کاپ لیگ فرانسه

2017-2018
نمایش تمام صفحه
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 22:15
تولوز
2 0
بوردو
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 22:15
تولوز
2
0
بوردو
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:35
موناکو
2 0
کن
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:35
موناکو
2
0
کن
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:35
آنژه
1 0
متز
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:35
آنژه
1
0
متز
Roazhon Park ۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:15
رن
2 2
مارسی
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:15
Roazhon Park
رن
2
2
مارسی
پنالتی ها 4-3
Stade de la Meinau ۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
استراتبورگ
2 4
پاری سن ژرمن
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
4
پاری سن ژرمن
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
لیل
1 1
نیس
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
لیل
1
1
نیس
پنالتی ها 2-3
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
آمین
2 1
تور
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
آمین
2
1
تور
Stade de la Mosson ۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
مونپلیه
4 1
لیون
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:35
Stade de la Mosson
مونپلیه
4
1
لیون
Allianz Riviera ۲۰ دی ۱۳۹۶ 00:30
نیس
1 2
موناکو
۲۰ دی ۱۳۹۶ 00:30
Allianz Riviera
نیس
1
2
موناکو
Roazhon Park ۲۰ دی ۱۳۹۶ 22:15
رن
4 2
تولوز
۲۰ دی ۱۳۹۶ 22:15
Roazhon Park
رن
4
2
تولوز
۲۱ دی ۱۳۹۶ 00:35
آمین
0 2
پاری سن ژرمن
۲۱ دی ۱۳۹۶ 00:35
آمین
0
2
پاری سن ژرمن
Stade Raymond-Kopa ۲۱ دی ۱۳۹۶ 00:35
آنژه
0 1
مونپلیه
۲۱ دی ۱۳۹۶ 00:35
Stade Raymond-Kopa
آنژه
0
1
مونپلیه
Roazhon Park ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 00:35
رن
2 3
پاری سن ژرمن
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ 00:35
Roazhon Park
رن
2
3
پاری سن ژرمن
Stade Louis II ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:35
موناکو
2 0
مونپلیه
۱۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:35
Stade Louis II
موناکو
2
0
مونپلیه
Stade Matmut-Atlantique ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 23:35
پاری سن ژرمن
3 0
موناکو
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 23:35
Stade Matmut-Atlantique
پاری سن ژرمن
3
0
موناکو
Stade Marcel-Picot ۱۷ مرداد ۱۳۹۶
نانسی
- -
Bastia
۱۷ مرداد ۱۳۹۶
Stade Marcel-Picot
نانسی
-
-
Bastia
Stade Francis Le Basser ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
لاوال
1 1
لوریان
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
Stade Francis Le Basser
لاوال
1
1
لوریان
پنالتی ها 3-4
Stade Océane ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
لو هاور
4 4
نیم
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Océane
لو هاور
4
4
نیم
پنالتی ها 5-4
Stade Sébastien-Charléty ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0 0
استاد برست
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
0
0
استاد برست
پنالتی ها 4-3
MMArena ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
کوویلی
0 1
اورلئان
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
MMArena
کوویلی
0
1
اورلئان
Stade de Paris (Stade Bauer) ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
ستاره سرخ 93
1 1
اوسر
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade de Paris (Stade Bauer)
ستاره سرخ 93
1
1
اوسر
پنالتی ها 6-5
Stade Ange Casanova ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
سرتیل
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
0
0
سرتیل
پنالتی ها 6-5
Stade Gaston Petit ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
شاتورو
0 1
کلرمون فوت
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
1
کلرمون فوت
Stade de la Vallée du Cher ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
4 1
شاموآ نیور
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
4
1
شاموآ نیور
Stade Marcel-Verchère ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
بورگ آن برس
0 1
استاد رنس
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Verchère
بورگ آن برس
0
1
استاد رنس
Stade du Hainaut ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
والنسین
3 1
سوشو
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
3
1
سوشو
Stade Bollaert-Delelis ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
لانس
2 1
آژاکسیو
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
Stade Bollaert-Delelis
لانس
2
1
آژاکسیو
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
لوریان
3 2
لانس
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
3
2
لانس
Stade Marcel-Picot ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
نانسی
2 2
اورلئان
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
2
اورلئان
پنالتی ها 4-2
Stade Sébastien-Charléty ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
اف سی پاریس
0 2
کلرمون فوت
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
0
2
کلرمون فوت
Stade de la Vallée du Cher ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
تور
0 0
لو هاور
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade de la Vallée du Cher
تور
0
0
لو هاور
پنالتی ها 7-6
Stade Ange Casanova ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
گازالک آژاکسیو
0 0
ستاره سرخ 93
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Stade Ange Casanova
گازالک آژاکسیو
0
0
ستاره سرخ 93
پنالتی ها 3-4
Stade du Hainaut ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
والنسین
3 0
استاد رنس
۳۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:30
Stade du Hainaut
والنسین
3
0
استاد رنس
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir ۲ آبان ۱۳۹۶ 21:15
لوریان
0 1
کن
۲ آبان ۱۳۹۶ 21:15
Stade Yves Allainmat - Le Moustoir
لوریان
0
1
کن
Stade du Roudourou ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:35
گنگام
0 2
مونپلیه
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:35
Stade du Roudourou
گنگام
0
2
مونپلیه
۳ آبان ۱۳۹۶ 21:15
لیل
2 2
والنسین
۳ آبان ۱۳۹۶ 21:15
لیل
2
2
والنسین
پنالتی ها 5-4
Stade de l'Aube ۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
تروا
1 2
آمین
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
Stade de l'Aube
تروا
1
2
آمین
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
آنژه
3 2
نانسی
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
آنژه
3
2
نانسی
Stade de la Meinau ۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
استراتبورگ
1 1
سنت اتین
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
Stade de la Meinau
استراتبورگ
1
1
سنت اتین
پنالتی ها 5-4
Stade Gaston-Gérard ۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
دیژون
1 2
رن
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
Stade Gaston-Gérard
دیژون
1
2
رن
Stade Saint-Symphorien ۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
متز
1 0
ستاره سرخ 93
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
Stade Saint-Symphorien
متز
1
0
ستاره سرخ 93
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
تولوز
4 2
کلرمون فوت
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
تولوز
4
2
کلرمون فوت
Stade de la Vallée du Cher ۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
تور
3 1
نانت
۳ آبان ۱۳۹۶ 23:35
Stade de la Vallée du Cher
تور
3
1
نانت

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P