ژوپیه پرولیگ بلژیک

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
م پ پ پ پ
>
21
7
1
58
14
44
70
2
م پ پ ش ش
>
16
7
6
59
34
25
55
3
پ م ش پ پ
>
15
9
5
49
23
26
54
4
م م ش پ پ
>
15
8
6
49
32
17
53
5
م پ پ ش م
>
14
7
8
47
32
15
49
6
ش پ پ پ م
>
13
5
11
46
43
3
44
7
م ش پ ش پ
>
13
5
11
45
42
3
44
8
م ش پ پ پ
>
11
10
8
45
29
16
43
9
پ پ ش ش پ
>
9
9
11
38
40
-2
36
10
ش ش م م ش
>
10
6
13
41
49
-8
36
11
پ پ ش م ش
>
9
6
14
40
44
-4
33
12
پ ش ش ش م
>
9
6
14
33
50
-17
33
13
ش ش ش پ م
>
8
6
15
28
51
-23
30
14
پ پ پ پ ش
>
7
2
20
27
54
-27
23
15
ش ش م ش ش
>
6
4
19
29
58
-29
22
16
ش ش ش ش ش
>
5
5
19
21
60
-39
20
نمایش تمام صفحه
بروخه
خنت
شارلروا
آنتروپ
استاندارد لیژ
مشلن
خنک
اندرلخت
موسکرون
زولته وارخم
کورتریک
سنت ترویدن
اوپن
سرکل بروژ
اوستنده
واسلند بورن
1بروخه 4–0 1–0 1–0 1–1 3–0 1–1 2–1 1–0 4–0 3–0 6–0 0–0 2–1 2–0 2–1
2خنت 1–1 1–4 1–1 3–1 3–0 4–1 1–1 3–1 2–0 2–0 4–1 6–1 3–2 2–0 2–0
3شارلروا 0–0 1–1 2–1 2–0 2–1 2–1 1–2 1–0 4–0 0–3 1–0 3–0 5–0 2–0
4آنتروپ 2–1 3–2 1–1 2–2 1–0 1–1 0–0 2–1 3–1 2–0 1–0 3–1 3–1 4–1
5استاندارد لیژ 0–0 0–1 1–1 1–0 1–2 1–0 1–1 4–1 4–0 2–1 0–0 3–0 2–1 2–1 2–0
6مشلن 0–5 0–3 2–2 3–1 2–3 3–1 2–0 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 3–1 1–0 4–0
7خنک 1–2 0–2 1–0 2–2 1–3 1–0 2–1 0–2 2–1 1–2 2–1 1–0 3–1 4–1
8اندرلخت 1–2 3–3 0–0 1–2 1–0 0–0 2–0 1–0 7–0 0–0 4–1 6–1 2–1 1–2 0–0
9موسکرون 0–1 2–1 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 0–0 2–2 2–0 1–3 2–0 0–1 3–1 1–0
10زولته وارخم 0–2 2–2 3–1 2–0 0–2 0–3 1–2 1–2 2–2 5–1 1–0 6–0 2–0 5–0
11کورتریک 2–2 0–2 1–1 0–1 3–1 2–3 0–1 4–2 1–2 2–0 4–0 1–2 1–0 2–2 1–3
12سنت ترویدن 1–2 0–0 1–3 1–1 2–1 0–3 3–3 0–1 0–0 2–0 5–2 0–1 1–0 1–1
13اوپن 2–3 1–1 1–4 1–2 0–2 2–0 0–0 2–1 1–1 1–2 0–2 1–0 1–0 1–1
14سرکل بروژ 0–2 1–0 0–3 1–2 0–2 3–2 1–2 1–2 2–2 2–0 1–3 2–1 1–2 1–0
15اوستنده 0–2 2–1 0–1 1–1 1–4 2–1 2–4 3–2 2–2 1–1 0–3 1–0 2–3 3–1 0–1
16واسلند بورن 1–3 0–4 0–4 2–1 1–3 0–4 0–3 1–1 1–2 1–2 1–0 0–1 1–1 3–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
Luminus Arena 26 جولای 2019 23:00
خنک
2 1
کورتریک
26 جولای 2019 23:00
Luminus Arena
خنک
2
1
کورتریک
Jan Breydelstadion 27 جولای 2019 20:30
سرکل بروژ
0 2
استاندارد لیژ
27 جولای 2019 20:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
0
2
استاندارد لیژ
27 جولای 2019 22:30
سنت ترویدن
0 1
موسکرون
27 جولای 2019 22:30
سنت ترویدن
0
1
موسکرون
Regenboogstadion 27 جولای 2019 22:30
زولته وارخم
0 2
مشلن
27 جولای 2019 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
2
مشلن
Freethielstadion 27 جولای 2019 23:00
واسلند بورن
1 3
بروخه
27 جولای 2019 23:00
Freethielstadion
واسلند بورن
1
3
بروخه
28 جولای 2019 17:00
اندرلخت
1 2
اوستنده
28 جولای 2019 17:00
اندرلخت
1
2
اوستنده
Stade du Pays de Charleroi 28 جولای 2019 20:30
شارلروا
1 1
خنت
28 جولای 2019 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
1
خنت
Stadion am Kehrweg 28 جولای 2019 22:30
اوپن
1 4
آنتروپ
28 جولای 2019 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
4
آنتروپ
هفته 2
Jan Breydelstadion 2 آگوست 2019 23:00
بروخه
6 0
سنت ترویدن
2 آگوست 2019 23:00
Jan Breydelstadion
بروخه
6
0
سنت ترویدن
3 آگوست 2019 20:30
استاندارد لیژ
4 0
زولته وارخم
3 آگوست 2019 20:30
استاندارد لیژ
4
0
زولته وارخم
Guldensporenstadion 3 آگوست 2019 22:30
کورتریک
1 1
شارلروا
3 آگوست 2019 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
1
شارلروا
3 آگوست 2019 22:30
اوستنده
3 1
سرکل بروژ
3 آگوست 2019 22:30
اوستنده
3
1
سرکل بروژ
3 آگوست 2019 23:00
مشلن
3 1
خنک
3 آگوست 2019 23:00
مشلن
3
1
خنک
GHELAMCO-arena 4 آگوست 2019 17:00
خنت
6 1
اوپن
4 آگوست 2019 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
6
1
اوپن
4 آگوست 2019 20:30
موسکرون
0 0
اندرلخت
4 آگوست 2019 20:30
موسکرون
0
0
اندرلخت
Bosuilstadion 4 آگوست 2019 22:30
آنتروپ
4 1
واسلند بورن
4 آگوست 2019 22:30
Bosuilstadion
آنتروپ
4
1
واسلند بورن
هفته 3
9 آگوست 2019 23:00
اندرلخت
0 0
مشلن
9 آگوست 2019 23:00
اندرلخت
0
0
مشلن
10 آگوست 2019 20:30
اوستنده
0 2
بروخه
10 آگوست 2019 20:30
اوستنده
0
2
بروخه
Stadion am Kehrweg 10 آگوست 2019 22:30
اوپن
1 1
واسلند بورن
10 آگوست 2019 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
1
واسلند بورن
Jan Breydelstadion 10 آگوست 2019 22:30
سرکل بروژ
1 3
کورتریک
10 آگوست 2019 22:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
3
کورتریک
Luminus Arena 10 آگوست 2019 23:00
خنک
0 2
زولته وارخم
10 آگوست 2019 23:00
Luminus Arena
خنک
0
2
زولته وارخم
11 آگوست 2019 17:00
سنت ترویدن
2 1
استاندارد لیژ
11 آگوست 2019 17:00
سنت ترویدن
2
1
استاندارد لیژ
Stade du Pays de Charleroi 11 آگوست 2019 20:30
شارلروا
2 1
آنتروپ
11 آگوست 2019 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
آنتروپ
11 آگوست 2019 22:30
موسکرون
2 1
خنت
11 آگوست 2019 22:30
موسکرون
2
1
خنت
هفته 4
Jan Breydelstadion 16 آگوست 2019 23:00
بروخه
0 0
اوپن
16 آگوست 2019 23:00
Jan Breydelstadion
بروخه
0
0
اوپن
Guldensporenstadion 17 آگوست 2019 20:30
کورتریک
4 2
اندرلخت
17 آگوست 2019 20:30
Guldensporenstadion
کورتریک
4
2
اندرلخت
17 آگوست 2019 22:30
مشلن
3 1
سرکل بروژ
17 آگوست 2019 22:30
مشلن
3
1
سرکل بروژ
Freethielstadion 17 آگوست 2019 23:00
واسلند بورن
0 4
خنک
17 آگوست 2019 23:00
Freethielstadion
واسلند بورن
0
4
خنک
18 آگوست 2019 17:00
استاندارد لیژ
4 1
موسکرون
18 آگوست 2019 17:00
استاندارد لیژ
4
1
موسکرون
Bosuilstadion 18 آگوست 2019 20:30
آنتروپ
2 0
سنت ترویدن
18 آگوست 2019 20:30
Bosuilstadion
آنتروپ
2
0
سنت ترویدن
GHELAMCO-arena 18 آگوست 2019 22:30
خنت
2 0
اوستنده
18 آگوست 2019 22:30
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
اوستنده
Regenboogstadion 19 آگوست 2019 23:00
زولته وارخم
3 1
شارلروا
19 آگوست 2019 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
3
1
شارلروا
هفته 5
Luminus Arena 23 آگوست 2019 23:00
خنک
1 0
اندرلخت
23 آگوست 2019 23:00
Luminus Arena
خنک
1
0
اندرلخت
Jan Breydelstadion 24 آگوست 2019 22:30
سرکل بروژ
1 0
واسلند بورن
24 آگوست 2019 22:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
0
واسلند بورن
24 آگوست 2019 23:00
سنت ترویدن
0 0
زولته وارخم
24 آگوست 2019 23:00
سنت ترویدن
0
0
زولته وارخم
24 آگوست 2019 23:00
اوستنده
2 1
مشلن
24 آگوست 2019 23:00
اوستنده
2
1
مشلن
25 آگوست 2019 20:30
استاندارد لیژ
2 1
کورتریک
25 آگوست 2019 20:30
استاندارد لیژ
2
1
کورتریک
25 آگوست 2019 22:30
موسکرون
2 0
اوپن
25 آگوست 2019 22:30
موسکرون
2
0
اوپن
Bosuilstadion 22 نوامبر 2019
آنتروپ
3 2
خنت
22 نوامبر 2019
Bosuilstadion
آنتروپ
3
2
خنت
Stade du Pays de Charleroi 30 ژانویه 2020
شارلروا
0 0
بروخه
30 ژانویه 2020
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
0
بروخه
هفته 6
30 آگوست 2019 23:00
مشلن
2 2
موسکرون
30 آگوست 2019 23:00
مشلن
2
2
موسکرون
Stadion am Kehrweg 31 آگوست 2019 20:30
اوپن
0 2
سنت ترویدن
31 آگوست 2019 20:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
2
سنت ترویدن
Guldensporenstadion 31 آگوست 2019 22:30
کورتریک
2 2
اوستنده
31 آگوست 2019 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
2
اوستنده
Freethielstadion 31 آگوست 2019 23:00
واسلند بورن
0 4
شارلروا
31 آگوست 2019 23:00
Freethielstadion
واسلند بورن
0
4
شارلروا
Jan Breydelstadion 1 سپتامبر 2019 17:00
بروخه
1 1
خنک
1 سپتامبر 2019 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
1
1
خنک
1 سپتامبر 2019 20:30
اندرلخت
1 0
استاندارد لیژ
1 سپتامبر 2019 20:30
اندرلخت
1
0
استاندارد لیژ
GHELAMCO-arena 1 سپتامبر 2019 22:30
خنت
3 2
سرکل بروژ
1 سپتامبر 2019 22:30
GHELAMCO-arena
خنت
3
2
سرکل بروژ
Regenboogstadion 1 سپتامبر 2019 22:30
زولته وارخم
2 0
آنتروپ
1 سپتامبر 2019 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
0
آنتروپ
هفته 7
Stade du Pays de Charleroi 13 سپتامبر 2019 23:00
شارلروا
2 1
خنک
13 سپتامبر 2019 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
خنک
14 سپتامبر 2019 20:30
اوستنده
1 4
استاندارد لیژ
14 سپتامبر 2019 20:30
اوستنده
1
4
استاندارد لیژ
Stadion am Kehrweg 14 سپتامبر 2019 22:30
اوپن
1 1
زولته وارخم
14 سپتامبر 2019 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
1
زولته وارخم
14 سپتامبر 2019 22:30
سنت ترویدن
1 1
واسلند بورن
14 سپتامبر 2019 22:30
سنت ترویدن
1
1
واسلند بورن
Jan Breydelstadion 14 سپتامبر 2019 23:00
سرکل بروژ
0 2
بروخه
14 سپتامبر 2019 23:00
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
0
2
بروخه
15 سپتامبر 2019 17:00
اندرلخت
1 2
آنتروپ
15 سپتامبر 2019 17:00
اندرلخت
1
2
آنتروپ
GHELAMCO-arena 15 سپتامبر 2019 20:30
خنت
3 0
مشلن
15 سپتامبر 2019 20:30
GHELAMCO-arena
خنت
3
0
مشلن
15 سپتامبر 2019 23:00
موسکرون
2 0
کورتریک
15 سپتامبر 2019 23:00
موسکرون
2
0
کورتریک
هفته 8
Guldensporenstadion 20 سپتامبر 2019 23:00
کورتریک
2 3
مشلن
20 سپتامبر 2019 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
2
3
مشلن
Stade du Pays de Charleroi 21 سپتامبر 2019 20:30
شارلروا
0 3
سنت ترویدن
21 سپتامبر 2019 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
3
سنت ترویدن
Bosuilstadion 21 سپتامبر 2019 22:30
آنتروپ
3 1
سرکل بروژ
21 سپتامبر 2019 22:30
Bosuilstadion
آنتروپ
3
1
سرکل بروژ
Freethielstadion 21 سپتامبر 2019 22:30
واسلند بورن
1 1
موسکرون
21 سپتامبر 2019 22:30
Freethielstadion
واسلند بورن
1
1
موسکرون
Luminus Arena 21 سپتامبر 2019 23:00
خنک
3 1
اوستنده
21 سپتامبر 2019 23:00
Luminus Arena
خنک
3
1
اوستنده
22 سپتامبر 2019 17:00
استاندارد لیژ
3 0
اوپن
22 سپتامبر 2019 17:00
استاندارد لیژ
3
0
اوپن
Jan Breydelstadion 22 سپتامبر 2019 20:30
بروخه
2 1
اندرلخت
22 سپتامبر 2019 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
2
1
اندرلخت
Regenboogstadion 22 سپتامبر 2019 22:30
زولته وارخم
2 2
خنت
22 سپتامبر 2019 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
2
خنت
هفته 9
28 سپتامبر 2019 20:30
مشلن
0 5
بروخه
28 سپتامبر 2019 20:30
مشلن
0
5
بروخه
GHELAMCO-arena 28 سپتامبر 2019 22:30
خنت
2 0
کورتریک
28 سپتامبر 2019 22:30
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
کورتریک
28 سپتامبر 2019 22:30
موسکرون
2 2
زولته وارخم
28 سپتامبر 2019 22:30
موسکرون
2
2
زولته وارخم
Jan Breydelstadion 28 سپتامبر 2019 22:30
سرکل بروژ
1 2
اوپن
28 سپتامبر 2019 22:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
2
اوپن
28 سپتامبر 2019 23:00
سنت ترویدن
3 3
خنک
28 سپتامبر 2019 23:00
سنت ترویدن
3
3
خنک
29 سپتامبر 2019 17:00
اندرلخت
0 0
واسلند بورن
29 سپتامبر 2019 17:00
اندرلخت
0
0
واسلند بورن
29 سپتامبر 2019 20:30
استاندارد لیژ
1 1
شارلروا
29 سپتامبر 2019 20:30
استاندارد لیژ
1
1
شارلروا
29 سپتامبر 2019 22:30
اوستنده
1 1
آنتروپ
29 سپتامبر 2019 22:30
اوستنده
1
1
آنتروپ
هفته 10
Stade du Pays de Charleroi 4 اکتبر 2019 23:00
شارلروا
1 2
اندرلخت
4 اکتبر 2019 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
2
اندرلخت
Stadion am Kehrweg 5 اکتبر 2019 20:30
اوپن
0 2
مشلن
5 اکتبر 2019 20:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
2
مشلن
Regenboogstadion 5 اکتبر 2019 22:30
زولته وارخم
6 0
سرکل بروژ
5 اکتبر 2019 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
6
0
سرکل بروژ
Freethielstadion 5 اکتبر 2019 22:30
واسلند بورن
3 1
اوستنده
5 اکتبر 2019 22:30
Freethielstadion
واسلند بورن
3
1
اوستنده
Guldensporenstadion 5 اکتبر 2019 23:00
کورتریک
4 0
سنت ترویدن
5 اکتبر 2019 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
4
0
سنت ترویدن
Jan Breydelstadion 6 اکتبر 2019 17:00
بروخه
4 0
خنت
6 اکتبر 2019 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
4
0
خنت
Bosuilstadion 6 اکتبر 2019 20:30
آنتروپ
2 2
استاندارد لیژ
6 اکتبر 2019 20:30
Bosuilstadion
آنتروپ
2
2
استاندارد لیژ
Luminus Arena 6 اکتبر 2019 22:30
خنک
2 1
موسکرون
6 اکتبر 2019 22:30
Luminus Arena
خنک
2
1
موسکرون
هفته 11
18 اکتبر 2019 23:00
موسکرون
0 1
بروخه
18 اکتبر 2019 23:00
موسکرون
0
1
بروخه
19 اکتبر 2019 20:30
استاندارد لیژ
1 0
خنک
19 اکتبر 2019 20:30
استاندارد لیژ
1
0
خنک
Guldensporenstadion 19 اکتبر 2019 22:30
کورتریک
2 0
زولته وارخم
19 اکتبر 2019 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
0
زولته وارخم
19 اکتبر 2019 22:30
اوستنده
2 3
اوپن
19 اکتبر 2019 22:30
اوستنده
2
3
اوپن
GHELAMCO-arena 19 اکتبر 2019 23:00
خنت
2 0
واسلند بورن
19 اکتبر 2019 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
واسلند بورن
20 اکتبر 2019 17:00
مشلن
3 1
آنتروپ
20 اکتبر 2019 17:00
مشلن
3
1
آنتروپ
20 اکتبر 2019 20:30
اندرلخت
4 1
سنت ترویدن
20 اکتبر 2019 20:30
اندرلخت
4
1
سنت ترویدن
Jan Breydelstadion 20 اکتبر 2019 22:30
سرکل بروژ
0 3
شارلروا
20 اکتبر 2019 22:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
0
3
شارلروا
هفته 12
Stadion am Kehrweg 25 اکتبر 2019 23:00
اوپن
0 0
اندرلخت
25 اکتبر 2019 23:00
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
0
اندرلخت
Stade du Pays de Charleroi 26 اکتبر 2019 20:30
شارلروا
1 0
موسکرون
26 اکتبر 2019 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
0
موسکرون
Regenboogstadion 26 اکتبر 2019 22:30
زولته وارخم
2 0
اوستنده
26 اکتبر 2019 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
0
اوستنده
Bosuilstadion 26 اکتبر 2019 22:30
آنتروپ
3 1
کورتریک
26 اکتبر 2019 22:30
Bosuilstadion
آنتروپ
3
1
کورتریک
Luminus Arena 26 اکتبر 2019 23:00
خنک
1 0
سرکل بروژ
26 اکتبر 2019 23:00
Luminus Arena
خنک
1
0
سرکل بروژ
Jan Breydelstadion 27 اکتبر 2019 17:00
بروخه
1 1
استاندارد لیژ
27 اکتبر 2019 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
1
1
استاندارد لیژ
27 اکتبر 2019 20:30
سنت ترویدن
0 0
خنت
27 اکتبر 2019 20:30
سنت ترویدن
0
0
خنت
Freethielstadion 27 اکتبر 2019 22:30
واسلند بورن
1 3
مشلن
27 اکتبر 2019 22:30
Freethielstadion
واسلند بورن
1
3
مشلن
هفته 13
Guldensporenstadion 30 اکتبر 2019
کورتریک
1 2
اوپن
30 اکتبر 2019
Guldensporenstadion
کورتریک
1
2
اوپن
30 اکتبر 2019
اوستنده
0 1
شارلروا
30 اکتبر 2019
اوستنده
0
1
شارلروا
Jan Breydelstadion 30 اکتبر 2019
سرکل بروژ
2 2
موسکرون
30 اکتبر 2019
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
2
2
موسکرون
31 اکتبر 2019
استاندارد لیژ
2 0
واسلند بورن
31 اکتبر 2019
استاندارد لیژ
2
0
واسلند بورن
Luminus Arena 31 اکتبر 2019
خنک
2 2
آنتروپ
31 اکتبر 2019
Luminus Arena
خنک
2
2
آنتروپ
Regenboogstadion 31 اکتبر 2019
زولته وارخم
0 2
بروخه
31 اکتبر 2019
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
2
بروخه
31 اکتبر 2019
مشلن
1 2
سنت ترویدن
31 اکتبر 2019
مشلن
1
2
سنت ترویدن
1 نوامبر 2019
اندرلخت
3 3
خنت
1 نوامبر 2019
اندرلخت
3
3
خنت
هفته 14
Stadion am Kehrweg 2 نوامبر 2019 21:30
اوپن
2 0
خنک
2 نوامبر 2019 21:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
0
خنک
2 نوامبر 2019 23:30
موسکرون
3 1
آنتروپ
2 نوامبر 2019 23:30
موسکرون
3
1
آنتروپ
Freethielstadion 2 نوامبر 2019 23:30
واسلند بورن
1 2
زولته وارخم
2 نوامبر 2019 23:30
Freethielstadion
واسلند بورن
1
2
زولته وارخم
2 نوامبر 2019 23:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
2 نوامبر 2019 23:30
سنت ترویدن
1
0
اوستنده
Jan Breydelstadion 3 نوامبر 2019
بروخه
3 0
کورتریک
3 نوامبر 2019
Jan Breydelstadion
بروخه
3
0
کورتریک
3 نوامبر 2019 18:00
اندرلخت
2 1
سرکل بروژ
3 نوامبر 2019 18:00
اندرلخت
2
1
سرکل بروژ
GHELAMCO-arena 3 نوامبر 2019 21:30
خنت
3 1
استاندارد لیژ
3 نوامبر 2019 21:30
GHELAMCO-arena
خنت
3
1
استاندارد لیژ
3 نوامبر 2019 23:30
مشلن
2 2
شارلروا
3 نوامبر 2019 23:30
مشلن
2
2
شارلروا
هفته 15
Regenboogstadion 9 نوامبر 2019
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
9 نوامبر 2019
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
2
اندرلخت
Stade du Pays de Charleroi 9 نوامبر 2019 21:30
شارلروا
1 0
اوپن
9 نوامبر 2019 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
0
اوپن
Guldensporenstadion 9 نوامبر 2019 23:30
کورتریک
1 3
واسلند بورن
9 نوامبر 2019 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
3
واسلند بورن
Jan Breydelstadion 9 نوامبر 2019 23:30
سرکل بروژ
2 1
سنت ترویدن
9 نوامبر 2019 23:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
2
1
سنت ترویدن
10 نوامبر 2019
اوستنده
2 2
موسکرون
10 نوامبر 2019
اوستنده
2
2
موسکرون
Bosuilstadion 10 نوامبر 2019 18:00
آنتروپ
2 1
بروخه
10 نوامبر 2019 18:00
Bosuilstadion
آنتروپ
2
1
بروخه
Luminus Arena 10 نوامبر 2019 21:30
خنک
0 2
خنت
10 نوامبر 2019 21:30
Luminus Arena
خنک
0
2
خنت
10 نوامبر 2019 23:30
استاندارد لیژ
1 2
مشلن
10 نوامبر 2019 23:30
استاندارد لیژ
1
2
مشلن
هفته 16
Jan Breydelstadion 23 نوامبر 2019
بروخه
2 0
اوستنده
23 نوامبر 2019
Jan Breydelstadion
بروخه
2
0
اوستنده
Stadion am Kehrweg 23 نوامبر 2019 21:30
اوپن
1 2
استاندارد لیژ
23 نوامبر 2019 21:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
2
استاندارد لیژ
23 نوامبر 2019 23:30
مشلن
0 2
زولته وارخم
23 نوامبر 2019 23:30
مشلن
0
2
زولته وارخم
Freethielstadion 23 نوامبر 2019 23:30
واسلند بورن
1 1
سرکل بروژ
23 نوامبر 2019 23:30
Freethielstadion
واسلند بورن
1
1
سرکل بروژ
24 نوامبر 2019
موسکرون
2 2
خنک
24 نوامبر 2019
موسکرون
2
2
خنک
GHELAMCO-arena 24 نوامبر 2019 18:00
خنت
1 1
آنتروپ
24 نوامبر 2019 18:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
1
آنتروپ
24 نوامبر 2019 21:30
اندرلخت
0 0
کورتریک
24 نوامبر 2019 21:30
اندرلخت
0
0
کورتریک
24 نوامبر 2019 23:30
سنت ترویدن
1 3
شارلروا
24 نوامبر 2019 23:30
سنت ترویدن
1
3
شارلروا
هفته 17
Bosuilstadion 30 نوامبر 2019
آنتروپ
1 0
مشلن
30 نوامبر 2019
Bosuilstadion
آنتروپ
1
0
مشلن
Jan Breydelstadion 30 نوامبر 2019 21:30
بروخه
1 0
موسکرون
30 نوامبر 2019 21:30
Jan Breydelstadion
بروخه
1
0
موسکرون
Regenboogstadion 30 نوامبر 2019 23:30
زولته وارخم
1 0
اوپن
30 نوامبر 2019 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
0
اوپن
Stade du Pays de Charleroi 30 نوامبر 2019 23:30
شارلروا
2 0
واسلند بورن
30 نوامبر 2019 23:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
0
واسلند بورن
Luminus Arena 1 دسامبر 2019
خنک
1 2
سنت ترویدن
1 دسامبر 2019
Luminus Arena
خنک
1
2
سنت ترویدن
1 دسامبر 2019 18:00
اوستنده
3 2
اندرلخت
1 دسامبر 2019 18:00
اوستنده
3
2
اندرلخت
1 دسامبر 2019 21:30
استاندارد لیژ
2 1
سرکل بروژ
1 دسامبر 2019 21:30
استاندارد لیژ
2
1
سرکل بروژ
Guldensporenstadion 1 دسامبر 2019 23:30
کورتریک
0 2
خنت
1 دسامبر 2019 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
0
2
خنت
هفته 18
Freethielstadion 7 دسامبر 2019
واسلند بورن
0 4
آنتروپ
7 دسامبر 2019
Freethielstadion
واسلند بورن
0
4
آنتروپ
7 دسامبر 2019 21:30
مشلن
1 1
کورتریک
7 دسامبر 2019 21:30
مشلن
1
1
کورتریک
GHELAMCO-arena 7 دسامبر 2019 23:30
خنت
2 0
زولته وارخم
7 دسامبر 2019 23:30
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
زولته وارخم
Jan Breydelstadion 7 دسامبر 2019 23:30
سرکل بروژ
1 2
خنک
7 دسامبر 2019 23:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
2
خنک
8 دسامبر 2019
سنت ترویدن
1 2
بروخه
8 دسامبر 2019
سنت ترویدن
1
2
بروخه
8 دسامبر 2019 18:00
موسکرون
2 2
استاندارد لیژ
8 دسامبر 2019 18:00
موسکرون
2
2
استاندارد لیژ
8 دسامبر 2019 21:30
اندرلخت
0 0
شارلروا
8 دسامبر 2019 21:30
اندرلخت
0
0
شارلروا
Stadion am Kehrweg 8 دسامبر 2019 23:30
اوپن
1 0
اوستنده
8 دسامبر 2019 23:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
0
اوستنده
هفته 19
Guldensporenstadion 14 دسامبر 2019
کورتریک
1 2
موسکرون
14 دسامبر 2019
Guldensporenstadion
کورتریک
1
2
موسکرون
Bosuilstadion 14 دسامبر 2019 21:30
آنتروپ
1 0
اوپن
14 دسامبر 2019 21:30
Bosuilstadion
آنتروپ
1
0
اوپن
Regenboogstadion 14 دسامبر 2019 23:30
زولته وارخم
5 1
سنت ترویدن
14 دسامبر 2019 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
5
1
سنت ترویدن
Stade du Pays de Charleroi 14 دسامبر 2019 23:30
شارلروا
3 0
سرکل بروژ
14 دسامبر 2019 23:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
3
0
سرکل بروژ
Luminus Arena 15 دسامبر 2019
خنک
4 1
واسلند بورن
15 دسامبر 2019
Luminus Arena
خنک
4
1
واسلند بورن
15 دسامبر 2019 18:00
استاندارد لیژ
1 1
اندرلخت
15 دسامبر 2019 18:00
استاندارد لیژ
1
1
اندرلخت
Jan Breydelstadion 15 دسامبر 2019 21:30
بروخه
3 0
مشلن
15 دسامبر 2019 21:30
Jan Breydelstadion
بروخه
3
0
مشلن
15 دسامبر 2019 23:30
اوستنده
2 1
خنت
15 دسامبر 2019 23:30
اوستنده
2
1
خنت
هفته 20
21 دسامبر 2019
مشلن
1 0
اوستنده
21 دسامبر 2019
مشلن
1
0
اوستنده
21 دسامبر 2019 21:30
موسکرون
1 1
شارلروا
21 دسامبر 2019 21:30
موسکرون
1
1
شارلروا
Stadion am Kehrweg 21 دسامبر 2019 23:30
اوپن
1 2
کورتریک
21 دسامبر 2019 23:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
2
کورتریک
Jan Breydelstadion 21 دسامبر 2019 23:30
سرکل بروژ
2 0
زولته وارخم
21 دسامبر 2019 23:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
2
0
زولته وارخم
Freethielstadion 22 دسامبر 2019
واسلند بورن
2 1
استاندارد لیژ
22 دسامبر 2019
Freethielstadion
واسلند بورن
2
1
استاندارد لیژ
GHELAMCO-arena 22 دسامبر 2019 18:00
خنت
1 1
بروخه
22 دسامبر 2019 18:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
1
بروخه
22 دسامبر 2019 21:30
سنت ترویدن
1 1
آنتروپ
22 دسامبر 2019 21:30
سنت ترویدن
1
1
آنتروپ
22 دسامبر 2019 23:30
اندرلخت
2 0
خنک
22 دسامبر 2019 23:30
اندرلخت
2
0
خنک
هفته 21
Luminus Arena 26 دسامبر 2019 18:00
خنک
2 1
اوپن
26 دسامبر 2019 18:00
Luminus Arena
خنک
2
1
اوپن
Guldensporenstadion 26 دسامبر 2019 18:00
کورتریک
1 0
سرکل بروژ
26 دسامبر 2019 18:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
0
سرکل بروژ
26 دسامبر 2019 18:00
موسکرون
1 2
مشلن
26 دسامبر 2019 18:00
موسکرون
1
2
مشلن
Freethielstadion 26 دسامبر 2019 18:00
واسلند بورن
1 0
سنت ترویدن
26 دسامبر 2019 18:00
Freethielstadion
واسلند بورن
1
0
سنت ترویدن
Jan Breydelstadion 26 دسامبر 2019 21:30
بروخه
4 0
زولته وارخم
26 دسامبر 2019 21:30
Jan Breydelstadion
بروخه
4
0
زولته وارخم
27 دسامبر 2019
استاندارد لیژ
0 1
خنت
27 دسامبر 2019
استاندارد لیژ
0
1
خنت
Stade du Pays de Charleroi 27 دسامبر 2019 21:30
شارلروا
5 0
اوستنده
27 دسامبر 2019 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
5
0
اوستنده
Bosuilstadion 28 دسامبر 2019
آنتروپ
0 0
اندرلخت
28 دسامبر 2019
Bosuilstadion
آنتروپ
0
0
اندرلخت
هفته 22
18 ژانویه 2020
مشلن
2 3
استاندارد لیژ
18 ژانویه 2020
مشلن
2
3
استاندارد لیژ
Stadion am Kehrweg 18 ژانویه 2020 21:30
اوپن
1 1
شارلروا
18 ژانویه 2020 21:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
1
شارلروا
18 ژانویه 2020 23:30
اوستنده
0 1
واسلند بورن
18 ژانویه 2020 23:30
اوستنده
0
1
واسلند بورن
18 ژانویه 2020 23:30
سنت ترویدن
2 0
کورتریک
18 ژانویه 2020 23:30
سنت ترویدن
2
0
کورتریک
GHELAMCO-arena 19 ژانویه 2020
خنت
3 1
موسکرون
19 ژانویه 2020
GHELAMCO-arena
خنت
3
1
موسکرون
Jan Breydelstadion 19 ژانویه 2020 18:00
سرکل بروژ
1 2
آنتروپ
19 ژانویه 2020 18:00
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
2
آنتروپ
19 ژانویه 2020 21:30
اندرلخت
1 2
بروخه
19 ژانویه 2020 21:30
اندرلخت
1
2
بروخه
Regenboogstadion 19 ژانویه 2020 23:30
زولته وارخم
0 3
خنک
19 ژانویه 2020 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
3
خنک
هفته 23
25 ژانویه 2020
استاندارد لیژ
2 1
اوستنده
25 ژانویه 2020
استاندارد لیژ
2
1
اوستنده
25 ژانویه 2020 23:30
موسکرون
1 3
سنت ترویدن
25 ژانویه 2020 23:30
موسکرون
1
3
سنت ترویدن
Freethielstadion 25 ژانویه 2020 23:30
واسلند بورن
0 1
اوپن
25 ژانویه 2020 23:30
Freethielstadion
واسلند بورن
0
1
اوپن
GHELAMCO-arena 26 ژانویه 2020
خنت
4 1
خنک
26 ژانویه 2020
GHELAMCO-arena
خنت
4
1
خنک
Jan Breydelstadion 26 ژانویه 2020 18:00
سرکل بروژ
1 2
اندرلخت
26 ژانویه 2020 18:00
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
2
اندرلخت
Guldensporenstadion 26 ژانویه 2020 21:30
کورتریک
2 2
بروخه
26 ژانویه 2020 21:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
2
بروخه
Bosuilstadion 26 ژانویه 2020 23:30
آنتروپ
2 1
زولته وارخم
26 ژانویه 2020 23:30
Bosuilstadion
آنتروپ
2
1
زولته وارخم
Stade du Pays de Charleroi 12 فوریه 2020
شارلروا
2 1
مشلن
12 فوریه 2020
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
مشلن
هفته 24
Guldensporenstadion 1 فوریه 2020
کورتریک
3 1
استاندارد لیژ
1 فوریه 2020
Guldensporenstadion
کورتریک
3
1
استاندارد لیژ
Luminus Arena 1 فوریه 2020 21:30
خنک
1 0
شارلروا
1 فوریه 2020 21:30
Luminus Arena
خنک
1
0
شارلروا
Stadion am Kehrweg 1 فوریه 2020 23:30
اوپن
1 0
سرکل بروژ
1 فوریه 2020 23:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
0
سرکل بروژ
1 فوریه 2020 23:30
اوستنده
1 0
سنت ترویدن
1 فوریه 2020 23:30
اوستنده
1
0