لیگ 2 فرانسه

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ش ش پ ش ش
>
28
17
3
8
45
25
20
54
2
م ش ش پ پ
>
28
15
8
5
39
24
15
53
3
ش پ پ م پ
>
28
15
7
6
38
22
16
52
4
پ پ پ پ م
>
28
16
3
9
34
25
9
51
5
پ پ ش پ پ
>
28
14
8
6
35
25
10
50
6
م ش ش پ پ
>
28
11
11
6
38
25
13
44
7
ش پ ش م پ
>
28
11
9
8
24
20
4
42
8
پ پ م ش ش
>
28
10
9
9
40
33
7
39
9
م پ ش ش ش
>
28
7
14
7
27
29
-2
35
10
ش م پ پ م
>
28
9
8
11
26
32
-6
35
11
پ ش م م ش
>
28
8
10
10
28
30
-2
34
12
ش پ پ ش پ
>
28
9
7
12
22
38
-16
34
13
م ش پ پ ش
>
28
8
10
10
33
34
-1
34
14
پ م ش پ ش
>
28
8
10
10
31
30
1
34
15
م ش ش ش م
>
28
6
16
6
27
26
1
34
16
م م ش م پ
>
28
8
8
12
31
34
-3
32
17
پ پ پ ش م
>
28
7
7
14
22
40
-18
28
18
ش م ش پ م
>
28
7
5
16
30
45
-15
26
19
پ ش پ ش م
>
28
6
8
14
30
41
-11
26
20
ش ش پ ش ش
>
28
4
7
17
21
43
-22
19
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
لوریان
لانس
آژاکسیو
تروا
کلرمون فوت
لو هاور
والنسین
گنگام
گرونوبل
شامبلی تل
سوشو
شاتورو
کن
اوسر
نانسی
رودز
اف سی پاریس
لو مان
شاموآ نیور
اورلئان
1 لوریان 0–0 0–1 0–1 0–1 2–1 1–2 1–0 2–1 1–0 2–1 2–1 3–0 4–2 4–1
2 لانس 1–0 1–0 1–1 1–3 2–0 0–0 3–0 4–0 1–0 1–4 0–0 2–1 1–0 1–0
3 آژاکسیو 1–0 1–2 1–1 2–2 2–0 3–1 0–1 1–2 2–3 0–0 1–0 1–0 2–0 0–0
4 تروا 2–0 2–1 1–2 1–2 1–0 1–2 0–4 2–0 2–1 3–1 1–0 1–1 2–1 1–2
5 کلرمون فوت 0–2 1–1 3–2 2–1 3–1 2–0 3–0 1–1 2–2 0–1 0–1 0–1 1–0 3–1
6 لو هاور 2–2 0–0 1–0 4–0 3–1 1–1 0–1 1–1 1–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–2
7 والنسین 3–0 2–0 0–0 1–0 0–0 0–0 0–2 3–2 0–1 1–1 1–0 1–0 1–0 1–1
8 گنگام 2–1 1–1 1–1 0–1 1–2 0–1 3–3 1–1 1–1 1–0 1–1 4–1 3–0 1–0
9 گرونوبل 2–2 0–1 1–1 1–1 1–1 1–3 0–0 0–1 1–0 1–1 2–1 0–0 3–1 0–0
10 شامبلی تل 0–1 0–2 0–1 1–0 1–5 0–0 0–0 0–0 0–1 1–4 2–1 1–2 2–2 3–2 1–0
11 سوشو 0–4 0–2 0–1 4–0 2–0 0–0 3–1 1–1 0–0 1–0 3–0 1–1 1–1 1–0
12 شاتورو 1–3 3–2 0–1 0–1 0–3 1–5 1–1 0–3 1–1 2–1 1–0 0–0 0–1 1–1
13 کن 1–2 0–2 0–1 0–1 0–0 0–3 0–0 2–0 0–0 1–1 1–0 3–3 4–3 2–1
14 اوسر 3–1 1–2 0–0 2–0 1–1 2–2 0–1 0–0 2–1 1–1 0–0 2–0 3–1 2–2
15 نانسی 1–1 0–0 0–0 1–2 1–0 0–1 3–0 1–1 2–1 1–1 2–0 2–1 2–1 0–0
16 رودز 0–1 1–2 1–2 1–1 2–1 2–0 0–2 1–2 2–1 2–0 1–1 2–1 4–1 3–3
17 اف سی پاریس 0–2 2–3 1–0 0–2 1–0 0–3 0–3 1–1 2–4 2–0 0–0 0–3 0–1
18 لو مان 1–2 1–2 2–4 1–2 2–1 0–0 1–0 2–0 1–2 0–1 1–1 0–0 1–0 3–2
19 شاموآ نیور 0–1 0–2 0–1 1–0 0–0 0–1 0–2 3–0 1–1 2–2 1–1 2–1 4–4 2–0
20 اورلئان 0–4 1–4 0–3 0–2 0–1 2–2 0–1 2–0 0–1 1–0 1–1 1–2 0–1 0–1
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 45 1 1 52
2 53 1 0 55
3 46 1 2 58
4 48 1 2 60
5 43 1 3 60
6 51 2 2 65
7 57 2 1 66
8 54 2 2 68
9 62 3 0 68
10 55 2 2 69
11 48 3 3 69
12 59 3 1 70
13 55 4 2 73
14 62 1 2 74
15 57 1 3 74
16 54 0 4 74
17 63 2 3 82
18 58 2 4 82
19 52 1 6 84
20 69 4 3 92
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
0 0
کن
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
0
0
کن
| Stade Auguste-Bonal
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
1 0
والنسین
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
1
0
والنسین
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
رودز
2 0
اوسر
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
رودز
2
0
اوسر
| Stadium de Toulouse
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
3 3
گرونوبل
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
3
3
گرونوبل
| Stade du Roudourou
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
2 2
لو هاور
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
2
2
لو هاور
| Stade François Coty
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
3 0
شاتورو
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
3
0
شاتورو
| Stade Gabriel Montpied
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
0 0
اورلئان
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
0
0
اورلئان
| Stade Marcel-Picot
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0 2
تروا
۴ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0
2
تروا
| Stade René Gaillard
۵ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
لو مان
1 2
لانس
۵ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
لو مان
1
2
لانس
| MMArena
۷ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
لوریان
3 0
اف سی پاریس
۷ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
لوریان
3
0
اف سی پاریس
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
هفته 2
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
1 1
سوشو
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
1
1
سوشو
| Stade Sébastien-Charléty
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
2 0
لو مان
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
2
0
لو مان
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
تروا
1 2
کلرمون فوت
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
تروا
1
2
کلرمون فوت
| Stade de l'Aube
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
0 1
آژاکسیو
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
0
1
آژاکسیو
| Stade des Alpes
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0 0
رودز
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0
0
رودز
| Stade Gaston Petit
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
1 1
شاموآ نیور
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
1
1
شاموآ نیور
| Stade Océane
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
0 1
شامبلی تل
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
0
1
شامبلی تل
| Stade de la Source
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1 1
نانسی
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1
1
نانسی
| Stade du Hainaut
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
لانس
2 0
گنگام
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
لانس
2
0
گنگام
| Stade Bollaert-Delelis
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
کن
1 2
لوریان
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
کن
1
2
لوریان
| Stade Michel d'Ornano
هفته 3
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0 0
گرونوبل
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0
0
گرونوبل
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
رودز
2 1
اف سی پاریس
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
رودز
2
1
اف سی پاریس
| Stadium de Toulouse
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
1 0
اورلئان
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
1
0
اورلئان
| Stade du Roudourou
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
1 2
کن
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
1
2
کن
| Stade François Coty
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
1 1
لوریان
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
1
1
لوریان
| Stade Marcel-Picot
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
1 0
اوسر
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
1
0
اوسر
| Stade Auguste-Bonal
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
3 0
شاتورو
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
3
0
شاتورو
| Stade René Gaillard
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1 2
والنسین
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1
2
والنسین
| MMArena
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
تروا
1 2
لو هاور
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
تروا
1
2
لو هاور
| Stade de l'Aube
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
کلرمون فوت
1 1
لانس
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
کلرمون فوت
1
1
لانس
| Stade Gabriel Montpied
هفته 4
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1 0
رودز
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1
0
رودز
| Stade du Hainaut
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کن
0 0
شامبلی تل
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کن
0
0
شامبلی تل
| Stade Michel d'Ornano
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
1 1
تروا
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
1
1
تروا
| Stade des Alpes
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0 1
آژاکسیو
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0
1
آژاکسیو
| Stade Gaston Petit
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لوریان
1 0
سوشو
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
لوریان
1
0
سوشو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
2 1
لو مان
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
2
1
لو مان
| Stade Marcel-Picot
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
0 1
کلرمون فوت
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
0
1
کلرمون فوت
| Stade de la Source
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
0 1
شاموآ نیور
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
0
1
شاموآ نیور
| Stade Sébastien-Charléty
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
لانس
1 3
لو هاور
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:30
لانس
1
3
لو هاور
| Stade Bollaert-Delelis
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
اوسر
2 2
گنگام
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
اوسر
2
2
گنگام
| Stade de l'Abbé Deschamps
هفته 5
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
3 0
نانسی
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
3
0
نانسی
| Stade Auguste-Bonal
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1 2
لوریان
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1
2
لوریان
| MMArena
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0 0
شاتورو
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0
0
شاتورو
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
رودز
3 3
اورلئان
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
رودز
3
3
اورلئان
| Stadium de Toulouse
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
1 0
اف سی پاریس
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
1
0
اف سی پاریس
| Stade François Coty
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
1 1
اوسر
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
1
1
اوسر
| Stade Gabriel Montpied
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
3 1
گرونوبل
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
3
1
گرونوبل
| Stade Océane
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
1 1
کن
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
1
1
کن
| Stade René Gaillard
۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
تروا
2 0
لانس
۲ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
تروا
2
0
لانس
| Stade de l'Aube
۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
گنگام
0 1
والنسین
۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
گنگام
0
1
والنسین
| Stade du Roudourou
هفته 6
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
2 0
سوشو
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
2
0
سوشو
| MMArena
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
کن
0 3
لو هاور
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
کن
0
3
لو هاور
| Stade Michel d'Ornano
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
3 1
آژاکسیو
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
3
1
آژاکسیو
| Stade de l'Abbé Deschamps
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0 1
تروا
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0
1
تروا
| Stade Gaston Petit
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
1 1
رودز
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
1
1
رودز
| Stade Marcel-Picot
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
0 1
شاموآ نیور
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
0
1
شاموآ نیور
| Stade de la Source
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1 0
کلرمون فوت
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1
0
کلرمون فوت
| Stade du Hainaut
۹ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
لوریان
0 1
گنگام
۹ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
لوریان
0
1
گنگام
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
اف سی پاریس
0 3
شامبلی تل
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
اف سی پاریس
0
3
شامبلی تل
| Stade Sébastien-Charléty
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
گرونوبل
2 2
لانس
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
گرونوبل
2
2
لانس
| Stade des Alpes
هفته 7
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0 1
گرونوبل
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0
1
گرونوبل
| Stade René Gaillard
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تروا
2 1
کن
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
تروا
2
1
کن
| Stade de l'Aube
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
1 4
اوسر
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
1
4
اوسر
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
رودز
4 1
لو مان
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
رودز
4
1
لو مان
| Stadium de Toulouse
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
1 1
نانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
1
1
نانسی
| Stade du Roudourou
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
0 0
اورلئان
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
0
0
اورلئان
| Stade François Coty
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
0 0
اف سی پاریس
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
0
0
اف سی پاریس
| Stade Océane
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
0 0
والنسین
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
0
0
والنسین
| Stade Auguste-Bonal
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:15
کلرمون فوت
0 2
لوریان
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:15
کلرمون فوت
0
2
لوریان
| Stade Gabriel Montpied
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
لانس
1 0
شاتورو
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
لانس
1
0
شاتورو
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 8
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
3 1
گنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
3
1
گنگام
| Stade Auguste-Bonal
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
2 4
آژاکسیو
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
2
4
آژاکسیو
| MMArena
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
1 2
تروا
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
1
2
تروا
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
1 1
گرونوبل
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
1
1
گرونوبل
| Stade Gaston Petit
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
3 0
شامبلی تل
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
3
0
شامبلی تل
| Stade Marcel-Picot
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
2 2
لو هاور
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
2
2
لو هاور
| Stade de la Source
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
0 2
کلرمون فوت
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
0
2
کلرمون فوت
| Stade Sébastien-Charléty
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1 1
شاموآ نیور
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
1
1
شاموآ نیور
| Stade du Hainaut
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کن
0 2
لانس
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کن
0
2
لانس
| Stade Michel d'Ornano
۱ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لوریان
2 1
رودز
۱ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لوریان
2
1
رودز
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
هفته 9
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
2 2
اوسر
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
2
2
اوسر
| Stade René Gaillard
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
تروا
1 2
اورلئان
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
تروا
1
2
اورلئان
| Stade de l'Aube
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0 1
لوریان
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0
1
لوریان
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
رودز
0 2
سوشو
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
رودز
0
2
سوشو
| Stadium de Toulouse
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
1 0
کن
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
1
0
کن
| Stade des Alpes
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
2 0
والنسین
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
2
0
والنسین
| Stade François Coty
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
2 2
نانسی
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
2
2
نانسی
| Stade Gabriel Montpied
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
0 1
شاتورو
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
لو هاور
0
1
شاتورو
| Stade Océane
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:15
لانس
2 1
اف سی پاریس
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:15
لانس
2
1
اف سی پاریس
| Stade Bollaert-Delelis
۸ مهر ۱۳۹۸ 23:15
گنگام
3 0
لو مان
۸ مهر ۱۳۹۸ 23:15
گنگام
3
0
لو مان
| Stade du Roudourou
هفته 10
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
0 2
گرونوبل
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
والنسین
0
2
گرونوبل
| Stade du Hainaut
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1 0
شامبلی تل
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1
0
شامبلی تل
| MMArena
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کن
1 1
شاتورو
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کن
1
1
شاتورو
| Stade Michel d'Ornano
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
4 1
رودز
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
4
1
رودز
| Stade du Roudourou
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
لوریان
0 0
آژاکسیو
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
لوریان
0
0
آژاکسیو
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
2 1
شاموآ نیور
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
2
1
شاموآ نیور
| Stade Marcel-Picot
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
1 0
تروا
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
1
0
تروا
| Stade Sébastien-Charléty
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
4 0
کلرمون فوت
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
4
0
کلرمون فوت
| Stade Auguste-Bonal
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:15
اوسر
2 0
لو هاور
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:15
اوسر
2
0
لو هاور
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۵ مهر ۱۳۹۸ 23:15
اورلئان
1 4
لانس
۱۵ مهر ۱۳۹۸ 23:15
اورلئان
1
4
لانس
| Stade de la Source
هفته 11
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کن
0 0
والنسین
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کن
0
0
والنسین
| Stade Michel d'Ornano
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
تروا
2 1
لو مان
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
تروا
2
1
لو مان
| Stade de l'Aube
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0 0
سوشو
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شامبلی تل
0
0
سوشو
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
0 0
اورلئان
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
گرونوبل
0
0
اورلئان
| Stade des Alpes
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
0 0
نانسی
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
آژاکسیو
0
0
نانسی
| Stade François Coty
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0 1
اف سی پاریس
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شاتورو
0
1
اف سی پاریس
| Stade Gaston Petit
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
0 1
رودز
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کلرمون فوت
0
1
رودز
| Stade Gabriel Montpied
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0 0
گنگام
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
شاموآ نیور
0
0
گنگام
| Stade René Gaillard
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
لو هاور
2 2
لوریان
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
لو هاور
2
2
لوریان
| Stade Océane
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لانس
0 0
اوسر
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لانس
0
0
اوسر
| Stade Bollaert-Delelis
هفته 12
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
0 2
آژاکسیو
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
سوشو
0
2
آژاکسیو
| Stade Auguste-Bonal
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1 0
شاموآ نیور
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
لو مان
1
0
شاموآ نیور
| MMArena
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
0 1
گرونوبل
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
اوسر
0
1
گرونوبل
| Stade de l'Abbé Deschamps
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
1 2
کلرمون فوت
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
گنگام
1
2
کلرمون فوت
| Stade du Roudourou
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
0 0
لانس
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
نانسی
0
0
لانس
| Stade Marcel-Picot
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
1 1
شاتورو
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
اورلئان
1
1
شاتورو
| Stade de la Source
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
2 4
کن
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
اف سی پاریس
2
4
کن
| Stade Sébastien-Charléty
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:00
رودز
2 0
شامبلی تل
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:00
رودز
2
0
شامبلی تل
| Stadium de Toulouse
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
لوریان
0 1
تروا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
لوریان
0
1
تروا
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:15
والنسین
0 0
لو هاور
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:15
والنسین
0
0
لو هاور
| Stade du Hainaut
هفته 13
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
کن
2 1
اورلئان
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
کن
2
1
اورلئان
| Stade Michel d'Ornano
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
تروا
1 0
والنسین
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
تروا
1
0
والنسین
| Stade de l'Aube
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
1 5
گنگام
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
1
5
گنگام
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آژاکسیو
1 0
رودز
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آژاکسیو
1
0
رودز
| Stade François Coty
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
شاتورو
1 0
اوسر
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
شاتورو
1
0
اوسر
| Stade Gaston Petit
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
لانس
1 0
لوریان
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
لانس
1
0
لوریان
| Stade Bollaert-Delelis
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
گرونوبل
0 0
اف سی پاریس
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
گرونوبل
0
0
اف سی پاریس
| Stade des Alpes
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کلرمون فوت
0 1
لو مان
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کلرمون فوت
0
1
لو مان
| Stade Gabriel Montpied
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
شاموآ نیور
0 2
سوشو
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
شاموآ نیور
0
2
سوشو
| Stade René Gaillard
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 00:15
لو هاور
1 1
نانسی
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 00:15
لو هاور
1
1
نانسی
| Stade Océane
هفته 14
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
لو مان
0 0
گرونوبل
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
لو مان
0
0
گرونوبل
| MMArena
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اوسر
1 1
کن
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اوسر
1
1
کن
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
0 1
کلرمون فوت
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
0
1
کلرمون فوت
| Stade Sébastien-Charléty
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
لوریان
4 1
شاموآ نیور
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
لوریان
4
1
شاموآ نیور
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
نانسی
0 0
تروا
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
نانسی
0
0
تروا
| Stade Marcel-Picot
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اورلئان
0 1
اف سی پاریس
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اورلئان
0
1
اف سی پاریس
| Stade de la Source
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سوشو
2 0
لو هاور
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سوشو
2
0
لو هاور
| Stade Auguste-Bonal
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
والنسین
0 1
شاتورو
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
والنسین
0
1
شاتورو
| Stade du Hainaut
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:15
گنگام
1 1
آژاکسیو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:15
گنگام
1
1
آژاکسیو
| Stade du Roudourou
۲۱ آبان ۱۳۹۸ 00:15
رودز
1 2
لانس
۲۱ آبان ۱۳۹۸ 00:15
رودز
1
2
لانس
| Stadium de Toulouse
هفته 15
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اف سی پاریس
2 0
اوسر
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اف سی پاریس
2
0
اوسر
| Stade Sébastien-Charléty
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کن
3 3
لو مان
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کن
3
3
لو مان
| Stade Michel d'Ornano
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
تروا
0 4
شامبلی تل
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
تروا
0
4
شامبلی تل
| Stade de l'Aube
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
گرونوبل
1 1
نانسی
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
گرونوبل
1
1
نانسی
| Stade des Alpes
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
آژاکسیو
1 1
کلرمون فوت
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
آژاکسیو
1
1
کلرمون فوت
| Stade François Coty
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شاتورو
1 3
لوریان
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شاتورو
1
3
لوریان
| Stade Gaston Petit
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شاموآ نیور
2 1
رودز
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شاموآ نیور
2
1
رودز
| Stade René Gaillard
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اورلئان
0 1
والنسین
۱ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اورلئان
0
1
والنسین
| Stade de la Source
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
لانس
4 0
سوشو
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
لانس
4
0
سوشو
| Stade Bollaert-Delelis
۵ آذر ۱۳۹۸ 00:15
لو هاور
4 0
گنگام
۵ آذر ۱۳۹۸ 00:15
لو هاور
4
0
گنگام
| Stade Océane
هفته 16
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
لو مان
1 2
شاتورو
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
لو مان
1
2
شاتورو
| MMArena
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوسر
2 2
اورلئان
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوسر
2
2
اورلئان
| Stade de l'Abbé Deschamps
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
0 2
آژاکسیو
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شامبلی تل
0
2
آژاکسیو
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
رودز
1 2
لو هاور
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
رودز
1
2
لو هاور
| Stade Paul Lignon
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
گنگام
1 1
کن
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
گنگام
1
1
کن
| Stade du Roudourou
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کلرمون فوت
1 0
شاموآ نیور
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کلرمون فوت
1
0
شاموآ نیور
| Stade Gabriel Montpied
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
لوریان
2 1
گرونوبل
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
لوریان
2
1
گرونوبل
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
نانسی
2 0
اف سی پاریس
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
نانسی
2
0
اف سی پاریس
| Stade Marcel-Picot
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
والنسین
2 0
لانس
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
والنسین
2
0
لانس
| Stade du Hainaut
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:00
سوشو
0 1
تروا
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:00
سوشو
0
1
تروا
| Stade Auguste-Bonal
هفته 17
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 00:15
کن
1 0
نانسی
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 00:15
کن
1
0
نانسی
| Stade Michel d'Ornano
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
اورلئان
0 4
لوریان
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
اورلئان
0
4
لوریان
| Stade de la Source
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
اوسر
1 1
والنسین
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
اوسر
1
1
والنسین
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
تروا
1 0
رودز
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
تروا
1
0
رودز
| Stade de l'Aube
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
گرونوبل
1 1
کلرمون فوت
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
گرونوبل
1
1
کلرمون فوت
| Stade des Alpes
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
شاتورو
1 1
سوشو
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
شاتورو
1
1
سوشو
| Stade Gaston Petit
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
لو هاور
2 0
لو مان
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
لو هاور
2
0
لو مان
| Stade Océane
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
لانس
3 0
شامبلی تل
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
لانس
3
0
شامبلی تل
| Stade Bollaert-Delelis
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
شاموآ نیور
0 1
آژاکسیو
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
شاموآ نیور
0
1
آژاکسیو
| Stade René Gaillard
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
اف سی پاریس
0 3
گنگام
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 00:35
اف سی پاریس
0
3
گنگام
| Stade Sébastien-Charléty
هفته 18
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
نانسی
2 1
شاتورو
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
نانسی
2
1
شاتورو
| Stade Marcel-Picot
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
لو مان
3 2
اورلئان
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
لو مان
3
2
اورلئان
| MMArena
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
رودز
2 1
کن
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
رودز
2
1
کن
| Stade Paul Lignon
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
والنسین
1 0
اف سی پاریس
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
والنسین
1
0
اف سی پاریس
| Stade du Hainaut
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کلرمون فوت
2 1
لو هاور
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کلرمون فوت
2
1
لو هاور
| Stade Gabriel Montpied
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
لوریان
1 0
اوسر
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
لوریان
1
0
اوسر
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سوشو
1 1
گرونوبل
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سوشو
1
1
گرونوبل
| Stade Auguste-Bonal
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 00:00
شامبلی تل
3 2
شاموآ نیور
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 00:00
شامبلی تل
3
2
شاموآ نیور
| Stade Sébastien-Charléty
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:30
آژاکسیو
1 2
لانس
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:30
آژاکسیو
1
2
لانس
| Stade François Coty
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 00:15
گنگام
0 1