لیگ 2 فرانسه

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ ش پ م
28
4
6
74
24
50
88
2
م پ م پ م
22
7
9
75
37
38
73
3
پ پ پ پ م
20
10
10
57
36
21
70
4
پ ش م م م
20
9
10
64
45
19
69
5
پ پ پ م ش
18
11
10
58
45
13
65
6
پ ش م پ م
17
12
9
54
36
18
63
7
ش ش پ پ ش
18
8
12
61
46
15
62
8
پ م ش پ م
16
13
9
46
36
10
61
9
پ م ش م م
17
9
12
50
50
0
60
10
م م ش ش ش
15
8
15
51
62
-11
53
11
ش ش پ م ش
13
8
17
51
55
-4
47
12
ش پ ش م ش
12
10
16
52
61
-9
46
13
پ م م ش پ
12
9
17
50
64
-14
45
14
م ش پ ش پ
11
10
17
48
49
-1
43
15
ش پ ش ش م
11
9
18
47
60
-13
42
16
پ ش پ ش ش
11
8
19
35
60
-25
41
17
پ ش پ ش پ
9
11
18
39
54
-15
38
18
م ش ش ش پ
10
6
22
50
87
-37
36
19
ش م م ش پ
9
6
23
45
66
-21
33
20
ش م ش پ ش
5
8
25
34
68
-34
23
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
استاد رنس
نیم
لو هاور
آژاکسیو
استاد برست
کلرمون فوت
لوریان
اف سی پاریس
شاتورو
سوشو
اوسر
اورلئان
والنسین
لانس
شاموآ نیور
گازالک آژاکسیو
نانسی
بورگ آن برس
کوویلی
تور
1استاد رنس 2–2 0–1 1–0 0–1 1–0 0–1 1–1 4–0 3–0 2–0 2–0 5–1 3–1 3–1 5–0 3–0 3–0 2–1 1–0
2نیم 0–1 1–0 1–1 4–0 3–1 1–0 2–1 3–0 0–2 3–0 4–1 1–0 0–1 1–5 4–0 0–0 4–0 4–1 2–2
3لو هاور 0–0 2–1 2–0 2–0 2–1 3–2 1–1 1–1 1–0 4–1 1–1 1–0 1–0 2–1 2–1 3–0 0–0 0–2 2–0
4آژاکسیو 0–1 1–4 2–2 2–1 2–1 3–2 2–0 1–2 3–2 3–1 1–1 3–0 2–0 2–2 2–0 2–0 2–0 2–0 2–1
5استاد برست 0–0 0–2 1–0 2–3 1–0 3–0 1–1 2–3 1–0 1–1 0–1 3–1 1–1 2–0 0–0 2–1 3–0 2–0 1–3
6کلرمون فوت 2–1 1–1 3–0 1–1 1–2 0–2 2–2 1–1 0–2 1–0 4–2 3–0 1–0 2–2 1–0 2–0 4–1 1–1 2–0
7لوریان 2–1 1–2 1–0 2–0 4–2 1–1 2–0 3–0 2–1 1–3 3–1 0–1 1–1 0–0 4–1 0–0 6–0 1–1 2–0
8اف سی پاریس 0–3 2–1 0–3 2–1 0–1 0–0 1–1 0–0 2–0 2–1 1–0 3–2 2–2 0–1 0–0 2–1 2–0 2–0 2–0
9شاتورو 3–1 1–0 2–1 0–2 2–2 0–2 3–1 0–0 1–1 1–2 0–0 0–1 0–0 2–1 4–1 1–0 3–1 3–2 1–0
10سوشو 2–4 2–1 3–2 1–6 1–1 1–3 0–2 1–0 1–5 0–4 3–2 3–1 3–2 2–1 4–1 1–0 2–0 0–1 0–0
11اوسر 1–4 0–0 1–1 1–1 1–2 1–2 1–0 1–1 1–2 2–0 1–3 2–0 1–0 5–0 0–1 1–1 3–1 2–1 1–1
12اورلئان 0–2 1–4 2–1 0–0 1–1 1–2 1–2 1–1 1–1 3–3 2–3 3–4 2–0 3–1 2–0 3–1 5–1 2–1 1–1
13والنسین 1–3 1–2 1–1 2–0 0–0 0–0 4–2 2–4 1–2 2–2 0–2 0–1 1–0 4–1 1–1 0–1 2–2 1–1 2–0
14لانس 0–1 1–2 3–3 2–0 2–4 0–1 2–3 1–0 2–1 0–1 2–1 0–1 1–1 3–1 2–0 1–1 0–1 2–0 2–0
15شاموآ نیور 1–2 1–4 0–1 0–0 0–2 1–1 1–2 0–2 2–1 1–1 2–0 2–3 1–2 2–2 4–1 0–0 2–0 2–1 2–1
16گازالک آژاکسیو 1–2 2–0 1–1 0–1 1–1 2–1 0–0 0–0 2–1 0–1 3–1 1–0 3–4 1–1 0–2 2–1 1–2 1–0 3–2
17نانسی 0–2 0–2 0–3 2–2 2–2 2–2 0–2 0–1 4–1 2–2 2–1 3–0 3–0 1–1 0–0 1–0 2–1 1–2 3–1
18بورگ آن برس 0–2 2–2 2–1 5–4 2–4 0–2 2–2 1–2 3–0 2–1 1–1 4–0 1–3 0–6 0–1 2–0 3–2 3–5 1–1
19کوویلی 1–2 1–3 0–2 0–1 1–4 0–2 3–0 0–4 0–1 1–1 4–1 1–0 2–2 1–2 1–2 0–2 2–0 1–4 4–0
20تور 0–1 0–4 0–3 1–3 1–2 0–0 3–1 1–2 0–1 0–1 0–2 1–1 1–2 4–2 2–1 1–2 1–2 3–2 2–2
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Stade des Costières ۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نیم
0 1
استاد رنس
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade des Costières
نیم
0
1
استاد رنس
| Stade des Costières
Stade René Gaillard ۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
0 0
آژاکسیو
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
0
آژاکسیو
| Stade René Gaillard
Stade de la Source ۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
3 1
نانسی
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
3
1
نانسی
| Stade de la Source
Stade Sébastien-Charléty ۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0 0
کلرمون فوت
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
0
0
کلرمون فوت
| Stade Sébastien-Charléty
Stade Auguste-Bonal ۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
2 0
بورگ آن برس
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
2
0
بورگ آن برس
| Stade Auguste-Bonal
Stade Francis-Le Blé ۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
2 3
شاتورو
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
3
شاتورو
| Stade Francis-Le Blé
Stade de la Vallée du Cher ۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
0 3
لو هاور
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
3
لو هاور
| Stade de la Vallée du Cher
Stade du Hainaut ۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
1 1
گازالک آژاکسیو
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
1
گازالک آژاکسیو
| Stade du Hainaut
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۷ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
1 1
کوویلی
۷ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
1
1
کوویلی
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade de l'Abbé Deschamps ۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
اوسر
1 0
لانس
۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
0
لانس
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Océane ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:15
لو هاور
2 0
استاد برست
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:15
Stade Océane
لو هاور
2
0
استاد برست
| Stade Océane
هفته 2
Stade François Coty ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
2 1
استاد برست
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
2
1
استاد برست
| Stade François Coty
Stade Marcel-Verchère ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
1 2
اف سی پاریس
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
1
2
اف سی پاریس
| Stade Marcel-Verchère
Stade Gaston Petit ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
0 1
والنسین
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
1
والنسین
| Stade Gaston Petit
Stade Gabriel Montpied ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کلرمون فوت
2 0
تور
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
0
تور
| Stade Gabriel Montpied
Stade Ange Casanova ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
لوریان
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
0
0
لوریان
| Stade Ange Casanova
Stade Océane ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
4 1
اوسر
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Océane
لو هاور
4
1
اوسر
| Stade Océane
Stade Bollaert-Delelis ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لانس
1 2
نیم
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
2
نیم
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Marcel-Picot ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
0 0
شاموآ نیور
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
0
0
شاموآ نیور
| Stade Marcel-Picot
MMArena ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
1 1
سوشو
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
MMArena
کوویلی
1
1
سوشو
| MMArena
Stade Auguste-Delaune II ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
استاد رنس
2 0
اورلئان
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
2
0
اورلئان
| Stade Auguste-Delaune II
Stade François Coty ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
آژاکسیو
2 2
لو هاور
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
Stade François Coty
آژاکسیو
2
2
لو هاور
پنالتی ها 5-3
| Stade François Coty
هفته 3
Stade René Gaillard ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2 0
اوسر
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
0
اوسر
| Stade René Gaillard
Stade de la Source ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
0 0
آژاکسیو
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
0
0
آژاکسیو
| Stade de la Source
Stade Sébastien-Charléty ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0 3
لو هاور
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
0
3
لو هاور
| Stade Sébastien-Charléty
MMArena ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
1 4
بورگ آن برس
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
MMArena
کوویلی
1
4
بورگ آن برس
| MMArena
Stade Francis-Le Blé ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
0 0
گازالک آژاکسیو
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
0
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Francis-Le Blé
Stade de la Vallée du Cher ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
0 1
استاد رنس
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
1
استاد رنس
| Stade de la Vallée du Cher
Stade du Hainaut ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
0 0
کلرمون فوت
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
0
کلرمون فوت
| Stade du Hainaut
Stade Auguste-Bonal ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
سوشو
3 2
لانس
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
3
2
لانس
| Stade Auguste-Bonal
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 21:15
لوریان
3 0
شاتورو
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 21:15
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
3
0
شاتورو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade des Costières ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
نیم
0 0
نانسی
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
Stade des Costières
نیم
0
0
نانسی
| Stade des Costières
هفته 4
Stade François Coty ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
2 0
اف سی پاریس
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
2
0
اف سی پاریس
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
1 3
اورلئان
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
3
اورلئان
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Gabriel Montpied ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کلرمون فوت
0 2
لوریان
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
2
لوریان
| Stade Gabriel Montpied
Stade Ange Casanova ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 0
کوویلی
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
1
0
کوویلی
| Stade Ange Casanova
Stade Océane ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
1 0
والنسین
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Océane
لو هاور
1
0
والنسین
| Stade Océane
Stade Marcel-Picot ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
2 2
سوشو
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
2
سوشو
| Stade Marcel-Picot
Stade René Gaillard ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2 1
تور
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
1
تور
| Stade René Gaillard
Stade Auguste-Delaune II ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
استاد رنس
3 0
بورگ آن برس
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
3
0
بورگ آن برس
| Stade Auguste-Delaune II
Stade Bollaert-Delelis ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
لانس
2 4
استاد برست
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
4
استاد برست
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Gaston Petit ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
شاتورو
1 0
نیم
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
Stade Gaston Petit
شاتورو
1
0
نیم
| Stade Gaston Petit
هفته 5
Stade Marcel-Verchère ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
2 0
گازالک آژاکسیو
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
2
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Marcel-Verchère
Stade des Costières ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نیم
1 0
لو هاور
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade des Costières
نیم
1
0
لو هاور
| Stade des Costières
Stade Sébastien-Charléty ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
2 1
اوسر
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
2
1
اوسر
| Stade Sébastien-Charléty
MMArena ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0 2
کلرمون فوت
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
MMArena
کوویلی
0
2
کلرمون فوت
| MMArena
Stade Auguste-Bonal ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
1 5
شاتورو
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
5
شاتورو
| Stade Auguste-Bonal
Stade Francis-Le Blé ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
2 1
نانسی
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
2
1
نانسی
| Stade Francis-Le Blé
Stade de la Vallée du Cher ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
تور
1 3
آژاکسیو
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
1
3
آژاکسیو
| Stade de la Vallée du Cher
Stade du Hainaut ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
4 1
شاموآ نیور
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
4
1
شاموآ نیور
| Stade du Hainaut
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۴ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
2 1
استاد رنس
۴ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
2
1
استاد رنس
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade de la Source ۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
اورلئان
2 0
لانس
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
Stade de la Source
اورلئان
2
0
لانس
| Stade de la Source
هفته 6
Stade François Coty ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
1 4
نیم
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
4
نیم
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
1 1
تور
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
1
تور
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Gaston Petit ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
3 2
کوویلی
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
3
2
کوویلی
| Stade Gaston Petit
Stade Gabriel Montpied ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کلرمون فوت
4 1
بورگ آن برس
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
4
1
بورگ آن برس
| Stade Gabriel Montpied
Stade Ange Casanova ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 1
سوشو
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
0
1
سوشو
| Stade Ange Casanova
Stade Océane ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
1 1
اورلئان
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Océane
لو هاور
1
1
اورلئان
| Stade Océane
Stade Marcel-Picot ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
3 0
والنسین
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
3
0
والنسین
| Stade Marcel-Picot
Stade René Gaillard ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
0 2
اف سی پاریس
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
2
اف سی پاریس
| Stade René Gaillard
Stade Bollaert-Delelis ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
لانس
2 3
لوریان
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
3
لوریان
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Auguste-Delaune II ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
استاد رنس
0 1
استاد برست
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
0
1
استاد برست
| Stade Auguste-Delaune II
هفته 7
Stade Marcel-Verchère ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
3 0
شاتورو
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
3
0
شاتورو
| Stade Marcel-Verchère
Stade Ange Casanova ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 1
کلرمون فوت
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
2
1
کلرمون فوت
| Stade Ange Casanova
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
لوریان
2 0
آژاکسیو
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
2
0
آژاکسیو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade des Costières ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نیم
3 0
اوسر
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade des Costières
نیم
3
0
اوسر
| Stade des Costières
Stade de la Source ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
3 1
شاموآ نیور
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
3
1
شاموآ نیور
| Stade de la Source
Stade Sébastien-Charléty ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
2 0
تور
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
2
0
تور
| Stade Sébastien-Charléty
MMArena ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
2 0
نانسی
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
MMArena
کوویلی
2
0
نانسی
| MMArena
Stade Francis-Le Blé ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
1 0
لو هاور
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
0
لو هاور
| Stade Francis-Le Blé
Stade du Hainaut ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
1 0
لانس
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
0
لانس
| Stade du Hainaut
Stade Auguste-Bonal ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
سوشو
2 4
استاد رنس
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
2
4
استاد رنس
| Stade Auguste-Bonal
هفته 8
Stade Bollaert-Delelis ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
لانس
2 0
کوویلی
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
0
کوویلی
| Stade Bollaert-Delelis
Stade François Coty ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
آژاکسیو
3 0
والنسین
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Stade François Coty
آژاکسیو
3
0
والنسین
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
1 0
لوریان
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
0
لوریان
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Gaston Petit ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
شاتورو
0 2
کلرمون فوت
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
2
کلرمون فوت
| Stade Gaston Petit
Stade Océane ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
لو هاور
1 0
سوشو
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Stade Océane
لو هاور
1
0
سوشو
| Stade Océane
Stade Marcel-Picot ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
نانسی
2 1
بورگ آن برس
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
1
بورگ آن برس
| Stade Marcel-Picot
Stade René Gaillard ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
0 2
استاد برست
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
2
استاد برست
| Stade René Gaillard
Stade Sébastien-Charléty ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
1 0
اورلئان
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
1
0
اورلئان
| Stade Sébastien-Charléty
Stade Auguste-Delaune II ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
استاد رنس
5 0
گازالک آژاکسیو
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
5
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Auguste-Delaune II
Stade de la Vallée du Cher ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
تور
0 4
نیم
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
4
نیم
| Stade de la Vallée du Cher
هفته 9
Stade Marcel-Verchère ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
2 1
لو هاور
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
2
1
لو هاور
| Stade Marcel-Verchère
Stade Ange Casanova ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 1
شاتورو
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
2
1
شاتورو
| Stade Ange Casanova
Stade des Costières ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نیم
1 5
شاموآ نیور
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade des Costières
نیم
1
5
شاموآ نیور
| Stade des Costières
Stade de la Source ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
1 1
تور
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
1
1
تور
| Stade de la Source
Stade Robert Diochon ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
1 2
استاد رنس
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Robert Diochon
کوویلی
1
2
استاد رنس
| Stade Robert Diochon
Stade Auguste-Bonal ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
1 6
آژاکسیو
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
6
آژاکسیو
| Stade Auguste-Bonal
Stade Francis-Le Blé ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
1 1
اف سی پاریس
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
1
اف سی پاریس
| Stade Francis-Le Blé
Stade du Hainaut ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
0 2
اوسر
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
2
اوسر
| Stade du Hainaut
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
0 0
نانسی
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
0
نانسی
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Gabriel Montpied ۳ مهر ۱۳۹۶ 23:15
کلرمون فوت
1 0
لانس
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
0
لانس
| Stade Gabriel Montpied
هفته 10
Stade François Coty ۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
2 0
بورگ آن برس
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
2
0
بورگ آن برس
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
2 0
سوشو
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
0
سوشو
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Bollaert-Delelis ۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
لانس
2 0
گازالک آژاکسیو
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Marcel-Picot ۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
4 1
شاتورو
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
4
1
شاتورو
| Stade Marcel-Picot
Stade René Gaillard ۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2 1
کوویلی
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
1
کوویلی
| Stade René Gaillard
Stade de la Source ۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
3 4
والنسین
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
3
4
والنسین
| Stade de la Source
Stade Sébastien-Charléty ۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
2 1
نیم
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
2
1
نیم
| Stade Sébastien-Charléty
Stade de la Vallée du Cher ۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تور
1 2
استاد برست
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
1
2
استاد برست
| Stade de la Vallée du Cher
Stade Auguste-Delaune II ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
استاد رنس
1 0
کلرمون فوت
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
0
کلرمون فوت
| Stade Auguste-Delaune II
Stade Océane ۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:15
لو هاور
3 2
لوریان
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Stade Océane
لو هاور
3
2
لوریان
| Stade Océane
هفته 11
Stade Marcel-Verchère ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
0 6
لانس
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
0
6
لانس
| Stade Marcel-Verchère
Stade Gaston Petit ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
3 1
استاد رنس
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
3
1
استاد رنس
| Stade Gaston Petit
Stade Ange Casanova ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 1
نانسی
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
2
1
نانسی
| Stade Ange Casanova
Stade des Costières ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نیم
4 1
اورلئان
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade des Costières
نیم
4
1
اورلئان
| Stade des Costières
Stade Robert Diochon ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0 1
آژاکسیو
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Robert Diochon
کوویلی
0
1
آژاکسیو
| Stade Robert Diochon
Stade Auguste-Bonal ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
1 0
اف سی پاریس
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
0
اف سی پاریس
| Stade Auguste-Bonal
Stade Francis-Le Blé ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
1 1
اوسر
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
1
اوسر
| Stade Francis-Le Blé
Stade du Hainaut ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
2 0
تور
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
2
0
تور
| Stade du Hainaut
Stade Gabriel Montpied ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:25
کلرمون فوت
3 0
لو هاور
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:25
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
3
0
لو هاور
| Stade Gabriel Montpied
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
لوریان
0 0
شاموآ نیور
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
0
شاموآ نیور
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
هفته 12
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
2 1
کوویلی
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
1
کوویلی
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Océane ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
1 1
شاتورو
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Océane
لو هاور
1
1
شاتورو
| Stade Océane
Stade Marcel-Picot ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
2 2
کلرمون فوت
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
2
کلرمون فوت
| Stade Marcel-Picot
Stade des Costières ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نیم
4 0
استاد برست
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade des Costières
نیم
4
0
استاد برست
| Stade des Costières
Stade René Gaillard ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2 0
بورگ آن برس
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
0
بورگ آن برس
| Stade René Gaillard
Stade de la Source ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
1 2
لوریان
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
1
2
لوریان
| Stade de la Source
Stade Sébastien-Charléty ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
3 2
والنسین
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
3
2
والنسین
| Stade Sébastien-Charléty
Stade de la Vallée du Cher ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تور
0 1
سوشو
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
1
سوشو
| Stade de la Vallée du Cher
Stade Bollaert-Delelis ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
لانس
0 1
استاد رنس
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
0
1
استاد رنس
| Stade Bollaert-Delelis
Stade François Coty ۱ آبان ۱۳۹۶ 23:15
آژاکسیو
2 0
گازالک آژاکسیو
۱ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Stade François Coty
آژاکسیو
2
0
گازالک آژاکسیو
| Stade François Coty
هفته 13
Stade Marcel-Verchère ۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
1 1
اوسر
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
1
1
اوسر
| Stade Marcel-Verchère
Stade Ange Casanova ۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
اف سی پاریس
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
0
0
اف سی پاریس
| Stade Ange Casanova
Stade Robert Diochon ۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0 2
لو هاور
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade Robert Diochon
کوویلی
0
2
لو هاور
| Stade Robert Diochon
Stade Auguste-Bonal ۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
2 1
شاموآ نیور
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
2
1
شاموآ نیور
| Stade Auguste-Bonal
Stade Francis-Le Blé ۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
0 1
اورلئان
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
0
1
اورلئان
| Stade Francis-Le Blé
Stade Gabriel Montpied ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کلرمون فوت
1 1
آژاکسیو
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
1
آژاکسیو
| Stade Gabriel Montpied
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
2 0
تور
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
2
0
تور
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Auguste-Delaune II ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
استاد رنس
3 0
نانسی
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
3
0
نانسی
| Stade Auguste-Delaune II
Stade du Hainaut ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
والنسین
1 2
نیم
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
2
نیم
| Stade du Hainaut
Stade Gaston Petit ۸ آبان ۱۳۹۶ 00:15
شاتورو
0 0
لانس
۸ آبان ۱۳۹۶ 00:15
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
0
لانس
| Stade Gaston Petit
هفته 14
Stade François Coty ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
آژاکسیو
1 2
شاتورو
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
2
شاتورو
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
0 1
گازالک آژاکسیو
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
0
1
گازالک آژاکسیو
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade des Costières ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
نیم
4 1
کوویلی
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade des Costières
نیم
4
1
کوویلی
| Stade des Costières
Stade René Gaillard ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
1 1
کلرمون فوت
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
1
کلرمون فوت
| Stade René Gaillard
Stade de la Source ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اورلئان
3 3
سوشو
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade de la Source
اورلئان
3
3
سوشو
| Stade de la Source
Stade Sébastien-Charléty ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
1 1
لوریان
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
1
1
لوریان
| Stade Sébastien-Charléty
Stade de la Vallée du Cher ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
تور
3 2
بورگ آن برس
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
3
2
بورگ آن برس
| Stade de la Vallée du Cher
Stade du Hainaut ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
والنسین
0 0
استاد برست
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
0
استاد برست
| Stade du Hainaut
Stade Marcel-Picot ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:25
نانسی
1 1
لانس
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:25
Stade Marcel-Picot
نانسی
1
1
لانس
| Stade Marcel-Picot
Stade Océane ۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:15
لو هاور
0 0
استاد رنس
۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:15
Stade Océane
لو هاور
0
0
استاد رنس
| Stade Océane
هفته 15
Stade Marcel-Verchère ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
بورگ آن برس
1 3
والنسین
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
1
3
والنسین
| Stade Marcel-Verchère
Stade Gaston Petit ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
شاتورو
1 0
تور
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
1
0
تور
| Stade Gaston Petit
Stade Gabriel Montpied ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
کلرمون فوت
1 0
اوسر
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
0
اوسر
| Stade Gabriel Montpied
Stade Ange Casanova ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لو هاور
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
1
1
لو هاور
| Stade Ange Casanova
Stade Marcel-Picot ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
نانسی
2 2
آژاکسیو
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
2
آژاکسیو
| Stade Marcel-Picot
Stade Robert Diochon ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
کوویلی
1 0
اورلئان
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Robert Diochon
کوویلی
1
0
اورلئان
| Stade Robert Diochon
Stade Auguste-Delaune II ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
استاد رنس
1 1
اف سی پاریس
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
1
1
اف سی پاریس
| Stade Auguste-Delaune II
Stade Auguste-Bonal ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سوشو
2 1
نیم
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
2
1
نیم
| Stade Auguste-Bonal
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
لوریان
4 2
استاد برست
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
4
2
استاد برست
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Bollaert-Delelis ۲۹ آبان ۱۳۹۶ 00:15
لانس
3 1
شاموآ نیور
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 00:15
Stade Bollaert-Delelis
لانس
3
1
شاموآ نیور
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 16
Stade François Coty ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آژاکسیو
0 1
استاد رنس
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade François Coty
آژاکسیو
0
1
استاد رنس
| Stade François Coty
Stade de l'Abbé Deschamps ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
1 1
نانسی
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
1
نانسی
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade des Costières ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
نیم
4 0
بورگ آن برس
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade des Costières
نیم
4
0
بورگ آن برس
| Stade des Costières
Stade René Gaillard ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
2 1
شاتورو
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
1
شاتورو
| Stade René Gaillard
Stade de la Source ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اورلئان
1 2
کلرمون فوت
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade de la Source
اورلئان
1
2
کلرمون فوت
| Stade de la Source
Stade Sébastien-Charléty ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
2 0
کوویلی
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
2
0
کوویلی
| Stade Sébastien-Charléty
Stade Francis-Le Blé ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
استاد برست
1 0
سوشو
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
1
0
سوشو
| Stade Francis-Le Blé
Stade de la Vallée du Cher ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
تور
1 2
گازالک آژاکسیو
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
1
2
گازالک آژاکسیو
| Stade de la Vallée du Cher
Stade du Hainaut ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
والنسین
4 2
لوریان
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stade du Hainaut
والنسین
4
2
لوریان
| Stade du Hainaut
Stade Océane ۴ آذر ۱۳۹۶ 18:45
لو هاور
1 0