لیگ 2 فرانسه

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
استراتبورگ
پ پ م م پ
38
19
10
9
63
47
16
67
2
تروا
م پ پ پ پ
38
19
9
10
59
43
16
66
3
آمین
پ پ پ پ پ
38
19
9
10
56
38
18
66
4
لانس
ش پ م پ پ
38
18
11
9
59
40
19
65
5
استاد برست
ش ش ش پ پ
38
19
8
11
58
44
14
65
6
نیم
م ش پ پ پ
38
17
13
8
58
40
18
64
7
استاد رنس
م پ ش ش ش
38
14
13
11
42
39
3
55
8
لو هاور
پ ش م پ پ
38
14
12
12
39
31
8
54
9
38
13
12
13
47
51
-4
51
10
شاموآ نیور
ش ش م م ش
38
12
13
13
45
57
-12
49
11
آژاکسیو
پ ش پ ش پ
38
13
9
16
47
58
-11
48
12
سوشو
ش پ ش م ش
38
11
13
14
38
43
-5
46
13
کلرمون فوت
م ش ش م پ
38
11
13
14
46
48
-2
46
14
والنسین
پ ش م م ش
38
10
15
13
44
44
0
45
15
بورگ آن برس
ش ش پ ش ش
38
11
11
16
49
58
-9
44
16
تور
م پ پ ش ش
38
10
13
15
55
60
-5
43
17
اوسر
م پ ش م پ
38
11
10
17
28
40
-12
43
18
اورلئان
ش پ پ م ش
38
11
9
18
41
54
-13
42
19
38
8
12
18
36
56
-20
36
20
لاوال
ش ش ش ش ش
38
5
15
18
33
52
-19
30
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
استراتبورگ
تروا
آمین
لانس
استاد برست
نیم
استاد رنس
لو هاور
گازالک آژاکسیو
شاموآ نیور
آژاکسیو
سوشو
کلرمون فوت
والنسین
بورگ آن برس
تور
اوسر
اورلئان
ستاره سرخ ۹۳
لاوال
1 استراتبورگ 2–0 1–0 3–1 4–1 1–1 1–2 2–0 2–0 3–0 4–2 2–0 0–2 2–4 2–1 4–2 2–1 3–2 0–0 1–0
2 تروا 4–0 4–0 1–1 1–0 0–0 2–0 2–1 1–0 1–1 1–2 1–3 1–0 2–0 1–0 3–1 1–1 4–2 3–2 1–0
3 آمین 4–3 0–1 2–1 3–0 1–2 1–1 2–0 4–0 2–0 2–1 0–1 0–1 0–0 2–1 3–1 0–0 0–2 0–0 3–0
4 لانس 1–1 0–0 0–1 0–2 1–3 1–1 1–0 2–1 3–1 1–1 2–1 3–1 2–0 1–1 2–2 0–1 4–2 2–0 2–0
5 استاد برست 2–1 2–1 2–3 1–2 2–3 2–1 2–0 6–2 2–3 1–2 2–0 0–2 3–2 0–0 1–1 1–0 2–1 0–1 3–0
6 نیم 2–2 2–2 2–3 0–2 1–2 3–0 0–0 1–1 3–0 3–1 0–0 1–1 1–0 0–0 1–1 0–1 2–0 2–0 0–0
7 استاد رنس 1–1 2–0 1–2 0–2 1–1 1–1 1–0 2–0 1–0 3–0 0–1 2–1 0–0 1–0 1–1 3–0 0–2 2–1 0–2
8 لو هاور 0–1 1–3 0–0 1–0 1–1 1–0 1–1 1–2 0–0 2–0 2–1 0–1 2–2 3–0 0–2 1–0 4–1 1–1 2–0
9 گازالک آژاکسیو 1–1 3–1 1–1 0–4 0–0 0–2 1–1 1–1 1–0 4–1 0–1 4–4 1–0 2–3 2–2 2–0 2–0 2–1 1–1
10 شاموآ نیور 2–2 3–2 2–1 0–0 0–3 1–3 0–3 1–1 0–0 1–1 2–0 2–1 2–1 3–2 1–4 1–0 1–0 2–3 2–2
11 آژاکسیو 2–0 2–1 1–1 3–6 1–1 1–2 1–0 0–0 1–0 3–1 0–0 2–1 3–2 3–1 3–2 2–0 1–0 1–2 1–3
12 سوشو 1–2 2–3 1–2 1–0 2–2 2–1 1–1 0–1 1–2 2–2 1–0 3–3 0–0 1–1 2–1 0–1 0–0 2–0 1–1
13 کلرمون فوت 0–0 1–1 1–0 1–1 1–1 2–3 0–1 1–3 3–1 0–1 2–1 1–2 1–0 2–3 0–0 0–1 3–0 0–0 1–1
14 والنسین 2–1 2–0 1–1 1–2 0–1 2–3 0–0 0–0 0–0 3–1 1–1 2–1 2–0 3–3 0–4 0–0 4–0 0–0 2–0
15 بورگ آن برس 0–0 2–4 2–4 0–0 1–2 0–1 1–0 2–1 1–0 2–2 3–2 0–1 1–1 0–2 3–2 2–4 0–0 4–1 0–0
16 تور 1–3 0–0 0–3 2–3 0–1 1–3 1–1 0–4 0–3 0–0 0–0 3–1 3–0 4–1 0–2 2–1 3–1 3–1 1–1
17 اوسر 0–2 2–3 1–0 1–1 3–1 2–0 1–2 0–1 1–2 0–4 1–0 0–0 0–1 1–1 0–2 1–1 0–2 1–0 2–0
18 اورلئان 3–1 1–1 1–2 2–1 0–1 2–1 2–2 0–1 1–1 1–1 2–0 1–0 2–2 0–2 1–0 0–0 0–0 4–0 2–1
19 ستاره سرخ ۹۳ 1–1 1–2 0–1 2–3 0–3 3–3 0–1 0–0 0–3 0–1 2–0 1–1 1–3 2–2 4–1 3–1 0–0 1–0 1–0
20 لاوال 1–2 1–0 2–2 0–1 0–1 1–2 5–2 0–2 0–1 1–1 1–1 1–1 1–1 0–0 2–4 1–3 0–0 3–1 1–1
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
استراتبورگ 1910938634758712152469652941400000000
استاد برست 1981138584449013159315793121510000000
تروا 199103859435771312437456199890000000
آمین 1991038563855612155476623281490000000
لانس 1811938594054311189423513101320000000
نیم 17138385840641112180355573261410000000
لو هاور 14121238393159217146355772681140000000
استاد رنس 14131138423972612147432653011140000000
آژاکسیو 139163847587048107387782331000000000
گازالک آژاکسیو 13121338475155610126354652421060000000
شاموآ نیور 12131338455775710119324722401120000000
کلرمون فوت 11131438464852611128407462781190000000
اوسر 1110173828405831512737852256970000000
اورلئان 1191838415455411153349762431030000000
سوشو 1113143838435521213740963237980000000
بورگ آن برس 1111163849585421011235190208980000000
تور 101315385560619894388522591350000000
والنسین 10151338444464315126371462471070000000
ستاره سرخ ۹۳ 8121838365652710133404742771290000000
لاوال 51518383352575611936562227870000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
Adama Niane
تروا
28
23 (7)
2
K. Boutaïb
استراتبورگ
32
20 (5)
3
31
16 (2)
Cristian López
لانس
27
16 (3)
5
F. Andriatsima
سوشو
32
14
A. Dona N'Doh
شاموآ نیور
29
14 (1)
7
R. Alioui
نیم
21
13
R. Dugimont
کلرمون فوت
32
13 (2)
9
Neal Maupay
استاد برست
25
11 (1)
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
Z. Diabaté
نیم
9
2
2
23
2
A. Youga
گازالک آژاکسیو
10
1
2
22
3
R. Filippi
تور
8
2
1
17
4
T. Savanier
نیم
10
0
1
15
5
S. Grandsir
تروا
4
0
2
14
6
Y. Boé-Kane
آژاکسیو
9
0
1
14
7
A. Monfray
لاوال
4
0
2
14
8
Jonathan Gradit
تور
3
0
2
13
9
R. Soumah
آمین
11
1
0
13
10
J. Grimm
استراتبورگ
10
1
0
12
11
Y. Court
گازالک آژاکسیو
12
0
0
12
12
A. Dona N'Doh
شاموآ نیور
4
1
1
11
13
Laurent Agouazi
شاموآ نیور
9
1
0
11
14
A. Fulgini
والنسین
5
0
1
10
15
M. Maouche
تور
نیم
5
0
1
10
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
استاد برست
استاد برست
49
0
0
49
2
اوسر
اوسر
58
3
0
64
3
بورگ آن برس
بورگ آن برس
54
0
2
64
4
سوشو
سوشو
55
0
2
65
5
لو هاور
لو هاور
59
1
1
66
6
لانس
لانس
54
0
3
69
7
کلرمون فوت
کلرمون فوت
52
4
2
70
8
اورلئان
اورلئان
55
1
3
72
9
آمین
آمین
55
3
3
76
10
والنسین
والنسین
64
1
2
76
11
لاوال
لاوال
57
2
3
76
12
استراتبورگ
استراتبورگ
58
4
3
81
13
ستاره سرخ ۹۳
ستاره سرخ ۹۳
52
2
5
81
14
گازالک آژاکسیو
گازالک آژاکسیو
55
1
5
82
15
آژاکسیو
آژاکسیو
70
2
2
84
16
تروا
تروا
57
2
5
86
17
استاد رنس
استاد رنس
72
4
2
90
18
تور
تور
61
4
5
94
19
شاموآ نیور
شاموآ نیور
75
3
4
101
20
نیم
نیم
64
4
7
107
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
والنسین
2 0
کلرمون فوت
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
تور
0 0
آژاکسیو
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
0 1
لو هاور
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
شاموآ نیور
0 0
لانس
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
نیم
0 0
لاوال
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
استاد برست
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 3
سوشو
۸ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
0 0
استراتبورگ
۹ مرداد ۱۳۹۵
- 17:30
ستاره سرخ ۹۳
0 0
اوسر
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
- 23:00
آمین
1 1
استاد رنس
هفته 2
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
استاد برست
2 1
اورلئان
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
سوشو
0 0
والنسین
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
استاد رنس
1 0
بورگ آن برس
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
لانس
2 2
تور
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
لو هاور
1 0
نیم
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
لاوال
1 1
شاموآ نیور
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
0 0
ستاره سرخ ۹۳
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
اوسر
1 2
گازالک آژاکسیو
۱۵ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
2 1
تروا
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
- 17:30
استراتبورگ
1 0
آمین
هفته 3
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
تور
1 3
استراتبورگ
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 3
استاد برست
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
2 0
آژاکسیو
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لو هاور
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 0
لاوال
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
1 2
سوشو
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
2 4
اوسر
۲۲ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
آمین
2 0
شاموآ نیور
۲۳ مرداد ۱۳۹۵
- 17:30
والنسین
0 0
استاد رنس
۲۵ مرداد ۱۳۹۵
- 23:00
نیم
0 2
لانس
هفته 4
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
استراتبورگ
1 1
نیم
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
استاد برست
3 2
والنسین
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
سوشو
0 0
اورلئان
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
شاموآ نیور
1 4
تور
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
لو هاور
1 3
تروا
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
لاوال
0 1
گازالک آژاکسیو
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
اوسر
0 1
کلرمون فوت
۲۹ مرداد ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
3 1
بورگ آن برس
۳۰ مرداد ۱۳۹۵
- 17:30
لانس
0 1
آمین
۱ شهریور ۱۳۹۵
- 23:00
استاد رنس
2 1
ستاره سرخ ۹۳
هفته 5
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
والنسین
2 0
لاوال
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
تور
1 1
استاد رنس
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
0 0
اوسر
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
نیم
2 3
آمین
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
استراتبورگ
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 1
لانس
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
2 1
آژاکسیو
۵ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
2 2
شاموآ نیور
۶ شهریور ۱۳۹۵
- 17:30
ستاره سرخ ۹۳
0 0
لو هاور
۸ شهریور ۱۳۹۵
- 23:00
سوشو
2 2
استاد برست
هفته 6
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
شاموآ نیور
1 3
نیم
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
لانس
1 1
بورگ آن برس
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
لاوال
3 1
اورلئان
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
اوسر
0 0
سوشو
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
آمین
3 1
تور
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
1 2
ستاره سرخ ۹۳
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
استاد برست
0 2
کلرمون فوت
۱۹ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
استاد رنس
2 0
گازالک آژاکسیو
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
- 17:30
لو هاور
2 2
والنسین
۲۲ شهریور ۱۳۹۵
- 23:00
استراتبورگ
2 0
تروا
هفته 7
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
والنسین
1 1
آژاکسیو
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
تور
1 3
نیم
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
سوشو
1 1
استاد رنس
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1 0
لاوال
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
3 1
استراتبورگ
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 1
شاموآ نیور
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
1 1
لانس
۲۶ شهریور ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
2 1
لو هاور
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
- 18:45
استاد برست
1 0
اوسر
۶ مهر ۱۳۹۵
- 21:00
گازالک آژاکسیو
1 1
آمین
هفته 8
۲۹ شهریور ۱۳۹۵
- 23:00
استراتبورگ
0 0
ستاره سرخ ۹۳
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
تور
0 2
بورگ آن برس
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
استاد رنس
2 1
کلرمون فوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
شاموآ نیور
0 0
گازالک آژاکسیو
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
نیم
2 2
تروا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
لانس
4 2
اورلئان
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
لو هاور
1 1
استاد برست
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
لاوال
1 1
سوشو
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
آمین
0 0
والنسین
۳۰ شهریور ۱۳۹۵
- 23:30
آژاکسیو
2 0
اوسر
هفته 9
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
سوشو
1 0
آژاکسیو
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
0 1
شاموآ نیور
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
1 2
آمین
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
گازالک آژاکسیو
0 2
نیم
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
3 1
تور
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
0 0
استراتبورگ
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
0 0
لاوال
۲ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
اوسر
0 1
لو هاور
۳ مهر ۱۳۹۵
- 17:30
والنسین
1 2
لانس
۵ مهر ۱۳۹۵
- 23:00
استاد برست
2 1
استاد رنس
هفته 10
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
تور
0 3
گازالک آژاکسیو
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
استاد رنس
3 0
اوسر
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
شاموآ نیور
1 0
اورلئان
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
نیم
0 0
بورگ آن برس
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
لانس
2 0
ستاره سرخ ۹۳
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
لاوال
1 1
کلرمون فوت
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
آمین
0 1
تروا
۹ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
1 1
استاد برست
۱۰ مهر ۱۳۹۵
- 17:30
استراتبورگ
2 4
والنسین
۱۲ مهر ۱۳۹۵
- 23:00
لو هاور
2 1
سوشو
هفته 11
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
والنسین
3 1
شاموآ نیور
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
3 3
نیم
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
0 0
تور
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 0
گازالک آژاکسیو
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
کلرمون فوت
1 3
لو هاور
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
2 4
آمین
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
اوسر
2 0
لاوال
۲۳ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
1 0
استاد رنس
۲۴ مهر ۱۳۹۵
- 17:30
استاد برست
2 1
استراتبورگ
۲۶ مهر ۱۳۹۵
- 23:00
سوشو
1 0
لانس
هفته 12
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
تور
4 1
والنسین
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
استراتبورگ
2 1
اوسر
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
شاموآ نیور
2 1
کلرمون فوت
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
نیم
0 0
سوشو
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
لو هاور
2 0
آژاکسیو
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
لاوال
0 1
استاد برست
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
گازالک آژاکسیو
2 0
اورلئان
۳۰ مهر ۱۳۹۵
- 22:30
تروا
1 0
بورگ آن برس
۱ آبان ۱۳۹۵
- 17:30
لانس
1 1
استاد رنس
۳ آبان ۱۳۹۵
- 23:00
آمین
0 0
ستاره سرخ ۹۳
هفته 13
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
والنسین
2 3
نیم
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
استاد رنس
1 0
لو هاور
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
ستاره سرخ ۹۳
3 1
تور
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
اورلئان
1 1
تروا
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
بورگ آن برس
1 0
گازالک آژاکسیو
۷ آبان ۱۳۹۵
- 22:30
آژاکسیو
1 3
لاوال
۸ آبان ۱۳۹۵
- 17:30
سوشو
1 2
استراتبورگ
۸ آبان ۱۳۹۵
- 17:30
کلرمون فوت
1 0
آمین
۸ آبان ۱۳۹۵
- 17:30
اوسر
0 4
شاموآ نیور
۱۱ آبان ۱۳۹۵
- 00:00
استاد برست
1 2
لانس
هفته 14
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
تور
0 1
استاد برست
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
شاموآ نیور
2 0
سوشو
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
نیم
1 1
کلرمون فوت
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
لاوال
0 2
لو هاور
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
گازالک آژاکسیو
2 1
ستاره سرخ ۹۳
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
تروا
2 0
والنسین
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
بورگ آن برس
0 0
اورلئان
۱۴ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
آمین
0 0
اوسر
۱۵ آبان ۱۳۹۵
- 18:30
استراتبورگ
1 2
استاد رنس
۱۸ آبان ۱۳۹۵
- 00:00
لانس
1 1
آژاکسیو
هفته 15
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
والنسین
3 3
بورگ آن برس
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
سوشو
2 1
تور
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
استاد رنس
0 2
لاوال
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
ستاره سرخ ۹۳
1 2
تروا
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
اورلئان
2 1
نیم
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
کلرمون فوت
3 1
گازالک آژاکسیو
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
اوسر
1 1
لانس
۲۸ آبان ۱۳۹۵
- 23:30
آژاکسیو
2 0
استراتبورگ
۲۹ آبان ۱۳۹۵
- 18:30
لو هاور
0 0
آمین
۲ آذر ۱۳۹۵
- 00:00
استاد برست
2 3
شاموآ نیور
هفته 16
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
تور
2 1
اوسر
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
استراتبورگ
1 0
لاوال
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
اورلئان
0 2
والنسین
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
شاموآ نیور
1 1
آژاکسیو
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
نیم
3 0
استاد رنس
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
لانس
1 0
لو هاور
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
گازالک آژاکسیو
0 1
سوشو
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
تروا
1 0
کلرمون فوت
۵ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
بورگ آن برس
4 1
ستاره سرخ ۹۳
۶ آذر ۱۳۹۵
- 18:40
آمین
3 0
استاد برست
هفته 17
۹ آذر ۱۳۹۵
- 00:00
استاد رنس
1 0
شاموآ نیور
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
والنسین
0 0
گازالک آژاکسیو
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
استاد برست
2 1
تروا
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
سوشو
1 1
بورگ آن برس
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
ستاره سرخ ۹۳
1 0
اورلئان
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
لو هاور
0 1
استراتبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
لاوال
0 1
لانس
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
کلرمون فوت
0 0
تور
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
اوسر
2 0
نیم
۱۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:30
آژاکسیو
1 1
آمین
هفته 18
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
تور
1 1
لاوال
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
ستاره سرخ ۹۳
2 2
والنسین
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
شاموآ نیور
1 1
لو هاور
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
نیم
1 2
استاد برست
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
گازالک آژاکسیو
4 1
آژاکسیو
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
تروا
1 1
اوسر
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
بورگ آن برس
1 1
کلرمون فوت
۱۹ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
آمین
0 1
سوشو
۲۰ آذر ۱۳۹۵
- 18:30
استراتبورگ
3 1
لانس
۲۳ آذر ۱۳۹۵
- 00:00
اورلئان
2 2
استاد رنس
هفته 19
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
استراتبورگ
3 0
شاموآ نیور
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
استاد برست
0 0
بورگ آن برس
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
سوشو
2 0
ستاره سرخ ۹۳
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
لو هاور
0 2
تور
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
لاوال
2 2
آمین
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
کلرمون فوت
3 0
اورلئان
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
اوسر
1 1
والنسین
۲۶ آذر ۱۳۹۵
- 23:30
آژاکسیو
1 2
نیم
۲۷ آذر ۱۳۹۵
- 18:30
لانس
2 1
گازالک آژاکسیو
۳۰ آذر ۱۳۹۵
- 00:00
استاد رنس
2 0
تروا
هفته 20
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
تور
2 3
لانس
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
ستاره سرخ ۹۳
1 3
کلرمون فوت
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30
اورلئان
0 1
استاد برست
۲۴ دی ۱۳۹۵
- 23:30