ژوپیه پرولیگ بلژیک

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۸ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
مشلن
0 2
بروخه
۸ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
مشلن
0
2
بروخه
۹ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
موسکرون
1 2
اندرلخت
۹ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
موسکرون
1
2
اندرلخت
Regenboogstadion ۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
زولته وارخم
3 0
اوپن
۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
3
0
اوپن
| Regenboogstadion
۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
1 0
Lokeren
۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
1
0
Lokeren
Stade du Pays de Charleroi ۹ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
1 0
واسلند بورن
۹ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
0
واسلند بورن
| Stade du Pays de Charleroi
Het Kuipje ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
KVC Westerlo
2 2
استاندارد لیژ
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Het Kuipje
KVC Westerlo
2
2
استاندارد لیژ
| Het Kuipje
Luminus Arena ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
خنک
2 1
اوستنده
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
Luminus Arena
خنک
2
1
اوستنده
| Luminus Arena
Guldensporenstadion ۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
1 1
خنت
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
1
خنت
| Guldensporenstadion
Regenboogstadion ۱۱ فروردین ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
۱۱ فروردین ۱۳۹۶ 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
2
اندرلخت
| Regenboogstadion
Stade du Pays de Charleroi ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
1 1
اوستنده
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
1
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
GHELAMCO-arena ۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
خنت
2 1
بروخه
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
GHELAMCO-arena
خنت
2
1
بروخه
| GHELAMCO-arena
هفته 2
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
1 0
بروخه
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
1
0
بروخه
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
موسکرون
0 1
شارلروا
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
موسکرون
0
1
شارلروا
Stadion am Kehrweg ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
0 2
مشلن
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
2
مشلن
| Stadion am Kehrweg
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
0 2
زولته وارخم
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
0
2
زولته وارخم
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
استاندارد لیژ
2 0
سنت ترویدن
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
استاندارد لیژ
2
0
سنت ترویدن
Daknamstadion ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Lokeren
3 0
KVC Westerlo
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Daknamstadion
Lokeren
3
0
KVC Westerlo
| Daknamstadion
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
5 1
کورتریک
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
5
1
کورتریک
GHELAMCO-arena ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
خنت
1 0
خنک
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
GHELAMCO-arena
خنت
1
0
خنک
| GHELAMCO-arena
۱۸ فروردین ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
1 1
زولته وارخم
۱۸ فروردین ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
1
1
زولته وارخم
Jan Breydelstadion ۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
بروخه
1 1
شارلروا
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
1
1
شارلروا
| Jan Breydelstadion
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
0 0
خنت
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
0
0
خنت
هفته 3
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
0 0
اندرلخت
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
0
0
اندرلخت
Stade du Pays de Charleroi ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
شارلروا
1 1
خنت
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
0 0
کورتریک
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
0
0
کورتریک
Het Kuipje ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1 2
اوپن
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Het Kuipje
KVC Westerlo
1
2
اوپن
| Het Kuipje
Luminus Arena ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
خنک
2 2
واسلند بورن
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
Luminus Arena
خنک
2
2
واسلند بورن
| Luminus Arena
Regenboogstadion ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
زولته وارخم
1 0
استاندارد لیژ
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
0
استاندارد لیژ
| Regenboogstadion
Jan Breydelstadion ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
1 0
Lokeren
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
1
0
Lokeren
| Jan Breydelstadion
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوستنده
2 1
موسکرون
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوستنده
2
1
موسکرون
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
0 1
اندرلخت
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
0
1
اندرلخت
Regenboogstadion ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
زولته وارخم
2 2
بروخه
۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
2
بروخه
| Regenboogstadion
Stade du Pays de Charleroi ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
0 1
خنت
۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 4
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
استاندارد لیژ
0 0
شارلروا
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
استاندارد لیژ
0
0
شارلروا
Guldensporenstadion ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
کورتریک
2 1
بروخه
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
1
بروخه
| Guldensporenstadion
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
موسکرون
2 1
سنت ترویدن
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
موسکرون
2
1
سنت ترویدن
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
2 2
مشلن
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
2
2
مشلن
Regenboogstadion ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
زولته وارخم
1 1
اوستنده
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
1
اوستنده
| Regenboogstadion
Stadion am Kehrweg ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اوپن
2 2
اندرلخت
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
2
اندرلخت
| Stadion am Kehrweg
Daknamstadion ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
Lokeren
0 3
خنک
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
Daknamstadion
Lokeren
0
3
خنک
| Daknamstadion
GHELAMCO-arena ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
خنت
4 2
KVC Westerlo
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
GHELAMCO-arena
خنت
4
2
KVC Westerlo
| GHELAMCO-arena
GHELAMCO-arena ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
خنت
1 1
اوستنده
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
1
اوستنده
| GHELAMCO-arena
Stade du Pays de Charleroi ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
2 0
زولته وارخم
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
0
زولته وارخم
| Stade du Pays de Charleroi
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
2 0
بروخه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
2
0
بروخه
هفته 5
Stade du Pays de Charleroi ۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
3 2
اوپن
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
3
2
اوپن
| Stade du Pays de Charleroi
Daknamstadion ۶ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Lokeren
2 1
موسکرون
۶ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Daknamstadion
Lokeren
2
1
موسکرون
| Daknamstadion
Het Kuipje ۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1 2
مشلن
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Het Kuipje
KVC Westerlo
1
2
مشلن
| Het Kuipje
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
1 2
کورتریک
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
1
2
کورتریک
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2 1
واسلند بورن
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2
1
واسلند بورن
Jan Breydelstadion ۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
2 2
استاندارد لیژ
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
2
2
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
2 2
خنت
۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
2
2
خنت
Luminus Arena ۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
خنک
1 0
زولته وارخم
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Luminus Arena
خنک
1
0
زولته وارخم
| Luminus Arena
Regenboogstadion ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
0 2
خنت
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
2
خنت
| Regenboogstadion
Jan Breydelstadion ۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
بروخه
3 1
اوستنده
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
Jan Breydelstadion
بروخه
3
1
اوستنده
| Jan Breydelstadion
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
0 1
شارلروا
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
0
1
شارلروا
هفته 6
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
واسلند بورن
1 0
بروخه
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
واسلند بورن
1
0
بروخه
Stadion am Kehrweg ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اوپن
2 1
اوستنده
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
1
اوستنده
| Stadion am Kehrweg
Guldensporenstadion ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
4 1
KVC Westerlo
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
4
1
KVC Westerlo
| Guldensporenstadion
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2 0
سنت ترویدن
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2
0
سنت ترویدن
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
1 5
زولته وارخم
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
1
5
زولته وارخم
GHELAMCO-arena ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
خنت
3 0
Lokeren
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
3
0
Lokeren
| GHELAMCO-arena
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
3 2
شارلروا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
3
2
شارلروا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
استاندارد لیژ
2 0
خنک
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
استاندارد لیژ
2
0
خنک
GHELAMCO-arena ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
خنت
0 0
اندرلخت
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
0
0
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
1 0
شارلروا
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
1
0
شارلروا
Jan Breydelstadion ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
بروخه
2 1
زولته وارخم
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
2
1
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
هفته 7
Stade du Pays de Charleroi ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
0 0
مشلن
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
0
مشلن
| Stade du Pays de Charleroi
Jan Breydelstadion ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
3 2
اوپن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
3
2
اوپن
| Jan Breydelstadion
Het Kuipje ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1 3
موسکرون
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Het Kuipje
KVC Westerlo
1
3
موسکرون
| Het Kuipje
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
4 1
واسلند بورن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
4
1
واسلند بورن
Regenboogstadion ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
زولته وارخم
2 1
کورتریک
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
1
کورتریک
| Regenboogstadion
Luminus Arena ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
خنک
0 2
اندرلخت
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Luminus Arena
خنک
0
2
اندرلخت
| Luminus Arena
Daknamstadion ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Lokeren
0 1
استاندارد لیژ
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Daknamstadion
Lokeren
0
1
استاندارد لیژ
| Daknamstadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اوستنده
1 0
خنت
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اوستنده
1
0
خنت
Stade du Pays de Charleroi ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
1 3
بروخه
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
3
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اوستنده
4 3
خنت
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اوستنده
4
3
خنت
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
2 0
زولته وارخم
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
2
0
زولته وارخم
هفته 8
۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
0 3
بروخه
۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
0
3
بروخه
۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
واسلند بورن
1 1
Lokeren
۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
واسلند بورن
1
1
Lokeren
GHELAMCO-arena ۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
خنت
2 1
سنت ترویدن
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
GHELAMCO-arena
خنت
2
1
سنت ترویدن
| GHELAMCO-arena
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2 3
زولته وارخم
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2
3
زولته وارخم
Stade du Pays de Charleroi ۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
2 1
اوستنده
۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
استاندارد لیژ
3 0
اوپن
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
استاندارد لیژ
3
0
اوپن
Guldensporenstadion ۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کورتریک
4 1
خنک
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Guldensporenstadion
کورتریک
4
1
خنک
| Guldensporenstadion
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اندرلخت
1 2
KVC Westerlo
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اندرلخت
1
2
KVC Westerlo
Regenboogstadion ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
زولته وارخم
3 1
اوستنده
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
3
1
اوستنده
| Regenboogstadion
GHELAMCO-arena ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
خنت
1 1
شارلروا
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
1
شارلروا
| GHELAMCO-arena
Jan Breydelstadion ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
بروخه
1 1
اندرلخت
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
1
1
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
هفته 9
۹ مهر ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2 2
سنت ترویدن
۹ مهر ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2
2
سنت ترویدن
Regenboogstadion ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
1 1
شارلروا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
1
شارلروا
| Regenboogstadion
Stadion am Kehrweg ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
1 4
موسکرون
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
4
موسکرون
| Stadion am Kehrweg
Het Kuipje ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1 0
واسلند بورن
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Het Kuipje
KVC Westerlo
1
0
واسلند بورن
| Het Kuipje
Daknamstadion ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Lokeren
2 1
کورتریک
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Daknamstadion
Lokeren
2
1
کورتریک
| Daknamstadion
Jan Breydelstadion ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
1 0
خنت
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
1
0
خنت
| Jan Breydelstadion
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
استاندارد لیژ
0 1
اندرلخت
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
استاندارد لیژ
0
1
اندرلخت
Luminus Arena ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
خنک
2 1
مشلن
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Luminus Arena
خنک
2
1
مشلن
| Luminus Arena
GHELAMCO-arena ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
خنت
5 2
زولته وارخم
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
5
2
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
Stade du Pays de Charleroi ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
1 3
اندرلخت
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
3
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
2 1
بروخه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
2
1
بروخه
هفته 10
Stade du Pays de Charleroi ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
1 0
بروخه
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
0
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
Guldensporenstadion ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کورتریک
3 3
استاندارد لیژ
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Guldensporenstadion
کورتریک
3
3
استاندارد لیژ
| Guldensporenstadion
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
4 2
اوپن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
4
2
اوپن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
2 2
KVC Westerlo
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
2
2
KVC Westerlo
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
2 2
خنک
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
2
2
خنک
GHELAMCO-arena ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
خنت
3 0
زولته وارخم
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
3
0
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
1 0
Lokeren
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
1
0
Lokeren
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2 3
اوستنده
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2
3
اوستنده
Jan Breydelstadion ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
2 1
خنت
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
2
1
خنت
| Jan Breydelstadion
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اندرلخت
3 2
اوستنده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اندرلخت
3
2
اوستنده
Regenboogstadion ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
زولته وارخم
2 2
شارلروا
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
2
شارلروا
| Regenboogstadion
هفته 11
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2 2
کورتریک
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2
2
کورتریک
Regenboogstadion ۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
2 0
Lokeren
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
0
Lokeren
| Regenboogstadion
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2 0
موسکرون
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2
0
موسکرون
Het Kuipje ۱ آبان ۱۳۹۵ 23:00
KVC Westerlo
0 0
شارلروا
۱ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Het Kuipje
KVC Westerlo
0
0
شارلروا
| Het Kuipje
Jan Breydelstadion ۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
2 1
اندرلخت
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
2
1
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
Luminus Arena ۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
خنک
1 0
سنت ترویدن
۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Luminus Arena
خنک
1
0
سنت ترویدن
| Luminus Arena
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
استاندارد لیژ
5 0
واسلند بورن
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
استاندارد لیژ
5
0
واسلند بورن
Stadion am Kehrweg ۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
3 2
خنت
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
3
2
خنت
| Stadion am Kehrweg
هفته 12
Daknamstadion ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Lokeren
1 2
اوستنده
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Daknamstadion
Lokeren
1
2
اوستنده
| Daknamstadion
Jan Breydelstadion ۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
بروخه
4 0
KVC Westerlo
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Jan Breydelstadion
بروخه
4
0
KVC Westerlo
| Jan Breydelstadion
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
اندرلخت
2 0
مشلن
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
اندرلخت
2
0
مشلن
Guldensporenstadion ۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
کورتریک
1 1
اوپن
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
1
اوپن
| Guldensporenstadion
Stade du Pays de Charleroi ۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
2 1
خنک
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
خنک
| Stade du Pays de Charleroi
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
0 2
زولته وارخم
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
0
2
زولته وارخم
GHELAMCO-arena ۶ آبان ۱۳۹۵ 23:00
خنت
1 0
استاندارد لیژ
۶ آبان ۱۳۹۵ 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
0
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
۶ آبان ۱۳۹۵ 23:00
واسلند بورن
0 0
موسکرون
۶ آبان ۱۳۹۵ 23:00
واسلند بورن
0
0
موسکرون
هفته 13
Regenboogstadion ۸ آبان ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
0 0
بروخه
۸ آبان ۱۳۹۵ 20:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
0
بروخه
| Regenboogstadion
Luminus Arena ۸ آبان ۱۳۹۵ 22:30
خنک
2 1
KVC Westerlo
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Luminus Arena
خنک
2
1
KVC Westerlo
| Luminus Arena
Stadion am Kehrweg ۸ آبان ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
2 2
Lokeren
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
2
Lokeren
| Stadion am Kehrweg
۸ آبان ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
2 2
شارلروا
۸ آبان ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
2
2
شارلروا
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
3 1
استاندارد لیژ
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
3
1
استاندارد لیژ
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
مشلن
2 0
خنت
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
مشلن
2
0
خنت
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
موسکرون
0 1
کورتریک
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
موسکرون
0
1
کورتریک
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
واسلند بورن
2 1
اندرلخت
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
واسلند بورن
2
1
اندرلخت
هفته 14
Guldensporenstadion ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 00:00
کورتریک
2 1
شارلروا
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Guldensporenstadion
کورتریک
2
1
شارلروا
| Guldensporenstadion
Het Kuipje ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:30
KVC Westerlo
1 2
زولته وارخم
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Het Kuipje
KVC Westerlo
1
2
زولته وارخم
| Het Kuipje
Stadion am Kehrweg ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اوپن
4 2
سنت ترویدن
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
4
2
سنت ترویدن
| Stadion am Kehrweg
Daknamstadion ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Lokeren
0 0
مشلن
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Daknamstadion
Lokeren
0
0
مشلن
| Daknamstadion
Jan Breydelstadion ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
بروخه
1 1
خنک
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Jan Breydelstadion
بروخه
1
1
خنک
| Jan Breydelstadion
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اندرلخت
1 1
اوستنده
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اندرلخت
1
1
اوستنده
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:30
استاندارد لیژ
2 1
موسکرون
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:30
استاندارد لیژ
2
1
موسکرون
GHELAMCO-arena ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:30
خنت
2 0
واسلند بورن
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:30
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
واسلند بورن
| GHELAMCO-arena
هفته 15
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
0 1
بروخه
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
0
1
بروخه
Luminus Arena ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
خنک
2 0
اوپن
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Luminus Arena
خنک
2
0
اوپن
| Luminus Arena
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اوستنده
5 0
KVC Westerlo
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اوستنده
5
0
KVC Westerlo
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
واسلند بورن
1 1
کورتریک
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
واسلند بورن
1
1
کورتریک
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
0 2
خنت
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
0
2
خنت
Regenboogstadion ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
زولته وارخم
3 2
اندرلخت
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
3
2
اندرلخت
| Regenboogstadion
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
مشلن
2 1
استاندارد لیژ
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
مشلن
2
1
استاندارد لیژ
Stade du Pays de Charleroi ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:30
شارلروا
2 1
Lokeren
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
Lokeren
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 16
Jan Breydelstadion ۵ آذر ۱۳۹۵ 00:00
بروخه
6 1
مشلن
۵ آذر ۱۳۹۵ 00:00
Jan Breydelstadion
بروخه
6
1
مشلن
| Jan Breydelstadion
۶ آذر ۱۳۹۵ 21:30
واسلند بورن
0 1
شارلروا
۶ آذر ۱۳۹۵ 21:30
واسلند بورن
0
1
شارلروا
Daknamstadion ۶ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Lokeren
1 0
سنت ترویدن
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Daknamstadion
Lokeren
1
0
سنت ترویدن
| Daknamstadion
Stadion am Kehrweg ۶ آذر ۱۳۹۵ 00:00
اوپن
3 3
KVC Westerlo
۶ آذر ۱۳۹۵ 00:00
Stadion am Kehrweg
اوپن
3
3
KVC Westerlo
| Stadion am Kehrweg
GHELAMCO-arena ۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
خنت
3 0
کورتریک
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
GHELAMCO-arena
خنت
3
0
کورتریک
| GHELAMCO-arena
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
6 0
خنک
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
6
0
خنک
۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
استاندارد لیژ
4 1
زولته وارخم
۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
استاندارد لیژ
4
1
زولته وارخم
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اندرلخت
7 0
موسکرون
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اندرلخت
7
0
موسکرون
هفته 17
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 00:00
مشلن
1 0
اوپن
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 00:00
مشلن
1
0
اوپن
Jan Breydelstadion ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
بروخه
2 0
اوستنده
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Jan Breydelstadion
بروخه
2
0
اوستنده
| Jan Breydelstadion
Regenboogstadion ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
زولته وارخم
1 1
واسلند بورن
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
1
واسلند بورن
| Regenboogstadion
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
سنت ترویدن
1 0
موسکرون
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
سنت ترویدن
1
0
موسکرون
Het Kuipje ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 00:00
KVC Westerlo
0 0
خنت
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 00:00
Het Kuipje
KVC Westerlo
0
0
خنت
| Het Kuipje
Guldensporenstadion ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
کورتریک
1 3
اندرلخت
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
3
اندرلخت
| Guldensporenstadion
Stade du Pays de Charleroi ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 21:30
شارلروا
1 3
استاندارد لیژ
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
3
استاندارد لیژ
| Stade du Pays de Charleroi
Luminus Arena ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:30
خنک
1 2
Lokeren
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Luminus Arena
خنک
1
2
Lokeren
| Luminus Arena
هفته 18
Daknamstadion ۱۹ آذر ۱۳۹۵ 00:00
Lokeren
1 1
زولته وارخم
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 00:00
Daknamstadion
Lokeren
1
1
زولته وارخم
| Daknamstadion
Stadion am Kehrweg ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
اوپن
2 2
شارلروا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
2
شارلروا
| Stadion am Kehrweg
Guldensporenstadion ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
کورتریک
0 1
سنت ترویدن
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
0
1
سنت ترویدن
| Guldensporenstadion
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
1 4
مشلن
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
1
4
مشلن
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اندرلخت
0 0
بروخه
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اندرلخت
0
0
بروخه
GHELAMCO-arena ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 21:30
خنت
1 1
اوستنده
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 21:30
GHELAMCO-arena
خنت
1
1
اوستنده
| GHELAMCO-arena
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:30
استاندارد لیژ
3 1
KVC Westerlo
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:30
استاندارد لیژ
3
1
KVC Westerlo
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
واسلند بورن
0 0
خنک
۱۹ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
واسلند بورن
0
0
خنک
هفته 19
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
اوستنده
1 1
زولته وارخم
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
اوستنده
1
1
زولته وارخم
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
مشلن
2 0
واسلند بورن
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
مشلن
2
0
واسلند بورن
Stade du Pays de Charleroi ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
شارلروا
2 0
موسکرون
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
0
موسکرون
| Stade du Pays de Charleroi
Het Kuipje ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
KVC Westerlo
1 3
Lokeren
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Het Kuipje
KVC Westerlo
1
3
Lokeren
| Het Kuipje
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
3 1
خنت
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
3
1
خنت
Luminus Arena ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
خنک
2 2
استاندارد لیژ
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Luminus Arena
خنک
2
2
استاندارد لیژ
| Luminus Arena
Jan Breydelstadion ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 21:30
بروخه
5 1
کورتریک
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 21:30
Jan Breydelstadion
بروخه
5
1
کورتریک
| Jan Breydelstadion
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اندرلخت
4 0
اوپن
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اندرلخت
4
0
اوپن
هفته 20
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
0 0
KVC Westerlo
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
0
0
KVC Westerlo
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:00
مشلن
1 0
شارلروا
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:00
مشلن
1
0
شارلروا
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:00
واسلند بورن
3 1
سنت ترویدن
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 00:00
واسلند بورن
3
1
سنت ترویدن
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
استاندارد لیژ
1 1
Lokeren
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
استاندارد لیژ
1
1
Lokeren
Guldensporenstadion ۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
کورتریک
0 2
اوستنده
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
Guldensporenstadion
کورتریک
0
2
اوستنده
| Guldensporenstadion
Stadion am Kehrweg ۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
اوپن
1 4
بروخه
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
4
بروخه
| Stadion am Kehrweg
Regenboogstadion ۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
زولته وارخم
1 0
خنک
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
0
خنک
| Regenboogstadion
GHELAMCO-arena ۲ دی ۱۳۹۵ 00:00
خنت
2 3
اندرلخت
۲ دی ۱۳۹۵ 00:00
GHELAMCO-arena
خنت
2
3
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
هفته 21
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
1 3
اوپن
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
1
3
اوپن
Regenboogstadion ۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
زولته وارخم
0 0
مشلن
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
0
مشلن
| Regenboogstadion
Daknamstadion ۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
Lokeren
0 0
واسلند بورن
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
Daknamstadion
Lokeren
0