لیگ 2 فرانسه

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
م پ پ ش پ
38
24
9
5
60
23
37
81
2
پ پ ش پ ش
38
21
11
6
64
35
29
74
3
پ پ پ پ م
38
21
8
9
51
28
23
71
4
م م پ پ پ
38
17
14
7
36
22
14
65
5
پ م م م پ
38
17
12
9
51
41
10
63
6
ش ش پ پ پ
38
18
9
11
49
28
21
63
7
پ ش م ش ش
38
13
15
10
45
40
5
54
8
ش ش ش م ش
38
15
7
16
51
53
-2
52
9
م پ ش م ش
38
13
11
14
43
47
-4
50
10
م م ش ش م
38
11
15
12
44
37
7
48
11
م پ پ پ م
38
11
15
12
37
42
-5
48
12
م پ م ش پ
38
11
14
13
34
41
-7
47
13
م ش ش پ م
38
11
10
17
52
61
-9
43
14
پ پ ش پ ش
38
12
6
20
36
50
-14
42
15
ش م ش م م
38
10
11
17
34
36
-2
41
16
م پ ش م پ
38
11
8
19
27
43
-16
41
17
ش ش پ ش م
38
9
13
16
29
45
-16
40
18
م ش م ش ش
38
9
12
17
30
54
-24
39
19
م ش پ م پ
38
9
11
18
33
50
-17
38
20
ش ش پ ش ش
38
7
9
22
28
58
-30
30
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
متز
استاد برست
تروا
اف سی پاریس
لوریان
لانس
لو هاور
اورلئان
گرونوبل
کلرمون فوت
شاتورو
شاموآ نیور
والنسین
نانسی
اوسر
سوشو
آژاکسیو
گازالک آژاکسیو
بزیرس
ستاره سرخ 93
1 متز 1–0 1–1 2–0 2–1 2–0 0–1 5–1 1–1 1–2 2–1 3–0 3–0 3–0 0–1 1–1 3–1 1–0 1–0 2–0
2 استاد برست 0–1 1–1 1–1 3–2 2–0 1–0 3–1 3–1 0–0 5–1 3–0 2–5 2–1 1–0 1–0 2–0 4–1 3–0 1–1
3 تروا 0–1 1–2 0–1 2–0 1–0 2–1 3–2 2–1 0–1 1–0 2–0 4–2 2–1 1–0 1–2 0–0 1–0 0–1 2–0
4 اف سی پاریس 2–1 0–1 2–0 2–2 2–0 1–0 0–0 1–0 3–0 0–0 0–0 0–0 2–0 3–0 0–0 1–1 1–0 1–0 1–1
5 لوریان 0–0 1–1 0–3 2–1 2–2 0–0 1–3 1–0 0–0 2–1 1–1 3–1 4–1 2–2 0–0 1–0 0–1 3–1 2–1
6 لانس 0–0 2–1 2–0 0–0 0–1 0–0 5–2 0–0 1–0 0–1 4–1 0–0 2–1 2–0 2–0 1–2 5–0 3–0 1–0
7 لو هاور 2–2 1–1 1–1 2–1 2–3 2–1 3–1 1–1 0–0 2–1 0–0 4–3 0–2 1–1 3–2 3–1 2–2 2–3 1–0
8 اورلئان 0–1 0–0 0–1 4–0 2–0 0–2 1–1 0–3 2–1 2–0 1–0 1–0 1–2 0–3 2–0 1–3 2–2 0–0 2–2
9 گرونوبل 1–1 1–2 0–2 0–1 0–1 0–2 0–0 0–4 1–0 0–0 1–0 4–2 1–0 0–0 1–0 2–0 1–1 4–2 2–0
10 کلرمون فوت 2–3 2–2 2–4 1–1 0–1 0–0 0–0 3–0 1–1 0–0 3–2 0–1 2–3 2–0 1–0 0–0 1–1 2–0 0–0
11 شاتورو 1–2 2–2 0–3 0–1 1–2 0–0 1–0 1–2 2–2 2–2 2–1 1–1 1–0 0–0 1–0 2–2 0–1 2–0 1–1
12 شاموآ نیور 0–3 1–1 1–1 1–0 2–2 1–2 1–0 1–1 1–1 4–2 0–1 1–0 1–1 0–0 0–1 2–0 1–1 0–0 1–0
13 والنسین 0–2 1–3 0–1 0–0 1–2 4–2 1–0 1–4 3–2 0–4 1–1 1–2 1–1 3–1 1–0 4–0 0–0 5–6 4–1
14 نانسی 1–0 2–3 1–1 1–2 3–2 0–3 0–1 1–0 1–2 0–1 0–1 0–1 0–2 1–0 0–0 1–0 3–1 0–2 1–0
15 اوسر 0–0 0–2 0–2 0–2 0–0 1–2 0–1 3–0 4–0 1–0 1–2 0–0 1–1 1–0 1–0 0–0 2–3 2–0 0–0
16 سوشو 1–2 2–0 0–0 1–0 1–0 0–1 1–3 0–1 3–1 2–1 0–0 0–3 0–1 0–4 1–4 0–0 2–0 1–0 1–2
17 آژاکسیو 0–0 0–2 0–1 0–0 0–0 0–2 3–2 1–0 1–2 0–0 1–1 1–0 3–1 1–1 2–1 2–3 1–2 2–1 0–0
18 گازالک آژاکسیو 0–2 1–1 2–1 1–1 1–3 1–0 1–1 0–2 2–0 0–3 1–2 0–1 0–0 0–1 0–4 0–2 1–0 0–1 2–1
19 بزیرس 1–3 1–0 0–0 0–1 0–1 0–0 1–1 1–2 0–3 1–1 1–1 1–1 1–1 3–0 1–0 0–0 0–1 0–0 1–3
20 ستاره سرخ 93 1–2 0–2 0–3 0–1 0–3 1–0 0–1 0–4 2–3 0–4 1–3 1–2 1–0 1–1 1–0 3–0 2–0 1–1 0–3
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 55 1 1 62
2 47 2 3 66
3 62 0 1 67
4 65 2 1 74
5 62 1 2 74
6 68 0 2 78
7 57 1 4 79
8 68 0 3 83
9 62 2 4 86
10 69 2 3 88
11 79 3 1 90
12 76 1 3 93
13 75 4 3 98
14 87 1 2 99
15 75 2 4 99
16 60 2 8 104
17 70 2 6 104
18 76 2 5 105
19 85 3 4 111
20 90 5 6 130
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0 1
تروا
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0
1
تروا
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
0 0
شاتورو
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
0
0
شاتورو
| Stade Gabriel Montpied
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
اف سی پاریس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
1
1
اف سی پاریس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1 0
سوشو
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1
0
سوشو
| Stade des Alpes
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0 2
بزیرس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0
2
بزیرس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
0 2
لانس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
0
2
لانس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
1 2
شاموآ نیور
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
1
2
شاموآ نیور
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
3 1
اوسر
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
3
1
اوسر
| Stade du Hainaut
۶ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
لوریان
0 0
لو هاور
۶ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
لوریان
0
0
لو هاور
۸ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
استاد برست
0 1
متز
۸ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
استاد برست
0
1
متز
هفته 2
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
2 3
گازالک آژاکسیو
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
2
3
گازالک آژاکسیو
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
بزیرس
0 1
آژاکسیو
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
بزیرس
0
1
آژاکسیو
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
تروا
1 2
استاد برست
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
تروا
1
2
استاد برست
| Stade de l'Aube
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
1 1
گرونوبل
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
1
1
گرونوبل
| Stade Océane
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
متز
5 1
اورلئان
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
متز
5
1
اورلئان
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
4 2
کلرمون فوت
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
4
2
کلرمون فوت
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
2 0
نانسی
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
2
0
نانسی
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0 1
والنسین
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0
1
والنسین
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
لانس
1 0
ستاره سرخ 93
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
لانس
1
0
ستاره سرخ 93
| Stade Bollaert-Delelis
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
شاتورو
1 2
لوریان
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
شاتورو
1
2
لوریان
هفته 3
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
2 3
سوشو
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
2
3
سوشو
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
تروا
0 1
بزیرس
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
تروا
0
1
بزیرس
| Stade de l'Aube
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 3
لوریان
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
1
3
لوریان
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1 0
شاموآ نیور
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1
0
شاموآ نیور
| Stade des Alpes
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0 3
لانس
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0
3
لانس
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
0 3
اوسر
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
0
3
اوسر
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0 1
لو هاور
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0
1
لو هاور
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
1 1
اف سی پاریس
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
1
1
اف سی پاریس
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
1 1
شاتورو
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
1
1
شاتورو
| Stade du Hainaut
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
کلرمون فوت
2 3
متز
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
کلرمون فوت
2
3
متز
| Stade Gabriel Montpied
هفته 4
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
1 0
نانسی
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
1
0
نانسی
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
1 1
ستاره سرخ 93
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
1
1
ستاره سرخ 93
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 0
گرونوبل
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
2
0
گرونوبل
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
0 0
کلرمون فوت
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
0
0
کلرمون فوت
| Stade Océane
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
3 1
والنسین
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
3
1
والنسین
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
1 1
اورلئان
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
1
1
اورلئان
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
1 0
بزیرس
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
1
0
بزیرس
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
2 0
استاد برست
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
2
0
استاد برست
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
لانس
2 0
تروا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
لانس
2
0
تروا
| Stade Bollaert-Delelis
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
متز
3 1
آژاکسیو
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
متز
3
1
آژاکسیو
هفته 5
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0 0
لوریان
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0
0
لوریان
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
1 0
سوشو
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
1
0
سوشو
| Stade Gabriel Montpied
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
تروا
0 1
متز
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
تروا
0
1
متز
| Stade de l'Aube
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
0 0
شاتورو
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
0
0
شاتورو
| Stade des Alpes
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0 1
شاموآ نیور
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0
1
شاموآ نیور
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
4 0
اف سی پاریس
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
4
0
اف سی پاریس
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
1 0
اوسر
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
1
0
اوسر
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
1 0
لو هاور
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
1
0
لو هاور
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
والنسین
0 0
گازالک آژاکسیو
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
والنسین
0
0
گازالک آژاکسیو
| Stade du Hainaut
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 21:30
بزیرس
0 0
لانس
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 21:30
بزیرس
0
0
لانس
هفته 6
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0 2
استاد برست
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0
2
استاد برست
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
1 0
نانسی
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
1
0
نانسی
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 1
ستاره سرخ 93
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
2
1
ستاره سرخ 93
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
3 1
اورلئان
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
3
1
اورلئان
| Stade Océane
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
2 0
آژاکسیو
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
2
0
آژاکسیو
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
2 0
تروا
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
2
0
تروا
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
1 0
بزیرس
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
1
0
بزیرس
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
0 4
کلرمون فوت
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
0
4
کلرمون فوت
| Stade du Hainaut
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
متز
2 0
لانس
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
متز
2
0
لانس
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
لوریان
1 0
گرونوبل
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
لوریان
1
0
گرونوبل
| Stade de la Rabine
هفته 7
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0 0
اف سی پاریس
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0
0
اف سی پاریس
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
2 0
اوسر
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
2
0
اوسر
| Stade Gabriel Montpied
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
تروا
2 0
شاموآ نیور
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
تروا
2
0
شاموآ نیور
| Stade de l'Aube
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
4 2
والنسین
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
4
2
والنسین
| Stade des Alpes
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0 1
لو هاور
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0
1
لو هاور
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
2 0
شاتورو
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
2
0
شاتورو
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0 3
لوریان
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0
3
لوریان
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
4 1
گازالک آژاکسیو
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
4
1
گازالک آژاکسیو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لانس
2 0
سوشو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لانس
2
0
سوشو
| Stade Bollaert-Delelis
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
بزیرس
1 3
متز
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
بزیرس
1
3
متز
هفته 8
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0 0
آژاکسیو
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0
0
آژاکسیو
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
2 0
بزیرس
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
2
0
بزیرس
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 1
نانسی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
1
نانسی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1 2
استاد برست
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1
2
استاد برست
| Stade des Alpes
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
1 1
تروا
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
1
1
تروا
| Stade Océane
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
0 0
کلرمون فوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
0
0
کلرمون فوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0 1
اورلئان
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0
1
اورلئان
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
4 1
ستاره سرخ 93
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
4
1
ستاره سرخ 93
| Stade du Hainaut
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
اف سی پاریس
2 1
متز
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
اف سی پاریس
2
1
متز
۲ مهر ۱۳۹۷ 23:15
شاموآ نیور
1 2
لانس
۲ مهر ۱۳۹۷ 23:15
شاموآ نیور
1
2
لانس
هفته 9
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
3 1
والنسین
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
3
1
والنسین
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
بزیرس
1 1
شاموآ نیور
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
بزیرس
1
1
شاموآ نیور
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
1 1
گازالک آژاکسیو
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
1
1
گازالک آژاکسیو
| Stade Gabriel Montpied
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لانس
0 0
اف سی پاریس
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لانس
0
0
اف سی پاریس
| Stade Bollaert-Delelis
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0 0
سوشو
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0
0
سوشو
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
2 0
لوریان
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
2
0
لوریان
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
2 3
گرونوبل
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
2
3
گرونوبل
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
5 1
شاتورو
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
5
1
شاتورو
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
متز
0 1
لو هاور
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
متز
0
1
لو هاور
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:15
تروا
1 0
اوسر
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:15
تروا
1
0
اوسر
| Stade de l'Aube
هفته 10
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
0 3
تروا
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
0
3
تروا
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 2
اورلئان
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
2
اورلئان
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1 0
کلرمون فوت
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1
0
کلرمون فوت
| Stade des Alpes
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
2 3
بزیرس
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
2
3
بزیرس
| Stade Océane
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
4 1
نانسی
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
4
1
نانسی
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
1 0
اف سی پاریس
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
1
0
اف سی پاریس
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
2 0
آژاکسیو
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
2
0
آژاکسیو
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
1 3
استاد برست
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
1
3
استاد برست
| Stade du Hainaut
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
اوسر
1 2
لانس
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
اوسر
1
2
لانس
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:15
سوشو
1 2
متز
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:15
سوشو
1
2
متز
هفته 11
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
3 2
لو هاور
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
3
2
لو هاور
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
2 0
بزیرس
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
2
0
بزیرس
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
0 0
ستاره سرخ 93
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
0
0
ستاره سرخ 93
| Stade Gabriel Montpied
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
تروا
1 2
سوشو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
تروا
1
2
سوشو
| Stade de l'Aube
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
متز
3 0
شاموآ نیور
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
متز
3
0
شاموآ نیور
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
1 2
گرونوبل
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
1
2
گرونوبل
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
1 0
والنسین
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
1
0
والنسین
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
0 0
شاتورو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
0
0
شاتورو
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
استاد برست
3 2
لوریان
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
استاد برست
3
2
لوریان
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
لانس
5 0
گازالک آژاکسیو
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
لانس
5
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 12
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0 2
اف سی پاریس
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0
2
اف سی پاریس
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
2 2
آژاکسیو
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
2
2
آژاکسیو
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 1
بزیرس
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
1
بزیرس
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
0 2
تروا
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
0
2
تروا
| Stade des Alpes
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
0 0
متز
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
0
0
متز
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0 4
اورلئان
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0
4
اورلئان
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0 3
شاموآ نیور
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0
3
شاموآ نیور
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
1 1
نانسی
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
1
1
نانسی
| Stade du Hainaut
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
لو هاور
2 1
لانس
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
لو هاور
2
1
لانس
| Stade Océane
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:15
کلرمون فوت
2 2
استاد برست
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:15
کلرمون فوت
2
2
استاد برست
| Stade Gabriel Montpied
هفته 13
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
آژاکسیو
1 2
گازالک آژاکسیو
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
آژاکسیو
1
2
گازالک آژاکسیو
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
0 1
کلرمون فوت
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
0
1
کلرمون فوت
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اف سی پاریس
0 0
سوشو
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اف سی پاریس
0
0
سوشو
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
1 1
ستاره سرخ 93
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
1
1
ستاره سرخ 93
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
بزیرس
0 1
لوریان
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
بزیرس
0
1
لوریان
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
تروا
4 2
والنسین
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
تروا
4
2
والنسین
| Stade de l'Aube
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
لانس
0 1
شاتورو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
لانس
0
1
شاتورو
| Stade Bollaert-Delelis
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
شاموآ نیور
1 0
لو هاور
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
شاموآ نیور
1
0
لو هاور
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
اورلئان
0 3
گرونوبل
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
اورلئان
0
3
گرونوبل
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 00:15
متز
0 1
اوسر
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 00:15
متز
0
1
اوسر
هفته 14
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اوسر
0 0
شاموآ نیور
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اوسر
0
0
شاموآ نیور
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
1 2
متز
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
1
2
متز
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
کلرمون فوت
3 0
اورلئان
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
کلرمون فوت
3
0
اورلئان
| Stade Gabriel Montpied
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
2 1
تروا
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
2
1
تروا
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
گرونوبل
2 0
آژاکسیو
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
گرونوبل
2
0
آژاکسیو
| Stade des Alpes
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
لو هاور
3 2
سوشو
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
لو هاور
3
2
سوشو
| Stade Océane
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
2 1
اف سی پاریس
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
2
1
اف سی پاریس
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
0 3
بزیرس
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
0
3
بزیرس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
والنسین
4 2
لانس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
والنسین
4
2
لانس
| Stade du Hainaut
۲۲ آبان ۱۳۹۷ 00:15
استاد برست
2 1
نانسی
۲۲ آبان ۱۳۹۷ 00:15
استاد برست
2
1
نانسی
هفته 15
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آژاکسیو
0 0
کلرمون فوت
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آژاکسیو
0
0
کلرمون فوت
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
بزیرس
1 1
والنسین
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
بزیرس
1
1
والنسین
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
تروا
2 0
لوریان
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
تروا
2
0
لوریان
| Stade de l'Aube
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
1 0
ستاره سرخ 93
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
1
0
ستاره سرخ 93
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاموآ نیور
0 1
شاتورو
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاموآ نیور
0
1
شاتورو
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
0 0
استاد برست
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
0
0
استاد برست
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اف سی پاریس
1 0
لو هاور
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اف سی پاریس
1
0
لو هاور
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
سوشو
1 4
اوسر
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
سوشو
1
4
اوسر
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:15
لانس
0 0
گرونوبل
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:15
لانس
0
0
گرونوبل
| Stade Bollaert-Delelis
۶ آذر ۱۳۹۷ 00:15
متز
1 0
گازالک آژاکسیو
۶ آذر ۱۳۹۷ 00:15
متز
1
0
گازالک آژاکسیو
هفته 16
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
1 0
سوشو
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
1
0
سوشو
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
کلرمون فوت
2 0
بزیرس
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
کلرمون فوت
2
0
بزیرس
| Stade Gabriel Montpied
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
0 1
شاموآ نیور
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
0
1
شاموآ نیور
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لو هاور
1 1
اوسر
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لو هاور
1
1
اوسر
| Stade Océane
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
2 2
لانس
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
2
2
لانس
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
1 2
نانسی
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
1
2
نانسی
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
0 3
تروا
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
0
3
تروا
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
2 0
آژاکسیو
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
2
0
آژاکسیو
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
والنسین
0 0
اف سی پاریس
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
والنسین
0
0
اف سی پاریس
| Stade du Hainaut
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 17:30
گرونوبل
1 1
متز
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 17:30
گرونوبل
1
1
متز
| Stade des Alpes
هفته 17
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اوسر
0 0
لوریان
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اوسر
0
0
لوریان
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
آژاکسیو
1 1
نانسی
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
آژاکسیو
1
1
نانسی
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بزیرس
0 3
گرونوبل
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بزیرس
0
3
گرونوبل
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
تروا
3 2
اورلئان
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
تروا
3
2
اورلئان
| Stade de l'Aube
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لو هاور
2 1
شاتورو
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لو هاور
2
1
شاتورو
| Stade Océane
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لانس
2 1
استاد برست
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لانس
2
1
استاد برست
| Stade Bollaert-Delelis
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
متز
2 0
ستاره سرخ 93
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
متز
2
0
ستاره سرخ 93
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
شاموآ نیور
1 0
والنسین
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
شاموآ نیور
1
0
والنسین
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اف سی پاریس
3 0
کلرمون فوت
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اف سی پاریس
3
0
کلرمون فوت
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
سوشو
2 0
گازالک آژاکسیو
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 00:30
سوشو
2
0
گازالک آژاکسیو
هفته 18
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
0 0
اوسر
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
0
0
اوسر
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لو هاور
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
1
1
لو هاور
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گرونوبل
0 1
اف سی پاریس
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گرونوبل
0
1
اف سی پاریس
| Stade des Alpes
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
1 1
شاموآ نیور
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
1
1
شاموآ نیور
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
1 1
تروا
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
1
1
تروا
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
1 3
آژاکسیو
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
1
3
آژاکسیو
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
3 0
سوشو
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
3
0
سوشو
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
3 0
بزیرس
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
3
0
بزیرس
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کلرمون فوت
0 0
لانس
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کلرمون فوت
0
0
لانس
| Stade Gabriel Montpied
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 00:15
والنسین
0 2
متز
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 00:15
والنسین
0
2
متز
| Stade du Hainaut
هفته 19
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
اوسر
4 0
گرونوبل
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
اوسر
4
0
گرونوبل
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
بزیرس
1 2
اورلئان
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
بزیرس
1
2
اورلئان
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
شاتورو
0 1
گازالک آژاکسیو
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
شاتورو
0
1
گازالک آژاکسیو
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
تروا
0 1
کلرمون فوت
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
تروا
0
1
کلرمون فوت
| Stade de l'Aube
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
شاموآ نیور
1 1
استاد برست
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
شاموآ نیور
1
1
استاد برست
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
اف سی پاریس
1 1
ستاره سرخ 93
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
اف سی پاریس
1
1
ستاره سرخ 93
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
لانس
1 2
آژاکسیو
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
لانس
1
2
آژاکسیو
| Stade Bollaert-Delelis
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
سوشو
1 0
لوریان
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
سوشو
1
0
لوریان
۲۵ دی ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
4 3
والنسین
۲۵ دی ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
4
3
والنسین
| Stade Océane