چمپیونشیپ انگستان

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
برنلی
ت
ش
پ
پ
پ
46
29
14
3
87
35
52
101
2
46
28
7
11
73
39
34
91
3
لوتون
پ
ت
پ
ت
ت
46
21
17
8
57
39
18
80
4
میدلزبورو
پ
پ
ش
ش
ت
46
22
9
15
84
56
28
75
5
کاونتری
پ
ت
پ
پ
ت
46
18
16
12
58
46
12
70
6
بلکبرن
ت
ت
ش
ت
پ
46
20
9
17
52
54
-2
69
7
ساندرلند
پ
ت
پ
ت
پ
46
18
15
13
68
55
13
69
8
میلوال
پ
ش
ش
پ
ش
46
19
11
16
57
50
7
68
9
سوانسی
پ
پ
پ
ت
پ
46
18
12
16
68
64
4
66
10
وست بروم
پ
ش
ش
پ
ش
46
18
12
16
59
53
6
66
11
واتفورد
پ
ش
ش
ت
پ
46
16
15
15
56
53
3
63
12
پرستون
ش
ش
ت
ش
ش
46
17
12
17
45
59
-14
63
13
نورویچ
ش
ت
ش
ش
ش
46
17
11
18
57
54
3
62
14
46
15
14
17
55
56
-1
59
15
هال سیتی
ت
ش
پ
ت
ت
46
14
16
16
51
61
-10
58
16
بیرمنگام
ش
پ
ش
ش
ش
46
14
11
21
47
58
-11
53
17
هادرسفیلد
ش
ت
پ
پ
پ
46
14
11
21
47
62
-15
53
18
استوک سیتی
ش
ش
ت
ش
ش
46
14
11
21
55
54
1
53
19
روترهام
ت
ش
ش
پ
ت
46
11
17
18
49
60
-11
50
20
46
13
11
22
44
71
-27
50
21
ریدینگ
ت
ت
ش
ت
ش
46
13
11
22
46
68
-22
50
22
کاردیف
پ
ت
پ
ش
ش
46
13
10
23
41
58
-17
49
23
ویگان
ش
پ
پ
ت
ت
46
10
15
21
38
65
-27
45
24
بلکپول
پ
ش
پ
ش
پ
46
11
11
24
48
72
-24
44
25
-6
26
صعود پلی آف صعود سقوط
از شفیلدونزدی 6 امتیاز کسر شده است
هفته 1
7 مرداد 1401
- 23:30
هادرسفیلد
0 1
برنلی
8 مرداد 1401
- 18:30
ویگان
0 0
پرستون
8 مرداد 1401
- 18:30
روترهام
1 1
سوانسی
8 مرداد 1401
- 18:30
میلوال
2 0
استوک سیتی
8 مرداد 1401
- 18:30
لوتون
0 0
بیرمنگام
8 مرداد 1401
- 18:30
هال سیتی
2 1
بریستول سیتی
8 مرداد 1401
- 18:30
کاردیف
1 0
نورویچ
8 مرداد 1401
- 18:30
بلکپول
1 0
ریدینگ
8 مرداد 1401
- 18:30
بلکبرن
1 0
کویینز پارک رنجرز
8 مرداد 1401
- 21:00
میدلزبورو
1 1
وست بروم
9 مرداد 1401
- 15:30
ساندرلند
1 1
کاونتری
10 مرداد 1401
- 23:30
واتفورد
1 0
شفیلدیونایتد
هفته 2
14 مرداد 1401
- 23:15
بیرمنگام
2 1
هادرسفیلد
15 مرداد 1401
- 16:00
نورویچ
1 1
ویگان
15 مرداد 1401
- 18:30
سوانسی
0 3
بلکبرن
15 مرداد 1401
- 18:30
استوک سیتی
2 0
بلکپول
15 مرداد 1401
- 18:30
شفیلدیونایتد
2 0
میلوال
15 مرداد 1401
- 18:30
ریدینگ
2 1
کاردیف
15 مرداد 1401
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
میدلزبورو
15 مرداد 1401
- 18:30
پرستون
0 0
هال سیتی
15 مرداد 1401
- 18:30
برنلی
1 1
لوتون
15 مرداد 1401
- 18:30
بریستول سیتی
2 3
ساندرلند
17 مرداد 1401
- 23:30
وست بروم
1 1
واتفورد
3 آبان 1401
- 22:15
کاونتری
2 2
روترهام
هفته 3
21 مرداد 1401
- 23:30
واتفورد
1 0
برنلی
22 مرداد 1401
- 16:00
کاردیف
1 0
بیرمنگام
22 مرداد 1401
- 18:30
ویگان
1 1
بریستول سیتی
22 مرداد 1401
- 18:30
ساندرلند
2 2
کویینز پارک رنجرز
22 مرداد 1401
- 18:30
روترهام
4 0
ریدینگ
22 مرداد 1401
- 18:30
میلوال
3 2
کاونتری
22 مرداد 1401
- 18:30
لوتون
0 1
پرستون
22 مرداد 1401
- 18:30
هال سیتی
2 1
نورویچ
22 مرداد 1401
- 18:30
هادرسفیلد
3 1
استوک سیتی
22 مرداد 1401
- 18:30
بلکپول
0 1
سوانسی
23 مرداد 1401
- 17:30
میدلزبورو
2 2
شفیلدیونایتد
23 مرداد 1401
- 18:30
بلکبرن
2 1
وست بروم
هفته 4
25 مرداد 1401
- 23:15
سوانسی
2 2
میلوال
25 مرداد 1401
- 23:15
پرستون
0 0
روترهام
25 مرداد 1401
- 23:15
نورویچ
2 1
هادرسفیلد
25 مرداد 1401
- 23:15
برنلی
1 1
هال سیتی
25 مرداد 1401
- 23:15
بریستول سیتی
2 0
لوتون
25 مرداد 1401
- 23:15
بیرمنگام
1 1
واتفورد
25 مرداد 1401
- 23:30
کویینز پارک رنجرز
0 1
بلکپول
26 مرداد 1401
- 23:15
استوک سیتی
2 2
میدلزبورو
26 مرداد 1401
- 23:30
وست بروم
0 0
کاردیف
26 مرداد 1401
- 23:30
ریدینگ
3 0
بلکبرن
26 مرداد 1401
- 23:30
شفیلدیونایتد
2 1
ساندرلند
17 آبان 1401
- 23:15
کاونتری
2 0
ویگان
هفته 5
28 مرداد 1401
- 23:30
نورویچ
2 0
میلوال
29 مرداد 1401
- 18:30
وست بروم
5 2
هال سیتی
29 مرداد 1401
- 18:30
سوانسی
0 2
لوتون
29 مرداد 1401
- 18:30
استوک سیتی
0 1
ساندرلند
29 مرداد 1401
- 18:30
شفیلدیونایتد
3 0
بلکبرن
29 مرداد 1401
- 18:30
ریدینگ
1 0
میدلزبورو
29 مرداد 1401
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
روترهام
29 مرداد 1401
- 18:30
پرستون
0 0
واتفورد
29 مرداد 1401
- 18:30
برنلی
3 3
بلکپول
29 مرداد 1401
- 18:30
بیرمنگام
0 1
ویگان
30 مرداد 1401
- 15:30
بریستول سیتی
2 0
کاردیف
8 بهمن 1401
- 18:30
کاونتری
2 0
هادرسفیلد
هفته 6
4 شهریور 1401
- 23:30
لوتون
1 1
شفیلدیونایتد
5 شهریور 1401
- 16:00
ساندرلند
0 1
نورویچ
5 شهریور 1401
- 18:30
ویگان
1 5
برنلی
5 شهریور 1401
- 18:30
واتفورد
2 3
کویینز پارک رنجرز
5 شهریور 1401
- 18:30
روترهام
2 0
بیرمنگام
5 شهریور 1401
- 18:30
میلوال
0 1
ریدینگ
5 شهریور 1401
- 18:30
میدلزبورو
2 1
سوانسی
5 شهریور 1401
- 18:30
هال سیتی
3 2
کاونتری
5 شهریور 1401
- 18:30
هادرسفیلد
2 2
وست بروم
5 شهریور 1401
- 18:30
کاردیف
0 0
پرستون
5 شهریور 1401
- 18:30
بلکپول
3 3
بریستول سیتی
5 شهریور 1401
- 18:30
بلکبرن
0 1
استوک سیتی
هفته 7
8 شهریور 1401
- 23:15
شفیلدیونایتد
4 0
ریدینگ
8 شهریور 1401
- 23:15
ویگان
1 1
وست بروم
8 شهریور 1401
- 23:15
کویینز پارک رنجرز
3 1
هال سیتی
8 شهریور 1401
- 23:15
کاردیف
1 2
لوتون
8 شهریور 1401
- 23:15
برنلی
2 0
میلوال
8 شهریور 1401
- 23:15
بیرمنگام
1 2
نورویچ
8 شهریور 1401
- 23:30
واتفورد
2 1
میدلزبورو
9 شهریور 1401
- 23:15
استوک سیتی
1 1
سوانسی
9 شهریور 1401
- 23:15
ساندرلند
3 0
روترهام
9 شهریور 1401
- 23:15
کاونتری
0 1
پرستون
9 شهریور 1401
- 23:15
بریستول سیتی
2 0
هادرسفیلد
9 شهریور 1401
- 23:30
بلکپول
0 1
بلکبرن
هفته 8
11 شهریور 1401
- 23:30
وست بروم
1 1
برنلی
12 شهریور 1401
- 18:30
سوانسی
1 0
کویینز پارک رنجرز
12 شهریور 1401
- 18:30
روترهام
1 1
واتفورد
12 شهریور 1401
- 18:30
پرستون
0 1
بیرمنگام
12 شهریور 1401
- 18:30
نورویچ
3 0
کاونتری
12 شهریور 1401
- 18:30
میلوال
2 0
کاردیف
12 شهریور 1401
- 18:30
لوتون
1 2
ویگان
12 شهریور 1401
- 18:30
بلکبرن
2 3
بریستول سیتی
13 شهریور 1401
- 15:30
ریدینگ
2 1
استوک سیتی
13 شهریور 1401
- 18:30
هال سیتی
0 2
شفیلدیونایتد
13 شهریور 1401
- 18:30
هادرسفیلد
0 1
بلکپول
14 شهریور 1401
- 23:30
میدلزبورو
1 0
ساندرلند
هفته 9
19 مهر 1401
- 22:15
ویگان
1 0
بلکبرن
20 مهر 1401
- 22:15
بریستول سیتی
2 1
پرستون
3 آبان 1401
- 22:30
برنلی
1 0
نورویچ
17 آبان 1401
- 23:15
استوک سیتی
2 0
لوتون
17 آبان 1401
- 23:15
شفیلدیونایتد
0 1
روترهام
17 آبان 1401
- 23:15
کویینز پارک رنجرز
1 2
هادرسفیلد
17 آبان 1401
- 23:15
کاردیف
2 3
هال سیتی
17 آبان 1401
- 23:15
بلکپول
0 3
میدلزبورو
17 آبان 1401
- 23:15
بیرمنگام
2 2
سوانسی
17 آبان 1401
- 23:30
واتفورد
2 0
ریدینگ
12 آذر 1401
- 16:00
ساندرلند
3 0
میلوال
30 آذر 1401
- 23:15
کاونتری
1 0
وست بروم
هفته 10
22 شهریور 1401
- 23:15
سوانسی
0 1
شفیلدیونایتد
22 شهریور 1401
- 23:15
میدلزبورو
2 3
کاردیف
22 شهریور 1401
- 23:15
هال سیتی
0 3
استوک سیتی
22 شهریور 1401
- 23:15
هادرسفیلد
1 2
ویگان
22 شهریور 1401
- 23:15
بلکبرن
2 0
واتفورد
22 شهریور 1401
- 23:30
پرستون
1 1
برنلی
23 شهریور 1401
- 23:15
روترهام
3 0
بلکپول
23 شهریور 1401
- 23:15
نورویچ
3 2
بریستول سیتی
23 شهریور 1401
- 23:15
میلوال
0 2
کویینز پارک رنجرز
23 شهریور 1401
- 23:15
لوتون
2 2
کاونتری
23 شهریور 1401
- 23:30
وست بروم
2 3
بیرمنگام
23 شهریور 1401
- 23:30
ریدینگ
0 3
ساندرلند
هفته 11
26 شهریور 1401
- 16:00
سوانسی
3 0
هال سیتی
26 شهریور 1401
- 18:30
ویگان
0 1
ریدینگ
26 شهریور 1401
- 18:30
واتفورد
2 2
ساندرلند
26 شهریور 1401
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
0 0
استوک سیتی
26 شهریور 1401
- 18:30
پرستون
0 2
شفیلدیونایتد
26 شهریور 1401
- 18:30
نورویچ
1 1
وست بروم
26 شهریور 1401
- 18:30
میلوال
2 1
بلکپول
26 شهریور 1401
- 18:30
لوتون
2 0
بلکبرن
26 شهریور 1401
- 18:30
هادرسفیلد
1 0
کاردیف
26 شهریور 1401
- 18:30
برنلی
2 1
بریستول سیتی
26 شهریور 1401
- 18:30
بیرمنگام
0 0
کاونتری
26 شهریور 1401
- 23:15
میدلزبورو
0 0
روترهام
هفته 12
8 مهر 1401
- 22:30
هال سیتی
0 2
لوتون
9 مهر 1401
- 17:30
وست بروم
2 3
سوانسی
9 مهر 1401
- 17:30
ساندرلند
0 0
پرستون
9 مهر 1401
- 17:30
شفیلدیونایتد
1 1
بیرمنگام
9 مهر 1401
- 17:30
روترهام
0 2
ویگان
9 مهر 1401
- 17:30
ریدینگ
3 1
هادرسفیلد
9 مهر 1401
- 17:30
کاونتری
1 0
میدلزبورو
9 مهر 1401
- 17:30
کاردیف
1 1
برنلی
9 مهر 1401
- 17:30
بریستول سیتی
1 2
کویینز پارک رنجرز
9 مهر 1401
- 17:30
بلکپول
0 1
نورویچ
9 مهر 1401
- 17:30
بلکبرن
2 1
میلوال
10 مهر 1401
- 14:30
استوک سیتی
0 4
واتفورد
هفته 13
12 مهر 1401
- 22:15
ساندرلند
0 0
بلکپول
12 مهر 1401
- 22:15
شفیلدیونایتد
0 1
کویینز پارک رنجرز
12 مهر 1401
- 22:15
لوتون
3 3
هادرسفیلد
12 مهر 1401
- 22:15
بریستول سیتی
0 0
کاونتری
12 مهر 1401
- 22:30
ریدینگ
1 1
نورویچ
12 مهر 1401
- 22:30
کاردیف
1 0
بلکبرن
13 مهر 1401
- 22:15
واتفورد
1 2
سوانسی
13 مهر 1401
- 22:15
روترهام
1 1
میلوال
13 مهر 1401
- 22:15
میدلزبورو
1 0
بیرمنگام
13 مهر 1401
- 22:15
هال سیتی
2 1
ویگان
13 مهر 1401
- 22:15
برنلی
1 1
استوک سیتی
13 مهر 1401
- 22:30
پرستون
1 0
وست بروم
هفته 14
15 مهر 1401
- 22:30
کویینز پارک رنجرز
2 1
ریدینگ
16 مهر 1401
- 17:30
ویگان
1 3
کاردیف
16 مهر 1401
- 17:30
وست بروم
0 0
لوتون
16 مهر 1401
- 17:30
سوانسی
2 1
ساندرلند
16 مهر 1401
- 17:30
استوک سیتی
3 1
شفیلدیونایتد
16 مهر 1401
- 17:30
نورویچ
2 3
پرستون
16 مهر 1401
- 17:30
میلوال
2 0
میدلزبورو
16 مهر 1401
- 17:30
کاونتری
0 1
برنلی
16 مهر 1401
- 17:30
بلکپول
3 1
واتفورد
16 مهر 1401
- 17:30
بلکبرن
3 0
روترهام
16 مهر 1401
- 17:30
بیرمنگام
3 0
بریستول سیتی
17 مهر 1401
- 14:30
هادرسفیلد
2 0
هال سیتی
هفته 15
23 مهر 1401
- 15:00
روترهام
2 1
هادرسفیلد
23 مهر 1401
- 15:00
لوتون
3 1
کویینز پارک رنجرز
23 مهر 1401
- 17:30
ساندرلند
2 1
ویگان
23 مهر 1401
- 17:30
شفیلدیونایتد
3 3
بلکپول
23 مهر 1401
- 17:30
ریدینگ
0 2
وست بروم
23 مهر 1401
- 17:30
پرستون
0 2
استوک سیتی
23 مهر 1401
- 17:30
میدلزبورو
1 2
بلکبرن
23 مهر 1401
- 17:30
کاردیف
0 1
کاونتری
23 مهر 1401
- 17:30
برنلی
4 0
سوانسی
23 مهر 1401
- 17:30
بریستول سیتی
1 2
میلوال
23 مهر 1401
- 22:15
واتفورد
2 1
نورویچ
24 مهر 1401
- 17:30
هال سیتی
0 2
بیرمنگام
هفته 16
26 مهر 1401
- 22:15
سوانسی
3 2
ریدینگ
26 مهر 1401
- 22:15
نورویچ
0 1
لوتون
26 مهر 1401
- 22:15
هادرسفیلد
0 1
پرستون
26 مهر 1401
- 22:30
وست بروم
0 2
بریستول سیتی
26 مهر 1401
- 22:30
استوک سیتی
0 1
روترهام
26 مهر 1401
- 22:30
بلکبرن
2 0
ساندرلند
27 مهر 1401
- 22:15
ویگان
1 4
میدلزبورو
27 مهر 1401
- 22:15
کویینز پارک رنجرز
3 0
کاردیف
27 مهر 1401
- 22:15
کاونتری
1 0
شفیلدیونایتد
27 مهر 1401
- 22:15
بلکپول
1 3
هال سیتی
27 مهر 1401
- 22:15
بیرمنگام
1 1
برنلی
27 مهر 1401
- 22:30
میلوال
3 0
واتفورد
هفته 17
30 مهر 1401
- 15:00
بلکپول
4 2
پرستون
30 مهر 1401
- 17:30
ساندرلند
2 4
برنلی
30 مهر 1401
- 17:30
استوک سیتی
0 2
کاونتری
30 مهر 1401
- 17:30
شفیلدیونایتد
2 2
نورویچ
30 مهر 1401
- 17:30
روترهام
2 4
هال سیتی
30 مهر 1401
- 17:30
ریدینگ
2 0
بریستول سیتی
30 مهر 1401
- 17:30
کویینز پارک رنجرز
2 1
ویگان
30 مهر 1401
- 17:30
میلوال
2 1
وست بروم
30 مهر 1401
- 17:30
میدلزبورو
0 0
هادرسفیلد
30 مهر 1401
- 17:30
بلکبرن
2 1
بیرمنگام
1 آبان 1401
- 14:30
واتفورد
4 0
لوتون
1 آبان 1401
- 14:30
سوانسی
2 0
کاردیف
هفته 18
6 آبان 1401
- 22:30
بیرمنگام
2 0
کویینز پارک رنجرز
7 آبان 1401
- 14:30
بریستول سیتی
1 1
سوانسی
7 آبان 1401
- 15:00
وست بروم
0 2
شفیلدیونایتد
7 آبان 1401
- 17:30
ویگان
0 1
واتفورد
7 آبان 1401
- 17:30
پرستون
2 1
میدلزبورو
7 آبان 1401
- 17:30
نورویچ
3 1
استوک سیتی
7 آبان 1401
- 17:30
لوتون
1 1
ساندرلند
7 آبان 1401
- 17:30
هال سیتی
0 1
بلکبرن
7 آبان 1401
- 17:30
هادرسفیلد
1 0
میلوال
7 آبان 1401
- 17:30
کاونتری
1 2
بلکپول
7 آبان 1401
- 17:30
کاردیف
1 0
روترهام
7 آبان 1401
- 17:30
برنلی
2 1
ریدینگ
هفته 19
10 آبان 1401
- 23:15
پرستون
1 0
سوانسی
10 آبان 1401
- 23:15
لوتون
0 0
ریدینگ
10 آبان 1401
- 23:15
هال سیتی
1 3
میدلزبورو
10 آبان 1401
- 23:15
کاونتری
1 0
بلکبرن
10 آبان 1401
- 23:30
وست بروم
1 0
بلکپول
10 آبان 1401
- 23:30
بریستول سیتی
0 1
شفیلدیونایتد
11 آبان 1401
- 23:15
ویگان
0 1
استوک سیتی
11 آبان 1401
- 23:15
نورویچ
0 0
کویینز پارک رنجرز
11 آبان 1401
- 23:15
هادرسفیلد
0 2
ساندرلند
11 آبان 1401
- 23:15
کاردیف
1 2
واتفورد
11 آبان 1401
- 23:15
برنلی
3 2
روترهام
11 آبان 1401
- 23:15
بیرمنگام
0 0
میلوال
هفته 20
13 آبان 1401
- 23:30
ریدینگ
1 2
پرستون
14 آبان 1401
- 16:00
شفیلدیونایتد
5 2
برنلی
14 آبان 1401
- 18:30
واتفورد
0 1
کاونتری
14 آبان 1401
- 18:30
سوانسی
2 2
ویگان
14 آبان 1401
- 18:30
ساندرلند
0 1
کاردیف
14 آبان 1401
- 18:30
استوک سیتی
1 2
بیرمنگام
14 آبان 1401
- 18:30
روترهام
1 2
نورویچ
14 آبان 1401
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
0 1
وست بروم
14 آبان 1401
- 18:30
میلوال
0 0
هال سیتی
14 آبان 1401
- 18:30
میدلزبورو
1 1
بریستول سیتی