ژوپیه پرولیگ بلژیک

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ ش پ پ پ
>
14
3
4
43
13
30
45
2
پ م پ ش ش
>
11
5
5
43
27
16
38
3
ش پ پ ش پ
>
10
4
7
34
30
4
34
4
پ پ ش ش ش
>
10
3
8
32
26
6
33
5
ش ش م م ش
>
10
3
8
44
44
0
33
6
ش پ پ م پ
>
9
5
7
30
26
4
32
7
م ش ش پ ش
>
9
5
7
36
34
2
32
8
ش ش ش پ پ
>
8
7
6
26
22
4
31
9
ش پ پ پ پ
>
9
3
9
32
35
-3
30
10
پ ش پ ش ش
>
7
8
6
27
26
1
29
11
پ ش پ پ ش
>
8
5
8
27
30
-3
29
12
ش ش پ م پ
>
6
9
6
26
33
-7
27
13
پ پ ش م ش
>
8
2
11
29
29
0
26
14
ش پ پ پ پ
>
7
5
9
32
36
-4
26
15
پ پ پ ش پ
>
6
5
10
27
34
-7
23
16
م پ ش ش پ
>
5
5
11
18
31
-13
20
17
ش ش ش م ش
>
6
1
14
27
37
-10
19
18
ش ش م ش ش
>
5
4
12
27
47
-20
19
پلی آف لیگ قهرمانان اروپا پلی آف لیگ اروپا پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
بروخه
خنک
آنتروپ
شارلروا
بیرشوت
اوستنده
لون
استاندارد لیژ
زولته وارخم
اندرلخت
کورتریک
اوپن
خنت
مشلن
سنت ترویدن
موسکرون
سرکل بروژ
واسلند بورن
1بروخه 0–1 0–1 3–0 1–0 3–0 0–1 2–2 1–0 2–1 4–1
2خنک 1–2 4–2 2–1 2–2 1–1 2–0 4–0 3–1 4–1 1–1
3آنتروپ 0–2 2–1 3–2 3–2 1–1 0–1 2–2 1–0 4–1 1–1
4شارلروا 2–0 1–0 1–2 3–1 0–0 0–1 0–1 3–0 0–2
5بیرشوت 0–3 5–2 4–2 0–3 3–1 2–1 0–1 1–1 6–3 1–1 3–2
6اوستنده 1–3 1–1 3–2 1–2 3–1 3–0 2–2 2–1 1–1 2–1 3–0
7لون 2–1 1–3 1–2 1–0 2–1 1–0 1–1 1–2 2–2 2–0 2–1
8استاندارد لیژ 1–1 0–0 1–0 2–2 2–1 2–2 2–2 1–2 0–1 1–0 3–1
9زولته وارخم 0–6 1–2 1–3 0–2 2–2 1–1 1–2 0–2 1–0 1–0 4–1
10اندرلخت 1–0 1–0 2–0 2–1 2–2 0–0 1–1 3–1 1–1 2–0
11کورتریک 2–1 1–3 5–5 3–1 0–3 2–1 1–3 0–0 1–0 3–0 1–3
12اوپن 0–4 1–4 3–1 2–3 2–0 2–1 1–1 1–1 1–2 1–1
13خنت 1–2 0–1 5–1 2–3 2–1 0–3 1–1 1–2 1–0 3–0
14مشلن 0–3 3–0 3–3 2–3 0–1 2–2 1–2 2–0 2–1 2–3 2–3
15سنت ترویدن 1–2 1–2 2–3 1–2 1–0 0–0 3–1 2–0 0–0 2–1 1–1
16موسکرون 0–0 2–0 1–1 3–1 2–2 0–1 0–2 0–1 0–1 3–2
17سرکل بروژ 1–5 2–1 3–4 0–1 0–1 1–3 0–1 1–2 5–2 3–0 1–2
18واسلند بورن 1–1 0–3 2–4 2–0 1–3 1–2 1–5 1–4 2–0 0–2
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
بروخه
0 1
شارلروا
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
بروخه
0
1
شارلروا
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
آنتروپ
1 1
موسکرون
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
آنتروپ
1
1
موسکرون
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
استاندارد لیژ
1 0
سرکل بروژ
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
استاندارد لیژ
1
0
سرکل بروژ
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سنت ترویدن
2 1
خنت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سنت ترویدن
2
1
خنت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
زولته وارخم
1 2
خنک
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
زولته وارخم
1
2
خنک
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
مشلن
2 2
اندرلخت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
مشلن
2
2
اندرلخت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1 3
واسلند بورن
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1
3
واسلند بورن
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
لون
1 1
اوپن
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
لون
1
1
اوپن
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
اوستنده
1 2
بیرشوت
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
اوستنده
1
2
بیرشوت
هفته 2
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
موسکرون
0 1
مشلن
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
موسکرون
0
1
مشلن
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
خنک
1 1
لون
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
خنک
1
1
لون
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
خنت
1 2
کورتریک
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
خنت
1
2
کورتریک
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
شارلروا
1 0
اوستنده
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
شارلروا
1
0
اوستنده
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سرکل بروژ
2 1
آنتروپ
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سرکل بروژ
2
1
آنتروپ
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
بیرشوت
3 1
زولته وارخم
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
بیرشوت
3
1
زولته وارخم
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اوپن
0 4
بروخه
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اوپن
0
4
بروخه
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
اندرلخت
3 1
سنت ترویدن
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
اندرلخت
3
1
سنت ترویدن
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
واسلند بورن
1 2
استاندارد لیژ
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
واسلند بورن
1
2
استاندارد لیژ
هفته 3
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
کورتریک
0 0
اوپن
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
کورتریک
0
0
اوپن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
زولته وارخم
4 1
واسلند بورن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
زولته وارخم
4
1
واسلند بورن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
مشلن
2 3
سرکل بروژ
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
مشلن
2
3
سرکل بروژ
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1 3
شارلروا
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1
3
شارلروا
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
1 0
خنت
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
1
0
خنت
۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
استاندارد لیژ
0 0
خنک
۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
استاندارد لیژ
0
0
خنک
۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بروخه
0 1
بیرشوت
۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بروخه
0
1
بیرشوت
۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
1 1
موسکرون
۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
1
1
موسکرون
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
0 0
اوستنده
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
0
0
اوستنده
هفته 4
۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
2 2
اندرلخت
۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
2
2
اندرلخت
۸ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوپن
1 1
سنت ترویدن
۸ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوپن
1
1
سنت ترویدن
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
0 1
کورتریک
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
0
1
کورتریک
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
1 3
لون
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
1
3
لون
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
0 1
زولته وارخم
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
0
1
زولته وارخم
۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
خنک
1 2
بروخه
۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
خنک
1
2
بروخه
۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
0 3
استاندارد لیژ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
0
3
استاندارد لیژ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
2 0
آنتروپ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
2
0
آنتروپ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
خنت
1 0
مشلن
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
خنت
1
0
مشلن
هفته 5
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
2 1
خنت
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
2
1
خنت
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
مشلن
0 1
اوستنده
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
مشلن
0
1
اوستنده
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1 0
استاندارد لیژ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1
0
استاندارد لیژ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
4 1
واسلند بورن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
4
1
واسلند بورن
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
2 0
سرکل بروژ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
2
0
سرکل بروژ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سنت ترویدن
2 3
آنتروپ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سنت ترویدن
2
3
آنتروپ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
زولته وارخم
0 2
شارلروا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
زولته وارخم
0
2
شارلروا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کورتریک
3 0
موسکرون
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کورتریک
3
0
موسکرون
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بیرشوت
5 2
خنک
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بیرشوت
5
2
خنک
هفته 6
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
3 1
اندرلخت
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
3
1
اندرلخت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوستنده
3 1
لون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوستنده
3
1
لون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
موسکرون
0 1
خنت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
موسکرون
0
1
خنت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
2 4
بیرشوت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
2
4
بیرشوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
زولته وارخم
0 6
بروخه
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
زولته وارخم
0
6
بروخه
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
استاندارد لیژ
2 1
کورتریک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
استاندارد لیژ
2
1
کورتریک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
خنک
3 1
مشلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
خنک
3
1
مشلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
2 2
اوپن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
2
2
اوپن
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
سرکل بروژ
3 0
سنت ترویدن
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
سرکل بروژ
3
0
سنت ترویدن
هفته 7
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1 3
آنتروپ
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1
3
آنتروپ
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:45
بیرشوت
3 2
واسلند بورن
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:45
بیرشوت
3
2
واسلند بورن
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
2 0
سنت ترویدن
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
2
0
سنت ترویدن
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنت
2 3
لون
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنت
2
3
لون
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
استاندارد لیژ
2 2
زولته وارخم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
استاندارد لیژ
2
2
زولته وارخم
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اندرلخت
1 1
اوپن
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اندرلخت
1
1
اوپن
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
بروخه
2 1
سرکل بروژ
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
بروخه
2
1
سرکل بروژ
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
موسکرون
1 1
شارلروا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
موسکرون
1
1
شارلروا
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنک
2 2
اوستنده
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنک
2
2
اوستنده
هفته 8
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
4 1
مشلن
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
4
1
مشلن
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
واسلند بورن
1 1
خنک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
واسلند بورن
1
1
خنک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوپن
1 2
سرکل بروژ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوپن
1
2
سرکل بروژ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
لون
2 1
زولته وارخم
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
لون
2
1
زولته وارخم
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:15
سنت ترویدن
0 0
کورتریک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:15
سنت ترویدن
0
0
کورتریک
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
بروخه
3 0
اندرلخت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
بروخه
3
0
اندرلخت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
خنت
5 1
بیرشوت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
خنت
5
1
بیرشوت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
شارلروا
1 2
استاندارد لیژ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
شارلروا
1
2
استاندارد لیژ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:15
اوستنده
3 0
موسکرون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:15
اوستنده
3
0
موسکرون
هفته 9
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:45
سرکل بروژ
5 2
خنت
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:45
سرکل بروژ
5
2
خنت
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
1 2
کورتریک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
1
2
کورتریک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بیرشوت
6 3
سنت ترویدن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بیرشوت
6
3
سنت ترویدن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استاندارد لیژ
1 1
بروخه
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استاندارد لیژ
1
1
بروخه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
زولته وارخم
1 3
آنتروپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
زولته وارخم
1
3
آنتروپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:30
موسکرون
0 2
اوپن
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:30
موسکرون
0
2
اوپن
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
خنک
2 1
شارلروا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
خنک
2
1
شارلروا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
اندرلخت
2 2
لون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
اندرلخت
2
2
لون
Freethielstadion ۴ آذر ۱۳۹۹ 19:30
واسلند بورن
2 0
اوستنده
۴ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Freethielstadion
واسلند بورن
2
0
اوستنده
| Freethielstadion
هفته 10
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1 3
اندرلخت
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1
3
اندرلخت
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:15
لون
2 1
بروخه
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:15
لون
2
1
بروخه
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
3 2
بیرشوت
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
3
2
بیرشوت
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اوستنده
3 0
زولته وارخم
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اوستنده
3
0
زولته وارخم
۴ آبان ۱۳۹۹ 20:45
سنت ترویدن
2 0
استاندارد لیژ
۴ آبان ۱۳۹۹ 20:45
سنت ترویدن
2
0
استاندارد لیژ
۵ آبان ۱۳۹۹ 23:15
خنت
1 2
خنک
۵ آبان ۱۳۹۹ 23:15
خنت
1
2
خنک
Jan Breydelstadion ۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
سرکل بروژ
1 2
موسکرون
۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
2
موسکرون
| Jan Breydelstadion
Stade du Pays de Charleroi ۱۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
شارلروا
0 2
واسلند بورن
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
2
واسلند بورن
| Stade du Pays de Charleroi
Stadion am Kehrweg ۱۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اوپن
1 1
مشلن
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
1
مشلن
| Stadion am Kehrweg
هفته 11
Luminus Arena ۹ آبان ۱۳۹۹ 23:15
خنک
4 0
اوپن
۹ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Luminus Arena
خنک
4
0
اوپن
| Luminus Arena
Olympisch Stadion ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:45
بیرشوت
4 2
لون
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:45
Olympisch Stadion
بیرشوت
4
2
لون
| Olympisch Stadion
Stade du Pays de Charleroi ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:00
شارلروا
3 0
سرکل بروژ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
3
0
سرکل بروژ
| Stade du Pays de Charleroi
Jan Breydelstadion ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
2 2
مشلن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Jan Breydelstadion
بروخه
2
2
مشلن
| Jan Breydelstadion
Lotto Park ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
1 0
آنتروپ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
Lotto Park
اندرلخت
1
0
آنتروپ
| Lotto Park
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
1 0
اوستنده
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
1
0
اوستنده
Freethielstadion ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
1 4
خنت
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Freethielstadion
واسلند بورن
1
4
خنت
| Freethielstadion
Regenboogstadion ۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
زولته وارخم
1 1
کورتریک
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
1
کورتریک
| Regenboogstadion
Stade Le Canonnier ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
موسکرون
3 2
سنت ترویدن
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Stade Le Canonnier
موسکرون
3
2
سنت ترویدن
| Stade Le Canonnier
هفته 12
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
3 3
شارلروا
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
3
3
شارلروا
Guldensporenstadion ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:45
کورتریک
5 5
بیرشوت
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:45
Guldensporenstadion
کورتریک
5
5
بیرشوت
| Guldensporenstadion
Stadion am Kehrweg ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
اوپن
1 1
واسلند بورن
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
1
واسلند بورن
| Stadion am Kehrweg
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1 2
خنک
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1
2
خنک
Bosuilstadion ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
1 1
استاندارد لیژ
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
Bosuilstadion
آنتروپ
1
1
استاندارد لیژ
| Bosuilstadion
Diaz Arena ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اوستنده
1 3
بروخه
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Diaz Arena
اوستنده
1
3
بروخه
| Diaz Arena
GHELAMCO-arena ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 20:45
خنت
1 1
اندرلخت
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 20:45
GHELAMCO-arena
خنت
1
1
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
Jan Breydelstadion ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سرکل بروژ
1 3
زولته وارخم
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
3
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
King Power at Den Dreef Stadion ۱۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
لون
2 0
موسکرون
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
King Power at Den Dreef Stadion
لون
2
0
موسکرون
| King Power at Den Dreef Stadion
هفته 13
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:45
استاندارد لیژ
2 2
اوپن
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:45
استاندارد لیژ
2
2
اوپن
Diaz Arena ۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
اوستنده
1 1
آنتروپ
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Diaz Arena
اوستنده
1
1
آنتروپ
| Diaz Arena
Freethielstadion ۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
0 2
سرکل بروژ
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Freethielstadion
واسلند بورن
0
2
سرکل بروژ
| Freethielstadion
Jan Breydelstadion ۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
1 0
کورتریک
۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Jan Breydelstadion
بروخه
1
0
کورتریک
| Jan Breydelstadion
Olympisch Stadion ۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بیرشوت
2 1
اندرلخت
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Olympisch Stadion
بیرشوت
2
1
اندرلخت
| Olympisch Stadion
Regenboogstadion ۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
زولته وارخم
1 2
مشلن
۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
2
مشلن
| Regenboogstadion
Stade du Pays de Charleroi ۲ آذر ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
0 1
خنت
۲ آذر ۱۳۹۹ 20:45
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
Luminus Arena ۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
خنک
4 1
موسکرون
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Luminus Arena
خنک
4
1
موسکرون
| Luminus Arena
King Power at Den Dreef Stadion ۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لون
2 2
سنت ترویدن
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
King Power at Den Dreef Stadion
لون
2
2
سنت ترویدن
| King Power at Den Dreef Stadion
هفته 14
Stadion am Kehrweg ۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
3 1
شارلروا
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Stadion am Kehrweg
اوپن
3
1
شارلروا
| Stadion am Kehrweg
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:45
سنت ترویدن
1 1
واسلند بورن
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:45
سنت ترویدن
1
1
واسلند بورن
Jan Breydelstadion ۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
1 5
خنک
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
1
5
خنک
| Jan Breydelstadion
Stade Le Canonnier ۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
0 0
بروخه
۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Stade Le Canonnier
موسکرون
0
0
بروخه
| Stade Le Canonnier
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
مشلن
2 3
بیرشوت
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
مشلن
2
3
بیرشوت
GHELAMCO-arena ۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
خنت
0 3
زولته وارخم
۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
GHELAMCO-arena
خنت
0
3
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
Lotto Park ۹ آذر ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
0 0
استاندارد لیژ
۹ آذر ۱۳۹۹ 20:45
Lotto Park
اندرلخت
0
0
استاندارد لیژ
| Lotto Park
Guldensporenstadion ۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کورتریک
3 1
اوستنده
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Guldensporenstadion
کورتریک
3
1
اوستنده
| Guldensporenstadion
Bosuilstadion ۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
3 2
لون
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Bosuilstadion
آنتروپ
3
2
لون
| Bosuilstadion
هفته 15
Regenboogstadion ۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
زولته وارخم
2 2
اندرلخت
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
2
اندرلخت
| Regenboogstadion
Freethielstadion ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:45
واسلند بورن
2 0
موسکرون
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:45
Freethielstadion
واسلند بورن
2
0
موسکرون
| Freethielstadion
King Power at Den Dreef Stadion ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
لون
2 1
سرکل بروژ
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
King Power at Den Dreef Stadion
لون
2
1
سرکل بروژ
| King Power at Den Dreef Stadion
Jan Breydelstadion ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
1 0
سنت ترویدن
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Jan Breydelstadion
بروخه
1
0
سنت ترویدن
| Jan Breydelstadion
Luminus Arena ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
خنک
4 2
آنتروپ
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Luminus Arena
خنک
4
2
آنتروپ
| Luminus Arena
Olympisch Stadion ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
0 1
اوپن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Olympisch Stadion
بیرشوت
0
1
اوپن
| Olympisch Stadion
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
2 2
مشلن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
2
2
مشلن
Diaz Arena ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
2 1
خنت
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Diaz Arena
اوستنده
2
1
خنت
| Diaz Arena
Stade du Pays de Charleroi ۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
0 0
کورتریک
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
0
کورتریک
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 16
Lotto Park ۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اندرلخت
1 0
خنک
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Lotto Park
اندرلخت
1
0
خنک
| Lotto Park
Stade Le Canonnier ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:45
موسکرون
3 1
بیرشوت
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:45
Stade Le Canonnier
موسکرون
3
1
بیرشوت
| Stade Le Canonnier
Jan Breydelstadion ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
0 1
اوستنده
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
0
1
اوستنده
| Jan Breydelstadion
Guldensporenstadion ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
کورتریک
0 3
لون
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Guldensporenstadion
کورتریک
0
3
لون
| Guldensporenstadion
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1 2
شارلروا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1
2
شارلروا
Bosuilstadion ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
0 2
بروخه
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Bosuilstadion
آنتروپ
0
2
بروخه
| Bosuilstadion
GHELAMCO-arena ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 20:45
خنت
2 1
استاندارد لیژ
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 20:45
GHELAMCO-arena
خنت
2
1
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
2 3
واسلند بورن
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
2
3
واسلند بورن
Stadion am Kehrweg ۹ دی ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
2 3
زولته وارخم
۹ دی ۱۳۹۹ 23:15
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
3
زولته وارخم
| Stadion am Kehrweg
هفته 17
Stade du Pays de Charleroi ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
1 0
اندرلخت
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
0
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
Regenboogstadion ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 21:00
زولته وارخم
0 2
سنت ترویدن
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
2
سنت ترویدن
| Regenboogstadion
Luminus Arena ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
خنک
2 0
کورتریک
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Luminus Arena
خنک
2
0
کورتریک
| Luminus Arena
Jan Breydelstadion ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بروخه
0 1
خنت
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Jan Breydelstadion
بروخه
0
1
خنت
| Jan Breydelstadion
King Power at Den Dreef Stadion ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 18:30
لون
1 2
مشلن
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 18:30
King Power at Den Dreef Stadion
لون
1
2
مشلن
| King Power at Den Dreef Stadion
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
0 1
موسکرون
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
0
1
موسکرون
Freethielstadion ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
0 3
آنتروپ
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Freethielstadion
واسلند بورن
0
3
آنتروپ
| Freethielstadion
Diaz Arena ۲۳ دی ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
1 1
اوپن
۲۳ دی ۱۳۹۹ 23:15
Diaz Arena
اوستنده
1
1
اوپن
| Diaz Arena
Olympisch Stadion ۲۴ دی ۱۳۹۹ 21:00
بیرشوت
1 1
سرکل بروژ
۲۴ دی ۱۳۹۹ 21:00
Olympisch Stadion
بیرشوت
1
1
سرکل بروژ
| Olympisch Stadion
هفته 18
Stade Le Canonnier ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:15
موسکرون
2 2
لون
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:15
Stade Le Canonnier
موسکرون
2
2
لون
| Stade Le Canonnier
Jan Breydelstadion ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:15
سرکل بروژ
3 4
شارلروا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:15
Jan Breydelstadion
سرکل بروژ
3
4
شارلروا
| Jan Breydelstadion
Lotto Park ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اندرلخت
2 1
اوستنده
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Lotto Park
اندرلخت
2
1
اوستنده
| Lotto Park
Bosuilstadion ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:15
آنتروپ
0 1
زولته وارخم
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:15
Bosuilstadion
آنتروپ
0
1
زولته وارخم
| Bosuilstadion
GHELAMCO-arena ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
خنت
3 0
واسلند بورن
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
GHELAMCO-arena
خنت
3
0
واسلند بورن
| GHELAMCO-arena
Guldensporenstadion ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کورتریک
2 1
استاندارد لیژ
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
2
1
استاندارد لیژ
| Guldensporenstadion
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
0 3
بروخه
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
0
3
بروخه
۱۰ دی ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1 0
بیرشوت
۱۰ دی ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1
0
بیرشوت
Stadion am Kehrweg ۱۷ دی ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
1 4
خنک
۱۷ دی ۱۳۹۹ 23:15
Stadion am Kehrweg
اوپن
1
4
خنک
| Stadion am Kehrweg
هفته 19
Jan Breydelstadion ۶ دی ۱۳۹۹ 16:30
بروخه
3 0
اوپن
۶ دی ۱۳۹۹ 16:30
Jan Breydelstadion
بروخه
3
0
اوپن
| Jan Breydelstadion
Regenboogstadion ۶ دی ۱۳۹۹ 18:45
زولته وارخم
1 0
سرکل بروژ
۶ دی ۱۳۹۹ 18:45
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
0
سرکل بروژ
| Regenboogstadion
Guldensporenstadion ۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
کورتریک
1 0
خنت
۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
0
خنت
| Guldensporenstadion
King Power at Den Dreef Stadion ۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
لون
1 2
اوستنده
۶ دی ۱۳۹۹ 21:00
King Power at Den Dreef Stadion
لون
1
2
اوستنده
| King Power at Den Dreef Stadion
۶ دی ۱۳۹۹ 23:15
استاندارد لیژ
1 2
سنت ترویدن
۶ دی ۱۳۹۹ 23:15
استاندارد لیژ
1
2
سنت ترویدن
Bosuilstadion ۷ دی ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
2 1
شارلروا
۷ دی ۱۳۹۹ 16:00
Bosuilstadion
آنتروپ
2
1
شارلروا
| Bosuilstadion
Luminus Arena ۷ دی ۱۳۹۹ 18:30
خنک
1 1
واسلند بورن
۷ دی ۱۳۹۹ 18:30
Luminus Arena
خنک
1
1
واسلند بورن
| Luminus Arena
Lotto Park ۷ دی ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
2 0
بیرشوت
۷ دی ۱۳۹۹ 20:45
Lotto Park
اندرلخت
2
0
بیرشوت
| Lotto Park
۷ دی ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
2 1
موسکرون
۷ دی ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
2
1
موسکرون
هفته 20
Stadion am Kehrweg ۲۶ دی ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
2 0
اندرلخت
۲۶ دی ۱۳۹۹ 23:15
Stadion am Kehrweg
اوپن
2
0
اندرلخت
| Stadion am Kehrweg
Diaz Arena ۲۷ دی ۱۳۹۹ 18:45
اوستنده
2 1
کورتریک
۲۷ دی ۱۳۹۹ 18:45
Diaz Arena
اوستنده
2
1
کورتریک
| Diaz Arena
Stade Le Canonnier ۲۷ دی ۱۳۹۹ 21:00
موسکرون
2 0
خنک
۲۷ دی ۱۳۹۹ 21:00
Stade Le Canonnier
موسکرون
2
0
خنک
| Stade Le Canonnier
Freethielstadion ۲۷ دی ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
1 5
زولته وارخم
۲۷ دی ۱۳۹۹ 21:00
Freethielstadion
واسلند بورن
1
5
زولته وارخم
| Freethielstadion
Stade du Pays de Charleroi ۲۷ دی ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
0 1
مشلن
۲۷ دی ۱۳۹۹ 23:15
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
1
مشلن
| Stade du Pays de Charleroi
GHELAMCO-arena ۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
خنت
0 1
آنتروپ
۲۸ دی ۱۳۹۹ 16:00
GHELAMCO-arena
خنت
0
1
آنتروپ
| GHELAMCO-arena