پریمیرا لیگا پرتغال

2016-2017
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۳ مرداد ۱۳۹۵
ریوآوه
1 3
پورتو
۲۳ مرداد ۱۳۹۵
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
3
پورتو
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1 1
پاکوش فریرا
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
پاکوش فریرا
Estádio José Alvalade ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
2 0
ماریتیمو
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
ماریتیمو
Estádio João Cardoso ۲۴ مرداد ۱۳۹۵
توندلا
0 2
بنفیکا
۲۴ مرداد ۱۳۹۵
Estádio João Cardoso
توندلا
0
2
بنفیکا
Estádio do Bessa Século XXI ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
2 0
آروکا
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
0
آروکا
Estádio do Bonfim ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
ویتوریا ستوبال
2 0
بلننسس
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
0
بلننسس
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
ویتوریا گیمارش
0 1
براگا
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
1
براگا
Estádio António Coimbra da Mota ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
اشتوریل
0 2
فیرنزه
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
فیرنزه
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ناسیونال
0 1
چاوس
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ناسیونال
0
1
چاوس
هفته 2
۳۰ مرداد ۱۳۹۵
بلننسس
0 0
بوآویستا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵
بلننسس
0
0
بوآویستا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 15:15
ماریتیمو
0 2
ویتوریا گیمارش
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 15:15
ماریتیمو
0
2
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
چاوس
1 1
توندلا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
1
توندلا
Estádio da Capital do Móvel ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
پاکوش فریرا
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:45
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Do Dragão ۳۱ مرداد ۱۳۹۵
پورتو
1 0
اشتوریل
۳۱ مرداد ۱۳۹۵
Estádio Do Dragão
پورتو
1
0
اشتوریل
Estádio Marcolino de Castro ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
0 3
موریرنزه
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
3
موریرنزه
Estádio Municipal de Arouca ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
آروکا
2 0
ناسیونال
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
2
0
ناسیونال
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
بنفیکا
1 1
ویتوریا ستوبال
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 23:45
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
1
1
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal de Braga ۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
براگا
1 1
ریوآوه
۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
1
ریوآوه
هفته 3
Estádio Dom Afonso Henriques ۶ شهریور ۱۳۹۵
ویتوریا گیمارش
5 3
پاکوش فریرا
۶ شهریور ۱۳۹۵
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
5
3
پاکوش فریرا
Estádio João Cardoso ۶ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
0 1
بلننسس
۶ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
بلننسس
Estádio António Coimbra da Mota ۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
اشتوریل
1 3
براگا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
3
براگا
۷ شهریور ۱۳۹۵
ناسیونال
1 3
بنفیکا
۷ شهریور ۱۳۹۵
ناسیونال
1
3
بنفیکا
Estádio do Bessa Século XXI ۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
2 2
چاوس
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
2
چاوس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
0 1
ماریتیمو
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
1
ماریتیمو
Estádio José Alvalade ۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
اسپورتینگ لیسبون
2 1
پورتو
۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
1
پورتو
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
ریوآوه
1 0
فیرنزه
۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
فیرنزه
Estádio do Bonfim ۸ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
ویتوریا ستوبال
2 0
آروکا
۸ شهریور ۱۳۹۵ 00:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
0
آروکا
هفته 4
Estádio Municipal de Arouca ۲۰ شهریور ۱۳۹۵
آروکا
1 2
بنفیکا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
2
بنفیکا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بلننسس
2 1
ناسیونال
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بلننسس
2
1
ناسیونال
Estádio José Alvalade ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
3 0
موریرنزه
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
3
0
موریرنزه
Estádio Do Dragão ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
پورتو
3 0
ویتوریا گیمارش
۲۱ شهریور ۱۳۹۵
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
ویتوریا گیمارش
Estádio da Capital do Móvel ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:15
پاکوش فریرا
0 0
اشتوریل
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:15
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
0
اشتوریل
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
0 1
ریوآوه
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
0
1
ریوآوه
Estádio Municipal de Braga ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
براگا
3 0
بوآویستا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
0
بوآویستا
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
چاوس
0 0
ویتوریا ستوبال
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
0
ویتوریا ستوبال
Estádio Marcolino de Castro ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
فیرنزه
2 1
توندلا
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
1
توندلا
هفته 5
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
ناسیونال
2 0
ماریتیمو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
ناسیونال
2
0
ماریتیمو
Estádio António Coimbra da Mota ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
اشتوریل
2 0
موریرنزه
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
0
موریرنزه
Estádio do Bonfim ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا ستوبال
1 4
پاکوش فریرا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
4
پاکوش فریرا
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
ویتوریا گیمارش
1 1
بلننسس
۲۸ شهریور ۱۳۹۵
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
1
بلننسس
Estádio Municipal de Arouca ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
آروکا
0 1
چاوس
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
0
1
چاوس
Estádio do Bessa Século XXI ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
بوآویستا
1 2
فیرنزه
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
2
فیرنزه
Estádio João Cardoso ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
توندلا
0 0
پورتو
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Estádio João Cardoso
توندلا
0
0
پورتو
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
ریوآوه
3 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:45
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
3
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
بنفیکا
3 1
براگا
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
1
براگا
هفته 6
Estádio Do Dragão ۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
3 1
بوآویستا
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio Do Dragão
پورتو
3
1
بوآویستا
Estádio José Alvalade ۳ مهر ۱۳۹۵ 00:30
اسپورتینگ لیسبون
4 2
اشتوریل
۳ مهر ۱۳۹۵ 00:30
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
4
2
اشتوریل
Estádio Marcolino de Castro ۳ مهر ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
0 3
ناسیونال
۳ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
3
ناسیونال
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۳ مهر ۱۳۹۵ 21:45
چاوس
0 2
بنفیکا
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:45
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
2
بنفیکا
Estádio Municipal de Braga ۴ مهر ۱۳۹۵
براگا
2 1
ویتوریا ستوبال
۴ مهر ۱۳۹۵
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
ویتوریا ستوبال
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
2 0
توندلا
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ماریتیمو
2
0
توندلا
Estádio da Capital do Móvel ۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
پاکوش فریرا
2 1
ریوآوه
۴ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
1
ریوآوه
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۴ مهر ۱۳۹۵ 23:45
موریرنزه
0 1
ویتوریا گیمارش
۴ مهر ۱۳۹۵ 23:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
0
1
ویتوریا گیمارش
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:30
بلننسس
1 1
آروکا
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:30
بلننسس
1
1
آروکا
هفته 7
Estádio João Cardoso ۱۰ مهر ۱۳۹۵
توندلا
2 1
پاکوش فریرا
۱۰ مهر ۱۳۹۵
Estádio João Cardoso
توندلا
2
1
پاکوش فریرا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:15
ریوآوه
1 2
اشتوریل
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:15
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
2
اشتوریل
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 19:30
چاوس
3 1
بلننسس
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
3
1
بلننسس
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا گیمارش
3 3
اسپورتینگ لیسبون
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
3
اسپورتینگ لیسبون
۱۱ مهر ۱۳۹۵
ناسیونال
0 4
پورتو
۱۱ مهر ۱۳۹۵
ناسیونال
0
4
پورتو
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
بنفیکا
4 0
فیرنزه
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
4
0
فیرنزه
Estádio do Bonfim ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
ویتوریا ستوبال
0 1
ماریتیمو
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
1
ماریتیمو
Estádio do Bessa Século XXI ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 21:30
بوآویستا
2 0
موریرنزه
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
2
0
موریرنزه
Estádio Municipal de Arouca ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 23:45
آروکا
1 1
براگا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 23:45
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
1
براگا
هفته 8
Estádio da Capital do Móvel ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
پاکوش فریرا
1 1
ناسیونال
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
1
ناسیونال
۱ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ماریتیمو
1 1
بوآویستا
۱ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ماریتیمو
1
1
بوآویستا
Estádio Marcolino de Castro ۱ آبان ۱۳۹۵ 19:30
فیرنزه
1 1
ویتوریا ستوبال
۱ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
1
ویتوریا ستوبال
Estádio José Alvalade ۱ آبان ۱۳۹۵ 21:45
اسپورتینگ لیسبون
1 1
توندلا
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
1
توندلا
Estádio Do Dragão ۲ آبان ۱۳۹۵
پورتو
3 0
آروکا
۲ آبان ۱۳۹۵
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
آروکا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
موریرنزه
1 1
ریوآوه
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
ریوآوه
Estádio António Coimbra da Mota ۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اشتوریل
0 2
ویتوریا گیمارش
۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
2
ویتوریا گیمارش
۲ آبان ۱۳۹۵ 23:45
بلننسس
0 2
بنفیکا
۲ آبان ۱۳۹۵ 23:45
بلننسس
0
2
بنفیکا
Estádio Municipal de Braga ۳ آبان ۱۳۹۵ 23:30
براگا
1 0
چاوس
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
0
چاوس
هفته 9
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3 0
پاکوش فریرا
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
پاکوش فریرا
۸ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ناسیونال
0 0
اسپورتینگ لیسبون
۸ آبان ۱۳۹۵ 00:30
ناسیونال
0
0
اسپورتینگ لیسبون
Estádio João Cardoso ۸ آبان ۱۳۹۵ 19:30
توندلا
1 2
موریرنزه
۸ آبان ۱۳۹۵ 19:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
موریرنزه
Estádio do Bonfim ۸ آبان ۱۳۹۵ 21:45
ویتوریا ستوبال
0 0
پورتو
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:45
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
پورتو
Estádio do Bessa Século XXI ۹ آبان ۱۳۹۵
بوآویستا
0 0
اشتوریل
۹ آبان ۱۳۹۵
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
0
اشتوریل
Estádio Municipal de Arouca ۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
1 0
ماریتیمو
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
0
ماریتیمو
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
ریوآوه
0 3
ویتوریا گیمارش
۹ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
0
3
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Braga ۱۰ آبان ۱۳۹۵ 00:45
براگا
2 1
بلننسس
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 00:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
بلننسس
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۱ آبان ۱۳۹۵ 00:30
چاوس
1 1
فیرنزه
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
1
فیرنزه
هفته 10
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا گیمارش
2 1
ناسیونال
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
2
1
ناسیونال
Estádio António Coimbra da Mota ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
2 0
توندلا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
0
توندلا
Estádio da Capital do Móvel ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
پاکوش فریرا
1 1
چاوس
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
1
چاوس
Estádio Marcolino de Castro ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:45
فیرنزه
0 1
بلننسس
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:45
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
1
بلننسس
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ریوآوه
1 2
بوآویستا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
2
بوآویستا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
1 2
ویتوریا ستوبال
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
2
ویتوریا ستوبال
Estádio Do Dragão ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
1 1
بنفیکا
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Estádio Do Dragão
پورتو
1
1
بنفیکا
Estádio José Alvalade ۱۷ آبان ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
3 0
آروکا
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 00:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
3
0
آروکا
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
1 0
براگا
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
1
0
براگا
هفته 11
Estádio do Bonfim ۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا ستوبال
0 1
ریوآوه
۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
1
ریوآوه
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۶ آذر ۱۳۹۵ 16:15
چاوس
0 0
ماریتیمو
۶ آذر ۱۳۹۵ 16:15
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
0
ماریتیمو
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
0 1
اشتوریل
۶ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
0
1
اشتوریل
Estádio do Bessa Século XXI ۶ آذر ۱۳۹۵ 22:45
بوآویستا
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
1
اسپورتینگ لیسبون
۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بلننسس
0 0
پورتو
۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بلننسس
0
0
پورتو
Estádio Municipal de Arouca ۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
1 0
پاکوش فریرا
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
0
پاکوش فریرا
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3 0
موریرنزه
۷ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
موریرنزه
Estádio João Cardoso ۸ آذر ۱۳۹۵ 00:45
توندلا
2 1
ویتوریا گیمارش
۸ آذر ۱۳۹۵ 00:45
Estádio João Cardoso
توندلا
2
1
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Braga ۹ آذر ۱۳۹۵ 00:30
براگا
6 2
فیرنزه
۹ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
6
2
فیرنزه
هفته 12
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
2 1
بنفیکا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ماریتیمو
2
1
بنفیکا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
3 1
توندلا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
3
1
توندلا
Estádio José Alvalade ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:45
اسپورتینگ لیسبون
2 0
ویتوریا ستوبال
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
0
ویتوریا ستوبال
Estádio Do Dragão ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
1 0
براگا
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
1
0
براگا
Estádio Marcolino de Castro ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
0 2
آروکا
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
2
آروکا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
3 1
ناسیونال
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
3
1
ناسیونال
Estádio António Coimbra da Mota ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 22:30
اشتوریل
1 1
بلننسس
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
1
بلننسس
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۵ آذر ۱۳۹۵ 00:45
ویتوریا گیمارش
1 1
چاوس
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 00:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
1
1
چاوس
Estádio da Capital do Móvel ۱۶ آذر ۱۳۹۵ 00:30
پاکوش فریرا
2 1
بوآویستا
۱۶ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
1
بوآویستا
هفته 13
Estádio do Bonfim ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا ستوبال
2 0
اشتوریل
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
2
0
اشتوریل
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:15
بلننسس
1 0
ماریتیمو
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:15
بلننسس
1
0
ماریتیمو
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
2 1
موریرنزه
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:45
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
2
1
موریرنزه
Estádio do Bessa Século XXI ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 01:00
بوآویستا
1 2
ویتوریا گیمارش
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
2
ویتوریا گیمارش
Estádio Marcolino de Castro ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
0 4
پورتو
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
4
پورتو
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
3 2
توندلا
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
3
2
توندلا
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
2 1
اسپورتینگ لیسبون
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal de Braga ۲۲ آذر ۱۳۹۵ 00:45
براگا
3 0
پاکوش فریرا
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 00:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
3
0
پاکوش فریرا
Estádio Municipal de Arouca ۲۳ آذر ۱۳۹۵ 00:30
آروکا
0 2
ریوآوه
۲۳ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
0
2
ریوآوه
هفته 14
Estádio da Capital do Móvel ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
1 0
بلننسس
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
1
0
بلننسس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:45
موریرنزه
1 4
آروکا
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:45
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
4
آروکا
Estádio António Coimbra da Mota ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 01:00
اشتوریل
0 1
بنفیکا
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
1
بنفیکا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
2 1
ناسیونال
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
1
ناسیونال
Estádio João Cardoso ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1 1
بوآویستا
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
1
بوآویستا
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 22:30
ویتوریا گیمارش
3 1
ویتوریا ستوبال
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
3
1
ویتوریا ستوبال
Estádio José Alvalade ۲۹ آذر ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
0 1
براگا
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 00:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
0
1
براگا
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ماریتیمو
2 0
فیرنزه
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ماریتیمو
2
0
فیرنزه
Estádio Do Dragão ۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
پورتو
2 1
چاوس
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Do Dragão
پورتو
2
1
چاوس
هفته 15
Estádio Do Dragão ۲۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
2 1
ماریتیمو
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
2
1
ماریتیمو
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
2 0
ریوآوه
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
2
0
ریوآوه
۲ دی ۱۳۹۵ 21:30
ناسیونال
0 2
بوآویستا
۲ دی ۱۳۹۵ 21:30
ناسیونال
0
2
بوآویستا
Estádio Marcolino de Castro ۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
فیرنزه
2 0
پاکوش فریرا
۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
0
پاکوش فریرا
Estádio Municipal de Braga ۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
براگا
2 1
موریرنزه
۲ دی ۱۳۹۵ 23:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
1
موریرنزه
۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
بلننسس
0 1
اسپورتینگ لیسبون
۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
بلننسس
0
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
چاوس
1 0
اشتوریل
۳ دی ۱۳۹۵ 01:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
1
0
اشتوریل
Estádio do Bonfim ۳ دی ۱۳۹۵ 23:30
ویتوریا ستوبال
3 0
توندلا
۳ دی ۱۳۹۵ 23:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
3
0
توندلا
Estádio Municipal de Arouca ۴ دی ۱۳۹۵ 01:30
آروکا
0 1
ویتوریا گیمارش
۴ دی ۱۳۹۵ 01:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
0
1
ویتوریا گیمارش
هفته 16
۱۸ دی ۱۳۹۵ 16:15
ناسیونال
0 0
براگا
۱۸ دی ۱۳۹۵ 16:15
ناسیونال
0
0
براگا
Estádio António Coimbra da Mota ۱۸ دی ۱۳۹۵ 20:30
اشتوریل
0 1
ماریتیمو
۱۸ دی ۱۳۹۵ 20:30
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
0
1
ماریتیمو
Estádio Dom Afonso Henriques ۱۸ دی ۱۳۹۵ 22:45
ویتوریا گیمارش
0 2
بنفیکا
۱۸ دی ۱۳۹۵ 22:45
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
2
بنفیکا
Estádio da Capital do Móvel ۱۹ دی ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0 0
پورتو
۱۹ دی ۱۳۹۵ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
0
پورتو
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
ریوآوه
2 2
چاوس
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
2
2
چاوس
Estádio João Cardoso ۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
توندلا
1 2
آروکا
۱۹ دی ۱۳۹۵ 20:30
Estádio João Cardoso
توندلا
1
2
آروکا
Estádio do Bessa Século XXI ۱۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
بوآویستا
1 0
ویتوریا ستوبال
۱۹ دی ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
0
ویتوریا ستوبال
Estádio José Alvalade ۲۰ دی ۱۳۹۵ 00:45
اسپورتینگ لیسبون
2 1
فیرنزه
۲۰ دی ۱۳۹۵ 00:45
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
2
1
فیرنزه
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۱ دی ۱۳۹۵ 00:30
موریرنزه
1 0
بلننسس
۲۱ دی ۱۳۹۵ 00:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
0
بلننسس
هفته 17
Estádio Municipal de Arouca ۲۵ دی ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
2 1
اشتوریل
۲۵ دی ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
2
1
اشتوریل
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
3 3
بوآویستا
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
3
بوآویستا
Estádio do Bonfim ۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
1 0
ناسیونال
۲۵ دی ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
0
ناسیونال
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:45
چاوس
2 2
اسپورتینگ لیسبون
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:45
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
2
2
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Marcolino de Castro ۲۶ دی ۱۳۹۵ 01:00
فیرنزه
0 0
ویتوریا گیمارش
۲۶ دی ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
0
ویتوریا گیمارش
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
ماریتیمو
3 1
پاکوش فریرا
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:30
ماریتیمو
3
1
پاکوش فریرا
Estádio Do Dragão ۲۶ دی ۱۳۹۵ 22:30
پورتو
3 0
موریرنزه
۲۶ دی ۱۳۹۵ 22:30
Estádio Do Dragão
پورتو
3
0
موریرنزه
۲۷ دی ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
1 0
ریوآوه
۲۷ دی ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
1
0
ریوآوه
Estádio Municipal de Braga ۲۸ دی ۱۳۹۵ 00:30
براگا
2 0
توندلا
۲۸ دی ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
2
0
توندلا
هفته 18
Estádio da Capital do Móvel ۲ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
0 2
موریرنزه
۲ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
0
2
موریرنزه
Estádio Do Dragão ۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
پورتو
4 2
ریوآوه
۲ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Do Dragão
پورتو
4
2
ریوآوه
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
ماریتیمو
2 2
اسپورتینگ لیسبون
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
ماریتیمو
2
2
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal de Arouca ۳ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
آروکا
1 2
بوآویستا
۳ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
1
2
بوآویستا
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
بنفیکا
4 0
توندلا
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
4
0
توندلا
Estádio Marcolino de Castro ۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
فیرنزه
1 0
اشتوریل
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
1
0
اشتوریل
۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1 2
ویتوریا ستوبال
۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1
2
ویتوریا ستوبال
Estádio Municipal de Braga ۴ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
براگا
1 2
ویتوریا گیمارش
۴ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
2
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
چاوس
2 0
ناسیونال
۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
2
0
ناسیونال
هفته 19
Estádio do Bessa Século XXI ۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
بوآویستا
0 1
بلننسس
۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
0
1
بلننسس
Estádio João Cardoso ۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
توندلا
2 0
چاوس
۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
Estádio João Cardoso
توندلا
2
0
چاوس
Estádio Dom Afonso Henriques ۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا گیمارش
0 0
ماریتیمو
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
0
ماریتیمو
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1 1
آروکا
۹ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1
1
آروکا
Estádio António Coimbra da Mota ۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
1 2
پورتو
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
1
2
پورتو
Estádio José Alvalade ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
4 2
پاکوش فریرا
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
4
2
پاکوش فریرا
Estádio do Bonfim ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
ویتوریا ستوبال
1 0
بنفیکا
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
1
0
بنفیکا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
موریرنزه
1 1
فیرنزه
۱۴ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
فیرنزه
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
ریوآوه
1 0
براگا
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
1
0
براگا
هفته 20
Estádio da Capital do Móvel ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پاکوش فریرا
2 0
ویتوریا گیمارش
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
0
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
چاوس
0 0
بوآویستا
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
0
0
بوآویستا
Estádio Do Dragão ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
2 1
اسپورتینگ لیسبون
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
2
1
اسپورتینگ لیسبون
Estádio Municipal de Arouca ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
آروکا
2 1
ویتوریا ستوبال
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Municipal de Arouca
آروکا
2
1
ویتوریا ستوبال
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
بنفیکا
3 0
ناسیونال
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
ناسیونال
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
0 0
توندلا
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بلننسس
0
0
توندلا
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
ماریتیمو
1 0
موریرنزه
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
ماریتیمو
1
0
موریرنزه
Estádio Marcolino de Castro ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
فیرنزه
2 1
ریوآوه
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
2
1
ریوآوه
Estádio Municipal de Braga ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
براگا
1 1
اشتوریل
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 01:30
Estádio Municipal de Braga
براگا
1
1
اشتوریل
هفته 21
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz) ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
بنفیکا
3 0
آروکا
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz)
بنفیکا
3
0
آروکا
Estádio João Cardoso ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
توندلا
0 1
فیرنزه
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:15
Estádio João Cardoso
توندلا
0
1
فیرنزه
Estádio do Bonfim ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ویتوریا ستوبال
0 0
چاوس
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio do Bonfim
ویتوریا ستوبال
0
0
چاوس
Estádio António Coimbra da Mota ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
اشتوریل
2 1
پاکوش فریرا
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
Estádio António Coimbra da Mota
اشتوریل
2
1
پاکوش فریرا
Estádio Dom Afonso Henriques ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
ویتوریا گیمارش
0 2
پورتو
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Dom Afonso Henriques
ویتوریا گیمارش
0
2
پورتو
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1 1
بلننسس
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
ناسیونال
1
1
بلننسس
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
موریرنزه
2 3
اسپورتینگ لیسبون
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 22:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
2
3
اسپورتینگ لیسبون
Estádio do Bessa Século XXI ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
بوآویستا
1 1
براگا
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:45
Estádio do Bessa Século XXI
بوآویستا
1
1
براگا
Estádio do Rio Ave Futebol Clube ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
ریوآوه
0 0
ماریتیمو
۲۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
Estádio do Rio Ave Futebol Clube
ریوآوه
0
0
ماریتیمو
هفته 22
Estádio Do Dragão ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
پورتو
4 0
توندلا
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 01:00
Estádio Do Dragão
پورتو
4
0
توندلا
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
چاوس
2 0
آروکا
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira
چاوس
2
0
آروکا
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
موریرنزه
1 1
اشتوریل
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:30
Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas
موریرنزه
1
1
اشتوریل
Estádio Marcolino de Castro ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
فیرنزه
0 1
بوآویستا
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:45
Estádio Marcolino de Castro
فیرنزه
0
1
بوآویستا
Estádio José Alvalade ۱ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
اسپورتینگ لیسبون
1 0
ریوآوه
۱ اسفند ۱۳۹۵ 01:00
Estádio José Alvalade
اسپورتینگ لیسبون
1
0
ریوآوه
Estádio da Capital do Móvel ۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
پاکوش فریرا
2 1
ویتوریا ستوبال
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:30
Estádio da Capital do Móvel
پاکوش فریرا
2
1
ویتوریا ستوبال
۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1 1
ویتوریا گیمارش
۱ اسفند ۱۳۹۵ 22:30
بلننسس
1
1
ویتوریا گیمارش
Estádio Municipal de Braga ۲ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
براگا
0 1
بنفیکا
۲ اسفند ۱۳۹۵ 00:45
Estádio Municipal de Braga
براگا
0
1
بنفیکا