کوپا ایتالیا

2016-2017
نمایش تمام صفحه
۲۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3 2
آتالانتا
۲۲ دی ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3
2
آتالانتا
Stadio Giuseppe Meazza ۲۳ دی ۱۳۹۵ 23:30
آث میلان
2 1
تورینو
۲۳ دی ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
1
تورینو
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio San Paolo ۲۱ دی ۱۳۹۵ 23:30
ناپولی
3 1
اسپتزیا
۲۱ دی ۱۳۹۵ 23:30
Stadio San Paolo
ناپولی
3
1
اسپتزیا
| Stadio San Paolo
Stadio Artemio Franchi ۲۲ دی ۱۳۹۵ 20:00
فیورنتینا
1 0
کیه وو
۲۲ دی ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
0
کیه وو
| Stadio Artemio Franchi
Stadio Giuseppe Meazza ۲۸ دی ۱۳۹۵ 23:30
اینترمیلان
3 2
بولونیا
۲۸ دی ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
3
2
بولونیا
در وقتهای اضافه
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Olimpico ۲۹ دی ۱۳۹۵ 23:30
لاتزیو
4 2
جنوا
۲۹ دی ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
4
2
جنوا
| Stadio Olimpico
Stadio Olimpico ۳۰ دی ۱۳۹۵ 23:30
آ اس رم
4 0
سمپدوریا
۳۰ دی ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Olimpico
آ اس رم
4
0
سمپدوریا
| Stadio Olimpico
۲۹ دی ۱۳۹۵ 20:00
ساسولو
1 2
چزنا
۲۹ دی ۱۳۹۵ 20:00
ساسولو
1
2
چزنا
۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
2 1
آث میلان
۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
2
1
آث میلان
Stadio San Paolo ۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
ناپولی
1 0
فیورنتینا
۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Stadio San Paolo
ناپولی
1
0
فیورنتینا
| Stadio San Paolo
Stadio Giuseppe Meazza ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
اینترمیلان
1 2
لاتزیو
۱۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
1
2
لاتزیو
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Olimpico ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
آ اس رم
2 1
چزنا
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Olimpico
آ اس رم
2
1
چزنا
| Stadio Olimpico
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3 1
ناپولی
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
یوونتوس
3
1
ناپولی
Stadio San Paolo ۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
ناپولی
3 2
یوونتوس
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
3
2
یوونتوس
| Stadio San Paolo
Stadio Olimpico ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
لاتزیو
2 0
آ اس رم
۱۱ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
Stadio Olimpico
لاتزیو
2
0
آ اس رم
| Stadio Olimpico
Stadio Olimpico ۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
3 2
لاتزیو
۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
2
لاتزیو
| Stadio Olimpico
Stadio Olimpico ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
یوونتوس
2 0
لاتزیو
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:30
Stadio Olimpico
یوونتوس
2
0
لاتزیو
| Stadio Olimpico
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
هلاس ورونا
2 1
فوجیا
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
1
فوجیا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Alberto Braglia ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 19:00
Carpi
3 2
Maceratese
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 19:00
Stadio Alberto Braglia
Carpi
3
2
Maceratese
| Stadio Alberto Braglia
Stadio Alberto Picco ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
اسپتزیا
1 0
Modena
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
Modena
| Stadio Alberto Picco
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 20:00
اسپال
2 0
Messina
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 20:00
اسپال
2
0
Messina
Stadio Romeo Menti ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 20:00
ویچنزا ویرتوس
4 2
Casertana
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
4
2
Casertana
| Stadio Romeo Menti
Stadio Rino Mercante ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Bassano Virtus
2 0
آولینو
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Stadio Rino Mercante
Bassano Virtus
2
0
آولینو
| Stadio Rino Mercante
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
چیتادلا
1 2
کرمونزه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 21:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
2
کرمونزه
در وقتهای اضافه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Ciro Vigorito ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
بنونتو
0 0
سالرنیتانا
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
0
0
سالرنیتانا
پنالتی ها 2-4
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Mario Rigamonti ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
برشا
0 2
پیزا
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
0
2
پیزا
| Stadio Mario Rigamonti
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
فروزینونه
3 0
como
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
فروزینونه
3
0
como
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Novara
2 1
یووه استابیا
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
1
یووه استابیا
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Renato Curi ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
پروجا
1 0
Alessandria
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
Alessandria
| Stadio Renato Curi
Stadio Silvio Piola ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
پرو ورچلی
3 1
رجیانا
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
3
1
رجیانا
| Stadio Silvio Piola
Stadio Libero Liberati ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
ترنانا
2 0
پوردنونه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
2
0
پوردنونه
در وقتهای اضافه
| Stadio Libero Liberati
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
تراپانی
3 0
Seregno
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
3
0
Seregno
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Comunale Chiavari ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
ویرتوس انتلا
2 0
Ancona
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
0
Ancona
| Stadio Comunale Chiavari
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
چزنا
2 0
Arezzo
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
چزنا
2
0
Arezzo
Stadio Comunale Domenico Francioni ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
لاتینا
1 0
Matera
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
0
Matera
| Stadio Comunale Domenico Francioni
Stadio Comunale San Nicola ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
باری
1 0
کزنتزا
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
0
کزنتزا
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
آسکولی
2 2
لچه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
2
لچه
پنالتی ها 6-7
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 20:00
جنوا
3 2
لچه
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
3
2
لچه
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio Renato Dall'Ara ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
بولونیا
2 0
تراپانی
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
2
0
تراپانی
| Stadio Renato Dall'Ara
Stadio Renzo Barbera ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
پالرمو
1 0
باری
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
0
باری
در وقتهای اضافه
| Stadio Renzo Barbera
Dacia Arena ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
اودینزه
2 3
اسپتزیا
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Dacia Arena
اودینزه
2
3
اسپتزیا
| Dacia Arena
Stadio Silvio Piola ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Novara
1 0
لاتینا
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Silvio Piola
Novara
1
0
لاتینا
در وقتهای اضافه
| Stadio Silvio Piola
Stadio Renato Curi ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
پروجا
2 1
Carpi
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Renato Curi
پروجا
2
1
Carpi
| Stadio Renato Curi
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
پسکارا
2 0
فروزینونه
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
0
فروزینونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Olimpico Grande Torino ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
تورینو
4 1
پرو ورچلی
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:00
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
4
1
پرو ورچلی
| Stadio Olimpico Grande Torino
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آتالانتا
3 0
کرمونزه
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
3
0
کرمونزه
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
چزنا
2 0
ترنانا
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
چزنا
2
0
ترنانا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
کیه وو
3 0
ویرتوس انتلا
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
3
0
ویرتوس انتلا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Carlo Castellani ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
امپولی
2 0
ویچنزا ویرتوس
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Carlo Castellani
امپولی
2
0
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Pietro Barbetti ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
سالرنیتانا
1 1
پیزا
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Pietro Barbetti
سالرنیتانا
1
1
پیزا
پنالتی ها 4-5
| Stadio Pietro Barbetti
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
سمپدوریا
3 0
Bassano Virtus
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
3
0
Bassano Virtus
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
هلاس ورونا
2 1
کروتونه
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
1
کروتونه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کالیاری
5 1
اسپال
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
کالیاری
5
1
اسپال
Stadio Carlo Castellani ۹ آذر ۱۳۹۵ 17:30
امپولی
1 2
چزنا
۹ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
2
چزنا
در وقتهای اضافه
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۹ آذر ۱۳۹۵ 20:30
کیه وو
3 0
Novara
۹ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
3
0
Novara
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Olimpico Grande Torino ۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
تورینو
4 0
پیزا
۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
4
0
پیزا
در وقتهای اضافه
| Stadio Olimpico Grande Torino
Stadio Renzo Barbera ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 17:30
پالرمو
0 0
اسپتزیا
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
0
اسپتزیا
پنالتی ها 4-5
| Stadio Renzo Barbera
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 20:30
آتالانتا
3 0
پسکارا
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
3
0
پسکارا
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۱۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
سمپدوریا
3 0
کالیاری
۱۰ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
3
0
کالیاری
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۱۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
جنوا
4 3
پروجا
۱۱ آذر ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
4
3
پروجا
در وقتهای اضافه
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio Renato Dall'Ara ۱۱ آذر ۱۳۹۵ 23:30
بولونیا
4 0
هلاس ورونا
۱۱ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
4
0
هلاس ورونا
| Stadio Renato Dall'Ara

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P