چمپیونشیپ انگستان

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
هفته 1
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واتفورد
1 0
میدلزبورو
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واتفورد
1
0
میدلزبورو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
بیرمنگام
1 0
برنتفورد
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
بیرمنگام
1
0
برنتفورد
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
وایکام واندررز
0 1
روترهام
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
وایکام واندررز
0
1
روترهام
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
3 2
بلکبرن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
3
2
بلکبرن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
0 1
لوتون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
0
1
لوتون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
2 1
کاونتری
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
2
1
کاونتری
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
0 2
شفیلد ونزدی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
0
2
شفیلد ونزدی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
دربی
0 2
ریدینگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
دربی
0
2
ریدینگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
0 1
نورویچ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
0
1
نورویچ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
0 0
استوک سیتی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
0
0
استوک سیتی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
0 1
سوانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
0
1
سوانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2 0
ناتینگهام فارست
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2
0
ناتینگهام فارست
هفته 2
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
3 2
کویینز پارک رنجرز
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
3
2
کویینز پارک رنجرز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
ناتینگهام فارست
0 2
کاردیف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
ناتینگهام فارست
0
2
کاردیف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
5 0
وایکام واندررز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
5
0
وایکام واندررز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
3 0
هادرسفیلد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
3
0
هادرسفیلد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
2 1
دربی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
2
1
دربی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
1 1
بورنموث
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
1
1
بورنموث
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
2 2
پرستون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
2
2
پرستون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
2 0
بارنزلی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
2
0
بارنزلی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
0 1
میلوال
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
0
1
میلوال
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
واتفورد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
0
0
واتفورد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
0 0
بیرمنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
0
0
بیرمنگام
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
0 2
بریستول سیتی
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
0
2
بریستول سیتی
هفته 3
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
1 0
ناتینگهام فارست
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
1
0
ناتینگهام فارست
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
وایکام واندررز
0 2
سوانسی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
وایکام واندررز
0
2
سوانسی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
1 0
لوتون
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
1
0
لوتون
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
0 0
کاونتری
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
0
0
کاونتری
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
1 1
روترهام
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
1
1
روترهام
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
1 2
ریدینگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
1
2
ریدینگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
دربی
0 4
بلکبرن
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
دربی
0
4
بلکبرن
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
1 1
برنتفورد
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
1
1
برنتفورد
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پرستون
0 1
استوک سیتی
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پرستون
0
1
استوک سیتی
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
میدلزبورو
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
1
1
میدلزبورو
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
بریستول سیتی
2 0
شفیلد ونزدی
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
بریستول سیتی
2
0
شفیلد ونزدی
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
1 0
نورویچ
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
1
0
نورویچ
هفته 4
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
1 3
بورنموث
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
1
3
بورنموث
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورویچ
0 1
دربی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورویچ
0
1
دربی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0 0
کاردیف
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0
0
کاردیف
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
2 0
وایکام واندررز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
2
0
وایکام واندررز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
2 1
بارنزلی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
2
1
بارنزلی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ناتینگهام فارست
1 2
بریستول سیتی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ناتینگهام فارست
1
2
بریستول سیتی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1 1
هادرسفیلد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1
1
هادرسفیلد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
1 1
کویینز پارک رنجرز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
1
1
کویینز پارک رنجرز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
2 1
میلوال
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
2
1
میلوال
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
1 0
واتفورد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
1
0
واتفورد
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
برنتفورد
2 4
پرستون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
برنتفورد
2
4
پرستون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
1 1
بیرمنگام
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
1
1
بیرمنگام
هفته 5
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
دربی
0 1
واتفورد
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
دربی
0
1
واتفورد
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بورنموث
0 0
کویینز پارک رنجرز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بورنموث
0
0
کویینز پارک رنجرز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
2 2
بریستول سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
2
2
بریستول سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
0 1
شفیلد ونزدی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
0
1
شفیلد ونزدی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0 1
ناتینگهام فارست
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0
1
ناتینگهام فارست
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
برنتفورد
2 0
کاونتری
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
برنتفورد
2
0
کاونتری
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
0 2
استوک سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
0
2
استوک سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
0 0
ریدینگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
0
0
ریدینگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1 2
نورویچ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1
2
نورویچ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
1 2
هادرسفیلد
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
1
2
هادرسفیلد
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وایکام واندررز
1 2
میلوال
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وایکام واندررز
1
2
میلوال
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
پرستون
0 1
کاردیف
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
پرستون
0
1
کاردیف
هفته 6
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
بریستول سیتی
- -
میدلزبورو
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
بریستول سیتی
-
-
میدلزبورو
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
- -
سوانسی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
-
-
سوانسی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
میلوال
- -
لوتون
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
میلوال
-
-
لوتون
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
نورویچ
- -
بیرمنگام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
نورویچ
-
-
بیرمنگام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
- -
روترهام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
-
-
روترهام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
- -
دربی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
-
-
دربی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ریدینگ
- -
وایکام واندررز
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ریدینگ
-
-
وایکام واندررز
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاردیف
- -
بورنموث
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاردیف
-
-
بورنموث
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کویینز پارک رنجرز
- -
پرستون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کویینز پارک رنجرز
-
-
پرستون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
شفیلد ونزدی
- -
برنتفورد
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
شفیلد ونزدی
-
-
برنتفورد
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
واتفورد
- -
بلکبرن
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
واتفورد
-
-
بلکبرن
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استوک سیتی
- -
بارنزلی
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استوک سیتی
-
-
بارنزلی
هفته 7
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
- -
دربی
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
-
-
دربی
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
- -
بورنموث
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
-
-
بورنموث
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
بریستول سیتی
- -
سوانسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
بریستول سیتی
-
-
سوانسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
- -
میدلزبورو
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
-
-
میدلزبورو
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاونتری
- -
بلکبرن
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاونتری
-
-
بلکبرن
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
هادرسفیلد
- -
پرستون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
هادرسفیلد
-
-
پرستون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
- -
بارنزلی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
-
-
بارنزلی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
نورویچ
- -
وایکام واندررز
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
نورویچ
-
-
وایکام واندررز
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
- -
بیرمنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
-
-
بیرمنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
- -
روترهام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
-
-
روترهام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
- -
لوتون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
-
-
لوتون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
- -
برنتفورد
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
-
-
برنتفورد
هفته 8
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
بارنزلی
- -
کویینز پارک رنجرز
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
بارنزلی
-
-
کویینز پارک رنجرز
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
بلکبرن
- -
ریدینگ
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
بلکبرن
-
-
ریدینگ
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
برنتفورد
- -
نورویچ
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
برنتفورد
-
-
نورویچ
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
میدلزبورو
- -
کاونتری
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
میدلزبورو
-
-
کاونتری
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
سوانسی
- -
استوک سیتی
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
سوانسی
-
-
استوک سیتی
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
وایکام واندررز
- -
واتفورد
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:15
وایکام واندررز
-
-
واتفورد
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بورنموث
- -
بریستول سیتی
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بورنموث
-
-
بریستول سیتی
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
- -
هادرسفیلد
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
-
-
هادرسفیلد
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
دربی
- -
کاردیف
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
دربی
-
-
کاردیف
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
لوتون
- -
ناتینگهام فارست
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
لوتون
-
-
ناتینگهام فارست
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
پرستون
- -
میلوال
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
پرستون
-
-
میلوال
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
- -
شفیلد ونزدی
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
-
-
شفیلد ونزدی
هفته 9
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
- -
دربی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
-
-
دربی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
- -
واتفورد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
-
-
واتفورد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
- -
نورویچ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
-
-
نورویچ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کاونتری
- -
ریدینگ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کاونتری
-
-
ریدینگ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
- -
برنتفورد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
-
-
برنتفورد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
- -
ناتینگهام فارست
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
-
-
ناتینگهام فارست
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
- -
هادرسفیلد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
-
-
هادرسفیلد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
- -
بیرمنگام
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
-
-
بیرمنگام
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
- -
کاردیف
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
-
-
کاردیف
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
- -
روترهام
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
-
-
روترهام
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
- -
بلکبرن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
-
-
بلکبرن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
وایکام واندررز
- -
شفیلد ونزدی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
وایکام واندررز
-
-
شفیلد ونزدی
هفته 10
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
- -
میدلزبورو
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
-
-
میدلزبورو
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
برنتفورد
- -
سوانسی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
برنتفورد
-
-
سوانسی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاردیف
- -
بارنزلی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاردیف
-
-
بارنزلی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
هادرسفیلد
- -
بریستول سیتی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
هادرسفیلد
-
-
بریستول سیتی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
نورویچ
- -
میلوال
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
نورویچ
-
-
میلوال
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
شفیلد ونزدی
- -
بورنموث
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
شفیلد ونزدی
-
-
بورنموث
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
واتفورد
- -
استوک سیتی
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
واتفورد
-
-
استوک سیتی
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
- -
وایکام واندررز
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
-
-
وایکام واندررز
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
دربی
- -
کویینز پارک رنجرز
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
دربی
-
-
کویینز پارک رنجرز
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
ناتینگهام فارست
- -
کاونتری
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
ناتینگهام فارست
-
-
کاونتری
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
- -
لوتون
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
-
-
لوتون
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:30
ریدینگ
- -
پرستون
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:30
ریدینگ
-
-
پرستون
هفته 11
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بیرمنگام
- -
بورنموث
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بیرمنگام
-
-
بورنموث
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
- -
کویینز پارک رنجرز
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
-
-
کویینز پارک رنجرز
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
- -
میدلزبورو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
-
-
میدلزبورو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
- -
بریستول سیتی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
-
-
بریستول سیتی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
دربی
- -
بارنزلی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
دربی
-
-
بارنزلی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
- -
لوتون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
-
-
لوتون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
- -
سوانسی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
-
-
سوانسی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ناتینگهام فارست
- -
وایکام واندررز
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ناتینگهام فارست
-
-
وایکام واندررز
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
- -
استوک سیتی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
-
-
استوک سیتی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
- -
پرستون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
-
-
پرستون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
- -
میلوال
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
-
-
میلوال
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
واتفورد
- -
کاونتری
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
واتفورد
-
-
کاونتری
هفته 12
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
- -
هادرسفیلد
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
-
-
هادرسفیلد
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
- -
روترهام
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
-
-
روترهام
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
وایکام واندررز
- -
برنتفورد
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
وایکام واندررز
-
-
برنتفورد
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
- -
ریدینگ
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
-
-
ریدینگ
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
- -
ناتینگهام فارست
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
-
-
ناتینگهام فارست
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
- -
دربی
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
-
-
دربی
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کاونتری
- -
بیرمنگام
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کاونتری
-
-
بیرمنگام
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
- -
بلکبرن
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
-
-
بلکبرن
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
- -
نورویچ
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
-
-
نورویچ
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
- -
کاردیف
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
-
-
کاردیف
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
- -
شفیلد ونزدی
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
-
-
شفیلد ونزدی
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
- -
واتفورد
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
-
-
واتفورد
هفته 13
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بورنموث
- -
ناتینگهام فارست
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بورنموث
-
-
ناتینگهام فارست
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بارنزلی
- -
برنتفورد
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بارنزلی
-
-
برنتفورد
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لوتون
- -
بیرمنگام
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لوتون
-
-
بیرمنگام
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
پرستون
- -
بلکبرن
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
پرستون
-
-
بلکبرن
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کویینز پارک رنجرز
- -
روترهام
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کویینز پارک رنجرز
-
-
روترهام
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
استوک سیتی
- -
نورویچ
۴ آذر ۱۳۹۹ 23:30
استوک سیتی
-
-
نورویچ
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بریستول سیتی
- -
واتفورد
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بریستول سیتی
-
-
واتفورد
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
- -
کاردیف
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
-
-
کاردیف
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
میدلزبورو
- -
دربی
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
میدلزبورو
-
-
دربی
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
میلوال
- -
ریدینگ
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
میلوال
-
-
ریدینگ
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سوانسی
- -
شفیلد ونزدی
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سوانسی
-
-
شفیلد ونزدی
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
وایکام واندررز
- -
هادرسفیلد
۵ آذر ۱۳۹۹ 23:15
وایکام واندررز
-
-
هادرسفیلد
هفته 14
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بیرمنگام
- -
میلوال
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بیرمنگام
-
-
میلوال
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
- -
بارنزلی
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
-
-
بارنزلی
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
- -
کویینز پارک رنجرز
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
-
-
کویینز پارک رنجرز
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
- -
لوتون
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
-
-
لوتون
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
دربی
- -
وایکام واندررز
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
دربی
-
-
وایکام واندررز
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
- -
میدلزبورو
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
-
-
میدلزبورو
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
- -
کاونتری
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
-
-
کاونتری
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
ناتینگهام فارست
- -
سوانسی
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
ناتینگهام فارست
-
-
سوانسی
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
- -
بریستول سیتی
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
-
-
بریستول سیتی
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
- -
بورنموث
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
-
-
بورنموث
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
- -
استوک سیتی
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
-
-
استوک سیتی
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
واتفورد
- -
پرستون
۸ آذر ۱۳۹۹ 18:30
واتفورد
-
-
پرستون
هفته 15
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بورنموث
- -
پرستون
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بورنموث
-
-
پرستون
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
- -
بارنزلی
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
-
-
بارنزلی
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کاردیف
- -
هادرسفیلد
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کاردیف
-
-
هادرسفیلد
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
دربی
- -
کاونتری
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
دربی
-
-
کاونتری
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کویینز پارک رنجرز
- -
بریستول سیتی
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کویینز پارک رنجرز
-
-
بریستول سیتی
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
- -
برنتفورد
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
-
-
برنتفورد
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
- -
میلوال
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
-
-
میلوال
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لوتون
- -
نورویچ
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لوتون
-
-
نورویچ
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
میدلزبورو
- -
سوانسی
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
میدلزبورو
-
-
سوانسی
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
ناتینگهام فارست
- -
واتفورد
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
ناتینگهام فارست
-
-
واتفورد
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
شفیلد ونزدی
- -
ریدینگ
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
شفیلد ونزدی
-
-
ریدینگ
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
وایکام واندررز
- -
استوک سیتی
۱۲ آذر ۱۳۹۹ 23:15
وایکام واندررز
-
-
استوک سیتی
هفته 16
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
- -
بورنموث
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
-
-
بورنموث
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
- -
بلکبرن
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
-
-
بلکبرن
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
- -
بیرمنگام
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
-
-
بیرمنگام
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کاونتری
- -
روترهام
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کاونتری
-
-
روترهام
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
- -
کویینز پارک رنجرز
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
-
-
کویینز پارک رنجرز
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
- -
دربی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
-
-
دربی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
- -
شفیلد ونزدی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
-
-
شفیلد ونزدی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
- -
وایکام واندررز
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
-
-
وایکام واندررز
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
- -
ناتینگهام فارست
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
-
-
ناتینگهام فارست
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
- -
میدلزبورو
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
-
-
میدلزبورو
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
- -
لوتون
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
-
-
لوتون
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
واتفورد
- -
کاردیف
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 18:30
واتفورد
-
-
کاردیف
هفته 17
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
- -
لوتون
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
-
-
لوتون
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
هادرسفیلد
- -
شفیلد ونزدی
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
هادرسفیلد
-
-
شفیلد ونزدی
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
میلوال
- -
کویینز پارک رنجرز
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
میلوال
-
-
کویینز پارک رنجرز
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سوانسی
- -
بورنموث
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
سوانسی
-
-
بورنموث
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
واتفورد
- -
روترهام
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:15
واتفورد
-
-
روترهام
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:30
استوک سیتی
- -
کاردیف
۱۸ آذر ۱۳۹۹ 23:30
استوک سیتی
-
-
کاردیف
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بارنزلی
- -
وایکام واندررز
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بارنزلی
-
-
وایکام واندررز
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
برنتفورد
- -
دربی
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
برنتفورد
-
-
دربی
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بریستول سیتی
- -
بلکبرن
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
بریستول سیتی
-
-
بلکبرن
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
نورویچ
- -
ناتینگهام فارست
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
نورویچ
-
-
ناتینگهام فارست
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
پرستون
- -
میدلزبورو
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:15
پرستون
-
-
میدلزبورو
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ریدینگ
- -
بیرمنگام
۱۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
ریدینگ
-
-
بیرمنگام
هفته 18
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
- -
هادرسفیلد
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
-
-
هادرسفیلد
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
- -
نورویچ
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
-
-
نورویچ
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
- -
سوانسی
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
-
-
سوانسی
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
دربی
- -
استوک سیتی
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
دربی
-
-
استوک سیتی
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
- -
پرستون
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
-
-
پرستون
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
- -
میلوال
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
-
-
میلوال
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
ناتینگهام فارست
- -
برنتفورد
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
ناتینگهام فارست
-
-
برنتفورد
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
- -
ریدینگ
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 18:30