لیگ 2 فرانسه

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
استراتبورگ
پ پ م م پ
38
19
10
9
63
47
16
67
2
تروا
م پ پ پ پ
38
19
9
10
59
43
16
66
3
آمین
پ پ پ پ پ
38
19
9
10
56
38
18
66
4
لانس
ش پ م پ پ
38
18
11
9
59
40
19
65
5
استاد برست
ش ش ش پ پ
38
19
8
11
58
44
14
65
6
نیم
م ش پ پ پ
38
17
13
8
58
40
18
64
7
استاد رنس
م پ ش ش ش
38
14
13
11
42
39
3
55
8
لو هاور
پ ش م پ پ
38
14
12
12
39
31
8
54
9
38
13
12
13
47
51
-4
51
10
شاموآ نیور
ش ش م م ش
38
12
13
13
45
57
-12
49
11
آژاکسیو
پ ش پ ش پ
38
13
9
16
47
58
-11
48
12
سوشو
ش پ ش م ش
38
11
13
14
38
43
-5
46
13
کلرمون فوت
م ش ش م پ
38
11
13
14
46
48
-2
46
14
والنسین
پ ش م م ش
38
10
15
13
44
44
0
45
15
بورگ آن برس
ش ش پ ش ش
38
11
11
16
49
58
-9
44
16
تور
م پ پ ش ش
38
10
13
15
55
60
-5
43
17
اوسر
م پ ش م پ
38
11
10
17
28
40
-12
43
18
اورلئان
ش پ پ م ش
38
11
9
18
41
54
-13
42
19
38
8
12
18
36
56
-20
36
20
لاوال
ش ش ش ش ش
38
5
15
18
33
52
-19
30
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
استراتبورگ
تروا
آمین
لانس
استاد برست
نیم
استاد رنس
لو هاور
گازالک آژاکسیو
شاموآ نیور
آژاکسیو
سوشو
کلرمون فوت
والنسین
بورگ آن برس
تور
اوسر
اورلئان
ستاره سرخ ۹۳
لاوال
1 استراتبورگ 2–0 1–0 3–1 4–1 1–1 1–2 2–0 2–0 3–0 4–2 2–0 0–2 2–4 2–1 4–2 2–1 3–2 0–0 1–0
2 تروا 4–0 4–0 1–1 1–0 0–0 2–0 2–1 1–0 1–1 1–2 1–3 1–0 2–0 1–0 3–1 1–1 4–2 3–2 1–0
3 آمین 4–3 0–1 2–1 3–0 1–2 1–1 2–0 4–0 2–0 2–1 0–1 0–1 0–0 2–1 3–1 0–0 0–2 0–0 3–0
4 لانس 1–1 0–0 0–1 0–2 1–3 1–1 1–0 2–1 3–1 1–1 2–1 3–1 2–0 1–1 2–2 0–1 4–2 2–0 2–0
5 استاد برست 2–1 2–1 2–3 1–2 2–3 2–1 2–0 6–2 2–3 1–2 2–0 0–2 3–2 0–0 1–1 1–0 2–1 0–1 3–0
6 نیم 2–2 2–2 2–3 0–2 1–2 3–0 0–0 1–1 3–0 3–1 0–0 1–1 1–0 0–0 1–1 0–1 2–0 2–0 0–0
7 استاد رنس 1–1 2–0 1–2 0–2 1–1 1–1 1–0 2–0 1–0 3–0 0–1 2–1 0–0 1–0 1–1 3–0 0–2 2–1 0–2
8 لو هاور 0–1 1–3 0–0 1–0 1–1 1–0 1–1 1–2 0–0 2–0 2–1 0–1 2–2 3–0 0–2 1–0 4–1 1–1 2–0
9 گازالک آژاکسیو 1–1 3–1 1–1 0–4 0–0 0–2 1–1 1–1 1–0 4–1 0–1 4–4 1–0 2–3 2–2 2–0 2–0 2–1 1–1
10 شاموآ نیور 2–2 3–2 2–1 0–0 0–3 1–3 0–3 1–1 0–0 1–1 2–0 2–1 2–1 3–2 1–4 1–0 1–0 2–3 2–2
11 آژاکسیو 2–0 2–1 1–1 3–6 1–1 1–2 1–0 0–0 1–0 3–1 0–0 2–1 3–2 3–1 3–2 2–0 1–0 1–2 1–3
12 سوشو 1–2 2–3 1–2 1–0 2–2 2–1 1–1 0–1 1–2 2–2 1–0 3–3 0–0 1–1 2–1 0–1 0–0 2–0 1–1
13 کلرمون فوت 0–0 1–1 1–0 1–1 1–1 2–3 0–1 1–3 3–1 0–1 2–1 1–2 1–0 2–3 0–0 0–1 3–0 0–0 1–1
14 والنسین 2–1 2–0 1–1 1–2 0–1 2–3 0–0 0–0 0–0 3–1 1–1 2–1 2–0 3–3 0–4 0–0 4–0 0–0 2–0
15 بورگ آن برس 0–0 2–4 2–4 0–0 1–2 0–1 1–0 2–1 1–0 2–2 3–2 0–1 1–1 0–2 3–2 2–4 0–0 4–1 0–0
16 تور 1–3 0–0 0–3 2–3 0–1 1–3 1–1 0–4 0–3 0–0 0–0 3–1 3–0 4–1 0–2 2–1 3–1 3–1 1–1
17 اوسر 0–2 2–3 1–0 1–1 3–1 2–0 1–2 0–1 1–2 0–4 1–0 0–0 0–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–0 2–0
18 اورلئان 3–1 1–1 1–2 2–1 0–1 2–1 2–2 0–1 1–1 1–1 2–0 1–0 2–2 0–2 1–0 0–0 0–0 4–0 2–1
19 ستاره سرخ ۹۳ 1–1 1–2 0–1 2–3 0–3 3–3 0–1 0–0 0–3 0–1 2–0 1–1 1–3 2–2 4–1 3–1 0–0 1–0 1–0
20 لاوال 1–2 1–0 2–2 0–1 0–1 1–2 5–2 0–2 0–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–0 2–4 1–3 0–0 3–1 1–1
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
استراتبورگ 1910938634758712152469652941400000000
استاد برست 1981138584449013159315793121510000000
تروا 199103859435771312437456199890000000
آمین 1991038563855612155476623281490000000
لانس 1811938594054311189423513101320000000
نیم 17138385840641112180355573261410000000
استاد رنس 14131138423972612147432653011140000000
لو هاور 14121238393159217146355772681140000000
آژاکسیو 139163847587048107387782331000000000
گازالک آژاکسیو 13121338475155610126354652421060000000
شاموآ نیور 12131338455775710119324722401120000000
سوشو 1113143838435521213740963237980000000
کلرمون فوت 11131438464852611128407462781190000000
اوسر 1110173828405831512737852256970000000
اورلئان 1191838415455411153349762431030000000
بورگ آن برس 1111163849585421011235190208980000000
والنسین 10151338444464315126371462471070000000
تور 101315385560619894388522591350000000
ستاره سرخ ۹۳ 8121838365652710133404742771290000000
لاوال 51518383352575611936562227870000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
Adama Niane
تروا
28
23 (7)
2
K. Boutaïb
استراتبورگ
32
20 (5)
3
31
16 (2)
Cristian López
لانس
27
16 (3)
5
F. Andriatsima
سوشو
32
14
A. Dona N'Doh
شاموآ نیور
29
14 (1)
7
R. Alioui
نیم
21
13
R. Dugimont
کلرمون فوت
32
13 (2)
9
Neal Maupay
استاد برست
25
11 (1)
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
Z. Diabaté
نیم
9
2
2
23
2
A. Youga
گازالک آژاکسیو
10
1
2
22
3
R. Filippi
تور
8
2
1
17
4
T. Savanier
نیم
10
0
1
15
5
S. Grandsir
تروا
4
0
2
14
6
Y. Boé-Kane
آژاکسیو
9
0
1
14
7
A. Monfray
لاوال
4
0
2
14
8
Jonathan Gradit
تور
3
0
2
13
9
R. Soumah
آمین
11
1
0
13
10
J. Grimm
استراتبورگ
10
1
0
12
11
Y. Court
گازالک آژاکسیو
12
0
0
12
12
A. Dona N'Doh
شاموآ نیور
4
1
1
11
13
Laurent Agouazi
شاموآ نیور
9
1
0
11
14
A. Fulgini
والنسین
5
0
1
10
15
M. Maouche
نیم
تور
5
0
1
10
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
استاد برست
استاد برست
49
0
0
49
2
اوسر
اوسر
58
3
0
64
3
بورگ آن برس
بورگ آن برس
54
0
2
64
4
سوشو
سوشو
55
0
2
65
5
لو هاور
لو هاور
59
1
1
66
6
لانس
لانس
54
0
3
69
7
کلرمون فوت
کلرمون فوت
52
4
2
70
8
اورلئان
اورلئان
55
1
3
72
9
آمین
آمین
55
3
3
76
10
والنسین
والنسین
64
1
2
76
11
لاوال
لاوال
57
2
3
76
12
استراتبورگ
استراتبورگ
58
4
3
81
13
ستاره سرخ ۹۳
ستاره سرخ ۹۳
52
2
5
81
14
گازالک آژاکسیو
گازالک آژاکسیو
55
1
5
82
15
آژاکسیو
آژاکسیو
70
2
2
84
16
تروا
تروا
57
2
5
86
17
استاد رنس
استاد رنس
72
4
2
90
18
تور
تور
61
4
5
94
19
شاموآ نیور
شاموآ نیور
75
3
4
101
20
نیم
نیم
64
4
7
107
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
8 مرداد 1395
- 22:30
والنسین
2 0
کلرمون فوت
8 مرداد 1395
- 22:30
تور
0 0
آژاکسیو
8 مرداد 1395
- 22:30
اورلئان
0 1
لو هاور
8 مرداد 1395
- 22:30
شاموآ نیور
0 0
لانس
8 مرداد 1395
- 22:30
نیم
0 0
لاوال
8 مرداد 1395
- 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
استاد برست
8 مرداد 1395
- 22:30
تروا
1 3
سوشو
8 مرداد 1395
- 22:30
بورگ آن برس
0 0
استراتبورگ
9 مرداد 1395
- 17:30
ستاره سرخ ۹۳
0 0
اوسر
11 مرداد 1395
- 23:00
آمین
1 1
استاد رنس
هفته 2
15 مرداد 1395
- 22:30
استاد برست
2 1
اورلئان
15 مرداد 1395
- 22:30
سوشو
0 0
والنسین
15 مرداد 1395
- 22:30
استاد رنس
1 0
بورگ آن برس
15 مرداد 1395
- 22:30
لانس
2 2
تور
15 مرداد 1395
- 22:30
لو هاور
1 0
نیم
15 مرداد 1395
- 22:30
لاوال
1 1
شاموآ نیور
15 مرداد 1395
- 22:30
کلرمون فوت
0 0
ستاره سرخ ۹۳
15 مرداد 1395
- 22:30
اوسر
1 2
گازالک آژاکسیو
15 مرداد 1395
- 22:30
آژاکسیو
2 1
تروا
16 مرداد 1395
- 17:30
استراتبورگ
1 0
آمین
هفته 3
22 مرداد 1395
- 22:30
تور
1 3
استراتبورگ
22 مرداد 1395
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 3
استاد برست
22 مرداد 1395
- 22:30
اورلئان
2 0
آژاکسیو
22 مرداد 1395
- 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لو هاور
22 مرداد 1395
- 22:30
تروا
1 0
لاوال
22 مرداد 1395
- 22:30
کلرمون فوت
1 2
سوشو
22 مرداد 1395
- 22:30
بورگ آن برس
2 4
اوسر
22 مرداد 1395
- 22:30
آمین
2 0
شاموآ نیور
23 مرداد 1395
- 17:30
والنسین
0 0
استاد رنس
25 مرداد 1395
- 23:00
نیم
0 2
لانس
هفته 4
29 مرداد 1395
- 22:30
استراتبورگ
1 1
نیم
29 مرداد 1395
- 22:30
استاد برست
3 2
والنسین
29 مرداد 1395
- 22:30
سوشو
0 0
اورلئان
29 مرداد 1395
- 22:30
شاموآ نیور
1 4
تور
29 مرداد 1395
- 22:30
لو هاور
1 3
تروا
29 مرداد 1395
- 22:30
لاوال
0 1
گازالک آژاکسیو
29 مرداد 1395
- 22:30
اوسر
0 1
کلرمون فوت
29 مرداد 1395
- 22:30
آژاکسیو
3 1
بورگ آن برس
30 مرداد 1395
- 17:30
لانس
0 1
آمین
1 شهریور 1395
- 23:00
استاد رنس
2 1
ستاره سرخ ۹۳
هفته 5
5 شهریور 1395
- 22:30
والنسین
2 0
لاوال
5 شهریور 1395
- 22:30
تور
1 1
استاد رنس
5 شهریور 1395
- 22:30
اورلئان
0 0
اوسر
5 شهریور 1395
- 22:30
نیم
2 3
آمین
5 شهریور 1395
- 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
استراتبورگ
5 شهریور 1395
- 22:30
تروا
1 1
لانس
5 شهریور 1395
- 22:30
کلرمون فوت
2 1
آژاکسیو
5 شهریور 1395
- 22:30
بورگ آن برس
2 2
شاموآ نیور
6 شهریور 1395
- 17:30
ستاره سرخ ۹۳
0 0
لو هاور
8 شهریور 1395
- 23:00
سوشو
2 2
استاد برست
هفته 6
19 شهریور 1395
- 22:30
شاموآ نیور
1 3
نیم
19 شهریور 1395
- 22:30
لانس
1 1
بورگ آن برس
19 شهریور 1395
- 22:30
لاوال
3 1
اورلئان
19 شهریور 1395
- 22:30
اوسر
0 0
سوشو
19 شهریور 1395
- 22:30
آمین
3 1
تور
19 شهریور 1395
- 22:30
آژاکسیو
1 2
ستاره سرخ ۹۳
19 شهریور 1395
- 22:30
استاد برست
0 2
کلرمون فوت
19 شهریور 1395
- 22:30
استاد رنس
2 0
گازالک آژاکسیو
20 شهریور 1395
- 17:30
لو هاور
2 2
والنسین
22 شهریور 1395
- 23:00
استراتبورگ
2 0
تروا
هفته 7
26 شهریور 1395
- 22:30
والنسین
1 1
آژاکسیو
26 شهریور 1395
- 22:30
تور
1 3
نیم
26 شهریور 1395
- 22:30
سوشو
1 1
استاد رنس
26 شهریور 1395
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1 0
لاوال
26 شهریور 1395
- 22:30
اورلئان
3 1
استراتبورگ
26 شهریور 1395
- 22:30
تروا
1 1
شاموآ نیور
26 شهریور 1395
- 22:30
کلرمون فوت
1 1
لانس
26 شهریور 1395
- 22:30
بورگ آن برس
2 1
لو هاور
27 شهریور 1395
- 18:45
استاد برست
1 0
اوسر
6 مهر 1395
- 21:00
گازالک آژاکسیو
1 1
آمین
هفته 8
29 شهریور 1395
- 23:00
استراتبورگ
0 0
ستاره سرخ ۹۳
30 شهریور 1395
- 23:30
تور
0 2
بورگ آن برس
30 شهریور 1395
- 23:30
استاد رنس
2 1
کلرمون فوت
30 شهریور 1395
- 23:30
شاموآ نیور
0 0
گازالک آژاکسیو
30 شهریور 1395
- 23:30
نیم
2 2
تروا
30 شهریور 1395
- 23:30
لانس
4 2
اورلئان
30 شهریور 1395
- 23:30
لو هاور
1 1
استاد برست
30 شهریور 1395
- 23:30
لاوال
1 1
سوشو
30 شهریور 1395
- 23:30
آمین
0 0
والنسین
30 شهریور 1395
- 23:30
آژاکسیو
2 0
اوسر
هفته 9
2 مهر 1395
- 22:30
سوشو
1 0
آژاکسیو
2 مهر 1395
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 1
شاموآ نیور
2 مهر 1395
- 22:30
اورلئان
1 2
آمین
2 مهر 1395
- 22:30
گازالک آژاکسیو
0 2
نیم
2 مهر 1395
- 22:30
تروا
3 1
تور
2 مهر 1395
- 22:30
کلرمون فوت
0 0
استراتبورگ
2 مهر 1395
- 22:30
بورگ آن برس
0 0
لاوال
2 مهر 1395
- 22:30
اوسر
0 1
لو هاور
3 مهر 1395
- 17:30
والنسین
1 2
لانس
5 مهر 1395
- 23:00
استاد برست
2 1
استاد رنس
هفته 10
9 مهر 1395
- 22:30
تور
0 3
گازالک آژاکسیو
9 مهر 1395
- 22:30
استاد رنس
3 0
اوسر
9 مهر 1395
- 22:30
شاموآ نیور
1 0
اورلئان
9 مهر 1395
- 22:30
نیم
0 0
بورگ آن برس
9 مهر 1395
- 22:30
لانس
2 0
ستاره سرخ ۹۳
9 مهر 1395
- 22:30
لاوال
1 1
کلرمون فوت
9 مهر 1395
- 22:30
آمین
0 1
تروا
9 مهر 1395
- 22:30
آژاکسیو
1 1
استاد برست
10 مهر 1395
- 17:30
استراتبورگ
2 4
والنسین
12 مهر 1395
- 23:00
لو هاور
2 1
سوشو
هفته 11
23 مهر 1395
- 22:30
والنسین
3 1
شاموآ نیور
23 مهر 1395
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
3 3
نیم
23 مهر 1395
- 22:30
اورلئان
0 0
تور
23 مهر 1395
- 22:30
تروا
1 0
گازالک آژاکسیو
23 مهر 1395
- 22:30
کلرمون فوت
1 3
لو هاور
23 مهر 1395
- 22:30
بورگ آن برس
2 4
آمین
23 مهر 1395
- 22:30
اوسر
2 0
لاوال
23 مهر 1395
- 22:30
آژاکسیو
1 0
استاد رنس
24 مهر 1395
- 17:30
استاد برست
2 1
استراتبورگ
26 مهر 1395
- 23:00
سوشو
1 0
لانس
هفته 12
30 مهر 1395
- 22:30
تور
4 1
والنسین
30 مهر 1395
- 22:30
استراتبورگ
2 1
اوسر
30 مهر 1395
- 22:30
شاموآ نیور
2 1
کلرمون فوت
30 مهر 1395
- 22:30
نیم
0 0
سوشو
30 مهر 1395
- 22:30
لو هاور
2 0
آژاکسیو
30 مهر 1395
- 22:30
لاوال
0 1
استاد برست
30 مهر 1395
- 22:30
گازالک آژاکسیو
2 0
اورلئان
30 مهر 1395
- 22:30
تروا
1 0
بورگ آن برس
1 آبان 1395
- 17:30
لانس
1 1
استاد رنس
3 آبان 1395
- 23:00
آمین
0 0
ستاره سرخ ۹۳
هفته 13
7 آبان 1395
- 22:30
والنسین
2 3
نیم
7 آبان 1395
- 22:30
استاد رنس
1 0
لو هاور
7 آبان 1395
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
3 1
تور
7 آبان 1395
- 22:30
اورلئان
1 1
تروا
7 آبان 1395
- 22:30
بورگ آن برس
1 0
گازالک آژاکسیو
7 آبان 1395
- 22:30
آژاکسیو
1 3
لاوال
8 آبان 1395
- 17:30
سوشو
1 2
استراتبورگ
8 آبان 1395
- 17:30
کلرمون فوت
1 0
آمین
8 آبان 1395
- 17:30
اوسر
0 4
شاموآ نیور
11 آبان 1395
- 00:00
استاد برست
1 2
لانس
هفته 14
14 آبان 1395
- 23:30
تور
0 1
استاد برست
14 آبان 1395
- 23:30
شاموآ نیور
2 0
سوشو
14 آبان 1395
- 23:30
نیم
1 1
کلرمون فوت
14 آبان 1395
- 23:30
لاوال
0 2
لو هاور
14 آبان 1395
- 23:30
گازالک آژاکسیو
2 1
ستاره سرخ ۹۳
14 آبان 1395
- 23:30
تروا
2 0
والنسین
14 آبان 1395
- 23:30
بورگ آن برس
0 0
اورلئان
14 آبان 1395
- 23:30
آمین
0 0
اوسر
15 آبان 1395
- 18:30
استراتبورگ
1 2
استاد رنس
18 آبان 1395
- 00:00
لانس
1 1
آژاکسیو
هفته 15
28 آبان 1395
- 23:30
والنسین
3 3
بورگ آن برس
28 آبان 1395
- 23:30
سوشو
2 1
تور
28 آبان 1395
- 23:30
استاد رنس
0 2
لاوال
28 آبان 1395
- 23:30
ستاره سرخ ۹۳
1 2
تروا
28 آبان 1395
- 23:30
اورلئان
2 1
نیم
28 آبان 1395
- 23:30
کلرمون فوت
3 1
گازالک آژاکسیو
28 آبان 1395
- 23:30
اوسر
1 1
لانس
28 آبان 1395
- 23:30
آژاکسیو
2 0
استراتبورگ
29 آبان 1395
- 18:30
لو هاور
0 0
آمین
2 آذر 1395
- 00:00
استاد برست
2 3
شاموآ نیور
هفته 16
5 آذر 1395
- 23:30
تور
2 1
اوسر
5 آذر 1395
- 23:30
استراتبورگ
1 0
لاوال
5 آذر 1395
- 23:30
اورلئان
0 2
والنسین
5 آذر 1395
- 23:30
شاموآ نیور
1 1
آژاکسیو
5 آذر 1395
- 23:30
نیم
3 0
استاد رنس
5 آذر 1395
- 23:30
لانس
1 0
لو هاور
5 آذر 1395
- 23:30
گازالک آژاکسیو
0 1
سوشو
5 آذر 1395
- 23:30
تروا
1 0
کلرمون فوت
5 آذر 1395
- 23:30
بورگ آن برس
4 1
ستاره سرخ ۹۳
6 آذر 1395
- 18:40
آمین
3 0
استاد برست
هفته 17
9 آذر 1395
- 00:00
استاد رنس
1 0
شاموآ نیور
10 آذر 1395
- 00:30
والنسین
0 0
گازالک آژاکسیو
10 آذر 1395
- 00:30
استاد برست
2 1
تروا
10 آذر 1395
- 00:30
سوشو
1 1
بورگ آن برس
10 آذر 1395
- 00:30
ستاره سرخ ۹۳
1 0
اورلئان
10 آذر 1395
- 00:30
لو هاور
0 1
استراتبورگ
10 آذر 1395
- 00:30
لاوال
0 1
لانس
10 آذر 1395
- 00:30
کلرمون فوت
0 0
تور
10 آذر 1395
- 00:30
اوسر
2 0
نیم
10 آذر 1395
- 00:30
آژاکسیو
1 1
آمین
هفته 18
19 آذر 1395
- 23:30
تور
1 1
لاوال
19 آذر 1395
- 23:30
ستاره سرخ ۹۳
2 2
والنسین
19 آذر 1395
- 23:30
شاموآ نیور
1 1
لو هاور
19 آذر 1395
- 23:30
نیم
1 2
استاد برست
19 آذر 1395
- 23:30
گازالک آژاکسیو
4 1
آژاکسیو
19 آذر 1395
- 23:30
تروا
1 1
اوسر
19 آذر 1395
- 23:30
بورگ آن برس
1 1
کلرمون فوت
19 آذر 1395
- 23:30
آمین
0 1
سوشو
20 آذر 1395
- 18:30
استراتبورگ
3 1
لانس
23 آذر 1395
- 00:00
اورلئان
2 2
استاد رنس
هفته 19
26 آذر 1395
- 23:30
استراتبورگ
3 0
شاموآ نیور
26 آذر 1395
- 23:30
استاد برست
0 0
بورگ آن برس
26 آذر 1395
- 23:30
سوشو
2 0
ستاره سرخ ۹۳
26 آذر 1395
- 23:30
لو هاور
0 2
تور
26 آذر 1395
- 23:30
لاوال
2 2
آمین
26 آذر 1395
- 23:30
کلرمون فوت
3 0
اورلئان
26 آذر 1395
- 23:30
اوسر
1 1
والنسین
26 آذر 1395
- 23:30
آژاکسیو
1 2
نیم
27 آذر 1395
- 18:30
لانس
2 1
گازالک آژاکسیو
30 آذر 1395
- 00:00
استاد رنس
2 0
تروا
هفته 20
24 دی 1395
- 23:30
تور
2 3
لانس
24 دی 1395
- 23:30
ستاره سرخ ۹۳
1 3
کلرمون فوت
24 دی 1395
- 23:30
اورلئان
0 1
استاد برست
24 دی 1395
- 23:30
شاموآ نیور
2 2
لاوال
24 دی 1395
- 23:30