کاپ لیگ فرانسه

2016-2017
نمایش تمام صفحه
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۳ آذر ۱۳۹۵ 22:15
نانت
3 1
مونپلیه
۲۳ آذر ۱۳۹۵ 22:15
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
3
1
مونپلیه
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Auguste-Bonal ۲۳ آذر ۱۳۹۵ 00:30
سوشو
1 1
مارسی
۲۳ آذر ۱۳۹۵ 00:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
1
مارسی
پنالتی ها 4-3
| Stade Auguste-Bonal
Stade Matmut-Atlantique ۲۴ آذر ۱۳۹۵ 22:15
بوردو
3 2
نیس
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 22:15
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
3
2
نیس
| Stade Matmut-Atlantique
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:35
موناکو
7 0
رن
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:35
موناکو
7
0
رن
Stade Saint-Symphorien ۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:35
متز
1 1
تولوز
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:35
Stade Saint-Symphorien
متز
1
1
تولوز
پنالتی ها 11-10
| Stade Saint-Symphorien
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:35
لیون
2 2
گنگام
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:35
لیون
2
2
گنگام
پنالتی ها 3-4
Stade Geoffroy-Guichard ۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:35
سنت اتین
0 1
نانسی
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:35
Stade Geoffroy-Guichard
سنت اتین
0
1
نانسی
| Stade Geoffroy-Guichard
Parc des Princes ۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:35
پاری سن ژرمن
3 1
لیل
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:35
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
3
1
لیل
| Parc des Princes
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۲۱ دی ۱۳۹۵ 22:00
نانت
0 2
نانسی
۲۱ دی ۱۳۹۵ 22:00
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
0
2
نانسی
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Auguste-Bonal ۲۱ دی ۱۳۹۵ 00:30
سوشو
1 1
موناکو
۲۱ دی ۱۳۹۵ 00:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
1
موناکو
پنالتی ها 3-4
| Stade Auguste-Bonal
Stade Matmut-Atlantique ۲۲ دی ۱۳۹۵ 22:15
بوردو
3 2
گنگام
۲۲ دی ۱۳۹۵ 22:15
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
3
2
گنگام
| Stade Matmut-Atlantique
Parc des Princes ۲۲ دی ۱۳۹۵ 00:35
پاری سن ژرمن
2 0
متز
۲۲ دی ۱۳۹۵ 00:35
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
2
0
متز
| Parc des Princes
Stade Matmut-Atlantique ۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
بوردو
1 4
پاری سن ژرمن
۵ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
Stade Matmut-Atlantique
بوردو
1
4
پاری سن ژرمن
| Stade Matmut-Atlantique
۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
موناکو
1 0
نانسی
۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
موناکو
1
0
نانسی
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
1 4
پاری سن ژرمن
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
1
4
پاری سن ژرمن
Stade Dominique Duvauchelle ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
سرتیل
- -
اویان
۱۸ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
Stade Dominique Duvauchelle
سرتیل
-
-
اویان
| Stade Dominique Duvauchelle
Stade Auguste-Delaune II ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
استاد رنس
2 5
لو هاور
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Stade Auguste-Delaune II
استاد رنس
2
5
لو هاور
| Stade Auguste-Delaune II
Stade de la Meinau ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
استراتبورگ
1 0
شاموآ نیور
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
0
شاموآ نیور
| Stade de la Meinau
Stade Francis-Le Blé ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
استاد برست
0 0
والنسین
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Stade Francis-Le Blé
استاد برست
0
0
والنسین
پنالتی ها 4-3
| Stade Francis-Le Blé
Stade Bollaert-Delelis ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
لانس
3 0
آژاکسیو
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Stade Bollaert-Delelis
لانس
3
0
آژاکسیو
| Stade Bollaert-Delelis
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
اف سی پاریس
1 1
ستاره سرخ 93
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
اف سی پاریس
1
1
ستاره سرخ 93
پنالتی ها 4-3
Stade de la Source ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
1 0
تور
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de la Source
اورلئان
1
0
تور
| Stade de la Source
Stade Francis Le Basser ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
1 0
تروا
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Francis Le Basser
لاوال
1
0
تروا
| Stade Francis Le Basser
Stade des Costières ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
نیم
1 1
شاتورو
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade des Costières
نیم
1
1
شاتورو
پنالتی ها 1-3
| Stade des Costières
Stade Auguste-Bonal ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
0 0
گازالک آژاکسیو
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
0
0
گازالک آژاکسیو
پنالتی ها 4-2
| Stade Auguste-Bonal
Stade Gabriel Montpied ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
2 1
آمین
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
1
آمین
| Stade Gabriel Montpied
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
2 2
بورگ آن برس
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
2
بورگ آن برس
پنالتی ها 5-4
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade de la Source ۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
اورلئان
0 0
لاوال
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Stade de la Source
اورلئان
0
0
لاوال
پنالتی ها 1-4
| Stade de la Source
Stade de l'Abbé Deschamps ۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
اوسر
2 0
استراتبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
0
استراتبورگ
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Gabriel Montpied ۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
کلرمون فوت
2 1
سرتیل
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
1
سرتیل
| Stade Gabriel Montpied
Stade Auguste-Bonal ۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
سوشو
2 0
استاد برست
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Stade Auguste-Bonal
سوشو
2
0
استاد برست
| Stade Auguste-Bonal
Stade Bollaert-Delelis ۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
لانس
0 0
اف سی پاریس
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Stade Bollaert-Delelis
لانس
0
0
اف سی پاریس
پنالتی ها 6-7
| Stade Bollaert-Delelis
Stade Océane ۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
لو هاور
2 5
شاتورو
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Stade Océane
لو هاور
2
5
شاتورو
| Stade Océane
Stade Francis Le Basser ۴ آبان ۱۳۹۵ 21:15
لاوال
0 2
مونپلیه
۴ آبان ۱۳۹۵ 21:15
Stade Francis Le Basser
لاوال
0
2
مونپلیه
| Stade Francis Le Basser
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
نانت
2 1
آنژه
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
نانت
2
1
آنژه
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
Stade Gaston Petit ۵ آبان ۱۳۹۵ 21:15
شاتورو
0 2
بوردو
۵ آبان ۱۳۹۵ 21:15
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
2
بوردو
| Stade Gaston Petit
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
نانسی
4 2
کن
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
نانسی
4
2
کن
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
دیژون
1 1
سوشو
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
دیژون
1
1
سوشو
پنالتی ها 4-5
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
Bastia
1 1
گنگام
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
Bastia
1
1
گنگام
پنالتی ها 3-4
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
اف سی پاریس
1 1
متز
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
اف سی پاریس
1
1
متز
پنالتی ها 6-7
Roazhon Park ۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
رن
3 2
لوریان
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
Roazhon Park
رن
3
2
لوریان
| Roazhon Park
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
تولوز
1 0
اوسر
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
تولوز
1
0
اوسر
Stade Gabriel Montpied ۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
کلرمون فوت
1 2
مارسی
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
1
2
مارسی
| Stade Gabriel Montpied

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P