ژوپیه پرولیگ بلژیک

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 37 3 0 43
2 42 1 1 49
3 50 3 0 56
4 54 0 2 64
5 52 2 2 66
6 54 2 2 68
7 48 1 4 70
8 58 1 2 70
9 53 1 3 70
10 60 3 1 71
11 67 2 0 71
12 67 2 0 71
13 67 3 0 73
14 54 3 3 75
15 60 5 3 85
16 59 2 5 88
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۸ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
مشلن
0 2
بروخه
۸ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
مشلن
0
2
بروخه
۹ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
موسکرون
1 2
اندرلخت
۹ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
موسکرون
1
2
اندرلخت
۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
زولته وارخم
3 0
اوپن
۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
زولته وارخم
3
0
اوپن
| Regenboogstadion
۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
1 0
Lokeren
۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
1
0
Lokeren
۹ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
1 0
واسلند بورن
۹ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
1
0
واسلند بورن
| Stade du Pays de Charleroi
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
KVC Westerlo
2 2
استاندارد لیژ
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
KVC Westerlo
2
2
استاندارد لیژ
| Het Kuipje
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
خنک
2 1
اوستنده
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
خنک
2
1
اوستنده
| Luminus Arena
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
1 1
خنت
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
1
1
خنت
| Guldensporenstadion
۱۱ فروردین ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
۱۱ فروردین ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
1
2
اندرلخت
| Regenboogstadion
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
1 1
اوستنده
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
1
1
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
خنت
2 1
بروخه
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
خنت
2
1
بروخه
| GHELAMCO-arena
هفته 2
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
1 0
بروخه
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
1
0
بروخه
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
موسکرون
0 1
شارلروا
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
موسکرون
0
1
شارلروا
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
0 2
مشلن
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
0
2
مشلن
| Stadion am Kehrweg
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
0 2
زولته وارخم
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
0
2
زولته وارخم
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
استاندارد لیژ
2 0
سنت ترویدن
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
استاندارد لیژ
2
0
سنت ترویدن
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Lokeren
3 0
KVC Westerlo
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Lokeren
3
0
KVC Westerlo
| Daknamstadion
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
5 1
کورتریک
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
5
1
کورتریک
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
خنت
1 0
خنک
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
خنت
1
0
خنک
| GHELAMCO-arena
۱۸ فروردین ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
1 1
زولته وارخم
۱۸ فروردین ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
1
1
زولته وارخم
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
بروخه
1 1
شارلروا
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
بروخه
1
1
شارلروا
| Jan Breydelstadion
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
0 0
خنت
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
0
0
خنت
هفته 3
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
0 0
اندرلخت
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
0
0
اندرلخت
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
شارلروا
1 1
خنت
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
شارلروا
1
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
0 0
کورتریک
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
0
0
کورتریک
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1 2
اوپن
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1
2
اوپن
| Het Kuipje
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
خنک
2 2
واسلند بورن
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
خنک
2
2
واسلند بورن
| Luminus Arena
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
زولته وارخم
1 0
استاندارد لیژ
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
زولته وارخم
1
0
استاندارد لیژ
| Regenboogstadion
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
1 0
Lokeren
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
1
0
Lokeren
| Jan Breydelstadion
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوستنده
2 1
موسکرون
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوستنده
2
1
موسکرون
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
0 1
اندرلخت
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
0
1
اندرلخت
۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
زولته وارخم
2 2
بروخه
۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
زولته وارخم
2
2
بروخه
| Regenboogstadion
۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
0 1
خنت
۲۸ فروردین ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
0
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 4
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
استاندارد لیژ
0 0
شارلروا
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
استاندارد لیژ
0
0
شارلروا
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
کورتریک
2 1
بروخه
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
کورتریک
2
1
بروخه
| Guldensporenstadion
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
موسکرون
2 1
سنت ترویدن
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
موسکرون
2
1
سنت ترویدن
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
2 2
مشلن
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
2
2
مشلن
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
زولته وارخم
1 1
اوستنده
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
زولته وارخم
1
1
اوستنده
| Regenboogstadion
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اوپن
2 2
اندرلخت
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اوپن
2
2
اندرلخت
| Stadion am Kehrweg
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
Lokeren
0 3
خنک
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
Lokeren
0
3
خنک
| Daknamstadion
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
خنت
4 2
KVC Westerlo
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
خنت
4
2
KVC Westerlo
| GHELAMCO-arena
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
خنت
1 1
اوستنده
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
خنت
1
1
اوستنده
| GHELAMCO-arena
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
2 0
زولته وارخم
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
2
0
زولته وارخم
| Stade du Pays de Charleroi
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
2 0
بروخه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
2
0
بروخه
هفته 5
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
3 2
اوپن
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
3
2
اوپن
| Stade du Pays de Charleroi
۶ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Lokeren
2 1
موسکرون
۶ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Lokeren
2
1
موسکرون
| Daknamstadion
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1 2
مشلن
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1
2
مشلن
| Het Kuipje
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
1 2
کورتریک
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
1
2
کورتریک
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2 1
واسلند بورن
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2
1
واسلند بورن
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
2 2
استاندارد لیژ
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
2
2
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
2 2
خنت
۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
2
2
خنت
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
خنک
1 0
زولته وارخم
۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
خنک
1
0
زولته وارخم
| Luminus Arena
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
0 2
خنت
۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
0
2
خنت
| Regenboogstadion
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
بروخه
3 1
اوستنده
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
بروخه
3
1
اوستنده
| Jan Breydelstadion
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
0 1
شارلروا
۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
0
1
شارلروا
هفته 6
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
واسلند بورن
1 0
بروخه
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
واسلند بورن
1
0
بروخه
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اوپن
2 1
اوستنده
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اوپن
2
1
اوستنده
| Stadion am Kehrweg
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
4 1
KVC Westerlo
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
کورتریک
4
1
KVC Westerlo
| Guldensporenstadion
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2 0
سنت ترویدن
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2
0
سنت ترویدن
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
1 5
زولته وارخم
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
1
5
زولته وارخم
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
خنت
3 0
Lokeren
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
خنت
3
0
Lokeren
| GHELAMCO-arena
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
3 2
شارلروا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
3
2
شارلروا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
استاندارد لیژ
2 0
خنک
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
استاندارد لیژ
2
0
خنک
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
خنت
0 0
اندرلخت
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
خنت
0
0
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
1 0
شارلروا
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
1
0
شارلروا
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
بروخه
2 1
زولته وارخم
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
بروخه
2
1
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
هفته 7
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
0 0
مشلن
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
0
0
مشلن
| Stade du Pays de Charleroi
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
3 2
اوپن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
بروخه
3
2
اوپن
| Jan Breydelstadion
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1 3
موسکرون
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1
3
موسکرون
| Het Kuipje
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
4 1
واسلند بورن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
4
1
واسلند بورن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
زولته وارخم
2 1
کورتریک
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
زولته وارخم
2
1
کورتریک
| Regenboogstadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
خنک
0 2
اندرلخت
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
خنک
0
2
اندرلخت
| Luminus Arena
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Lokeren
0 1
استاندارد لیژ
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Lokeren
0
1
استاندارد لیژ
| Daknamstadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اوستنده
1 0
خنت
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اوستنده
1
0
خنت
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
1 3
بروخه
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
1
3
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اوستنده
4 3
خنت
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اوستنده
4
3
خنت
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
2 0
زولته وارخم
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
2
0
زولته وارخم
هفته 8
۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
0 3
بروخه
۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
0
3
بروخه
۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
واسلند بورن
1 1
Lokeren
۳ مهر ۱۳۹۵ 20:30
واسلند بورن
1
1
Lokeren
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
خنت
2 1
سنت ترویدن
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
خنت
2
1
سنت ترویدن
| GHELAMCO-arena
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2 3
زولته وارخم
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2
3
زولته وارخم
۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
2 1
اوستنده
۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
2
1
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
استاندارد لیژ
3 0
اوپن
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
استاندارد لیژ
3
0
اوپن
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کورتریک
4 1
خنک
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کورتریک
4
1
خنک
| Guldensporenstadion
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اندرلخت
1 2
KVC Westerlo
۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اندرلخت
1
2
KVC Westerlo
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
زولته وارخم
3 1
اوستنده
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
زولته وارخم
3
1
اوستنده
| Regenboogstadion
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
خنت
1 1
شارلروا
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
خنت
1
1
شارلروا
| GHELAMCO-arena
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
بروخه
1 1
اندرلخت
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:30
بروخه
1
1
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
هفته 9
۹ مهر ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2 2
سنت ترویدن
۹ مهر ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2
2
سنت ترویدن
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
1 1
شارلروا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
1
1
شارلروا
| Regenboogstadion
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
1 4
موسکرون
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
1
4
موسکرون
| Stadion am Kehrweg
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1 0
واسلند بورن
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
KVC Westerlo
1
0
واسلند بورن
| Het Kuipje
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Lokeren
2 1
کورتریک
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Lokeren
2
1
کورتریک
| Daknamstadion
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
1 0
خنت
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
1
0
خنت
| Jan Breydelstadion
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
استاندارد لیژ
0 1
اندرلخت
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:30
استاندارد لیژ
0
1
اندرلخت
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
خنک
2 1
مشلن
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 22:30
خنک
2
1
مشلن
| Luminus Arena
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
خنت
5 2
زولته وارخم
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
خنت
5
2
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
1 3
اندرلخت
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
1
3
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
2 1
بروخه
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
2
1
بروخه
هفته 10
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
1 0
بروخه
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
1
0
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کورتریک
3 3
استاندارد لیژ
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:30
کورتریک
3
3
استاندارد لیژ
| Guldensporenstadion
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
4 2
اوپن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
واسلند بورن
4
2
اوپن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
2 2
KVC Westerlo
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:30
سنت ترویدن
2
2
KVC Westerlo
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
2 2
خنک
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:00
موسکرون
2
2
خنک
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
خنت
3 0
زولته وارخم
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
خنت
3
0
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
1 0
Lokeren
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:30
اندرلخت
1
0
Lokeren
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2 3
اوستنده
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2
3
اوستنده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
2 1
خنت
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
2
1
خنت
| Jan Breydelstadion
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اندرلخت
3 2
اوستنده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اندرلخت
3
2
اوستنده
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
زولته وارخم
2 2
شارلروا
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
زولته وارخم
2
2
شارلروا
| Regenboogstadion
هفته 11
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2 2
کورتریک
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:00
اوستنده
2
2
کورتریک
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
2 0
Lokeren
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
2
0
Lokeren
| Regenboogstadion
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2 0
موسکرون
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:30
مشلن
2
0
موسکرون
۱ آبان ۱۳۹۵ 23:00
KVC Westerlo
0 0
شارلروا
۱ آبان ۱۳۹۵ 23:00
KVC Westerlo
0
0
شارلروا
| Het Kuipje
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
2 1
اندرلخت
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
بروخه
2
1
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
خنک
1 0
سنت ترویدن
۲ آبان ۱۳۹۵ 20:30
خنک
1
0
سنت ترویدن
| Luminus Arena
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
استاندارد لیژ
5 0
واسلند بورن
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
استاندارد لیژ
5
0
واسلند بورن
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
3 2
خنت
۲ آبان ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
3
2
خنت
| Stadion am Kehrweg
هفته 12
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Lokeren
1 2
اوستنده
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Lokeren
1
2
اوستنده
| Daknamstadion
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
بروخه
4 0
KVC Westerlo
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
بروخه
4
0
KVC Westerlo
| Jan Breydelstadion
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
اندرلخت
2 0
مشلن
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
اندرلخت
2
0
مشلن
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
کورتریک
1 1
اوپن
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
کورتریک
1
1
اوپن
| Guldensporenstadion
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
2 1
خنک
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
شارلروا
2
1
خنک
| Stade du Pays de Charleroi
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
0 2
زولته وارخم
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
0
2
زولته وارخم
۶ آبان ۱۳۹۵ 23:00
خنت
1 0
استاندارد لیژ
۶ آبان ۱۳۹۵ 23:00
خنت
1
0
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
۶ آبان ۱۳۹۵ 23:00
واسلند بورن
0 0
موسکرون
۶ آبان ۱۳۹۵ 23:00
واسلند بورن
0
0
موسکرون
هفته 13
۸ آبان ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
0 0
بروخه
۸ آبان ۱۳۹۵ 20:30
زولته وارخم
0
0
بروخه
| Regenboogstadion
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:30
خنک
2 1
KVC Westerlo
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:30
خنک
2
1
KVC Westerlo
| Luminus Arena
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
2 2
Lokeren
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:30
اوپن
2
2
Lokeren
| Stadion am Kehrweg
۸ آبان ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
2 2
شارلروا
۸ آبان ۱۳۹۵ 23:00
سنت ترویدن
2
2
شارلروا
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
3 1
استاندارد لیژ
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
3
1
استاندارد لیژ
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
مشلن
2 0
خنت
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
مشلن
2
0
خنت
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
موسکرون
0 1
کورتریک
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
موسکرون
0
1
کورتریک
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
واسلند بورن
2 1
اندرلخت
۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
واسلند بورن
2
1
اندرلخت
هفته 14
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 00:00
کورتریک
2 1
شارلروا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 00:00
کورتریک
2
1
شارلروا
| Guldensporenstadion
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:30
KVC Westerlo
1 2
زولته وارخم
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:30
KVC Westerlo
1
2
زولته وارخم
| Het Kuipje
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اوپن
4 2
سنت ترویدن
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اوپن
4
2
سنت ترویدن
| Stadion am Kehrweg
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Lokeren
0 0
مشلن
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Lokeren
0
0
مشلن
| Daknamstadion
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
بروخه
1 1
خنک
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
بروخه
1
1
خنک
| Jan Breydelstadion
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اندرلخت
1 1
اوستنده
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 21:30
اندرلخت
1
1
اوستنده
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:30
استاندارد لیژ
2 1
موسکرون
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:30
استاندارد لیژ
2
1
موسکرون
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:30
خنت
2 0
واسلند بورن
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 23:30
خنت
2
0
واسلند بورن
| GHELAMCO-arena
هفته 15
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
0 1
بروخه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
0
1
بروخه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
خنک
2 0
اوپن
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:30
خنک
2
0
اوپن
| Luminus Arena
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اوستنده
5 0
KVC Westerlo
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اوستنده
5
0
KVC Westerlo
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
واسلند بورن
1 1
کورتریک
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:30
واسلند بورن
1
1
کورتریک
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
0 2
خنت
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
0
2
خنت
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
زولته وارخم
3 2
اندرلخت
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
زولته وارخم
3
2
اندرلخت
| Regenboogstadion
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
مشلن
2 1
استاندارد لیژ
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:30
مشلن
2
1
استاندارد لیژ
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:30
شارلروا
2 1
Lokeren
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 23:30
شارلروا
2
1
Lokeren
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 16
۶ آذر ۱۳۹۵ 00:00
بروخه
6 1
مشلن
۶ آذر ۱۳۹۵ 00:00
بروخه
6
1
مشلن
| Jan Breydelstadion
۶ آذر ۱۳۹۵ 21:30
واسلند بورن
0 1
شارلروا
۶ آذر ۱۳۹۵ 21:30
واسلند بورن
0
1
شارلروا
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Lokeren
1 0
سنت ترویدن
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Lokeren
1
0
سنت ترویدن
| Daknamstadion
۷ آذر ۱۳۹۵ 00:00
اوپن
3 3
KVC Westerlo
۷ آذر ۱۳۹۵ 00:00
اوپن
3
3
KVC Westerlo
| Stadion am Kehrweg
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
خنت
3 0
کورتریک
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
خنت
3
0
کورتریک
| GHELAMCO-arena
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
6 0
خنک
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
6
0
خنک
۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
استاندارد لیژ
4 1
زولته وارخم
۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
استاندارد لیژ
4
1
زولته وارخم
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اندرلخت
7 0
موسکرون
۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اندرلخت
7
0
موسکرون
هفته 17
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 00:00
مشلن
1 0
اوپن
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 00:00
مشلن
1
0
اوپن
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
بروخه
2 0
اوستنده
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:30
بروخه
2
0
اوستنده
| Jan Breydelstadion
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
زولته وارخم
1 1
واسلند بورن
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
زولته وارخم
1
1
واسلند بورن
| Regenboogstadion
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
سنت ترویدن
1 0
موسکرون
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:30
سنت ترویدن
1
0
موسکرون
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 00:00
KVC Westerlo
0 0
خنت
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 00:00
KVC Westerlo
0
0
خنت
| Het Kuipje
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
کورتریک
1 3
اندرلخت
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
کورتریک
1
3
اندرلخت
| Guldensporenstadion
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 21:30
شارلروا
1 3
استاندارد لیژ
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 21:30
شارلروا
1
3
استاندارد لیژ
| Stade du Pays de Charleroi
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:30
خنک
1 2
Lokeren
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 23:30
خنک
1
2
Lokeren
| Luminus Arena
هفته 18
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 00:00
Lokeren
1 1
زولته وارخم
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 00:00
Lokeren
1
1
زولته وارخم
| Daknamstadion
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
اوپن
2 2
شارلروا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 21:30
اوپن
2
2
شارلروا
| Stadion am Kehrweg
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
کورتریک
0 1
سنت ترویدن
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
کورتریک
0
1
سنت ترویدن
| Guldensporenstadion
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
1 4
مشلن
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
1
4
مشلن
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اندرلخت
0 0
بروخه
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اندرلخت
0
0
بروخه
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 21:30
خنت
1 1
اوستنده
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 21:30
خنت
1
1
اوستنده
| GHELAMCO-arena
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:30
استاندارد لیژ
3 1
KVC Westerlo
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 23:30
استاندارد لیژ
3
1
KVC Westerlo
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
واسلند بورن
0 0
خنک
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
واسلند بورن
0
0
خنک
هفته 19
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
اوستنده
1 1
زولته وارخم
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 21:30
اوستنده
1
1
زولته وارخم
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
مشلن
2 0
واسلند بورن
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
مشلن
2
0
واسلند بورن
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
شارلروا
2 0
موسکرون
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
شارلروا
2
0
موسکرون
| Stade du Pays de Charleroi
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
KVC Westerlo
1 3
Lokeren
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:30
KVC Westerlo
1
3
Lokeren
| Het Kuipje
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
3 1
خنت
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
3
1
خنت
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
خنک
2 2
استاندارد لیژ
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
خنک
2
2
استاندارد لیژ
| Luminus Arena
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 21:30
بروخه
5 1
کورتریک
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 21:30
بروخه
5
1
کورتریک
| Jan Breydelstadion
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اندرلخت
4 0
اوپن
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 23:30
اندرلخت
4
0
اوپن
هفته 20
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
0 0
KVC Westerlo
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
موسکرون
0
0
KVC Westerlo
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
مشلن
1 0
شارلروا
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
مشلن
1
0
شارلروا
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
واسلند بورن
3 1
سنت ترویدن
۱ دی ۱۳۹۵ 00:00
واسلند بورن
3
1
سنت ترویدن
۲ دی ۱۳۹۵ 00:00
استاندارد لیژ
1 1
Lokeren
۲ دی ۱۳۹۵ 00:00
استاندارد لیژ
1
1
Lokeren
۲ دی ۱۳۹۵ 00:00
کورتریک
0 2
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۵ 00:00
کورتریک
0
2
اوستنده
| Guldensporenstadion
۲ دی ۱۳۹۵ 00:00
اوپن
1 4
بروخه
۲ دی ۱۳۹۵ 00:00
اوپن
1
4
بروخه
| Stadion am Kehrweg
۲ دی ۱۳۹۵ 00:00
زولته وارخم
1 0
خنک
۲ دی ۱۳۹۵ 00:00
زولته وارخم
1
0
خنک
| Regenboogstadion
۳ دی ۱۳۹۵ 00:00
خنت
2 3
اندرلخت
۳ دی ۱۳۹۵ 00:00
خنت
2
3
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
هفته 21
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
1 3
اوپن
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
اوستنده
1
3
اوپن
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
زولته وارخم
0 0
مشلن
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
زولته وارخم
0
0
مشلن
| Regenboogstadion
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
Lokeren
0 0
واسلند بورن
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
Lokeren
0
0
واسلند بورن
| Daknamstadion
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
KVC Westerlo
4 1
کورتریک
۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
KVC Westerlo
4
1
کورتریک
| Het Kuipje
۶ دی ۱۳۹۵ 21:30
شارلروا
0 2
اندرلخت
۶ دی ۱۳۹۵ 21:30
شارلروا
0
2
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۷ دی ۱۳۹۵ 00:00
بروخه
2 1
موسکرون
۷ دی ۱۳۹۵ 00:00
بروخه
2
1
موسکرون
| Jan Breydelstadion
۷ دی ۱۳۹۵ 21:30
خنک
2 0
خنت
۷ دی ۱۳۹۵ 21:30
خنک
2
0
خنت
| Luminus Arena
۸ دی ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
2 2
استاندارد لیژ
۸ دی ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
2
2
استاندارد لیژ
هفته 22
۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
خنت
1 0
شارلروا
۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
خنت
1
0
شارلروا
| GHELAMCO-arena
۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
کورتریک
2 3
زولته وارخم
۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
کورتریک
2
3
زولته وارخم
| Guldensporenstadion
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
موسکرون
2 1
Lokeren
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
موسکرون
2
1
Lokeren
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
واسلند بورن
0 1
اوستنده
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
واسلند بورن
0
1
اوستنده
۳ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
اوپن
0 1
خنک
۳ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
اوپن
0
1
خنک
| Stadion am Kehrweg
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
استاندارد لیژ
0 3
بروخه
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
استاندارد لیژ
0
3
بروخه
۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
اندرلخت
3 1
سنت ترویدن
۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:30
اندرلخت
3
1
سنت ترویدن
۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
مشلن
1 2
KVC Westerlo
۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
مشلن
1
2
KVC Westerlo
هفته 23
۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
خنک
3 0
کورتریک
۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
خنک
3
0
کورتریک
| Luminus Arena
۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
اوستنده
1 2
شارلروا
۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
اوستنده
1
2
شارلروا
۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
زولته وارخم
1 0
موسکرون
۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
زولته وارخم
1
0
موسکرون
| Regenboogstadion
۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
بروخه
2 1
واسلند بورن
۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
بروخه
2
1
واسلند بورن
| Jan Breydelstadion
۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
Lokeren
0 0
خنت
۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
Lokeren
0
0
خنت
| Daknamstadion
۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
KVC Westerlo
2 4
اندرلخت
۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
KVC Westerlo
2
4
اندرلخت
| Het Kuipje
۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
2 1
مشلن
۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
سنت ترویدن
2
1
مشلن
۸ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
اوپن
2 2
استاندارد لیژ
۸ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
اوپن
2
2
استاندارد لیژ
| Stadion am Kehrweg
هفته 24
۹ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
شارلروا
2 1
زولته وارخم
۹ بهمن ۱۳۹۵ 00:00
شارلروا
2
1
زولته وارخم