پریمیرا لیگا پرتغال

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 55 1 1 62
2 75 0 0 75
3 67 2 2 81
4 81 1 0 83
5 81 3 0 87
6 74 2 2 88
7 76 2 2 90
8 84 3 0 90
9 81 3 1 92
10 78 2 2 92
11 83 3 1 94
12 72 4 3 95
13 81 4 2 99
14 84 3 3 105
15 90 2 3 109
16 87 6 2 109
17 92 4 2 110
18 89 6 3 116
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
ریوآوه
1 3
پورتو
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
ریوآوه
1
3
پورتو
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1 1
پاکوش فریرا
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1
1
پاکوش فریرا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
2 0
ماریتیمو
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
2
0
ماریتیمو
| Estádio José Alvalade
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
توندلا
0 2
بنفیکا
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
توندلا
0
2
بنفیکا
| Estádio João Cardoso
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
2 0
آروکا
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
2
0
آروکا
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
ویتوریا ستوبال
2 0
بلننسس
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
ویتوریا ستوبال
2
0
بلننسس
| Estádio do Bonfim
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
ویتوریا گیمارش
0 1
براگا
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
ویتوریا گیمارش
0
1
براگا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
اشتوریل
0 2
فیرنزه
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
اشتوریل
0
2
فیرنزه
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ناسیونال
0 1
چاوس
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ناسیونال
0
1
چاوس
هفته 2
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
بلننسس
0 0
بوآویستا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
بلننسس
0
0
بوآویستا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 15:15
ماریتیمو
0 2
ویتوریا گیمارش
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 15:15
ماریتیمو
0
2
ویتوریا گیمارش
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
چاوس
1 1
توندلا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
چاوس
1
1
توندلا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
پاکوش فریرا
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
پاکوش فریرا
0
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio da Capital do Móvel
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
پورتو
1 0
اشتوریل
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
پورتو
1
0
اشتوریل
| Estádio Do Dragão
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
0 3
موریرنزه
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
0
3
موریرنزه
| Estádio Marcolino de Castro
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آروکا
2 0
ناسیونال
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آروکا
2
0
ناسیونال
| Estádio Municipal de Arouca
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
بنفیکا
1 1
ویتوریا ستوبال
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
بنفیکا
1
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
براگا
1 1
ریوآوه
۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
براگا
1
1
ریوآوه
| Estádio Municipal de Braga
هفته 3
۶ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ویتوریا گیمارش
5 3
پاکوش فریرا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ویتوریا گیمارش
5
3
پاکوش فریرا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۶ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
0 1
بلننسس
۶ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
0
1
بلننسس
| Estádio João Cardoso
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
اشتوریل
1 3
براگا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
اشتوریل
1
3
براگا
| Estádio António Coimbra da Mota
۷ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
1 3
بنفیکا
۷ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
1
3
بنفیکا
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
2 2
چاوس
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
2
2
چاوس
| Estádio do Bessa Século XXI
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
0 1
ماریتیمو
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
0
1
ماریتیمو
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
پورتو
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2
1
پورتو
| Estádio José Alvalade
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
ریوآوه
1 0
فیرنزه
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
ریوآوه
1
0
فیرنزه
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۸ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
ویتوریا ستوبال
2 0
آروکا
۸ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
ویتوریا ستوبال
2
0
آروکا
| Estádio do Bonfim
هفته 4
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
آروکا
1 2
بنفیکا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
آروکا
1
2
بنفیکا
| Estádio Municipal de Arouca
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بلننسس
2 1
ناسیونال
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بلننسس
2
1
ناسیونال
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
3 0
موریرنزه
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
3
0
موریرنزه
| Estádio José Alvalade
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
پورتو
3 0
ویتوریا گیمارش
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
پورتو
3
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio Do Dragão
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:15
پاکوش فریرا
0 0
اشتوریل
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:15
پاکوش فریرا
0
0
اشتوریل
| Estádio da Capital do Móvel
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
0 1
ریوآوه
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
0
1
ریوآوه
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
براگا
3 0
بوآویستا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
براگا
3
0
بوآویستا
| Estádio Municipal de Braga
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
چاوس
0 0
ویتوریا ستوبال
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
چاوس
0
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
فیرنزه
2 1
توندلا
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
فیرنزه
2
1
توندلا
| Estádio Marcolino de Castro
هفته 5
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
2 0
ماریتیمو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
2
0
ماریتیمو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
اشتوریل
2 0
موریرنزه
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
اشتوریل
2
0
موریرنزه
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا ستوبال
1 4
پاکوش فریرا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا ستوبال
1
4
پاکوش فریرا
| Estádio do Bonfim
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ویتوریا گیمارش
1 1
بلننسس
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ویتوریا گیمارش
1
1
بلننسس
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
آروکا
0 1
چاوس
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
آروکا
0
1
چاوس
| Estádio Municipal de Arouca
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
1 2
فیرنزه
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
1
2
فیرنزه
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
توندلا
0 0
پورتو
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
توندلا
0
0
پورتو
| Estádio João Cardoso
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
ریوآوه
3 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
ریوآوه
3
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
بنفیکا
3 1
براگا
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
بنفیکا
3
1
براگا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
هفته 6
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
3 1
بوآویستا
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
3
1
بوآویستا
| Estádio Do Dragão
۳ مهر ۱۳۹۵ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
4 2
اشتوریل
۳ مهر ۱۳۹۵ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
4
2
اشتوریل
| Estádio José Alvalade
۳ مهر ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
0 3
ناسیونال
۳ مهر ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
0
3
ناسیونال
| Estádio Marcolino de Castro
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:45
چاوس
0 2
بنفیکا
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:45
چاوس
0
2
بنفیکا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۴ مهر ۱۳۹۵ 00:00
براگا
2 1
ویتوریا ستوبال
۴ مهر ۱۳۹۵ 00:00
براگا
2
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal de Braga
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
2 0
توندلا
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
2
0
توندلا
۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
پاکوش فریرا
2 1
ریوآوه
۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
پاکوش فریرا
2
1
ریوآوه
| Estádio da Capital do Móvel
۴ مهر ۱۳۹۵ 23:45
موریرنزه
0 1
ویتوریا گیمارش
۴ مهر ۱۳۹۵ 23:45
موریرنزه
0
1
ویتوریا گیمارش
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:30
بلننسس
1 1
آروکا
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:30
بلننسس
1
1
آروکا
هفته 7
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 00:00
توندلا
2 1
پاکوش فریرا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 00:00
توندلا
2
1
پاکوش فریرا
| Estádio João Cardoso
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:15
ریوآوه
1 2
اشتوریل
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:15
ریوآوه
1
2
اشتوریل
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 19:30
چاوس
3 1
بلننسس
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 19:30
چاوس
3
1
بلننسس
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا گیمارش
3 3
اسپورتینگ لیسبون
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا گیمارش
3
3
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
0 4
پورتو
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
0
4
پورتو
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
بنفیکا
4 0
فیرنزه
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
بنفیکا
4
0
فیرنزه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ویتوریا ستوبال
0 1
ماریتیمو
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ویتوریا ستوبال
0
1
ماریتیمو
| Estádio do Bonfim
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بوآویستا
2 0
موریرنزه
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بوآویستا
2
0
موریرنزه
| Estádio do Bessa Século XXI
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 23:45
آروکا
1 1
براگا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 23:45
آروکا
1
1
براگا
| Estádio Municipal de Arouca
هفته 8
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
پاکوش فریرا
1 1
ناسیونال
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
پاکوش فریرا
1
1
ناسیونال
| Estádio da Capital do Móvel
۱ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ماریتیمو
1 1
بوآویستا
۱ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ماریتیمو
1
1
بوآویستا
۱ آبان ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
1 1
ویتوریا ستوبال
۱ آبان ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
1
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio Marcolino de Castro
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
1 1
توندلا
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
1
1
توندلا
| Estádio José Alvalade
۲ آبان ۱۳۹۵ 00:00
پورتو
3 0
آروکا
۲ آبان ۱۳۹۵ 00:00
پورتو
3
0
آروکا
| Estádio Do Dragão
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1 1
ریوآوه
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1
1
ریوآوه
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اشتوریل
0 2
ویتوریا گیمارش
۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اشتوریل
0
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio António Coimbra da Mota
۲ آبان ۱۳۹۵ 23:45
بلننسس
0 2
بنفیکا
۲ آبان ۱۳۹۵ 23:45
بلننسس
0
2
بنفیکا
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:30
براگا
1 0
چاوس
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:30
براگا
1
0
چاوس
| Estádio Municipal de Braga
هفته 9
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3 0
پاکوش فریرا
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3
0
پاکوش فریرا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۸ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ناسیونال
0 0
اسپورتینگ لیسبون
۸ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ناسیونال
0
0
اسپورتینگ لیسبون
۸ آبان ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
1 2
موریرنزه
۸ آبان ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
1
2
موریرنزه
| Estádio João Cardoso
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا ستوبال
0 0
پورتو
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا ستوبال
0
0
پورتو
| Estádio do Bonfim
۹ آبان ۱۳۹۵ 00:00
بوآویستا
0 0
اشتوریل
۹ آبان ۱۳۹۵ 00:00
بوآویستا
0
0
اشتوریل
| Estádio do Bessa Século XXI
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
1 0
ماریتیمو
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
1
0
ماریتیمو
| Estádio Municipal de Arouca
۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
ریوآوه
0 3
ویتوریا گیمارش
۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
ریوآوه
0
3
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 00:45
براگا
2 1
بلننسس
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 00:45
براگا
2
1
بلننسس
| Estádio Municipal de Braga
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 00:30
چاوس
1 1
فیرنزه
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 00:30
چاوس
1
1
فیرنزه
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
هفته 10
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا گیمارش
2 1
ناسیونال
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا گیمارش
2
1
ناسیونال
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
2 0
توندلا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
2
0
توندلا
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
پاکوش فریرا
1 1
چاوس
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
پاکوش فریرا
1
1
چاوس
| Estádio da Capital do Móvel
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:45
فیرنزه
0 1
بلننسس
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:45
فیرنزه
0
1
بلننسس
| Estádio Marcolino de Castro
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ریوآوه
1 2
بوآویستا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ریوآوه
1
2
بوآویستا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
1 2
ویتوریا ستوبال
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
1
2
ویتوریا ستوبال
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
1 1
بنفیکا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
1
1
بنفیکا
| Estádio Do Dragão
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
3 0
آروکا
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
3
0
آروکا
| Estádio José Alvalade
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
1 0
براگا
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
1
0
براگا
هفته 11
۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا ستوبال
0 1
ریوآوه
۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا ستوبال
0
1
ریوآوه
| Estádio do Bonfim
۶ آذر ۱۳۹۵ 16:15
چاوس
0 0
ماریتیمو
۶ آذر ۱۳۹۵ 16:15
چاوس
0
0
ماریتیمو
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
0 1
اشتوریل
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
0
1
اشتوریل
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:45
بوآویستا
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:45
بوآویستا
0
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Bessa Século XXI
۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بلننسس
0 0
پورتو
۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بلننسس
0
0
پورتو
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
1 0
پاکوش فریرا
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
1
0
پاکوش فریرا
| Estádio Municipal de Arouca
۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3 0
موریرنزه
۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3
0
موریرنزه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۸ آذر ۱۳۹۵ 00:45
توندلا
2 1
ویتوریا گیمارش
۸ آذر ۱۳۹۵ 00:45
توندلا
2
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio João Cardoso
۹ آذر ۱۳۹۵ 00:30
براگا
6 2
فیرنزه
۹ آذر ۱۳۹۵ 00:30
براگا
6
2
فیرنزه
| Estádio Municipal de Braga
هفته 12
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
2 1
بنفیکا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
2
1
بنفیکا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
3 1
توندلا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
3
1
توندلا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
2 0
ویتوریا ستوبال
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
2
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio José Alvalade
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
1 0
براگا
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
1
0
براگا
| Estádio Do Dragão
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
0 2
آروکا
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
0
2
آروکا
| Estádio Marcolino de Castro
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
3 1
ناسیونال
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
3
1
ناسیونال
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 22:30
اشتوریل
1 1
بلننسس
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 22:30
اشتوریل
1
1
بلننسس
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 00:45
ویتوریا گیمارش
1 1
چاوس
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 00:45
ویتوریا گیمارش
1
1
چاوس
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 00:30
پاکوش فریرا
2 1
بوآویستا
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 00:30
پاکوش فریرا
2
1
بوآویستا
| Estádio da Capital do Móvel
هفته 13
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا ستوبال
2 0
اشتوریل
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا ستوبال
2
0
اشتوریل
| Estádio do Bonfim
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:15
بلننسس
1 0
ماریتیمو
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:15
بلننسس
1
0
ماریتیمو
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
2 1
موریرنزه
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
2
1
موریرنزه
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بوآویستا
1 2
ویتوریا گیمارش
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بوآویستا
1
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
0 4
پورتو
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
0
4
پورتو
| Estádio Marcolino de Castro
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
3 2
توندلا
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
3
2
توندلا
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
2 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
2
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 00:45
براگا
3 0
پاکوش فریرا
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 00:45
براگا
3
0
پاکوش فریرا
| Estádio Municipal de Braga
۲۳ آذر ۱۳۹۵ 00:30
آروکا
0 2
ریوآوه
۲۳ آذر ۱۳۹۵ 00:30
آروکا
0
2
ریوآوه
| Estádio Municipal de Arouca
هفته 14
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
1 0
بلننسس
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
1
0
بلننسس
| Estádio da Capital do Móvel
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:45
موریرنزه
1 4
آروکا
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:45
موریرنزه
1
4
آروکا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 01:00
اشتوریل
0 1
بنفیکا
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 01:00
اشتوریل
0
1
بنفیکا
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
2 1
ناسیونال
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
2
1
ناسیونال
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1 1
بوآویستا
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1
1
بوآویستا
| Estádio João Cardoso
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 22:30
ویتوریا گیمارش
3 1
ویتوریا ستوبال
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 22:30
ویتوریا گیمارش
3
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
0 1
براگا
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
0
1
براگا
| Estádio José Alvalade
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ماریتیمو
2 0
فیرنزه
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ماریتیمو
2
0
فیرنزه
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
پورتو
2 1
چاوس
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
پورتو
2
1
چاوس
| Estádio Do Dragão
هفته 15
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
2 1
ماریتیمو
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
2
1
ماریتیمو
| Estádio Do Dragão
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
2 0
ریوآوه
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
2
0
ریوآوه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲ دی ۱۳۹۵ 21:30
ناسیونال
0 2
بوآویستا
۲ دی ۱۳۹۵ 21:30
ناسیونال
0
2
بوآویستا
۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
فیرنزه
2 0
پاکوش فریرا
۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
فیرنزه
2
0
پاکوش فریرا
| Estádio Marcolino de Castro
۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
براگا
2 1
موریرنزه
۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
براگا
2
1
موریرنزه
| Estádio Municipal de Braga
۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
بلننسس
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
بلننسس
0
1
اسپورتینگ لیسبون
۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
چاوس
1 0
اشتوریل
۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
چاوس
1
0
اشتوریل
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۳ دی ۱۳۹۵ 23:30
ویتوریا ستوبال
3 0
توندلا
۳ دی ۱۳۹۵ 23:30
ویتوریا ستوبال
3
0
توندلا
| Estádio do Bonfim
۴ دی ۱۳۹۵ 01:30
آروکا
0 1
ویتوریا گیمارش
۴ دی ۱۳۹۵ 01:30
آروکا
0
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio Municipal de Arouca
هفته 16
۱۸ دی ۱۳۹۵ 16:15
ناسیونال
0 0
براگا
۱۸ دی ۱۳۹۵ 16:15
ناسیونال
0
0
براگا
۱۸ دی ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
0 1
ماریتیمو
۱۸ دی ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
0
1
ماریتیمو
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۸ دی ۱۳۹۵ 22:45
ویتوریا گیمارش
0 2
بنفیکا
۱۸ دی ۱۳۹۵ 22:45
ویتوریا گیمارش
0
2
بنفیکا
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۹ دی ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0 0
پورتو
۱۹ دی ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0
0
پورتو
| Estádio da Capital do Móvel
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
2 2
چاوس
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
2
2
چاوس
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1 2
آروکا
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1
2
آروکا
| Estádio João Cardoso
۱۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
بوآویستا
1 0
ویتوریا ستوبال
۱۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
بوآویستا
1
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۰ دی ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2 1
فیرنزه
۲۰ دی ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2
1
فیرنزه
| Estádio José Alvalade
۲۱ دی ۱۳۹۵ 00:30
موریرنزه
1 0
بلننسس
۲۱ دی ۱۳۹۵ 00:30
موریرنزه
1
0
بلننسس
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
هفته 17
۲۵ دی ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
2 1
اشتوریل
۲۵ دی ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
2
1
اشتوریل
| Estádio Municipal de Arouca
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
3 3
بوآویستا
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
3
3
بوآویستا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
1 0
ناسیونال
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
1
0
ناسیونال
| Estádio do Bonfim
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
2 2
اسپورتینگ لیسبون
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
2
2
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۲۶ دی ۱۳۹۵ 01:00
فیرنزه
0 0
ویتوریا گیمارش
۲۶ دی ۱۳۹۵ 01:00
فیرنزه
0
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio Marcolino de Castro
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
ماریتیمو
3 1
پاکوش فریرا
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
ماریتیمو
3
1
پاکوش فریرا
۲۶ دی ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
3 0
موریرنزه
۲۶ دی ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
3
0
موریرنزه
| Estádio Do Dragão
۲۷ دی ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
1 0
ریوآوه
۲۷ دی ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
1
0
ریوآوه
۲۸ دی ۱۳۹۵ 00:30
براگا
2 0
توندلا
۲۸ دی ۱۳۹۵ 00:30
براگا
2
0
توندلا
| Estádio Municipal de Braga
هفته 18
۲ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0 2
موریرنزه
۲ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0
2
موریرنزه
| Estádio da Capital do Móvel
۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
پورتو
4 2
ریوآوه
۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
پورتو
4
2
ریوآوه
| Estádio Do Dragão
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
ماریتیمو
2 2
اسپورتینگ لیسبون
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
ماریتیمو
2
2
اسپورتینگ لیسبون
۳ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
1 2
بوآویستا
۳ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
1
2
بوآویستا
| Estádio Municipal de Arouca
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
4 0
توندلا
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
4
0
توندلا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
1 0
اشتوریل
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
1
0
اشتوریل
| Estádio Marcolino de Castro
۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1 2
ویتوریا ستوبال
۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1
2
ویتوریا ستوبال
۴ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
براگا
1 2
ویتوریا گیمارش
۴ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
براگا
1
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio Municipal de Braga
۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
چاوس
2 0
ناسیونال
۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
چاوس
2
0
ناسیونال
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
هفته 19
۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
بوآویستا
0 1
بلننسس
۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
بوآویستا
0
1
بلننسس
| Estádio do Bessa Século XXI
۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
توندلا
2 0
چاوس
۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
توندلا
2
0
چاوس
| Estádio João Cardoso
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا گیمارش
0 0
ماریتیمو
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا گیمارش
0
0
ماریتیمو
| Estádio Dom Afonso Henriques
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1 1
آروکا
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1
1
آروکا
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
1 2
پورتو
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
1
2
پورتو
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
4 2
پاکوش فریرا
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
4
2
پاکوش فریرا
| Estádio José Alvalade
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
ویتوریا ستوبال
1 0
بنفیکا
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
ویتوریا ستوبال
1
0
بنفیکا
| Estádio do Bonfim
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
موریرنزه
1 1
فیرنزه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
موریرنزه
1
1
فیرنزه
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
ریوآوه
1 0
براگا
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
ریوآوه
1
0
براگا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
هفته 20
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
2 0
ویتوریا گیمارش
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
2
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio da Capital do Móvel
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
چاوس
0 0
بوآویستا
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
چاوس
0
0
بوآویستا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
2 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
2
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Do Dragão
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
2 1
ویتوریا ستوبال
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
2
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal de Arouca
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3 0
ناسیونال
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3
0
ناسیونال
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
0 0
توندلا
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
0
0
توندلا
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
ماریتیمو
1 0
موریرنزه
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
ماریتیمو
1
0
موریرنزه
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
فیرنزه
2 1
ریوآوه
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
فیرنزه
2
1
ریوآوه
| Estádio Marcolino de Castro
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
براگا
1 1
اشتوریل
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
براگا
1
1
اشتوریل
| Estádio Municipal de Braga
هفته 21
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
بنفیکا
3 0
آروکا
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
بنفیکا
3
0
آروکا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
توندلا
0 1
فیرنزه
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
توندلا
0
1
فیرنزه
| Estádio João Cardoso
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
0 0
چاوس
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
0
0
چاوس
| Estádio do Bonfim
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
2 1
پاکوش فریرا
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
2
1
پاکوش فریرا
| Estádio António Coimbra da Mota
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا گیمارش
0 2
پورتو
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا گیمارش
0
2
پورتو
| Estádio Dom Afonso Henriques
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1 1
بلننسس
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1
1
بلننسس
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
موریرنزه
2 3
اسپورتینگ لیسبون
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
موریرنزه
2
3
اسپورتینگ لیسبون
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بوآویستا
1 1
براگا
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بوآویستا
1
1
براگا
| Estádio do Bessa Século XXI
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
ریوآوه
0 0
ماریتیمو
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
ریوآوه
0
0
ماریتیمو
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
هفته 22
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
4 0
توندلا
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
4
0
توندلا
| Estádio Do Dragão
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
چاوس
2 0
آروکا
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
چاوس
2
0
آروکا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
1 1
اشتوریل
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
1
1
اشتوریل
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
فیرنزه
0 1
بوآویستا
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
فیرنزه
0
1
بوآویستا
| Estádio Marcolino de Castro
۱ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ریوآوه
۱ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ریوآوه
| Estádio José Alvalade
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
پاکوش فریرا
2 1
ویتوریا ستوبال
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
پاکوش فریرا
2
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio da Capital do Móvel
۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1 1
ویتوریا گیمارش
۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1
1
ویتوریا گیمارش
۲ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
براگا
0 1
بنفیکا
۲ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
براگا
0
1
بنفیکا
| Estádio Municipal de Braga
۳ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
ماریتیمو
0 0
ناسیونال
۳ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
ماریتیمو
0
0
ناسیونال
هفته 23
۶ اسفند ۱۳۹۵ 23:30
ویتوریا گیمارش
1 0
موریرنزه
۶ اسفند ۱۳۹۵ 23:30
ویتوریا گیمارش
1
0
موریرنزه
| Estádio Dom Afonso Henriques
۷ اسفند ۱۳۹۵ 01:30
بنفیکا
3 1
چاوس
۷ اسفند ۱۳۹۵ 01:30
بنفیکا
3
1
چاوس
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۷ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1 1
ماریتیمو
۷ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1
1
ماریتیمو
| Estádio João Cardoso
۷ اسفند ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
0 2
اسپورتینگ لیسبون
۷ اسفند ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
0
2
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio António Coimbra da Mota
۸ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
ریوآوه
0 0
پاکوش فریرا
۸ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
ریوآوه
0
0
پاکوش فریرا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
۸ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
0 0
فیرنزه
۸ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
0
0
فیرنزه
۸ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
ویتوریا ستوبال
1 1
براگا
۸ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
ویتوریا ستوبال
1
1
براگا
| Estádio do Bonfim
۹ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
بوآویستا
0 1
پورتو
۹ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
بوآویستا
0
1
پورتو
| Estádio do Bessa Século XXI
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
آروکا
1 2
بلننسس
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 00:30
آروکا
1
2
بلننسس
| Estádio Municipal de Arouca
هفته 24
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
موریرنزه
0 0
بوآویستا
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
موریرنزه
0
0
بوآویستا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
براگا
3 1
آروکا
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 20:30