ژوپیه پرولیگ بلژیک

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
#
تیم
ب
پ
م
ش
ز
خ
تفا
امتیاز
1
م پ پ پ پ
>
29
21
7
1
58
14
44
70
2
م پ پ ش ش
>
29
16
7
6
59
34
25
55
3
پ م ش پ پ
>
29
15
9
5
49
23
26
54
4
م م ش پ پ
>
29
15
8
6
49
32
17
53
5
م پ پ ش م
>
29
14
7
8
47
32
15
49
6
ش پ پ پ م
>
29
13
5
11
46
43
3
44
7
م ش پ ش پ
>
29
13
5
11
45
42
3
44
8
م ش پ پ پ
>
29
11
10
8
45
29
16
43
9
پ پ ش ش پ
>
29
9
9
11
38
40
-2
36
10
ش ش م م ش
>
29
10
6
13
41
49
-8
36
11
پ پ ش م ش
>
29
9
6
14
40
44
-4
33
12
پ ش ش ش م
>
29
9
6
14
33
50
-17
33
13
ش ش ش پ م
>
29
8
6
15
28
51
-23
30
14
پ پ پ پ ش
>
29
7
2
20
27
54
-27
23
15
ش ش م ش ش
>
29
6
4
19
29
58
-29
22
16
ش ش ش ش ش
>
29
5
5
19
21
60
-39
20
نمایش تمام صفحه
بروخه
خنت
شارلروا
آنتروپ
استاندارد لیژ
مشلن
خنک
اندرلخت
موسکرون
زولته وارخم
کورتریک
سنت ترویدن
اوپن
سرکل بروژ
اوستنده
واسلند بورن
1 بروخه 4–0 1–0 1–0 1–1 3–0 1–1 2–1 1–0 4–0 3–0 6–0 0–0 2–1 2–0 2–1
2 خنت 1–1 1–4 1–1 3–1 3–0 4–1 1–1 3–1 2–0 2–0 4–1 6–1 3–2 2–0 2–0
3 شارلروا 0–0 1–1 2–1 2–0 2–1 2–1 1–2 1–0 4–0 0–3 1–0 3–0 5–0 2–0
4 آنتروپ 2–1 3–2 1–1 2–2 1–0 1–1 0–0 2–1 3–1 2–0 1–0 3–1 3–1 4–1
5 استاندارد لیژ 0–0 0–1 1–1 1–0 1–2 1–0 1–1 4–1 4–0 2–1 0–0 3–0 2–1 2–1 2–0
6 مشلن 0–5 0–3 2–2 3–1 2–3 3–1 2–0 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 3–1 1–0 4–0
7 خنک 1–2 0–2 1–0 2–2 1–3 1–0 2–1 0–2 2–1 1–2 2–1 1–0 3–1 4–1
8 اندرلخت 1–2 3–3 0–0 1–2 1–0 0–0 2–0 1–0 7–0 0–0 4–1 6–1 2–1 1–2 0–0
9 موسکرون 0–1 2–1 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 0–0 2–2 2–0 1–3 2–0 0–1 3–1 1–0
10 زولته وارخم 0–2 2–2 3–1 2–0 0–2 0–3 1–2 1–2 2–2 5–1 1–0 6–0 2–0 5–0
11 کورتریک 2–2 0–2 1–1 0–1 3–1 2–3 0–1 4–2 1–2 2–0 4–0 1–2 1–0 2–2 1–3
12 سنت ترویدن 1–2 0–0 1–3 1–1 2–1 0–3 3–3 0–1 0–0 2–0 5–2 0–1 1–0 1–1
13 اوپن 2–3 1–1 1–4 1–2 0–2 2–0 0–0 2–1 1–1 1–2 0–2 1–0 1–0 1–1
14 سرکل بروژ 0–2 1–0 0–3 1–2 0–2 3–2 1–2 1–2 2–2 2–0 1–3 2–1 1–2 1–0
15 اوستنده 0–2 2–1 0–1 1–1 1–4 2–1 2–4 3–2 2–2 1–1 0–3 1–0 2–3 3–1 0–1
16 واسلند بورن 1–3 0–4 0–4 2–1 1–3 0–4 0–3 1–1 1–2 1–2 1–0 0–1 1–1 3–1
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
2171295814421171791442897490000000
1676295934463101341101194390000000
15952949234421214519717106530000000
1586294932562613623923175900000000
147829473241581531358117500000000
13511294542360616522034197980000000
13511294643534712423640158750000000
111082945294731215726635197980000000
106132941495248124911155290000000
9614293350604711318223118480000000
961429404450151321021044250000000
9911293840550513892343180000000
86152928516556117891039190000000
7220292754594513572338190000000
641929295837211211091064360000000
55192921605623991731395500000000
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 36 0 0 36
2 37 1 1 44
3 42 0 1 47
4 44 1 1 51
5 50 1 0 52
6 47 3 0 53
7 55 0 0 55
8 46 2 1 55
9 41 3 2 57
10 56 2 0 60
11 56 1 1 63
12 52 3 1 63
13 60 4 0 68
14 53 1 3 70
15 59 3 1 70
16 65 2 3 84
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
خنک
2 1
کورتریک
۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
خنک
2
1
کورتریک
| Luminus Arena
۵ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
سرکل بروژ
0 2
استاندارد لیژ
۵ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
سرکل بروژ
0
2
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سنت ترویدن
0 1
موسکرون
۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سنت ترویدن
0
1
موسکرون
۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
0 2
مشلن
۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
0
2
مشلن
| Regenboogstadion
۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
واسلند بورن
1 3
بروخه
۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
واسلند بورن
1
3
بروخه
| Freethielstadion
۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
1 2
اوستنده
۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
1
2
اوستنده
۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
1 1
خنت
۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
1
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوپن
1 4
آنتروپ
۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوپن
1
4
آنتروپ
| Stadion am Kehrweg
هفته 2
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
بروخه
6 0
سنت ترویدن
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
بروخه
6
0
سنت ترویدن
| Jan Breydelstadion
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
4 0
زولته وارخم
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
4
0
زولته وارخم
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کورتریک
1 1
شارلروا
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کورتریک
1
1
شارلروا
| Guldensporenstadion
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
3 1
سرکل بروژ
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
3
1
سرکل بروژ
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
مشلن
3 1
خنک
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
مشلن
3
1
خنک
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
خنت
6 1
اوپن
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
خنت
6
1
اوپن
| GHELAMCO-arena
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
موسکرون
0 0
اندرلخت
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
موسکرون
0
0
اندرلخت
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آنتروپ
4 1
واسلند بورن
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آنتروپ
4
1
واسلند بورن
| Bosuilstadion
هفته 3
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
اندرلخت
0 0
مشلن
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
اندرلخت
0
0
مشلن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
اوستنده
0 2
بروخه
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
اوستنده
0
2
بروخه
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوپن
1 1
واسلند بورن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوپن
1
1
واسلند بورن
| Stadion am Kehrweg
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
1 3
کورتریک
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
1
3
کورتریک
| Jan Breydelstadion
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
خنک
0 2
زولته وارخم
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
خنک
0
2
زولته وارخم
| Luminus Arena
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
سنت ترویدن
2 1
استاندارد لیژ
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
سنت ترویدن
2
1
استاندارد لیژ
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
2 1
آنتروپ
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
2
1
آنتروپ
| Stade du Pays de Charleroi
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2 1
خنت
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2
1
خنت
هفته 4
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
بروخه
0 0
اوپن
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
بروخه
0
0
اوپن
| Jan Breydelstadion
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
کورتریک
4 2
اندرلخت
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
کورتریک
4
2
اندرلخت
| Guldensporenstadion
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
مشلن
3 1
سرکل بروژ
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
مشلن
3
1
سرکل بروژ
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
واسلند بورن
0 4
خنک
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
واسلند بورن
0
4
خنک
| Freethielstadion
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
استاندارد لیژ
4 1
موسکرون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
استاندارد لیژ
4
1
موسکرون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
آنتروپ
2 0
سنت ترویدن
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
آنتروپ
2
0
سنت ترویدن
| Bosuilstadion
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
خنت
2 0
اوستنده
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
خنت
2
0
اوستنده
| GHELAMCO-arena
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
زولته وارخم
3 1
شارلروا
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
زولته وارخم
3
1
شارلروا
| Regenboogstadion
هفته 5
۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
خنک
1 0
اندرلخت
۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
خنک
1
0
اندرلخت
| Luminus Arena
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
1 0
واسلند بورن
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
1
0
واسلند بورن
| Jan Breydelstadion
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
سنت ترویدن
0 0
زولته وارخم
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
سنت ترویدن
0
0
زولته وارخم
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
اوستنده
2 1
مشلن
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
اوستنده
2
1
مشلن
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
2 1
کورتریک
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
2
1
کورتریک
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2 0
اوپن
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2
0
اوپن
۱ آذر ۱۳۹۸ 00:00
آنتروپ
3 2
خنت
۱ آذر ۱۳۹۸ 00:00
آنتروپ
3
2
خنت
| Bosuilstadion
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
شارلروا
0 0
بروخه
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
شارلروا
0
0
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 6
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
مشلن
2 2
موسکرون
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
مشلن
2
2
موسکرون
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوپن
0 2
سنت ترویدن
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوپن
0
2
سنت ترویدن
| Stadion am Kehrweg
۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
کورتریک
2 2
اوستنده
۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
کورتریک
2
2
اوستنده
| Guldensporenstadion
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
واسلند بورن
0 4
شارلروا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
واسلند بورن
0
4
شارلروا
| Freethielstadion
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
بروخه
1 1
خنک
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
بروخه
1
1
خنک
| Jan Breydelstadion
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
1 0
استاندارد لیژ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
1
0
استاندارد لیژ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
خنت
3 2
سرکل بروژ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
خنت
3
2
سرکل بروژ
| GHELAMCO-arena
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
2 0
آنتروپ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
2
0
آنتروپ
| Regenboogstadion
هفته 7
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
شارلروا
2 1
خنک
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
شارلروا
2
1
خنک
| Stade du Pays de Charleroi
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوستنده
1 4
استاندارد لیژ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوستنده
1
4
استاندارد لیژ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اوپن
1 1
زولته وارخم
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اوپن
1
1
زولته وارخم
| Stadion am Kehrweg
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سنت ترویدن
1 1
واسلند بورن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سنت ترویدن
1
1
واسلند بورن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
سرکل بروژ
0 2
بروخه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
سرکل بروژ
0
2
بروخه
| Jan Breydelstadion
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
1 2
آنتروپ
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
1
2
آنتروپ
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
خنت
3 0
مشلن
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
خنت
3
0
مشلن
| GHELAMCO-arena
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
موسکرون
2 0
کورتریک
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
موسکرون
2
0
کورتریک
هفته 8
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
کورتریک
2 3
مشلن
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
کورتریک
2
3
مشلن
| Guldensporenstadion
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
0 3
سنت ترویدن
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
0
3
سنت ترویدن
| Stade du Pays de Charleroi
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آنتروپ
3 1
سرکل بروژ
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آنتروپ
3
1
سرکل بروژ
| Bosuilstadion
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
واسلند بورن
1 1
موسکرون
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
واسلند بورن
1
1
موسکرون
| Freethielstadion
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
خنک
3 1
اوستنده
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
خنک
3
1
اوستنده
| Luminus Arena
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
استاندارد لیژ
3 0
اوپن
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
استاندارد لیژ
3
0
اوپن
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
2 1
اندرلخت
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
2
1
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
2 2
خنت
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
2
2
خنت
| Regenboogstadion
هفته 9
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
مشلن
0 5
بروخه
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
مشلن
0
5
بروخه
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
خنت
2 0
کورتریک
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
خنت
2
0
کورتریک
| GHELAMCO-arena
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2 2
زولته وارخم
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2
2
زولته وارخم
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
1 2
اوپن
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
1
2
اوپن
| Jan Breydelstadion
۶ مهر ۱۳۹۸ 23:00
سنت ترویدن
3 3
خنک
۶ مهر ۱۳۹۸ 23:00
سنت ترویدن
3
3
خنک
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
0 0
واسلند بورن
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
0
0
واسلند بورن
۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
1 1
شارلروا
۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
1
1
شارلروا
۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
1 1
آنتروپ
۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
1
1
آنتروپ
هفته 10
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:00
شارلروا
1 2
اندرلخت
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:00
شارلروا
1
2
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اوپن
0 2
مشلن
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اوپن
0
2
مشلن
| Stadion am Kehrweg
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
6 0
سرکل بروژ
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
6
0
سرکل بروژ
| Regenboogstadion
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
واسلند بورن
3 1
اوستنده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
واسلند بورن
3
1
اوستنده
| Freethielstadion
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:00
کورتریک
4 0
سنت ترویدن
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:00
کورتریک
4
0
سنت ترویدن
| Guldensporenstadion
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:00
بروخه
4 0
خنت
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:00
بروخه
4
0
خنت
| Jan Breydelstadion
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آنتروپ
2 2
استاندارد لیژ
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آنتروپ
2
2
استاندارد لیژ
| Bosuilstadion
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
خنک
2 1
موسکرون
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
خنک
2
1
موسکرون
| Luminus Arena
هفته 11
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:00
موسکرون
0 1
بروخه
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:00
موسکرون
0
1
بروخه
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
1 0
خنک
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
1
0
خنک
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کورتریک
2 0
زولته وارخم
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کورتریک
2
0
زولته وارخم
| Guldensporenstadion
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
2 3
اوپن
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
2
3
اوپن
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 23:00
خنت
2 0
واسلند بورن
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 23:00
خنت
2
0
واسلند بورن
| GHELAMCO-arena
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:00
مشلن
3 1
آنتروپ
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:00
مشلن
3
1
آنتروپ
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
4 1
سنت ترویدن
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
4
1
سنت ترویدن
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
0 3
شارلروا
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
0
3
شارلروا
| Jan Breydelstadion
هفته 12
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:00
اوپن
0 0
اندرلخت
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:00
اوپن
0
0
اندرلخت
| Stadion am Kehrweg
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
1 0
موسکرون
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
1
0
موسکرون
| Stade du Pays de Charleroi
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
2 0
اوستنده
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
2
0
اوستنده
| Regenboogstadion
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
آنتروپ
3 1
کورتریک
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
آنتروپ
3
1
کورتریک
| Bosuilstadion
۴ آبان ۱۳۹۸ 23:00
خنک
1 0
سرکل بروژ
۴ آبان ۱۳۹۸ 23:00
خنک
1
0
سرکل بروژ
| Luminus Arena
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
بروخه
1 1
استاندارد لیژ
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
بروخه
1
1
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
سنت ترویدن
0 0
خنت
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
سنت ترویدن
0
0
خنت
۵ آبان ۱۳۹۸ 22:30
واسلند بورن
1 3
مشلن
۵ آبان ۱۳۹۸ 22:30
واسلند بورن
1
3
مشلن
| Freethielstadion
هفته 13
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
کورتریک
1 2
اوپن
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
کورتریک
1
2
اوپن
| Guldensporenstadion
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اوستنده
0 1
شارلروا
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اوستنده
0
1
شارلروا
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
سرکل بروژ
2 2
موسکرون
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
سرکل بروژ
2
2
موسکرون
| Jan Breydelstadion
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
2 0
واسلند بورن
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
2
0
واسلند بورن
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
خنک
2 2
آنتروپ
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
خنک
2
2
آنتروپ
| Luminus Arena
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
زولته وارخم
0 2
بروخه
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
زولته وارخم
0
2
بروخه
| Regenboogstadion
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
1 2
سنت ترویدن
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
1
2
سنت ترویدن
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اندرلخت
3 3
خنت
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اندرلخت
3
3
خنت
هفته 14
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
اوپن
2 0
خنک
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
اوپن
2
0
خنک
| Stadion am Kehrweg
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
موسکرون
3 1
آنتروپ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
موسکرون
3
1
آنتروپ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
واسلند بورن
1 2
زولته وارخم
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
واسلند بورن
1
2
زولته وارخم
| Freethielstadion
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
1
0
اوستنده
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 00:00
بروخه
3 0
کورتریک
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 00:00
بروخه
3
0
کورتریک
| Jan Breydelstadion
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:00
اندرلخت
2 1
سرکل بروژ
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:00
اندرلخت
2
1
سرکل بروژ
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 21:30
خنت
3 1
استاندارد لیژ
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 21:30
خنت
3
1
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
مشلن
2 2
شارلروا
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
مشلن
2
2
شارلروا
هفته 15
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
زولته وارخم
1
2
اندرلخت
| Regenboogstadion
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
شارلروا
1 0
اوپن
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
شارلروا
1
0
اوپن
| Stade du Pays de Charleroi
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
کورتریک
1 3
واسلند بورن
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
کورتریک
1
3
واسلند بورن
| Guldensporenstadion
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سرکل بروژ
2 1
سنت ترویدن
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سرکل بروژ
2
1
سنت ترویدن
| Jan Breydelstadion
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اوستنده
2 2
موسکرون
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اوستنده
2
2
موسکرون
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
آنتروپ
2 1
بروخه
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
آنتروپ
2
1
بروخه
| Bosuilstadion
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
خنک
0 2
خنت
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
خنک
0
2
خنت
| Luminus Arena
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 23:30
استاندارد لیژ
1 2
مشلن
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 23:30
استاندارد لیژ
1
2
مشلن
هفته 16
۲ آذر ۱۳۹۸ 00:00
بروخه
2 0
اوستنده
۲ آذر ۱۳۹۸ 00:00
بروخه
2
0
اوستنده
| Jan Breydelstadion
۲ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اوپن
1 2
استاندارد لیژ
۲ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اوپن
1
2
استاندارد لیژ
| Stadion am Kehrweg
۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
مشلن
0 2
زولته وارخم
۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
مشلن
0
2
زولته وارخم
۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
واسلند بورن
1 1
سرکل بروژ
۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
واسلند بورن
1
1
سرکل بروژ
| Freethielstadion
۳ آذر ۱۳۹۸ 00:00
موسکرون
2 2
خنک
۳ آذر ۱۳۹۸ 00:00
موسکرون
2
2
خنک
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
خنت
1 1
آنتروپ
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
خنت
1
1
آنتروپ
| GHELAMCO-arena
۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
0 0
کورتریک
۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
0
0
کورتریک
۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
1 3
شارلروا
۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
1
3
شارلروا
هفته 17
۹ آذر ۱۳۹۸ 00:00
آنتروپ
1 0
مشلن
۹ آذر ۱۳۹۸ 00:00
آنتروپ
1
0
مشلن
| Bosuilstadion
۹ آذر ۱۳۹۸ 21:30
بروخه
1 0
موسکرون
۹ آذر ۱۳۹۸ 21:30
بروخه
1
0
موسکرون
| Jan Breydelstadion
۹ آذر ۱۳۹۸ 23:30
زولته وارخم
1 0
اوپن
۹ آذر ۱۳۹۸ 23:30
زولته وارخم
1
0
اوپن
| Regenboogstadion
۹ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شارلروا
2 0
واسلند بورن
۹ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شارلروا
2
0
واسلند بورن
| Stade du Pays de Charleroi
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 00:00
خنک
1 2
سنت ترویدن
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 00:00
خنک
1
2
سنت ترویدن
| Luminus Arena
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:00
اوستنده
3 2
اندرلخت
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:00
اوستنده
3
2
اندرلخت
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
استاندارد لیژ
2 1
سرکل بروژ
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
استاندارد لیژ
2
1
سرکل بروژ
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کورتریک
0 2
خنت
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کورتریک
0
2
خنت
| Guldensporenstadion
هفته 18
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 00:00
واسلند بورن
0 4
آنتروپ
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 00:00
واسلند بورن
0
4
آنتروپ
| Freethielstadion
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 21:30
مشلن
1 1
کورتریک
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 21:30
مشلن
1
1
کورتریک
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:30
خنت
2 0
زولته وارخم
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:30
خنت
2
0
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سرکل بروژ
1 2
خنک
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سرکل بروژ
1
2
خنک
| Jan Breydelstadion
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 00:00
سنت ترویدن
1 2
بروخه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 00:00
سنت ترویدن
1
2
بروخه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:00
موسکرون
2 2
استاندارد لیژ
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:00
موسکرون
2
2
استاندارد لیژ
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
0 0
شارلروا
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
0
0
شارلروا
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوپن
1 0
اوستنده
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوپن
1
0
اوستنده
| Stadion am Kehrweg
هفته 19
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 00:00
کورتریک
1 2
موسکرون
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 00:00
کورتریک
1
2
موسکرون
| Guldensporenstadion
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
آنتروپ
1 0
اوپن
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
آنتروپ
1
0
اوپن
| Bosuilstadion
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
زولته وارخم
5 1
سنت ترویدن
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
زولته وارخم
5
1
سنت ترویدن
| Regenboogstadion
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شارلروا
3 0
سرکل بروژ
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شارلروا
3
0
سرکل بروژ
| Stade du Pays de Charleroi
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 00:00
خنک
4 1
واسلند بورن
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 00:00
خنک
4
1
واسلند بورن
| Luminus Arena
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:00
استاندارد لیژ
1 1
اندرلخت
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:00
استاندارد لیژ
1
1
اندرلخت
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 21:30
بروخه
3 0
مشلن
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 21:30
بروخه
3
0
مشلن
| Jan Breydelstadion
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوستنده
2 1
خنت
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوستنده
2
1
خنت
هفته 20
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
1 0
اوستنده
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
1
0
اوستنده
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
موسکرون
1 1
شارلروا
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
موسکرون
1
1
شارلروا
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوپن
1 2
کورتریک
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوپن
1
2
کورتریک
| Stadion am Kehrweg
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سرکل بروژ
2 0
زولته وارخم
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سرکل بروژ
2
0
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
۱ دی ۱۳۹۸ 00:00
واسلند بورن
2 1
استاندارد لیژ
۱ دی ۱۳۹۸ 00:00
واسلند بورن
2
1
استاندارد لیژ
| Freethielstadion
۱ دی ۱۳۹۸ 18:00
خنت
1 1
بروخه
۱ دی ۱۳۹۸ 18:00
خنت
1
1
بروخه
| GHELAMCO-arena
۱ دی ۱۳۹۸ 21:30
سنت ترویدن
1 1
آنتروپ
۱ دی ۱۳۹۸ 21:30
سنت ترویدن
1
1
آنتروپ
۱ دی ۱۳۹۸ 23:30
اندرلخت
2 0
خنک
۱ دی ۱۳۹۸ 23:30
اندرلخت
2
0
خنک
هفته 21
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
خنک
2 1
اوپن
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
خنک
2
1
اوپن
| Luminus Arena
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
کورتریک
1 0
سرکل بروژ
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
کورتریک
1
0
سرکل بروژ
| Guldensporenstadion
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
موسکرون
1 2
مشلن
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
موسکرون
1
2
مشلن
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
واسلند بورن
1 0
سنت ترویدن
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
واسلند بورن
1
0
سنت ترویدن
| Freethielstadion
۵ دی ۱۳۹۸ 21:30
بروخه
4 0
زولته وارخم
۵ دی ۱۳۹۸ 21:30
بروخه
4
0
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
۶ دی ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
0 1
خنت
۶ دی ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
0
1
خنت
۶ دی ۱۳۹۸ 21:30
شارلروا
5 0
اوستنده
۶ دی ۱۳۹۸ 21:30
شارلروا
5
0
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
۷ دی ۱۳۹۸ 00:00
آنتروپ
0 0
اندرلخت
۷ دی ۱۳۹۸ 00:00
آنتروپ
0
0
اندرلخت
| Bosuilstadion
هفته 22
۲۸ دی ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
2 3
استاندارد لیژ
۲۸ دی ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
2
3
استاندارد لیژ
۲۸ دی ۱۳۹۸ 21:30
اوپن
1 1
شارلروا
۲۸ دی ۱۳۹۸ 21:30
اوپن
1
1
شارلروا
| Stadion am Kehrweg
۲۸ دی ۱۳۹۸ 23:30
اوستنده
0 1
واسلند بورن
۲۸ دی ۱۳۹۸ 23:30
اوستنده
0
1
واسلند بورن
۲۸ دی ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
2 0
کورتریک
۲۸ دی ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
2
0
کورتریک
۲۹ دی ۱۳۹۸ 00:00
خنت
3 1
موسکرون
۲۹ دی ۱۳۹۸ 00:00
خنت
3
1
موسکرون
| GHELAMCO-arena
۲۹ دی ۱۳۹۸ 18:00
سرکل بروژ
1 2
آنتروپ
۲۹ دی ۱۳۹۸ 18:00
سرکل بروژ
1
2
آنتروپ
| Jan Breydelstadion
۲۹ دی ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
1 2
بروخه
۲۹ دی ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
1
2
بروخه
۲۹ دی ۱۳۹۸ 23:30
زولته وارخم
0 3
خنک
۲۹ دی ۱۳۹۸ 23:30
زولته وارخم
0
3
خنک
| Regenboogstadion
هفته 23
۵ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
2 1
اوستنده
۵ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
2
1
اوستنده
۵ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
موسکرون
1 3
سنت ترویدن
۵ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
موسکرون
1
3
سنت ترویدن
۵ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
واسلند بورن
0 1
اوپن
۵ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
واسلند بورن
0
1
اوپن
| Freethielstadion
۶ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
خنت
4 1
خنک
۶ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
خنت
4
1
خنک
| GHELAMCO-arena
۶ بهمن ۱۳۹۸ 18:00
سرکل بروژ
1 2
اندرلخت
۶ بهمن ۱۳۹۸ 18:00
سرکل بروژ
1
2
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
۶ بهمن ۱۳۹۸ 21:30
کورتریک
2 2
بروخه
۶ بهمن ۱۳۹۸ 21:30
کورتریک
2
2
بروخه
| Guldensporenstadion
۶ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
آنتروپ
2 1
زولته وارخم
۶ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
آنتروپ
2
1
زولته وارخم
| Bosuilstadion
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
شارلروا
2 1
مشلن
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
شارلروا
2
1
مشلن
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 24
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
کورتریک
3 1
استاندارد لیژ
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 00:00