پریمیرا لیگا پرتغال

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 00:00
توندلا
1 2
اسپورتینگ لیسبون
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 00:00
توندلا
1
2
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio João Cardoso
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
بلننسس
3 3
ریوآوه
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
بلننسس
3
3
ریوآوه
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 00:15
پورتو
3 0
ویتوریا گیمارش
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 00:15
پورتو
3
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio Do Dragão
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:30
ویتوریا ستوبال
2 2
بوآویستا
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:30
ویتوریا ستوبال
2
2
بوآویستا
| Estádio do Bonfim
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
2 1
ماریتیمو
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
2
1
ماریتیمو
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
0 2
آروکا
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
0
2
آروکا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 21:45
براگا
2 1
ناسیونال
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 21:45
براگا
2
1
ناسیونال
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 00:00
بنفیکا
4 0
اشتوریل
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 00:00
بنفیکا
4
0
اشتوریل
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:30
پاکوش فریرا
1 0
آکادمیکا
۲۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:30
پاکوش فریرا
1
0
آکادمیکا
| Estádio da Capital do Móvel
هفته 2
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 00:00
ریوآوه
1 0
براگا
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 00:00
ریوآوه
1
0
براگا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
1 1
پاکوش فریرا
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
1
1
پاکوش فریرا
| Estádio José Alvalade
۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
ماریتیمو
1 1
پورتو
۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
ماریتیمو
1
1
پورتو
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
بوآویستا
1 0
توندلا
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
بوآویستا
1
0
توندلا
| Estádio do Bessa Século XXI
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2 0
موریرنزه
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2
0
موریرنزه
| Estádio António Coimbra da Mota
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1 0
یونیائو مادیرا
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1
0
یونیائو مادیرا
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا گیمارش
1 1
بلننسس
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا گیمارش
1
1
بلننسس
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
آروکا
1 0
بنفیکا
۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
آروکا
1
0
بنفیکا
| Estádio Municipal de Arouca
۲ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
آکادمیکا
0 4
ویتوریا ستوبال
۲ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
آکادمیکا
0
4
ویتوریا ستوبال
| Estádio EFAPEL
هفته 3
۷ شهریور ۱۳۹۴ 19:45
ویتوریا ستوبال
2 2
ریوآوه
۷ شهریور ۱۳۹۴ 19:45
ویتوریا ستوبال
2
2
ریوآوه
| Estádio do Bonfim
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
پورتو
2 0
اشتوریل
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
پورتو
2
0
اشتوریل
| Estádio Do Dragão
۸ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
بنفیکا
3 2
موریرنزه
۸ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
بنفیکا
3
2
موریرنزه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
1 0
ناسیونال
۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
1
0
ناسیونال
| Estádio João Cardoso
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
پاکوش فریرا
1 1
آروکا
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
پاکوش فریرا
1
1
آروکا
| Estádio da Capital do Móvel
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
براگا
4 0
بوآویستا
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
براگا
4
0
بوآویستا
۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
آکادمیکا
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
آکادمیکا
1
3
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio EFAPEL
۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بلننسس
1 1
ماریتیمو
۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بلننسس
1
1
ماریتیمو
۱۰ شهریور ۱۳۹۴ 00:30
یونیائو مادیرا
0 0
ویتوریا گیمارش
۱۰ شهریور ۱۳۹۴ 00:30
یونیائو مادیرا
0
0
ویتوریا گیمارش
هفته 4
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:00
بنفیکا
6 0
بلننسس
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:00
بنفیکا
6
0
بلننسس
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
اشتوریل
1 0
براگا
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:00
اشتوریل
1
0
براگا
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
آروکا
1 3
پورتو
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
آروکا
1
3
پورتو
| Estádio Municipal de Arouca
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
ماریتیمو
5 2
ویتوریا ستوبال
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
ماریتیمو
5
2
ویتوریا ستوبال
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
موریرنزه
0 0
یونیائو مادیرا
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
موریرنزه
0
0
یونیائو مادیرا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
ناسیونال
2 0
آکادمیکا
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
ناسیونال
2
0
آکادمیکا
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا گیمارش
1 0
توندلا
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا گیمارش
1
0
توندلا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
ریوآوه
1 2
اسپورتینگ لیسبون
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
ریوآوه
1
2
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
بوآویستا
0 1
پاکوش فریرا
۲۳ شهریور ۱۳۹۴ 23:30
بوآویستا
0
1
پاکوش فریرا
| Estádio do Bessa Século XXI
هفته 5
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 00:00
ویتوریا ستوبال
2 2
ویتوریا گیمارش
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 00:00
ویتوریا ستوبال
2
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Bonfim
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
0 1
اشتوریل
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
0
1
اشتوریل
| Estádio João Cardoso
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
پاکوش فریرا
0 3
ریوآوه
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 00:15
پاکوش فریرا
0
3
ریوآوه
| Estádio da Capital do Móvel
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
آکادمیکا
0 2
بوآویستا
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
آکادمیکا
0
2
بوآویستا
| Estádio EFAPEL
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
0 0
آروکا
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
0
0
آروکا
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
1 0
بنفیکا
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
1
0
بنفیکا
| Estádio Do Dragão
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
بلننسس
2 0
موریرنزه
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 21:30
بلننسس
2
0
موریرنزه
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
براگا
5 1
ماریتیمو
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
براگا
5
1
ماریتیمو
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ناسیونال
۳۱ شهریور ۱۳۹۴ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ناسیونال
| Estádio José Alvalade
هفته 6
۴ مهر ۱۳۹۴ 00:00
موریرنزه
2 2
پورتو
۴ مهر ۱۳۹۴ 00:00
موریرنزه
2
2
پورتو
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
بنفیکا
3 0
پاکوش فریرا
۴ مهر ۱۳۹۴ 22:00
بنفیکا
3
0
پاکوش فریرا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۵ مهر ۱۳۹۴ 00:15
بوآویستا
0 0
اسپورتینگ لیسبون
۵ مهر ۱۳۹۴ 00:15
بوآویستا
0
0
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Bessa Século XXI
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:30
ماریتیمو
1 0
توندلا
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:30
ماریتیمو
1
0
توندلا
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:30
ناسیونال
1 1
ویتوریا ستوبال
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:30
ناسیونال
1
1
ویتوریا ستوبال
۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
2 2
بلننسس
۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
2
2
بلننسس
| Estádio Municipal de Arouca
۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2 1
یونیائو مادیرا
۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2
1
یونیائو مادیرا
| Estádio António Coimbra da Mota
۵ مهر ۱۳۹۴ 22:45
ویتوریا گیمارش
0 1
براگا
۵ مهر ۱۳۹۴ 22:45
ویتوریا گیمارش
0
1
براگا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۶ مهر ۱۳۹۴ 23:30
ریوآوه
1 0
آکادمیکا
۶ مهر ۱۳۹۴ 23:30
ریوآوه
1
0
آکادمیکا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
هفته 7
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 00:00
ویتوریا ستوبال
1 0
اشتوریل
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 00:00
ویتوریا ستوبال
1
0
اشتوریل
| Estádio do Bonfim
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:30
پاکوش فریرا
3 1
ناسیونال
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:30
پاکوش فریرا
3
1
ناسیونال
| Estádio da Capital do Móvel
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
1 1
موریرنزه
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 19:30
توندلا
1
1
موریرنزه
| Estádio João Cardoso
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:00
آکادمیکا
1 0
ماریتیمو
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:00
آکادمیکا
1
0
ماریتیمو
| Estádio EFAPEL
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 00:15
ریوآوه
1 0
بوآویستا
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 00:15
ریوآوه
1
0
بوآویستا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 21:30
براگا
0 0
آروکا
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 21:30
براگا
0
0
آروکا
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 21:45
پورتو
4 0
بلننسس
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 21:45
پورتو
4
0
بلننسس
| Estádio Do Dragão
۱۳ مهر ۱۳۹۴ 00:00
اسپورتینگ لیسبون
5 1
ویتوریا گیمارش
۱۳ مهر ۱۳۹۴ 00:00
اسپورتینگ لیسبون
5
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio José Alvalade
۲۵ آذر ۱۳۹۴ 01:30
یونیائو مادیرا
0 0
بنفیکا
۲۵ آذر ۱۳۹۴ 01:30
یونیائو مادیرا
0
0
بنفیکا
هفته 8
۲ آبان ۱۳۹۴ 00:00
ناسیونال
0 0
بوآویستا
۲ آبان ۱۳۹۴ 00:00
ناسیونال
0
0
بوآویستا
۲ آبان ۱۳۹۴ 19:45
ماریتیمو
0 2
پاکوش فریرا
۲ آبان ۱۳۹۴ 19:45
ماریتیمو
0
2
پاکوش فریرا
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:00
اشتوریل
2 2
ریوآوه
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:00
اشتوریل
2
2
ریوآوه
| Estádio António Coimbra da Mota
۳ آبان ۱۳۹۴ 00:15
ویتوریا گیمارش
1 1
آکادمیکا
۳ آبان ۱۳۹۴ 00:15
ویتوریا گیمارش
1
1
آکادمیکا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:30
آروکا
1 1
توندلا
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:30
آروکا
1
1
توندلا
| Estádio Municipal de Arouca
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:30
موریرنزه
0 2
ویتوریا ستوبال
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:30
موریرنزه
0
2
ویتوریا ستوبال
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۳ آبان ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
0 3
اسپورتینگ لیسبون
۳ آبان ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
0
3
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۳ آبان ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
0 0
براگا
۳ آبان ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
0
0
براگا
| Estádio Do Dragão
۴ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
1 0
یونیائو مادیرا
۴ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
1
0
یونیائو مادیرا
هفته 9
۹ آبان ۱۳۹۴ 01:00
توندلا
0 4
بنفیکا
۹ آبان ۱۳۹۴ 01:00
توندلا
0
4
بنفیکا
| Estádio João Cardoso
۹ آبان ۱۳۹۴ 20:45
براگا
4 0
بلننسس
۹ آبان ۱۳۹۴ 20:45
براگا
4
0
بلننسس
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
1 0
اشتوریل
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
1
0
اشتوریل
| Estádio José Alvalade
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
1 1
موریرنزه
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
1
1
موریرنزه
| Estádio EFAPEL
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا ستوبال
0 0
آروکا
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا ستوبال
0
0
آروکا
| Estádio do Bonfim
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1 0
ناسیونال
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1
0
ناسیونال
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 23:45
بوآویستا
0 1
ماریتیمو
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 23:45
بوآویستا
0
1
ماریتیمو
| Estádio do Bessa Século XXI
۱۲ آبان ۱۳۹۴ 00:30
پاکوش فریرا
0 1
ویتوریا گیمارش
۱۲ آبان ۱۳۹۴ 00:30
پاکوش فریرا
0
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio da Capital do Móvel
۱۲ آذر ۱۳۹۴ 00:30
یونیائو مادیرا
0 4
پورتو
۱۲ آذر ۱۳۹۴ 00:30
یونیائو مادیرا
0
4
پورتو
هفته 10
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 01:00
اشتوریل
1 1
آکادمیکا
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 01:00
اشتوریل
1
1
آکادمیکا
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا گیمارش
0 1
ناسیونال
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا گیمارش
0
1
ناسیونال
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
2 0
بوآویستا
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
2
0
بوآویستا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
3 2
ریوآوه
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
3
2
ریوآوه
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
2 0
پاکوش فریرا
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
2
0
پاکوش فریرا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
2 0
ویتوریا ستوبال
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
2
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio Do Dragão
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 01:00
آروکا
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 01:00
آروکا
0
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Municipal de Arouca
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
2 1
توندلا
۱۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
2
1
توندلا
۱۹ آبان ۱۳۹۴ 01:30
یونیائو مادیرا
0 1
براگا
۱۹ آبان ۱۳۹۴ 01:30
یونیائو مادیرا
0
1
براگا
هفته 11
۷ آذر ۱۳۹۴ 01:00
ناسیونال
3 1
ماریتیمو
۷ آذر ۱۳۹۴ 01:00
ناسیونال
3
1
ماریتیمو
۷ آذر ۱۳۹۴ 21:30
ویتوریا ستوبال
2 2
یونیائو مادیرا
۷ آذر ۱۳۹۴ 21:30
ویتوریا ستوبال
2
2
یونیائو مادیرا
| Estádio do Bonfim
۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
بوآویستا
1 2
ویتوریا گیمارش
۷ آذر ۱۳۹۴ 23:00
بوآویستا
1
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Bessa Século XXI
۸ آذر ۱۳۹۴ 01:15
توندلا
0 1
پورتو
۸ آذر ۱۳۹۴ 01:15
توندلا
0
1
پورتو
| Estádio João Cardoso
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
1 1
آروکا
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
1
1
آروکا
| Estádio EFAPEL
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
0 1
موریرنزه
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
0
1
موریرنزه
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۸ آذر ۱۳۹۴ 23:45
پاکوش فریرا
2 0
اشتوریل
۸ آذر ۱۳۹۴ 23:45
پاکوش فریرا
2
0
اشتوریل
| Estádio da Capital do Móvel
۹ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
بلننسس
۹ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
1
0
بلننسس
| Estádio José Alvalade
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 01:30
براگا
0 2
بنفیکا
۱۰ آذر ۱۳۹۴ 01:30
براگا
0
2
بنفیکا
هفته 12
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 01:00
بنفیکا
3 0
آکادمیکا
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 01:00
بنفیکا
3
0
آکادمیکا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 20:45
بلننسس
0 3
ویتوریا ستوبال
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 20:45
بلننسس
0
3
ویتوریا ستوبال
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:00
پورتو
2 1
پاکوش فریرا
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:00
پورتو
2
1
پاکوش فریرا
| Estádio Do Dragão
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 01:15
ماریتیمو
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 01:15
ماریتیمو
0
1
اسپورتینگ لیسبون
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
3 2
بوآویستا
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
3
2
بوآویستا
| Estádio Municipal de Arouca
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
1 1
ناسیونال
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
1
1
ناسیونال
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
2 0
توندلا
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
2
0
توندلا
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 21:30
موریرنزه
0 0
براگا
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 21:30
موریرنزه
0
0
براگا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۷ آذر ۱۳۹۴ 00:30
ویتوریا گیمارش
3 1
ریوآوه
۱۷ آذر ۱۳۹۴ 00:30
ویتوریا گیمارش
3
1
ریوآوه
| Estádio Dom Afonso Henriques
هفته 13
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 01:00
بوآویستا
1 1
اشتوریل
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 01:00
بوآویستا
1
1
اشتوریل
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 20:45
ریوآوه
3 1
آروکا
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 20:45
ریوآوه
3
1
آروکا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
پاکوش فریرا
6 0
یونیائو مادیرا
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:30
پاکوش فریرا
6
0
یونیائو مادیرا
| Estádio da Capital do Móvel
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
3 4
ماریتیمو
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
3
4
ماریتیمو
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا ستوبال
2 4
بنفیکا
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا ستوبال
2
4
بنفیکا
| Estádio do Bonfim
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1 2
پورتو
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
1
2
پورتو
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
3 1
موریرنزه
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
3
1
موریرنزه
| Estádio José Alvalade
۲۳ آذر ۱۳۹۴ 01:00
توندلا
0 1
براگا
۲۳ آذر ۱۳۹۴ 01:00
توندلا
0
1
براگا
| Estádio João Cardoso
۲۴ آذر ۱۳۹۴ 00:30
آکادمیکا
4 3
بلننسس
۲۴ آذر ۱۳۹۴ 00:30
آکادمیکا
4
3
بلننسس
| Estádio EFAPEL
هفته 14
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:00
آروکا
4 1
ماریتیمو
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:00
آروکا
4
1
ماریتیمو
| Estádio Municipal de Arouca
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 01:15
اشتوریل
0 1
ویتوریا گیمارش
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 01:15
اشتوریل
0
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
3 1
ریوآوه
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
بنفیکا
3
1
ریوآوه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
2 0
ناسیونال
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
2
0
ناسیونال
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
1 3
ویتوریا ستوبال
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
1
3
ویتوریا ستوبال
| Estádio João Cardoso
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 22:45
یونیائو مادیرا
1 0
اسپورتینگ لیسبون
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 22:45
یونیائو مادیرا
1
0
اسپورتینگ لیسبون
۳۰ آذر ۱۳۹۴ 01:00
پورتو
3 1
آکادمیکا
۳۰ آذر ۱۳۹۴ 01:00
پورتو
3
1
آکادمیکا
| Estádio Do Dragão
۳۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
1 0
بوآویستا
۳۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
بلننسس
1
0
بوآویستا
۱ دی ۱۳۹۴ 01:30
براگا
1 1
پاکوش فریرا
۱ دی ۱۳۹۴ 01:30
براگا
1
1
پاکوش فریرا
هفته 15
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
3 1
یونیائو مادیرا
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
3
1
یونیائو مادیرا
| Estádio EFAPEL
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
بوآویستا
0 3
موریرنزه
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
بوآویستا
0
3
موریرنزه
| Estádio do Bessa Século XXI
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
2 2
آروکا
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
2
2
آروکا
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
1 1
اشتوریل
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
1
1
اشتوریل
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:45
ویتوریا ستوبال
1 1
براگا
۱۲ دی ۱۳۹۴ 20:45
ویتوریا ستوبال
1
1
براگا
| Estádio do Bonfim
۱۲ دی ۱۳۹۴ 22:30
پاکوش فریرا
2 2
بلننسس
۱۲ دی ۱۳۹۴ 22:30
پاکوش فریرا
2
2
بلننسس
| Estádio da Capital do Móvel
۱۲ دی ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
0 1
بنفیکا
۱۲ دی ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
0
1
بنفیکا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۳ دی ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
2 0
پورتو
۱۳ دی ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
2
0
پورتو
| Estádio José Alvalade
۱۳ دی ۱۳۹۴ 21:30
ریوآوه
2 3
توندلا
۱۳ دی ۱۳۹۴ 21:30
ریوآوه
2
3
توندلا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
هفته 16
۱۶ دی ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
1 0
بوآویستا
۱۶ دی ۱۳۹۴ 19:30
یونیائو مادیرا
1
0
بوآویستا
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
1 0
اشتوریل
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
1
0
اشتوریل
| Estádio Municipal de Arouca
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
0 2
پاکوش فریرا
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
0
2
پاکوش فریرا
| Estádio João Cardoso
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:45
موریرنزه
3 4
ویتوریا گیمارش
۱۶ دی ۱۳۹۴ 20:45
موریرنزه
3
4
ویتوریا گیمارش
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۶ دی ۱۳۹۴ 22:30
بلننسس
2 2
ناسیونال
۱۶ دی ۱۳۹۴ 22:30
بلننسس
2
2
ناسیونال
۱۶ دی ۱۳۹۴ 22:45
براگا
3 0
آکادمیکا
۱۶ دی ۱۳۹۴ 22:45
براگا
3
0
آکادمیکا
۱۶ دی ۱۳۹۴ 23:30
بنفیکا
6 0
ماریتیمو
۱۶ دی ۱۳۹۴ 23:30
بنفیکا
6
0
ماریتیمو
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱۷ دی ۱۳۹۴ 00:45
پورتو
1 1
ریوآوه
۱۷ دی ۱۳۹۴ 00:45
پورتو
1
1
ریوآوه
| Estádio Do Dragão
۱۷ دی ۱۳۹۴ 00:45
ویتوریا ستوبال
0 6
اسپورتینگ لیسبون
۱۷ دی ۱۳۹۴ 00:45
ویتوریا ستوبال
0
6
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Bonfim
هفته 17
۱۹ دی ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
2 2
آروکا
۱۹ دی ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا گیمارش
2
2
آروکا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
2 1
توندلا
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
2
1
توندلا
| Estádio EFAPEL
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
5 1
موریرنزه
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
ماریتیمو
5
1
موریرنزه
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1 0
یونیائو مادیرا
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1
0
یونیائو مادیرا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2 0
بلننسس
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2
0
بلننسس
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
اسپورتینگ لیسبون
3 2
براگا
۲۰ دی ۱۳۹۴ 20:30
اسپورتینگ لیسبون
3
2
براگا
| Estádio José Alvalade
۲۰ دی ۱۳۹۴ 22:45
بوآویستا
0 5
پورتو
۲۰ دی ۱۳۹۴ 22:45
بوآویستا
0
5
پورتو
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۱ دی ۱۳۹۴ 16:30
ناسیونال
1 4
بنفیکا
۲۱ دی ۱۳۹۴ 16:30
ناسیونال
1
4
بنفیکا
۲۲ دی ۱۳۹۴ 00:30
پاکوش فریرا
2 1
ویتوریا ستوبال
۲۲ دی ۱۳۹۴ 00:30
پاکوش فریرا
2
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio da Capital do Móvel
هفته 18
۲۶ دی ۱۳۹۴ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
2 2
توندلا
۲۶ دی ۱۳۹۴ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
2
2
توندلا
| Estádio José Alvalade
۲۶ دی ۱۳۹۴ 20:45
آکادمیکا
1 1
پاکوش فریرا
۲۶ دی ۱۳۹۴ 20:45
آکادمیکا
1
1
پاکوش فریرا
| Estádio EFAPEL
۲۶ دی ۱۳۹۴ 23:00
ماریتیمو
0 1
یونیائو مادیرا
۲۶ دی ۱۳۹۴ 23:00
ماریتیمو
0
1
یونیائو مادیرا
۲۷ دی ۱۳۹۴ 01:15
اشتوریل
1 2
بنفیکا
۲۷ دی ۱۳۹۴ 01:15
اشتوریل
1
2
بنفیکا
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1 2
بلننسس
۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
1
2
بلننسس
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
1 2
موریرنزه
۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
1
2
موریرنزه
| Estádio Municipal de Arouca
۲۷ دی ۱۳۹۴ 22:45
ناسیونال
2 3
براگا
۲۷ دی ۱۳۹۴ 22:45
ناسیونال
2
3
براگا
۲۸ دی ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا گیمارش
1 0
پورتو
۲۸ دی ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا گیمارش
1
0
پورتو
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۹ دی ۱۳۹۴ 00:30
بوآویستا
4 0
ویتوریا ستوبال
۲۹ دی ۱۳۹۴ 00:30
بوآویستا
4
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio do Bessa Século XXI
هفته 19
۳ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا ستوبال
2 1
آکادمیکا
۳ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا ستوبال
2
1
آکادمیکا
| Estádio do Bonfim
۳ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
1 3
اشتوریل
۳ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
موریرنزه
1
3
اشتوریل
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۳ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
3 0
ناسیونال
۳ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
3
0
ناسیونال
۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
بنفیکا
3 1
آروکا
۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
بنفیکا
3
1
آروکا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۴ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
پاکوش فریرا
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۴ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
پاکوش فریرا
1
3
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio da Capital do Móvel
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
بلننسس
3 3
ویتوریا گیمارش
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
بلننسس
3
3
ویتوریا گیمارش
۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:45
براگا
5 1
ریوآوه
۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:45
براگا
5
1
ریوآوه
۵ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
پورتو
1 0
ماریتیمو
۵ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
پورتو
1
0
ماریتیمو
| Estádio Do Dragão
۶ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
توندلا
1 2
بوآویستا
۶ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
توندلا
1
2
بوآویستا
| Estádio João Cardoso
هفته 20
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا گیمارش
3 1
یونیائو مادیرا
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
ویتوریا گیمارش
3
1
یونیائو مادیرا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
اشتوریل
1 3
پورتو
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
اشتوریل
1
3
پورتو
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
3 2
آکادمیکا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
اسپورتینگ لیسبون
3
2
آکادمیکا
| Estádio José Alvalade
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
2 2
پاکوش فریرا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
2
2
پاکوش فریرا
| Estádio Municipal de Arouca
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
3 1
توندلا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
ناسیونال
3
1
توندلا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
2 1
ویتوریا ستوبال
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
ریوآوه
2
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
بوآویستا
0 0
براگا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
بوآویستا
0
0
براگا
| Estádio do Bessa Século XXI
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
موریرنزه
1 4
بنفیکا
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
موریرنزه
1
4
بنفیکا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۳ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
ماریتیمو
1 2
بلننسس
۱۳ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
ماریتیمو
1
2
بلننسس
هفته 21
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
بلننسس
0 5
بنفیکا
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
بلننسس
0
5
بنفیکا
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا ستوبال
1 1
ماریتیمو
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ویتوریا ستوبال
1
1
ماریتیمو
| Estádio do Bonfim
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
توندلا
1 1
ویتوریا گیمارش
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
توندلا
1
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio João Cardoso
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
پاکوش فریرا
0 1
بوآویستا
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
پاکوش فریرا
0
1
بوآویستا
| Estádio da Capital do Móvel
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
0 1
موریرنزه
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
یونیائو مادیرا
0
1
موریرنزه
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
2 2
ناسیونال
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آکادمیکا
2
2
ناسیونال
| Estádio EFAPEL
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
پورتو
1 2
آروکا
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
پورتو
1
2
آروکا
| Estádio Do Dragão
۱۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
0 0
ریوآوه
۱۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
0
0
ریوآوه
| Estádio José Alvalade
۲۰ بهمن ۱۳۹۴ 01:30
براگا
2 0
اشتوریل
۲۰ بهمن ۱۳۹۴ 01:30
براگا
2
0
اشتوریل
هفته 22
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
بنفیکا
1 2
پورتو
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 01:00
بنفیکا
1
2
پورتو
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:45
موریرنزه
2 3
بلننسس
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:45
موریرنزه
2
3
بلننسس
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ناسیونال
0 4
اسپورتینگ لیسبون
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:00
ناسیونال
0
4
اسپورتینگ لیسبون
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا گیمارش
2 2
ویتوریا ستوبال
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 01:15
ویتوریا گیمارش
2
2
ویتوریا ستوبال
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
3 0
یونیائو مادیرا
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
آروکا
3
0
یونیائو مادیرا
| Estádio Municipal de Arouca
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2 1
توندلا
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:30
اشتوریل
2
1
توندلا
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
بوآویستا
0 0
آکادمیکا
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 21:30
بوآویستا
0
0
آکادمیکا
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
ماریتیمو
1 3
براگا
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 23:45
ماریتیمو
1
3
براگا
۲۷ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
ریوآوه
1 1
پاکوش فریرا
۲۷ بهمن ۱۳۹۴ 00:30
ریوآوه
1
1
پاکوش فریرا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
هفته 23
۱ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
یونیائو مادیرا
1 1
اشتوریل
۱ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
یونیائو مادیرا
1
1
اشتوریل
۱ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
پاکوش فریرا
1 3
بنفیکا
۱ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
پاکوش فریرا
1
3
بنفیکا
| Estádio da Capital do Móvel
۲ اسفند ۱۳۹۴ 01:15
آکادمیکا
0 2
ریوآوه
۲ اسفند ۱۳۹۴ 01:15
آکادمیکا
0
2
ریوآوه
| Estádio EFAPEL
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
بلننسس
0 2
آروکا
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
بلننسس
0
2
آروکا
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
3 4
ماریتیمو
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
توندلا
3
4
ماریتیمو
| Estádio João Cardoso
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا ستوبال
1 1
ناسیونال
۲ اسفند ۱۳۹۴ 20:30
ویتوریا ستوبال
1
1
ناسیونال
| Estádio do Bonfim
۲ اسفند ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
3 2
موریرنزه
۲ اسفند ۱۳۹۴ 22:45
پورتو
3
2
موریرنزه
| Estádio Do Dragão
۳ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
براگا
3 3
ویتوریا گیمارش
۳ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
براگا
3
3
ویتوریا گیمارش
۴ اسفند ۱۳۹۴ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2 0
بوآویستا
۴ اسفند ۱۳۹۴ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2
0
بوآویستا
| Estádio José Alvalade
هفته 24
۸ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
ناسیونال
3 0
پاکوش فریرا
۸ اسفند ۱۳۹۴ 01:00
ناسیونال
3
0
پاکوش فریرا
۸ اسفند ۱۳۹۴ 20:45
بوآویستا
1 2
ریوآوه
۸ اسفند ۱۳۹۴ 20:45
بوآویستا
1
2
ریوآوه
| Estádio do Bessa Século XXI
۸ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
آروکا
0 0
براگا
۸ اسفند ۱۳۹۴ 23:00
آروکا
0
0
براگا
| Estádio Municipal de Arouca
۹ اسفند ۱۳۹۴ 01:15
اشتوریل
3 0