ژوپیه پرولیگ بلژیک

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۲ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
سنت ترویدن
2 1
بروخه
۲ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
سنت ترویدن
2
1
بروخه
۳ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
کورتریک
2 1
استاندارد لیژ
۳ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
کورتریک
2
1
استاندارد لیژ
| Guldensporenstadion
۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
خنک
3 1
لون
۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
خنک
3
1
لون
۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اوستنده
3 1
مشلن
۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اوستنده
3
1
مشلن
۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
زولته وارخم
3 1
Lokeren
۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
زولته وارخم
3
1
Lokeren
| Regenboogstadion
۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
KVC Westerlo
1 1
خنت
۴ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
KVC Westerlo
1
1
خنت
| Het Kuipje
۴ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
اندرلخت
3 2
واسلند بورن
۴ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
اندرلخت
3
2
واسلند بورن
۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
شارلروا
2 1
موسکرون
۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
شارلروا
2
1
موسکرون
| Stade du Pays de Charleroi
۱۳ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
خنت
1 1
زولته وارخم
۱۳ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
خنت
1
1
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
اوستنده
0 1
بروخه
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
اوستنده
0
1
بروخه
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
0 0
موسکرون
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
0
0
موسکرون
| Guldensporenstadion
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
0 1
مشلن
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
0
1
مشلن
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
Lokeren
1 0
شارلروا
۱۴ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
Lokeren
1
0
شارلروا
| Daknamstadion
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
1 0
خنک
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
1
0
خنک
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
0 1
استاندارد لیژ
۱۵ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
0
1
استاندارد لیژ
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
1 0
کورتریک
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
1
0
کورتریک
| Stade du Pays de Charleroi
۱ خرداد ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
1 2
شارلروا
۱ خرداد ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
1
2
شارلروا
| Guldensporenstadion
هفته 2
۹ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
خنت
1 0
خنک
۹ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
خنت
1
0
خنک
| GHELAMCO-arena
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
بروخه
3 0
مشلن
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
بروخه
3
0
مشلن
| Jan Breydelstadion
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
واسلند بورن
2 1
کورتریک
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
واسلند بورن
2
1
کورتریک
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اوستنده
2 1
KVC Westerlo
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
اوستنده
2
1
KVC Westerlo
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
موسکرون
0 2
سنت ترویدن
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
موسکرون
0
2
سنت ترویدن
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
Lokeren
2 2
شارلروا
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
Lokeren
2
2
شارلروا
| Daknamstadion
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
استاندارد لیژ
2 1
زولته وارخم
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
استاندارد لیژ
2
1
زولته وارخم
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لون
0 2
اندرلخت
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لون
0
2
اندرلخت
۲۰ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
خنک
4 0
اوستنده
۲۰ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
خنک
4
0
اوستنده
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
2 0
خنت
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
2
0
خنت
| Jan Breydelstadion
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
موسکرون
0 0
واسلند بورن
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
موسکرون
0
0
واسلند بورن
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2 1
Lokeren
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2
1
Lokeren
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
1 1
سنت ترویدن
۲۱ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
1
1
سنت ترویدن
| Stade du Pays de Charleroi
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
1
2
اندرلخت
| Regenboogstadion
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
استاندارد لیژ
1 1
کورتریک
۲۲ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
استاندارد لیژ
1
1
کورتریک
هفته 3
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
زولته وارخم
0 0
خنک
۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
زولته وارخم
0
0
خنک
| Regenboogstadion
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
کورتریک
0 0
Lokeren
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
کورتریک
0
0
Lokeren
| Guldensporenstadion
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
KVC Westerlo
3 2
لون
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
KVC Westerlo
3
2
لون
| Het Kuipje
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سنت ترویدن
1 1
اوستنده
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
سنت ترویدن
1
1
اوستنده
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
مشلن
3 1
موسکرون
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
مشلن
3
1
موسکرون
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
اندرلخت
1 1
خنت
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
اندرلخت
1
1
خنت
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
شارلروا
0 0
بروخه
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
شارلروا
0
0
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
استاندارد لیژ
1 0
واسلند بورن
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
استاندارد لیژ
1
0
واسلند بورن
۲۷ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
خنت
2 0
اوستنده
۲۷ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
خنت
2
0
اوستنده
| GHELAMCO-arena
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
1 2
خنک
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
1
2
خنک
| Regenboogstadion
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
2 3
کورتریک
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
2
3
کورتریک
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
Lokeren
1 0
سنت ترویدن
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
Lokeren
1
0
سنت ترویدن
| Daknamstadion
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
مشلن
2 3
شارلروا
۲۸ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
مشلن
2
3
شارلروا
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
1 0
بروخه
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
1
0
بروخه
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
موسکرون
2 0
استاندارد لیژ
۲۹ فروردین ۱۳۹۵ 22:30
موسکرون
2
0
استاندارد لیژ
هفته 4
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
بروخه
2 1
کورتریک
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
بروخه
2
1
کورتریک
| Jan Breydelstadion
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
موسکرون
1 1
استاندارد لیژ
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
موسکرون
1
1
استاندارد لیژ
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Lokeren
2 0
مشلن
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
Lokeren
2
0
مشلن
| Daknamstadion
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
واسلند بورن
2 1
زولته وارخم
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
واسلند بورن
2
1
زولته وارخم
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
خنک
2 1
KVC Westerlo
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
خنک
2
1
KVC Westerlo
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
اوستنده
3 1
اندرلخت
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
اوستنده
3
1
اندرلخت
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
خنت
1 0
سنت ترویدن
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
خنت
1
0
سنت ترویدن
| GHELAMCO-arena
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لون
2 0
شارلروا
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
لون
2
0
شارلروا
۳۱ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
3 3
زولته وارخم
۳۱ فروردین ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
3
3
زولته وارخم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
خنک
4 2
بروخه
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
خنک
4
2
بروخه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
خنت
1 1
اندرلخت
۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
خنت
1
1
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
استاندارد لیژ
4 1
موسکرون
۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
استاندارد لیژ
4
1
موسکرون
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
5 0
واسلند بورن
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
5
0
واسلند بورن
| Guldensporenstadion
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
2 2
Lokeren
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
2
2
Lokeren
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
4 0
مشلن
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
4
0
مشلن
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 5
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
سنت ترویدن
3 1
خنک
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
سنت ترویدن
3
1
خنک
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
زولته وارخم
2 0
بروخه
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 20:30
زولته وارخم
2
0
بروخه
| Regenboogstadion
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
مشلن
2 1
لون
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
مشلن
2
1
لون
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
واسلند بورن
3 3
موسکرون
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
واسلند بورن
3
3
موسکرون
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
شارلروا
0 0
KVC Westerlo
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 23:00
شارلروا
0
0
KVC Westerlo
| Stade du Pays de Charleroi
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اندرلخت
1 0
Lokeren
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
اندرلخت
1
0
Lokeren
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
استاندارد لیژ
1 2
اوستنده
۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
استاندارد لیژ
1
2
اوستنده
۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
کورتریک
0 0
خنت
۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
کورتریک
0
0
خنت
| Guldensporenstadion
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
5 0
زولته وارخم
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
5
0
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
اوستنده
4 2
اندرلخت
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
اوستنده
4
2
اندرلخت
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
خنک
1 2
خنت
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
خنک
1
2
خنت
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
شارلروا
2 2
Lokeren
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
شارلروا
2
2
Lokeren
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
مشلن
1 1
سنت ترویدن
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
مشلن
1
1
سنت ترویدن
| Daknamstadion
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
کورتریک
1 0
استاندارد لیژ
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
کورتریک
1
0
استاندارد لیژ
| Guldensporenstadion
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
واسلند بورن
1 0
موسکرون
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
واسلند بورن
1
0
موسکرون
هفته 6
۶ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
خنک
2 0
شارلروا
۶ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
خنک
2
0
شارلروا
۷ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
لون
1 0
سنت ترویدن
۷ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
لون
1
0
سنت ترویدن
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اوستنده
0 2
زولته وارخم
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
اوستنده
0
2
زولته وارخم
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
موسکرون
0 1
کورتریک
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
موسکرون
0
1
کورتریک
۷ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
خنت
2 2
مشلن
۷ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
خنت
2
2
مشلن
| GHELAMCO-arena
۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بروخه
7 1
استاندارد لیژ
۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
بروخه
7
1
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
KVC Westerlo
0 3
اندرلخت
۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
KVC Westerlo
0
3
اندرلخت
| Het Kuipje
۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Lokeren
1 2
واسلند بورن
۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
Lokeren
1
2
واسلند بورن
| Daknamstadion
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
زولته وارخم
1 2
اوستنده
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
زولته وارخم
1
2
اوستنده
| Regenboogstadion
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 17:00
اندرلخت
2 0
خنت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 17:00
اندرلخت
2
0
خنت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
3 1
خنک
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
3
1
خنک
| Jan Breydelstadion
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
استاندارد لیژ
2 0
واسلند بورن
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
استاندارد لیژ
2
0
واسلند بورن
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
موسکرون
2 3
کورتریک
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
موسکرون
2
3
کورتریک
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
Lokeren
5 1
مشلن
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
Lokeren
5
1
مشلن
| Daknamstadion
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
0 3
شارلروا
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
0
3
شارلروا
هفته 7
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
موسکرون
2 1
بروخه
۲۰ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
موسکرون
2
1
بروخه
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
زولته وارخم
1 1
خنت
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
زولته وارخم
1
1
خنت
| Regenboogstadion
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
کورتریک
0 0
لون
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
کورتریک
0
0
لون
| Guldensporenstadion
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
واسلند بورن
1 5
اوستنده
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
واسلند بورن
1
5
اوستنده
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
مشلن
2 2
KVC Westerlo
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
مشلن
2
2
KVC Westerlo
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
استاندارد لیژ
0 1
Lokeren
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
استاندارد لیژ
0
1
Lokeren
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
اندرلخت
0 0
خنک
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
اندرلخت
0
0
خنک
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
سنت ترویدن
1 1
شارلروا
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
سنت ترویدن
1
1
شارلروا
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
خنک
2 0
زولته وارخم
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
خنک
2
0
زولته وارخم
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ 17:00
اندرلخت
2 1
اوستنده
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ 17:00
اندرلخت
2
1
اوستنده
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
خنت
1 4
بروخه
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
خنت
1
4
بروخه
| GHELAMCO-arena
هفته 8
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
خنک
3 1
مشلن
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
خنک
3
1
مشلن
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
اوستنده
1 0
کورتریک
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
اوستنده
1
0
کورتریک
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لون
2 3
زولته وارخم
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
لون
2
3
زولته وارخم
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
KVC Westerlo
0 3
سنت ترویدن
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
KVC Westerlo
0
3
سنت ترویدن
| Het Kuipje
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
Lokeren
1 2
موسکرون
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 23:00
Lokeren
1
2
موسکرون
| Daknamstadion
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
خنت
4 1
استاندارد لیژ
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
خنت
4
1
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
شارلروا
1 1
اندرلخت
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 20:30
شارلروا
1
1
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بروخه
5 1
واسلند بورن
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
بروخه
5
1
واسلند بورن
| Jan Breydelstadion
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
اوستنده
2 1
خنک
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ 22:30
اوستنده
2
1
خنک
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
4 0
اندرلخت
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
4
0
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
4 2
خنت
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
4
2
خنت
| Regenboogstadion
هفته 9
۳ مهر ۱۳۹۴ 23:00
زولته وارخم
4 2
KVC Westerlo
۳ مهر ۱۳۹۴ 23:00
زولته وارخم
4
2
KVC Westerlo
| Regenboogstadion
۴ مهر ۱۳۹۴ 20:30
واسلند بورن
1 3
خنت
۴ مهر ۱۳۹۴ 20:30
واسلند بورن
1
3
خنت
۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
مشلن
0 1
شارلروا
۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
مشلن
0
1
شارلروا
۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
موسکرون
2 2
اوستنده
۴ مهر ۱۳۹۴ 22:30
موسکرون
2
2
اوستنده
۴ مهر ۱۳۹۴ 23:00
استاندارد لیژ
2 2
لون
۴ مهر ۱۳۹۴ 23:00
استاندارد لیژ
2
2
لون
۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
Lokeren
0 1
بروخه
۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
Lokeren
0
1
بروخه
| Daknamstadion
۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
اندرلخت
1 0
سنت ترویدن
۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
اندرلخت
1
0
سنت ترویدن
۵ مهر ۱۳۹۴ 22:30
کورتریک
1 0
خنک
۵ مهر ۱۳۹۴ 22:30
کورتریک
1
0
خنک
| Guldensporenstadion
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
خنک
5 2
اندرلخت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
خنک
5
2
اندرلخت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
زولته وارخم
0 2
بروخه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
زولته وارخم
0
2
بروخه
| Regenboogstadion
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
0 1
خنت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
0
1
خنت
هفته 10
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 23:00
اوستنده
2 0
Lokeren
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 23:00
اوستنده
2
0
Lokeren
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
شارلروا
3 0
زولته وارخم
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 20:30
شارلروا
3
0
زولته وارخم
| Stade du Pays de Charleroi
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لون
1 1
موسکرون
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:30
لون
1
1
موسکرون
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:30
KVC Westerlo
1 1
کورتریک
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:30
KVC Westerlo
1
1
کورتریک
| Het Kuipje
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 23:00
سنت ترویدن
1 3
واسلند بورن
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 23:00
سنت ترویدن
1
3
واسلند بورن
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 17:00
خنت
4 1
بروخه
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 17:00
خنت
4
1
بروخه
| GHELAMCO-arena
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 20:30
خنک
3 1
استاندارد لیژ
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 20:30
خنک
3
1
استاندارد لیژ
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اندرلخت
1 1
مشلن
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 22:30
اندرلخت
1
1
مشلن
۲ خرداد ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
2 2
اوستنده
۲ خرداد ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
2
2
اوستنده
| Jan Breydelstadion
۲ خرداد ۱۳۹۵ 17:00
خنت
0 0
خنک
۲ خرداد ۱۳۹۵ 17:00
خنت
0
0
خنک
| GHELAMCO-arena
۲ خرداد ۱۳۹۵ 17:00
اندرلخت
2 0
زولته وارخم
۲ خرداد ۱۳۹۵ 17:00
اندرلخت
2
0
زولته وارخم
هفته 11
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 23:00
موسکرون
1 2
خنت
۲۴ مهر ۱۳۹۴ 23:00
موسکرون
1
2
خنت
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
استاندارد لیژ
1 2
KVC Westerlo
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 20:30
استاندارد لیژ
1
2
KVC Westerlo
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Lokeren
1 2
لون
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 22:30
Lokeren
1
2
لون
| Daknamstadion
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 22:30
واسلند بورن
0 1
خنک
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 22:30
واسلند بورن
0
1
خنک
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 23:00
مشلن
3 0
سنت ترویدن
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 23:00
مشلن
3
0
سنت ترویدن
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 17:00
بروخه
1 0
اوستنده
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 17:00
بروخه
1
0
اوستنده
| Jan Breydelstadion
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 20:30
زولته وارخم
0 4
اندرلخت
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 20:30
زولته وارخم
0
4
اندرلخت
| Regenboogstadion
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 22:30
کورتریک
2 0
شارلروا
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 22:30
کورتریک
2
0
شارلروا
| Guldensporenstadion
هفته 12
۱ آبان ۱۳۹۴ 23:00
خنک
0 4
موسکرون
۱ آبان ۱۳۹۴ 23:00
خنک
0
4
موسکرون
۲ آبان ۱۳۹۴ 20:30
مشلن
3 4
زولته وارخم
۲ آبان ۱۳۹۴ 20:30
مشلن
3
4
زولته وارخم
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لون
0 2
واسلند بورن
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:30
لون
0
2
واسلند بورن
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:30
KVC Westerlo
1 2
Lokeren
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:30
KVC Westerlo
1
2
Lokeren
| Het Kuipje
۲ آبان ۱۳۹۴ 23:00
خنت
2 2
اوستنده
۲ آبان ۱۳۹۴ 23:00
خنت
2
2
اوستنده
| GHELAMCO-arena
۳ آبان ۱۳۹۴ 17:00
اندرلخت
3 1
بروخه
۳ آبان ۱۳۹۴ 17:00
اندرلخت
3
1
بروخه
۳ آبان ۱۳۹۴ 20:30
شارلروا
2 3
استاندارد لیژ
۳ آبان ۱۳۹۴ 20:30
شارلروا
2
3
استاندارد لیژ
| Stade du Pays de Charleroi
۳ آبان ۱۳۹۴ 22:30
سنت ترویدن
2 1
کورتریک
۳ آبان ۱۳۹۴ 22:30
سنت ترویدن
2
1
کورتریک
هفته 13
۶ آبان ۱۳۹۴ 00:00
اوستنده
3 2
خنک
۶ آبان ۱۳۹۴ 00:00
اوستنده
3
2
خنک
۶ آبان ۱۳۹۴ 00:00
موسکرون
2 2
KVC Westerlo
۶ آبان ۱۳۹۴ 00:00
موسکرون
2
2
KVC Westerlo
۶ آبان ۱۳۹۴ 00:00
Lokeren
1 2
خنت
۶ آبان ۱۳۹۴ 00:00
Lokeren
1
2
خنت
| Daknamstadion
۷ آبان ۱۳۹۴ 00:00
بروخه
2 0
لون
۷ آبان ۱۳۹۴ 00:00
بروخه
2
0
لون
| Jan Breydelstadion
۷ آبان ۱۳۹۴ 00:00
استاندارد لیژ
2 1
مشلن
۷ آبان ۱۳۹۴ 00:00
استاندارد لیژ
2
1
مشلن
۷ آبان ۱۳۹۴ 00:00
زولته وارخم
4 0
سنت ترویدن
۷ آبان ۱۳۹۴ 00:00
زولته وارخم
4
0
سنت ترویدن
| Regenboogstadion
۷ آبان ۱۳۹۴ 00:00
واسلند بورن
0 1
شارلروا
۷ آبان ۱۳۹۴ 00:00
واسلند بورن
0
1
شارلروا
۸ آبان ۱۳۹۴ 00:00
کورتریک
1 1
اندرلخت
۸ آبان ۱۳۹۴ 00:00
کورتریک
1
1
اندرلخت
| Guldensporenstadion
هفته 14
۹ آبان ۱۳۹۴ 00:00
خنک
0 2
Lokeren
۹ آبان ۱۳۹۴ 00:00
خنک
0
2
Lokeren
۹ آبان ۱۳۹۴ 21:30
لون
0 2
خنت
۹ آبان ۱۳۹۴ 21:30
لون
0
2
خنت
۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
مشلن
2 0
واسلند بورن
۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
مشلن
2
0
واسلند بورن
۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
شارلروا
1 1
اوستنده
۹ آبان ۱۳۹۴ 23:30
شارلروا
1
1
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 00:00
KVC Westerlo
0 2
بروخه
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 00:00
KVC Westerlo
0
2
بروخه
| Het Kuipje
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
سنت ترویدن
1 0
استاندارد لیژ
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
سنت ترویدن
1
0
استاندارد لیژ
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 21:30
اندرلخت
2 0
موسکرون
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 21:30
اندرلخت
2
0
موسکرون
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 23:30
زولته وارخم
2 2
کورتریک
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 23:30
زولته وارخم
2
2
کورتریک
| Regenboogstadion
هفته 15
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 00:00
موسکرون
2 2
زولته وارخم
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 00:00
موسکرون
2
2
زولته وارخم
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 21:30
اوستنده
3 0
لون
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 21:30
اوستنده
3
0
لون
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Lokeren
1 1
سنت ترویدن
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Lokeren
1
1
سنت ترویدن
| Daknamstadion
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 23:30
واسلند بورن
2 2
KVC Westerlo
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 23:30
واسلند بورن
2
2
KVC Westerlo
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 00:00
کورتریک
1 0
مشلن
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 00:00
کورتریک
1
0
مشلن
| Guldensporenstadion
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 18:00
استاندارد لیژ
1 0
اندرلخت
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 18:00
استاندارد لیژ
1
0
اندرلخت
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 21:30
بروخه
1 0
خنک
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 21:30
بروخه
1
0
خنک
| Jan Breydelstadion
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 23:30
خنت
1 3
شارلروا
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 23:30
خنت
1
3
شارلروا
| GHELAMCO-arena
هفته 16
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 00:00
خنت
5 0
KVC Westerlo
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 00:00
خنت
5
0
KVC Westerlo
| GHELAMCO-arena
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 21:30
بروخه
3 0
زولته وارخم
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 21:30
بروخه
3
0
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 23:30
لون
1 3
خنک
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 23:30
لون
1
3
خنک
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 23:30
واسلند بورن
2 1
سنت ترویدن
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 23:30
واسلند بورن
2
1
سنت ترویدن
۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
استاندارد لیژ
1 1
کورتریک
۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
استاندارد لیژ
1
1
کورتریک
۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
مشلن
2 1
اوستنده
۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
مشلن
2
1
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۴ 00:00
موسکرون
0 1
شارلروا
۲ دی ۱۳۹۴ 00:00
موسکرون
0
1
شارلروا
۳ دی ۱۳۹۴ 00:00
Lokeren
1 1
اندرلخت
۳ دی ۱۳۹۴ 00:00
Lokeren
1
1
اندرلخت
| Daknamstadion
هفته 17
۷ آذر ۱۳۹۴ 00:00
زولته وارخم
2 3
استاندارد لیژ
۷ آذر ۱۳۹۴ 00:00
زولته وارخم
2
3
استاندارد لیژ
| Regenboogstadion
۷ آذر ۱۳۹۴ 21:30
خنک
0 1
خنت
۷ آذر ۱۳۹۴ 21:30
خنک
0
1
خنت
۷ آذر ۱۳۹۴ 23:30
کورتریک
3 1
واسلند بورن
۷ آذر ۱۳۹۴ 23:30
کورتریک
3
1
واسلند بورن
| Guldensporenstadion
۷ آذر ۱۳۹۴ 23:30
شارلروا
1 2
Lokeren
۷ آذر ۱۳۹۴ 23:30
شارلروا
1
2
Lokeren
| Stade du Pays de Charleroi
۸ آذر ۱۳۹۴ 00:00
سنت ترویدن
0 1
موسکرون
۸ آذر ۱۳۹۴ 00:00
سنت ترویدن
0
1
موسکرون
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اندرلخت
3 2
لون
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اندرلخت
3
2
لون
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
مشلن
1 4
بروخه
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
مشلن
1
4
بروخه
۸ آذر ۱۳۹۴ 23:30
KVC Westerlo
0 1
اوستنده
۸ آذر ۱۳۹۴ 23:30
KVC Westerlo
0
1
اوستنده
| Het Kuipje
هفته 18
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 00:00
خنت
2 2
زولته وارخم
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 00:00
خنت
2
2
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 21:30
اوستنده
1 2
سنت ترویدن
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 21:30
اوستنده
1
2
سنت ترویدن
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:30
موسکرون
2 3
مشلن
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:30
موسکرون
2
3
مشلن
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:30
لون
5 1
KVC Westerlo
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:30
لون
5
1
KVC Westerlo
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 00:00
واسلند بورن
0 0
استاندارد لیژ
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 00:00
واسلند بورن
0
0
استاندارد لیژ
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بروخه
2 1
شارلروا
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بروخه
2
1
شارلروا
| Jan Breydelstadion
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 21:30
خنک
0 0
اندرلخت
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 21:30
خنک
0
0
اندرلخت
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Lokeren
3 1
کورتریک
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Lokeren
3
1
کورتریک
| Daknamstadion
هفته 19
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 00:00
KVC Westerlo
0 0
خنک
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 00:00
KVC Westerlo
0
0
خنک
| Het Kuipje
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
شارلروا
2 1
لون
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 21:30
شارلروا
2
1
لون
| Stade du Pays de Charleroi
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
مشلن
1 1
Lokeren
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
مشلن
1
1
Lokeren
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
زولته وارخم
2 1
واسلند بورن
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:30
زولته وارخم
2
1
واسلند بورن
| Regenboogstadion
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 00:00
کورتریک
1 3
موسکرون
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 00:00
کورتریک
1
3
موسکرون
| Guldensporenstadion
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 18:00
استاندارد لیژ
2 0
بروخه
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 18:00
استاندارد لیژ
2
0
بروخه
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 21:30
سنت ترویدن
0 2
خنت
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 21:30
سنت ترویدن
0
2
خنت
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اندرلخت
1 1
اوستنده
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 23:30
اندرلخت
1
1
اوستنده
هفته 20
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 00:00
Lokeren
1 1
زولته وارخم
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 00:00
Lokeren
1
1
زولته وارخم
| Daknamstadion
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 21:30
خنک
3 0
سنت ترویدن
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 21:30
خنک
3
0
سنت ترویدن
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:30
موسکرون
0 1
واسلند بورن
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:30
موسکرون
0
1
واسلند بورن
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:30
KVC Westerlo
2 1
شارلروا
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:30
KVC Westerlo
2
1
شارلروا
| Het Kuipje
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 00:00
لون
3 1
مشلن
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 00:00
لون
3
1
مشلن
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بروخه
1 4
اندرلخت
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
بروخه
1
4
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 21:30
اوستنده
4 1
استاندارد لیژ
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 21:30
اوستنده
4
1
استاندارد لیژ
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 23:30
خنت
3 0
کورتریک
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 23:30
خنت
3
0
کورتریک
| GHELAMCO-arena
هفته 21
۵ دی ۱۳۹۴ 18:00
کورتریک
1 4
بروخه
۵ دی ۱۳۹۴ 18:00
کورتریک
1
4
بروخه
| Guldensporenstadion
۵ دی ۱۳۹۴ 21:30
شارلروا
1