ژوپیه پرولیگ بلژیک

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
م پ پ پ پ
>
21
7
1
58
14
44
70
2
م پ پ ش ش
>
16
7
6
59
34
25
55
3
پ م ش پ پ
>
15
9
5
49
23
26
54
4
م م ش پ پ
>
15
8
6
49
32
17
53
5
م پ پ ش م
>
14
7
8
47
32
15
49
6
ش پ پ پ م
>
13
5
11
46
43
3
44
7
م ش پ ش پ
>
13
5
11
45
42
3
44
8
م ش پ پ پ
>
11
10
8
45
29
16
43
9
پ پ ش ش پ
>
9
9
11
38
40
-2
36
10
ش ش م م ش
>
10
6
13
41
49
-8
36
11
پ پ ش م ش
>
9
6
14
40
44
-4
33
12
پ ش ش ش م
>
9
6
14
33
50
-17
33
13
ش ش ش پ م
>
8
6
15
28
51
-23
30
14
پ پ پ پ ش
>
7
2
20
27
54
-27
23
15
ش ش م ش ش
>
6
4
19
29
58
-29
22
16
ش ش ش ش ش
>
5
5
19
21
60
-39
20
نمایش تمام صفحه
بروخه
خنت
شارلروا
آنتروپ
استاندارد لیژ
مشلن
خنک
اندرلخت
موسکرون
زولته وارخم
کورتریک
سنت ترویدن
اوپن
سرکل بروژ
اوستنده
واسلند بورن
1بروخه 4–0 1–0 1–0 1–1 3–0 1–1 2–1 1–0 4–0 3–0 6–0 0–0 2–1 2–0 2–1
2خنت 1–1 1–4 1–1 3–1 3–0 4–1 1–1 3–1 2–0 2–0 4–1 6–1 3–2 2–0 2–0
3شارلروا 0–0 1–1 2–1 2–0 2–1 2–1 1–2 1–0 4–0 0–3 1–0 3–0 5–0 2–0
4آنتروپ 2–1 3–2 1–1 2–2 1–0 1–1 0–0 2–1 3–1 2–0 1–0 3–1 3–1 4–1
5استاندارد لیژ 0–0 0–1 1–1 1–0 1–2 1–0 1–1 4–1 4–0 2–1 0–0 3–0 2–1 2–1 2–0
6مشلن 0–5 0–3 2–2 3–1 2–3 3–1 2–0 2–2 0–2 1–1 1–2 1–1 3–1 1–0 4–0
7خنک 1–2 0–2 1–0 2–2 1–3 1–0 2–1 0–2 2–1 1–2 2–1 1–0 3–1 4–1
8اندرلخت 1–2 3–3 0–0 1–2 1–0 0–0 2–0 1–0 7–0 0–0 4–1 6–1 2–1 1–2 0–0
9موسکرون 0–1 2–1 1–1 3–1 2–2 1–2 2–2 0–0 2–2 2–0 1–3 2–0 0–1 3–1 1–0
10زولته وارخم 0–2 2–2 3–1 2–0 0–2 0–3 1–2 1–2 2–2 5–1 1–0 6–0 2–0 5–0
11کورتریک 2–2 0–2 1–1 0–1 3–1 2–3 0–1 4–2 1–2 2–0 4–0 1–2 1–0 2–2 1–3
12سنت ترویدن 1–2 0–0 1–3 1–1 2–1 0–3 3–3 0–1 0–0 2–0 5–2 0–1 1–0 1–1
13اوپن 2–3 1–1 1–4 1–2 0–2 2–0 0–0 2–1 1–1 1–2 0–2 1–0 1–0 1–1
14سرکل بروژ 0–2 1–0 0–3 1–2 0–2 3–2 1–2 1–2 2–2 2–0 1–3 2–1 1–2 1–0
15اوستنده 0–2 2–1 0–1 1–1 1–4 2–1 2–4 3–2 2–2 1–1 0–3 1–0 2–3 3–1 0–1
16واسلند بورن 1–3 0–4 0–4 2–1 1–3 0–4 0–3 1–1 1–2 1–2 1–0 0–1 1–1 3–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
Luminus Arena ۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
خنک
2 1
کورتریک
۴ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
Luminus Arena
خنک
2
1
کورتریک
| Luminus Arena
Jan Breydelstadion ۵ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
سرکل بروژ
0 2
استاندارد لیژ
۵ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
0
2
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سنت ترویدن
0 1
موسکرون
۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سنت ترویدن
0
1
موسکرون
Regenboogstadion ۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
0 2
مشلن
۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
2
مشلن
| Regenboogstadion
Freethielstadion ۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
واسلند بورن
1 3
بروخه
۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
Freethielstadion
واسلند بورن
1
3
بروخه
| Freethielstadion
۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
1 2
اوستنده
۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
1
2
اوستنده
Stade du Pays de Charleroi ۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
1 1
خنت
۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
Stadion am Kehrweg ۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوپن
1 4
آنتروپ
۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
4
آنتروپ
| Stadion am Kehrweg
هفته 2
Jan Breydelstadion ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
بروخه
6 0
سنت ترویدن
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
Jan Breydelstadion
بروخه
6
0
سنت ترویدن
| Jan Breydelstadion
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
4 0
زولته وارخم
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
4
0
زولته وارخم
Guldensporenstadion ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
کورتریک
1 1
شارلروا
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
1
شارلروا
| Guldensporenstadion
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
3 1
سرکل بروژ
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
3
1
سرکل بروژ
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
مشلن
3 1
خنک
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
مشلن
3
1
خنک
GHELAMCO-arena ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
خنت
6 1
اوپن
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
GHELAMCO-arena
خنت
6
1
اوپن
| GHELAMCO-arena
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
موسکرون
0 0
اندرلخت
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
موسکرون
0
0
اندرلخت
Bosuilstadion ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آنتروپ
4 1
واسلند بورن
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Bosuilstadion
آنتروپ
4
1
واسلند بورن
| Bosuilstadion
هفته 3
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
اندرلخت
0 0
مشلن
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
اندرلخت
0
0
مشلن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
اوستنده
0 2
بروخه
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
اوستنده
0
2
بروخه
Stadion am Kehrweg ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اوپن
1 1
واسلند بورن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
1
واسلند بورن
| Stadion am Kehrweg
Jan Breydelstadion ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
1 3
کورتریک
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
3
کورتریک
| Jan Breydelstadion
Luminus Arena ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
خنک
0 2
زولته وارخم
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
Luminus Arena
خنک
0
2
زولته وارخم
| Luminus Arena
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
سنت ترویدن
2 1
استاندارد لیژ
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
سنت ترویدن
2
1
استاندارد لیژ
Stade du Pays de Charleroi ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
2 1
آنتروپ
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
آنتروپ
| Stade du Pays de Charleroi
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2 1
خنت
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2
1
خنت
هفته 4
Jan Breydelstadion ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
بروخه
0 0
اوپن
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
Jan Breydelstadion
بروخه
0
0
اوپن
| Jan Breydelstadion
Guldensporenstadion ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
کورتریک
4 2
اندرلخت
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Guldensporenstadion
کورتریک
4
2
اندرلخت
| Guldensporenstadion
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
مشلن
3 1
سرکل بروژ
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
مشلن
3
1
سرکل بروژ
Freethielstadion ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
واسلند بورن
0 4
خنک
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
Freethielstadion
واسلند بورن
0
4
خنک
| Freethielstadion
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
استاندارد لیژ
4 1
موسکرون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
استاندارد لیژ
4
1
موسکرون
Bosuilstadion ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
آنتروپ
2 0
سنت ترویدن
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:30
Bosuilstadion
آنتروپ
2
0
سنت ترویدن
| Bosuilstadion
GHELAMCO-arena ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
خنت
2 0
اوستنده
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
اوستنده
| GHELAMCO-arena
Regenboogstadion ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
زولته وارخم
3 1
شارلروا
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
3
1
شارلروا
| Regenboogstadion
هفته 5
Luminus Arena ۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
خنک
1 0
اندرلخت
۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Luminus Arena
خنک
1
0
اندرلخت
| Luminus Arena
Jan Breydelstadion ۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
1 0
واسلند بورن
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
0
واسلند بورن
| Jan Breydelstadion
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
سنت ترویدن
0 0
زولته وارخم
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
سنت ترویدن
0
0
زولته وارخم
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
اوستنده
2 1
مشلن
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
اوستنده
2
1
مشلن
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
2 1
کورتریک
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
2
1
کورتریک
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2 0
اوپن
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2
0
اوپن
Bosuilstadion ۳۰ آبان ۱۳۹۸ 00:00
آنتروپ
3 2
خنت
۳۰ آبان ۱۳۹۸ 00:00
Bosuilstadion
آنتروپ
3
2
خنت
| Bosuilstadion
Stade du Pays de Charleroi ۹ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
شارلروا
0 0
بروخه
۹ بهمن ۱۳۹۸ 00:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
0
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 6
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
مشلن
2 2
موسکرون
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
مشلن
2
2
موسکرون
Stadion am Kehrweg ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوپن
0 2
سنت ترویدن
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
2
سنت ترویدن
| Stadion am Kehrweg
Guldensporenstadion ۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
کورتریک
2 2
اوستنده
۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
2
اوستنده
| Guldensporenstadion
Freethielstadion ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
واسلند بورن
0 4
شارلروا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Freethielstadion
واسلند بورن
0
4
شارلروا
| Freethielstadion
Jan Breydelstadion ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
بروخه
1 1
خنک
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
1
1
خنک
| Jan Breydelstadion
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
1 0
استاندارد لیژ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
1
0
استاندارد لیژ
GHELAMCO-arena ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
خنت
3 2
سرکل بروژ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
GHELAMCO-arena
خنت
3
2
سرکل بروژ
| GHELAMCO-arena
Regenboogstadion ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
2 0
آنتروپ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
0
آنتروپ
| Regenboogstadion
هفته 7
Stade du Pays de Charleroi ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
شارلروا
2 1
خنک
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
خنک
| Stade du Pays de Charleroi
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوستنده
1 4
استاندارد لیژ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اوستنده
1
4
استاندارد لیژ
Stadion am Kehrweg ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
اوپن
1 1
زولته وارخم
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
1
زولته وارخم
| Stadion am Kehrweg
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سنت ترویدن
1 1
واسلند بورن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
سنت ترویدن
1
1
واسلند بورن
Jan Breydelstadion ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
سرکل بروژ
0 2
بروخه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
0
2
بروخه
| Jan Breydelstadion
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
1 2
آنتروپ
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
1
2
آنتروپ
GHELAMCO-arena ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
خنت
3 0
مشلن
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
GHELAMCO-arena
خنت
3
0
مشلن
| GHELAMCO-arena
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
موسکرون
2 0
کورتریک
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
موسکرون
2
0
کورتریک
هفته 8
Guldensporenstadion ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
کورتریک
2 3
مشلن
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
2
3
مشلن
| Guldensporenstadion
Stade du Pays de Charleroi ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
0 3
سنت ترویدن
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
3
سنت ترویدن
| Stade du Pays de Charleroi
Bosuilstadion ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
آنتروپ
3 1
سرکل بروژ
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Bosuilstadion
آنتروپ
3
1
سرکل بروژ
| Bosuilstadion
Freethielstadion ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
واسلند بورن
1 1
موسکرون
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Freethielstadion
واسلند بورن
1
1
موسکرون
| Freethielstadion
Luminus Arena ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
خنک
3 1
اوستنده
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:00
Luminus Arena
خنک
3
1
اوستنده
| Luminus Arena
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
استاندارد لیژ
3 0
اوپن
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
استاندارد لیژ
3
0
اوپن
Jan Breydelstadion ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
2 1
اندرلخت
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Jan Breydelstadion
بروخه
2
1
اندرلخت
| Jan Breydelstadion
Regenboogstadion ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
2 2
خنت
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
2
خنت
| Regenboogstadion
هفته 9
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
مشلن
0 5
بروخه
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
مشلن
0
5
بروخه
GHELAMCO-arena ۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
خنت
2 0
کورتریک
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
کورتریک
| GHELAMCO-arena
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2 2
زولته وارخم
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
موسکرون
2
2
زولته وارخم
Jan Breydelstadion ۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
1 2
اوپن
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
2
اوپن
| Jan Breydelstadion
۶ مهر ۱۳۹۸ 23:00
سنت ترویدن
3 3
خنک
۶ مهر ۱۳۹۸ 23:00
سنت ترویدن
3
3
خنک
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
0 0
واسلند بورن
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
0
0
واسلند بورن
۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
1 1
شارلروا
۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
1
1
شارلروا
۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
1 1
آنتروپ
۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
1
1
آنتروپ
هفته 10
Stade du Pays de Charleroi ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:00
شارلروا
1 2
اندرلخت
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
2
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
Stadion am Kehrweg ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اوپن
0 2
مشلن
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
2
مشلن
| Stadion am Kehrweg
Regenboogstadion ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
6 0
سرکل بروژ
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
6
0
سرکل بروژ
| Regenboogstadion
Freethielstadion ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
واسلند بورن
3 1
اوستنده
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Freethielstadion
واسلند بورن
3
1
اوستنده
| Freethielstadion
Guldensporenstadion ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:00
کورتریک
4 0
سنت ترویدن
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
4
0
سنت ترویدن
| Guldensporenstadion
Jan Breydelstadion ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:00
بروخه
4 0
خنت
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
4
0
خنت
| Jan Breydelstadion
Bosuilstadion ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 20:30
آنتروپ
2 2
استاندارد لیژ
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Bosuilstadion
آنتروپ
2
2
استاندارد لیژ
| Bosuilstadion
Luminus Arena ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
خنک
2 1
موسکرون
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Luminus Arena
خنک
2
1
موسکرون
| Luminus Arena
هفته 11
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:00
موسکرون
0 1
بروخه
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:00
موسکرون
0
1
بروخه
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
1 0
خنک
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
استاندارد لیژ
1
0
خنک
Guldensporenstadion ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
کورتریک
2 0
زولته وارخم
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
0
زولته وارخم
| Guldensporenstadion
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
2 3
اوپن
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اوستنده
2
3
اوپن
GHELAMCO-arena ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 23:00
خنت
2 0
واسلند بورن
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 23:00
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
واسلند بورن
| GHELAMCO-arena
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:00
مشلن
3 1
آنتروپ
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:00
مشلن
3
1
آنتروپ
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
4 1
سنت ترویدن
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
4
1
سنت ترویدن
Jan Breydelstadion ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 22:30
سرکل بروژ
0 3
شارلروا
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
0
3
شارلروا
| Jan Breydelstadion
هفته 12
Stadion am Kehrweg ۳ آبان ۱۳۹۸ 23:00
اوپن
0 0
اندرلخت
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:00
Stadion am Kehrweg
اوپن
0
0
اندرلخت
| Stadion am Kehrweg
Stade du Pays de Charleroi ۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
شارلروا
1 0
موسکرون
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
0
موسکرون
| Stade du Pays de Charleroi
Regenboogstadion ۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
زولته وارخم
2 0
اوستنده
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
0
اوستنده
| Regenboogstadion
Bosuilstadion ۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
آنتروپ
3 1
کورتریک
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Bosuilstadion
آنتروپ
3
1
کورتریک
| Bosuilstadion
Luminus Arena ۴ آبان ۱۳۹۸ 23:00
خنک
1 0
سرکل بروژ
۴ آبان ۱۳۹۸ 23:00
Luminus Arena
خنک
1
0
سرکل بروژ
| Luminus Arena
Jan Breydelstadion ۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
بروخه
1 1
استاندارد لیژ
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
Jan Breydelstadion
بروخه
1
1
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
سنت ترویدن
0 0
خنت
۵ آبان ۱۳۹۸ 20:30
سنت ترویدن
0
0
خنت
Freethielstadion ۵ آبان ۱۳۹۸ 22:30
واسلند بورن
1 3
مشلن
۵ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Freethielstadion
واسلند بورن
1
3
مشلن
| Freethielstadion
هفته 13
Guldensporenstadion ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:00
کورتریک
1 2
اوپن
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
2
اوپن
| Guldensporenstadion
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اوستنده
0 1
شارلروا
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اوستنده
0
1
شارلروا
Jan Breydelstadion ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:00
سرکل بروژ
2 2
موسکرون
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:00
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
2
2
موسکرون
| Jan Breydelstadion
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
2 0
واسلند بورن
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
2
0
واسلند بورن
Luminus Arena ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
خنک
2 2
آنتروپ
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
Luminus Arena
خنک
2
2
آنتروپ
| Luminus Arena
Regenboogstadion ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
زولته وارخم
0 2
بروخه
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
2
بروخه
| Regenboogstadion
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
1 2
سنت ترویدن
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
1
2
سنت ترویدن
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اندرلخت
3 3
خنت
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اندرلخت
3
3
خنت
هفته 14
Stadion am Kehrweg ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
اوپن
2 0
خنک
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
0
خنک
| Stadion am Kehrweg
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
موسکرون
3 1
آنتروپ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
موسکرون
3
1
آنتروپ
Freethielstadion ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
واسلند بورن
1 2
زولته وارخم
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Freethielstadion
واسلند بورن
1
2
زولته وارخم
| Freethielstadion
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
1
0
اوستنده
Jan Breydelstadion ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:00
بروخه
3 0
کورتریک
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:00
Jan Breydelstadion
بروخه
3
0
کورتریک
| Jan Breydelstadion
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:00
اندرلخت
2 1
سرکل بروژ
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:00
اندرلخت
2
1
سرکل بروژ
GHELAMCO-arena ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 21:30
خنت
3 1
استاندارد لیژ
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 21:30
GHELAMCO-arena
خنت
3
1
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
مشلن
2 2
شارلروا
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
مشلن
2
2
شارلروا
هفته 15
Regenboogstadion ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 00:00
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 00:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
2
اندرلخت
| Regenboogstadion
Stade du Pays de Charleroi ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
شارلروا
1 0
اوپن
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
0
اوپن
| Stade du Pays de Charleroi
Guldensporenstadion ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
کورتریک
1 3
واسلند بورن
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
3
واسلند بورن
| Guldensporenstadion
Jan Breydelstadion ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سرکل بروژ
2 1
سنت ترویدن
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
2
1
سنت ترویدن
| Jan Breydelstadion
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اوستنده
2 2
موسکرون
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:00
اوستنده
2
2
موسکرون
Bosuilstadion ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
آنتروپ
2 1
بروخه
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Bosuilstadion
آنتروپ
2
1
بروخه
| Bosuilstadion
Luminus Arena ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
خنک
0 2
خنت
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Luminus Arena
خنک
0
2
خنت
| Luminus Arena
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 23:30
استاندارد لیژ
1 2
مشلن
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 23:30
استاندارد لیژ
1
2
مشلن
هفته 16
Jan Breydelstadion ۱ آذر ۱۳۹۸ 00:00
بروخه
2 0
اوستنده
۱ آذر ۱۳۹۸ 00:00
Jan Breydelstadion
بروخه
2
0
اوستنده
| Jan Breydelstadion
Stadion am Kehrweg ۲ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اوپن
1 2
استاندارد لیژ
۲ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
2
استاندارد لیژ
| Stadion am Kehrweg
۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
مشلن
0 2
زولته وارخم
۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
مشلن
0
2
زولته وارخم
Freethielstadion ۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
واسلند بورن
1 1
سرکل بروژ
۲ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Freethielstadion
واسلند بورن
1
1
سرکل بروژ
| Freethielstadion
۲ آذر ۱۳۹۸ 00:00
موسکرون
2 2
خنک
۲ آذر ۱۳۹۸ 00:00
موسکرون
2
2
خنک
GHELAMCO-arena ۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
خنت
1 1
آنتروپ
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
1
آنتروپ
| GHELAMCO-arena
۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
0 0
کورتریک
۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
0
0
کورتریک
۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
1 3
شارلروا
۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
1
3
شارلروا
هفته 17
Bosuilstadion ۸ آذر ۱۳۹۸ 00:00
آنتروپ
1 0
مشلن
۸ آذر ۱۳۹۸ 00:00
Bosuilstadion
آنتروپ
1
0
مشلن
| Bosuilstadion
Jan Breydelstadion ۹ آذر ۱۳۹۸ 21:30
بروخه
1 0
موسکرون
۹ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Jan Breydelstadion
بروخه
1
0
موسکرون
| Jan Breydelstadion
Regenboogstadion ۹ آذر ۱۳۹۸ 23:30
زولته وارخم
1 0
اوپن
۹ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
0
اوپن
| Regenboogstadion
Stade du Pays de Charleroi ۹ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شارلروا
2 0
واسلند بورن
۹ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
0
واسلند بورن
| Stade du Pays de Charleroi
Luminus Arena ۹ آذر ۱۳۹۸ 00:00
خنک
1 2
سنت ترویدن
۹ آذر ۱۳۹۸ 00:00
Luminus Arena
خنک
1
2
سنت ترویدن
| Luminus Arena
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:00
اوستنده
3 2
اندرلخت
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:00
اوستنده
3
2
اندرلخت
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
استاندارد لیژ
2 1
سرکل بروژ
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
استاندارد لیژ
2
1
سرکل بروژ
Guldensporenstadion ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
کورتریک
0 2
خنت
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
0
2
خنت
| Guldensporenstadion
هفته 18
Freethielstadion ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 00:00
واسلند بورن
0 4
آنتروپ
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 00:00
Freethielstadion
واسلند بورن
0
4
آنتروپ
| Freethielstadion
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 21:30
مشلن
1 1
کورتریک
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 21:30
مشلن
1
1
کورتریک
GHELAMCO-arena ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:30
خنت
2 0
زولته وارخم
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:30
GHELAMCO-arena
خنت
2
0
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
Jan Breydelstadion ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سرکل بروژ
1 2
خنک
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
2
خنک
| Jan Breydelstadion
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 00:00
سنت ترویدن
1 2
بروخه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 00:00
سنت ترویدن
1
2
بروخه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:00
موسکرون
2 2
استاندارد لیژ
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:00
موسکرون
2
2
استاندارد لیژ
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
0 0
شارلروا
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
0
0
شارلروا
Stadion am Kehrweg ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوپن
1 0
اوستنده
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
0
اوستنده
| Stadion am Kehrweg
هفته 19
Guldensporenstadion ۲۲ آذر ۱۳۹۸ 00:00
کورتریک
1 2
موسکرون
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 00:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
2
موسکرون
| Guldensporenstadion
Bosuilstadion ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
آنتروپ
1 0
اوپن
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Bosuilstadion
آنتروپ
1
0
اوپن
| Bosuilstadion
Regenboogstadion ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
زولته وارخم
5 1
سنت ترویدن
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
5
1
سنت ترویدن
| Regenboogstadion
Stade du Pays de Charleroi ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
شارلروا
3 0
سرکل بروژ
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
3
0
سرکل بروژ
| Stade du Pays de Charleroi
Luminus Arena ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 00:00
خنک
4 1
واسلند بورن
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 00:00
Luminus Arena
خنک
4
1
واسلند بورن
| Luminus Arena
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:00
استاندارد لیژ
1 1
اندرلخت
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:00
استاندارد لیژ
1
1
اندرلخت
Jan Breydelstadion ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 21:30
بروخه
3 0
مشلن
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Jan Breydelstadion
بروخه
3
0
مشلن
| Jan Breydelstadion
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوستنده
2 1
خنت
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوستنده
2
1
خنت
هفته 20
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
1 0
اوستنده
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
1
0
اوستنده
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
موسکرون
1 1
شارلروا
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
موسکرون
1
1
شارلروا
Stadion am Kehrweg ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اوپن
1 2
کورتریک
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
2
کورتریک
| Stadion am Kehrweg
Jan Breydelstadion ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
سرکل بروژ
2 0
زولته وارخم
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
2
0
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
Freethielstadion ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 00:00
واسلند بورن
2 1
استاندارد لیژ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 00:00
Freethielstadion
واسلند بورن
2
1
استاندارد لیژ
| Freethielstadion
GHELAMCO-arena ۱ دی ۱۳۹۸ 18:00
خنت
1 1
بروخه
۱ دی ۱۳۹۸ 18:00
GHELAMCO-arena
خنت
1
1
بروخه
| GHELAMCO-arena
۱ دی ۱۳۹۸ 21:30
سنت ترویدن
1 1
آنتروپ
۱ دی ۱۳۹۸ 21:30
سنت ترویدن
1
1
آنتروپ
۱ دی ۱۳۹۸ 23:30
اندرلخت
2 0
خنک
۱ دی ۱۳۹۸ 23:30
اندرلخت
2
0
خنک
هفته 21
Luminus Arena ۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
خنک
2 1
اوپن
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
Luminus Arena
خنک
2
1
اوپن
| Luminus Arena
Guldensporenstadion ۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
کورتریک
1 0
سرکل بروژ
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
0
سرکل بروژ
| Guldensporenstadion
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
موسکرون
1 2
مشلن
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
موسکرون
1
2
مشلن
Freethielstadion ۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
واسلند بورن
1 0
سنت ترویدن
۵ دی ۱۳۹۸ 18:00
Freethielstadion
واسلند بورن
1
0
سنت ترویدن
| Freethielstadion
Jan Breydelstadion ۵ دی ۱۳۹۸ 21:30
بروخه
4 0
زولته وارخم
۵ دی ۱۳۹۸ 21:30
Jan Breydelstadion
بروخه
4
0
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
۵ دی ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
0 1
خنت
۵ دی ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
0
1
خنت
Stade du Pays de Charleroi ۶ دی ۱۳۹۸ 21:30
شارلروا
5 0
اوستنده
۶ دی ۱۳۹۸ 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
5
0
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
Bosuilstadion ۶ دی ۱۳۹۸ 00:00
آنتروپ
0 0
اندرلخت
۶ دی ۱۳۹۸ 00:00
Bosuilstadion
آنتروپ
0
0
اندرلخت
| Bosuilstadion
هفته 22
۲۷ دی ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
2 3
استاندارد لیژ
۲۷ دی ۱۳۹۸ 00:00
مشلن
2
3
استاندارد لیژ
Stadion am Kehrweg ۲۸ دی ۱۳۹۸ 21:30
اوپن
1 1
شارلروا
۲۸ دی ۱۳۹۸ 21:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
1
شارلروا
| Stadion am Kehrweg
۲۸ دی ۱۳۹۸ 23:30
اوستنده
0 1
واسلند بورن
۲۸ دی ۱۳۹۸ 23:30
اوستنده
0
1
واسلند بورن
۲۸ دی ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
2 0
کورتریک
۲۸ دی ۱۳۹۸ 23:30
سنت ترویدن
2
0
کورتریک
GHELAMCO-arena ۲۸ دی ۱۳۹۸ 00:00
خنت
3 1
موسکرون
۲۸ دی ۱۳۹۸ 00:00
GHELAMCO-arena
خنت
3
1
موسکرون
| GHELAMCO-arena
Jan Breydelstadion ۲۹ دی ۱۳۹۸ 18:00
سرکل بروژ
1 2
آنتروپ
۲۹ دی ۱۳۹۸ 18:00
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
2
آنتروپ
| Jan Breydelstadion
۲۹ دی ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
1 2
بروخه
۲۹ دی ۱۳۹۸ 21:30
اندرلخت
1
2
بروخه
Regenboogstadion ۲۹ دی ۱۳۹۸ 23:30
زولته وارخم
0 3
خنک
۲۹ دی ۱۳۹۸ 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
3
خنک
| Regenboogstadion
ه