پریمیرا لیگا پرتغال

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Estádio João Cardoso ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
توندلا
1 2
اسپورتینگ لیسبون
۲۴ مرداد ۱۳۹۴
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
اسپورتینگ لیسبون
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
بلننسس
3 3
ریوآوه
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
بلننسس
3
3
ریوآوه
Estádio Do Dragão ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 00:15
پورتو
3 0
ویتوریا گیمارش
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 00:15
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
ویتوریا گیمارش
Estádio do Bonfim ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:30
ویتوریا ستوبال
2 2
بوآویستا
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
2
بوآویستا
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
2 1
ماریتیمو
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
2
1
ماریتیمو
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
0 2
آروکا
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
2
آروکا
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 21:45
براگا
2 1
ناسیونال
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 21:45
براگا
2
1
ناسیونال
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
بنفیکا
4 0
اشتوریل
۲۶ مرداد ۱۳۹۴
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
4
0
اشتوریل
Estádio da Capital do Móvel ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:30
پاکوش فریرا
1 0
آکادمیکا
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
0
آکادمیکا
هفته 2
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
ریوآوه
1 0
براگا
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
براگا
Estádio José Alvalade ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
1 1
پاکوش فریرا
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
1
پاکوش فریرا
۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
ماریتیمو
1 1
پورتو
۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
ماریتیمو
1
1
پورتو
Estádio do Bessa Século XXI ۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
بوآویستا
1 0
توندلا
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
0
توندلا
Estádio António Coimbra da Mota ۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2 0
موریرنزه
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
0
موریرنزه
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1 0
یونیائو مادیرا
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1
0
یونیائو مادیرا
Estádio Dom Afonso Henriques ۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا گیمارش
1 1
بلننسس
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
1
بلننسس
Estádio Municipal de Arouca ۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
آروکا
1 0
بنفیکا
۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
0
بنفیکا
Estádio EFAPEL ۲ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
آکادمیکا
0 4
ویتوریا ستوبال
۲ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
0
4
ویتوریا ستوبال
هفته 3
Estádio do Bonfim ۷ شهریور ۱۳۹۴ 19:45
ویتوریا ستوبال
2 2
ریوآوه
۷ شهریور ۱۳۹۴ 19:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
2
ریوآوه
Estádio Do Dragão ۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
پورتو
2 0
اشتوریل
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
Estádio Do Dragão
پورتو
2
0
اشتوریل
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۸ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
بنفیکا
3 2
موریرنزه
۸ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
2
موریرنزه
Estádio João Cardoso ۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
1 0
ناسیونال
۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
0
ناسیونال
Estádio da Capital do Móvel ۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
پاکوش فریرا
1 1
آروکا
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
1
آروکا
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
براگا
4 0
بوآویستا
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
براگا
4
0
بوآویستا
Estádio EFAPEL ۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
آکادمیکا
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
1
3
اسپورتینگ لیسبون
۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بلننسس
1 1
ماریتیمو
۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بلننسس
1
1
ماریتیمو
۱۰ شهریور ۱۳۹۴ 00:30
یونیائو مادیرا
0 0
ویتوریا گیمارش
۱۰ شهریور ۱۳۹۴ 00:30
یونیائو مادیرا
0
0
ویتوریا گیمارش
هفته 4
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۱ شهریور ۱۳۹۴
بنفیکا
6 0
بلننسس
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
6
0
بلننسس
Estádio António Coimbra da Mota ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
اشتوریل
1 0
براگا
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
0
براگا
Estádio Municipal de Arouca ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
آروکا
1 3
پورتو
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
3
پورتو
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
ماریتیمو
5 2
ویتوریا ستوبال
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
ماریتیمو
5
2
ویتوریا ستوبال
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
موریرنزه
0 0
یونیائو مادیرا
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
0
یونیائو مادیرا
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
ناسیونال
2 0
آکادمیکا
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
ناسیونال
2
0
آکادمیکا
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا گیمارش
1 0
توندلا
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
0
توندلا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
ریوآوه
1 2
اسپورتینگ لیسبون
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
2
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Bessa Século XXI ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
بوآویستا
0 1
پاکوش فریرا
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
1
پاکوش فریرا
هفته 5
Estádio do Bonfim ۲۸ شهریور ۱۳۹۴
ویتوریا ستوبال
2 2
ویتوریا گیمارش
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
2
ویتوریا گیمارش
Estádio João Cardoso ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
0 1
اشتوریل
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
اشتوریل
Estádio da Capital do Móvel ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
پاکوش فریرا
0 3
ریوآوه
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
3
ریوآوه
Estádio EFAPEL ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
آکادمیکا
0 2
بوآویستا
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
0
2
بوآویستا
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
0 0
آروکا
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
0
0
آروکا
Estádio Do Dragão ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
1 0
بنفیکا
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
Estádio Do Dragão
پورتو
1
0
بنفیکا
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
بلننسس
2 0
موریرنزه
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
بلننسس
2
0
موریرنزه
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
براگا
5 1
ماریتیمو
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
براگا
5
1
ماریتیمو
Estádio José Alvalade ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ناسیونال
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ناسیونال
هفته 6
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۴ مهر ۱۳۹۴
موریرنزه
2 2
پورتو
۴ مهر ۱۳۹۴
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
2
پورتو
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
بنفیکا
3 0
پاکوش فریرا
۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
پاکوش فریرا
Estádio do Bessa Século XXI ۵ مهر ۱۳۹۴ 00:15
بوآویستا
0 0
اسپورتینگ لیسبون
۵ مهر ۱۳۹۴ 00:15
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
0
اسپورتینگ لیسبون
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:30
ماریتیمو
1 0
توندلا
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:30
ماریتیمو
1
0
توندلا
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:30
ناسیونال
1 1
ویتوریا ستوبال
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:30
ناسیونال
1
1
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal de Arouca ۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
2 2
بلننسس
۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
2
2
بلننسس
Estádio António Coimbra da Mota ۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2 1
یونیائو مادیرا
۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
1
یونیائو مادیرا
Estádio Dom Afonso Henriques ۵ مهر ۱۳۹۴ 22:45
ویتوریا گیمارش
0 1
براگا
۵ مهر ۱۳۹۴ 22:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
1
براگا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۶ مهر ۱۳۹۴ 23:30
ریوآوه
1 0
آکادمیکا
۶ مهر ۱۳۹۴ 23:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
آکادمیکا
هفته 7
Estádio do Bonfim ۱۱ مهر ۱۳۹۴
ویتوریا ستوبال
1 0
اشتوریل
۱۱ مهر ۱۳۹۴
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
0
اشتوریل
Estádio da Capital do Móvel ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:30
پاکوش فریرا
3 1
ناسیونال
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
3
1
ناسیونال
Estádio João Cardoso ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
1 1
موریرنزه
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
1
موریرنزه
Estádio EFAPEL ۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:00
آکادمیکا
1 0
ماریتیمو
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:00
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
1
0
ماریتیمو
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۲ مهر ۱۳۹۴ 00:15
ریوآوه
1 0
بوآویستا
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 00:15
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
بوآویستا
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 21:30
براگا
0 0
آروکا
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 21:30
براگا
0
0
آروکا
Estádio Do Dragão ۱۲ مهر ۱۳۹۴ 21:45
پورتو
4 0
بلننسس
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 21:45
Estádio Do Dragão
پورتو
4
0
بلننسس
Estádio José Alvalade ۱۳ مهر ۱۳۹۴
اسپورتینگ لیسبون
5 1
ویتوریا گیمارش
۱۳ مهر ۱۳۹۴
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
5
1
ویتوریا گیمارش
۲۵ آذر ۱۳۹۴ 01:30
یونیائو مادیرا
0 0
بنفیکا
۲۵ آذر ۱۳۹۴ 01:30
یونیائو مادیرا
0
0
بنفیکا
هفته 8
۲ آبان ۱۳۹۴
ناسیونال
0 0
بوآویستا
۲ آبان ۱۳۹۴
ناسیونال
0
0
بوآویستا
۲ آبان ۱۳۹۴ 19:45
ماریتیمو
0 2
پاکوش فریرا
۲ آبان ۱۳۹۴ 19:45
ماریتیمو
0
2
پاکوش فریرا
Estádio António Coimbra da Mota ۲ آبان ۱۳۹۴ 22:00
اشتوریل
2 2
ریوآوه
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:00
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
2
ریوآوه
Estádio Dom Afonso Henriques ۳ آبان ۱۳۹۴ 00:15
ویتوریا گیمارش
1 1
آکادمیکا
۳ آبان ۱۳۹۴ 00:15
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
1
آکادمیکا
Estádio Municipal de Arouca ۳ آبان ۱۳۹۴ 19:30
آروکا
1 1
توندلا
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
1
توندلا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۳ آبان ۱۳۹۴ 19:30
موریرنزه
0 2
ویتوریا ستوبال
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
2
ویتوریا ستوبال
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۳ آبان ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
0 3
اسپورتینگ لیسبون
۳ آبان ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
0
3
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Do Dragão ۳ آبان ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
0 0
براگا
۳ آبان ۱۳۹۴ 22:45
Estádio Do Dragão
پورتو
0
0
براگا
۴ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
1 0
یونیائو مادیرا
۴ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
1
0
یونیائو مادیرا
هفته 9
Estádio João Cardoso ۹ آبان ۱۳۹۴ 01:00
توندلا
0 4
بنفیکا
۹ آبان ۱۳۹۴ 01:00
Estádio João Cardoso
توندلا
0
4
بنفیکا
۹ آبان ۱۳۹۴ 20:45
براگا
4 0
بلننسس
۹ آبان ۱۳۹۴ 20:45
براگا
4
0
بلننسس
Estádio José Alvalade ۱۰ آبان ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
1 0
اشتوریل
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 01:15
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
اشتوریل
Estádio EFAPEL ۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
1 1
موریرنزه
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
1
1
موریرنزه
Estádio do Bonfim ۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا ستوبال
0 0
آروکا
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
آروکا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1 0
ناسیونال
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
ناسیونال
Estádio do Bessa Século XXI ۱۰ آبان ۱۳۹۴ 23:45
بوآویستا
0 1
ماریتیمو
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 23:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
1
ماریتیمو
Estádio da Capital do Móvel ۱۲ آبان ۱۳۹۴ 00:30
پاکوش فریرا
0 1
ویتوریا گیمارش
۱۲ آبان ۱۳۹۴ 00:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
1
ویتوریا گیمارش
۱۲ آذر ۱۳۹۴ 00:30
یونیائو مادیرا
0 4
پورتو
۱۲ آذر ۱۳۹۴ 00:30
یونیائو مادیرا
0
4
پورتو
هفته 10
Estádio António Coimbra da Mota ۱۶ آبان ۱۳۹۴ 01:00
اشتوریل
1 1
آکادمیکا
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 01:00
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
1
آکادمیکا
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۷ آبان ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا گیمارش
0 1
ناسیونال
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 01:15
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
1
ناسیونال
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
2 0
بوآویستا
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
0
بوآویستا
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
3 2
ریوآوه
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
3
2
ریوآوه
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
2 0
پاکوش فریرا
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
0
پاکوش فریرا
Estádio Do Dragão ۱۷ آبان ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
2 0
ویتوریا ستوبال
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 22:45
Estádio Do Dragão
پورتو
2
0
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal de Arouca ۱۸ آبان ۱۳۹۴ 01:00
آروکا
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 01:00
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
0
1
اسپورتینگ لیسبون
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
2 1
توندلا
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
2
1
توندلا
۱۹ آبان ۱۳۹۴ 01:30
یونیائو مادیرا
0 1
براگا
۱۹ آبان ۱۳۹۴ 01:30
یونیائو مادیرا
0
1
براگا
هفته 11
۷ آذر ۱۳۹۴ 01:00
ناسیونال
3 1
ماریتیمو
۷ آذر ۱۳۹۴ 01:00
ناسیونال
3
1
ماریتیمو
Estádio do Bonfim ۷ آذر ۱۳۹۴ 21:30
ویتوریا ستوبال
2 2
یونیائو مادیرا
۷ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
2
یونیائو مادیرا
Estádio do Bessa Século XXI ۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
بوآویستا
1 2
ویتوریا گیمارش
۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
2
ویتوریا گیمارش
Estádio João Cardoso ۸ آذر ۱۳۹۴ 01:15
توندلا
0 1
پورتو
۸ آذر ۱۳۹۴ 01:15
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
پورتو
Estádio EFAPEL ۸ آذر ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
1 1
آروکا
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:30
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
1
1
آروکا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۸ آذر ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
0 1
موریرنزه
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
0
1
موریرنزه
Estádio da Capital do Móvel ۸ آذر ۱۳۹۴ 23:45
پاکوش فریرا
2 0
اشتوریل
۸ آذر ۱۳۹۴ 23:45
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
0
اشتوریل
Estádio José Alvalade ۹ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
بلننسس
۹ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
بلننسس
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 01:30
براگا
0 2
بنفیکا
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 01:30
براگا
0
2
بنفیکا
هفته 12
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 01:00
بنفیکا
3 0
آکادمیکا
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 01:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
آکادمیکا
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 20:45
بلننسس
0 3
ویتوریا ستوبال
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 20:45
بلننسس
0
3
ویتوریا ستوبال
Estádio Do Dragão ۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:00
پورتو
2 1
پاکوش فریرا
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:00
Estádio Do Dragão
پورتو
2
1
پاکوش فریرا
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 01:15
ماریتیمو
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 01:15
ماریتیمو
0
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal de Arouca ۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
3 2
بوآویستا
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
3
2
بوآویستا
Estádio António Coimbra da Mota ۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
1 1
ناسیونال
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
1
ناسیونال
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
2 0
توندلا
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
2
0
توندلا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۵ آذر ۱۳۹۴ 21:30
موریرنزه
0 0
براگا
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 21:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
0
براگا
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۷ آذر ۱۳۹۴ 00:30
ویتوریا گیمارش
3 1
ریوآوه
۱۷ آذر ۱۳۹۴ 00:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
1
ریوآوه
هفته 13
Estádio do Bessa Século XXI ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 01:00
بوآویستا
1 1
اشتوریل
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 01:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
1
اشتوریل
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 20:45
ریوآوه
3 1
آروکا
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 20:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
3
1
آروکا
Estádio da Capital do Móvel ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
پاکوش فریرا
6 0
یونیائو مادیرا
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
6
0
یونیائو مادیرا
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
3 4
ماریتیمو
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
4
ماریتیمو
Estádio do Bonfim ۲۲ آذر ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا ستوبال
2 4
بنفیکا
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 01:15
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
4
بنفیکا
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1 2
پورتو
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1
2
پورتو
Estádio José Alvalade ۲۲ آذر ۱۳۹۴ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
3 1
موریرنزه
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 22:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
3
1
موریرنزه
Estádio João Cardoso ۲۳ آذر ۱۳۹۴ 01:00
توندلا
0 1
براگا
۲۳ آذر ۱۳۹۴ 01:00
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
براگا
Estádio EFAPEL ۲۴ آذر ۱۳۹۴ 00:30
آکادمیکا
4 3
بلننسس
۲۴ آذر ۱۳۹۴ 00:30
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
4
3
بلننسس
هفته 14
Estádio Municipal de Arouca ۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:00
آروکا
4 1
ماریتیمو
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:00
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
4
1
ماریتیمو
Estádio António Coimbra da Mota ۲۹ آذر ۱۳۹۴ 01:15
اشتوریل
0 1
ویتوریا گیمارش
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 01:15
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
1
ویتوریا گیمارش
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
3 1
ریوآوه
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
1
ریوآوه
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
2 0
ناسیونال
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
0
ناسیونال
Estádio João Cardoso ۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
1 3
ویتوریا ستوبال
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
3
ویتوریا ستوبال
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 22:45
یونیائو مادیرا
1 0
اسپورتینگ لیسبون
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 22:45
یونیائو مادیرا
1
0
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Do Dragão ۳۰ آذر ۱۳۹۴ 01:00
پورتو
3 1
آکادمیکا
۳۰ آذر ۱۳۹۴ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
3
1
آکادمیکا
۳۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
1 0
بوآویستا
۳۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
1
0
بوآویستا
۱ دی ۱۳۹۴ 01:30
براگا
1 1
پاکوش فریرا
۱ دی ۱۳۹۴ 01:30
براگا
1
1
پاکوش فریرا
هفته 15
Estádio EFAPEL ۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
3 1
یونیائو مادیرا
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
3
1
یونیائو مادیرا
Estádio do Bessa Século XXI ۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
بوآویستا
0 3
موریرنزه
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
3
موریرنزه
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
2 2
آروکا
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
2
2
آروکا
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
1 1
اشتوریل
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
1
1
اشتوریل
Estádio do Bonfim ۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:45
ویتوریا ستوبال
1 1
براگا
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
براگا
Estádio da Capital do Móvel ۱۲ دی ۱۳۹۴ 22:30
پاکوش فریرا
2 2
بلننسس
۱۲ دی ۱۳۹۴ 22:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
2
بلننسس
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۲ دی ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
0 1
بنفیکا
۱۲ دی ۱۳۹۴ 23:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
1
بنفیکا
Estádio José Alvalade ۱۳ دی ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
2 0
پورتو
۱۳ دی ۱۳۹۴ 01:15
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
پورتو
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۳ دی ۱۳۹۴ 21:30
ریوآوه
2 3
توندلا
۱۳ دی ۱۳۹۴ 21:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
3
توندلا
هفته 16
۱۶ دی ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
1 0
بوآویستا
۱۶ دی ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
1
0
بوآویستا
Estádio Municipal de Arouca ۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
1 0
اشتوریل
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
0
اشتوریل
Estádio João Cardoso ۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
0 2
پاکوش فریرا
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
2
پاکوش فریرا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:45
موریرنزه
3 4
ویتوریا گیمارش
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
3
4
ویتوریا گیمارش
۱۶ دی ۱۳۹۴ 22:30
بلننسس
2 2
ناسیونال
۱۶ دی ۱۳۹۴ 22:30
بلننسس
2
2
ناسیونال
۱۶ دی ۱۳۹۴ 22:45
براگا
3 0
آکادمیکا
۱۶ دی ۱۳۹۴ 22:45
براگا
3
0
آکادمیکا
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۶ دی ۱۳۹۴ 23:30
بنفیکا
6 0
ماریتیمو
۱۶ دی ۱۳۹۴ 23:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
6
0
ماریتیمو
Estádio Do Dragão ۱۷ دی ۱۳۹۴ 00:45
پورتو
1 1
ریوآوه
۱۷ دی ۱۳۹۴ 00:45
Estádio Do Dragão
پورتو
1
1
ریوآوه
Estádio do Bonfim ۱۷ دی ۱۳۹۴ 00:45
ویتوریا ستوبال
0 6
اسپورتینگ لیسبون
۱۷ دی ۱۳۹۴ 00:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
6
اسپورتینگ لیسبون
هفته 17
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۹ دی ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
2 2
آروکا
۱۹ دی ۱۳۹۴ 23:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
2
2
آروکا
Estádio EFAPEL ۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
2 1
توندلا
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
2
1
توندلا
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
5 1
موریرنزه
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
5
1
موریرنزه
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1 0
یونیائو مادیرا
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
یونیائو مادیرا
Estádio António Coimbra da Mota ۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2 0
بلننسس
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
0
بلننسس
Estádio José Alvalade ۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
اسپورتینگ لیسبون
3 2
براگا
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
3
2
براگا
Estádio do Bessa Século XXI ۲۰ دی ۱۳۹۴ 22:45
بوآویستا
0 5
پورتو
۲۰ دی ۱۳۹۴ 22:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
5
پورتو
۲۱ دی ۱۳۹۴ 16:30
ناسیونال
1 4
بنفیکا
۲۱ دی ۱۳۹۴ 16:30
ناسیونال
1
4
بنفیکا
Estádio da Capital do Móvel ۲۲ دی ۱۳۹۴ 00:30
پاکوش فریرا
2 1
ویتوریا ستوبال
۲۲ دی ۱۳۹۴ 00:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
1
ویتوریا ستوبال
هفته 18
Estádio José Alvalade ۲۶ دی ۱۳۹۴ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
2 2
توندلا
۲۶ دی ۱۳۹۴ 01:00
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
2
توندلا
Estádio EFAPEL ۲۶ دی ۱۳۹۴ 20:45
آکادمیکا
1 1
پاکوش فریرا
۲۶ دی ۱۳۹۴ 20:45
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
1
1
پاکوش فریرا
۲۶ دی ۱۳۹۴ 23:00
ماریتیمو
0 1
یونیائو مادیرا
۲۶ دی ۱۳۹۴ 23:00
ماریتیمو
0
1
یونیائو مادیرا
Estádio António Coimbra da Mota ۲۷ دی ۱۳۹۴ 01:15
اشتوریل
1 2
بنفیکا
۲۷ دی ۱۳۹۴ 01:15
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
2
بنفیکا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1 2
بلننسس
۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
2
بلننسس
Estádio Municipal de Arouca ۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
1 2
موریرنزه
۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
2
موریرنزه
۲۷ دی ۱۳۹۴ 22:45
ناسیونال
2 3
براگا
۲۷ دی ۱۳۹۴ 22:45
ناسیونال
2
3
براگا
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۸ دی ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا گیمارش
1 0
پورتو
۲۸ دی ۱۳۹۴ 01:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
0
پورتو
Estádio do Bessa Século XXI ۲۹ دی ۱۳۹۴ 00:30
بوآویستا
4 0
ویتوریا ستوبال
۲۹ دی ۱۳۹۴ 00:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
4
0
ویتوریا ستوبال
هفته 19
Estádio do Bonfim ۳ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا ستوبال
2 1
آکادمیکا
۳ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
1
آکادمیکا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۳ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
1 3
اشتوریل
۳ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
3
اشتوریل
۳ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
3 0
ناسیونال
۳ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
3
0
ناسیونال
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
بنفیکا
3 1
آروکا
۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
1
آروکا
Estádio da Capital do Móvel ۴ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
پاکوش فریرا
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۴ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
3
اسپورتینگ لیسبون
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
بلننسس
3 3
ویتوریا گیمارش
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
بلننسس
3
3
ویتوریا گیمارش
۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:45
براگا
5 1
ریوآوه
۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:45
براگا
5
1
ریوآوه
Estádio Do Dragão ۵ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
پورتو
1 0
ماریتیمو
۵ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
1
0
ماریتیمو
Estádio João Cardoso ۶ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
توندلا
1 2
بوآویستا
۶ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
بوآویستا
هفته 20
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا گیمارش
3 1
یونیائو مادیرا
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
1
یونیائو مادیرا
Estádio António Coimbra da Mota ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
اشتوریل
1 3
پورتو
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
3
پورتو
Estádio José Alvalade ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
3 2
آکادمیکا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
3
2
آکادمیکا
Estádio Municipal de Arouca ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
2 2
پاکوش فریرا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
2
2
پاکوش فریرا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
3 1
توندلا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
3
1
توندلا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
2 1
ویتوریا ستوبال
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
1
ویتوریا ستوبال
Estádio do Bessa Século XXI ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
بوآویستا
0 0
براگا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
0
براگا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
موریرنزه
1 4
بنفیکا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
4
بنفیکا
۱۳ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
ماریتیمو
1 2
بلننسس
۱۳ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
ماریتیمو
1
2
بلننسس
هفته 21
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
بلننسس
0 5
بنفیکا
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
بلننسس
0
5
بنفیکا
Estádio do Bonfim ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا ستوبال
1 1
ماریتیمو
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
ماریتیمو
Estádio João Cardoso ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
توندلا
1 1
ویتوریا گیمارش
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
Estádio João Cardoso
توندلا
1
1
ویتوریا گیمارش
Estádio da Capital do Móvel ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
پاکوش فریرا
0 1
بوآویستا
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
1
بوآویستا
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
0 1
موریرنزه
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
0
1
موریرنزه
Estádio EFAPEL ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
2 2
ناسیونال
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
Estádio EFAPEL
آکادمیکا
2
2
ناسیونال
Estádio Do Dragão ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
پورتو
1 2
آروکا
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
Estádio Do Dragão
پورتو
1
2
آروکا
Estádio José Alvalade ۱۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
0 0
ریوآوه
۱۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
0
0
ریوآوه
۲۰ بهمن ۱۳۹۴ 01:30
براگا
2 0
اشتوریل
۲۰ بهمن ۱۳۹۴ 01:30
براگا
2
0
اشتوریل
هفته 22
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
بنفیکا
1 2
پورتو
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
1
2
پورتو
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:45
موریرنزه
2 3
بلننسس
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
3
بلننسس
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ناسیونال
0 4
اسپورتینگ لیسبون
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ناسیونال
0
4
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا گیمارش
2 2
ویتوریا ستوبال
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
2
2
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal de Arouca ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
3 0
یونیائو مادیرا
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
3
0
یونیائو مادیرا
Estádio António Coimbra da Mota ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2 1
توندلا
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
1
توندلا
Estádio do Bessa Século XXI ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
بوآویستا
0 0
آکادمیکا
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
0
آکادمیکا
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
ماریتیمو
1 3
براگا
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
ماریتیمو
1
3
براگا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
ریوآوه
1 1
پاکوش فریرا
۲۷ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
1
پاکوش فریرا
هفته 23
۱ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
یونیائو مادیرا
1 1
اشتوریل
۱ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
یونیائو مادیرا
1
1
اشتوریل
Estádio da Capital do Móvel ۱ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
پاکوش فریرا
1 3
بنفیکا
۱ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
3
بنفیکا
Estádio EFAPEL ۲ اسفند ۱۳۹۴ 01:15
آکادمیکا
0 2