چمپیونشیپ انگستان

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
نورویچ
ش ش پ پ م
46
29
10
7
75
36
39
97
2
واتفورد
ش پ پ ش پ
46
27
10
9
63
30
33
91
3
برنتفورد
م پ پ پ پ
46
24
15
7
79
42
37
87
4
سوانسی
م ش م پ ش
46
23
11
12
56
39
17
80
5
بارنزلی
ش پ پ ش م
46
23
9
14
58
50
8
78
6
بورنموث
پ پ ش ش ش
46
22
11
13
73
46
27
77
7
ریدینگ
م م م ش م
46
19
13
14
62
54
8
70
8
46
19
11
16
57
55
2
68
9
کاردیف
م م پ پ م
46
18
14
14
66
49
17
68
10
میدلزبورو
ش پ پ م ش
46
18
10
18
55
53
2
64
11
میلوال
م ش ش پ ش
46
15
17
14
47
52
-5
62
12
لوتون
م پ م م ش
46
17
11
18
41
52
-11
62
13
پرستون
م پ پ پ پ
46
18
7
21
49
56
-7
61
14
استوک سیتی
م ش م ش پ
46
15
15
16
50
52
-2
60
15
بلکبرن
پ ش پ م پ
46
15
12
19
65
54
11
57
16
کاونتری
پ پ ش م پ
46
14
13
19
49
61
-12
55
17
46
12
16
18
37
45
-8
52
18
بیرمنگام
پ م پ ش ش
46
13
13
20
37
61
-24
52
19
46
15
6
25
46
68
-22
51
20
هادرسفیلد
پ ش ش م م
46
12
13
21
50
71
-21
49
21
دربی
ش ش ش ش م
46
11
11
24
36
58
-22
44
22
46
11
10
25
39
69
-30
43
23
روترهام
ش ش م م م
46
11
9
26
44
60
-16
42
24
46
12
11
23
40
61
-21
41
صعود پلی آف صعود سقوط
از شفیلدونزدی 6 امتیاز کسر شده است
نمایش تمام صفحه
نورویچ
واتفورد
برنتفورد
سوانسی
بارنزلی
بورنموث
ریدینگ
کویینز پارک رنجرز
کاردیف
میدلزبورو
میلوال
لوتون
پرستون
استوک سیتی
بلکبرن
کاونتری
ناتینگهام فارست
بیرمنگام
بریستول سیتی
هادرسفیلد
دربی
وایکام واندررز
روترهام
شفیلد ونزدی
1 نورویچ 0–1 1–0 1–0 1–0 1–3 4–1 1–1 2–0 0–0 0–0 3–0 2–2 4–1 1–1 1–1 2–1 1–0 2–0 7–0 0–1 2–1 1–0 2–1
2 واتفورد 1–0 1–1 2–0 1–0 1–1 2–0 1–2 0–1 1–0 1–0 1–0 4–1 3–2 3–1 3–2 1–0 3–0 6–0 2–0 2–1 2–0 2–0 1–0
3 برنتفورد 1–1 2–0 1–1 0–2 2–1 3–1 2–1 1–1 0–0 0–0 1–0 2–4 2–1 2–2 2–0 1–1 0–0 3–2 3–0 0–0 7–2 1–0 3–0
4 سوانسی 2–0 2–1 1–1 2–0 0–0 0–0 0–1 0–1 2–1 2–1 2–0 0–1 2–0 2–0 1–0 1–0 0–0 1–3 1–2 2–1 2–2 1–0 1–1
5 بارنزلی 2–2 1–0 0–1 0–2 0–4 1–1 3–0 2–2 2–0 2–1 0–1 2–1 2–0 2–1 0–0 2–0 1–0 2–2 2–1 0–0 2–1 1–0 1–2
6 بورنموث 1–0 1–0 0–1 3–0 2–3 4–2 0–0 1–2 3–1 1–1 0–1 2–3 0–2 3–2 4–1 2–0 3–2 1–0 5–0 1–1 1–0 1–0 1–2
7 ریدینگ 1–2 1–0 1–3 2–2 2–0 3–1 1–1 1–1 0–2 1–2 2–1 0–3 0–3 1–0 3–0 2–0 1–2 3–1 2–2 3–1 1–0 3–0 3–0
8 کویینز پارک رنجرز 1–3 1–1 2–1 0–2 1–3 2–1 0–1 3–2 1–1 3–2 3–1 0–2 0–0 1–0 3–0 2–0 0–0 1–2 0–1 0–1 1–0 3–2 4–1
9 کاردیف 1–2 1–2 2–3 0–2 3–0 1–1 1–2 0–1 1–1 1–1 4–0 4–0 0–0 2–2 3–1 0–1 3–2 0–1 3–0 4–0 2–1 1–1 0–2
10 میدلزبورو 0–1 1–1 1–4 2–1 2–1 1–1 0–0 1–2 1–1 3–0 1–0 2–0 3–0 0–1 2–0 1–0 0–1 1–3 2–1 3–0 0–3 0–3 3–1
11 میلوال 0–0 0–0 1–1 0–3 1–1 1–4 1–1 1–1 1–1 1–0 2–0 2–1 0–0 0–2 1–2 1–1 2–0 4–1 0–3 0–1 0–0 1–0 4–1
12 لوتون 3–1 1–0 0–3 0–1 1–2 0–0 0–0 0–2 0–2 1–1 1–1 3–0 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1 2–1 2–0 0–0 3–2
13 پرستون 1–1 0–1 0–5 0–1 2–0 1–1 0–0 0–0 0–1 3–0 0–2 0–1 0–1 0–3 2–0 0–1 1–2 1–0 3–0 3–0 2–2 1–2 1–0
14 استوک سیتی 2–3 1–2 3–2 1–2 2–2 0–1 0–0 0–2 1–2 1–0 1–2 3–0 0–0 1–0 2–3 1–1 1–1 0–2 4–3 1–0 2–0 1–0 1–0
15 بلکبرن 1–2 2–3 0–1 1–1 2–1 0–2 2–4 3–1 0–0 0–0 2–1 1–0 1–2 1–1 1–1 0–1 5–2 0–0 5–2 2–1 5–0 2–1 1–1
16 کاونتری 0–2 0–0 2–0 1–1 2–0 1–3 3–2 3–2 1–0 1–2 6–1 0–0 0–1 0–0 0–4 1–2 0–0 3–1 0–0 1–0 0–0 3–1 2–0
17 ناتینگهام فارست 0–2 0–0 1–3 0–1 0–0 0–0 1–1 3–1 0–2 1–2 3–1 0–1 1–2 1–1 1–0 2–1 0–0 1–2 0–2 1–1 2–0 1–1 2–0
18 بیرمنگام 1–3 0–1 1–0 1–0 1–2 1–3 2–1 2–1 0–4 1–4 0–0 0–1 0–1 2–0 0–2 1–1 1–1 0–3 2–1 0–4 1–2 1–1 0–1
19 بریستول سیتی 1–3 0–0 1–3 1–1 0–1 1–2 0–2 0–2 0–2 0–1 0–2 2–3 2–0 0–2 1–0 2–1 0–0 0–1 2–1 1–0 2–1 0–2 2–0
20 هادرسفیلد 0–1 2–0 1–1 4–1 0–1 1–2 1–2 2–0 0–0 3–2 0–1 1–1 1–2 1–1 2–1 1–1 1–0 1–1 1–2 1–0 2–3 0–0 2–0
21 دربی 0–1 0–1 2–2 2–0 0–2 1–0 0–2 0–1 1–1 2–1 0–1 2–0 0–1 0–0 0–4 1–1 1–1 1–2 1–0 2–0 1–1 0–1 3–3
22 وایکام واندررز 0–2 1–1 0–0 0–2 1–3 1–0 1–0 1–1 2–1 1–3 1–2 1–3 1–0 0–1 1–0 1–2 0–3 0–0 2–1 0–0 1–2 0–1 1–0
23 روترهام 1–2 1–4 0–2 1–3 1–2 2–2 0–1 3–1 1–2 1–2 0–1 0–1 2–1 3–3 1–1 0–1 0–1 0–1 2–0 1–1 3–0 0–3 3–0
24 شفیلد ونزدی 1–2 0–0 1–2 0–2 1–2 1–0 1–1 1–1 5–0 2–1 0–0 0–1 1–0 0–0 1–0 1–0 0–0 0–1 1–1 1–1 1–0 2–0 1–2
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
نورویچ 2910746753661418220483684902310000000
واتفورد 2710946633081223253613853781650000000
برنتفورد 2415746794252317216562544592020000000
بارنزلی 2391446585068314208592793881760000000
سوانسی 231112465639681202415341223241590000000
بورنموث 22111346734665315239550813871980000000
ریدینگ 19131446625448017193499703811930000000
کویینز پارک رنجرز 19111646575579314230561903731690000000
میدلزبورو 181018465553592132745411013441460000000
کاردیف 181414466649744152176141033871940000000
پرستون 18721464956523161845471083301520000000
لوتون 171118464152562152345571133541510000000
بریستول سیتی 1562546466853210144504682661220000000
بلکبرن 151219466554681112065301024512230000000
استوک سیتی 15151646505276421216582823441390000000
میلوال 15171446475257117195547723611490000000
کاونتری 14131946496156513188560923671600000000
بیرمنگام 131320463761694141866701033471250000000
ناتینگهام فارست 12161846374567414227586773671330000000
شفیلد ونزدی 12112346406169713193574713291360000000
هادرسفیلد 12132146507165312200551773371480000000
دربی 11112446365874112207548773341460000000
وایکام واندررز 11102546396969412191619713441420000000
روترهام 119264644607859229632883651460000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
I. Toney
برنتفورد
45
30 (9)
2
A. Armstrong
بلکبرن
40
28 (5)
3
Teemu Pukki
نورویچ
40
26 (5)
4
Lucas João
ریدینگ
39
19 (3)
5
Kieffer Moore
کاردیف
42
18 (4)
6
André Ayew
سوانسی
43
16 (5)
7
Arnaut Danjuma
بورنموث
33
15
Emiliano Buendia
نورویچ
39
15 (1)
9
J. Lowe
سوانسی
46
14 (1)
جدول پاس گل
#
بازیکن
بازی
پاس گل
1
Emiliano Buendia
نورویچ
39
15
2
الیوت
بلکبرن
41
11
M. Olise
ریدینگ
44
11
4
Bryan Mbeumo
برنتفورد
39
10
5
I. Toney
برنتفورد
45
9
6
J. Bidwell
سوانسی
39
8
Callum O'Hare
کاونتری
46
8
8
Arnaut Danjuma
بورنموث
33
7
I. Mbenza
هادرسفیلد
35
7
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
Jefferson Lerma
بورنموث
11
0
1
16
2
M. Smith
روترهام
9
0
1
14
3
K. McFadzean
کاونتری
7
1
1
14
4
R. Dickie
کویینز پارک رنجرز
9
0
1
14
5
A. MacDonald
روترهام
9
0
1
14
6
لئو استیگارد
کاونتری
11
1
0
13
7
R. Wood
روترهام
8
0
1
13
8
Sam Morsy
میدلزبورو
8
0
1
13
9
P. McNair
میدلزبورو
8
0
1
13
10
G. Hamer
کاونتری
8
0
1
13
11
Nathaniel Chalobah
واتفورد
12
0
0
12
12
M. Crooks
روترهام
7
0
1
12
13
W. Vaulks
کاردیف
7
0
1
12
14
J. Chester
استوک سیتی
6
0
1
11
15
M. Ihiekwe
روترهام
11
0
0
11
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
ریدینگ
ریدینگ
48
0
0
48
2
میلوال
میلوال
57
1
0
59
3
بریستول سیتی
بریستول سیتی
53
1
1
60
4
برنتفورد
برنتفورد
52
2
1
61
5
لوتون
لوتون
56
1
1
63
6
پرستون
پرستون
52
0
3
67
7
میدلزبورو
میدلزبورو
59
0
2
69
8
سوانسی
سوانسی
68
1
0
70
9
بلکبرن
بلکبرن
68
1
0
70
10
کاونتری
کاونتری
56
2
3
75
11
نورویچ
نورویچ
61
2
2
75
12
هادرسفیلد
هادرسفیلد
65
1
2
77
13
بورنموث
بورنموث
65
1
2
77
14
دربی
دربی
74
0
1
79
15
بیرمنگام
بیرمنگام
69
3
1
80
16
بارنزلی
بارنزلی
68
1
2
80
17
ناتینگهام فارست
ناتینگهام فارست
67
1
3
84
18
واتفورد
واتفورد
81
2
0
85
19
کاردیف
کاردیف
74
3
1
85
20
وایکام واندررز
وایکام واندررز
69
0
4
89
21
کویینز پارک رنجرز
کویینز پارک رنجرز
79
1
2
91
22
استوک سیتی
استوک سیتی
76
0
4
96
23
روترهام
روترهام
78
1
4
100
24
شفیلد ونزدی
شفیلد ونزدی
69
1
6
101
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
بیشترین سیو ها (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
1
2268
(42)
2
1999
(41)
3
1953
(45)
4
1889
(43)
5
1855
(46)
6
1770
(41)
8
1762
(41)
9
1753
(45)
10
1753
(46)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح (تعداد بازی)
1
2023
(42)
2
1600
(41)
4
1534
(45)
5
1472
(43)
6
1470
(45)
7
1460
(46)
8
1400
(39)
9
1377
(46)
10
1374
(41)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
هفته 1
21 شهریور 1399
- 23:15
واتفورد
1 0
میدلزبورو
22 شهریور 1399
- 16:00
وایکام واندررز
0 1
روترهام
22 شهریور 1399
- 16:00
بیرمنگام
1 0
برنتفورد
22 شهریور 1399
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
2 0
ناتینگهام فارست
22 شهریور 1399
- 18:30
پرستون
0 1
سوانسی
22 شهریور 1399
- 18:30
میلوال
0 0
استوک سیتی
22 شهریور 1399
- 18:30
هادرسفیلد
0 1
نورویچ
22 شهریور 1399
- 18:30
دربی
0 2
ریدینگ
22 شهریور 1399
- 18:30
کاردیف
0 2
شفیلد ونزدی
22 شهریور 1399
- 18:30
بریستول سیتی
2 1
کاونتری
22 شهریور 1399
- 18:30
بارنزلی
0 1
لوتون
22 شهریور 1399
- 18:30
بورنموث
3 2
بلکبرن
هفته 2
28 شهریور 1399
- 23:15
کاونتری
3 2
کویینز پارک رنجرز
29 شهریور 1399
- 16:00
ناتینگهام فارست
0 2
کاردیف
29 شهریور 1399
- 18:30
سوانسی
0 0
بیرمنگام
29 شهریور 1399
- 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
واتفورد
29 شهریور 1399
- 18:30
روترهام
0 1
میلوال
29 شهریور 1399
- 18:30
ریدینگ
2 0
بارنزلی
29 شهریور 1399
- 18:30
نورویچ
2 2
پرستون
29 شهریور 1399
- 18:30
میدلزبورو
1 1
بورنموث
29 شهریور 1399
- 18:30
لوتون
2 1
دربی
29 شهریور 1399
- 18:30
برنتفورد
3 0
هادرسفیلد
29 شهریور 1399
- 18:30
بلکبرن
5 0
وایکام واندررز
30 شهریور 1399
- 17:30
استوک سیتی
0 2
بریستول سیتی
هفته 3
4 مهر 1399
- 22:15
هادرسفیلد
1 0
ناتینگهام فارست
5 مهر 1399
- 15:00
واتفورد
1 0
لوتون
5 مهر 1399
- 15:00
وایکام واندررز
0 2
سوانسی
5 مهر 1399
- 17:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
میدلزبورو
5 مهر 1399
- 17:30
پرستون
0 1
استوک سیتی
5 مهر 1399
- 17:30
میلوال
1 1
برنتفورد
5 مهر 1399
- 17:30
دربی
0 4
بلکبرن
5 مهر 1399
- 17:30
کاردیف
1 2
ریدینگ
5 مهر 1399
- 17:30
بیرمنگام
1 1
روترهام
5 مهر 1399
- 17:30
بارنزلی
0 0
کاونتری
6 مهر 1399
- 15:30
بریستول سیتی
2 0
شفیلد ونزدی
6 مهر 1399
- 18:30
بورنموث
1 0
نورویچ
هفته 4
11 مهر 1399
- 22:15
کاونتری
1 3
بورنموث
12 مهر 1399
- 15:00
نورویچ
0 1
دربی
12 مهر 1399
- 17:30
ریدینگ
1 0
واتفورد
12 مهر 1399
- 17:30
سوانسی
2 1
میلوال
12 مهر 1399
- 17:30
شفیلد ونزدی
1 1
کویینز پارک رنجرز
12 مهر 1399
- 17:30
روترهام
1 1
هادرسفیلد
12 مهر 1399
- 17:30
ناتینگهام فارست
1 2
بریستول سیتی
12 مهر 1399
- 17:30
میدلزبورو
2 1
بارنزلی
12 مهر 1399
- 17:30
لوتون
2 0
وایکام واندررز
12 مهر 1399
- 17:30
بلکبرن
0 0
کاردیف
13 مهر 1399
- 16:30
برنتفورد
2 4
پرستون
13 مهر 1399
- 17:30
استوک سیتی
1 1
بیرمنگام
هفته 5
25 مهر 1399
- 22:15
دربی
0 1
واتفورد
26 مهر 1399
- 17:30
وایکام واندررز
1 2
میلوال
26 مهر 1399
- 17:30
سوانسی
1 2
هادرسفیلد
26 مهر 1399
- 17:30
روترهام
1 2
نورویچ
26 مهر 1399
- 17:30
میدلزبورو
0 0
ریدینگ
26 مهر 1399
- 17:30
لوتون
0 2
استوک سیتی
26 مهر 1399
- 17:30
برنتفورد
2 0
کاونتری
26 مهر 1399
- 17:30
بلکبرن
0 1
ناتینگهام فارست
26 مهر 1399
- 17:30
بیرمنگام
0 1
شفیلد ونزدی
26 مهر 1399
- 17:30
بارنزلی
2 2
بریستول سیتی
26 مهر 1399
- 17:30
بورنموث
0 0
کویینز پارک رنجرز
27 مهر 1399
- 14:30
پرستون
0 1
کاردیف
هفته 6
29 مهر 1399
- 22:15
هادرسفیلد
1 0
دربی
29 مهر 1399
- 22:15
ناتینگهام فارست
1 1
روترهام
29 مهر 1399
- 22:15
نورویچ
1 0
بیرمنگام
29 مهر 1399
- 22:15
میلوال
2 0
لوتون
29 مهر 1399
- 22:15
کاونتری
1 1
سوانسی
29 مهر 1399
- 22:15
بریستول سیتی
0 1
میدلزبورو
29 مهر 1399
- 22:30
ریدینگ
1 0
وایکام واندررز
30 مهر 1399
- 22:15
استوک سیتی
2 2
بارنزلی
30 مهر 1399
- 22:15
واتفورد
3 1
بلکبرن
30 مهر 1399
- 22:15
شفیلد ونزدی
1 2
برنتفورد
30 مهر 1399
- 22:15
کویینز پارک رنجرز
0 2
پرستون
30 مهر 1399
- 22:15
کاردیف
1 1
بورنموث
هفته 7
2 آبان 1399
- 22:15
ناتینگهام فارست
1 1
دربی
3 آبان 1399
- 15:00
واتفورد
1 1
بورنموث
3 آبان 1399
- 17:30
استوک سیتی
3 2
برنتفورد
3 آبان 1399
- 17:30
شفیلد ونزدی
0 1
لوتون
3 آبان 1399
- 17:30
ریدینگ
3 0
روترهام
3 آبان 1399
- 17:30
کویینز پارک رنجرز
0 0
بیرمنگام
3 آبان 1399
- 17:30
نورویچ
2 1
وایکام واندررز
3 آبان 1399
- 17:30
میلوال
1 1
بارنزلی
3 آبان 1399
- 17:30
هادرسفیلد
1 2
پرستون
3 آبان 1399
- 17:30
کاونتری
0 4
بلکبرن
3 آبان 1399
- 17:30
کاردیف
1 1
میدلزبورو
3 آبان 1399
- 17:30
بریستول سیتی
1 1
سوانسی
هفته 8
6 آبان 1399
- 22:30
بارنزلی
3 0
کویینز پارک رنجرز
6 آبان 1399
- 23:15
وایکام واندررز
1 1
واتفورد
6 آبان 1399
- 23:15
سوانسی
2 0
استوک سیتی
6 آبان 1399
- 23:15
میدلزبورو
2 0
کاونتری
6 آبان 1399
- 23:15
برنتفورد
1 1
نورویچ
6 آبان 1399
- 23:15
بلکبرن
2 4
ریدینگ
7 آبان 1399
- 22:30
پرستون
0 2
میلوال
7 آبان 1399
- 23:15
روترهام
3 0
شفیلد ونزدی
7 آبان 1399
- 23:15
لوتون
1 1
ناتینگهام فارست
7 آبان 1399
- 23:15
دربی
1 1
کاردیف
7 آبان 1399
- 23:15
بیرمنگام
2 1
هادرسفیلد
7 آبان 1399
- 23:15
بورنموث
1 0
بریستول سیتی
هفته 9
9 آبان 1399
- 23:15
کاونتری
3 2
ریدینگ
10 آبان 1399
- 16:00
بریستول سیتی
1 3
نورویچ
10 آبان 1399
- 18:30
وایکام واندررز
1 0
شفیلد ونزدی
10 آبان 1399
- 18:30
سوانسی
2 0
بلکبرن
10 آبان 1399
- 18:30
استوک سیتی
1 0
روترهام
10 آبان 1399
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
کاردیف
10 آبان 1399
- 18:30
پرستون
1 2
بیرمنگام
10 آبان 1399
- 18:30
میلوال
0 3
هادرسفیلد
10 آبان 1399
- 18:30
میدلزبورو
1 0
ناتینگهام فارست
10 آبان 1399
- 18:30
لوتون
0 3
برنتفورد
10 آبان 1399
- 18:30
بارنزلی
1 0
واتفورد
10 آبان 1399
- 18:30
بورنموث
1 1
دربی
هفته 10
13 آبان 1399
- 22:30
شفیلد ونزدی
1 0
بورنموث
13 آبان 1399
- 22:30
نورویچ
0 0
میلوال
13 آبان 1399
- 22:30
هادرسفیلد
1 2
بریستول سیتی
13 آبان 1399
- 22:30
برنتفورد
1 1
سوانسی
13 آبان 1399
- 23:15
کاردیف
3 0
بارنزلی
13 آبان 1399
- 23:15
بلکبرن
0 0
میدلزبورو
14 آبان 1399
- 22:30
ریدینگ
0 3
پرستون
14 آبان 1399
- 22:30
واتفورد
3 2
استوک سیتی
14 آبان 1399
- 23:15
روترهام
0 1
لوتون
14 آبان 1399
- 23:15
ناتینگهام فارست
2 1
کاونتری
14 آبان 1399
- 23:15
دربی
0 1
کویینز پارک رنجرز
14 آبان 1399
- 23:15
بیرمنگام
1 2
وایکام واندررز
هفته 11
16 آبان 1399
- 21:30
کاردیف
0 1
بریستول سیتی
17 آبان 1399
- 16:00
ریدینگ
0 3
استوک سیتی
17 آبان 1399
- 18:30
واتفورد
3 2
کاونتری
17 آبان 1399
- 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
میلوال
17 آبان 1399
- 18:30
روترهام
2 1
پرستون
17 آبان 1399
- 18:30
ناتینگهام فارست
2 0
وایکام واندررز
17 آبان 1399
- 18:30
نورویچ
1 0
سوانسی
17 آبان 1399
- 18:30
هادرسفیلد
1 1
لوتون
17 آبان 1399
- 18:30
دربی
0 2
بارنزلی
17 آبان 1399
- 18:30
برنتفورد
0 0
میدلزبورو
17 آبان 1399
- 18:30
بلکبرن
3 1
کویینز پارک رنجرز
17 آبان 1399
- 18:30
بیرمنگام
1 3
بورنموث
هفته 12
30 آبان 1399
- 23:15
کاونتری
0 0
بیرمنگام
1 آذر 1399
- 16:00
بورنموث
4 2
ریدینگ
1 آذر 1399
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
واتفورد
1 آذر 1399
- 18:30
پرستون
1 0
شفیلد ونزدی
1 آذر 1399
- 18:30
میلوال
1 1
کاردیف
1 آذر 1399
- 18:30
میدلزبورو
0 1
نورویچ
1 آذر 1399
- 18:30
لوتون
1 1
بلکبرن
1 آذر 1399
- 18:30
بریستول سیتی
1 0
دربی
1 آذر 1399
- 18:30
بارنزلی
2 0
ناتینگهام فارست
1 آذر 1399
- 18:30
وایکام واندررز
0 0
برنتفورد
1 آذر 1399
- 18:30
سوانسی
1 0
روترهام
1 آذر 1399
- 18:30
استوک سیتی
4 3
هادرسفیلد
هفته 13
4 آذر 1399
- 22:30
وایکام واندررز
0 0
هادرسفیلد
4 آذر 1399
- 22:30
استوک سیتی
2 3
نورویچ
4 آذر 1399
- 22:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
روترهام
4 آذر 1399
- 22:30
لوتون
1 1
بیرمنگام
4 آذر 1399
- 23:15
پرستون
0 3
بلکبرن