چمپیونشیپ انگستان

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
هفته 1
3 آگوست 2018 23:30
ریدینگ
1 2
دربی
3 آگوست 2018 23:30
ریدینگ
1
2
دربی
4 آگوست 2018 18:30
بیرمنگام
2 2
نورویچ
4 آگوست 2018 18:30
بیرمنگام
2
2
نورویچ
4 آگوست 2018 18:30
برنتفورد
5 1
روترهام
4 آگوست 2018 18:30
برنتفورد
5
1
روترهام
4 آگوست 2018 18:30
بریستول سیتی
1 1
ناتینگهام فارست
4 آگوست 2018 18:30
بریستول سیتی
1
1
ناتینگهام فارست
4 آگوست 2018 18:30
Ipswich
2 2
بلکبرن
4 آگوست 2018 18:30
Ipswich
2
2
بلکبرن
The Den 4 آگوست 2018 18:30
میلوال
2 2
میدلزبورو
4 آگوست 2018 18:30
The Den
میلوال
2
2
میدلزبورو
4 آگوست 2018 18:30
پرستون
1 0
کویینز پارک رنجرز
4 آگوست 2018 18:30
پرستون
1
0
کویینز پارک رنجرز
The Hawthorns 4 آگوست 2018 18:30
وست بروم
1 2
بولتون
4 آگوست 2018 18:30
The Hawthorns
وست بروم
1
2
بولتون
DW Stadium 4 آگوست 2018 18:30
ویگان
3 2
شفیلد ونزدی
4 آگوست 2018 18:30
DW Stadium
ویگان
3
2
شفیلد ونزدی
Bramall Lane 4 آگوست 2018 21:00
شفیلدیونایتد
1 2
سوانسی
4 آگوست 2018 21:00
Bramall Lane
شفیلدیونایتد
1
2
سوانسی
5 آگوست 2018 20:00
لیدز
3 1
استوک سیتی
5 آگوست 2018 20:00
لیدز
3
1
استوک سیتی
KCOM Stadium 6 آگوست 2018 23:15
هال سیتی
1 3
استون ویلا
6 آگوست 2018 23:15
KCOM Stadium
هال سیتی
1
3
استون ویلا
هفته 2
Villa Park 11 آگوست 2018 18:30
استون ویلا
3 2
ویگان
11 آگوست 2018 18:30
Villa Park
استون ویلا
3
2
ویگان
11 آگوست 2018 18:30
بلکبرن
0 0
میلوال
11 آگوست 2018 18:30
بلکبرن
0
0
میلوال
11 آگوست 2018 18:30
بولتون
2 2
بریستول سیتی
11 آگوست 2018 18:30
بولتون
2
2
بریستول سیتی
Riverside Stadium 11 آگوست 2018 18:30
میدلزبورو
1 0
بیرمنگام
11 آگوست 2018 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
1
0
بیرمنگام
11 آگوست 2018 18:30
نورویچ
3 4
وست بروم
11 آگوست 2018 18:30
نورویچ
3
4
وست بروم
11 آگوست 2018 18:30
ناتینگهام فارست
1 0
ریدینگ
11 آگوست 2018 18:30
ناتینگهام فارست
1
0
ریدینگ
11 آگوست 2018 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 2
شفیلدیونایتد
11 آگوست 2018 18:30
کویینز پارک رنجرز
1
2
شفیلدیونایتد
11 آگوست 2018 18:30
روترهام
1 0
Ipswich
11 آگوست 2018 18:30
روترهام
1
0
Ipswich
11 آگوست 2018 18:30
شفیلد ونزدی
1 1
هال سیتی
11 آگوست 2018 18:30
شفیلد ونزدی
1
1
هال سیتی
11 آگوست 2018 18:30
استوک سیتی
1 1
برنتفورد
11 آگوست 2018 18:30
استوک سیتی
1
1
برنتفورد
Liberty Stadium 11 آگوست 2018 18:30
سوانسی
1 0
پرستون
11 آگوست 2018 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
1
0
پرستون
Pride Park Stadium 11 آگوست 2018 21:00
دربی
1 4
لیدز
11 آگوست 2018 21:00
Pride Park Stadium
دربی
1
4
لیدز
هفته 3
17 آگوست 2018 23:15
بیرمنگام
0 0
سوانسی
17 آگوست 2018 23:15
بیرمنگام
0
0
سوانسی
18 آگوست 2018 18:30
بریستول سیتی
0 2
میدلزبورو
18 آگوست 2018 18:30
بریستول سیتی
0
2
میدلزبورو
KCOM Stadium 18 آگوست 2018 18:30
هال سیتی
0 1
بلکبرن
18 آگوست 2018 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
0
1
بلکبرن
18 آگوست 2018 18:30
Ipswich
1 1
استون ویلا
18 آگوست 2018 18:30
Ipswich
1
1
استون ویلا
18 آگوست 2018 18:30
لیدز
2 0
روترهام
18 آگوست 2018 18:30
لیدز
2
0
روترهام
The Den 18 آگوست 2018 18:30
میلوال
2 1
دربی
18 آگوست 2018 18:30
The Den
میلوال
2
1
دربی
18 آگوست 2018 18:30
ریدینگ
0 1
بولتون
18 آگوست 2018 18:30
ریدینگ
0
1
بولتون
Bramall Lane 18 آگوست 2018 18:30
شفیلدیونایتد
2 1
نورویچ
18 آگوست 2018 18:30
Bramall Lane
شفیلدیونایتد
2
1
نورویچ
The Hawthorns 18 آگوست 2018 18:30
وست بروم
7 1
کویینز پارک رنجرز
18 آگوست 2018 18:30
The Hawthorns
وست بروم
7
1
کویینز پارک رنجرز
DW Stadium 18 آگوست 2018 18:30
ویگان
2 2
ناتینگهام فارست
18 آگوست 2018 18:30
DW Stadium
ویگان
2
2
ناتینگهام فارست
18 آگوست 2018 21:00
پرستون
2 2
استوک سیتی
18 آگوست 2018 21:00
پرستون
2
2
استوک سیتی
19 آگوست 2018 18:30
برنتفورد
2 0
شفیلد ونزدی
19 آگوست 2018 18:30
برنتفورد
2
0
شفیلد ونزدی
هفته 4
Riverside Stadium 7 آگوست 2018 23:15
میدلزبورو
3 0
شفیلدیونایتد
7 آگوست 2018 23:15
Riverside Stadium
میدلزبورو
3
0
شفیلدیونایتد
7 آگوست 2018 23:15
ناتینگهام فارست
1 1
وست بروم
7 آگوست 2018 23:15
ناتینگهام فارست
1
1
وست بروم
Pride Park Stadium 21 آگوست 2018 23:15
دربی
2 0
Ipswich
21 آگوست 2018 23:15
Pride Park Stadium
دربی
2
0
Ipswich
21 آگوست 2018 23:15
کویینز پارک رنجرز
0 3
بریستول سیتی
21 آگوست 2018 23:15
کویینز پارک رنجرز
0
3
بریستول سیتی
21 آگوست 2018 23:15
روترهام
2 3
هال سیتی
21 آگوست 2018 23:15
روترهام
2
3
هال سیتی
Liberty Stadium 21 آگوست 2018 23:15
سوانسی
2 2
لیدز
21 آگوست 2018 23:15
Liberty Stadium
سوانسی
2
2
لیدز
Villa Park 22 آگوست 2018 23:15
استون ویلا
2 2
برنتفورد
22 آگوست 2018 23:15
Villa Park
استون ویلا
2
2
برنتفورد
22 آگوست 2018 23:15
شفیلد ونزدی
2 1
میلوال
22 آگوست 2018 23:15
شفیلد ونزدی
2
1
میلوال
22 آگوست 2018 23:15
بلکبرن
2 2
ریدینگ
22 آگوست 2018 23:15
بلکبرن
2
2
ریدینگ
22 آگوست 2018 23:15
نورویچ
2 0
پرستون
22 آگوست 2018 23:15
نورویچ
2
0
پرستون
22 آگوست 2018 23:30
بولتون
1 0
بیرمنگام
22 آگوست 2018 23:30
بولتون
1
0
بیرمنگام
22 آگوست 2018 23:30
استوک سیتی
0 3
ویگان
22 آگوست 2018 23:30
استوک سیتی
0
3
ویگان
هفته 5
Riverside Stadium 24 آگوست 2018 23:15
میدلزبورو
1 0
وست بروم
24 آگوست 2018 23:15
Riverside Stadium
میدلزبورو
1
0
وست بروم
Villa Park 25 آگوست 2018 18:30
استون ویلا
1 1
ریدینگ
25 آگوست 2018 18:30
Villa Park
استون ویلا
1
1
ریدینگ
25 آگوست 2018 18:30
بلکبرن
1 0
برنتفورد
25 آگوست 2018 18:30
بلکبرن
1
0
برنتفورد
25 آگوست 2018 18:30
بولتون
0 3
شفیلدیونایتد
25 آگوست 2018 18:30
بولتون
0
3
شفیلدیونایتد
Pride Park Stadium 25 آگوست 2018 18:30
دربی
2 0
پرستون
25 آگوست 2018 18:30
Pride Park Stadium
دربی
2
0
پرستون
25 آگوست 2018 18:30
نورویچ
0 3
لیدز
25 آگوست 2018 18:30
نورویچ
0
3
لیدز
25 آگوست 2018 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 0
ویگان
25 آگوست 2018 18:30
کویینز پارک رنجرز
1
0
ویگان
25 آگوست 2018 18:30
شفیلد ونزدی
2 1
Ipswich
25 آگوست 2018 18:30
شفیلد ونزدی
2
1
Ipswich
25 آگوست 2018 18:30
استوک سیتی
2 0
هال سیتی
25 آگوست 2018 18:30
استوک سیتی
2
0
هال سیتی
Liberty Stadium 25 آگوست 2018 18:30
سوانسی
0 1
بریستول سیتی
25 آگوست 2018 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
0
1
بریستول سیتی
25 آگوست 2018 21:00
ناتینگهام فارست
2 2
بیرمنگام
25 آگوست 2018 21:00
ناتینگهام فارست
2
2
بیرمنگام
26 آگوست 2018 16:00
روترهام
1 0
میلوال
26 آگوست 2018 16:00
روترهام
1
0
میلوال
هفته 6
31 آگوست 2018 23:15
لیدز
0 0
میدلزبورو
31 آگوست 2018 23:15
لیدز
0
0
میدلزبورو
1 سپتامبر 2018 18:30
پرستون
2 2
بولتون
1 سپتامبر 2018 18:30
پرستون
2
2
بولتون
1 سپتامبر 2018 18:30
ریدینگ
1 2
شفیلد ونزدی
1 سپتامبر 2018 18:30
ریدینگ
1
2
شفیلد ونزدی
Bramall Lane 1 سپتامبر 2018 18:30
شفیلدیونایتد
4 1
استون ویلا
1 سپتامبر 2018 18:30
Bramall Lane
شفیلدیونایتد
4
1
استون ویلا
The Hawthorns 1 سپتامبر 2018 18:30
وست بروم
2 1
استوک سیتی
1 سپتامبر 2018 18:30
The Hawthorns
وست بروم
2
1
استوک سیتی
DW Stadium 1 سپتامبر 2018 18:30
ویگان
1 0
روترهام
1 سپتامبر 2018 18:30
DW Stadium
ویگان
1
0
روترهام
1 سپتامبر 2018 18:30
بیرمنگام
0 0
کویینز پارک رنجرز
1 سپتامبر 2018 18:30
بیرمنگام
0
0
کویینز پارک رنجرز
1 سپتامبر 2018 18:30
برنتفورد
2 1
ناتینگهام فارست
1 سپتامبر 2018 18:30
برنتفورد
2
1
ناتینگهام فارست
KCOM Stadium 1 سپتامبر 2018 18:30
هال سیتی
1 2
دربی
1 سپتامبر 2018 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
1
2
دربی
The Den 1 سپتامبر 2018 21:00
میلوال
1 2
سوانسی
1 سپتامبر 2018 21:00
The Den
میلوال
1
2
سوانسی
2 سپتامبر 2018 15:30
Ipswich
1 1
نورویچ
2 سپتامبر 2018 15:30
Ipswich
1
1
نورویچ
2 سپتامبر 2018 17:00
بریستول سیتی
4 1
بلکبرن
2 سپتامبر 2018 17:00
بریستول سیتی
4
1
بلکبرن
هفته 7
14 سپتامبر 2018 23:15
بیرمنگام
1 1
وست بروم
14 سپتامبر 2018 23:15
بیرمنگام
1
1
وست بروم
15 سپتامبر 2018 18:30
بولتون
1 2
کویینز پارک رنجرز
15 سپتامبر 2018 18:30
بولتون
1
2
کویینز پارک رنجرز
15 سپتامبر 2018 18:30
برنتفورد
2 0
ویگان
15 سپتامبر 2018 18:30
برنتفورد
2
0
ویگان
15 سپتامبر 2018 18:30
بریستول سیتی
1 0
شفیلدیونایتد
15 سپتامبر 2018 18:30
بریستول سیتی
1
0
شفیلدیونایتد
KCOM Stadium 15 سپتامبر 2018 18:30
هال سیتی
2 0
Ipswich
15 سپتامبر 2018 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
2
0
Ipswich
The Den 15 سپتامبر 2018 18:30
میلوال
1 1
لیدز
15 سپتامبر 2018 18:30
The Den
میلوال
1
1
لیدز
15 سپتامبر 2018 18:30
نورویچ
1 0
میدلزبورو
15 سپتامبر 2018 18:30
نورویچ
1
0
میدلزبورو
15 سپتامبر 2018 18:30
پرستون
2 3
ریدینگ
15 سپتامبر 2018 18:30
پرستون
2
3
ریدینگ
15 سپتامبر 2018 18:30
روترهام
1 0
دربی
15 سپتامبر 2018 18:30
روترهام
1
0
دربی
15 سپتامبر 2018 18:30
شفیلد ونزدی
2 2
استوک سیتی
15 سپتامبر 2018 18:30
شفیلد ونزدی
2
2
استوک سیتی
Liberty Stadium 15 سپتامبر 2018 18:30
سوانسی
0 0
ناتینگهام فارست
15 سپتامبر 2018 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
0
0
ناتینگهام فارست
15 سپتامبر 2018 21:00
بلکبرن
1 1
استون ویلا
15 سپتامبر 2018 21:00
بلکبرن
1
1
استون ویلا
هفته 8
Pride Park Stadium 18 سپتامبر 2018 23:15
دربی
0 0
بلکبرن
18 سپتامبر 2018 23:15
Pride Park Stadium
دربی
0
0
بلکبرن
18 سپتامبر 2018 23:15
لیدز
3 0
پرستون
18 سپتامبر 2018 23:15
لیدز
3
0
پرستون
DW Stadium 18 سپتامبر 2018 23:15
ویگان
2 1
هال سیتی
18 سپتامبر 2018 23:15
DW Stadium
ویگان
2
1
هال سیتی
Villa Park 18 سپتامبر 2018 23:15
استون ویلا
2 0
روترهام
18 سپتامبر 2018 23:15
Villa Park
استون ویلا
2
0
روترهام
18 سپتامبر 2018 23:15
Ipswich
1 1
برنتفورد
18 سپتامبر 2018 23:15
Ipswich
1
1
برنتفورد
18 سپتامبر 2018 23:30
استوک سیتی
1 0
سوانسی
18 سپتامبر 2018 23:30
استوک سیتی
1
0
سوانسی
The Hawthorns 18 سپتامبر 2018 23:30
وست بروم
4 2
بریستول سیتی
18 سپتامبر 2018 23:30
The Hawthorns
وست بروم
4
2
بریستول سیتی
Riverside Stadium 19 سپتامبر 2018 23:15
میدلزبورو
2 0
بولتون
19 سپتامبر 2018 23:15
Riverside Stadium
میدلزبورو
2
0
بولتون
19 سپتامبر 2018 23:15
ناتینگهام فارست
2 1
شفیلد ونزدی
19 سپتامبر 2018 23:15
ناتینگهام فارست
2
1
شفیلد ونزدی
19 سپتامبر 2018 23:15
کویینز پارک رنجرز
2 0
میلوال
19 سپتامبر 2018 23:15
کویینز پارک رنجرز
2
0
میلوال
Bramall Lane 19 سپتامبر 2018 23:15
شفیلدیونایتد
0 0
بیرمنگام
19 سپتامبر 2018 23:15
Bramall Lane
شفیلدیونایتد
0
0
بیرمنگام
19 سپتامبر 2018 23:30
ریدینگ
1 2
نورویچ
19 سپتامبر 2018 23:30
ریدینگ
1
2
نورویچ
هفته 9
DW Stadium 21 سپتامبر 2018 23:15
ویگان
1 0
بریستول سیتی
21 سپتامبر 2018 23:15
DW Stadium
ویگان
1
0
بریستول سیتی
Villa Park 22 سپتامبر 2018 18:30
استون ویلا
1 2
شفیلد ونزدی
22 سپتامبر 2018 18:30
Villa Park
استون ویلا
1
2
شفیلد ونزدی
Pride Park Stadium 22 سپتامبر 2018 18:30
دربی
3 1
برنتفورد
22 سپتامبر 2018 18:30
Pride Park Stadium
دربی
3
1
برنتفورد
22 سپتامبر 2018 18:30
Ipswich
0 0
بولتون
22 سپتامبر 2018 18:30
Ipswich
0
0
بولتون
22 سپتامبر 2018 18:30
لیدز
1 2
بیرمنگام
22 سپتامبر 2018 18:30
لیدز
1
2
بیرمنگام
Riverside Stadium 22 سپتامبر 2018 18:30
میدلزبورو
0 0
سوانسی
22 سپتامبر 2018 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
0
0
سوانسی
22 سپتامبر 2018 18:30
ناتینگهام فارست
1 0
روترهام
22 سپتامبر 2018 18:30
ناتینگهام فارست
1
0
روترهام
22 سپتامبر 2018 18:30
ریدینگ
3 0
هال سیتی
22 سپتامبر 2018 18:30
ریدینگ
3
0
هال سیتی
Bramall Lane 22 سپتامبر 2018 18:30
شفیلدیونایتد
3 2
پرستون
22 سپتامبر 2018 18:30
Bramall Lane
شفیلدیونایتد
3
2
پرستون
22 سپتامبر 2018 18:30
استوک سیتی
2 3
بلکبرن
22 سپتامبر 2018 18:30
استوک سیتی
2
3
بلکبرن
The Hawthorns 22 سپتامبر 2018 18:30
وست بروم
2 0
میلوال
22 سپتامبر 2018 18:30
The Hawthorns
وست بروم
2
0
میلوال
22 سپتامبر 2018 21:00
کویینز پارک رنجرز
0 1
نورویچ
22 سپتامبر 2018 21:00
کویینز پارک رنجرز
0
1
نورویچ
هفته 10
28 سپتامبر 2018 23:15
شفیلد ونزدی
1 1
لیدز
28 سپتامبر 2018 23:15
شفیلد ونزدی
1
1
لیدز
28 سپتامبر 2018 23:30
بریستول سیتی
1 1
استون ویلا
28 سپتامبر 2018 23:30
بریستول سیتی
1
1
استون ویلا
29 سپتامبر 2018 18:30
بیرمنگام
2 2
Ipswich
29 سپتامبر 2018 18:30
بیرمنگام
2
2
Ipswich
29 سپتامبر 2018 18:30
بلکبرن
2 2
ناتینگهام فارست
29 سپتامبر 2018 18:30
بلکبرن
2
2
ناتینگهام فارست
29 سپتامبر 2018 18:30
بولتون
1 0
دربی
29 سپتامبر 2018 18:30
بولتون
1
0
دربی
29 سپتامبر 2018 18:30
برنتفورد
2 2
ریدینگ
29 سپتامبر 2018 18:30
برنتفورد
2
2
ریدینگ
KCOM Stadium 29 سپتامبر 2018 18:30
هال سیتی
1 1
میدلزبورو
29 سپتامبر 2018 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
1
1
میدلزبورو
The Den 29 سپتامبر 2018 18:30
میلوال
2 3
شفیلدیونایتد
29 سپتامبر 2018 18:30
The Den
میلوال
2
3
شفیلدیونایتد
29 سپتامبر 2018 18:30
نورویچ
1 0
ویگان
29 سپتامبر 2018 18:30
نورویچ
1
0
ویگان
29 سپتامبر 2018 18:30
پرستون
2 3
وست بروم
29 سپتامبر 2018 18:30
پرستون
2
3
وست بروم
Liberty Stadium 29 سپتامبر 2018 18:30
سوانسی
3 0
کویینز پارک رنجرز
29 سپتامبر 2018 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
3
0
کویینز پارک رنجرز
29 سپتامبر 2018 21:00
روترهام
2 2
استوک سیتی
29 سپتامبر 2018 21:00
روترهام
2
2
استوک سیتی
هفته 11
Villa Park 2 اکتبر 2018 23:15
استون ویلا
3 3
پرستون
2 اکتبر 2018 23:15
Villa Park
استون ویلا
3
3
پرستون
2 اکتبر 2018 23:15
برنتفورد
1 1
بیرمنگام
2 اکتبر 2018 23:15
برنتفورد
1
1
بیرمنگام
2 اکتبر 2018 23:15
Ipswich
0 2
میدلزبورو
2 اکتبر 2018 23:15
Ipswich
0
2
میدلزبورو
DW Stadium 2 اکتبر 2018 23:15
ویگان
0 0
سوانسی
2 اکتبر 2018 23:15
DW Stadium
ویگان
0
0
سوانسی
KCOM Stadium 2 اکتبر 2018 23:15
هال سیتی
0 1
لیدز
2 اکتبر 2018 23:15
KCOM Stadium
هال سیتی
0
1
لیدز
2 اکتبر 2018 23:30
ریدینگ
0 1
کویینز پارک رنجرز
2 اکتبر 2018 23:30
ریدینگ
0
1
کویینز پارک رنجرز
2 اکتبر 2018 23:30
استوک سیتی
2 0
بولتون
2 اکتبر 2018 23:30
استوک سیتی
2
0
بولتون
3 اکتبر 2018 23:15
بلکبرن
0 2
شفیلدیونایتد
3 اکتبر 2018 23:15
بلکبرن
0
2
شفیلدیونایتد
Pride Park Stadium 3 اکتبر 2018 23:15
دربی
1 1
نورویچ
3 اکتبر 2018 23:15
Pride Park Stadium
دربی
1
1
نورویچ
3 اکتبر 2018 23:15
ناتینگهام فارست
2 2
میلوال
3 اکتبر 2018 23:15
ناتینگهام فارست
2
2
میلوال
3 اکتبر 2018 23:15
روترهام
0 0
بریستول سیتی
3 اکتبر 2018 23:15
روترهام
0
0
بریستول سیتی
3 اکتبر 2018 23:15
شفیلد ونزدی
2 2
وست بروم
3 اکتبر 2018 23:15
شفیلد ونزدی
2
2
وست بروم
هفته 12
6 اکتبر 2018 16:00
لیدز
1 1
برنتفورد
6 اکتبر 2018 16:00
لیدز
1
1
برنتفورد
6 اکتبر 2018 18:30
بیرمنگام
3 1
روترهام
6 اکتبر 2018 18:30
بیرمنگام
3
1
روترهام
Riverside Stadium 6 اکتبر 2018 18:30
میدلزبورو
0 2
ناتینگهام فارست
6 اکتبر 2018 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
0
2
ناتینگهام فارست
The Den 6 اکتبر 2018 18:30
میلوال
2 1
استون ویلا
6 اکتبر 2018 18:30
The Den
میلوال
2
1
استون ویلا
6 اکتبر 2018 18:30
نورویچ
0 1
استوک سیتی
6 اکتبر 2018 18:30
نورویچ
0
1
استوک سیتی
6 اکتبر 2018 18:30
پرستون
4 0
ویگان
6 اکتبر 2018 18:30
پرستون
4
0
ویگان
6 اکتبر 2018 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
دربی
6 اکتبر 2018 18:30
کویینز پارک رنجرز
1
1
دربی
Bramall Lane 6 اکتبر 2018 18:30
شفیلدیونایتد
1 0
هال سیتی
6 اکتبر 2018 18:30
Bramall Lane
شفیلدیونایتد
1
0
هال سیتی
Liberty Stadium 6 اکتبر 2018 18:30
سوانسی
2 3
Ipswich
6 اکتبر 2018 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
2
3
Ipswich
The Hawthorns 6 اکتبر 2018 18:30
وست بروم
4 1
ریدینگ
6 اکتبر 2018 18:30
The Hawthorns
وست بروم
4
1
ریدینگ
6 اکتبر 2018 21:00
بولتون
0 1
بلکبرن
6 اکتبر 2018 21:00
بولتون
0
1
بلکبرن
7 اکتبر 2018 17:00
بریستول سیتی
1 2
شفیلد ونزدی
7 اکتبر 2018 17:00
بریستول سیتی
1
2
شفیلد ونزدی
هفته 13
19 اکتبر 2018 23:15
شفیلد ونزدی
1 2
میدلزبورو
19 اکتبر 2018 23:15
شفیلد ونزدی
1
2
میدلزبورو
20 اکتبر 2018 15:30
بلکبرن
2 1
لیدز
20 اکتبر 2018 15:30
بلکبرن
2
1
لیدز
Villa Park 20 اکتبر 2018 18:30
استون ویلا
1 0
سوانسی
20 اکتبر 2018 18:30
Villa Park
استون ویلا
1
0
سوانسی
20 اکتبر 2018 18:30
برنتفورد
0 1
بریستول سیتی
20 اکتبر 2018 18:30
برنتفورد
0
1
بریستول سیتی
KCOM Stadium 20 اکتبر 2018 18:30
هال سیتی
1 1
پرستون
20 اکتبر 2018 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
1
1
پرستون
20 اکتبر 2018 18:30
Ipswich
0 2
کویینز پارک رنجرز
20 اکتبر 2018 18:30
Ipswich
0
2
کویینز پارک رنجرز
20 اکتبر 2018 18:30
ناتینگهام فارست
1 2
نورویچ
20 اکتبر 2018 18:30
ناتینگهام فارست
1
2
نورویچ
20 اکتبر 2018 18:30
ریدینگ
3 1
میلوال
20 اکتبر 2018 18:30
ریدینگ
3
1
میلوال
20 اکتبر 2018 18:30
روترهام
1 1
بولتون
20 اکتبر 2018 18:30
روترهام
1
1
بولتون
20 اکتبر 2018 18:30
استوک سیتی
0 1
بیرمنگام
20 اکتبر 2018 18:30
استوک سیتی
0
1
بیرمنگام
DW Stadium 20 اکتبر 2018 18:30
ویگان
1 0
وست بروم
20 اکتبر 2018 18:30
DW Stadium
ویگان
1
0
وست بروم
Pride Park Stadium 20 اکتبر 2018 21:00
دربی
2 1
شفیلدیونایتد
20 اکتبر 2018 21:00
Pride Park Stadium
دربی
2
1
شفیلدیونایتد
هفته 14
Riverside Stadium 23 اکتبر 2018 23:15
میدلزبورو
0 0
روترهام
23 اکتبر 2018 23:15
Riverside Stadium
میدلزبورو
0
0
روترهام
The Den 23 اکتبر 2018 23:15
میلوال
2 1
ویگان
23 اکتبر 2018 23:15
The Den
میلوال
2
1
ویگان
23 اکتبر 2018 23:15
نورویچ
2 1
استون ویلا
23 اکتبر 2018 23:15
نورویچ
2
1
استون ویلا
23 اکتبر 2018 23:15
کویینز پارک رنجرز
3 0
شفیلد ونزدی
23 اکتبر 2018 23:15
کویینز پارک رنجرز
3
0
شفیلد ونزدی
Bramall Lane 23 اکتبر 2018 23:15
شفیلدیونایتد
1 1
استوک سیتی
23 اکتبر 2018 23:15
Bramall Lane
شفیلدیونایتد
1
1
استوک سیتی
Liberty Stadium 23 اکتبر 2018 23:15
سوانسی
3 1
بلکبرن
23 اکتبر 2018 23:15
Liberty Stadium
سوانسی
3
1
بلکبرن
23 اکتبر 2018 23:15
بیرمنگام
2 1
ریدینگ
23 اکتبر 2018 23:15
بیرمنگام
2
1
ریدینگ
24 اکتبر 2018 23:15
بریستول سیتی
1 0
هال سیتی
24 اکتبر 2018 23:15
بریستول سیتی
1
0
هال سیتی
24 اکتبر 2018 23:15
لیدز
2 0
Ipswich
24 اکتبر 2018 23:15
لیدز
2
0
Ipswich
24 اکتبر 2018 23:15
پرستون
4 3
برنتفورد
24 اکتبر 2018 23:15
پرستون
4
3
برنتفورد
24 اکتبر 2018 23:30
بولتون
0 3
ناتینگهام فارست
24 اکتبر 2018 23:30
بولتون
0
3
ناتینگهام فارست
The Hawthorns 24 اکتبر 2018 23:30
وست بروم
1 4
دربی
24 اکتبر 2018 23:30
The Hawthorns
وست بروم
1
4
دربی
هفته 15
26 اکتبر 2018 23:15
کویینز پارک رنجرز
1 0
استون ویلا
26 اکتبر 2018 23:15
کویینز پارک رنجرز
1
0
استون ویلا
Riverside Stadium 27 اکتبر 2018 16:00
میدلزبورو
1 1
دربی
27 اکتبر 2018 16:00
Riverside Stadium
میدلزبورو
1
1
دربی
27 اکتبر 2018 18:30
بیرمنگام
3 1
شفیلد ونزدی
27 اکتبر 2018 18:30
بیرمنگام
3
1
شفیلد ونزدی
27 اکتبر 2018 18:30
بولتون
0 1
هال سیتی
27 اکتبر 2018 18:30
بولتون
0
1
هال سیتی
27 اکتبر 2018 18:30
بریستول سیتی
0 1
استوک سیتی
27 اکتبر 2018 18:30
بریستول سیتی
0
1
استوک سیتی
The Den 27 اکتبر 2018 18:30
میلوال
3 0
Ipswich
27 اکتبر 2018 18:30
The Den
میلوال
3
0
Ipswich
27 اکتبر 2018 18:30
نورویچ
1 0
برنتفورد
27 اکتبر 2018 18:30
نورویچ
1
0
برنتفورد
27 اکتبر 2018 18:30
پرستون
1 1
روترهام
27 اکتبر 2018 18:30
پرستون
1
1
روترهام
Bramall Lane 27 اکتبر 2018 18:30
شفیلدیونایتد
4 2
ویگان
27 اکتبر 2018 18:30
Bramall Lane
شفیلدیونایتد
4
2
ویگان
Liberty Stadium 27 اکتبر 2018 18:30
سوانسی
2 0
ریدینگ
27 اکتبر 2018 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
2
0
ریدینگ
The Hawthorns 27 اکتبر 2018 18:30
وست بروم
1 1
بلکبرن
27 اکتبر 2018 18:30
The Hawthorns
وست بروم
1
1
بلکبرن
27 اکتبر 2018 21:00
لیدز
1 1
ناتینگهام فارست
27 اکتبر 2018 21:00
لیدز
1
1
ناتینگهام فارست
هفته 16
Villa Park 3 نوامبر 2018 00:15
استون ویلا
2 0
بولتون
3 نوامبر 2018 00:15
Villa Park
استون ویلا
2
0
بولتون
3 نوامبر 2018 19:30
بلکبرن
1 0
کویینز پارک رنجرز
3 نوامبر 2018 19:30
بلکبرن
1
0
کویینز پارک رنجرز
3 نوامبر 2018 19:30
برنتفورد
2 0
میلوال
3 نوامبر 2018 19:30
برنتفورد
2
0
میلوال
Pride Park Stadium 3 نوامبر 2018 19:30
دربی
3 1
بیرمنگام
3 نوامبر 2018 19:30
Pride Park Stadium
دربی
3
1
بیرمنگام
KCOM Stadium 3 نوامبر 2018 19:30
هال سیتی
1 0
وست بروم
3 نوامبر 2018 19:30
KCOM Stadium
هال سیتی
1
0
وست بروم
3 نوامبر 2018 19:30
Ipswich
1 1
پرستون
3 نوامبر 2018 19:30
Ipswich
1
1
پرستون
3 نوامبر 2018 19:30
ناتینگهام فارست
1 0
شفیلدیونایتد
3 نوامبر 2018 19:30
ناتینگهام فارست
1
0
شفیلدیونایتد
3 نوامبر 2018 19:30
ریدینگ
3 2
بریستول سیتی
3 نوامبر 2018 19:30
ریدینگ
3
2
بریستول سیتی
3 نوامبر 2018 19:30
روترهام
2 1
سوانسی
3 نوامبر 2018 19:30
روترهام
2
1
سوانسی
3 نوامبر 2018 19:30
شفیلد ونزدی
0 4
نورویچ
3 نوامبر 2018 19:30
شفیلد ونزدی
0
4
نورویچ
3 نوامبر 2018 22:00
استوک سیتی
0 0
میدلزبورو
3 نوامبر 2018 22:00
استوک سیتی
0
0
میدلزبورو
DW Stadium 4 نوامبر 2018 18:00
ویگان
1 2
لیدز
4 نوامبر 2018 18:00
DW Stadium
ویگان
1
2
لیدز
هفته 17
Bramall Lane 10 نوامبر 2018 00:15
شفیلدیونایتد
0 0
شفیلد ونزدی
10 نوامبر 2018 00:15
Bramall Lane
شفیلدیونایتد
0
0
شفیلد ونزدی
10 نوامبر 2018 19:30
بیرمنگام
3 3
هال سیتی
10 نوامبر 2018 19:30
بیرمنگام
3
3
هال سیتی
10 نوامبر 2018 19:30
بلکبرن
1 1
روترهام
10 نوامبر 2018 19:30
بلکبرن
1
1
روترهام
10 نوامبر 2018 19:30
بولتون
0 1
سوانسی
10 نوامبر 2018 19:30
بولتون
0
1
سوانسی
10 نوامبر 2018 19:30
بریستول سیتی
0 1
پرستون
10 نوامبر 2018 19:30
بریستول سیتی
0
1
پرستون
Pride Park Stadium 10 نوامبر 2018 19:30
دربی
0 3
استون ویلا
10 نوامبر 2018 19:30
Pride Park Stadium
دربی
0
3
استون ویلا
Riverside Stadium 10 نوامبر 2018 19:30
میدلزبورو
2 0
ویگان
10 نوامبر 2018 19:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
2
0
ویگان
10 نوامبر 2018 19:30
نورویچ
4 3
میلوال
10 نوامبر 2018 19:30
نورویچ
4
3
میلوال
10 نوامبر 2018 19:30
ناتینگهام فارست
0 0
استوک سیتی
10 نوامبر 2018 19:30
ناتینگهام فارست
0
0
استوک سیتی
10 نوامبر 2018 19:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
برنتفورد
10 نوامبر 2018 19:30
کویینز پارک رنجرز
3
2
برنتفورد
10 نوامبر 2018 19:30
ریدینگ
2 2
Ipswich
10 نوامبر 2018 19:30
ریدینگ
2
2
Ipswich
The Hawthorns 10 نوامبر 2018 22:00
وست بروم
4 1
لیدز
10 نوامبر 2018 22:00
The Hawthorns
وست بروم
4
1
لیدز
هفته 18
24 نوامبر 2018 00:15
Ipswich
1 2
وست بروم
24 نوامبر 2018 00:15
Ipswich
1
2
وست بروم
24 نوامبر 2018 17:00
روترهام
2 2
شفیلدیونایتد
24 نوامبر 2018 17:00
روترهام
2
2
شفیلدیونایتد