پریمیرلیگ روسیه

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
ب
پ
م
ش
ز
خ
تفا
امتیاز
1
م پ پ م پ
30
19
8
3
76
26
50
65
2
ش پ پ پ م
30
17
6
7
56
37
19
57
3
پ پ ش م پ
30
17
5
8
45
35
10
56
4
پ پ پ پ م
30
15
8
7
49
33
16
53
5
پ ش پ پ م
30
16
5
9
42
33
9
53
6
ش ش م پ ش
30
15
5
10
51
33
18
50
7
پ ش ش م پ
30
15
5
10
44
33
11
50
8
ش پ پ ش م
30
13
6
11
35
39
-4
45
9
ش پ پ ش ش
30
13
4
13
37
35
2
43
10
م پ ش ش پ
30
12
5
13
52
45
7
41
11
پ م ش پ م
30
11
7
12
36
38
-2
40
12
ش م ش پ ش
30
7
13
10
26
36
-10
34
13
پ ش م م پ
30
6
7
17
26
46
-20
25
14
پ ش ش ش ش
30
6
5
19
28
51
-23
23
15
ش ش پ ش م
30
5
7
18
15
52
-37
22
16
ش ش ش ش ش
30
3
4
23
19
65
-46
13
نمایش تمام صفحه
زنیت سن پترزبورگ
اسپارتاک مسکو
لوکوموتیو مسکو
سوچی
روبین
زسکا مسکو
دینامو مسکو
خیمکی
روستوف
کراسنودار
احمد گروزنی
اورال
اف سی اوفا
آرسنال تولا
روتور ولگوگراد
تامبوف
1 زنیت سن پترزبورگ 3–1 6–1 3–1 1–2 2–1 3–1 2–0 2–2 3–1 4–0 5–1 6–0 3–1 6–0 4–1
2 اسپارتاک مسکو 1–1 2–1 2–2 0–2 1–0 1–1 2–1 0–1 6–1 2–0 5–1 0–3 2–1 2–0 5–1
3 لوکوموتیو مسکو 0–0 2–0 3–1 3–1 2–0 0–0 2–1 4–1 1–0 2–3 1–0 1–0 1–0 1–2 1–0
4 سوچی 1–2 1–0 2–1 3–2 2–1 2–0 1–1 4–2 1–1 2–0 0–0 1–1 4–0 2–1 5–0
5 روبین 2–1 0–2 0–2 1–0 1–0 2–0 1–3 0–2 0–1 1–1 1–1 3–0 3–1 1–1 2–2
6 زسکا مسکو 2–3 3–1 0–1 1–1 1–2 3–1 2–2 2–0 3–1 2–0 2–2 1–1 5–1 2–0 2–1
7 دینامو مسکو 1–0 1–2 5–1 3–1 0–1 3–2 0–1 2–0 2–0 1–0 2–2 4–0 1–0 0–0 2–0
8 خیمکی 0–2 2–3 3–2 0–0 2–0 0–2 1–0 1–0 1–0 1–2 1–0 2–1 1–0 1–1 1–0
9 روستوف 0–2 2–3 0–0 0–0 0–1 1–3 4–1 0–2 1–3 3–0 1–0 0–1 1–0 3–0 2–0
10 کراسنودار 2–2 1–3 5–0 1–3 3–1 1–1 2–3 7–2 1–1 0–5 2–2 1–0 2–0 5–0 1–0
11 احمد گروزنی 2–2 2–2 0–0 0–1 0–0 0–3 1–2 3–1 0–1 2–0 2–0 3–1 2–0 3–1 3–1
12 اورال 1–1 2–2 1–1 1–0 0–1 0–2 0–2 3–1 1–0 1–0 1–1 0–0 2–0 1–0 0–0
13 اف سی اوفا 0–0 1–1 0–1 2–3 0–3 0–1 1–1 1–2 0–1 0–3 3–0 1–2 2–1 0–0 4–0
14 آرسنال تولا 0–0 1–2 0–3 3–2 2–4 2–1 2–0 1–1 2–3 1–0 0–0 1–0 2–3 1–1 4–0
15 روتور ولگوگراد 0–2 0–1 0–2 1–2 1–3 0–1 0–3 0–0 0–4 0–3 1–0 0–0 1–0 1–0 0–2
16 تامبوف 1–5 0–2 2–5 0–1 0–1 1–2 1–2 1–0 0–1 0–4 0–1 1–1 2–0 1–1 1–3
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
198330762648310188278584032030000000
17673056378946166395413321660000000
175830453588416134407402891420000000
165930423382811148346303021480000000
158730493369410151342603141520000000
1551030443387811173397633521670000000
155103051335958178327513551770000000
1361130353978711125384582611180000000
1341330373565613148359302661090000000
125133052457869145319553311660000000
117123036388978166448673131380000000
713103026368459126403542561060000000
6717302646874711343963217990000000
6519302851887612643143242990000000
5718301552794710036719180760000000
342330196566547734740190870000000
کل شوت ها
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
پاس های صحیح
اقدام به دریبل
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
خیمکی
0 2
زسکا مسکو
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
خیمکی
0
2
زسکا مسکو
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:00
تامبوف
0 1
روستوف
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:00
تامبوف
0
1
روستوف
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 18:30
اف سی اوفا
0 3
کراسنودار
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 18:30
اف سی اوفا
0
3
کراسنودار
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
آرسنال تولا
0 0
احمد گروزنی
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
آرسنال تولا
0
0
احمد گروزنی
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
اسپارتاک مسکو
2 2
سوچی
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
اسپارتاک مسکو
2
2
سوچی
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 18:30
اورال
0 2
دینامو مسکو
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 18:30
اورال
0
2
دینامو مسکو
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
روتور ولگوگراد
0 2
زنیت سن پترزبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
روتور ولگوگراد
0
2
زنیت سن پترزبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
روبین
0 2
لوکوموتیو مسکو
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
روبین
0
2
لوکوموتیو مسکو
هفته 2
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
آرسنال تولا
2 3
اف سی اوفا
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
آرسنال تولا
2
3
اف سی اوفا
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
سوچی
1 1
خیمکی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
سوچی
1
1
خیمکی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
اسپارتاک مسکو
2 0
احمد گروزنی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
اسپارتاک مسکو
2
0
احمد گروزنی
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 17:00
دینامو مسکو
0 0
روتور ولگوگراد
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 17:00
دینامو مسکو
0
0
روتور ولگوگراد
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 17:00
روبین
1 1
اورال
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 17:00
روبین
1
1
اورال
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
2 1
تامبوف
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
2
1
تامبوف
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
لوکوموتیو مسکو
1 0
کراسنودار
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
لوکوموتیو مسکو
1
0
کراسنودار
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
روستوف
0 2
زنیت سن پترزبورگ
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
روستوف
0
2
زنیت سن پترزبورگ
هفته 3
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
سوچی
3 2
روبین
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
سوچی
3
2
روبین
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
تامبوف
1 0
خیمکی
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
تامبوف
1
0
خیمکی
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
2 0
آرسنال تولا
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
2
0
آرسنال تولا
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اف سی اوفا
1 1
اسپارتاک مسکو
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اف سی اوفا
1
1
اسپارتاک مسکو
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اورال
1 1
لوکوموتیو مسکو
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اورال
1
1
لوکوموتیو مسکو
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
احمد گروزنی
3 1
روتور ولگوگراد
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
احمد گروزنی
3
1
روتور ولگوگراد
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
دینامو مسکو
2 0
روستوف
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
دینامو مسکو
2
0
روستوف
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
زنیت سن پترزبورگ
2 1
زسکا مسکو
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
زنیت سن پترزبورگ
2
1
زسکا مسکو
هفته 4
۱ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اورال
1 0
کراسنودار
۱ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اورال
1
0
کراسنودار
۱ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
خیمکی
1 2
احمد گروزنی
۱ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
خیمکی
1
2
احمد گروزنی
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:00
آرسنال تولا
2 0
دینامو مسکو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:00
آرسنال تولا
2
0
دینامو مسکو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
4 1
تامبوف
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
4
1
تامبوف
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
زسکا مسکو
1 2
روبین
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
زسکا مسکو
1
2
روبین
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
روتور ولگوگراد
1 2
سوچی
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
روتور ولگوگراد
1
2
سوچی
۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اف سی اوفا
0 1
روستوف
۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اف سی اوفا
0
1
روستوف
۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
اسپارتاک مسکو
2 1
لوکوموتیو مسکو
۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
اسپارتاک مسکو
2
1
لوکوموتیو مسکو
هفته 5
۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
تامبوف
0 1
سوچی
۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
تامبوف
0
1
سوچی
۴ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
آرسنال تولا
1 1
خیمکی
۴ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
آرسنال تولا
1
1
خیمکی
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
لوکوموتیو مسکو
2 3
احمد گروزنی
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
لوکوموتیو مسکو
2
3
احمد گروزنی
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
روبین
3 0
اف سی اوفا
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
روبین
3
0
اف سی اوفا
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
روتور ولگوگراد
0 1
اسپارتاک مسکو
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
روتور ولگوگراد
0
1
اسپارتاک مسکو
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
کراسنودار
1 1
زسکا مسکو
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
کراسنودار
1
1
زسکا مسکو
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
روستوف
1 0
اورال
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
روستوف
1
0
اورال
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
دینامو مسکو
1 0
زنیت سن پترزبورگ
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
دینامو مسکو
1
0
زنیت سن پترزبورگ
هفته 6
۸ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
2 1
آرسنال تولا
۸ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
2
1
آرسنال تولا
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
خیمکی
1 1
روتور ولگوگراد
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
خیمکی
1
1
روتور ولگوگراد
۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اف سی اوفا
1 1
دینامو مسکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اف سی اوفا
1
1
دینامو مسکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوکوموتیو مسکو
0 0
زنیت سن پترزبورگ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوکوموتیو مسکو
0
0
زنیت سن پترزبورگ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
احمد گروزنی
0 3
زسکا مسکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
احمد گروزنی
0
3
زسکا مسکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
روبین
2 2
تامبوف
۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
روبین
2
2
تامبوف
۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
1 1
روستوف
۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
1
1
روستوف
۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوچی
0 0
اورال
۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوچی
0
0
اورال
هفته 7
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 15:15
تامبوف
2 0
اف سی اوفا
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 15:15
تامبوف
2
0
اف سی اوفا
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اورال
3 1
خیمکی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اورال
3
1
خیمکی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
احمد گروزنی
0 1
سوچی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
احمد گروزنی
0
1
سوچی
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
دینامو مسکو
0 1
روبین
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
دینامو مسکو
0
1
روبین
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
زسکا مسکو
3 1
اسپارتاک مسکو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
زسکا مسکو
3
1
اسپارتاک مسکو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
روتور ولگوگراد
0 3
کراسنودار
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
روتور ولگوگراد
0
3
کراسنودار
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
زنیت سن پترزبورگ
3 1
آرسنال تولا
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
زنیت سن پترزبورگ
3
1
آرسنال تولا
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
روستوف
0 0
لوکوموتیو مسکو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
روستوف
0
0
لوکوموتیو مسکو
هفته 8
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
7 2
خیمکی
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
7
2
خیمکی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اورال
1 1
زنیت سن پترزبورگ
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اورال
1
1
زنیت سن پترزبورگ
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
3 0
روتور ولگوگراد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
3
0
روتور ولگوگراد
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اف سی اوفا
0 1
زسکا مسکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اف سی اوفا
0
1
زسکا مسکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
آرسنال تولا
3 2
سوچی
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
آرسنال تولا
3
2
سوچی
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
روبین
0 2
اسپارتاک مسکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
روبین
0
2
اسپارتاک مسکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
لوکوموتیو مسکو
1 0
تامبوف
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
لوکوموتیو مسکو
1
0
تامبوف
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
دینامو مسکو
1 0
احمد گروزنی
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
دینامو مسکو
1
0
احمد گروزنی
هفته 9
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
تامبوف
0 2
اسپارتاک مسکو
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
تامبوف
0
2
اسپارتاک مسکو
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:00
زنیت سن پترزبورگ
6 0
اف سی اوفا
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:00
زنیت سن پترزبورگ
6
0
اف سی اوفا
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
سوچی
1 1
کراسنودار
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
سوچی
1
1
کراسنودار
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آرسنال تولا
2 3
روستوف
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آرسنال تولا
2
3
روستوف
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
احمد گروزنی
2 0
اورال
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
احمد گروزنی
2
0
اورال
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
0 1
لوکوموتیو مسکو
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
0
1
لوکوموتیو مسکو
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
روتور ولگوگراد
1 3
روبین
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
روتور ولگوگراد
1
3
روبین
۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
1 0
دینامو مسکو
۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
1
0
دینامو مسکو
هفته 10
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
اف سی اوفا
0 0
روتور ولگوگراد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
اف سی اوفا
0
0
روتور ولگوگراد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
تامبوف
1 1
آرسنال تولا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
تامبوف
1
1
آرسنال تولا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
اورال
0 2
زسکا مسکو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
اورال
0
2
زسکا مسکو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
1 1
زنیت سن پترزبورگ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
1
1
زنیت سن پترزبورگ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:30
لوکوموتیو مسکو
2 1
خیمکی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:30
لوکوموتیو مسکو
2
1
خیمکی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:00
سوچی
4 2
روستوف
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:00
سوچی
4
2
روستوف
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:00
روبین
1 1
احمد گروزنی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:00
روبین
1
1
احمد گروزنی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دینامو مسکو
2 0
کراسنودار
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دینامو مسکو
2
0
کراسنودار
هفته 11
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
زنیت سن پترزبورگ
3 1
سوچی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
زنیت سن پترزبورگ
3
1
سوچی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
کراسنودار
3 1
روبین
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
کراسنودار
3
1
روبین
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
لوکوموتیو مسکو
1 0
اف سی اوفا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
لوکوموتیو مسکو
1
0
اف سی اوفا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
2 3
اسپارتاک مسکو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
2
3
اسپارتاک مسکو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
روتور ولگوگراد
0 2
تامبوف
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
روتور ولگوگراد
0
2
تامبوف
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آرسنال تولا
1 0
اورال
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
آرسنال تولا
1
0
اورال
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:00
زسکا مسکو
3 1
دینامو مسکو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:00
زسکا مسکو
3
1
دینامو مسکو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
3 0
احمد گروزنی
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
3
0
احمد گروزنی
هفته 12
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
دینامو مسکو
3 1
سوچی
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
دینامو مسکو
3
1
سوچی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:00
زنیت سن پترزبورگ
1 2
روبین
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:00
زنیت سن پترزبورگ
1
2
روبین
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
کراسنودار
1 3
اسپارتاک مسکو
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
کراسنودار
1
3
اسپارتاک مسکو
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
لوکوموتیو مسکو
1 2
روتور ولگوگراد
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
لوکوموتیو مسکو
1
2
روتور ولگوگراد
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:30
اورال
0 0
تامبوف
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:30
اورال
0
0
تامبوف
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:00
روستوف
0 2
خیمکی
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:00
روستوف
0
2
خیمکی
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:30
احمد گروزنی
3 1
اف سی اوفا
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:30
احمد گروزنی
3
1
اف سی اوفا
۵ آبان ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
5 1
آرسنال تولا
۵ آبان ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
5
1
آرسنال تولا
هفته 13
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 14:30
روبین
3 1
آرسنال تولا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 14:30
روبین
3
1
آرسنال تولا
| Kazan' Arena
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:00
احمد گروزنی
2 0
کراسنودار
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:00
احمد گروزنی
2
0
کراسنودار
| Akhmat Arena
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتاک مسکو
0 1
روستوف
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتاک مسکو
0
1
روستوف
| Otkrytiye Arena
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
سوچی
2 1
لوکوموتیو مسکو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
سوچی
2
1
لوکوموتیو مسکو
| Olimpiyskiy Stadion Fisht
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 12:30
اف سی اوفا
1 2
اورال
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 12:30
اف سی اوفا
1
2
اورال
| Stadion Neftyanik
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:30
خیمکی
0 2
زنیت سن پترزبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:30
خیمکی
0
2
زنیت سن پترزبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:00
روتور ولگوگراد
0 1
زسکا مسکو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:00
روتور ولگوگراد
0
1
زسکا مسکو
| Volgograd Arena
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
تامبوف
1 2
دینامو مسکو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
تامبوف
1
2
دینامو مسکو
هفته 14
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 19:30
سوچی
1 1
اف سی اوفا
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 19:30
سوچی
1
1
اف سی اوفا
| Olimpiyskiy Stadion Fisht
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 14:30
اورال
2 2
اسپارتاک مسکو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 14:30
اورال
2
2
اسپارتاک مسکو
| Ekaterinburg Arena
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:00
آرسنال تولا
1 1
روتور ولگوگراد
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:00
آرسنال تولا
1
1
روتور ولگوگراد
| Stadion Arsenal
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:30
تامبوف
0 1
احمد گروزنی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:30
تامبوف
0
1
احمد گروزنی
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:30
خیمکی
2 0
روبین
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:30
خیمکی
2
0
روبین
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:00
زسکا مسکو
2 0
روستوف
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:00
زسکا مسکو
2
0
روستوف
| VEB Arena
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
دینامو مسکو
5 1
لوکوموتیو مسکو
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
دینامو مسکو
5
1
لوکوموتیو مسکو
| VTB Arena
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
3 1
کراسنودار
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
3
1
کراسنودار
هفته 15
۱ آذر ۱۳۹۹ 14:30
کراسنودار
1 0
تامبوف
۱ آذر ۱۳۹۹ 14:30
کراسنودار
1
0
تامبوف
| Stadion FK Krasnodar
۱ آذر ۱۳۹۹ 17:00
احمد گروزنی
2 2
زنیت سن پترزبورگ
۱ آذر ۱۳۹۹ 17:00
احمد گروزنی
2
2
زنیت سن پترزبورگ
| Akhmat Arena
۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
1 1
دینامو مسکو
۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
1
1
دینامو مسکو
| Otkrytiye Arena
۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
لوکوموتیو مسکو
1 0
آرسنال تولا
۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
لوکوموتیو مسکو
1
0
آرسنال تولا
| RZD Arena
۲ آذر ۱۳۹۹ 14:30
زسکا مسکو
1 1
سوچی
۲ آذر ۱۳۹۹ 14:30
زسکا مسکو
1
1
سوچی
| VEB Arena
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
روتور ولگوگراد
0 0
اورال
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
روتور ولگوگراد
0
0
اورال
| Volgograd Arena
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
روبین
0 2
روستوف
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
روبین
0
2
روستوف
| Kazan' Arena
۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
اف سی اوفا
1 2
خیمکی
۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
اف سی اوفا
1
2
خیمکی
| Stadion Neftyanik
هفته 16
۸ آذر ۱۳۹۹ 14:30
آرسنال تولا
0 0
زنیت سن پترزبورگ
۸ آذر ۱۳۹۹ 14:30
آرسنال تولا
0
0
زنیت سن پترزبورگ
| Stadion Arsenal
۸ آذر ۱۳۹۹ 17:00
خیمکی
1 0
کراسنودار
۸ آذر ۱۳۹۹ 17:00
خیمکی
1
0
کراسنودار
۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
احمد گروزنی
0 0
لوکوموتیو مسکو
۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
احمد گروزنی
0
0
لوکوموتیو مسکو
| Akhmat Arena
۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
4 1
دینامو مسکو
۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
4
1
دینامو مسکو
| Rostov Arena
۹ آذر ۱۳۹۹ 12:30
اورال
1 0
سوچی
۹ آذر ۱۳۹۹ 12:30
اورال
1
0
سوچی
| Ekaterinburg Arena
۹ آذر ۱۳۹۹ 14:30
اف سی اوفا
4 0
تامبوف
۹ آذر ۱۳۹۹ 14:30
اف سی اوفا
4
0
تامبوف
| Stadion Neftyanik
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:00
روبین
1 0
زسکا مسکو
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:00
روبین
1
0
زسکا مسکو
| Kazan' Arena
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
2 0
روتور ولگوگراد
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
2
0
روتور ولگوگراد
| Otkrytiye Arena
هفته 17
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:30
لوکوموتیو مسکو
3 1
روبین
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:30
لوکوموتیو مسکو
3
1
روبین
| RZD Arena
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتاک مسکو
5 1
تامبوف
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتاک مسکو
5
1
تامبوف
| Otkrytiye Arena
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
کراسنودار
5 0
روتور ولگوگراد
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
کراسنودار
5
0
روتور ولگوگراد
| Stadion FK Krasnodar
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
5 1
اورال
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
5
1
اورال
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 14:30
روستوف
0 1
اف سی اوفا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 14:30
روستوف
0
1
اف سی اوفا
| Rostov Arena
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:00
دینامو مسکو
1 0
آرسنال تولا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:00
دینامو مسکو
1
0
آرسنال تولا
| VTB Arena
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
2 2
خیمکی
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
2
2
خیمکی
| VEB Arena
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 19:30
سوچی
2 0
احمد گروزنی
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 19:30
سوچی
2
0
احمد گروزنی
| Olimpiyskiy Stadion Fisht
هفته 18
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
1 0
آرسنال تولا
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
1
0
آرسنال تولا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 14:30
روتور ولگوگراد
1 0
اف سی اوفا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 14:30
روتور ولگوگراد
1
0
اف سی اوفا
| Volgograd Arena
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
سوچی
1 0
اسپارتاک مسکو
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
سوچی
1
0
اسپارتاک مسکو
| Olimpiyskiy Stadion Fisht
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
3 1
دینامو مسکو
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
3
1
دینامو مسکو
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 14:30
تامبوف
0 1
روبین
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 14:30
تامبوف
0
1
روبین
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:00
کراسنودار
5 0
لوکوموتیو مسکو
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:00
کراسنودار
5
0
لوکوموتیو مسکو
| Stadion FK Krasnodar
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
احمد گروزنی
0 1
روستوف
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
احمد گروزنی
0
1
روستوف
| Akhmat Arena
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
2 2
اورال
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
2
2
اورال
| VEB Arena
هفته 19
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
روتور ولگوگراد
1 0
آرسنال تولا
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
روتور ولگوگراد
1
0
آرسنال تولا
| Volgograd Arena
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سوچی
2 0
دینامو مسکو
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سوچی
2
0
دینامو مسکو
| Olimpiyskiy Stadion Fisht
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 20:30
زنیت سن پترزبورگ
3 1
اسپارتاک مسکو
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 20:30
زنیت سن پترزبورگ
3
1
اسپارتاک مسکو
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کراسنودار
1 0
اف سی اوفا
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کراسنودار
1
0
اف سی اوفا
| Stadion FK Krasnodar
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 18:30
خیمکی
3 2
لوکوموتیو مسکو
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 18:30
خیمکی
3
2
لوکوموتیو مسکو
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 20:30
احمد گروزنی
0 0
روبین
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 20:30
احمد گروزنی
0
0
روبین
| Akhmat Arena
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 20:30
روستوف
1 3
زسکا مسکو
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 20:30
روستوف
1
3
زسکا مسکو
| Rostov Arena
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
تامبوف
1 1
اورال
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
تامبوف
1
1
اورال
هفته 20
۸ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
تامبوف
1 3
روتور ولگوگراد
۸ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
تامبوف
1
3
روتور ولگوگراد
| داور: Ivan Sidenkov
۹ اسفند ۱۳۹۹ 14:30
خیمکی
2 1
اف سی اوفا
۹ اسفند ۱۳۹۹ 14:30
خیمکی
2
1
اف سی اوفا
| داور: Artem Lyubimov
۹ اسفند ۱۳۹۹ 17:00
زنیت سن پترزبورگ
2 2
روستوف
۹ اسفند ۱۳۹۹ 17:00
زنیت سن پترزبورگ
2
2
روستوف
| داور: Alexey Valerievich Matyunin
۹ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
لوکوموتیو مسکو
2 0
زسکا مسکو
۹ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
لوکوموتیو مسکو
2
0
زسکا مسکو
| RZD Arena | داور: Pavel Kukuyan
۹ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
سوچی
4 0
آرسنال تولا
۹ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
سوچی
4
0
آرسنال تولا
| Olimpiyskiy Stadion Fisht | داور: Mikhail Vilkov
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 14:30
اسپارتاک مسکو
0 2
روبین
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 14:30
اسپارتاک مسکو
0
2
روبین
| Otkrytiye Arena | داور: Sergei Lapochkin
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 17:00
احمد گروزنی
1 2
دینامو مسکو
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 17:00
احمد گروزنی
1
2
دینامو مسکو
| Akhmat Arena | داور: Vladislav Bezborodov
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
کراسنودار
2 2
اورال
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ 19:30
کراسنودار
2
2
اورال
| Stadion FK Krasnodar | داور: Sergei Karasev
هفته 21
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ 14:30
زسکا مسکو
2 0
احمد گروزنی
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ 14:30
زسکا مسکو
2
0
احمد گروزنی
| VEB Arena | داور: Ivan Sidenkov
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ 17:00