لیگ 2 فرانسه

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ ش پ م
38
28
4
6
74
24
50
88
2
م پ م پ م
38
22
7
9
75
37
38
73
3
پ پ پ پ م
40
20
10
10
57
36
21
70
4
پ ش م م م
39
20
9
10
64
45
19
69
5
پ پ پ م ش
39
18
11
10
58
45
13
65
6
پ ش م پ م
38
17
12
9
54
36
18
63
7
ش ش پ پ ش
38
18
8
12
61
46
15
62
8
پ م ش پ م
38
16
13
9
46
36
10
61
9
پ م ش م م
38
17
9
12
50
50
0
60
10
م م ش ش ش
38
15
8
15
51
62
-11
53
11
ش ش پ م ش
38
13
8
17
51
55
-4
47
12
ش پ ش م ش
38
12
10
16
52
61
-9
46
13
پ م م ش پ
38
12
9
17
50
64
-14
45
14
م ش پ ش پ
38
11
10
17
48
49
-1
43
15
ش پ ش ش م
38
11
9
18
47
60
-13
42
16
پ ش پ ش ش
38
11
8
19
35
60
-25
41
17
پ ش پ ش پ
38
9
11
18
39
54
-15
38
18
م ش ش ش پ
38
10
6
22
50
87
-37
36
19
ش م م ش پ
38
9
6
23
45
66
-21
33
20
ش م ش پ ش
38
5
8
25
34
68
-34
23
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
استاد رنس
نیم
لو هاور
آژاکسیو
استاد برست
کلرمون فوت
لوریان
اف سی پاریس
شاتورو
سوشو
اوسر
اورلئان
والنسین
لانس
شاموآ نیور
گازالک آژاکسیو
نانسی
بورگ آن برس
کوویلی
تور
1 استاد رنس 2–2 0–1 1–0 0–1 1–0 0–1 1–1 4–0 3–0 2–0 2–0 5–1 3–1 3–1 5–0 3–0 3–0 2–1 1–0
2 نیم 0–1 1–0 1–1 4–0 3–1 1–0 2–1 3–0 0–2 3–0 4–1 1–0 0–1 1–5 4–0 0–0 4–0 4–1 2–2
3 لو هاور 0–0 2–1 2–0 2–0 2–1 3–2 1–1 1–1 1–0 4–1 1–1 1–0 1–0 2–1 2–1 3–0 0–0 0–2 2–0
4 آژاکسیو 0–1 1–4 2–2 2–1 2–1 3–2 2–0 1–2 3–2 3–1 1–1 3–0 2–0 2–2 2–0 2–0 2–0 2–0 2–1
5 استاد برست 0–0 0–2 1–0 2–3 1–0 3–0 1–1 2–3 1–0 1–1 0–1 3–1 1–1 2–0 0–0 2–1 3–0 2–0 1–3
6 کلرمون فوت 2–1 1–1 3–0 1–1 1–2 0–2 2–2 1–1 0–2 1–0 4–2 3–0 1–0 2–2 1–0 2–0 4–1 1–1 2–0
7 لوریان 2–1 1–2 1–0 2–0 4–2 1–1 2–0 3–0 2–1 1–3 3–1 0–1 1–1 0–0 4–1 0–0 6–0 1–1 2–0
8 اف سی پاریس 0–3 2–1 0–3 2–1 0–1 0–0 1–1 0–0 2–0 2–1 1–0 3–2 2–2 0–1 0–0 2–1 2–0 2–0 2–0
9 شاتورو 3–1 1–0 2–1 0–2 2–2 0–2 3–1 0–0 1–1 1–2 0–0 0–1 0–0 2–1 4–1 1–0 3–1 3–2 1–0
10 سوشو 2–4 2–1 3–2 1–6 1–1 1–3 0–2 1–0 1–5 0–4 3–2 3–1 3–2 2–1 4–1 1–0 2–0 0–1 0–0
11 اوسر 1–4 0–0 1–1 1–1 1–2 1–2 1–0 1–1 1–2 2–0 1–3 2–0 1–0 5–0 0–1 1–1 3–1 2–1 1–1
12 اورلئان 0–2 1–4 2–1 0–0 1–1 1–2 1–2 1–1 1–1 3–3 2–3 3–4 2–0 3–1 2–0 3–1 5–1 2–1 1–1
13 والنسین 1–3 1–2 1–1 2–0 0–0 0–0 4–2 2–4 1–2 2–2 0–2 0–1 1–0 4–1 1–1 0–1 2–2 1–1 2–0
14 لانس 0–1 1–2 3–3 2–0 2–4 0–1 2–3 1–0 2–1 0–1 2–1 0–1 1–1 3–1 2–0 1–1 0–1 2–0 2–0
15 شاموآ نیور 1–2 1–4 0–1 0–0 0–2 1–1 1–2 0–2 2–1 1–1 2–0 2–3 1–2 2–2 4–1 0–0 2–0 2–1 2–1
16 گازالک آژاکسیو 1–2 2–0 1–1 0–1 1–1 2–1 0–0 0–0 2–1 0–1 3–1 1–0 3–4 1–1 0–2 2–1 1–2 1–0 3–2
17 نانسی 0–2 0–2 0–3 2–2 2–2 2–2 0–2 0–1 4–1 2–2 2–1 3–0 3–0 1–1 0–0 1–0 2–1 1–2 3–1
18 بورگ آن برس 0–2 2–2 2–1 5–4 2–4 0–2 2–2 1–2 3–0 2–1 1–1 4–0 1–3 0–6 0–1 2–0 3–2 3–5 1–1
19 کوویلی 1–2 1–3 0–2 0–1 1–4 0–2 3–0 0–4 0–1 1–1 4–1 1–0 2–2 1–2 1–2 0–2 2–0 1–4 4–0
20 تور 0–1 0–4 0–3 1–3 1–2 0–0 3–1 1–2 0–1 0–1 0–2 1–1 1–2 4–2 2–1 1–2 1–2 3–2 2–2
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 47 0 0 47
2 54 0 1 59
3 56 2 0 60
4 50 3 1 61
5 54 0 3 69
6 61 2 1 70
7 63 5 1 78
8 61 1 3 78
9 69 3 1 80
10 63 1 3 80
11 56 2 4 80
12 57 2 4 81
13 55 2 5 84
14 60 0 5 85
15 80 1 1 87
16 73 3 2 89
17 78 1 2 90
18 75 3 2 91
19 66 3 4 92
20 86 3 4 112
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نیم
0 1
استاد رنس
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نیم
0
1
استاد رنس
| Stade des Costières
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
0 0
آژاکسیو
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
0
0
آژاکسیو
| Stade René Gaillard
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
3 1
نانسی
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
3
1
نانسی
| Stade de la Source
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0 0
کلرمون فوت
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0
0
کلرمون فوت
| Stade Sébastien-Charléty
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
2 0
بورگ آن برس
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
2
0
بورگ آن برس
| Stade Auguste-Bonal
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
2 3
شاتورو
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
2
3
شاتورو
| Stade Francis-Le Blé
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
0 3
لو هاور
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
0
3
لو هاور
| Stade de la Vallée du Cher
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
1 1
گازالک آژاکسیو
۶ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
1
1
گازالک آژاکسیو
| Stade du Hainaut
۷ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
1 1
کوویلی
۷ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
1
1
کوویلی
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
اوسر
1 0
لانس
۹ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
اوسر
1
0
لانس
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:15
لو هاور
2 0
استاد برست
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:15
لو هاور
2
0
استاد برست
| Stade Océane
هفته 2
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
2 1
استاد برست
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
2
1
استاد برست
| Stade François Coty
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
1 2
اف سی پاریس
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
1
2
اف سی پاریس
| Stade Marcel-Verchère
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
0 1
والنسین
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
0
1
والنسین
| Stade Gaston Petit
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کلرمون فوت
2 0
تور
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کلرمون فوت
2
0
تور
| Stade Gabriel Montpied
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
لوریان
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
0
لوریان
| Stade Ange Casanova
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
4 1
اوسر
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
4
1
اوسر
| Stade Océane
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لانس
1 2
نیم
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لانس
1
2
نیم
| Stade Bollaert-Delelis
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
0 0
شاموآ نیور
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
0
0
شاموآ نیور
| Stade Marcel-Picot
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
1 1
سوشو
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
1
1
سوشو
| MMArena
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
استاد رنس
2 0
اورلئان
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
استاد رنس
2
0
اورلئان
| Stade Auguste-Delaune II
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
آژاکسیو
2 2
لو هاور
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 21:30
آژاکسیو
2
2
لو هاور
پنالتی ها 5-3
| Stade François Coty
هفته 3
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2 0
اوسر
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2
0
اوسر
| Stade René Gaillard
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
0 0
آژاکسیو
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
0
0
آژاکسیو
| Stade de la Source
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0 3
لو هاور
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0
3
لو هاور
| Stade Sébastien-Charléty
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
1 4
بورگ آن برس
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
1
4
بورگ آن برس
| MMArena
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
0 0
گازالک آژاکسیو
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
0
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Francis-Le Blé
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
0 1
استاد رنس
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
0
1
استاد رنس
| Stade de la Vallée du Cher
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
0 0
کلرمون فوت
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
0
0
کلرمون فوت
| Stade du Hainaut
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
سوشو
3 2
لانس
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
سوشو
3
2
لانس
| Stade Auguste-Bonal
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 21:15
لوریان
3 0
شاتورو
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 21:15
لوریان
3
0
شاتورو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
نیم
0 0
نانسی
۲۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
نیم
0
0
نانسی
| Stade des Costières
هفته 4
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
2 0
اف سی پاریس
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
2
0
اف سی پاریس
| Stade François Coty
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
1 3
اورلئان
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
1
3
اورلئان
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کلرمون فوت
0 2
لوریان
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کلرمون فوت
0
2
لوریان
| Stade Gabriel Montpied
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 0
کوویلی
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
1
0
کوویلی
| Stade Ange Casanova
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
1 0
والنسین
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
1
0
والنسین
| Stade Océane
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
2 2
سوشو
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
2
2
سوشو
| Stade Marcel-Picot
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2 1
تور
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2
1
تور
| Stade René Gaillard
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
استاد رنس
3 0
بورگ آن برس
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
استاد رنس
3
0
بورگ آن برس
| Stade Auguste-Delaune II
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
لانس
2 4
استاد برست
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:30
لانس
2
4
استاد برست
| Stade Bollaert-Delelis
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
شاتورو
1 0
نیم
۳۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
شاتورو
1
0
نیم
| Stade Gaston Petit
هفته 5
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
2 0
گازالک آژاکسیو
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
2
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Marcel-Verchère
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نیم
1 0
لو هاور
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نیم
1
0
لو هاور
| Stade des Costières
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
2 1
اوسر
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
2
1
اوسر
| Stade Sébastien-Charléty
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0 2
کلرمون فوت
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0
2
کلرمون فوت
| MMArena
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
1 5
شاتورو
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
1
5
شاتورو
| Stade Auguste-Bonal
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
2 1
نانسی
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
2
1
نانسی
| Stade Francis-Le Blé
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
تور
1 3
آژاکسیو
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
تور
1
3
آژاکسیو
| Stade de la Vallée du Cher
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
4 1
شاموآ نیور
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
4
1
شاموآ نیور
| Stade du Hainaut
۴ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
2 1
استاد رنس
۴ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
2
1
استاد رنس
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
اورلئان
2 0
لانس
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
اورلئان
2
0
لانس
| Stade de la Source
هفته 6
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
1 4
نیم
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
1
4
نیم
| Stade François Coty
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
1 1
تور
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
1
1
تور
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
3 2
کوویلی
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
3
2
کوویلی
| Stade Gaston Petit
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کلرمون فوت
4 1
بورگ آن برس
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کلرمون فوت
4
1
بورگ آن برس
| Stade Gabriel Montpied
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 1
سوشو
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
1
سوشو
| Stade Ange Casanova
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
1 1
اورلئان
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
1
1
اورلئان
| Stade Océane
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
3 0
والنسین
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
3
0
والنسین
| Stade Marcel-Picot
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
0 2
اف سی پاریس
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
0
2
اف سی پاریس
| Stade René Gaillard
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
لانس
2 3
لوریان
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
لانس
2
3
لوریان
| Stade Bollaert-Delelis
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
استاد رنس
0 1
استاد برست
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
استاد رنس
0
1
استاد برست
| Stade Auguste-Delaune II
هفته 7
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
3 0
شاتورو
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
3
0
شاتورو
| Stade Marcel-Verchère
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 1
کلرمون فوت
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
2
1
کلرمون فوت
| Stade Ange Casanova
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
لوریان
2 0
آژاکسیو
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
لوریان
2
0
آژاکسیو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نیم
3 0
اوسر
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نیم
3
0
اوسر
| Stade des Costières
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
3 1
شاموآ نیور
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
3
1
شاموآ نیور
| Stade de la Source
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
2 0
تور
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
2
0
تور
| Stade Sébastien-Charléty
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
2 0
نانسی
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
2
0
نانسی
| MMArena
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
1 0
لو هاور
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
1
0
لو هاور
| Stade Francis-Le Blé
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
1 0
لانس
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
1
0
لانس
| Stade du Hainaut
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
سوشو
2 4
استاد رنس
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
سوشو
2
4
استاد رنس
| Stade Auguste-Bonal
هفته 8
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
لانس
2 0
کوویلی
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
لانس
2
0
کوویلی
| Stade Bollaert-Delelis
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
آژاکسیو
3 0
والنسین
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
آژاکسیو
3
0
والنسین
| Stade François Coty
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
1 0
لوریان
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
1
0
لوریان
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
شاتورو
0 2
کلرمون فوت
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
شاتورو
0
2
کلرمون فوت
| Stade Gaston Petit
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
لو هاور
1 0
سوشو
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
لو هاور
1
0
سوشو
| Stade Océane
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
نانسی
2 1
بورگ آن برس
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
نانسی
2
1
بورگ آن برس
| Stade Marcel-Picot
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
0 2
استاد برست
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
0
2
استاد برست
| Stade René Gaillard
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
1 0
اورلئان
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
1
0
اورلئان
| Stade Sébastien-Charléty
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
استاد رنس
5 0
گازالک آژاکسیو
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
استاد رنس
5
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Auguste-Delaune II
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
تور
0 4
نیم
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
تور
0
4
نیم
| Stade de la Vallée du Cher
هفته 9
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
2 1
لو هاور
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
2
1
لو هاور
| Stade Marcel-Verchère
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 1
شاتورو
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
2
1
شاتورو
| Stade Ange Casanova
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نیم
1 5
شاموآ نیور
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
نیم
1
5
شاموآ نیور
| Stade des Costières
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
1 1
تور
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
1
1
تور
| Stade de la Source
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
1 2
استاد رنس
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
1
2
استاد رنس
| Stade Robert Diochon
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
1 6
آژاکسیو
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
1
6
آژاکسیو
| Stade Auguste-Bonal
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
1 1
اف سی پاریس
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
1
1
اف سی پاریس
| Stade Francis-Le Blé
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
0 2
اوسر
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
0
2
اوسر
| Stade du Hainaut
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
0 0
نانسی
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
0
0
نانسی
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:15
کلرمون فوت
1 0
لانس
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:15
کلرمون فوت
1
0
لانس
| Stade Gabriel Montpied
هفته 10
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
2 0
بورگ آن برس
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
آژاکسیو
2
0
بورگ آن برس
| Stade François Coty
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
2 0
سوشو
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
2
0
سوشو
| Stade de l'Abbé Deschamps
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
لانس
2 0
گازالک آژاکسیو
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
لانس
2
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Bollaert-Delelis
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
4 1
شاتورو
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
4
1
شاتورو
| Stade Marcel-Picot
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2 1
کوویلی
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2
1
کوویلی
| Stade René Gaillard
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
3 4
والنسین
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
3
4
والنسین
| Stade de la Source
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
2 1
نیم
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
2
1
نیم
| Stade Sébastien-Charléty
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تور
1 2
استاد برست
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تور
1
2
استاد برست
| Stade de la Vallée du Cher
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
استاد رنس
1 0
کلرمون فوت
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
استاد رنس
1
0
کلرمون فوت
| Stade Auguste-Delaune II
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:15
لو هاور
3 2
لوریان
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:15
لو هاور
3
2
لوریان
| Stade Océane
هفته 11
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
0 6
لانس
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
0
6
لانس
| Stade Marcel-Verchère
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
3 1
استاد رنس
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
3
1
استاد رنس
| Stade Gaston Petit
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 1
نانسی
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
2
1
نانسی
| Stade Ange Casanova
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نیم
4 1
اورلئان
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نیم
4
1
اورلئان
| Stade des Costières
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0 1
آژاکسیو
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0
1
آژاکسیو
| Stade Robert Diochon
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
1 0
اف سی پاریس
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
1
0
اف سی پاریس
| Stade Auguste-Bonal
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
1 1
اوسر
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
1
1
اوسر
| Stade Francis-Le Blé
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
2 0
تور
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
2
0
تور
| Stade du Hainaut
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:25
کلرمون فوت
3 0
لو هاور
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:25
کلرمون فوت
3
0
لو هاور
| Stade Gabriel Montpied
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
لوریان
0 0
شاموآ نیور
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
لوریان
0
0
شاموآ نیور
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
هفته 12
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
2 1
کوویلی
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوسر
2
1
کوویلی
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
1 1
شاتورو
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
1
1
شاتورو
| Stade Océane
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
2 2
کلرمون فوت
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
2
2
کلرمون فوت
| Stade Marcel-Picot
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نیم
4 0
استاد برست
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
نیم
4
0
استاد برست
| Stade des Costières
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2 0
بورگ آن برس
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
شاموآ نیور
2
0
بورگ آن برس
| Stade René Gaillard
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
1 2
لوریان
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اورلئان
1
2
لوریان
| Stade de la Source
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
3 2
والنسین
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
3
2
والنسین
| Stade Sébastien-Charléty
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تور
0 1
سوشو
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تور
0
1
سوشو
| Stade de la Vallée du Cher
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
لانس
0 1
استاد رنس
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
لانس
0
1
استاد رنس
| Stade Bollaert-Delelis
۱ آبان ۱۳۹۶ 23:15
آژاکسیو
2 0
گازالک آژاکسیو
۱ آبان ۱۳۹۶ 23:15
آژاکسیو
2
0
گازالک آژاکسیو
| Stade François Coty
هفته 13
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
1 1
اوسر
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
1
1
اوسر
| Stade Marcel-Verchère
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
اف سی پاریس
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
0
اف سی پاریس
| Stade Ange Casanova
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0 2
لو هاور
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0
2
لو هاور
| Stade Robert Diochon
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
2 1
شاموآ نیور
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
سوشو
2
1
شاموآ نیور
| Stade Auguste-Bonal
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
0 1
اورلئان
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
استاد برست
0
1
اورلئان
| Stade Francis-Le Blé
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کلرمون فوت
1 1
آژاکسیو
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کلرمون فوت
1
1
آژاکسیو
| Stade Gabriel Montpied
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
2 0
تور
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
لوریان
2
0
تور
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
استاد رنس
3 0
نانسی
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
استاد رنس
3
0
نانسی
| Stade Auguste-Delaune II
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
والنسین
1 2
نیم
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
والنسین
1
2
نیم
| Stade du Hainaut
۹ آبان ۱۳۹۶ 00:15
شاتورو
0 0
لانس
۹ آبان ۱۳۹۶ 00:15
شاتورو
0
0
لانس
| Stade Gaston Petit
هفته 14
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
آژاکسیو
1 2
شاتورو
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
آژاکسیو
1
2
شاتورو
| Stade François Coty
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
0 1
گازالک آژاکسیو
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
0
1
گازالک آژاکسیو
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
نیم
4 1
کوویلی
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
نیم
4
1
کوویلی
| Stade des Costières
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
1 1
کلرمون فوت
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
1
1
کلرمون فوت
| Stade René Gaillard
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اورلئان
3 3
سوشو
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اورلئان
3
3
سوشو
| Stade de la Source
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
1 1
لوریان
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
1
1
لوریان
| Stade Sébastien-Charléty
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
تور
3 2
بورگ آن برس
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
تور
3
2
بورگ آن برس
| Stade de la Vallée du Cher
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
والنسین
0 0
استاد برست
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
والنسین
0
0
استاد برست
| Stade du Hainaut
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:25
نانسی
1 1
لانس
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:25
نانسی
1
1
لانس
| Stade Marcel-Picot
۱۶ آبان ۱۳۹۶ 00:15
لو هاور
0 0
استاد رنس
۱۶ آبان ۱۳۹۶ 00:15
لو هاور
0
0
استاد رنس
| Stade Océane
هفته 15
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
بورگ آن برس
1 3
والنسین
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
بورگ آن برس
1
3
والنسین
| Stade Marcel-Verchère
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
شاتورو
1 0
تور
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
شاتورو
1
0
تور
| Stade Gaston Petit
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
کلرمون فوت
1 0
اوسر
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
کلرمون فوت
1
0
اوسر
| Stade Gabriel Montpied
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لو هاور
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
گازالک آژاکسیو
1
1
لو هاور
| Stade Ange Casanova
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
نانسی
2 2
آژاکسیو
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
نانسی
2
2
آژاکسیو
| Stade Marcel-Picot
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
کوویلی
1 0
اورلئان
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
کوویلی
1
0
اورلئان
| Stade Robert Diochon
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
استاد رنس
1 1
اف سی پاریس
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
استاد رنس
1
1
اف سی پاریس
| Stade Auguste-Delaune II
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سوشو
2 1
نیم
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سوشو
2
1
نیم
| Stade Auguste-Bonal
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
لوریان
4 2
استاد برست
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
لوریان
4
2
استاد برست
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۳۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
لانس
3 1
شاموآ نیور
۳۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
لانس
3
1
شاموآ نیور
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 16
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آژاکسیو
0 1
استاد رنس
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آژاکسیو
0
1
استاد رنس
| Stade François Coty
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
1 1
نانسی
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
1
1
نانسی
| Stade de l'Abbé Deschamps
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
نیم
4 0
بورگ آن برس
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
نیم
4
0
بورگ آن برس
| Stade des Costières
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
2 1
شاتورو
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
2
1
شاتورو
| Stade René Gaillard
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اورلئان
1 2
کلرمون فوت
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اورلئان
1
2
کلرمون فوت
| Stade de la Source
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
2 0
کوویلی
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
2
0
کوویلی
| Stade Sébastien-Charléty
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
استاد برست
1 0
سوشو
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
استاد برست
1
0
سوشو
| Stade Francis-Le Blé
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
تور
1 2
گازالک آژاکسیو
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
تور
1
2
گازالک آژاکسیو
| Stade de la Vallée du Cher
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
والنسین
4 2
لوریان
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
والنسین
4
2
لوریان
| Stade du Hainaut
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:45
لو هاور
1 0
لانس
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:45
لو هاور
1
0
لانس
| Stade Océane
هفته 17
۷ آذر ۱۳۹۶ 00:15
استاد رنس
2 0
اوسر
۷ آذر ۱۳۹۶ 00:15
استاد رنس
2
0
اوسر
| Stade Auguste-Delaune II
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
بورگ آن برس
4 0
اورلئان
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
بورگ آن برس
4
0
اورلئان
| Stade Marcel-Verchère
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
شاتورو
0 0
اف سی پاریس
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
شاتورو
0
0
اف سی پاریس
| Stade Gaston Petit
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
کلرمون فوت
1 2
استاد برست
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
کلرمون فوت
1
2
استاد برست
| Stade Gabriel Montpied
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
گازالک آژاکسیو
0 2
شاموآ نیور
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
گازالک آژاکسیو
0
2
شاموآ نیور
| Stade Ange Casanova
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
لانس
2 0
آژاکسیو
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
لانس
2
0
آژاکسیو
| Stade Bollaert-Delelis
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
لوریان
1 2
نیم
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
لوریان
1
2
نیم
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
نانسی
0 3
لو هاور
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
نانسی
0
3
لو هاور
| Stade Marcel-Picot
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
کوویلی
4 0
تور
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
کوویلی
4
0
تور
| Stade Robert Diochon
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
سوشو
3 1
والنسین
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
سوشو
3
1
والنسین
| Stade Auguste-Bonal
هفته 18
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
1 2
شاتورو
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوسر
1
2
شاتورو
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
لوریان
2 1
سوشو
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
لوریان
2
1
سوشو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
1 2
استاد رنس
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
شاموآ نیور
1
2
استاد رنس
| Stade René Gaillard
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
2 2
لانس
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اف سی پاریس
2
2
لانس
| Stade Sébastien-Charléty
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
استاد برست
3 0
بورگ آن برس
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
استاد برست
3
0
بورگ آن برس
| Stade Francis-Le Blé
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
تور
1 2
نانسی
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
تور
1
2
نانسی
| Stade de la Vallée du Cher
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30