کاپ لیگ فرانسه

2018-2019
نمایش تمام صفحه
۲۸ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اورلئان
1 2
پاری سن ژرمن
۲۸ آذر ۱۳۹۷ 00:30
اورلئان
1
2
پاری سن ژرمن
۲۸ آذر ۱۳۹۷ 22:15
آمین
2 3
لیون
۲۸ آذر ۱۳۹۷ 22:15
آمین
2
3
لیون
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
مارسی
1 1
استراتبورگ
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
مارسی
1
1
استراتبورگ
پنالتی ها 2-4
| Orange Vélodrome
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
نیس
0 0
گنگام
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
نیس
0
0
گنگام
پنالتی ها 1-3
| Allianz Riviera
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
موناکو
1 0
لوریان
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
موناکو
1
0
لوریان
| Stade Louis II
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
رن
2 1
نانت
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
رن
2
1
نانت
| Roazhon Park
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
دیژون
0 1
بوردو
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
دیژون
0
1
بوردو
| Stade Gaston-Gérard
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
لو هاور
2 1
نیم
۲۹ آذر ۱۳۹۷ 00:35
لو هاور
2
1
نیم
| Stade Océane
۱۹ دی ۱۳۹۷ 00:30
لیون
1 2
استراتبورگ
۱۹ دی ۱۳۹۷ 00:30
لیون
1
2
استراتبورگ
۱۹ دی ۱۳۹۷ 22:15
موناکو
1 1
رن
۱۹ دی ۱۳۹۷ 22:15
موناکو
1
1
رن
پنالتی ها 8-7
| Stade Louis II
۲۰ دی ۱۳۹۷ 00:35
پاری سن ژرمن
1 2
گنگام
۲۰ دی ۱۳۹۷ 00:35
پاری سن ژرمن
1
2
گنگام
| Parc des Princes
۲۰ دی ۱۳۹۷ 00:35
بوردو
1 0
لو هاور
۲۰ دی ۱۳۹۷ 00:35
بوردو
1
0
لو هاور
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:35
گنگام
2 2
موناکو
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:35
گنگام
2
2
موناکو
پنالتی ها 5-4
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:15
استراتبورگ
3 2
بوردو
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:15
استراتبورگ
3
2
بوردو
| Stade de la Meinau
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 00:35
استراتبورگ
0 0
گنگام
۱۱ فروردین ۱۳۹۸ 00:35
استراتبورگ
0
0
گنگام
پنالتی ها 4-1
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
تور
0 1
لانس
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
تور
0
1
لانس
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
2 0
بورگ آن برس
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
2
0
بورگ آن برس
| Stade Océane
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
1 0
ستاره سرخ 93
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
1
0
ستاره سرخ 93
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
متز
2 1
گرونوبل
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
متز
2
1
گرونوبل
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
کوویلی
1 2
تروا
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
کوویلی
1
2
تروا
| Stade Robert Diochon
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
0 0
آژاکسیو
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اف سی پاریس
0
0
آژاکسیو
پنالتی ها 3-4
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
1 0
شاموآ نیور
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
شاتورو
1
0
شاموآ نیور
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
1 1
بزیرس
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اورلئان
1
1
بزیرس
پنالتی ها 6-5
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
3 1
گازالک آژاکسیو
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
3
1
گازالک آژاکسیو
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لاوال
0 3
کلرمون فوت
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
لاوال
0
3
کلرمون فوت
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
1 1
استاد برست
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
سوشو
1
1
استاد برست
پنالتی ها 3-4
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
والنسین
0 1
لوریان
۲۳ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
والنسین
0
1
لوریان
| Stade du Hainaut
۶ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
آژاکسیو
0 1
لوریان
۶ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
آژاکسیو
0
1
لوریان
۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
3 3
استاد برست
۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
لو هاور
3
3
استاد برست
پنالتی ها 6-5
| Stade Océane
۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
تروا
3 1
کلرمون فوت
۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
تروا
3
1
کلرمون فوت
| Stade de l'Aube
۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
1 1
اورلئان
۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
نانسی
1
1
اورلئان
پنالتی ها 3-5
۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
2 1
شاتورو
۶ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
اوسر
2
1
شاتورو
۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
لانس
1 1
متز
۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
لانس
1
1
متز
پنالتی ها 3-5
| Stade Bollaert-Delelis
۸ آبان ۱۳۹۷ 22:15
مونپلیه
0 3
نانت
۸ آبان ۱۳۹۷ 22:15
مونپلیه
0
3
نانت
| Stade de la Mosson
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:35
استراتبورگ
2 0
لیل
۹ آبان ۱۳۹۷ 00:35
استراتبورگ
2
0
لیل
| Stade de la Meinau
۹ آبان ۱۳۹۷ 22:15
نیس
3 2
اوسر
۹ آبان ۱۳۹۷ 22:15
نیس
3
2
اوسر
| Allianz Riviera
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
تولوز
0 1
لوریان
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
تولوز
0
1
لوریان
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
استاد رنس
1 1
اورلئان
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
استاد رنس
1
1
اورلئان
پنالتی ها 2-3
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
دیژون
3 1
کن
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
دیژون
3
1
کن
| Stade Gaston-Gérard
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
متز
1 2
آمین
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
متز
1
2
آمین
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
گنگام
0 0
آنژه
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
گنگام
0
0
آنژه
پنالتی ها 3-2
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
لو هاور
2 0
تروا
۱۰ آبان ۱۳۹۷ 00:35
لو هاور
2
0
تروا
| Stade Océane
۶ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نیم
1 1
سنت اتین
۶ آذر ۱۳۹۷ 22:30
نیم
1
1
سنت اتین
پنالتی ها 4-2

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P