کاپ لیگ فرانسه

2017-2018
نمایش تمام صفحه
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 22:15
تولوز
2 0
بوردو
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 22:15
تولوز
2
0
بوردو
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:35
موناکو
2 0
کن
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:35
موناکو
2
0
کن
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:35
آنژه
1 0
متز
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:35
آنژه
1
0
متز
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:15
رن
2 2
مارسی
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:15
رن
2
2
مارسی
پنالتی ها 4-3
| Roazhon Park
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
استراتبورگ
2 4
پاری سن ژرمن
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
استراتبورگ
2
4
پاری سن ژرمن
| Stade de la Meinau
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
لیل
1 1
نیس
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
لیل
1
1
نیس
پنالتی ها 2-3
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
آمین
2 1
تور
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
آمین
2
1
تور
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
مونپلیه
4 1
لیون
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
مونپلیه
4
1
لیون
| Stade de la Mosson
۲۰ دی ۱۳۹۶ 00:30
نیس
1 2
موناکو
۲۰ دی ۱۳۹۶ 00:30
نیس
1
2
موناکو
| Allianz Riviera
۲۰ دی ۱۳۹۶ 22:15
رن
4 2
تولوز
۲۰ دی ۱۳۹۶ 22:15
رن
4
2
تولوز
| Roazhon Park
۲۱ دی ۱۳۹۶ 00:35
آمین
0 2
پاری سن ژرمن
۲۱ دی ۱۳۹۶ 00:35
آمین
0
2
پاری سن ژرمن
۲۱ دی ۱۳۹۶ 00:35
آنژه
0 1
مونپلیه
۲۱ دی ۱۳۹۶ 00:35
آنژه
0
1
مونپلیه
| Stade Raymond-Kopa
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 00:35
رن
2 3
پاری سن ژرمن
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 00:35
رن
2
3
پاری سن ژرمن
| Roazhon Park
۱۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:35
موناکو
2 0
مونپلیه
۱۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:35
موناکو
2
0
مونپلیه
| Stade Louis II
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 23:35
پاری سن ژرمن
3 0
موناکو
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 23:35
پاری سن ژرمن
3
0
موناکو
| Stade Matmut-Atlantique
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
نانسی
- -
Bastia
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 00:00
نانسی
-
-
Bastia
| Stade Marcel-Picot
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
لاوال
1 1
لوریان
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
لاوال
1
1
لوریان
پنالتی ها 3-4
| Stade Francis Le Basser
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
4 4
نیم
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
4
4
نیم
پنالتی ها 5-4
| Stade Océane
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0 0
استاد برست
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0
0
استاد برست
پنالتی ها 4-3
| Stade Sébastien-Charléty
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0 1
اورلئان
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0
1
اورلئان
| MMArena
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1 1
اوسر
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
ستاره سرخ ۹۳
1
1
اوسر
پنالتی ها 6-5
| Stade de Paris (Stade Bauer)
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
سرتیل
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
0
سرتیل
پنالتی ها 6-5
| Stade Ange Casanova
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
0 1
کلرمون فوت
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
0
1
کلرمون فوت
| Stade Gaston Petit
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
4 1
شاموآ نیور
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
4
1
شاموآ نیور
| Stade de la Vallée du Cher
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
0 1
استاد رنس
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
0
1
استاد رنس
| Stade Marcel-Verchère
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
3 1
سوشو
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
3
1
سوشو
| Stade du Hainaut
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
لانس
2 1
آژاکسیو
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
لانس
2
1
آژاکسیو
| Stade Bollaert-Delelis
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
لوریان
3 2
لانس
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
لوریان
3
2
لانس
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
2 2
اورلئان
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
2
2
اورلئان
پنالتی ها 4-2
| Stade Marcel-Picot
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0 2
کلرمون فوت
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0
2
کلرمون فوت
| Stade Sébastien-Charléty
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
0 0
لو هاور
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
0
0
لو هاور
پنالتی ها 7-6
| Stade de la Vallée du Cher
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
ستاره سرخ ۹۳
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0
0
ستاره سرخ ۹۳
پنالتی ها 3-4
| Stade Ange Casanova
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
والنسین
3 0
استاد رنس
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
والنسین
3
0
استاد رنس
| Stade du Hainaut
۲ آبان ۱۳۹۶ 21:15
لوریان
0 1
کن
۲ آبان ۱۳۹۶ 21:15
لوریان
0
1
کن
| Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:35
گنگام
0 2
مونپلیه
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:35
گنگام
0
2
مونپلیه
| Stade du Roudourou
۳ آبان ۱۳۹۶ 21:15
لیل
2 2
والنسین
۳ آبان ۱۳۹۶ 21:15
لیل
2
2
والنسین
پنالتی ها 5-4
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
تروا
1 2
آمین
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
تروا
1
2
آمین
| Stade de l'Aube
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
آنژه
3 2
نانسی
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
آنژه
3
2
نانسی
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
استراتبورگ
1 1
سنت اتین
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
استراتبورگ
1
1
سنت اتین
پنالتی ها 5-4
| Stade de la Meinau
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
دیژون
1 2
رن
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
دیژون
1
2
رن
| Stade Gaston-Gérard
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
متز
1 0
ستاره سرخ ۹۳
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
متز
1
0
ستاره سرخ ۹۳
| Stade Saint-Symphorien
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
تولوز
4 2
کلرمون فوت
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
تولوز
4
2
کلرمون فوت
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
تور
3 1
نانت
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
تور
3
1
نانت
| Stade de la Vallée du Cher

دیدگاهتان را بنویسید

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2018-2019
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
دی اف بی پوکال
2017-2018
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
دی اف بی پوکال
2016-2017
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P