ژوپیه پرولیگ بلژیک

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
Bosuilstadion ۶ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
آنتروپ
0 0
اندرلخت
۶ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
Bosuilstadion
آنتروپ
0
0
اندرلخت
| Bosuilstadion
Daknamstadion ۷ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
Lokeren
0 4
بروخه
۷ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
Daknamstadion
Lokeren
0
4
بروخه
| Daknamstadion
Luminus Arena ۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
خنک
3 3
واسلند بورن
۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Luminus Arena
خنک
3
3
واسلند بورن
| Luminus Arena
Stadion am Kehrweg ۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
0 5
زولته وارخم
۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
5
زولته وارخم
| Stadion am Kehrweg
Stade du Pays de Charleroi ۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
1 0
کورتریک
۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
0
کورتریک
| Stade du Pays de Charleroi
۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
مشلن
1 1
استاندارد لیژ
۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
مشلن
1
1
استاندارد لیژ
۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
سنت ترویدن
3 2
خنت
۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
سنت ترویدن
3
2
خنت
۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوستنده
0 1
موسکرون
۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوستنده
0
1
موسکرون
۱۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
1 0
شارلروا
۱۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
1
0
شارلروا
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
0 2
خنت
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
0
2
خنت
Jan Breydelstadion ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
بروخه
1 0
خنک
۱۳ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
1
0
خنک
| Jan Breydelstadion
هفته 2
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
استاندارد لیژ
2 1
خنک
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
استاندارد لیژ
2
1
خنک
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
موسکرون
2 5
شارلروا
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
موسکرون
2
5
شارلروا
Guldensporenstadion ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کورتریک
1 0
Lokeren
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
0
Lokeren
| Guldensporenstadion
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
2 2
مشلن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
2
2
مشلن
Regenboogstadion ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
2 0
سنت ترویدن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
0
سنت ترویدن
| Regenboogstadion
GHELAMCO-arena ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
خنت
0 1
آنتروپ
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
0
1
آنتروپ
| GHELAMCO-arena
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
1 0
اوستنده
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
1
0
اوستنده
Jan Breydelstadion ۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
بروخه
3 1
اوپن
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Jan Breydelstadion
بروخه
3
1
اوپن
| Jan Breydelstadion
Stade du Pays de Charleroi ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
1 2
اندرلخت
۱۷ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
2
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
Luminus Arena ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1 0
استاندارد لیژ
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
Luminus Arena
خنک
1
0
استاندارد لیژ
| Luminus Arena
GHELAMCO-arena ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
خنت
1 0
بروخه
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
GHELAMCO-arena
خنت
1
0
بروخه
| GHELAMCO-arena
هفته 3
Regenboogstadion ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
1 2
بروخه
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
2
بروخه
| Regenboogstadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
مشلن
1 1
خنت
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
مشلن
1
1
خنت
Stadion am Kehrweg ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
1 2
کورتریک
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
2
کورتریک
| Stadion am Kehrweg
Daknamstadion ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
0 2
موسکرون
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Daknamstadion
Lokeren
0
2
موسکرون
| Daknamstadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
0 3
واسلند بورن
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
0
3
واسلند بورن
Bosuilstadion ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
آنتروپ
3 5
خنک
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
Bosuilstadion
آنتروپ
3
5
خنک
| Bosuilstadion
Stade du Pays de Charleroi ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
2 0
اندرلخت
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
0
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1 0
استاندارد لیژ
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1
0
استاندارد لیژ
Stade du Pays de Charleroi ۲۴ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
2 2
خنک
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
2
خنک
| Stade du Pays de Charleroi
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
1 0
خنت
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
1
0
خنت
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
1 0
بروخه
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
1
0
بروخه
هفته 4
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
استاندارد لیژ
0 4
زولته وارخم
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
استاندارد لیژ
0
4
زولته وارخم
Luminus Arena ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
خنک
0 1
شارلروا
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
Luminus Arena
خنک
0
1
شارلروا
| Luminus Arena
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
2 3
Lokeren
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
2
3
Lokeren
Stadion am Kehrweg ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
2 1
اوستنده
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
1
اوستنده
| Stadion am Kehrweg
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
1 2
آنتروپ
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
1
2
آنتروپ
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
اندرلخت
2 3
سنت ترویدن
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
اندرلخت
2
3
سنت ترویدن
Guldensporenstadion ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
کورتریک
1 2
بروخه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
2
بروخه
| Guldensporenstadion
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
3 2
خنت
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
3
2
خنت
GHELAMCO-arena ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
خنت
0 0
خنک
۲۸ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
0
0
خنک
| GHELAMCO-arena
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
2 1
اندرلخت
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
2
1
اندرلخت
Jan Breydelstadion ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
6 0
شارلروا
۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
Jan Breydelstadion
بروخه
6
0
شارلروا
| Jan Breydelstadion
هفته 5
Guldensporenstadion ۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
1 1
موسکرون
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
1
موسکرون
| Guldensporenstadion
Stade du Pays de Charleroi ۴ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
3 2
زولته وارخم
۴ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
3
2
زولته وارخم
| Stade du Pays de Charleroi
Daknamstadion ۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
3 0
اوپن
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Daknamstadion
Lokeren
3
0
اوپن
| Daknamstadion
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1 0
واسلند بورن
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1
0
واسلند بورن
Luminus Arena ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
خنک
1 0
مشلن
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Luminus Arena
خنک
1
0
مشلن
| Luminus Arena
Jan Breydelstadion ۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
4 0
استاندارد لیژ
۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
4
0
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
GHELAMCO-arena ۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
خنت
0 0
اندرلخت
۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
GHELAMCO-arena
خنت
0
0
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوستنده
3 4
آنتروپ
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوستنده
3
4
آنتروپ
Luminus Arena ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنک
2 1
اندرلخت
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
Luminus Arena
خنک
2
1
اندرلخت
| Luminus Arena
Jan Breydelstadion ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
بروخه
4 4
استاندارد لیژ
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
4
4
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
Stade du Pays de Charleroi ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
2 1
خنت
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 6
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
3 2
Lokeren
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
3
2
Lokeren
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
موسکرون
2 1
بروخه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
موسکرون
2
1
بروخه
Bosuilstadion ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
آنتروپ
1 1
سنت ترویدن
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Bosuilstadion
آنتروپ
1
1
سنت ترویدن
| Bosuilstadion
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
5 1
اوپن
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
5
1
اوپن
Regenboogstadion ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
2 2
کورتریک
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
2
کورتریک
| Regenboogstadion
GHELAMCO-arena ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
خنت
1 1
خنک
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
1
خنک
| GHELAMCO-arena
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
استاندارد لیژ
0 0
شارلروا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
استاندارد لیژ
0
0
شارلروا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
مشلن
1 1
اوستنده
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
مشلن
1
1
اوستنده
Luminus Arena ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1 1
بروخه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
Luminus Arena
خنک
1
1
بروخه
| Luminus Arena
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
3 1
شارلروا
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
3
1
شارلروا
GHELAMCO-arena ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنت
1 3
استاندارد لیژ
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
3
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
هفته 7
Jan Breydelstadion ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
بروخه
2 0
مشلن
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Jan Breydelstadion
بروخه
2
0
مشلن
| Jan Breydelstadion
Guldensporenstadion ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
کورتریک
2 2
اندرلخت
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
2
اندرلخت
| Guldensporenstadion
Daknamstadion ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
1 1
آنتروپ
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Daknamstadion
Lokeren
1
1
آنتروپ
| Daknamstadion
Stade du Pays de Charleroi ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
شارلروا
2 2
واسلند بورن
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
2
واسلند بورن
| Stade du Pays de Charleroi
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
2 1
خنک
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
2
1
خنک
Regenboogstadion ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
زولته وارخم
2 1
موسکرون
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
1
موسکرون
| Regenboogstadion
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
0 2
خنت
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
0
2
خنت
Stadion am Kehrweg ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
1 1
استاندارد لیژ
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
1
استاندارد لیژ
| Stadion am Kehrweg
GHELAMCO-arena ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنت
0 1
شارلروا
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
0
1
شارلروا
| GHELAMCO-arena
Jan Breydelstadion ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
بروخه
1 2
اندرلخت
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
1
2
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
5 0
خنک
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
5
0
خنک
هفته 8
Bosuilstadion ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آنتروپ
3 0
کورتریک
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Bosuilstadion
آنتروپ
3
0
کورتریک
| Bosuilstadion
Luminus Arena ۱ مهر ۱۳۹۶ 20:30
خنک
1 1
اوستنده
۱ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Luminus Arena
خنک
1
1
اوستنده
| Luminus Arena
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
3 2
اوپن
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
3
2
اوپن
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مشلن
2 0
سنت ترویدن
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مشلن
2
0
سنت ترویدن
۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
واسلند بورن
1 2
اندرلخت
۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
واسلند بورن
1
2
اندرلخت
GHELAMCO-arena ۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
خنت
0 1
زولته وارخم
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
0
1
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
Stade du Pays de Charleroi ۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
1 2
بروخه
۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
2
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استاندارد لیژ
2 1
Lokeren
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استاندارد لیژ
2
1
Lokeren
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
1 3
استاندارد لیژ
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
1
3
استاندارد لیژ
Stade du Pays de Charleroi ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
شارلروا
1 3
بروخه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
3
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
Luminus Arena ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1 1
خنت
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
Luminus Arena
خنک
1
1
خنت
| Luminus Arena
هفته 9
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
0 1
شارلروا
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
0
1
شارلروا
Stadion am Kehrweg ۸ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اوپن
3 3
خنک
۸ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
3
3
خنک
| Stadion am Kehrweg
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
2 2
مشلن
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
2
2
مشلن
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
3 0
آنتروپ
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
3
0
آنتروپ
Guldensporenstadion ۸ مهر ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
1 2
اوستنده
۸ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
2
اوستنده
| Guldensporenstadion
Jan Breydelstadion ۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
2 1
خنت
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
2
1
خنت
| Jan Breydelstadion
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
1 0
استاندارد لیژ
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
1
0
استاندارد لیژ
Regenboogstadion ۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
زولته وارخم
1 3
Lokeren
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
3
Lokeren
| Regenboogstadion
GHELAMCO-arena ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
خنت
1 0
اندرلخت
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
GHELAMCO-arena
خنت
1
0
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
1 1
بروخه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
1
1
بروخه
Luminus Arena ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
خنک
4 1
شارلروا
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
Luminus Arena
خنک
4
1
شارلروا
| Luminus Arena
هفته 10
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
3 4
اندرلخت
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
3
4
اندرلخت
Stade du Pays de Charleroi ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
2 2
اوپن
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
2
اوپن
| Stade du Pays de Charleroi
Luminus Arena ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
خنک
1 1
موسکرون
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Luminus Arena
خنک
1
1
موسکرون
| Luminus Arena
Daknamstadion ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
1 1
سنت ترویدن
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Daknamstadion
Lokeren
1
1
سنت ترویدن
| Daknamstadion
GHELAMCO-arena ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:00
خنت
2 0
واسلند بورن
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
واسلند بورن
| GHELAMCO-arena
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
استاندارد لیژ
3 1
کورتریک
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
استاندارد لیژ
3
1
کورتریک
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
2 3
بروخه
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
2
3
بروخه
Bosuilstadion ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
آنتروپ
3 0
زولته وارخم
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Bosuilstadion
آنتروپ
3
0
زولته وارخم
| Bosuilstadion
Jan Breydelstadion ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
بروخه
0 1
خنت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
0
1
خنت
| Jan Breydelstadion
Stade du Pays de Charleroi ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
شارلروا
0 0
استاندارد لیژ
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
0
استاندارد لیژ
| Stade du Pays de Charleroi
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
1 2
خنک
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
1
2
خنک
هفته 11
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:00
موسکرون
1 3
استاندارد لیژ
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:00
موسکرون
1
3
استاندارد لیژ
Daknamstadion ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Lokeren
1 1
شارلروا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Daknamstadion
Lokeren
1
1
شارلروا
| Daknamstadion
Stadion am Kehrweg ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
4 1
مشلن
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
4
1
مشلن
| Stadion am Kehrweg
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1
0
اوستنده
Guldensporenstadion ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
1 1
خنت
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
1
خنت
| Guldensporenstadion
Jan Breydelstadion ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
1 0
آنتروپ
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
1
0
آنتروپ
| Jan Breydelstadion
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
0 1
خنک
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
0
1
خنک
Regenboogstadion ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
زولته وارخم
2 5
واسلند بورن
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
5
واسلند بورن
| Regenboogstadion
هفته 12
GHELAMCO-arena ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
خنت
3 0
اوپن
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
3
0
اوپن
| GHELAMCO-arena
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
3 0
شارلروا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
3
0
شارلروا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
0 2
Lokeren
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
0
2
Lokeren
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
2 0
زولته وارخم
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
2
0
زولته وارخم
Luminus Arena ۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
خنک
2 0
بروخه
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Luminus Arena
خنک
2
0
بروخه
| Luminus Arena
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
واسلند بورن
2 1
کورتریک
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
واسلند بورن
2
1
کورتریک
Bosuilstadion ۴ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آنتروپ
0 0
استاندارد لیژ
۴ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Bosuilstadion
آنتروپ
0
0
استاندارد لیژ
| Bosuilstadion
۴ آبان ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
1 0
موسکرون
۴ آبان ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
1
0
موسکرون
هفته 13
Stade du Pays de Charleroi ۵ آبان ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
2 1
خنت
۵ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
Stadion am Kehrweg ۶ آبان ۱۳۹۶ 20:30
اوپن
2 3
اندرلخت
۶ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
3
اندرلخت
| Stadion am Kehrweg
Regenboogstadion ۶ آبان ۱۳۹۶ 22:30
زولته وارخم
2 1
مشلن
۶ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
1
مشلن
| Regenboogstadion
Daknamstadion ۶ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
0 3
اوستنده
۶ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Daknamstadion
Lokeren
0
3
اوستنده
| Daknamstadion
Guldensporenstadion ۶ آبان ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
0 0
خنک
۶ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
0
0
خنک
| Guldensporenstadion
Jan Breydelstadion ۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
4 1
سنت ترویدن
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
Jan Breydelstadion
بروخه
4
1
سنت ترویدن
| Jan Breydelstadion
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
استاندارد لیژ
3 1
واسلند بورن
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
استاندارد لیژ
3
1
واسلند بورن
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
موسکرون
2 2
آنتروپ
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
موسکرون
2
2
آنتروپ
هفته 14
GHELAMCO-arena ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 00:00
خنت
1 0
استاندارد لیژ
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 00:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
0
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
Luminus Arena ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 21:30
خنک
0 0
Lokeren
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Luminus Arena
خنک
0
0
Lokeren
| Luminus Arena
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:30
مشلن
2 0
کورتریک
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:30
مشلن
2
0
کورتریک
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
4 4
اوپن
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
4
4
اوپن
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
2 0
موسکرون
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
2
0
موسکرون
Bosuilstadion ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
آنتروپ
1 3
شارلروا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
Bosuilstadion
آنتروپ
1
3
شارلروا
| Bosuilstadion
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
0 0
بروخه
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
0
0
بروخه
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اوستنده
4 2
زولته وارخم
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اوستنده
4
2
زولته وارخم
هفته 15
Stade du Pays de Charleroi ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 00:00
شارلروا
2 0
مشلن
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
0
مشلن
| Stade du Pays de Charleroi
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
موسکرون
1 2
اندرلخت
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
موسکرون
1
2
اندرلخت
Guldensporenstadion ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
کورتریک
3 2
سنت ترویدن
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
3
2
سنت ترویدن
| Guldensporenstadion
Stadion am Kehrweg ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اوپن
0 1
آنتروپ
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
1
آنتروپ
| Stadion am Kehrweg
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:00
استاندارد لیژ
0 0
اوستنده
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:00
استاندارد لیژ
0
0
اوستنده
Regenboogstadion ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
زولته وارخم
0 1
خنک
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
1
خنک
| Regenboogstadion
Jan Breydelstadion ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:30
بروخه
3 0
واسلند بورن
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Jan Breydelstadion
بروخه
3
0
واسلند بورن
| Jan Breydelstadion
Daknamstadion ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Lokeren
0 3
خنت
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Daknamstadion
Lokeren
0
3
خنت
| Daknamstadion
هفته 16
GHELAMCO-arena ۳ آذر ۱۳۹۶ 00:00
خنت
3 1
موسکرون
۳ آذر ۱۳۹۶ 00:00
GHELAMCO-arena
خنت
3
1
موسکرون
| GHELAMCO-arena
Bosuilstadion ۴ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آنتروپ
0 0
مشلن
۴ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Bosuilstadion
آنتروپ
0
0
مشلن
| Bosuilstadion
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوستنده
1 0
اوپن
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوستنده
1
0
اوپن
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
0 0
Lokeren
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
0
0
Lokeren
۴ آذر ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
0 2
شارلروا
۴ آذر ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
0
2
شارلروا
Luminus Arena ۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
خنک
0 2
استاندارد لیژ
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Luminus Arena
خنک
0
2
استاندارد لیژ
| Luminus Arena
۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
4 0
کورتریک
۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
4
0
کورتریک
Jan Breydelstadion ۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
بروخه
3 2
زولته وارخم
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Jan Breydelstadion
بروخه
3
2
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
هفته 17
Stade du Pays de Charleroi ۱۰ آذر ۱۳۹۶ 00:00
شارلروا
1 1
اوستنده
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 00:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
1
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
Daknamstadion ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Lokeren
1 2
اندرلخت
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Daknamstadion
Lokeren
1
2
اندرلخت
| Daknamstadion
Guldensporenstadion ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:30
کورتریک
4 1
واسلند بورن
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
4
1
واسلند بورن
| Guldensporenstadion
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موسکرون
1 1
سنت ترویدن
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موسکرون
1
1
سنت ترویدن
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 00:00
مشلن
3 2
خنک
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 00:00
مشلن
3
2
خنک
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
استاندارد لیژ
1 1
آنتروپ
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
استاندارد لیژ
1
1
آنتروپ
Stadion am Kehrweg ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اوپن
2 2
بروخه
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
2
بروخه
| Stadion am Kehrweg
Regenboogstadion ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:30
زولته وارخم
0 1
خنت
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
1
خنت
| Regenboogstadion
هفته 18
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
3 1
استاندارد لیژ
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
3
1
استاندارد لیژ
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اوستنده
0 1
مشلن
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اوستنده
0
1
مشلن
Luminus Arena ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
خنک
1 1
اوپن
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Luminus Arena
خنک
1
1
اوپن
| Luminus Arena
Bosuilstadion ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آنتروپ
1 0
موسکرون
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Bosuilstadion
آنتروپ
1
0
موسکرون
| Bosuilstadion
GHELAMCO-arena ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 00:00
خنت
2 1
کورتریک
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 00:00
GHELAMCO-arena
خنت
2
1
کورتریک
| GHELAMCO-arena
Jan Breydelstadion ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
3 1
Lokeren
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Jan Breydelstadion
بروخه
3
1
Lokeren
| Jan Breydelstadion
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
1 3
شارلروا
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
1
3
شارلروا
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
1 1
زولته وارخم
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
1
1
زولته وارخم
هفته 19
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 00:00
موسکرون
1 0
اوستنده
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 00:00
موسکرون
1
0
اوستنده
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
استاندارد لیژ
0 0
خنت
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
استاندارد لیژ
0
0
خنت
Guldensporenstadion ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
کورتریک
2 0
مشلن
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
0
مشلن
| Guldensporenstadion
Stadion am Kehrweg ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوپن
0 0
سنت ترویدن
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
0
سنت ترویدن
| Stadion am Kehrweg
Daknamstadion ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 00:00
Lokeren
1 1
واسلند بورن
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 00:00
Daknamstadion
Lokeren
1
1
واسلند بورن
| Daknamstadion
Jan Breydelstadion ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
5 0
اندرلخت
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Jan Breydelstadion
بروخه
5
0
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
Stade du Pays de Charleroi ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 21:30
شارلروا
1 1
خنک
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
1
خنک
| Stade du Pays de Charleroi
Regenboogstadion ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
زولته وارخم
1 2
آنتروپ
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
2
آنتروپ
| Regenboogstadion
هفته 20
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 00:00
مشلن
0 3
بروخه
۲۹ آذر ۱۳۹۶ 00:00
مشلن
0
3
بروخه
GHELAMCO-arena ۳۰ آذر ۱۳۹۶ 00:00
خنت
1 0
شارلروا
۳۰ آذر ۱۳۹۶ 00:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
0
شارلروا
| GHELAMCO-arena
Bosuilstadion ۳۰ آذر ۱۳۹۶ 00:00
آنتروپ
1 2
Lokeren
۳۰ آذر ۱۳۹۶ 00:00
Bosuilstadion
آنتروپ
1
2
Lokeren
| Bosuilstadion
۱ دی ۱۳۹۶ 00:00
اندرلخت
1 0
اوپن
۱ دی ۱۳۹۶ 00:00
اندرلخت
1
0
اوپن
۱ دی ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
1 3
اوستنده
۱ دی ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
1
3
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۶ 21:30
موسکرون
2 1
زولته وارخم
۲ دی ۱۳۹۶ 21:30
موسکرون
2
1
زولته وارخم
Luminus Arena ۲ دی ۱۳۹۶ 23:30
خنک
2 3
کورتریک
۲ دی ۱۳۹۶ 23:30
Luminus Arena
خنک
2
3
کورتریک
| Luminus Arena
۲ دی ۱۳۹۶ 00:00
استاندارد لیژ
1 1
سنت ترویدن
۲ دی ۱۳۹۶ 00:00
استاندارد لیژ
1
1
سنت ترویدن
هفته 21
Jan Breydelstadion ۵ دی ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
4 2
موسکرون
۵ دی ۱۳۹۶ 18:00
Jan Breydelstadion
بروخه
4
2
موسکرون
| Jan Breydelstadion
Stadion am Kehrweg ۵ دی ۱۳۹۶ 18:00
اوپن
1 0
واسلند بورن
۵ دی ۱۳۹۶ 18:00
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
0
واسلند بورن
| Stadion am Kehrweg
Daknamstadion ۵ دی ۱۳۹۶