چمپیونشیپ انگستان

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
هفته 1
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واتفورد
1 0
میدلزبورو
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واتفورد
1
0
میدلزبورو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
بیرمنگام
1 0
برنتفورد
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
بیرمنگام
1
0
برنتفورد
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
وایکام واندررز
0 1
روترهام
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
وایکام واندررز
0
1
روترهام
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
3 2
بلکبرن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
3
2
بلکبرن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
0 1
لوتون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
0
1
لوتون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
2 1
کاونتری
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
2
1
کاونتری
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
0 2
شفیلد ونزدی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
0
2
شفیلد ونزدی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
دربی
0 2
ریدینگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
دربی
0
2
ریدینگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
0 1
نورویچ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
0
1
نورویچ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
0 0
استوک سیتی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
0
0
استوک سیتی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
0 1
سوانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
0
1
سوانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2 0
ناتینگهام فارست
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2
0
ناتینگهام فارست
هفته 2
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
3 2
کویینز پارک رنجرز
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
3
2
کویینز پارک رنجرز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
ناتینگهام فارست
0 2
کاردیف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
ناتینگهام فارست
0
2
کاردیف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
5 0
وایکام واندررز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
5
0
وایکام واندررز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
3 0
هادرسفیلد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
3
0
هادرسفیلد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
2 1
دربی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
2
1
دربی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
1 1
بورنموث
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
1
1
بورنموث
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
2 2
پرستون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
2
2
پرستون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
2 0
بارنزلی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
2
0
بارنزلی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
0 1
میلوال
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
0
1
میلوال
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
واتفورد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
0
0
واتفورد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
0 0
بیرمنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
0
0
بیرمنگام
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
0 2
بریستول سیتی
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
0
2
بریستول سیتی
هفته 3
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
1 0
ناتینگهام فارست
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
1
0
ناتینگهام فارست
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
وایکام واندررز
0 2
سوانسی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
وایکام واندررز
0
2
سوانسی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
1 0
لوتون
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
1
0
لوتون
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
0 0
کاونتری
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
0
0
کاونتری
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
1 1
روترهام
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
1
1
روترهام
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
1 2
ریدینگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
1
2
ریدینگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
دربی
0 4
بلکبرن
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
دربی
0
4
بلکبرن
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
1 1
برنتفورد
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
1
1
برنتفورد
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پرستون
0 1
استوک سیتی
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پرستون
0
1
استوک سیتی
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
میدلزبورو
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
1
1
میدلزبورو
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
بریستول سیتی
2 0
شفیلد ونزدی
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
بریستول سیتی
2
0
شفیلد ونزدی
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
1 0
نورویچ
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
1
0
نورویچ
هفته 4
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
1 3
بورنموث
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
1
3
بورنموث
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورویچ
0 1
دربی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورویچ
0
1
دربی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0 0
کاردیف
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0
0
کاردیف
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
2 0
وایکام واندررز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
2
0
وایکام واندررز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
2 1
بارنزلی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
2
1
بارنزلی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ناتینگهام فارست
1 2
بریستول سیتی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ناتینگهام فارست
1
2
بریستول سیتی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1 1
هادرسفیلد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1
1
هادرسفیلد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
1 1
کویینز پارک رنجرز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
1
1
کویینز پارک رنجرز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
2 1
میلوال
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
2
1
میلوال
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
1 0
واتفورد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
1
0
واتفورد
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
برنتفورد
2 4
پرستون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
برنتفورد
2
4
پرستون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
1 1
بیرمنگام
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
1
1
بیرمنگام
هفته 5
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
دربی
0 1
واتفورد
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
دربی
0
1
واتفورد
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بورنموث
0 0
کویینز پارک رنجرز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بورنموث
0
0
کویینز پارک رنجرز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
2 2
بریستول سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
2
2
بریستول سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
0 1
شفیلد ونزدی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
0
1
شفیلد ونزدی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0 1
ناتینگهام فارست
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0
1
ناتینگهام فارست
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
برنتفورد
2 0
کاونتری
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
برنتفورد
2
0
کاونتری
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
0 2
استوک سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
0
2
استوک سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
0 0
ریدینگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
0
0
ریدینگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1 2
نورویچ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1
2
نورویچ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
1 2
هادرسفیلد
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
1
2
هادرسفیلد
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وایکام واندررز
1 2
میلوال
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وایکام واندررز
1
2
میلوال
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
پرستون
0 1
کاردیف
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
پرستون
0
1
کاردیف
هفته 6
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
بریستول سیتی
0 1
میدلزبورو
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
بریستول سیتی
0
1
میدلزبورو
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
1 1
سوانسی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
1
1
سوانسی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
میلوال
2 0
لوتون
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
میلوال
2
0
لوتون
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
نورویچ
1 0
بیرمنگام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
نورویچ
1
0
بیرمنگام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
1 1
روترهام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
1
1
روترهام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
1 0
دربی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
1
0
دربی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ریدینگ
1 0
وایکام واندررز
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ریدینگ
1
0
وایکام واندررز
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاردیف
1 1
بورنموث
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاردیف
1
1
بورنموث
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کویینز پارک رنجرز
0 2
پرستون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کویینز پارک رنجرز
0
2
پرستون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
شفیلد ونزدی
1 2
برنتفورد
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
شفیلد ونزدی
1
2
برنتفورد
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
واتفورد
3 1
بلکبرن
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
واتفورد
3
1
بلکبرن
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استوک سیتی
2 2
بارنزلی
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استوک سیتی
2
2
بارنزلی
هفته 7
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
1 1
دربی
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
1
1
دربی
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
1 1
بورنموث
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
1
1
بورنموث
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
بریستول سیتی
1 1
سوانسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
بریستول سیتی
1
1
سوانسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
1 1
میدلزبورو
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
1
1
میدلزبورو
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاونتری
0 4
بلکبرن
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاونتری
0
4
بلکبرن
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
هادرسفیلد
1 2
پرستون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
هادرسفیلد
1
2
پرستون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
1 1
بارنزلی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
1
1
بارنزلی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
نورویچ
2 1
وایکام واندررز
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
نورویچ
2
1
وایکام واندررز
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
0 0
بیرمنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
0
0
بیرمنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
3 0
روترهام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
3
0
روترهام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
0 1
لوتون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
0
1
لوتون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
3 2
برنتفورد
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
3
2
برنتفورد
هفته 8
Oakwell ۶ آبان ۱۳۹۹ 22:30
بارنزلی
3 0
کویینز پارک رنجرز
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Oakwell
بارنزلی
3
0
کویینز پارک رنجرز
| Oakwell
Ewood Park ۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
2 4
ریدینگ
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Ewood Park
بلکبرن
2
4
ریدینگ
| Ewood Park
Brentford Community Stadium ۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
برنتفورد
1 1
نورویچ
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Brentford Community Stadium
برنتفورد
1
1
نورویچ
| Brentford Community Stadium
Riverside Stadium ۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
میدلزبورو
2 0
کاونتری
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Riverside Stadium
میدلزبورو
2
0
کاونتری
| Riverside Stadium
Liberty Stadium ۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سوانسی
2 0
استوک سیتی
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Liberty Stadium
سوانسی
2
0
استوک سیتی
| Liberty Stadium
Adams Park ۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
وایکام واندررز
1 1
واتفورد
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Adams Park
وایکام واندررز
1
1
واتفورد
| Adams Park
Deepdale ۷ آبان ۱۳۹۹ 22:30
پرستون
0 2
میلوال
۷ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Deepdale
پرستون
0
2
میلوال
| Deepdale
Vitality Stadium ۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بورنموث
1 0
بریستول سیتی
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Vitality Stadium
بورنموث
1
0
بریستول سیتی
| Vitality Stadium
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
2 1
هادرسفیلد
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
2
1
هادرسفیلد
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Pride Park Stadium ۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
دربی
1 1
کاردیف
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Pride Park Stadium
دربی
1
1
کاردیف
| Pride Park Stadium
Kenilworth Road ۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
لوتون
1 1
ناتینگهام فارست
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Kenilworth Road
لوتون
1
1
ناتینگهام فارست
| Kenilworth Road
AESSEAL New York Stadium ۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
3 0
شفیلد ونزدی
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
AESSEAL New York Stadium
روترهام
3
0
شفیلد ونزدی
| AESSEAL New York Stadium
هفته 9
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۹ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
3 2
ریدینگ
۹ آبان ۱۳۹۹ 23:15
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
کاونتری
3
2
ریدینگ
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Ashton Gate ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:00
بریستول سیتی
1 3
نورویچ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:00
Ashton Gate
بریستول سیتی
1
3
نورویچ
| Ashton Gate
Vitality Stadium ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
1 1
دربی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Vitality Stadium
بورنموث
1
1
دربی
| Vitality Stadium
Oakwell ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
1 0
واتفورد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Oakwell
بارنزلی
1
0
واتفورد
| Oakwell
Kenilworth Road ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
0 3
برنتفورد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Kenilworth Road
لوتون
0
3
برنتفورد
| Kenilworth Road
Riverside Stadium ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
1 0
ناتینگهام فارست
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
1
0
ناتینگهام فارست
| Riverside Stadium
The Den ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
0 3
هادرسفیلد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
The Den
میلوال
0
3
هادرسفیلد
| The Den
Deepdale ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
1 2
بیرمنگام
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Deepdale
پرستون
1
2
بیرمنگام
| Deepdale
Kiyan Prince Foundation Stadium ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
کاردیف
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
3
2
کاردیف
| Kiyan Prince Foundation Stadium
bet365 Stadium ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
1 0
روترهام
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
1
0
روترهام
| bet365 Stadium
Liberty Stadium ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
2 0
بلکبرن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
2
0
بلکبرن
| Liberty Stadium
Adams Park ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
وایکام واندررز
1 0
شفیلد ونزدی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Adams Park
وایکام واندررز
1
0
شفیلد ونزدی
| Adams Park
هفته 10
Brentford Community Stadium ۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
برنتفورد
1 1
سوانسی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Brentford Community Stadium
برنتفورد
1
1
سوانسی
| Brentford Community Stadium
John Smith's Stadium ۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
هادرسفیلد
1 2
بریستول سیتی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
1
2
بریستول سیتی
| John Smith's Stadium
Carrow Road ۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
نورویچ
0 0
میلوال
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Carrow Road
نورویچ
0
0
میلوال
| Carrow Road
Hillsborough ۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
شفیلد ونزدی
1 0
بورنموث
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Hillsborough
شفیلد ونزدی
1
0
بورنموث
| Hillsborough
Ewood Park ۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
0 0
میدلزبورو
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Ewood Park
بلکبرن
0
0
میدلزبورو
| Ewood Park
Cardiff City Stadium ۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاردیف
3 0
بارنزلی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Cardiff City Stadium
کاردیف
3
0
بارنزلی
| Cardiff City Stadium
Vicarage Road ۱۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
واتفورد
3 2
استوک سیتی
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Vicarage Road
واتفورد
3
2
استوک سیتی
| Vicarage Road
Madejski Stadium ۱۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
ریدینگ
0 3
پرستون
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Madejski Stadium
ریدینگ
0
3
پرستون
| Madejski Stadium
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
1 2
وایکام واندررز
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
1
2
وایکام واندررز
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Pride Park Stadium ۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
دربی
0 1
کویینز پارک رنجرز
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Pride Park Stadium
دربی
0
1
کویینز پارک رنجرز
| Pride Park Stadium
The City Ground ۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
ناتینگهام فارست
2 1
کاونتری
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
The City Ground
ناتینگهام فارست
2
1
کاونتری
| The City Ground
AESSEAL New York Stadium ۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
0 1
لوتون
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
AESSEAL New York Stadium
روترهام
0
1
لوتون
| AESSEAL New York Stadium
هفته 11
Cardiff City Stadium ۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کاردیف
0 1
بریستول سیتی
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Cardiff City Stadium
کاردیف
0
1
بریستول سیتی
| Cardiff City Stadium
Madejski Stadium ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:00
ریدینگ
0 3
استوک سیتی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:00
Madejski Stadium
ریدینگ
0
3
استوک سیتی
| Madejski Stadium
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بیرمنگام
1 3
بورنموث
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
1
3
بورنموث
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Ewood Park ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
3 1
کویینز پارک رنجرز
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Ewood Park
بلکبرن
3
1
کویینز پارک رنجرز
| Ewood Park
Brentford Community Stadium ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
0 0
میدلزبورو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Brentford Community Stadium
برنتفورد
0
0
میدلزبورو
| Brentford Community Stadium
Pride Park Stadium ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
دربی
0 2
بارنزلی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Pride Park Stadium
دربی
0
2
بارنزلی
| Pride Park Stadium
John Smith's Stadium ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
1 1
لوتون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
1
1
لوتون
| John Smith's Stadium
Carrow Road ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
1 0
سوانسی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Carrow Road
نورویچ
1
0
سوانسی
| Carrow Road
The City Ground ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ناتینگهام فارست
2 0
وایکام واندررز
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
The City Ground
ناتینگهام فارست
2
0
وایکام واندررز
| The City Ground
AESSEAL New York Stadium ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
2 1
پرستون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
AESSEAL New York Stadium
روترهام
2
1
پرستون
| AESSEAL New York Stadium
Hillsborough ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
میلوال
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Hillsborough
شفیلد ونزدی
0
0
میلوال
| Hillsborough
Vicarage Road ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
واتفورد
3 2
کاونتری
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
Vicarage Road
واتفورد
3
2
کاونتری
| Vicarage Road
هفته 12
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
0 0
بیرمنگام
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:15
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
کاونتری
0
0
بیرمنگام
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Vitality Stadium ۱ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بورنموث
4 2
ریدینگ
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Vitality Stadium
بورنموث
4
2
ریدینگ
| Vitality Stadium
bet365 Stadium ۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
4 3
هادرسفیلد
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
4
3
هادرسفیلد
| bet365 Stadium
Liberty Stadium ۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
1 0
روترهام
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Liberty Stadium
سوانسی
1
0
روترهام
| Liberty Stadium
Adams Park ۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
وایکام واندررز
0 0
برنتفورد
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Adams Park
وایکام واندررز
0
0
برنتفورد
| Adams Park
Oakwell ۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
2 0
ناتینگهام فارست
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Oakwell
بارنزلی
2
0
ناتینگهام فارست
| Oakwell
Ashton Gate ۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
1 0
دربی
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Ashton Gate
بریستول سیتی
1
0
دربی
| Ashton Gate
Kenilworth Road ۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
1 1
بلکبرن
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Kenilworth Road
لوتون
1
1
بلکبرن
| Kenilworth Road
Riverside Stadium ۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
0 1
نورویچ
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
0
1
نورویچ
| Riverside Stadium
The Den ۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
1 1
کاردیف
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
The Den
میلوال
1
1
کاردیف
| The Den
Deepdale ۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
1 0
شفیلد ونزدی
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Deepdale
پرستون
1
0
شفیلد ونزدی
| Deepdale
Kiyan Prince Foundation Stadium ۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
واتفورد
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
1
1
واتفورد
| Kiyan Prince Foundation Stadium
هفته 13
Kenilworth Road ۴ آذر ۱۳۹۹ 22:30
لوتون
1 1
بیرمنگام
۴ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Kenilworth Road
لوتون
1
1
بیرمنگام
| Kenilworth Road
Kiyan Prince Foundation Stadium ۴ آذر ۱۳۹۹ 22:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
روترهام
۴ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
3
2
روترهام
| Kiyan Prince Foundation Stadium
bet365 Stadium ۴ آذر ۱۳۹۹ 22:30
استوک سیتی
2 3
نورویچ
۴ آذر ۱۳۹۹ 22:30
bet365 Stadium
استوک سیتی
2
3
نورویچ
| bet365 Stadium
Adams Park ۴ آذر ۱۳۹۹ 22:30
وایکام واندررز
0 0
هادرسفیلد
۴ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Adams Park
وایکام واندررز
0
0
هادرسفیلد
| Adams Park
Oakwell ۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بارنزلی
0 1
برنتفورد
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Oakwell
بارنزلی
0
1
برنتفورد
| Oakwell
Deepdale ۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
پرستون
0 3
بلکبرن
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Deepdale
پرستون
0
3
بلکبرن
| Deepdale
Vitality Stadium ۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
بورنموث
2 0
ناتینگهام فارست
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Vitality Stadium
بورنموث
2
0
ناتینگهام فارست
| Vitality Stadium
Riverside Stadium ۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
میدلزبورو
3 0
دربی
۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
3
0
دربی
| Riverside Stadium
The Den ۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
میلوال
1 1
ریدینگ
۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
The Den
میلوال
1
1
ریدینگ
| The Den
Ashton Gate ۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بریستول سیتی
0 0
واتفورد
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Ashton Gate
بریستول سیتی
0
0
واتفورد
| Ashton Gate
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
1 0
کاردیف
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
کاونتری
1
0
کاردیف
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Liberty Stadium ۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سوانسی
1 1
شفیلد ونزدی
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Liberty Stadium
سوانسی
1
1
شفیلد ونزدی
| Liberty Stadium
هفته 14
Brentford Community Stadium ۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
برنتفورد
2 1
کویینز پارک رنجرز
۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Brentford Community Stadium
برنتفورد
2
1
کویینز پارک رنجرز
| Brentford Community Stadium
Madejski Stadium ۸ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ریدینگ
3 1
بریستول سیتی
۸ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Madejski Stadium
ریدینگ
3
1
بریستول سیتی
| Madejski Stadium
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بیرمنگام
0 0
میلوال
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
0
0
میلوال
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Ewood Park ۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
2 1
بارنزلی
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Ewood Park
بلکبرن
2
1
بارنزلی
| Ewood Park
Cardiff City Stadium ۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
4 0
لوتون
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Cardiff City Stadium
کاردیف
4
0
لوتون
| Cardiff City Stadium
Pride Park Stadium ۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
دربی
1 1
وایکام واندررز
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Pride Park Stadium
دربی
1
1
وایکام واندررز
| Pride Park Stadium
John Smith's Stadium ۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
3 2
میدلزبورو
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
3
2
میدلزبورو
| John Smith's Stadium
Carrow Road ۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
1 1
کاونتری
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Carrow Road
نورویچ
1
1
کاونتری
| Carrow Road
AESSEAL New York Stadium ۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
2 2
بورنموث
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
AESSEAL New York Stadium
روترهام
2
2
بورنموث
| AESSEAL New York Stadium
Hillsborough ۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
استوک سیتی
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Hillsborough
شفیلد ونزدی
0
0
استوک سیتی
| Hillsborough
Vicarage Road ۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
واتفورد
4 1
پرستون
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Vicarage Road
واتفورد
4
1
پرستون
| Vicarage Road
The City Ground ۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
ناتینگهام فارست
0 1
سوانسی
۹ آذر ۱۳۹۹ 15:30
The City Ground
ناتینگهام فارست
0
1
سوانسی
| The City Ground
هفته 15
Cardiff City Stadium ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 22:30
کاردیف
3 0
هادرسفیلد
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Cardiff City Stadium
کاردیف
3
0
هادرسفیلد
| Cardiff City Stadium
Vitality Stadium ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بورنموث
2 3
پرستون
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Vitality Stadium
بورنموث
2
3
پرستون
| Vitality Stadium
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
1 2
بارنزلی
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
بیرمنگام
1
2
بارنزلی
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
Pride Park Stadium ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
دربی
1 1
کاونتری
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Pride Park Stadium
دربی
1
1
کاونتری
| Pride Park Stadium
Kiyan Prince Foundation Stadium ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کویینز پارک رنجرز
1 2
بریستول سیتی
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Kiyan Prince Foundation Stadium
کویینز پارک رنجرز
1
2
بریستول سیتی
| Kiyan Prince Foundation Stadium
AESSEAL New York Stadium ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
روترهام
0 2
برنتفورد
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
AESSEAL New York Stadium
روترهام
0
2
برنتفورد
| AESSEAL New York Stadium
Riverside Stadium ۱۲ آذر ۱۳۹۹ 22:30
میدلزبورو
2 1
سوانسی
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Riverside Stadium
میدلزبورو
2
1
سوانسی
| Riverside Stadium
Ewood Park ۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
2 1
میلوال
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Ewood Park
بلکبرن
2
1
میلوال
| Ewood Park
Kenilworth Road ۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لوتون
3 1
نورویچ
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Kenilworth Road
لوتون
3
1
نورویچ
| Kenilworth Road
The City Ground ۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
ناتینگهام فارست
0 0
واتفورد
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
The City Ground
ناتینگهام فارست
0
0
واتفورد
| The City Ground
Hillsborough ۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
شفیلد ونزدی
1 1
ریدینگ
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Hillsborough
شفیلد ونزدی
1
1
ریدینگ
| Hillsborough
Adams Park ۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
وایکام واندررز
0 1
استوک سیتی
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Adams Park
وایکام واندررز
0
1
استوک سیتی
| Adams Park
هفته 16
Oakwell ۱۴ آذر ۱۳۹۹ 21:00
بارنزلی
0 4
بورنموث
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 21:00
Oakwell
بارنزلی
0
4
بورنموث
| Oakwell
Madejski Stadium ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:00
ریدینگ
2 0
ناتینگهام فارست
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 16:00
Madejski Stadium
ریدینگ
2
0
ناتینگهام فارست
| Madejski Stadium
Brentford Community Stadium ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
2 2
بلکبرن
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Brentford Community Stadium
برنتفورد
2
2
بلکبرن
| Brentford Community Stadium
Ashton Gate ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
0 1
بیرمنگام
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Ashton Gate
بریستول سیتی
0
1
بیرمنگام
| Ashton Gate
St Andrew's Trillion Trophy Stadium ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کاونتری
3 1
روترهام
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
St Andrew's Trillion Trophy Stadium
کاونتری
3
1
روترهام
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
John Smith's Stadium ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
2 0
کویینز پارک رنجرز
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
John Smith's Stadium
هادرسفیلد
2
0
کویینز پارک رنجرز
| John Smith's Stadium
The Den ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
0 1
دربی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
The Den
میلوال
0
1
دربی
| The Den
Carrow Road ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
2 1
شفیلد ونزدی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Carrow Road
نورویچ
2
1
شفیلد ونزدی
| Carrow Road
Deepdale ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
2 2
وایکام واندررز
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
Deepdale
پرستون
2
2
وایکام واندررز
| Deepdale
bet365 Stadium ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30