ژوپیه پرولیگ بلژیک

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ پ ش پ
>
9
7
0
2
25
19
6
21
2
پ پ پ پ م
>
9
6
1
2
22
6
16
19
3
پ پ م ش ش
>
9
6
1
2
15
7
8
19
4
ش پ م پ م
>
9
5
3
1
13
7
6
18
5
پ م پ پ پ
>
9
5
2
2
18
12
6
17
6
ش پ ش پ پ
>
9
5
0
4
16
12
4
15
7
پ ش پ پ م
>
9
4
3
2
15
14
1
15
8
پ ش ش م پ
>
9
4
2
3
11
10
1
14
9
ش پ م م پ
>
9
3
4
2
14
14
0
13
10
م پ پ م پ
>
8
3
3
2
12
8
4
12
11
پ ش م ش م
>
9
2
5
2
14
15
-1
11
12
پ م م ش پ
>
9
2
5
2
10
12
-2
11
13
ش پ ش پ ش
>
9
3
0
6
14
16
-2
9
14
ش ش پ ش ش
>
9
2
1
6
10
16
-6
7
15
ش ش م ش ش
>
9
2
1
6
11
21
-10
7
16
ش ش ش م ش
>
9
1
3
5
9
19
-10
6
17
ش ش ش ش م
>
8
1
1
6
12
22
-10
4
18
ش ش م ش ش
>
9
0
3
6
3
14
-11
3
پلی آف لیگ قهرمانان اروپا پلی آف لیگ اروپا پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
بیرشوت
بروخه
شارلروا
استاندارد لیژ
آنتروپ
سرکل بروژ
لون
کورتریک
خنک
اوستنده
اندرلخت
اوپن
خنت
مشلن
زولته وارخم
سنت ترویدن
واسلند بورن
موسکرون
1بیرشوت 0–3 5–2 3–1 6–3 3–2
2بروخه 0–1 0–1 2–1 3–0 4–1
3شارلروا 1–2 2–0 1–0 3–1
4استاندارد لیژ 1–1 1–0 2–1 0–0 2–2
5آنتروپ 2–2 1–0 4–1 1–1
6سرکل بروژ 2–1 0–1 5–2 3–0
7لون 1–3 1–0 1–1 2–1
8کورتریک 1–3 0–0 1–3 3–0
9خنک 1–2 2–1 1–1 2–2 3–1
10اوستنده 1–2 3–1 2–2 3–0
11اندرلخت 2–0 2–2 1–1 3–1 1–1
12اوپن 0–4 1–2 2–1 1–1
13خنت 5–1 2–3 1–2 1–0
14مشلن 2–3 1–2 0–1 2–2 2–0
15زولته وارخم 0–6 0–2 1–3 1–2 4–1
16سنت ترویدن 2–3 0–0 0–0 2–1
17واسلند بورن 2–4 1–2 1–3 1–1
18موسکرون 1–1 0–2 0–1 0–1 0–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
بروخه
0 1
شارلروا
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
بروخه
0
1
شارلروا
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
آنتروپ
1 1
موسکرون
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
آنتروپ
1
1
موسکرون
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
استاندارد لیژ
1 0
سرکل بروژ
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
استاندارد لیژ
1
0
سرکل بروژ
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سنت ترویدن
2 1
خنت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سنت ترویدن
2
1
خنت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
زولته وارخم
1 2
خنک
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
زولته وارخم
1
2
خنک
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
مشلن
2 2
اندرلخت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
مشلن
2
2
اندرلخت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1 3
واسلند بورن
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1
3
واسلند بورن
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
لون
1 1
اوپن
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
لون
1
1
اوپن
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
اوستنده
1 2
بیرشوت
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
اوستنده
1
2
بیرشوت
هفته 2
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
موسکرون
0 1
مشلن
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
موسکرون
0
1
مشلن
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
خنک
1 1
لون
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
خنک
1
1
لون
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
خنت
1 2
کورتریک
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
خنت
1
2
کورتریک
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
شارلروا
1 0
اوستنده
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
شارلروا
1
0
اوستنده
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سرکل بروژ
2 1
آنتروپ
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سرکل بروژ
2
1
آنتروپ
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
بیرشوت
3 1
زولته وارخم
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
بیرشوت
3
1
زولته وارخم
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اوپن
0 4
بروخه
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اوپن
0
4
بروخه
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
اندرلخت
3 1
سنت ترویدن
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
اندرلخت
3
1
سنت ترویدن
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
واسلند بورن
1 2
استاندارد لیژ
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
واسلند بورن
1
2
استاندارد لیژ
هفته 3
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
کورتریک
0 0
اوپن
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
کورتریک
0
0
اوپن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
زولته وارخم
4 1
واسلند بورن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
زولته وارخم
4
1
واسلند بورن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
مشلن
2 3
سرکل بروژ
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
مشلن
2
3
سرکل بروژ
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1 3
شارلروا
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1
3
شارلروا
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
1 0
خنت
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
1
0
خنت
۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
استاندارد لیژ
0 0
خنک
۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
استاندارد لیژ
0
0
خنک
۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بروخه
0 1
بیرشوت
۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بروخه
0
1
بیرشوت
۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
1 1
موسکرون
۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
1
1
موسکرون
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
0 0
اوستنده
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
0
0
اوستنده
هفته 4
۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
2 2
اندرلخت
۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
2
2
اندرلخت
۸ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوپن
1 1
سنت ترویدن
۸ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوپن
1
1
سنت ترویدن
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
0 1
کورتریک
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
0
1
کورتریک
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
1 3
لون
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
1
3
لون
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
0 1
زولته وارخم
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
0
1
زولته وارخم
۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
خنک
1 2
بروخه
۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
خنک
1
2
بروخه
۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
0 3
استاندارد لیژ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
0
3
استاندارد لیژ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
2 0
آنتروپ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
2
0
آنتروپ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
خنت
1 0
مشلن
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
خنت
1
0
مشلن
هفته 5
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
2 1
خنت
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
2
1
خنت
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
مشلن
0 1
اوستنده
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
مشلن
0
1
اوستنده
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1 0
استاندارد لیژ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1
0
استاندارد لیژ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
4 1
واسلند بورن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
4
1
واسلند بورن
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
2 0
سرکل بروژ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
2
0
سرکل بروژ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سنت ترویدن
2 3
آنتروپ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سنت ترویدن
2
3
آنتروپ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
زولته وارخم
0 2
شارلروا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
زولته وارخم
0
2
شارلروا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کورتریک
3 0
موسکرون
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کورتریک
3
0
موسکرون
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بیرشوت
5 2
خنک
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بیرشوت
5
2
خنک
هفته 6
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
3 1
اندرلخت
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
3
1
اندرلخت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوستنده
3 1
لون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوستنده
3
1
لون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
موسکرون
0 1
خنت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
موسکرون
0
1
خنت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
2 4
بیرشوت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
2
4
بیرشوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
زولته وارخم
0 6
بروخه
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
زولته وارخم
0
6
بروخه
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
استاندارد لیژ
2 1
کورتریک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
استاندارد لیژ
2
1
کورتریک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
خنک
3 1
مشلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
خنک
3
1
مشلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
2 2
اوپن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
2
2
اوپن
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
سرکل بروژ
3 0
سنت ترویدن
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
سرکل بروژ
3
0
سنت ترویدن
هفته 7
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1 3
آنتروپ
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1
3
آنتروپ
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:45
بیرشوت
3 2
واسلند بورن
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:45
بیرشوت
3
2
واسلند بورن
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
2 0
سنت ترویدن
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
2
0
سنت ترویدن
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنت
2 3
لون
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنت
2
3
لون
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
استاندارد لیژ
2 2
زولته وارخم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
استاندارد لیژ
2
2
زولته وارخم
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اندرلخت
1 1
اوپن
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اندرلخت
1
1
اوپن
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
بروخه
2 1
سرکل بروژ
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
بروخه
2
1
سرکل بروژ
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
موسکرون
1 1
شارلروا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
موسکرون
1
1
شارلروا
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنک
2 2
اوستنده
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنک
2
2
اوستنده
هفته 8
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
4 1
مشلن
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
4
1
مشلن
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
واسلند بورن
1 1
خنک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
واسلند بورن
1
1
خنک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوپن
1 2
سرکل بروژ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوپن
1
2
سرکل بروژ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
لون
2 1
زولته وارخم
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
لون
2
1
زولته وارخم
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:15
سنت ترویدن
0 0
کورتریک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:15
سنت ترویدن
0
0
کورتریک
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
بروخه
3 0
اندرلخت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
بروخه
3
0
اندرلخت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
خنت
5 1
بیرشوت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
خنت
5
1
بیرشوت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
شارلروا
1 2
استاندارد لیژ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
شارلروا
1
2
استاندارد لیژ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:15
اوستنده
3 0
موسکرون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:15
اوستنده
3
0
موسکرون
هفته 9
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:45
سرکل بروژ
5 2
خنت
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:45
سرکل بروژ
5
2
خنت
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
1 2
کورتریک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
1
2
کورتریک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بیرشوت
6 3
سنت ترویدن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بیرشوت
6
3
سنت ترویدن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استاندارد لیژ
1 1
بروخه
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استاندارد لیژ
1
1
بروخه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
زولته وارخم
1 3
آنتروپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
زولته وارخم
1
3
آنتروپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:30
موسکرون
0 2
اوپن
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:30
موسکرون
0
2
اوپن
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
خنک
2 1
شارلروا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
خنک
2
1
شارلروا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
اندرلخت
2 2
لون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
اندرلخت
2
2
لون
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:15
واسلند بورن
- -
اوستنده
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:15
واسلند بورن
-
-
اوستنده
هفته 10
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
- -
اندرلخت
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
-
-
اندرلخت
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:45
اوپن
- -
مشلن
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:45
اوپن
-
-
مشلن
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:00
سرکل بروژ
- -
موسکرون
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:00
سرکل بروژ
-
-
موسکرون
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:15
لون
- -
بروخه
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:15
لون
-
-
بروخه
۴ آبان ۱۳۹۹ 15:00
آنتروپ
- -
بیرشوت
۴ آبان ۱۳۹۹ 15:00
آنتروپ
-
-
بیرشوت
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
اوستنده
- -
زولته وارخم
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:30
اوستنده
-
-
زولته وارخم
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:45
سنت ترویدن
- -
استاندارد لیژ
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:45
سنت ترویدن
-
-
استاندارد لیژ
۴ آبان ۱۳۹۹ 22:15
شارلروا
- -
واسلند بورن
۴ آبان ۱۳۹۹ 22:15
شارلروا
-
-
واسلند بورن
۵ آبان ۱۳۹۹ 22:15
خنت
- -
خنک
۵ آبان ۱۳۹۹ 22:15
خنت
-
-
خنک
هفته 11
۹ آبان ۱۳۹۹ 23:15
خنک
- -
اوپن
۹ آبان ۱۳۹۹ 23:15
خنک
-
-
اوپن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:45
بیرشوت
- -
لون
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:45
بیرشوت
-
-
لون
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:00
شارلروا
- -
سرکل بروژ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:00
شارلروا
-
-
سرکل بروژ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
- -
مشلن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
-
-
مشلن
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
- -
آنتروپ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
-
-
آنتروپ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 18:30
موسکرون
- -
سنت ترویدن
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 18:30
موسکرون
-
-
سنت ترویدن
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
- -
اوستنده
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
-
-
اوستنده
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
- -
خنت
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
-
-
خنت
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
زولته وارخم
- -
کورتریک
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
زولته وارخم
-
-
کورتریک
هفته 12
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
- -
شارلروا
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
-
-
شارلروا
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:45
کورتریک
- -
بیرشوت
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:45
کورتریک
-
-
بیرشوت
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
لون
- -
موسکرون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
لون
-
-
موسکرون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
اوپن
- -
واسلند بورن
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
اوپن
-
-
واسلند بورن
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
- -
خنک
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
-
-
خنک
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
- -
استاندارد لیژ
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
-
-
استاندارد لیژ
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اوستنده
- -
بروخه
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اوستنده
-
-
بروخه
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 20:45
خنت
- -
اندرلخت
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 20:45
خنت
-
-
اندرلخت
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سرکل بروژ
- -
زولته وارخم
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سرکل بروژ
-
-
زولته وارخم
هفته 13
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:45
استاندارد لیژ
- -
اوپن
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:45
استاندارد لیژ
-
-
اوپن
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
اوستنده
- -
آنتروپ
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
اوستنده
-
-
آنتروپ
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
- -
سرکل بروژ
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
-
-
سرکل بروژ
۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
- -
کورتریک
۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
-
-
کورتریک
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بیرشوت
- -
اندرلخت
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بیرشوت
-
-
اندرلخت
۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
زولته وارخم
- -
مشلن
۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
زولته وارخم
-
-
مشلن
۲ آذر ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
- -
خنت
۲ آذر ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
-
-
خنت
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
خنک
- -
موسکرون
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
خنک
-
-
موسکرون
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لون
- -
سنت ترویدن
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لون
-
-
سنت ترویدن
هفته 14
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
- -
شارلروا
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
-
-
شارلروا
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:45
کورتریک
- -
اوستنده
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:45
کورتریک
-
-
اوستنده
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
- -
خنک
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
-
-
خنک
۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
- -
بروخه
۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
-
-
بروخه
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
مشلن
- -
بیرشوت
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
مشلن
-
-
بیرشوت
۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
خنت
- -
زولته وارخم
۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
خنت
-
-
زولته وارخم
۹ آذر ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
- -
استاندارد لیژ
۹ آذر ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
-
-
استاندارد لیژ
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
- -
واسلند بورن
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
-
-
واسلند بورن
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
- -
لون
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
-
-
لون
هفته 15
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
زولته وارخم
- -
اندرلخت
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
زولته وارخم
-
-
اندرلخت
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:45
واسلند بورن
- -
موسکرون
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:45
واسلند بورن
-
-
موسکرون
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
شارلروا
- -
کورتریک
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
شارلروا
-
-
کورتریک
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
- -
سنت ترویدن
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
-
-
سنت ترویدن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
خنک
- -
آنتروپ
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
خنک
-
-
آنتروپ
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
- -
اوپن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
-
-
اوپن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
- -
مشلن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
-
-
مشلن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
- -
خنت
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
-
-
خنت
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لون
- -
سرکل بروژ
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لون
-
-
سرکل بروژ
هفته 16
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اندرلخت
- -
خنک
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اندرلخت
-
-
خنک
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:45
موسکرون
- -
بیرشوت
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:45
موسکرون
-
-
بیرشوت
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
- -
اوستنده
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
-
-
اوستنده
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
کورتریک
- -
لون
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
کورتریک
-
-
لون
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
- -
شارلروا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
-
-
شارلروا
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
- -
بروخه
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
-
-
بروخه
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 18:30
اوپن
- -
زولته وارخم
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 18:30
اوپن
-
-
زولته وارخم
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 20:45
خنت
- -
استاندارد لیژ
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 20:45
خنت
-
-
استاندارد لیژ
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
- -
واسلند بورن
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
-
-
واسلند بورن
هفته 17
۲۸ آذر ۱۳۹۹
بروخه
- -
خنت
۲۸ آذر ۱۳۹۹
بروخه
-
-
خنت
۲۸ آذر ۱۳۹۹
استاندارد لیژ
- -
موسکرون
۲۸ آذر ۱۳۹۹
استاندارد لیژ
-
-
موسکرون
۲۸ آذر ۱۳۹۹
خنک
- -
کورتریک
۲۸ آذر ۱۳۹۹
خنک
-
-
کورتریک
۲۸ آذر ۱۳۹۹
اوستنده
- -
اوپن
۲۸ آذر ۱۳۹۹
اوستنده
-
-
اوپن
۲۸ آذر ۱۳۹۹
زولته وارخم
- -
سنت ترویدن
۲۸ آذر ۱۳۹۹
زولته وارخم
-
-
سنت ترویدن
۲۸ آذر ۱۳۹۹
شارلروا
- -
اندرلخت
۲۸ آذر ۱۳۹۹
شارلروا
-
-
اندرلخت
۲۸ آذر ۱۳۹۹
بیرشوت
- -
سرکل بروژ
۲۸ آذر ۱۳۹۹
بیرشوت
-
-
سرکل بروژ
۲۸ آذر ۱۳۹۹
لون
- -
مشلن
۲۸ آذر ۱۳۹۹
لون
-
-
مشلن
۲۸ آذر ۱۳۹۹
واسلند بورن
- -
آنتروپ
۲۸ آذر ۱۳۹۹
واسلند بورن
-
-
آنتروپ
هفته 18
۲ دی ۱۳۹۹
اندرلخت
- -
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۹
اندرلخت
-
-
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۹
خنت
- -
واسلند بورن
۲ دی ۱۳۹۹
خنت
-
-
واسلند بورن
۲ دی ۱۳۹۹
آنتروپ
- -
زولته وارخم
۲ دی ۱۳۹۹
آنتروپ
-
-
زولته وارخم
۲ دی ۱۳۹۹
موسکرون
- -
لون
۲ دی ۱۳۹۹
موسکرون
-
-
لون
۲ دی ۱۳۹۹
اوپن
- -
خنک
۲ دی ۱۳۹۹
اوپن
-
-
خنک
۲ دی ۱۳۹۹
سرکل بروژ
- -
شارلروا
۲ دی ۱۳۹۹
سرکل بروژ
-
-
شارلروا
۲ دی ۱۳۹۹
مشلن
- -
بروخه
۲ دی ۱۳۹۹
مشلن
-
-
بروخه
۲ دی ۱۳۹۹
کورتریک
- -
استاندارد لیژ
۲ دی ۱۳۹۹
کورتریک
-
-
استاندارد لیژ
۲ دی ۱۳۹۹
سنت ترویدن
- -
بیرشوت
۲ دی ۱۳۹۹
سنت ترویدن
-
-
بیرشوت
هفته 19
۶ دی ۱۳۹۹
بروخه
- -
اوپن
۶ دی ۱۳۹۹
بروخه
-
-
اوپن
۶ دی ۱۳۹۹
اندرلخت
- -
بیرشوت
۶ دی ۱۳۹۹
اندرلخت
-
-
بیرشوت
۶ دی ۱۳۹۹
استاندارد لیژ
- -
سنت ترویدن
۶ دی ۱۳۹۹
استاندارد لیژ
-
-
سنت ترویدن
۶ دی ۱۳۹۹
خنک
- -
واسلند بورن
۶ دی ۱۳۹۹
خنک
-
-
واسلند بورن
۶ دی ۱۳۹۹
آنتروپ
- -
شارلروا
۶ دی ۱۳۹۹
آنتروپ
-
-
شارلروا
۶ دی ۱۳۹۹
زولته وارخم
- -
سرکل بروژ
۶ دی ۱۳۹۹
زولته وارخم
-
-
سرکل بروژ
۶ دی ۱۳۹۹
مشلن
- -
موسکرون
۶ دی ۱۳۹۹
مشلن
-
-
موسکرون
۶ دی ۱۳۹۹
کورتریک
- -
خنت
۶ دی ۱۳۹۹
کورتریک
-
-
خنت
۶ دی ۱۳۹۹
لون
- -
اوستنده
۶ دی ۱۳۹۹
لون
-
-
اوستنده
هفته 20
۲۶ دی ۱۳۹۹
خنت
- -
آنتروپ
۲۶ دی ۱۳۹۹
خنت
-
-
آنتروپ
۲۶ دی ۱۳۹۹
موسکرون
- -
خنک
۲۶ دی ۱۳۹۹
موسکرون
-
-
خنک
۲۶ دی ۱۳۹۹
اوپن
- -
اندرلخت
۲۶ دی ۱۳۹۹
اوپن
-
-
اندرلخت
۲۶ دی ۱۳۹۹
اوستنده
- -
کورتریک
۲۶ دی ۱۳۹۹
اوستنده
-
-
کورتریک
۲۶ دی ۱۳۹۹
سرکل بروژ
- -
استاندارد لیژ
۲۶ دی ۱۳۹۹
سرکل بروژ
-
-
استاندارد لیژ
۲۶ دی ۱۳۹۹
شارلروا
- -
مشلن
۲۶ دی ۱۳۹۹
شارلروا
-
-
مشلن
۲۶ دی ۱۳۹۹
بیرشوت
- -
بروخه
۲۶ دی ۱۳۹۹
بیرشوت
-
-
بروخه
۲۶ دی ۱۳۹۹
سنت ترویدن
- -
لون
۲۶ دی ۱۳۹۹
سنت ترویدن
-
-
لون
۲۶ دی ۱۳۹۹
واسلند بورن
- -
زولته وارخم
۲۶ دی ۱۳۹۹
واسلند بورن
-
-
زولته وارخم
هفته 21
۳ بهمن ۱۳۹۹
بروخه
- -
خنک
۳ بهمن ۱۳۹۹
بروخه
-
-
خنک
۳ بهمن ۱۳۹۹
اندرلخت
- -
واسلند بورن
۳ بهمن ۱۳۹۹
اندرلخت
-
-
واسلند بورن
۳ بهمن ۱۳۹۹
استاندارد لیژ
- -
شارلروا
۳ بهمن ۱۳۹۹
استاندارد لیژ
-
-
شارلروا
۳ بهمن ۱۳۹۹
آنتروپ
- -
اوستنده
۳ بهمن ۱۳۹۹
آنتروپ
-
-
اوستنده
۳ بهمن ۱۳۹۹
زولته وارخم
- -
بیرشوت
۳ بهمن ۱۳۹۹
زولته وارخم
-
-
بیرشوت
۳ بهمن ۱۳۹۹
مشلن
- -
اوپن
۳ بهمن ۱۳۹۹
مشلن
-
-
اوپن
۳ بهمن ۱۳۹۹
کورتریک
- -
سرکل بروژ
۳ بهمن ۱۳۹۹
کورتریک
-
-
سرکل بروژ
۳ بهمن ۱۳۹۹
سنت ترویدن
- -
موسکرون
۳ بهمن ۱۳۹۹
سنت ترویدن
-
-
موسکرون
۳ بهمن ۱۳۹۹
لون
- -
خنت
۳ بهمن ۱۳۹۹
لون
-
-
خنت
هفته 22
۷ بهمن ۱۳۹۹
خنت
- -
سنت ترویدن
۷ بهمن ۱۳۹۹
خنت
-
-
سنت ترویدن
۷ بهمن ۱۳۹۹
خنک
- -
زولته وارخم
۷ بهمن ۱۳۹۹
خنک
-
-
زولته وارخم
۷ بهمن ۱۳۹۹
موسکرون
- -
اندرلخت
۷ بهمن ۱۳۹۹
موسکرون
-
-
اندرلخت
۷ بهمن ۱۳۹۹
اوپن
- -
آنتروپ
۷ بهمن ۱۳۹۹
اوپن
-
-
آنتروپ
۷ بهمن ۱۳۹۹
اوستنده
- -
استاندارد لیژ
۷ بهمن ۱۳۹۹
اوستنده
-
-
استاندارد لیژ
۷ بهمن ۱۳۹۹
سرکل بروژ
- -
بروخه
۷ بهمن ۱۳۹۹
سرکل بروژ
-
-
بروخه
۷ بهمن ۱۳۹۹
شارلروا
- -
لون
۷ بهمن ۱۳۹۹
شارلروا
-
-
لون
۷ بهمن ۱۳۹۹
بیرشوت
- -
کورتریک
۷ بهمن ۱۳۹۹
بیرشوت
-
-
کورتریک
۷ بهمن ۱۳۹۹
واسلند بورن
- -
مشلن
۷ بهمن ۱۳۹۹
واسلند بورن
-
-
مشلن