لالیگا 2 اسپانیا

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
پونفرادینا
1 2
کاستیون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
پونفرادینا
1
2
کاستیون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
لگانس
1 0
لاس پالماس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
لگانس
1
0
لاس پالماس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
اسپورتینگ گیخون
1 0
یو دی لوگرونس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
اسپورتینگ گیخون
1
0
یو دی لوگرونس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
اسپانیول
3 0
آلباسته
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
اسپانیول
3
0
آلباسته
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 14:30
اوویدو
0 0
کارتاخنا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 14:30
اوویدو
0
0
کارتاخنا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
مایورکا
0 1
رایو وایکانو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
مایورکا
0
1
رایو وایکانو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
زاراگوزا
- -
خیرونا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
زاراگوزا
-
-
خیرونا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سابادل
- -
آلمریا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سابادل
-
-
آلمریا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
فونلابرادا
2 0
لوگو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
فونلابرادا
2
0
لوگو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
میراندس
0 0
آلکورکون
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
میراندس
0
0
آلکورکون
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
تنریف
2 0
مالاگا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
تنریف
2
0
مالاگا
هفته 2
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میراندس
1 1
اوویدو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میراندس
1
1
اوویدو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
کاستیون
0 1
مالاگا
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
کاستیون
0
1
مالاگا
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
آلکورکون
2 0
تنریف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
آلکورکون
2
0
تنریف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
رایو وایکانو
2 1
سابادل
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
رایو وایکانو
2
1
سابادل
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:30
لوگو
2 1
لگانس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:30
لوگو
2
1
لگانس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
اسپانیول
0 0
مایورکا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
اسپانیول
0
0
مایورکا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
آلمریا
- -
زاراگوزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
آلمریا
-
-
زاراگوزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
خیرونا
- -
یو دی لوگرونس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
خیرونا
-
-
یو دی لوگرونس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:45
کارتاخنا
0 1
اسپورتینگ گیخون
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:45
کارتاخنا
0
1
اسپورتینگ گیخون
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
آلباسته
0 2
پونفرادینا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
آلباسته
0
2
پونفرادینا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
لاس پالماس
3 3
فونلابرادا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
لاس پالماس
3
3
فونلابرادا
هفته 3
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
زاراگوزا
2 2
لاس پالماس
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
زاراگوزا
2
2
لاس پالماس
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
یو دی لوگرونس
1 1
کاستیون
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
یو دی لوگرونس
1
1
کاستیون
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
مالاگا
1 0
آلکورکون
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
مالاگا
1
0
آلکورکون
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
اسپورتینگ گیخون
2 0
خیرونا
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
اسپورتینگ گیخون
2
0
خیرونا
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:00
فونلابرادا
1 0
آلباسته
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:00
فونلابرادا
1
0
آلباسته
۶ مهر ۱۳۹۹ 13:30
لوگو
0 2
آلمریا
۶ مهر ۱۳۹۹ 13:30
لوگو
0
2
آلمریا
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
مایورکا
1 0
سابادل
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
مایورکا
1
0
سابادل
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
پونفرادینا
3 0
رایو وایکانو
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
پونفرادینا
3
0
رایو وایکانو
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
اوویدو
0 2
اسپانیول
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
اوویدو
0
2
اسپانیول
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
تنریف
1 2
میراندس
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
تنریف
1
2
میراندس
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
لگانس
3 1
کارتاخنا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
لگانس
3
1
کارتاخنا
هفته 4
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
آلکورکون
0 0
زاراگوزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
آلکورکون
0
0
زاراگوزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میراندس
0 1
پونفرادینا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میراندس
0
1
پونفرادینا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
آلباسته
1 1
اوویدو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
آلباسته
1
1
اوویدو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
مایورکا
2 0
تنریف
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
مایورکا
2
0
تنریف
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:00
لاس پالماس
2 1
یو دی لوگرونس
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:00
لاس پالماس
2
1
یو دی لوگرونس
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رایو وایکانو
4 0
مالاگا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رایو وایکانو
4
0
مالاگا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 13:30
خیرونا
0 1
فونلابرادا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 13:30
خیرونا
0
1
فونلابرادا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سابادل
0 1
اسپانیول
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سابادل
0
1
اسپانیول
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
آلمریا
0 1
اسپورتینگ گیخون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
آلمریا
0
1
اسپورتینگ گیخون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
کاستیون
2 0
لگانس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
کاستیون
2
0
لگانس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:00
کارتاخنا
2 1
لوگو
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:00
کارتاخنا
2
1
لوگو
هفته 5
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 14:30
سابادل
0 2
میراندس
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 14:30
سابادل
0
2
میراندس
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اسپانیول
1 0
آلکورکون
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اسپانیول
1
0
آلکورکون
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 17:30
یو دی لوگرونس
1 0
آلمریا
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 17:30
یو دی لوگرونس
1
0
آلمریا
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 20:00
تنریف
1 0
رایو وایکانو
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 20:00
تنریف
1
0
رایو وایکانو
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 13:30
فونلابرادا
1 1
کاستیون
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 13:30
فونلابرادا
1
1
کاستیون
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 13:30
لوگو
0 1
مایورکا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 13:30
لوگو
0
1
مایورکا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لگانس
0 1
خیرونا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لگانس
0
1
خیرونا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 17:30
مالاگا
0 0
لاس پالماس
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 17:30
مالاگا
0
0
لاس پالماس
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 19:30
زاراگوزا
1 0
آلباسته
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 19:30
زاراگوزا
1
0
آلباسته
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 20:00
پونفرادینا
0 2
کارتاخنا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 20:00
پونفرادینا
0
2
کارتاخنا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 22:30
اوویدو
1 0
اسپورتینگ گیخون
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 22:30
اوویدو
1
0
اسپورتینگ گیخون
هفته 6
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
آلباسته
3 0
سابادل
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
آلباسته
3
0
سابادل
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
کارتاخنا
1 1
فونلابرادا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
کارتاخنا
1
1
فونلابرادا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
لاس پالماس
2 0
آلمریا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
لاس پالماس
2
0
آلمریا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
کاستیون
0 1
لوگو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
کاستیون
0
1
لوگو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
یو دی لوگرونس
0 1
لگانس
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
یو دی لوگرونس
0
1
لگانس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 13:30
آلکورکون
- -
پونفرادینا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 13:30
آلکورکون
-
-
پونفرادینا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:30
رایو وایکانو
1 0
اسپانیول
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:30
رایو وایکانو
1
0
اسپانیول
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
میراندس
0 0
مایورکا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
میراندس
0
0
مایورکا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
زاراگوزا
1 2
مالاگا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
زاراگوزا
1
2
مالاگا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
خیرونا
1 0
اوویدو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
خیرونا
1
0
اوویدو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
تنریف
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:30
اسپورتینگ گیخون
1
1
تنریف
هفته 7
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 18:00
اسپانیول
- -
میراندس
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 18:00
اسپانیول
-
-
میراندس
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لاس پالماس
- -
کاستیون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لاس پالماس
-
-
کاستیون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لوگو
- -
خیرونا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لوگو
-
-
خیرونا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
پونفرادینا
- -
تنریف
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
پونفرادینا
-
-
تنریف
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 23:00
آلمریا
- -
کارتاخنا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 23:00
آلمریا
-
-
کارتاخنا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 23:00
فونلابرادا
- -
یو دی لوگرونس
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 23:00
فونلابرادا
-
-
یو دی لوگرونس
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 23:00
سابادل
- -
آلکورکون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 23:00
سابادل
-
-
آلکورکون
۱ آبان ۱۳۹۹ 18:00
لگانس
- -
زاراگوزا
۱ آبان ۱۳۹۹ 18:00
لگانس
-
-
زاراگوزا
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:30
مایورکا
- -
آلباسته
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:30
مایورکا
-
-
آلباسته
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اوویدو
- -
رایو وایکانو
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اوویدو
-
-
رایو وایکانو
۱ آبان ۱۳۹۹ 23:00
مالاگا
- -
اسپورتینگ گیخون
۱ آبان ۱۳۹۹ 23:00
مالاگا
-
-
اسپورتینگ گیخون
هفته 8
۴ آبان ۱۳۹۹
آلباسته
- -
رایو وایکانو
۴ آبان ۱۳۹۹
آلباسته
-
-
رایو وایکانو
۴ آبان ۱۳۹۹
آلکورکون
- -
مایورکا
۴ آبان ۱۳۹۹
آلکورکون
-
-
مایورکا
۴ آبان ۱۳۹۹
آلمریا
- -
فونلابرادا
۴ آبان ۱۳۹۹
آلمریا
-
-
فونلابرادا
۴ آبان ۱۳۹۹
کارتاخنا
- -
لاس پالماس
۴ آبان ۱۳۹۹
کارتاخنا
-
-
لاس پالماس
۴ آبان ۱۳۹۹
کاستیون
- -
خیرونا
۴ آبان ۱۳۹۹
کاستیون
-
-
خیرونا
۴ آبان ۱۳۹۹
لگانس
- -
اوویدو
۴ آبان ۱۳۹۹
لگانس
-
-
اوویدو
۴ آبان ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
- -
لوگو
۴ آبان ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
-
-
لوگو
۴ آبان ۱۳۹۹
مالاگا
- -
میراندس
۴ آبان ۱۳۹۹
مالاگا
-
-
میراندس
۴ آبان ۱۳۹۹
زاراگوزا
- -
سابادل
۴ آبان ۱۳۹۹
زاراگوزا
-
-
سابادل
۴ آبان ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
- -
پونفرادینا
۴ آبان ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
-
-
پونفرادینا
۴ آبان ۱۳۹۹
تنریف
- -
اسپانیول
۴ آبان ۱۳۹۹
تنریف
-
-
اسپانیول
هفته 9
۷ آبان ۱۳۹۹
آلباسته
- -
لاس پالماس
۷ آبان ۱۳۹۹
آلباسته
-
-
لاس پالماس
۷ آبان ۱۳۹۹
آلکورکون
- -
اسپورتینگ گیخون
۷ آبان ۱۳۹۹
آلکورکون
-
-
اسپورتینگ گیخون
۷ آبان ۱۳۹۹
کاستیون
- -
آلمریا
۷ آبان ۱۳۹۹
کاستیون
-
-
آلمریا
۷ آبان ۱۳۹۹
خیرونا
- -
کارتاخنا
۷ آبان ۱۳۹۹
خیرونا
-
-
کارتاخنا
۷ آبان ۱۳۹۹
اسپانیول
- -
پونفرادینا
۷ آبان ۱۳۹۹
اسپانیول
-
-
پونفرادینا
۷ آبان ۱۳۹۹
مایورکا
- -
مالاگا
۷ آبان ۱۳۹۹
مایورکا
-
-
مالاگا
۷ آبان ۱۳۹۹
میراندس
- -
زاراگوزا
۷ آبان ۱۳۹۹
میراندس
-
-
زاراگوزا
۷ آبان ۱۳۹۹
رایو وایکانو
- -
فونلابرادا
۷ آبان ۱۳۹۹
رایو وایکانو
-
-
فونلابرادا
۷ آبان ۱۳۹۹
اوویدو
- -
یو دی لوگرونس
۷ آبان ۱۳۹۹
اوویدو
-
-
یو دی لوگرونس
۷ آبان ۱۳۹۹
سابادل
- -
لگانس
۷ آبان ۱۳۹۹
سابادل
-
-
لگانس
۷ آبان ۱۳۹۹
تنریف
- -
لوگو
۷ آبان ۱۳۹۹
تنریف
-
-
لوگو
هفته 10
۱۱ آبان ۱۳۹۹
آلمریا
- -
خیرونا
۱۱ آبان ۱۳۹۹
آلمریا
-
-
خیرونا
۱۱ آبان ۱۳۹۹
کارتاخنا
- -
آلباسته
۱۱ آبان ۱۳۹۹
کارتاخنا
-
-
آلباسته
۱۱ آبان ۱۳۹۹
فونلابرادا
- -
تنریف
۱۱ آبان ۱۳۹۹
فونلابرادا
-
-
تنریف
۱۱ آبان ۱۳۹۹
لاس پالماس
- -
اوویدو
۱۱ آبان ۱۳۹۹
لاس پالماس
-
-
اوویدو
۱۱ آبان ۱۳۹۹
لگانس
- -
میراندس
۱۱ آبان ۱۳۹۹
لگانس
-
-
میراندس
۱۱ آبان ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
- -
آلکورکون
۱۱ آبان ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
-
-
آلکورکون
۱۱ آبان ۱۳۹۹
لوگو
- -
رایو وایکانو
۱۱ آبان ۱۳۹۹
لوگو
-
-
رایو وایکانو
۱۱ آبان ۱۳۹۹
مالاگا
- -
اسپانیول
۱۱ آبان ۱۳۹۹
مالاگا
-
-
اسپانیول
۱۱ آبان ۱۳۹۹
پونفرادینا
- -
سابادل
۱۱ آبان ۱۳۹۹
پونفرادینا
-
-
سابادل
۱۱ آبان ۱۳۹۹
زاراگوزا
- -
مایورکا
۱۱ آبان ۱۳۹۹
زاراگوزا
-
-
مایورکا
۱۱ آبان ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
- -
کاستیون
۱۱ آبان ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
-
-
کاستیون
هفته 11
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آلباسته
- -
لگانس
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آلباسته
-
-
لگانس
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آلکورکون
- -
فونلابرادا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
آلکورکون
-
-
فونلابرادا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
کارتاخنا
- -
یو دی لوگرونس
۱۸ آبان ۱۳۹۹
کارتاخنا
-
-
یو دی لوگرونس
۱۸ آبان ۱۳۹۹
خیرونا
- -
لاس پالماس
۱۸ آبان ۱۳۹۹
خیرونا
-
-
لاس پالماس
۱۸ آبان ۱۳۹۹
اسپانیول
- -
لوگو
۱۸ آبان ۱۳۹۹
اسپانیول
-
-
لوگو
۱۸ آبان ۱۳۹۹
مایورکا
- -
پونفرادینا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
مایورکا
-
-
پونفرادینا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
میراندس
- -
اسپورتینگ گیخون
۱۸ آبان ۱۳۹۹
میراندس
-
-
اسپورتینگ گیخون
۱۸ آبان ۱۳۹۹
رایو وایکانو
- -
آلمریا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
رایو وایکانو
-
-
آلمریا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
اوویدو
- -
کاستیون
۱۸ آبان ۱۳۹۹
اوویدو
-
-
کاستیون
۱۸ آبان ۱۳۹۹
سابادل
- -
مالاگا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
سابادل
-
-
مالاگا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
تنریف
- -
زاراگوزا
۱۸ آبان ۱۳۹۹
تنریف
-
-
زاراگوزا
هفته 12
۲۵ آبان ۱۳۹۹
آلمریا
- -
میراندس
۲۵ آبان ۱۳۹۹
آلمریا
-
-
میراندس
۲۵ آبان ۱۳۹۹
کاستیون
- -
کارتاخنا
۲۵ آبان ۱۳۹۹
کاستیون
-
-
کارتاخنا
۲۵ آبان ۱۳۹۹
خیرونا
- -
مایورکا
۲۵ آبان ۱۳۹۹
خیرونا
-
-
مایورکا
۲۵ آبان ۱۳۹۹
فونلابرادا
- -
اسپانیول
۲۵ آبان ۱۳۹۹
فونلابرادا
-
-
اسپانیول
۲۵ آبان ۱۳۹۹
لاس پالماس
- -
تنریف
۲۵ آبان ۱۳۹۹
لاس پالماس
-
-
تنریف
۲۵ آبان ۱۳۹۹
لگانس
- -
آلکورکون
۲۵ آبان ۱۳۹۹
لگانس
-
-
آلکورکون
۲۵ آبان ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
- -
سابادل
۲۵ آبان ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
-
-
سابادل
۲۵ آبان ۱۳۹۹
لوگو
- -
آلباسته
۲۵ آبان ۱۳۹۹
لوگو
-
-
آلباسته
۲۵ آبان ۱۳۹۹
پونفرادینا
- -
مالاگا
۲۵ آبان ۱۳۹۹
پونفرادینا
-
-
مالاگا
۲۵ آبان ۱۳۹۹
زاراگوزا
- -
اوویدو
۲۵ آبان ۱۳۹۹
زاراگوزا
-
-
اوویدو
۲۵ آبان ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
- -
رایو وایکانو
۲۵ آبان ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
-
-
رایو وایکانو
هفته 13
۲ آذر ۱۳۹۹
آلباسته
- -
آلمریا
۲ آذر ۱۳۹۹
آلباسته
-
-
آلمریا
۲ آذر ۱۳۹۹
آلکورکون
- -
لوگو
۲ آذر ۱۳۹۹
آلکورکون
-
-
لوگو
۲ آذر ۱۳۹۹
اسپانیول
- -
خیرونا
۲ آذر ۱۳۹۹
اسپانیول
-
-
خیرونا
۲ آذر ۱۳۹۹
مالاگا
- -
لگانس
۲ آذر ۱۳۹۹
مالاگا
-
-
لگانس
۲ آذر ۱۳۹۹
مایورکا
- -
اسپورتینگ گیخون
۲ آذر ۱۳۹۹
مایورکا
-
-
اسپورتینگ گیخون
۲ آذر ۱۳۹۹
میراندس
- -
کارتاخنا
۲ آذر ۱۳۹۹
میراندس
-
-
کارتاخنا
۲ آذر ۱۳۹۹
پونفرادینا
- -
زاراگوزا
۲ آذر ۱۳۹۹
پونفرادینا
-
-
زاراگوزا
۲ آذر ۱۳۹۹
رایو وایکانو
- -
کاستیون
۲ آذر ۱۳۹۹
رایو وایکانو
-
-
کاستیون
۲ آذر ۱۳۹۹
اوویدو
- -
فونلابرادا
۲ آذر ۱۳۹۹
اوویدو
-
-
فونلابرادا
۲ آذر ۱۳۹۹
سابادل
- -
لاس پالماس
۲ آذر ۱۳۹۹
سابادل
-
-
لاس پالماس
۲ آذر ۱۳۹۹
تنریف
- -
یو دی لوگرونس
۲ آذر ۱۳۹۹
تنریف
-
-
یو دی لوگرونس
هفته 14
۵ آذر ۱۳۹۹
آلمریا
- -
تنریف
۵ آذر ۱۳۹۹
آلمریا
-
-
تنریف
۵ آذر ۱۳۹۹
کارتاخنا
- -
مایورکا
۵ آذر ۱۳۹۹
کارتاخنا
-
-
مایورکا
۵ آذر ۱۳۹۹
کاستیون
- -
آلکورکون
۵ آذر ۱۳۹۹
کاستیون
-
-
آلکورکون
۵ آذر ۱۳۹۹
خیرونا
- -
مالاگا
۵ آذر ۱۳۹۹
خیرونا
-
-
مالاگا
۵ آذر ۱۳۹۹
فونلابرادا
- -
پونفرادینا
۵ آذر ۱۳۹۹
فونلابرادا
-
-
پونفرادینا
۵ آذر ۱۳۹۹
لاس پالماس
- -
میراندس
۵ آذر ۱۳۹۹
لاس پالماس
-
-
میراندس
۵ آذر ۱۳۹۹
لگانس
- -
اسپانیول
۵ آذر ۱۳۹۹
لگانس
-
-
اسپانیول
۵ آذر ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
- -
آلباسته
۵ آذر ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
-
-
آلباسته
۵ آذر ۱۳۹۹
لوگو
- -
اوویدو
۵ آذر ۱۳۹۹
لوگو
-
-
اوویدو
۵ آذر ۱۳۹۹
زاراگوزا
- -
رایو وایکانو
۵ آذر ۱۳۹۹
زاراگوزا
-
-
رایو وایکانو
۵ آذر ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
- -
سابادل
۵ آذر ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
-
-
سابادل
هفته 15
۹ آذر ۱۳۹۹
اسپانیول
- -
زاراگوزا
۹ آذر ۱۳۹۹
اسپانیول
-
-
زاراگوزا
۹ آذر ۱۳۹۹
لاس پالماس
- -
اسپورتینگ گیخون
۹ آذر ۱۳۹۹
لاس پالماس
-
-
اسپورتینگ گیخون
۹ آذر ۱۳۹۹
مالاگا
- -
لوگو
۹ آذر ۱۳۹۹
مالاگا
-
-
لوگو
۹ آذر ۱۳۹۹
مایورکا
- -
یو دی لوگرونس
۹ آذر ۱۳۹۹
مایورکا
-
-
یو دی لوگرونس
۹ آذر ۱۳۹۹
میراندس
- -
کاستیون
۹ آذر ۱۳۹۹
میراندس
-
-
کاستیون
۹ آذر ۱۳۹۹
پونفرادینا
- -
لگانس
۹ آذر ۱۳۹۹
پونفرادینا
-
-
لگانس
۹ آذر ۱۳۹۹
رایو وایکانو
- -
کارتاخنا
۹ آذر ۱۳۹۹
رایو وایکانو
-
-
کارتاخنا
۹ آذر ۱۳۹۹
اوویدو
- -
آلمریا
۹ آذر ۱۳۹۹
اوویدو
-
-
آلمریا
۹ آذر ۱۳۹۹
سابادل
- -
فونلابرادا
۹ آذر ۱۳۹۹
سابادل
-
-
فونلابرادا
۹ آذر ۱۳۹۹
آلباسته
- -
تنریف
۹ آذر ۱۳۹۹
آلباسته
-
-
تنریف
۹ آذر ۱۳۹۹
آلکورکون
- -
خیرونا
۹ آذر ۱۳۹۹
آلکورکون
-
-
خیرونا
هفته 16
۱۲ آذر ۱۳۹۹
آلمریا
- -
مایورکا
۱۲ آذر ۱۳۹۹
آلمریا
-
-
مایورکا
۱۲ آذر ۱۳۹۹
کارتاخنا
- -
اسپانیول
۱۲ آذر ۱۳۹۹
کارتاخنا
-
-
اسپانیول
۱۲ آذر ۱۳۹۹
کاستیون
- -
زاراگوزا
۱۲ آذر ۱۳۹۹
کاستیون
-
-
زاراگوزا
۱۲ آذر ۱۳۹۹
خیرونا
- -
میراندس
۱۲ آذر ۱۳۹۹
خیرونا
-
-
میراندس
۱۲ آذر ۱۳۹۹
فونلابرادا
- -
مالاگا
۱۲ آذر ۱۳۹۹
فونلابرادا
-
-
مالاگا
۱۲ آذر ۱۳۹۹
لگانس
- -
رایو وایکانو
۱۲ آذر ۱۳۹۹
لگانس
-
-
رایو وایکانو
۱۲ آذر ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
- -
پونفرادینا
۱۲ آذر ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
-
-
پونفرادینا
۱۲ آذر ۱۳۹۹
لوگو
- -
لاس پالماس
۱۲ آذر ۱۳۹۹
لوگو
-
-
لاس پالماس
۱۲ آذر ۱۳۹۹
اوویدو
- -
آلکورکون
۱۲ آذر ۱۳۹۹
اوویدو
-
-
آلکورکون
۱۲ آذر ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
- -
آلباسته
۱۲ آذر ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
-
-
آلباسته
۱۲ آذر ۱۳۹۹
تنریف
- -
سابادل
۱۲ آذر ۱۳۹۹
تنریف
-
-
سابادل
هفته 17
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آلباسته
- -
خیرونا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آلباسته
-
-
خیرونا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آلکورکون
- -
آلمریا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
آلکورکون
-
-
آلمریا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اسپانیول
- -
اسپورتینگ گیخون
۱۶ آذر ۱۳۹۹
اسپانیول
-
-
اسپورتینگ گیخون
۱۶ آذر ۱۳۹۹
مالاگا
- -
کارتاخنا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
مالاگا
-
-
کارتاخنا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
مایورکا
- -
کاستیون
۱۶ آذر ۱۳۹۹
مایورکا
-
-
کاستیون
۱۶ آذر ۱۳۹۹
میراندس
- -
لوگو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
میراندس
-
-
لوگو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
پونفرادینا
- -
لاس پالماس
۱۶ آذر ۱۳۹۹
پونفرادینا
-
-
لاس پالماس
۱۶ آذر ۱۳۹۹
رایو وایکانو
- -
یو دی لوگرونس
۱۶ آذر ۱۳۹۹
رایو وایکانو
-
-
یو دی لوگرونس
۱۶ آذر ۱۳۹۹
زاراگوزا
- -
فونلابرادا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
زاراگوزا
-
-
فونلابرادا
۱۶ آذر ۱۳۹۹
سابادل
- -
اوویدو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
سابادل
-
-
اوویدو
۱۶ آذر ۱۳۹۹
تنریف
- -
لگانس
۱۶ آذر ۱۳۹۹
تنریف
-
-
لگانس
هفته 18
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آلمریا
- -
مالاگا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
آلمریا
-
-
مالاگا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کارتاخنا
- -
سابادل
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کارتاخنا
-
-
سابادل
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کاستیون
- -
آلباسته
۲۳ آذر ۱۳۹۹
کاستیون
-
-
آلباسته
۲۳ آذر ۱۳۹۹
خیرونا
- -
رایو وایکانو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
خیرونا
-
-
رایو وایکانو
۲۳ آذر ۱۳۹۹
فونلابرادا
- -
میراندس
۲۳ آذر ۱۳۹۹
فونلابرادا
-
-
میراندس
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لاس پالماس
- -
آلکورکون
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لاس پالماس
-
-
آلکورکون
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لگانس
- -
مایورکا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لگانس
-
-
مایورکا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
- -
اسپانیول
۲۳ آذر ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
-
-
اسپانیول
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لوگو
- -
پونفرادینا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
لوگو
-
-
پونفرادینا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
اوویدو
- -
تنریف
۲۳ آذر ۱۳۹۹
اوویدو
-
-
تنریف
۲۳ آذر ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
- -
زاراگوزا
۲۳ آذر ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
-
-
زاراگوزا
هفته 19
۳۰ آذر ۱۳۹۹
آلکورکون
- -
کارتاخنا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
آلکورکون
-
-
کارتاخنا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اسپانیول
- -
آلمریا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اسپانیول
-
-
آلمریا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
مالاگا
- -
یو دی لوگرونس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
مالاگا
-
-
یو دی لوگرونس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
مایورکا
- -
فونلابرادا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
مایورکا
-
-
فونلابرادا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
میراندس
- -
آلباسته
۳۰ آذر ۱۳۹۹
میراندس
-
-
آلباسته
۳۰ آذر ۱۳۹۹
پونفرادینا
- -
اوویدو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
پونفرادینا
-
-
اوویدو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
رایو وایکانو
- -
لاس پالماس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
رایو وایکانو
-
-
لاس پالماس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
زاراگوزا
- -
لوگو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
زاراگوزا
-
-
لوگو
۳۰ آذر ۱۳۹۹
سابادل
- -
کاستیون
۳۰ آذر ۱۳۹۹
سابادل
-
-
کاستیون
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
- -
لگانس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
اسپورتینگ گیخون
-
-
لگانس
۳۰ آذر ۱۳۹۹
تنریف
- -
خیرونا
۳۰ آذر ۱۳۹۹
تنریف
-
-
خیرونا
هفته 20
۱۴ دی ۱۳۹۹
آلباسته
- -
مالاگا
۱۴ دی ۱۳۹۹
آلباسته
-
-
مالاگا
۱۴ دی ۱۳۹۹
آلمریا
- -
پونفرادینا
۱۴ دی ۱۳۹۹
آلمریا
-
-
پونفرادینا
۱۴ دی ۱۳۹۹
کارتاخنا
- -
زاراگوزا
۱۴ دی ۱۳۹۹
کارتاخنا
-
-
زاراگوزا
۱۴ دی ۱۳۹۹
کاستیون
- -
تنریف
۱۴ دی ۱۳۹۹
کاستیون
-
-
تنریف
۱۴ دی ۱۳۹۹
خیرونا
- -
سابادل
۱۴ دی ۱۳۹۹
خیرونا
-
-
سابادل
۱۴ دی ۱۳۹۹
فونلابرادا
- -
لگانس
۱۴ دی ۱۳۹۹
فونلابرادا
-
-
لگانس
۱۴ دی ۱۳۹۹
لاس پالماس
- -
اسپانیول
۱۴ دی ۱۳۹۹
لاس پالماس
-
-
اسپانیول
۱۴ دی ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
- -
میراندس
۱۴ دی ۱۳۹۹
یو دی لوگرونس
-