لیگ 2 فرانسه

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ش ش پ ش ش
>
17
3
8
45
25
20
54
2
م ش ش پ پ
>
15
8
5
39
24
15
53
3
ش پ پ م پ
>
15
7
6
38
22
16
52
4
پ پ پ پ م
>
16
3
9
34
25
9
51
5
پ پ ش پ پ
>
14
8
6
35
25
10
50
6
م ش ش پ پ
>
11
11
6
38
25
13
44
7
ش پ ش م پ
>
11
9
8
24
20
4
42
8
پ پ م ش ش
>
10
9
9
40
33
7
39
9
م پ ش ش ش
>
7
14
7
27
29
-2
35
10
ش م پ پ م
>
9
8
11
26
32
-6
35
11
پ ش م م ش
>
8
10
10
28
30
-2
34
12
ش پ پ ش پ
>
9
7
12
22
38
-16
34
13
م ش پ پ ش
>
8
10
10
33
34
-1
34
14
پ م ش پ ش
>
8
10
10
31
30
1
34
15
م ش ش ش م
>
6
16
6
27
26
1
34
16
م م ش م پ
>
8
8
12
31
34
-3
32
17
پ پ پ ش م
>
7
7
14
22
40
-18
28
18
ش م ش پ م
>
7
5
16
30
45
-15
26
19
پ ش پ ش م
>
6
8
14
30
41
-11
26
20
ش ش پ ش ش
>
4
7
17
21
43
-22
19
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
لوریان
لانس
آژاکسیو
تروا
کلرمون فوت
لو هاور
والنسین
گنگام
گرونوبل
شامبلی تل
سوشو
شاتورو
کن
اوسر
نانسی
رودز
اف سی پاریس
لو مان
شاموآ نیور
اورلئان
1لوریان 0–0 0–1 0–1 0–1 2–1 1–2 1–0 2–1 1–0 2–1 2–1 3–0 4–2 4–1
2لانس 1–0 1–0 1–1 1–3 2–0 0–0 3–0 4–0 1–0 1–4 0–0 2–1 1–0 1–0
3آژاکسیو 1–0 1–2 1–1 2–2 2–0 3–1 0–1 1–2 2–3 0–0 1–0 1–0 2–0 0–0
4تروا 2–0 2–1 1–2 1–2 1–0 1–2 0–4 2–0 2–1 3–1 1–0 1–1 2–1 1–2
5کلرمون فوت 0–2 1–1 3–2 2–1 3–1 2–0 3–0 1–1 2–2 0–1 0–1 0–1 1–0 3–1
6لو هاور 2–2 0–0 1–0 4–0 3–1 1–1 0–1 1–1 1–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–2
7والنسین 3–0 2–0 0–0 1–0 0–0 0–0 0–2 3–2 0–1 1–1 1–0 1–0 1–0 1–1
8گنگام 2–1 1–1 1–1 0–1 1–2 0–1 3–3 1–1 1–1 1–0 1–1 4–1 3–0 1–0
9گرونوبل 2–2 0–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–0 0–1 1–0 1–1 2–1 0–0 3–1 0–0
10شامبلی تل 0–1 0–2 0–1 1–0 1–5 0–0 0–0 0–0 0–1 1–4 2–1 1–2 2–2 3–2 1–0
11سوشو 0–4 0–2 0–1 4–0 2–0 0–0 3–1 1–1 0–0 1–0 3–0 1–1 1–1 1–0
12شاتورو 1–3 3–2 0–1 0–1 0–3 1–5 1–1 0–3 1–1 2–1 1–0 0–0 0–1 1–1
13کن 1–2 0–2 0–1 0–1 0–0 0–3 0–0 2–0 0–0 1–1 1–0 3–3 4–3 2–1
14اوسر 3–1 1–2 0–0 2–0 1–1 2–2 0–1 0–0 2–1 1–1 0–0 2–0 3–1 2–2
15نانسی 1–1 0–0 0–0 1–2 1–0 0–1 3–0 1–1 2–1 1–1 2–0 2–1 2–1 0–0
16رودز 0–1 1–2 1–2 1–1 2–1 2–0 0–2 1–2 2–1 2–0 1–1 2–1 4–1 3–3
17اف سی پاریس 0–2 2–3 1–0 0–2 1–0 0–3 0–3 1–1 2–4 2–0 0–0 0–3 0–1
18لو مان 1–2 1–2 2–4 1–2 2–1 0–0 1–0 2–0 1–2 0–1 1–1 0–0 1–0 3–2
19شاموآ نیور 0–1 0–2 0–1 1–0 0–0 0–1 0–2 3–0 1–1 2–2 1–1 2–1 4–4 2–0
20اورلئان 0–4 1–4 0–3 0–2 0–1 2–2 0–1 2–0 0–1 1–0 1–1 1–2 0–1 0–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Stade Auguste-Bonal ۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
0 0
کن
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
0
کن
| Stade Auguste-Bonal
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
1 0
والنسین
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
1
0
والنسین
Stadium de Toulouse ۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
رودز
2 0
اوسر
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stadium de Toulouse
رودز
2
0
اوسر
| Stadium de Toulouse
Stade du Roudourou ۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
3 3
گرونوبل
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
3
3
گرونوبل
| Stade du Roudourou
Stade François Coty ۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
2 2
لو هاور
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
2
2
لو هاور
| Stade François Coty
Stade Gabriel Montpied ۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
3 0
شاتورو
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
3
0
شاتورو
| Stade Gabriel Montpied
Stade Marcel-Picot ۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
0 0
اورلئان
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
0
0
اورلئان
| Stade Marcel-Picot
Stade René Gaillard ۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0 2
تروا
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
2
تروا
| Stade René Gaillard
MMArena ۵ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
لو مان
1 2
لانس
۵ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
MMArena
لو مان
1
2
لانس
| MMArena
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۷ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
لوریان
3 0
اف سی پاریس
۷ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
3
0
اف سی پاریس
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
هفته 2
Stade Sébastien-Charléty ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
1 1
سوشو
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
1
1
سوشو
| Stade Sébastien-Charléty
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
2 0
لو مان
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
0
لو مان
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade de l'Aube ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
تروا
1 2
کلرمون فوت
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
2
کلرمون فوت
| Stade de l'Aube
Stade des Alpes ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
0 1
آژاکسیو
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
0
1
آژاکسیو
| Stade des Alpes
Stade Gaston Petit ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0 0
رودز
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
0
رودز
| Stade Gaston Petit
Stade Océane ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
1 1
شاموآ نیور
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Océane
لو هاور
1
1
شاموآ نیور
| Stade Océane
Stade de la Source ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
0 1
شامبلی تل
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
0
1
شامبلی تل
| Stade de la Source
Stade du Hainaut ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1 1
نانسی
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
1
نانسی
| Stade du Hainaut
Stade Bollaert-Delelis ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
لانس
2 0
گنگام
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
0
گنگام
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Michel d'Ornano ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
کن
1 2
لوریان
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Stade Michel d'Ornano
کن
1
2
لوریان
| Stade Michel d'Ornano
هفته 3
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0 0
گرونوبل
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0
0
گرونوبل
Stadium de Toulouse ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
رودز
2 1
اف سی پاریس
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stadium de Toulouse
رودز
2
1
اف سی پاریس
| Stadium de Toulouse
Stade du Roudourou ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
1 0
اورلئان
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
0
اورلئان
| Stade du Roudourou
Stade François Coty ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
1 2
کن
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
2
کن
| Stade François Coty
Stade Marcel-Picot ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
1 1
لوریان
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
1
1
لوریان
| Stade Marcel-Picot
Stade Auguste-Bonal ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
1 0
اوسر
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
0
اوسر
| Stade Auguste-Bonal
Stade René Gaillard ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
3 0
شاتورو
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
3
0
شاتورو
| Stade René Gaillard
MMArena ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1 2
والنسین
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
MMArena
لو مان
1
2
والنسین
| MMArena
Stade de l'Aube ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
تروا
1 2
لو هاور
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
2
لو هاور
| Stade de l'Aube
Stade Gabriel Montpied ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
کلرمون فوت
1 1
لانس
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
1
لانس
| Stade Gabriel Montpied
هفته 4
Stade du Hainaut ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1 0
رودز
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
0
رودز
| Stade du Hainaut
Stade Michel d'Ornano ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کن
0 0
شامبلی تل
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
0
شامبلی تل
| Stade Michel d'Ornano
Stade des Alpes ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
1 1
تروا
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
1
1
تروا
| Stade des Alpes
Stade Gaston Petit ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0 1
آژاکسیو
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
1
آژاکسیو
| Stade Gaston Petit
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لوریان
1 0
سوشو
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
1
0
سوشو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Marcel-Picot ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
2 1
لو مان
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
1
لو مان
| Stade Marcel-Picot
Stade de la Source ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
0 1
کلرمون فوت
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
0
1
کلرمون فوت
| Stade de la Source
Stade Sébastien-Charléty ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
0 1
شاموآ نیور
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
0
1
شاموآ نیور
| Stade Sébastien-Charléty
Stade Bollaert-Delelis ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
لانس
1 3
لو هاور
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
3
لو هاور
| Stade Bollaert-Delelis
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
اوسر
2 2
گنگام
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
2
گنگام
| Stade de l'Abbé Deschamps
هفته 5
Stade Auguste-Bonal ۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
3 0
نانسی
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
3
0
نانسی
| Stade Auguste-Bonal
MMArena ۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1 2
لوریان
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
MMArena
لو مان
1
2
لوریان
| MMArena
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0 0
شاتورو
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0
0
شاتورو
Stadium de Toulouse ۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
رودز
3 3
اورلئان
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stadium de Toulouse
رودز
3
3
اورلئان
| Stadium de Toulouse
Stade François Coty ۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
1 0
اف سی پاریس
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
0
اف سی پاریس
| Stade François Coty
Stade Gabriel Montpied ۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
1 1
اوسر
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
1
اوسر
| Stade Gabriel Montpied
Stade Océane ۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
3 1
گرونوبل
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Océane
لو هاور
3
1
گرونوبل
| Stade Océane
Stade René Gaillard ۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
1 1
کن
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
1
کن
| Stade René Gaillard
Stade de l'Aube ۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
تروا
2 0
لانس
۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stade de l'Aube
تروا
2
0
لانس
| Stade de l'Aube
Stade du Roudourou ۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
گنگام
0 1
والنسین
۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
Stade du Roudourou
گنگام
0
1
والنسین
| Stade du Roudourou
هفته 6
MMArena ۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
2 0
سوشو
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
MMArena
لو مان
2
0
سوشو
| MMArena
Stade Michel d'Ornano ۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
کن
0 3
لو هاور
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
3
لو هاور
| Stade Michel d'Ornano
Stade de l'Abbé Deschamps ۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
3 1
آژاکسیو
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
3
1
آژاکسیو
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Gaston Petit ۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0 1
تروا
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
1
تروا
| Stade Gaston Petit
Stade Marcel-Picot ۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
1 1
رودز
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
1
1
رودز
| Stade Marcel-Picot
Stade de la Source ۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
0 1
شاموآ نیور
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
0
1
شاموآ نیور
| Stade de la Source
Stade du Hainaut ۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1 0
کلرمون فوت
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
0
کلرمون فوت
| Stade du Hainaut
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۹ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
لوریان
0 1
گنگام
۹ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
1
گنگام
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Sébastien-Charléty ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
اف سی پاریس
0 3
شامبلی تل
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
0
3
شامبلی تل
| Stade Sébastien-Charléty
Stade des Alpes ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
گرونوبل
2 2
لانس
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
Stade des Alpes
گرونوبل
2
2
لانس
| Stade des Alpes
هفته 7
Stade René Gaillard ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0 1
گرونوبل
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
1
گرونوبل
| Stade René Gaillard
Stade de l'Aube ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تروا
2 1
کن
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
2
1
کن
| Stade de l'Aube
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
1 4
اوسر
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
1
4
اوسر
Stadium de Toulouse ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
رودز
4 1
لو مان
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stadium de Toulouse
رودز
4
1
لو مان
| Stadium de Toulouse
Stade du Roudourou ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
1 1
نانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
1
نانسی
| Stade du Roudourou
Stade François Coty ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
0 0
اورلئان
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
0
0
اورلئان
| Stade François Coty
Stade Océane ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
0 0
اف سی پاریس
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Océane
لو هاور
0
0
اف سی پاریس
| Stade Océane
Stade Auguste-Bonal ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
0 0
والنسین
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
0
والنسین
| Stade Auguste-Bonal
Stade Gabriel Montpied ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:15
کلرمون فوت
0 2
لوریان
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:15
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
2
لوریان
| Stade Gabriel Montpied
Stade Bollaert-Delelis ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
لانس
1 0
شاتورو
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
0
شاتورو
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 8
Stade Auguste-Bonal ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
3 1
گنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
3
1
گنگام
| Stade Auguste-Bonal
MMArena ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
2 4
آژاکسیو
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
MMArena
لو مان
2
4
آژاکسیو
| MMArena
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
1 2
تروا
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
2
تروا
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Gaston Petit ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
1 1
گرونوبل
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
1
1
گرونوبل
| Stade Gaston Petit
Stade Marcel-Picot ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
3 0
شامبلی تل
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
3
0
شامبلی تل
| Stade Marcel-Picot
Stade de la Source ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
2 2
لو هاور
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
2
2
لو هاور
| Stade de la Source
Stade Sébastien-Charléty ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
0 2
کلرمون فوت
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
0
2
کلرمون فوت
| Stade Sébastien-Charléty
Stade du Hainaut ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1 1
شاموآ نیور
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
1
شاموآ نیور
| Stade du Hainaut
Stade Michel d'Ornano ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کن
0 2
لانس
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
2
لانس
| Stade Michel d'Ornano
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لوریان
2 1
رودز
۱ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
2
1
رودز
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
هفته 9
Stade René Gaillard ۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
2 2
اوسر
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
2
اوسر
| Stade René Gaillard
Stade de l'Aube ۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
تروا
1 2
اورلئان
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
2
اورلئان
| Stade de l'Aube
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0 1
لوریان
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0
1
لوریان
Stadium de Toulouse ۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
رودز
0 2
سوشو
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stadium de Toulouse
رودز
0
2
سوشو
| Stadium de Toulouse
Stade des Alpes ۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
1 0
کن
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
1
0
کن
| Stade des Alpes
Stade François Coty ۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
2 0
والنسین
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
2
0
والنسین
| Stade François Coty
Stade Gabriel Montpied ۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
2 2
نانسی
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
2
نانسی
| Stade Gabriel Montpied
Stade Océane ۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
0 1
شاتورو
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade Océane
لو هاور
0
1
شاتورو
| Stade Océane
Stade Bollaert-Delelis ۶ مهر ۱۳۹۸ 17:15
لانس
2 1
اف سی پاریس
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:15
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
1
اف سی پاریس
| Stade Bollaert-Delelis
Stade du Roudourou ۸ مهر ۱۳۹۸ 23:15
گنگام
3 0
لو مان
۸ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Stade du Roudourou
گنگام
3
0
لو مان
| Stade du Roudourou
هفته 10
Stade du Hainaut ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
0 2
گرونوبل
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
2
گرونوبل
| Stade du Hainaut
MMArena ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1 0
شامبلی تل
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
MMArena
لو مان
1
0
شامبلی تل
| MMArena
Stade Michel d'Ornano ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کن
1 1
شاتورو
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
1
شاتورو
| Stade Michel d'Ornano
Stade du Roudourou ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
4 1
رودز
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
4
1
رودز
| Stade du Roudourou
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
لوریان
0 0
آژاکسیو
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
0
آژاکسیو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Marcel-Picot ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
2 1
شاموآ نیور
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
1
شاموآ نیور
| Stade Marcel-Picot
Stade Sébastien-Charléty ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
1 0
تروا
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
1
0
تروا
| Stade Sébastien-Charléty
Stade Auguste-Bonal ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
4 0
کلرمون فوت
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
4
0
کلرمون فوت
| Stade Auguste-Bonal
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:15
اوسر
2 0
لو هاور
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:15
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
0
لو هاور
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade de la Source ۱۵ مهر ۱۳۹۸ 23:15
اورلئان
1 4
لانس
۱۵ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Stade de la Source
اورلئان
1
4
لانس
| Stade de la Source
هفته 11
Stade Michel d'Ornano ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کن
0 0
والنسین
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
0
والنسین
| Stade Michel d'Ornano
Stade de l'Aube ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
تروا
2 1
لو مان
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
2
1
لو مان
| Stade de l'Aube
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0 0
سوشو
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0
0
سوشو
Stade des Alpes ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
0 0
اورلئان
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
0
0
اورلئان
| Stade des Alpes
Stade François Coty ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
0 0
نانسی
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
0
0
نانسی
| Stade François Coty
Stade Gaston Petit ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0 1
اف سی پاریس
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
1
اف سی پاریس
| Stade Gaston Petit
Stade Gabriel Montpied ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
0 1
رودز
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
1
رودز
| Stade Gabriel Montpied
Stade René Gaillard ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0 0
گنگام
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
0
گنگام
| Stade René Gaillard
Stade Océane ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
لو هاور
2 2
لوریان
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stade Océane
لو هاور
2
2
لوریان
| Stade Océane
Stade Bollaert-Delelis ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لانس
0 0
اوسر
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Stade Bollaert-Delelis
لانس
0
0
اوسر
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 12
Stade Auguste-Bonal ۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
0 2
آژاکسیو
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
2
آژاکسیو
| Stade Auguste-Bonal
MMArena ۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1 0
شاموآ نیور
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
MMArena
لو مان
1
0
شاموآ نیور
| MMArena
Stade de l'Abbé Deschamps ۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
0 1
گرونوبل
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
0
1
گرونوبل
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade du Roudourou ۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
1 2
کلرمون فوت
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
2
کلرمون فوت
| Stade du Roudourou
Stade Marcel-Picot ۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
0 0
لانس
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
0
0
لانس
| Stade Marcel-Picot
Stade de la Source ۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
1 1
شاتورو
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
1
1
شاتورو
| Stade de la Source
Stade Sébastien-Charléty ۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
2 4
کن
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
2
4
کن
| Stade Sébastien-Charléty
Stadium de Toulouse ۳ آبان ۱۳۹۸ 23:00
رودز
2 0
شامبلی تل
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:00
Stadium de Toulouse
رودز
2
0
شامبلی تل
| Stadium de Toulouse
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
لوریان
0 1
تروا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
1
تروا
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade du Hainaut ۶ آبان ۱۳۹۸ 00:15
والنسین
0 0
لو هاور
۶ آبان ۱۳۹۸ 00:15
Stade du Hainaut
والنسین
0
0
لو هاور
| Stade du Hainaut
هفته 13
Stade Michel d'Ornano ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
کن
2 1
اورلئان
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
1
اورلئان
| Stade Michel d'Ornano
Stade de l'Aube ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
تروا
1 0
والنسین
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade de l'Aube
تروا
1
0
والنسین
| Stade de l'Aube
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
1 5
گنگام
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
1
5
گنگام
Stade François Coty ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آژاکسیو
1 0
رودز
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
0
رودز
| Stade François Coty
Stade Gaston Petit ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
شاتورو
1 0
اوسر
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
1
0
اوسر
| Stade Gaston Petit
Stade Bollaert-Delelis ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
لانس
1 0
لوریان
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
0
لوریان
| Stade Bollaert-Delelis
Stade des Alpes ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
گرونوبل
0 0
اف سی پاریس
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stade des Alpes
گرونوبل
0
0
اف سی پاریس
| Stade des Alpes
Stade Gabriel Montpied ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کلرمون فوت
0 1
لو مان
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
1
لو مان
| Stade Gabriel Montpied
Stade René Gaillard ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
شاموآ نیور
0 2
سوشو
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
2
سوشو
| Stade René Gaillard
Stade Océane ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:15
لو هاور
1 1
نانسی
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:15
Stade Océane
لو هاور
1
1
نانسی
| Stade Océane
هفته 14
MMArena ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
لو مان
0 0
گرونوبل
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
MMArena
لو مان
0
0
گرونوبل
| MMArena
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اوسر
1 1
کن
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
1
کن
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Sébastien-Charléty ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
0 1
کلرمون فوت
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade Sébastien-Charléty
شامبلی تل
0
1
کلرمون فوت
| Stade Sébastien-Charléty
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
لوریان
4 1
شاموآ نیور
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
4
1
شاموآ نیور
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Marcel-Picot ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
نانسی
0 0
تروا
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
0
0
تروا
| Stade Marcel-Picot
Stade de la Source ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اورلئان
0 1
اف سی پاریس
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade de la Source
اورلئان
0
1
اف سی پاریس
| Stade de la Source
Stade Auguste-Bonal ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سوشو
2 0
لو هاور
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
2
0
لو هاور
| Stade Auguste-Bonal
Stade du Hainaut ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
والنسین
0 1
شاتورو
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
1
شاتورو
| Stade du Hainaut
Stade du Roudourou ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:15
گنگام
1 1
آژاکسیو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:15
Stade du Roudourou
گنگام
1
1
آژاکسیو
| Stade du Roudourou
Stadium de Toulouse ۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:15
رودز
1 2
لانس
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:15
Stadium de Toulouse
رودز
1
2
لانس
| Stadium de Toulouse
هفته 15
Stade Sébastien-Charléty ۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اف سی پاریس
2 0
اوسر
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
2
0
اوسر
| Stade Sébastien-Charléty
Stade Michel d'Ornano ۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کن
3 3
لو مان
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade Michel d'Ornano
کن
3
3
لو مان
| Stade Michel d'Ornano
Stade de l'Aube ۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
تروا
0 4
شامبلی تل
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade de l'Aube
تروا
0
4
شامبلی تل
| Stade de l'Aube
Stade des Alpes ۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
گرونوبل
1 1
نانسی
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade des Alpes
گرونوبل
1
1
نانسی
| Stade des Alpes
Stade François Coty ۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
آژاکسیو
1 1
کلرمون فوت
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
1
کلرمون فوت
| Stade François Coty
Stade Gaston Petit ۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شاتورو
1 3
لوریان
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
1
3
لوریان
| Stade Gaston Petit
Stade René Gaillard ۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شاموآ نیور
2 1
رودز
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
1
رودز
| Stade René Gaillard
Stade de la Source ۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اورلئان
0 1
والنسین
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade de la Source
اورلئان
0
1
والنسین
| Stade de la Source
Stade Bollaert-Delelis ۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
لانس
4 0
سوشو
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
4
0
سوشو
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Océane ۴ آذر ۱۳۹۸ 00:15
لو هاور
4 0
گنگام
۴ آذر ۱۳۹۸ 00:15
Stade Océane
لو هاور
4
0
گنگام
| Stade Océane
هفته 16
MMArena ۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
لو مان
1 2
شاتورو
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
MMArena
لو مان
1
2
شاتورو
| MMArena
Stade de l'Abbé Deschamps ۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوسر
2 2
اورلئان
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
2
اورلئان
| Stade de l'Abbé Deschamps
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
0 2
آژاکسیو
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
0
2
آژاکسیو
Stade Paul Lignon ۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
رودز
1 2
لو هاور
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade Paul Lignon
رودز
1
2
لو هاور
| Stade Paul Lignon
Stade du Roudourou ۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
گنگام
1 1
کن
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
1
کن
| Stade du Roudourou
Stade Gabriel Montpied ۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کلرمون فوت
1 0
شاموآ نیور
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
0
شاموآ نیور
| Stade Gabriel Montpied
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
لوریان
2 1
گرونوبل
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
2
1
گرونوبل
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
Stade Marcel-Picot ۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
نانسی
2 0
اف سی پاریس
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
0
اف سی پاریس
| Stade Marcel-Picot
Stade du Hainaut ۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
والنسین
2 0
لانس
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade du Hainaut
والنسین
2
0
لانس
| Stade du Hainaut
Stade Auguste-Bonal ۹ آذر ۱۳۹۸ 18:00
سوشو
0 1
تروا
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
1
تروا
| Stade Auguste-Bonal
هفته 17
Stade Michel d'Ornano ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:15
کن
1 0
نانسی
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:15
Stade Michel d'Ornano
کن
1
0
نانسی
| Stade Michel d'Ornano
Stade de la Source ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 00:35
اورلئان
0 4
لوریان
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 00:35
Stade de la Source
اورلئان
0
4
لوریان
| Stade de la Source
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 00:35
اوسر
1 1
والنسین
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 00:35
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
1
والنسین