 3–0 4–1 0–2 2–1 3–1 3–1 1–1
17 اوسر 0–2 2–3 1–0 1–1 3–1 2–0 1–2 0–1 1–2 0–4 1–0 0–0 0–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–0 2–0
18 اورلئان 3–1 1–1 1–2 2–1 0–1 2–1 2–2 0–1 1–1 1–1 2–0 1–0 2–2 0–2 1–0 0–0 0–0 4–0 2–1
19 ستاره سرخ ۹۳ 1–1 1–2 0–1 2–3 0–3 3–3 0–1 0–0 0–3 0–1 2–0 1–1 1–3 2–2 4–1 3–1 0–0 1–0 1–0
20 لاوال 1–2 1–0 2–2 0–1 0–1 1–2 5–2 0–2 0–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–0 2–4 1–3 0–0 3–1 1–1
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
1910938634758712152469652941400000000
1991038563855612155476623281490000000
1981138584449013159315793121510000000
199103859435771312437456199890000000
1811938594054311189423513101320000000
17138385840641112180355573261410000000
14131138423972612147432653011140000000
14121238393159217146355772681140000000
139163847587048107387782331000000000
13121338475155610126354652421060000000
12131338455775710119324722401120000000
1110173828405831512737852256970000000
11131438464852611128407462781190000000
1191838415455411153349762431030000000
1113143838435521213740963237980000000
1111163849585421011235190208980000000
10151338444464315126371462471070000000
101315385560619894388522591350000000
8121838365652710133404742771290000000
51518383352575611936562227870000000
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 49 0 0 49
2 54 0 2 64
3 58 3 0 64
4 55 0 2 65
5 59 1 1 66
6 54 0 3 69
7 52 4 2 70
8 55 1 3 72
9 64 1 2 76
10 55 3 3 76
11 57 2 3 76
12 52 2 5 81
13 58 4 3 81
14 55 1 5 82
15 70 2 2 84
16 57 2 5 86
17 72 4 2 90
18 61 4 5 94
19 75 3 4 101
20 64 4 7 107
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
0 0
استراتبورگ
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
0
0
استراتبورگ
| Stade Marcel-Verchère
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 3
سوشو
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1
3
سوشو
| Stade de l'Aube
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
استاد برست
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
0
استاد برست
| Stade Ange Casanova
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
نیم
0 0
لاوال
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
نیم
0
0
لاوال
| Stade des Costières
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
0 0
لانس
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
0
0
لانس
| Stade René Gaillard
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
0 1
لو هاور
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
0
1
لو هاور
| Stade de la Source
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تور
0 0
آژاکسیو
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تور
0
0
آژاکسیو
| Stade de la Vallée du Cher
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
2 0
کلرمون فوت
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
2
0
کلرمون فوت
| Stade du Hainaut
۹ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
ستاره سرخ ۹۳
0 0
اوسر
۹ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
ستاره سرخ ۹۳
0
0
اوسر
۱۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
آمین
1 1
استاد رنس
۱۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
آمین
1
1
استاد رنس
هفته 2
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
2 1
تروا
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
2
1
تروا
| Stade François Coty
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
1 2
گازالک آژاکسیو
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
1
2
گازالک آژاکسیو
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
0 0
ستاره سرخ ۹۳
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
0
0
ستاره سرخ ۹۳
| Stade Gabriel Montpied
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
1 1
شاموآ نیور
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
1
1
شاموآ نیور
| Stade Francis Le Basser
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لو هاور
1 0
نیم
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لو هاور
1
0
نیم
| Stade Océane
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لانس
2 2
تور
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لانس
2
2
تور
| Stade Bollaert-Delelis
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
1 0
بورگ آن برس
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
1
0
بورگ آن برس
| Stade Auguste-Delaune II
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
0 0
والنسین
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
0
0
والنسین
| Stade Auguste-Bonal
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استاد برست
2 1
اورلئان
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استاد برست
2
1
اورلئان
| Stade Francis-Le Blé
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
استراتبورگ
1 0
آمین
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
استراتبورگ
1
0
آمین
| Stade de la Meinau
هفته 3
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
آمین
2 0
شاموآ نیور
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
آمین
2
0
شاموآ نیور
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2 4
اوسر
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2
4
اوسر
| Stade Marcel-Verchère
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
1 2
سوشو
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
1
2
سوشو
| Stade Gabriel Montpied
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 0
لاوال
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1
0
لاوال
| Stade de l'Aube
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لو هاور
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
1
1
لو هاور
| Stade Ange Casanova
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
2 0
آژاکسیو
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
2
0
آژاکسیو
| Stade de la Source
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 3
استاد برست
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0
3
استاد برست
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تور
1 3
استراتبورگ
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تور
1
3
استراتبورگ
| Stade de la Vallée du Cher
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
والنسین
0 0
استاد رنس
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
والنسین
0
0
استاد رنس
| Stade du Hainaut
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
نیم
0 2
لانس
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
نیم
0
2
لانس
| Stade des Costières
هفته 4
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
3 1
بورگ آن برس
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
3
1
بورگ آن برس
| Stade François Coty
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
0 1
کلرمون فوت
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
0
1
کلرمون فوت
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
0 1
گازالک آژاکسیو
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
0
1
گازالک آژاکسیو
| Stade Francis Le Basser
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لو هاور
1 3
تروا
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لو هاور
1
3
تروا
| Stade Océane
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
1 4
تور
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
1
4
تور
| Stade René Gaillard
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
0 0
اورلئان
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
0
0
اورلئان
| Stade Auguste-Bonal
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استاد برست
3 2
والنسین
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استاد برست
3
2
والنسین
| Stade Francis-Le Blé
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استراتبورگ
1 1
نیم
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استراتبورگ
1
1
نیم
| Stade de la Meinau
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
لانس
0 1
آمین
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
لانس
0
1
آمین
| Stade Bollaert-Delelis
۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
استاد رنس
2 1
ستاره سرخ ۹۳
۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
استاد رنس
2
1
ستاره سرخ ۹۳
| Stade Auguste-Delaune II
هفته 5
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2 2
شاموآ نیور
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2
2
شاموآ نیور
| Stade Marcel-Verchère
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
2 1
آژاکسیو
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
2
1
آژاکسیو
| Stade Gabriel Montpied
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 1
لانس
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1
1
لانس
| Stade de l'Aube
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
استراتبورگ
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
1
1
استراتبورگ
| Stade Ange Casanova
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
نیم
2 3
آمین
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
نیم
2
3
آمین
| Stade des Costières
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
0 0
اوسر
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
0
0
اوسر
| Stade de la Source
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تور
1 1
استاد رنس
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تور
1
1
استاد رنس
| Stade de la Vallée du Cher
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
2 0
لاوال
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
2
0
لاوال
| Stade du Hainaut
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
ستاره سرخ ۹۳
0 0
لو هاور
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
ستاره سرخ ۹۳
0
0
لو هاور
۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
سوشو
2 2
استاد برست
۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
سوشو
2
2
استاد برست
| Stade Auguste-Bonal
هفته 6
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
2 0
گازالک آژاکسیو
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
2
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Auguste-Delaune II
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
استاد برست
0 2
کلرمون فوت
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
استاد برست
0
2
کلرمون فوت
| Stade Francis-Le Blé
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1 2
ستاره سرخ ۹۳
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1
2
ستاره سرخ ۹۳
| Stade François Coty
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
آمین
3 1
تور
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
آمین
3
1
تور
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
0 0
سوشو
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
0
0
سوشو
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
3 1
اورلئان
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
3
1
اورلئان
| Stade Francis Le Basser
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
لانس
1 1
بورگ آن برس
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
لانس
1
1
بورگ آن برس
| Stade Bollaert-Delelis
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
1 3
نیم
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
1
3
نیم
| Stade René Gaillard
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
لو هاور
2 2
والنسین
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
لو هاور
2
2
والنسین
| Stade Océane
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
استراتبورگ
2 0
تروا
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
استراتبورگ
2
0
تروا
| Stade de la Meinau
هفته 7
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2 1
لو هاور
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2
1
لو هاور
| Stade Marcel-Verchère
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
1 1
لانس
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
1
1
لانس
| Stade Gabriel Montpied
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 1
شاموآ نیور
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1
1
شاموآ نیور
| Stade de l'Aube
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
3 1
استراتبورگ
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
3
1
استراتبورگ
| Stade de la Source
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1 0
لاوال
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1
0
لاوال
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
1 1
استاد رنس
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
1
1
استاد رنس
| Stade Auguste-Bonal
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تور
1 3
نیم
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تور
1
3
نیم
| Stade de la Vallée du Cher
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
1 1
آژاکسیو
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
1
1
آژاکسیو
| Stade du Hainaut
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:45
استاد برست
1 0
اوسر
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:45
استاد برست
1
0
اوسر
| Stade Francis-Le Blé
۶ مهر ۱۳۹۵ 21:00
گازالک آژاکسیو
1 1
آمین
۶ مهر ۱۳۹۵ 21:00
گازالک آژاکسیو
1
1
آمین
| Stade Ange Casanova
هفته 8
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
استراتبورگ
0 0
ستاره سرخ ۹۳
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
استراتبورگ
0
0
ستاره سرخ ۹۳
| Stade de la Meinau
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
آژاکسیو
2 0
اوسر
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
آژاکسیو
2
0
اوسر
| Stade François Coty
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0 0
والنسین
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0
0
والنسین
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
لاوال
1 1
سوشو
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
لاوال
1
1
سوشو
| Stade Francis Le Basser
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
لو هاور
1 1
استاد برست
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
لو هاور
1
1
استاد برست
| Stade Océane
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
لانس
4 2
اورلئان
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
لانس
4
2
اورلئان
| Stade Bollaert-Delelis
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
نیم
2 2
تروا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
نیم
2
2
تروا
| Stade des Costières
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
شاموآ نیور
0 0
گازالک آژاکسیو
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
شاموآ نیور
0
0
گازالک آژاکسیو
| Stade René Gaillard
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
استاد رنس
2 1
کلرمون فوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
استاد رنس
2
1
کلرمون فوت
| Stade Auguste-Delaune II
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
تور
0 2
بورگ آن برس
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
تور
0
2
بورگ آن برس
| Stade de la Vallée du Cher
هفته 9
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
0 1
لو هاور
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
0
1
لو هاور
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
0 0
لاوال
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
0
0
لاوال
| Stade Marcel-Verchère
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
0 0
استراتبورگ
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
0
0
استراتبورگ
| Stade Gabriel Montpied
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تروا
3 1
تور
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تروا
3
1
تور
| Stade de l'Aube
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 2
نیم
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
2
نیم
| Stade Ange Casanova
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
1 2
آمین
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
1
2
آمین
| Stade de la Source
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 1
شاموآ نیور
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0
1
شاموآ نیور
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
1 0
آژاکسیو
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
1
0
آژاکسیو
| Stade Auguste-Bonal
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
والنسین
1 2
لانس
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
والنسین
1
2
لانس
| Stade du Hainaut
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:00
استاد برست
2 1
استاد رنس
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:00
استاد برست
2
1
استاد رنس
| Stade Francis-Le Blé
هفته 10
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1 1
استاد برست
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1
1
استاد برست
| Stade François Coty
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
آمین
0 1
تروا
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
آمین
0
1
تروا
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
1 1
کلرمون فوت
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
1
1
کلرمون فوت
| Stade Francis Le Basser
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لانس
2 0
ستاره سرخ ۹۳
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لانس
2
0
ستاره سرخ ۹۳
| Stade Bollaert-Delelis
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
نیم
0 0
بورگ آن برس
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
نیم
0
0
بورگ آن برس
| Stade des Costières
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
1 0
اورلئان
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
1
0
اورلئان
| Stade René Gaillard
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
3 0
اوسر
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
3
0
اوسر
| Stade Auguste-Delaune II
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تور
0 3
گازالک آژاکسیو
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تور
0
3
گازالک آژاکسیو
| Stade de la Vallée du Cher
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
استراتبورگ
2 4
والنسین
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
استراتبورگ
2
4
والنسین
| Stade de la Meinau
۱۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
لو هاور
2 1
سوشو
۱۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
لو هاور
2
1
سوشو
| Stade Océane
هفته 11
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1 0
استاد رنس
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1
0
استاد رنس
| Stade François Coty
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
2 0
لاوال
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
2
0
لاوال
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2 4
آمین
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2
4
آمین
| Stade Marcel-Verchère
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
1 3
لو هاور
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
1
3
لو هاور
| Stade Gabriel Montpied
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 0
گازالک آژاکسیو
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1
0
گازالک آژاکسیو
| Stade de l'Aube
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
0 0
تور
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
0
0
تور
| Stade de la Source
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
3 3
نیم
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
3
3
نیم
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
3 1
شاموآ نیور
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
3
1
شاموآ نیور
| Stade du Hainaut
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
استاد برست
2 1
استراتبورگ
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
استاد برست
2
1
استراتبورگ
| Stade Francis-Le Blé
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 23:00
سوشو
1 0
لانس
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 23:00
سوشو
1
0
لانس
| Stade Auguste-Bonal
هفته 12
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 0
بورگ آن برس
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1
0
بورگ آن برس
| Stade de l'Aube
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 0
اورلئان
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
2
0
اورلئان
| Stade Ange Casanova
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
0 1
استاد برست
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
0
1
استاد برست
| Stade Francis Le Basser
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لو هاور
2 0
آژاکسیو
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لو هاور
2
0
آژاکسیو
| Stade Océane
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
نیم
0 0
سوشو
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
نیم
0
0
سوشو
| Stade des Costières
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
2 1
کلرمون فوت
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
2
1
کلرمون فوت
| Stade René Gaillard
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
استراتبورگ
2 1
اوسر
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
استراتبورگ
2
1
اوسر
| Stade de la Meinau
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تور
4 1
والنسین
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تور
4
1
والنسین
| Stade de la Vallée du Cher
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لانس
1 1
استاد رنس
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لانس
1
1
استاد رنس
| Stade Bollaert-Delelis
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آمین
0 0
ستاره سرخ ۹۳
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آمین
0
0
ستاره سرخ ۹۳
هفته 13
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1 3
لاوال
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1
3
لاوال
| Stade François Coty
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
1 0
گازالک آژاکسیو
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
1
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Marcel-Verchère
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
1 1
تروا
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
1
1
تروا
| Stade de la Source
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
3 1
تور
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
3
1
تور
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
1 0
لو هاور
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
1
0
لو هاور
| Stade Auguste-Delaune II
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
2 3
نیم
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
2
3
نیم
| Stade du Hainaut
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
اوسر
0 4
شاموآ نیور
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
اوسر
0
4
شاموآ نیور
| Stade de l'Abbé Deschamps
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کلرمون فوت
1 0
آمین
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کلرمون فوت
1
0
آمین
| Stade Gabriel Montpied
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سوشو
1 2
استراتبورگ
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سوشو
1
2
استراتبورگ
| Stade Auguste-Bonal
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 00:00
استاد برست
1 2
لانس
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 00:00
استاد برست
1
2
لانس
| Stade Francis-Le Blé
هفته 14
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0 0
اوسر
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0
0
اوسر
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
بورگ آن برس
0 0
اورلئان
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
بورگ آن برس
0
0
اورلئان
| Stade Marcel-Verchère
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
تروا
2 0
والنسین
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
تروا
2
0
والنسین
| Stade de l'Aube
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
گازالک آژاکسیو
2 1
ستاره سرخ ۹۳
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
گازالک آژاکسیو
2
1
ستاره سرخ ۹۳
| Stade Ange Casanova
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
لاوال
0 2
لو هاور
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
لاوال
0
2
لو هاور
| Stade Francis Le Basser
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
نیم
1 1
کلرمون فوت
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
نیم
1
1
کلرمون فوت
| Stade des Costières
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
شاموآ نیور
2 0
سوشو
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
شاموآ نیور
2
0
سوشو
| Stade René Gaillard
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
تور
0 1
استاد برست
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
تور
0
1
استاد برست
| Stade de la Vallée du Cher
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
استراتبورگ
1 2
استاد رنس
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
استراتبورگ
1
2
استاد رنس
| Stade de la Meinau
۱۸ آبان ۱۳۹۵ 00:00
لانس
1 1
آژاکسیو
۱۸ آبان ۱۳۹۵ 00:00
لانس
1
1
آژاکسیو
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 15
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
آژاکسیو
2 0
استراتبورگ
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
آژاکسیو
2
0
استراتبورگ
| Stade François Coty
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اوسر
1 1
لانس
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اوسر
1
1
لانس
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
کلرمون فوت
3 1
گازالک آژاکسیو
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
کلرمون فوت
3
1
گازالک آژاکسیو
| Stade Gabriel Montpied
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اورلئان
2 1
نیم
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اورلئان
2
1
نیم
| Stade de la Source
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
ستاره سرخ ۹۳
1 2
تروا
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
ستاره سرخ ۹۳
1
2
تروا
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
استاد رنس
0 2
لاوال
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
استاد رنس
0
2
لاوال
| Stade Auguste-Delaune II
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
سوشو
2 1
تور
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
سوشو
2
1
تور
| Stade Auguste-Bonal
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
والنسین
3 3
بورگ آن برس
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
والنسین
3
3
بورگ آن برس
| Stade du Hainaut
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لو هاور
0 0
آمین
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لو هاور
0
0
آمین
| Stade Océane
۲ آذر ۱۳۹۵ 00:00
استاد برست
2 3
شاموآ نیور
۲ آذر ۱۳۹۵ 00:00
استاد برست
2
3
شاموآ نیور
| Stade Francis-Le Blé
هفته 16
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
بورگ آن برس
4 1
ستاره سرخ ۹۳
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
بورگ آن برس
4
1
ستاره سرخ ۹۳
| Stade Marcel-Verchère
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تروا
1 0
کلرمون فوت
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تروا
1
0
کلرمون فوت
| Stade de l'Aube
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
گازالک آژاکسیو
0 1
سوشو
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
گازالک آژاکسیو
0
1
سوشو
| Stade Ange Casanova
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
لانس
1 0
لو هاور
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
لانس
1
0
لو هاور
| Stade Bollaert-Delelis
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
نیم
3 0
استاد رنس
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
نیم
3
0
استاد رنس
| Stade des Costières
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
شاموآ نیور
1 1
آژاکسیو
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
شاموآ نیور
1
1
آژاکسیو
| Stade René Gaillard
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اورلئان
0 2
والنسین
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اورلئان
0
2
والنسین
| Stade de la Source
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
استراتبورگ
1 0
لاوال
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
استراتبورگ
1
0
لاوال
| Stade de la Meinau
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تور
2 1
اوسر
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تور
2
1
اوسر
| Stade de la Vallée du Cher
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:40
آمین
3 0
استاد برست
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:40
آمین
3
0
استاد برست
هفته 17
۹ آذر ۱۳۹۵ 00:00
استاد رنس
1 0
شاموآ نیور
۹ آذر ۱۳۹۵ 00:00
استاد رنس
1
0
شاموآ نیور
| Stade Auguste-Delaune II
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
آژاکسیو
1 1
آمین
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
آژاکسیو
1
1
آمین
| Stade François Coty
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
اوسر
2 0
نیم
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
اوسر
2
0
نیم
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
کلرمون فوت
0 0
تور
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
کلرمون فوت
0
0
تور
| Stade Gabriel Montpied
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
لاوال
0 1
لانس
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
لاوال
0
1
لانس
| Stade Francis Le Basser
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
لو هاور
0 1
استراتبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
لو هاور
0
1
استراتبورگ
| Stade Océane
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
ستاره سرخ ۹۳
1 0
اورلئان
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
ستاره سرخ ۹۳
1
0
اورلئان
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
سوشو
1 1
بورگ آن برس
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
سوشو
1
1
بورگ آن برس
| Stade Auguste-Bonal
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
استاد برست
2 1
تروا
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
استاد برست
2
1
تروا
| Stade Francis-Le Blé
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
والنسین
0 0
گازالک آژاکسیو
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
والنسین
0
0
گازالک آژاکسیو
| Stade du Hainaut
هفته 18
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0 1
سوشو
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0
1
سوشو
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
بورگ آن برس
1 1
کلرمون فوت
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
بورگ آن برس
1
1
کلرمون فوت
| Stade Marcel-Verchère
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تروا
1 1
اوسر
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تروا
1
1
اوسر
| Stade de l'Aube
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
گازالک آژاکسیو
4 1
آژاکسیو
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
گازالک آژاکسیو
4
1
آژاکسیو
| Stade Ange Casanova
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
نیم