یکشنبه, فروردین ۱۰, ۱۳۹۹

پریمیرا لیگا پرتغال

2015-2016
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۴ مرداد ۱۳۹۴
توندلا
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
بلننسس
3
3 3
ریوآوه
3
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 00:15
پورتو
3
3 0
ویتوریا گیمارش
0
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:30
ویتوریا ستوبال
2
2 2
بوآویستا
2
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
2
2 1
ماریتیمو
1
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
0
0 2
آروکا
2
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 21:45
براگا
2
2 1
ناسیونال
1
۲۶ مرداد ۱۳۹۴
بنفیکا
4
4 0
اشتوریل
0
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:30
پاکوش فریرا
1
1 0
آکادمیکا
0
هفته 2
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
ریوآوه
1
1 0
براگا
0
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
1
1 1
پاکوش فریرا
1
۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
ماریتیمو
1
1 1
پورتو
1
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
بوآویستا
1
1 0
توندلا
0
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2
2 0
موریرنزه
0
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1
1 0
یونیائو مادیرا
0
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا گیمارش
1
1 1
بلننسس
1
۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
آروکا
1
1 0
بنفیکا
0
۲ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
آکادمیکا
0
0 4
ویتوریا ستوبال
4
هفته 3
۷ شهریور ۱۳۹۴ 19:45
ویتوریا ستوبال
2
2 2
ریوآوه
2
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
پورتو
2
2 0
اشتوریل
0
۸ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
بنفیکا
3
3 2
موریرنزه
2
۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
1
1 0
ناسیونال
0
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
پاکوش فریرا
1
1 1
آروکا
1
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
براگا
4
4 0
بوآویستا
0
۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
آکادمیکا
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بلننسس
1
1 1
ماریتیمو
1
۱۰ شهریور ۱۳۹۴ 00:30
یونیائو مادیرا
0
0 0
ویتوریا گیمارش
0
هفته 4
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
بنفیکا
6
6 0
بلننسس
0
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
اشتوریل
1
1 0
براگا
0
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
آروکا
1
1 3
پورتو
3
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
ماریتیمو
5
5 2
ویتوریا ستوبال
2
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
موریرنزه
0
0 0
یونیائو مادیرا
0
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
ناسیونال
2
2 0
آکادمیکا
0
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا گیمارش
1
1 0
توندلا
0
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
ریوآوه
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
بوآویستا
0
0 1
پاکوش فریرا
1
هفته 5
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
ویتوریا ستوبال
2
2 2
ویتوریا گیمارش
2
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
0
0 1
اشتوریل
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
پاکوش فریرا
0
0 3
ریوآوه
3
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
آکادمیکا
0
0 2
بوآویستا
2
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
0
0 0
آروکا
0
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
1
1 0
بنفیکا
0
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
بلننسس
2
2 0
موریرنزه
0
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
براگا
5
5 1
ماریتیمو
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
ناسیونال
0
هفته 6
۴ مهر ۱۳۹۴
موریرنزه
2
2 2
پورتو
2
۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
بنفیکا
3
3 0
پاکوش فریرا
0
۵ مهر ۱۳۹۴ 00:15
بوآویستا
0
0 0
اسپورتینگ لیسبون
0
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:30
ماریتیمو
1
1 0
توندلا
0
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:30
ناسیونال
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
2
2 2
بلننسس
2
۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2
2 1
یونیائو مادیرا
1
۵ مهر ۱۳۹۴ 22:45
ویتوریا گیمارش
0
0 1
براگا
1
۶ مهر ۱۳۹۴ 23:30
ریوآوه
1
1 0
آکادمیکا
0
هفته 7
۱۱ مهر ۱۳۹۴
ویتوریا ستوبال
1
1 0
اشتوریل
0
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:30
پاکوش فریرا
3
3 1
ناسیونال
1
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
1
1 1
موریرنزه
1
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:00
آکادمیکا
1
1 0
ماریتیمو
0
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 00:15
ریوآوه
1
1 0
بوآویستا
0
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 21:30
براگا
0
0 0
آروکا
0
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 21:45
پورتو
4
4 0
بلننسس
0
۱۳ مهر ۱۳۹۴
اسپورتینگ لیسبون
5
5 1
ویتوریا گیمارش
1
۲۵ آذر ۱۳۹۴ 01:30
یونیائو مادیرا
0
0 0
بنفیکا
0
هفته 8
۲ آبان ۱۳۹۴
ناسیونال
0
0 0
بوآویستا
0
۲ آبان ۱۳۹۴ 19:45
ماریتیمو
0
0 2
پاکوش فریرا
2
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:00
اشتوریل
2
2 2
ریوآوه
2
۳ آبان ۱۳۹۴ 00:15
ویتوریا گیمارش
1
1 1
آکادمیکا
1
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:30
آروکا
1
1 1
توندلا
1
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:30
موریرنزه
0
0 2
ویتوریا ستوبال
2
۳ آبان ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
0
0 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۳ آبان ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
0
0 0
براگا
0
۴ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
1
1 0
یونیائو مادیرا
0
هفته 9
۹ آبان ۱۳۹۴ 01:00
توندلا
0
0 4
بنفیکا
4
۹ آبان ۱۳۹۴ 20:45
براگا
4
4 0
بلننسس
0
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
اشتوریل
0
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
1
1 1
موریرنزه
1
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا ستوبال
0
0 0
آروکا
0
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1
1 0
ناسیونال
0
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 23:45
بوآویستا
0
0 1
ماریتیمو
1
۱۲ آبان ۱۳۹۴ 00:30
پاکوش فریرا
0
0 1
ویتوریا گیمارش
1
۱۲ آذر ۱۳۹۴ 00:30
یونیائو مادیرا
0
0 4
پورتو
4
هفته 10
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 01:00
اشتوریل
1
1 1
آکادمیکا
1
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا گیمارش
0
0 1
ناسیونال
1
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
2
2 0
بوآویستا
0
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
3
3 2
ریوآوه
2
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
2
2 0
پاکوش فریرا
0
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
2
2 0
ویتوریا ستوبال
0
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 01:00
آروکا
0
0 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
2
2 1
توندلا
1
۱۹ آبان ۱۳۹۴ 01:30
یونیائو مادیرا
0
0 1
براگا
1
هفته 11
۷ آذر ۱۳۹۴ 01:00
ناسیونال
3
3 1
ماریتیمو
1
۷ آذر ۱۳۹۴ 21:30
ویتوریا ستوبال
2
2 2
یونیائو مادیرا
2
۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
بوآویستا
1
1 2
ویتوریا گیمارش
2
۸ آذر ۱۳۹۴ 01:15
توندلا
0
0 1
پورتو
1
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
1
1 1
آروکا
1
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
0
0 1
موریرنزه
1
۸ آذر ۱۳۹۴ 23:45
پاکوش فریرا
2
2 0
اشتوریل
0
۹ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
بلننسس
0
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 01:30
براگا
0
0 2
بنفیکا
2
هفته 12
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 01:00
بنفیکا
3
3 0
آکادمیکا
0
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 20:45
بلننسس
0
0 3
ویتوریا ستوبال
3
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:00
پورتو
2
2 1
پاکوش فریرا
1
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 01:15
ماریتیمو
0
0 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
3
3 2
بوآویستا
2
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
1
1 1
ناسیونال
1
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
2
2 0
توندلا
0
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 21:30
موریرنزه
0
0 0
براگا
0
۱۷ آذر ۱۳۹۴ 00:30
ویتوریا گیمارش
3
3 1
ریوآوه
1
هفته 13
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 01:00
بوآویستا
1
1 1
اشتوریل
1
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 20:45
ریوآوه
3
3 1
آروکا
1
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
پاکوش فریرا
6
6 0
یونیائو مادیرا
0
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
3
3 4
ماریتیمو
4
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا ستوبال
2
2 4
بنفیکا
4
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1
1 2
پورتو
2
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
3
3 1
موریرنزه
1
۲۳ آذر ۱۳۹۴ 01:00
توندلا
0
0 1
براگا
1
۲۴ آذر ۱۳۹۴ 00:30
آکادمیکا
4
4 3
بلننسس
3
هفته 14
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:00
آروکا
4
4 1
ماریتیمو
1
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 01:15
اشتوریل
0
0 1
ویتوریا گیمارش
1
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
3
3 1
ریوآوه
1
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
2
2 0
ناسیونال
0
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
1
1 3
ویتوریا ستوبال
3
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 22:45
یونیائو مادیرا
1
1 0
اسپورتینگ لیسبون
0
۳۰ آذر ۱۳۹۴ 01:00
پورتو
3
3 1
آکادمیکا
1
۳۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
1
1 0
بوآویستا
0
۱ دی ۱۳۹۴ 01:30
براگا
1
1 1
پاکوش فریرا
1
هفته 15
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
3
3 1
یونیائو مادیرا
1
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
بوآویستا
0
0 3
موریرنزه
3
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
2
2 2
آروکا
2
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
1
1 1
اشتوریل
1
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:45
ویتوریا ستوبال
1
1 1
براگا
1
۱۲ دی ۱۳۹۴ 22:30
پاکوش فریرا
2
2 2
بلننسس
2
۱۲ دی ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
0
0 1
بنفیکا
1
۱۳ دی ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
پورتو
0
۱۳ دی ۱۳۹۴ 21:30
ریوآوه
2
2 3
توندلا
3
هفته 16
۱۶ دی ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
1
1 0
بوآویستا
0
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
1
1 0
اشتوریل
0
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
0
0 2
پاکوش فریرا
2
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:45
موریرنزه
3
3 4
ویتوریا گیمارش
4
۱۶ دی ۱۳۹۴ 22:30
بلننسس
2
2 2
ناسیونال
2
۱۶ دی ۱۳۹۴ 22:45
براگا
3
3 0
آکادمیکا
0
۱۶ دی ۱۳۹۴ 23:30
بنفیکا
6
6 0
ماریتیمو
0
۱۷ دی ۱۳۹۴ 00:45
پورتو
1
1 1
ریوآوه
1
۱۷ دی ۱۳۹۴ 00:45
ویتوریا ستوبال
0
0 6
اسپورتینگ لیسبون
6
هفته 17
۱۹ دی ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
2
2 2
آروکا
2
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
2
2 1
توندلا
1
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
5
5 1
موریرنزه
1
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1
1 0
یونیائو مادیرا
0
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2
2 0
بلننسس
0
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
اسپورتینگ لیسبون
3
3 2
براگا
2
۲۰ دی ۱۳۹۴ 22:45
بوآویستا
0
0 5
پورتو
5
۲۱ دی ۱۳۹۴ 16:30
ناسیونال
1
1 4
بنفیکا
4
۲۲ دی ۱۳۹۴ 00:30
پاکوش فریرا
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
هفته 18
۲۶ دی ۱۳۹۴ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
2
2 2
توندلا
2
۲۶ دی ۱۳۹۴ 20:45
آکادمیکا
1
1 1
پاکوش فریرا
1
۲۶ دی ۱۳۹۴ 23:00
ماریتیمو
0
0 1
یونیائو مادیرا
1
۲۷ دی ۱۳۹۴ 01:15
اشتوریل
1
1 2
بنفیکا
2
۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1
1 2
بلننسس
2
۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
1
1 2
موریرنزه
2
۲۷ دی ۱۳۹۴ 22:45
ناسیونال
2
2 3
براگا
3
۲۸ دی ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا گیمارش
1
1 0
پورتو
0
۲۹ دی ۱۳۹۴ 00:30
بوآویستا
4
4 0
ویتوریا ستوبال
0
هفته 19
۳ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا ستوبال
2
2 1
آکادمیکا
1
۳ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
1
1 3
اشتوریل
3
۳ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
3
3 0
ناسیونال
0
۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
بنفیکا
3
3 1
آروکا
1
۴ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
پاکوش فریرا
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
بلننسس
3
3 3
ویتوریا گیمارش
3
۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:45
براگا
5
5 1
ریوآوه
1
۵ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
پورتو
1
1 0
ماریتیمو
0
۶ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
توندلا
1
1 2
بوآویستا
2
هفته 20
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا گیمارش
3
3 1
یونیائو مادیرا
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
اشتوریل
1
1 3
پورتو
3
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
3
3 2
آکادمیکا
2
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
2
2 2
پاکوش فریرا
2
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
3
3 1
توندلا
1
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
بوآویستا
0
0 0
براگا
0
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
موریرنزه
1
1 4
بنفیکا
4
۱۳ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
ماریتیمو
1
1 2
بلننسس
2
هفته 21
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
بلننسس
0
0 5
بنفیکا
5
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا ستوبال
1
1 1
ماریتیمو
1
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
توندلا
1
1 1
ویتوریا گیمارش
1
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
پاکوش فریرا
0
0 1
بوآویستا
1
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
0
0 1
موریرنزه
1
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
2
2 2
ناسیونال
2
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
پورتو
1
1 2
آروکا
2
۱۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
0
0 0
ریوآوه
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۴ 01:30
براگا
2
2 0
اشتوریل
0
هفته 22
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
بنفیکا
1
1 2
پورتو
2
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:45
موریرنزه
2
2 3
بلننسس
3
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ناسیونال
0
0 4
اسپورتینگ لیسبون
4
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا گیمارش
2
2 2
ویتوریا ستوبال
2
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
3
3 0
یونیائو مادیرا
0
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2
2 1
توندلا
1
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
بوآویستا
0
0 0
آکادمیکا
0
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
ماریتیمو
1
1 3
براگا
3
۲۷ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
ریوآوه
1
1 1
پاکوش فریرا
1
هفته 23
۱ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
یونیائو مادیرا
1
1 1
اشتوریل
1
۱ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
پاکوش فریرا
1
1 3
بنفیکا
3
۲ اسفند ۱۳۹۴ 01:15
آکادمیکا
0
0 2
ریوآوه
2
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
بلننسس
0
0 2
آروکا
2
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
3
3 4
ماریتیمو
4
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا ستوبال
1
1 1
ناسیونال
1
۲ اسفند ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
3
3 2
موریرنزه
2
۳ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
براگا
3
3 3
ویتوریا گیمارش
3
۴ اسفند ۱۳۹۴ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
بوآویستا
0
هفته 24
۸ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
ناسیونال
3
3 0
پاکوش فریرا
0
۸ اسفند ۱۳۹۴ 20:45
بوآویستا
1
1 2
ریوآوه
2
۸ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
آروکا
0
0 0
براگا
0
۹ اسفند ۱۳۹۴ 01:15
اشتوریل
3
3 0
ویتوریا ستوبال
0
۹ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
1
1 0
آکادمیکا
0
۹ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
1
1 2
توندلا
2
۹ اسفند ۱۳۹۴ 23:45
بلننسس
1
1 2
پورتو
2
۱۱ اسفند ۱۳۹۴ 00:15
بنفیکا
2
2 0
یونیائو مادیرا
0
۱۱ اسفند ۱۳۹۴ 00:30
ویتوریا گیمارش
0
0 0
اسپورتینگ لیسبون
0
هفته 25
۱۵ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
پاکوش فریرا
2
2 2
ماریتیمو
2
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
0
0 1
بنفیکا
1
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
0
0 1
آروکا
1
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
0
0 0
بلننسس
0
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا ستوبال
0
0 1
موریرنزه
1
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
بوآویستا
0
0 1
ناسیونال
1
۱۶ اسفند ۱۳۹۴ 22:45
آکادمیکا
2
2 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۷ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
براگا
3
3 1
پورتو
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۴ 00:30
ریوآوه
1
1 3
اشتوریل
3
هفته 26
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
ماریتیمو
0
0 3
بوآویستا
3
۲۲ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
اشتوریل
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۲۳ اسفند ۱۳۹۴ 01:15
پورتو
3
3 2
یونیائو مادیرا
2
۲۳ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
2
2 2
آکادمیکا
2
۲۳ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
1
1 0
ویتوریا ستوبال
0
۲۳ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1
1 0
ریوآوه
0
۲۳ اسفند ۱۳۹۴ 22:45
ویتوریا گیمارش
0
0 1
پاکوش فریرا
1
۲۴ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
بلننسس
3
3 0
براگا
0
۲۵ اسفند ۱۳۹۴ 00:30
بنفیکا
4
4 1
توندلا
1
هفته 27
۲۹ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
ریوآوه
1
1 0
ماریتیمو
0
۲۹ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
اسپورتینگ لیسبون
5
5 1
آروکا
1
۱ فروردین ۱۳۹۵ 01:15
ویتوریا ستوبال
0
0 1
پورتو
1
۱ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
2
2 2
بلننسس
2
۱ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
3
3 2
ویتوریا گیمارش
2
۱ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
آکادمیکا
0
0 3
اشتوریل
3
۱ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
پاکوش فریرا
0
0 0
موریرنزه
0
۱ فروردین ۱۳۹۵ 22:45
بوآویستا
0
0 1
بنفیکا
1
۲ فروردین ۱۳۹۵ 01:00
براگا
2
2 0
یونیائو مادیرا
0
هفته 28
۱۴ فروردین ۱۳۹۵
بنفیکا
5
5 1
براگا
1
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 19:45
آروکا
3
3 2
آکادمیکا
2
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 22:00
ماریتیمو
2
2 0
ناسیونال
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 00:15
ویتوریا گیمارش
1
1 1
بوآویستا
1
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 19:30
یونیائو مادیرا
2
2 2
ویتوریا ستوبال
2
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
1
1 0
پاکوش فریرا
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 22:45
موریرنزه
0
0 1
ریوآوه
1
۱۶ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
0
0 1
توندلا
1
۱۷ فروردین ۱۳۹۵ 00:30
بلننسس
2
2 5
اسپورتینگ لیسبون
5
هفته 29
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
بوآویستا
0
0 0
آروکا
0
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 22:00
آکادمیکا
1
1 2
بنفیکا
2
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 00:15
اسپورتینگ لیسبون
3
3 1
ماریتیمو
1
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 19:30
ویتوریا ستوبال
0
0 1
بلننسس
1
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 19:30
ناسیونال
4
4 1
اشتوریل
1
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
1
1 0
یونیائو مادیرا
0
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 21:45
پاکوش فریرا
1
1 0
پورتو
0
۲۳ فروردین ۱۳۹۵
براگا
1
1 1
موریرنزه
1
۲۳ فروردین ۱۳۹۵ 23:30
ریوآوه
2
2 0
ویتوریا گیمارش
0
هفته 30
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 19:45
آروکا
0
0 0
ریوآوه
0
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 22:00
اشتوریل
1
1 0
بوآویستا
0
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 00:15
موریرنزه
0
0 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 19:30
بلننسس
1
1 1
آکادمیکا
1
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 19:30
یونیائو مادیرا
3
3 4
پاکوش فریرا
4
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 21:45
ماریتیمو
3
3 0
ویتوریا گیمارش
0
۳۰ فروردین ۱۳۹۵
پورتو
4
4 0
ناسیونال
0
۳۰ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
براگا
3
3 0
توندلا
0
۳۱ فروردین ۱۳۹۵ 00:30
بنفیکا
2
2 1
ویتوریا ستوبال
1
هفته 31
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
بوآویستا
1
1 0
بلننسس
0
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:45
آکادمیکا
1
1 2
پورتو
2
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
یونیائو مادیرا
0
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 00:15
پاکوش فریرا
1
1 0
براگا
0
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
1
1 2
آروکا
2
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:30
ناسیونال
0
0 1
موریرنزه
1
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:30
ویتوریا ستوبال
0
0 1
توندلا
1
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا گیمارش
1
1 1
اشتوریل
1
۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
ریوآوه
0
0 1
بنفیکا
1
هفته 32
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
1
1 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 00:30
براگا
3
3 2
ویتوریا ستوبال
2
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
1
1 1
ریوآوه
1
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:30
بلننسس
0
0 2
پاکوش فریرا
2
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:00
پورتو
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1
1 1
بوآویستا
1
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:30
اشتوریل
2
2 1
ماریتیمو
1
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 21:45
آروکا
3
3 0
ناسیونال
0
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
یونیائو مادیرا
3
3 1
آکادمیکا
1
هفته 33
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
پاکوش فریرا
1
1 4
توندلا
4
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:45
ریوآوه
1
1 3
پورتو
3
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:00
آکادمیکا
0
0 0
براگا
0
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ 00:15
اسپورتینگ لیسبون
5
5 0
ویتوریا ستوبال
0
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:30
ناسیونال
2
2 2
بلننسس
2
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
1
1 0
یونیائو مادیرا
0
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا گیمارش
4
4 1
موریرنزه
1
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
ماریتیمو
0
0 2
بنفیکا
2
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:30
اشتوریل
1
1 1
آروکا
1
هفته 34
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 15:15
پورتو
4
4 0
بوآویستا
0
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 21:30
آروکا
2
2 2
ویتوریا گیمارش
2
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
توندلا
2
2 0
آکادمیکا
0
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
ویتوریا ستوبال
0
0 0
پاکوش فریرا
0
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
یونیائو مادیرا
1
1 2
ریوآوه
2
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
بلننسس
2
2 1
اشتوریل
1
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ 18:30
موریرنزه
2
2 1
ماریتیمو
1
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
4
4 1
ناسیونال
1
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
براگا
0
0 4
اسپورتینگ لیسبون
4
آمار بازیکنان
<
بازیکنباشگاهپست
A. Aguilar بلننسس99750000100000
A. Arrondel ویتوریا گیمارش30139000000000
A. Cissokho پورتو22166000000000
A. D'Alberto براگا000000000000
A. Esiti اشتوریلهافبک25141423000000000
A. Haghighi ماریتیمو43320000000000
A. Sene ویتوریا ستوبال1190000000000
A. Shehu یونیائو مادیرا28262311000100000
A. Tahar بوآویستا119817000000000
A. Vuletich آروکا2016000000000
A. Wakaso ریوآوه30292515000000000
Aaron Ñiguez براگا124358000000000
Abel Camará بلننسس42216000000000
Aderlan آکادمیکا25232096000000000
Adilson Goiano آروکا27131298000200000
Adrien Silva اسپورتینگ لیسبونهافبک29282335000840000
Afonso Figueiredo بوآویستا25242157000100000
Afonso Taira اشتوریل31282410000100000
Alan براگا25131214000320000
Alan Henrique ناسیونال55450000000000
Alan Schons موریرنزه135487000000000
Alberto Aquilani اسپورتینگ لیسبون195650000310000
Alef براگاهافبک1169000000000
Alex ویتوریا گیمارش32214000000000
Alex آروکا1149000000000
Alex Kakuba اشتوریل1012000000000
Alex Soares ماریتیمو26211672000100000
Ali Ghazal ناسیونال27272065000000000
Amilton da Silva یونیائو مادیرا31302592000500000
Anderson Carvalho بوآویستا30191900000200000
Anderson Correia بوآویستا159804000000000
Anderson Luis اشتوریل33332893000201000
Andre Bukia بوآویستا63263000000000
André Carrillo اسپورتینگ لیسبون44340000100000
André Claro ویتوریا ستوبال343227980001220000
André Fontes موریرنزه51137000100000
André Leal پاکوش فریرا28241799000200000
André Martins اسپورتینگ لیسبون1013000000000
André Micael موریرنزه19191710000000000
André Sousa بلننسس27241972000200000
Aníbal Capela ریوآوهمدافع1111990000000000
António Xavier ماریتیمو173533000100000
Areias ویتوریا گیمارش106000000000
Arghus براگا84401000000000
Arnold ویتوریا ستوبال29211914000500000
Artur Moreira آروکا28272242000100000
Artur Taborda آکادمیکا000000000000
Assis ویتوریا گیمارش000000000000
B. Cristante بنفیکاهافبک203000000000
B. Martins Indi پورتو23232070000000000
B. Sebaihi اشتوریل; توندلا6085000000000
Babanco اشتوریل19161352000000000
Baiano براگا25252195000000000
Barnes Osei پاکوش فریرا1911887000200000
Betinho بلننسس3043000000000
Borja López آروکا000000000000
Bouba Saré ویتوریا گیمارش23231893000300000
Boubacar Fofana ناسیونال157628000100000
Breitner یونیائو مادیرا27171462000200000
Breno ویتوریا گیمارش22126000000000
Briguel ماریتیمو109767000000000
Bruno Miguel Boialvo Gaspar ویتوریا گیمارشمدافع28282520000000000
Bruno Monteiro توندلا24171653000000000
Bruno Moreira پاکوش فریرا292623180001441000
Bruno Nascimento توندلا24242160000001000
Bruno Santos پاکوش فریرا15151340000000000
Bueno پورتو4192000000000
C. Amado توندلا143464000100000
C. Cangá بوآویستا2027000000000
C. Gomina موریرنزه104000000000
C. Oualembo آکادمیکا13121024000001000
C. Pouga بوآویستا101000000000
C. Tissone ویتوریا ستوبال000000000000
Carlos Fortes براگا1190000000000
Carlos Mané اسپورتینگ لیسبون112351000100000
Carlos Manuel یونیائو مادیرا31118000000000
Carlos Martins بلننسس24211827000210000
Carlos Miguel Ribeiro Dias ویتوریا گیمارشهافبک32312730000300000
Carlos Santos بوآویستا22180000000000
Cicero پاکوش فریرا155629000100000
Cláudio Ramos توندلا20191772000000000
Clésio بنفیکا1164000000000
Costinha ویتوریا ستوبال28211996000400000
Crislan براگا136610000200000
Dalbert Henrique ویتوریا گیمارشمدافع25232049000000000
Dálcio بلننسس32125000000000
Daniel Podence اسپورتینگ لیسبونهافبک000000000000
Dankler اشتوریل000000000000
David Simão آروکا18161241000430000
Deyvison ماریتیمو18121190000000000
Diego Lima بوآویستا75350000000000
Dieguinho اشتوریل216784000000000
Diney ماریتیمو1152000000000
Diogo Amado اشتوریل16151344000200000
Diogo Jota پاکوش فریرامهاجم313127540001200000
Diogo Verdasca پورتو000000000000
Dirceu ماریتیمو26252268000200000
Djavan Ferreira براگا15151262000000000
Dolly Menga توندلا25101113000000000
Donald Djousse ماریتیمو107663000100000
E. Albín آروکا72234000000000
E. Farías یونیائو مادیرا117632000100000
E. Hackman بوآویستا128797000000000
E. Moreno توندلا124507000100000
E. Ohemeng موریرنزه1710789000000000
Éber ماریتیمو30262123000100000
Ederson بنفیکادروازبان1010891000000045
Edgar Abreu ناسیونال42147000000000
Edu Machado توندلا1111890000000000
Edu Pinheiro پاکوش فریرا1190000000000
Eduardo Gottardi ناسیونال14141146000000000
Élio Martins یونیائو مادیرا20141323000400000
Emidio Rafael آکادمیکا99798000000000
Ença Fati موریرنزه1810843000100000
Evaldo موریرنزه34343045000100000
Evandro پورتو101223000100000
Ewerton اسپورتینگ لیسبونمدافع87687000100000
Ezequiel Schelotto اسپورتینگ لیسبونمدافع14111014000000000
F. Đuričić بنفیکاهافبک1020000000000
F. Krovinović ریوآوه94399000000000
Fábio Abreu ماریتیمو1030000000000
Fábio Cardoso پاکوش فریرا22211869000101000
Fábio China ماریتیمو1190000000000
Fábio Espinho موریرنزه15131069000200000
Fábio Nunes بلننسس159765000000000
Fabio Pacheco ویتوریا ستوبال29282565000100000
Felipe Augusto اشتوریل94363000100000
Fernando Alexandre آکادمیکا27272412000300000
Fernando Ferreira ماریتیمو53249000000000
Filipe Chaby یونیائو مادیرا000000000000
Filipe Ferreira بلننسس25222049000301000
Filipe Gonçalves موریرنزه26161394000000000
Filipe Mendes بلننسس000000000000
Francisco Afonso پاکوش فریرا22166000000000
Francisco Ramos پورتو3013000000000
Fransérgio ماریتیمو31302673000520000
Frédéric Mendy اشتوریل15141197000300000
G. Ghazaryan ماریتیمو22141205000310000
G. Imbula پورتوهافبک107608000000000
Gegé آروکا21181652000101000
Gelson Martins اسپورتینگ لیسبونمهاجم29101208000400000
Georgemy اشتوریل33270000000000
Geraldes بلننسسمدافع28282520000000000
Gerso Fernandes اشتوریل30302427000200000
Gevaro Nepomuceno ماریتیمو73260000000000
Gian Martins یونیائو مادیرا25231950000100000
Gideão بوآویستا88720000000000
Gonçalo Brandão بلننسس29292473000101000
Gonçalo Paciência آکادمیکامهاجم27171755000310000
Gonçalo Silva بلننسس19151454000200000
Guedes ریوآوه26161384000600000
Hassan ویتوریا ستوبال134444000100000
Hélder Lopes پاکوش فریرا31312719000000000
Hélder Tavares توندلا30272267000000000
Hicham Belkaroui ناسیونال1010900000000000
Hugo Basto آروکا32322880000100000
Hugo Seco آکادمیکا2771128000100000
Hugo Ventura بلننسس28282520000000000
I. Iriberri بوآویستا1510842000100000
I. Mandiang بوآویستا30292526000100000
I. Slimani اسپورتینگ لیسبونمهاجم333328880002820000
Iago Santos آکادمیکا17171506000000000
Igor Rocha آروکا000000000000
Inters Auxence Gui ویتوریا گیمارش; آکادمیکامهاجم61204000000000
Iuri Medeiros موریرنزههافبک29292346000800000
Ivanildo آکادمیکا20181499000100000
Ivo Rodrigues آروکا30262207000300000
J. Cádiz یونیائو مادیرامهاجم22121169000200000
J. Kayembe ریوآوههافبک26111141000200000
J. Murillo توندلا23151388000300000
J. Oto'o توندلا19181573000000000
J. Silva اسپورتینگ لیسبونمدافع42201000000000
Joan Román براگا; ناسیونال122397000100000
João Afonso ویتوریا گیمارش24211932000000000
João Afonso بلننسس88638000000000
João Amorim بلننسس87675000000000
João Aurélio ناسیونال31312790000000000
João Camacho ناسیونال64292000000000
João Diogo ماریتیمو26262289000100000
João Góis پاکوش فریرا18181612000000000
João Graça پورتو000000000000
João Jaquité توندلا1153000000000
João Mário اسپورتینگ لیسبونهافبک33312714000600000
João Novais ریوآوه167730000200000
João Pedro ویتوریا گیمارش2182000000000
João Pereira اسپورتینگ لیسبون19171519000000000
João Real آکادمیکا26242202000300000
João Silva پاکوش فریرا123394000000000
João Sousa موریرنزه21155000000000
João Teixeira ویتوریا گیمارش52271000100000
João Vigário ویتوریا گیمارش6075000000000
Joao Vilela بلننسس1011000000000
Joãozinho یونیائو مادیرامدافع29292584000000000
Jonathan Rodríguez بنفیکا000000000000
Jorginho آروکامهاجم4189000000000
Josué Sá ویتوریا گیمارش31302657000200000
Jota ناسیونال60199000000000
Juanto بلننسس129865000400000
Jubal آروکا119890000200000
K. Mitroglou بنفیکامهاجم322622160001900000
K. Zarabi یونیائو مادیرا104000000000
Kaká توندلا20201800000100000
Karl Vedova Junior آروکا; توندلا75347000000000
Koka ریوآوه; براگا251817170001100000
Kuca بلننسس; ریوآوه26251995000300000
Kusunga یونیائو مادیرا41148000000000
L. Chaparro اشتوریل15131005000000000
L. Pugh بلننسس000000000000
L. Touré ماریتیمو1190000000000
Leandro Ribeiro آروکامهاجم51141000000000
Leandro Silva آکادمیکا27232092000100000
Lee آکادمیکا21155000000000
Leozinho بوآویستا32149000000000
Licá ویتوریا گیمارش29241949000500000
Lionn ریوآوه28272439000000000
Lisandro López بنفیکامدافع14141229000100000
Lucas Farias اشتوریل000000000000
Lucas Pedro Alves De Lima آروکامدافع31312790000400000
Lucas Souza توندلاهافبک26262150000200000
Luis Alberto توندلا22171408000300000
Luís Aurélio ناسیونالهافبک28111512000300000
Luis Carlos موریرنزه153430000000000
Luís Leal بلننسس109820000200000
Luís Machado توندلا65408000000000
Luís Rocha ویتوریا گیمارش108723000000000
Luís Tinoco توندلا1111884000000000
Luisinho بوآویستا30211896000200000
Luiz Carlos براگا27222076000000000
Lukas Raeder ویتوریا ستوبالدروازبان10109000000000251
Lynneeker ماریتیمو