یکشنبه, فروردین ۱۰, ۱۳۹۹

پریمیرا لیگا پرتغال

2019-2020
تیمهای شرکت کننده
#
باشگاه
بازی
پ
ت
ب
ز
خ
ت
ام
1
پ پ پ پ ت
>
19
3
2
50
16
34
60
2
ب ب پ ت ت
>
19
2
3
52
14
38
59
3
ت پ پ پ پ
>
14
4
6
41
26
15
46
4
پ ت پ ب پ
>
13
3
8
37
26
11
42
5
پ ت پ ت ت
>
10
8
6
32
23
9
38
6
پ ب پ پ پ
>
10
7
7
40
25
15
37
7
ب ت ب پ ت
>
10
7
7
38
40
-2
37
8
ت ت پ ت پ
>
7
9
8
34
32
2
30
9
پ پ ب ب ت
>
8
6
10
19
26
-7
30
10
ت پ ب پ ت
>
7
9
8
25
29
-4
30
11
پ ب ب ب ت
>
7
8
9
19
23
-4
29
12
ت ب ب ت ت
>
6
10
8
17
27
-10
28
13
ب پ پ ت ت
>
7
5
12
19
38
-19
26
14
ت ب ب ب ت
>
6
7
11
20
30
-10
25
15
ت پ ب ب ب
>
5
9
10
22
32
-10
24
16
ب ب پ پ ب
>
6
4
14
18
34
-16
22
17
ب ت ب ت ب
>
2
10
12
16
34
-18
16
18
ب ت ب ب ب
>
4
1
19
23
47
-24
13
سهمیه لیگ قهرمانان اروپا سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان اروپا سهمیه لیگ اروپا سقوط به دسته پائین تر
نمایش تمام صفحه
پورتو
بنفیکا
براگا
اسپورتینگ لیسبون
ریوآوه
ویتوریا گیمارش
فامالیسائو
موریرنزه
سانتاکلارا
خیل ویسنته
بوآویستا
ویتوریا ستوبال
بلننسس
توندلا
ماریتیمو
پاکوش فریرا
پورتیموننزه
آوس
1پورتو 3–2 1–2 1–1 3–0 3–0 2–0 2–1 4–0 3–0 2–0 1–0 1–0
2بنفیکا 0–2 0–1 2–0 4–0 1–1 2–0 1–0 3–2 4–0 5–0 4–0 2–1
3براگا 0–4 1–0 2–0 2–2 3–1 2–0 2–2 3–1 2–1 2–2 0–1 3–1
4اسپورتینگ لیسبون 1–2 0–2 2–1 2–3 3–1 1–2 1–0 2–0 2–0 1–0 2–1 2–0
5ریوآوه 0–1 1–1 1–1 2–2 1–1 1–0 2–0 1–0 0–0 2–4 0–1 5–1
6ویتوریا گیمارش 1–2 0–1 0–2 1–2 1–1 1–0 1–1 5–0 2–0 1–0 2–0 5–1
7فامالیسائو 3–1 1–0 0–7 3–3 0–1 2–1 3–0 3–1 2–3 1–1 4–2 1–1
8موریرنزه 2–4 1–2 1–2 1–1 2–1 3–0 1–1 1–1 2–1 2–0 1–0 3–2
9سانتاکلارا 0–2 1–2 0–4 0–1 0–2 2–0 1–0 1–2 1–1 0–0 1–0 2–1
10خیل ویسنته 2–1 0–1 1–1 3–1 2–2 1–5 1–1 0–0 0–0 2–0 2–0 1–1
11بوآویستا 0–1 1–4 2–0 1–1 2–0 0–1 0–1 1–2 0–0 1–1 1–1 2–1
12ویتوریا ستوبال 0–4 1–1 1–0 1–3 1–1 0–0 1–2 1–0 0–0 0–0 0–0 1–0
13بلننسس 1–1 0–2 1–7 0–2 0–0 0–2 0–1 0–1 1–0 1–0 2–1 3–2
14توندلا 0–1 1–0 1–2 1–3 1–1 0–0 1–1 1–1 0–3 0–1 0–0 1–2
15ماریتیمو 1–1 1–2 1–1 0–0 2–1 2–2 1–0 1–3 2–3 3–0 1–1 1–2
16پاکوش فریرا 0–2 1–2 0–0 1–2 2–1 1–0 0–1 0–0 0–1 2–3 1–0 0–1 2–1
17پورتیموننزه 2–3 0–1 1–3 1–1 2–1 1–1 1–1 0–0 0–0 0–1 0–0
18آوس 1–0 0–1 0–4 0–2 2–3 0–1 1–2 0–1 0–1 3–1 1–3 3–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
پورتیموننزه
0
0 0
بلننسس
0
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
سانتاکلارا
0
0 2
فامالیسائو
2
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
خیل ویسنته
2
2 1
پورتو
1
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 01:00
بنفیکا
5
5 0
پاکوش فریرا
0
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:30
بوآویستا
2
2 1
آوس
1
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 22:00
ماریتیمو
1
1 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 00:30
براگا
3
3 1
موریرنزه
1
۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:45
ویتوریا ستوبال
0
0 0
توندلا
0
۱۷ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ریوآوه
1
1 1
ویتوریا گیمارش
1
هفته 2
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
فامالیسائو
1
1 0
ریوآوه
0
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
موریرنزه
3
3 0
خیل ویسنته
0
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
بلننسس
0
0 2
بنفیکا
2
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 01:00
پورتو
4
4 0
ویتوریا ستوبال
0
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
0
0 1
سانتاکلارا
1
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:30
آوس
3
3 1
ماریتیمو
1
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:00
ویتوریا گیمارش
1
1 1
بوآویستا
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 1
براگا
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:45
توندلا
1
1 2
پورتیموننزه
2
هفته 3
۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
ویتوریا ستوبال
0
0 0
موریرنزه
0
۲ شهریور ۱۳۹۸ 00:45
ریوآوه
5
5 1
آوس
1
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
0
0 2
پورتو
2
۳ شهریور ۱۳۹۸ 01:00
بوآویستا
1
1 1
پاکوش فریرا
1
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
2
2 3
توندلا
3
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
سانتاکلارا
0
0 0
بلننسس
0
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:00
پورتیموننزه
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۴ شهریور ۱۳۹۸
خیل ویسنته
1
1 1
براگا
1
۴ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
ویتوریا گیمارش
1
1 1
فامالیسائو
1
هفته 4
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
موریرنزه
1
1 0
پورتیموننزه
0
۹ شهریور ۱۳۹۸ 00:45
بلننسس
0
0 1
بوآویستا
1
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
پاکوش فریرا
0
0 1
ماریتیمو
1
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
آوس
2
2 3
فامالیسائو
3
۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
2
2 3
ریوآوه
3
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 01:00
خیل ویسنته
0
0 0
ویتوریا ستوبال
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
توندلا
0
0 0
سانتاکلارا
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:00
پورتو
3
3 0
ویتوریا گیمارش
0
۱۱ شهریور ۱۳۹۸ 00:30
براگا
0
0 4
بنفیکا
4
هفته 5
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
ویتوریا ستوبال
1
1 0
براگا
0
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
فامالیسائو
4
4 2
پاکوش فریرا
2
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
2
2 0
خیل ویسنته
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 01:00
ویتوریا گیمارش
5
5 1
آوس
1
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
سانتاکلارا
2
2 0
موریرنزه
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
ریوآوه
2
2 4
توندلا
4
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
1
1 3
بلننسس
3
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
پورتیموننزه
2
2 3
پورتو
3
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
بوآویستا
1
1 1
اسپورتینگ لیسبون
1
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
پاکوش فریرا
2
2 1
آوس
1
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
بلننسس
0
0 2
ریوآوه
2
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
موریرنزه
1
1 2
بنفیکا
2
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
خیل ویسنته
0
0 0
بوآویستا
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
توندلا
1
1 3
ویتوریا گیمارش
3
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 21:30
ویتوریا ستوبال
0
0 0
پورتیموننزه
0
۱ مهر ۱۳۹۸
پورتو
2
2 0
سانتاکلارا
0
۱ مهر ۱۳۹۸ 22:30
براگا
2
2 2
ماریتیمو
2
۲ مهر ۱۳۹۸ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
1
1 2
فامالیسائو
2
هفته 7
۶ مهر ۱۳۹۸
بوآویستا
0
0 0
توندلا
0
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:00
ماریتیمو
2
2 1
موریرنزه
1
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
1
1 0
ویتوریا ستوبال
0
۷ مهر ۱۳۹۸ 01:00
فامالیسائو
3
3 1
بلننسس
1
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:30
سانتاکلارا
1
1 0
خیل ویسنته
0
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:30
ویتوریا گیمارش
1
1 0
پاکوش فریرا
0
۷ مهر ۱۳۹۸ 21:30
پورتیموننزه
0
0 1
براگا
1
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ریوآوه
0
0 1
پورتو
1
۸ مهر ۱۳۹۸ 23:45
آوس
0
0 1
اسپورتینگ لیسبون
1
هفته 8
۴ آبان ۱۳۹۸
پاکوش فریرا
0
0 0
ریوآوه
0
۴ آبان ۱۳۹۸ 19:00
خیل ویسنته
1
1 1
پورتیموننزه
1
۴ آبان ۱۳۹۸ 19:00
بلننسس
3
3 2
آوس
2
۴ آبان ۱۳۹۸ 21:30
ویتوریا ستوبال
0
0 0
ماریتیمو
0
۵ آبان ۱۳۹۸
موریرنزه
1
1 1
بوآویستا
1
۵ آبان ۱۳۹۸ 18:30
توندلا
0
0 1
بنفیکا
1
۵ آبان ۱۳۹۸ 21:00
پورتو
3
3 0
فامالیسائو
0
۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
3
3 1
ویتوریا گیمارش
1
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:45
براگا
2
2 0
سانتاکلارا
0
هفته 9
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
آوس
0
0 1
توندلا
1
۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
ریوآوه
1
1 1
موریرنزه
1
۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
ماریتیمو
1
1 1
پورتو
1
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:30
ویتوریا گیمارش
5
5 0
بلننسس
0
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:45
بنفیکا
4
4 0
پورتیموننزه
0
۹ آبان ۱۳۹۸ 01:30
فامالیسائو
2
2 1
خیل ویسنته
1
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:15
پاکوش فریرا
1
1 2
اسپورتینگ لیسبون
2
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:45
بوآویستا
2
2 0
براگا
0
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:45
سانتاکلارا
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
هفته 10
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
2
2 0
ریوآوه
0
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 01:00
موریرنزه
1
1 1
ویتوریا گیمارش
1
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 19:30
خیل ویسنته
2
2 0
ماریتیمو
0
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 22:00
توندلا
1
1 0
اسپورتینگ لیسبون
0
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
پورتو
1
1 0
آوس
0
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:45
براگا
2
2 2
فامالیسائو
2
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
بلننسس
1
1 0
پاکوش فریرا
0
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 01:30
ویتوریا ستوبال
1
1 0
بوآویستا
0
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 01:30
پورتیموننزه
1
1 1
سانتاکلارا
1
هفته 11
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 01:00
آوس
1
1 2
خیل ویسنته
2
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 20:00
ریوآوه
1
1 0
ویتوریا ستوبال
0
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 22:30
سانتاکلارا
1
1 2
بنفیکا
2
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 01:00
فامالیسائو
3
3 3
موریرنزه
3
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
1
1 0
توندلا
0
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
1
1 1
پورتیموننزه
1
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 23:00
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
بلننسس
0
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
ویتوریا گیمارش
0
0 2
براگا
2
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 01:30
بوآویستا
0
0 1
پورتو
1
هفته 12
۹ آذر ۱۳۹۸ 01:00
سانتاکلارا
1
1 2
بوآویستا
2
۹ آذر ۱۳۹۸ 20:00
موریرنزه
3
3 2
آوس
2
۹ آذر ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
4
4 0
ماریتیمو
0
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 01:00
پورتیموننزه
2
2 1
فامالیسائو
1
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 19:30
توندلا
0
0 1
بلننسس
1
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 22:00
ویتوریا ستوبال
1
1 1
ویتوریا گیمارش
1
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
خیل ویسنته
3
3 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 23:15
براگا
2
2 0
ریوآوه
0
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 01:15
پورتو
2
2 0
پاکوش فریرا
0
هفته 13
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 01:00
بوآویستا
1
1 4
بنفیکا
4
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
2
2 2
سانتاکلارا
2
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 22:30
فامالیسائو
2
2 3
توندلا
3
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 01:00
آوس
1
1 0
براگا
0
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
2
2 3
ویتوریا ستوبال
3
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ویتوریا گیمارش
2
2 0
پورتیموننزه
0
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
موریرنزه
0
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
بلننسس
1
1 1
پورتو
1
۱۹ آذر ۱۳۹۸ 00:45
ریوآوه
1
1 0
خیل ویسنته
0
هفته 14
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 01:00
پورتیموننزه
1
1 1
ریوآوه
1
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ماریتیمو
1
1 0
بوآویستا
0
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
4
4 0
فامالیسائو
0
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 01:00
ویتوریا ستوبال
1
1 0
آوس
0
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 19:30
موریرنزه
2
2 1
بلننسس
1
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 22:00
خیل ویسنته
2
2 2
ویتوریا گیمارش
2
۲۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
براگا
0
0 1
پاکوش فریرا
1
۲۵ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سانتاکلارا
0
0 4
اسپورتینگ لیسبون
4
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 00:45
پورتو
3
3 0
توندلا
0
هفته 15
۱۴ دی ۱۳۹۸ 20:00
آوس
0
0 1
سانتاکلارا
1
۱۴ دی ۱۳۹۸ 20:00
بوآویستا
1
1 1
پورتیموننزه
1
۱۴ دی ۱۳۹۸ 22:30
بلننسس
1
1 7
براگا
7
۱۵ دی ۱۳۹۸ 01:00
ویتوریا گیمارش
0
0 1
بنفیکا
1
۱۵ دی ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
1
1 0
موریرنزه
0
۱۵ دی ۱۳۹۸ 19:30
توندلا
1
1 1
خیل ویسنته
1
۱۵ دی ۱۳۹۸ 19:30
ریوآوه
0
0 1
ماریتیمو
1
۱۵ دی ۱۳۹۸ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
1
1 2
پورتو
2
۱۶ دی ۱۳۹۸ 00:30
فامالیسائو
3
3 0
ویتوریا ستوبال
0
هفته 16
۲۰ دی ۱۳۹۸ 23:30
سانتاکلارا
0
0 1
ریوآوه
1
۲۰ دی ۱۳۹۸ 23:30
بنفیکا
2
2 1
آوس
1
۲۱ دی ۱۳۹۸ 01:45
موریرنزه
2
2 4
پورتو
4
۲۱ دی ۱۳۹۸ 20:00
پورتیموننزه
0
0 0
پاکوش فریرا
0
۲۱ دی ۱۳۹۸ 22:30
بوآویستا
0
0 1
فامالیسائو
1
۲۲ دی ۱۳۹۸ 01:00
ویتوریا ستوبال
1
1 3
اسپورتینگ لیسبون
3
۲۲ دی ۱۳۹۸ 19:30
خیل ویسنته
2
2 0
بلننسس
0
۲۲ دی ۱۳۹۸ 22:00
ماریتیمو
0
0 0
ویتوریا گیمارش
0
۲۳ دی ۱۳۹۸ 00:30
براگا
2
2 1
توندلا
1
هفته 17
۲۷ دی ۱۳۹۸ 23:30
پورتو
1
1 2
براگا
2
۲۸ دی ۱۳۹۸ 01:45
اسپورتینگ لیسبون
0
0 2
بنفیکا
2
۲۸ دی ۱۳۹۸ 20:00
آوس
3
3 0
پورتیموننزه
0
۲۸ دی ۱۳۹۸ 20:00
ویتوریا گیمارش
1
1 0
سانتاکلارا
0
۲۸ دی ۱۳۹۸ 22:30
توندلا
1
1 1
موریرنزه
1
۲۹ دی ۱۳۹۸ 01:00
بلننسس
0
0 1
ویتوریا ستوبال
1
۲۹ دی ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
0
0 0
خیل ویسنته
0
۲۹ دی ۱۳۹۸ 22:00
فامالیسائو
1
1 1
ماریتیمو
1
۳۰ دی ۱۳۹۸ 00:30
ریوآوه
2
2 0
بوآویستا
0
هفته 18
۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
توندلا
0
0 3
ویتوریا ستوبال
3
۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
فامالیسائو
0
0 1
سانتاکلارا
1
۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
بلننسس
2
2 1
پورتیموننزه
1
۶ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
پاکوش فریرا
0
0 2
بنفیکا
2
۷ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
آوس
0
0 1
بوآویستا
1
۷ بهمن ۱۳۹۸ 23:15
ویتوریا گیمارش
1
1 2
ریوآوه
2
۸ بهمن ۱۳۹۸ 01:30
اسپورتینگ لیسبون
1
1 0
ماریتیمو
0
۹ بهمن ۱۳۹۸ 00:45
پورتو
2
2 1
خیل ویسنته
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ 00:45
موریرنزه
1
1 2
براگا
2
هفته 19
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
بنفیکا
3
3 2
بلننسس
2
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 01:45
ریوآوه
2
2 2
فامالیسائو
2
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
پورتیموننزه
0
0 1
توندلا
1
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 22:30
ویتوریا ستوبال
0
0 4
پورتو
4
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
1
1 2
آوس
2
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
خیل ویسنته
1
1 5
موریرنزه
5
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
سانتاکلارا
2
2 1
پاکوش فریرا
1
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
براگا
1
1 0
اسپورتینگ لیسبون
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
بوآویستا
2
2 0
ویتوریا گیمارش
0
هفته 20
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 01:00
پاکوش فریرا
0
0 1
بوآویستا
1
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
فامالیسائو
0
0 7
ویتوریا گیمارش
7
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
بلننسس
0
0 2
سانتاکلارا
2
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 22:30
براگا
2
2 2
خیل ویسنته
2
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 01:00
پورتو
3
3 2
بنفیکا
2
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
توندلا
0
0 0
ماریتیمو
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
موریرنزه
1
1 1
ویتوریا ستوبال
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
2
2 1
پورتیموننزه
1
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
آوس
0
0 4
ریوآوه
4
هفته 21
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 01:00
ویتوریا ستوبال
1
1 2
خیل ویسنته
2
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
پورتیموننزه
1
1 1
موریرنزه
1
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 20:00
سانتاکلارا
1
1 0
توندلا
0
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 22:30
بنفیکا
0
0 1
براگا
1
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 01:00
ریوآوه
1
1 1
اسپورتینگ لیسبون
1
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
ماریتیمو
3
3 0
پاکوش فریرا
0
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
بوآویستا
1
1 2
بلننسس
2
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 22:00
ویتوریا گیمارش
1
1 2
پورتو
2
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
فامالیسائو
1
1 1
آوس
1
هفته 22
۳ اسفند ۱۳۹۸ 01:00
آوس
0
0 2
ویتوریا گیمارش
2
۳ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
توندلا
1
1 2
ریوآوه
2
۴ اسفند ۱۳۹۸ 01:00
بلننسس
1
1 0
ماریتیمو
0
۴ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
پاکوش فریرا
2
2 1
فامالیسائو
1
۴ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
موریرنزه
2
2 1
سانتاکلارا
1
۴ اسفند ۱۳۹۸ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
بوآویستا
0
۵ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
براگا
3
3 1
ویتوریا ستوبال
1
۵ اسفند ۱۳۹۸ 01:00
پورتو
1
1 0
پورتیموننزه
0
۶ اسفند ۱۳۹۸
خیل ویسنته
0
0 1
بنفیکا
1
هفته 23
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 01:00
پورتیموننزه
0
0 0
ویتوریا ستوبال
0
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
ریوآوه
0
0 0
بلننسس
0
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 01:00
بوآویستا
0
0 1
خیل ویسنته
1
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
آوس
1
1 3
پاکوش فریرا
3
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 22:00
ماریتیمو
1
1 2
براگا
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
ویتوریا گیمارش
2
2 0
توندلا
0
۱۳ اسفند ۱۳۹۸
سانتاکلارا
0
0 2
پورتو
2
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ 01:15
بنفیکا
1
1 1
موریرنزه
1
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
فامالیسائو
3
3 1
اسپورتینگ لیسبون
1
هفته 24
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 01:00
براگا
3
3 1
پورتیموننزه
1
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 20:00
توندلا
1
1 1
بوآویستا
1
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
ویتوریا ستوبال
1
1 1
بنفیکا
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 01:00
پورتو
1
1 1
ریوآوه
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
بلننسس
0
0 0
فامالیسائو
0
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
موریرنزه
2
2 0
ماریتیمو
0
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 21:30
خیل ویسنته
1
1 1
سانتاکلارا
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 22:00
اسپورتینگ لیسبون
2
2 0
آوس
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
پاکوش فریرا
1
1 2
ویتوریا گیمارش
2
هفته 25
۲۳ اسفند ۱۳۹۸
ریوآوه
-
- -
پاکوش فریرا
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
پورتیموننزه
-
- -
خیل ویسنته
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
بنفیکا
-
- -
توندلا
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
ویتوریا گیمارش
-
- -
اسپورتینگ لیسبون
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸
ماریتیمو
-
- -
ویتوریا ستوبال
-
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
سانتاکلارا
-
- -
براگا
-
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
فامالیسائو
-
- -
پورتو
-
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
آوس
-
- -
بلننسس
-
۲۵ اسفند ۱۳۹۸
بوآویستا
-
- -
موریرنزه
-
هفته 26
۱ فروردین ۱۳۹۹
خیل ویسنته
-
- -
فامالیسائو
-
۲ فروردین ۱۳۹۹
توندلا
-
- -
آوس
-
۲ فروردین ۱۳۹۹
پورتیموننزه
-
- -
بنفیکا
-
۲ فروردین ۱۳۹۹
ویتوریا ستوبال
-
- -
سانتاکلارا
-
۲ فروردین ۱۳۹۹
پورتو
-
- -
ماریتیمو
-
۳ فروردین ۱۳۹۹
اسپورتینگ لیسبون
-
- -
پاکوش فریرا
-
۳ فروردین ۱۳۹۹
براگا
-
- -
بوآویستا
-
۳ فروردین ۱۳۹۹
بلننسس
-
- -
ویتوریا گیمارش
-
۳ فروردین ۱۳۹۹
موریرنزه
-
- -
ریوآوه
-
هفته 27
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ 19:00
پاکوش فریرا
-
- -
بلننسس
-
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ 19:00
سانتاکلارا
-
- -
پورتیموننزه
-
۱۶ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
ویتوریا گیمارش
-
- -
موریرنزه
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹
فامالیسائو
-
- -
براگا
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 18:30
ماریتیمو
-
- -
خیل ویسنته
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 18:30
بوآویستا
-
- -
ویتوریا ستوبال
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 18:30
اسپورتینگ لیسبون
-
- -
توندلا
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:00
آوس
-
- -
پورتو
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 23:30
ریوآوه
-
- -
بنفیکا
-
هفته 28
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ 19:00
توندلا
-
- -
پاکوش فریرا
-
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ 19:00
خیل ویسنته
-
- -
آوس
-
۲۲ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
موریرنزه
-
- -
فامالیسائو
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹
بلننسس
-
- -
اسپورتینگ لیسبون
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 19:00
پورتیموننزه
-
- -
ماریتیمو
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 19:00
براگا
-
- -
ویتوریا گیمارش
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
ویتوریا ستوبال
-
- -
ریوآوه
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
بنفیکا
-
- -
سانتاکلارا
-
۲۴ فروردین ۱۳۹۹
پورتو
-
- -
بوآویستا
-
هفته 29
۲۹ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
اسپورتینگ لیسبون
-
- -
خیل ویسنته
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 00:30
ریوآوه
-
- -
براگا
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 19:00
آوس
-
- -
موریرنزه
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 19:00
بوآویستا
-
- -
سانتاکلارا
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 20:45
ماریتیمو
-
- -
بنفیکا
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹
پاکوش فریرا
-
- -
پورتو
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 18:30
بلننسس
-
- -
توندلا
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 18:30
ویتوریا گیمارش
-
- -
ویتوریا ستوبال
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 21:00
فامالیسائو
-
- -
پورتیموننزه
-
هفته 30
۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ 22:30
موریرنزه
-
- -
اسپورتینگ لیسبون
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 00:30
براگا
-
- -
آوس
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 00:30
سانتاکلارا
-
- -
ماریتیمو
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 22:30
ویتوریا ستوبال
-
- -
پاکوش فریرا
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 22:30
پورتو
-
- -
بلننسس
-
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 00:30
توندلا
-
- -
فامالیسائو
-
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 00:30
خیل ویسنته
-
- -
ریوآوه
-
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 00:30
بنفیکا
-
- -
بوآویستا
-
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 23:45
پورتیموننزه
-
- -
ویتوریا گیمارش
-
هفته 31
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
-
- -
سانتاکلارا
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹
پاکوش فریرا
-
- -
براگا
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:30
بلننسس
-
- -
موریرنزه
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:30
بوآویستا
-
- -
ماریتیمو
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:00
توندلا
-
- -
پورتو
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:00
آوس
-
- -
ویتوریا ستوبال
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 23:30
فامالیسائو
-
- -
بنفیکا
-
۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 22:30
ریوآوه
-
- -
پورتیموننزه
-
۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ 00:30
ویتوریا گیمارش
-
- -
خیل ویسنته
-
هفته 32
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 19:00
سانتاکلارا
-
- -
آوس
-
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 19:00
ماریتیمو
-
- -
ریوآوه
-
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
بنفیکا
-
- -
ویتوریا گیمارش
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
پورتو
-
- -
اسپورتینگ لیسبون
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:30
موریرنزه
-
- -
پاکوش فریرا
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:30
پورتیموننزه
-
- -
بوآویستا
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:30
خیل ویسنته
-
- -
توندلا
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:00
براگا
-
- -
بلننسس
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 23:30
ویتوریا ستوبال
-
- -
فامالیسائو
-
هفته 33
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
ویتوریا گیمارش
-
- -
ماریتیمو
-
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 19:00
ریوآوه
-
- -
سانتاکلارا
-
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 19:00
پاکوش فریرا
-
- -
پورتیموننزه
-
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
توندلا
-
- -
براگا
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
پورتو
-
- -
موریرنزه
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:30
بلننسس
-
- -
خیل ویسنته
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:30
فامالیسائو
-
- -
بوآویستا
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:00
آوس
-
- -
بنفیکا
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 23:30
اسپورتینگ لیسبون
-
- -
ویتوریا ستوبال
-
هفته 34
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 02:30
ماریتیمو
-
- -
فامالیسائو
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 02:30
پورتیموننزه
-
- -
آوس
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 02:30
ویتوریا ستوبال
-
- -
بلننسس
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 02:30
خیل ویسنته
-
- -
پاکوش فریرا
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 02:30
بنفیکا
-
- -
اسپورتینگ لیسبون
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 02:30
بوآویستا
-
- -
ریوآوه
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 02:30
براگا
-
- -
پورتو
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 02:30
سانتاکلارا
-
- -
ویتوریا گیمارش
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 02:30
موریرنزه
-
- -
توندلا
-
آمار بازیکنان
بازیکنباشگاهپست
A. D'Alberto موریرنزه86651100000200
A. Diallo آوس3049000000000
A. Dźwigała آوس16151314400000100
A. Isaiah خیل ویسنته3032000000000
A. Keita بلننسس2032000000000
A. Mehremić آوس88703200101000
A. Ouattara ویتوریا گیمارشهافبک2158100000000
A. Šimunec آوس22135000000000
A. Šporar اسپورتینگ لیسبونمهاجم76598000200000
A. Stephens سانتاکلارا000000000000
A. Taarabt بنفیکاهافبک20151358701100100
A. Tshibola آوسهافبک2017000000000
Abdoulay Diaby اسپورتینگ لیسبون2183100000000
Adriano Castanheira پاکوش فریرا108647100110000
Afonso Figueiredo آوس12121040101000100
Al Musrati ویتوریا گیمارش000100000000
Alex Soares موریرنزه22151393300000000
Anderson Carvalho سانتاکلارا98722300000000
Anderson Oliveira پورتیموننزه80151300000000
André Leão پاکوش فریرا000000000000
André Mesquita ماریتیمو101000000000
André Micael پاکوش فریرا76506210000000
André Santos بلننسس20191591500200100
André Sousa بلننسس1311944111100000
André Sousa ویتوریا ستوبال12121046100000000
André Teles ماریتیمو101000000000
Anthony Correia براگا000000000000
António Xavier توندلا18151268300100200
Artur Jorge ویتوریا ستوبال22211898600000000
Aylton Boa Morte پورتیموننزه24211854400300400
B. Aouacheria موریرنزه22161421300100300
B. Dost اسپورتینگ لیسبونمهاجم1017000000000
B. Kraev خیل ویسنته22211722700400100
B. Mansilla ویتوریا ستوبال22171525800000000
B. Niasse توندلا000000000000
Baba Fernandes ویتوریا ستوبال000000000000
Benny بلننسس43267000000000
Bernardo Martins پاکوش فریرا51177100000100
Beto پورتیموننزه60116000000000
Bruno Fernandes اسپورتینگ لیسبونهافبک17171530410840700
Bruno Lamas سانتاکلارا116512000000000
Bruno Langa ویتوریا ستوبال000000000000
Bruno Monteiro توندلا104000000000
Bruno Moreira ریوآوه19131136000300100
Bruno Pires ویتوریا ستوبال15141198400100000
Bruno Santos پاکوش فریرا16161423511100000
Bruno Silva موریرنزه1190100000000
Bruno Tabata پورتیموننزه16131230100000200
Bruno Teles پاکوش فریرا16161427400000100
Bruno Wilson توندلا; براگا18161380500300000
Bruno Xadas براگا; ماریتیمو54357300000000
Bueno بوآویستا95469100000100
C. Akas بلننسس15141294200000100
C. Boukholda بلننسس2030000000000
C. Brym بلننسس109000000000
Caju براگا1172000000000
Carlinhos ویتوریا ستوبال21191682500300000
Carlos Mané ریوآوه22101117000100500
Carraça بوآویستا20181681200200200
Cassiano بوآویستا185593400100000
César سانتاکلارا1110914200101000
Chico Geraldes اسپورتینگ لیسبون3068100000000
Chow بلننسسهافبک15141171710000100
Claudemir براگا54334200000000
Cláudio Ramos توندلا24242160300000000
Costinha سانتاکلارا97601200000100
Cristóbal Montiel ویتوریا ستوبالهافبک32166200000000
Crysan سانتاکلارا3021000000000
D. Kerkez ماریتیمو88720100000000
D. Maeda ماریتیمو20161426000320000
D. Moreno ماریتیمو66502000000000
D. Pineda سانتاکلارا2181000000000
D. Poha ویتوریا گیمارش1410798100000200
D. Texeira موریرنزه2016000000000
Danny Henriques بلننسس33270000000000
David Carmo براگا86589300000000
Dener پورتیموننزه17131130200400000
Denílson توندلا; پاکوش فریرا17141298310410200
Dênis خیل ویسنته24242160200000000
Dieguinho بلننسس2159100000000
Diogo Cabral بلننسس97597400000000
Diogo Figueiras ریوآوه13131032200000200
Diogo Salomão سانتاکلارا3030000000000
Diogo Silva توندلا000000000000
Djavan Ferreira موریرنزه76437100000000
Douglas Tanque پاکوش فریرا20141254300500000
E. Banguera خیل ویسنته43270000000000
E. Fernández آوس105506200200000
E. Hackman پورتیموننزه1110792200000100
E. Suliman ویتوریا گیمارش000000000000
Éber ویتوریا ستوبال21161497500200300
Edi Semedo بلننسس101000000000
Edmond Fayçal Tapsoba ویتوریا گیمارشمدافع16161351401430200
Edu Machado بوآویستا1190000000000
Eduardo براگا44360000000000
Eduardo Kau بلننسس32202200000000
Erick خیل ویسنته83333000000000
Erivaldo ماریتیمو103357100000000
Everson پورتیموننزه1010000000000
F. Cardozo بوآویستا000000000000
F. Moufi توندلا21211796601000100
F. Sacko ویتوریا گیمارش15151344500000300
Fabiano بوآویستا20191647500000200
Fábio Abreu موریرنزه241916481001000200
Fábio Cardoso سانتاکلارا21211890400100000
Fábio China ماریتیمو77630200000000
Fábio Espinho بوآویستا000000000000
Fabio Pacheco موریرنزه21211873700100200
Fernando Cardozo بوآویستا000000000000
Fernando Medeiros پورتیموننزه127659000000000
Filipe Ferreira توندلا20201611200000000
Filipe Mendes بلننسس000000000000
Filipe Soares موریرنزه24241953410300300
Francisco Ramos سانتاکلارا21201639310000100
Franck Bambock ماریتیمو18161266401200100
Fransérgio براگا17151245710200100
G. Dulanto بوآویستا