ژوپیه پرولیگ بلژیک

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
بروخه 282104089390019000000000000
اندرلخت 211184066450014000000000000
خنک 207154267460013000000000000
خنت 201284066440014000000000000
اوستنده 17914406963005000000000000
شارلروا 1611134055510012000000000000
استاندارد لیژ 156153649560010000000000000
کورتریک 1411133845430013000000000000
زولته وارخم 13918406273006000000000000
مشلن 12816365564007000000000000
Lokeren 111213364747007000000000000
واسلند بورن 10719364368007000000000000
سنت ترویدن 8919363256004000000000000
موسکرون 81117364459005000000000000
KVC Westerlo 7914303559004000000000000
لون 7815304253004000000000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
Jérémy Perbet
شارلروا
33
24
2
Mbaye Leye
زولته وارخم
38
20 (4)
3
S. Hanni
مشلن
35
17 (1)
Abdoulay Diaby
بروخه
32
17 (2)
5
37
15
6
J. Vossen
بروخه
31
14
L. Depoitre
خنت
35
14
G. Cyriac
اوستنده
33
14 (5)
9
K. Musona
اوستنده
35
13 (2)
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
اونال
خنک
0
0
0
0
2
B. Nuytinck
اندرلخت
0
0
0
0
3
S. Denswil
بروخه
0
0
0
0
4
آدام ماروشیچ
کورتریک
0
0
0
0
5
سیلویو پروتو
اندرلخت
0
0
0
0
6
روسلان مالینوفسکی
خنک
0
0
0
0
7
S. Meïté
زولته وارخم
0
0
0
0
8
F. Đuričić
اندرلخت
0
0
0
0
9
T. Castagne
خنک
0
0
0
0
10
استفانو اوکاکا
اندرلخت
0
0
0
0
11
جردن لوکاکو
اوستنده
0
0
0
0
12
Christian Kabasele
خنک
0
0
0
0
13
Leandro Trossard
لون
0
0
0
0
14
Björn Engels
بروخه
0
0
0
0
15
Mahmoud Trezeguet
اندرلخت
0
0
0
0
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
خنک
خنک
0
0
0
0
2
خنت
خنت
0
0
0
0
3
سنت ترویدن
سنت ترویدن
0
0
0
0
4
استاندارد لیژ
استاندارد لیژ
0
0
0
0
5
شارلروا
شارلروا
0
0
0
0
6
بروخه
بروخه
0
0
0
0
7
Lokeren
Lokeren
0
0
0
0
8
واسلند بورن
واسلند بورن
0
0
0
0
9
اندرلخت
اندرلخت
0
0
0
0
10
اوستنده
اوستنده
0
0
0
0
11
مشلن
مشلن
0
0
0
0
12
KVC Westerlo
KVC Westerlo
0
0
0
0
13
زولته وارخم
زولته وارخم
0
0
0
0
14
کورتریک
کورتریک
0
0
0
0
15
موسکرون
موسکرون
0
0
0
0
16
لون
لون
0
0
0
0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۲ مرداد ۱۳۹۴
- 23:00
سنت ترویدن
2 1
بروخه
۳ مرداد ۱۳۹۴
- 20:30
کورتریک
2 1
استاندارد لیژ
۳ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
زولته وارخم
3 1
Lokeren
۳ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
اوستنده
3 1
مشلن
۳ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
خنک
3 1
لون
۴ مرداد ۱۳۹۴
- 17:00
KVC Westerlo
1 1
خنت
۴ مرداد ۱۳۹۴
- 20:30
اندرلخت
3 2
واسلند بورن
۴ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
شارلروا
2 1
موسکرون
۱۳ فروردین ۱۳۹۵
- 23:00
خنت
1 1
زولته وارخم
۱۴ فروردین ۱۳۹۵
- 20:30
اوستنده
0 1
بروخه
۱۴ فروردین ۱۳۹۵
- 22:30
سنت ترویدن
0 1
مشلن
۱۴ فروردین ۱۳۹۵
- 22:30
کورتریک
0 0
موسکرون
۱۴ فروردین ۱۳۹۵
- 23:00
Lokeren
1 0
شارلروا
۱۵ فروردین ۱۳۹۵
- 20:30
اندرلخت
1 0
خنک
۱۵ فروردین ۱۳۹۵
- 22:30
واسلند بورن
0 1
استاندارد لیژ
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
شارلروا
1 0
کورتریک
۱ خرداد ۱۳۹۵
- 22:30
کورتریک
1 2
شارلروا
هفته 2
۹ مرداد ۱۳۹۴
- 23:00
خنت
1 0
خنک
۱۰ مرداد ۱۳۹۴
- 20:30
بروخه
3 0
مشلن
۱۰ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
موسکرون
0 2
سنت ترویدن
۱۰ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
اوستنده
2 1
KVC Westerlo
۱۰ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
واسلند بورن
2 1
کورتریک
۱۱ مرداد ۱۳۹۴
- 17:00
Lokeren
2 2
شارلروا
۱۱ مرداد ۱۳۹۴
- 20:30
استاندارد لیژ
2 1
زولته وارخم
۱۱ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
لون
0 2
اندرلخت
۲۰ فروردین ۱۳۹۵
- 23:00
خنک
4 0
اوستنده
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
- 20:30
بروخه
2 0
خنت
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
- 22:30
مشلن
2 1
Lokeren
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
- 22:30
موسکرون
0 0
واسلند بورن
۲۱ فروردین ۱۳۹۵
- 23:00
شارلروا
1 1
سنت ترویدن
۲۲ فروردین ۱۳۹۵
- 20:30
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
۲۲ فروردین ۱۳۹۵
- 22:30
استاندارد لیژ
1 1
کورتریک
هفته 3
۱۶ مرداد ۱۳۹۴
- 23:00
زولته وارخم
0 0
خنک
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
- 20:30
کورتریک
0 0
Lokeren
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
مشلن
3 1
موسکرون
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
سنت ترویدن
1 1
اوستنده
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
KVC Westerlo
3 2
لون
۱۸ مرداد ۱۳۹۴
- 17:00
اندرلخت
1 1
خنت
۱۸ مرداد ۱۳۹۴
- 20:30
شارلروا
0 0
بروخه
۱۸ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
استاندارد لیژ
1 0
واسلند بورن
۲۷ فروردین ۱۳۹۵
- 23:00
خنت
2 0
اوستنده
۲۸ فروردین ۱۳۹۵
- 20:30
زولته وارخم
1 2
خنک
۲۸ فروردین ۱۳۹۵
- 22:30
Lokeren
1 0
سنت ترویدن
۲۸ فروردین ۱۳۹۵
- 22:30
واسلند بورن
2 3
کورتریک
۲۸ فروردین ۱۳۹۵
- 23:00
مشلن
2 3
شارلروا
۲۹ فروردین ۱۳۹۵
- 20:30
اندرلخت
1 0
بروخه
۲۹ فروردین ۱۳۹۵
- 22:30
موسکرون
2 0
استاندارد لیژ
هفته 4
۲۳ مرداد ۱۳۹۴
- 23:00
بروخه
2 1
کورتریک
۲۴ مرداد ۱۳۹۴
- 20:30
موسکرون
1 1
استاندارد لیژ
۲۴ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
خنک
2 1
KVC Westerlo
۲۴ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
واسلند بورن
2 1
زولته وارخم
۲۴ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
Lokeren
2 0
مشلن
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
- 17:00
اوستنده
3 1
اندرلخت
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
- 20:30
خنت
1 0
سنت ترویدن
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
لون
2 0
شارلروا
۳۱ فروردین ۱۳۹۵
- 23:00
اوستنده
3 3
زولته وارخم
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
خنک
4 2
بروخه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
خنت
1 1
اندرلخت
۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
استاندارد لیژ
4 1
موسکرون
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 22:30
سنت ترویدن
2 2
Lokeren
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 22:30
کورتریک
5 0
واسلند بورن
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
شارلروا
4 0
مشلن
هفته 5
۳۰ مرداد ۱۳۹۴
- 23:00
سنت ترویدن
3 1
خنک
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
- 20:30
زولته وارخم
2 0
بروخه
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
واسلند بورن
3 3
موسکرون
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
مشلن
2 1
لون
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
- 23:00
شارلروا
0 0
KVC Westerlo
۱ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
اندرلخت
1 0
Lokeren
۱ شهریور ۱۳۹۴
- 20:30
استاندارد لیژ
1 2
اوستنده
۱ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
کورتریک
0 0
خنت
۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 20:30
بروخه
5 0
زولته وارخم
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 20:30
اوستنده
4 2
اندرلخت
۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
خنک
1 2
خنت
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 20:30
مشلن
1 1
سنت ترویدن
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 20:30
شارلروا
2 2
Lokeren
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
واسلند بورن
1 0
موسکرون
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
کورتریک
1 0
استاندارد لیژ
هفته 6
۶ شهریور ۱۳۹۴
- 23:00
خنک
2 0
شارلروا
۷ شهریور ۱۳۹۴
- 20:30
لون
1 0
سنت ترویدن
۷ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
موسکرون
0 1
کورتریک
۷ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
اوستنده
0 2
زولته وارخم
۷ شهریور ۱۳۹۴
- 23:00
خنت
2 2
مشلن
۸ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
بروخه
7 1
استاندارد لیژ
۸ شهریور ۱۳۹۴
- 20:30
KVC Westerlo
0 3
اندرلخت
۸ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
Lokeren
1 2
واسلند بورن
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
زولته وارخم
1 2
اوستنده
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 17:00
اندرلخت
2 0
خنت
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 20:30
بروخه
3 1
خنک
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 20:30
موسکرون
2 3
کورتریک
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 20:30
استاندارد لیژ
2 0
واسلند بورن
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
سنت ترویدن
0 3
شارلروا
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
Lokeren
5 1
مشلن
هفته 7
۲۰ شهریور ۱۳۹۴
- 23:00
موسکرون
2 1
بروخه
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
- 20:30
زولته وارخم
1 1
خنت
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
واسلند بورن
1 5
اوستنده
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
کورتریک
0 0
لون
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
- 23:00
مشلن
2 2
KVC Westerlo
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
استاندارد لیژ
0 1
Lokeren
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
- 20:30
اندرلخت
0 0
خنک
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
سنت ترویدن
1 1
شارلروا
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
خنک
2 0
زولته وارخم
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 17:00
اندرلخت
2 1
اوستنده
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 20:30
خنت
1 4
بروخه
هفته 8
۲۷ شهریور ۱۳۹۴
- 23:00
خنک
3 1
مشلن
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
- 20:30
اوستنده
1 0
کورتریک
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
KVC Westerlo
0 3
سنت ترویدن
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
لون
2 3
زولته وارخم
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
- 23:00
Lokeren
1 2
موسکرون
۲۹ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
خنت
4 1
استاندارد لیژ
۲۹ شهریور ۱۳۹۴
- 20:30
شارلروا
1 1
اندرلخت
۲۹ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
بروخه
5 1
واسلند بورن
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 22:30
اوستنده
2 1
خنک
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 17:00
بروخه
4 0
اندرلخت
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 20:30
زولته وارخم
4 2
خنت
هفته 9
۳ مهر ۱۳۹۴
- 23:00
زولته وارخم
4 2
KVC Westerlo
۴ مهر ۱۳۹۴
- 20:30
واسلند بورن
1 3
خنت
۴ مهر ۱۳۹۴
- 22:30
موسکرون
2 2
اوستنده
۴ مهر ۱۳۹۴
- 22:30
مشلن
0 1
شارلروا
۴ مهر ۱۳۹۴
- 23:00
استاندارد لیژ
2 2
لون
۵ مهر ۱۳۹۴
- 17:00
Lokeren
0 1
بروخه
۵ مهر ۱۳۹۴
- 20:30
اندرلخت
1 0
سنت ترویدن
۵ مهر ۱۳۹۴
- 22:30
کورتریک
1 0
خنک
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
اوستنده
0 1
خنت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
زولته وارخم
0 2
بروخه
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
- 23:00
خنک
5 2
اندرلخت
هفته 10
۱۰ مهر ۱۳۹۴
- 23:00
اوستنده
2 0
Lokeren
۱۱ مهر ۱۳۹۴
- 20:30
شارلروا
3 0
زولته وارخم
۱۱ مهر ۱۳۹۴
- 22:30
KVC Westerlo
1 1
کورتریک
۱۱ مهر ۱۳۹۴
- 22:30
لون
1 1
موسکرون
۱۱ مهر ۱۳۹۴
- 23:00
سنت ترویدن
1 3
واسلند بورن
۱۲ مهر ۱۳۹۴
- 17:00
خنت
4 1
بروخه
۱۲ مهر ۱۳۹۴
- 20:30
خنک
3 1
استاندارد لیژ
۱۲ مهر ۱۳۹۴
- 22:30
اندرلخت
1 1
مشلن
۲ خرداد ۱۳۹۵
- 17:00
اندرلخت
2 0
زولته وارخم
۲ خرداد ۱۳۹۵
- 17:00
خنت
0 0
خنک
۲ خرداد ۱۳۹۵
- 17:00
بروخه
2 2
اوستنده
هفته 11
۲۴ مهر ۱۳۹۴
- 23:00
موسکرون
1 2
خنت
۲۵ مهر ۱۳۹۴
- 20:30
استاندارد لیژ
1 2
KVC Westerlo
۲۵ مهر ۱۳۹۴
- 22:30
واسلند بورن
0 1
خنک
۲۵ مهر ۱۳۹۴
- 22:30
Lokeren
1 2
لون
۲۵ مهر ۱۳۹۴
- 23:00
مشلن
3 0
سنت ترویدن
۲۶ مهر ۱۳۹۴
- 17:00
بروخه
1 0
اوستنده
۲۶ مهر ۱۳۹۴
- 20:30
زولته وارخم
0 4
اندرلخت
۲۶ مهر ۱۳۹۴
- 22:30
کورتریک
2 0
شارلروا
هفته 12
۱ آبان ۱۳۹۴
- 23:00
خنک
0 4
موسکرون
۲ آبان ۱۳۹۴
- 20:30
مشلن
3 4
زولته وارخم
۲ آبان ۱۳۹۴
- 22:30
KVC Westerlo
1 2
Lokeren
۲ آبان ۱۳۹۴
- 22:30
لون
0 2
واسلند بورن
۲ آبان ۱۳۹۴
- 23:00
خنت
2 2
اوستنده
۳ آبان ۱۳۹۴
- 17:00
اندرلخت
3 1
بروخه
۳ آبان ۱۳۹۴
- 20:30
شارلروا
2 3
استاندارد لیژ
۳ آبان ۱۳۹۴
- 22:30
سنت ترویدن
2 1
کورتریک
هفته 13
۶ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
Lokeren
1 2
خنت
۶ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
موسکرون
2 2
KVC Westerlo
۶ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
اوستنده
3 2
خنک
۷ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
واسلند بورن
0 1
شارلروا
۷ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
زولته وارخم
4 0
سنت ترویدن
۷ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
استاندارد لیژ
2 1
مشلن
۷ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
بروخه
2 0
لون
۸ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
کورتریک
1 1
اندرلخت
هفته 14
۹ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
خنک
0 2
Lokeren
۹ آبان ۱۳۹۴
- 21:30
لون
0 2
خنت
۹ آبان ۱۳۹۴
- 23:30
شارلروا
1 1
اوستنده
۹ آبان ۱۳۹۴
- 23:30
مشلن
2 0
واسلند بورن
۱۰ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
KVC Westerlo
0 2
بروخه
۱۰ آبان ۱۳۹۴
- 18:00
سنت ترویدن
1 0
استاندارد لیژ
۱۰ آبان ۱۳۹۴
- 21:30
اندرلخت
2 0
موسکرون
۱۰ آبان ۱۳۹۴
- 23:30
زولته وارخم
2 2
کورتریک
هفته 15
۱۶ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
موسکرون
2 2
زولته وارخم
۱۶ آبان ۱۳۹۴
- 21:30
اوستنده
3 0
لون
۱۶ آبان ۱۳۹۴
- 23:30
واسلند بورن
2 2
KVC Westerlo
۱۶ آبان ۱۳۹۴
- 23:30
Lokeren
1 1
سنت ترویدن
۱۷ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
کورتریک
1 0
مشلن
۱۷ آبان ۱۳۹۴
- 18:00
استاندارد لیژ
1 0
اندرلخت
۱۷ آبان ۱۳۹۴
- 21:30
بروخه
1 0
خنک
۱۷ آبان ۱۳۹۴
- 23:30
خنت
1 3
شارلروا
هفته 16
۳۰ آبان ۱۳۹۴
- 00:00
خنت
5 0
KVC Westerlo
۳۰ آبان ۱۳۹۴
- 21:30
بروخه
3 0
زولته وارخم
۳۰ آبان ۱۳۹۴
- 23:30
واسلند بورن
2 1
سنت ترویدن
۳۰ آبان ۱۳۹۴
- 23:30
لون
1 3
خنک
۱ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
استاندارد لیژ
1 1
کورتریک
۱ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
مشلن
2 1
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۴
- 00:00
موسکرون
0 1
شارلروا
۳ دی ۱۳۹۴
- 00:00
Lokeren
1 1
اندرلخت
هفته 17
۷ آذر ۱۳۹۴
- 00:00
زولته وارخم
2 3
استاندارد لیژ
۷ آذر ۱۳۹۴
- 21:30
خنک
0 1
خنت
۷ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
شارلروا
1 2
Lokeren
۷ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
کورتریک
3 1
واسلند بورن
۸ آذر ۱۳۹۴
- 00:00
سنت ترویدن
0 1
موسکرون
۸ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
مشلن
1 4
بروخه
۸ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
اندرلخت
3 2
لون
۸ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
KVC Westerlo
0 1
اوستنده
هفته 18
۱۴ آذر ۱۳۹۴
- 00:00
خنت
2 2
زولته وارخم
۱۴ آذر ۱۳۹۴
- 21:30
اوستنده
1 2
سنت ترویدن
۱۴ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
لون
5 1
KVC Westerlo
۱۴ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
موسکرون
2 3
مشلن
۱۵ آذر ۱۳۹۴
- 00:00
واسلند بورن
0 0
استاندارد لیژ
۱۵ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
بروخه
2 1
شارلروا
۱۵ آذر ۱۳۹۴
- 21:30
خنک
0 0
اندرلخت
۱۵ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
Lokeren
3 1
کورتریک
هفته 19
۲۱ آذر ۱۳۹۴
- 00:00
KVC Westerlo
0 0
خنک
۲۱ آذر ۱۳۹۴
- 21:30
شارلروا
2 1
لون
۲۱ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
زولته وارخم
2 1
واسلند بورن
۲۱ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
مشلن
1 1
Lokeren
۲۲ آذر ۱۳۹۴
- 00:00
کورتریک
1 3
موسکرون
۲۲ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
استاندارد لیژ
2 0
بروخه
۲۲ آذر ۱۳۹۴
- 21:30
سنت ترویدن
0 2
خنت
۲۲ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
اندرلخت
1 1
اوستنده
هفته 20
۲۸ آذر ۱۳۹۴
- 00:00
Lokeren
1 1
زولته وارخم
۲۸ آذر ۱۳۹۴
- 21:30
خنک
3 0
سنت ترویدن
۲۸ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
KVC Westerlo
2 1
شارلروا
۲۸ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
موسکرون
0 1
واسلند بورن
۲۹ آذر ۱۳۹۴
- 00:00
لون
3 1
مشلن
۲۹ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
بروخه
1 4
اندرلخت
۲۹ آذر ۱۳۹۴
- 21:30
اوستنده
4 1
استاندارد لیژ
۲۹ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
خنت
3 0
کورتریک
هفته 21
۵ دی ۱۳۹۴
- 18:00
کورتریک
1 4
بروخه
۵ دی ۱۳۹۴
- 21:30
شارلروا
1 0
خنک
۵ دی ۱۳۹۴
- 23:30
واسلند بورن
2 3
Lokeren
۵ دی ۱۳۹۴
- 23:30
مشلن
2 0
خنت
۶ دی ۱۳۹۴
- 00:00
سنت ترویدن
2 2
لون
۶ دی ۱۳۹۴
- 18:00
استاندارد لیژ
3 0
موسکرون
۶ دی ۱۳۹۴
- 21:30
اندرلخت
2 1
KVC Westerlo
۶ دی ۱۳۹۴
- 23:30
زولته وارخم
1 0
اوستنده
هفته 22
۲۶ دی ۱۳۹۴
- 00:00
خنک
2 1
زولته وارخم
۲۶ دی ۱۳۹۴
- 21:30
بروخه
3 0
موسکرون
۲۶ دی ۱۳۹۴
- 23:30
KVC Westerlo
3 2
مشلن
۲۶ دی ۱۳۹۴
- 23:30
لون
1 0
کورتریک
۲۷ دی ۱۳۹۴
- 00:00
شارلروا
0 0
سنت ترویدن
۲۷ دی ۱۳۹۴
- 18:00
خنت
2 0
اندرلخت
۲۷ دی ۱۳۹۴
- 21:30
Lokeren
0 2
استاندارد لیژ
۲۷ دی ۱۳۹۴
- 23:30
اوستنده
3 3
واسلند بورن
هفته 23
۳ بهمن ۱۳۹۴
- 00:00
کورتریک
2 1
اوستنده
۳ بهمن ۱۳۹۴
- 21:30
مشلن
1 1
خنک
۳ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
سنت ترویدن
1 2
KVC Westerlo
۳ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
زولته وارخم
2 2
لون
۴ بهمن ۱۳۹۴
- 00:00
موسکرون
1 1
Lokeren
۴ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
اندرلخت
2 1
شارلروا
۴ بهمن ۱۳۹۴
- 21:30
استاندارد لیژ
0 3
خنت
۴ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
واسلند بورن
1 2
بروخه
هفته 24
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
- 00:00
سنت ترویدن
1 2
اندرلخت
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
- 21:30
لون
0 2
استاندارد لیژ
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
KVC Westerlo
1 2
زولته وارخم
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
شارلروا
3 2
مشلن
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
- 00:00
خنک
1 0
کورتریک
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
اوستنده
3 3
موسکرون
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
- 21:30
بروخه
2 1
Lokeren
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
خنت
2 1
واسلند بورن
هفته 25
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
- 00:00
مشلن
2 2
اندرلخت
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
- 21:30
موسکرون
0 1
خنک
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
واسلند بورن
2 2
لون
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
کورتریک
1 1
KVC Westerlo
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
- 00:00
زولته وارخم
2 3
شارلروا
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
بروخه
1 0