پریمیرا لیگا پرتغال

2019-2020
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
باشگاه
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ پ پ ب
26
4
4
74
22
52
82
2
پ ت پ پ پ
24
5
5
72
26
46
77
3
پ پ ت ب پ
18
6
10
61
40
21
60
4
ت پ ب ت ب
18
6
10
49
34
15
60
5
ب پ ت ت پ
15
10
9
48
36
12
55
6
پ ت پ ت ت
14
12
8
53
51
2
54
7
پ ب ب پ ت
13
11
10
53
38
15
50
8
ت پ ت ب ب
10
13
11
42
44
-2
43
9
ب ب پ ت ت
11
10
13
36
41
-5
43
10
پ پ پ ب ت
11
10
13
40
44
-4
43
11
پ پ ت ب ت
9
12
13
34
42
-8
39
12
ب ب ب ت ب
10
9
15
28
39
-11
39
13
پ ب ت پ ت
11
6
17
36
52
-16
39
14
ب ب ب پ پ
9
9
16
30
44
-14
36
15
ب ب ت پ ب
9
8
17
27
54
-27
35
16
ب ب ب ت پ
7
13
14
27
43
-16
34
17
ب ب پ ب پ
7
12
15
30
45
-15
33
18
ب پ ب ب ب
5
2
27
24
69
-45
17
سهمیه لیگ قهرمانان اروپا سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان اروپا سهمیه لیگ اروپا سقوط به دسته پائین تر
نمایش تمام صفحه
پورتو
بنفیکا
براگا
اسپورتینگ لیسبون
ریوآوه
فامالیسائو
ویتوریا گیمارش
موریرنزه
سانتاکلارا
خیل ویسنته
ماریتیمو
بوآویستا
پاکوش فریرا
توندلا
بلننسس
ویتوریا ستوبال
پورتیموننزه
آوس
1پورتو 3–2 1–2 2–0 1–1 3–0 3–0 6–1 2–0 2–1 1–0 4–0 2–0 3–0 5–0 4–0 1–0 1–0
2بنفیکا 0–2 0–1 2–1 2–0 4–0 2–0 1–1 3–4 2–0 4–0 3–1 5–0 0–0 3–2 1–0 4–0 2–1
3براگا 2–1 0–4 1–0 2–0 2–2 3–2 3–1 2–0 2–2 2–2 0–1 0–1 2–1 1–1 3–1 3–1 4–0
4اسپورتینگ لیسبون 1–2 0–2 2–1 2–3 1–2 3–1 1–0 1–0 2–1 1–0 2–0 1–0 2–0 2–0 0–0 2–1 2–0
5ریوآوه 0–1 1–2 4–3 1–1 2–2 1–1 1–1 2–2 1–0 0–1 2–0 2–3 2–4 0–0 1–0 2–1 5–1
6فامالیسائو 2–1 1–1 0–0 3–1 1–0 0–7 3–3 0–1 2–1 1–1 2–2 4–2 2–3 3–1 3–0 0–1 1–1
7ویتوریا گیمارش 1–2 0–1 0–2 2–2 1–2 1–1 1–1 1–0 1–2 1–0 1–1 1–0 2–0 5–0 2–0 2–0 5–1
8موریرنزه 2–4 1–2 1–2 0–0 0–1 1–1 1–1 2–1 3–0 2–0 1–1 1–1 1–2 2–1 1–1 1–0 3–2
9سانتاکلارا 0–2 1–2 3–2 0–4 0–1 0–2 2–2 2–0 1–0 0–1 1–2 2–1 1–0 0–0 1–1 1–1 3–0
10خیل ویسنته 2–1 0–1 1–1 3–1 1–0 1–3 2–2 1–5 1–1 2–0 0–0 3–3 3–2 2–0 0–0 1–1 3–0
11ماریتیمو 1–1 2–0 1–2 1–1 0–0 3–3 0–0 2–1 2–2 2–1 1–0 3–0 2–3 1–3 1–1 1–1 1–2
12بوآویستا 0–1 1–4 2–0 1–1 0–2 0–1 2–0 0–1 1–0 0–1 0–1 1–1 0–0 1–2 3–1 1–1 2–1
13پاکوش فریرا 0–1 0–2 1–5 1–2 0–0 2–1 1–2 1–0 0–1 0–0 0–1 0–1 1–0 2–1 2–3 2–1 2–1
14توندلا 1–3 0–1 1–0 1–0 1–2 0–1 1–3 1–1 0–0 1–1 0–0 1–1 1–3 0–1 0–3 1–2 2–0
15بلننسس 1–1 0–2 1–7 1–3 0–2 0–0 1–1 0–1 0–2 1–0 1–0 0–1 1–0 1–1 0–1 2–1 3–2
16ویتوریا ستوبال 0–4 1–1 1–0 1–3 1–2 1–2 1–1 0–0 2–2 1–2 0–0 1–0 2–3 0–0 2–0 0–0 1–0
17پورتیموننزه 2–3 2–2 0–1 1–3 1–1 2–1 0–1 1–1 1–1 1–0 3–2 2–1 0–0 0–1 0–0 0–0 2–0
18آوس 0–0 0–5 1–0 0–1 0–4 2–3 0–2 0–1 0–1 1–2 3–1 0–1 1–3 0–1 0–2 1–0 3–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Estádio Municipal de Portimão ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
پورتیموننزه
0 0
بلننسس
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
0
بلننسس
Estádio de São Miguel ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
سانتاکلارا
0 2
فامالیسائو
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
Estádio de São Miguel
سانتاکلارا
0
2
فامالیسائو
Estádio Cidade de Barcelos ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
خیل ویسنته
2 1
پورتو
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Estádio Cidade de Barcelos
خیل ویسنته
2
1
پورتو
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 01:00
بنفیکا
5 0
پاکوش فریرا
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 01:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
5
0
پاکوش فریرا
Estádio do Bessa Século XXI ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:30
بوآویستا
2 1
آوس
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
1
آوس
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 22:00
ماریتیمو
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 22:00
ماریتیمو
1
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal de Braga ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 00:30
براگا
3 1
موریرنزه
۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
1
موریرنزه
Estádio do Bonfim ۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:45
ویتوریا ستوبال
0 0
توندلا
۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
توندلا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ریوآوه
1 1
ویتوریا گیمارش
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
1
ویتوریا گیمارش
هفته 2
Estádio Municipal 22 de Junho ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
فامالیسائو
1 0
ریوآوه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
Estádio Municipal 22 de Junho
فامالیسائو
1
0
ریوآوه
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
موریرنزه
3 0
خیل ویسنته
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
3
0
خیل ویسنته
Estádio Nacional ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
بلننسس
0 2
بنفیکا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Estádio Nacional
بلننسس
0
2
بنفیکا
Estádio Do Dragão ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 01:00
پورتو
4 0
ویتوریا ستوبال
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
4
0
ویتوریا ستوبال
Estádio da Capital do Móvel ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
0 1
سانتاکلارا
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
1
سانتاکلارا
Estádio Clube Desportivo das Aves ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:30
آوس
3 1
ماریتیمو
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
3
1
ماریتیمو
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:00
ویتوریا گیمارش
1 1
بوآویستا
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
1
بوآویستا
Estádio José Alvalade ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
براگا
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 00:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
1
براگا
Estádio João Cardoso ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:45
توندلا
1 2
پورتیموننزه
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:45
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
پورتیموننزه
هفته 3
Estádio do Bonfim ۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
ویتوریا ستوبال
0 0
موریرنزه
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
موریرنزه
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲ شهریور ۱۳۹۸ 00:45
ریوآوه
5 1
آوس
۲ شهریور ۱۳۹۸ 00:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
5
1
آوس
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
0 2
پورتو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
0
2
پورتو
Estádio do Bessa Século XXI ۳ شهریور ۱۳۹۸ 01:00
بوآویستا
1 1
پاکوش فریرا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 01:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
1
پاکوش فریرا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
2 3
توندلا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
2
3
توندلا
Estádio de São Miguel ۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
سانتاکلارا
0 0
بلننسس
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
Estádio de São Miguel
سانتاکلارا
0
0
بلننسس
Estádio Municipal de Portimão ۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:00
پورتیموننزه
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:00
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
3
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Cidade de Barcelos ۴ شهریور ۱۳۹۸
خیل ویسنته
1 1
براگا
۴ شهریور ۱۳۹۸
Estádio Cidade de Barcelos
خیل ویسنته
1
1
براگا
Estádio Dom Afonso Henriques ۴ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
ویتوریا گیمارش
1 1
فامالیسائو
۴ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
1
فامالیسائو
هفته 4
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
موریرنزه
1 0
پورتیموننزه
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
0
پورتیموننزه
Estádio Nacional ۹ شهریور ۱۳۹۸ 00:45
بلننسس
0 1
بوآویستا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 00:45
Estádio Nacional
بلننسس
0
1
بوآویستا
Estádio da Capital do Móvel ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
پاکوش فریرا
0 1
ماریتیمو
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
1
ماریتیمو
Estádio Clube Desportivo das Aves ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
آوس
2 3
فامالیسائو
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
2
3
فامالیسائو
Estádio José Alvalade ۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2 3
ریوآوه
۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
3
ریوآوه
Estádio Cidade de Barcelos ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 01:00
خیل ویسنته
0 0
ویتوریا ستوبال
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Cidade de Barcelos
خیل ویسنته
0
0
ویتوریا ستوبال
Estádio João Cardoso ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
توندلا
0 0
سانتاکلارا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
0
سانتاکلارا
Estádio Do Dragão ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:00
پورتو
3 0
ویتوریا گیمارش
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:00
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Braga ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
براگا
0 4
بنفیکا
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
0
4
بنفیکا
هفته 5
Estádio do Bonfim ۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ویتوریا ستوبال
1 0
براگا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
0
براگا
Estádio Municipal 22 de Junho ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
فامالیسائو
4 2
پاکوش فریرا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
Estádio Municipal 22 de Junho
فامالیسائو
4
2
پاکوش فریرا
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
2 0
خیل ویسنته
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
0
خیل ویسنته
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 01:00
ویتوریا گیمارش
5 1
آوس
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
5
1
آوس
Estádio de São Miguel ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
سانتاکلارا
2 0
موریرنزه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
Estádio de São Miguel
سانتاکلارا
2
0
موریرنزه
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
ریوآوه
2 4
توندلا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
4
توندلا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
1 3
بلننسس
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
1
3
بلننسس
Estádio Municipal de Portimão ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
پورتیموننزه
2 3
پورتو
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
3
پورتو
Estádio do Bessa Século XXI ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
بوآویستا
1 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
1
اسپورتینگ لیسبون
هفته 6
Estádio da Capital do Móvel ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
پاکوش فریرا
2 1
آوس
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
1
آوس
Estádio Nacional ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
بلننسس
0 2
ریوآوه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estádio Nacional
بلننسس
0
2
ریوآوه
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
موریرنزه
1 2
بنفیکا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
2
بنفیکا
Estádio Cidade de Barcelos ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
خیل ویسنته
0 0
بوآویستا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
Estádio Cidade de Barcelos
خیل ویسنته
0
0
بوآویستا
Estádio João Cardoso ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
توندلا
1 3
ویتوریا گیمارش
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
3
ویتوریا گیمارش
Estádio do Bonfim ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
ویتوریا ستوبال
0 0
پورتیموننزه
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
پورتیموننزه
Estádio Do Dragão ۱ مهر ۱۳۹۸
پورتو
2 0
سانتاکلارا
۱ مهر ۱۳۹۸
Estádio Do Dragão
پورتو
2
0
سانتاکلارا
Estádio Municipal de Braga ۱ مهر ۱۳۹۸ 22:30
براگا
2 2
ماریتیمو
۱ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
2
ماریتیمو
Estádio José Alvalade ۲ مهر ۱۳۹۸ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
1 2
فامالیسائو
۲ مهر ۱۳۹۸ 00:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
2
فامالیسائو
هفته 7
Estádio do Bessa Século XXI ۶ مهر ۱۳۹۸
بوآویستا
0 0
توندلا
۶ مهر ۱۳۹۸
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
0
توندلا
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:00
ماریتیمو
2 1
موریرنزه
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:00
ماریتیمو
2
1
موریرنزه
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
1 0
ویتوریا ستوبال
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
1
0
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal 22 de Junho ۷ مهر ۱۳۹۸ 01:00
فامالیسائو
3 1
بلننسس
۷ مهر ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Municipal 22 de Junho
فامالیسائو
3
1
بلننسس
Estádio de São Miguel ۷ مهر ۱۳۹۸ 19:30
سانتاکلارا
1 0
خیل ویسنته
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:30
Estádio de São Miguel
سانتاکلارا
1
0
خیل ویسنته
Estádio Dom Afonso Henriques ۷ مهر ۱۳۹۸ 19:30
ویتوریا گیمارش
1 0
پاکوش فریرا
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
0
پاکوش فریرا
Estádio Municipal de Portimão ۷ مهر ۱۳۹۸ 21:30
پورتیموننزه
0 1
براگا
۷ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
1
براگا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ریوآوه
0 1
پورتو
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
0
1
پورتو
Estádio Clube Desportivo das Aves ۸ مهر ۱۳۹۸ 23:45
آوس
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۸ مهر ۱۳۹۸ 23:45
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
1
اسپورتینگ لیسبون
هفته 8
Estádio da Capital do Móvel ۴ آبان ۱۳۹۸
پاکوش فریرا
0 0
ریوآوه
۴ آبان ۱۳۹۸
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
0
ریوآوه
Estádio Cidade de Barcelos ۴ آبان ۱۳۹۸ 19:00
خیل ویسنته
1 1
پورتیموننزه
۴ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Estádio Cidade de Barcelos
خیل ویسنته
1
1
پورتیموننزه
Estádio Nacional ۴ آبان ۱۳۹۸ 19:00
بلننسس
3 2
آوس
۴ آبان ۱۳۹۸ 19:00
Estádio Nacional
بلننسس
3
2
آوس
Estádio do Bonfim ۴ آبان ۱۳۹۸ 21:30
ویتوریا ستوبال
0 0
ماریتیمو
۴ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
ماریتیمو
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۵ آبان ۱۳۹۸
موریرنزه
1 1
بوآویستا
۵ آبان ۱۳۹۸
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
بوآویستا
Estádio João Cardoso ۵ آبان ۱۳۹۸ 18:30
توندلا
0 1
بنفیکا
۵ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
بنفیکا
Estádio Do Dragão ۵ آبان ۱۳۹۸ 21:00
پورتو
3 0
فامالیسائو
۵ آبان ۱۳۹۸ 21:00
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
فامالیسائو
Estádio José Alvalade ۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
3 1
ویتوریا گیمارش
۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
3
1
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Braga ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:45
براگا
2 0
سانتاکلارا
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
0
سانتاکلارا
هفته 9
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
آوس
0 1
توندلا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
1
توندلا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
ریوآوه
1 1
موریرنزه
۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
1
موریرنزه
۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
ماریتیمو
1 1
پورتو
۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
ماریتیمو
1
1
پورتو
Estádio Dom Afonso Henriques ۹ آبان ۱۳۹۸ 00:30
ویتوریا گیمارش
5 0
بلننسس
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
5
0
بلننسس
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۹ آبان ۱۳۹۸ 00:45
بنفیکا
4 0
پورتیموننزه
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
4
0
پورتیموننزه
Estádio Municipal 22 de Junho ۹ آبان ۱۳۹۸ 01:30
فامالیسائو
2 1
خیل ویسنته
۹ آبان ۱۳۹۸ 01:30
Estádio Municipal 22 de Junho
فامالیسائو
2
1
خیل ویسنته
Estádio da Capital do Móvel ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:15
پاکوش فریرا
1 2
اسپورتینگ لیسبون
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:15
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
2
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Bessa Século XXI ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:45
بوآویستا
2 0
براگا
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
0
براگا
Estádio de São Miguel ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:45
سانتاکلارا
1 1
ویتوریا ستوبال
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:45
Estádio de São Miguel
سانتاکلارا
1
1
ویتوریا ستوبال
هفته 10
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
2 0
ریوآوه
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
0
ریوآوه
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 01:00
موریرنزه
1 1
ویتوریا گیمارش
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 01:00
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
ویتوریا گیمارش
Estádio Cidade de Barcelos ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 19:30
خیل ویسنته
2 0
ماریتیمو
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estádio Cidade de Barcelos
خیل ویسنته
2
0
ماریتیمو
Estádio João Cardoso ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 22:00
توندلا
1 0
اسپورتینگ لیسبون
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 22:00
Estádio João Cardoso
توندلا
1
0
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Do Dragão ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
پورتو
1 0
آوس
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Do Dragão
پورتو
1
0
آوس
Estádio Municipal de Braga ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:45
براگا
2 2
فامالیسائو
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
2
فامالیسائو
Estádio Nacional ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
بلننسس
1 0
پاکوش فریرا
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Estádio Nacional
بلننسس
1
0
پاکوش فریرا
Estádio do Bonfim ۱۴ آبان ۱۳۹۸ 01:30
ویتوریا ستوبال
1 0
بوآویستا
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 01:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
0
بوآویستا
Estádio Municipal de Portimão ۱۴ آبان ۱۳۹۸ 01:30
پورتیموننزه
1 1
سانتاکلارا
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 01:30
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
1
سانتاکلارا
هفته 11
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 01:00
آوس
1 2
خیل ویسنته
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
1
2
خیل ویسنته
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ریوآوه
1 0
ویتوریا ستوبال
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 20:00
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
ویتوریا ستوبال
Estádio de São Miguel ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 22:30
سانتاکلارا
1 2
بنفیکا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Estádio de São Miguel
سانتاکلارا
1
2
بنفیکا
Estádio Municipal 22 de Junho ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 01:00
فامالیسائو
3 3
موریرنزه
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Municipal 22 de Junho
فامالیسائو
3
3
موریرنزه
Estádio da Capital do Móvel ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
1 0
توندلا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
0
توندلا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
1 1
پورتیموننزه
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
1
1
پورتیموننزه
Estádio José Alvalade ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 23:00
اسپورتینگ لیسبون
2 0
بلننسس
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 23:00
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
بلننسس
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
ویتوریا گیمارش
0 2
براگا
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
2
براگا
Estádio do Bessa Século XXI ۲۰ آبان ۱۳۹۸ 01:30
بوآویستا
0 1
پورتو
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 01:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
1
پورتو
هفته 12
Estádio de São Miguel ۹ آذر ۱۳۹۸ 01:00
سانتاکلارا
1 2
بوآویستا
۹ آذر ۱۳۹۸ 01:00
Estádio de São Miguel
سانتاکلارا
1
2
بوآویستا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۹ آذر ۱۳۹۸ 20:00
موریرنزه
3 2
آوس
۹ آذر ۱۳۹۸ 20:00
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
3
2
آوس
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۹ آذر ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
4 0
ماریتیمو
۹ آذر ۱۳۹۸ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
4
0
ماریتیمو
Estádio Municipal de Portimão ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 01:00
پورتیموننزه
2 1
فامالیسائو
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
2
1
فامالیسائو
Estádio João Cardoso ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 19:30
توندلا
0 1
بلننسس
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
بلننسس
Estádio do Bonfim ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 22:00
ویتوریا ستوبال
1 1
ویتوریا گیمارش
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 22:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
1
ویتوریا گیمارش
Estádio Cidade de Barcelos ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
خیل ویسنته
3 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Cidade de Barcelos
خیل ویسنته
3
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal de Braga ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 23:15
براگا
2 0
ریوآوه
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 23:15
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
0
ریوآوه
Estádio Do Dragão ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 01:15
پورتو
2 0
پاکوش فریرا
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 01:15
Estádio Do Dragão
پورتو
2
0
پاکوش فریرا
هفته 13
Estádio do Bessa Século XXI ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 01:00
بوآویستا
1 4
بنفیکا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 01:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
4
بنفیکا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
2 2
سانتاکلارا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
2
2
سانتاکلارا
Estádio Municipal 22 de Junho ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 22:30
فامالیسائو
2 3
توندلا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 22:30
Estádio Municipal 22 de Junho
فامالیسائو
2
3
توندلا
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 01:00
آوس
1 0
براگا
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
1
0
براگا
Estádio da Capital do Móvel ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
2 3
ویتوریا ستوبال
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
3
ویتوریا ستوبال
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ویتوریا گیمارش
2 0
پورتیموننزه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
2
0
پورتیموننزه
Estádio José Alvalade ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
1 0
موریرنزه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 22:00
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
موریرنزه
Estádio Nacional ۱۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
بلننسس
1 1
پورتو
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Nacional
بلننسس
1
1
پورتو
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۹ آذر ۱۳۹۸ 00:45
ریوآوه
1 0
خیل ویسنته
۱۹ آذر ۱۳۹۸ 00:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
خیل ویسنته
هفته 14
Estádio Municipal de Portimão ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 01:00
پورتیموننزه
1 1
ریوآوه
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
1
1
ریوآوه
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ماریتیمو
1 0
بوآویستا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ماریتیمو
1
0
بوآویستا
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
4 0
فامالیسائو
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
4
0
فامالیسائو
Estádio do Bonfim ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 01:00
ویتوریا ستوبال
1 0
آوس
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
0
آوس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 19:30
موریرنزه
2 1
بلننسس
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
1
بلننسس
Estádio Cidade de Barcelos ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 22:00
خیل ویسنته
2 2
ویتوریا گیمارش
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 22:00
Estádio Cidade de Barcelos
خیل ویسنته
2
2
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Braga ۲۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
براگا
0 1
پاکوش فریرا
۲۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
0
1
پاکوش فریرا
Estádio de São Miguel ۲۵ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سانتاکلارا
0 4
اسپورتینگ لیسبون
۲۵ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Estádio de São Miguel
سانتاکلارا
0
4
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Do Dragão ۲۶ آذر ۱۳۹۸ 00:45
پورتو
3 0
توندلا
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 00:45
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
توندلا
هفته 15
Estádio Clube Desportivo das Aves ۱۴ دی ۱۳۹۸ 20:00
آوس
0 1
سانتاکلارا
۱۴ دی ۱۳۹۸ 20:00
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
1
سانتاکلارا
Estádio do Bessa Século XXI ۱۴ دی ۱۳۹۸ 20:00
بوآویستا
1 1
پورتیموننزه
۱۴ دی ۱۳۹۸ 20:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
1
پورتیموننزه
Estádio Nacional ۱۴ دی ۱۳۹۸ 22:30
بلننسس
1 7
براگا
۱۴ دی ۱۳۹۸ 22:30
Estádio Nacional
بلننسس
1
7
براگا
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۵ دی ۱۳۹۸ 01:00
ویتوریا گیمارش
0 1
بنفیکا
۱۵ دی ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
1
بنفیکا
Estádio da Capital do Móvel ۱۵ دی ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
1 0
موریرنزه
۱۵ دی ۱۳۹۸ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
0
موریرنزه
Estádio João Cardoso ۱۵ دی ۱۳۹۸ 19:30
توندلا
1 1
خیل ویسنته
۱۵ دی ۱۳۹۸ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
1
خیل ویسنته
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۵ دی ۱۳۹۸ 19:30
ریوآوه
0 1
ماریتیمو
۱۵ دی ۱۳۹۸ 19:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
0
1
ماریتیمو
Estádio José Alvalade ۱۵ دی ۱۳۹۸ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
1 2
پورتو
۱۵ دی ۱۳۹۸ 22:00
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
2
پورتو
Estádio Municipal 22 de Junho ۱۶ دی ۱۳۹۸ 00:30
فامالیسائو
3 0
ویتوریا ستوبال
۱۶ دی ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Municipal 22 de Junho
فامالیسائو
3
0
ویتوریا ستوبال
هفته 16
Estádio de São Miguel ۲۰ دی ۱۳۹۸ 23:30
سانتاکلارا
0 1
ریوآوه
۲۰ دی ۱۳۹۸ 23:30
Estádio de São Miguel
سانتاکلارا
0
1
ریوآوه
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۰ دی ۱۳۹۸ 23:30
بنفیکا
2 1
آوس
۲۰ دی ۱۳۹۸ 23:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
1
آوس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۱ دی ۱۳۹۸ 01:45
موریرنزه
2 4
پورتو
۲۱ دی ۱۳۹۸ 01:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
4
پورتو
Estádio Municipal de Portimão ۲۱ دی ۱۳۹۸ 20:00
پورتیموننزه
0 0
پاکوش فریرا
۲۱ دی ۱۳۹۸ 20:00
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
0
پاکوش فریرا
Estádio do Bessa Século XXI ۲۱ دی ۱۳۹۸ 22:30
بوآویستا
0 1
فامالیسائو
۲۱ دی ۱۳۹۸ 22:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
1
فامالیسائو
Estádio do Bonfim ۲۲ دی ۱۳۹۸ 01:00
ویتوریا ستوبال
1 3
اسپورتینگ لیسبون
۲۲ دی ۱۳۹۸ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
3
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Cidade de Barcelos ۲۲ دی ۱۳۹۸ 19:30
خیل ویسنته
2 0
بلننسس
۲۲ دی ۱۳۹۸ 19:30
Estádio Cidade de Barcelos
خیل ویسنته
2
0
بلننسس
۲۲ دی ۱۳۹۸ 22:00
ماریتیمو
0 0
ویتوریا گیمارش
۲۲ دی ۱۳۹۸ 22:00
ماریتیمو
0
0
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Braga ۲۳ دی ۱۳۹۸ 00:30
براگا
2 1
توندلا
۲۳ دی ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
توندلا
هفته 17
Estádio Do Dragão ۲۷ دی ۱۳۹۸ 23:30
پورتو
1 2
براگا
۲۷ دی ۱۳۹۸ 23:30
Estádio Do Dragão
پورتو
1
2
براگا
Estádio José Alvalade ۲۸ دی ۱۳۹۸ 01:45
اسپورتینگ لیسبون
0 2
بنفیکا
۲۸ دی ۱۳۹۸ 01:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
0
2
بنفیکا
Estádio Clube Desportivo das Aves ۲۸ دی ۱۳۹۸ 20:00
آوس
3 0
پورتیموننزه
۲۸ دی ۱۳۹۸ 20:00
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
3
0
پورتیموننزه
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۸ دی ۱۳۹۸ 20:00
ویتوریا گیمارش
1 0
سانتاکلارا
۲۸ دی ۱۳۹۸ 20:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
0
سانتاکلارا
Estádio João Cardoso ۲۸ دی ۱۳۹۸ 22:30
توندلا
1 1
موریرنزه
۲۸ دی ۱۳۹۸ 22:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
1
موریرنزه
Estádio Nacional ۲۹ دی ۱۳۹۸ 01:00
بلننسس
0 1
ویتوریا ستوبال
۲۹ دی ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Nacional
بلننسس
0
1
ویتوریا ستوبال
Estádio da Capital do Móvel ۲۹ دی ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
0 0
خیل ویسنته
۲۹ دی ۱۳۹۸ 19:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
0
خیل ویسنته
Estádio Municipal 22 de Junho ۲۹ دی ۱۳۹۸ 22:00
فامالیسائو
1 1
ماریتیمو
۲۹ دی ۱۳۹۸ 22:00
Estádio Municipal 22 de Junho
فامالیسائو
1
1
ماریتیمو
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۳۰ دی ۱۳۹۸ 00:30
ریوآوه
2 0
بوآویستا
۳۰ دی ۱۳۹۸ 00:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
0
بوآویستا
هفته 18
Estádio João Cardoso ۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
توندلا
0 3
ویتوریا ستوبال
۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
3
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal 22 de Junho ۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
فامالیسائو
0 1
سانتاکلارا
۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
Estádio Municipal 22 de Junho
فامالیسائو
0
1
سانتاکلارا
Estádio Nacional ۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
بلننسس
2 1
پورتیموننزه
۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
Estádio Nacional
بلننسس
2
1
پورتیموننزه
Estádio da Capital do Móvel ۶ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
پاکوش فریرا
0 2
بنفیکا
۶ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
2
بنفیکا
Estádio Clube Desportivo das Aves ۷ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
آوس
0 1
بوآویستا
۷ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
Estádio Clube Desportivo das Aves
آوس
0
1
بوآویستا
Estádio Dom Afonso Henriques ۷ بهمن ۱۳۹۸ 23:15
ویتوریا گیمارش
1 2
ریوآوه
۷ بهمن ۱۳۹۸ 23:15
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
2
ریوآوه
Estádio José Alvalade ۸ بهمن ۱۳۹۸ 01:30
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ماریتیمو
۸ بهمن ۱۳۹۸ 01:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ماریتیمو
Estádio Do Dragão ۹ بهمن ۱۳۹۸ 00:45
پورتو
2 1
خیل ویسنته
۹ بهمن ۱۳۹۸ 00:45
Estádio Do Dragão
پورتو
2
1
خیل ویسنته
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ 00:45
موریرنزه
1 2
براگا
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ 00:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
2
براگا
هفته 19
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
بنفیکا
3 2
بلننسس
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
2
بلننسس
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 01:45
ریوآوه
2 2
فامالیسائو
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 01:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
2
فامالیسائو
Estádio Municipal de Portimão ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
پورتیموننزه
0 1
توندلا
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
Estádio Municipal de Portimão
پورتیموننزه
0
1
توندلا
Estádio do Bonfim ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 22:30
ویتوریا ستوبال
0 4
پورتو
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 22:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
4
پورتو
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
1 2
آوس
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
1
2
آوس
Estádio Cidade de Barcelos ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
خیل ویسنته
1 5
موریرنزه
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
Estádio Cidade de Barcelos
خیل ویسنته
1
5
موریرنزه
Estádio de São Miguel ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
سانتاکلارا
2 1
پاکوش فریرا
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
Estádio de São Miguel
سانتاکلارا
2
1
پاکوش فریرا
Estádio Municipal de Braga ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
براگا
1 0
اسپورتینگ لیسبون
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
0
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Bessa Século XXI ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
بوآویستا
2 0
ویتوریا گیمارش
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
0
ویتوریا گیمارش
هفته 20
Estádio da Capital do Móvel ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 01:00
پاکوش فریرا
0 1
بوآویستا
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
1
بوآویستا
Estádio Municipal 22 de Junho ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
فامالیسائو
0 7
ویتوریا گیمارش
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
Estádio Municipal 22 de Junho
فامالیسائو
0
7
ویتوریا گیمارش
Estádio Nacional ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
بلننسس
0 2
سانتاکلارا
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
Estádio Nacional
بلننسس
0
2
سانتاکلارا
Estádio Municipal de Braga ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 22:30
براگا
2 2
خیل ویسنته
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 22:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
2
خیل ویسنته
Estádio Do Dragão ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 01:00
پورتو
3 2
بنفیکا
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
3
2
بنفیکا
Estádio João Cardoso ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
توندلا
0 0
ماریتیمو
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
0
ماریتیمو
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
موریرنزه
1 1
ویتوریا ستوبال
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
ویتوریا ستوبال