پریمیرا لیگا پرتغال

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
بنفیکا
پ
پ
ت
پ
پ
11
9
1
1
23
9
14
28
2
11
9
1
1
23
11
12
28
3
پورتو
ش
پ
پ
ش
پ
11
8
1
2
15
8
7
25
4
براگا
پ
پ
ت
پ
پ
11
7
2
2
30
18
12
23
5
موریرنزه
پ
ت
پ
پ
پ
11
6
2
3
14
10
4
20
6
11
6
1
4
18
13
5
19
7
فامالیسائو
ت
ش
ش
پ
ت
11
4
4
3
11
10
1
16
8
فارنسی
ش
ت
پ
پ
پ
11
5
1
5
20
15
5
16
9
بوآویستا
ت
ت
ش
ش
ش
11
4
3
4
19
20
-1
15
10
11
4
2
5
13
25
-12
14
11
خیل ویسنته
پ
ش
ت
ش
ت
11
3
2
6
23
22
1
11
12
استرلا
ش
پ
پ
ش
ش
11
3
2
6
11
16
-5
11
13
اشتوریل
ش
ش
ش
پ
پ
11
3
1
7
19
20
-1
10
14
ویزلا
ش
ت
ش
پ
ت
11
2
4
5
11
16
-5
10
15
کاسا پیا
ش
ش
ت
ش
ش
11
2
4
5
8
13
-5
10
16
ریوآوه
ش
ش
ش
پ
ت
11
2
3
6
12
19
-7
9
17
چاوس
پ
پ
ش
ش
ش
11
2
1
8
13
30
-17
7
18
آروکا
ش
ش
ش
ش
ش
11
1
3
7
9
17
-8
6
سهمیه لیگ قهرمانان اروپا سهمیه پلی آف لیگ قهرمانان اروپا سهمیه لیگ اروپا سقوط به دسته پائین تر
هفته 1
20 مرداد 1402
- 22:45
براگا
1 2
فامالیسائو
21 مرداد 1402
- 18:00
خیل ویسنته
5 0
پورتیموننزه
21 مرداد 1402
- 20:30
فارنسی
0 3
کاسا پیا
21 مرداد 1402
- 23:00
اسپورتینگ لیسبون
3 2
ویزلا
22 مرداد 1402
- 18:00
ریوآوه
2 0
چاوس
22 مرداد 1402
- 20:30
استرلا
0 1
ویتوریا گیمارش
22 مرداد 1402
- 23:00
آروکا
4 3
اشتوریل
23 مرداد 1402
- 21:15
موریرنزه
1 2
پورتو
23 مرداد 1402
- 23:15
بوآویستا
3 2
بنفیکا
هفته 2
27 مرداد 1402
- 22:45
کاسا پیا
1 2
اسپورتینگ لیسبون
28 مرداد 1402
- 18:00
ویتوریا گیمارش
2 1
خیل ویسنته
28 مرداد 1402
- 20:30
چاوس
2 4
براگا
28 مرداد 1402
- 23:00
پورتیموننزه
1 4
بوآویستا
28 مرداد 1402
- 23:00
بنفیکا
2 0
استرلا
29 مرداد 1402
- 18:00
اشتوریل
2 0
ریوآوه
29 مرداد 1402
- 20:30
پورتو
2 1
فارنسی
29 مرداد 1402
- 23:00
ویزلا
2 2
آروکا
30 مرداد 1402
- 22:45
فامالیسائو
0 0
موریرنزه
هفته 3
3 شهریور 1402
- 22:45
استرلا
2 1
اشتوریل
4 شهریور 1402
- 18:00
آروکا
1 1
پورتیموننزه
4 شهریور 1402
- 20:30
فارنسی
5 0
چاوس
4 شهریور 1402
- 23:00
خیل ویسنته
2 3
بنفیکا
5 شهریور 1402
- 18:00
بوآویستا
1 1
کاسا پیا
5 شهریور 1402
- 20:30
ویتوریا گیمارش
2 0
ویزلا
5 شهریور 1402
- 23:00
اسپورتینگ لیسبون
1 0
فامالیسائو
6 شهریور 1402
- 22:45
ریوآوه
1 2
پورتو
18 شهریور 1402
- 20:30
موریرنزه
2 3
براگا
هفته 4
10 شهریور 1402
- 22:45
ویزلا
1 0
خیل ویسنته
11 شهریور 1402
- 18:00
کاسا پیا
1 1
ریوآوه
11 شهریور 1402
- 20:30
پورتیموننزه
1 1
استرلا
11 شهریور 1402
- 20:30
فامالیسائو
1 0
فارنسی
11 شهریور 1402
- 23:00
بنفیکا
4 0
ویتوریا گیمارش
12 شهریور 1402
- 18:00
اشتوریل
1 2
بوآویستا
12 شهریور 1402
- 18:00
چاوس
1 2
موریرنزه
12 شهریور 1402
- 20:30
پورتو
1 1
آروکا
12 شهریور 1402
- 23:00
براگا
1 1
اسپورتینگ لیسبون
هفته 5
24 شهریور 1402
- 21:45
استرلا
0 1
پورتو
25 شهریور 1402
- 18:00
ریوآوه
1 1
فامالیسائو
25 شهریور 1402
- 20:30
فارنسی
3 1
براگا
25 شهریور 1402
- 23:00
ویزلا
1 2
بنفیکا
26 شهریور 1402
- 18:00
خیل ویسنته
5 3
اشتوریل
26 شهریور 1402
- 18:00
آروکا
0 1
کاسا پیا
26 شهریور 1402
- 20:30
ویتوریا گیمارش
1 2
پورتیموننزه
26 شهریور 1402
- 23:00
اسپورتینگ لیسبون
3 0
موریرنزه
27 شهریور 1402
- 22:45
بوآویستا
4 1
چاوس
هفته 6
31 شهریور 1402
- 22:45
فامالیسائو
1 0
آروکا
1 مهر 1402
- 18:00
موریرنزه
1 0
فارنسی
1 مهر 1402
- 18:00
اشتوریل
2 2
ویزلا
1 مهر 1402
- 20:30
کاسا پیا
0 0
ویتوریا گیمارش
1 مهر 1402
- 23:00
پورتو
2 1
خیل ویسنته
2 مهر 1402
- 18:00
چاوس
2 2
استرلا
2 مهر 1402
- 20:30
پورتیموننزه
1 3
بنفیکا
2 مهر 1402
- 23:00
براگا
4 1
بوآویستا
3 مهر 1402
- 22:45
اسپورتینگ لیسبون
2 0
ریوآوه
هفته 7
6 مهر 1402
- 22:45
استرلا
2 4
براگا
7 مهر 1402
- 22:45
بنفیکا
1 0
پورتو
8 مهر 1402
- 18:00
ویزلا
2 3
پورتیموننزه
8 مهر 1402
- 20:30
بوآویستا
2 2
فامالیسائو
8 مهر 1402
- 23:00
فارنسی
2 3
اسپورتینگ لیسبون
9 مهر 1402
- 18:00
آروکا
0 2
چاوس
9 مهر 1402
- 20:30
ویتوریا گیمارش
3 2
اشتوریل
9 مهر 1402
- 23:00
ریوآوه
0 4
موریرنزه
10 مهر 1402
- 22:45
خیل ویسنته
2 0
کاسا پیا
هفته 8
14 مهر 1402
- 22:45
موریرنزه
1 1
بوآویستا
15 مهر 1402
- 18:00
فارنسی
0 0
ویزلا
15 مهر 1402
- 18:00
چاوس
4 2
خیل ویسنته
15 مهر 1402
- 20:30
براگا
2 1
ریوآوه
15 مهر 1402
- 23:00
اشتوریل
0 1
بنفیکا
16 مهر 1402
- 18:00
کاسا پیا
0 1
استرلا
16 مهر 1402
- 18:00
فامالیسائو
1 3
ویتوریا گیمارش
16 مهر 1402
- 20:30
پورتو
1 0
پورتیموننزه
16 مهر 1402
- 23:00
اسپورتینگ لیسبون
2 1
آروکا
هفته 9
5 آبان 1402
- 22:45
آروکا
0 1
موریرنزه
6 آبان 1402
- 18:00
پورتیموننزه
1 0
اشتوریل
6 آبان 1402
- 20:30
ویتوریا گیمارش
5 0
چاوس
6 آبان 1402
- 20:30
بنفیکا
1 1
کاسا پیا
6 آبان 1402
- 23:00
خیل ویسنته
3 3
براگا
7 آبان 1402
- 19:00
ریوآوه
3 4
فارنسی
7 آبان 1402
- 21:30
استرلا
1 0
فامالیسائو
8 آبان 1402
- 00:00
ویزلا
0 2
پورتو
8 آبان 1402
- 23:45
بوآویستا
0 2
اسپورتینگ لیسبون
هفته 10
12 آبان 1402
- 23:45
پورتو
0 1
اشتوریل
13 آبان 1402
- 19:00
چاوس
0 2
بنفیکا
13 آبان 1402
- 21:30
فامالیسائو
3 1
خیل ویسنته
14 آبان 1402
- 00:00
براگا
6 1
پورتیموننزه
14 آبان 1402
- 19:00
موریرنزه
1 0
ویتوریا گیمارش
14 آبان 1402
- 19:00
کاسا پیا
0 1
ویزلا
14 آبان 1402
- 21:30
ریوآوه
2 0
بوآویستا
15 آبان 1402
- 00:00
اسپورتینگ لیسبون
3 2
استرلا
15 آبان 1402
- 23:45
فارنسی
2 0
آروکا
هفته 11
19 آبان 1402
- 23:45
اشتوریل
4 0
کاسا پیا
20 آبان 1402
- 19:00
پورتیموننزه
2 1
چاوس
20 آبان 1402
- 21:30
استرلا
0 1
موریرنزه
20 آبان 1402
- 21:30
ویزلا
0 0
فامالیسائو
21 آبان 1402
- 00:00
ویتوریا گیمارش
1 2
پورتو
21 آبان 1402
- 19:00
خیل ویسنته
1 1
ریوآوه
21 آبان 1402
- 19:00
بوآویستا
1 3
فارنسی
21 آبان 1402
- 21:30
آروکا
0 1
براگا
22 آبان 1402
- 00:00
بنفیکا
2 1
اسپورتینگ لیسبون
هفته 12
11 آذر 1402
- 00:00
چاوس
- -
ویزلا
11 آذر 1402
- 19:00
ریوآوه
- -
استرلا
11 آذر 1402
- 19:00
فارنسی
- -
ویتوریا گیمارش
11 آذر 1402
- 21:30
فامالیسائو
- -
پورتو
12 آذر 1402
- 00:00
کاسا پیا
- -
پورتیموننزه
12 آذر 1402
- 19:00
براگا
- -
اشتوریل
12 آذر 1402
- 21:30
موریرنزه
- -
بنفیکا
13 آذر 1402
- 00:00
بوآویستا
- -
آروکا
13 آذر 1402
- 23:45
اسپورتینگ لیسبون
- -
خیل ویسنته
هفته 13
17 آذر 1402
- 19:00
ویزلا
- -
براگا
17 آذر 1402
- 21:30
بنفیکا
- -
فارنسی
18 آذر 1402
- 19:00
پورتیموننزه
- -
فامالیسائو
18 آذر 1402
- 21:30
ویتوریا گیمارش
- -
اسپورتینگ لیسبون
19 آذر 1402
- 00:00
پورتو
- -
کاسا پیا
19 آذر 1402
- 19:00
استرلا
- -
بوآویستا
19 آذر 1402
- 21:30
آروکا
- -
ریوآوه
20 آذر 1402
- 00:00
اشتوریل
- -
چاوس
20 آذر 1402
- 23:45
خیل ویسنته
- -
موریرنزه
هفته 14
24 آذر 1402
- 23:45
فارنسی
- -
استرلا
25 آذر 1402
- 19:00
ریوآوه
- -
ویزلا
25 آذر 1402
- 21:30
آروکا
- -
خیل ویسنته
26 آذر 1402
- 00:00
بوآویستا
- -
ویتوریا گیمارش
26 آذر 1402
- 19:00
موریرنزه
- -
پورتیموننزه
26 آذر 1402
- 19:00
چاوس
- -
کاسا پیا
26 آذر 1402
- 21:30
فامالیسائو
- -
اشتوریل
27 آذر 1402
- 00:00
براگا
- -
بنفیکا
27 آذر 1402
- 23:45
اسپورتینگ لیسبون
- -
پورتو
هفته 15
2 دی 1402
- 19:00
ویزلا
- -
موریرنزه
2 دی 1402
- 19:00
ویتوریا گیمارش
- -
ریوآوه
7 دی 1402
- 23:45
استرلا
- -
آروکا
8 دی 1402
- 22:15
بنفیکا
- -
فامالیسائو
9 دی 1402
- 00:15
پورتو
- -
چاوس
9 دی 1402
- 19:00
خیل ویسنته
- -
بوآویستا
9 دی 1402
- 19:00
اشتوریل
- -
فارنسی
9 دی 1402
- 21:30
کاسا پیا
- -
براگا
10 دی 1402
- 00:00
پورتیموننزه
- -
اسپورتینگ لیسبون
هفته 16
17 دی 1402
فامالیسائو
- -
چاوس
17 دی 1402
موریرنزه
- -
کاسا پیا
17 دی 1402
اسپورتینگ لیسبون
- -
اشتوریل
17 دی 1402
ریوآوه
- -
پورتیموننزه
17 دی 1402
فارنسی
- -
خیل ویسنته
17 دی 1402
استرلا
- -
ویزلا
17 دی 1402
آروکا
- -
بنفیکا
17 دی 1402
براگا
- -
ویتوریا گیمارش
17 دی 1402
بوآویستا
- -
پورتو
هفته 17
24 دی 1402
ویتوریا گیمارش
- -
آروکا
24 دی 1402
ویزلا
- -
بوآویستا
24 دی 1402
خیل ویسنته
- -
استرلا
24 دی 1402
پورتو
- -
براگا
24 دی 1402
پورتیموننزه
- -
فارنسی
24 دی 1402
اشتوریل
- -
موریرنزه
24 دی 1402
چاوس
- -
اسپورتینگ لیسبون
24 دی 1402
بنفیکا
- -
ریوآوه
24 دی 1402
کاسا پیا
- -
فامالیسائو
هفته 18
1 بهمن 1402
بنفیکا
- -
بوآویستا
1 بهمن 1402
چاوس
- -
ریوآوه
1 بهمن 1402
کاسا پیا
- -
فارنسی
1 بهمن 1402
پورتو
- -
موریرنزه
1 بهمن 1402
ویتوریا گیمارش
- -
استرلا
1 بهمن 1402
فامالیسائو
- -
براگا
1 بهمن 1402
اشتوریل
- -
آروکا
1 بهمن 1402
ویزلا
- -
اسپورتینگ لیسبون
1 بهمن 1402
پورتیموننزه
- -
خیل ویسنته
هفته 19
8 بهمن 1402
آروکا
- -
ویزلا
8 بهمن 1402
بوآویستا
- -
پورتیموننزه
8 بهمن 1402
فارنسی
- -
پورتو
8 بهمن 1402
براگا
- -
چاوس
8 بهمن 1402
ریوآوه
- -
اشتوریل
8 بهمن 1402
استرلا
- -
بنفیکا
8 بهمن 1402
موریرنزه
- -
فامالیسائو
8 بهمن 1402
خیل ویسنته
- -
ویتوریا گیمارش
8 بهمن 1402
اسپورتینگ لیسبون
- -
کاسا پیا
هفته 20
15 بهمن 1402
براگا
- -
موریرنزه
15 بهمن 1402
چاوس
- -
فارنسی
15 بهمن 1402
فامالیسائو
- -
اسپورتینگ لیسبون
15 بهمن 1402
پورتو
- -
ریوآوه
15 بهمن 1402
بنفیکا
- -
خیل ویسنته
15 بهمن 1402
پورتیموننزه
- -
آروکا
15 بهمن 1402
کاسا پیا
- -
بوآویستا
15 بهمن 1402
ویزلا
- -
ویتوریا گیمارش
15 بهمن 1402
اشتوریل
- -
استرلا
هفته 21
22 بهمن 1402
آروکا
- -
پورتو
22 بهمن 1402
بوآویستا
- -
اشتوریل
22 بهمن 1402
خیل ویسنته
- -
ویزلا
22 بهمن 1402
ریوآوه
- -
کاسا پیا
22 بهمن 1402
استرلا
- -
پورتیموننزه
22 بهمن 1402
فارنسی
- -
فامالیسائو
22 بهمن 1402
اسپورتینگ لیسبون
- -
براگا
22 بهمن 1402
ویتوریا گیمارش
- -
بنفیکا
22 بهمن 1402
موریرنزه
- -
چاوس
هفته 22
29 بهمن 1402
فامالیسائو
- -
ریوآوه
29 بهمن 1402
اشتوریل
- -
خیل ویسنته
29 بهمن 1402
موریرنزه
- -
اسپورتینگ لیسبون
29 بهمن 1402
براگا
- -
فارنسی
29 بهمن 1402
بنفیکا
- -
ویزلا
29 بهمن 1402
کاسا پیا
- -
آروکا
29 بهمن 1402
چاوس
- -
بوآویستا
29 بهمن 1402
پورتیموننزه
- -
ویتوریا گیمارش
29 بهمن 1402
پورتو
- -
استرلا
هفته 23
6 اسفند 1402
بوآویستا
- -
براگا
6 اسفند 1402
ریوآوه
- -
اسپورتینگ لیسبون
6 اسفند 1402
خیل ویسنته
- -
پورتو
6 اسفند 1402
آروکا
- -
فامالیسائو
6 اسفند 1402
فارنسی
- -
موریرنزه
6 اسفند 1402
بنفیکا
- -
پورتیموننزه
6 اسفند 1402
ویتوریا گیمارش
- -
کاسا پیا
6 اسفند 1402
استرلا
- -
چاوس
6 اسفند 1402
ویزلا
- -
اشتوریل
هفته 24
13 اسفند 1402
کاسا پیا
- -
خیل ویسنته
13 اسفند 1402
اشتوریل
- -
ویتوریا گیمارش
13 اسفند 1402
پورتیموننزه
- -
ویزلا
13 اسفند 1402
براگا
- -
استرلا
13 اسفند 1402
موریرنزه
- -
ریوآوه
13 اسفند 1402
اسپورتینگ لیسبون
- -
فارنسی
13 اسفند 1402
چاوس
- -
آروکا
13 اسفند 1402
پورتو
- -
بنفیکا
13 اسفند 1402
فامالیسائو
- -
بوآویستا
هفته 25
20 اسفند 1402
ویزلا
- -
فارنسی
20 اسفند 1402
بنفیکا
- -
اشتوریل
20 اسفند 1402
آروکا
- -
اسپورتینگ لیسبون
20 اسفند 1402
بوآویستا
- -
موریرنزه
20 اسفند 1402
استرلا
- -
کاسا پیا
20 اسفند 1402
ویتوریا گیمارش
- -
فامالیسائو
20 اسفند 1402
ریوآوه
- -
براگا
20 اسفند 1402
پورتیموننزه
- -
پورتو
20 اسفند 1402
خیل ویسنته
- -
چاوس
هفته 26
27 اسفند 1402
چاوس
- -
ویتوریا گیمارش
27 اسفند 1402
براگا
- -
خیل ویسنته
27 اسفند 1402
اشتوریل
- -
پورتیموننزه
27 اسفند 1402
فارنسی
- -
ریوآوه
27 اسفند 1402
اسپورتینگ لیسبون
- -
بوآویستا
27 اسفند 1402
پورتو
- -
ویزلا
27 اسفند 1402
موریرنزه
- -
آروکا
27 اسفند 1402
کاسا پیا
- -
بنفیکا
27 اسفند 1402
فامالیسائو
- -
استرلا
هفته 27
11 فروردین 1403
بوآویستا
- -
ریوآوه
11 فروردین 1403
اشتوریل
- -
پورتو
11 فروردین 1403
استرلا
- -
اسپورتینگ لیسبون
11 فروردین 1403
ویتوریا گیمارش
- -
موریرنزه
11 فروردین 1403
آروکا
- -
فارنسی
11 فروردین 1403
پورتیموننزه
- -
براگا
11 فروردین 1403
ویزلا
- -
کاسا پیا
11 فروردین 1403
خیل ویسنته
- -
فامالیسائو
11 فروردین 1403
بنفیکا
- -
چاوس
هفته 28
19 فروردین 1403
چاوس
- -
پورتیموننزه
19 فروردین 1403
فامالیسائو
- -
ویزلا
19 فروردین 1403
کاسا پیا
- -
اشتوریل
19 فروردین 1403
موریرنزه
- -
استرلا
19 فروردین 1403
ریوآوه
- -
خیل ویسنته
19 فروردین 1403
اسپورتینگ لیسبون
- -
بنفیکا
19 فروردین 1403
پورتو
- -
ویتوریا گیمارش
19 فروردین 1403
براگا
- -
آروکا
19 فروردین 1403
فارنسی
- -