چمپیونشیپ انگستان

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 51 0 1 56
2 62 1 1 69
3 63 0 2 73
4 74 0 0 74
5 63 1 2 75
6 66 1 2 78
7 69 0 2 79
8 74 1 1 81
9 74 1 1 81
10 70 1 2 82
11 73 0 2 83
12 78 0 1 83
13 69 1 3 86
14 85 1 1 92
15 84 2 1 93
16 91 1 0 93
17 75 2 3 94
18 84 0 2 94
19 82 1 2 94
20 84 2 2 98
21 101 0 0 101
22 84 2 3 103
23 88 4 2 106
24 83 0 5 108
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
هفته 1
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
لوتون
3 3
میدلزبورو
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
لوتون
3
3
میدلزبورو
| Kenilworth Road
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
1 0
فولهام
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
1
0
فولهام
| Oakwell
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
1 2
چارلتون
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
1
2
چارلتون
| Ewood Park
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
0 1
بیرمنگام
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
0
1
بیرمنگام
| Griffin Park
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1 0
پرستون
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1
0
پرستون
| The Den
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
1 3
شفیلد ونزدی
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
1
3
شفیلد ونزدی
| Madejski Stadium
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
1 2
کویینز پارک رنجرز
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
1
2
کویینز پارک رنجرز
| bet365 Stadium
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
2 1
هال سیتی
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
2
1
هال سیتی
| Liberty Stadium
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
3 2
کاردیف
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
3
2
کاردیف
| DW Stadium
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
ناتینگهام فارست
1 2
وست بروم
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
ناتینگهام فارست
1
2
وست بروم
| The City Ground
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
بریستول سیتی
1 3
لیدز
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
بریستول سیتی
1
3
لیدز
| Ashton Gate
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
هادرسفیلد
1 2
دربی
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
هادرسفیلد
1
2
دربی
| John Smith's Stadium
هفته 2
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 16:00
لیدز
1 1
ناتینگهام فارست
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 16:00
لیدز
1
1
ناتینگهام فارست
| Elland Road
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
1 1
بریستول سیتی
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
1
1
بریستول سیتی
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
کاردیف
2 1
لوتون
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
کاردیف
2
1
لوتون
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
3 1
استوک سیتی
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
3
1
استوک سیتی
| The Valley
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
دربی
0 0
سوانسی
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
دربی
0
0
سوانسی
| Pride Park Stadium
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
فولهام
2 0
بلکبرن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
فولهام
2
0
بلکبرن
| Craven Cottage
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2 1
ریدینگ
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2
1
ریدینگ
| KCOM Stadium
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
0 1
برنتفورد
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
0
1
برنتفورد
| Riverside Stadium
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
3 0
ویگان
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
3
0
ویگان
| Deepdale
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
هادرسفیلد
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1
1
هادرسفیلد
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
2 0
بارنزلی
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
2
0
بارنزلی
| Hillsborough
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
1 1
میلوال
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
1
1
میلوال
| The Hawthorns
هفته 3
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
هادرسفیلد
1 2
فولهام
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
هادرسفیلد
1
2
فولهام
| John Smith's Stadium
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
2 2
چارلتون
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
2
2
چارلتون
| Oakwell
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
1 0
میدلزبورو
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
1
0
میدلزبورو
| Ewood Park
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
1 1
هال سیتی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
1
1
هال سیتی
| Griffin Park
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بریستول سیتی
2 0
کویینز پارک رنجرز
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بریستول سیتی
2
0
کویینز پارک رنجرز
| Ashton Gate
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
1 2
وست بروم
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
1
2
وست بروم
| Kenilworth Road
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1 0
شفیلد ونزدی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1
0
شفیلد ونزدی
| The Den
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
3 0
بیرمنگام
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
3
0
بیرمنگام
| The City Ground
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
2 2
دربی
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
2
2
دربی
| bet365 Stadium
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
3 2
پرستون
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
3
2
پرستون
| Liberty Stadium
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
0 2
لیدز
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
0
2
لیدز
| DW Stadium
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
ریدینگ
3 0
کاردیف
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
ریدینگ
3
0
کاردیف
| Madejski Stadium
هفته 4
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
بیرمنگام
2 0
بارنزلی
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
بیرمنگام
2
0
بارنزلی
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
دربی
1 2
بریستول سیتی
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
دربی
1
2
بریستول سیتی
| Pride Park Stadium
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
هال سیتی
0 1
بلکبرن
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
هال سیتی
0
1
بلکبرن
| KCOM Stadium
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
میدلزبورو
1 0
ویگان
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
میدلزبورو
1
0
ویگان
| Riverside Stadium
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
شفیلد ونزدی
1 0
لوتون
۲۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
شفیلد ونزدی
1
0
لوتون
| Hillsborough
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
چارلتون
1 1
ناتینگهام فارست
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
چارلتون
1
1
ناتینگهام فارست
| The Valley
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
فولهام
4 0
میلوال
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
فولهام
4
0
میلوال
| Craven Cottage
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
لیدز
1 0
برنتفورد
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
لیدز
1
0
برنتفورد
| Elland Road
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
پرستون
3 1
استوک سیتی
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
پرستون
3
1
استوک سیتی
| Deepdale
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
کویینز پارک رنجرز
1 3
سوانسی
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
کویینز پارک رنجرز
1
3
سوانسی
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
2 1
هادرسفیلد
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
2
1
هادرسفیلد
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
وست بروم
1 1
ریدینگ
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ 23:30
وست بروم
1
1
ریدینگ
| The Hawthorns
هفته 5
۲ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
دربی
1 1
وست بروم
۲ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
دربی
1
1
وست بروم
| Pride Park Stadium
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
1 3
لوتون
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
1
3
لوتون
| Oakwell
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
0 0
کاردیف
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
0
0
کاردیف
| Ewood Park
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
1 0
برنتفورد
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
1
0
برنتفورد
| The Valley
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
فولهام
1 2
ناتینگهام فارست
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
فولهام
1
2
ناتینگهام فارست
| Craven Cottage
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
0 2
ریدینگ
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
0
2
ریدینگ
| John Smith's Stadium
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
1 3
بریستول سیتی
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
1
3
بریستول سیتی
| KCOM Stadium
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
1 1
میلوال
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
1
1
میلوال
| Riverside Stadium
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
2 1
شفیلد ونزدی
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
2
1
شفیلد ونزدی
| Deepdale
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 1
ویگان
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
3
1
ویگان
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
0 3
لیدز
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
0
3
لیدز
| bet365 Stadium
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
سوانسی
3 0
بیرمنگام
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
سوانسی
3
0
بیرمنگام
| Liberty Stadium
هفته 6
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
1 1
فولهام
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
1
1
فولهام
۹ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
بریستول سیتی
2 2
میدلزبورو
۹ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
بریستول سیتی
2
2
میدلزبورو
| Ashton Gate
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
2 1
استوک سیتی
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
2
1
استوک سیتی
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
3 0
دربی
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
3
0
دربی
| Griffin Park
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
لیدز
0 1
سوانسی
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
لیدز
0
1
سوانسی
| Elland Road
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
2 1
هادرسفیلد
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
2
1
هادرسفیلد
| Kenilworth Road
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1 1
هال سیتی
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1
1
هال سیتی
| The Den
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
1 1
پرستون
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
1
1
پرستون
| The City Ground
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
0 2
چارلتون
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
0
2
چارلتون
| Madejski Stadium
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
1 2
کویینز پارک رنجرز
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
1
2
کویینز پارک رنجرز
| Hillsborough
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
3 2
بلکبرن
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
3
2
بلکبرن
| The Hawthorns
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
0 0
بارنزلی
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
0
0
بارنزلی
| DW Stadium
هفته 7
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
دربی
1 1
کاردیف
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
دربی
1
1
کاردیف
| Pride Park Stadium
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
فولهام
1 1
وست بروم
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
فولهام
1
1
وست بروم
| Craven Cottage
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
2 0
میلوال
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
2
0
میلوال
| Ewood Park
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
0 1
بیرمنگام
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
0
1
بیرمنگام
| The Valley
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2 2
ویگان
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2
2
ویگان
| KCOM Stadium
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
1 0
ریدینگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
1
0
ریدینگ
| Riverside Stadium
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
2 0
برنتفورد
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
2
0
برنتفورد
| Deepdale
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
لوتون
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
3
2
لوتون
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
1 2
بریستول سیتی
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
1
2
بریستول سیتی
| bet365 Stadium
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
0 1
ناتینگهام فارست
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
0
1
ناتینگهام فارست
| Liberty Stadium
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
هادرسفیلد
0 2
شفیلد ونزدی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
هادرسفیلد
0
2
شفیلد ونزدی
| John Smith's Stadium
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
بارنزلی
0 2
لیدز
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
بارنزلی
0
2
لیدز
| Oakwell
هفته 8
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
لیدز
1 1
دربی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
لیدز
1
1
دربی
| Elland Road
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
0 1
پرستون
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
0
1
پرستون
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
0 0
استوک سیتی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
0
0
استوک سیتی
| Griffin Park
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بریستول سیتی
0 0
سوانسی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بریستول سیتی
0
0
سوانسی
| Ashton Gate
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کاردیف
1 0
میدلزبورو
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کاردیف
1
0
میدلزبورو
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
0 3
هال سیتی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
0
3
هال سیتی
| Kenilworth Road
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1 2
کویینز پارک رنجرز
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
1
2
کویینز پارک رنجرز
| The Den
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
1 0
بارنزلی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
1
0
بارنزلی
| The City Ground
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
1 2
بلکبرن
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
1
2
بلکبرن
| Madejski Stadium
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
1 1
فولهام
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
1
1
فولهام
| Hillsborough
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
2 0
چارلتون
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ویگان
2
0
چارلتون
| DW Stadium
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
وست بروم
4 2
هادرسفیلد
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 15:30
وست بروم
4
2
هادرسفیلد
| The Hawthorns
هفته 9
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:15
فولهام
2 0
ویگان
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:15
فولهام
2
0
ویگان
| Craven Cottage
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
استوک سیتی
2 3
ناتینگهام فارست
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
استوک سیتی
2
3
ناتینگهام فارست
| bet365 Stadium
۶ مهر ۱۳۹۸ 16:00
کویینز پارک رنجرز
0 2
وست بروم
۶ مهر ۱۳۹۸ 16:00
کویینز پارک رنجرز
0
2
وست بروم
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
1 2
لوتون
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
بلکبرن
1
2
لوتون
| Ewood Park
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
1 0
لیدز
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
1
0
لیدز
| The Valley
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دربی
3 2
بیرمنگام
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دربی
3
2
بیرمنگام
| Pride Park Stadium
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
1 1
میلوال
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
1
1
میلوال
| John Smith's Stadium
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2 2
کاردیف
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2
2
کاردیف
| KCOM Stadium
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
1 4
شفیلد ونزدی
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
1
4
شفیلد ونزدی
| Riverside Stadium
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
3 3
بریستول سیتی
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
3
3
بریستول سیتی
| Deepdale
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
1 1
ریدینگ
۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
1
1
ریدینگ
| Liberty Stadium
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
بارنزلی
1 3
برنتفورد
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
بارنزلی
1
3
برنتفورد
| Oakwell
هفته 10
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بلکبرن
1 1
ناتینگهام فارست
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بلکبرن
1
1
ناتینگهام فارست
| Ewood Park
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
هال سیتی
1 0
شفیلد ونزدی
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
هال سیتی
1
0
شفیلد ونزدی
| KCOM Stadium
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لیدز
1 0
وست بروم
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لیدز
1
0
وست بروم
| Elland Road
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
میدلزبورو
1 1
پرستون
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
میدلزبورو
1
1
پرستون
| Riverside Stadium
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
ویگان
1 0
بیرمنگام
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:15
ویگان
1
0
بیرمنگام
| DW Stadium
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ریدینگ
1 4
فولهام
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ریدینگ
1
4
فولهام
| Madejski Stadium
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
استوک سیتی
0 1
هادرسفیلد
۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
استوک سیتی
0
1
هادرسفیلد
| bet365 Stadium
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بارنزلی
2 2
دربی
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بارنزلی
2
2
دربی
| Oakwell
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
برنتفورد
1 1
بریستول سیتی
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
برنتفورد
1
1
بریستول سیتی
| Griffin Park
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
3 0
کویینز پارک رنجرز
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
3
0
کویینز پارک رنجرز
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
چارلتون
1 2
سوانسی
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
چارلتون
1
2
سوانسی
| The Valley
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لوتون
1 1
میلوال
۱۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
لوتون
1
1
میلوال
| Kenilworth Road
هفته 11
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بیرمنگام
2 1
میدلزبورو
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بیرمنگام
2
1
میدلزبورو
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:00
فولهام
2 2
چارلتون
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:00
فولهام
2
2
چارلتون
| Craven Cottage
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
بریستول سیتی
1 0
ریدینگ
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
بریستول سیتی
1
0
ریدینگ
| Ashton Gate
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دربی
2 0
لوتون
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
دربی
2
0
لوتون
| Pride Park Stadium
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
3 0
هال سیتی
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
3
0
هال سیتی
| John Smith's Stadium
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
2 1
لیدز
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
2
1
لیدز
| The Den
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
1 0
برنتفورد
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ناتینگهام فارست
1
0
برنتفورد
| The City Ground
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
5 1
بارنزلی
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
5
1
بارنزلی
| Deepdale
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
4 2
بلکبرن
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
کویینز پارک رنجرز
4
2
بلکبرن
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
1 0
ویگان
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
شفیلد ونزدی
1
0
ویگان
| Hillsborough
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
1 2
استوک سیتی
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
سوانسی
1
2
استوک سیتی
| Liberty Stadium
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
4 2
کاردیف
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
4
2
کاردیف
| The Hawthorns
هفته 12
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
1 1
شفیلد ونزدی
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کاردیف
1
1
شفیلد ونزدی
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:00
بلکبرن
2 2
هادرسفیلد
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:00
بلکبرن
2
2
هادرسفیلد
| Ewood Park
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
1 1
سوانسی
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
بارنزلی
1
1
سوانسی
| Oakwell
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
3 2
میلوال
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
برنتفورد
3
2
میلوال
| Griffin Park
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
3 0
دربی
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
چارلتون
3
0
دربی
| The Valley
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2 3
کویینز پارک رنجرز
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2
3
کویینز پارک رنجرز
| KCOM Stadium
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
لیدز
1 0
بیرمنگام
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
لیدز
1
0
بیرمنگام
| Elland Road
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
3 0
بریستول سیتی
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
لوتون
3
0
بریستول سیتی
| Kenilworth Road
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
0 1
وست بروم
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
0
1
وست بروم
| Riverside Stadium
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
1 0
پرستون
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ریدینگ
1
0
پرستون
| Madejski Stadium
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
2 0
فولهام
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:30
استوک سیتی
2
0
فولهام
| bet365 Stadium
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
ویگان
1 0
ناتینگهام فارست
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
ویگان
1
0
ناتینگهام فارست
| DW Stadium
هفته 13
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بیرمنگام
1 0
بلکبرن
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
بیرمنگام
1
0
بلکبرن
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
میلوال
2 2
کاردیف
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
میلوال
2
2
کاردیف
| The Den
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کویینز پارک رنجرز
2 2
ریدینگ
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
کویینز پارک رنجرز
2
2
ریدینگ
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
شفیلد ونزدی
1 0
استوک سیتی
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
شفیلد ونزدی
1
0
استوک سیتی
| Hillsborough
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
سوانسی
0 3
برنتفورد
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
سوانسی
0
3
برنتفورد
| Liberty Stadium
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
پرستون
1 1
لیدز
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:15
پرستون
1
1
لیدز
| Deepdale
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
وست بروم
2 2
بارنزلی
۳۰ مهر ۱۳۹۸ 23:30
وست بروم
2
2
بارنزلی
| The Hawthorns
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
بریستول سیتی
2 1
چارلتون
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
بریستول سیتی
2
1
چارلتون
| Ashton Gate
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
دربی
1 0
ویگان
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
دربی
1
0
ویگان
| Pride Park Stadium
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
فولهام
3 2
لوتون
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
فولهام
3
2
لوتون
| Craven Cottage
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
هادرسفیلد
0 0
میدلزبورو
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
هادرسفیلد
0
0
میدلزبورو
| John Smith's Stadium
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
ناتینگهام فارست
1 2
هال سیتی
۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
ناتینگهام فارست
1
2
هال سیتی
| The City Ground
هفته 14
۴ آبان ۱۳۹۸ 16:00
شفیلد ونزدی
0 0
لیدز
۴ آبان ۱۳۹۸ 16:00
شفیلد ونزدی
0
0
لیدز
| Hillsborough
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
2 1
لوتون
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
بیرمنگام
2
1
لوتون
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
2 1
بارنزلی
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
هادرسفیلد
2
1
بارنزلی
| John Smith's Stadium
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2 0
دربی
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
هال سیتی
2
0
دربی
| KCOM Stadium
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
0 0
فولهام
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
میدلزبورو
0
0
فولهام
| Riverside Stadium
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
2 0
استوک سیتی
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
میلوال
2
0
استوک سیتی
| The Den
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
3 2
بلکبرن
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پرستون
3
2
بلکبرن
| Deepdale
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
2 2
چارلتون
۴ آبان ۱۳۹۸ 18:30
وست بروم
2
2
چارلتون
| The Hawthorns
۵ آبان ۱۳۹۸ 15:30
سوانسی
1 0
کاردیف
۵ آبان ۱۳۹۸ 15:30
سوانسی
1
0
کاردیف
| Liberty Stadium
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
بریستول سیتی
2 2
ویگان
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
بریستول سیتی
2
2
ویگان
| Ashton Gate
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:15
کویینز پارک رنجرز
1 3
برنتفورد
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:15
کویینز پارک رنجرز
1
3
برنتفورد
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۳ بهمن ۱۳۹۸ 00:15
ناتینگهام فارست
1 1
ریدینگ
۳ بهمن ۱۳۹۸ 00:15
ناتینگهام فارست
1
1
ریدینگ
| The City Ground
هفته 15
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:15
بارنزلی
2 2
بریستول سیتی
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:15
بارنزلی
2
2
بریستول سیتی
| Oakwell
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ویگان
1 2
سوانسی
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ویگان
1
2
سوانسی
| DW Stadium
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
بلکبرن
2 1
شفیلد ونزدی
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
بلکبرن
2
1
شفیلد ونزدی
| Ewood Park
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
برنتفورد
0 1
هادرسفیلد
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
برنتفورد
0
1
هادرسفیلد
| Griffin Park
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کاردیف
4 2
بیرمنگام
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کاردیف
4
2
بیرمنگام
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
دربی
2 0
میدلزبورو
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
دربی
2
0
میدلزبورو
| Pride Park Stadium
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
فولهام
0 3
هال سیتی
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
فولهام
0
3
هال سیتی
| Craven Cottage
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لیدز
2 0
کویینز پارک رنجرز
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لیدز
2
0
کویینز پارک رنجرز
| Elland Road
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لوتون
1 2
ناتینگهام فارست
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لوتون
1
2
ناتینگهام فارست
| Kenilworth Road
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ریدینگ
2 1
میلوال
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ریدینگ
2
1
میلوال
| Madejski Stadium
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:30
چارلتون
0 1
پرستون
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 16:30
چارلتون
0
1
پرستون
| The Valley
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 00:30
استوک سیتی
0 2
وست بروم
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 00:30
استوک سیتی
0
2
وست بروم
| bet365 Stadium
هفته 16
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ناتینگهام فارست
1 0
دربی
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ناتینگهام فارست
1
0
دربی
| The City Ground
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
بارنزلی
2 4
استوک سیتی
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
بارنزلی
2
4
استوک سیتی
| Oakwell
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
بیرمنگام
0 1
فولهام
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
بیرمنگام
0
1
فولهام
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
هال سیتی
0 1
وست بروم
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
هال سیتی
0
1
وست بروم
| KCOM Stadium
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لیدز
2 1
بلکبرن
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
لیدز
2
1
بلکبرن
| Elland Road
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
میلوال
2 1
چارلتون
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
میلوال
2
1
چارلتون
| The Den
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
پرستون
3 1
هادرسفیلد
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
پرستون
3
1
هادرسفیلد
| Deepdale
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کویینز پارک رنجرز
2 2
میدلزبورو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کویینز پارک رنجرز
2
2
میدلزبورو
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ریدینگ
3 0
لوتون
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ریدینگ
3
0
لوتون
| Madejski Stadium
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
شفیلد ونزدی
2 2
سوانسی
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
شفیلد ونزدی
2
2
سوانسی
| Hillsborough
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ویگان
0 3
برنتفورد
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ویگان
0
3
برنتفورد
| DW Stadium
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:30
کاردیف
0 1
بریستول سیتی
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:30
کاردیف
0
1
بریستول سیتی
هفته 17
۲ آذر ۱۳۹۸ 00:15
فولهام
2 1
کویینز پارک رنجرز
۲ آذر ۱۳۹۸ 00:15
فولهام
2
1
کویینز پارک رنجرز
| Craven Cottage
۲ آذر ۱۳۹۸ 17:00
چارلتون
2 2
کاردیف
۲ آذر ۱۳۹۸ 17:00
چارلتون
2
2
کاردیف
| The Valley
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
بلکبرن
3 2
بارنزلی
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
بلکبرن
3
2
بارنزلی
| Ewood Park
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
برنتفورد
1 0
ریدینگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
برنتفورد
1
0
ریدینگ
| Griffin Park
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
بریستول سیتی
0 0
ناتینگهام فارست
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
بریستول سیتی
0
0
ناتینگهام فارست
| Ashton Gate
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
دربی
1 0
پرستون
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
دربی
1
0
پرستون
| Pride Park Stadium
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
هادرسفیلد
1 1
بیرمنگام
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
هادرسفیلد
1
1
بیرمنگام
| John Smith's Stadium
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
لوتون
1 2
لیدز
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
لوتون
1
2
لیدز
| Kenilworth Road
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
استوک سیتی
2 1
ویگان
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
استوک سیتی
2
1
ویگان
| bet365 Stadium
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
سوانسی
0 1
میلوال
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
سوانسی
0
1
میلوال
| Liberty Stadium
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
وست بروم
2 1
شفیلد ونزدی
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
وست بروم
2
1
شفیلد ونزدی
| The Hawthorns
۳ آذر ۱۳۹۸ 16:30
میدلزبورو
2 2
هال سیتی
۳ آذر ۱۳۹۸ 16:30
میدلزبورو
2
2
هال سیتی
| Riverside Stadium
هفته 18
۶ آذر ۱۳۹۸ 00:15
کاردیف
1 0
استوک سیتی
۶ آذر ۱۳۹۸ 00:15
کاردیف
1
0
استوک سیتی
۶ آذر ۱۳۹۸ 00:15
فولهام
3 0
دربی
۶ آذر ۱۳۹۸ 00:15
فولهام
3
0
دربی
| Craven Cottage
۶ آذر ۱۳۹۸ 00:15
هادرسفیلد
1 1
سوانسی
۶ آذر ۱۳۹۸ 00:15