لالیگا 2 اسپانیا

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 57 1 0 59
2 56 0 1 61
3 61 0 1 66
4 56 0 3 71
5 59 2 2 73
6 59 1 3 76
7 73 2 1 82
8 76 2 1 85
9 67 4 2 85
10 82 3 0 88
11 72 1 3 89
12 70 2 3 89
13 74 3 2 90
14 74 5 3 99
15 87 2 2 101
16 90 4 2 108
17 88 3 3 109
18 95 2 2 109
19 95 6 1 112
20 93 4 3 116
21 104 6 1 121
22 84 2 10 138
بیشترین شوت در چهارچوب
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
پونفرادینا
1 2
کاستیون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
پونفرادینا
1
2
کاستیون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
لگانس
1 0
لاس پالماس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
لگانس
1
0
لاس پالماس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
اسپورتینگ گیخون
1 0
یو دی لوگرونس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
اسپورتینگ گیخون
1
0
یو دی لوگرونس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
اسپانیول
3 0
آلباسته
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
اسپانیول
3
0
آلباسته
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 14:30
اوویدو
0 0
کارتاخنا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 14:30
اوویدو
0
0
کارتاخنا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
مایورکا
0 1
رایو وایکانو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
مایورکا
0
1
رایو وایکانو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
فونلابرادا
2 0
لوگو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
فونلابرادا
2
0
لوگو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
میراندس
0 0
آلکورکون
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
میراندس
0
0
آلکورکون
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
تنریف
2 0
مالاگا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
تنریف
2
0
مالاگا
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 21:30
زاراگوزا
2 2
خیرونا
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 21:30
زاراگوزا
2
2
خیرونا
| Estadio de la Romareda
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:30
سابادل
1 2
آلمریا
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:30
سابادل
1
2
آلمریا
| Estadi de la Nova Creu Alta
هفته 2
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میراندس
1 1
اوویدو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میراندس
1
1
اوویدو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
کاستیون
0 1
مالاگا
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
کاستیون
0
1
مالاگا
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
آلکورکون
2 0
تنریف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
آلکورکون
2
0
تنریف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
رایو وایکانو
2 1
سابادل
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
رایو وایکانو
2
1
سابادل
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:30
لوگو
2 1
لگانس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:30
لوگو
2
1
لگانس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
اسپانیول
0 0
مایورکا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
اسپانیول
0
0
مایورکا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:45
کارتاخنا
0 1
اسپورتینگ گیخون
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:45
کارتاخنا
0
1
اسپورتینگ گیخون
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
آلباسته
0 2
پونفرادینا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 20:45
آلباسته
0
2
پونفرادینا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
لاس پالماس
3 3
فونلابرادا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:00
لاس پالماس
3
3
فونلابرادا
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آلمریا
1 0
زاراگوزا
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آلمریا
1
0
زاراگوزا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:30
خیرونا
2 0
یو دی لوگرونس
۲۰ آذر ۱۳۹۹ 21:30
خیرونا
2
0
یو دی لوگرونس
| Estadi Municipal de Montilivi
هفته 3
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
زاراگوزا
2 2
لاس پالماس
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
زاراگوزا
2
2
لاس پالماس
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
یو دی لوگرونس
1 1
کاستیون
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
یو دی لوگرونس
1
1
کاستیون
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
مالاگا
1 0
آلکورکون
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
مالاگا
1
0
آلکورکون
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
اسپورتینگ گیخون
2 0
خیرونا
۵ مهر ۱۳۹۹ 19:45
اسپورتینگ گیخون
2
0
خیرونا
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:00
فونلابرادا
1 0
آلباسته
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:00
فونلابرادا
1
0
آلباسته
۶ مهر ۱۳۹۹ 13:30
لوگو
0 2
آلمریا
۶ مهر ۱۳۹۹ 13:30
لوگو
0
2
آلمریا
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
مایورکا
1 0
سابادل
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
مایورکا
1
0
سابادل
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
پونفرادینا
3 0
رایو وایکانو
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
پونفرادینا
3
0
رایو وایکانو
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
اوویدو
0 2
اسپانیول
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
اوویدو
0
2
اسپانیول
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
تنریف
1 2
میراندس
۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
تنریف
1
2
میراندس
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
لگانس
3 1
کارتاخنا
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
لگانس
3
1
کارتاخنا
هفته 4
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
آلکورکون
0 0
زاراگوزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
آلکورکون
0
0
زاراگوزا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میراندس
0 1
پونفرادینا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میراندس
0
1
پونفرادینا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
آلباسته
1 1
اوویدو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
آلباسته
1
1
اوویدو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
مایورکا
2 0
تنریف
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 19:45
مایورکا
2
0
تنریف
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:00
لاس پالماس
2 1
یو دی لوگرونس
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:00
لاس پالماس
2
1
یو دی لوگرونس
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رایو وایکانو
4 0
مالاگا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:30
رایو وایکانو
4
0
مالاگا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 13:30
خیرونا
0 1
فونلابرادا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 13:30
خیرونا
0
1
فونلابرادا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سابادل
0 1
اسپانیول
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سابادل
0
1
اسپانیول
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
آلمریا
0 1
اسپورتینگ گیخون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
آلمریا
0
1
اسپورتینگ گیخون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
کاستیون
2 0
لگانس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 19:45
کاستیون
2
0
لگانس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:00
کارتاخنا
2 1
لوگو
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:00
کارتاخنا
2
1
لوگو
هفته 5
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 14:30
سابادل
0 2
میراندس
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 14:30
سابادل
0
2
میراندس
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اسپانیول
1 0
آلکورکون
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 17:30
اسپانیول
1
0
آلکورکون
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 17:30
یو دی لوگرونس
1 0
آلمریا
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 17:30
یو دی لوگرونس
1
0
آلمریا
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 20:00
تنریف
1 0
رایو وایکانو
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 20:00
تنریف
1
0
رایو وایکانو
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 13:30
فونلابرادا
1 1
کاستیون
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 13:30
فونلابرادا
1
1
کاستیون
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 13:30
لوگو
0 1
مایورکا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 13:30
لوگو
0
1
مایورکا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لگانس
0 1
خیرونا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لگانس
0
1
خیرونا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 17:30
مالاگا
0 0
لاس پالماس
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 17:30
مالاگا
0
0
لاس پالماس
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 19:30
زاراگوزا
1 0
آلباسته
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 19:30
زاراگوزا
1
0
آلباسته
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 20:00
پونفرادینا
0 2
کارتاخنا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 20:00
پونفرادینا
0
2
کارتاخنا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 22:30
اوویدو
1 0
اسپورتینگ گیخون
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 22:30
اوویدو
1
0
اسپورتینگ گیخون
هفته 6
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
آلباسته
3 0
سابادل
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
آلباسته
3
0
سابادل
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
کارتاخنا
1 1
فونلابرادا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
کارتاخنا
1
1
فونلابرادا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
لاس پالماس
2 0
آلمریا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 19:45
لاس پالماس
2
0
آلمریا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
کاستیون
0 1
لوگو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
کاستیون
0
1
لوگو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
یو دی لوگرونس
0 1
لگانس
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:00
یو دی لوگرونس
0
1
لگانس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:30
رایو وایکانو
1 0
اسپانیول
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 17:30
رایو وایکانو
1
0
اسپانیول
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
میراندس
0 0
مایورکا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
میراندس
0
0
مایورکا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
زاراگوزا
1 2
مالاگا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 19:45
زاراگوزا
1
2
مالاگا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
خیرونا
1 0
اوویدو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:00
خیرونا
1
0
اوویدو
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
تنریف
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 22:30
اسپورتینگ گیخون
1
1
تنریف
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آلکورکون
0 1
پونفرادینا
۱۵ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آلکورکون
0
1
پونفرادینا
| Estadio Santo Domingo
هفته 7
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 18:00
اسپانیول
2 0
میراندس
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 18:00
اسپانیول
2
0
میراندس
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لاس پالماس
2 1
کاستیون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لاس پالماس
2
1
کاستیون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لوگو
3 0
خیرونا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لوگو
3
0
خیرونا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
پونفرادینا
1 0
تنریف
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 20:30
پونفرادینا
1
0
تنریف
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 23:00
آلمریا
1 1
کارتاخنا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 23:00
آلمریا
1
1
کارتاخنا
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 23:00
فونلابرادا
0 0
یو دی لوگرونس
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 23:00
فونلابرادا
0
0
یو دی لوگرونس
۱ آبان ۱۳۹۹ 18:00
لگانس
1 0
زاراگوزا
۱ آبان ۱۳۹۹ 18:00
لگانس
1
0
زاراگوزا
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:30
مایورکا
0 0
آلباسته
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:30
مایورکا
0
0
آلباسته
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اوویدو
0 0
رایو وایکانو
۱ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اوویدو
0
0
رایو وایکانو
۱ آبان ۱۳۹۹ 23:00
مالاگا
1 0
اسپورتینگ گیخون
۱ آبان ۱۳۹۹ 23:00
مالاگا
1
0
اسپورتینگ گیخون
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 21:30
سابادل
1 1
آلکورکون
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 21:30
سابادل
1
1
آلکورکون
| Estadi de la Nova Creu Alta
هفته 8
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:45
کارتاخنا
3 0
لاس پالماس
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:45
کارتاخنا
3
0
لاس پالماس
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:45
یو دی لوگرونس
2 3
لوگو
۳ آبان ۱۳۹۹ 19:45
یو دی لوگرونس
2
3
لوگو
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:00
آلمریا
3 0
فونلابرادا
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:00
آلمریا
3
0
فونلابرادا
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:00
کاستیون
0 1
خیرونا
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:00
کاستیون
0
1
خیرونا
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اسپورتینگ گیخون
2 1
پونفرادینا
۴ آبان ۱۳۹۹ 18:30
اسپورتینگ گیخون
2
1
پونفرادینا
۴ آبان ۱۳۹۹ 20:45
لگانس
2 1
اوویدو
۴ آبان ۱۳۹۹ 20:45
لگانس
2
1
اوویدو
۴ آبان ۱۳۹۹ 20:45
تنریف
0 0
اسپانیول
۴ آبان ۱۳۹۹ 20:45
تنریف
0
0
اسپانیول
۴ آبان ۱۳۹۹ 23:00
آلباسته
2 1
رایو وایکانو
۴ آبان ۱۳۹۹ 23:00
آلباسته
2
1
رایو وایکانو
۴ آبان ۱۳۹۹ 23:00
مالاگا
1 1
میراندس
۴ آبان ۱۳۹۹ 23:00
مالاگا
1
1
میراندس
۴ آبان ۱۳۹۹ 23:30
زاراگوزا
0 0
سابادل
۴ آبان ۱۳۹۹ 23:30
زاراگوزا
0
0
سابادل
۵ آبان ۱۳۹۹ 20:30
آلکورکون
0 2
مایورکا
۵ آبان ۱۳۹۹ 20:30
آلکورکون
0
2
مایورکا
هفته 9
۶ آبان ۱۳۹۹ 21:30
خیرونا
2 1
کارتاخنا
۶ آبان ۱۳۹۹ 21:30
خیرونا
2
1
کارتاخنا
| Estadi Municipal de Montilivi
۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آلباسته
1 1
لاس پالماس
۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آلباسته
1
1
لاس پالماس
| Estadio Carlos Belmonte
۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کاستیون
1 2
آلمریا
۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کاستیون
1
2
آلمریا
| Nou Estadi Castalia
۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
اسپانیول
2 0
پونفرادینا
۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
اسپانیول
2
0
پونفرادینا
| RCDE Stadium
۸ آبان ۱۳۹۹ 00:00
اوویدو
2 3
یو دی لوگرونس
۸ آبان ۱۳۹۹ 00:00
اوویدو
2
3
یو دی لوگرونس
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۸ آبان ۱۳۹۹ 19:00
آلکورکون
1 2
اسپورتینگ گیخون
۸ آبان ۱۳۹۹ 19:00
آلکورکون
1
2
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Santo Domingo
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:30
مایورکا
3 1
مالاگا
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:30
مایورکا
3
1
مالاگا
| Iberostar Estadi
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:30
میراندس
1 0
زاراگوزا
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:30
میراندس
1
0
زاراگوزا
| Estadio Municipal de Anduva
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:30
تنریف
1 1
لوگو
۸ آبان ۱۳۹۹ 21:30
تنریف
1
1
لوگو
۹ آبان ۱۳۹۹ 00:00
رایو وایکانو
2 0
فونلابرادا
۹ آبان ۱۳۹۹ 00:00
رایو وایکانو
2
0
فونلابرادا
| Estadio de Vallecas
۹ آبان ۱۳۹۹ 00:00
سابادل
1 0
لگانس
۹ آبان ۱۳۹۹ 00:00
سابادل
1
0
لگانس
| Estadi de la Nova Creu Alta
هفته 10
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کارتاخنا
3 1
آلباسته
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کارتاخنا
3
1
آلباسته
| Estadio Municipal Cartagonova
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 20:45
لاس پالماس
1 2
اوویدو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 20:45
لاس پالماس
1
2
اوویدو
| Estadio de Gran Canaria
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
لگانس
1 0
میراندس
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 16:30
لگانس
1
0
میراندس
| Estadio Municipal de Butarque
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 18:30
زاراگوزا
0 0
مایورکا
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 18:30
زاراگوزا
0
0
مایورکا
| Estadio de la Romareda
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 20:45
فونلابرادا
1 1
تنریف
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 20:45
فونلابرادا
1
1
تنریف
| Estadio Fernando Torres
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 20:45
پونفرادینا
0 3
سابادل
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 20:45
پونفرادینا
0
3
سابادل
| Estadio El Toralín
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:00
لوگو
1 0
رایو وایکانو
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:00
لوگو
1
0
رایو وایکانو
| Estadio Anxo Carro
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آلمریا
0 0
خیرونا
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آلمریا
0
0
خیرونا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 18:30
یو دی لوگرونس
1 0
آلکورکون
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 18:30
یو دی لوگرونس
1
0
آلکورکون
| Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:45
اسپورتینگ گیخون
1 0
کاستیون
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 20:45
اسپورتینگ گیخون
1
0
کاستیون
| Estadio Municipal El Molinón
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:30
مالاگا
0 3
اسپانیول
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:30
مالاگا
0
3
اسپانیول
| Estadio La Rosaleda
هفته 11
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آلباسته
0 0
لگانس
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 23:30
آلباسته
0
0
لگانس
| Estadio Carlos Belmonte
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کارتاخنا
0 1
یو دی لوگرونس
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کارتاخنا
0
1
یو دی لوگرونس
| Estadio Municipal Cartagonova
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 20:45
میراندس
1 0
اسپورتینگ گیخون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 20:45
میراندس
1
0
اسپورتینگ گیخون
| Estadio Municipal de Anduva
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اسپانیول
2 1
لوگو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اسپانیول
2
1
لوگو
| RCDE Stadium
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:30
سابادل
1 2
مالاگا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 16:30
سابادل
1
2
مالاگا
| Estadi de la Nova Creu Alta
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 18:30
آلکورکون
0 3
فونلابرادا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 18:30
آلکورکون
0
3
فونلابرادا
| Estadio Santo Domingo
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 18:30
رایو وایکانو
0 1
آلمریا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 18:30
رایو وایکانو
0
1
آلمریا
| Estadio de Vallecas
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 20:45
مایورکا
3 0
پونفرادینا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 20:45
مایورکا
3
0
پونفرادینا
| Iberostar Estadi
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 20:45
اوویدو
4 0
کاستیون
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 20:45
اوویدو
4
0
کاستیون
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:00
تنریف
1 0
زاراگوزا
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 23:00
تنریف
1
0
زاراگوزا
۱۹ آبان ۱۳۹۹ 23:30
خیرونا
1 1
لاس پالماس
۱۹ آبان ۱۳۹۹ 23:30
خیرونا
1
1
لاس پالماس
| Estadi Municipal de Montilivi
هفته 12
۲۳ آبان ۱۳۹۹ 23:30
زاراگوزا
1 2
اوویدو
۲۳ آبان ۱۳۹۹ 23:30
زاراگوزا
1
2
اوویدو
| Estadio de la Romareda
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
فونلابرادا
1 1
اسپانیول
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 16:30
فونلابرادا
1
1
اسپانیول
| Estadio Fernando Torres
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 18:45
آلمریا
2 1
میراندس
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 18:45
آلمریا
2
1
میراندس
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 21:00
خیرونا
0 1
مایورکا
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 21:00
خیرونا
0
1
مایورکا
| Estadi Municipal de Montilivi
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 21:00
لوگو
1 0
آلباسته
۲۴ آبان ۱۳۹۹ 21:00
لوگو
1
0
آلباسته
| Estadio Anxo Carro
۲۵ آبان ۱۳۹۹ 16:30
لگانس
1 0
آلکورکون
۲۵ آبان ۱۳۹۹ 16:30
لگانس
1
0
آلکورکون
| Estadio Municipal de Butarque
۲۵ آبان ۱۳۹۹ 18:45
پونفرادینا
1 1
مالاگا
۲۵ آبان ۱۳۹۹ 18:45
پونفرادینا
1
1
مالاگا
| Estadio El Toralín
۲۵ آبان ۱۳۹۹ 21:00
کاستیون
2 1
کارتاخنا
۲۵ آبان ۱۳۹۹ 21:00
کاستیون
2
1
کارتاخنا
| Nou Estadi Castalia
۲۵ آبان ۱۳۹۹ 21:00
یو دی لوگرونس
1 0
سابادل
۲۵ آبان ۱۳۹۹ 21:00
یو دی لوگرونس
1
0
سابادل
| Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas
۲۶ آبان ۱۳۹۹ 00:30
لاس پالماس
1 0
تنریف
۲۶ آبان ۱۳۹۹ 00:30
لاس پالماس
1
0
تنریف
| Estadio de Gran Canaria
۲۶ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اسپورتینگ گیخون
1 1
رایو وایکانو
۲۶ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اسپورتینگ گیخون
1
1
رایو وایکانو
| Estadio Municipal El Molinón
هفته 13
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آلکورکون
1 0
لوگو
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آلکورکون
1
0
لوگو
| Estadio Santo Domingo
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اسپانیول
1 2
خیرونا
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
اسپانیول
1
2
خیرونا
| RCDE Stadium
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
مالاگا
1 2
لگانس
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:30
مالاگا
1
2
لگانس
| Estadio La Rosaleda
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میراندس
4 1
کارتاخنا
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میراندس
4
1
کارتاخنا
| Estadio Municipal de Anduva
۱ آذر ۱۳۹۹ 20:45
رایو وایکانو
2 1
کاستیون
۱ آذر ۱۳۹۹ 20:45
رایو وایکانو
2
1
کاستیون
| Estadio de Vallecas
۱ آذر ۱۳۹۹ 23:00
اوویدو
1 1
فونلابرادا
۱ آذر ۱۳۹۹ 23:00
اوویدو
1
1
فونلابرادا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
سابادل
3 1
لاس پالماس
۲ آذر ۱۳۹۹ 16:30
سابادل
3
1
لاس پالماس
| Estadi de la Nova Creu Alta
۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
مایورکا
0 0
اسپورتینگ گیخون
۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
مایورکا
0
0
اسپورتینگ گیخون
| Iberostar Estadi
۲ آذر ۱۳۹۹ 20:45
تنریف
0 1
یو دی لوگرونس
۲ آذر ۱۳۹۹ 20:45
تنریف
0
1
یو دی لوگرونس
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پونفرادینا
2 1
زاراگوزا
۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
پونفرادینا
2
1
زاراگوزا
| Estadio El Toralín
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آلباسته
1 2
آلمریا
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:30
آلباسته
1
2
آلمریا
| Estadio Carlos Belmonte
هفته 14
۴ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کاستیون
0 2
آلکورکون
۴ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کاستیون
0
2
آلکورکون
| Nou Estadi Castalia
۴ آذر ۱۳۹۹ 21:30
خیرونا
0 1
مالاگا
۴ آذر ۱۳۹۹ 21:30
خیرونا
0
1
مالاگا
| Estadi Municipal de Montilivi
۵ آذر ۱۳۹۹ 00:00
لوگو
0 0
اوویدو
۵ آذر ۱۳۹۹ 00:00
لوگو
0
0
اوویدو
| Estadio Anxo Carro
۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
لاس پالماس
0 2
میراندس
۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
لاس پالماس
0
2
میراندس
| Estadio de Gran Canaria
۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
زاراگوزا
1 2
رایو وایکانو
۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
زاراگوزا
1
2
رایو وایکانو
| Estadio de la Romareda
۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اسپورتینگ گیخون
3 1
سابادل
۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اسپورتینگ گیخون
3
1
سابادل
| Estadio Municipal El Molinón
۶ آذر ۱۳۹۹ 00:00
کارتاخنا
1 2
مایورکا
۶ آذر ۱۳۹۹ 00:00
کارتاخنا
1
2
مایورکا
| Estadio Municipal Cartagonova
۶ آذر ۱۳۹۹ 00:00
فونلابرادا
1 1
پونفرادینا
۶ آذر ۱۳۹۹ 00:00
فونلابرادا
1
1
پونفرادینا
| Estadio Fernando Torres
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
لگانس
2 0
اسپانیول
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
لگانس
2
0
اسپانیول
| Estadio Municipal de Butarque
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
یو دی لوگرونس
2 0
آلباسته
۶ آذر ۱۳۹۹ 21:30
یو دی لوگرونس
2
0
آلباسته
| Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas
۷ آذر ۱۳۹۹ 00:00
آلمریا
2 0
تنریف
۷ آذر ۱۳۹۹ 00:00
آلمریا
2
0
تنریف
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
هفته 15
۷ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آلکورکون
1 0
خیرونا
۷ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آلکورکون
1
0
خیرونا
| Estadio Santo Domingo
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مالاگا
2 2
لوگو
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:30
مالاگا
2
2
لوگو
| Estadio La Rosaleda
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سابادل
1 2
فونلابرادا
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سابادل
1
2
فونلابرادا
| Estadi de la Nova Creu Alta
۸ آذر ۱۳۹۹ 20:45
رایو وایکانو
0 0
کارتاخنا
۸ آذر ۱۳۹۹ 20:45
رایو وایکانو
0
0
کارتاخنا
| Estadio de Vallecas
۸ آذر ۱۳۹۹ 23:00
میراندس
1 1
کاستیون
۸ آذر ۱۳۹۹ 23:00
میراندس
1
1
کاستیون
| Estadio Municipal de Anduva
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آلباسته
0 2
تنریف
۹ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آلباسته
0
2
تنریف
| Estadio Carlos Belmonte
۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
اسپانیول
2 0
زاراگوزا
۹ آذر ۱۳۹۹ 18:30
اسپانیول
2
0
زاراگوزا
| RCDE Stadium
۹ آذر ۱۳۹۹ 20:45
مایورکا
4 0
یو دی لوگرونس
۹ آذر ۱۳۹۹ 20:45
مایورکا
4
0
یو دی لوگرونس
| Iberostar Estadi
۹ آذر ۱۳۹۹ 20:45
پونفرادینا
3 2
لگانس
۹ آذر ۱۳۹۹ 20:45
پونفرادینا
3
2
لگانس
| Estadio El Toralín
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لاس پالماس
3 2
اسپورتینگ گیخون
۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
لاس پالماس
3
2
اسپورتینگ گیخون
| Estadio de Gran Canaria
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اوویدو
1 2
آلمریا
۱۰ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اوویدو
1
2
آلمریا
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
هفته 16
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
فونلابرادا
0 2
مالاگا
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
فونلابرادا
0
2
مالاگا
| Estadio Fernando Torres
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 00:00
خیرونا
1 0
میراندس
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 00:00
خیرونا
1
0
میراندس
| Estadi Municipal de Montilivi
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کارتاخنا
1 3
اسپانیول
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کارتاخنا
1
3
اسپانیول
| Estadio Municipal Cartagonova
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
لگانس
1 0
رایو وایکانو
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
لگانس
1
0
رایو وایکانو
| Estadio Municipal de Butarque
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
یو دی لوگرونس
1 2
پونفرادینا
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
یو دی لوگرونس
1
2
پونفرادینا
| Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کاستیون
1 0
زاراگوزا
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:30
کاستیون
1
0
زاراگوزا
| Nou Estadi Castalia
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 00:00
لوگو
1 1
لاس پالماس
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 00:00
لوگو
1
1
لاس پالماس
| Estadio Anxo Carro
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آلمریا
0 1
مایورکا
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آلمریا
0
1
مایورکا
| Estadio de los Juegos Mediterráneos
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اوویدو
1 1
آلکورکون
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اوویدو
1
1
آلکورکون
| Estadio Nuevo Carlos Tartiere
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:30
تنریف
1 2
سابادل
۱۳ آذر ۱۳۹۹ 21:30
تنریف
1
2
سابادل
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 00:00
اسپورتینگ گیخون
0 0
آلباسته
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 00:00
اسپورتینگ گیخون
0
0
آلباسته
| Estadio Municipal El Molinón
هفته 17
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
رایو وایکانو
2 1
یو دی لوگرونس
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:30
رایو وایکانو
2
1
یو دی لوگرونس
| Estadio de Vallecas
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پونفرادینا
0 0
لاس پالماس
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پونفرادینا
0
0
لاس پالماس
| Estadio El Toralín
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 20:45
میراندس
0 0
لوگو
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 20:45
میراندس
0
0
لوگو
| Estadio Municipal de Anduva
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:00
مالاگا
1 2
کارتاخنا
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:00
مالاگا
1
2
کارتاخنا
| Estadio La Rosaleda
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آلکورکون
0 1
آلمریا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 16:30
آلکورکون
0
1
آلمریا
| Estadio Santo Domingo
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
اسپانیول
2 0
اسپورتینگ گیخون
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 18:30
اسپانیول
2
0
اسپورتینگ گیخون
| RCDE Stadium
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 20:45
آلباسته
0 2
خیرونا
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 20:45