چمپیونشیپ انگستان

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 55 0 2 65
2 65 1 1 72
3 69 1 1 76
4 69 1 1 76
5 67 1 2 79
6 75 0 1 80
7 71 3 1 82
8 75 1 1 82
9 68 2 2 82
10 77 1 2 89
11 77 2 2 91
12 74 2 3 93
13 74 2 3 93
14 89 0 1 94
15 90 0 1 95
16 77 0 4 97
17 88 0 2 98
18 82 3 2 98
19 82 0 4 102
20 98 1 1 105
21 83 2 4 107
22 89 3 3 110
23 86 3 4 112
24 110 5 0 120
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
هفته 1
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
ناتینگهام فارست
1 0
میلوال
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
ناتینگهام فارست
1
0
میلوال
| The City Ground
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
ساندرلند
1 1
دربی
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
ساندرلند
1
1
دربی
| Stadium of Light
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بریستول سیتی
3 1
بارنزلی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بریستول سیتی
3
1
بارنزلی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بورتون آلبیون
0 1
کاردیف
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بورتون آلبیون
0
1
کاردیف
| Pirelli Stadium
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
1 1
نورویچ
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
1
1
نورویچ
| Craven Cottage
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
Ipswich
1 0
بیرمنگام
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
Ipswich
1
0
بیرمنگام
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
1 0
شفیلد ونزدی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
1
0
شفیلد ونزدی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2 0
ریدینگ
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2
0
ریدینگ
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
شفیلدیونایتد
1 0
برنتفورد
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
شفیلدیونایتد
1
0
برنتفورد
| Bramall Lane
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
ولوز
1 0
میدلزبورو
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
ولوز
1
0
میدلزبورو
| Molineux Stadium
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
استون ویلا
1 1
هال سیتی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
استون ویلا
1
1
هال سیتی
| Villa Park
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 20:00
بولتون
2 3
لیدز
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 20:00
بولتون
2
3
لیدز
هفته 2
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بارنزلی
1 2
Ipswich
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بارنزلی
1
2
Ipswich
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بیرمنگام
2 1
بریستول سیتی
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بیرمنگام
2
1
بریستول سیتی
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
برنتفورد
3 4
ناتینگهام فارست
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
برنتفورد
3
4
ناتینگهام فارست
| Griffin Park
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
کاردیف
3 0
استون ویلا
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
کاردیف
3
0
استون ویلا
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
دربی
0 2
ولوز
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
دربی
0
2
ولوز
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
هال سیتی
4 1
بورتون آلبیون
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
هال سیتی
4
1
بورتون آلبیون
| KCOM Stadium
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
لیدز
0 0
پرستون
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
لیدز
0
0
پرستون
| Elland Road
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
میلوال
1 1
بولتون
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
میلوال
1
1
بولتون
| The Den
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
ریدینگ
1 1
فولهام
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
ریدینگ
1
1
فولهام
| Madejski Stadium
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
شفیلد ونزدی
1 1
کویینز پارک رنجرز
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
شفیلد ونزدی
1
1
کویینز پارک رنجرز
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
میدلزبورو
1 0
شفیلدیونایتد
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
میدلزبورو
1
0
شفیلدیونایتد
| Riverside Stadium
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
نورویچ
1 3
ساندرلند
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
نورویچ
1
3
ساندرلند
| Carrow Road
هفته 3
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
بارنزلی
2 1
ناتینگهام فارست
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
بارنزلی
2
1
ناتینگهام فارست
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
بیرمنگام
0 0
بولتون
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
بیرمنگام
0
0
بولتون
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
برنتفورد
2 2
بریستول سیتی
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
برنتفورد
2
2
بریستول سیتی
| Griffin Park
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
کاردیف
2 0
شفیلدیونایتد
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
کاردیف
2
0
شفیلدیونایتد
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
دربی
1 0
پرستون
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
دربی
1
0
پرستون
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
هال سیتی
2 3
ولوز
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
هال سیتی
2
3
ولوز
| KCOM Stadium
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
لیدز
0 0
فولهام
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
لیدز
0
0
فولهام
| Elland Road
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
میدلزبورو
2 0
بورتون آلبیون
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
میدلزبورو
2
0
بورتون آلبیون
| Riverside Stadium
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
میلوال
3 4
Ipswich
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
میلوال
3
4
Ipswich
| The Den
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
ریدینگ
2 1
استون ویلا
۲۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
ریدینگ
2
1
استون ویلا
| Madejski Stadium
۲۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
نورویچ
2 0
کویینز پارک رنجرز
۲۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
نورویچ
2
0
کویینز پارک رنجرز
| Carrow Road
۲۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
شفیلد ونزدی
1 1
ساندرلند
۲۵ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
شفیلد ونزدی
1
1
ساندرلند
هفته 4
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
بورتون آلبیون
2 1
بیرمنگام
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
بورتون آلبیون
2
1
بیرمنگام
| Pirelli Stadium
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 15:45
شفیلدیونایتد
1 0
بارنزلی
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 15:45
شفیلدیونایتد
1
0
بارنزلی
| Bramall Lane
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
استون ویلا
4 2
نورویچ
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
استون ویلا
4
2
نورویچ
| Villa Park
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بولتون
1 2
دربی
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بولتون
1
2
دربی
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بریستول سیتی
0 0
میلوال
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
بریستول سیتی
0
0
میلوال
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
0 1
شفیلد ونزدی
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
0
1
شفیلد ونزدی
| Craven Cottage
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
Ipswich
2 0
برنتفورد
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
Ipswich
2
0
برنتفورد
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
ناتینگهام فارست
2 1
میدلزبورو
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
ناتینگهام فارست
2
1
میدلزبورو
| The City Ground
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
1 0
ریدینگ
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
1
0
ریدینگ
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2 1
هال سیتی
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2
1
هال سیتی
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
ولوز
1 2
کاردیف
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 18:30
ولوز
1
2
کاردیف
| Molineux Stadium
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
ساندرلند
0 2
لیدز
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
ساندرلند
0
2
لیدز
| Stadium of Light
هفته 5
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
بریستول سیتی
1 1
استون ویلا
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
بریستول سیتی
1
1
استون ویلا
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
هال سیتی
4 0
بولتون
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
هال سیتی
4
0
بولتون
| KCOM Stadium
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بارنزلی
3 0
ساندرلند
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بارنزلی
3
0
ساندرلند
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بیرمنگام
0 2
ریدینگ
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بیرمنگام
0
2
ریدینگ
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
برنتفورد
0 0
ولوز
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
برنتفورد
0
0
ولوز
| Griffin Park
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بورتون آلبیون
1 1
شفیلد ونزدی
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بورتون آلبیون
1
1
شفیلد ونزدی
| Pirelli Stadium
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
کاردیف
2 1
کویینز پارک رنجرز
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
کاردیف
2
1
کویینز پارک رنجرز
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Ipswich
0 2
فولهام
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Ipswich
0
2
فولهام
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
میدلزبورو
0 0
پرستون
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
میدلزبورو
0
0
پرستون
| Riverside Stadium
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
میلوال
4 0
نورویچ
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
میلوال
4
0
نورویچ
| The Den
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
شفیلدیونایتد
3 1
دربی
۴ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
شفیلدیونایتد
3
1
دربی
| Bramall Lane
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
ناتینگهام فارست
0 2
لیدز
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
ناتینگهام فارست
0
2
لیدز
| The City Ground
هفته 6
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
دربی
5 0
هال سیتی
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
دربی
5
0
هال سیتی
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
استون ویلا
0 0
برنتفورد
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
استون ویلا
0
0
برنتفورد
| Villa Park
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بولتون
0 3
میدلزبورو
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بولتون
0
3
میدلزبورو
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
1 1
کاردیف
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
1
1
کاردیف
| Craven Cottage
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
لیدز
5 0
بورتون آلبیون
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
لیدز
5
0
بورتون آلبیون
| Elland Road
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
نورویچ
1 0
بیرمنگام
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
نورویچ
1
0
بیرمنگام
| Carrow Road
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
1 1
بارنزلی
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
1
1
بارنزلی
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2 1
Ipswich
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2
1
Ipswich
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ریدینگ
0 1
بریستول سیتی
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ریدینگ
0
1
بریستول سیتی
| Madejski Stadium
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ساندرلند
1 2
شفیلدیونایتد
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ساندرلند
1
2
شفیلدیونایتد
| Stadium of Light
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ولوز
1 0
میلوال
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ولوز
1
0
میلوال
| Molineux Stadium
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
شفیلد ونزدی
3 1
ناتینگهام فارست
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
شفیلد ونزدی
3
1
ناتینگهام فارست
هفته 7
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
استون ویلا
0 0
میدلزبورو
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
استون ویلا
0
0
میدلزبورو
| Villa Park
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
لیدز
2 0
بیرمنگام
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
لیدز
2
0
بیرمنگام
| Elland Road
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
نورویچ
0 0
بورتون آلبیون
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
نورویچ
0
0
بورتون آلبیون
| Carrow Road
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
پرستون
3 0
کاردیف
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
پرستون
3
0
کاردیف
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
کویینز پارک رنجرز
2 2
میلوال
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
کویینز پارک رنجرز
2
2
میلوال
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
شفیلد ونزدی
2 1
برنتفورد
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
شفیلد ونزدی
2
1
برنتفورد
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
ساندرلند
0 1
ناتینگهام فارست
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
ساندرلند
0
1
ناتینگهام فارست
| Stadium of Light
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
ولوز
3 3
بریستول سیتی
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
ولوز
3
3
بریستول سیتی
| Molineux Stadium
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
بولتون
0 1
شفیلدیونایتد
۲۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
بولتون
0
1
شفیلدیونایتد
۲۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
فولهام
2 1
هال سیتی
۲۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
فولهام
2
1
هال سیتی
| Craven Cottage
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:15
دربی
0 1
Ipswich
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:15
دربی
0
1
Ipswich
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
ریدینگ
3 0
بارنزلی
۸ آذر ۱۳۹۶ 00:30
ریدینگ
3
0
بارنزلی
| Madejski Stadium
هفته 8
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بیرمنگام
1 3
پرستون
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بیرمنگام
1
3
پرستون
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
برنتفورد
1 1
ریدینگ
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
برنتفورد
1
1
ریدینگ
| Griffin Park
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بریستول سیتی
4 1
دربی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بریستول سیتی
4
1
دربی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بورتون آلبیون
2 1
فولهام
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
بورتون آلبیون
2
1
فولهام
| Pirelli Stadium
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
کاردیف
1 1
شفیلد ونزدی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
کاردیف
1
1
شفیلد ونزدی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
هال سیتی
1 1
ساندرلند
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
هال سیتی
1
1
ساندرلند
| KCOM Stadium
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Ipswich
2 0
بولتون
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
Ipswich
2
0
بولتون
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
میدلزبورو
3 2
کویینز پارک رنجرز
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
میدلزبورو
3
2
کویینز پارک رنجرز
| Riverside Stadium
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
میلوال
1 0
لیدز
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
میلوال
1
0
لیدز
| The Den
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ناتینگهام فارست
1 2
ولوز
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
ناتینگهام فارست
1
2
ولوز
| The City Ground
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
شفیلدیونایتد
0 1
نورویچ
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 18:30
شفیلدیونایتد
0
1
نورویچ
| Bramall Lane
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
بارنزلی
0 3
استون ویلا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
بارنزلی
0
3
استون ویلا
هفته 9
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بولتون
0 3
برنتفورد
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بولتون
0
3
برنتفورد
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
دربی
1 1
بیرمنگام
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
دربی
1
1
بیرمنگام
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
1 1
میدلزبورو
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
1
1
میدلزبورو
| Craven Cottage
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
لیدز
3 2
Ipswich
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
لیدز
3
2
Ipswich
| Elland Road
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
نورویچ
0 0
بریستول سیتی
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
نورویچ
0
0
بریستول سیتی
| Carrow Road
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
0 0
میلوال
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
0
0
میلوال
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
کویینز پارک رنجرز
0 0
بورتون آلبیون
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
کویینز پارک رنجرز
0
0
بورتون آلبیون
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ریدینگ
1 1
هال سیتی
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ریدینگ
1
1
هال سیتی
| Madejski Stadium
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ساندرلند
1 2
کاردیف
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ساندرلند
1
2
کاردیف
| Stadium of Light
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ولوز
2 1
بارنزلی
۱ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ولوز
2
1
بارنزلی
| Molineux Stadium
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:00
استون ویلا
2 1
ناتینگهام فارست
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:00
استون ویلا
2
1
ناتینگهام فارست
| Villa Park
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:45
شفیلد ونزدی
2 4
شفیلدیونایتد
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:45
شفیلد ونزدی
2
4
شفیلدیونایتد
هفته 10
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بارنزلی
1 1
کویینز پارک رنجرز
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بارنزلی
1
1
کویینز پارک رنجرز
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
برنتفورد
1 1
دربی
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
برنتفورد
1
1
دربی
| Griffin Park
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بریستول سیتی
2 0
بولتون
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بریستول سیتی
2
0
بولتون
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بورتون آلبیون
0 4
استون ویلا
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بورتون آلبیون
0
4
استون ویلا
| Pirelli Stadium
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
کاردیف
3 1
لیدز
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
کاردیف
3
1
لیدز
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
هال سیتی
1 2
پرستون
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
هال سیتی
1
2
پرستون
| KCOM Stadium
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Ipswich
5 2
ساندرلند
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Ipswich
5
2
ساندرلند
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
میدلزبورو
0 1
نورویچ
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
میدلزبورو
0
1
نورویچ
| Riverside Stadium
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
میلوال
2 1
ریدینگ
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
میلوال
2
1
ریدینگ
| The Den
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
ناتینگهام فارست
1 3
فولهام
۴ مهر ۱۳۹۶ 23:15
ناتینگهام فارست
1
3
فولهام
| The City Ground
۵ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بیرمنگام
1 0
شفیلد ونزدی
۵ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بیرمنگام
1
0
شفیلد ونزدی
۵ مهر ۱۳۹۶ 23:15
شفیلدیونایتد
2 0
ولوز
۵ مهر ۱۳۹۶ 23:15
شفیلدیونایتد
2
0
ولوز
| Bramall Lane
هفته 11
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:15
کویینز پارک رنجرز
1 2
فولهام
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:15
کویینز پارک رنجرز
1
2
فولهام
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
استون ویلا
1 0
بولتون
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
استون ویلا
1
0
بولتون
| Villa Park
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بورتون آلبیون
0 4
ولوز
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بورتون آلبیون
0
4
ولوز
| Pirelli Stadium
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
کاردیف
0 0
دربی
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
کاردیف
0
0
دربی
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
هال سیتی
6 1
بیرمنگام
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
هال سیتی
6
1
بیرمنگام
| KCOM Stadium
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Ipswich
1 3
بریستول سیتی
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
Ipswich
1
3
بریستول سیتی
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
میدلزبورو
2 2
برنتفورد
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
میدلزبورو
2
2
برنتفورد
| Riverside Stadium
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
میلوال
1 3
بارنزلی
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
میلوال
1
3
بارنزلی
| The Den
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ناتینگهام فارست
2 1
شفیلدیونایتد
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ناتینگهام فارست
2
1
شفیلدیونایتد
| The City Ground
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
2 2
ساندرلند
۸ مهر ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
2
2
ساندرلند
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:00
ریدینگ
1 2
نورویچ
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:00
ریدینگ
1
2
نورویچ
| Madejski Stadium
۹ مهر ۱۳۹۶ 15:45
شفیلد ونزدی
3 0
لیدز
۹ مهر ۱۳۹۶ 15:45
شفیلد ونزدی
3
0
لیدز
هفته 12
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بیرمنگام
1 0
کاردیف
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بیرمنگام
1
0
کاردیف
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بریستول سیتی
0 0
بورتون آلبیون
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:15
بریستول سیتی
0
0
بورتون آلبیون
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بارنزلی
2 2
میدلزبورو
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بارنزلی
2
2
میدلزبورو
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بولتون
2 1
شفیلد ونزدی
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بولتون
2
1
شفیلد ونزدی
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
برنتفورد
1 0
میلوال
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
برنتفورد
1
0
میلوال
| Griffin Park
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
2 2
پرستون
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
2
2
پرستون
| Craven Cottage
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
لیدز
0 1
ریدینگ
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
لیدز
0
1
ریدینگ
| Elland Road
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
نورویچ
1 1
هال سیتی
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
نورویچ
1
1
هال سیتی
| Carrow Road
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
شفیلدیونایتد
1 0
Ipswich
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
شفیلدیونایتد
1
0
Ipswich
| Bramall Lane
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ساندرلند
1 1
کویینز پارک رنجرز
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ساندرلند
1
1
کویینز پارک رنجرز
| Stadium of Light
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
ولوز
2 0
استون ویلا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
ولوز
2
0
استون ویلا
| Molineux Stadium
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:45
دربی
2 0
ناتینگهام فارست
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:45
دربی
2
0
ناتینگهام فارست
هفته 13
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
استون ویلا
2 1
فولهام
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
استون ویلا
2
1
فولهام
| Villa Park
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بارنزلی
0 1
هال سیتی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بارنزلی
0
1
هال سیتی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بولتون
1 1
کویینز پارک رنجرز
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بولتون
1
1
کویینز پارک رنجرز
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
برنتفورد
3 3
ساندرلند
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
برنتفورد
3
3
ساندرلند
| Griffin Park
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بریستول سیتی
0 3
لیدز
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
بریستول سیتی
0
3
لیدز
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
دربی
2 0
شفیلد ونزدی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
دربی
2
0
شفیلد ونزدی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
میدلزبورو
0 1
کاردیف
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
میدلزبورو
0
1
کاردیف
| Riverside Stadium
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ناتینگهام فارست
2 0
بورتون آلبیون
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ناتینگهام فارست
2
0
بورتون آلبیون
| The City Ground
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
شفیلدیونایتد
2 1
ریدینگ
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
شفیلدیونایتد
2
1
ریدینگ
| Bramall Lane
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ولوز
3 2
پرستون
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 18:30
ولوز
3
2
پرستون
| Molineux Stadium
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
میلوال
2 0
بیرمنگام
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
میلوال
2
0
بیرمنگام
| The Den
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 15:30
Ipswich
0 1
نورویچ
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 15:30
Ipswich
0
1
نورویچ
هفته 14
۵ آبان ۱۳۹۶ 23:15
لیدز
1 2
شفیلدیونایتد
۵ آبان ۱۳۹۶ 23:15
لیدز
1
2
شفیلدیونایتد
| Elland Road
۶ آبان ۱۳۹۶ 16:00
شفیلد ونزدی
1 1
بارنزلی
۶ آبان ۱۳۹۶ 16:00
شفیلد ونزدی
1
1
بارنزلی
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
بورتون آلبیون
1 2
Ipswich
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
بورتون آلبیون
1
2
Ipswich
| Pirelli Stadium
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
کاردیف
0 0
میلوال
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
کاردیف
0
0
میلوال
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
1 1
بولتون
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فولهام
1
1
بولتون
| Craven Cottage
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
نورویچ
1 2
دربی
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
نورویچ
1
2
دربی
| Carrow Road
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
2 3
برنتفورد
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پرستون
2
3
برنتفورد
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2 1
ولوز
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2
1
ولوز
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ریدینگ
0 2
میدلزبورو
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ریدینگ
0
2
میدلزبورو
| Madejski Stadium
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ساندرلند
1 2
بریستول سیتی
۶ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ساندرلند
1
2
بریستول سیتی
| Stadium of Light
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
هال سیتی
2 3
ناتینگهام فارست
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
هال سیتی
2
3
ناتینگهام فارست
| KCOM Stadium
۷ آبان ۱۳۹۶ 16:30
بیرمنگام
0 0
استون ویلا
۷ آبان ۱۳۹۶ 16:30
بیرمنگام
0
0
استون ویلا
هفته 15
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
بورتون آلبیون
2 4
بارنزلی
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
بورتون آلبیون
2
4
بارنزلی
| Pirelli Stadium
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
کاردیف
3 1
Ipswich
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
کاردیف
3
1
Ipswich
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
فولهام
0 2
بریستول سیتی
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
فولهام
0
2
بریستول سیتی
| Craven Cottage
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
هال سیتی
1 3
میدلزبورو
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
هال سیتی
1
3
میدلزبورو
| KCOM Stadium
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
لیدز
1 2
دربی
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
لیدز
1
2
دربی
| Elland Road
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
نورویچ
0 2
ولوز
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
نورویچ
0
2
ولوز
| Carrow Road
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
کویینز پارک رنجرز
1 0
شفیلدیونایتد
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
کویینز پارک رنجرز
1
0
شفیلدیونایتد
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
شفیلد ونزدی
2 1
میلوال
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
شفیلد ونزدی
2
1
میلوال
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
ساندرلند
3 3
بولتون
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:15
ساندرلند
3
3
بولتون
| Stadium of Light
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ریدینگ
3 1
ناتینگهام فارست
۱۰ آبان ۱۳۹۶ 00:30
ریدینگ
3
1
ناتینگهام فارست
| Madejski Stadium
۱۱ آبان ۱۳۹۶ 00:15
بیرمنگام
0 2
برنتفورد
۱۱ آبان ۱۳۹۶ 00:15
بیرمنگام
0
2
برنتفورد
۱۱ آبان ۱۳۹۶ 00:15
پرستون
0 2
استون ویلا
۱۱ آبان ۱۳۹۶ 00:15
پرستون
0
2
استون ویلا
هفته 16
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:15
ولوز
2 0
فولهام
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:15
ولوز
2
0
فولهام
| Molineux Stadium
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 16:30
بریستول سیتی
2 1
کاردیف
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 16:30
بریستول سیتی
2
1
کاردیف
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
استون ویلا
1 2
شفیلد ونزدی
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
استون ویلا
1
2
شفیلد ونزدی
| Villa Park
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
بارنزلی
2 0
بیرمنگام
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
بارنزلی
2
0
بیرمنگام
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
بولتون
2 1
نورویچ
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
بولتون
2
1
نورویچ
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
دربی
2 4
ریدینگ
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
دربی
2
4
ریدینگ
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Ipswich
3 0
پرستون
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Ipswich
3
0
پرستون
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
میلوال
0 1
بورتون آلبیون
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
میلوال
0
1
بورتون آلبیون
| The Den
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ناتینگهام فارست
4 0
کویینز پارک رنجرز
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ناتینگهام فارست
4
0
کویینز پارک رنجرز
| The City Ground
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
شفیلدیونایتد
4 1
هال سیتی
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 19:30
شفیلدیونایتد
4
1
هال سیتی
| Bramall Lane
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:00
برنتفورد
3 1
لیدز
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:00
برنتفورد
3
1
لیدز
| Griffin Park
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 16:45
میدلزبورو
1 0
ساندرلند
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 16:45
میدلزبورو
1
0
ساندرلند
| Riverside Stadium
هفته 17
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:15
بورتون آلبیون
1 3
شفیلدیونایتد
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:15
بورتون آلبیون
1
3
شفیلدیونایتد
| Pirelli Stadium
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:15
پرستون
0 0
بولتون
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:15
پرستون
0
0
بولتون
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
بیرمنگام
1 0
ناتینگهام فارست
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
بیرمنگام
1
0
ناتینگهام فارست
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
کاردیف
2 0
برنتفورد
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
کاردیف
2
0
برنتفورد
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
هال سیتی
2 2
Ipswich
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
هال سیتی
2
2
Ipswich
| KCOM Stadium
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
نورویچ
1 1
بارنزلی
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
نورویچ
1
1
بارنزلی
| Carrow Road
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
کویینز پارک رنجرز
1 2
استون ویلا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
کویینز پارک رنجرز
1
2
استون ویلا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ریدینگ
0 2
ولوز
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ریدینگ
0
2
ولوز
| Madejski Stadium
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
شفیلد ونزدی
0 0
بریستول سیتی
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
شفیلد ونزدی
0
0
بریستول سیتی
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ساندرلند
2 2
میلوال
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 19:30
ساندرلند
2
2
میلوال
| Stadium of Light
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:00
فولهام
1 1
دربی
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:00
فولهام
1
1
دربی
| Craven Cottage
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:45
لیدز
2 1
میدلزبورو
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:45
لیدز
2
1
میدلزبورو
| Elland Road
هفته 18
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
استون ویلا
2 1
ساندرلند
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
استون ویلا
2
1
ساندرلند
| Villa Park
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
بارنزلی
0 1
کاردیف
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
بارنزلی
0
1
کاردیف
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
برنتفورد
1 1
بورتون آلبیون
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
برنتفورد
1
1
بورتون آلبیون
| Griffin Park
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
بریستول سیتی
1 2
پرستون
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
بریستول سیتی
1
2
پرستون
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
دربی
2 0
کویینز پارک رنجرز
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
دربی
2
0
کویینز پارک رنجرز
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
میلوال
0 0
هال سیتی
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
میلوال
0
0
هال سیتی
| The Den
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
ناتینگهام فارست
1 0
نورویچ
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
ناتینگهام فارست
1
0
نورویچ
| The City Ground
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
شفیلدیونایتد
4 5
فولهام
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
شفیلدیونایتد
4
5
فولهام
| Bramall Lane
۱ آذر ۱۳۹۶ 00:30
بولتون
2