ژوپیه پرولیگ بلژیک

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 53 1 1 60
2 57 1 1 64
3 57 2 1 66
4 53 2 2 67
5 58 4 1 71
6 56 3 2 72
7 75 1 0 77
8 69 0 2 79
9 76 2 1 85
10 69 1 3 86
11 81 4 0 89
12 69 7 2 93
13 80 3 2 96
14 70 4 4 98
15 89 2 2 103
16 114 2 1 123
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
3 2
خنت
۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
استاندارد لیژ
3
2
خنت
۶ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
کورتریک
1 4
اندرلخت
۶ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
کورتریک
1
4
اندرلخت
| Guldensporenstadion
۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
زولته وارخم
2 2
واسلند بورن
۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
زولته وارخم
2
2
واسلند بورن
| Regenboogstadion
۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سنت ترویدن
0 0
سرکل بروژ
۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سنت ترویدن
0
0
سرکل بروژ
۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
اوستنده
2 1
موسکرون
۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
اوستنده
2
1
موسکرون
۷ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
بروخه
5 2
اوپن
۷ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
بروخه
5
2
اوپن
۷ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
شارلروا
0 1
آنتروپ
۷ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
شارلروا
0
1
آنتروپ
| Stade du Pays de Charleroi
۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Lokeren
0 4
خنک
۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
Lokeren
0
4
خنک
| Daknamstadion
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
3 1
آنتروپ
۱۰ فروردین ۱۳۹۸ 00:00
استاندارد لیژ
3
1
آنتروپ
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 00:00
خنک
3 0
اندرلخت
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 00:00
خنک
3
0
اندرلخت
| Luminus Arena
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
3 0
خنت
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
3
0
خنت
هفته 2
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
واسلند بورن
0 0
استاندارد لیژ
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
واسلند بورن
0
0
استاندارد لیژ
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
اوپن
1 4
شارلروا
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
اوپن
1
4
شارلروا
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سرکل بروژ
3 2
Lokeren
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سرکل بروژ
3
2
Lokeren
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
آنتروپ
0 0
کورتریک
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
آنتروپ
0
0
کورتریک
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
خنت
1 1
زولته وارخم
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
خنت
1
1
زولته وارخم
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
5 2
اوستنده
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
5
2
اوستنده
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
خنک
1 1
سنت ترویدن
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
خنک
1
1
سنت ترویدن
| Luminus Arena
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
موسکرون
0 1
بروخه
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
موسکرون
0
1
بروخه
۱۳ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
آنتروپ
1 0
خنک
۱۳ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
آنتروپ
1
0
خنک
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
خنت
1 2
استاندارد لیژ
۱۴ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
خنت
1
2
استاندارد لیژ
۱۵ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
اندرلخت
2 3
بروخه
۱۵ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
اندرلخت
2
3
بروخه
هفته 3
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
3 0
کورتریک
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
3
0
کورتریک
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
0 0
سرکل بروژ
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
0
0
سرکل بروژ
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
زولته وارخم
4 0
اوپن
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
زولته وارخم
4
0
اوپن
| Regenboogstadion
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سنت ترویدن
1 1
Lokeren
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سنت ترویدن
1
1
Lokeren
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
موسکرون
0 1
آنتروپ
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
موسکرون
0
1
آنتروپ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
اوستنده
0 2
خنک
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
اوستنده
0
2
خنک
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
شارلروا
1 2
اندرلخت
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
شارلروا
1
2
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
خنت
4 1
واسلند بورن
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
خنت
4
1
واسلند بورن
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
خنک
2 1
خنت
۱۷ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
خنک
2
1
خنت
| Luminus Arena
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
1 2
آنتروپ
۱۸ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
1
2
آنتروپ
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
بروخه
4 0
استاندارد لیژ
۱۹ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
بروخه
4
0
استاندارد لیژ
هفته 4
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
اندرلخت
2 0
موسکرون
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
اندرلخت
2
0
موسکرون
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
Lokeren
0 3
استاندارد لیژ
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
Lokeren
0
3
استاندارد لیژ
| Daknamstadion
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سرکل بروژ
3 1
زولته وارخم
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سرکل بروژ
3
1
زولته وارخم
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
واسلند بورن
2 2
سنت ترویدن
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
واسلند بورن
2
2
سنت ترویدن
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
کورتریک
1 2
اوستنده
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
کورتریک
1
2
اوستنده
| Guldensporenstadion
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
آنتروپ
1 1
بروخه
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
آنتروپ
1
1
بروخه
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
خنک
3 1
شارلروا
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 20:30
خنک
3
1
شارلروا
| Luminus Arena
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوپن
2 3
خنت
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوپن
2
3
خنت
۲۳ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
استاندارد لیژ
5 0
اندرلخت
۲۳ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
استاندارد لیژ
5
0
اندرلخت
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
خنت
1 2
آنتروپ
۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
خنت
1
2
آنتروپ
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
خنک
3 1
بروخه
۲۵ فروردین ۱۳۹۸ 20:30
خنک
3
1
بروخه
| Luminus Arena
هفته 5
۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
اوستنده
3 1
زولته وارخم
۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
اوستنده
3
1
زولته وارخم
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
3 2
سنت ترویدن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
3
2
سنت ترویدن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
موسکرون
0 1
اوپن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
موسکرون
0
1
اوپن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آنتروپ
1 0
سرکل بروژ
۳ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
آنتروپ
1
0
سرکل بروژ
۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
0 2
کورتریک
۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
0
2
کورتریک
| Stade du Pays de Charleroi
۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
بروخه
2 1
اندرلخت
۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
بروخه
2
1
اندرلخت
۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
خنت
2 1
Lokeren
۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
خنت
2
1
Lokeren
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
خنک
3 2
واسلند بورن
۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
خنک
3
2
واسلند بورن
| Luminus Arena
۳۰ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
استاندارد لیژ
1 3
خنک
۳۰ فروردین ۱۳۹۸ 23:00
استاندارد لیژ
1
3
خنک
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
0 0
خنت
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
اندرلخت
0
0
خنت
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:00
آنتروپ
0 0
بروخه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:00
آنتروپ
0
0
بروخه
هفته 6
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
زولته وارخم
2 5
بروخه
۹ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
زولته وارخم
2
5
بروخه
| Regenboogstadion
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
اوپن
2 1
استاندارد لیژ
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
اوپن
2
1
استاندارد لیژ
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Lokeren
1 0
واسلند بورن
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Lokeren
1
0
واسلند بورن
| Daknamstadion
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
سنت ترویدن
1
0
اوستنده
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
3 1
موسکرون
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
شارلروا
3
1
موسکرون
| Stade du Pays de Charleroi
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
1 1
آنتروپ
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
1
1
آنتروپ
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
سرکل بروژ
0 3
خنت
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
سرکل بروژ
0
3
خنت
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
کورتریک
3 3
خنک
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
کورتریک
3
3
خنک
| Guldensporenstadion
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
آنتروپ
2 1
استاندارد لیژ
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
آنتروپ
2
1
استاندارد لیژ
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
خنت
0 1
خنک
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
خنت
0
1
خنک
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
1 0
اندرلخت
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
1
0
اندرلخت
هفته 7
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
2 1
Lokeren
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
2
1
Lokeren
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
0 0
شارلروا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
0
0
شارلروا
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوستنده
1 1
سرکل بروژ
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوستنده
1
1
سرکل بروژ
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
واسلند بورن
0 0
اوپن
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
واسلند بورن
0
0
اوپن
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1 0
اندرلخت
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
خنک
1
0
اندرلخت
| Luminus Arena
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
موسکرون
1 0
کورتریک
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
موسکرون
1
0
کورتریک
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
آنتروپ
5 1
زولته وارخم
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
آنتروپ
5
1
زولته وارخم
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
خنت
1 2
سنت ترویدن
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
خنت
1
2
سنت ترویدن
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
خنک
4 0
آنتروپ
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
خنک
4
0
آنتروپ
| Luminus Arena
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
2 1
استاندارد لیژ
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:00
اندرلخت
2
1
استاندارد لیژ
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
خنت
0 1
بروخه
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
خنت
0
1
بروخه
هفته 8
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
زولته وارخم
0 2
کورتریک
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
زولته وارخم
0
2
کورتریک
| Regenboogstadion
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
واسلند بورن
1 1
شارلروا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 20:30
واسلند بورن
1
1
شارلروا
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوپن
1 2
اوستنده
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوپن
1
2
اوستنده
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Lokeren
0 0
موسکرون
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
Lokeren
0
0
موسکرون
| Daknamstadion
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
سنت ترویدن
2 0
آنتروپ
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
سنت ترویدن
2
0
آنتروپ
۱ مهر ۱۳۹۷ 17:00
خنت
0 4
بروخه
۱ مهر ۱۳۹۷ 17:00
خنت
0
4
بروخه
۱ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
2 1
استاندارد لیژ
۱ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اندرلخت
2
1
استاندارد لیژ
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:30
سرکل بروژ
2 5
خنک
۱ مهر ۱۳۹۷ 22:30
سرکل بروژ
2
5
خنک
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
استاندارد لیژ
2 3
خنت
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
استاندارد لیژ
2
3
خنت
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:00
آنتروپ
1 1
اندرلخت
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:00
آنتروپ
1
1
اندرلخت
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
3 2
خنک
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
3
2
خنک
هفته 9
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:00
کورتریک
1 3
اوپن
۶ مهر ۱۳۹۷ 23:00
کورتریک
1
3
اوپن
| Guldensporenstadion
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
خنک
4 0
زولته وارخم
۷ مهر ۱۳۹۷ 20:30
خنک
4
0
زولته وارخم
| Luminus Arena
۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
موسکرون
0 3
واسلند بورن
۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
موسکرون
0
3
واسلند بورن
۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شارلروا
2 1
Lokeren
۷ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شارلروا
2
1
Lokeren
| Stade du Pays de Charleroi
۷ مهر ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
4 0
سرکل بروژ
۷ مهر ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
4
0
سرکل بروژ
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
0 0
سنت ترویدن
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
0
0
سنت ترویدن
۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اوستنده
1 3
استاندارد لیژ
۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اوستنده
1
3
استاندارد لیژ
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آنتروپ
2 2
خنت
۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آنتروپ
2
2
خنت
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
اندرلخت
1 1
خنک
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
اندرلخت
1
1
خنک
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
استاندارد لیژ
2 0
بروخه
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
استاندارد لیژ
2
0
بروخه
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
آنتروپ
1 2
خنت
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:00
آنتروپ
1
2
خنت
هفته 10
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 23:00
سرکل بروژ
2 1
شارلروا
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 23:00
سرکل بروژ
2
1
شارلروا
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اوپن
1 2
آنتروپ
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اوپن
1
2
آنتروپ
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Lokeren
1 3
کورتریک
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
Lokeren
1
3
کورتریک
| Daknamstadion
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
سنت ترویدن
3 1
موسکرون
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:30
سنت ترویدن
3
1
موسکرون
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 23:00
واسلند بورن
1 1
اوستنده
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 23:00
واسلند بورن
1
1
اوستنده
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:00
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:00
زولته وارخم
1
2
اندرلخت
| Regenboogstadion
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
3 1
بروخه
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 20:30
استاندارد لیژ
3
1
بروخه
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
خنت
1 5
خنک
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 22:30
خنت
1
5
خنک
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
3 2
آنتروپ
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
بروخه
3
2
آنتروپ
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
خنت
2 1
اندرلخت
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
خنت
2
1
اندرلخت
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
خنک
0 0
استاندارد لیژ
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 20:30
خنک
0
0
استاندارد لیژ
| Luminus Arena
هفته 11
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
1 1
واسلند بورن
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 23:00
بروخه
1
1
واسلند بورن
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
موسکرون
0 0
استاندارد لیژ
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 20:30
موسکرون
0
0
استاندارد لیژ
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کورتریک
3 1
سنت ترویدن
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
کورتریک
3
1
سنت ترویدن
| Guldensporenstadion
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آنتروپ
2 1
Lokeren
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 22:30
آنتروپ
2
1
Lokeren
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 23:00
خنک
2 1
اوپن
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 23:00
خنک
2
1
اوپن
| Luminus Arena
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
4 2
سرکل بروژ
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:00
اندرلخت
4
2
سرکل بروژ
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اوستنده
0 4
خنت
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 20:30
اوستنده
0
4
خنت
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شارلروا
3 2
زولته وارخم
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 22:30
شارلروا
3
2
زولته وارخم
| Stade du Pays de Charleroi
هفته 12
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:00
خنت
2 1
شارلروا
۴ آبان ۱۳۹۷ 23:00
خنت
2
1
شارلروا
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
زولته وارخم
2 2
موسکرون
۵ آبان ۱۳۹۷ 20:30
زولته وارخم
2
2
موسکرون
| Regenboogstadion
۵ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سرکل بروژ
1 1
کورتریک
۵ آبان ۱۳۹۷ 22:30
سرکل بروژ
1
1
کورتریک
۵ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Lokeren
0 0
اوستنده
۵ آبان ۱۳۹۷ 22:30
Lokeren
0
0
اوستنده
| Daknamstadion
۵ آبان ۱۳۹۷ 23:00
سنت ترویدن
2 2
بروخه
۵ آبان ۱۳۹۷ 23:00
سنت ترویدن
2
2
بروخه
۶ آبان ۱۳۹۷ 18:00
استاندارد لیژ
1 1
خنک
۶ آبان ۱۳۹۷ 18:00
استاندارد لیژ
1
1
خنک
۶ آبان ۱۳۹۷ 21:30
اوپن
2 1
اندرلخت
۶ آبان ۱۳۹۷ 21:30
اوپن
2
1
اندرلخت
۶ آبان ۱۳۹۷ 23:30
واسلند بورن
0 1
آنتروپ
۶ آبان ۱۳۹۷ 23:30
واسلند بورن
0
1
آنتروپ
هفته 13
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:00
شارلروا
1 0
سنت ترویدن
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:00
شارلروا
1
0
سنت ترویدن
| Stade du Pays de Charleroi
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:00
بروخه
4 0
اوستنده
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:00
بروخه
4
0
اوستنده
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:00
موسکرون
3 1
خنت
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:00
موسکرون
3
1
خنت
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:00
کورتریک
2 2
واسلند بورن
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:00
کورتریک
2
2
واسلند بورن
| Guldensporenstadion
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:00
اوپن
2 0
سرکل بروژ
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:00
اوپن
2
0
سرکل بروژ
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:00
آنتروپ
2 4
خنک
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:00
آنتروپ
2
4
خنک
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 18:00
اندرلخت
1 1
Lokeren
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 18:00
اندرلخت
1
1
Lokeren
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 21:30
زولته وارخم
3 1
استاندارد لیژ
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 21:30
زولته وارخم
3
1
استاندارد لیژ
| Regenboogstadion
هفته 14
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 00:00
اوستنده
2 1
شارلروا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 00:00
اوستنده
2
1
شارلروا
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
خنک
1 1
بروخه
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 21:30
خنک
1
1
بروخه
| Luminus Arena
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 23:30
سرکل بروژ
2 1
موسکرون
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 23:30
سرکل بروژ
2
1
موسکرون
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 00:00
خنت
3 1
کورتریک
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 00:00
خنت
3
1
کورتریک
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:00
استاندارد لیژ
0 2
آنتروپ
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:00
استاندارد لیژ
0
2
آنتروپ
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 21:30
واسلند بورن
1 2
اندرلخت
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 21:30
واسلند بورن
1
2
اندرلخت
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Lokeren
2 0
اوپن
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Lokeren
2
0
اوپن
| Daknamstadion
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:30
سنت ترویدن
2 1
زولته وارخم
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 23:30
سنت ترویدن
2
1
زولته وارخم
هفته 15
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 00:00
آنتروپ
2 0
اوستنده
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 00:00
آنتروپ
2
0
اوستنده
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
شارلروا
2 1
بروخه
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 21:30
شارلروا
2
1
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اوپن
1 4
سنت ترویدن
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:30
اوپن
1
4
سنت ترویدن
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:30
زولته وارخم
2 0
Lokeren
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:30
زولته وارخم
2
0
Lokeren
| Regenboogstadion
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 00:00
سرکل بروژ
2 0
واسلند بورن
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 00:00
سرکل بروژ
2
0
واسلند بورن
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:00
اندرلخت
2 0
خنت
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:00
اندرلخت
2
0
خنت
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 21:30
کورتریک
0 2
استاندارد لیژ
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 21:30
کورتریک
0
2
استاندارد لیژ
| Guldensporenstadion
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:30
موسکرون
0 0
خنک
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 23:30
موسکرون
0
0
خنک
هفته 16
۳ آذر ۱۳۹۷ 00:00
بروخه
1 3
زولته وارخم
۳ آذر ۱۳۹۷ 00:00
بروخه
1
3
زولته وارخم
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
استاندارد لیژ
3 0
اوپن
۳ آذر ۱۳۹۷ 21:30
استاندارد لیژ
3
0
اوپن
۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اوستنده
1 2
کورتریک
۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اوستنده
1
2
کورتریک
۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
واسلند بورن
1 2
موسکرون
۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
واسلند بورن
1
2
موسکرون
۴ آذر ۱۳۹۷ 00:00
خنک
1 2
سرکل بروژ
۴ آذر ۱۳۹۷ 00:00
خنک
1
2
سرکل بروژ
| Luminus Arena
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:00
خنت
0 0
آنتروپ
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:00
خنت
0
0
آنتروپ
۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
سنت ترویدن
4 2
اندرلخت
۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
سنت ترویدن
4
2
اندرلخت
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Lokeren
2 4
شارلروا
۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Lokeren
2
4
شارلروا
| Daknamstadion
هفته 17
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 00:00
Lokeren
2 2
خنت
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 00:00
Lokeren
2
2
خنت
| Daknamstadion
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
شارلروا
3 1
سرکل بروژ
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 21:30
شارلروا
3
1
سرکل بروژ
| Stade du Pays de Charleroi
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:30
کورتریک
1 0
موسکرون
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:30
کورتریک
1
0
موسکرون
| Guldensporenstadion
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:30
زولته وارخم
1 1
اوستنده
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:30
زولته وارخم
1
1
اوستنده
| Regenboogstadion
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 00:00
آنتروپ
1 3
سنت ترویدن
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 00:00
آنتروپ
1
3
سنت ترویدن
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:00
بروخه
3 0
استاندارد لیژ
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:00
بروخه
3
0
استاندارد لیژ
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 21:30
اندرلخت
0 1
خنک
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 21:30
اندرلخت
0
1
خنک
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اوپن
1 0
واسلند بورن
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اوپن
1
0
واسلند بورن
هفته 18
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 00:00
واسلند بورن
2 1
بروخه
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 00:00
واسلند بورن
2
1
بروخه
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 21:30
خنک
1 1
کورتریک
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 21:30
خنک
1
1
کورتریک
| Luminus Arena
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:30
موسکرون
0 0
زولته وارخم
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:30
موسکرون
0
0
زولته وارخم
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اوستنده
1 0
Lokeren
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اوستنده
1
0
Lokeren
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 00:00
سنت ترویدن
1 1
استاندارد لیژ
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 00:00
سنت ترویدن
1
1
استاندارد لیژ
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:00
سرکل بروژ
0 3
آنتروپ
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:00
سرکل بروژ
0
3
آنتروپ
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 21:30
اندرلخت
1 1
شارلروا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 21:30
اندرلخت
1
1
شارلروا
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 23:30
خنت
2 0
اوپن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 23:30
خنت
2
0
اوپن
هفته 19
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 00:00
شارلروا
2 0
خنت
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 00:00
شارلروا
2
0
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
کورتریک
0 0
بروخه
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 21:30
کورتریک
0
0
بروخه
| Guldensporenstadion
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اوپن
1 0
موسکرون
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
اوپن
1
0
موسکرون
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Lokeren
2 0
سنت ترویدن
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Lokeren
2
0
سنت ترویدن
| Daknamstadion
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 00:00
آنتروپ
0 2
واسلند بورن
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 00:00
آنتروپ
0
2
واسلند بورن
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:00
سرکل بروژ
2 1
اندرلخت
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:00
سرکل بروژ
2
1
اندرلخت
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 21:30
خنک
2 0
اوستنده
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 21:30
خنک
2
0
اوستنده
| Luminus Arena
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استاندارد لیژ
4 1
زولته وارخم
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
استاندارد لیژ
4
1
زولته وارخم
هفته 20
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
خنت
4 1
سرکل بروژ
۱ دی ۱۳۹۷ 00:00
خنت
4
1
سرکل بروژ
۱ دی ۱۳۹۷ 21:30
موسکرون
3 1
اندرلخت
۱ دی ۱۳۹۷ 21:30
موسکرون
3
1
اندرلخت
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
واسلند بورن
2 1
Lokeren
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
واسلند بورن
2
1
Lokeren
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت ترویدن
0 0
کورتریک
۱ دی ۱۳۹۷ 23:30
سنت ترویدن
0
0
کورتریک
۲ دی ۱۳۹۷ 00:00
استاندارد لیژ
3 1
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۷ 00:00
استاندارد لیژ
3
1
اوستنده
۲ دی ۱۳۹۷ 18:00
بروخه
5 1
آنتروپ
۲ دی ۱۳۹۷ 18:00
بروخه
5
1
آنتروپ
۲ دی ۱۳۹۷ 21:30
اوپن
0 2
خنک
۲ دی ۱۳۹۷ 21:30
اوپن
0
2
خنک
۲ دی ۱۳۹۷ 23:30
زولته وارخم
3 1
شارلروا
۲ دی ۱۳۹۷ 23:30
زولته وارخم
3
1
شارلروا
| Regenboogstadion
هفته 21
۵ دی ۱۳۹۷ 18:00
کورتریک
4 2
زولته وارخم
۵ دی ۱۳۹۷ 18:00
کورتریک
4
2
زولته وارخم
| Guldensporenstadion
۵ دی ۱۳۹۷ 18:00
اوستنده
1 1
سنت ترویدن
۵ دی ۱۳۹۷ 18:00
اوستنده
1
1
سنت ترویدن
۵ دی ۱۳۹۷ 18:00
سرکل بروژ
0 1
اوپن
۵ دی ۱۳۹۷ 18:00
سرکل بروژ
0
1
اوپن
۵ دی ۱۳۹۷ 18:00
آنتروپ
2 1
موسکرون
۵ دی ۱۳۹۷ 18:00
آنتروپ
2
1
موسکرون
۵ دی ۱۳۹۷ 21:30
شارلروا
0 1
استاندارد لیژ
۵ دی ۱۳۹۷ 21:30
شارلروا
0
1
استاندارد لیژ
| Stade du Pays de Charleroi
۶ دی ۱۳۹۷ 00:00
خنک
3 1
خنت
۶ دی ۱۳۹۷ 00:00
خنک
3
1
خنت
| Luminus Arena
۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
Lokeren
0 1
بروخه
۶ دی ۱۳۹۷ 21:30
Lokeren
0
1
بروخه
| Daknamstadion
۷ دی ۱۳۹۷ 00:00
اندرلخت
3 0
واسلند بورن
۷ دی ۱۳۹۷ 00:00
اندرلخت
3
0
واسلند بورن
هفته 22
۲۹ دی ۱۳۹۷ 00:00
سنت ترویدن
2 3
خنک
۲۹ دی ۱۳۹۷ 00:00
سنت ترویدن
2
3
خنک
۲۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
استاندارد لیژ
2 1
کورتریک
۲۹ دی ۱۳۹۷ 21:30
استاندارد لیژ
2
1
کورتریک
۲۹ دی ۱۳۹۷ 23:30
اوپن
4 1
Lokeren
۲۹ دی ۱۳۹۷ 23:30
اوپن
4
1
Lokeren
۲۹ دی ۱۳۹۷ 23:30
واسلند بورن
1 1
سرکل بروژ
۲۹ دی ۱۳۹۷ 23:30
واسلند بورن
1
1
سرکل بروژ
۳۰ دی ۱۳۹۷ 00:00
زولته وارخم
1 2
آنتروپ
۳۰ دی ۱۳۹۷ 00:00
زولته وارخم
1
2
آنتروپ
| Regenboogstadion
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:00
بروخه
0 1
شارلروا
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:00
بروخه
0
1
شارلروا
۳۰ دی ۱۳۹۷ 21:30
خنت
1 0
اندرلخت
۳۰ دی ۱۳۹۷ 21:30
خنت
1
0
اندرلخت
۳۰ دی ۱۳۹۷ 23:30
موسکرون
2 1
اوستنده
۳۰ دی ۱۳۹۷ 23:30
موسکرون
2
1
اوستنده
هفته 23
۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
آنتروپ
1 1
استاندارد لیژ
۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
آنتروپ
1
1
استاندارد لیژ
۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
شارلروا
2 2
واسلند بورن
۶ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
شارلروا
2
2
واسلند بورن
| Stade du Pays de Charleroi
۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
سرکل بروژ
1 2
سنت ترویدن
۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
سرکل بروژ
1
2
سنت ترویدن
۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
Lokeren
0 3
زولته وارخم
۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
Lokeren
0
3
زولته وارخم
| Daknamstadion
۷ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
خنک
1 2
موسکرون
۷ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
خنک
1
2
موسکرون
| Luminus Arena
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
اوستنده
1 2
بروخه
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
اوستنده
1
2
بروخه
۷ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
اندرلخت
2 1
اوپن
۷ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
اندرلخت
2
1
اوپن
۷ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
کورتریک
1 2
خنت
۷ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
کورتریک
1
2
خنت
| Guldensporenstadion
هفته 24
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
موسکرون
3 0
شارلروا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
موسکرون
3
0
شارلروا
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
اوستنده
0 2
آنتروپ
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 21:30
اوستنده
0
2
آنتروپ
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
کورتریک
2 1
Lokeren
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
کورتریک
2
1
Lokeren
| Guldensporenstadion
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
زولته وارخم
3 2
سرکل بروژ
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
زولته وارخم
3
2
سرکل بروژ
| Regenboogstadion
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
واسلند بورن
1 2
خنک
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
واسلند بورن
1
2
خنک
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
بروخه
1 1
خنت
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
بروخه
1
1
خنت