لالیگا 2 اسپانیا

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
اسپانیول
ت
ش
پ
ت
ش
42
24
10
8
71
28
43
82
2
مایورکا
ت
پ
پ
پ
ت
42
24
10
8
54
28
26
82
3
لگانس
ت
پ
ت
پ
پ
42
21
10
11
51
32
19
73
4
آلمریا
پ
ت
ش
پ
پ
42
21
10
11
61
40
21
73
5
خیرونا
پ
پ
پ
پ
ت
42
20
11
11
47
36
11
71
6
42
19
10
13
52
40
12
67
7
42
17
14
11
37
28
9
65
8
پونفرادینا
ش
پ
ش
ش
ت
42
15
12
15
45
50
-5
57
9
لاس پالماس
ت
ش
ش
پ
پ
42
14
14
14
46
53
-7
56
10
میراندس
پ
ش
ت
ت
ش
42
14
12
16
38
41
-3
54
11
فونلابرادا
ش
ش
ش
ت
پ
42
12
18
12
45
46
-1
54
12
مالاگا
ت
ش
ش
ش
پ
42
14
11
17
37
47
-10
53
13
اوویدو
پ
پ
ش
ت
ت
42
11
19
12
45
46
-1
52
14
تنریف
ش
پ
ش
ت
ت
42
13
13
16
36
36
0
52
15
آلکورکون
ت
ش
پ
ش
پ
42
13
10
19
32
39
-7
49
16
کارتاخنا
پ
پ
پ
ش
ت
42
12
13
17
44
52
-8
49
17
زاراگوزا
ت
پ
پ
ش
ش
42
12
12
18
34
43
-9
48
18
لوگو
ش
پ
ت
پ
پ
42
11
14
17
38
53
-15
47
19
سابادل
ش
ش
ش
پ
پ
42
11
13
18
40
48
-8
46
20
42
11
11
20
28
53
-25
44
21
کاستیون
ش
ش
ش
ش
ش
42
11
8
23
35
54
-19
41
22
آلباسته
پ
ت
ت
ش
ش
42
9
11
22
30
53
-23
38
صعود به لالیگا پلی آف صعود سقوط
هفته 1
22 شهریور 1399
- 18:30
پونفرادینا
1 2
کاستیون
22 شهریور 1399
- 20:45
اسپورتینگ گیخون
1 0
یو دی لوگرونس
22 شهریور 1399
- 20:45
لگانس
1 0
لاس پالماس
22 شهریور 1399
- 23:30
اسپانیول
3 0
آلباسته
23 شهریور 1399
- 14:30
اوویدو
0 0
کارتاخنا
23 شهریور 1399
- 18:30
مایورکا
0 1
رایو وایکانو
23 شهریور 1399
- 20:45
میراندس
0 0
آلکورکون
23 شهریور 1399
- 20:45
فونلابرادا
2 0
لوگو
23 شهریور 1399
- 23:30
تنریف
2 0
مالاگا
14 آبان 1399
- 21:30
زاراگوزا
2 2
خیرونا
15 آبان 1399
- 21:30
سابادل
1 2
آلمریا
هفته 2
29 شهریور 1399
- 18:30
میراندس
1 1
اوویدو
29 شهریور 1399
- 20:45
آلکورکون
2 0
تنریف
29 شهریور 1399
- 20:45
کاستیون
0 1
مالاگا
29 شهریور 1399
- 23:30
رایو وایکانو
2 1
سابادل
30 شهریور 1399
- 14:30
لوگو
2 1
لگانس
30 شهریور 1399
- 18:30
اسپانیول
0 0
مایورکا
30 شهریور 1399
- 19:45
کارتاخنا
0 1
اسپورتینگ گیخون
30 شهریور 1399
- 20:45
آلباسته
0 2
پونفرادینا
30 شهریور 1399
- 22:00
لاس پالماس
3 3
فونلابرادا
19 آذر 1399
- 21:30
آلمریا
1 0
زاراگوزا
20 آذر 1399
- 21:30
خیرونا
2 0
یو دی لوگرونس
هفته 3
5 مهر 1399
- 17:30
زاراگوزا
2 2
لاس پالماس
5 مهر 1399
- 19:45
اسپورتینگ گیخون
2 0
خیرونا
5 مهر 1399
- 19:45
مالاگا
1 0
آلکورکون
5 مهر 1399
- 19:45
یو دی لوگرونس
1 1
کاستیون
5 مهر 1399
- 22:00
فونلابرادا
1 0
آلباسته
6 مهر 1399
- 13:30
لوگو
0 2
آلمریا
6 مهر 1399
- 17:30
مایورکا
1 0
سابادل
6 مهر 1399
- 19:45
تنریف
1 2
میراندس
6 مهر 1399
- 19:45
اوویدو
0 2
اسپانیول
6 مهر 1399
- 19:45
پونفرادینا
3 0
رایو وایکانو
6 مهر 1399
- 22:00
لگانس
3 1
کارتاخنا
هفته 4
12 مهر 1399
- 17:30
میراندس
0 1
پونفرادینا
12 مهر 1399
- 17:30
آلکورکون
0 0
زاراگوزا
12 مهر 1399
- 19:45
مایورکا
2 0
تنریف
12 مهر 1399
- 19:45
آلباسته
1 1
اوویدو
12 مهر 1399
- 22:00
لاس پالماس
2 1
یو دی لوگرونس
12 مهر 1399
- 22:30
رایو وایکانو
4 0
مالاگا
13 مهر 1399
- 13:30
خیرونا
0 1
فونلابرادا
13 مهر 1399
- 17:30
سابادل
0 1
اسپانیول
13 مهر 1399
- 19:45
کاستیون
2 0
لگانس
13 مهر 1399
- 19:45
آلمریا
0 1
اسپورتینگ گیخون
13 مهر 1399
- 22:00
کارتاخنا
2 1
لوگو
هفته 5
19 مهر 1399
- 14:30
سابادل
0 2
میراندس
19 مهر 1399
- 17:30
یو دی لوگرونس
1 0
آلمریا
19 مهر 1399
- 17:30
اسپانیول
1 0
آلکورکون
19 مهر 1399
- 20:00
تنریف
1 0
رایو وایکانو
20 مهر 1399
- 13:30
لوگو
0 1
مایورکا
20 مهر 1399
- 13:30
فونلابرادا
1 1
کاستیون
20 مهر 1399
- 17:30
مالاگا
0 0
لاس پالماس
20 مهر 1399
- 17:30
لگانس
0 1
خیرونا
20 مهر 1399
- 19:30
زاراگوزا
1 0
آلباسته
20 مهر 1399
- 20:00
پونفرادینا
0 2
کارتاخنا
20 مهر 1399
- 22:30
اوویدو
1 0
اسپورتینگ گیخون
هفته 6
26 مهر 1399
- 17:30
آلباسته
3 0
سابادل
26 مهر 1399
- 19:45
لاس پالماس
2 0
آلمریا
26 مهر 1399
- 19:45
کارتاخنا
1 1
فونلابرادا
26 مهر 1399
- 22:00
یو دی لوگرونس
0 1
لگانس
26 مهر 1399
- 22:00
کاستیون
0 1
لوگو
27 مهر 1399
- 17:30
رایو وایکانو
1 0
اسپانیول
27 مهر 1399
- 19:45
زاراگوزا
1 2
مالاگا
27 مهر 1399
- 19:45
میراندس
0 0
مایورکا
27 مهر 1399
- 22:00
خیرونا
1 0
اوویدو
27 مهر 1399
- 22:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
تنریف
15 آبان 1399
- 21:30
آلکورکون
0 1
پونفرادینا
هفته 7
30 مهر 1399
- 18:00
اسپانیول
2 0
میراندس
30 مهر 1399
- 20:30
پونفرادینا
1 0
تنریف
30 مهر 1399
- 20:30
لوگو
3 0
خیرونا
30 مهر 1399
- 20:30
لاس پالماس
2 1
کاستیون
30 مهر 1399
- 23:00
فونلابرادا
0 0
یو دی لوگرونس
30 مهر 1399
- 23:00
آلمریا
1 1
کارتاخنا
1 آبان 1399
- 18:00
لگانس
1 0
زاراگوزا
1 آبان 1399
- 20:30
اوویدو
0 0
رایو وایکانو
1 آبان 1399
- 20:30
مایورکا
0 0
آلباسته
1 آبان 1399
- 23:00
مالاگا
1 0
اسپورتینگ گیخون
19 آذر 1399
- 21:30
سابادل
1 1
آلکورکون
هفته 8
3 آبان 1399
- 19:45
یو دی لوگرونس
2 3
لوگو
3 آبان 1399
- 19:45
کارتاخنا
3 0
لاس پالماس
3 آبان 1399
- 22:00
کاستیون
0 1
خیرونا
3 آبان 1399
- 22:00
آلمریا
3 0
فونلابرادا
4 آبان 1399
- 18:30
اسپورتینگ گیخون
2 1
پونفرادینا
4 آبان 1399
- 20:45
تنریف
0 0
اسپانیول
4 آبان 1399
- 20:45
لگانس
2 1
اوویدو
4 آبان 1399
- 23:00
مالاگا
1 1
میراندس
4 آبان 1399
- 23:00
آلباسته
2 1
رایو وایکانو
4 آبان 1399
- 23:30
زاراگوزا
0 0
سابادل
5 آبان 1399
- 20:30
آلکورکون
0 2
مایورکا
هفته 9
6 آبان 1399
- 21:30
خیرونا
2 1
کارتاخنا
7 آبان 1399
- 21:30
اسپانیول
2 0
پونفرادینا
7 آبان 1399
- 21:30
کاستیون
1 2
آلمریا
7 آبان 1399
- 21:30
آلباسته
1 1
لاس پالماس
8 آبان 1399
- 00:00
اوویدو
2 3
یو دی لوگرونس
8 آبان 1399
- 19:00
آلکورکون
1 2
اسپورتینگ گیخون
8 آبان 1399
- 21:30
تنریف
1 1
لوگو
8 آبان 1399
- 21:30
میراندس
1 0
زاراگوزا
8 آبان 1399
- 21:30
مایورکا
3 1
مالاگا
9 آبان 1399
- 00:00
سابادل
1 0
لگانس
9 آبان 1399
- 00:00
رایو وایکانو
2 0
فونلابرادا
هفته 10
10 آبان 1399
- 18:30
کارتاخنا
3 1
آلباسته
10 آبان 1399
- 20:45
لاس پالماس
1 2
اوویدو
11 آبان 1399
- 16:30
لگانس
1 0
میراندس
11 آبان 1399
- 18:30
زاراگوزا
0 0
مایورکا
11 آبان 1399
- 20:45
پونفرادینا
0 3
سابادل
11 آبان 1399
- 20:45
فونلابرادا
1 1
تنریف
11 آبان 1399
- 23:00
لوگو
1 0
رایو وایکانو
11 آبان 1399
- 23:30
آلمریا
0 0
خیرونا
12 آبان 1399
- 18:30
یو دی لوگرونس
1 0
آلکورکون
12 آبان 1399
- 20:45
اسپورتینگ گیخون
1 0
کاستیون
12 آبان 1399
- 23:30
مالاگا
0 3
اسپانیول
هفته 11
16 آبان 1399
- 23:30
آلباسته
0 0
لگانس
17 آبان 1399
- 18:30
کارتاخنا
0 1
یو دی لوگرونس
17 آبان 1399
- 20:45
میراندس
1 0
اسپورتینگ گیخون
17 آبان 1399
- 23:30
اسپانیول
2 1
لوگو
18 آبان 1399
- 16:30
سابادل
1 2
مالاگا
18 آبان 1399
- 18:30
رایو وایکانو
0 1
آلمریا
18 آبان 1399
- 18:30
آلکورکون
0 3
فونلابرادا
18 آبان 1399
- 20:45
اوویدو
4 0
کاستیون
18 آبان 1399
- 20:45
مایورکا
3 0
پونفرادینا
18 آبان 1399
- 23:00
تنریف
1 0
زاراگوزا
19 آبان 1399
- 23:30
خیرونا
1 1
لاس پالماس
هفته 12
23 آبان 1399
- 23:30
زاراگوزا
1 2
اوویدو
24 آبان 1399
- 16:30
فونلابرادا
1 1
اسپانیول
24 آبان 1399
- 18:45
آلمریا
2 1
میراندس
24 آبان 1399
- 21:00
لوگو
1 0
آلباسته
24 آبان 1399
- 21:00
خیرونا
0 1
مایورکا
25 آبان 1399
- 16:30
لگانس
1 0
آلکورکون
25 آبان 1399
- 18:45
پونفرادینا
1 1
مالاگا
25 آبان 1399
- 21:00
یو دی لوگرونس
1 0
سابادل
25 آبان 1399
- 21:00
کاستیون
2 1
کارتاخنا
26 آبان 1399
- 00:30
لاس پالماس
1 0
تنریف
26 آبان 1399
- 23:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
رایو وایکانو
هفته 13
30 آبان 1399
- 21:30
آلکورکون
1 0
لوگو
30 آبان 1399
- 23:30
اسپانیول
1 2
خیرونا
1 آذر 1399
- 16:30
مالاگا
1 2
لگانس
1 آذر 1399
- 18:30
میراندس
4 1
کارتاخنا
1 آذر 1399
- 20:45
رایو وایکانو
2 1
کاستیون
1 آذر 1399
- 23:00
اوویدو
1 1
فونلابرادا
2 آذر 1399
- 16:30
سابادل
3 1
لاس پالماس
2 آذر 1399
- 18:30
مایورکا
0 0
اسپورتینگ گیخون
2 آذر 1399
- 20:45
تنریف
0 1
یو دی لوگرونس
2 آذر 1399
- 23:30
پونفرادینا
2 1
زاراگوزا
3 آذر 1399
- 23:30
آلباسته
1 2
آلمریا
هفته 14
4 آذر 1399
- 21:30
خیرونا
0 1
مالاگا
4 آذر 1399
- 21:30
کاستیون
0 2
آلکورکون
5 آذر 1399
- 00:00
لوگو
0 0
اوویدو
5 آذر 1399
- 21:30
اسپورتینگ گیخون
3 1
سابادل
5 آذر 1399
- 21:30
زاراگوزا
1 2
رایو وایکانو
5 آذر 1399
- 21:30
لاس پالماس
0 2
میراندس
6 آذر 1399
- 00:00
فونلابرادا
1 1
پونفرادینا
6 آذر 1399
- 00:00
کارتاخنا
1 2
مایورکا
6 آذر 1399
- 21:30
یو دی لوگرونس
2 0
آلباسته
6 آذر 1399
- 21:30
لگانس
2 0
اسپانیول
7 آذر 1399
- 00:00
آلمریا
2 0
تنریف
هفته 15
7 آذر 1399
- 21:30
آلکورکون
1 0
خیرونا
7 آذر 1399
- 23:30
مالاگا
2 2
لوگو
8 آذر 1399
- 18:30
سابادل
1 2
فونلابرادا
8 آذر 1399
- 20:45
رایو وایکانو
0 0
کارتاخنا
8 آذر 1399
- 23:00
میراندس
1 1
کاستیون
9 آذر 1399
- 16:30
آلباسته
0 2
تنریف
9 آذر 1399
- 18:30
اسپانیول
2 0
زاراگوزا
9 آذر 1399
- 20:45
پونفرادینا
3 2
لگانس
9 آذر 1399
- 20:45
مایورکا
4 0
یو دی لوگرونس
9 آذر 1399
- 23:30
لاس پالماس
3 2
اسپورتینگ گیخون
10 آذر 1399
- 23:30
اوویدو
1 2
آلمریا
هفته 16
11 آذر 1399
- 21:30
فونلابرادا
0 2
مالاگا
12 آذر 1399
- 00:00
خیرونا
1 0
میراندس
12 آذر 1399
- 21:30
یو دی لوگرونس
1 2
پونفرادینا
12 آذر 1399
- 21:30
لگانس
1 0
رایو وایکانو
12 آذر 1399
- 21:30
کارتاخنا
1 3
اسپانیول
12 آذر 1399
- 23:30
کاستیون
1 0
زاراگوزا
13 آذر 1399
- 00:00
لوگو
1 1
لاس پالماس
13 آذر 1399
- 21:30
تنریف
1 2
سابادل
13 آذر 1399
- 21:30
اوویدو
1 1
آلکورکون
13 آذر 1399
- 21:30
آلمریا
0 1
مایورکا
14 آذر 1399
- 00:00
اسپورتینگ گیخون
0 0
آلباسته
هفته 17
15 آذر 1399
- 16:30
رایو وایکانو
2 1
یو دی لوگرونس
15 آذر 1399
- 18:30
پونفرادینا
0 0
لاس پالماس
15 آذر 1399
- 20:45
میراندس
0 0
لوگو
15 آذر 1399
- 23:00
مالاگا
1 2
کارتاخنا
16 آذر 1399
- 16:30
آلکورکون
0 1
آلمریا
16 آذر 1399
- 18:30
اسپانیول
2 0
اسپورتینگ گیخون
16 آذر 1399
- 20:45
آلباسته
0 2
خیرونا
16 آذر 1399
- 23:00
سابادل
0 1
اوویدو
16 آذر 1399
- 23:30
زاراگوزا
1 0
فونلابرادا
17 آذر 1399
- 21:30
تنریف
0 0
لگانس
17 آذر 1399
- 23:30
مایورکا
3 1
کاستیون
هفته 18
21 آذر 1399
- 21:30
لوگو
1 0
پونفرادینا
21 آذر 1399
- 23:30
اوویدو
4 2
تنریف
22 آذر 1399
- 18:30
لگانس
0 1
مایورکا
22 آذر 1399
- 20:45
کاستیون
3 0
آلباسته
22 آذر 1399
- 23:00
فونلابرادا
0 1
میراندس
23 آذر 1399
- 16:30
یو دی لوگرونس
0 3
اسپانیول
23 آذر 1399
- 18:30
آلمریا
3 1
مالاگا
23 آذر 1399
- 20:45
لاس پالماس
0 0
آلکورکون
23 آذر 1399
- 23:00
کارتاخنا
1 2
سابادل
23 آذر 1399
- 23:30
اسپورتینگ گیخون
1 0
زاراگوزا
24 آذر 1399
- 21:30
خیرونا
0 0
رایو وایکانو
هفته 19
28 آذر 1399
- 21:30
پونفرادینا
1 0
اوویدو
29 آذر 1399
- 18:30
سابادل
1 1
کاستیون
29 آذر 1399
- 20:45
مایورکا
2 3
فونلابرادا
29 آذر 1399
- 23:30
زاراگوزا
1 0
لوگو
30 آذر 1399
- 16:30
آلکورکون
2 1
کارتاخنا
30 آذر 1399
- 18:30
اسپانیول
2 1
آلمریا
30 آذر 1399
- 20:45
رایو وایکانو
2 0
لاس پالماس
30 آذر 1399
- 23:00
مالاگا
0 0
یو دی لوگرونس
1 دی 1399
- 21:30
میراندس
0 2
آلباسته
1 دی 1399
- 23:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
لگانس
2 دی 1399
- 00:00
تنریف
2 0
خیرونا
هفته 20
13 دی 1399
- 16:30
فونلابرادا
0 0
لگانس
13 دی 1399
- 18:30
رایو وایکانو
2 1
آلکورکون
13 دی 1399
- 20:45
یو دی لوگرونس
2 1
میراندس
13 دی 1399
- 23:00
کارتاخنا
1 1
زاراگوزا
14 دی 1399
- 16:30
کاستیون
0 1
تنریف
14 دی 1399
- 18:30
لاس پالماس
1 0
اسپانیول
14 دی 1399
- 20:45
آلباسته
1 1
مالاگا
14 دی 1399
- 23:00
آلمریا
3 1
پونفرادینا
14 دی 1399
- 23:30
اوویدو
2 2
مایورکا
15 دی 1399
- 21:00
خیرونا
0 0
سابادل
15 دی 1399
- 23:30
لوگو
0 0
اسپورتینگ گیخون
هفته 21
19 دی 1399
- 23:30
زاراگوزا
2 0
یو دی لوگرونس
20 دی 1399
- 20:45
مالاگا
1 1
اوویدو
21 دی 1399
- 18:30
مایورکا
0 1
لاس پالماس
21 دی 1399
- 20:45
تنریف
3 0
کارتاخنا
21 دی 1399
- 23:30
اسپانیول
2 0
کاستیون
22 دی 1399
- 21:30
پونفرادینا
1 1
خیرونا
22 دی 1399
- 23:00
اسپورتینگ گیخون
2 1
فونلابرادا
23 دی 1399
- 00:00
سابادل
1 1
لوگو
30 دی 1399
- 21:30
میراندس
0 2
رایو وایکانو
7 بهمن 1399
- 21:30
آلکورکون
1 2
آلباسته
29 بهمن 1399
- 21:30
لگانس
2 1
آلمریا
هفته 22
3 بهمن 1399
- 21:30
فونلابرادا
0 0
آلکورکون
3 بهمن 1399
- 23:30
آلباسته
1 0
زاراگوزا
4 بهمن 1399
- 18:30
رایو وایکانو
1 3
مایورکا
4 بهمن 1399
- 20:45
لوگو
2 0
تنریف
4 بهمن 1399
- 20:45
خیرونا
1 0
اسپانیول
4 بهمن 1399
- 23:00
مالاگا
0 2
پونفرادینا
5 بهمن 1399
- 16:30
آلمریا
2 2
سابادل
5 بهمن 1399
- 18:30
یو دی لوگرونس
0 0
اوویدو
5 بهمن 1399
- 20:45
کاستیون
2 0
اسپورتینگ گیخون
5 بهمن 1399
- 23:00
لاس پالماس
2 1
لگانس
6 بهمن 1399
- 23:30
کارتاخنا
0 2
میراندس
هفته 23
10 بهمن 1399
- 23:30
زاراگوزا
1 0
پونفرادینا
11 بهمن 1399
- 18:30
اوویدو
0 1
آلباسته
11 بهمن 1399
- 20:45
آلکورکون
0 1
مالاگا
11 بهمن 1399
- 23:00
مایورکا
1 0
خیرونا
11 بهمن 1399
- 23:30
آلمریا
3 1
کاستیون
12 بهمن 1399
- 16:30
اسپورتینگ گیخون
0 0
کارتاخنا
12 بهمن 1399
- 18:30
اسپانیول
2 3
رایو وایکانو
12 بهمن 1399
- 20:45
میراندس
2 0
لاس پالماس
12 بهمن 1399
- 23:00
تنریف
1 1
فونلابرادا
13 بهمن 1399
- 21:30
لگانس
3 2
لوگو
13 بهمن 1399
- 23:30
سابادل
0 0
یو دی لوگرونس
هفته 24
17 بهمن 1399
- 23:30
آلباسته
0 1 <