چمپیونشیپ انگستان

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
هفته 1
Kenilworth Road ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
لوتون
3 3
میدلزبورو
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Kenilworth Road
لوتون
3
3
میدلزبورو
| Kenilworth Road
Oakwell ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
1 0
فولهام
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Oakwell
بارنزلی
1
0
فولهام
| Oakwell
Ewood Park ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
1 2
چارلتون
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Ewood Park
بلکبرن
1
2
چارلتون
| Ewood Park
Griffin Park ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
0 1
بیرمنگام
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Griffin Park
برنتفورد
0
1
بیرمنگام
| Griffin Park
The Den ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1 0
پرستون
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
The Den
میلوال
1
0
پرستون
| The Den
Madejski Stadium ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
1 3
شفیلد ونزدی
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Madejski Stadium
ریدینگ
1
3
شفیلد ونزدی
| Madejski Stadium
bet365 Stadium ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
1 2
کویینز پارک رنجرز
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
1
2
کویینز پارک رنجرز
| bet365 Stadium
Liberty Stadium ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
2 1
هال سیتی
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
2
1
هال سیتی
| Liberty Stadium
DW Stadium ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
3 2
کاردیف
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
DW Stadium
ویگان
3
2
کاردیف
| DW Stadium
The City Ground ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
ناتینگهام فارست
1 2
وست بروم
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
The City Ground
ناتینگهام فارست
1
2
وست بروم
| The City Ground
Ashton Gate ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
بریستول سیتی
1 3
لیدز
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
Ashton Gate
بریستول سیتی
1
3
لیدز
| Ashton Gate
John Smith's Stadium ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
هادرسفیلد
1 2
دربی
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
1
2
دربی
| John Smith's Stadium
هفته 2
Elland Road ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 16:00
لیدز
1 1
ناتینگهام فارست
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 16:00
Elland Road
لیدز
1
1
ناتینگهام فارست
| Elland Road
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
1 1
بریستول سیتی
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
1
1
بریستول سیتی
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
کاردیف
2 1
لوتون
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
کاردیف
2
1
لوتون
The Valley ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
3 1
استوک سیتی
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
The Valley
چارلتون
3
1
استوک سیتی
| The Valley
Pride Park Stadium ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
دربی
0 0
سوانسی
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Pride Park Stadium
دربی
0
0
سوانسی
| Pride Park Stadium
Craven Cottage ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
فولهام
2 0
بلکبرن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Craven Cottage
فولهام
2
0
بلکبرن
| Craven Cottage
KCOM Stadium ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2 1
ریدینگ
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
2
1
ریدینگ
| KCOM Stadium
Riverside Stadium ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
0 1
برنتفورد
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
0
1
برنتفورد
| Riverside Stadium
Deepdale ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
3 0
ویگان
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Deepdale
پرستون
3
0
ویگان
| Deepdale
Kiyan Prince Foundation Stadium ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
هادرسفیلد
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
1
1
هادرسفیلد
| Kiyan Prince Foundation Stadium
Hillsborough ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
2 0
بارنزلی
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Hillsborough
شفیلد ونزدی
2
0
بارنزلی
| Hillsborough
The Hawthorns ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
1 1
میلوال
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
The Hawthorns
وست بروم
1
1
میلوال
| The Hawthorns
هفته 3
John Smith's Stadium ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
هادرسفیلد
1 2
فولهام
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
1
2
فولهام
| John Smith's Stadium
Oakwell ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
2 2
چارلتون
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Oakwell
بارنزلی
2
2
چارلتون
| Oakwell
Ewood Park ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
1 0
میدلزبورو
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Ewood Park
بلکبرن
1
0
میدلزبورو
| Ewood Park
Griffin Park ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
1 1
هال سیتی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Griffin Park
برنتفورد
1
1
هال سیتی
| Griffin Park
Ashton Gate ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بریستول سیتی
2 0
کویینز پارک رنجرز
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Ashton Gate
بریستول سیتی
2
0
کویینز پارک رنجرز
| Ashton Gate
Kenilworth Road ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
1 2
وست بروم
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Kenilworth Road
لوتون
1
2
وست بروم
| Kenilworth Road
The Den ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1 0
شفیلد ونزدی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
The Den
میلوال
1
0
شفیلد ونزدی
| The Den
The City Ground ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
3 0
بیرمنگام
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
The City Ground
ناتینگهام فارست
3
0
بیرمنگام
| The City Ground
bet365 Stadium ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
2 2
دربی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
2
2
دربی
| bet365 Stadium
Liberty Stadium ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
3 2
پرستون
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
3
2
پرستون
| Liberty Stadium
DW Stadium ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
0 2
لیدز
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
DW Stadium
ویگان
0
2
لیدز
| DW Stadium
Madejski Stadium ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
ریدینگ
3 0
کاردیف
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
Madejski Stadium
ریدینگ
3
0
کاردیف
| Madejski Stadium
هفته 4
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
بیرمنگام
2 0
بارنزلی
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
2
0
بارنزلی
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Pride Park Stadium ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
دربی
1 2
بریستول سیتی
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Pride Park Stadium
دربی
1
2
بریستول سیتی
| Pride Park Stadium
KCOM Stadium ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
هال سیتی
0 1
بلکبرن
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
KCOM Stadium
هال سیتی
0
1
بلکبرن
| KCOM Stadium
Riverside Stadium ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
میدلزبورو
1 0
ویگان
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Riverside Stadium
میدلزبورو
1
0
ویگان
| Riverside Stadium
Hillsborough ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
شفیلد ونزدی
1 0
لوتون
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Hillsborough
شفیلد ونزدی
1
0
لوتون
| Hillsborough
The Valley ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
چارلتون
1 1
ناتینگهام فارست
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
The Valley
چارلتون
1
1
ناتینگهام فارست
| The Valley
Craven Cottage ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
فولهام
4 0
میلوال
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Craven Cottage
فولهام
4
0
میلوال
| Craven Cottage
Elland Road ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
لیدز
1 0
برنتفورد
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Elland Road
لیدز
1
0
برنتفورد
| Elland Road
Deepdale ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
پرستون
3 1
استوک سیتی
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Deepdale
پرستون
3
1
استوک سیتی
| Deepdale
Kiyan Prince Foundation Stadium ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
کویینز پارک رنجرز
1 3
سوانسی
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
1
3
سوانسی
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
2 1
هادرسفیلد
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
2
1
هادرسفیلد
The Hawthorns ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
وست بروم
1 1
ریدینگ
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
The Hawthorns
وست بروم
1
1
ریدینگ
| The Hawthorns
هفته 5
Pride Park Stadium ۲ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
دربی
1 1
وست بروم
۲ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
Pride Park Stadium
دربی
1
1
وست بروم
| Pride Park Stadium
Oakwell ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
1 3
لوتون
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Oakwell
بارنزلی
1
3
لوتون
| Oakwell
Ewood Park ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
0 0
کاردیف
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Ewood Park
بلکبرن
0
0
کاردیف
| Ewood Park
The Valley ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
1 0
برنتفورد
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
The Valley
چارلتون
1
0
برنتفورد
| The Valley
Craven Cottage ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
فولهام
1 2
ناتینگهام فارست
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Craven Cottage
فولهام
1
2
ناتینگهام فارست
| Craven Cottage
John Smith's Stadium ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
0 2
ریدینگ
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
0
2
ریدینگ
| John Smith's Stadium
KCOM Stadium ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
1 3
بریستول سیتی
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
1
3
بریستول سیتی
| KCOM Stadium
Riverside Stadium ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
1 1
میلوال
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
1
1
میلوال
| Riverside Stadium
Deepdale ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
2 1
شفیلد ونزدی
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Deepdale
پرستون
2
1
شفیلد ونزدی
| Deepdale
Kiyan Prince Foundation Stadium ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 1
ویگان
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
3
1
ویگان
| Kiyan Prince Foundation Stadium
bet365 Stadium ۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
0 3
لیدز
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
0
3
لیدز
| bet365 Stadium
Liberty Stadium ۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
سوانسی
3 0
بیرمنگام
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
Liberty Stadium
سوانسی
3
0
بیرمنگام
| Liberty Stadium
هفته 6
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
1 1
فولهام
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
1
1
فولهام
Ashton Gate ۹ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
بریستول سیتی
2 2
میدلزبورو
۹ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
Ashton Gate
بریستول سیتی
2
2
میدلزبورو
| Ashton Gate
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
2 1
استوک سیتی
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
2
1
استوک سیتی
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Griffin Park ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
3 0
دربی
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Griffin Park
برنتفورد
3
0
دربی
| Griffin Park
Elland Road ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
لیدز
0 1
سوانسی
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Elland Road
لیدز
0
1
سوانسی
| Elland Road
Kenilworth Road ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
2 1
هادرسفیلد
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Kenilworth Road
لوتون
2
1
هادرسفیلد
| Kenilworth Road
The Den ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1 1
هال سیتی
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
The Den
میلوال
1
1
هال سیتی
| The Den
The City Ground ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
1 1
پرستون
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
The City Ground
ناتینگهام فارست
1
1
پرستون
| The City Ground
Madejski Stadium ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
0 2
چارلتون
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Madejski Stadium
ریدینگ
0
2
چارلتون
| Madejski Stadium
Hillsborough ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
1 2
کویینز پارک رنجرز
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Hillsborough
شفیلد ونزدی
1
2
کویینز پارک رنجرز
| Hillsborough
The Hawthorns ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
3 2
بلکبرن
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
The Hawthorns
وست بروم
3
2
بلکبرن
| The Hawthorns
DW Stadium ۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
0 0
بارنزلی
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
DW Stadium
ویگان
0
0
بارنزلی
| DW Stadium
هفته 7
Pride Park Stadium ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
دربی
1 1
کاردیف
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
Pride Park Stadium
دربی
1
1
کاردیف
| Pride Park Stadium
Craven Cottage ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
فولهام
1 1
وست بروم
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
Craven Cottage
فولهام
1
1
وست بروم
| Craven Cottage
Ewood Park ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
2 0
میلوال
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Ewood Park
بلکبرن
2
0
میلوال
| Ewood Park
The Valley ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
0 1
بیرمنگام
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
The Valley
چارلتون
0
1
بیرمنگام
| The Valley
KCOM Stadium ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2 2
ویگان
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
2
2
ویگان
| KCOM Stadium
Riverside Stadium ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
1 0
ریدینگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
1
0
ریدینگ
| Riverside Stadium
Deepdale ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
2 0
برنتفورد
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Deepdale
پرستون
2
0
برنتفورد
| Deepdale
Kiyan Prince Foundation Stadium ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
لوتون
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
3
2
لوتون
| Kiyan Prince Foundation Stadium
bet365 Stadium ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
1 2
بریستول سیتی
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
1
2
بریستول سیتی
| bet365 Stadium
Liberty Stadium ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
0 1
ناتینگهام فارست
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
0
1
ناتینگهام فارست
| Liberty Stadium
John Smith's Stadium ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
هادرسفیلد
0 2
شفیلد ونزدی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
0
2
شفیلد ونزدی
| John Smith's Stadium
Oakwell ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
بارنزلی
0 2
لیدز
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
Oakwell
بارنزلی
0
2
لیدز
| Oakwell
هفته 8
Elland Road ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
لیدز
1 1
دربی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
Elland Road
لیدز
1
1
دربی
| Elland Road
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
0 1
پرستون
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
0
1
پرستون
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Griffin Park ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
0 0
استوک سیتی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Griffin Park
برنتفورد
0
0
استوک سیتی
| Griffin Park
Ashton Gate ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بریستول سیتی
0 0
سوانسی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Ashton Gate
بریستول سیتی
0
0
سوانسی
| Ashton Gate
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کاردیف
1 0
میدلزبورو
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کاردیف
1
0
میدلزبورو
Kenilworth Road ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
0 3
هال سیتی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Kenilworth Road
لوتون
0
3
هال سیتی
| Kenilworth Road
The Den ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1 2
کویینز پارک رنجرز
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
The Den
میلوال
1
2
کویینز پارک رنجرز
| The Den
The City Ground ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
1 0
بارنزلی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
The City Ground
ناتینگهام فارست
1
0
بارنزلی
| The City Ground
Madejski Stadium ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
1 2
بلکبرن
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Madejski Stadium
ریدینگ
1
2
بلکبرن
| Madejski Stadium
Hillsborough ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
1 1
فولهام
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
Hillsborough
شفیلد ونزدی
1
1
فولهام
| Hillsborough
DW Stadium ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
2 0
چارلتون
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
DW Stadium
ویگان
2
0
چارلتون
| DW Stadium
The Hawthorns ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
وست بروم
4 2
هادرسفیلد
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
The Hawthorns
وست بروم
4
2
هادرسفیلد
| The Hawthorns
هفته 9
Craven Cottage ۵ مهر ۱۳۹۸ 23:15
فولهام
2 0
ویگان
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Craven Cottage
فولهام
2
0
ویگان
| Craven Cottage
bet365 Stadium ۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
استوک سیتی
2 3
ناتینگهام فارست
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
2
3
ناتینگهام فارست
| bet365 Stadium
Kiyan Prince Foundation Stadium ۶ مهر ۱۳۹۸ 16:00
کویینز پارک رنجرز
0 2
وست بروم
۶ مهر ۱۳۹۸ 16:00
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
0
2
وست بروم
| Kiyan Prince Foundation Stadium
Ewood Park ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
1 2
لوتون
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Ewood Park
بلکبرن
1
2
لوتون
| Ewood Park
The Valley ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
1 0
لیدز
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
The Valley
چارلتون
1
0
لیدز
| The Valley
Pride Park Stadium ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دربی
3 2
بیرمنگام
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Pride Park Stadium
دربی
3
2
بیرمنگام
| Pride Park Stadium
John Smith's Stadium ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
1 1
میلوال
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
1
1
میلوال
| John Smith's Stadium
KCOM Stadium ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2 2
کاردیف
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
2
2
کاردیف
| KCOM Stadium
Riverside Stadium ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
1 4
شفیلد ونزدی
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
1
4
شفیلد ونزدی
| Riverside Stadium
Deepdale ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
3 3
بریستول سیتی
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Deepdale
پرستون
3
3
بریستول سیتی
| Deepdale
Liberty Stadium ۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
1 1
ریدینگ
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
1
1
ریدینگ
| Liberty Stadium
Oakwell ۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
بارنزلی
1 3
برنتفورد
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Oakwell
بارنزلی
1
3
برنتفورد
| Oakwell
هفته 10
Ewood Park ۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بلکبرن
1 1
ناتینگهام فارست
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Ewood Park
بلکبرن
1
1
ناتینگهام فارست
| Ewood Park
KCOM Stadium ۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
هال سیتی
1 0
شفیلد ونزدی
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
KCOM Stadium
هال سیتی
1
0
شفیلد ونزدی
| KCOM Stadium
Elland Road ۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لیدز
1 0
وست بروم
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Elland Road
لیدز
1
0
وست بروم
| Elland Road
Riverside Stadium ۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
میدلزبورو
1 1
پرستون
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Riverside Stadium
میدلزبورو
1
1
پرستون
| Riverside Stadium
DW Stadium ۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
ویگان
1 0
بیرمنگام
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
DW Stadium
ویگان
1
0
بیرمنگام
| DW Stadium
Madejski Stadium ۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ریدینگ
1 4
فولهام
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Madejski Stadium
ریدینگ
1
4
فولهام
| Madejski Stadium
bet365 Stadium ۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
استوک سیتی
0 1
هادرسفیلد
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
0
1
هادرسفیلد
| bet365 Stadium
Oakwell ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بارنزلی
2 2
دربی
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Oakwell
بارنزلی
2
2
دربی
| Oakwell
Griffin Park ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
برنتفورد
1 1
بریستول سیتی
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Griffin Park
برنتفورد
1
1
بریستول سیتی
| Griffin Park
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
3 0
کویینز پارک رنجرز
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
3
0
کویینز پارک رنجرز
The Valley ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
چارلتون
1 2
سوانسی
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
The Valley
چارلتون
1
2
سوانسی
| The Valley
Kenilworth Road ۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لوتون
1 1
میلوال
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Kenilworth Road
لوتون
1
1
میلوال
| Kenilworth Road
هفته 11
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بیرمنگام
2 1
میدلزبورو
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:15
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
2
1
میدلزبورو
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Craven Cottage ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:00
فولهام
2 2
چارلتون
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:00
Craven Cottage
فولهام
2
2
چارلتون
| Craven Cottage
Ashton Gate ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
بریستول سیتی
1 0
ریدینگ
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Ashton Gate
بریستول سیتی
1
0
ریدینگ
| Ashton Gate
Pride Park Stadium ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دربی
2 0
لوتون
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Pride Park Stadium
دربی
2
0
لوتون
| Pride Park Stadium
John Smith's Stadium ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
3 0
هال سیتی
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
3
0
هال سیتی
| John Smith's Stadium
The Den ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
2 1
لیدز
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
The Den
میلوال
2
1
لیدز
| The Den
The City Ground ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
1 0
برنتفورد
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
The City Ground
ناتینگهام فارست
1
0
برنتفورد
| The City Ground
Deepdale ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
5 1
بارنزلی
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Deepdale
پرستون
5
1
بارنزلی
| Deepdale
Kiyan Prince Foundation Stadium ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
4 2
بلکبرن
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
4
2
بلکبرن
| Kiyan Prince Foundation Stadium
Hillsborough ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
1 0
ویگان
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Hillsborough
شفیلد ونزدی
1
0
ویگان
| Hillsborough
Liberty Stadium ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
1 2
استوک سیتی
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
1
2
استوک سیتی
| Liberty Stadium
The Hawthorns ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
4 2
کاردیف
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
The Hawthorns
وست بروم
4
2
کاردیف
| The Hawthorns
هفته 12
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
1 1
شفیلد ونزدی
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
1
1
شفیلد ونزدی
Ewood Park ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:00
بلکبرن
2 2
هادرسفیلد
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:00
Ewood Park
بلکبرن
2
2
هادرسفیلد
| Ewood Park
Oakwell ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
1 1
سوانسی
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Oakwell
بارنزلی
1
1
سوانسی
| Oakwell
Griffin Park ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
3 2
میلوال
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Griffin Park
برنتفورد
3
2
میلوال
| Griffin Park
The Valley ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
3 0
دربی
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
The Valley
چارلتون
3
0
دربی
| The Valley
KCOM Stadium ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2 3
کویینز پارک رنجرز
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
2
3
کویینز پارک رنجرز
| KCOM Stadium
Elland Road ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
لیدز
1 0
بیرمنگام
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Elland Road
لیدز
1
0
بیرمنگام
| Elland Road
Kenilworth Road ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
3 0
بریستول سیتی
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Kenilworth Road
لوتون
3
0
بریستول سیتی
| Kenilworth Road
Riverside Stadium ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
0 1
وست بروم
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
0
1
وست بروم
| Riverside Stadium
Madejski Stadium ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
1 0
پرستون
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
Madejski Stadium
ریدینگ
1
0
پرستون
| Madejski Stadium
bet365 Stadium ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
2 0
فولهام
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
2
0
فولهام
| bet365 Stadium
DW Stadium ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
ویگان
1 0
ناتینگهام فارست
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
DW Stadium
ویگان
1
0
ناتینگهام فارست
| DW Stadium
هفته 13
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بیرمنگام
1 0
بلکبرن
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
1
0
بلکبرن
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
The Den ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
میلوال
2 2
کاردیف
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
The Den
میلوال
2
2
کاردیف
| The Den
Kiyan Prince Foundation Stadium ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کویینز پارک رنجرز
2 2
ریدینگ
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
2
2
ریدینگ
| Kiyan Prince Foundation Stadium
Hillsborough ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
شفیلد ونزدی
1 0
استوک سیتی
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Hillsborough
شفیلد ونزدی
1
0
استوک سیتی
| Hillsborough
Liberty Stadium ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
سوانسی
0 3
برنتفورد
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Liberty Stadium
سوانسی
0
3
برنتفورد
| Liberty Stadium
Deepdale ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
پرستون
1 1
لیدز
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Deepdale
پرستون
1
1
لیدز
| Deepdale
The Hawthorns ۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
وست بروم
2 2
بارنزلی
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
The Hawthorns
وست بروم
2
2
بارنزلی
| The Hawthorns
Ashton Gate ۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
بریستول سیتی
2 1
چارلتون
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
Ashton Gate
بریستول سیتی
2
1
چارلتون
| Ashton Gate
Pride Park Stadium ۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
دربی
1 0
ویگان
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
Pride Park Stadium
دربی
1
0
ویگان
| Pride Park Stadium
Craven Cottage ۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
فولهام
3 2
لوتون
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
Craven Cottage
فولهام
3
2
لوتون
| Craven Cottage
John Smith's Stadium ۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
هادرسفیلد
0 0
میدلزبورو
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
0
0
میدلزبورو
| John Smith's Stadium
The City Ground ۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
ناتینگهام فارست
1 2
هال سیتی
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
The City Ground
ناتینگهام فارست
1
2
هال سیتی
| The City Ground
هفته 14
Hillsborough ۴ آبان ۱۳۹۸ 16:00
شفیلد ونزدی
0 0
لیدز
۴ آبان ۱۳۹۸ 16:00
Hillsborough
شفیلد ونزدی
0
0
لیدز
| Hillsborough
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
2 1
لوتون
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
2
1
لوتون
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
John Smith's Stadium ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
2 1
بارنزلی
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
2
1
بارنزلی
| John Smith's Stadium
KCOM Stadium ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2 0
دربی
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
KCOM Stadium
هال سیتی
2
0
دربی
| KCOM Stadium
Riverside Stadium ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
0 0
فولهام
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
0
0
فولهام
| Riverside Stadium
The Den ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
2 0
استوک سیتی
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
The Den
میلوال
2
0
استوک سیتی
| The Den
Deepdale ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
3 2
بلکبرن
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Deepdale
پرستون
3
2
بلکبرن
| Deepdale
The Hawthorns ۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
2 2
چارلتون
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
The Hawthorns
وست بروم
2
2
چارلتون
| The Hawthorns
Liberty Stadium ۵ آبان ۱۳۹۸ 15:30
سوانسی
1 0
کاردیف
۵ آبان ۱۳۹۸ 15:30
Liberty Stadium
سوانسی
1
0
کاردیف
| Liberty Stadium
Ashton Gate ۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
بریستول سیتی
2 2
ویگان
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
Ashton Gate
بریستول سیتی
2
2
ویگان
| Ashton Gate
Kiyan Prince Foundation Stadium ۶ آبان ۱۳۹۸ 00:15
کویینز پارک رنجرز
1 3
برنتفورد
۶ آبان ۱۳۹۸ 00:15
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
1
3
برنتفورد
| Kiyan Prince Foundation Stadium
The City Ground ۲ بهمن ۱۳۹۸ 00:15
ناتینگهام فارست
1 1
ریدینگ
۲ بهمن ۱۳۹۸ 00:15
The City Ground
ناتینگهام فارست
1
1
ریدینگ
| The City Ground
هفته 15
Oakwell ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:15
بارنزلی
2 2
بریستول سیتی
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:15
Oakwell
بارنزلی
2
2
بریستول سیتی
| Oakwell
DW Stadium ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ویگان
1 2
سوانسی
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 17:00
DW Stadium
ویگان
1
2
سوانسی
| DW Stadium
Ewood Park ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
بلکبرن
2 1
شفیلد ونزدی
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Ewood Park
بلکبرن
2
1
شفیلد ونزدی
| Ewood Park
Griffin Park ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
برنتفورد
0 1
هادرسفیلد
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Griffin Park
برنتفورد
0
1
هادرسفیلد
| Griffin Park
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کاردیف
4 2
بیرمنگام
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کاردیف
4
2
بیرمنگام
Pride Park Stadium ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
دربی
2 0
میدلزبورو
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Pride Park Stadium
دربی
2
0
میدلزبورو
| Pride Park Stadium
Craven Cottage ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
فولهام
0 3
هال سیتی
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Craven Cottage
فولهام
0
3
هال سیتی
| Craven Cottage
Elland Road ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لیدز
2 0
کویینز پارک رنجرز
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Elland Road
لیدز
2
0
کویینز پارک رنجرز
| Elland Road
Kenilworth Road ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لوتون
1 2
ناتینگهام فارست
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Kenilworth Road
لوتون
1
2
ناتینگهام فارست
| Kenilworth Road
Madejski Stadium ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ریدینگ
2 1
میلوال
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
Madejski Stadium
ریدینگ
2
1
میلوال
| Madejski Stadium
The Valley ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:30
چارلتون
0 1
پرستون
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:30
The Valley
چارلتون
0
1
پرستون
| The Valley
bet365 Stadium ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
استوک سیتی
0 2
وست بروم
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
0
2
وست بروم
| bet365 Stadium
هفته 16
The City Ground ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ناتینگهام فارست
1 0
دربی