جدولهای رده بندی
ماتریکس های نتایج
بازی ها
بهترین ها
خشن ترین ها
آمار تفکیکی بازیکنان
جدول عملکرد تیمها
اخبار
u06afu0631u0648u0647 A
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
هلند
پ م پ
3
2
1
0
5
1
4
7
2
سنگال
ش پ پ
3
2
0
1
5
4
1
6
3
3
1
1
1
4
3
1
4
4
قطر
ش ش ش
3
0
0
3
1
7
-6
0
صعود
u06afu0631u0648u0647 B
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
3
2
1
0
9
2
7
7
2
3
1
2
0
2
1
1
5
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
4
ولز
م ش ش
3
0
1
2
1
6
-5
1
صعود
u06afu0631u0648u0647 C
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
3
2
0
1
5
2
3
6
2
3
1
1
1
2
2
0
4
3
مکزیک
م ش پ
3
1
1
1
2
3
-1
4
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
صعود
u06afu0631u0648u0647 D
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
3
2
0
1
6
3
3
6
2
3
2
0
1
3
4
-1
6
3
تونس
م ش پ
3
1
1
1
1
1
0
4
4
3
0
1
2
1
3
-2
1
صعود
u06afu0631u0648u0647 E
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ژاپن
پ ش پ
3
2
0
1
4
3
1
6
2
3
1
1
1
9
3
6
4
3
آلمان
ش م پ
3
1
1
1
6
5
1
4
4
3
1
0
2
3
11
-8
3
صعود
u06afu0631u0648u0647 F
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
مراکش
م پ پ
3
2
1
0
4
1
3
7
2
3
1
2
0
4
1
3
5
3
بلژیک
پ ش م
3
1
1
1
1
2
-1
4
4
3
0
0
3
2
7
-5
0
صعود
u06afu0631u0648u0647 G
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
برزیل
پ پ ش
3
2
0
1
3
1
2
6
2
سوئیس
پ ش پ
3
2
0
1
4
3
1
6
3
3
1
1
1
4
4
0
4
4
3
0
1
2
5
8
-3
1
صعود
u06afu0631u0648u0647 H
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
3
2
0
1
6
4
2
6
2
3
1
1
1
4
4
0
4
3
3
1
1
1
2
2
0
4
4
غنا
ش پ ش
3
1
0
2
5
7
-2
3
صعود
هلند
سنگال
اکوادور
قطر
1 هلند 1–1 2–0
2 سنگال 0–2
3 اکوادور 1–2
4 قطر 1–3 0–2
انگلستان
آمریکا
جمهوری اسلامی
ولز
1 انگلستان 0–0 6–2
2 آمریکا 1–1
3 جمهوری اسلامی 0–1
4 ولز 0–3 0–2
آرژانتین
لهستان
مکزیک
عربستان سعودی
1 آرژانتین 2–0 1–2
2 لهستان 0–2 2–0
3 مکزیک 0–0
4 عربستان سعودی 1–2
فرانسه
استرالیا
تونس
دانمارک
1 فرانسه 4–1 2–1
2 استرالیا 1–0
3 تونس 1–0 0–1
4 دانمارک 0–0
ژاپن
اسپانیا
آلمان
کاستاریکا
1 ژاپن 2–1 0–1
2 اسپانیا 1–1 7–0
3 آلمان 1–2
4 کاستاریکا 2–4
مراکش
کرواسی
بلژیک
کانادا
1 مراکش 0–0
2 کرواسی 0–0 4–1
3 بلژیک 0–2 1–0
4 کانادا 1–2
برزیل
سوئیس
کامرون
صربستان
1 برزیل 1–0 2–0
2 سوئیس 1–0
3 کامرون 1–0 3–3
4 صربستان 2–3
پرتغال
کره جنوبی
اروگوئه
غنا
1 پرتغال 2–0 3–2
2 کره جنوبی 2–1 2–3
3 اروگوئه 0–0
4 غنا 0–2
مرحله گروهی
هفته 1
۲۹ آبان ۱۴۰۱
- 19:30
قطر
0 2
اکوادور
۳۰ آبان ۱۴۰۱
- 16:30
انگلستان
6 2
جمهوری اسلامی
۳۰ آبان ۱۴۰۱
- 19:30
سنگال
0 2
هلند
۳۰ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
آمریکا
1 1
ولز
۱ آذر ۱۴۰۱
- 13:30
آرژانتین
1 2
عربستان سعودی
۱ آذر ۱۴۰۱
- 16:30
دانمارک
0 0
تونس
۱ آذر ۱۴۰۱
- 19:30
مکزیک
0 0
لهستان
۱ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
فرانسه
4 1
استرالیا
۲ آذر ۱۴۰۱
- 13:30
مراکش
0 0
کرواسی
۲ آذر ۱۴۰۱
- 16:30
آلمان
1 2
ژاپن
۲ آذر ۱۴۰۱
- 19:30
اسپانیا
7 0
کاستاریکا
۲ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
بلژیک
1 0
کانادا
۳ آذر ۱۴۰۱
- 13:30
سوئیس
1 0
کامرون
۳ آذر ۱۴۰۱
- 16:30
اروگوئه
0 0
کره جنوبی
۳ آذر ۱۴۰۱
- 19:30
پرتغال
3 2
غنا
۳ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
برزیل
2 0
صربستان
هفته 2
۴ آذر ۱۴۰۱
- 13:30
ولز
0 2
جمهوری اسلامی
۴ آذر ۱۴۰۱
- 16:30
قطر
1 3
سنگال
۴ آذر ۱۴۰۱
- 19:30
هلند
1 1
اکوادور
۴ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
انگلستان
0 0
آمریکا
۵ آذر ۱۴۰۱
- 13:30
تونس
0 1
استرالیا
۵ آذر ۱۴۰۱
- 16:30
لهستان
2 0
عربستان سعودی
۵ آذر ۱۴۰۱
- 19:30
فرانسه
2 1
دانمارک
۵ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
آرژانتین
2 0
مکزیک
۶ آذر ۱۴۰۱
- 13:30
ژاپن
0 1
کاستاریکا
۶ آذر ۱۴۰۱
- 16:30
بلژیک
0 2
مراکش
۶ آذر ۱۴۰۱
- 19:30
کرواسی
4 1
کانادا
۶ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
اسپانیا
1 1
آلمان
۷ آذر ۱۴۰۱
- 13:30
کامرون
3 3
صربستان
۷ آذر ۱۴۰۱
- 16:30
کره جنوبی
2 3
غنا
۷ آذر ۱۴۰۱
- 19:30
برزیل
1 0
سوئیس
۷ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
پرتغال
2 0
اروگوئه
هفته 3
۸ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
اکوادور
1 2
سنگال
۸ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
هلند
2 0
قطر
۸ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
ولز
0 3
انگلستان
۸ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
جمهوری اسلامی
0 1
آمریکا
۹ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
استرالیا
1 0
دانمارک
۹ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
تونس
1 0
فرانسه
۹ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
عربستان سعودی
1 2
مکزیک
۹ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
لهستان
0 2
آرژانتین
۱۰ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
کانادا
1 2
مراکش
۱۰ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
کرواسی
0 0
بلژیک
۱۰ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
کاستاریکا
2 4
آلمان
۱۰ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
ژاپن
2 1
اسپانیا
۱۱ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
غنا
0 2
اروگوئه
۱۱ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
کره جنوبی
2 1
پرتغال
۱۱ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
صربستان
2 3
سوئیس
۱۱ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
کامرون
1 0
برزیل
حذفی
یک هشتم نهایی
۱۲ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
هلند
3 1
آمریکا
۱۳ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
انگلستان
3 0
سنگال
۱۲ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
آرژانتین
2 1
استرالیا
۱۳ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
فرانسه
3 1
لهستان
۱۴ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
ژاپن
1 1
کرواسی
۱۵ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
مراکش
0 0
اسپانیا
۱۴ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
برزیل
4 1
کره جنوبی
۱۵ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
پرتغال
6 1
سوئیس
یک چهارم نهایی
۱۸ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
هلند
- -
آرژانتین
۱۹ آذر ۱۴۰۱
- 22:30
انگلستان
- -
فرانسه
۱۸ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
کرواسی
- -
برزیل
۱۹ آذر ۱۴۰۱
- 18:30
مراکش
- -
پرتغال
بهترین گلزنان
#
بازیکن
گل (پنالتی)
1
5
2
لیونل مسی
آرژانتین
3
3
آلوارو موراتا
اسپانیا
3
4
3
5
مارکوس رشفورد
انگلستان
3
6
الیویه ژیرو
فرانسه
3
7
بوکایو ساکا
انگلستان
3
8
3
9
C. Gakpo
هلند
3
10
Enner Valencia
اکوادور
3
پاس گل ها
#
بازیکن
پاس گل
1
3
2
هری کین
انگلستان
3
3
3
4
جوردی آلبا
اسپانیا
2
5
عثمان دمبله
فرانسه
2
6
ژآئو فلیکس
پرتغال
2
7
تئو هرناندز
فرانسه
2
8
فیل فودن
انگلستان
2
9
2
10
دیوگو دالوت
پرتغال
2
خشن ترین تیمها
#
باشگاهها
امتیاز
1
عربستان سعودی
عربستان سعودی
14
0
0
14
2
صربستان
صربستان
11
0
0
11
3
ولز
ولز
5
0
1
10
4
کامرون
کامرون
7
1
0
9
5
کانادا
کانادا
8
0
0
8
6
غنا
غنا
8
0
0
8
7
جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
7
0
0
7
8
سوئیس
سوئیس
7
0
0
7
9
قطر
قطر
7
0
0
7
10
مکزیک
مکزیک
7
0
0
7
11
ژاپن
ژاپن
6
0
0
6
12
اروگوئه
اروگوئه
6
0
0
6
13
سنگال
سنگال
6
0
0
6
14
کاستاریکا
کاستاریکا
6
0
0
6
15
تونس
تونس
5
0
0
5
16
استرالیا
استرالیا
5
0
0
5
17
بلژیک
بلژیک
5
0
0
5
18
آمریکا
آمریکا
5
0
0
5
19
دانمارک
دانمارک
5
0
0
5
20
کره جنوبی
کره جنوبی
5
0
0
5
21
لهستان
لهستان
5
0
0
5
22
پرتغال
پرتغال
5
0
0
5
23
آلمان
آلمان
3
0
0
3
24
برزیل
برزیل
3
0
0
3
25
اکوادور
اکوادور
3
0
0
3
26
هلند
هلند
2
0
0
2
27
آرژانتین
آرژانتین
2
0
0
2
28
کرواسی
کرواسی
2
0
0
2
29
مراکش
مراکش
2
0
0
2
30
فرانسه
فرانسه
1
0
0
1
31
اسپانیا
اسپانیا
1
0
0
1
32
انگلستان
انگلستان
0
0
0
0
خشن ترین بازیکنان
#
بازیکن
امتیاز
1
Wayne Hennessey
Wayne Hennessey
ولز
0
0
1
5
2
وینسنت ابوبکار
وینسنت ابوبکار
کامرون
1
1
0
3
3
نمانیا گودلی
نمانیا گودلی
صربستان
2
0
0
2
4
نیکولا میلنکوویچ
نیکولا میلنکوویچ
صربستان
2
0
0
2
5
فابیان شار
فابیان شار
سوئیس
2
0
0
2
6
علیرضا جهانبخش
علیرضا جهانبخش
جمهوری اسلامی
2
0
0
2
7
ایدریسا گی
ایدریسا گی
سنگال
2
0
0
2
8
M. Degenek
M. Degenek
استرالیا
2
0
0
2
9
S. Pavlović
S. Pavlović
صربستان
2
0
0
2
10
C. Fai
C. Fai
کامرون
2
0
0
2
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
فرانسه 30149420029256692421245019423832074
انگلستان 310412200320424462110153610425172218
آرژانتین 30147320222411655248234213126312318
برزیل 30147230230395732915295023722701994
پرتغال 3014125501184512532315152825922351924
هلند 31048240217577361471523131520921767
سنگال 20245770020478511314243120715071205
استرالیا 202446702852125761214111215121148
ژاپن 211454600195794414161427171515831231
مراکش 2204413033591130108121416513441053
سوئیس 202459901205363713121224131418971564
مکزیک 111323701165113411612131823312801015
آلمان 111365300232512672314304621818031578
اروگوئه 111322602832333114182013513631064
بلژیک 1113125021730335910162411917561523
اکوادور 111343301104982810991711113071063
کاستاریکا 102331160112313127237510985751
لهستان 1124357021146131810132562213891077
عربستان سعودی 102335140085632995151811141086801
کرواسی 1304524021746646209172818923471994
کره جنوبی 112458601234574819151429191117891485
غنا 1023578001346426104121412101129906
کامرون 11134471112322281657217111132896
آمریکا 12143450222445441412182816920161708
اسپانیا 121493202214111481714173117637073370
تونس 111311502213973181211191291162889
جمهوری اسلامی 1023477018386329101315177967690
کانادا 0033278001233734511182212814091193
قطر 0033177009317206212812512841045
صربستان 012358110094343296172391513741097
ولز 0123165106354247611121291234954
دانمارک 01231350121285341010142311817851505
اینفانتینو : یوروکاپ نیز می تواند هر دو سال یکبار برگزار شود، مانند جام جهانی.
Posted on
مصاحبه مانوئل نویر‌ کاپیتان تیم ملی آلمان با نشریه بیلد آلمان
Posted on
جام جهانی فوتبال هر دو سال یک بار چرا؟ مزایا و معایب آن چیست؟
Posted on
مدیر توسعه فیفا آرسن ونگر تز جدیدی در ذهن خود دارد، هر ۲سال یک جام جهانی !
Posted on
شواین اشتایگر : مشتاق بازگشت به فوتبال هستم، می خواهم به عنوان مربی هم قهرمان شوم
Posted on
حقوق ها در فوتبال زنان چگونه است؟
Posted on
اسکوچیچ: بازی‌های تیم ملی در زمان ویلموتس فیلم درام بود، زمان من اکشن می‌شود!
Posted on
دشام : من مدل یووه را پیاده می کنم
Posted on
بعد از کارت قرمز زیزو دو سال با او صحبت نکردم
Posted on
توپ چرمی: ژول ریمه کاتولیک رویاپردازی که جام جهانی را بنا نهاد
Posted on

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
ایران
competition logo
ایران
2020-2021
competition logo
ایران
2019-2020
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
جهان
competition logo
جام جهانی
2022-2023
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2022-2023
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P