لیگ 2 فرانسه

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ م م پ
19
10
9
63
47
16
67
2
م پ پ پ پ
19
9
10
59
43
16
66
3
پ پ پ پ پ
19
9
10
56
38
18
66
4
ش پ م پ پ
18
11
9
59
40
19
65
5
ش ش ش پ پ
19
8
11
58
44
14
65
6
م ش پ پ پ
17
13
8
58
40
18
64
7
م پ ش ش ش
14
13
11
42
39
3
55
8
پ ش م پ پ
14
12
12
39
31
8
54
9
پ پ ش ش ش
13
12
13
47
51
-4
51
10
ش ش م م ش
12
13
13
45
57
-12
49
11
پ ش پ ش پ
13
9
16
47
58
-11
48
12
ش پ ش م ش
11
13
14
38
43
-5
46
13
م ش ش م پ
11
13
14
46
48
-2
46
14
پ ش م م ش
10
15
13
44
44
0
45
15
ش ش پ ش ش
11
11
16
49
58
-9
44
16
م پ پ ش ش
10
13
15
55
60
-5
43
17
م پ ش م پ
11
10
17
28
40
-12
43
18
ش پ پ م ش
11
9
18
41
54
-13
42
19
پ ش م م ش
8
12
18
36
56
-20
36
20
ش ش ش ش ش
5
15
18
33
52
-19
30
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
استراتبورگ
تروا
آمین
لانس
استاد برست
نیم
استاد رنس
لو هاور
گازالک آژاکسیو
شاموآ نیور
آژاکسیو
سوشو
کلرمون فوت
والنسین
بورگ آن برس
تور
اوسر
اورلئان
ستاره سرخ 93
لاوال
1استراتبورگ 2–0 1–0 3–1 4–1 1–1 1–2 2–0 2–0 3–0 4–2 2–0 0–2 2–4 2–1 4–2 2–1 3–2 0–0 1–0
2تروا 4–0 4–0 1–1 1–0 0–0 2–0 2–1 1–0 1–1 1–2 1–3 1–0 2–0 1–0 3–1 1–1 4–2 3–2 1–0
3آمین 4–3 0–1 2–1 3–0 1–2 1–1 2–0 4–0 2–0 2–1 0–1 0–1 0–0 2–1 3–1 0–0 0–2 0–0 3–0
4لانس 1–1 0–0 0–1 0–2 1–3 1–1 1–0 2–1 3–1 1–1 2–1 3–1 2–0 1–1 2–2 0–1 4–2 2–0 2–0
5استاد برست 2–1 2–1 2–3 1–2 2–3 2–1 2–0 6–2 2–3 1–2 2–0 0–2 3–2 0–0 1–1 1–0 2–1 0–1 3–0
6نیم 2–2 2–2 2–3 0–2 1–2 3–0 0–0 1–1 3–0 3–1 0–0 1–1 1–0 0–0 1–1 0–1 2–0 2–0 0–0
7استاد رنس 1–1 2–0 1–2 0–2 1–1 1–1 1–0 2–0 1–0 3–0 0–1 2–1 0–0 1–0 1–1 3–0 0–2 2–1 0–2
8لو هاور 0–1 1–3 0–0 1–0 1–1 1–0 1–1 1–2 0–0 2–0 2–1 0–1 2–2 3–0 0–2 1–0 4–1 1–1 2–0
9گازالک آژاکسیو 1–1 3–1 1–1 0–4 0–0 0–2 1–1 1–1 1–0 4–1 0–1 4–4 1–0 2–3 2–2 2–0 2–0 2–1 1–1
10شاموآ نیور 2–2 3–2 2–1 0–0 0–3 1–3 0–3 1–1 0–0 1–1 2–0 2–1 2–1 3–2 1–4 1–0 1–0 2–3 2–2
11آژاکسیو 2–0 2–1 1–1 3–6 1–1 1–2 1–0 0–0 1–0 3–1 0–0 2–1 3–2 3–1 3–2 2–0 1–0 1–2 1–3
12سوشو 1–2 2–3 1–2 1–0 2–2 2–1 1–1 0–1 1–2 2–2 1–0 3–3 0–0 1–1 2–1 0–1 0–0 2–0 1–1
13کلرمون فوت 0–0 1–1 1–0 1–1 1–1 2–3 0–1 1–3 3–1 0–1 2–1 1–2 1–0 2–3 0–0 0–1 3–0 0–0 1–1
14والنسین 2–1 2–0 1–1 1–2 0–1 2–3 0–0 0–0 0–0 3–1 1–1 2–1 2–0 3–3 0–4 0–0 4–0 0–0 2–0
15بورگ آن برس 0–0 2–4 2–4 0–0 1–2 0–1 1–0 2–1 1–0 2–2 3–2 0–1 1–1 0–2 3–2 2–4 0–0 4–1 0–0
16تور 1–3 0–0 0–3 2–3 0–1 1–3 1–1 0–4 0–3 0–0 0–0 3–1 3–0 4–1 0–2 2–1 3–1 3–1 1–1
17اوسر 0–2 2–3 1–0 1–1 3–1 2–0 1–2 0–1 1–2 0–4 1–0 0–0 0–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–0 2–0
18اورلئان 3–1 1–1 1–2 2–1 0–1 2–1 2–2 0–1 1–1 1–1 2–0 1–0 2–2 0–2 1–0 0–0 0–0 4–0 2–1
19ستاره سرخ 93 1–1 1–2 0–1 2–3 0–3 3–3 0–1 0–0 0–3 0–1 2–0 1–1 1–3 2–2 4–1 3–1 0–0 1–0 1–0
20لاوال 1–2 1–0 2–2 0–1 0–1 1–2 5–2 0–2 0–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–0 2–4 1–3 0–0 3–1 1–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Stade Marcel-Verchère ۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
0 0
استراتبورگ
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
0
0
استراتبورگ
Stade de l'Aube ۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 3
سوشو
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
3
سوشو
Stade Ange Casanova ۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
استاد برست
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
0
0
استاد برست
Stade des Costières ۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
نیم
0 0
لاوال
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade des Costières
نیم
0
0
لاوال
Stade René Gaillard ۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
0 0
لانس
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
0
لانس
Stade de la Source ۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
0 1
لو هاور
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
0
1
لو هاور
Stade de la Vallée du Cher ۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تور
0 0
آژاکسیو
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
0
آژاکسیو
Stade du Hainaut ۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
2 0
کلرمون فوت
۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
2
0
کلرمون فوت
۹ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
ستاره سرخ 93
0 0
اوسر
۹ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
ستاره سرخ 93
0
0
اوسر
۱۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
آمین
1 1
استاد رنس
۱۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
آمین
1
1
استاد رنس
هفته 2
Stade François Coty ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
2 1
تروا
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
2
1
تروا
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
1 2
گازالک آژاکسیو
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
2
گازالک آژاکسیو
Stade Gabriel Montpied ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
0 0
ستاره سرخ 93
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
0
ستاره سرخ 93
Stade Francis Le Basser ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
1 1
شاموآ نیور
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
1
1
شاموآ نیور
Stade Océane ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لو هاور
1 0
نیم
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Océane
لو هاور
1
0
نیم
Stade Bollaert-Delelis ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لانس
2 2
تور
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
2
تور
Stade Auguste-Delaune II ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
1 0
بورگ آن برس
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
0
بورگ آن برس
Stade Auguste-Bonal ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
0 0
والنسین
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
0
والنسین
Stade Francis-Le Blé ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استاد برست
2 1
اورلئان
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
1
اورلئان
Stade de la Meinau ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
استراتبورگ
1 0
آمین
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
0
آمین
هفته 3
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
آمین
2 0
شاموآ نیور
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
آمین
2
0
شاموآ نیور
Stade Marcel-Verchère ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2 4
اوسر
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
2
4
اوسر
Stade Gabriel Montpied ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
1 2
سوشو
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
2
سوشو
Stade de l'Aube ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 0
لاوال
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
0
لاوال
Stade Ange Casanova ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لو هاور
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
1
1
لو هاور
Stade de la Source ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
2 0
آژاکسیو
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
2
0
آژاکسیو
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ 93
0 3
استاد برست
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ 93
0
3
استاد برست
Stade de la Vallée du Cher ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
تور
1 3
استراتبورگ
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
1
3
استراتبورگ
Stade du Hainaut ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
والنسین
0 0
استاد رنس
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
0
استاد رنس
Stade des Costières ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
نیم
0 2
لانس
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
Stade des Costières
نیم
0
2
لانس
هفته 4
Stade François Coty ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
3 1
بورگ آن برس
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
3
1
بورگ آن برس
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
0 1
کلرمون فوت
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
0
1
کلرمون فوت
Stade Francis Le Basser ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
0 1
گازالک آژاکسیو
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
0
1
گازالک آژاکسیو
Stade Océane ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لو هاور
1 3
تروا
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Océane
لو هاور
1
3
تروا
Stade René Gaillard ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
1 4
تور
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
4
تور
Stade Auguste-Bonal ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
0 0
اورلئان
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
0
اورلئان
Stade Francis-Le Blé ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استاد برست
3 2
والنسین
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
3
2
والنسین
Stade de la Meinau ۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
استراتبورگ
1 1
نیم
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
نیم
Stade Bollaert-Delelis ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
لانس
0 1
آمین
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 17:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
0
1
آمین
Stade Auguste-Delaune II ۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
استاد رنس
2 1
ستاره سرخ 93
۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
2
1
ستاره سرخ 93
هفته 5
Stade Marcel-Verchère ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2 2
شاموآ نیور
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
2
2
شاموآ نیور
Stade Gabriel Montpied ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
2 1
آژاکسیو
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
1
آژاکسیو
Stade de l'Aube ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 1
لانس
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
1
لانس
Stade Ange Casanova ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
استراتبورگ
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
1
1
استراتبورگ
Stade des Costières ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
نیم
2 3
آمین
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade des Costières
نیم
2
3
آمین
Stade de la Source ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
0 0
اوسر
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
0
0
اوسر
Stade de la Vallée du Cher ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تور
1 1
استاد رنس
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
1
1
استاد رنس
Stade du Hainaut ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
2 0
لاوال
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
2
0
لاوال
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
ستاره سرخ 93
0 0
لو هاور
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
ستاره سرخ 93
0
0
لو هاور
Stade Auguste-Bonal ۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
سوشو
2 2
استاد برست
۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stade Auguste-Bonal
سوشو
2
2
استاد برست
هفته 6
Stade Auguste-Delaune II ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
2 0
گازالک آژاکسیو
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
2
0
گازالک آژاکسیو
Stade Francis-Le Blé ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
استاد برست
0 2
کلرمون فوت
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
0
2
کلرمون فوت
Stade François Coty ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1 2
ستاره سرخ 93
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
2
ستاره سرخ 93
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
آمین
3 1
تور
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
آمین
3
1
تور
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
0 0
سوشو
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
0
0
سوشو
Stade Francis Le Basser ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
3 1
اورلئان
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
3
1
اورلئان
Stade Bollaert-Delelis ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
لانس
1 1
بورگ آن برس
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
1
بورگ آن برس
Stade René Gaillard ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
1 3
نیم
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
3
نیم
Stade Océane ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
لو هاور
2 2
والنسین
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stade Océane
لو هاور
2
2
والنسین
Stade de la Meinau ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
استراتبورگ
2 0
تروا
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
0
تروا
هفته 7
Stade Marcel-Verchère ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2 1
لو هاور
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
2
1
لو هاور
Stade Gabriel Montpied ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
1 1
لانس
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
1
لانس
Stade de l'Aube ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 1
شاموآ نیور
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
1
شاموآ نیور
Stade de la Source ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
3 1
استراتبورگ
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
3
1
استراتبورگ
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ 93
1 0
لاوال
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ 93
1
0
لاوال
Stade Auguste-Bonal ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
1 1
استاد رنس
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
1
استاد رنس
Stade de la Vallée du Cher ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
تور
1 3
نیم
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
1
3
نیم
Stade du Hainaut ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
1 1
آژاکسیو
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
1
آژاکسیو
Stade Francis-Le Blé ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:45
استاد برست
1 0
اوسر
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:45
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
0
اوسر
Stade Ange Casanova ۶ مهر ۱۳۹۵ 21:00
گازالک آژاکسیو
1 1
آمین
۶ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
1
1
آمین
هفته 8
Stade de la Meinau ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
استراتبورگ
0 0
ستاره سرخ 93
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
0
0
ستاره سرخ 93
Stade François Coty ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
آژاکسیو
2 0
اوسر
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stade François Coty
آژاکسیو
2
0
اوسر
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0 0
والنسین
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0
0
والنسین
Stade Francis Le Basser ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
لاوال
1 1
سوشو
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
1
1
سوشو
Stade Océane ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
لو هاور
1 1
استاد برست
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stade Océane
لو هاور
1
1
استاد برست
Stade Bollaert-Delelis ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
لانس
4 2
اورلئان
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
4
2
اورلئان
Stade des Costières ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
نیم
2 2
تروا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stade des Costières
نیم
2
2
تروا
Stade René Gaillard ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
شاموآ نیور
0 0
گازالک آژاکسیو
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
0
گازالک آژاکسیو
Stade Auguste-Delaune II ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
استاد رنس
2 1
کلرمون فوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
2
1
کلرمون فوت
Stade de la Vallée du Cher ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
تور
0 2
بورگ آن برس
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
2
بورگ آن برس
هفته 9
Stade de l'Abbé Deschamps ۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
0 1
لو هاور
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
0
1
لو هاور
Stade Marcel-Verchère ۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
0 0
لاوال
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
0
0
لاوال
Stade Gabriel Montpied ۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
0 0
استراتبورگ
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
0
استراتبورگ
Stade de l'Aube ۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تروا
3 1
تور
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
3
1
تور
Stade Ange Casanova ۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 2
نیم
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
0
2
نیم
Stade de la Source ۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
1 2
آمین
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
1
2
آمین
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ 93
0 1
شاموآ نیور
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ 93
0
1
شاموآ نیور
Stade Auguste-Bonal ۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
1 0
آژاکسیو
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
0
آژاکسیو
Stade du Hainaut ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
والنسین
1 2
لانس
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
2
لانس
Stade Francis-Le Blé ۵ مهر ۱۳۹۵ 23:00
استاد برست
2 1
استاد رنس
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
1
استاد رنس
هفته 10
Stade François Coty ۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1 1
استاد برست
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
1
استاد برست
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
آمین
0 1
تروا
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
آمین
0
1
تروا
Stade Francis Le Basser ۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
1 1
کلرمون فوت
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
1
1
کلرمون فوت
Stade Bollaert-Delelis ۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لانس
2 0
ستاره سرخ 93
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
0
ستاره سرخ 93
Stade des Costières ۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
نیم
0 0
بورگ آن برس
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade des Costières
نیم
0
0
بورگ آن برس
Stade René Gaillard ۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
1 0
اورلئان
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
0
اورلئان
Stade Auguste-Delaune II ۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
3 0
اوسر
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
3
0
اوسر
Stade de la Vallée du Cher ۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تور
0 3
گازالک آژاکسیو
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
3
گازالک آژاکسیو
Stade de la Meinau ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
استراتبورگ
2 4
والنسین
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
4
والنسین
Stade Océane ۱۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
لو هاور
2 1
سوشو
۱۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stade Océane
لو هاور
2
1
سوشو
هفته 11
Stade François Coty ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1 0
استاد رنس
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
0
استاد رنس
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
2 0
لاوال
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
0
لاوال
Stade Marcel-Verchère ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
2 4
آمین
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
2
4
آمین
Stade Gabriel Montpied ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
1 3
لو هاور
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
3
لو هاور
Stade de l'Aube ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 0
گازالک آژاکسیو
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
0
گازالک آژاکسیو
Stade de la Source ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
0 0
تور
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
0
0
تور
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ 93
3 3
نیم
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ 93
3
3
نیم
Stade du Hainaut ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
3 1
شاموآ نیور
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
3
1
شاموآ نیور
Stade Francis-Le Blé ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
استاد برست
2 1
استراتبورگ
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
1
استراتبورگ
Stade Auguste-Bonal ۲۶ مهر ۱۳۹۵ 23:00
سوشو
1 0
لانس
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
0
لانس
هفته 12
Stade de l'Aube ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تروا
1 0
بورگ آن برس
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
0
بورگ آن برس
Stade Ange Casanova ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 0
اورلئان
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
2
0
اورلئان
Stade Francis Le Basser ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
0 1
استاد برست
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
0
1
استاد برست
Stade Océane ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
لو هاور
2 0
آژاکسیو
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade Océane
لو هاور
2
0
آژاکسیو
Stade des Costières ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
نیم
0 0
سوشو
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade des Costières
نیم
0
0
سوشو
Stade René Gaillard ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
شاموآ نیور
2 1
کلرمون فوت
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
1
کلرمون فوت
Stade de la Meinau ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
استراتبورگ
2 1
اوسر
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
1
اوسر
Stade de la Vallée du Cher ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
تور
4 1
والنسین
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
4
1
والنسین
Stade Bollaert-Delelis ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لانس
1 1
استاد رنس
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
1
استاد رنس
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آمین
0 0
ستاره سرخ 93
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آمین
0
0
ستاره سرخ 93
هفته 13
Stade François Coty ۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
آژاکسیو
1 3
لاوال
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
3
لاوال
Stade Marcel-Verchère ۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بورگ آن برس
1 0
گازالک آژاکسیو
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
1
0
گازالک آژاکسیو
Stade de la Source ۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
1 1
تروا
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
1
1
تروا
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ 93
3 1
تور
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
ستاره سرخ 93
3
1
تور
Stade Auguste-Delaune II ۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
استاد رنس
1 0
لو هاور
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
0
لو هاور
Stade du Hainaut ۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
والنسین
2 3
نیم
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
2
3
نیم
Stade de l'Abbé Deschamps ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
اوسر
0 4
شاموآ نیور
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
0
4
شاموآ نیور
Stade Gabriel Montpied ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
کلرمون فوت
1 0
آمین
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
0
آمین
Stade Auguste-Bonal ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سوشو
1 2
استراتبورگ
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
2
استراتبورگ
Stade Francis-Le Blé ۱۱ آبان ۱۳۹۵
استاد برست
1 2
لانس
۱۱ آبان ۱۳۹۵
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
2
لانس
هفته 14
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0 0
اوسر
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0
0
اوسر
Stade Marcel-Verchère ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
بورگ آن برس
0 0
اورلئان
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
0
0
اورلئان
Stade de l'Aube ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
تروا
2 0
والنسین
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade de l'Aube
تروا
2
0
والنسین
Stade Ange Casanova ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
گازالک آژاکسیو
2 1
ستاره سرخ 93
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
2
1
ستاره سرخ 93
Stade Francis Le Basser ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
لاوال
0 2
لو هاور
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
0
2
لو هاور
Stade des Costières ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
نیم
1 1
کلرمون فوت
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade des Costières
نیم
1
1
کلرمون فوت
Stade René Gaillard ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
شاموآ نیور
2 0
سوشو
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
0
سوشو
Stade de la Vallée du Cher ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
تور
0 1
استاد برست
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
1
استاد برست
Stade de la Meinau ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
استراتبورگ
1 2
استاد رنس
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
2
استاد رنس
Stade Bollaert-Delelis ۱۸ آبان ۱۳۹۵
لانس
1 1
آژاکسیو
۱۸ آبان ۱۳۹۵
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
1
آژاکسیو
هفته 15
Stade François Coty ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
آژاکسیو
2 0
استراتبورگ
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade François Coty
آژاکسیو
2
0
استراتبورگ
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اوسر
1 1
لانس
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
1
لانس
Stade Gabriel Montpied ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
کلرمون فوت
3 1
گازالک آژاکسیو
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
3
1
گازالک آژاکسیو
Stade de la Source ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اورلئان
2 1
نیم
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade de la Source
اورلئان
2
1
نیم
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
ستاره سرخ 93
1 2
تروا
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
ستاره سرخ 93
1
2
تروا
Stade Auguste-Delaune II ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
استاد رنس
0 2
لاوال
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
2
لاوال
Stade Auguste-Bonal ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
سوشو
2 1
تور
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
2
1
تور
Stade du Hainaut ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
والنسین
3 3
بورگ آن برس
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade du Hainaut
والنسین
3
3
بورگ آن برس
Stade Océane ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لو هاور
0 0
آمین
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stade Océane
لو هاور
0
0
آمین
Stade Francis-Le Blé ۲ آذر ۱۳۹۵
استاد برست
2 3
شاموآ نیور
۲ آذر ۱۳۹۵
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
3
شاموآ نیور
هفته 16
Stade Marcel-Verchère ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
بورگ آن برس
4 1
ستاره سرخ 93
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
4
1
ستاره سرخ 93
Stade de l'Aube ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تروا
1 0
کلرمون فوت
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade de l'Aube
تروا
1
0
کلرمون فوت
Stade Ange Casanova ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
گازالک آژاکسیو
0 1
سوشو
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
0
1
سوشو
Stade Bollaert-Delelis ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
لانس
1 0
لو هاور
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
0
لو هاور
Stade des Costières ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
نیم
3 0
استاد رنس
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade des Costières
نیم
3
0
استاد رنس
Stade René Gaillard ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
شاموآ نیور
1 1
آژاکسیو
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
1
آژاکسیو
Stade de la Source ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اورلئان
0 2
والنسین
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade de la Source
اورلئان
0
2
والنسین
Stade de la Meinau ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
استراتبورگ
1 0
لاوال
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
0
لاوال
Stade de la Vallée du Cher ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تور
2 1
اوسر
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
2
1
اوسر
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:40
آمین
3 0
استاد برست
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:40
آمین
3
0
استاد برست
هفته 17
Stade Auguste-Delaune II ۹ آذر ۱۳۹۵
استاد رنس
1 0
شاموآ نیور
۹ آذر ۱۳۹۵
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
0
شاموآ نیور
Stade François Coty ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
آژاکسیو
1 1
آمین
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
1
آمین
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
اوسر
2 0
نیم
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
0
نیم
Stade Gabriel Montpied ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
کلرمون فوت
0 0
تور
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
0
تور
Stade Francis Le Basser ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
لاوال
0 1
لانس
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
0
1
لانس
Stade Océane ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
لو هاور
0 1
استراتبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Stade Océane
لو هاور
0
1
استراتبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
ستاره سرخ 93
1 0
اورلئان
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
ستاره سرخ 93
1
0
اورلئان
Stade Auguste-Bonal ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
سوشو
1 1
بورگ آن برس
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
1
بورگ آن برس
Stade Francis-Le Blé ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
استاد برست
2 1
تروا
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
1
تروا
Stade du Hainaut ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
والنسین
0 0
گازالک آژاکسیو
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
0
گازالک آژاکسیو
هفته 18
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0 1
سوشو
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
آمین
0
1
سوشو
Stade Marcel-Verchère ۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
بورگ آن برس
1 1
کلرمون فوت
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
1
1
کلرمون فوت
Stade de l'Aube ۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تروا
1 1
اوسر
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade de l'Aube
تروا
1
1
اوسر
Stade Ange Casanova ۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
گازالک آژاکسیو
4 1
آژاکسیو
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
4
1
آژاکسیو
Stade des Costières ۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
نیم
1 2
استاد برست
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade des Costières
نیم
1
2
استاد برست
Stade René Gaillard ۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
شاموآ نیور
1 1
لو هاور
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
1
لو هاور
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
ستاره سرخ 93
2 2
والنسین
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
ستاره سرخ 93
2
2
والنسین
Stade de la Vallée du Cher ۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تور
1 1
لاوال
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
1
1
لاوال
Stade de la Meinau ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30