کاپ لیگ فرانسه

2016-2017
نمایش تمام صفحه
۲۳ آذر ۱۳۹۵ 22:15
نانت
3 1
مونپلیه
۲۳ آذر ۱۳۹۵ 22:15
نانت
3
1
مونپلیه
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:30
سوشو
1 1
مارسی
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:30
سوشو
1
1
مارسی
پنالتی ها 4-3
| Stade Auguste-Bonal
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 22:15
بوردو
3 2
نیس
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 22:15
بوردو
3
2
نیس
| Stade Matmut-Atlantique
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 00:35
موناکو
7 0
رن
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 00:35
موناکو
7
0
رن
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 00:35
متز
1 1
تولوز
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 00:35
متز
1
1
تولوز
پنالتی ها 11-10
| Stade Saint-Symphorien
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 00:35
لیون
2 2
گنگام
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 00:35
لیون
2
2
گنگام
پنالتی ها 3-4
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 00:35
سنت اتین
0 1
نانسی
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 00:35
سنت اتین
0
1
نانسی
| Stade Geoffroy-Guichard
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 00:35
پاری سن ژرمن
3 1
لیل
۲۵ آذر ۱۳۹۵ 00:35
پاری سن ژرمن
3
1
لیل
| Parc des Princes
۲۱ دی ۱۳۹۵ 22:00
نانت
0 2
نانسی
۲۱ دی ۱۳۹۵ 22:00
نانت
0
2
نانسی
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۲۲ دی ۱۳۹۵ 00:30
سوشو
1 1
موناکو
۲۲ دی ۱۳۹۵ 00:30
سوشو
1
1
موناکو
پنالتی ها 3-4
| Stade Auguste-Bonal
۲۲ دی ۱۳۹۵ 22:15
بوردو
3 2
گنگام
۲۲ دی ۱۳۹۵ 22:15
بوردو
3
2
گنگام
| Stade Matmut-Atlantique
۲۳ دی ۱۳۹۵ 00:35
پاری سن ژرمن
2 0
متز
۲۳ دی ۱۳۹۵ 00:35
پاری سن ژرمن
2
0
متز
| Parc des Princes
۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
بوردو
1 4
پاری سن ژرمن
۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
بوردو
1
4
پاری سن ژرمن
| Stade Matmut-Atlantique
۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
موناکو
1 0
نانسی
۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:30
موناکو
1
0
نانسی
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
1 4
پاری سن ژرمن
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 23:30
موناکو
1
4
پاری سن ژرمن
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
سرتیل
- -
اویان
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 00:00
سرتیل
-
-
اویان
| Stade Dominique Duvauchelle
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
استاد رنس
2 5
لو هاور
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
استاد رنس
2
5
لو هاور
| Stade Auguste-Delaune II
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
استراتبورگ
1 0
شاموآ نیور
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
استراتبورگ
1
0
شاموآ نیور
| Stade de la Meinau
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
استاد برست
0 0
والنسین
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
استاد برست
0
0
والنسین
پنالتی ها 4-3
| Stade Francis-Le Blé
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
لانس
3 0
آژاکسیو
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
لانس
3
0
آژاکسیو
| Stade Bollaert-Delelis
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
اف سی پاریس
1 1
ستاره سرخ ۹۳
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
اف سی پاریس
1
1
ستاره سرخ ۹۳
پنالتی ها 4-3
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
1 0
تور
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اورلئان
1
0
تور
| Stade de la Source
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
1 0
تروا
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
لاوال
1
0
تروا
| Stade Francis Le Basser
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
نیم
1 1
شاتورو
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
نیم
1
1
شاتورو
پنالتی ها 1-3
| Stade des Costières
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
0 0
گازالک آژاکسیو
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
سوشو
0
0
گازالک آژاکسیو
پنالتی ها 4-2
| Stade Auguste-Bonal
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
2 1
آمین
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کلرمون فوت
2
1
آمین
| Stade Gabriel Montpied
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
2 2
بورگ آن برس
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
اوسر
2
2
بورگ آن برس
پنالتی ها 5-4
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
اورلئان
0 0
لاوال
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
اورلئان
0
0
لاوال
پنالتی ها 1-4
| Stade de la Source
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
اوسر
2 0
استراتبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
اوسر
2
0
استراتبورگ
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
کلرمون فوت
2 1
سرتیل
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
کلرمون فوت
2
1
سرتیل
| Stade Gabriel Montpied
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
سوشو
2 0
استاد برست
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
سوشو
2
0
استاد برست
| Stade Auguste-Bonal
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
لانس
0 0
اف سی پاریس
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
لانس
0
0
اف سی پاریس
پنالتی ها 6-7
| Stade Bollaert-Delelis
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
لو هاور
2 5
شاتورو
۲ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
لو هاور
2
5
شاتورو
| Stade Océane
۴ آبان ۱۳۹۵ 21:15
لاوال
0 2
مونپلیه
۴ آبان ۱۳۹۵ 21:15
لاوال
0
2
مونپلیه
| Stade Francis Le Basser
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
نانت
2 1
آنژه
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
نانت
2
1
آنژه
| Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau
۵ آبان ۱۳۹۵ 21:15
شاتورو
0 2
بوردو
۵ آبان ۱۳۹۵ 21:15
شاتورو
0
2
بوردو
| Stade Gaston Petit
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
نانسی
4 2
کن
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
نانسی
4
2
کن
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
دیژون
1 1
سوشو
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
دیژون
1
1
سوشو
پنالتی ها 4-5
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
Bastia
1 1
گنگام
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
Bastia
1
1
گنگام
پنالتی ها 3-4
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
اف سی پاریس
1 1
متز
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
اف سی پاریس
1
1
متز
پنالتی ها 6-7
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
رن
3 2
لوریان
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
رن
3
2
لوریان
| Roazhon Park
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
تولوز
1 0
اوسر
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
تولوز
1
0
اوسر
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
کلرمون فوت
1 2
مارسی
۵ آبان ۱۳۹۵ 23:35
کلرمون فوت
1
2
مارسی
| Stade Gabriel Montpied

دیدگاهتان را بنویسید

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2018-2019
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
دی اف بی پوکال
2017-2018
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
دی اف بی پوکال
2016-2017
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P