ژوپیه پرولیگ بلژیک

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ ش پ ش پ
34
24
4
6
73
26
47
76
2
پ پ ش پ پ
34
18
6
10
57
48
9
60
3
پ م پ پ ش
34
16
8
10
67
48
19
56
4
م پ پ پ پ
34
14
13
7
48
35
13
55
5
ش پ ش پ م
34
15
8
11
49
41
8
53
6
ش م پ پ پ
34
13
11
10
52
41
11
50
7
پ ش پ ش ش
34
15
5
14
61
63
-2
50
8
ش پ ش پ پ
34
14
7
13
55
42
13
49
9
م م ش پ پ
34
13
9
12
54
54
0
48
10
ش ش پ ش ش
34
14
4
16
53
69
-16
46
11
م م ش ش ش
34
12
9
13
54
59
-5
45
12
م پ ش ش پ
34
10
13
11
44
55
-11
43
13
م م ش ش ش
34
11
9
14
46
49
-3
42
14
ش ش ش پ ش
34
11
6
17
44
57
-13
39
15
م پ پ ش ش
34
10
8
16
41
52
-11
38
16
ش ش پ پ م
34
11
3
20
40
51
-11
36
17
پ ش م ش ش
34
7
10
17
32
54
-22
31
18
ش پ ش ش پ
34
8
7
19
44
70
-26
31
پلی آف لیگ قهرمانان اروپا پلی آف لیگ اروپا پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
بروخه
آنتروپ
خنک
اندرلخت
اوستنده
استاندارد لیژ
بیرشوت
خنت
مشلن
زولته وارخم
لون
اوپن
شارلروا
کورتریک
سنت ترویدن
سرکل بروژ
موسکرون
واسلند بورن
1 بروخه 0–2 3–2 3–0 2–1 3–1 0–1 0–1 2–2 3–0 3–0 3–0 0–1 1–0 1–0 2–1 4–2 4–1
2 آنتروپ 0–2 3–2 1–4 1–2 1–1 3–2 1–0 4–1 0–1 3–2 2–2 2–1 4–2 0–0 1–0 1–1 3–2
3 خنک 1–2 4–2 1–2 2–2 2–2 1–2 1–1 3–1 3–2 1–1 4–0 2–1 2–0 4–0 2–0 4–1 1–1
4 اندرلخت 2–1 1–0 1–0 2–1 0–0 2–0 0–0 1–1 4–1 2–2 1–1 3–0 0–2 3–1 2–0 1–1 0–0
5 اوستنده 1–3 1–1 3–1 2–2 2–2 1–2 2–1 2–0 3–0 3–1 1–1 3–2 2–1 3–1 1–1 3–0 0–2
6 استاندارد لیژ 1–1 1–1 0–0 1–3 1–0 3–0 2–1 2–2 2–2 1–1 2–2 3–2 2–1 1–2 1–0 0–1 3–1
7 بیرشوت 0–3 1–2 5–2 2–1 1–2 0–3 1–1 1–2 3–1 4–2 0–1 2–1 0–0 6–3 1–1 2–2 3–2
8 خنت 0–4 0–1 1–2 1–1 1–0 2–1 5–1 1–0 0–3 2–3 2–2 4–0 1–2 1–1 1–0 4–0 3–0
9 مشلن 0–3 3–0 0–0 2–2 0–1 0–4 2–3 1–1 4–2 2–2 3–0 3–3 1–2 2–0 2–3 2–1 2–3
10 زولته وارخم 0–6 1–3 1–2 2–2 2–1 3–2 0–3 2–7 1–2 2–3 2–1 0–2 1–1 0–2 1–0 1–0 4–1
11 لون 2–1 2–0 2–3 1–0 1–2 1–0 0–1 0–3 1–2 2–1 1–1 1–3 3–1 2–2 2–1 2–0 1–2
12 اوپن 0–4 0–2 1–4 2–0 1–1 0–4 3–1 2–1 1–1 2–3 3–3 3–1 2–0 1–1 1–2 1–1 1–1
13 شارلروا 1–1 2–0 1–2 3–1 1–0 1–2 0–1 0–1 1–1 1–1 2–3 0–0 0–0 3–0 1–1 0–2
14 کورتریک 1–2 1–3 2–1 1–3 3–1 2–1 5–5 1–0 1–4 1–2 0–3 0–0 1–3 0–2 1–2 3–0 1–3
15 سنت ترویدن 1–2 2–3 1–2 0–1 0–0 2–0 1–0 2–1 2–1 1–2 3–1 0–2 1–2 0–0 3–0 0–2 1–1
16 سرکل بروژ 1–2 2–1 1–5 0–0 0–1 0–1 2–1 5–2 0–1 1–3 3–0 1–2 3–4 0–1 3–0 1–2 2–0
17 موسکرون 0–0 2–3 2–0 1–1 0–1 1–0 3–1 0–1 0–1 0–1 2–2 0–2 1–1 0–3 3–2 1–2 1–1
18 واسلند بورن 0–2 0–3 1–1 2–0 1–2 2–4 1–4 2–3 1–5 1–3 1–0 1–1 3–4 2–4 0–2 2–0
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 44 1 1 51
2 50 1 1 57
3 51 1 2 63
4 54 0 2 64
5 53 2 2 67
6 61 4 0 69
7 65 0 1 70
8 61 0 2 71
9 64 1 2 76
10 52 2 4 76
11 66 1 2 78
12 68 3 1 79
13 68 1 2 80
14 68 3 2 84
15 71 2 2 85
16 78 2 2 92
17 70 1 4 92
18 66 2 5 95
کل شوت ها
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
پاس های صحیح
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
بروخه
0 1
شارلروا
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
بروخه
0
1
شارلروا
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
آنتروپ
1 1
موسکرون
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
آنتروپ
1
1
موسکرون
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
استاندارد لیژ
1 0
سرکل بروژ
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
استاندارد لیژ
1
0
سرکل بروژ
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سنت ترویدن
2 1
خنت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سنت ترویدن
2
1
خنت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
زولته وارخم
1 2
خنک
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
زولته وارخم
1
2
خنک
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
مشلن
2 2
اندرلخت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
مشلن
2
2
اندرلخت
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1 3
واسلند بورن
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1
3
واسلند بورن
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
لون
1 1
اوپن
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
لون
1
1
اوپن
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
اوستنده
1 2
بیرشوت
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
اوستنده
1
2
بیرشوت
هفته 2
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
موسکرون
0 1
مشلن
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
موسکرون
0
1
مشلن
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
خنک
1 1
لون
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 18:00
خنک
1
1
لون
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
خنت
1 2
کورتریک
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
خنت
1
2
کورتریک
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
شارلروا
1 0
اوستنده
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
شارلروا
1
0
اوستنده
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سرکل بروژ
2 1
آنتروپ
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 15:00
سرکل بروژ
2
1
آنتروپ
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
بیرشوت
3 1
زولته وارخم
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
بیرشوت
3
1
زولته وارخم
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اوپن
0 4
بروخه
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اوپن
0
4
بروخه
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
اندرلخت
3 1
سنت ترویدن
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 19:45
اندرلخت
3
1
سنت ترویدن
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
واسلند بورن
1 2
استاندارد لیژ
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
واسلند بورن
1
2
استاندارد لیژ
هفته 3
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
کورتریک
0 0
اوپن
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
کورتریک
0
0
اوپن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
زولته وارخم
4 1
واسلند بورن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
زولته وارخم
4
1
واسلند بورن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
مشلن
2 3
سرکل بروژ
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
مشلن
2
3
سرکل بروژ
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1 3
شارلروا
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1
3
شارلروا
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
1 0
خنت
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
1
0
خنت
۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
استاندارد لیژ
0 0
خنک
۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
استاندارد لیژ
0
0
خنک
۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بروخه
0 1
بیرشوت
۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بروخه
0
1
بیرشوت
۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
1 1
موسکرون
۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
1
1
موسکرون
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
0 0
اوستنده
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
0
0
اوستنده
هفته 4
۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
2 2
اندرلخت
۷ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
2
2
اندرلخت
۸ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوپن
1 1
سنت ترویدن
۸ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوپن
1
1
سنت ترویدن
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
0 1
کورتریک
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
0
1
کورتریک
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
1 3
لون
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
1
3
لون
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
0 1
زولته وارخم
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
0
1
زولته وارخم
۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
خنک
1 2
بروخه
۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
خنک
1
2
بروخه
۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
0 3
استاندارد لیژ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
0
3
استاندارد لیژ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
2 0
آنتروپ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
2
0
آنتروپ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
خنت
1 0
مشلن
۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
خنت
1
0
مشلن
هفته 5
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
2 1
خنت
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
2
1
خنت
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
مشلن
0 1
اوستنده
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
مشلن
0
1
اوستنده
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1 0
استاندارد لیژ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
لون
1
0
استاندارد لیژ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
4 1
واسلند بورن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
4
1
واسلند بورن
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
2 0
سرکل بروژ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
2
0
سرکل بروژ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سنت ترویدن
2 3
آنتروپ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سنت ترویدن
2
3
آنتروپ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
زولته وارخم
0 2
شارلروا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
زولته وارخم
0
2
شارلروا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کورتریک
3 0
موسکرون
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کورتریک
3
0
موسکرون
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بیرشوت
5 2
خنک
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
بیرشوت
5
2
خنک
هفته 6
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
3 1
اندرلخت
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
3
1
اندرلخت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوستنده
3 1
لون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:45
اوستنده
3
1
لون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
موسکرون
0 1
خنت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:00
موسکرون
0
1
خنت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
2 4
بیرشوت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
2
4
بیرشوت
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
زولته وارخم
0 6
بروخه
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
زولته وارخم
0
6
بروخه
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
استاندارد لیژ
2 1
کورتریک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
استاندارد لیژ
2
1
کورتریک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
خنک
3 1
مشلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
خنک
3
1
مشلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
2 2
اوپن
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
2
2
اوپن
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
سرکل بروژ
3 0
سنت ترویدن
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
سرکل بروژ
3
0
سنت ترویدن
هفته 7
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1 3
آنتروپ
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1
3
آنتروپ
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:45
بیرشوت
3 2
واسلند بورن
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:45
بیرشوت
3
2
واسلند بورن
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
2 0
سنت ترویدن
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
2
0
سنت ترویدن
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنت
2 3
لون
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنت
2
3
لون
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
استاندارد لیژ
2 2
زولته وارخم
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:00
استاندارد لیژ
2
2
زولته وارخم
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اندرلخت
1 1
اوپن
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اندرلخت
1
1
اوپن
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
بروخه
2 1
سرکل بروژ
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
بروخه
2
1
سرکل بروژ
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
موسکرون
1 1
شارلروا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
موسکرون
1
1
شارلروا
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنک
2 2
اوستنده
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
خنک
2
2
اوستنده
هفته 8
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
4 1
مشلن
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
آنتروپ
4
1
مشلن
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
واسلند بورن
1 1
خنک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:45
واسلند بورن
1
1
خنک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوپن
1 2
سرکل بروژ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
اوپن
1
2
سرکل بروژ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
لون
2 1
زولته وارخم
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:00
لون
2
1
زولته وارخم
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:15
سنت ترویدن
0 0
کورتریک
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:15
سنت ترویدن
0
0
کورتریک
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
بروخه
3 0
اندرلخت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 15:00
بروخه
3
0
اندرلخت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
خنت
5 1
بیرشوت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
خنت
5
1
بیرشوت
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
شارلروا
1 2
استاندارد لیژ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
شارلروا
1
2
استاندارد لیژ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:15
اوستنده
3 0
موسکرون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:15
اوستنده
3
0
موسکرون
هفته 9
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:45
سرکل بروژ
5 2
خنت
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:45
سرکل بروژ
5
2
خنت
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
1 2
کورتریک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
مشلن
1
2
کورتریک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بیرشوت
6 3
سنت ترویدن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:00
بیرشوت
6
3
سنت ترویدن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استاندارد لیژ
1 1
بروخه
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استاندارد لیژ
1
1
بروخه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
زولته وارخم
1 3
آنتروپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 15:00
زولته وارخم
1
3
آنتروپ
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:30
موسکرون
0 2
اوپن
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:30
موسکرون
0
2
اوپن
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
خنک
2 1
شارلروا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
خنک
2
1
شارلروا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
اندرلخت
2 2
لون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
اندرلخت
2
2
لون
۴ آذر ۱۳۹۹ 19:30
واسلند بورن
2 0
اوستنده
۴ آذر ۱۳۹۹ 19:30
واسلند بورن
2
0
اوستنده
| Freethielstadion
هفته 10
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1 3
اندرلخت
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
کورتریک
1
3
اندرلخت
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:15
لون
2 1
بروخه
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:15
لون
2
1
بروخه
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
3 2
بیرشوت
۴ آبان ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
3
2
بیرشوت
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اوستنده
3 0
زولته وارخم
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اوستنده
3
0
زولته وارخم
۴ آبان ۱۳۹۹ 20:45
سنت ترویدن
2 0
استاندارد لیژ
۴ آبان ۱۳۹۹ 20:45
سنت ترویدن
2
0
استاندارد لیژ
۵ آبان ۱۳۹۹ 23:15
خنت
1 2
خنک
۵ آبان ۱۳۹۹ 23:15
خنت
1
2
خنک
۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
سرکل بروژ
1 2
موسکرون
۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
سرکل بروژ
1
2
موسکرون
| Jan Breydelstadion
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
شارلروا
0 2
واسلند بورن
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
شارلروا
0
2
واسلند بورن
| Stade du Pays de Charleroi
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اوپن
1 1
مشلن
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اوپن
1
1
مشلن
| Stadion am Kehrweg
هفته 11
۹ آبان ۱۳۹۹ 23:15
خنک
4 0
اوپن
۹ آبان ۱۳۹۹ 23:15
خنک
4
0
اوپن
| Luminus Arena
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:45
بیرشوت
4 2
لون
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:45
بیرشوت
4
2
لون
| Olympisch Stadion
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:00
شارلروا
3 0
سرکل بروژ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:00
شارلروا
3
0
سرکل بروژ
| Stade du Pays de Charleroi
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
2 2
مشلن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
2
2
مشلن
| Jan Breydelstadion
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
1 0
آنتروپ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:00
اندرلخت
1
0
آنتروپ
| Lotto Park
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
1 0
اوستنده
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
1
0
اوستنده
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
1 4
خنت
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
1
4
خنت
| Freethielstadion
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
زولته وارخم
1 1
کورتریک
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
زولته وارخم
1
1
کورتریک
| Regenboogstadion
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
موسکرون
3 2
سنت ترویدن
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
موسکرون
3
2
سنت ترویدن
| Stade Le Canonnier
هفته 12
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
3 3
شارلروا
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
3
3
شارلروا
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:45
کورتریک
5 5
بیرشوت
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:45
کورتریک
5
5
بیرشوت
| Guldensporenstadion
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
اوپن
1 1
واسلند بورن
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:00
اوپن
1
1
واسلند بورن
| Stadion am Kehrweg
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1 2
خنک
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1
2
خنک
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
1 1
استاندارد لیژ
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
1
1
استاندارد لیژ
| Bosuilstadion
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اوستنده
1 3
بروخه
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اوستنده
1
3
بروخه
| Diaz Arena
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 20:45
خنت
1 1
اندرلخت
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 20:45
خنت
1
1
اندرلخت
| GHELAMCO-arena
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سرکل بروژ
1 3
زولته وارخم
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سرکل بروژ
1
3
زولته وارخم
| Jan Breydelstadion
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
لون
2 0
موسکرون
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
لون
2
0
موسکرون
| King Power at Den Dreef Stadion
هفته 13
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:45
استاندارد لیژ
2 2
اوپن
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:45
استاندارد لیژ
2
2
اوپن
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
اوستنده
1 1
آنتروپ
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
اوستنده
1
1
آنتروپ
| Diaz Arena
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
0 2
سرکل بروژ
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:00
واسلند بورن
0
2
سرکل بروژ
| Freethielstadion
۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
1 0
کورتریک
۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
1
0
کورتریک
| Jan Breydelstadion
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بیرشوت
2 1
اندرلخت
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بیرشوت
2
1
اندرلخت
| Olympisch Stadion
۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
زولته وارخم
1 2
مشلن
۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
زولته وارخم
1
2
مشلن
| Regenboogstadion
۲ آذر ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
0 1
خنت
۲ آذر ۱۳۹۹ 20:45
شارلروا
0
1
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
خنک
4 1
موسکرون
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
خنک
4
1
موسکرون
| Luminus Arena
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لون
2 2
سنت ترویدن
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لون
2
2
سنت ترویدن
| King Power at Den Dreef Stadion
هفته 14
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
3 1
شارلروا
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
3
1
شارلروا
| Stadion am Kehrweg
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:45
سنت ترویدن
1 1
واسلند بورن
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:45
سنت ترویدن
1
1
واسلند بورن
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
1 5
خنک
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
1
5
خنک
| Jan Breydelstadion
۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
0 0
بروخه
۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
موسکرون
0
0
بروخه
| Stade Le Canonnier
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
مشلن
2 3
بیرشوت
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:00
مشلن
2
3
بیرشوت
۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
خنت
0 3
زولته وارخم
۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
خنت
0
3
زولته وارخم
| GHELAMCO-arena
۹ آذر ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
0 0
استاندارد لیژ
۹ آذر ۱۳۹۹ 20:45
اندرلخت
0
0
استاندارد لیژ
| Lotto Park
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کورتریک
3 1
اوستنده
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کورتریک
3
1
اوستنده
| Guldensporenstadion
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
3 2
لون
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:15
آنتروپ
3
2
لون
| Bosuilstadion
هفته 15
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
زولته وارخم
2 2
اندرلخت
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
زولته وارخم
2
2
اندرلخت
| Regenboogstadion
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:45
واسلند بورن
2 0
موسکرون
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:45
واسلند بورن
2
0
موسکرون
| Freethielstadion
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
لون
2 1
سرکل بروژ
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:00
لون
2
1
سرکل بروژ
| King Power at Den Dreef Stadion
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
1 0
سنت ترویدن
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بروخه
1
0
سنت ترویدن
| Jan Breydelstadion
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
خنک
4 2
آنتروپ
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:00
خنک
4
2
آنتروپ
| Luminus Arena
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
0 1
اوپن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بیرشوت
0
1
اوپن
| Olympisch Stadion
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
2 2
مشلن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
2
2
مشلن
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
2 1
خنت
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
2
1
خنت
| Diaz Arena
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
0 0
کورتریک
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
0
0
کورتریک
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 16
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اندرلخت
1 0
خنک
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
اندرلخت
1
0
خنک
| Lotto Park
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:45
موسکرون
3 1
بیرشوت
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:45
موسکرون
3
1
بیرشوت
| Stade Le Canonnier
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
0 1
اوستنده
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
سرکل بروژ
0
1
اوستنده
| Jan Breydelstadion
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
کورتریک
0 3
لون
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:00
کورتریک
0
3
لون
| Guldensporenstadion
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1 2
شارلروا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1
2
شارلروا
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
0 2
بروخه
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 16:00
آنتروپ
0
2
بروخه
| Bosuilstadion
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 20:45
خنت
2 1
استاندارد لیژ
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 20:45
خنت
2
1
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
2 3
واسلند بورن
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
2
3
واسلند بورن
۹ دی ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
2 3
زولته وارخم
۹ دی ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
2
3
زولته وارخم
| Stadion am Kehrweg
هفته 17
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
1 0
اندرلخت
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
شارلروا
1
0
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 21:00
زولته وارخم
0 2
سنت ترویدن
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 21:00
زولته وارخم
0
2
سنت ترویدن
| Regenboogstadion
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
خنک
2 0
کورتریک
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
خنک
2
0
کورتریک
| Luminus Arena
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بروخه
0 1
خنت
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بروخه
0
1
خنت
| Jan Breydelstadion
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 18:30
لون
1 2
مشلن
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 18:30
لون
1
2
مشلن
| King Power at Den Dreef Stadion
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
0 1
موسکرون
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 20:45
استاندارد لیژ
0
1
موسکرون
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
0 3
آنتروپ
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 23:15
واسلند بورن
0
3
آنتروپ
| Freethielstadion
۲۳ دی ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
1 1
اوپن
۲۳ دی ۱۳۹۹ 23:15
اوستنده
1
1
اوپن
| Diaz Arena
۲۴ دی ۱۳۹۹ 21:00
بیرشوت
1 1
سرکل بروژ
۲۴ دی ۱۳۹۹ 21:00
بیرشوت
1
1
سرکل بروژ
| Olympisch Stadion
هفته 18
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:15
موسکرون
2 2
لون
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:15
موسکرون
2
2
لون
| Stade Le Canonnier
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:15
سرکل بروژ
3 4
شارلروا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 21:15
سرکل بروژ
3
4
شارلروا
| Jan Breydelstadion
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اندرلخت
2 1
اوستنده
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اندرلخت
2
1
اوستنده
| Lotto Park
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:15
آنتروپ
0 1
زولته وارخم
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 21:15
آنتروپ
0
1
زولته وارخم
| Bosuilstadion
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
خنت
3 0
واسلند بورن
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
خنت
3
0
واسلند بورن
| GHELAMCO-arena
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کورتریک
2 1
استاندارد لیژ
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کورتریک
2
1
استاندارد لیژ
| Guldensporenstadion
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
0 3
بروخه
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
مشلن
0
3
بروخه
۱۰ دی ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1 0
بیرشوت
۱۰ دی ۱۳۹۹ 23:15
سنت ترویدن
1
0
بیرشوت
۱۷ دی ۱۳۹۹ 23:15
اوپن
1 4
خنک
۱۷ دی ۱۳۹۹ 23:15