ژوپیه پرولیگ بلژیک

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
بروخه 23107408545442111021502182480000000
اندرلخت 207134061574621111820634154810000000
خنت 1810124053355031711719432124520000000
استاندارد لیژ 17149406350456101002133091410000000
شارلروا 151411405552352128717120105560000000
خنک 1515104057494521111521622158700000000
کورتریک 1261230423942399870431110000000
زولته وارخم 1141530475248471431442181350000000
اوستنده 1061430424145471071542269330000000
آنتروپ 101193038405511110727924124660000000
سنت ترویدن 9101130294145398118535142660000000
واسلند بورن 98133050513913951711983420000000
Lokeren 87153033494355741533077410000000
موسکرون 86163040595044711182155280000000
مشلن 6915303149507613126526146700000000
اوپن 691530405750251023572370000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
15
10
Isaac Thelin
واسلند بورن اندرلخت
19
10 (2)
3
H. Onyekuru
اندرلخت
15
8
R. Morioka
اندرلخت واسلند بورن
21
8
K. Rezaei
شارلروا
20
8 (1)
Z. Gano
اوستنده واسلند بورن
16
8 (1)
Mbaye Leye
اوپن
15
8 (1)
8
Abdoulay Diaby
بروخه
19
7
T. Chevalier
کورتریک
20
7
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
S. Siani
آنتروپ
اوستنده
8
0
1
13
2
Sascha Kotysch
سنت ترویدن
5
1
1
12
3
Seth De Witte
مشلن
6
0
1
11
4
Edin Cocalić
مشلن
9
1
0
11
5
K. Vandendriessche
اوستنده
5
0
1
10
6
S. Walsh
زولته وارخم
5
0
1
10
7
A. Limbombe
بروخه
7
1
0
9
8
A. Esiti
خنت
7
1
0
9
9
S. Amallah
موسکرون
4
0
1
9
10
S. Pocognoli
استاندارد لیژ
7
1
0
9
11
A. Jali
اوستنده
4
0
1
9
12
L. Schoofs
مشلن
4
0
1
9
13
Edmilson Junior
استاندارد لیژ
2
1
1
9
14
Rudy Camacho
واسلند بورن
7
1
0
9
15
S. Gigot
خنت
3
0
1
8
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
شارلروا
شارلروا
35
2
0
39
2
واسلند بورن
واسلند بورن
39
1
0
41
3
خنک
خنک
45
2
0
49
4
بروخه
بروخه
44
1
1
51
5
کورتریک
کورتریک
42
1
2
54
6
سنت ترویدن
سنت ترویدن
45
2
1
54
7
اوپن
اوپن
50
2
0
54
8
Lokeren
Lokeren
43
4
1
56
9
اندرلخت
اندرلخت
46
0
2
56
10
خنت
خنت
50
2
1
59
11
آنتروپ
آنتروپ
55
0
1
60
12
زولته وارخم
زولته وارخم
48
2
2
62
13
اوستنده
اوستنده
45
0
4
65
14
استاندارد لیژ
استاندارد لیژ
45
3
3
66
15
موسکرون
موسکرون
50
0
4
70
16
مشلن
مشلن
50
2
5
79
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۶ مرداد ۱۳۹۶
- 23:00
آنتروپ
0 0
اندرلخت
۷ مرداد ۱۳۹۶
- 20:30
Lokeren
0 4
بروخه
۷ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
اوپن
0 5
زولته وارخم
۷ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
خنک
3 3
واسلند بورن
۷ مرداد ۱۳۹۶
- 23:00
شارلروا
1 0
کورتریک
۸ مرداد ۱۳۹۶
- 17:00
مشلن
1 1
استاندارد لیژ
۸ مرداد ۱۳۹۶
- 20:30
سنت ترویدن
3 2
خنت
۸ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
اوستنده
0 1
موسکرون
۱۰ فروردین ۱۳۹۷
- 23:00
استاندارد لیژ
1 0
شارلروا
۱۲ فروردین ۱۳۹۷
- 20:30
اندرلخت
0 2
خنت
۱۳ فروردین ۱۳۹۷
- 20:30
بروخه
1 0
خنک
هفته 2
۱۳ مرداد ۱۳۹۶
- 23:00
استاندارد لیژ
2 1
خنک
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
- 20:30
موسکرون
2 5
شارلروا
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
واسلند بورن
2 2
مشلن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
کورتریک
1 0
Lokeren
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
- 23:00
زولته وارخم
2 0
سنت ترویدن
۱۵ مرداد ۱۳۹۶
- 17:00
خنت
0 1
آنتروپ
۱۵ مرداد ۱۳۹۶
- 20:30
اندرلخت
1 0
اوستنده
۱۵ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
بروخه
3 1
اوپن
۱۷ فروردین ۱۳۹۷
- 23:00
شارلروا
1 2
اندرلخت
۱۸ فروردین ۱۳۹۷
- 23:00
خنک
1 0
استاندارد لیژ
۱۹ فروردین ۱۳۹۷
- 20:30
خنت
1 0
بروخه
هفته 3
۲۰ مرداد ۱۳۹۶
- 23:00
زولته وارخم
1 2
بروخه
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
- 20:30
مشلن
1 1
خنت
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
Lokeren
0 2
موسکرون
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
اوپن
1 2
کورتریک
۲۱ مرداد ۱۳۹۶
- 23:00
اوستنده
0 3
واسلند بورن
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
- 17:00
آنتروپ
3 5
خنک
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
- 20:30
شارلروا
2 0
اندرلخت
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
سنت ترویدن
1 0
استاندارد لیژ
۲۴ فروردین ۱۳۹۷
- 23:00
شارلروا
2 2
خنک
۲۵ فروردین ۱۳۹۷
- 23:00
استاندارد لیژ
1 0
خنت
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
- 20:30
اندرلخت
1 0
بروخه
هفته 4
۲۷ مرداد ۱۳۹۶
- 23:00
استاندارد لیژ
0 4
زولته وارخم
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
- 20:30
خنک
0 1
شارلروا
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
اوپن
2 1
اوستنده
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
واسلند بورن
2 3
Lokeren
۲۸ مرداد ۱۳۹۶
- 23:00
مشلن
1 2
آنتروپ
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
- 17:00
اندرلخت
2 3
سنت ترویدن
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
- 20:30
کورتریک
1 2
بروخه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶
- 22:30
موسکرون
3 2
خنت
۲۸ فروردین ۱۳۹۷
- 23:00
خنت
0 0
خنک
۲۹ فروردین ۱۳۹۷
- 23:00
استاندارد لیژ
2 1
اندرلخت
۳۰ فروردین ۱۳۹۷
- 23:00
بروخه
6 0
شارلروا
هفته 5
۳ شهریور ۱۳۹۶
- 23:00
کورتریک
1 1
موسکرون
۴ شهریور ۱۳۹۶
- 20:30
شارلروا
3 2
زولته وارخم
۴ شهریور ۱۳۹۶
- 22:30
سنت ترویدن
1 0
واسلند بورن
۴ شهریور ۱۳۹۶
- 22:30
Lokeren
3 0
اوپن
۴ شهریور ۱۳۹۶
- 23:00
خنک
1 0
مشلن
۵ شهریور ۱۳۹۶
- 17:00
بروخه
4 0
استاندارد لیژ
۵ شهریور ۱۳۹۶
- 20:30
خنت
0 0
اندرلخت
۵ شهریور ۱۳۹۶
- 22:30
اوستنده
3 4
آنتروپ
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 23:00
خنک
2 1
اندرلخت
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:30
بروخه
4 4
استاندارد لیژ
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 23:00
شارلروا
2 1
خنت
هفته 6
۱۷ شهریور ۱۳۹۶
- 23:00
اندرلخت
3 2
Lokeren
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
- 20:30
موسکرون
2 1
بروخه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
- 22:30
واسلند بورن
5 1
اوپن
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
- 22:30
آنتروپ
1 1
سنت ترویدن
۱۸ شهریور ۱۳۹۶
- 23:00
زولته وارخم
2 2
کورتریک
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
- 17:00
خنت
1 1
خنک
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
- 20:30
استاندارد لیژ
0 0
شارلروا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶
- 22:30
مشلن
1 1
اوستنده
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 23:00
خنک
1 1
بروخه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:30
اندرلخت
3 1
شارلروا
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 23:00
خنت
1 3
استاندارد لیژ
هفته 7
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
- 23:00
بروخه
2 0
مشلن
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
- 20:30
کورتریک
2 2
اندرلخت
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
- 22:30
شارلروا
2 2
واسلند بورن
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
- 22:30
Lokeren
1 1
آنتروپ
۲۵ شهریور ۱۳۹۶
- 23:00
سنت ترویدن
2 1
خنک
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
- 17:00
زولته وارخم
2 1
موسکرون
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
- 20:30
اوستنده
0 2
خنت
۲۶ شهریور ۱۳۹۶
- 22:30
اوپن
1 1
استاندارد لیژ
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 23:00
خنت
0 1
شارلروا
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 17:00
بروخه
1 2
اندرلخت
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:30
استاندارد لیژ
5 0
خنک
هفته 8
۳۱ شهریور ۱۳۹۶
- 23:00
آنتروپ
3 0
کورتریک
۱ مهر ۱۳۹۶
- 20:30
خنک
1 1
اوستنده
۱ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
مشلن
2 0
سنت ترویدن
۱ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
موسکرون
3 2
اوپن
۱ مهر ۱۳۹۶
- 23:00
واسلند بورن
1 2
اندرلخت
۲ مهر ۱۳۹۶
- 17:00
خنت
0 1
زولته وارخم
۲ مهر ۱۳۹۶
- 20:30
شارلروا
1 2
بروخه
۲ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
استاندارد لیژ
2 1
Lokeren
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 17:00
اندرلخت
1 3
استاندارد لیژ
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:30
شارلروا
1 3
بروخه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 23:00
خنک
1 1
خنت
هفته 9
۷ مهر ۱۳۹۶
- 23:00
سنت ترویدن
0 1
شارلروا
۸ مهر ۱۳۹۶
- 20:30
اوپن
3 3
خنک
۸ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
واسلند بورن
3 0
آنتروپ
۸ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
موسکرون
2 2
مشلن
۸ مهر ۱۳۹۶
- 23:00
کورتریک
1 2
اوستنده
۹ مهر ۱۳۹۶
- 17:00
بروخه
2 1
خنت
۹ مهر ۱۳۹۶
- 20:30
اندرلخت
1 0
استاندارد لیژ
۹ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
زولته وارخم
1 3
Lokeren
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:30
خنک
4 1
شارلروا
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:30
استاندارد لیژ
1 1
بروخه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:30
خنت
1 0
اندرلخت
هفته 10
۲۱ مهر ۱۳۹۶
- 23:00
مشلن
3 4
اندرلخت
۲۲ مهر ۱۳۹۶
- 20:30
شارلروا
2 2
اوپن
۲۲ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
Lokeren
1 1
سنت ترویدن
۲۲ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
خنک
1 1
موسکرون
۲۲ مهر ۱۳۹۶
- 23:00
خنت
2 0
واسلند بورن
۲۳ مهر ۱۳۹۶
- 17:00
استاندارد لیژ
3 1
کورتریک
۲۳ مهر ۱۳۹۶
- 20:30
اوستنده
2 3
بروخه
۲۳ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
آنتروپ
3 0
زولته وارخم
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:30
اندرلخت
1 2
خنک
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:30
شارلروا
0 0
استاندارد لیژ
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
- 20:30
بروخه
0 1
خنت
هفته 11
۲۸ مهر ۱۳۹۶
- 23:00
موسکرون
1 3
استاندارد لیژ
۲۹ مهر ۱۳۹۶
- 20:30
Lokeren
1 1
شارلروا
۲۹ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
۲۹ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
اوپن
4 1
مشلن
۲۹ مهر ۱۳۹۶
- 23:00
کورتریک
1 1
خنت
۳۰ مهر ۱۳۹۶
- 17:00
بروخه
1 0
آنتروپ
۳۰ مهر ۱۳۹۶
- 20:30
اندرلخت
0 1
خنک
۳۰ مهر ۱۳۹۶
- 22:30
زولته وارخم
2 5
واسلند بورن
هفته 12
۲ آبان ۱۳۹۶
- 23:00
مشلن
0 2
Lokeren
۲ آبان ۱۳۹۶
- 23:00
اوستنده
3 0
شارلروا
۲ آبان ۱۳۹۶
- 23:00
خنت
3 0
اوپن
۳ آبان ۱۳۹۶
- 23:00
واسلند بورن
2 1
کورتریک
۳ آبان ۱۳۹۶
- 23:00
خنک
2 0
بروخه
۳ آبان ۱۳۹۶
- 23:00
اندرلخت
2 0
زولته وارخم
۴ آبان ۱۳۹۶
- 23:00
سنت ترویدن
1 0
موسکرون
۴ آبان ۱۳۹۶
- 23:00
آنتروپ
0 0
استاندارد لیژ
هفته 13
۵ آبان ۱۳۹۶
- 23:00
شارلروا
2 1
خنت
۶ آبان ۱۳۹۶
- 20:30
اوپن
2 3
اندرلخت
۶ آبان ۱۳۹۶
- 22:30
Lokeren
0 3
اوستنده
۶ آبان ۱۳۹۶
- 22:30
زولته وارخم
2 1
مشلن
۶ آبان ۱۳۹۶
- 23:00
کورتریک
0 0
خنک
۷ آبان ۱۳۹۶
- 18:00
بروخه
4 1
سنت ترویدن
۷ آبان ۱۳۹۶
- 21:30
استاندارد لیژ
3 1
واسلند بورن
۷ آبان ۱۳۹۶
- 23:30
موسکرون
2 2
آنتروپ
هفته 14
۱۳ آبان ۱۳۹۶
- 00:00
خنت
1 0
استاندارد لیژ
۱۳ آبان ۱۳۹۶
- 21:30
خنک
0 0
Lokeren
۱۳ آبان ۱۳۹۶
- 23:30
سنت ترویدن
4 4
اوپن
۱۳ آبان ۱۳۹۶
- 23:30
مشلن
2 0
کورتریک
۱۴ آبان ۱۳۹۶
- 00:00
واسلند بورن
2 0
موسکرون
۱۴ آبان ۱۳۹۶
- 18:00
آنتروپ
1 3
شارلروا
۱۴ آبان ۱۳۹۶
- 21:30
اندرلخت
0 0
بروخه
۱۴ آبان ۱۳۹۶
- 23:30
اوستنده
4 2
زولته وارخم
هفته 15
۲۷ آبان ۱۳۹۶
- 00:00
شارلروا
2 0
مشلن
۲۷ آبان ۱۳۹۶
- 21:30
موسکرون
1 2
اندرلخت
۲۷ آبان ۱۳۹۶
- 23:30
اوپن
0 1
آنتروپ
۲۷ آبان ۱۳۹۶
- 23:30
کورتریک
3 2
سنت ترویدن
۲۸ آبان ۱۳۹۶
- 00:00
استاندارد لیژ
0 0
اوستنده
۲۸ آبان ۱۳۹۶
- 18:00
زولته وارخم
0 1
خنک
۲۸ آبان ۱۳۹۶
- 21:30
بروخه
3 0
واسلند بورن
۲۸ آبان ۱۳۹۶
- 23:30
Lokeren
0 3
خنت
هفته 16
۴ آذر ۱۳۹۶
- 00:00
خنت
3 1
موسکرون
۴ آذر ۱۳۹۶
- 21:30
آنتروپ
0 0
مشلن
۴ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
سنت ترویدن
0 0
Lokeren
۴ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
اوستنده
1 0
اوپن
۵ آذر ۱۳۹۶
- 00:00
واسلند بورن
0 2
شارلروا
۵ آذر ۱۳۹۶
- 18:00
خنک
0 2
استاندارد لیژ
۵ آذر ۱۳۹۶
- 21:30
اندرلخت
4 0
کورتریک
۵ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
بروخه
3 2
زولته وارخم
هفته 17
۱۱ آذر ۱۳۹۶
- 00:00
شارلروا
1 1
اوستنده
۱۱ آذر ۱۳۹۶
- 21:30
Lokeren
1 2
اندرلخت
۱۱ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
موسکرون
1 1
سنت ترویدن
۱۱ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
کورتریک
4 1
واسلند بورن
۱۲ آذر ۱۳۹۶
- 00:00
مشلن
3 2
خنک
۱۲ آذر ۱۳۹۶
- 18:00
استاندارد لیژ
1 1
آنتروپ
۱۲ آذر ۱۳۹۶
- 21:30
اوپن
2 2
بروخه
۱۲ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
زولته وارخم
0 1
خنت
هفته 18
۱۸ آذر ۱۳۹۶
- 00:00
واسلند بورن
3 1
استاندارد لیژ
۱۸ آذر ۱۳۹۶
- 21:30
اوستنده
0 1
مشلن
۱۸ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
آنتروپ
1 0
موسکرون
۱۸ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
خنک
1 1
اوپن
۱۹ آذر ۱۳۹۶
- 00:00
خنت
2 1
کورتریک
۱۹ آذر ۱۳۹۶
- 18:00
بروخه
3 1
Lokeren
۱۹ آذر ۱۳۹۶
- 21:30
اندرلخت
1 3
شارلروا
۱۹ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
سنت ترویدن
1 1
زولته وارخم
هفته 19
۲۵ آذر ۱۳۹۶
- 00:00
موسکرون
1 0
اوستنده
۲۵ آذر ۱۳۹۶
- 21:30
استاندارد لیژ
0 0
خنت
۲۵ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
اوپن
0 0
سنت ترویدن
۲۵ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
کورتریک
2 0
مشلن
۲۶ آذر ۱۳۹۶
- 00:00
Lokeren
1 1
واسلند بورن
۲۶ آذر ۱۳۹۶
- 18:00
بروخه
5 0
اندرلخت
۲۶ آذر ۱۳۹۶
- 21:30
شارلروا
1 1
خنک
۲۶ آذر ۱۳۹۶
- 23:30
زولته وارخم
1 2
آنتروپ
هفته 20
۳۰ آذر ۱۳۹۶
- 00:00
مشلن
0 3
بروخه
۱ دی ۱۳۹۶
- 00:00
آنتروپ
1 2
Lokeren
۱ دی ۱۳۹۶
- 00:00
خنت
1 0
شارلروا
۲ دی ۱۳۹۶
- 00:00
واسلند بورن
1 3
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۶
- 00:00
اندرلخت
1 0
اوپن
۲ دی ۱۳۹۶
- 21:30
موسکرون
2 1
زولته وارخم
۲ دی ۱۳۹۶
- 23:30
خنک
2 3
کورتریک
۳ دی ۱۳۹۶
- 00:00
استاندارد لیژ
1 1
سنت ترویدن
هفته 21
۵ دی ۱۳۹۶
- 18:00
Lokeren
2 0
مشلن
۵ دی ۱۳۹۶
- 18:00
اوپن
1 0
واسلند بورن
۵ دی ۱۳۹۶
- 18:00
بروخه
4 2
موسکرون
۵ دی ۱۳۹۶
- 21:30
زولته وارخم
0 4
شارلروا
۶ دی ۱۳۹۶
- 00:00
اندرلخت
1 0
خنت
۷ دی ۱۳۹۶
- 00:00
سنت ترویدن
0 3
آنتروپ
۷ دی ۱۳۹۶
- 00:00
کورتریک
2 1
استاندارد لیژ
۲۷ دی ۱۳۹۶
- 00:00
اوستنده
1 2
خنک
هفته 22
۳۰ دی ۱۳۹۶
- 00:00
شارلروا
2 0
موسکرون
۳۰ دی ۱۳۹۶
- 21:30
استاندارد لیژ
3 2
اوپن
۳۰ دی ۱۳۹۶
- 23:30
واسلند بورن
3 1
سنت ترویدن
۳۰ دی ۱۳۹۶
- 23:30
اوستنده
2 1
کورتریک
۱ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
مشلن
0 2
زولته وارخم
۱ بهمن ۱۳۹۶
- 18:00
آنتروپ
2 2
بروخه
۱ بهمن ۱۳۹۶
- 21:30
خنک
0 1
اندرلخت
۱ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
خنت
3 0
Lokeren
هفته 23
۴ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
سنت ترویدن
2 0
مشلن
۴ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
زولته وارخم
2 1
استاندارد لیژ
۴ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
موسکرون
0 3
کورتریک
۵ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
آنتروپ
1 1
خنت
۵ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
Lokeren
1 2
خنک
۵ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
اوپن
1 0
شارلروا
۵ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
اندرلخت
2 2
واسلند بورن
۶ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
بروخه
3 2
اوستنده
هفته 24
۷ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
مشلن
0 2
موسکرون
۷ بهمن ۱۳۹۶
- 21:30
شارلروا
1 1
آنتروپ
۷ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
واسلند بورن
2 2
زولته وارخم
۷ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
کورتریک
0 0
اوپن
۸ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
خنک
1 1
سنت ترویدن
۸ بهمن ۱۳۹۶
- 18:00
خنت
2 0
بروخه
۸ بهمن ۱۳۹۶
- 21:30
استاندارد لیژ
3 3
اندرلخت
۸ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
اوستنده
2 3
Lokeren
هفته 25
۱۴ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
آنتروپ
1 2
واسلند بورن
۱۴ بهمن ۱۳۹۶
- 21:30
Lokeren
0 3
استاندارد لیژ
۱۴ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
سنت ترویدن
0 2
کورتریک
۱۴ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
اوپن
1 1
خنت
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
موسکرون
0 1
خنک
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
- 18:00
اندرلخت
2 2
مشلن
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
- 21:30
بروخه
3 3
شارلروا
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
زولته وارخم
1 1
اوستنده
هفته 26
۲۱ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
خنک
3 1
زولته وارخم
۲۱ بهمن ۱۳۹۶
- 21:30
اوستنده
2 0
اندرلخت
۲۱ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
مشلن
1 0
اوپن
۲۱ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
کورتریک
4 0
آنتروپ
۲۲ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
خنت
3 0
سنت ترویدن
۲۲ بهمن ۱۳۹۶
- 18:00
واسلند بورن
1 1
بروخه
۲۲ بهمن ۱۳۹۶
- 21:30
استاندارد لیژ
4 3
موسکرون
۲۲ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
شارلروا
1 1
Lokeren
هفته 27
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
سنت ترویدن
1 0
اندرلخت
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
- 21:30
آنتروپ
0 0
اوستنده
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
Lokeren
0 1
کورتریک
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
زولته وارخم
3 2
اوپن
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
- 00:00
بروخه
2 2
خنک
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
- 18:00
خنت
2 2
مشلن
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
- 21:30
شارلروا
1 1
استاندارد لیژ
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
- 23:30
موسکرون
2 2
واسلند بورن
هفته 28
۵ اسفند ۱۳۹۶
- 00:00
خنک
4 0
آنتروپ