لیگ 2 فرانسه

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
استراتبورگ
پ پ م م پ
38
19
10
9
63
47
16
67
2
تروا
م پ پ پ پ
38
19
9
10
59
43
16
66
3
آمین
پ پ پ پ پ
38
19
9
10
56
38
18
66
4
لانس
ش پ م پ پ
38
18
11
9
59
40
19
65
5
استاد برست
ش ش ش پ پ
38
19
8
11
58
44
14
65
6
نیم
م ش پ پ پ
38
17
13
8
58
40
18
64
7
استاد رنس
م پ ش ش ش
38
14
13
11
42
39
3
55
8
لو هاور
پ ش م پ پ
38
14
12
12
39
31
8
54
9
38
13
12
13
47
51
-4
51
10
شاموآ نیور
ش ش م م ش
38
12
13
13
45
57
-12
49
11
آژاکسیو
پ ش پ ش پ
38
13
9
16
47
58
-11
48
12
سوشو
ش پ ش م ش
38
11
13
14
38
43
-5
46
13
کلرمون فوت
م ش ش م پ
38
11
13
14
46
48
-2
46
14
والنسین
پ ش م م ش
38
10
15
13
44
44
0
45
15
بورگ آن برس
ش ش پ ش ش
38
11
11
16
49
58
-9
44
16
تور
م پ پ ش ش
38
10
13
15
55
60
-5
43
17
اوسر
م پ ش م پ
38
11
10
17
28
40
-12
43
18
اورلئان
ش پ پ م ش
38
11
9
18
41
54
-13
42
19
38
8
12
18
36
56
-20
36
20
لاوال
ش ش ش ش ش
38
5
15
18
33
52
-19
30
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
استراتبورگ
تروا
آمین
لانس
استاد برست
نیم
استاد رنس
لو هاور
گازالک آژاکسیو
شاموآ نیور
آژاکسیو
سوشو
کلرمون فوت
والنسین
بورگ آن برس
تور
اوسر
اورلئان
ستاره سرخ ۹۳
لاوال
1 استراتبورگ 2–0 1–0 3–1 4–1 1–1 1–2 2–0 2–0 3–0 4–2 2–0 0–2 2–4 2–1 4–2 2–1 3–2 0–0 1–0
2 تروا 4–0 4–0 1–1 1–0 0–0 2–0 2–1 1–0 1–1 1–2 1–3 1–0 2–0 1–0 3–1 1–1 4–2 3–2 1–0
3 آمین 4–3 0–1 2–1 3–0 1–2 1–1 2–0 4–0 2–0 2–1 0–1 0–1 0–0 2–1 3–1 0–0 0–2 0–0 3–0
4 لانس 1–1 0–0 0–1 0–2 1–3 1–1 1–0 2–1 3–1 1–1 2–1 3–1 2–0 1–1 2–2 0–1 4–2 2–0 2–0
5 استاد برست 2–1 2–1 2–3 1–2 2–3 2–1 2–0 6–2 2–3 1–2 2–0 0–2 3–2 0–0 1–1 1–0 2–1 0–1 3–0
6 نیم 2–2 2–2 2–3 0–2 1–2 3–0 0–0 1–1 3–0 3–1 0–0 1–1 1–0 0–0 1–1 0–1 2–0 2–0 0–0
7 استاد رنس 1–1 2–0 1–2 0–2 1–1 1–1 1–0 2–0 1–0 3–0 0–1 2–1 0–0 1–0 1–1 3–0 0–2 2–1 0–2
8 لو هاور 0–1 1–3 0–0 1–0 1–1 1–0 1–1 1–2 0–0 2–0 2–1 0–1 2–2 3–0 0–2 1–0 4–1 1–1 2–0
9 گازالک آژاکسیو 1–1 3–1 1–1 0–4 0–0 0–2 1–1 1–1 1–0 4–1 0–1 4–4 1–0 2–3 2–2 2–0 2–0 2–1 1–1
10 شاموآ نیور 2–2 3–2 2–1 0–0 0–3 1–3 0–3 1–1 0–0 1–1 2–0 2–1 2–1 3–2 1–4 1–0 1–0 2–3 2–2
11 آژاکسیو 2–0 2–1 1–1 3–6 1–1 1–2 1–0 0–0 1–0 3–1 0–0 2–1 3–2 3–1 3–2 2–0 1–0 1–2 1–3
12 سوشو 1–2 2–3 1–2 1–0 2–2 2–1 1–1 0–1 1–2 2–2 1–0 3–3 0–0 1–1 2–1 0–1 0–0 2–0 1–1
13 کلرمون فوت 0–0 1–1 1–0 1–1 1–1 2–3 0–1 1–3 3–1 0–1 2–1 1–2 1–0 2–3 0–0 0–1 3–0 0–0 1–1
14 والنسین 2–1 2–0 1–1 1–2 0–1 2–3 0–0 0–0 0–0 3–1 1–1 2–1 2–0 3–3 0–4 0–0 4–0 0–0 2–0
15 بورگ آن برس 0–0 2–4 2–4 0–0 1–2 0–1 1–0 2–1 1–0 2–2 3–2 0–1 1–1 0–2 3–2 2–4 0–0 4–1 0–0
16 تور 1–3 0–0 0–3 2–3 0–1 1–3 1–1 0–4 0–3 0–0 0–0 3–1 3–0 4–1 0–2 2–1 3–1 3–1 1–1
17 اوسر 0–2 2–3 1–0 1–1 3–1 2–0 1–2 0–1 1–2 0–4 1–0 0–0 0–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–0 2–0
18 اورلئان 3–1 1–1 1–2 2–1 0–1 2–1 2–2 0–1 1–1 1–1 2–0 1–0 2–2 0–2 1–0 0–0 0–0 4–0 2–1
19 ستاره سرخ ۹۳ 1–1 1–2 0–1 2–3 0–3 3–3 0–1 0–0 0–3 0–1 2–0 1–1 1–3 2–2 4–1 3–1 0–0 1–0 1–0
20 لاوال 1–2 1–0 2–2 0–1 0–1 1–2 5–2 0–2 0–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–0 2–4 1–3 0–0 3–1 1–1
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
استراتبورگ 1910938634758712152469652941400000000
آمین 1991038563855612155476623281490000000
استاد برست 1981138584449013159315793121510000000
تروا 199103859435771312437456199890000000
لانس 1811938594054311189423513101320000000
نیم 17138385840641112180355573261410000000
استاد رنس 14131138423972612147432653011140000000
لو هاور 14121238393159217146355772681140000000
آژاکسیو 139163847587048107387782331000000000
گازالک آژاکسیو 13121338475155610126354652421060000000
شاموآ نیور 12131338455775710119324722401120000000
اوسر 1110173828405831512737852256970000000
کلرمون فوت 11131438464852611128407462781190000000
اورلئان 1191838415455411153349762431030000000
سوشو 1113143838435521213740963237980000000
بورگ آن برس 1111163849585421011235190208980000000
والنسین 10151338444464315126371462471070000000
تور 101315385560619894388522591350000000
ستاره سرخ ۹۳ 8121838365652710133404742771290000000
لاوال 51518383352575611936562227870000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
Adama Niane
تروا
28
23 (7)
2
K. Boutaïb
استراتبورگ
32
20 (5)
3
31
16 (2)
Cristian López
لانس
27
16 (3)
5
F. Andriatsima
سوشو
32
14
A. Dona N'Doh
شاموآ نیور
29
14 (1)
7
R. Alioui
نیم
21
13
R. Dugimont
کلرمون فوت
32
13 (2)
9
Neal Maupay
استاد برست
25
11 (1)
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
Z. Diabaté
نیم
9
2
2
23
2
A. Youga
گازالک آژاکسیو
10
1
2
22
3
R. Filippi
تور
8
2
1
17
4
T. Savanier
نیم
10
0
1
15
5
S. Grandsir
تروا
4
0
2
14
6
Y. Boé-Kane
آژاکسیو
9
0
1
14
7
A. Monfray
لاوال
4
0
2
14
8
Jonathan Gradit
تور
3
0
2
13
9
R. Soumah
آمین
11
1
0
13
10
J. Grimm
استراتبورگ
10
1
0
12
11
Y. Court
گازالک آژاکسیو
12
0
0
12
12
A. Dona N'Doh
شاموآ نیور
4
1
1
11
13
Laurent Agouazi
شاموآ نیور
9
1
0
11
14
A. Fulgini
والنسین
5
0
1
10
15
M. Maouche
تور
نیم
5
0
1
10
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
استاد برست
استاد برست
49
0
0
49
2
بورگ آن برس
بورگ آن برس
54
0
2
64
3
اوسر
اوسر
58
3
0
64
4
سوشو
سوشو
55
0
2
65
5
لو هاور
لو هاور
59
1
1
66
6
لانس
لانس
54
0
3
69
7
کلرمون فوت
کلرمون فوت
52
4
2
70
8
اورلئان
اورلئان
55
1
3
72
9
والنسین
والنسین
64
1
2
76
10
آمین
آمین
55
3
3
76
11
لاوال
لاوال
57
2
3
76
12
ستاره سرخ ۹۳
ستاره سرخ ۹۳
52
2
5
81
13
استراتبورگ
استراتبورگ
58
4
3
81
14
گازالک آژاکسیو
گازالک آژاکسیو
55
1
5
82
15
آژاکسیو
آژاکسیو
70
2
2
84
16
تروا
تروا
57
2
5
86
17
استاد رنس
استاد رنس
72
4
2
90
18
تور
تور
61
4
5
94
19
شاموآ نیور
شاموآ نیور
75
3
4
101
20
نیم
نیم
64
4
7
107
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
0 0
استراتبورگ
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 3
سوشو
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
استاد برست
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
نیم
0 0
لاوال
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
شاموآ نیور
0 0
لانس
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
0 1
لو هاور
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
تور
0 0
آژاکسیو
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
والنسین
2 0
کلرمون فوت
۹ مرداد ۱۳۹۵
- 17:30
ستاره سرخ ۹۳
0 0
اوسر
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
- 23:00
آمین
1 1
استاد رنس
هفته 2
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
2 1
تروا
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
اوسر
1 2
گازالک آژاکسیو
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
0 0
ستاره سرخ ۹۳
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
لاوال
1 1
شاموآ نیور
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
لو هاور
1 0
نیم
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
لانس
2 2
تور
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
استاد رنس
1 0
بورگ آن برس
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
سوشو
0 0
والنسین
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
استاد برست
2 1
اورلئان
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
- 17:30
استراتبورگ
1 0
آمین
هفته 3
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
آمین
2 0
شاموآ نیور
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
2 4
اوسر
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
1 2
سوشو
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 0
لاوال
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لو هاور
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
2 0
آژاکسیو
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 3
استاد برست
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
تور
1 3
استراتبورگ
۲۳ مرداد ۱۳۹۵
- 17:30
والنسین
0 0
استاد رنس
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
- 23:00
نیم
0 2
لانس
هفته 4
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
3 1
بورگ آن برس
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
اوسر
0 1
کلرمون فوت
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
لاوال
0 1
گازالک آژاکسیو
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
لو هاور
1 3
تروا
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
شاموآ نیور
1 4
تور
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
سوشو
0 0
اورلئان
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
استاد برست
3 2
والنسین
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
استراتبورگ
1 1
نیم
۳۰ مرداد ۱۳۹۵
- 17:30
لانس
0 1
آمین
۱ شهریور ۱۳۹۵
- 23:00
استاد رنس
2 1
ستاره سرخ ۹۳
هفته 5
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
2 2
شاموآ نیور
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
2 1
آژاکسیو
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 1
لانس
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
استراتبورگ
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
نیم
2 3
آمین
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
0 0
اوسر
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
تور
1 1
استاد رنس
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
والنسین
2 0
لاوال
۶ شهریور ۱۳۹۵
- 17:30
ستاره سرخ ۹۳
0 0
لو هاور
۸ شهریور ۱۳۹۵
- 23:00
سوشو
2 2
استاد برست
هفته 6
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
استاد رنس
2 0
گازالک آژاکسیو
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
استاد برست
0 2
کلرمون فوت
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
1 2
ستاره سرخ ۹۳
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
آمین
3 1
تور
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
اوسر
0 0
سوشو
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
لاوال
3 1
اورلئان
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
لانس
1 1
بورگ آن برس
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
شاموآ نیور
1 3
نیم
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
- 17:30
لو هاور
2 2
والنسین
۲۲ شهریور ۱۳۹۵
- 23:00
استراتبورگ
2 0
تروا
هفته 7
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
2 1
لو هاور
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
1 1
لانس
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 1
شاموآ نیور
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
3 1
استراتبورگ
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1 0
لاوال
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
سوشو
1 1
استاد رنس
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
تور
1 3
نیم
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
والنسین
1 1
آژاکسیو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
- 18:45
استاد برست
1 0
اوسر
۶ مهر ۱۳۹۵
- 21:00
گازالک آژاکسیو
1 1
آمین
هفته 8
۲۹ شهریور ۱۳۹۵
- 23:00
استراتبورگ
0 0
ستاره سرخ ۹۳
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
آژاکسیو
2 0
اوسر
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
آمین
0 0
والنسین
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
لاوال
1 1
سوشو
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
لو هاور
1 1
استاد برست
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
لانس
4 2
اورلئان
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
نیم
2 2
تروا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
شاموآ نیور
0 0
گازالک آژاکسیو
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
استاد رنس
2 1
کلرمون فوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
تور
0 2
بورگ آن برس
هفته 9
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
اوسر
0 1
لو هاور
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
0 0
لاوال
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
0 0
استراتبورگ
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
3 1
تور
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
گازالک آژاکسیو
0 2
نیم
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
1 2
آمین
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 1
شاموآ نیور
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
سوشو
1 0
آژاکسیو
۳ مهر ۱۳۹۵
- 17:30
والنسین
1 2
لانس
۵ مهر ۱۳۹۵
- 23:00
استاد برست
2 1
استاد رنس
هفته 10
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
1 1
استاد برست
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
آمین
0 1
تروا
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
لاوال
1 1
کلرمون فوت
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
لانس
2 0
ستاره سرخ ۹۳
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
نیم
0 0
بورگ آن برس
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
شاموآ نیور
1 0
اورلئان
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
استاد رنس
3 0
اوسر
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
تور
0 3
گازالک آژاکسیو
۱۰ مهر ۱۳۹۵
- 17:30
استراتبورگ
2 4
والنسین
۱۲ مهر ۱۳۹۵
- 23:00
لو هاور
2 1
سوشو
هفته 11
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
1 0
استاد رنس
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
اوسر
2 0
لاوال
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
2 4
آمین
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
1 3
لو هاور
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 0
گازالک آژاکسیو
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
0 0
تور
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
3 3
نیم
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
والنسین
3 1
شاموآ نیور
۲۴ مهر ۱۳۹۵
- 17:30
استاد برست
2 1
استراتبورگ
۲۶ مهر ۱۳۹۵
- 23:00
سوشو
1 0
لانس
هفته 12
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 0
بورگ آن برس
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
گازالک آژاکسیو
2 0
اورلئان
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
لاوال
0 1
استاد برست
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
لو هاور
2 0
آژاکسیو
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
نیم
0 0
سوشو
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
شاموآ نیور
2 1
کلرمون فوت
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
استراتبورگ
2 1
اوسر
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
تور
4 1
والنسین
۱ آبان ۱۳۹۵
- 17:30
لانس
1 1
استاد رنس
۳ آبان ۱۳۹۵
- 23:00
آمین
0 0
ستاره سرخ ۹۳
هفته 13
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
1 3
لاوال
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
1 0
گازالک آژاکسیو
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
1 1
تروا
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
3 1
تور
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
استاد رنس
1 0
لو هاور
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
والنسین
2 3
نیم
۸ آبان ۱۳۹۵
- 17:30
اوسر
0 4
شاموآ نیور
۸ آبان ۱۳۹۵
- 17:30
کلرمون فوت
1 0
آمین
۸ آبان ۱۳۹۵
- 17:30
سوشو
1 2
استراتبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۵
- 00:00
استاد برست
1 2
لانس
هفته 14
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
آمین
0 0
اوسر
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
بورگ آن برس
0 0
اورلئان
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
تروا
2 0
والنسین
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
گازالک آژاکسیو
2 1
ستاره سرخ ۹۳
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
لاوال
0 2
لو هاور
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
نیم
1 1
کلرمون فوت
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
شاموآ نیور
2 0
سوشو
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
تور
0 1
استاد برست
۱۵ آبان ۱۳۹۵
- 18:30
استراتبورگ
1 2
استاد رنس
۱۸ آبان ۱۳۹۵
- 00:00
لانس
1 1
آژاکسیو
هفته 15
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
آژاکسیو
2 0
استراتبورگ
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
اوسر
1 1
لانس
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
کلرمون فوت
3 1
گازالک آژاکسیو
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
اورلئان
2 1
نیم
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
ستاره سرخ ۹۳
1 2
تروا
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
استاد رنس
0 2
لاوال
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
سوشو
2 1
تور
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
والنسین
3 3
بورگ آن برس
۲۹ آبان ۱۳۹۵
- 18:30
لو هاور
0 0
آمین
۲ آذر ۱۳۹۵
- 00:00
استاد برست
2 3
شاموآ نیور
هفته 16
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
بورگ آن برس
4 1
ستاره سرخ ۹۳
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
تروا
1 0
کلرمون فوت
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
گازالک آژاکسیو
0 1
سوشو
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
لانس
1 0
لو هاور
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
نیم
3 0
استاد رنس
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
شاموآ نیور
1 1
آژاکسیو
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
اورلئان
0 2
والنسین
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
استراتبورگ
1 0
لاوال
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
تور
2 1
اوسر
۶ آذر ۱۳۹۵
- 18:40
آمین
3 0
استاد برست
هفته 17
۹ آذر ۱۳۹۵
- 00:00
استاد رنس
1 0
شاموآ نیور
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
آژاکسیو
1 1
آمین
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
اوسر
2 0
نیم
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
کلرمون فوت
0 0
تور
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
لاوال
0 1
لانس
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
لو هاور
0 1
استراتبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
ستاره سرخ ۹۳
1 0
اورلئان
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
سوشو
1 1
بورگ آن برس
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
استاد برست
2 1
تروا
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
والنسین
0 0
گازالک آژاکسیو
هفته 18
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
آمین
0 1
سوشو
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
بورگ آن برس
1 1
کلرمون فوت
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
تروا
1 1
اوسر
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
گازالک آژاکسیو
4 1
آژاکسیو
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
نیم
1 2
استاد برست
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
شاموآ نیور
1 1
لو هاور
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
ستاره سرخ ۹۳
2 2
والنسین
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
تور
1 1
لاوال
۲۰ آذر ۱۳۹۵
- 18:30
استراتبورگ
3 1
لانس
۲۳ آذر ۱۳۹۵
- 00:00
اورلئان
2 2
استاد رنس
هفته 19
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
آژاکسیو
1 2
نیم
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
اوسر
1 1
والنسین
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
کلرمون فوت
3 0
اورلئان
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
لاوال
2 2
آمین
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
لو هاور
0 2
تور
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
سوشو
2 0
ستاره سرخ ۹۳
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
استاد برست
0 0
بورگ آن برس
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
استراتبورگ
3 0
شاموآ نیور
۲۷ آذر ۱۳۹۵
- 18:30
لانس
2 1
گازالک آژاکسیو
۳۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:00
استاد رنس
2 0
تروا
هفته 20
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
بورگ آن برس
1 0
استاد رنس
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
تروا
1 2
آژاکسیو
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
گازالک آژاکسیو
2 0
اوسر
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
نیم
0 0
لو هاور
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
شاموآ نیور
2 2
لاوال
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
اورلئان
0 1
استاد برست
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
ستاره سرخ ۹۳
1 3
کلرمون فوت
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
تور
2 3
لانس
۲۵ دی ۱۳۹۵
- 18:30
آمین
4 3
استراتبورگ
۲۸ دی ۱۳۹۵
- 00:15
والنسین
2 1
سوشو
هفته 21
۱ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
آژاکسیو
1 0
اورلئان
۱ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
اوسر
0 2
بورگ آن برس
۱ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
لاوال
1 0
تروا
۱ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
لو هاور
1 2
گازالک آژاکسیو
۱ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
شاموآ نیور
2 1
آمین
۱ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
استاد رنس
0 0
والنسین
۱ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
سوشو
3 3
کلرمون فوت
۲ بهمن ۱۳۹۵
- 18:30
لانس
1 3
نیم
۵ بهمن ۱۳۹۵
- 00:15
استاد برست
0 1
ستاره سرخ ۹۳
۳ اسفند ۱۳۹۵
- 22:00
استراتبورگ
4 2
تور
هفته 22
۸ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
بورگ آن برس
3 2
آژاکسیو
۸ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
کلرمون فوت
0 1
اوسر
۸ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
تروا
2 1
لو هاور
۸ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لاوال
۸ بهمن ۱۳۹۵
- 23:30
نیم
2 2
استراتبورگ