چمپیونشیپ انگستان

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 67 1 1 74
2 76 0 0 76
3 74 2 0 78
4 77 1 0 79
5 78 1 0 80
6 70 1 2 82
7 86 0 0 86
8 78 4 1 91
9 80 1 2 92
10 85 2 1 94
11 80 0 3 95
12 83 2 2 97
13 76 0 5 101
14 85 1 3 102
15 91 4 1 104
16 93 2 2 107
17 78 2 5 107
18 90 1 3 107
19 83 0 5 108
20 78 1 6 110
21 95 1 3 112
22 94 2 3 113
23 96 8 1 117
24 101 2 3 120
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
هفته 1
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
فولهام
1 0
نیوکاسل
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
فولهام
1
0
نیوکاسل
| Craven Cottage
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بیرمنگام
0 0
کاردیف
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بیرمنگام
0
0
کاردیف
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بلکبرن
1 4
نورویچ
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بلکبرن
1
4
نورویچ
| Ewood Park
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
2 1
ویگان
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
2
1
ویگان
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
دربی
0 0
برایتون
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
دربی
0
0
برایتون
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
هادرسفیلد
2 1
برنتفورد
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
هادرسفیلد
2
1
برنتفورد
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
Ipswich
4 2
بارنزلی
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
Ipswich
4
2
بارنزلی
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ناتینگهام فارست
4 3
بورتون آلبیون
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ناتینگهام فارست
4
3
بورتون آلبیون
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ریدینگ
1 0
پرستون
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ریدینگ
1
0
پرستون
| Madejski Stadium
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
2 2
ولوز
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
2
2
ولوز
| AESSEAL New York Stadium
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 15:30
کویینز پارک رنجرز
3 0
لیدز
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 15:30
کویینز پارک رنجرز
3
0
لیدز
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 20:00
شفیلد ونزدی
1 0
استون ویلا
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 20:00
شفیلد ونزدی
1
0
استون ویلا
هفته 2
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
برایتون
3 0
ناتینگهام فارست
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
برایتون
3
0
ناتینگهام فارست
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
استون ویلا
3 0
روترهام
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
استون ویلا
3
0
روترهام
| Villa Park
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بارنزلی
2 0
دربی
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بارنزلی
2
0
دربی
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
برنتفورد
2 0
Ipswich
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
برنتفورد
2
0
Ipswich
| Griffin Park
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بورتون آلبیون
1 2
بریستول سیتی
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بورتون آلبیون
1
2
بریستول سیتی
| Pirelli Stadium
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
لیدز
1 2
بیرمنگام
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
لیدز
1
2
بیرمنگام
| Elland Road
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
نیوکاسل
1 2
هادرسفیلد
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
نیوکاسل
1
2
هادرسفیلد
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
پرستون
1 2
فولهام
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
پرستون
1
2
فولهام
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ویگان
3 0
بلکبرن
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ویگان
3
0
بلکبرن
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ولوز
2 0
ریدینگ
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ولوز
2
0
ریدینگ
| Molineux Stadium
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
نورویچ
0 0
شفیلد ونزدی
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
نورویچ
0
0
شفیلد ونزدی
| Carrow Road
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
کاردیف
0 2
کویینز پارک رنجرز
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
کاردیف
0
2
کویینز پارک رنجرز
هفته 3
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
استون ویلا
1 1
هادرسفیلد
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
استون ویلا
1
1
هادرسفیلد
| Villa Park
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
برنتفورد
1 0
ناتینگهام فارست
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
برنتفورد
1
0
ناتینگهام فارست
| Griffin Park
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
برایتون
3 0
روترهام
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
برایتون
3
0
روترهام
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
بورتون آلبیون
3 1
شفیلد ونزدی
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
بورتون آلبیون
3
1
شفیلد ونزدی
| Pirelli Stadium
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
لیدز
1 1
فولهام
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
لیدز
1
1
فولهام
| Elland Road
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
نورویچ
1 0
بریستول سیتی
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
نورویچ
1
0
بریستول سیتی
| Carrow Road
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
پرستون
0 1
دربی
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
پرستون
0
1
دربی
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
ویگان
1 1
بیرمنگام
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
ویگان
1
1
بیرمنگام
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
ولوز
0 0
Ipswich
۲۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
ولوز
0
0
Ipswich
| Molineux Stadium
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
بارنزلی
3 2
کویینز پارک رنجرز
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
بارنزلی
3
2
کویینز پارک رنجرز
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
کاردیف
2 1
بلکبرن
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
کاردیف
2
1
بلکبرن
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
نیوکاسل
4 1
ریدینگ
۲۷ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
نیوکاسل
4
1
ریدینگ
| St. James' Park
هفته 4
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 16:00
شفیلد ونزدی
0 2
لیدز
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 16:00
شفیلد ونزدی
0
2
لیدز
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بیرمنگام
1 3
ولوز
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بیرمنگام
1
3
ولوز
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بلکبرن
2 2
بورتون آلبیون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بلکبرن
2
2
بورتون آلبیون
| Ewood Park
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
0 1
نیوکاسل
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
0
1
نیوکاسل
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
فولهام
2 2
کاردیف
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
فولهام
2
2
کاردیف
| Craven Cottage
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
هادرسفیلد
2 1
بارنزلی
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
هادرسفیلد
2
1
بارنزلی
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ناتینگهام فارست
4 3
ویگان
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ناتینگهام فارست
4
3
ویگان
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
کویینز پارک رنجرز
0 2
پرستون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
کویینز پارک رنجرز
0
2
پرستون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ریدینگ
2 2
برایتون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
ریدینگ
2
2
برایتون
| Madejski Stadium
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
1 0
برنتفورد
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
1
0
برنتفورد
| AESSEAL New York Stadium
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
دربی
0 0
استون ویلا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
دربی
0
0
استون ویلا
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 15:30
Ipswich
1 1
نورویچ
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 15:30
Ipswich
1
1
نورویچ
هفته 5
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
بورتون آلبیون
1 0
دربی
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
بورتون آلبیون
1
0
دربی
| Pirelli Stadium
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بارنزلی
4 0
روترهام
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بارنزلی
4
0
روترهام
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بیرمنگام
3 0
نورویچ
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بیرمنگام
3
0
نورویچ
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بلکبرن
0 1
فولهام
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بلکبرن
0
1
فولهام
| Ewood Park
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
برنتفورد
1 1
شفیلد ونزدی
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
برنتفورد
1
1
شفیلد ونزدی
| Griffin Park
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
3 1
استون ویلا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
3
1
استون ویلا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
کاردیف
0 1
ریدینگ
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
کاردیف
0
1
ریدینگ
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
هادرسفیلد
1 0
ولوز
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
هادرسفیلد
1
0
ولوز
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Ipswich
1 0
پرستون
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Ipswich
1
0
پرستون
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ناتینگهام فارست
3 1
لیدز
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ناتینگهام فارست
3
1
لیدز
| The City Ground
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ویگان
0 1
کویینز پارک رنجرز
۶ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ویگان
0
1
کویینز پارک رنجرز
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
نیوکاسل
2 0
برایتون
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
نیوکاسل
2
0
برایتون
| St. James' Park
هفته 6
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
ریدینگ
2 1
Ipswich
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
ریدینگ
2
1
Ipswich
| Madejski Stadium
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
برایتون
0 2
برنتفورد
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
برایتون
0
2
برنتفورد
| The American Express Community Stadium
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
فولهام
0 1
بیرمنگام
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
فولهام
0
1
بیرمنگام
| Craven Cottage
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
لیدز
0 1
هادرسفیلد
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
لیدز
0
1
هادرسفیلد
| Elland Road
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
نورویچ
3 2
کاردیف
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
نورویچ
3
2
کاردیف
| Carrow Road
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
پرستون
1 2
بارنزلی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
پرستون
1
2
بارنزلی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
بلکبرن
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1
1
بلکبرن
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
2 2
بریستول سیتی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
2
2
بریستول سیتی
| AESSEAL New York Stadium
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
شفیلد ونزدی
2 1
ویگان
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
شفیلد ونزدی
2
1
ویگان
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ولوز
1 1
بورتون آلبیون
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ولوز
1
1
بورتون آلبیون
| Molineux Stadium
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
دربی
0 2
نیوکاسل
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
دربی
0
2
نیوکاسل
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:45
استون ویلا
2 2
ناتینگهام فارست
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:45
استون ویلا
2
2
ناتینگهام فارست
| Villa Park
هفته 7
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
ولوز
0 4
بارنزلی
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
ولوز
0
4
بارنزلی
| Molineux Stadium
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
برایتون
1 0
هادرسفیلد
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
برایتون
1
0
هادرسفیلد
| The American Express Community Stadium
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
دربی
0 1
Ipswich
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
دربی
0
1
Ipswich
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
فولهام
1 1
بورتون آلبیون
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
فولهام
1
1
بورتون آلبیون
| Craven Cottage
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
لیدز
2 1
بلکبرن
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
لیدز
2
1
بلکبرن
| Elland Road
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
نورویچ
2 1
ویگان
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
نورویچ
2
1
ویگان
| Carrow Road
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
پرستون
3 0
کاردیف
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
پرستون
3
0
کاردیف
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
کویینز پارک رنجرز
0 6
نیوکاسل
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
کویینز پارک رنجرز
0
6
نیوکاسل
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
ریدینگ
0 0
بیرمنگام
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
ریدینگ
0
0
بیرمنگام
| Madejski Stadium
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
شفیلد ونزدی
3 2
بریستول سیتی
۲۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
شفیلد ونزدی
3
2
بریستول سیتی
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
استون ویلا
1 1
برنتفورد
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
استون ویلا
1
1
برنتفورد
| Villa Park
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
روترهام
2 2
ناتینگهام فارست
۲۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
روترهام
2
2
ناتینگهام فارست
| AESSEAL New York Stadium
هفته 8
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
کاردیف
0 2
لیدز
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
کاردیف
0
2
لیدز
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بارنزلی
1 2
ریدینگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بارنزلی
1
2
ریدینگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بلکبرن
4 2
روترهام
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بلکبرن
4
2
روترهام
| Ewood Park
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
برنتفورد
5 0
پرستون
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
برنتفورد
5
0
پرستون
| Griffin Park
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
1 1
دربی
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
1
1
دربی
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بورتون آلبیون
0 1
برایتون
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
بورتون آلبیون
0
1
برایتون
| Pirelli Stadium
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
هادرسفیلد
2 1
کویینز پارک رنجرز
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
هادرسفیلد
2
1
کویینز پارک رنجرز
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Ipswich
0 0
استون ویلا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
Ipswich
0
0
استون ویلا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
نیوکاسل
0 2
ولوز
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
نیوکاسل
0
2
ولوز
| St. James' Park
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ناتینگهام فارست
1 2
نورویچ
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ناتینگهام فارست
1
2
نورویچ
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ویگان
0 0
فولهام
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 18:30
ویگان
0
0
فولهام
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
بیرمنگام
2 1
شفیلد ونزدی
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
بیرمنگام
2
1
شفیلد ونزدی
هفته 9
۲ مهر ۱۳۹۵ 23:15
پرستون
1 0
ویگان
۲ مهر ۱۳۹۵ 23:15
پرستون
1
0
ویگان
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
برایتون
2 0
بارنزلی
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
برایتون
2
0
بارنزلی
| The American Express Community Stadium
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
دربی
1 2
بلکبرن
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
دربی
1
2
بلکبرن
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
فولهام
0 4
بریستول سیتی
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
فولهام
0
4
بریستول سیتی
| Craven Cottage
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
لیدز
1 0
Ipswich
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
لیدز
1
0
Ipswich
| Elland Road
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نورویچ
3 1
بورتون آلبیون
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نورویچ
3
1
بورتون آلبیون
| Carrow Road
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
بیرمنگام
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1
1
بیرمنگام
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
ریدینگ
1 0
هادرسفیلد
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
ریدینگ
1
0
هادرسفیلد
| Madejski Stadium
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
1 2
کاردیف
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
1
2
کاردیف
| AESSEAL New York Stadium
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
شفیلد ونزدی
2 1
ناتینگهام فارست
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
شفیلد ونزدی
2
1
ناتینگهام فارست
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
ولوز
3 1
برنتفورد
۳ مهر ۱۳۹۵ 18:30
ولوز
3
1
برنتفورد
| Molineux Stadium
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
استون ویلا
1 1
نیوکاسل
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
استون ویلا
1
1
نیوکاسل
| Villa Park
هفته 10
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بارنزلی
1 1
استون ویلا
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بارنزلی
1
1
استون ویلا
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بیرمنگام
2 2
پرستون
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بیرمنگام
2
2
پرستون
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بلکبرن
0 1
شفیلد ونزدی
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بلکبرن
0
1
شفیلد ونزدی
| Ewood Park
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
برنتفورد
4 1
ریدینگ
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
برنتفورد
4
1
ریدینگ
| Griffin Park
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بریستول سیتی
1 0
لیدز
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بریستول سیتی
1
0
لیدز
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بورتون آلبیون
1 1
کویینز پارک رنجرز
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بورتون آلبیون
1
1
کویینز پارک رنجرز
| Pirelli Stadium
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
کاردیف
0 2
دربی
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
کاردیف
0
2
دربی
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
هادرسفیلد
2 1
روترهام
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
هادرسفیلد
2
1
روترهام
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
Ipswich
0 0
برایتون
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
Ipswich
0
0
برایتون
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
ناتینگهام فارست
1 1
فولهام
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
ناتینگهام فارست
1
1
فولهام
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
ویگان
2 1
ولوز
۶ مهر ۱۳۹۵ 23:15
ویگان
2
1
ولوز
۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
نیوکاسل
4 3
نورویچ
۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
نیوکاسل
4
3
نورویچ
| St. James' Park
هفته 11
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 16:15
فولهام
1 2
کویینز پارک رنجرز
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 16:15
فولهام
1
2
کویینز پارک رنجرز
| Craven Cottage
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
بیرمنگام
1 0
بلکبرن
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
بیرمنگام
1
0
بلکبرن
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
برنتفورد
0 0
ویگان
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
برنتفورد
0
0
ویگان
| Griffin Park
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
2 1
ناتینگهام فارست
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
2
1
ناتینگهام فارست
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
بورتون آلبیون
2 0
کاردیف
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
بورتون آلبیون
2
0
کاردیف
| Pirelli Stadium
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Ipswich
0 1
هادرسفیلد
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
Ipswich
0
1
هادرسفیلد
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
لیدز
2 1
بارنزلی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
لیدز
2
1
بارنزلی
| Elland Road
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
پرستون
2 0
استون ویلا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
پرستون
2
0
استون ویلا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
ریدینگ
1 1
دربی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
ریدینگ
1
1
دربی
| Madejski Stadium
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
0 1
نیوکاسل
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
0
1
نیوکاسل
| AESSEAL New York Stadium
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
شفیلد ونزدی
1 2
برایتون
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 18:30
شفیلد ونزدی
1
2
برایتون
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
ولوز
1 2
نورویچ
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
ولوز
1
2
نورویچ
| Molineux Stadium
هفته 12
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
کاردیف
2 1
بریستول سیتی
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
کاردیف
2
1
بریستول سیتی
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
ناتینگهام فارست
3 1
بیرمنگام
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
ناتینگهام فارست
3
1
بیرمنگام
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
بارنزلی
2 4
فولهام
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
بارنزلی
2
4
فولهام
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
بلکبرن
0 0
Ipswich
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
بلکبرن
0
0
Ipswich
| Ewood Park
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
برایتون
2 2
پرستون
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
برایتون
2
2
پرستون
| The American Express Community Stadium
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
دربی
1 0
لیدز
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
دربی
1
0
لیدز
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نیوکاسل
3 1
برنتفورد
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نیوکاسل
3
1
برنتفورد
| St. James' Park
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نورویچ
3 1
روترهام
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
نورویچ
3
1
روترهام
| Carrow Road
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
ریدینگ
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1
1
ریدینگ
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
ویگان
0 0
بورتون آلبیون
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 18:30
ویگان
0
0
بورتون آلبیون
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
استون ویلا
1 1
ولوز
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
استون ویلا
1
1
ولوز
| Villa Park
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 15:30
هادرسفیلد
0 1
شفیلد ونزدی
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 15:30
هادرسفیلد
0
1
شفیلد ونزدی
هفته 13
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بارنزلی
0 2
نیوکاسل
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بارنزلی
0
2
نیوکاسل
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بیرمنگام
4 2
روترهام
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بیرمنگام
4
2
روترهام
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بلکبرن
2 1
ناتینگهام فارست
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بلکبرن
2
1
ناتینگهام فارست
| Ewood Park
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
برایتون
1 0
ولوز
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
برایتون
1
0
ولوز
| The American Express Community Stadium
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
دربی
0 0
برنتفورد
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
دربی
0
0
برنتفورد
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
فولهام
2 2
نورویچ
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
فولهام
2
2
نورویچ
| Craven Cottage
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
Ipswich
2 0
بورتون آلبیون
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
Ipswich
2
0
بورتون آلبیون
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
لیدز
1 1
ویگان
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
لیدز
1
1
ویگان
| Elland Road
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
کویینز پارک رنجرز
1 0
بریستول سیتی
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:15
کویینز پارک رنجرز
1
0
بریستول سیتی
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:30
ریدینگ
1 2
استون ویلا
۲۷ مهر ۱۳۹۵ 23:30
ریدینگ
1
2
استون ویلا
| Madejski Stadium
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 23:15
کاردیف
1 1
شفیلد ونزدی
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 23:15
کاردیف
1
1
شفیلد ونزدی
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 23:15
پرستون
3 1
هادرسفیلد
۲۸ مهر ۱۳۹۵ 23:15
پرستون
3
1
هادرسفیلد
هفته 14
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بورتون آلبیون
2 0
بیرمنگام
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:15
بورتون آلبیون
2
0
بیرمنگام
| Pirelli Stadium
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
استون ویلا
1 0
فولهام
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
استون ویلا
1
0
فولهام
| Villa Park
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
برنتفورد
0 2
بارنزلی
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
برنتفورد
0
2
بارنزلی
| Griffin Park
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
1 0
بلکبرن
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بریستول سیتی
1
0
بلکبرن
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هادرسفیلد
1 0
دربی
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هادرسفیلد
1
0
دربی
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
نیوکاسل
3 0
Ipswich
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
نیوکاسل
3
0
Ipswich
| St. James' Park
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
نورویچ
0 1
پرستون
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
نورویچ
0
1
پرستون
| Carrow Road
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
0 1
ریدینگ
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
روترهام
0
1
ریدینگ
| AESSEAL New York Stadium
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
شفیلد ونزدی
1 0
کویینز پارک رنجرز
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
شفیلد ونزدی
1
0
کویینز پارک رنجرز
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ویگان
0 1
برایتون
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ویگان
0
1
برایتون
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ولوز
0 1
لیدز
۱ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ولوز
0
1
لیدز
| Molineux Stadium
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:00
ناتینگهام فارست
1 2
کاردیف
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:00
ناتینگهام فارست
1
2
کاردیف
هفته 15
۷ آبان ۱۳۹۵ 23:15
کویینز پارک رنجرز
0 2
برنتفورد
۷ آبان ۱۳۹۵ 23:15
کویینز پارک رنجرز
0
2
برنتفورد
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بارنزلی
2 2
بریستول سیتی
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بارنزلی
2
2
بریستول سیتی
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
برایتون
5 0
نورویچ
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
برایتون
5
0
نورویچ
| The American Express Community Stadium
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
کاردیف
0 1
ویگان
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
کاردیف
0
1
ویگان
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
دربی
2 0
شفیلد ونزدی
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
دربی
2
0
شفیلد ونزدی
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
فولهام
5 0
هادرسفیلد
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
فولهام
5
0
هادرسفیلد
| Craven Cottage
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Ipswich
2 2
روترهام
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Ipswich
2
2
روترهام
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لیدز
2 0
بورتون آلبیون
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لیدز
2
0
بورتون آلبیون
| Elland Road
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پرستون
1 2
نیوکاسل
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پرستون
1
2
نیوکاسل
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ریدینگ
2 0
ناتینگهام فارست
۸ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ریدینگ
2
0
ناتینگهام فارست
| Madejski Stadium
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:00
بلکبرن
1 1
ولوز
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:00
بلکبرن
1
1
ولوز
| Ewood Park
۹ آبان ۱۳۹۵ 16:30
بیرمنگام
1 1
استون ویلا
۹ آبان ۱۳۹۵ 16:30
بیرمنگام
1
1
استون ویلا
هفته 16
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 00:15
برنتفورد
0 2
فولهام
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 00:15
برنتفورد
0
2
فولهام
| Griffin Park
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 17:00
ولوز
2 3
دربی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 17:00
ولوز
2
3
دربی
| Molineux Stadium
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
استون ویلا
2 1
بلکبرن
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
استون ویلا
2
1
بلکبرن
| Villa Park
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بورتون آلبیون
0 0
بارنزلی
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بورتون آلبیون
0
0
بارنزلی
| Pirelli Stadium
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
هادرسفیلد
1 1
بیرمنگام
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
هادرسفیلد
1
1
بیرمنگام
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
نیوکاسل
2 1
کاردیف
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
نیوکاسل
2
1
کاردیف
| St. James' Park
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
نورویچ
2 3
لیدز
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
نورویچ
2
3
لیدز
| Carrow Road
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
ناتینگهام فارست
1 1
کویینز پارک رنجرز
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
ناتینگهام فارست
1
1
کویینز پارک رنجرز
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
روترهام
1 3
پرستون
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
روترهام
1
3
پرستون
| AESSEAL New York Stadium
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
شفیلد ونزدی
1 2
Ipswich
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
شفیلد ونزدی
1
2
Ipswich
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
ویگان
0 3
ریدینگ
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 19:30
ویگان
0
3
ریدینگ
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:00
بریستول سیتی
0 2
برایتون
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:00
بریستول سیتی
0
2
برایتون
هفته 17
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:15
برایتون
1 1
استون ویلا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:15
برایتون
1
1
استون ویلا
| The American Express Community Stadium
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بارنزلی
0 0
ویگان
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بارنزلی
0
0
ویگان
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بیرمنگام
1 0
بریستول سیتی
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بیرمنگام
1
0
بریستول سیتی
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بلکبرن
3 2
برنتفورد
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
بلکبرن
3
2
برنتفورد
| Ewood Park
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
کاردیف
3 2
هادرسفیلد
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
کاردیف
3
2
هادرسفیلد
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
دربی
3 0
روترهام
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
دربی
3
0
روترهام
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
فولهام
1 1
شفیلد ونزدی
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
فولهام
1
1
شفیلد ونزدی
| Craven Cottage
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
پرستون
0 0
ولوز
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
پرستون
0
0
ولوز
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
کویینز پارک رنجرز
2 1
نورویچ
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
کویینز پارک رنجرز
2
1
نورویچ
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
ریدینگ
3 0
بورتون آلبیون
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 19:30
ریدینگ
3
0
بورتون آلبیون
| Madejski Stadium
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Ipswich
0 2
ناتینگهام فارست
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Ipswich
0
2
ناتینگهام فارست
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:45
لیدز
0 2
نیوکاسل
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:45
لیدز
0
2
نیوکاسل
| Elland Road
هفته 18
۶ آذر ۱۳۹۵ 00:15
بارنزلی
2 5
ناتینگهام فارست
۶ آذر ۱۳۹۵ 00:15
بارنزلی
2
5
ناتینگهام فارست
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
استون ویلا
3 1
کاردیف
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
استون ویلا
3
1
کاردیف
| Villa Park
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
برنتفورد
1 2
بیرمنگام
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
برنتفورد
1
2
بیرمنگام
| Griffin Park
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
برایتون
2 1
فولهام
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
برایتون
2
1
فولهام
| The American Express Community Stadium
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
دربی
1 0
نورویچ
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
دربی
1
0
نورویچ
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Ipswich
3 0
کویینز پارک رنجرز
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
Ipswich
3
0
کویینز پارک رنجرز
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
نیوکاسل
0 1
بلکبرن
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
نیوکاسل
0
1
بلکبرن
| St. James' Park
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
پرستون
1 1
بورتون آلبیون
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
پرستون
1
1
بورتون آلبیون
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
ریدینگ
2 1
بریستول سیتی
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
ریدینگ
2
1
بریستول سیتی
| Madejski Stadium
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
ولوز
0 2
شفیلد ونزدی
۶ آذر ۱۳۹۵ 19:30
ولوز
0
2
شفیلد ونزدی
| Molineux Stadium
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00