یکشنبه, فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

پریمیرلیگ انگلستان

2018-2019
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
منچستریونایتد
2
2 1
لستر
1
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 15:00
نیوکاسل
1
1 2
تاتنهام
2
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
بورنموث
2
2 0
Cardiff
0
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
Fulham
0
0 2
کریستال پالاس
2
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
Huddersfield
0
0 3
چلسی
3
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
واتفورد
2
2 0
برایتون
0
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 20:00
ولوز
2
2 2
اورتون
2
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
لیورپول
4
4 0
وستهام
0
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
ساوتهمپتون
0
0 0
برنلی
0
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
آرسنال
0
0 2
منچسترسیتی
2
هفته 2
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 15:00
Cardiff
0
0 0
نیوکاسل
0
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
اورتون
2
2 1
ساوتهمپتون
1
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
لستر
2
2 0
ولوز
0
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
تاتنهام
3
3 1
Fulham
1
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 17:30
وستهام
1
1 2
بورنموث
2
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 20:00
چلسی
3
3 2
آرسنال
2
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
برنلی
1
1 3
واتفورد
3
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
منچسترسیتی
6
6 1
Huddersfield
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
برایتون
3
3 2
منچستریونایتد
2
۲۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
کریستال پالاس
0
0 2
لیورپول
2
هفته 3
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:00
ولوز
1
1 1
منچسترسیتی
1
۳ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
آرسنال
3
3 1
وستهام
1
۳ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
بورنموث
2
2 2
اورتون
2
۳ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Huddersfield
0
0 0
Cardiff
0
۳ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
ساوتهمپتون
1
1 2
لستر
2
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
لیورپول
1
1 0
برایتون
0
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
واتفورد
2
2 1
کریستال پالاس
1
۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
Fulham
4
4 2
برنلی
2
۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نیوکاسل
1
1 2
چلسی
2
۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
منچستریونایتد
0
0 3
تاتنهام
3
هفته 4
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:00
لستر
1
1 2
لیورپول
2
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
برایتون
2
2 2
Fulham
2
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
چلسی
2
2 0
بورنموث
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
کریستال پالاس
0
0 2
ساوتهمپتون
2
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
اورتون
1
1 1
Huddersfield
1
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
وستهام
0
0 1
ولوز
1
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
منچسترسیتی
2
2 1
نیوکاسل
1
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
Cardiff
2
2 3
آرسنال
3
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
برنلی
0
0 2
منچستریونایتد
2
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
واتفورد
2
2 1
تاتنهام
1
هفته 5
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:00
تاتنهام
1
1 2
لیورپول
2
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
بورنموث
4
4 2
لستر
2
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
چلسی
4
4 1
Cardiff
1
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Huddersfield
0
0 1
کریستال پالاس
1
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
منچسترسیتی
3
3 0
Fulham
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
نیوکاسل
1
1 2
آرسنال
2
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
واتفورد
1
1 2
منچستریونایتد
2
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
ولوز
1
1 0
برنلی
0
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
اورتون
1
1 3
وستهام
3
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
ساوتهمپتون
2
2 2
برایتون
2
هفته 6
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:00
Fulham
1
1 1
واتفورد
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
برنلی
4
4 0
بورنموث
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
Cardiff
0
0 5
منچسترسیتی
5
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
کریستال پالاس
0
0 0
نیوکاسل
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لستر
3
3 1
Huddersfield
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
لیورپول
3
3 0
ساوتهمپتون
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:30
منچستریونایتد
1
1 1
ولوز
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:00
برایتون
1
1 2
تاتنهام
2
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
وستهام
0
0 0
چلسی
0
۱ مهر ۱۳۹۷ 18:30
آرسنال
2
2 0
اورتون
0
هفته 7
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:00
وستهام
3
3 1
منچستریونایتد
1
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
آرسنال
2
2 0
واتفورد
0
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
اورتون
3
3 0
Fulham
0
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Huddersfield
0
0 2
تاتنهام
2
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
منچسترسیتی
2
2 0
برایتون
0
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
نیوکاسل
0
0 2
لستر
2
۷ مهر ۱۳۹۷ 17:30
ولوز
2
2 0
ساوتهمپتون
0
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:00
چلسی
1
1 1
لیورپول
1
۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
Cardiff
1
1 2
برنلی
2
۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
بورنموث
2
2 1
کریستال پالاس
1
هفته 8
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
برایتون
1
1 0
وستهام
0
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
برنلی
1
1 1
Huddersfield
1
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
کریستال پالاس
0
0 1
ولوز
1
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
لستر
1
1 2
اورتون
2
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
تاتنهام
1
1 0
Cardiff
0
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 17:30
واتفورد
0
0 4
بورنموث
4
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:00
منچستریونایتد
3
3 2
نیوکاسل
2
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 14:30
Fulham
1
1 5
آرسنال
5
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:45
ساوتهمپتون
0
0 3
چلسی
3
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 19:00
لیورپول
0
0 0
منچسترسیتی
0
هفته 9
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:00
چلسی
2
2 2
منچستریونایتد
2
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
بورنموث
0
0 0
ساوتهمپتون
0
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
Cardiff
4
4 2
Fulham
2
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
منچسترسیتی
5
5 0
برنلی
0
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
نیوکاسل
0
0 1
برایتون
1
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
وستهام
0
0 1
تاتنهام
1
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 17:30
ولوز
0
0 2
واتفورد
2
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:00
Huddersfield
0
0 1
لیورپول
1
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 18:30
اورتون
2
2 0
کریستال پالاس
0
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آرسنال
3
3 1
لستر
1
هفته 10
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
برایتون
1
1 0
ولوز
0
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
Fulham
0
0 3
بورنموث
3
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
لیورپول
4
4 1
Cardiff
1
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
ساوتهمپتون
0
0 0
نیوکاسل
0
۵ آبان ۱۳۹۷ 17:30
واتفورد
3
3 0
Huddersfield
0
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:00
لستر
1
1 1
وستهام
1
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
برنلی
0
0 4
چلسی
4
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
کریستال پالاس
2
2 2
آرسنال
2
۶ آبان ۱۳۹۷ 19:30
منچستریونایتد
2
2 1
اورتون
1
۷ آبان ۱۳۹۷ 23:30
تاتنهام
0
0 1
منچسترسیتی
1
هفته 11
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:00
بورنموث
1
1 2
منچستریونایتد
2
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Cardiff
0
0 1
لستر
1
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
اورتون
3
3 1
برایتون
1
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
نیوکاسل
1
1 0
واتفورد
0
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 18:30
وستهام
4
4 2
برنلی
2
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:00
آرسنال
1
1 1
لیورپول
1
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 23:15
ولوز
2
2 3
تاتنهام
3
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:30
منچسترسیتی
6
6 1
ساوتهمپتون
1
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 19:30
چلسی
3
3 1
کریستال پالاس
1
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Huddersfield
1
1 0
Fulham
0
هفته 12
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:00
Cardiff
2
2 1
برایتون
1
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
Huddersfield
1
1 1
وستهام
1
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
لستر
0
0 0
برنلی
0
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
نیوکاسل
2
2 1
بورنموث
1
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 18:30
ساوتهمپتون
1
1 1
واتفورد
1
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:00
کریستال پالاس
0
0 1
تاتنهام
1
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 15:30
لیورپول
2
2 0
Fulham
0
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:45
چلسی
0
0 0
اورتون
0
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 20:00
آرسنال
1
1 1
ولوز
1
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 20:00
منچسترسیتی
3
3 1
منچستریونایتد
1
هفته 13
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
برایتون
1
1 1
لستر
1
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
اورتون
1
1 0
Cardiff
0
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Fulham
3
3 2
ساوتهمپتون
2
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
منچستریونایتد
0
0 0
کریستال پالاس
0
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
واتفورد
0
0 3
لیورپول
3
۳ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وستهام
0
0 4
منچسترسیتی
4
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:00
تاتنهام
3
3 1
چلسی
1
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
بورنموث
1
1 2
آرسنال
2
۴ آذر ۱۳۹۷ 19:30
ولوز
0
0 2
Huddersfield
2
۶ آذر ۱۳۹۷
برنلی
1
1 2
نیوکاسل
2
هفته 14
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Cardiff
2
2 1
ولوز
1
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کریستال پالاس
2
2 0
برنلی
0
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Huddersfield
1
1 2
برایتون
2
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
لستر
2
2 0
واتفورد
0
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
منچسترسیتی
3
3 1
بورنموث
1
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 18:30
نیوکاسل
0
0 3
وستهام
3
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:00
ساوتهمپتون
2
2 2
منچستریونایتد
2
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 15:30
چلسی
2
2 0
Fulham
0
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:35
آرسنال
4
4 2
تاتنهام
2
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 19:45
لیورپول
1
1 0
اورتون
0
هفته 15
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 23:15
بورنموث
2
2 1
Huddersfield
1
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 23:15
برایتون
3
3 1
کریستال پالاس
1
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 23:15
وستهام
3
3 1
Cardiff
1
۱۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
واتفورد
1
1 2
منچسترسیتی
2
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:15
برنلی
1
1 3
لیورپول
3
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:15
Fulham
1
1 1
لستر
1
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:15
ولوز
2
2 1
چلسی
1
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:15
اورتون
1
1 1
نیوکاسل
1
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
منچستریونایتد
2
2 2
آرسنال
2
۱۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
تاتنهام
3
3 1
ساوتهمپتون
1
هفته 16
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:00
بورنموث
0
0 4
لیورپول
4
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
آرسنال
1
1 0
Huddersfield
0
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
برنلی
1
1 0
برایتون
0
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Cardiff
1
1 0
ساوتهمپتون
0
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
منچستریونایتد
4
4 1
Fulham
1
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 18:30
وستهام
3
3 2
کریستال پالاس
2
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 21:00
چلسی
2
2 0
منچسترسیتی
0
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:15
لستر
0
0 2
تاتنهام
2
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 19:30
نیوکاسل
1
1 2
ولوز
2
۱۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اورتون
2
2 2
واتفورد
2
هفته 17
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:00
منچسترسیتی
3
3 1
اورتون
1
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
کریستال پالاس
1
1 0
لستر
0
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
Huddersfield
0
0 1
نیوکاسل
1
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
تاتنهام
1
1 0
برنلی
0
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
واتفورد
3
3 2
Cardiff
2
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 18:30
ولوز
2
2 0
بورنموث
0
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 21:00
Fulham
0
0 2
وستهام
2
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
برایتون
1
1 2
چلسی
2
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ساوتهمپتون
3
3 2
آرسنال
2
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیورپول
3
3 1
منچستریونایتد
1
هفته 18
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ولوز
0
0 2
لیورپول
2
۱ دی ۱۳۹۷ 16:00
آرسنال
3
3 1
برنلی
1
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
بورنموث
2
2 0
برایتون
0
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
چلسی
0
0 1
لستر
1
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
Huddersfield
1
1 3
ساوتهمپتون
3
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
منچسترسیتی
2
2 3
کریستال پالاس
3
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
نیوکاسل
0
0 0
Fulham
0
۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
وستهام
0
0 2
واتفورد
2
۱ دی ۱۳۹۷ 21:00
Cardiff
1
1 5
منچستریونایتد
5
۲ دی ۱۳۹۷ 19:30
اورتون
2
2 6
تاتنهام
6
هفته 19
۵ دی ۱۳۹۷ 16:00
Fulham
1
1 1
ولوز
1
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
برنلی
1
1 5
اورتون
5
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
کریستال پالاس
0
0 0
Cardiff
0
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
لستر
2
2 1
منچسترسیتی
1
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
لیورپول
4
4 0
نیوکاسل
0
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
منچستریونایتد
3
3 1
Huddersfield
1
۵ دی ۱۳۹۷ 18:30
تاتنهام
5
5 0
بورنموث
0
۵ دی ۱۳۹۷ 20:45
برایتون
1
1 1
آرسنال
1
۵ دی ۱۳۹۷ 23:00
واتفورد
1
1 2
چلسی
2
۶ دی ۱۳۹۷ 23:15
ساوتهمپتون
1
1 2
وستهام
2
هفته 20
۸ دی ۱۳۹۷ 18:30
Fulham
1
1 0
Huddersfield
0
۸ دی ۱۳۹۷ 18:30
لستر
0
0 1
Cardiff
1
۸ دی ۱۳۹۷ 18:30
تاتنهام
1
1 3
ولوز
3
۸ دی ۱۳۹۷ 18:30
واتفورد
1
1 1
نیوکاسل
1
۸ دی ۱۳۹۷ 18:30
برایتون
1
1 0
اورتون
0
۸ دی ۱۳۹۷ 21:00
لیورپول
5
5 1
آرسنال
1
۹ دی ۱۳۹۷ 15:30
کریستال پالاس
0
0 1
چلسی
1
۹ دی ۱۳۹۷ 17:45
برنلی
2
2 0
وستهام
0
۹ دی ۱۳۹۷ 17:45
ساوتهمپتون
1
1 3
منچسترسیتی
3
۹ دی ۱۳۹۷ 20:00
منچستریونایتد
4
4 1
بورنموث
1
هفته 21
۱۱ دی ۱۳۹۷ 16:00
اورتون
0
0 1
لستر
1
۱۱ دی ۱۳۹۷ 18:30
آرسنال
4
4 1
Fulham
1
۱۱ دی ۱۳۹۷ 21:00
Cardiff
0
0 3
تاتنهام
3
۱۲ دی ۱۳۹۷ 23:15
چلسی
0
0 0
ساوتهمپتون
0
۱۲ دی ۱۳۹۷ 23:15
Huddersfield
1
1 2
برنلی
2
۱۲ دی ۱۳۹۷ 23:15
وستهام
2
2 2
برایتون
2
۱۲ دی ۱۳۹۷ 23:15
ولوز
0
0 2
کریستال پالاس
2
۱۲ دی ۱۳۹۷ 23:30
بورنموث
3
3 3
واتفورد
3
۱۲ دی ۱۳۹۷ 23:30
نیوکاسل
0
0 2
منچستریونایتد
2
۱۳ دی ۱۳۹۷ 23:30
منچسترسیتی
2
2 1
لیورپول
1
هفته 22
۲۲ دی ۱۳۹۷ 16:00
وستهام
1
1 0
آرسنال
0
۲۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
برایتون
0
0 1
لیورپول
1
۲۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
برنلی
2
2 1
Fulham
1
۲۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
Cardiff
0
0 0
Huddersfield
0
۲۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
کریستال پالاس
1
1 2
واتفورد
2
۲۲ دی ۱۳۹۷ 18:30
لستر
1
1 2
ساوتهمپتون
2
۲۲ دی ۱۳۹۷ 21:00
چلسی
2
2 1
نیوکاسل
1
۲۳ دی ۱۳۹۷ 17:45
اورتون
2
2 0
بورنموث
0
۲۳ دی ۱۳۹۷ 20:00
تاتنهام
0
0 1
منچستریونایتد
1
۲۴ دی ۱۳۹۷ 23:30
منچسترسیتی
3
3 0
ولوز
0
هفته 23
۲۹ دی ۱۳۹۷ 16:00
ولوز
4
4 3
لستر
3
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
بورنموث
2
2 0
وستهام
0
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
لیورپول
4
4 3
کریستال پالاس
3
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
منچستریونایتد
2
2 1
برایتون
1
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
نیوکاسل
3
3 0
Cardiff
0
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
ساوتهمپتون
2
2 1
اورتون
1
۲۹ دی ۱۳۹۷ 18:30
واتفورد
0
0 0
برنلی
0
۲۹ دی ۱۳۹۷ 21:00
آرسنال
2
2 0
چلسی
0
۳۰ دی ۱۳۹۷ 17:00
Huddersfield
0
0 3
منچسترسیتی
3
۳۰ دی ۱۳۹۷ 19:30
Fulham
1
1 2
تاتنهام
2
هفته 24
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
آرسنال
2
2 1
Cardiff
1
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
Fulham
4
4 2
برایتون
2
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
Huddersfield
0
0 1
اورتون
1
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
ولوز
3
3 0
وستهام
0
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
منچستریونایتد
2
2 2
برنلی
2
۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
نیوکاسل
2
2 1
منچسترسیتی
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
بورنموث
4
4 0
چلسی
0
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
ساوتهمپتون
1
1 1
کریستال پالاس
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
لیورپول
1
1 1
لستر
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
تاتنهام
2
2 1
واتفورد
1
هفته 25
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:00
تاتنهام
1
1 0
نیوکاسل
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
برایتون
0
0 0
واتفورد
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
برنلی
1
1 1
ساوتهمپتون
1
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
چلسی
5
5 0
Huddersfield
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
کریستال پالاس
2
2 0
Fulham
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
اورتون
1
1 3
ولوز
3
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
Cardiff
2
2 0
بورنموث
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:35
لستر
0
0 1
منچستریونایتد
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 20:00
منچسترسیتی
3
3 1
آرسنال
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
وستهام
1
1 1
لیورپول
1
هفته 26
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:00
Fulham
0
0 3
منچستریونایتد
3
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
کریستال پالاس
1
1 1
وستهام
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
Huddersfield
1
1 2
آرسنال
2
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
لیورپول
3
3 0
بورنموث
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
ساوتهمپتون
1
1 2
Cardiff
2
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 18:30
واتفورد
1
1 0
اورتون
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 21:00
برایتون
1
1 3
برنلی
3
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
تاتنهام
3
3 1
لستر
1
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 19:30
منچسترسیتی
6
6 0
چلسی
0
۲۲ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
ولوز
1
1 1
نیوکاسل
1
هفته 27
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
اورتون
0
0 2
منچسترسیتی
2
۳ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
Cardiff
1
1 5
واتفورد
5
۳ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
وستهام
3
3 1
Fulham
1
۴ اسفند ۱۳۹۷ 16:00
برنلی
2
2 1
تاتنهام
1
۴ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
بورنموث
1
1 1
ولوز
1
۴ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
نیوکاسل
2
2 0
Huddersfield
0
۴ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
لستر
1
1 4
کریستال پالاس
4
۵ اسفند ۱۳۹۷ 17:35
آرسنال
2
2 0
ساوتهمپتون
0
۵ اسفند ۱۳۹۷ 17:35
منچستریونایتد
0
0 0
لیورپول
0
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
چلسی
3
3 0
برایتون
0
هفته 28
۷ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
Cardiff
0
0 3
اورتون
3
۷ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
Huddersfield
1
1 0
ولوز
0
۷ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
لستر
2
2 1
برایتون
1
۷ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
نیوکاسل
2
2 0
برنلی
0
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
آرسنال
5
5 1
بورنموث
1
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
ساوتهمپتون
2
2 0
Fulham
0
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
کریستال پالاس
1
1 3
منچستریونایتد
3
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
چلسی
2
2 0
تاتنهام
0
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
لیورپول
5
5 0
واتفورد
0
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
منچسترسیتی
1
1 0
وستهام
0
هفته 29
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 16:00
تاتنهام
1
1 1
آرسنال
1
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
بورنموث
0
0 1
منچسترسیتی
1
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
برایتون
1
1 0
Huddersfield
0
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
برنلی
1
1 3
کریستال پالاس
3
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
منچستریونایتد
3
3 2
ساوتهمپتون
2
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
ولوز
2
2 0
Cardiff
0
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
وستهام
2
2 0
نیوکاسل
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 15:30
واتفورد
2
2 1
لستر
1
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 17:35
Fulham
1
1 2
چلسی
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 19:45
اورتون
0
0 0
لیورپول
0
هفته 30
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 16:00
کریستال پالاس
1
1 2
برایتون
2
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
Cardiff
2
2 0
وستهام
0
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
Huddersfield
0
0 2
بورنموث
2
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
لستر
3
3 1
Fulham
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
نیوکاسل
3
3 2
اورتون
2
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
ساوتهمپتون
2
2 1
تاتنهام
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ 21:00
منچسترسیتی
3
3 1
واتفورد
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 15:30
لیورپول
4
4 2
برنلی
2
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 17:35
چلسی
1
1 1
ولوز
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
آرسنال
2
2 0
منچستریونایتد
0
هفته 31
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
بورنموث
2
2 2
نیوکاسل
2
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
برنلی
1
1 2
لستر
2
۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 18:30
وستهام
4
4 3
Huddersfield
3
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 17:45
Fulham
1
1 2
لیورپول
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ 20:00
اورتون
2
2 0
چلسی
0
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
تاتنهام
2
2 0
کریستال پالاس
0
۲۷ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
برایتون
0
0 2
Cardiff
2
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
واتفورد
1
1 1
ساوتهمپتون
1
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
ولوز
3
3 1
آرسنال
1
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
منچستریونایتد
0
0 2
منچسترسیتی
2
هفته 32
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 16:00
Fulham
0
0 2
منچسترسیتی
2
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
برایتون
0
0 1
ساوتهمپتون
1
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
برنلی
2
2 0
ولوز
0
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
کریستال پالاس
2
2 0
Huddersfield
0
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
لستر
2
2 0
بورنموث
0
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 18:30
منچستریونایتد
2
2 1
واتفورد
1
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 21:00
وستهام
0
0 2
اورتون
2
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 16:35
Cardiff
1
1 2
چلسی
2
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 19:00
لیورپول
2
2 1
تاتنهام
1
۱۲ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
آرسنال
2
2 0
نیوکاسل
0
هفته 33
۱۳ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
واتفورد
4
4 1
Fulham
1
۱۳ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
ولوز
2
2 1
منچستریونایتد
1
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 22:15
منچسترسیتی
2
2 0
Cardiff
0
۱۶ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
ساوتهمپتون
1
1 3
لیورپول
3
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
بورنموث
1
1 3
برنلی
3
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
Huddersfield
1
1 4
لستر
4
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
نیوکاسل
0
0 1
کریستال پالاس
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 16:35
اورتون
1
1 0
آرسنال
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
چلسی
2
2 0
وستهام
0
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
تاتنهام
1
1 0
برایتون
0
هفته 34
۲۳ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
لستر
0
0 1
نیوکاسل
1
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 15:00
تاتنهام
4
4 0
Huddersfield
0
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
برایتون
0
0 5
بورنموث
5
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
برنلی
2
2 0
Cardiff
0
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
Fulham
2
2 0
اورتون
0
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
ساوتهمپتون
3
3 1
ولوز
1
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 20:00
منچستریونایتد
2
2 1
وستهام
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 16:35
کریستال پالاس
1
1 3
منچسترسیتی
3
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 19:00
لیورپول
2
2 0
چلسی
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۸ 22:30
واتفورد
0
0 1
آرسنال
1
هفته 35
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 15:00
منچسترسیتی
1
1 0
تاتنهام
0
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
بورنموث
0
0 1
Fulham
1
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
Huddersfield
1
1 2
واتفورد
2
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
وستهام
2
2 2
لستر
2
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 17:30
ولوز
0
0 0
برایتون
0
۳۱ فروردین ۱۳۹۸ 20:00
نیوکاسل
3
3 1
ساوتهمپتون
1
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:00
اورتون
4
4 0
منچستریونایتد
0
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
آرسنال
2
2 3
کریستال پالاس
3
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 18:30
Cardiff
0
0 2
لیورپول
2
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
چلسی
2
2 2
برنلی
2
هفته 36
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
لیورپول
5
5 0
Huddersfield
0
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 15:00
تاتنهام
0
0 1
وستهام
1
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:30
کریستال پالاس
0
0 0
اورتون
0
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:30
Fulham
1
1 0
Cardiff
0
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:30
ساوتهمپتون
3
3 3
بورنموث
3
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:30
واتفورد
1
1 2
ولوز
2
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
برایتون
1
1 1
نیوکاسل
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 14:30
لستر
3
3 0
آرسنال
0
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:35
برنلی
0
0 1
منچسترسیتی
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
منچستریونایتد
1
1 1
چلسی
1
هفته 37
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
اورتون
2
2 0
برنلی
0
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 15:00
بورنموث
1
1 0
تاتنهام
0
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:30
وستهام
3
3 0
ساوتهمپتون
0
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:30
ولوز
1
1 0
Fulham
0
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:00
Cardiff
2
2 3
کریستال پالاس
3
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:15
نیوکاسل
2
2 3
لیورپول
3
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
چلسی
3
3 0
واتفورد
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 16:30
Huddersfield
1
1 1
منچستریونایتد
1
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:00
آرسنال
1
1 1
برایتون
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
منچسترسیتی
1
1