ژوپیه پرولیگ بلژیک

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
Bosuilstadion 28 جولای 2017 23:00
آنتروپ
0 0
اندرلخت
28 جولای 2017 23:00
Bosuilstadion
آنتروپ
0
0
اندرلخت
Daknamstadion 29 جولای 2017 20:30
Lokeren
0 4
بروخه
29 جولای 2017 20:30
Daknamstadion
Lokeren
0
4
بروخه
Luminus Arena 29 جولای 2017 22:30
خنک
3 3
واسلند بورن
29 جولای 2017 22:30
Luminus Arena
خنک
3
3
واسلند بورن
Stadion am Kehrweg 29 جولای 2017 22:30
اوپن
0 5
زولته وارخم
29 جولای 2017 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
5
زولته وارخم
Stade du Pays de Charleroi 29 جولای 2017 23:00
شارلروا
1 0
کورتریک
29 جولای 2017 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
0
کورتریک
30 جولای 2017 17:00
مشلن
1 1
استاندارد لیژ
30 جولای 2017 17:00
مشلن
1
1
استاندارد لیژ
30 جولای 2017 20:30
سنت ترویدن
3 2
خنت
30 جولای 2017 20:30
سنت ترویدن
3
2
خنت
30 جولای 2017 22:30
اوستنده
0 1
موسکرون
30 جولای 2017 22:30
اوستنده
0
1
موسکرون
30 مارس 2018 23:00
استاندارد لیژ
1 0
شارلروا
30 مارس 2018 23:00
استاندارد لیژ
1
0
شارلروا
1 آوریل 2018 20:30
اندرلخت
0 2
خنت
1 آوریل 2018 20:30
اندرلخت
0
2
خنت
Jan Breydelstadion 2 آوریل 2018 20:30
بروخه
1 0
خنک
2 آوریل 2018 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
1
0
خنک
هفته 2
4 آگوست 2017 23:00
استاندارد لیژ
2 1
خنک
4 آگوست 2017 23:00
استاندارد لیژ
2
1
خنک
5 آگوست 2017 20:30
موسکرون
2 5
شارلروا
5 آگوست 2017 20:30
موسکرون
2
5
شارلروا
Guldensporenstadion 5 آگوست 2017 22:30
کورتریک
1 0
Lokeren
5 آگوست 2017 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
0
Lokeren
5 آگوست 2017 22:30
واسلند بورن
2 2
مشلن
5 آگوست 2017 22:30
واسلند بورن
2
2
مشلن
Regenboogstadion 5 آگوست 2017 23:00
زولته وارخم
2 0
سنت ترویدن
5 آگوست 2017 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
0
سنت ترویدن
GHELAMCO-arena 6 آگوست 2017 17:00
خنت
0 1
آنتروپ
6 آگوست 2017 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
0
1
آنتروپ
6 آگوست 2017 20:30
اندرلخت
1 0
اوستنده
6 آگوست 2017 20:30
اندرلخت
1
0
اوستنده
Jan Breydelstadion 6 آگوست 2017 22:30
بروخه
3 1
اوپن
6 آگوست 2017 22:30
Jan Breydelstadion
بروخه
3
1
اوپن
Stade du Pays de Charleroi 6 آوریل 2018 23:00
شارلروا
1 2
اندرلخت
6 آوریل 2018 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
2
اندرلخت
Luminus Arena 7 آوریل 2018 23:00
خنک
1 0
استاندارد لیژ
7 آوریل 2018 23:00
Luminus Arena
خنک
1
0
استاندارد لیژ
GHELAMCO-arena 8 آوریل 2018 20:30
خنت
1 0
بروخه
8 آوریل 2018 20:30
GHELAMCO-arena
خنت
1
0
بروخه
هفته 3
Regenboogstadion 11 آگوست 2017 23:00
زولته وارخم
1 2
بروخه
11 آگوست 2017 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
2
بروخه
12 آگوست 2017 20:30
مشلن
1 1
خنت
12 آگوست 2017 20:30
مشلن
1
1
خنت
Stadion am Kehrweg 12 آگوست 2017 22:30
اوپن
1 2
کورتریک
12 آگوست 2017 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
2
کورتریک
Daknamstadion 12 آگوست 2017 22:30
Lokeren
0 2
موسکرون
12 آگوست 2017 22:30
Daknamstadion
Lokeren
0
2
موسکرون
12 آگوست 2017 23:00
اوستنده
0 3
واسلند بورن
12 آگوست 2017 23:00
اوستنده
0
3
واسلند بورن
Bosuilstadion 13 آگوست 2017 17:00
آنتروپ
3 5
خنک
13 آگوست 2017 17:00
Bosuilstadion
آنتروپ
3
5
خنک
Stade du Pays de Charleroi 13 آگوست 2017 20:30
شارلروا
2 0
اندرلخت
13 آگوست 2017 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
0
اندرلخت
13 آگوست 2017 22:30
سنت ترویدن
1 0
استاندارد لیژ
13 آگوست 2017 22:30
سنت ترویدن
1
0
استاندارد لیژ
Stade du Pays de Charleroi 13 آوریل 2018 23:00
شارلروا
2 2
خنک
13 آوریل 2018 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
2
خنک
14 آوریل 2018 23:00
استاندارد لیژ
1 0
خنت
14 آوریل 2018 23:00
استاندارد لیژ
1
0
خنت
15 آوریل 2018 20:30
اندرلخت
1 0
بروخه
15 آوریل 2018 20:30
اندرلخت
1
0
بروخه
هفته 4
18 آگوست 2017 23:00
استاندارد لیژ
0 4
زولته وارخم
18 آگوست 2017 23:00
استاندارد لیژ
0
4
زولته وارخم
Luminus Arena 19 آگوست 2017 20:30
خنک
0 1
شارلروا
19 آگوست 2017 20:30
Luminus Arena
خنک
0
1
شارلروا
19 آگوست 2017 22:30
واسلند بورن
2 3
Lokeren
19 آگوست 2017 22:30
واسلند بورن
2
3
Lokeren
Stadion am Kehrweg 19 آگوست 2017 22:30
اوپن
2 1
اوستنده
19 آگوست 2017 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
1
اوستنده
19 آگوست 2017 23:00
مشلن
1 2
آنتروپ
19 آگوست 2017 23:00
مشلن
1
2
آنتروپ
20 آگوست 2017 17:00
اندرلخت
2 3
سنت ترویدن
20 آگوست 2017 17:00
اندرلخت
2
3
سنت ترویدن
Guldensporenstadion 20 آگوست 2017 20:30
کورتریک
1 2
بروخه
20 آگوست 2017 20:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
2
بروخه
20 آگوست 2017 22:30
موسکرون
3 2
خنت
20 آگوست 2017 22:30
موسکرون
3
2
خنت
GHELAMCO-arena 17 آوریل 2018 23:00
خنت
0 0
خنک
17 آوریل 2018 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
0
0
خنک
18 آوریل 2018 23:00
استاندارد لیژ
2 1
اندرلخت
18 آوریل 2018 23:00
استاندارد لیژ
2
1
اندرلخت
Jan Breydelstadion 19 آوریل 2018 23:00
بروخه
6 0
شارلروا
19 آوریل 2018 23:00
Jan Breydelstadion
بروخه
6
0
شارلروا
هفته 5
Guldensporenstadion 25 آگوست 2017 23:00
کورتریک
1 1
موسکرون
25 آگوست 2017 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
1
موسکرون
Stade du Pays de Charleroi 26 آگوست 2017 20:30
شارلروا
3 2
زولته وارخم
26 آگوست 2017 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
3
2
زولته وارخم
Daknamstadion 26 آگوست 2017 22:30
Lokeren
3 0
اوپن
26 آگوست 2017 22:30
Daknamstadion
Lokeren
3
0
اوپن
26 آگوست 2017 22:30
سنت ترویدن
1 0
واسلند بورن
26 آگوست 2017 22:30
سنت ترویدن
1
0
واسلند بورن
Luminus Arena 26 آگوست 2017 23:00
خنک
1 0
مشلن
26 آگوست 2017 23:00
Luminus Arena
خنک
1
0
مشلن
Jan Breydelstadion 27 آگوست 2017 17:00
بروخه
4 0
استاندارد لیژ
27 آگوست 2017 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
4
0
استاندارد لیژ
GHELAMCO-arena 27 آگوست 2017 20:30
خنت
0 0
اندرلخت
27 آگوست 2017 20:30
GHELAMCO-arena
خنت
0
0
اندرلخت
27 آگوست 2017 22:30
اوستنده
3 4
آنتروپ
27 آگوست 2017 22:30
اوستنده
3
4
آنتروپ
Luminus Arena 21 آوریل 2018 23:00
خنک
2 1
اندرلخت
21 آوریل 2018 23:00
Luminus Arena
خنک
2
1
اندرلخت
Jan Breydelstadion 22 آوریل 2018 20:30
بروخه
4 4
استاندارد لیژ
22 آوریل 2018 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
4
4
استاندارد لیژ
Stade du Pays de Charleroi 22 آوریل 2018 23:00
شارلروا
2 1
خنت
22 آوریل 2018 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
خنت
هفته 6
8 سپتامبر 2017 23:00
اندرلخت
3 2
Lokeren
8 سپتامبر 2017 23:00
اندرلخت
3
2
Lokeren
9 سپتامبر 2017 20:30
موسکرون
2 1
بروخه
9 سپتامبر 2017 20:30
موسکرون
2
1
بروخه
Bosuilstadion 9 سپتامبر 2017 22:30
آنتروپ
1 1
سنت ترویدن
9 سپتامبر 2017 22:30
Bosuilstadion
آنتروپ
1
1
سنت ترویدن
9 سپتامبر 2017 22:30
واسلند بورن
5 1
اوپن
9 سپتامبر 2017 22:30
واسلند بورن
5
1
اوپن
Regenboogstadion 9 سپتامبر 2017 23:00
زولته وارخم
2 2
کورتریک
9 سپتامبر 2017 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
2
کورتریک
GHELAMCO-arena 10 سپتامبر 2017 17:00
خنت
1 1
خنک
10 سپتامبر 2017 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
1
خنک
10 سپتامبر 2017 20:30
استاندارد لیژ
0 0
شارلروا
10 سپتامبر 2017 20:30
استاندارد لیژ
0
0
شارلروا
10 سپتامبر 2017 22:30
مشلن
1 1
اوستنده
10 سپتامبر 2017 22:30
مشلن
1
1
اوستنده
Luminus Arena 27 آوریل 2018 23:00
خنک
1 1
بروخه
27 آوریل 2018 23:00
Luminus Arena
خنک
1
1
بروخه
29 آوریل 2018 20:30
اندرلخت
3 1
شارلروا
29 آوریل 2018 20:30
اندرلخت
3
1
شارلروا
GHELAMCO-arena 29 آوریل 2018 23:00
خنت
1 3
استاندارد لیژ
29 آوریل 2018 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
3
استاندارد لیژ
هفته 7
Jan Breydelstadion 15 سپتامبر 2017 23:00
بروخه
2 0
مشلن
15 سپتامبر 2017 23:00
Jan Breydelstadion
بروخه
2
0
مشلن
Guldensporenstadion 16 سپتامبر 2017 20:30
کورتریک
2 2
اندرلخت
16 سپتامبر 2017 20:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
2
اندرلخت
Daknamstadion 16 سپتامبر 2017 22:30
Lokeren
1 1
آنتروپ
16 سپتامبر 2017 22:30
Daknamstadion
Lokeren
1
1
آنتروپ
Stade du Pays de Charleroi 16 سپتامبر 2017 22:30
شارلروا
2 2
واسلند بورن
16 سپتامبر 2017 22:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
2
واسلند بورن
16 سپتامبر 2017 23:00
سنت ترویدن
2 1
خنک
16 سپتامبر 2017 23:00
سنت ترویدن
2
1
خنک
Regenboogstadion 17 سپتامبر 2017 17:00
زولته وارخم
2 1
موسکرون
17 سپتامبر 2017 17:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
1
موسکرون
17 سپتامبر 2017 20:30
اوستنده
0 2
خنت
17 سپتامبر 2017 20:30
اوستنده
0
2
خنت
Stadion am Kehrweg 17 سپتامبر 2017 22:30
اوپن
1 1
استاندارد لیژ
17 سپتامبر 2017 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
1
استاندارد لیژ
GHELAMCO-arena 4 مه 2018 23:00
خنت
0 1
شارلروا
4 مه 2018 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
0
1
شارلروا
Jan Breydelstadion 6 مه 2018 17:00
بروخه
1 2
اندرلخت
6 مه 2018 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
1
2
اندرلخت
6 مه 2018 20:30
استاندارد لیژ
5 0
خنک
6 مه 2018 20:30
استاندارد لیژ
5
0
خنک
هفته 8
Bosuilstadion 22 سپتامبر 2017 23:00
آنتروپ
3 0
کورتریک
22 سپتامبر 2017 23:00
Bosuilstadion
آنتروپ
3
0
کورتریک
Luminus Arena 23 سپتامبر 2017 20:30
خنک
1 1
اوستنده
23 سپتامبر 2017 20:30
Luminus Arena
خنک
1
1
اوستنده
23 سپتامبر 2017 22:30
موسکرون
3 2
اوپن
23 سپتامبر 2017 22:30
موسکرون
3
2
اوپن
23 سپتامبر 2017 22:30
مشلن
2 0
سنت ترویدن
23 سپتامبر 2017 22:30
مشلن
2
0
سنت ترویدن
23 سپتامبر 2017 23:00
واسلند بورن
1 2
اندرلخت
23 سپتامبر 2017 23:00
واسلند بورن
1
2
اندرلخت
GHELAMCO-arena 24 سپتامبر 2017 17:00
خنت
0 1
زولته وارخم
24 سپتامبر 2017 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
0
1
زولته وارخم
Stade du Pays de Charleroi 24 سپتامبر 2017 20:30
شارلروا
1 2
بروخه
24 سپتامبر 2017 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
2
بروخه
24 سپتامبر 2017 22:30
استاندارد لیژ
2 1
Lokeren
24 سپتامبر 2017 22:30
استاندارد لیژ
2
1
Lokeren
10 مه 2018 17:00
اندرلخت
1 3
استاندارد لیژ
10 مه 2018 17:00
اندرلخت
1
3
استاندارد لیژ
Stade du Pays de Charleroi 10 مه 2018 20:30
شارلروا
1 3
بروخه
10 مه 2018 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
3
بروخه
Luminus Arena 10 مه 2018 23:00
خنک
1 1
خنت
10 مه 2018 23:00
Luminus Arena
خنک
1
1
خنت
هفته 9
29 سپتامبر 2017 23:00
سنت ترویدن
0 1
شارلروا
29 سپتامبر 2017 23:00
سنت ترویدن
0
1
شارلروا
Stadion am Kehrweg 30 سپتامبر 2017 20:30
اوپن
3 3
خنک
30 سپتامبر 2017 20:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
3
3
خنک
30 سپتامبر 2017 22:30
موسکرون
2 2
مشلن
30 سپتامبر 2017 22:30
موسکرون
2
2
مشلن
30 سپتامبر 2017 22:30
واسلند بورن
3 0
آنتروپ
30 سپتامبر 2017 22:30
واسلند بورن
3
0
آنتروپ
Guldensporenstadion 30 سپتامبر 2017 23:00
کورتریک
1 2
اوستنده
30 سپتامبر 2017 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
2
اوستنده
Jan Breydelstadion 1 اکتبر 2017 17:00
بروخه
2 1
خنت
1 اکتبر 2017 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
2
1
خنت
1 اکتبر 2017 20:30
اندرلخت
1 0
استاندارد لیژ
1 اکتبر 2017 20:30
اندرلخت
1
0
استاندارد لیژ
Regenboogstadion 1 اکتبر 2017 22:30
زولته وارخم
1 3
Lokeren
1 اکتبر 2017 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
3
Lokeren
GHELAMCO-arena 13 مه 2018 20:30
خنت
1 0
اندرلخت
13 مه 2018 20:30
GHELAMCO-arena
خنت
1
0
اندرلخت
13 مه 2018 20:30
استاندارد لیژ
1 1
بروخه
13 مه 2018 20:30
استاندارد لیژ
1
1
بروخه
Luminus Arena 13 مه 2018 20:30
خنک
4 1
شارلروا
13 مه 2018 20:30
Luminus Arena
خنک
4
1
شارلروا
هفته 10
13 اکتبر 2017 23:00
مشلن
3 4
اندرلخت
13 اکتبر 2017 23:00
مشلن
3
4
اندرلخت
Stade du Pays de Charleroi 14 اکتبر 2017 20:30
شارلروا
2 2
اوپن
14 اکتبر 2017 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
2
اوپن
Luminus Arena 14 اکتبر 2017 22:30
خنک
1 1
موسکرون
14 اکتبر 2017 22:30
Luminus Arena
خنک
1
1
موسکرون
Daknamstadion 14 اکتبر 2017 22:30
Lokeren
1 1
سنت ترویدن
14 اکتبر 2017 22:30
Daknamstadion
Lokeren
1
1
سنت ترویدن
GHELAMCO-arena 14 اکتبر 2017 23:00
خنت
2 0
واسلند بورن
14 اکتبر 2017 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
واسلند بورن
15 اکتبر 2017 17:00
استاندارد لیژ
3 1
کورتریک
15 اکتبر 2017 17:00
استاندارد لیژ
3
1
کورتریک
15 اکتبر 2017 20:30
اوستنده
2 3
بروخه
15 اکتبر 2017 20:30
اوستنده
2
3
بروخه
Bosuilstadion 15 اکتبر 2017 22:30
آنتروپ
3 0
زولته وارخم
15 اکتبر 2017 22:30
Bosuilstadion
آنتروپ
3
0
زولته وارخم
Jan Breydelstadion 20 مه 2018 20:30
بروخه
0 1
خنت
20 مه 2018 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
0
1
خنت
Stade du Pays de Charleroi 20 مه 2018 20:30
شارلروا
0 0
استاندارد لیژ
20 مه 2018 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
0
استاندارد لیژ
20 مه 2018 20:30
اندرلخت
1 2
خنک
20 مه 2018 20:30
اندرلخت
1
2
خنک
هفته 11
20 اکتبر 2017 23:00
موسکرون
1 3
استاندارد لیژ
20 اکتبر 2017 23:00
موسکرون
1
3
استاندارد لیژ
Daknamstadion 21 اکتبر 2017 20:30
Lokeren
1 1
شارلروا
21 اکتبر 2017 20:30
Daknamstadion
Lokeren
1
1
شارلروا
Stadion am Kehrweg 21 اکتبر 2017 22:30
اوپن
4 1
مشلن
21 اکتبر 2017 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
4
1
مشلن
21 اکتبر 2017 22:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
21 اکتبر 2017 22:30
سنت ترویدن
1
0
اوستنده
Guldensporenstadion 21 اکتبر 2017 23:00
کورتریک
1 1
خنت
21 اکتبر 2017 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
1
خنت
Jan Breydelstadion 22 اکتبر 2017 17:00
بروخه
1 0
آنتروپ
22 اکتبر 2017 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
1
0
آنتروپ
22 اکتبر 2017 20:30
اندرلخت
0 1
خنک
22 اکتبر 2017 20:30
اندرلخت
0
1
خنک
Regenboogstadion 22 اکتبر 2017 22:30
زولته وارخم
2 5
واسلند بورن
22 اکتبر 2017 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
5
واسلند بورن
هفته 12
GHELAMCO-arena 24 اکتبر 2017 23:00
خنت
3 0
اوپن
24 اکتبر 2017 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
3
0
اوپن
24 اکتبر 2017 23:00
اوستنده
3 0
شارلروا
24 اکتبر 2017 23:00
اوستنده
3
0
شارلروا
24 اکتبر 2017 23:00
مشلن
0 2
Lokeren
24 اکتبر 2017 23:00
مشلن
0
2
Lokeren
25 اکتبر 2017 23:00
اندرلخت
2 0
زولته وارخم
25 اکتبر 2017 23:00
اندرلخت
2
0
زولته وارخم
Luminus Arena 25 اکتبر 2017 23:00
خنک
2 0
بروخه
25 اکتبر 2017 23:00
Luminus Arena
خنک
2
0
بروخه
25 اکتبر 2017 23:00
واسلند بورن
2 1
کورتریک
25 اکتبر 2017 23:00
واسلند بورن
2
1
کورتریک
Bosuilstadion 26 اکتبر 2017 23:00
آنتروپ
0 0
استاندارد لیژ
26 اکتبر 2017 23:00
Bosuilstadion
آنتروپ
0
0
استاندارد لیژ
26 اکتبر 2017 23:00
سنت ترویدن
1 0
موسکرون
26 اکتبر 2017 23:00
سنت ترویدن
1
0
موسکرون
هفته 13
Stade du Pays de Charleroi 27 اکتبر 2017 23:00
شارلروا
2 1
خنت
27 اکتبر 2017 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
خنت
Stadion am Kehrweg 28 اکتبر 2017 20:30
اوپن
2 3
اندرلخت
28 اکتبر 2017 20:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
3
اندرلخت
Regenboogstadion 28 اکتبر 2017 22:30
زولته وارخم
2 1
مشلن
28 اکتبر 2017 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
1
مشلن
Daknamstadion 28 اکتبر 2017 22:30
Lokeren
0 3
اوستنده
28 اکتبر 2017 22:30
Daknamstadion
Lokeren
0
3
اوستنده
Guldensporenstadion 28 اکتبر 2017 23:00
کورتریک
0 0
خنک
28 اکتبر 2017 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
0
0
خنک
Jan Breydelstadion 29 اکتبر 2017 18:00
بروخه
4 1
سنت ترویدن
29 اکتبر 2017 18:00
Jan Breydelstadion
بروخه
4
1
سنت ترویدن
29 اکتبر 2017 21:30
استاندارد لیژ
3 1
واسلند بورن
29 اکتبر 2017 21:30
استاندارد لیژ
3
1
واسلند بورن
29 اکتبر 2017 23:30
موسکرون
2 2
آنتروپ
29 اکتبر 2017 23:30
موسکرون
2
2
آنتروپ
هفته 14
GHELAMCO-arena 4 نوامبر 2017
خنت
1 0
استاندارد لیژ
4 نوامبر 2017
GHELAMCO-arena
خنت
1
0
استاندارد لیژ
Luminus Arena 4 نوامبر 2017 21:30
خنک
0 0
Lokeren
4 نوامبر 2017 21:30
Luminus Arena
خنک
0
0
Lokeren
4 نوامبر 2017 23:30
مشلن
2 0
کورتریک
4 نوامبر 2017 23:30
مشلن
2
0
کورتریک
4 نوامبر 2017 23:30
سنت ترویدن
4 4
اوپن
4 نوامبر 2017 23:30
سنت ترویدن
4
4
اوپن
5 نوامبر 2017
واسلند بورن
2 0
موسکرون
5 نوامبر 2017
واسلند بورن
2
0
موسکرون
Bosuilstadion 5 نوامبر 2017 18:00
آنتروپ
1 3
شارلروا
5 نوامبر 2017 18:00
Bosuilstadion
آنتروپ
1
3
شارلروا
5 نوامبر 2017 21:30
اندرلخت
0 0
بروخه
5 نوامبر 2017 21:30
اندرلخت
0
0
بروخه
5 نوامبر 2017 23:30
اوستنده
4 2
زولته وارخم
5 نوامبر 2017 23:30
اوستنده
4
2
زولته وارخم
هفته 15
Stade du Pays de Charleroi 18 نوامبر 2017
شارلروا
2 0
مشلن
18 نوامبر 2017
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
0
مشلن
18 نوامبر 2017 21:30
موسکرون
1 2
اندرلخت
18 نوامبر 2017 21:30
موسکرون
1
2
اندرلخت
Guldensporenstadion 18 نوامبر 2017 23:30
کورتریک
3 2
سنت ترویدن
18 نوامبر 2017 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
3
2
سنت ترویدن
Stadion am Kehrweg 18 نوامبر 2017 23:30
اوپن
0 1
آنتروپ
18 نوامبر 2017 23:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
1
آنتروپ
19 نوامبر 2017
استاندارد لیژ
0 0
اوستنده
19 نوامبر 2017
استاندارد لیژ
0
0
اوستنده
Regenboogstadion 19 نوامبر 2017 18:00
زولته وارخم
0 1
خنک
19 نوامبر 2017 18:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
1
خنک
Jan Breydelstadion 19 نوامبر 2017 21:30
بروخه
3 0
واسلند بورن
19 نوامبر 2017 21:30
Jan Breydelstadion
بروخه
3
0
واسلند بورن
Daknamstadion 19 نوامبر 2017 23:30
Lokeren
0 3
خنت
19 نوامبر 2017 23:30
Daknamstadion
Lokeren
0
3
خنت
هفته 16
GHELAMCO-arena 25 نوامبر 2017
خنت
3 1
موسکرون
25 نوامبر 2017
GHELAMCO-arena
خنت
3
1
موسکرون
Bosuilstadion 25 نوامبر 2017 21:30
آنتروپ
0 0
مشلن
25 نوامبر 2017 21:30
Bosuilstadion
آنتروپ
0
0
مشلن
25 نوامبر 2017 23:30
اوستنده
1 0
اوپن
25 نوامبر 2017 23:30
اوستنده
1
0
اوپن
25 نوامبر 2017 23:30
سنت ترویدن
0 0
Lokeren
25 نوامبر 2017 23:30
سنت ترویدن
0
0
Lokeren
26 نوامبر 2017
واسلند بورن
0 2
شارلروا
26 نوامبر 2017
واسلند بورن
0
2
شارلروا
Luminus Arena 26 نوامبر 2017 18:00
خنک
0 2
استاندارد لیژ
26 نوامبر 2017 18:00
Luminus Arena
خنک
0
2
استاندارد لیژ
26 نوامبر 2017 21:30
اندرلخت
4 0
کورتریک
26 نوامبر 2017 21:30
اندرلخت
4
0
کورتریک
Jan Breydelstadion 26 نوامبر 2017 23:30
بروخه
3 2
زولته وارخم
26 نوامبر 2017 23:30
Jan Breydelstadion
بروخه
3
2
زولته وارخم
هفته 17
Stade du Pays de Charleroi 2 دسامبر 2017
شارلروا
1 1
اوستنده
2 دسامبر 2017
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
1
اوستنده
Daknamstadion 2 دسامبر 2017 21:30
Lokeren
1 2
اندرلخت
2 دسامبر 2017 21:30
Daknamstadion
Lokeren
1
2
اندرلخت
Guldensporenstadion 2 دسامبر 2017 23:30
کورتریک
4 1
واسلند بورن
2 دسامبر 2017 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
4
1
واسلند بورن
2 دسامبر 2017 23:30
موسکرون
1 1
سنت ترویدن
2 دسامبر 2017 23:30
موسکرون
1
1
سنت ترویدن
3 دسامبر 2017
مشلن
3 2
خنک
3 دسامبر 2017
مشلن
3
2
خنک
3 دسامبر 2017 18:00
استاندارد لیژ
1 1
آنتروپ
3 دسامبر 2017 18:00
استاندارد لیژ
1
1
آنتروپ
Stadion am Kehrweg 3 دسامبر 2017 21:30
اوپن
2 2
بروخه
3 دسامبر 2017 21:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
2
بروخه
Regenboogstadion 3 دسامبر 2017 23:30
زولته وارخم
0 1
خنت
3 دسامبر 2017 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
1
خنت
هفته 18
9 دسامبر 2017
واسلند بورن
3 1
استاندارد لیژ
9 دسامبر 2017
واسلند بورن
3
1
استاندارد لیژ
9 دسامبر 2017 21:30
اوستنده
0 1
مشلن
9 دسامبر 2017 21:30
اوستنده
0
1
مشلن
Luminus Arena 9 دسامبر 2017 23:30
خنک
1 1
اوپن
9 دسامبر 2017 23:30
Luminus Arena
خنک
1
1
اوپن
Bosuilstadion 9 دسامبر 2017 23:30
آنتروپ
1 0
موسکرون
9 دسامبر 2017 23:30
Bosuilstadion
آنتروپ
1
0
موسکرون
GHELAMCO-arena 10 دسامبر 2017
خنت
2 1
کورتریک
10 دسامبر 2017
GHELAMCO-arena
خنت
2
1
کورتریک
Jan Breydelstadion 10 دسامبر 2017 18:00
بروخه
3 1
Lokeren
10 دسامبر 2017 18:00
Jan Breydelstadion
بروخه
3
1
Lokeren
10 دسامبر 2017 21:30
اندرلخت
1 3
شارلروا
10 دسامبر 2017 21:30
اندرلخت
1
3
شارلروا
10 دسامبر 2017 23:30
سنت ترویدن
1 1
زولته وارخم
10 دسامبر 2017 23:30
سنت ترویدن
1
1
زولته وارخم
هفته 19
16 دسامبر 2017
موسکرون
1 0
اوستنده
16 دسامبر 2017
موسکرون
1
0
اوستنده
16 دسامبر 2017 21:30
استاندارد لیژ
0 0
خنت
16 دسامبر 2017 21:30
استاندارد لیژ
0
0
خنت
Guldensporenstadion 16 دسامبر 2017 23:30
کورتریک
2 0
مشلن
16 دسامبر 2017 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
0
مشلن
Stadion am Kehrweg 16 دسامبر 2017 23:30
اوپن
0 0
سنت ترویدن
16 دسامبر 2017 23:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
0
سنت ترویدن
Daknamstadion 17 دسامبر 2017
Lokeren
1 1
واسلند بورن
17 دسامبر 2017
Daknamstadion
Lokeren
1
1
واسلند بورن
Jan Breydelstadion 17 دسامبر 2017 18:00
بروخه
5 0
اندرلخت
17 دسامبر 2017 18:00
Jan Breydelstadion
بروخه
5
0
اندرلخت
Stade du Pays de Charleroi 17 دسامبر 2017 21:30
شارلروا
1 1
خنک
17 دسامبر 2017 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
1
خنک
Regenboogstadion 17 دسامبر 2017 23:30
زولته وارخم
1 2
آنتروپ
17 دسامبر 2017 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
2
آنتروپ
هفته 20
21 دسامبر 2017
مشلن
0 3
بروخه
21 دسامبر 2017
مشلن
0
3
بروخه
GHELAMCO-arena 22 دسامبر 2017
خنت
1 0
شارلروا
22 دسامبر 2017
GHELAMCO-arena
خنت
1
0
شارلروا
Bosuilstadion 22 دسامبر 2017
آنتروپ
1 2
Lokeren
22 دسامبر 2017
Bosuilstadion
آنتروپ
1
2
Lokeren
23 دسامبر 2017
اندرلخت
1 0
اوپن
23 دسامبر 2017
اندرلخت
1
0
اوپن
23 دسامبر 2017
واسلند بورن
1 3
اوستنده
23 دسامبر 2017
واسلند بورن
1
3
اوستنده
23 دسامبر 2017 21:30
موسکرون
2 1
زولته وارخم
23 دسامبر 2017 21:30
موسکرون
2
1
زولته وارخم
Luminus Arena 23 دسامبر 2017 23:30
خنک
2 3
کورتریک
23 دسامبر 2017 23:30
Luminus Arena
خنک
2
3
کورتریک
24 دسامبر 2017
استاندارد لیژ
1 1
سنت ترویدن
24 دسامبر 2017
استاندارد لیژ
1
1
سنت ترویدن
هفته 21
Jan Breydelstadion 26 دسامبر 2017 18:00
بروخه
4 2
موسکرون
26 دسامبر 2017 18:00
Jan Breydelstadion
بروخه
4
2
موسکرون
Stadion am Kehrweg 26 دسامبر 2017 18:00
اوپن
1 0
واسلند بورن
26 دسامبر 2017 18:00
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
0
واسلند بورن
Daknamstadion 26 دسامبر 2017 18:00
Lokeren
2 0
مشلن
26 دسامبر 2017 18:00
Daknamstadion
Lokeren
2
0
مشلن
Regenboogstadion 26 دسامبر 2017 21:30
زولته وارخم
0 4
شارلروا
26 دسامبر 2017 21:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
4
شارلروا
27 دسامبر 2017
اندرلخت
1 0
خنت
27 دسامبر 2017
اندرلخت
1
0
خنت
Guldensporenstadion 28 دسامبر 2017
کورتریک
2 1
استاندارد لیژ
28 دسامبر 2017
Guldensporenstadion
کورتریک
2
1
استاندارد لیژ
28 دسامبر 2017
سنت ترویدن
0 3
آنتروپ
28 دسامبر 2017
سنت ترویدن
0
3
آنتروپ
17 ژانویه 2018
اوستنده
1 2
خنک
17 ژانویه 2018
اوستنده
1
2
خنک
هفته 22
Stade du Pays de Charleroi 20 ژانویه 2018
شارلروا
2 0
موسکرون
20 ژانویه 2018
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
0
موسکرون
20 ژانویه 2018 21:30
استاندارد لیژ
3 2
اوپن
20 ژانویه 2018 21:30
استاندارد لیژ
3
2
اوپن
20 ژانویه 2018 23:30
اوستنده
2 1
کورتریک
20 ژانویه 2018 23:30
اوستنده
2
1
کورتریک
Freethielstadion 20 ژانویه 2018 23:30
واسلند بورن
3 1
سنت ترویدن
20 ژانویه 2018 23:30
Freethielstadion
واسلند بورن
3
1
سنت ترویدن
21 ژانویه 2018
مشلن
0 2
زولته وارخم
21 ژانویه 2018
مشلن
0
2
زولته وارخم
Bosuilstadion 21 ژانویه 2018 18:00
آنتروپ
2 2
بروخه
21 ژانویه 2018 18:00
Bosuilstadion
آنتروپ
2
2
بروخه
Luminus Arena 21 ژانویه 2018 21:30
خنک
0 1
اندرلخت
21 ژانویه 2018 21:30
Luminus Arena