ژوپیه پرولیگ بلژیک

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
23107408545442111021502182480000000
207134061574621111820634154810000000
1810124053355031711719432124520000000
17149406350456101002133091410000000
1515104057494521111521622158700000000
151411405552352128717120105560000000
1261230423942399870431110000000
1141530475248471431442181350000000
101193038405511110727924124660000000
1061430424145471071542269330000000
9101130294145398118535142660000000
98133050513913951711983420000000
87153033494355741533077410000000
86163040595044711182155280000000
691530405750251023572370000000
6915303149507613126526146700000000
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 35 2 0 39
2 39 1 0 41
3 45 2 0 49
4 44 1 1 51
5 45 2 1 54
6 42 1 2 54
7 50 2 0 54
8 46 0 2 56
9 43 4 1 56
10 50 2 1 59
11 55 0 1 60
12 48 2 2 62
13 45 0 4 65
14 45 3 3 66
15 50 0 4 70
16 50 2 5 79
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۶ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
آنتروپ
0 0
اندرلخت
۶ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
آنتروپ
0
0
اندرلخت
| Bosuilstadion
۷ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
Lokeren
0 4
بروخه
۷ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
Lokeren
0
4
بروخه
| Daknamstadion
۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
خنک
3 3
واسلند بورن
۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
خنک
3
3
واسلند بورن
| Luminus Arena
۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
0 5
زولته وارخم
۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
0
5
زولته وارخم
| Stadion am Kehrweg
۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
1 0
کورتریک
۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
1
0
کورتریک
| Stade du Pays de Charleroi
۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
مشلن
1 1
استاندارد لیژ
۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
مشلن
1
1
استاندارد لیژ
۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
سنت ترویدن
3 2
خنت
۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
سنت ترویدن
3
2
خنت
۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوستنده
0 1
موسکرون
۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوستنده
0
1
موسکرون
۱۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
1 0
شارلروا
۱۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
1
0
شارلروا
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
0 2
خنت
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
0
2
خنت
۱۳ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
بروخه
1 0
خنک
۱۳ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
بروخه
1
0
خنک
| Jan Breydelstadion
هفته 2
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
استاندارد لیژ
2 1
خنک
۱۳ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
استاندارد لیژ
2
1
خنک
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
موسکرون
2 5
شارلروا
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
موسکرون
2
5
شارلروا
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کورتریک
1 0
Lokeren
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کورتریک
1
0
Lokeren
| Guldensporenstadion
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
2 2
مشلن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
2
2
مشلن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
2 0
سنت ترویدن
۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
2
0
سنت ترویدن
| Regenboogstadion
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
خنت
0 1
آنتروپ
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
خنت
0
1
آنتروپ
| GHELAMCO-arena
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
1 0
اوستنده
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
1
0
اوستنده
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
بروخه
3 1
اوپن
۱۵ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
بروخه
3
1
اوپن
| Jan Breydelstadion
۱۷ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
1 2
اندرلخت
۱۷ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
1
2
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1 0
استاندارد لیژ
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1
0
استاندارد لیژ
| Luminus Arena
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
خنت
1 0
بروخه
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
خنت
1
0
بروخه
| GHELAMCO-arena
هفته 3
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
1 2
بروخه
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
1
2
بروخه
| Regenboogstadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
مشلن
1 1
خنت
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
مشلن
1
1
خنت
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
1 2
کورتریک
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
1
2
کورتریک
| Stadion am Kehrweg
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
0 2
موسکرون
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
0
2
موسکرون
| Daknamstadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
0 3
واسلند بورن
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
0
3
واسلند بورن
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
آنتروپ
3 5
خنک
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
آنتروپ
3
5
خنک
| Bosuilstadion
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
2 0
اندرلخت
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
2
0
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1 0
استاندارد لیژ
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1
0
استاندارد لیژ
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
2 2
خنک
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
2
2
خنک
| Stade du Pays de Charleroi
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
1 0
خنت
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
1
0
خنت
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
1 0
بروخه
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
1
0
بروخه
هفته 4
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
استاندارد لیژ
0 4
زولته وارخم
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
استاندارد لیژ
0
4
زولته وارخم
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
خنک
0 1
شارلروا
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
خنک
0
1
شارلروا
| Luminus Arena
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
2 3
Lokeren
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
2
3
Lokeren
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
2 1
اوستنده
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
2
1
اوستنده
| Stadion am Kehrweg
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
1 2
آنتروپ
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
1
2
آنتروپ
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
اندرلخت
2 3
سنت ترویدن
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
اندرلخت
2
3
سنت ترویدن
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
کورتریک
1 2
بروخه
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 20:30
کورتریک
1
2
بروخه
| Guldensporenstadion
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
3 2
خنت
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
3
2
خنت
۲۸ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
خنت
0 0
خنک
۲۸ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
خنت
0
0
خنک
| GHELAMCO-arena
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
2 1
اندرلخت
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
2
1
اندرلخت
۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
6 0
شارلروا
۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
6
0
شارلروا
| Jan Breydelstadion
هفته 5
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
1 1
موسکرون
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
1
1
موسکرون
| Guldensporenstadion
۴ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
3 2
زولته وارخم
۴ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
3
2
زولته وارخم
| Stade du Pays de Charleroi
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
3 0
اوپن
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
3
0
اوپن
| Daknamstadion
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1 0
واسلند بورن
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1
0
واسلند بورن
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
خنک
1 0
مشلن
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
خنک
1
0
مشلن
| Luminus Arena
۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
4 0
استاندارد لیژ
۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
4
0
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
خنت
0 0
اندرلخت
۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
خنت
0
0
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوستنده
3 4
آنتروپ
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوستنده
3
4
آنتروپ
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنک
2 1
اندرلخت
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنک
2
1
اندرلخت
| Luminus Arena
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
بروخه
4 4
استاندارد لیژ
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
بروخه
4
4
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
2 1
خنت
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
2
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 6
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
3 2
Lokeren
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
3
2
Lokeren
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
موسکرون
2 1
بروخه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
موسکرون
2
1
بروخه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
آنتروپ
1 1
سنت ترویدن
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
آنتروپ
1
1
سنت ترویدن
| Bosuilstadion
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
5 1
اوپن
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
5
1
اوپن
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
2 2
کورتریک
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
زولته وارخم
2
2
کورتریک
| Regenboogstadion
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
خنت
1 1
خنک
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
خنت
1
1
خنک
| GHELAMCO-arena
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
استاندارد لیژ
0 0
شارلروا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
استاندارد لیژ
0
0
شارلروا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
مشلن
1 1
اوستنده
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
مشلن
1
1
اوستنده
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1 1
بروخه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1
1
بروخه
| Luminus Arena
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
3 1
شارلروا
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
3
1
شارلروا
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنت
1 3
استاندارد لیژ
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنت
1
3
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
هفته 7
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
بروخه
2 0
مشلن
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
بروخه
2
0
مشلن
| Jan Breydelstadion
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
کورتریک
2 2
اندرلخت
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
کورتریک
2
2
اندرلخت
| Guldensporenstadion
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
1 1
آنتروپ
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
1
1
آنتروپ
| Daknamstadion
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
شارلروا
2 2
واسلند بورن
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
شارلروا
2
2
واسلند بورن
| Stade du Pays de Charleroi
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
2 1
خنک
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
2
1
خنک
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
زولته وارخم
2 1
موسکرون
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
زولته وارخم
2
1
موسکرون
| Regenboogstadion
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
0 2
خنت
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
0
2
خنت
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
1 1
استاندارد لیژ
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
1
1
استاندارد لیژ
| Stadion am Kehrweg
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنت
0 1
شارلروا
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنت
0
1
شارلروا
| GHELAMCO-arena
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
بروخه
1 2
اندرلخت
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
بروخه
1
2
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
5 0
خنک
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
5
0
خنک
هفته 8
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آنتروپ
3 0
کورتریک
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آنتروپ
3
0
کورتریک
| Bosuilstadion
۱ مهر ۱۳۹۶ 20:30
خنک
1 1
اوستنده
۱ مهر ۱۳۹۶ 20:30
خنک
1
1
اوستنده
| Luminus Arena
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
3 2
اوپن
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
3
2
اوپن
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مشلن
2 0
سنت ترویدن
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:30
مشلن
2
0
سنت ترویدن
۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
واسلند بورن
1 2
اندرلخت
۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
واسلند بورن
1
2
اندرلخت
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
خنت
0 1
زولته وارخم
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
خنت
0
1
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
1 2
بروخه
۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
1
2
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استاندارد لیژ
2 1
Lokeren
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
استاندارد لیژ
2
1
Lokeren
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
1 3
استاندارد لیژ
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
1
3
استاندارد لیژ
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
شارلروا
1 3
بروخه
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
شارلروا
1
3
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1 1
خنت
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1
1
خنت
| Luminus Arena
هفته 9
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
0 1
شارلروا
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
0
1
شارلروا
۸ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اوپن
3 3
خنک
۸ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اوپن
3
3
خنک
| Stadion am Kehrweg
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
2 2
مشلن
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
موسکرون
2
2
مشلن
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
3 0
آنتروپ
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
واسلند بورن
3
0
آنتروپ
۸ مهر ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
1 2
اوستنده
۸ مهر ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
1
2
اوستنده
| Guldensporenstadion
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
2 1
خنت
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
2
1
خنت
| Jan Breydelstadion
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
1 0
استاندارد لیژ
۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
1
0
استاندارد لیژ
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
زولته وارخم
1 3
Lokeren
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
زولته وارخم
1
3
Lokeren
| Regenboogstadion
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
خنت
1 0
اندرلخت
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
خنت
1
0
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
1 1
بروخه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
1
1
بروخه
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
خنک
4 1
شارلروا
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
خنک
4
1
شارلروا
| Luminus Arena
هفته 10
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
3 4
اندرلخت
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
3
4
اندرلخت
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
2 2
اوپن
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 20:30
شارلروا
2
2
اوپن
| Stade du Pays de Charleroi
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
خنک
1 1
موسکرون
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
خنک
1
1
موسکرون
| Luminus Arena
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
1 1
سنت ترویدن
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
1
1
سنت ترویدن
| Daknamstadion
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:00
خنت
2 0
واسلند بورن
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:00
خنت
2
0
واسلند بورن
| GHELAMCO-arena
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
استاندارد لیژ
3 1
کورتریک
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
استاندارد لیژ
3
1
کورتریک
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
2 3
بروخه
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اوستنده
2
3
بروخه
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
آنتروپ
3 0
زولته وارخم
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:30
آنتروپ
3
0
زولته وارخم
| Bosuilstadion
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
بروخه
0 1
خنت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
بروخه
0
1
خنت
| Jan Breydelstadion
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
شارلروا
0 0
استاندارد لیژ
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
شارلروا
0
0
استاندارد لیژ
| Stade du Pays de Charleroi
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
1 2
خنک
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
1
2
خنک
هفته 11
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:00
موسکرون
1 3
استاندارد لیژ
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:00
موسکرون
1
3
استاندارد لیژ
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Lokeren
1 1
شارلروا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Lokeren
1
1
شارلروا
| Daknamstadion
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
4 1
مشلن
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
اوپن
4
1
مشلن
| Stadion am Kehrweg
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:30
سنت ترویدن
1
0
اوستنده
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
1 1
خنت
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
1
1
خنت
| Guldensporenstadion
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
1 0
آنتروپ
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
بروخه
1
0
آنتروپ
| Jan Breydelstadion
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
0 1
خنک
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 20:30
اندرلخت
0
1
خنک
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
زولته وارخم
2 5
واسلند بورن
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:30
زولته وارخم
2
5
واسلند بورن
| Regenboogstadion
هفته 12
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
خنت
3 0
اوپن
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
خنت
3
0
اوپن
| GHELAMCO-arena
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
3 0
شارلروا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
اوستنده
3
0
شارلروا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
0 2
Lokeren
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
مشلن
0
2
Lokeren
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
2 0
زولته وارخم
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
اندرلخت
2
0
زولته وارخم
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
خنک
2 0
بروخه
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
خنک
2
0
بروخه
| Luminus Arena
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
واسلند بورن
2 1
کورتریک
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:00
واسلند بورن
2
1
کورتریک
۴ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آنتروپ
0 0
استاندارد لیژ
۴ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آنتروپ
0
0
استاندارد لیژ
| Bosuilstadion
۴ آبان ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
1 0
موسکرون
۴ آبان ۱۳۹۶ 23:00
سنت ترویدن
1
0
موسکرون
هفته 13
۵ آبان ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
2 1
خنت
۵ آبان ۱۳۹۶ 23:00
شارلروا
2
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
۶ آبان ۱۳۹۶ 20:30
اوپن
2 3
اندرلخت
۶ آبان ۱۳۹۶ 20:30
اوپن
2
3
اندرلخت
| Stadion am Kehrweg
۶ آبان ۱۳۹۶ 22:30
زولته وارخم
2 1
مشلن
۶ آبان ۱۳۹۶ 22:30
زولته وارخم
2
1
مشلن
| Regenboogstadion
۶ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
0 3
اوستنده
۶ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Lokeren
0
3
اوستنده
| Daknamstadion
۶ آبان ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
0 0
خنک
۶ آبان ۱۳۹۶ 23:00
کورتریک
0
0
خنک
| Guldensporenstadion
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
4 1
سنت ترویدن
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
4
1
سنت ترویدن
| Jan Breydelstadion
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
استاندارد لیژ
3 1
واسلند بورن
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
استاندارد لیژ
3
1
واسلند بورن
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
موسکرون
2 2
آنتروپ
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
موسکرون
2
2
آنتروپ
هفته 14
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:00
خنت
1 0
استاندارد لیژ
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:00
خنت
1
0
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 21:30
خنک
0 0
Lokeren
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 21:30
خنک
0
0
Lokeren
| Luminus Arena
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:30
مشلن
2 0
کورتریک
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:30
مشلن
2
0
کورتریک
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
4 4
اوپن
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
4
4
اوپن
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
2 0
موسکرون
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
2
0
موسکرون
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
آنتروپ
1 3
شارلروا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
آنتروپ
1
3
شارلروا
| Bosuilstadion
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
0 0
بروخه
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
0
0
بروخه
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اوستنده
4 2
زولته وارخم
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اوستنده
4
2
زولته وارخم
هفته 15
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:00
شارلروا
2 0
مشلن
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:00
شارلروا
2
0
مشلن
| Stade du Pays de Charleroi
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
موسکرون
1 2
اندرلخت
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:30
موسکرون
1
2
اندرلخت
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
کورتریک
3 2
سنت ترویدن
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
کورتریک
3
2
سنت ترویدن
| Guldensporenstadion
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اوپن
0 1
آنتروپ
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اوپن
0
1
آنتروپ
| Stadion am Kehrweg
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 00:00
استاندارد لیژ
0 0
اوستنده
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 00:00
استاندارد لیژ
0
0
اوستنده
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
زولته وارخم
0 1
خنک
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
زولته وارخم
0
1
خنک
| Regenboogstadion
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:30
بروخه
3 0
واسلند بورن
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:30
بروخه
3
0
واسلند بورن
| Jan Breydelstadion
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Lokeren
0 3
خنت
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Lokeren
0
3
خنت
| Daknamstadion
هفته 16
۴ آذر ۱۳۹۶ 00:00
خنت
3 1
موسکرون
۴ آذر ۱۳۹۶ 00:00
خنت
3
1
موسکرون
| GHELAMCO-arena
۴ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آنتروپ
0 0
مشلن
۴ آذر ۱۳۹۶ 21:30
آنتروپ
0
0
مشلن
| Bosuilstadion
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوستنده
1 0
اوپن
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوستنده
1
0
اوپن
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
0 0
Lokeren
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
0
0
Lokeren
۵ آذر ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
0 2
شارلروا
۵ آذر ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
0
2
شارلروا
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
خنک
0 2
استاندارد لیژ
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
خنک
0
2
استاندارد لیژ
| Luminus Arena
۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
4 0
کورتریک
۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
4
0
کورتریک
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
بروخه
3 2
زولته وارخم
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
بروخه
3
2
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
هفته 17
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 00:00
شارلروا
1 1
اوستنده
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 00:00
شارلروا
1
1
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Lokeren
1 2
اندرلخت
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Lokeren
1
2
اندرلخت
| Daknamstadion
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:30
کورتریک
4 1
واسلند بورن
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:30
کورتریک
4
1
واسلند بورن
| Guldensporenstadion
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موسکرون
1 1
سنت ترویدن
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:30
موسکرون
1
1
سنت ترویدن
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 00:00
مشلن
3 2
خنک
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 00:00
مشلن
3
2
خنک
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
استاندارد لیژ
1 1
آنتروپ
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
استاندارد لیژ
1
1
آنتروپ
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اوپن
2 2
بروخه
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اوپن
2
2
بروخه
| Stadion am Kehrweg
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:30
زولته وارخم
0 1
خنت
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:30
زولته وارخم
0
1
خنت
| Regenboogstadion
هفته 18
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
3 1
استاندارد لیژ
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
3
1
استاندارد لیژ
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اوستنده
0 1
مشلن
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اوستنده
0
1
مشلن
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
خنک
1 1
اوپن
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
خنک
1
1
اوپن
| Luminus Arena
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آنتروپ
1 0
موسکرون
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آنتروپ
1
0
موسکرون
| Bosuilstadion
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 00:00
خنت
2 1
کورتریک
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 00:00
خنت
2
1
کورتریک
| GHELAMCO-arena
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
3 1
Lokeren
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
3
1
Lokeren
| Jan Breydelstadion
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
1 3
شارلروا
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 21:30
اندرلخت
1
3
شارلروا
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
1 1
زولته وارخم
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:30
سنت ترویدن
1
1
زولته وارخم
هفته 19
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 00:00
موسکرون
1 0
اوستنده
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 00:00
موسکرون
1
0
اوستنده
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
استاندارد لیژ
0 0
خنت
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 21:30
استاندارد لیژ
0
0
خنت
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
کورتریک
2 0
مشلن
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
کورتریک
2
0
مشلن
| Guldensporenstadion
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوپن
0 0
سنت ترویدن
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:30
اوپن
0
0
سنت ترویدن
| Stadion am Kehrweg
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 00:00
Lokeren
1 1
واسلند بورن
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 00:00
Lokeren
1
1
واسلند بورن
| Daknamstadion
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
5 0
اندرلخت
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
5
0
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 21:30
شارلروا
1 1
خنک
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 21:30
شارلروا
1
1
خنک
| Stade du Pays de Charleroi
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
زولته وارخم
1 2
آنتروپ
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:30
زولته وارخم
1
2
آنتروپ
| Regenboogstadion
هفته 20
۳۰ آذر ۱۳۹۶ 00:00
مشلن
0 3
بروخه
۳۰ آذر ۱۳۹۶ 00:00
مشلن
0
3
بروخه
۱ دی ۱۳۹۶ 00:00
خنت
1 0
شارلروا
۱ دی ۱۳۹۶ 00:00
خنت
1
0
شارلروا
| GHELAMCO-arena
۱ دی ۱۳۹۶ 00:00
آنتروپ
1 2
Lokeren
۱ دی ۱۳۹۶ 00:00
آنتروپ
1
2
Lokeren
| Bosuilstadion
۲ دی ۱۳۹۶ 00:00
اندرلخت
1 0
اوپن
۲ دی ۱۳۹۶ 00:00
اندرلخت
1
0
اوپن
۲ دی ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
1 3
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۶ 00:00
واسلند بورن
1
3
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۶ 21:30
موسکرون
2 1
زولته وارخم
۲ دی ۱۳۹۶ 21:30
موسکرون
2
1
زولته وارخم
۲ دی ۱۳۹۶ 23:30
خنک
2 3
کورتریک
۲ دی ۱۳۹۶ 23:30
خنک
2
3
کورتریک
| Luminus Arena
۳ دی ۱۳۹۶ 00:00
استاندارد لیژ
1 1
سنت ترویدن
۳ دی ۱۳۹۶ 00:00
استاندارد لیژ
1
1
سنت ترویدن
هفته 21
۵ دی ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
4 2
موسکرون
۵ دی ۱۳۹۶ 18:00
بروخه
4
2
موسکرون
| Jan Breydelstadion
۵ دی ۱۳۹۶ 18:00
اوپن
1 0
واسلند بورن
۵ دی ۱۳۹۶ 18:00
اوپن
1
0
واسلند بورن
| Stadion am Kehrweg
۵ دی ۱۳۹۶ 18:00
Lokeren
2 0
مشلن
۵ دی ۱۳۹۶ 18:00
Lokeren
2
0
مشلن
| Daknamstadion
۵ دی ۱۳۹۶ 21:30
زولته وارخم
0 4
شارلروا
۵ دی ۱۳۹۶ 21:30
زولته وارخم
0
4
شارلروا
| Regenboogstadion
۶ دی ۱۳۹۶ 00:00
اندرلخت
1 0
خنت
۶ دی ۱۳۹۶ 00:00
اندرلخت
1
0
خنت
۷ دی ۱۳۹۶ 00:00
کورتریک
2 1
استاندارد لیژ
۷ دی ۱۳۹۶ 00:00
کورتریک
2
1
استاندارد لیژ
| Guldensporenstadion
۷ دی ۱۳۹۶ 00:00
سنت ترویدن
0 3
آنتروپ
۷ دی ۱۳۹۶ 00:00
سنت ترویدن
0
3
آنتروپ
۲۷ دی ۱۳۹۶ 00:00
اوستنده
1 2
خنک
۲۷ دی ۱۳۹۶ 00:00
اوستنده
1
2
خنک
هفته 22
۳۰ دی ۱۳۹۶ 00:00
شارلروا
2 0
موسکرون
۳۰ دی ۱۳۹۶ 00:00
شارلروا
2
0
موسکرون
| Stade du Pays de Charleroi
۳۰ دی ۱۳۹۶ 21:30
استاندارد لیژ
3 2
اوپن
۳۰ دی ۱۳۹۶ 21:30
استاندارد لیژ
3
2
اوپن
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:30
اوستنده
2 1
کورتریک
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:30
اوستنده
2
1
کورتریک
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:30
واسلند بورن
3 1
سنت ترویدن
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:30
واسلند بورن
3
1
سنت ترویدن
| Freethielstadion
۱ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
مشلن
0 2
زولته وارخم
۱ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
مشلن
0
2
زولته وارخم
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آنتروپ
2 2
بروخه
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آنتروپ
2
2
بروخه
| Bosuilstadion
۱ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
خنک
0 1
اندرلخت
۱ بهمن ۱۳۹۶ 21:30
خنک
0
1
اندرلخت
| Luminus Arena
۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
خنت
3 0
Lokeren
۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
خنت
3
0
Lokeren
| GHELAMCO-arena
هفته 23
۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
موسکرون
0 3
کورتریک
۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
موسکرون
0
3
کورتریک
۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
زولته وارخم
2 1
استاندارد لیژ
۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
زولته وارخم
2
1
استاندارد لیژ
| Regenboogstadion
۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
سنت ترویدن
2 0
مشلن
۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
سنت ترویدن
2
0
مشلن
۵ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
اندرلخت
2 2
واسلند بورن
۵ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
اندرلخت
2
2
واسلند بورن
۵ بهمن ۱۳۹۶ 00:00
اوپن
1