لیگ 2 فرانسه

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
م پ پ ش پ
24
9
5
60
23
37
81
2
پ پ ش پ ش
21
11
6
64
35
29
74
3
پ پ پ پ م
21
8
9
51
28
23
71
4
م م پ پ پ
17
14
7
36
22
14
65
5
پ م م م پ
17
12
9
51
41
10
63
6
ش ش پ پ پ
18
9
11
49
28
21
63
7
پ ش م ش ش
13
15
10
45
40
5
54
8
ش ش ش م ش
15
7
16
51
53
-2
52
9
م پ ش م ش
13
11
14
43
47
-4
50
10
م م ش ش م
11
15
12
44
37
7
48
11
م پ پ پ م
11
15
12
37
42
-5
48
12
م پ م ش پ
11
14
13
34
41
-7
47
13
م ش ش پ م
11
10
17
52
61
-9
43
14
پ پ ش پ ش
12
6
20
36
50
-14
42
15
ش م ش م م
10
11
17
34
36
-2
41
16
م پ ش م پ
11
8
19
27
43
-16
41
17
ش ش پ ش م
9
13
16
29
45
-16
40
18
م ش م ش ش
9
12
17
30
54
-24
39
19
م ش پ م پ
9
11
18
33
50
-17
38
20
ش ش پ ش ش
7
9
22
28
58
-30
30
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
متز
استاد برست
تروا
اف سی پاریس
لوریان
لانس
لو هاور
اورلئان
گرونوبل
کلرمون فوت
شاتورو
شاموآ نیور
والنسین
نانسی
اوسر
سوشو
آژاکسیو
گازالک آژاکسیو
بزیرس
ستاره سرخ 93
1متز 1–0 1–1 2–0 2–1 2–0 0–1 5–1 1–1 1–2 2–1 3–0 3–0 3–0 0–1 1–1 3–1 1–0 1–0 2–0
2استاد برست 0–1 1–1 1–1 3–2 2–0 1–0 3–1 3–1 0–0 5–1 3–0 2–5 2–1 1–0 1–0 2–0 4–1 3–0 1–1
3تروا 0–1 1–2 0–1 2–0 1–0 2–1 3–2 2–1 0–1 1–0 2–0 4–2 2–1 1–0 1–2 0–0 1–0 0–1 2–0
4اف سی پاریس 2–1 0–1 2–0 2–2 2–0 1–0 0–0 1–0 3–0 0–0 0–0 0–0 2–0 3–0 0–0 1–1 1–0 1–0 1–1
5لوریان 0–0 1–1 0–3 2–1 2–2 0–0 1–3 1–0 0–0 2–1 1–1 3–1 4–1 2–2 0–0 1–0 0–1 3–1 2–1
6لانس 0–0 2–1 2–0 0–0 0–1 0–0 5–2 0–0 1–0 0–1 4–1 0–0 2–1 2–0 2–0 1–2 5–0 3–0 1–0
7لو هاور 2–2 1–1 1–1 2–1 2–3 2–1 3–1 1–1 0–0 2–1 0–0 4–3 0–2 1–1 3–2 3–1 2–2 2–3 1–0
8اورلئان 0–1 0–0 0–1 4–0 2–0 0–2 1–1 0–3 2–1 2–0 1–0 1–0 1–2 0–3 2–0 1–3 2–2 0–0 2–2
9گرونوبل 1–1 1–2 0–2 0–1 0–1 0–2 0–0 0–4 1–0 0–0 1–0 4–2 1–0 0–0 1–0 2–0 1–1 4–2 2–0
10کلرمون فوت 2–3 2–2 2–4 1–1 0–1 0–0 0–0 3–0 1–1 0–0 3–2 0–1 2–3 2–0 1–0 0–0 1–1 2–0 0–0
11شاتورو 1–2 2–2 0–3 0–1 1–2 0–0 1–0 1–2 2–2 2–2 2–1 1–1 1–0 0–0 1–0 2–2 0–1 2–0 1–1
12شاموآ نیور 0–3 1–1 1–1 1–0 2–2 1–2 1–0 1–1 1–1 4–2 0–1 1–0 1–1 0–0 0–1 2–0 1–1 0–0 1–0
13والنسین 0–2 1–3 0–1 0–0 1–2 4–2 1–0 1–4 3–2 0–4 1–1 1–2 1–1 3–1 1–0 4–0 0–0 5–6 4–1
14نانسی 1–0 2–3 1–1 1–2 3–2 0–3 0–1 1–0 1–2 0–1 0–1 0–1 0–2 1–0 0–0 1–0 3–1 0–2 1–0
15اوسر 0–0 0–2 0–2 0–2 0–0 1–2 0–1 3–0 4–0 1–0 1–2 0–0 1–1 1–0 1–0 0–0 2–3 2–0 0–0
16سوشو 1–2 2–0 0–0 1–0 1–0 0–1 1–3 0–1 3–1 2–1 0–0 0–3 0–1 0–4 1–4 0–0 2–0 1–0 1–2
17آژاکسیو 0–0 0–2 0–1 0–0 0–0 0–2 3–2 1–0 1–2 0–0 1–1 1–0 3–1 1–1 2–1 2–3 1–2 2–1 0–0
18گازالک آژاکسیو 0–2 1–1 2–1 1–1 1–3 1–0 1–1 0–2 2–0 0–3 1–2 0–1 0–0 0–1 0–4 0–2 1–0 0–1 2–1
19بزیرس 1–3 1–0 0–0 0–1 0–1 0–0 1–1 1–2 0–3 1–1 1–1 1–1 1–1 3–0 1–0 0–0 0–1 0–0 1–3
20ستاره سرخ 93 1–2 0–2 0–3 0–1 0–3 1–0 0–1 0–4 2–3 0–4 1–3 1–2 1–0 1–1 1–0 3–0 2–0 1–1 0–3
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0 1
تروا
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0
1
تروا
Stade Gabriel Montpied ۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
0 0
شاتورو
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
0
شاتورو
| Stade Gabriel Montpied
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 1
اف سی پاریس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
1
1
اف سی پاریس
Stade des Alpes ۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1 0
سوشو
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
1
0
سوشو
| Stade des Alpes
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0 2
بزیرس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0
2
بزیرس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
0 2
لانس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
0
2
لانس
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
1 2
شاموآ نیور
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
1
2
شاموآ نیور
Stade du Hainaut ۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
3 1
اوسر
۵ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
3
1
اوسر
| Stade du Hainaut
۶ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
لوریان
0 0
لو هاور
۶ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
لوریان
0
0
لو هاور
۸ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
استاد برست
0 1
متز
۸ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
استاد برست
0
1
متز
هفته 2
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
2 3
گازالک آژاکسیو
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
2
3
گازالک آژاکسیو
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
بزیرس
0 1
آژاکسیو
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
بزیرس
0
1
آژاکسیو
Stade de l'Aube ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
تروا
1 2
استاد برست
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
2
استاد برست
| Stade de l'Aube
Stade Océane ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
1 1
گرونوبل
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Stade Océane
لو هاور
1
1
گرونوبل
| Stade Océane
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
متز
5 1
اورلئان
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
متز
5
1
اورلئان
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
4 2
کلرمون فوت
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
4
2
کلرمون فوت
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
2 0
نانسی
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
2
0
نانسی
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0 1
والنسین
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0
1
والنسین
Stade Bollaert-Delelis ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
لانس
1 0
ستاره سرخ 93
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 19:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
0
ستاره سرخ 93
| Stade Bollaert-Delelis
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
شاتورو
1 2
لوریان
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
شاتورو
1
2
لوریان
هفته 3
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
2 3
سوشو
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
2
3
سوشو
Stade de l'Aube ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
تروا
0 1
بزیرس
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
0
1
بزیرس
| Stade de l'Aube
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
1 3
لوریان
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
1
3
لوریان
Stade des Alpes ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1 0
شاموآ نیور
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
1
0
شاموآ نیور
| Stade des Alpes
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0 3
لانس
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0
3
لانس
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
0 3
اوسر
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
0
3
اوسر
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0 1
لو هاور
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0
1
لو هاور
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
1 1
اف سی پاریس
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
1
1
اف سی پاریس
Stade du Hainaut ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
1 1
شاتورو
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
1
شاتورو
| Stade du Hainaut
Stade Gabriel Montpied ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
کلرمون فوت
2 3
متز
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
3
متز
| Stade Gabriel Montpied
هفته 4
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
1 0
نانسی
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
1
0
نانسی
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
1 1
ستاره سرخ 93
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
1
1
ستاره سرخ 93
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 0
گرونوبل
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
2
0
گرونوبل
Stade Océane ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
0 0
کلرمون فوت
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Stade Océane
لو هاور
0
0
کلرمون فوت
| Stade Océane
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
3 1
والنسین
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
3
1
والنسین
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
1 1
اورلئان
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
1
1
اورلئان
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
1 0
بزیرس
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
1
0
بزیرس
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
2 0
استاد برست
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
2
0
استاد برست
Stade Bollaert-Delelis ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
لانس
2 0
تروا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
0
تروا
| Stade Bollaert-Delelis
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
متز
3 1
آژاکسیو
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
متز
3
1
آژاکسیو
هفته 5
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0 0
لوریان
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0
0
لوریان
Stade Gabriel Montpied ۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
1 0
سوشو
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
0
سوشو
| Stade Gabriel Montpied
Stade de l'Aube ۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
تروا
0 1
متز
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
0
1
متز
| Stade de l'Aube
Stade des Alpes ۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
0 0
شاتورو
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
0
0
شاتورو
| Stade des Alpes
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0 1
شاموآ نیور
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0
1
شاموآ نیور
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
4 0
اف سی پاریس
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
4
0
اف سی پاریس
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
1 0
اوسر
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
1
0
اوسر
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
1 0
لو هاور
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
1
0
لو هاور
Stade du Hainaut ۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
والنسین
0 0
گازالک آژاکسیو
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
Stade du Hainaut
والنسین
0
0
گازالک آژاکسیو
| Stade du Hainaut
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 21:30
بزیرس
0 0
لانس
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 21:30
بزیرس
0
0
لانس
هفته 6
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0 2
استاد برست
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0
2
استاد برست
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
1 0
نانسی
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
1
0
نانسی
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
2 1
ستاره سرخ 93
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
2
1
ستاره سرخ 93
Stade Océane ۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
3 1
اورلئان
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade Océane
لو هاور
3
1
اورلئان
| Stade Océane
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
2 0
آژاکسیو
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
2
0
آژاکسیو
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
2 0
تروا
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
2
0
تروا
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
1 0
بزیرس
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
1
0
بزیرس
Stade du Hainaut ۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
0 4
کلرمون فوت
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
4
کلرمون فوت
| Stade du Hainaut
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
متز
2 0
لانس
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
متز
2
0
لانس
Stade de la Rabine ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
لوریان
1 0
گرونوبل
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
Stade de la Rabine
لوریان
1
0
گرونوبل
| Stade de la Rabine
هفته 7
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0 0
اف سی پاریس
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
0
0
اف سی پاریس
Stade Gabriel Montpied ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
2 0
اوسر
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
0
اوسر
| Stade Gabriel Montpied
Stade de l'Aube ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
تروا
2 0
شاموآ نیور
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
2
0
شاموآ نیور
| Stade de l'Aube
Stade des Alpes ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
4 2
والنسین
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
4
2
والنسین
| Stade des Alpes
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0 1
لو هاور
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0
1
لو هاور
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
2 0
شاتورو
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
2
0
شاتورو
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0 3
لوریان
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0
3
لوریان
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
4 1
گازالک آژاکسیو
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
4
1
گازالک آژاکسیو
Stade Bollaert-Delelis ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لانس
2 0
سوشو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
0
سوشو
| Stade Bollaert-Delelis
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
بزیرس
1 3
متز
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
بزیرس
1
3
متز
هفته 8
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0 0
آژاکسیو
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0
0
آژاکسیو
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
2 0
بزیرس
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
2
0
بزیرس
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 1
نانسی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
1
نانسی
Stade des Alpes ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1 2
استاد برست
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
1
2
استاد برست
| Stade des Alpes
Stade Océane ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
1 1
تروا
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade Océane
لو هاور
1
1
تروا
| Stade Océane
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
0 0
کلرمون فوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
0
0
کلرمون فوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0 1
اورلئان
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0
1
اورلئان
Stade du Hainaut ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
4 1
ستاره سرخ 93
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
4
1
ستاره سرخ 93
| Stade du Hainaut
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
اف سی پاریس
2 1
متز
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
اف سی پاریس
2
1
متز
۲ مهر ۱۳۹۷ 23:15
شاموآ نیور
1 2
لانس
۲ مهر ۱۳۹۷ 23:15
شاموآ نیور
1
2
لانس
هفته 9
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
3 1
والنسین
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
3
1
والنسین
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
بزیرس
1 1
شاموآ نیور
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
بزیرس
1
1
شاموآ نیور
Stade Gabriel Montpied ۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
1 1
گازالک آژاکسیو
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
1
گازالک آژاکسیو
| Stade Gabriel Montpied
Stade Bollaert-Delelis ۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لانس
0 0
اف سی پاریس
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
0
0
اف سی پاریس
| Stade Bollaert-Delelis
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0 0
سوشو
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
0
0
سوشو
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
2 0
لوریان
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
2
0
لوریان
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
2 3
گرونوبل
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
2
3
گرونوبل
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
5 1
شاتورو
۶ مهر ۱۳۹۷ 22:30
استاد برست
5
1
شاتورو
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
متز
0 1
لو هاور
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
متز
0
1
لو هاور
Stade de l'Aube ۹ مهر ۱۳۹۷ 23:15
تروا
1 0
اوسر
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:15
Stade de l'Aube
تروا
1
0
اوسر
| Stade de l'Aube
هفته 10
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
0 3
تروا
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
0
3
تروا
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 2
اورلئان
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
2
اورلئان
Stade des Alpes ۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
1 0
کلرمون فوت
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
1
0
کلرمون فوت
| Stade des Alpes
Stade Océane ۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
2 3
بزیرس
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Stade Océane
لو هاور
2
3
بزیرس
| Stade Océane
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
4 1
نانسی
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
4
1
نانسی
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
1 0
اف سی پاریس
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شاموآ نیور
1
0
اف سی پاریس
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
2 0
آژاکسیو
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
2
0
آژاکسیو
Stade du Hainaut ۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
1 3
استاد برست
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
3
استاد برست
| Stade du Hainaut
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
اوسر
1 2
لانس
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
اوسر
1
2
لانس
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:15
سوشو
1 2
متز
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:15
سوشو
1
2
متز
هفته 11
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
3 2
لو هاور
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آژاکسیو
3
2
لو هاور
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
2 0
بزیرس
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
2
0
بزیرس
Stade Gabriel Montpied ۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کلرمون فوت
0 0
ستاره سرخ 93
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
0
ستاره سرخ 93
| Stade Gabriel Montpied
Stade de l'Aube ۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
تروا
1 2
سوشو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
2
سوشو
| Stade de l'Aube
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
متز
3 0
شاموآ نیور
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
متز
3
0
شاموآ نیور
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
1 2
گرونوبل
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
1
2
گرونوبل
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
1 0
والنسین
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
1
0
والنسین
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
0 0
شاتورو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
0
0
شاتورو
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
استاد برست
3 2
لوریان
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
استاد برست
3
2
لوریان
Stade Bollaert-Delelis ۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
لانس
5 0
گازالک آژاکسیو
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
Stade Bollaert-Delelis
لانس
5
0
گازالک آژاکسیو
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 12
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0 2
اف سی پاریس
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
0
2
اف سی پاریس
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
2 2
آژاکسیو
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
2
2
آژاکسیو
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 1
بزیرس
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
1
بزیرس
Stade des Alpes ۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
گرونوبل
0 2
تروا
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
0
2
تروا
| Stade des Alpes
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
0 0
متز
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
لوریان
0
0
متز
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0 4
اورلئان
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
ستاره سرخ 93
0
4
اورلئان
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0 3
شاموآ نیور
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
0
3
شاموآ نیور
Stade du Hainaut ۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
والنسین
1 1
نانسی
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
1
نانسی
| Stade du Hainaut
Stade Océane ۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
لو هاور
2 1
لانس
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Stade Océane
لو هاور
2
1
لانس
| Stade Océane
Stade Gabriel Montpied ۷ آبان ۱۳۹۷ 00:15
کلرمون فوت
2 2
استاد برست
۷ آبان ۱۳۹۷ 00:15
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
2
استاد برست
| Stade Gabriel Montpied
هفته 13
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
آژاکسیو
1 2
گازالک آژاکسیو
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
آژاکسیو
1
2
گازالک آژاکسیو
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
0 1
کلرمون فوت
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
0
1
کلرمون فوت
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اف سی پاریس
0 0
سوشو
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اف سی پاریس
0
0
سوشو
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
1 1
ستاره سرخ 93
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
1
1
ستاره سرخ 93
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
بزیرس
0 1
لوریان
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
بزیرس
0
1
لوریان
Stade de l'Aube ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
تروا
4 2
والنسین
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stade de l'Aube
تروا
4
2
والنسین
| Stade de l'Aube
Stade Bollaert-Delelis ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
لانس
0 1
شاتورو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
0
1
شاتورو
| Stade Bollaert-Delelis
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
شاموآ نیور
1 0
لو هاور
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
شاموآ نیور
1
0
لو هاور
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
اورلئان
0 3
گرونوبل
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
اورلئان
0
3
گرونوبل
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:15
متز
0 1
اوسر
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:15
متز
0
1
اوسر
هفته 14
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اوسر
0 0
شاموآ نیور
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اوسر
0
0
شاموآ نیور
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
1 2
متز
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
1
2
متز
Stade Gabriel Montpied ۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
کلرمون فوت
3 0
اورلئان
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
3
0
اورلئان
| Stade Gabriel Montpied
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
2 1
تروا
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
2
1
تروا
Stade des Alpes ۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
گرونوبل
2 0
آژاکسیو
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Stade des Alpes
گرونوبل
2
0
آژاکسیو
| Stade des Alpes
Stade Océane ۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
لو هاور
3 2
سوشو
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Stade Océane
لو هاور
3
2
سوشو
| Stade Océane
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
2 1
اف سی پاریس
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
2
1
اف سی پاریس
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
0 3
بزیرس
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
0
3
بزیرس
Stade du Hainaut ۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
والنسین
4 2
لانس
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Stade du Hainaut
والنسین
4
2
لانس
| Stade du Hainaut
۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:15
استاد برست
2 1
نانسی
۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:15
استاد برست
2
1
نانسی
هفته 15
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آژاکسیو
0 0
کلرمون فوت
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
آژاکسیو
0
0
کلرمون فوت
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
بزیرس
1 1
والنسین
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
بزیرس
1
1
والنسین
Stade de l'Aube ۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
تروا
2 0
لوریان
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Stade de l'Aube
تروا
2
0
لوریان
| Stade de l'Aube
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
1 0
ستاره سرخ 93
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
1
0
ستاره سرخ 93
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاموآ نیور
0 1
شاتورو
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاموآ نیور
0
1
شاتورو
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
0 0
استاد برست
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
0
0
استاد برست
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اف سی پاریس
1 0
لو هاور
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اف سی پاریس
1
0
لو هاور
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
سوشو
1 4
اوسر
۲ آذر ۱۳۹۷ 23:30
سوشو
1
4
اوسر
Stade Bollaert-Delelis ۳ آذر ۱۳۹۷ 18:15
لانس
0 0
گرونوبل
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:15
Stade Bollaert-Delelis
لانس
0
0
گرونوبل
| Stade Bollaert-Delelis
۵ آذر ۱۳۹۷ 00:15
متز
1 0
گازالک آژاکسیو
۵ آذر ۱۳۹۷ 00:15
متز
1
0
گازالک آژاکسیو
هفته 16
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
1 0
سوشو
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
1
0
سوشو
Stade Gabriel Montpied ۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
کلرمون فوت
2 0
بزیرس
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
0
بزیرس
| Stade Gabriel Montpied
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
0 1
شاموآ نیور
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
0
1
شاموآ نیور
Stade Océane ۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لو هاور
1 1
اوسر
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Stade Océane
لو هاور
1
1
اوسر
| Stade Océane
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
2 2
لانس
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
2
2
لانس
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
1 2
نانسی
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
1
2
نانسی
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
0 3
تروا
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
0
3
تروا
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
2 0
آژاکسیو
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
2
0
آژاکسیو
Stade du Hainaut ۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
والنسین
0 0
اف سی پاریس
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
0
اف سی پاریس
| Stade du Hainaut
Stade des Alpes ۱۰ آذر ۱۳۹۷ 17:30
گرونوبل
1 1
متز
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 17:30
Stade des Alpes
گرونوبل
1
1
متز
| Stade des Alpes
هفته 17
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اوسر
0 0
لوریان
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اوسر
0
0
لوریان
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
آژاکسیو
1 1
نانسی
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
آژاکسیو
1
1
نانسی
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بزیرس
0 3
گرونوبل
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
بزیرس
0
3
گرونوبل
Stade de l'Aube ۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
تروا
3 2
اورلئان
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stade de l'Aube
تروا
3
2
اورلئان
| Stade de l'Aube
Stade Océane ۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لو هاور
2 1
شاتورو
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stade Océane
لو هاور
2
1
شاتورو
| Stade Océane
Stade Bollaert-Delelis ۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
لانس
2 1
استاد برست
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
1
استاد برست
| Stade Bollaert-Delelis
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
متز
2 0
ستاره سرخ 93
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
متز
2
0
ستاره سرخ 93
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
شاموآ نیور
1 0
والنسین
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
شاموآ نیور
1
0
والنسین
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اف سی پاریس
3 0
کلرمون فوت
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اف سی پاریس
3
0
کلرمون فوت
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
سوشو
2 0
گازالک آژاکسیو
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 00:30
سوشو
2
0
گازالک آژاکسیو
هفته 18
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
0 0
اوسر
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
شاتورو
0
0
اوسر
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
1 1
لو هاور
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گازالک آژاکسیو
1
1
لو هاور
Stade des Alpes ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
گرونوبل
0 1
اف سی پاریس
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Stade des Alpes
گرونوبل
0
1
اف سی پاریس
| Stade des Alpes
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
1 1
شاموآ نیور
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
لوریان
1
1
شاموآ نیور
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
1 1
تروا
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
نانسی
1
1
تروا
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
1 3
آژاکسیو
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورلئان
1
3
آژاکسیو
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
3 0
سوشو
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ستاره سرخ 93
3
0
سوشو
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
3 0
بزیرس
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استاد برست
3
0
بزیرس
Stade Gabriel Montpied ۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کلرمون فوت
0 0
لانس
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
0
لانس
| Stade Gabriel Montpied
Stade du Hainaut ۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:15
والنسین
0 2
متز
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:15
Stade du Hainaut