کاپ لیگ فرانسه

2018-2019
نمایش تمام صفحه
19 دسامبر 2018 00:30
اورلئان
1 2
پاری سن ژرمن
19 دسامبر 2018 00:30
اورلئان
1
2
پاری سن ژرمن
19 دسامبر 2018 22:15
آمین
2 3
لیون
19 دسامبر 2018 22:15
آمین
2
3
لیون
Orange Vélodrome 20 دسامبر 2018 00:35
مارسی
1 1
استراتبورگ
20 دسامبر 2018 00:35
Orange Vélodrome
مارسی
1
1
استراتبورگ
پنالتی ها 2-4
Allianz Riviera 20 دسامبر 2018 00:35
نیس
0 0
گنگام
20 دسامبر 2018 00:35
Allianz Riviera
نیس
0
0
گنگام
پنالتی ها 1-3
Stade Louis II 20 دسامبر 2018 00:35
موناکو
1 0
لوریان
20 دسامبر 2018 00:35
Stade Louis II
موناکو
1
0
لوریان
Roazhon Park 20 دسامبر 2018 00:35
رن
2 1
نانت
20 دسامبر 2018 00:35
Roazhon Park
رن
2
1
نانت
Stade Gaston-Gérard 20 دسامبر 2018 00:35
دیژون
0 1
بوردو
20 دسامبر 2018 00:35
Stade Gaston-Gérard
دیژون
0
1
بوردو
Stade Océane 20 دسامبر 2018 00:35
لو هاور
2 1
نیم
20 دسامبر 2018 00:35
Stade Océane
لو هاور
2
1
نیم
9 ژانویه 2019 00:30
لیون
1 2
استراتبورگ
9 ژانویه 2019 00:30
لیون
1
2
استراتبورگ
Stade Louis II 9 ژانویه 2019 22:15
موناکو
1 1
رن
9 ژانویه 2019 22:15
Stade Louis II
موناکو
1
1
رن
پنالتی ها 8-7
Parc des Princes 10 ژانویه 2019 00:35
پاری سن ژرمن
1 2
گنگام
10 ژانویه 2019 00:35
Parc des Princes
پاری سن ژرمن
1
2
گنگام
10 ژانویه 2019 00:35
بوردو
1 0
لو هاور
10 ژانویه 2019 00:35
بوردو
1
0
لو هاور
30 ژانویه 2019 00:35
گنگام
2 2
موناکو
30 ژانویه 2019 00:35
گنگام
2
2
موناکو
پنالتی ها 5-4
Stade de la Meinau 30 ژانویه 2019 22:15
استراتبورگ
3 2
بوردو
30 ژانویه 2019 22:15
Stade de la Meinau
استراتبورگ
3
2
بوردو
31 مارس 2019 00:35
استراتبورگ
0 0
گنگام
31 مارس 2019 00:35
استراتبورگ
0
0
گنگام
پنالتی ها 4-1
14 آگوست 2018 21:00
تور
0 1
لانس
14 آگوست 2018 21:00
تور
0
1
لانس
Stade Océane 14 آگوست 2018 22:30
لو هاور
2 0
بورگ آن برس
14 آگوست 2018 22:30
Stade Océane
لو هاور
2
0
بورگ آن برس
14 آگوست 2018 22:30
نانسی
1 0
ستاره سرخ 93
14 آگوست 2018 22:30
نانسی
1
0
ستاره سرخ 93
14 آگوست 2018 22:30
متز
2 1
گرونوبل
14 آگوست 2018 22:30
متز
2
1
گرونوبل
Stade Robert Diochon 14 آگوست 2018 22:30
کوویلی
1 2
تروا
14 آگوست 2018 22:30
Stade Robert Diochon
کوویلی
1
2
تروا
14 آگوست 2018 22:30
اف سی پاریس
0 0
آژاکسیو
14 آگوست 2018 22:30
اف سی پاریس
0
0
آژاکسیو
پنالتی ها 3-4
14 آگوست 2018 22:30
شاتورو
1 0
شاموآ نیور
14 آگوست 2018 22:30
شاتورو
1
0
شاموآ نیور
14 آگوست 2018 22:30
اورلئان
1 1
بزیرس
14 آگوست 2018 22:30
اورلئان
1
1
بزیرس
پنالتی ها 6-5
14 آگوست 2018 22:30
اوسر
3 1
گازالک آژاکسیو
14 آگوست 2018 22:30
اوسر
3
1
گازالک آژاکسیو
14 آگوست 2018 22:30
لاوال
0 3
کلرمون فوت
14 آگوست 2018 22:30
لاوال
0
3
کلرمون فوت
14 آگوست 2018 22:30
سوشو
1 1
استاد برست
14 آگوست 2018 22:30
سوشو
1
1
استاد برست
پنالتی ها 3-4
Stade du Hainaut 14 آگوست 2018 23:15
والنسین
0 1
لوریان
14 آگوست 2018 23:15
Stade du Hainaut
والنسین
0
1
لوریان
28 آگوست 2018 21:00
آژاکسیو
0 1
لوریان
28 آگوست 2018 21:00
آژاکسیو
0
1
لوریان
Stade Océane 28 آگوست 2018 22:30
لو هاور
3 3
استاد برست
28 آگوست 2018 22:30
Stade Océane
لو هاور
3
3
استاد برست
پنالتی ها 6-5
Stade de l'Aube 28 آگوست 2018 22:30
تروا
3 1
کلرمون فوت
28 آگوست 2018 22:30
Stade de l'Aube
تروا
3
1
کلرمون فوت
28 آگوست 2018 22:30
نانسی
1 1
اورلئان
28 آگوست 2018 22:30
نانسی
1
1
اورلئان
پنالتی ها 3-5
28 آگوست 2018 22:30
اوسر
2 1
شاتورو
28 آگوست 2018 22:30
اوسر
2
1
شاتورو
Stade Bollaert-Delelis 28 آگوست 2018 23:15
لانس
1 1
متز
28 آگوست 2018 23:15
Stade Bollaert-Delelis
لانس
1
1
متز
پنالتی ها 3-5
Stade de la Mosson 30 اکتبر 2018 22:15
مونپلیه
0 3
نانت
30 اکتبر 2018 22:15
Stade de la Mosson
مونپلیه
0
3
نانت
Stade de la Meinau 31 اکتبر 2018 00:35
استراتبورگ
2 0
لیل
31 اکتبر 2018 00:35
Stade de la Meinau
استراتبورگ
2
0
لیل
Allianz Riviera 31 اکتبر 2018 22:15
نیس
3 2
اوسر
31 اکتبر 2018 22:15
Allianz Riviera
نیس
3
2
اوسر
1 نوامبر 2018 00:35
تولوز
0 1
لوریان
1 نوامبر 2018 00:35
تولوز
0
1
لوریان
1 نوامبر 2018 00:35
استاد رنس
1 1
اورلئان
1 نوامبر 2018 00:35
استاد رنس
1
1
اورلئان
پنالتی ها 2-3
Stade Gaston-Gérard 1 نوامبر 2018 00:35
دیژون
3 1
کن
1 نوامبر 2018 00:35
Stade Gaston-Gérard
دیژون
3
1
کن
1 نوامبر 2018 00:35
متز
1 2
آمین
1 نوامبر 2018 00:35
متز
1
2
آمین
1 نوامبر 2018 00:35
گنگام
0 0
آنژه
1 نوامبر 2018 00:35
گنگام
0
0
آنژه
پنالتی ها 3-2
Stade Océane 1 نوامبر 2018 00:35
لو هاور
2 0
تروا
1 نوامبر 2018 00:35
Stade Océane
لو هاور
2
0
تروا
27 نوامبر 2018 22:30
نیم
1 1
سنت اتین
27 نوامبر 2018 22:30
نیم
1
1
سنت اتین
پنالتی ها 4-2

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P