پریمیرلیگ روسیه

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
هفته 1
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
خیمکی
0 2
زسکا مسکو
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
خیمکی
0
2
زسکا مسکو
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:00
تامبوف
0 1
روستوف
۱۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:00
تامبوف
0
1
روستوف
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 18:30
اف سی اوفا
0 3
کراسنودار
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 18:30
اف سی اوفا
0
3
کراسنودار
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
Arsenal Tula
0 0
Akhmat Grozny
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
Arsenal Tula
0
0
Akhmat Grozny
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
اسپارتاک مسکو
2 2
PFC Sochi
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
اسپارتاک مسکو
2
2
PFC Sochi
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 18:30
اورال
0 2
دینامو مسکو
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 18:30
اورال
0
2
دینامو مسکو
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
روتور ولگوگراد
0 2
زنیت سن پترزبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
روتور ولگوگراد
0
2
زنیت سن پترزبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
Rubin
0 2
لوکوموتیو مسکو
۲۱ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
Rubin
0
2
لوکوموتیو مسکو
هفته 2
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
Arsenal Tula
2 3
اف سی اوفا
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
Arsenal Tula
2
3
اف سی اوفا
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
PFC Sochi
1 1
خیمکی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
PFC Sochi
1
1
خیمکی
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
اسپارتاک مسکو
2 0
Akhmat Grozny
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
اسپارتاک مسکو
2
0
Akhmat Grozny
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 17:00
دینامو مسکو
0 0
روتور ولگوگراد
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 17:00
دینامو مسکو
0
0
روتور ولگوگراد
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 17:00
Rubin
1 1
اورال
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 17:00
Rubin
1
1
اورال
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
2 1
تامبوف
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
2
1
تامبوف
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
لوکوموتیو مسکو
1 0
کراسنودار
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
لوکوموتیو مسکو
1
0
کراسنودار
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
روستوف
0 2
زنیت سن پترزبورگ
۲۵ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
روستوف
0
2
زنیت سن پترزبورگ
هفته 3
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
PFC Sochi
3 2
Rubin
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
PFC Sochi
3
2
Rubin
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
تامبوف
1 0
خیمکی
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
تامبوف
1
0
خیمکی
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
2 0
Arsenal Tula
۲۸ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
2
0
Arsenal Tula
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اف سی اوفا
1 1
اسپارتاک مسکو
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اف سی اوفا
1
1
اسپارتاک مسکو
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اورال
1 1
لوکوموتیو مسکو
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اورال
1
1
لوکوموتیو مسکو
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
Akhmat Grozny
3 1
روتور ولگوگراد
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 19:30
Akhmat Grozny
3
1
روتور ولگوگراد
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
دینامو مسکو
2 0
روستوف
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 20:30
دینامو مسکو
2
0
روستوف
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
زنیت سن پترزبورگ
2 1
زسکا مسکو
۲۹ مرداد ۱۳۹۹ 21:30
زنیت سن پترزبورگ
2
1
زسکا مسکو
هفته 4
۱ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اورال
1 0
کراسنودار
۱ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اورال
1
0
کراسنودار
۱ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
خیمکی
1 2
Akhmat Grozny
۱ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
خیمکی
1
2
Akhmat Grozny
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:00
Arsenal Tula
2 0
دینامو مسکو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:00
Arsenal Tula
2
0
دینامو مسکو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
4 1
تامبوف
۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
4
1
تامبوف
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
زسکا مسکو
1 2
Rubin
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
زسکا مسکو
1
2
Rubin
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
روتور ولگوگراد
1 2
PFC Sochi
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
روتور ولگوگراد
1
2
PFC Sochi
۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اف سی اوفا
0 1
روستوف
۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اف سی اوفا
0
1
روستوف
۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
اسپارتاک مسکو
2 1
لوکوموتیو مسکو
۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
اسپارتاک مسکو
2
1
لوکوموتیو مسکو
هفته 5
۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
تامبوف
0 1
PFC Sochi
۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
تامبوف
0
1
PFC Sochi
۴ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
Arsenal Tula
1 1
خیمکی
۴ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
Arsenal Tula
1
1
خیمکی
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
لوکوموتیو مسکو
2 3
Akhmat Grozny
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
لوکوموتیو مسکو
2
3
Akhmat Grozny
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
Rubin
3 0
اف سی اوفا
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
Rubin
3
0
اف سی اوفا
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
روتور ولگوگراد
0 1
اسپارتاک مسکو
۵ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
روتور ولگوگراد
0
1
اسپارتاک مسکو
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
کراسنودار
1 1
زسکا مسکو
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
کراسنودار
1
1
زسکا مسکو
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
روستوف
1 0
اورال
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
روستوف
1
0
اورال
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
دینامو مسکو
1 0
زنیت سن پترزبورگ
۵ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
دینامو مسکو
1
0
زنیت سن پترزبورگ
هفته 6
۸ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
2 1
Arsenal Tula
۸ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
2
1
Arsenal Tula
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
خیمکی
1 1
روتور ولگوگراد
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
خیمکی
1
1
روتور ولگوگراد
۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اف سی اوفا
1 1
دینامو مسکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اف سی اوفا
1
1
دینامو مسکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوکوموتیو مسکو
0 0
زنیت سن پترزبورگ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
لوکوموتیو مسکو
0
0
زنیت سن پترزبورگ
۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
Akhmat Grozny
0 3
زسکا مسکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
Akhmat Grozny
0
3
زسکا مسکو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
Rubin
2 2
تامبوف
۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
Rubin
2
2
تامبوف
۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
1 1
روستوف
۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
1
1
روستوف
۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
PFC Sochi
0 0
اورال
۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
PFC Sochi
0
0
اورال
هفته 7
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 15:15
تامبوف
2 0
اف سی اوفا
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 15:15
تامبوف
2
0
اف سی اوفا
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اورال
3 1
خیمکی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اورال
3
1
خیمکی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Akhmat Grozny
0 1
PFC Sochi
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
Akhmat Grozny
0
1
PFC Sochi
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
دینامو مسکو
0 1
Rubin
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
دینامو مسکو
0
1
Rubin
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
زسکا مسکو
3 1
اسپارتاک مسکو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
زسکا مسکو
3
1
اسپارتاک مسکو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
روتور ولگوگراد
0 3
کراسنودار
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
روتور ولگوگراد
0
3
کراسنودار
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
زنیت سن پترزبورگ
3 1
Arsenal Tula
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 20:00
زنیت سن پترزبورگ
3
1
Arsenal Tula
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
روستوف
0 0
لوکوموتیو مسکو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
روستوف
0
0
لوکوموتیو مسکو
هفته 8
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
7 2
خیمکی
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کراسنودار
7
2
خیمکی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اورال
1 1
زنیت سن پترزبورگ
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
اورال
1
1
زنیت سن پترزبورگ
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
3 0
روتور ولگوگراد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
3
0
روتور ولگوگراد
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اف سی اوفا
0 1
زسکا مسکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
اف سی اوفا
0
1
زسکا مسکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
Arsenal Tula
3 2
PFC Sochi
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 15:30
Arsenal Tula
3
2
PFC Sochi
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
Rubin
0 2
اسپارتاک مسکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:00
Rubin
0
2
اسپارتاک مسکو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
لوکوموتیو مسکو
1 0
تامبوف
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:30
لوکوموتیو مسکو
1
0
تامبوف
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
دینامو مسکو
1 0
Akhmat Grozny
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
دینامو مسکو
1
0
Akhmat Grozny
هفته 9
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
تامبوف
0 2
اسپارتاک مسکو
۵ مهر ۱۳۹۹ 14:30
تامبوف
0
2
اسپارتاک مسکو
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:00
زنیت سن پترزبورگ
6 0
اف سی اوفا
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:00
زنیت سن پترزبورگ
6
0
اف سی اوفا
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
PFC Sochi
1 1
کراسنودار
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
PFC Sochi
1
1
کراسنودار
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
Arsenal Tula
2 3
روستوف
۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
Arsenal Tula
2
3
روستوف
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
Akhmat Grozny
2 0
اورال
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
Akhmat Grozny
2
0
اورال
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
0 1
لوکوموتیو مسکو
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
0
1
لوکوموتیو مسکو
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
روتور ولگوگراد
1 3
Rubin
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
روتور ولگوگراد
1
3
Rubin
۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
1 0
دینامو مسکو
۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
1
0
دینامو مسکو
هفته 10
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
اف سی اوفا
0 0
روتور ولگوگراد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 14:30
اف سی اوفا
0
0
روتور ولگوگراد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
تامبوف
1 1
Arsenal Tula
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
تامبوف
1
1
Arsenal Tula
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
اورال
0 2
زسکا مسکو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
اورال
0
2
زسکا مسکو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
1 1
زنیت سن پترزبورگ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
1
1
زنیت سن پترزبورگ
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:30
لوکوموتیو مسکو
2 1
خیمکی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 14:30
لوکوموتیو مسکو
2
1
خیمکی
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:00
PFC Sochi
4 2
روستوف
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:00
PFC Sochi
4
2
روستوف
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:00
Rubin
1 1
Akhmat Grozny
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:00
Rubin
1
1
Akhmat Grozny
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دینامو مسکو
2 0
کراسنودار
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دینامو مسکو
2
0
کراسنودار
هفته 11
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
زنیت سن پترزبورگ
3 1
PFC Sochi
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 14:30
زنیت سن پترزبورگ
3
1
PFC Sochi
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
کراسنودار
3 1
Rubin
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
کراسنودار
3
1
Rubin
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
لوکوموتیو مسکو
1 0
اف سی اوفا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:00
لوکوموتیو مسکو
1
0
اف سی اوفا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
2 3
اسپارتاک مسکو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
2
3
اسپارتاک مسکو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
روتور ولگوگراد
0 2
تامبوف
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
روتور ولگوگراد
0
2
تامبوف
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
Arsenal Tula
1 0
اورال
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
Arsenal Tula
1
0
اورال
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:00
زسکا مسکو
3 1
دینامو مسکو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:00
زسکا مسکو
3
1
دینامو مسکو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
3 0
Akhmat Grozny
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
3
0
Akhmat Grozny
هفته 12
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
دینامو مسکو
3 1
PFC Sochi
۳ آبان ۱۳۹۹ 14:30
دینامو مسکو
3
1
PFC Sochi
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:00
زنیت سن پترزبورگ
1 2
Rubin
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:00
زنیت سن پترزبورگ
1
2
Rubin
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
کراسنودار
1 3
اسپارتاک مسکو
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
کراسنودار
1
3
اسپارتاک مسکو
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
لوکوموتیو مسکو
1 2
روتور ولگوگراد
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:30
لوکوموتیو مسکو
1
2
روتور ولگوگراد
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:30
اورال
0 0
تامبوف
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:30
اورال
0
0
تامبوف
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:00
روستوف
0 2
خیمکی
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:00
روستوف
0
2
خیمکی
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Akhmat Grozny
3 1
اف سی اوفا
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Akhmat Grozny
3
1
اف سی اوفا
۵ آبان ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
5 1
Arsenal Tula
۵ آبان ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
5
1
Arsenal Tula
هفته 13
Kazan' Arena ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 14:30
Rubin
3 1
Arsenal Tula
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 14:30
Kazan' Arena
Rubin
3
1
Arsenal Tula
| Kazan' Arena
Akhmat Arena ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:00
Akhmat Grozny
2 0
کراسنودار
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:00
Akhmat Arena
Akhmat Grozny
2
0
کراسنودار
| Akhmat Arena
Otkrytiye Arena ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتاک مسکو
0 1
روستوف
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:00
Otkrytiye Arena
اسپارتاک مسکو
0
1
روستوف
| Otkrytiye Arena
Olimpiyskiy Stadion Fisht ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
PFC Sochi
2 1
لوکوموتیو مسکو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Olimpiyskiy Stadion Fisht
PFC Sochi
2
1
لوکوموتیو مسکو
| Olimpiyskiy Stadion Fisht
Stadion Neftyanik ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 12:30
اف سی اوفا
1 2
اورال
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 12:30
Stadion Neftyanik
اف سی اوفا
1
2
اورال
| Stadion Neftyanik
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:30
خیمکی
0 2
زنیت سن پترزبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:30
خیمکی
0
2
زنیت سن پترزبورگ
Volgograd Arena ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:00
روتور ولگوگراد
0 1
زسکا مسکو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:00
Volgograd Arena
روتور ولگوگراد
0
1
زسکا مسکو
| Volgograd Arena
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
تامبوف
1 2
دینامو مسکو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:30
تامبوف
1
2
دینامو مسکو
هفته 14
Olimpiyskiy Stadion Fisht ۱۶ آبان ۱۳۹۹ 19:30
PFC Sochi
1 1
اف سی اوفا
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 19:30
Olimpiyskiy Stadion Fisht
PFC Sochi
1
1
اف سی اوفا
| Olimpiyskiy Stadion Fisht
Ekaterinburg Arena ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 14:30
اورال
2 2
اسپارتاک مسکو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 14:30
Ekaterinburg Arena
اورال
2
2
اسپارتاک مسکو
| Ekaterinburg Arena
Stadion Arsenal ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:00
Arsenal Tula
1 1
روتور ولگوگراد
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:00
Stadion Arsenal
Arsenal Tula
1
1
روتور ولگوگراد
| Stadion Arsenal
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:30
تامبوف
0 1
Akhmat Grozny
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:30
تامبوف
0
1
Akhmat Grozny
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:30
خیمکی
2 0
Rubin
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:30
خیمکی
2
0
Rubin
VEB Arena ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:00
زسکا مسکو
2 0
روستوف
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:00
VEB Arena
زسکا مسکو
2
0
روستوف
| VEB Arena
VTB Arena ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
دینامو مسکو
5 1
لوکوموتیو مسکو
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
VTB Arena
دینامو مسکو
5
1
لوکوموتیو مسکو
| VTB Arena
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
3 1
کراسنودار
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
3
1
کراسنودار
هفته 15
Stadion FK Krasnodar ۱ آذر ۱۳۹۹ 14:30
کراسنودار
1 0
تامبوف
۱ آذر ۱۳۹۹ 14:30
Stadion FK Krasnodar
کراسنودار
1
0
تامبوف
| Stadion FK Krasnodar
Akhmat Arena ۱ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Akhmat Grozny
2 2
زنیت سن پترزبورگ
۱ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Akhmat Arena
Akhmat Grozny
2
2
زنیت سن پترزبورگ
| Akhmat Arena
Otkrytiye Arena ۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
1 1
دینامو مسکو
۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Otkrytiye Arena
اسپارتاک مسکو
1
1
دینامو مسکو
| Otkrytiye Arena
RZD Arena ۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
لوکوموتیو مسکو
1 0
Arsenal Tula
۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
RZD Arena
لوکوموتیو مسکو
1
0
Arsenal Tula
| RZD Arena
VEB Arena ۲ آذر ۱۳۹۹ 14:30
زسکا مسکو
1 1
PFC Sochi
۲ آذر ۱۳۹۹ 14:30
VEB Arena
زسکا مسکو
1
1
PFC Sochi
| VEB Arena
Volgograd Arena ۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
روتور ولگوگراد
0 0
اورال
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Volgograd Arena
روتور ولگوگراد
0
0
اورال
| Volgograd Arena
Kazan' Arena ۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Rubin
0 2
روستوف
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Kazan' Arena
Rubin
0
2
روستوف
| Kazan' Arena
Stadion Neftyanik ۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
اف سی اوفا
1 2
خیمکی
۳ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stadion Neftyanik
اف سی اوفا
1
2
خیمکی
| Stadion Neftyanik
هفته 16
Stadion Arsenal ۸ آذر ۱۳۹۹ 14:30
Arsenal Tula
0 0
زنیت سن پترزبورگ
۸ آذر ۱۳۹۹ 14:30
Stadion Arsenal
Arsenal Tula
0
0
زنیت سن پترزبورگ
| Stadion Arsenal
۸ آذر ۱۳۹۹ 17:00
خیمکی
1 0
کراسنودار
۸ آذر ۱۳۹۹ 17:00
خیمکی
1
0
کراسنودار
Akhmat Arena ۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Akhmat Grozny
0 0
لوکوموتیو مسکو
۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Akhmat Arena
Akhmat Grozny
0
0
لوکوموتیو مسکو
| Akhmat Arena
Rostov Arena ۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
روستوف
4 1
دینامو مسکو
۸ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Rostov Arena
روستوف
4
1
دینامو مسکو
| Rostov Arena
Ekaterinburg Arena ۹ آذر ۱۳۹۹ 12:30
اورال
1 0
PFC Sochi
۹ آذر ۱۳۹۹ 12:30
Ekaterinburg Arena
اورال
1
0
PFC Sochi
| Ekaterinburg Arena
Stadion Neftyanik ۹ آذر ۱۳۹۹ 14:30
اف سی اوفا
4 0
تامبوف
۹ آذر ۱۳۹۹ 14:30
Stadion Neftyanik
اف سی اوفا
4
0
تامبوف
| Stadion Neftyanik
Kazan' Arena ۹ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Rubin
1 0
زسکا مسکو
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Kazan' Arena
Rubin
1
0
زسکا مسکو
| Kazan' Arena
Otkrytiye Arena ۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
اسپارتاک مسکو
2 0
روتور ولگوگراد
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Otkrytiye Arena
اسپارتاک مسکو
2
0
روتور ولگوگراد
| Otkrytiye Arena
هفته 17
RZD Arena ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:30
لوکوموتیو مسکو
3 1
Rubin
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 14:30
RZD Arena
لوکوموتیو مسکو
3
1
Rubin
| RZD Arena
Otkrytiye Arena ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتاک مسکو
5 1
تامبوف
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Otkrytiye Arena
اسپارتاک مسکو
5
1
تامبوف
| Otkrytiye Arena
Stadion FK Krasnodar ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
کراسنودار
5 0
روتور ولگوگراد
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Stadion FK Krasnodar
کراسنودار
5
0
روتور ولگوگراد
| Stadion FK Krasnodar
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
5 1
اورال
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
5
1
اورال
Rostov Arena ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 14:30
روستوف
0 1
اف سی اوفا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 14:30
Rostov Arena
روستوف
0
1
اف سی اوفا
| Rostov Arena
VTB Arena ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:00
دینامو مسکو
1 0
Arsenal Tula
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:00
VTB Arena
دینامو مسکو
1
0
Arsenal Tula
| VTB Arena
VEB Arena ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
2 2
خیمکی
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:30
VEB Arena
زسکا مسکو
2
2
خیمکی
| VEB Arena
Olimpiyskiy Stadion Fisht ۱۷ آذر ۱۳۹۹ 19:30
PFC Sochi
2 0
Akhmat Grozny
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Olimpiyskiy Stadion Fisht
PFC Sochi
2
0
Akhmat Grozny
| Olimpiyskiy Stadion Fisht
هفته 18
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
1 0
Arsenal Tula
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 19:30
خیمکی
1
0
Arsenal Tula
Volgograd Arena ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 14:30
روتور ولگوگراد
1 0
اف سی اوفا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 14:30
Volgograd Arena
روتور ولگوگراد
1
0
اف سی اوفا
| Volgograd Arena
Olimpiyskiy Stadion Fisht ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
PFC Sochi
1 0
اسپارتاک مسکو
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Olimpiyskiy Stadion Fisht
PFC Sochi
1
0
اسپارتاک مسکو
| Olimpiyskiy Stadion Fisht
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
3 1
دینامو مسکو
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زنیت سن پترزبورگ
3
1
دینامو مسکو
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 14:30
تامبوف
0 1
Rubin
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 14:30
تامبوف
0
1
Rubin
Stadion FK Krasnodar ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:00
کراسنودار
5 0
لوکوموتیو مسکو
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Stadion FK Krasnodar
کراسنودار
5
0
لوکوموتیو مسکو
| Stadion FK Krasnodar
Akhmat Arena ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Akhmat Grozny
0 1
روستوف
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
Akhmat Arena
Akhmat Grozny
0
1
روستوف
| Akhmat Arena
VEB Arena ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
زسکا مسکو
2 2
اورال
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:30
VEB Arena
زسکا مسکو
2
2
اورال
| VEB Arena
هفته 19
Volgograd Arena ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
روتور ولگوگراد
1 0
Arsenal Tula
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Volgograd Arena
روتور ولگوگراد
1
0
Arsenal Tula
| Volgograd Arena
Olimpiyskiy Stadion Fisht ۲۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
PFC Sochi
2 0
دینامو مسکو
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Olimpiyskiy Stadion Fisht
PFC Sochi
2
0
دینامو مسکو
| Olimpiyskiy Stadion Fisht
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 20:30
زنیت سن پترزبورگ
3 1
اسپارتاک مسکو
۲۶ آذر ۱۳۹۹ 20:30
زنیت سن پترزبورگ
3
1
اسپارتاک مسکو
Stadion FK Krasnodar ۲۷ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کراسنودار
1 0
اف سی اوفا
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Stadion FK Krasnodar
کراسنودار
1
0
اف سی اوفا
| Stadion FK Krasnodar
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 18:30
خیمکی
3 2
لوکوموتیو مسکو
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 18:30
خیمکی
3
2
لوکوموتیو مسکو
Akhmat Arena ۲۷ آذر ۱۳۹۹ 20:30
Akhmat Grozny
0 0
Rubin
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 20:30
Akhmat Arena
Akhmat Grozny
0
0
Rubin
| Akhmat Arena
Rostov Arena ۲۷ آذر ۱۳۹۹ 20:30
روستوف
1 3
زسکا مسکو
۲۷ آذر ۱۳۹۹ 20:30
Rostov Arena
روستوف
1
3
زسکا مسکو
| Rostov Arena
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
تامبوف
1 1
اورال
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
تامبوف
1
1
اورال
هفته 20
۹ اسفند ۱۳۹۹
کراسنودار
- -
اورال
۹ اسفند ۱۳۹۹
کراسنودار
-
-
اورال
۹ اسفند ۱۳۹۹
اسپارتاک مسکو
- -
Rubin
۹ اسفند ۱۳۹۹
اسپارتاک مسکو
-
-
Rubin
۹ اسفند ۱۳۹۹
زنیت سن پترزبورگ
- -
روستوف
۹ اسفند ۱۳۹۹
زنیت سن پترزبورگ
-
-
روستوف
۹ اسفند ۱۳۹۹
Akhmat Grozny
- -
دینامو مسکو
۹ اسفند ۱۳۹۹
Akhmat Grozny
-
-
دینامو مسکو
۹ اسفند ۱۳۹۹
لوکوموتیو مسکو
- -
زسکا مسکو
۹ اسفند ۱۳۹۹
لوکوموتیو مسکو
-
-
زسکا مسکو
۹ اسفند ۱۳۹۹
PFC Sochi
- -
Arsenal Tula
۹ اسفند ۱۳۹۹
PFC Sochi
-
-
Arsenal Tula
۹ اسفند ۱۳۹۹
تامبوف
- -
روتور ولگوگراد
۹ اسفند ۱۳۹۹
تامبوف
-
-
روتور ولگوگراد
۹ اسفند ۱۳۹۹
خیمکی
- -
اف سی اوفا
۹ اسفند ۱۳۹۹
خیمکی
-
-
اف سی اوفا
هفته 21
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
زسکا مسکو
- -
Akhmat Grozny
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
زسکا مسکو
-
-
Akhmat Grozny
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
روستوف
- -
PFC Sochi
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
روستوف
-
-
PFC Sochi
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
اسپارتاک مسکو
- -
کراسنودار
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
اسپارتاک مسکو
-
-
کراسنودار
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دینامو مسکو
- -
تامبوف
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
دینامو مسکو
-
-
تامبوف
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
Rubin
- -
زنیت سن پترزبورگ
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
Rubin
-
-
زنیت سن پترزبورگ
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
روتور ولگوگراد
- -
خیمکی
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
روتور ولگوگراد
-
-
خیمکی
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
Arsenal Tula
- -
لوکوموتیو مسکو
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
Arsenal Tula
-
-
لوکوموتیو مسکو
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
اورال
- -
اف سی اوفا
۱۶ اسفند ۱۳۹۹
اورال
-
-
اف سی اوفا
هفته 22
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
لوکوموتیو مسکو
- -
PFC Sochi
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
لوکوموتیو مسکو
-
-
PFC Sochi
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
دینامو مسکو
- -
اسپارتاک مسکو
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
دینامو مسکو
-
-
اسپارتاک مسکو
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
زنیت سن پترزبورگ
- -
Akhmat Grozny
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
زنیت سن پترزبورگ
-
-
Akhmat Grozny
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
تامبوف
- -
کراسنودار
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
تامبوف
-
-
کراسنودار
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
Arsenal Tula
- -
زسکا مسکو
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
Arsenal Tula
-
-
زسکا مسکو
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
اورال
- -
روتور ولگوگراد
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
اورال
-
-
روتور ولگوگراد
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
اف سی اوفا
- -
Rubin
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
اف سی اوفا
-
-
Rubin
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
خیمکی
- -
روستوف
۲۳ اسفند ۱۳۹۹
خیمکی
-
-
روستوف
هفته 23
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
Akhmat Grozny
- -
Arsenal Tula
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
Akhmat Grozny
-
-
Arsenal Tula
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
کراسنودار
- -
دینامو مسکو
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
کراسنودار
-
-
دینامو مسکو
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
اسپارتاک مسکو
- -
اورال
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
اسپارتاک مسکو
-
-
اورال
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
زسکا مسکو
- -
زنیت سن پترزبورگ
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
زسکا مسکو
-
-
زنیت سن پترزبورگ
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
PFC Sochi
- -
تامبوف
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
PFC Sochi
-
-
تامبوف
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
روتور ولگوگراد
- -
روستوف
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
روتور ولگوگراد
-
-
روستوف
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
Rubin
- -
خیمکی
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
Rubin
-
-
خیمکی
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
اف سی اوفا
- -
لوکوموتیو مسکو
۳۰ اسفند ۱۳۹۹
اف سی اوفا
-
-
لوکوموتیو مسکو
هفته 24
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
کراسنودار
- -
Akhmat Grozny
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
کراسنودار
-
-
Akhmat Grozny
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
روستوف
- -
اسپارتاک مسکو
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
روستوف
-
-
اسپارتاک مسکو
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
زنیت سن پترزبورگ
- -
خیمکی
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
زنیت سن پترزبورگ
-
-
خیمکی
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
دینامو مسکو
- -
اف سی اوفا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
دینامو مسکو
-
-
اف سی اوفا
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
تامبوف
- -
زسکا مسکو
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
تامبوف
-
-
زسکا مسکو
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
روتور ولگوگراد
- -
لوکوموتیو مسکو
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
روتور ولگوگراد
-
-
لوکوموتیو مسکو
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
Rubin
- -
PFC Sochi
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
Rubin
-
-
PFC Sochi
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
اورال
- -
Arsenal Tula
۱۴ فروردین ۱۴۰۰
اورال
-
-
Arsenal Tula
هفته 25
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
دینامو مسکو
- -
اورال
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
دینامو مسکو
-
-
اورال
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
زسکا مسکو
- -
روتور ولگوگراد
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
زسکا مسکو
-
-
روتور ولگوگراد
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
روستوف
- -
Rubin
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
روستوف
-
-
Rubin
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
لوکوموتیو مسکو
- -
اسپارتاک مسکو
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
لوکوموتیو مسکو
-
-
اسپارتاک مسکو
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
PFC Sochi
- -
زنیت سن پترزبورگ
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
PFC Sochi
-
-
زنیت سن پترزبورگ
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
اف سی اوفا
- -
Akhmat Grozny
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
اف سی اوفا
-
-
Akhmat Grozny
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
Arsenal Tula
- -
کراسنودار
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
Arsenal Tula
-
-
کراسنودار
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
خیمکی
- -
تامبوف
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
خیمکی
-
-
تامبوف
هفته 26
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
Akhmat Grozny
- -
خیمکی
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
Akhmat Grozny
-
-
خیمکی
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کراسنودار
- -
زنیت سن پترزبورگ
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
کراسنودار
-
-
زنیت سن پترزبورگ
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
اسپارتاک مسکو
- -
اف سی اوفا
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
اسپارتاک مسکو
-
-
اف سی اوفا
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لوکوموتیو مسکو
- -
روستوف
۲۸ فروردین ۱۴۰۰
لوکوموتیو مسکو
-
-
روستوف
۲۸ فروردین ۱۴۰۰