ژوپیه پرولیگ بلژیک

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
27 جولای 2018 23:00
استاندارد لیژ
3 2
خنت
27 جولای 2018 23:00
استاندارد لیژ
3
2
خنت
Guldensporenstadion 28 جولای 2018 20:30
کورتریک
1 4
اندرلخت
28 جولای 2018 20:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
4
اندرلخت
Regenboogstadion 28 جولای 2018 22:30
زولته وارخم
2 2
واسلند بورن
28 جولای 2018 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
2
واسلند بورن
28 جولای 2018 22:30
سنت ترویدن
0 0
سرکل بروژ
28 جولای 2018 22:30
سنت ترویدن
0
0
سرکل بروژ
28 جولای 2018 23:00
اوستنده
2 1
موسکرون
28 جولای 2018 23:00
اوستنده
2
1
موسکرون
29 جولای 2018 17:00
بروخه
5 2
اوپن
29 جولای 2018 17:00
بروخه
5
2
اوپن
Stade du Pays de Charleroi 29 جولای 2018 20:30
شارلروا
0 1
آنتروپ
29 جولای 2018 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
1
آنتروپ
Daknamstadion 29 جولای 2018 22:30
Lokeren
0 4
خنک
29 جولای 2018 22:30
Daknamstadion
Lokeren
0
4
خنک
30 مارس 2019
استاندارد لیژ
3 1
آنتروپ
30 مارس 2019
استاندارد لیژ
3
1
آنتروپ
Luminus Arena 31 مارس 2019
خنک
3 0
اندرلخت
31 مارس 2019
Luminus Arena
خنک
3
0
اندرلخت
31 مارس 2019 20:30
بروخه
3 0
خنت
31 مارس 2019 20:30
بروخه
3
0
خنت
هفته 2
3 آگوست 2018 23:00
واسلند بورن
0 0
استاندارد لیژ
3 آگوست 2018 23:00
واسلند بورن
0
0
استاندارد لیژ
4 آگوست 2018 20:30
اوپن
1 4
شارلروا
4 آگوست 2018 20:30
اوپن
1
4
شارلروا
4 آگوست 2018 22:30
سرکل بروژ
3 2
Lokeren
4 آگوست 2018 22:30
سرکل بروژ
3
2
Lokeren
4 آگوست 2018 22:30
آنتروپ
0 0
کورتریک
4 آگوست 2018 22:30
آنتروپ
0
0
کورتریک
4 آگوست 2018 23:00
خنت
1 1
زولته وارخم
4 آگوست 2018 23:00
خنت
1
1
زولته وارخم
5 آگوست 2018 17:00
اندرلخت
5 2
اوستنده
5 آگوست 2018 17:00
اندرلخت
5
2
اوستنده
Luminus Arena 5 آگوست 2018 20:30
خنک
1 1
سنت ترویدن
5 آگوست 2018 20:30
Luminus Arena
خنک
1
1
سنت ترویدن
5 آگوست 2018 22:30
موسکرون
0 1
بروخه
5 آگوست 2018 22:30
موسکرون
0
1
بروخه
2 آوریل 2019 23:00
آنتروپ
1 0
خنک
2 آوریل 2019 23:00
آنتروپ
1
0
خنک
3 آوریل 2019 23:00
خنت
1 2
استاندارد لیژ
3 آوریل 2019 23:00
خنت
1
2
استاندارد لیژ
4 آوریل 2019 23:00
اندرلخت
2 3
بروخه
4 آوریل 2019 23:00
اندرلخت
2
3
بروخه
هفته 3
10 آگوست 2018 23:00
بروخه
3 0
کورتریک
10 آگوست 2018 23:00
بروخه
3
0
کورتریک
11 آگوست 2018 20:30
استاندارد لیژ
0 0
سرکل بروژ
11 آگوست 2018 20:30
استاندارد لیژ
0
0
سرکل بروژ
Regenboogstadion 11 آگوست 2018 22:30
زولته وارخم
4 0
اوپن
11 آگوست 2018 22:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
4
0
اوپن
11 آگوست 2018 22:30
سنت ترویدن
1 1
Lokeren
11 آگوست 2018 22:30
سنت ترویدن
1
1
Lokeren
11 آگوست 2018 23:00
موسکرون
0 1
آنتروپ
11 آگوست 2018 23:00
موسکرون
0
1
آنتروپ
12 آگوست 2018 17:00
اوستنده
0 2
خنک
12 آگوست 2018 17:00
اوستنده
0
2
خنک
Stade du Pays de Charleroi 12 آگوست 2018 20:30
شارلروا
1 2
اندرلخت
12 آگوست 2018 20:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
2
اندرلخت
12 آگوست 2018 22:30
خنت
4 1
واسلند بورن
12 آگوست 2018 22:30
خنت
4
1
واسلند بورن
Luminus Arena 6 آوریل 2019 23:00
خنک
2 1
خنت
6 آوریل 2019 23:00
Luminus Arena
خنک
2
1
خنت
7 آوریل 2019 20:30
اندرلخت
1 2
آنتروپ
7 آوریل 2019 20:30
اندرلخت
1
2
آنتروپ
8 آوریل 2019 23:00
بروخه
4 0
استاندارد لیژ
8 آوریل 2019 23:00
بروخه
4
0
استاندارد لیژ
هفته 4
17 آگوست 2018 23:00
اندرلخت
2 0
موسکرون
17 آگوست 2018 23:00
اندرلخت
2
0
موسکرون
Daknamstadion 18 آگوست 2018 20:30
Lokeren
0 3
استاندارد لیژ
18 آگوست 2018 20:30
Daknamstadion
Lokeren
0
3
استاندارد لیژ
18 آگوست 2018 22:30
سرکل بروژ
3 1
زولته وارخم
18 آگوست 2018 22:30
سرکل بروژ
3
1
زولته وارخم
18 آگوست 2018 22:30
واسلند بورن
2 2
سنت ترویدن
18 آگوست 2018 22:30
واسلند بورن
2
2
سنت ترویدن
Guldensporenstadion 18 آگوست 2018 23:00
کورتریک
1 2
اوستنده
18 آگوست 2018 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
2
اوستنده
19 آگوست 2018 17:00
آنتروپ
1 1
بروخه
19 آگوست 2018 17:00
آنتروپ
1
1
بروخه
Luminus Arena 19 آگوست 2018 20:30
خنک
3 1
شارلروا
19 آگوست 2018 20:30
Luminus Arena
خنک
3
1
شارلروا
19 آگوست 2018 22:30
اوپن
2 3
خنت
19 آگوست 2018 22:30
اوپن
2
3
خنت
12 آوریل 2019 23:00
استاندارد لیژ
5 0
اندرلخت
12 آوریل 2019 23:00
استاندارد لیژ
5
0
اندرلخت
13 آوریل 2019 23:00
خنت
1 2
آنتروپ
13 آوریل 2019 23:00
خنت
1
2
آنتروپ
Luminus Arena 14 آوریل 2019 20:30
خنک
3 1
بروخه
14 آوریل 2019 20:30
Luminus Arena
خنک
3
1
بروخه
هفته 5
24 آگوست 2018 23:00
اوستنده
3 1
زولته وارخم
24 آگوست 2018 23:00
اوستنده
3
1
زولته وارخم
25 آگوست 2018 20:30
استاندارد لیژ
3 2
سنت ترویدن
25 آگوست 2018 20:30
استاندارد لیژ
3
2
سنت ترویدن
25 آگوست 2018 22:30
موسکرون
0 1
اوپن
25 آگوست 2018 22:30
موسکرون
0
1
اوپن
25 آگوست 2018 22:30
آنتروپ
1 0
سرکل بروژ
25 آگوست 2018 22:30
آنتروپ
1
0
سرکل بروژ
Stade du Pays de Charleroi 25 آگوست 2018 23:00
شارلروا
0 2
کورتریک
25 آگوست 2018 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
2
کورتریک
26 آگوست 2018 17:00
بروخه
2 1
اندرلخت
26 آگوست 2018 17:00
بروخه
2
1
اندرلخت
26 آگوست 2018 20:30
خنت
2 1
Lokeren
26 آگوست 2018 20:30
خنت
2
1
Lokeren
Luminus Arena 26 آگوست 2018 22:30
خنک
3 2
واسلند بورن
26 آگوست 2018 22:30
Luminus Arena
خنک
3
2
واسلند بورن
19 آوریل 2019 23:00
استاندارد لیژ
1 3
خنک
19 آوریل 2019 23:00
استاندارد لیژ
1
3
خنک
21 آوریل 2019 20:30
اندرلخت
0 0
خنت
21 آوریل 2019 20:30
اندرلخت
0
0
خنت
22 آوریل 2019 17:00
آنتروپ
0 0
بروخه
22 آوریل 2019 17:00
آنتروپ
0
0
بروخه
هفته 6
Regenboogstadion 31 آگوست 2018 23:00
زولته وارخم
2 5
بروخه
31 آگوست 2018 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
5
بروخه
1 سپتامبر 2018 20:30
اوپن
2 1
استاندارد لیژ
1 سپتامبر 2018 20:30
اوپن
2
1
استاندارد لیژ
Daknamstadion 1 سپتامبر 2018 22:30
Lokeren
1 0
واسلند بورن
1 سپتامبر 2018 22:30
Daknamstadion
Lokeren
1
0
واسلند بورن
1 سپتامبر 2018 22:30
سنت ترویدن
1 0
اوستنده
1 سپتامبر 2018 22:30
سنت ترویدن
1
0
اوستنده
Stade du Pays de Charleroi 1 سپتامبر 2018 23:00
شارلروا
3 1
موسکرون
1 سپتامبر 2018 23:00
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
3
1
موسکرون
2 سپتامبر 2018 17:00
اندرلخت
1 1
آنتروپ
2 سپتامبر 2018 17:00
اندرلخت
1
1
آنتروپ
2 سپتامبر 2018 20:30
سرکل بروژ
0 3
خنت
2 سپتامبر 2018 20:30
سرکل بروژ
0
3
خنت
Guldensporenstadion 2 سپتامبر 2018 22:30
کورتریک
3 3
خنک
2 سپتامبر 2018 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
3
3
خنک
26 آوریل 2019 23:00
آنتروپ
2 1
استاندارد لیژ
26 آوریل 2019 23:00
آنتروپ
2
1
استاندارد لیژ
27 آوریل 2019 23:00
خنت
0 1
خنک
27 آوریل 2019 23:00
خنت
0
1
خنک
28 آوریل 2019 20:30
بروخه
1 0
اندرلخت
28 آوریل 2019 20:30
بروخه
1
0
اندرلخت
هفته 7
14 سپتامبر 2018 23:00
بروخه
2 1
Lokeren
14 سپتامبر 2018 23:00
بروخه
2
1
Lokeren
15 سپتامبر 2018 20:30
استاندارد لیژ
0 0
شارلروا
15 سپتامبر 2018 20:30
استاندارد لیژ
0
0
شارلروا
15 سپتامبر 2018 22:30
اوستنده
1 1
سرکل بروژ
15 سپتامبر 2018 22:30
اوستنده
1
1
سرکل بروژ
15 سپتامبر 2018 22:30
واسلند بورن
0 0
اوپن
15 سپتامبر 2018 22:30
واسلند بورن
0
0
اوپن
Luminus Arena 15 سپتامبر 2018 23:00
خنک
1 0
اندرلخت
15 سپتامبر 2018 23:00
Luminus Arena
خنک
1
0
اندرلخت
16 سپتامبر 2018 17:00
موسکرون
1 0
کورتریک
16 سپتامبر 2018 17:00
موسکرون
1
0
کورتریک
16 سپتامبر 2018 20:30
آنتروپ
5 1
زولته وارخم
16 سپتامبر 2018 20:30
آنتروپ
5
1
زولته وارخم
16 سپتامبر 2018 22:30
خنت
1 2
سنت ترویدن
16 سپتامبر 2018 22:30
خنت
1
2
سنت ترویدن
Luminus Arena 3 مه 2019 23:00
خنک
4 0
آنتروپ
3 مه 2019 23:00
Luminus Arena
خنک
4
0
آنتروپ
5 مه 2019 17:00
اندرلخت
2 1
استاندارد لیژ
5 مه 2019 17:00
اندرلخت
2
1
استاندارد لیژ
5 مه 2019 20:30
خنت
0 1
بروخه
5 مه 2019 20:30
خنت
0
1
بروخه
هفته 8
Regenboogstadion 21 سپتامبر 2018 23:00
زولته وارخم
0 2
کورتریک
21 سپتامبر 2018 23:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
0
2
کورتریک
22 سپتامبر 2018 20:30
واسلند بورن
1 1
شارلروا
22 سپتامبر 2018 20:30
واسلند بورن
1
1
شارلروا
22 سپتامبر 2018 22:30
اوپن
1 2
اوستنده
22 سپتامبر 2018 22:30
اوپن
1
2
اوستنده
Daknamstadion 22 سپتامبر 2018 22:30
Lokeren
0 0
موسکرون
22 سپتامبر 2018 22:30
Daknamstadion
Lokeren
0
0
موسکرون
22 سپتامبر 2018 23:00
سنت ترویدن
2 0
آنتروپ
22 سپتامبر 2018 23:00
سنت ترویدن
2
0
آنتروپ
23 سپتامبر 2018 17:00
خنت
0 4
بروخه
23 سپتامبر 2018 17:00
خنت
0
4
بروخه
23 سپتامبر 2018 20:30
اندرلخت
2 1
استاندارد لیژ
23 سپتامبر 2018 20:30
اندرلخت
2
1
استاندارد لیژ
23 سپتامبر 2018 22:30
سرکل بروژ
2 5
خنک
23 سپتامبر 2018 22:30
سرکل بروژ
2
5
خنک
10 مه 2019 23:00
استاندارد لیژ
2 3
خنت
10 مه 2019 23:00
استاندارد لیژ
2
3
خنت
12 مه 2019 17:00
آنتروپ
1 1
اندرلخت
12 مه 2019 17:00
آنتروپ
1
1
اندرلخت
12 مه 2019 20:30
بروخه
3 2
خنک
12 مه 2019 20:30
بروخه
3
2
خنک
هفته 9
Guldensporenstadion 28 سپتامبر 2018 23:00
کورتریک
1 3
اوپن
28 سپتامبر 2018 23:00
Guldensporenstadion
کورتریک
1
3
اوپن
Luminus Arena 29 سپتامبر 2018 20:30
خنک
4 0
زولته وارخم
29 سپتامبر 2018 20:30
Luminus Arena
خنک
4
0
زولته وارخم
29 سپتامبر 2018 22:30
موسکرون
0 3
واسلند بورن
29 سپتامبر 2018 22:30
موسکرون
0
3
واسلند بورن
Stade du Pays de Charleroi 29 سپتامبر 2018 22:30
شارلروا
2 1
Lokeren
29 سپتامبر 2018 22:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
Lokeren
29 سپتامبر 2018 23:00
بروخه
4 0
سرکل بروژ
29 سپتامبر 2018 23:00
بروخه
4
0
سرکل بروژ
30 سپتامبر 2018 17:00
اندرلخت
0 0
سنت ترویدن
30 سپتامبر 2018 17:00
اندرلخت
0
0
سنت ترویدن
30 سپتامبر 2018 20:30
اوستنده
1 3
استاندارد لیژ
30 سپتامبر 2018 20:30
اوستنده
1
3
استاندارد لیژ
30 سپتامبر 2018 22:30
آنتروپ
2 2
خنت
30 سپتامبر 2018 22:30
آنتروپ
2
2
خنت
16 مه 2019 23:00
اندرلخت
1 1
خنک
16 مه 2019 23:00
اندرلخت
1
1
خنک
16 مه 2019 23:00
استاندارد لیژ
2 0
بروخه
16 مه 2019 23:00
استاندارد لیژ
2
0
بروخه
16 مه 2019 23:00
آنتروپ
1 2
خنت
16 مه 2019 23:00
آنتروپ
1
2
خنت
هفته 10
5 اکتبر 2018 23:00
سرکل بروژ
2 1
شارلروا
5 اکتبر 2018 23:00
سرکل بروژ
2
1
شارلروا
6 اکتبر 2018 20:30
اوپن
1 2
آنتروپ
6 اکتبر 2018 20:30
اوپن
1
2
آنتروپ
Daknamstadion 6 اکتبر 2018 22:30
Lokeren
1 3
کورتریک
6 اکتبر 2018 22:30
Daknamstadion
Lokeren
1
3
کورتریک
6 اکتبر 2018 22:30
سنت ترویدن
3 1
موسکرون
6 اکتبر 2018 22:30
سنت ترویدن
3
1
موسکرون
6 اکتبر 2018 23:00
واسلند بورن
1 1
اوستنده
6 اکتبر 2018 23:00
واسلند بورن
1
1
اوستنده
Regenboogstadion 7 اکتبر 2018 17:00
زولته وارخم
1 2
اندرلخت
7 اکتبر 2018 17:00
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
2
اندرلخت
7 اکتبر 2018 20:30
استاندارد لیژ
3 1
بروخه
7 اکتبر 2018 20:30
استاندارد لیژ
3
1
بروخه
7 اکتبر 2018 22:30
خنت
1 5
خنک
7 اکتبر 2018 22:30
خنت
1
5
خنک
19 مه 2019 20:30
بروخه
3 2
آنتروپ
19 مه 2019 20:30
بروخه
3
2
آنتروپ
19 مه 2019 20:30
خنت
2 1
اندرلخت
19 مه 2019 20:30
خنت
2
1
اندرلخت
Luminus Arena 19 مه 2019 20:30
خنک
0 0
استاندارد لیژ
19 مه 2019 20:30
Luminus Arena
خنک
0
0
استاندارد لیژ
هفته 11
19 اکتبر 2018 23:00
بروخه
1 1
واسلند بورن
19 اکتبر 2018 23:00
بروخه
1
1
واسلند بورن
20 اکتبر 2018 20:30
موسکرون
0 0
استاندارد لیژ
20 اکتبر 2018 20:30
موسکرون
0
0
استاندارد لیژ
Guldensporenstadion 20 اکتبر 2018 22:30
کورتریک
3 1
سنت ترویدن
20 اکتبر 2018 22:30
Guldensporenstadion
کورتریک
3
1
سنت ترویدن
20 اکتبر 2018 22:30
آنتروپ
2 1
Lokeren
20 اکتبر 2018 22:30
آنتروپ
2
1
Lokeren
Luminus Arena 20 اکتبر 2018 23:00
خنک
2 1
اوپن
20 اکتبر 2018 23:00
Luminus Arena
خنک
2
1
اوپن
21 اکتبر 2018 17:00
اندرلخت
4 2
سرکل بروژ
21 اکتبر 2018 17:00
اندرلخت
4
2
سرکل بروژ
21 اکتبر 2018 20:30
اوستنده
0 4
خنت
21 اکتبر 2018 20:30
اوستنده
0
4
خنت
Stade du Pays de Charleroi 21 اکتبر 2018 22:30
شارلروا
3 2
زولته وارخم
21 اکتبر 2018 22:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
3
2
زولته وارخم
هفته 12
26 اکتبر 2018 23:00
خنت
2 1
شارلروا
26 اکتبر 2018 23:00
خنت
2
1
شارلروا
Regenboogstadion 27 اکتبر 2018 20:30
زولته وارخم
2 2
موسکرون
27 اکتبر 2018 20:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
2
موسکرون
27 اکتبر 2018 22:30
سرکل بروژ
1 1
کورتریک
27 اکتبر 2018 22:30
سرکل بروژ
1
1
کورتریک
Daknamstadion 27 اکتبر 2018 22:30
Lokeren
0 0
اوستنده
27 اکتبر 2018 22:30
Daknamstadion
Lokeren
0
0
اوستنده
27 اکتبر 2018 23:00
سنت ترویدن
2 2
بروخه
27 اکتبر 2018 23:00
سنت ترویدن
2
2
بروخه
28 اکتبر 2018 18:00
استاندارد لیژ
1 1
خنک
28 اکتبر 2018 18:00
استاندارد لیژ
1
1
خنک
28 اکتبر 2018 21:30
اوپن
2 1
اندرلخت
28 اکتبر 2018 21:30
اوپن
2
1
اندرلخت
28 اکتبر 2018 23:30
واسلند بورن
0 1
آنتروپ
28 اکتبر 2018 23:30
واسلند بورن
0
1
آنتروپ
هفته 13
Stade du Pays de Charleroi 31 اکتبر 2018
شارلروا
1 0
سنت ترویدن
31 اکتبر 2018
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
1
0
سنت ترویدن
31 اکتبر 2018
بروخه
4 0
اوستنده
31 اکتبر 2018
بروخه
4
0
اوستنده
31 اکتبر 2018
موسکرون
3 1
خنت
31 اکتبر 2018
موسکرون
3
1
خنت
Guldensporenstadion 1 نوامبر 2018
کورتریک
2 2
واسلند بورن
1 نوامبر 2018
Guldensporenstadion
کورتریک
2
2
واسلند بورن
1 نوامبر 2018
اوپن
2 0
سرکل بروژ
1 نوامبر 2018
اوپن
2
0
سرکل بروژ
1 نوامبر 2018
آنتروپ
2 4
خنک
1 نوامبر 2018
آنتروپ
2
4
خنک
1 نوامبر 2018 18:00
اندرلخت
1 1
Lokeren
1 نوامبر 2018 18:00
اندرلخت
1
1
Lokeren
Regenboogstadion 1 نوامبر 2018 21:30
زولته وارخم
3 1
استاندارد لیژ
1 نوامبر 2018 21:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
3
1
استاندارد لیژ
هفته 14
3 نوامبر 2018
اوستنده
2 1
شارلروا
3 نوامبر 2018
اوستنده
2
1
شارلروا
Luminus Arena 3 نوامبر 2018 21:30
خنک
1 1
بروخه
3 نوامبر 2018 21:30
Luminus Arena
خنک
1
1
بروخه
3 نوامبر 2018 23:30
سرکل بروژ
2 1
موسکرون
3 نوامبر 2018 23:30
سرکل بروژ
2
1
موسکرون
4 نوامبر 2018
خنت
3 1
کورتریک
4 نوامبر 2018
خنت
3
1
کورتریک
4 نوامبر 2018 18:00
استاندارد لیژ
0 2
آنتروپ
4 نوامبر 2018 18:00
استاندارد لیژ
0
2
آنتروپ
4 نوامبر 2018 21:30
واسلند بورن
1 2
اندرلخت
4 نوامبر 2018 21:30
واسلند بورن
1
2
اندرلخت
Daknamstadion 4 نوامبر 2018 23:30
Lokeren
2 0
اوپن
4 نوامبر 2018 23:30
Daknamstadion
Lokeren
2
0
اوپن
4 نوامبر 2018 23:30
سنت ترویدن
2 1
زولته وارخم
4 نوامبر 2018 23:30
سنت ترویدن
2
1
زولته وارخم
هفته 15
10 نوامبر 2018
آنتروپ
2 0
اوستنده
10 نوامبر 2018
آنتروپ
2
0
اوستنده
Stade du Pays de Charleroi 10 نوامبر 2018 21:30
شارلروا
2 1
بروخه
10 نوامبر 2018 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
1
بروخه
10 نوامبر 2018 23:30
اوپن
1 4
سنت ترویدن
10 نوامبر 2018 23:30
اوپن
1
4
سنت ترویدن
Regenboogstadion 10 نوامبر 2018 23:30
زولته وارخم
2 0
Lokeren
10 نوامبر 2018 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
2
0
Lokeren
11 نوامبر 2018
سرکل بروژ
2 0
واسلند بورن
11 نوامبر 2018
سرکل بروژ
2
0
واسلند بورن
11 نوامبر 2018 18:00
اندرلخت
2 0
خنت
11 نوامبر 2018 18:00
اندرلخت
2
0
خنت
Guldensporenstadion 11 نوامبر 2018 21:30
کورتریک
0 2
استاندارد لیژ
11 نوامبر 2018 21:30
Guldensporenstadion
کورتریک
0
2
استاندارد لیژ
11 نوامبر 2018 23:30
موسکرون
0 0
خنک
11 نوامبر 2018 23:30
موسکرون
0
0
خنک
هفته 16
24 نوامبر 2018
بروخه
1 3
زولته وارخم
24 نوامبر 2018
بروخه
1
3
زولته وارخم
24 نوامبر 2018 21:30
استاندارد لیژ
3 0
اوپن
24 نوامبر 2018 21:30
استاندارد لیژ
3
0
اوپن
24 نوامبر 2018 23:30
اوستنده
1 2
کورتریک
24 نوامبر 2018 23:30
اوستنده
1
2
کورتریک
24 نوامبر 2018 23:30
واسلند بورن
1 2
موسکرون
24 نوامبر 2018 23:30
واسلند بورن
1
2
موسکرون
Luminus Arena 25 نوامبر 2018
خنک
1 2
سرکل بروژ
25 نوامبر 2018
Luminus Arena
خنک
1
2
سرکل بروژ
25 نوامبر 2018 18:00
خنت
0 0
آنتروپ
25 نوامبر 2018 18:00
خنت
0
0
آنتروپ
25 نوامبر 2018 21:30
سنت ترویدن
4 2
اندرلخت
25 نوامبر 2018 21:30
سنت ترویدن
4
2
اندرلخت
Daknamstadion 25 نوامبر 2018 23:30
Lokeren
2 4
شارلروا
25 نوامبر 2018 23:30
Daknamstadion
Lokeren
2
4
شارلروا
هفته 17
Daknamstadion 1 دسامبر 2018
Lokeren
2 2
خنت
1 دسامبر 2018
Daknamstadion
Lokeren
2
2
خنت
Stade du Pays de Charleroi 1 دسامبر 2018 21:30
شارلروا
3 1
سرکل بروژ
1 دسامبر 2018 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
3
1
سرکل بروژ
Guldensporenstadion 1 دسامبر 2018 23:30
کورتریک
1 0
موسکرون
1 دسامبر 2018 23:30
Guldensporenstadion
کورتریک
1
0
موسکرون
Regenboogstadion 1 دسامبر 2018 23:30
زولته وارخم
1 1
اوستنده
1 دسامبر 2018 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
1
اوستنده
2 دسامبر 2018
آنتروپ
1 3
سنت ترویدن
2 دسامبر 2018
آنتروپ
1
3
سنت ترویدن
2 دسامبر 2018 18:00
بروخه
3 0
استاندارد لیژ
2 دسامبر 2018 18:00
بروخه
3
0
استاندارد لیژ
2 دسامبر 2018 21:30
اندرلخت
0 1
خنک
2 دسامبر 2018 21:30
اندرلخت
0
1
خنک
2 دسامبر 2018 23:30
اوپن
1 0
واسلند بورن
2 دسامبر 2018 23:30
اوپن
1
0
واسلند بورن
هفته 18
8 دسامبر 2018
واسلند بورن
2 1
بروخه
8 دسامبر 2018
واسلند بورن
2
1
بروخه
Luminus Arena 8 دسامبر 2018 21:30
خنک
1 1
کورتریک
8 دسامبر 2018 21:30
Luminus Arena
خنک
1
1
کورتریک
8 دسامبر 2018 23:30
موسکرون
0 0
زولته وارخم
8 دسامبر 2018 23:30
موسکرون
0
0
زولته وارخم
8 دسامبر 2018 23:30
اوستنده
1 0
Lokeren
8 دسامبر 2018 23:30
اوستنده
1
0
Lokeren
9 دسامبر 2018
سنت ترویدن
1 1
استاندارد لیژ
9 دسامبر 2018
سنت ترویدن
1
1
استاندارد لیژ
9 دسامبر 2018 18:00
سرکل بروژ
0 3
آنتروپ
9 دسامبر 2018 18:00
سرکل بروژ
0
3
آنتروپ
9 دسامبر 2018 21:30
اندرلخت
1 1
شارلروا
9 دسامبر 2018 21:30
اندرلخت
1
1
شارلروا
9 دسامبر 2018 23:30
خنت
2 0
اوپن
9 دسامبر 2018 23:30
خنت
2
0
اوپن
هفته 19
Stade du Pays de Charleroi 15 دسامبر 2018
شارلروا
2 0
خنت
15 دسامبر 2018
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
0
خنت
Guldensporenstadion 15 دسامبر 2018 21:30
کورتریک
0 0
بروخه
15 دسامبر 2018 21:30
Guldensporenstadion
کورتریک
0
0
بروخه
15 دسامبر 2018 23:30
اوپن
1 0
موسکرون
15 دسامبر 2018 23:30
اوپن
1
0
موسکرون
Daknamstadion 15 دسامبر 2018 23:30
Lokeren
2 0
سنت ترویدن
15 دسامبر 2018 23:30
Daknamstadion
Lokeren
2
0
سنت ترویدن
16 دسامبر 2018
آنتروپ
0 2
واسلند بورن
16 دسامبر 2018
آنتروپ
0
2
واسلند بورن
16 دسامبر 2018 18:00
سرکل بروژ
2 1
اندرلخت
16 دسامبر 2018 18:00
سرکل بروژ
2
1
اندرلخت
Luminus Arena 16 دسامبر 2018 21:30
خنک
2 0
اوستنده
16 دسامبر 2018 21:30
Luminus Arena
خنک
2
0
اوستنده
16 دسامبر 2018 23:30
استاندارد لیژ
4 1
زولته وارخم
16 دسامبر 2018 23:30
استاندارد لیژ
4
1
زولته وارخم
هفته 20
22 دسامبر 2018
خنت
4 1
سرکل بروژ
22 دسامبر 2018
خنت
4
1
سرکل بروژ
22 دسامبر 2018 21:30
موسکرون
3 1
اندرلخت
22 دسامبر 2018 21:30
موسکرون
3
1
اندرلخت
22 دسامبر 2018 23:30
واسلند بورن
2 1
Lokeren
22 دسامبر 2018 23:30
واسلند بورن
2
1
Lokeren
22 دسامبر 2018 23:30
سنت ترویدن
0 0
کورتریک
22 دسامبر 2018 23:30
سنت ترویدن
0
0
کورتریک
23 دسامبر 2018
استاندارد لیژ
3 1
اوستنده
23 دسامبر 2018
استاندارد لیژ
3
1
اوستنده
23 دسامبر 2018 18:00
بروخه
5 1
آنتروپ
23 دسامبر 2018 18:00
بروخه
5
1
آنتروپ
23 دسامبر 2018 21:30
اوپن
0 2
خنک
23 دسامبر 2018 21:30
اوپن
0
2
خنک
Regenboogstadion 23 دسامبر 2018 23:30
زولته وارخم
3 1
شارلروا
23 دسامبر 2018 23:30
Regenboogstadion
زولته وارخم
3
1
شارلروا
هفته 21
Guldensporenstadion 26 دسامبر 2018 18:00
کورتریک
4 2
زولته وارخم
26 دسامبر 2018 18:00
Guldensporenstadion
کورتریک
4
2
زولته وارخم
26 دسامبر 2018 18:00
اوستنده
1 1
سنت ترویدن
26 دسامبر 2018 18:00
اوستنده
1
1
سنت ترویدن
26 دسامبر 2018 18:00
سرکل بروژ
0 1
اوپن
26 دسامبر 2018 18:00
سرکل بروژ
0
1
اوپن
26 دسامبر 2018 18:00
آنتروپ
2 1
موسکرون
26 دسامبر 2018 18:00
آنتروپ
2
1
موسکرون
Stade du Pays de Charleroi 26 دسامبر 2018 21:30
شارلروا
0 1
استاندارد لیژ
26 دسامبر 2018 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
0
1
استاندارد لیژ
Luminus Arena 27 دسامبر 2018
خنک
3 1
خنت
27 دسامبر 2018
Luminus Arena
خنک
3
1
خنت
Daknamstadion 27 دسامبر 2018 21:30
Lokeren
0 1
بروخه
27 دسامبر 2018 21:30
Daknamstadion
Lokeren
0
1
بروخه
28 دسامبر 2018
اندرلخت
3 0
واسلند بورن
28 دسامبر 2018
اندرلخت
3
0
واسلند بورن
هفته 22
19 ژانویه 2019
سنت ترویدن
2 3
خنک
19 ژانویه 2019
سنت ترویدن
2
3
خنک
19 ژانویه 2019 21:30
استاندارد لیژ
2 1
کورتریک
19 ژانویه 2019 21:30
استاندارد لیژ
2
1
کورتریک
19 ژانویه 2019 23:30
اوپن
4 1
Lokeren
19 ژانویه 2019 23:30
اوپن
4
1
Lokeren
19 ژانویه 2019 23:30
واسلند بورن
1 1
سرکل بروژ
19 ژانویه 2019 23:30
واسلند بورن
1
1
سرکل بروژ
Regenboogstadion 20 ژانویه 2019
زولته وارخم
1 2
آنتروپ
20 ژانویه 2019
Regenboogstadion
زولته وارخم
1
2
آنتروپ
20 ژانویه 2019 18:00
بروخه
0 1
شارلروا
20 ژانویه 2019 18:00
بروخه
0
1
شارلروا
20 ژانویه 2019 21:30
خنت
1 0
اندرلخت
20 ژانویه 2019 21:30
خنت
1
0
اندرلخت
20 ژانویه 2019 23:30
موسکرون
2 1
اوستنده
20 ژانویه 2019 23:30
موسکرون
2
1
اوستنده
هفته 23
26 ژانویه 2019
آنتروپ
1 1
استاندارد لیژ
26 ژانویه 2019
آنتروپ
1
1
استاندارد لیژ
Stade du Pays de Charleroi 26 ژانویه 2019 21:30
شارلروا
2 2
واسلند بورن
26 ژانویه 2019 21:30
Stade du Pays de Charleroi
شارلروا
2
2
واسلند بورن
26 ژانویه 2019 23:30
سرکل بروژ
1 2
سنت ترویدن
26 ژانویه 2019 23:30
سرکل بروژ
1
2
سنت ترویدن
Daknamstadion 26 ژانویه 2019 23:30
Lokeren
0 3
زولته وارخم
26 ژانویه 2019 23:30
Daknamstadion
Lokeren
0
3
زولته وارخم
Luminus Arena 27 ژانویه 2019