ژوپیه پرولیگ بلژیک

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
بروخه
م پ پ پ پ
>
29
21
7
1
58
14
44
70
2
خنت
م پ پ ش ش
>
29
16
7
6
59
34
25
55
3
شارلروا
پ م ش پ پ
>
29
15
9
5
49
23
26
54
4
آنتروپ
م م ش پ پ
>
29
15
8
6
49
32
17
53
5
29
14
7
8
47
32
15
49
6
مشلن
ش پ پ پ م
>
29
13
5
11
46
43
3
44
7
خنک
م ش پ ش پ
>
29
13
5
11
45
42
3
44
8
اندرلخت
م ش پ پ پ
>
29
11
10
8
45
29
16
43
9
موسکرون
پ پ ش ش پ
>
29
9
9
11
38
40
-2
36
10
زولته وارخم
ش ش م م ش
>
29
10
6
13
41
49
-8
36
11
کورتریک
پ پ ش م ش
>
29
9
6
14
40
44
-4
33
12
سنت ترویدن
پ ش ش ش م
>
29
9
6
14
33
50
-17
33
13
اوپن
ش ش ش پ م
>
29
8
6
15
28
51
-23
30
14
سرکل بروژ
پ پ پ پ ش
>
29
7
2
20
27
54
-27
23
15
اوستنده
ش ش م ش ش
>
29
6
4
19
29
58
-29
22
16
واسلند بورن
ش ش ش ش ش
>
29
5
5
19
21
60
-39
20
نمایش تمام صفحه
بروخه
خنت
شارلروا
آنتروپ
استاندارد لیژ
مشلن
خنک
اندرلخت
موسکرون
زولته وارخم
کورتریک
سنت ترویدن
اوپن
سرکل بروژ
اوستنده
واسلند بورن
1 بروخه 4–0 1–0 1–0 1–1 3–0 1–1 2–1 1–0 4–0 3–0 6–0 0–0 2–1 2–0 2–1
2 خنت 1–1 1–4 1–1 3–1 3–0 4–1 1–1 3–1 2–0 2–0 4–1 6–1 3–2 2–0 2–0
3 شارلروا 0–0 1–1 2–1 2–0 2–1 2–1 1–2 1–0 4–0 0–3 1–0 3–0 5–0 2–0
4 آنتروپ 2–1 3–2 1–1 2–2 1–0 1–1 0–0 2–1 3–1 2–0 1–0 3–1 3–1 4–1
5 استاندارد لیژ 0–0 0–1 1–1 1–0 1–2 1–0 1–1 4–1 4–0 2–1 0–0 3–0 2–1 2–1 2–0
6 مشلن 0–5 0–3 2–2 3–1 2–3 3–1 2–0 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 3–1 1–0 4–0
7 خنک 1–2 0–2 1–0 2–2 1–3 1–0 2–1 0–2 2–1 1–2 2–1 1–0 3–1 4–1
8 اندرلخت 1–2 3–3 0–0 1–2 1–0 0–0 2–0 1–0 7–0 0–0 4–1 6–1 2–1 1–2 0–0
9 موسکرون 0–1 2–1 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 0–0 2–2 2–0 1–3 2–0 0–1 3–1 1–0
10 زولته وارخم 0–2 2–2 3–1 2–0 0–2 0–3 1–2 1–2 2–2 5–1 1–0 6–0 2–0 5–0
11 کورتریک 2–2 0–2 1–1 0–1 3–1 2–3 0–1 4–2 1–2 2–0 4–0 1–2 1–0 2–2 1–3
12 سنت ترویدن 1–2 0–0 1–3 1–1 2–1 0–3 3–3 0–1 0–0 2–0 5–2 0–1 1–0 1–1
13 اوپن 2–3 1–1 1–4 1–2 0–2 2–0 0–0 2–1 1–1 1–2 0–2 1–0 1–0 1–1
14 سرکل بروژ 0–2 1–0 0–3 1–2 0–2 3–2 1–2 1–2 2–2 2–0 1–3 2–1 1–2 1–0
15 اوستنده 0–2 2–1 0–1 1–1 1–4 2–1 2–4 3–2 2–2 1–1 0–3 1–0 2–3 3–1 0–1
16 واسلند بورن 1–3 0–4 0–4 2–1 1–3 0–4 0–3 1–1 1–2 1–2 1–0 0–1 1–1 3–1
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
بروخه 2171295814421171791442897490000000
خنت 1676295934463101341101194390000000
شارلروا 15952949234421214519717106530000000
آنتروپ 1586294932562613623923175900000000
استاندارد لیژ 147829473241581531358117500000000
مشلن 13511294643534712423640158750000000
خنک 13511294542360616522034197980000000
اندرلخت 111082945294731215726635197980000000
زولته وارخم 106132941495248124911155290000000
موسکرون 9911293840550513892343180000000
کورتریک 961429404450151321021044250000000
سنت ترویدن 9614293350604711318223118480000000
اوپن 86152928516556117891039190000000
سرکل بروژ 7220292754594513572338190000000
اوستنده 641929295837211211091064360000000
واسلند بورن 55192921605623991731395500000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
J. David
خنت
27
18 (3)
D. Mbokani
آنتروپ
28
18 (5)
3
H. Vanaken
بروخه
29
13 (2)
4
K. Rezaei
بروخه شارلروا
21
12 (1)
5
M. Vlap
اندرلخت
23
11 (3)
L. Refaelov
آنتروپ
24
11 (4)
7
Igor De Camargo
مشلن
27
10
Y. Boli
سنت ترویدن
17
10
18
10 (2)
جدول پاس گل
#
بازیکن
بازی
پاس گل
1
R. Vormer
بروخه
27
14
2
26
8
J. David
خنت
27
8
4
M. Carcela
استاندارد لیژ
26
7
5
J. Ito
خنک
21
6
23
6
D. Mbokani
آنتروپ
28
6
K. D'Haene
کورتریک
29
6
9
Facundo Colidio
سنت ترویدن
12
5
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
Jordi Amat
اوپن
8
1
1
15
2
V. Odjidja-Ofoe
خنت
5
1
1
12
3
Marco Ilaimaharitra
شارلروا
10
1
0
12
4
J. Bolingi
آنتروپ
اوپن
4
1
1
11
5
زینهو ون‌هیوسدن
استاندارد لیژ
4
1
1
11
6
Olivier Deschacht
زولته وارخم
6
0
1
11
7
R. Schoofs
مشلن
6
0
1
11
8
وسلی هوت
آنتروپ
5
0
1
10
9
J. Panzo
سرکل بروژ
3
1
1
10
10
Santiago Colombatto
سنت ترویدن
8
1
0
10
11
O. Kaya
مشلن
8
1
0
10
12
M. Koch
اوپن
4
0
1
9
13
P. M'Poku
استاندارد لیژ
3
0
1
8
14
I. Sankhon
سنت ترویدن
8
0
0
8
15
Clinton Mata
بروخه
7
0
0
7
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
خنک
خنک
36
0
0
36
2
اوستنده
اوستنده
37
1
1
44
3
بروخه
بروخه
42
0
1
47
4
شارلروا
شارلروا
44
1
1
51
5
کورتریک
کورتریک
50
1
0
52
6
اندرلخت
اندرلخت
47
3
0
53
7
موسکرون
موسکرون
55
0
0
55
8
خنت
خنت
46
2
1
55
9
استاندارد لیژ
استاندارد لیژ
41
3
2
57
10
واسلند بورن
واسلند بورن
56
2
0
60
11
زولته وارخم
زولته وارخم
52
3
1
63
12
آنتروپ
آنتروپ
56
1
1
63
13
سنت ترویدن
سنت ترویدن
60
4
0
68
14
مشلن
مشلن
53
1
3
70
15
سرکل بروژ
سرکل بروژ
59
3
1
70
16
اوپن
اوپن
65
2
3
84
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
4 مرداد 1398
- 23:00
خنک
2 1
کورتریک
5 مرداد 1398
- 20:30
سرکل بروژ
0 2
استاندارد لیژ
5 مرداد 1398
- 22:30
زولته وارخم
0 2
مشلن
5 مرداد 1398
- 22:30
سنت ترویدن
0 1
موسکرون
5 مرداد 1398
- 23:00
واسلند بورن
1 3
بروخه
6 مرداد 1398
- 17:00
اندرلخت
1 2
اوستنده
6 مرداد 1398
- 20:30
شارلروا
1 1
خنت
6 مرداد 1398
- 22:30
اوپن
1 4
آنتروپ
هفته 2
11 مرداد 1398
- 23:00
بروخه
6 0
سنت ترویدن
12 مرداد 1398
- 20:30
استاندارد لیژ
4 0
زولته وارخم
12 مرداد 1398
- 22:30
اوستنده
3 1
سرکل بروژ
12 مرداد 1398
- 22:30
کورتریک
1 1
شارلروا
12 مرداد 1398
- 23:00
مشلن
3 1
خنک
13 مرداد 1398
- 17:00
خنت
6 1
اوپن
13 مرداد 1398
- 20:30
موسکرون
0 0
اندرلخت
13 مرداد 1398
- 22:30
آنتروپ
4 1
واسلند بورن
هفته 3
18 مرداد 1398
- 23:00
اندرلخت
0 0
مشلن
19 مرداد 1398
- 20:30
اوستنده
0 2
بروخه
19 مرداد 1398
- 22:30
سرکل بروژ
1 3
کورتریک
19 مرداد 1398
- 22:30
اوپن
1 1
واسلند بورن
19 مرداد 1398
- 23:00
خنک
0 2
زولته وارخم
20 مرداد 1398
- 17:00
سنت ترویدن
2 1
استاندارد لیژ
20 مرداد 1398
- 20:30
شارلروا
2 1
آنتروپ
20 مرداد 1398
- 22:30
موسکرون
2 1
خنت
هفته 4
25 مرداد 1398
- 23:00
بروخه
0 0
اوپن
26 مرداد 1398
- 20:30
کورتریک
4 2
اندرلخت
26 مرداد 1398
- 22:30
مشلن
3 1
سرکل بروژ
26 مرداد 1398
- 23:00
واسلند بورن
0 4
خنک
27 مرداد 1398
- 17:00
استاندارد لیژ
4 1
موسکرون
27 مرداد 1398
- 20:30
آنتروپ
2 0
سنت ترویدن
27 مرداد 1398
- 22:30
خنت
2 0
اوستنده
28 مرداد 1398
- 23:00
زولته وارخم
3 1
شارلروا
هفته 5
1 شهریور 1398
- 23:00
خنک
1 0
اندرلخت
2 شهریور 1398
- 22:30
سرکل بروژ
1 0
واسلند بورن
2 شهریور 1398
- 23:00
اوستنده
2 1
مشلن
2 شهریور 1398
- 23:00
سنت ترویدن
0 0
زولته وارخم
3 شهریور 1398
- 20:30
استاندارد لیژ
2 1
کورتریک
3 شهریور 1398
- 22:30
موسکرون
2 0
اوپن
1 آذر 1398
- 00:00
آنتروپ
3 2
خنت
10 بهمن 1398
- 00:00
شارلروا
0 0
بروخه
هفته 6
8 شهریور 1398
- 23:00
مشلن
2 2
موسکرون
9 شهریور 1398
- 20:30
اوپن
0 2
سنت ترویدن
9 شهریور 1398
- 22:30
کورتریک
2 2
اوستنده
9 شهریور 1398
- 23:00
واسلند بورن
0 4
شارلروا
10 شهریور 1398
- 17:00
بروخه
1 1
خنک
10 شهریور 1398
- 20:30
اندرلخت
1 0
استاندارد لیژ
10 شهریور 1398
- 22:30
زولته وارخم
2 0
آنتروپ
10 شهریور 1398
- 22:30
خنت
3 2
سرکل بروژ
هفته 7
22 شهریور 1398
- 23:00
شارلروا
2 1
خنک
23 شهریور 1398
- 20:30
اوستنده
1 4
استاندارد لیژ
23 شهریور 1398
- 22:30
سنت ترویدن
1 1
واسلند بورن
23 شهریور 1398
- 22:30
اوپن
1 1
زولته وارخم
23 شهریور 1398
- 23:00
سرکل بروژ
0 2
بروخه
24 شهریور 1398
- 17:00
اندرلخت
1 2
آنتروپ
24 شهریور 1398
- 20:30
خنت
3 0
مشلن
24 شهریور 1398
- 23:00
موسکرون
2 0
کورتریک
هفته 8
29 شهریور 1398
- 23:00
کورتریک
2 3
مشلن
30 شهریور 1398
- 20:30
شارلروا
0 3
سنت ترویدن
30 شهریور 1398
- 22:30
واسلند بورن
1 1
موسکرون
30 شهریور 1398
- 22:30
آنتروپ
3 1
سرکل بروژ
30 شهریور 1398
- 23:00
خنک
3 1
اوستنده
31 شهریور 1398
- 17:00
استاندارد لیژ
3 0
اوپن
31 شهریور 1398
- 20:30
بروخه
2 1
اندرلخت
31 شهریور 1398
- 22:30
زولته وارخم
2 2
خنت
هفته 9
6 مهر 1398
- 20:30
مشلن
0 5
بروخه
6 مهر 1398
- 22:30
سرکل بروژ
1 2
اوپن
6 مهر 1398
- 22:30
موسکرون
2 2
زولته وارخم
6 مهر 1398
- 22:30
خنت
2 0
کورتریک
6 مهر 1398
- 23:00
سنت ترویدن
3 3
خنک
7 مهر 1398
- 17:00
اندرلخت
0 0
واسلند بورن
7 مهر 1398
- 20:30
استاندارد لیژ
1 1
شارلروا
7 مهر 1398
- 22:30
اوستنده
1 1
آنتروپ
هفته 10
12 مهر 1398
- 23:00
شارلروا
1 2
اندرلخت
13 مهر 1398
- 20:30
اوپن
0 2
مشلن
13 مهر 1398
- 22:30
واسلند بورن
3 1
اوستنده
13 مهر 1398
- 22:30
زولته وارخم
6 0
سرکل بروژ
13 مهر 1398
- 23:00
کورتریک
4 0
سنت ترویدن
14 مهر 1398
- 17:00
بروخه
4 0
خنت
14 مهر 1398
- 20:30
آنتروپ
2 2
استاندارد لیژ
14 مهر 1398
- 22:30
خنک
2 1
موسکرون
هفته 11
26 مهر 1398
- 23:00
موسکرون
0 1
بروخه
27 مهر 1398
- 20:30
استاندارد لیژ
1 0
خنک
27 مهر 1398
- 22:30
اوستنده
2 3
اوپن
27 مهر 1398
- 22:30
کورتریک
2 0
زولته وارخم
27 مهر 1398
- 23:00
خنت
2 0
واسلند بورن
28 مهر 1398
- 17:00
مشلن
3 1
آنتروپ
28 مهر 1398
- 20:30
اندرلخت
4 1
سنت ترویدن
28 مهر 1398
- 22:30
سرکل بروژ
0 3
شارلروا
هفته 12
3 آبان 1398
- 23:00
اوپن
0 0
اندرلخت
4 آبان 1398
- 20:30
شارلروا
1 0
موسکرون
4 آبان 1398
- 22:30
آنتروپ
3 1
کورتریک
4 آبان 1398
- 22:30
زولته وارخم
2 0
اوستنده
4 آبان 1398
- 23:00
خنک
1 0
سرکل بروژ
5 آبان 1398
- 17:00
بروخه
1 1
استاندارد لیژ
5 آبان 1398
- 20:30
سنت ترویدن
0 0
خنت
5 آبان 1398
- 22:30
واسلند بورن
1 3
مشلن
هفته 13
8 آبان 1398
- 00:00
سرکل بروژ
2 2
موسکرون
8 آبان 1398
- 00:00
اوستنده
0 1
شارلروا
8 آبان 1398
- 00:00
کورتریک
1 2
اوپن
9 آبان 1398
- 00:00
مشلن
1 2
سنت ترویدن
9 آبان 1398
- 00:00
زولته وارخم
0 2
بروخه
9 آبان 1398
- 00:00
خنک
2 2
آنتروپ
9 آبان 1398
- 00:00
استاندارد لیژ
2 0
واسلند بورن
10 آبان 1398
- 00:00
اندرلخت
3 3
خنت
هفته 14
11 آبان 1398
- 21:30
اوپن
2 0
خنک
11 آبان 1398
- 23:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
11 آبان 1398
- 23:30
واسلند بورن
1 2
زولته وارخم
11 آبان 1398
- 23:30
موسکرون
3 1
آنتروپ
12 آبان 1398
- 00:00
بروخه
3 0
کورتریک
12 آبان 1398
- 18:00
اندرلخت
2 1
سرکل بروژ
12 آبان 1398
- 21:30
خنت
3 1
استاندارد لیژ
12 آبان 1398
- 23:30
مشلن
2 2
شارلروا
هفته 15
18 آبان 1398
- 00:00
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
18 آبان 1398
- 21:30
شارلروا
1 0
اوپن
18 آبان 1398
- 23:30
سرکل بروژ
2 1
سنت ترویدن
18 آبان 1398
- 23:30
کورتریک
1 3
واسلند بورن
19 آبان 1398
- 00:00
اوستنده
2 2
موسکرون
19 آبان 1398
- 18:00
آنتروپ
2 1
بروخه
19 آبان 1398
- 21:30
خنک
0 2
خنت
19 آبان 1398
- 23:30
استاندارد لیژ
1 2
مشلن
هفته 16
2 آذر 1398
- 00:00
بروخه
2 0
اوستنده
2 آذر 1398
- 21:30
اوپن
1 2
استاندارد لیژ
2 آذر 1398
- 23:30
واسلند بورن
1 1
سرکل بروژ
2 آذر 1398
- 23:30
مشلن
0 2
زولته وارخم
3 آذر 1398
- 00:00
موسکرون
2 2
خنک
3 آذر 1398
- 18:00
خنت
1 1
آنتروپ
3 آذر 1398
- 21:30
اندرلخت
0 0
کورتریک
3 آذر 1398
- 23:30
سنت ترویدن
1 3
شارلروا
هفته 17
9 آذر 1398
- 00:00
آنتروپ
1 0
مشلن
9 آذر 1398
- 21:30
بروخه
1 0
موسکرون
9 آذر 1398
- 23:30
شارلروا
2 0
واسلند بورن
9 آذر 1398
- 23:30
زولته وارخم
1 0
اوپن
10 آذر 1398
- 00:00
خنک
1 2
سنت ترویدن
10 آذر 1398
- 18:00
اوستنده
3 2
اندرلخت
10 آذر 1398
- 21:30
استاندارد لیژ
2 1
سرکل بروژ
10 آذر 1398
- 23:30
کورتریک
0 2
خنت
هفته 18
16 آذر 1398
- 00:00
واسلند بورن
0 4
آنتروپ
16 آذر 1398
- 21:30
مشلن
1 1
کورتریک
16 آذر 1398
- 23:30
سرکل بروژ
1 2
خنک
16 آذر 1398
- 23:30
خنت
2 0
زولته وارخم
17 آذر 1398
- 00:00
سنت ترویدن
1 2
بروخه
17 آذر 1398
- 18:00
موسکرون
2 2
استاندارد لیژ
17 آذر 1398
- 21:30
اندرلخت
0 0
شارلروا
17 آذر 1398
- 23:30
اوپن
1 0
اوستنده
هفته 19
23 آذر 1398
- 00:00
کورتریک
1 2
موسکرون
23 آذر 1398
- 21:30
آنتروپ
1 0
اوپن
23 آذر 1398
- 23:30
شارلروا
3 0
سرکل بروژ
23 آذر 1398
- 23:30
زولته وارخم
5 1
سنت ترویدن
24 آذر 1398
- 00:00
خنک
4 1
واسلند بورن
24 آذر 1398
- 18:00
استاندارد لیژ
1 1
اندرلخت
24 آذر 1398
- 21:30
بروخه
3 0
مشلن
24 آذر 1398
- 23:30
اوستنده
2 1
خنت
هفته 20
30 آذر 1398
- 00:00
مشلن
1 0
اوستنده
30 آذر 1398
- 21:30
موسکرون
1 1
شارلروا
30 آذر 1398
- 23:30
سرکل بروژ
2 0
زولته وارخم
30 آذر 1398
- 23:30
اوپن
1 2
کورتریک
1 دی 1398
- 00:00
واسلند بورن
2 1
استاندارد لیژ
1 دی 1398
- 18:00
خنت
1 1
بروخه
1 دی 1398
- 21:30
سنت ترویدن
1 1
آنتروپ
1 دی 1398
- 23:30
اندرلخت
2 0
خنک
هفته 21
5 دی 1398
- 18:00
واسلند بورن
1 0
سنت ترویدن
5 دی 1398
- 18:00
موسکرون
1 2
مشلن
5 دی 1398
- 18:00
کورتریک
1 0
سرکل بروژ
5 دی 1398
- 18:00
خنک
2 1
اوپن
5 دی 1398
- 21:30
بروخه
4 0
زولته وارخم
6 دی 1398
- 00:00
استاندارد لیژ
0 1
خنت
6 دی 1398
- 21:30
شارلروا
5 0
اوستنده
7 دی 1398
- 00:00
آنتروپ
0 0
اندرلخت
هفته 22
28 دی 1398
- 00:00
مشلن
2 3
استاندارد لیژ
28 دی 1398
- 21:30
اوپن
1 1
شارلروا
28 دی 1398
- 23:30
سنت ترویدن
2 0
کورتریک
28 دی 1398
- 23:30
اوستنده
0 1
واسلند بورن
29 دی 1398
- 00:00
خنت
3 1
موسکرون
29 دی 1398
- 18:00
سرکل بروژ
1 2
آنتروپ
29 دی 1398
- 21:30
اندرلخت
1 2
بروخه
29 دی 1398
- 23:30
زولته وارخم
0 3
خنک
هفته 23
5 بهمن 1398
- 00:00
استاندارد لیژ
2 1
اوستنده
5 بهمن 1398
- 23:30
واسلند بورن
0 1
اوپن
5 بهمن 1398
- 23:30
موسکرون
1 3
سنت ترویدن
6 بهمن 1398
- 00:00
خنت
4 1
خنک
6 بهمن 1398
- 18:00
سرکل بروژ
1 2
اندرلخت
6 بهمن 1398
- 21:30
کورتریک
2 2
بروخه
6 بهمن 1398
- 23:30
آنتروپ
2 1
زولته وارخم
23 بهمن 1398
- 00:00
شارلروا
2 1
مشلن
هفته 24
12 بهمن 1398
- 00:00
کورتریک
3 1
استاندارد لیژ
12 بهمن 1398
- 21:30
خنک
1 0
شارلروا
12 بهمن 1398
- 23:30
اوستنده
1 0
سنت ترویدن
12 بهمن 1398
- 23:30
اوپن
1 0
سرکل بروژ
13 بهمن 1398
- 00:00
مشلن
0 3
خنت
13 بهمن 1398
- 18:00
بروخه
1 0
آنتروپ
13 بهمن 1398
- 21:30
اندرلخت
1 0
موسکرون
13 بهمن 1398
- 23:30
زولته وارخم
5 0
واسلند بورن
هفته 25
19 بهمن 1398
- 00:00
خنت
1 1
اندرلخت
19 بهمن 1398
- 21:30
شارلروا
4 0
زولته وارخم
19 بهمن 1398
- 23:30
سنت ترویدن
5 2
اوپن
19 بهمن 1398
- 23:30
سرکل بروژ
3 2
مشلن
20 بهمن 1398
- 00:00
موسکرون
3 1
اوستنده
24 بهمن 1398
- 00:00
واسلند بورن
1 2
کورتریک
24 بهمن 1398
- 00:00
استاندارد لیژ
0 0
بروخه
25 بهمن 1398
- 00:00
آنتروپ
1 1
خنک
هفته 26
26 بهمن 1398
- 00:00
اوپن
2 3
خنت
26 بهمن 1398
- 21:30
بروخه
2 1
واسلند بورن
26 بهمن 1398
- 23:30
سنت ترویدن
0 1
سرکل بروژ
26 بهمن 1398
- 23:30
اوستنده
0 3
کورتریک
27 بهمن 1398
- 00:00
مشلن
2 0
اندرلخت
27 بهمن 1398
- 18:00
آنتروپ
1 1
شارلروا
27 بهمن 1398
- 21:30
خنک
1 3
استاندارد لیژ
27 بهمن 1398
- 23:30
زولته وارخم
1 2
موسکرون
هفته 27
3 اسفند 1398
- 00:00
کورتریک
0 1
خنک
3 اسفند 1398
- 21:30
استاندارد لیژ
1 0
آنتروپ
3 اسفند 1398
- 23:30
اوستنده
1 1
زولته وارخم
3 اسفند 1398
- 23:30
موسکرون
0 1
سرکل بروژ
4 اسفند 1398
- 00:00
مشلن
4 0