چمپیونشیپ انگستان

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 45 0 1 50
2 70 1 0 72
3 79 1 0 81
4 73 0 2 83
5 72 1 2 84
6 79 0 1 84
7 76 2 1 85
8 80 1 1 87
9 76 1 2 88
10 76 2 2 90
11 77 2 2 91
12 80 1 2 92
13 73 2 3 92
14 80 1 2 92
15 82 1 2 94
16 82 1 2 94
17 76 2 3 95
18 72 4 3 95
19 93 1 0 95
20 86 4 3 109
21 94 3 2 110
22 91 0 4 111
23 104 1 1 111
24 106 3 3 127
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
هفته 1
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:30
ریدینگ
1 2
دربی
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:30
ریدینگ
1
2
دربی
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بیرمنگام
2 2
نورویچ
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بیرمنگام
2
2
نورویچ
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
5 1
روترهام
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
5
1
روترهام
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بریستول سیتی
1 1
ناتینگهام فارست
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بریستول سیتی
1
1
ناتینگهام فارست
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
Ipswich
2 2
بلکبرن
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
Ipswich
2
2
بلکبرن
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
2 2
میدلزبورو
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
2
2
میدلزبورو
| The Den
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
1 0
کویینز پارک رنجرز
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
1
0
کویینز پارک رنجرز
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
1 2
بولتون
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
1
2
بولتون
| The Hawthorns
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
ویگان
3 2
شفیلد ونزدی
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
ویگان
3
2
شفیلد ونزدی
| DW Stadium
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
شفیلدیونایتد
1 2
سوانسی
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
شفیلدیونایتد
1
2
سوانسی
| Bramall Lane
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 20:00
لیدز
3 1
استوک سیتی
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 20:00
لیدز
3
1
استوک سیتی
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
هال سیتی
1 3
استون ویلا
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
هال سیتی
1
3
استون ویلا
| KCOM Stadium
هفته 2
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
استون ویلا
3 2
ویگان
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
استون ویلا
3
2
ویگان
| Villa Park
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بلکبرن
0 0
میلوال
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بلکبرن
0
0
میلوال
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بولتون
2 2
بریستول سیتی
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بولتون
2
2
بریستول سیتی
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
میدلزبورو
1 0
بیرمنگام
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
میدلزبورو
1
0
بیرمنگام
| Riverside Stadium
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
3 4
وست بروم
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
3
4
وست بروم
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
ناتینگهام فارست
1 0
ریدینگ
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
ناتینگهام فارست
1
0
ریدینگ
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 2
شفیلدیونایتد
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1
2
شفیلدیونایتد
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
روترهام
1 0
Ipswich
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
روترهام
1
0
Ipswich
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
شفیلد ونزدی
1 1
هال سیتی
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
شفیلد ونزدی
1
1
هال سیتی
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
استوک سیتی
1 1
برنتفورد
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
استوک سیتی
1
1
برنتفورد
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
1 0
پرستون
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
1
0
پرستون
| Liberty Stadium
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
دربی
1 4
لیدز
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
دربی
1
4
لیدز
| Pride Park Stadium
هفته 3
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
بیرمنگام
0 0
سوانسی
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
بیرمنگام
0
0
سوانسی
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بریستول سیتی
0 2
میدلزبورو
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
بریستول سیتی
0
2
میدلزبورو
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
هال سیتی
0 1
بلکبرن
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
هال سیتی
0
1
بلکبرن
| KCOM Stadium
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
Ipswich
1 1
استون ویلا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
Ipswich
1
1
استون ویلا
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
لیدز
2 0
روترهام
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
لیدز
2
0
روترهام
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
2 1
دربی
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
2
1
دربی
| The Den
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
ریدینگ
0 1
بولتون
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
ریدینگ
0
1
بولتون
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
شفیلدیونایتد
2 1
نورویچ
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
شفیلدیونایتد
2
1
نورویچ
| Bramall Lane
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
7 1
کویینز پارک رنجرز
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
7
1
کویینز پارک رنجرز
| The Hawthorns
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
ویگان
2 2
ناتینگهام فارست
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
ویگان
2
2
ناتینگهام فارست
| DW Stadium
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
پرستون
2 2
استوک سیتی
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
پرستون
2
2
استوک سیتی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
2 0
شفیلد ونزدی
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
2
0
شفیلد ونزدی
هفته 4
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
میدلزبورو
3 0
شفیلدیونایتد
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
میدلزبورو
3
0
شفیلدیونایتد
| Riverside Stadium
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
ناتینگهام فارست
1 1
وست بروم
۱۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
ناتینگهام فارست
1
1
وست بروم
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
دربی
2 0
Ipswich
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
دربی
2
0
Ipswich
| Pride Park Stadium
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
کویینز پارک رنجرز
0 3
بریستول سیتی
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
کویینز پارک رنجرز
0
3
بریستول سیتی
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
روترهام
2 3
هال سیتی
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
روترهام
2
3
هال سیتی
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
سوانسی
2 2
لیدز
۳۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
سوانسی
2
2
لیدز
| Liberty Stadium
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
استون ویلا
2 2
برنتفورد
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
استون ویلا
2
2
برنتفورد
| Villa Park
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
شفیلد ونزدی
2 1
میلوال
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
شفیلد ونزدی
2
1
میلوال
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
بلکبرن
2 2
ریدینگ
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
بلکبرن
2
2
ریدینگ
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
نورویچ
2 0
پرستون
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
نورویچ
2
0
پرستون
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:30
بولتون
1 0
بیرمنگام
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:30
بولتون
1
0
بیرمنگام
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:30
استوک سیتی
0 3
ویگان
۳۱ مرداد ۱۳۹۷ 23:30
استوک سیتی
0
3
ویگان
هفته 5
۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
میدلزبورو
1 0
وست بروم
۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
میدلزبورو
1
0
وست بروم
| Riverside Stadium
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
استون ویلا
1 1
ریدینگ
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
استون ویلا
1
1
ریدینگ
| Villa Park
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بلکبرن
1 0
برنتفورد
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بلکبرن
1
0
برنتفورد
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بولتون
0 3
شفیلدیونایتد
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بولتون
0
3
شفیلدیونایتد
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
دربی
2 0
پرستون
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
دربی
2
0
پرستون
| Pride Park Stadium
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
0 3
لیدز
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
0
3
لیدز
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 0
ویگان
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1
0
ویگان
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
شفیلد ونزدی
2 1
Ipswich
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
شفیلد ونزدی
2
1
Ipswich
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
استوک سیتی
2 0
هال سیتی
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
استوک سیتی
2
0
هال سیتی
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
0 1
بریستول سیتی
۳ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
0
1
بریستول سیتی
| Liberty Stadium
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
ناتینگهام فارست
2 2
بیرمنگام
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
ناتینگهام فارست
2
2
بیرمنگام
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
روترهام
1 0
میلوال
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
روترهام
1
0
میلوال
هفته 6
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
لیدز
0 0
میدلزبورو
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
لیدز
0
0
میدلزبورو
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
2 2
بولتون
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
2
2
بولتون
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
ریدینگ
1 2
شفیلد ونزدی
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
ریدینگ
1
2
شفیلد ونزدی
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
شفیلدیونایتد
4 1
استون ویلا
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
شفیلدیونایتد
4
1
استون ویلا
| Bramall Lane
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
2 1
استوک سیتی
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
2
1
استوک سیتی
| The Hawthorns
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
ویگان
1 0
روترهام
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
ویگان
1
0
روترهام
| DW Stadium
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بیرمنگام
0 0
کویینز پارک رنجرز
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بیرمنگام
0
0
کویینز پارک رنجرز
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
2 1
ناتینگهام فارست
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
2
1
ناتینگهام فارست
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
هال سیتی
1 2
دربی
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
هال سیتی
1
2
دربی
| KCOM Stadium
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
میلوال
1 2
سوانسی
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
میلوال
1
2
سوانسی
| The Den
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
Ipswich
1 1
نورویچ
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
Ipswich
1
1
نورویچ
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
بریستول سیتی
4 1
بلکبرن
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
بریستول سیتی
4
1
بلکبرن
هفته 7
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
بیرمنگام
1 1
وست بروم
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
بیرمنگام
1
1
وست بروم
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بولتون
1 2
کویینز پارک رنجرز
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بولتون
1
2
کویینز پارک رنجرز
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
2 0
ویگان
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
2
0
ویگان
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بریستول سیتی
1 0
شفیلدیونایتد
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
بریستول سیتی
1
0
شفیلدیونایتد
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
هال سیتی
2 0
Ipswich
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
هال سیتی
2
0
Ipswich
| KCOM Stadium
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
1 1
لیدز
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
1
1
لیدز
| The Den
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
1 0
میدلزبورو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
1
0
میدلزبورو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
2 3
ریدینگ
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
2
3
ریدینگ
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
روترهام
1 0
دربی
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
روترهام
1
0
دربی
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
شفیلد ونزدی
2 2
استوک سیتی
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
شفیلد ونزدی
2
2
استوک سیتی
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
0 0
ناتینگهام فارست
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
0
0
ناتینگهام فارست
| Liberty Stadium
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
بلکبرن
1 1
استون ویلا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
بلکبرن
1
1
استون ویلا
هفته 8
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
دربی
0 0
بلکبرن
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
دربی
0
0
بلکبرن
| Pride Park Stadium
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
لیدز
3 0
پرستون
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
لیدز
3
0
پرستون
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
ویگان
2 1
هال سیتی
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
ویگان
2
1
هال سیتی
| DW Stadium
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
استون ویلا
2 0
روترهام
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
استون ویلا
2
0
روترهام
| Villa Park
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
Ipswich
1 1
برنتفورد
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
Ipswich
1
1
برنتفورد
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
استوک سیتی
1 0
سوانسی
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
استوک سیتی
1
0
سوانسی
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
وست بروم
4 2
بریستول سیتی
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
وست بروم
4
2
بریستول سیتی
| The Hawthorns
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
میدلزبورو
2 0
بولتون
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
میدلزبورو
2
0
بولتون
| Riverside Stadium
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
ناتینگهام فارست
2 1
شفیلد ونزدی
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
ناتینگهام فارست
2
1
شفیلد ونزدی
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
کویینز پارک رنجرز
2 0
میلوال
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
کویینز پارک رنجرز
2
0
میلوال
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
شفیلدیونایتد
0 0
بیرمنگام
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
شفیلدیونایتد
0
0
بیرمنگام
| Bramall Lane
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
ریدینگ
1 2
نورویچ
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ 23:30
ریدینگ
1
2
نورویچ
هفته 9
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
ویگان
1 0
بریستول سیتی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
ویگان
1
0
بریستول سیتی
| DW Stadium
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
استون ویلا
1 2
شفیلد ونزدی
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
استون ویلا
1
2
شفیلد ونزدی
| Villa Park
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
دربی
3 1
برنتفورد
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
دربی
3
1
برنتفورد
| Pride Park Stadium
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
Ipswich
0 0
بولتون
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
Ipswich
0
0
بولتون
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لیدز
1 2
بیرمنگام
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
لیدز
1
2
بیرمنگام
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
میدلزبورو
0 0
سوانسی
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
میدلزبورو
0
0
سوانسی
| Riverside Stadium
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
ناتینگهام فارست
1 0
روترهام
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
ناتینگهام فارست
1
0
روترهام
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
ریدینگ
3 0
هال سیتی
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
ریدینگ
3
0
هال سیتی
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
شفیلدیونایتد
3 2
پرستون
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
شفیلدیونایتد
3
2
پرستون
| Bramall Lane
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
استوک سیتی
2 3
بلکبرن
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
استوک سیتی
2
3
بلکبرن
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
2 0
میلوال
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
2
0
میلوال
| The Hawthorns
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
کویینز پارک رنجرز
0 1
نورویچ
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
کویینز پارک رنجرز
0
1
نورویچ
هفته 10
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:15
شفیلد ونزدی
1 1
لیدز
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:15
شفیلد ونزدی
1
1
لیدز
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
بریستول سیتی
1 1
استون ویلا
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:30
بریستول سیتی
1
1
استون ویلا
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بیرمنگام
2 2
Ipswich
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بیرمنگام
2
2
Ipswich
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بلکبرن
2 2
ناتینگهام فارست
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بلکبرن
2
2
ناتینگهام فارست
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بولتون
1 0
دربی
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بولتون
1
0
دربی
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
2 2
ریدینگ
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
2
2
ریدینگ
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
هال سیتی
1 1
میدلزبورو
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
هال سیتی
1
1
میدلزبورو
| KCOM Stadium
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
2 3
شفیلدیونایتد
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
2
3
شفیلدیونایتد
| The Den
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
1 0
ویگان
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
1
0
ویگان
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
2 3
وست بروم
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
2
3
وست بروم
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
3 0
کویینز پارک رنجرز
۷ مهر ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
3
0
کویینز پارک رنجرز
| Liberty Stadium
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
روترهام
2 2
استوک سیتی
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
روترهام
2
2
استوک سیتی
هفته 11
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
استون ویلا
3 3
پرستون
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
استون ویلا
3
3
پرستون
| Villa Park
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
برنتفورد
1 1
بیرمنگام
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
برنتفورد
1
1
بیرمنگام
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
Ipswich
0 2
میدلزبورو
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
Ipswich
0
2
میدلزبورو
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
ویگان
0 0
سوانسی
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
ویگان
0
0
سوانسی
| DW Stadium
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
هال سیتی
0 1
لیدز
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:15
هال سیتی
0
1
لیدز
| KCOM Stadium
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
ریدینگ
0 1
کویینز پارک رنجرز
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
ریدینگ
0
1
کویینز پارک رنجرز
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
استوک سیتی
2 0
بولتون
۱۰ مهر ۱۳۹۷ 23:30
استوک سیتی
2
0
بولتون
۱۱ مهر ۱۳۹۷ 23:15
بلکبرن
0 2
شفیلدیونایتد
۱۱ مهر ۱۳۹۷ 23:15
بلکبرن
0
2
شفیلدیونایتد
۱۱ مهر ۱۳۹۷ 23:15
دربی
1 1
نورویچ
۱۱ مهر ۱۳۹۷ 23:15
دربی
1
1
نورویچ
| Pride Park Stadium
۱۱ مهر ۱۳۹۷ 23:15
ناتینگهام فارست
2 2
میلوال
۱۱ مهر ۱۳۹۷ 23:15
ناتینگهام فارست
2
2
میلوال
۱۱ مهر ۱۳۹۷ 23:15
روترهام
0 0
بریستول سیتی
۱۱ مهر ۱۳۹۷ 23:15
روترهام
0
0
بریستول سیتی
۱۱ مهر ۱۳۹۷ 23:15
شفیلد ونزدی
2 2
وست بروم
۱۱ مهر ۱۳۹۷ 23:15
شفیلد ونزدی
2
2
وست بروم
هفته 12
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 16:00
لیدز
1 1
برنتفورد
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 16:00
لیدز
1
1
برنتفورد
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بیرمنگام
3 1
روترهام
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
بیرمنگام
3
1
روترهام
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
میدلزبورو
0 2
ناتینگهام فارست
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
میدلزبورو
0
2
ناتینگهام فارست
| Riverside Stadium
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
2 1
استون ویلا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
2
1
استون ویلا
| The Den
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
0 1
استوک سیتی
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
0
1
استوک سیتی
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
4 0
ویگان
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
4
0
ویگان
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
دربی
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1
1
دربی
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
شفیلدیونایتد
1 0
هال سیتی
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
شفیلدیونایتد
1
0
هال سیتی
| Bramall Lane
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
2 3
Ipswich
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
2
3
Ipswich
| Liberty Stadium
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
4 1
ریدینگ
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
4
1
ریدینگ
| The Hawthorns
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بولتون
0 1
بلکبرن
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بولتون
0
1
بلکبرن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:00
بریستول سیتی
1 2
شفیلد ونزدی
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:00
بریستول سیتی
1
2
شفیلد ونزدی
هفته 13
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:15
شفیلد ونزدی
1 2
میدلزبورو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:15
شفیلد ونزدی
1
2
میدلزبورو
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
بلکبرن
2 1
لیدز
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
بلکبرن
2
1
لیدز
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
استون ویلا
1 0
سوانسی
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
استون ویلا
1
0
سوانسی
| Villa Park
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
0 1
بریستول سیتی
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
برنتفورد
0
1
بریستول سیتی
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
هال سیتی
1 1
پرستون
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
هال سیتی
1
1
پرستون
| KCOM Stadium
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
Ipswich
0 2
کویینز پارک رنجرز
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
Ipswich
0
2
کویینز پارک رنجرز
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
ناتینگهام فارست
1 2
نورویچ
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
ناتینگهام فارست
1
2
نورویچ
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
ریدینگ
3 1
میلوال
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
ریدینگ
3
1
میلوال
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
روترهام
1 1
بولتون
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
روترهام
1
1
بولتون
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
استوک سیتی
0 1
بیرمنگام
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
استوک سیتی
0
1
بیرمنگام
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
ویگان
1 0
وست بروم
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 18:30
ویگان
1
0
وست بروم
| DW Stadium
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دربی
2 1
شفیلدیونایتد
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دربی
2
1
شفیلدیونایتد
| Pride Park Stadium
هفته 14
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
میدلزبورو
0 0
روترهام
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
میدلزبورو
0
0
روترهام
| Riverside Stadium
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
میلوال
2 1
ویگان
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
میلوال
2
1
ویگان
| The Den
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
نورویچ
2 1
استون ویلا
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
نورویچ
2
1
استون ویلا
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
کویینز پارک رنجرز
3 0
شفیلد ونزدی
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
کویینز پارک رنجرز
3
0
شفیلد ونزدی
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
شفیلدیونایتد
1 1
استوک سیتی
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
شفیلدیونایتد
1
1
استوک سیتی
| Bramall Lane
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
سوانسی
3 1
بلکبرن
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
سوانسی
3
1
بلکبرن
| Liberty Stadium
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
بیرمنگام
2 1
ریدینگ
۱ آبان ۱۳۹۷ 23:15
بیرمنگام
2
1
ریدینگ
۲ آبان ۱۳۹۷ 23:15
بریستول سیتی
1 0
هال سیتی
۲ آبان ۱۳۹۷ 23:15
بریستول سیتی
1
0
هال سیتی
۲ آبان ۱۳۹۷ 23:15
لیدز
2 0
Ipswich
۲ آبان ۱۳۹۷ 23:15
لیدز
2
0
Ipswich
۲ آبان ۱۳۹۷ 23:15
پرستون
4 3
برنتفورد
۲ آبان ۱۳۹۷ 23:15
پرستون
4
3
برنتفورد
۲ آبان ۱۳۹۷ 23:30
بولتون
0 3
ناتینگهام فارست
۲ آبان ۱۳۹۷ 23:30
بولتون
0
3
ناتینگهام فارست
۲ آبان ۱۳۹۷ 23:30
وست بروم
1 4
دربی
۲ آبان ۱۳۹۷ 23:30
وست بروم
1
4
دربی
| The Hawthorns
هفته 15
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:15
کویینز پارک رنجرز
1 0
استون ویلا
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:15
کویینز پارک رنجرز
1
0
استون ویلا
۵ آبان ۱۳۹۷ 16:00
میدلزبورو
1 1
دربی
۵ آبان ۱۳۹۷ 16:00
میدلزبورو
1
1
دربی
| Riverside Stadium
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
بیرمنگام
3 1
شفیلد ونزدی
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
بیرمنگام
3
1
شفیلد ونزدی
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
بولتون
0 1
هال سیتی
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
بولتون
0
1
هال سیتی
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
بریستول سیتی
0 1
استوک سیتی
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
بریستول سیتی
0
1
استوک سیتی
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
3 0
Ipswich
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
میلوال
3
0
Ipswich
| The Den
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
1 0
برنتفورد
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
نورویچ
1
0
برنتفورد
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
1 1
روترهام
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
پرستون
1
1
روترهام
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
شفیلدیونایتد
4 2
ویگان
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
شفیلدیونایتد
4
2
ویگان
| Bramall Lane
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
2 0
ریدینگ
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
سوانسی
2
0
ریدینگ
| Liberty Stadium
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
1 1
بلکبرن
۵ آبان ۱۳۹۷ 18:30
وست بروم
1
1
بلکبرن
| The Hawthorns
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:00
لیدز
1 1
ناتینگهام فارست
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:00
لیدز
1
1
ناتینگهام فارست
هفته 16
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 00:15
استون ویلا
2 0
بولتون
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 00:15
استون ویلا
2
0
بولتون
| Villa Park
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بلکبرن
1 0
کویینز پارک رنجرز
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بلکبرن
1
0
کویینز پارک رنجرز
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
برنتفورد
2 0
میلوال
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
برنتفورد
2
0
میلوال
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
دربی
3 1
بیرمنگام
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
دربی
3
1
بیرمنگام
| Pride Park Stadium
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
هال سیتی
1 0
وست بروم
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
هال سیتی
1
0
وست بروم
| KCOM Stadium
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
Ipswich
1 1
پرستون
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
Ipswich
1
1
پرستون
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ناتینگهام فارست
1 0
شفیلدیونایتد
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ناتینگهام فارست
1
0
شفیلدیونایتد
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ریدینگ
3 2
بریستول سیتی
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ریدینگ
3
2
بریستول سیتی
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
روترهام
2 1
سوانسی
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
روترهام
2
1
سوانسی
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
شفیلد ونزدی
0 4
نورویچ
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 19:30
شفیلد ونزدی
0
4
نورویچ
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:00
استوک سیتی
0 0
میدلزبورو
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:00
استوک سیتی
0
0
میدلزبورو
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:00
ویگان
1 2
لیدز
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:00
ویگان
1
2
لیدز
| DW Stadium
هفته 17
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 00:15
شفیلدیونایتد
0 0
شفیلد ونزدی
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 00:15
شفیلدیونایتد
0
0
شفیلد ونزدی
| Bramall Lane
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بیرمنگام
3 3
هال سیتی
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بیرمنگام
3
3
هال سیتی
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بلکبرن
1 1
روترهام
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بلکبرن
1
1
روترهام
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بولتون
0 1
سوانسی
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بولتون
0
1
سوانسی
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بریستول سیتی
0 1
پرستون
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
بریستول سیتی
0
1
پرستون
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
دربی
0 3
استون ویلا
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
دربی
0
3
استون ویلا
| Pride Park Stadium
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
میدلزبورو
2 0
ویگان
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
میدلزبورو
2
0
ویگان
| Riverside Stadium
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
نورویچ
4 3
میلوال
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
نورویچ
4
3
میلوال
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ناتینگهام فارست
0 0
استوک سیتی
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ناتینگهام فارست
0
0
استوک سیتی
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
برنتفورد
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
کویینز پارک رنجرز
3
2
برنتفورد
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ریدینگ
2 2
Ipswich
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 19:30
ریدینگ
2
2
Ipswich
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:00
وست بروم
4 1
لیدز
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:00
وست بروم
4
1
لیدز
| The Hawthorns
هفته 18
۳ آذر ۱۳۹۷ 00:15
Ipswich
1 2
وست بروم
۳ آذر ۱۳۹۷ 00:15
Ipswich
1
2
وست بروم
۳ آذر ۱۳۹۷ 17:00
روترهام
2 2
شفیلدیونایتد
۳ آذر ۱۳۹۷ 17:00
روترهام
2
2
شفیلدیونایتد
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
هال سیتی
0 2
ناتینگهام فارست
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
هال سیتی
0
2
ناتینگهام فارست
| KCOM Stadium
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیدز
2 0
بریستول سیتی
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
لیدز
2
0
بریستول سیتی
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
میلوال
1 1
بولتون
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
میلوال
1
1
بولتون
| The Den
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
پرستون
4 1
بلکبرن
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
پرستون
4
1
بلکبرن
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
شفیلد ونزدی
1 2
دربی
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
شفیلد ونزدی
1
2
دربی
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
استوک سیتی
2 2
کویینز پارک رنجرز
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
استوک سیتی
2
2
کویینز پارک رنجرز
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
سوانسی
1 4
نورویچ
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
سوانسی
1
4
نورویچ
| Liberty Stadium
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
ویگان
0 0
ریدینگ
۳ آذر ۱۳۹۷ 19:30
ویگان
0
0
ریدینگ
| DW Stadium
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
برنتفورد
1 2
میدلزبورو
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
برنتفورد
1
2
میدلزبورو
۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
استون ویلا
4 2
بیرمنگام
۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
استون ویلا
4
2
بیرمنگام
| Villa Park
هفته 19
۷ آذر ۱۳۹۷ 00:15
برنتفورد
2 3
شفیلدیونایتد
۷ آذر ۱۳۹۷