ژوپیه پرولیگ بلژیک

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
بروخه
م پ پ پ پ
>
29
21
7
1
58
14
44
70
2
خنت
م پ پ ش ش
>
29
16
7
6
59
34
25
55
3
شارلروا
پ م ش پ پ
>
29
15
9
5
49
23
26
54
4
آنتروپ
م م ش پ پ
>
29
15
8
6
49
32
17
53
5
29
14
7
8
47
32
15
49
6
مشلن
ش پ پ پ م
>
29
13
5
11
46
43
3
44
7
خنک
م ش پ ش پ
>
29
13
5
11
45
42
3
44
8
اندرلخت
م ش پ پ پ
>
29
11
10
8
45
29
16
43
9
موسکرون
پ پ ش ش پ
>
29
9
9
11
38
40
-2
36
10
زولته وارخم
ش ش م م ش
>
29
10
6
13
41
49
-8
36
11
کورتریک
پ پ ش م ش
>
29
9
6
14
40
44
-4
33
12
سنت ترویدن
پ ش ش ش م
>
29
9
6
14
33
50
-17
33
13
اوپن
ش ش ش پ م
>
29
8
6
15
28
51
-23
30
14
سرکل بروژ
پ پ پ پ ش
>
29
7
2
20
27
54
-27
23
15
اوستنده
ش ش م ش ش
>
29
6
4
19
29
58
-29
22
16
واسلند بورن
ش ش ش ش ش
>
29
5
5
19
21
60
-39
20
نمایش تمام صفحه
بروخه
خنت
شارلروا
آنتروپ
استاندارد لیژ
مشلن
خنک
اندرلخت
موسکرون
زولته وارخم
کورتریک
سنت ترویدن
اوپن
سرکل بروژ
اوستنده
واسلند بورن
1 بروخه 4–0 1–0 1–0 1–1 3–0 1–1 2–1 1–0 4–0 3–0 6–0 0–0 2–1 2–0 2–1
2 خنت 1–1 1–4 1–1 3–1 3–0 4–1 1–1 3–1 2–0 2–0 4–1 6–1 3–2 2–0 2–0
3 شارلروا 0–0 1–1 2–1 2–0 2–1 2–1 1–2 1–0 4–0 0–3 1–0 3–0 5–0 2–0
4 آنتروپ 2–1 3–2 1–1 2–2 1–0 1–1 0–0 2–1 3–1 2–0 1–0 3–1 3–1 4–1
5 استاندارد لیژ 0–0 0–1 1–1 1–0 1–2 1–0 1–1 4–1 4–0 2–1 0–0 3–0 2–1 2–1 2–0
6 مشلن 0–5 0–3 2–2 3–1 2–3 3–1 2–0 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 3–1 1–0 4–0
7 خنک 1–2 0–2 1–0 2–2 1–3 1–0 2–1 0–2 2–1 1–2 2–1 1–0 3–1 4–1
8 اندرلخت 1–2 3–3 0–0 1–2 1–0 0–0 2–0 1–0 7–0 0–0 4–1 6–1 2–1 1–2 0–0
9 موسکرون 0–1 2–1 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 0–0 2–2 2–0 1–3 2–0 0–1 3–1 1–0
10 زولته وارخم 0–2 2–2 3–1 2–0 0–2 0–3 1–2 1–2 2–2 5–1 1–0 6–0 2–0 5–0
11 کورتریک 2–2 0–2 1–1 0–1 3–1 2–3 0–1 4–2 1–2 2–0 4–0 1–2 1–0 2–2 1–3
12 سنت ترویدن 1–2 0–0 1–3 1–1 2–1 0–3 3–3 0–1 0–0 2–0 5–2 0–1 1–0 1–1
13 اوپن 2–3 1–1 1–4 1–2 0–2 2–0 0–0 2–1 1–1 1–2 0–2 1–0 1–0 1–1
14 سرکل بروژ 0–2 1–0 0–3 1–2 0–2 3–2 1–2 1–2 2–2 2–0 1–3 2–1 1–2 1–0
15 اوستنده 0–2 2–1 0–1 1–1 1–4 2–1 2–4 3–2 2–2 1–1 0–3 1–0 2–3 3–1 0–1
16 واسلند بورن 1–3 0–4 0–4 2–1 1–3 0–4 0–3 1–1 1–2 1–2 1–0 0–1 1–1 3–1
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
بروخه 2171295814421171791442897490000000
خنت 1676295934463101341101194390000000
شارلروا 15952949234421214519717106530000000
آنتروپ 1586294932562613623923175900000000
استاندارد لیژ 147829473241581531358117500000000
مشلن 13511294643534712423640158750000000
خنک 13511294542360616522034197980000000
اندرلخت 111082945294731215726635197980000000
زولته وارخم 106132941495248124911155290000000
موسکرون 9911293840550513892343180000000
کورتریک 961429404450151321021044250000000
سنت ترویدن 9614293350604711318223118480000000
اوپن 86152928516556117891039190000000
سرکل بروژ 7220292754594513572338190000000
اوستنده 641929295837211211091064360000000
واسلند بورن 55192921605623991731395500000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
J. David
خنت
27
18 (3)
D. Mbokani
آنتروپ
28
18 (5)
3
H. Vanaken
بروخه
29
13 (2)
4
K. Rezaei
شارلروا بروخه
21
12 (1)
5
M. Vlap
اندرلخت
23
11 (3)
L. Refaelov
آنتروپ
24
11 (4)
7
Igor De Camargo
مشلن
27
10
Y. Boli
سنت ترویدن
17
10
18
10 (2)
جدول پاس گل
#
بازیکن
بازی
پاس گل
1
R. Vormer
بروخه
27
14
2
26
8
J. David
خنت
27
8
4
M. Carcela
استاندارد لیژ
26
7
5
J. Ito
خنک
21
6
23
6
D. Mbokani
آنتروپ
28
6
K. D'Haene
کورتریک
29
6
9
Facundo Colidio
سنت ترویدن
12
5
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
Jordi Amat
اوپن
8
1
1
15
2
V. Odjidja-Ofoe
خنت
5
1
1
12
3
Marco Ilaimaharitra
شارلروا
10
1
0
12
4
J. Bolingi
اوپن
آنتروپ
4
1
1
11
5
زینهو ون‌هیوسدن
استاندارد لیژ
4
1
1
11
6
Olivier Deschacht
زولته وارخم
6
0
1
11
7
R. Schoofs
مشلن
6
0
1
11
8
وسلی هوت
آنتروپ
5
0
1
10
9
J. Panzo
سرکل بروژ
3
1
1
10
10
Santiago Colombatto
سنت ترویدن
8
1
0
10
11
O. Kaya
مشلن
8
1
0
10
12
M. Koch
اوپن
4
0
1
9
13
P. M'Poku
استاندارد لیژ
3
0
1
8
14
I. Sankhon
سنت ترویدن
8
0
0
8
15
Clinton Mata
بروخه
7
0
0
7
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
خنک
خنک
36
0
0
36
2
اوستنده
اوستنده
37
1
1
44
3
بروخه
بروخه
42
0
1
47
4
شارلروا
شارلروا
44
1
1
51
5
کورتریک
کورتریک
50
1
0
52
6
اندرلخت
اندرلخت
47
3
0
53
7
موسکرون
موسکرون
55
0
0
55
8
خنت
خنت
46
2
1
55
9
استاندارد لیژ
استاندارد لیژ
41
3
2
57
10
واسلند بورن
واسلند بورن
56
2
0
60
11
آنتروپ
آنتروپ
56
1
1
63
12
زولته وارخم
زولته وارخم
52
3
1
63
13
سنت ترویدن
سنت ترویدن
60
4
0
68
14
سرکل بروژ
سرکل بروژ
59
3
1
70
15
مشلن
مشلن
53
1
3
70
16
اوپن
اوپن
65
2
3
84
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۴ مرداد ۱۳۹۸
- 23:00
خنک
2 1
کورتریک
۵ مرداد ۱۳۹۸
- 20:30
سرکل بروژ
0 2
استاندارد لیژ
۵ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
زولته وارخم
0 2
مشلن
۵ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
سنت ترویدن
0 1
موسکرون
۵ مرداد ۱۳۹۸
- 23:00
واسلند بورن
1 3
بروخه
۶ مرداد ۱۳۹۸
- 17:00
اندرلخت
1 2
اوستنده
۶ مرداد ۱۳۹۸
- 20:30
شارلروا
1 1
خنت
۶ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
اوپن
1 4
آنتروپ
هفته 2
۱۱ مرداد ۱۳۹۸
- 23:00
بروخه
6 0
سنت ترویدن
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 20:30
استاندارد لیژ
4 0
زولته وارخم
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
اوستنده
3 1
سرکل بروژ
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
کورتریک
1 1
شارلروا
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 23:00
مشلن
3 1
خنک
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
- 17:00
خنت
6 1
اوپن
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
- 20:30
موسکرون
0 0
اندرلخت
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
آنتروپ
4 1
واسلند بورن
هفته 3
۱۸ مرداد ۱۳۹۸
- 23:00
اندرلخت
0 0
مشلن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
- 20:30
اوستنده
0 2
بروخه
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
سرکل بروژ
1 3
کورتریک
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
اوپن
1 1
واسلند بورن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
- 23:00
خنک
0 2
زولته وارخم
۲۰ مرداد ۱۳۹۸
- 17:00
سنت ترویدن
2 1
استاندارد لیژ
۲۰ مرداد ۱۳۹۸
- 20:30
شارلروا
2 1
آنتروپ
۲۰ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
موسکرون
2 1
خنت
هفته 4
۲۵ مرداد ۱۳۹۸
- 23:00
بروخه
0 0
اوپن
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
- 20:30
کورتریک
4 2
اندرلخت
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
مشلن
3 1
سرکل بروژ
۲۶ مرداد ۱۳۹۸
- 23:00
واسلند بورن
0 4
خنک
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
- 17:00
استاندارد لیژ
4 1
موسکرون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
- 20:30
آنتروپ
2 0
سنت ترویدن
۲۷ مرداد ۱۳۹۸
- 22:30
خنت
2 0
اوستنده
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
- 23:00
زولته وارخم
3 1
شارلروا
هفته 5
۱ شهریور ۱۳۹۸
- 23:00
خنک
1 0
اندرلخت
۲ شهریور ۱۳۹۸
- 22:30
سرکل بروژ
1 0
واسلند بورن
۲ شهریور ۱۳۹۸
- 23:00
اوستنده
2 1
مشلن
۲ شهریور ۱۳۹۸
- 23:00
سنت ترویدن
0 0
زولته وارخم
۳ شهریور ۱۳۹۸
- 20:30
استاندارد لیژ
2 1
کورتریک
۳ شهریور ۱۳۹۸
- 22:30
موسکرون
2 0
اوپن
۱ آذر ۱۳۹۸
- 00:00
آنتروپ
3 2
خنت
۱۰ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
شارلروا
0 0
بروخه
هفته 6
۸ شهریور ۱۳۹۸
- 23:00
مشلن
2 2
موسکرون
۹ شهریور ۱۳۹۸
- 20:30
اوپن
0 2
سنت ترویدن
۹ شهریور ۱۳۹۸
- 22:30
کورتریک
2 2
اوستنده
۹ شهریور ۱۳۹۸
- 23:00
واسلند بورن
0 4
شارلروا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸
- 17:00
بروخه
1 1
خنک
۱۰ شهریور ۱۳۹۸
- 20:30
اندرلخت
1 0
استاندارد لیژ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸
- 22:30
زولته وارخم
2 0
آنتروپ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸
- 22:30
خنت
3 2
سرکل بروژ
هفته 7
۲۲ شهریور ۱۳۹۸
- 23:00
شارلروا
2 1
خنک
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
- 20:30
اوستنده
1 4
استاندارد لیژ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
- 22:30
سنت ترویدن
1 1
واسلند بورن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
- 22:30
اوپن
1 1
زولته وارخم
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
- 23:00
سرکل بروژ
0 2
بروخه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
- 17:00
اندرلخت
1 2
آنتروپ
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
- 20:30
خنت
3 0
مشلن
۲۴ شهریور ۱۳۹۸
- 23:00
موسکرون
2 0
کورتریک
هفته 8
۲۹ شهریور ۱۳۹۸
- 23:00
کورتریک
2 3
مشلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
- 20:30
شارلروا
0 3
سنت ترویدن
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
- 22:30
واسلند بورن
1 1
موسکرون
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
- 22:30
آنتروپ
3 1
سرکل بروژ
۳۰ شهریور ۱۳۹۸
- 23:00
خنک
3 1
اوستنده
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
- 17:00
استاندارد لیژ
3 0
اوپن
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
- 20:30
بروخه
2 1
اندرلخت
۳۱ شهریور ۱۳۹۸
- 22:30
زولته وارخم
2 2
خنت
هفته 9
۶ مهر ۱۳۹۸
- 20:30
مشلن
0 5
بروخه
۶ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
سرکل بروژ
1 2
اوپن
۶ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
موسکرون
2 2
زولته وارخم
۶ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
خنت
2 0
کورتریک
۶ مهر ۱۳۹۸
- 23:00
سنت ترویدن
3 3
خنک
۷ مهر ۱۳۹۸
- 17:00
اندرلخت
0 0
واسلند بورن
۷ مهر ۱۳۹۸
- 20:30
استاندارد لیژ
1 1
شارلروا
۷ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
اوستنده
1 1
آنتروپ
هفته 10
۱۲ مهر ۱۳۹۸
- 23:00
شارلروا
1 2
اندرلخت
۱۳ مهر ۱۳۹۸
- 20:30
اوپن
0 2
مشلن
۱۳ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
واسلند بورن
3 1
اوستنده
۱۳ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
زولته وارخم
6 0
سرکل بروژ
۱۳ مهر ۱۳۹۸
- 23:00
کورتریک
4 0
سنت ترویدن
۱۴ مهر ۱۳۹۸
- 17:00
بروخه
4 0
خنت
۱۴ مهر ۱۳۹۸
- 20:30
آنتروپ
2 2
استاندارد لیژ
۱۴ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
خنک
2 1
موسکرون
هفته 11
۲۶ مهر ۱۳۹۸
- 23:00
موسکرون
0 1
بروخه
۲۷ مهر ۱۳۹۸
- 20:30
استاندارد لیژ
1 0
خنک
۲۷ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
اوستنده
2 3
اوپن
۲۷ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
کورتریک
2 0
زولته وارخم
۲۷ مهر ۱۳۹۸
- 23:00
خنت
2 0
واسلند بورن
۲۸ مهر ۱۳۹۸
- 17:00
مشلن
3 1
آنتروپ
۲۸ مهر ۱۳۹۸
- 20:30
اندرلخت
4 1
سنت ترویدن
۲۸ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
سرکل بروژ
0 3
شارلروا
هفته 12
۳ آبان ۱۳۹۸
- 23:00
اوپن
0 0
اندرلخت
۴ آبان ۱۳۹۸
- 20:30
شارلروا
1 0
موسکرون
۴ آبان ۱۳۹۸
- 22:30
آنتروپ
3 1
کورتریک
۴ آبان ۱۳۹۸
- 22:30
زولته وارخم
2 0
اوستنده
۴ آبان ۱۳۹۸
- 23:00
خنک
1 0
سرکل بروژ
۵ آبان ۱۳۹۸
- 17:00
بروخه
1 1
استاندارد لیژ
۵ آبان ۱۳۹۸
- 20:30
سنت ترویدن
0 0
خنت
۵ آبان ۱۳۹۸
- 22:30
واسلند بورن
1 3
مشلن
هفته 13
۸ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
سرکل بروژ
2 2
موسکرون
۸ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
اوستنده
0 1
شارلروا
۸ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
کورتریک
1 2
اوپن
۹ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
مشلن
1 2
سنت ترویدن
۹ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
زولته وارخم
0 2
بروخه
۹ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
خنک
2 2
آنتروپ
۹ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
استاندارد لیژ
2 0
واسلند بورن
۱۰ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
اندرلخت
3 3
خنت
هفته 14
۱۱ آبان ۱۳۹۸
- 21:30
اوپن
2 0
خنک
۱۱ آبان ۱۳۹۸
- 23:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
۱۱ آبان ۱۳۹۸
- 23:30
واسلند بورن
1 2
زولته وارخم
۱۱ آبان ۱۳۹۸
- 23:30
موسکرون
3 1
آنتروپ
۱۲ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
بروخه
3 0
کورتریک
۱۲ آبان ۱۳۹۸
- 18:00
اندرلخت
2 1
سرکل بروژ
۱۲ آبان ۱۳۹۸
- 21:30
خنت
3 1
استاندارد لیژ
۱۲ آبان ۱۳۹۸
- 23:30
مشلن
2 2
شارلروا
هفته 15
۱۸ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
۱۸ آبان ۱۳۹۸
- 21:30
شارلروا
1 0
اوپن
۱۸ آبان ۱۳۹۸
- 23:30
سرکل بروژ
2 1
سنت ترویدن
۱۸ آبان ۱۳۹۸
- 23:30
کورتریک
1 3
واسلند بورن
۱۹ آبان ۱۳۹۸
- 00:00
اوستنده
2 2
موسکرون
۱۹ آبان ۱۳۹۸
- 18:00
آنتروپ
2 1
بروخه
۱۹ آبان ۱۳۹۸
- 21:30
خنک
0 2
خنت
۱۹ آبان ۱۳۹۸
- 23:30
استاندارد لیژ
1 2
مشلن
هفته 16
۲ آذر ۱۳۹۸
- 00:00
بروخه
2 0
اوستنده
۲ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
اوپن
1 2
استاندارد لیژ
۲ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
واسلند بورن
1 1
سرکل بروژ
۲ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
مشلن
0 2
زولته وارخم
۳ آذر ۱۳۹۸
- 00:00
موسکرون
2 2
خنک
۳ آذر ۱۳۹۸
- 18:00
خنت
1 1
آنتروپ
۳ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
اندرلخت
0 0
کورتریک
۳ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
سنت ترویدن
1 3
شارلروا
هفته 17
۹ آذر ۱۳۹۸
- 00:00
آنتروپ
1 0
مشلن
۹ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
بروخه
1 0
موسکرون
۹ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
شارلروا
2 0
واسلند بورن
۹ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
زولته وارخم
1 0
اوپن
۱۰ آذر ۱۳۹۸
- 00:00
خنک
1 2
سنت ترویدن
۱۰ آذر ۱۳۹۸
- 18:00
اوستنده
3 2
اندرلخت
۱۰ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
استاندارد لیژ
2 1
سرکل بروژ
۱۰ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
کورتریک
0 2
خنت
هفته 18
۱۶ آذر ۱۳۹۸
- 00:00
واسلند بورن
0 4
آنتروپ
۱۶ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
مشلن
1 1
کورتریک
۱۶ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
سرکل بروژ
1 2
خنک
۱۶ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
خنت
2 0
زولته وارخم
۱۷ آذر ۱۳۹۸
- 00:00
سنت ترویدن
1 2
بروخه
۱۷ آذر ۱۳۹۸
- 18:00
موسکرون
2 2
استاندارد لیژ
۱۷ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
اندرلخت
0 0
شارلروا
۱۷ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
اوپن
1 0
اوستنده
هفته 19
۲۳ آذر ۱۳۹۸
- 00:00
کورتریک
1 2
موسکرون
۲۳ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
آنتروپ
1 0
اوپن
۲۳ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
شارلروا
3 0
سرکل بروژ
۲۳ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
زولته وارخم
5 1
سنت ترویدن
۲۴ آذر ۱۳۹۸
- 00:00
خنک
4 1
واسلند بورن
۲۴ آذر ۱۳۹۸
- 18:00
استاندارد لیژ
1 1
اندرلخت
۲۴ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
بروخه
3 0
مشلن
۲۴ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
اوستنده
2 1
خنت
هفته 20
۳۰ آذر ۱۳۹۸
- 00:00
مشلن
1 0
اوستنده
۳۰ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
موسکرون
1 1
شارلروا
۳۰ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
سرکل بروژ
2 0
زولته وارخم
۳۰ آذر ۱۳۹۸
- 23:30
اوپن
1 2
کورتریک
۱ دی ۱۳۹۸
- 00:00
واسلند بورن
2 1
استاندارد لیژ
۱ دی ۱۳۹۸
- 18:00
خنت
1 1
بروخه
۱ دی ۱۳۹۸
- 21:30
سنت ترویدن
1 1
آنتروپ
۱ دی ۱۳۹۸
- 23:30
اندرلخت
2 0
خنک
هفته 21
۵ دی ۱۳۹۸
- 18:00
واسلند بورن
1 0
سنت ترویدن
۵ دی ۱۳۹۸
- 18:00
موسکرون
1 2
مشلن
۵ دی ۱۳۹۸
- 18:00
کورتریک
1 0
سرکل بروژ
۵ دی ۱۳۹۸
- 18:00
خنک
2 1
اوپن
۵ دی ۱۳۹۸
- 21:30
بروخه
4 0
زولته وارخم
۶ دی ۱۳۹۸
- 00:00
استاندارد لیژ
0 1
خنت
۶ دی ۱۳۹۸
- 21:30
شارلروا
5 0
اوستنده
۷ دی ۱۳۹۸
- 00:00
آنتروپ
0 0
اندرلخت
هفته 22
۲۸ دی ۱۳۹۸
- 00:00
مشلن
2 3
استاندارد لیژ
۲۸ دی ۱۳۹۸
- 21:30
اوپن
1 1
شارلروا
۲۸ دی ۱۳۹۸
- 23:30
سنت ترویدن
2 0
کورتریک
۲۸ دی ۱۳۹۸
- 23:30
اوستنده
0 1
واسلند بورن
۲۹ دی ۱۳۹۸
- 00:00
خنت
3 1
موسکرون
۲۹ دی ۱۳۹۸
- 18:00
سرکل بروژ
1 2
آنتروپ
۲۹ دی ۱۳۹۸
- 21:30
اندرلخت
1 2
بروخه
۲۹ دی ۱۳۹۸
- 23:30
زولته وارخم
0 3
خنک
هفته 23
۵ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
استاندارد لیژ
2 1
اوستنده
۵ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
واسلند بورن
0 1
اوپن
۵ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
موسکرون
1 3
سنت ترویدن
۶ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
خنت
4 1
خنک
۶ بهمن ۱۳۹۸
- 18:00
سرکل بروژ
1 2
اندرلخت
۶ بهمن ۱۳۹۸
- 21:30
کورتریک
2 2
بروخه
۶ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
آنتروپ
2 1
زولته وارخم
۲۳ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
شارلروا
2 1
مشلن
هفته 24
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
کورتریک
3 1
استاندارد لیژ
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
- 21:30
خنک
1 0
شارلروا
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
اوستنده
1 0
سنت ترویدن
۱۲ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
اوپن
1 0
سرکل بروژ
۱۳ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
مشلن
0 3
خنت
۱۳ بهمن ۱۳۹۸
- 18:00
بروخه
1 0
آنتروپ
۱۳ بهمن ۱۳۹۸
- 21:30
اندرلخت
1 0
موسکرون
۱۳ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
زولته وارخم
5 0
واسلند بورن
هفته 25
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
خنت
1 1
اندرلخت
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
- 21:30
شارلروا
4 0
زولته وارخم
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
سنت ترویدن
5 2
اوپن
۱۹ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
سرکل بروژ
3 2
مشلن
۲۰ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
موسکرون
3 1
اوستنده
۲۴ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
واسلند بورن
1 2
کورتریک
۲۴ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
استاندارد لیژ
0 0
بروخه
۲۵ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
آنتروپ
1 1
خنک
هفته 26
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
اوپن
2 3
خنت
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
- 21:30
بروخه
2 1
واسلند بورن
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
سنت ترویدن
0 1
سرکل بروژ
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
اوستنده
0 3
کورتریک
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
- 00:00
مشلن
2 0
اندرلخت
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
- 18:00
آنتروپ
1 1
شارلروا
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
- 21:30
خنک
1 3
استاندارد لیژ
۲۷ بهمن ۱۳۹۸
- 23:30
زولته وارخم
1 2
موسکرون
هفته 27
۳ اسفند ۱۳۹۸
- 00:00
کورتریک
0 1
خنک
۳ اسفند ۱۳۹۸
- 21:30
استاندارد لیژ
1 0
آنتروپ
۳ اسفند ۱۳۹۸
- 23:30
اوستنده
1 1
زولته وارخم
۳ اسفند ۱۳۹۸
- 23:30