پریمیرا لیگا پرتغال

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
ریوآوه
1 3
پورتو
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
3
پورتو
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1 1
پاکوش فریرا
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
پاکوش فریرا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio José Alvalade ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
2 0
ماریتیمو
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
ماریتیمو
| Estádio José Alvalade
Estádio João Cardoso ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
توندلا
0 2
بنفیکا
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
Estádio João Cardoso
توندلا
0
2
بنفیکا
| Estádio João Cardoso
Estádio do Bessa Século XXI ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
2 0
آروکا
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
0
آروکا
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio do Bonfim ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
ویتوریا ستوبال
2 0
بلننسس
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
0
بلننسس
| Estádio do Bonfim
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
ویتوریا گیمارش
0 1
براگا
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
1
براگا
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio António Coimbra da Mota ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
اشتوریل
0 2
فیرنزه
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
فیرنزه
| Estádio António Coimbra da Mota
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ناسیونال
0 1
چاوس
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ناسیونال
0
1
چاوس
هفته 2
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
بلننسس
0 0
بوآویستا
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
بلننسس
0
0
بوآویستا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 15:15
ماریتیمو
0 2
ویتوریا گیمارش
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 15:15
ماریتیمو
0
2
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
چاوس
1 1
توندلا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
1
توندلا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio da Capital do Móvel ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
پاکوش فریرا
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio Do Dragão ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
پورتو
1 0
اشتوریل
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
Estádio Do Dragão
پورتو
1
0
اشتوریل
| Estádio Do Dragão
Estádio Marcolino de Castro ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
0 3
موریرنزه
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
3
موریرنزه
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio Municipal de Arouca ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آروکا
2 0
ناسیونال
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
2
0
ناسیونال
| Estádio Municipal de Arouca
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
بنفیکا
1 1
ویتوریا ستوبال
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
1
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio Municipal de Braga ۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
براگا
1 1
ریوآوه
۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
1
ریوآوه
| Estádio Municipal de Braga
هفته 3
Estádio Dom Afonso Henriques ۵ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ویتوریا گیمارش
5 3
پاکوش فریرا
۵ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
5
3
پاکوش فریرا
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio João Cardoso ۶ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
0 1
بلننسس
۶ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
بلننسس
| Estádio João Cardoso
Estádio António Coimbra da Mota ۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
اشتوریل
1 3
براگا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
3
براگا
| Estádio António Coimbra da Mota
۶ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
1 3
بنفیکا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
1
3
بنفیکا
Estádio do Bessa Século XXI ۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
2 2
چاوس
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
2
چاوس
| Estádio do Bessa Século XXI
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
0 1
ماریتیمو
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
1
ماریتیمو
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio José Alvalade ۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
پورتو
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
1
پورتو
| Estádio José Alvalade
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
ریوآوه
1 0
فیرنزه
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
فیرنزه
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio do Bonfim ۷ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
ویتوریا ستوبال
2 0
آروکا
۷ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
0
آروکا
| Estádio do Bonfim
هفته 4
Estádio Municipal de Arouca ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
آروکا
1 2
بنفیکا
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
2
بنفیکا
| Estádio Municipal de Arouca
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بلننسس
2 1
ناسیونال
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بلننسس
2
1
ناسیونال
Estádio José Alvalade ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
3 0
موریرنزه
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
3
0
موریرنزه
| Estádio José Alvalade
Estádio Do Dragão ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
پورتو
3 0
ویتوریا گیمارش
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio Do Dragão
Estádio da Capital do Móvel ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:15
پاکوش فریرا
0 0
اشتوریل
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:15
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
0
اشتوریل
| Estádio da Capital do Móvel
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
0 1
ریوآوه
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
0
1
ریوآوه
Estádio Municipal de Braga ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
براگا
3 0
بوآویستا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
0
بوآویستا
| Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
چاوس
0 0
ویتوریا ستوبال
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio Marcolino de Castro ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
فیرنزه
2 1
توندلا
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
1
توندلا
| Estádio Marcolino de Castro
هفته 5
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
2 0
ماریتیمو
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
2
0
ماریتیمو
Estádio António Coimbra da Mota ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
اشتوریل
2 0
موریرنزه
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
0
موریرنزه
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio do Bonfim ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا ستوبال
1 4
پاکوش فریرا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
4
پاکوش فریرا
| Estádio do Bonfim
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
ویتوریا گیمارش
1 1
بلننسس
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 00:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
1
بلننسس
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio Municipal de Arouca ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
آروکا
0 1
چاوس
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
0
1
چاوس
| Estádio Municipal de Arouca
Estádio do Bessa Século XXI ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
1 2
فیرنزه
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
2
فیرنزه
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio João Cardoso ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
توندلا
0 0
پورتو
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
0
پورتو
| Estádio João Cardoso
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
ریوآوه
3 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
3
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
بنفیکا
3 1
براگا
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
1
براگا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
هفته 6
Estádio Do Dragão ۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
3 1
بوآویستا
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio Do Dragão
پورتو
3
1
بوآویستا
| Estádio Do Dragão
Estádio José Alvalade ۲ مهر ۱۳۹۵ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
4 2
اشتوریل
۲ مهر ۱۳۹۵ 00:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
4
2
اشتوریل
| Estádio José Alvalade
Estádio Marcolino de Castro ۳ مهر ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
0 3
ناسیونال
۳ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
3
ناسیونال
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۳ مهر ۱۳۹۵ 21:45
چاوس
0 2
بنفیکا
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:45
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
2
بنفیکا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio Municipal de Braga ۳ مهر ۱۳۹۵ 00:00
براگا
2 1
ویتوریا ستوبال
۳ مهر ۱۳۹۵ 00:00
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal de Braga
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
2 0
توندلا
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
2
0
توندلا
Estádio da Capital do Móvel ۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
پاکوش فریرا
2 1
ریوآوه
۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
1
ریوآوه
| Estádio da Capital do Móvel
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۴ مهر ۱۳۹۵ 23:45
موریرنزه
0 1
ویتوریا گیمارش
۴ مهر ۱۳۹۵ 23:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
1
ویتوریا گیمارش
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:30
بلننسس
1 1
آروکا
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:30
بلننسس
1
1
آروکا
هفته 7
Estádio João Cardoso ۹ مهر ۱۳۹۵ 00:00
توندلا
2 1
پاکوش فریرا
۹ مهر ۱۳۹۵ 00:00
Estádio João Cardoso
توندلا
2
1
پاکوش فریرا
| Estádio João Cardoso
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:15
ریوآوه
1 2
اشتوریل
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:15
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
2
اشتوریل
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 19:30
چاوس
3 1
بلننسس
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
3
1
بلننسس
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا گیمارش
3 3
اسپورتینگ لیسبون
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
3
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Dom Afonso Henriques
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
0 4
پورتو
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 00:00
ناسیونال
0
4
پورتو
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
بنفیکا
4 0
فیرنزه
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
4
0
فیرنزه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio do Bonfim ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ویتوریا ستوبال
0 1
ماریتیمو
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
1
ماریتیمو
| Estádio do Bonfim
Estádio do Bessa Século XXI ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بوآویستا
2 0
موریرنزه
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
0
موریرنزه
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio Municipal de Arouca ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 23:45
آروکا
1 1
براگا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 23:45
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
1
براگا
| Estádio Municipal de Arouca
هفته 8
Estádio da Capital do Móvel ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
پاکوش فریرا
1 1
ناسیونال
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
1
ناسیونال
| Estádio da Capital do Móvel
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 00:30
ماریتیمو
1 1
بوآویستا
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 00:30
ماریتیمو
1
1
بوآویستا
Estádio Marcolino de Castro ۱ آبان ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
1 1
ویتوریا ستوبال
۱ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio José Alvalade ۱ آبان ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
1 1
توندلا
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
1
توندلا
| Estádio José Alvalade
Estádio Do Dragão ۱ آبان ۱۳۹۵ 00:00
پورتو
3 0
آروکا
۱ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
آروکا
| Estádio Do Dragão
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1 1
ریوآوه
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
ریوآوه
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio António Coimbra da Mota ۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اشتوریل
0 2
ویتوریا گیمارش
۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio António Coimbra da Mota
۲ آبان ۱۳۹۵ 23:45
بلننسس
0 2
بنفیکا
۲ آبان ۱۳۹۵ 23:45
بلننسس
0
2
بنفیکا
Estádio Municipal de Braga ۳ آبان ۱۳۹۵ 23:30
براگا
1 0
چاوس
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
0
چاوس
| Estádio Municipal de Braga
هفته 9
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3 0
پاکوش فریرا
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
پاکوش فریرا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۷ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ناسیونال
0 0
اسپورتینگ لیسبون
۷ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ناسیونال
0
0
اسپورتینگ لیسبون
Estádio João Cardoso ۸ آبان ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
1 2
موریرنزه
۸ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
موریرنزه
| Estádio João Cardoso
Estádio do Bonfim ۸ آبان ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا ستوبال
0 0
پورتو
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
پورتو
| Estádio do Bonfim
Estádio do Bessa Século XXI ۸ آبان ۱۳۹۵ 00:00
بوآویستا
0 0
اشتوریل
۸ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
0
اشتوریل
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio Municipal de Arouca ۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
1 0
ماریتیمو
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
0
ماریتیمو
| Estádio Municipal de Arouca
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
ریوآوه
0 3
ویتوریا گیمارش
۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
0
3
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio Municipal de Braga ۹ آبان ۱۳۹۵ 00:45
براگا
2 1
بلننسس
۹ آبان ۱۳۹۵ 00:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
بلننسس
| Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۰ آبان ۱۳۹۵ 00:30
چاوس
1 1
فیرنزه
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
1
فیرنزه
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
هفته 10
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا گیمارش
2 1
ناسیونال
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
2
1
ناسیونال
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio António Coimbra da Mota ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
2 0
توندلا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
0
توندلا
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio da Capital do Móvel ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
پاکوش فریرا
1 1
چاوس
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
1
چاوس
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio Marcolino de Castro ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:45
فیرنزه
0 1
بلننسس
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:45
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
1
بلننسس
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ریوآوه
1 2
بوآویستا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
2
بوآویستا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
1 2
ویتوریا ستوبال
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
2
ویتوریا ستوبال
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio Do Dragão ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
1 1
بنفیکا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Estádio Do Dragão
پورتو
1
1
بنفیکا
| Estádio Do Dragão
Estádio José Alvalade ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
3 0
آروکا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 00:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
3
0
آروکا
| Estádio José Alvalade
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
1 0
براگا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
1
0
براگا
هفته 11
Estádio do Bonfim ۵ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا ستوبال
0 1
ریوآوه
۵ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
1
ریوآوه
| Estádio do Bonfim
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۶ آذر ۱۳۹۵ 16:15
چاوس
0 0
ماریتیمو
۶ آذر ۱۳۹۵ 16:15
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
0
ماریتیمو
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
0 1
اشتوریل
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
0
1
اشتوریل
Estádio do Bessa Século XXI ۶ آذر ۱۳۹۵ 22:45
بوآویستا
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Bessa Século XXI
۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بلننسس
0 0
پورتو
۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بلننسس
0
0
پورتو
Estádio Municipal de Arouca ۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
1 0
پاکوش فریرا
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
0
پاکوش فریرا
| Estádio Municipal de Arouca
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3 0
موریرنزه
۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
موریرنزه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio João Cardoso ۷ آذر ۱۳۹۵ 00:45
توندلا
2 1
ویتوریا گیمارش
۷ آذر ۱۳۹۵ 00:45
Estádio João Cardoso
توندلا
2
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio João Cardoso
Estádio Municipal de Braga ۸ آذر ۱۳۹۵ 00:30
براگا
6 2
فیرنزه
۸ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
6
2
فیرنزه
| Estádio Municipal de Braga
هفته 12
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
2 1
بنفیکا
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
2
1
بنفیکا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
3 1
توندلا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
3
1
توندلا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio José Alvalade ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
2 0
ویتوریا ستوبال
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio José Alvalade
Estádio Do Dragão ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
1 0
براگا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
1
0
براگا
| Estádio Do Dragão
Estádio Marcolino de Castro ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
0 2
آروکا
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
2
آروکا
| Estádio Marcolino de Castro
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
3 1
ناسیونال
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
3
1
ناسیونال
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio António Coimbra da Mota ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 22:30
اشتوریل
1 1
بلننسس
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
1
بلننسس
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 00:45
ویتوریا گیمارش
1 1
چاوس
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 00:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
1
چاوس
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio da Capital do Móvel ۱۵ آذر ۱۳۹۵ 00:30
پاکوش فریرا
2 1
بوآویستا
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
1
بوآویستا
| Estádio da Capital do Móvel
هفته 13
Estádio do Bonfim ۱۹ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا ستوبال
2 0
اشتوریل
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
0
اشتوریل
| Estádio do Bonfim
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:15
بلننسس
1 0
ماریتیمو
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:15
بلننسس
1
0
ماریتیمو
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
2 1
موریرنزه
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:45
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
2
1
موریرنزه
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio do Bessa Século XXI ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بوآویستا
1 2
ویتوریا گیمارش
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio Marcolino de Castro ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
0 4
پورتو
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
4
پورتو
| Estádio Marcolino de Castro
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
3 2
توندلا
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
3
2
توندلا
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
2 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio Municipal de Braga ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 00:45
براگا
3 0
پاکوش فریرا
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 00:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
0
پاکوش فریرا
| Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal de Arouca ۲۲ آذر ۱۳۹۵ 00:30
آروکا
0 2
ریوآوه
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
0
2
ریوآوه
| Estádio Municipal de Arouca
هفته 14
Estádio da Capital do Móvel ۲۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
1 0
بلننسس
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
0
بلننسس
| Estádio da Capital do Móvel
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:45
موریرنزه
1 4
آروکا
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
4
آروکا
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio António Coimbra da Mota ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
اشتوریل
0 1
بنفیکا
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
1
بنفیکا
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
2 1
ناسیونال
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
1
ناسیونال
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio João Cardoso ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1 1
بوآویستا
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
1
بوآویستا
| Estádio João Cardoso
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 22:30
ویتوریا گیمارش
3 1
ویتوریا ستوبال
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio José Alvalade ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
0 1
براگا
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 00:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
0
1
براگا
| Estádio José Alvalade
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ماریتیمو
2 0
فیرنزه
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ماریتیمو
2
0
فیرنزه
Estádio Do Dragão ۲۹ آذر ۱۳۹۵ 00:30
پورتو
2 1
چاوس
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Do Dragão
پورتو
2
1
چاوس
| Estádio Do Dragão
هفته 15
Estádio Do Dragão ۲۵ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
2 1
ماریتیمو
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
2
1
ماریتیمو
| Estádio Do Dragão
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
2 0
ریوآوه
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
0
ریوآوه
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۲ دی ۱۳۹۵ 21:30
ناسیونال
0 2
بوآویستا
۲ دی ۱۳۹۵ 21:30
ناسیونال
0
2
بوآویستا
Estádio Marcolino de Castro ۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
فیرنزه
2 0
پاکوش فریرا
۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
0
پاکوش فریرا
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio Municipal de Braga ۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
براگا
2 1
موریرنزه
۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
موریرنزه
| Estádio Municipal de Braga
۲ دی ۱۳۹۵ 01:30
بلننسس
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۲ دی ۱۳۹۵ 01:30
بلننسس
0
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲ دی ۱۳۹۵ 01:30
چاوس
1 0
اشتوریل
۲ دی ۱۳۹۵ 01:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
0
اشتوریل
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio do Bonfim ۳ دی ۱۳۹۵ 23:30
ویتوریا ستوبال
3 0
توندلا
۳ دی ۱۳۹۵ 23:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
3
0
توندلا
| Estádio do Bonfim
Estádio Municipal de Arouca ۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
آروکا
0 1
ویتوریا گیمارش
۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
0
1
ویتوریا گیمارش
| Estádio Municipal de Arouca
هفته 16
۱۸ دی ۱۳۹۵ 16:15
ناسیونال
0 0
براگا
۱۸ دی ۱۳۹۵ 16:15
ناسیونال
0
0
براگا
Estádio António Coimbra da Mota ۱۸ دی ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
0 1
ماریتیمو
۱۸ دی ۱۳۹۵ 20:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
1
ماریتیمو
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۸ دی ۱۳۹۵ 22:45
ویتوریا گیمارش
0 2
بنفیکا
۱۸ دی ۱۳۹۵ 22:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
2
بنفیکا
| Estádio Dom Afonso Henriques
Estádio da Capital do Móvel ۱۸ دی ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0 0
پورتو
۱۸ دی ۱۳۹۵ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
0
پورتو
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
2 2
چاوس
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
2
چاوس
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
Estádio João Cardoso ۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1 2
آروکا
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
آروکا
| Estádio João Cardoso
Estádio do Bessa Século XXI ۱۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
بوآویستا
1 0
ویتوریا ستوبال
۱۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
0
ویتوریا ستوبال
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio José Alvalade ۱۹ دی ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2 1
فیرنزه
۱۹ دی ۱۳۹۵ 00:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
1
فیرنزه
| Estádio José Alvalade
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۰ دی ۱۳۹۵ 00:30
موریرنزه
1 0
بلننسس
۲۰ دی ۱۳۹۵ 00:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
0
بلننسس
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
هفته 17
Estádio Municipal de Arouca ۲۴ دی ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
2 1
اشتوریل
۲۴ دی ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
2
1
اشتوریل
| Estádio Municipal de Arouca
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
3 3
بوآویستا
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
3
بوآویستا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio do Bonfim ۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
1 0
ناسیونال
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
0
ناسیونال
| Estádio do Bonfim
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
2 2
اسپورتینگ لیسبون
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:45
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
2
2
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio Marcolino de Castro ۲۵ دی ۱۳۹۵ 01:00
فیرنزه
0 0
ویتوریا گیمارش
۲۵ دی ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio Marcolino de Castro
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
ماریتیمو
3 1
پاکوش فریرا
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
ماریتیمو
3
1
پاکوش فریرا
Estádio Do Dragão ۲۶ دی ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
3 0
موریرنزه
۲۶ دی ۱۳۹۵ 22:30
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
موریرنزه
| Estádio Do Dragão
۲۶ دی ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
1 0
ریوآوه
۲۶ دی ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
1
0
ریوآوه
Estádio Municipal de Braga ۲۷ دی ۱۳۹۵ 00:30
براگا
2 0
توندلا
۲۷ دی ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
0
توندلا
| Estádio Municipal de Braga
هفته 18
Estádio da Capital do Móvel ۱ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0 2
موریرنزه
۱ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
2
موریرنزه
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio Do Dragão ۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
پورتو
4 2
ریوآوه
۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Do Dragão
پورتو
4
2
ریوآوه
| Estádio Do Dragão
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
ماریتیمو
2 2
اسپورتینگ لیسبون
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
ماریتیمو
2
2
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal de Arouca ۲ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
1 2
بوآویستا
۲ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
2
بوآویستا
| Estádio Municipal de Arouca
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
4 0
توندلا
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
4
0
توندلا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio Marcolino de Castro ۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
1 0
اشتوریل
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
0
اشتوریل
| Estádio Marcolino de Castro
۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1 2
ویتوریا ستوبال
۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1
2
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal de Braga ۳ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
براگا
1 2
ویتوریا گیمارش
۳ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
2
ویتوریا گیمارش
| Estádio Municipal de Braga
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۴ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
چاوس
2 0
ناسیونال
۴ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
2
0
ناسیونال
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
هفته 19
Estádio do Bessa Século XXI ۸ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
بوآویستا
0 1
بلننسس
۸ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
1
بلننسس
| Estádio do Bessa Século XXI
Estádio João Cardoso ۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
توندلا
2 0
چاوس
۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
Estádio João Cardoso
توندلا
2
0
چاوس
| Estádio João Cardoso
Estádio Dom Afonso Henriques ۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا گیمارش
0 0
ماریتیمو
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
0
ماریتیمو
| Estádio Dom Afonso Henriques
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1 1
آروکا
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1
1
آروکا
Estádio António Coimbra da Mota ۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
1 2
پورتو
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
2
پورتو
| Estádio António Coimbra da Mota
Estádio José Alvalade ۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
4 2
پاکوش فریرا
۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
4
2
پاکوش فریرا
| Estádio José Alvalade
Estádio do Bonfim ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
ویتوریا ستوبال
1 0
بنفیکا
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
0
بنفیکا
| Estádio do Bonfim
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
موریرنزه
1 1
فیرنزه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
فیرنزه
| Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
ریوآوه
1 0
براگا
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
براگا
| Estádio do Rio Ave Futebol Clube
هفته 20
Estádio da Capital do Móvel ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
2 0
ویتوریا گیمارش
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
0
ویتوریا گیمارش
| Estádio da Capital do Móvel
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
چاوس
0 0
بوآویستا
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
0
بوآویستا
| Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
Estádio Do Dragão ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
2 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
2
1
اسپورتینگ لیسبون
| Estádio Do Dragão
Estádio Municipal de Arouca ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
2 1
ویتوریا ستوبال
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
2
1
ویتوریا ستوبال
| Estádio Municipal de Arouca
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3 0
ناسیونال
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
ناسیونال
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
0 0
توندلا
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
0
0
توندلا
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
ماریتیمو
1 0
موریرنزه
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
ماریتیمو
1
0
موریرنزه
Estádio Marcolino de Castro ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
فیرنزه
2 1
ریوآوه
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
1
ریوآوه
| Estádio Marcolino de Castro
Estádio Municipal de Braga ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
براگا
1 1
اشتوریل
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
1
اشتوریل
| Estádio Municipal de Braga
هفته 21
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
بنفیکا
3 0
آروکا
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
آروکا
| Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
Estádio João Cardoso ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
توندلا
0 1
فیرنزه
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
فیرنزه
| Estádio João Cardoso
Estádio do Bonfim ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
0 0
چاوس
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
چاوس
| Estádio do Bonfim