چمپیونشیپ انگستان

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
ب
پ
م
ش
ز
خ
تفا
امتیاز
1
ش ش پ پ م
46
29
10
7
75
36
39
97
2
ش پ پ ش پ
46
27
10
9
63
30
33
91
3
م پ پ پ پ
46
24
15
7
79
42
37
87
4
م ش م پ ش
46
23
11
12
56
39
17
80
5
ش پ پ ش م
46
23
9
14
58
50
8
78
6
پ پ ش ش ش
46
22
11
13
73
46
27
77
7
م م م ش م
46
19
13
14
62
54
8
70
8
پ پ ش پ پ
46
19
11
16
57
55
2
68
9
م م پ پ م
46
18
14
14
66
49
17
68
10
ش پ پ م ش
46
18
10
18
55
53
2
64
11
م ش ش پ ش
46
15
17
14
47
52
-5
62
12
م پ م م ش
46
17
11
18
41
52
-11
62
13
م پ پ پ پ
46
18
7
21
49
56
-7
61
14
م ش م ش پ
46
15
15
16
50
52
-2
60
15
پ ش پ م پ
46
15
12
19
65
54
11
57
16
پ پ ش م پ
46
14
13
19
49
61
-12
55
17
ش م م م ش
46
12
16
18
37
45
-8
52
18
پ م پ ش ش
46
13
13
20
37
61
-24
52
19
م ش ش ش ش
46
15
6
25
46
68
-22
51
20
پ ش ش م م
46
12
13
21
50
71
-21
49
21
ش ش ش ش م
46
11
11
24
36
58
-22
44
22
م پ ش پ پ
46
11
10
25
39
69
-30
43
23
ش ش م م م
46
11
9
26
44
60
-16
42
24
م پ ش م م
46
12
11
23
40
61
-21
41
صعود پلی آف صعود سقوط
از شفیلدونزدی 6 امتیاز کسر شده است
نمایش تمام صفحه
نورویچ
واتفورد
برنتفورد
سوانسی
بارنزلی
بورنموث
ریدینگ
کویینز پارک رنجرز
کاردیف
میدلزبورو
میلوال
لوتون
پرستون
استوک سیتی
بلکبرن
کاونتری
ناتینگهام فارست
بیرمنگام
بریستول سیتی
هادرسفیلد
دربی
وایکام واندررز
روترهام
شفیلد ونزدی
1 نورویچ 0–1 1–0 1–0 1–0 1–3 4–1 1–1 2–0 0–0 0–0 3–0 2–2 4–1 1–1 1–1 2–1 1–0 2–0 7–0 0–1 2–1 1–0 2–1
2 واتفورد 1–0 1–1 2–0 1–0 1–1 2–0 1–2 0–1 1–0 1–0 1–0 4–1 3–2 3–1 3–2 1–0 3–0 6–0 2–0 2–1 2–0 2–0 1–0
3 برنتفورد 1–1 2–0 1–1 0–2 2–1 3–1 2–1 1–1 0–0 0–0 1–0 2–4 2–1 2–2 2–0 1–1 0–0 3–2 3–0 0–0 7–2 1–0 3–0
4 سوانسی 2–0 2–1 1–1 2–0 0–0 0–0 0–1 0–1 2–1 2–1 2–0 0–1 2–0 2–0 1–0 1–0 0–0 1–3 1–2 2–1 2–2 1–0 1–1
5 بارنزلی 2–2 1–0 0–1 0–2 0–4 1–1 3–0 2–2 2–0 2–1 0–1 2–1 2–0 2–1 0–0 2–0 1–0 2–2 2–1 0–0 2–1 1–0 1–2
6 بورنموث 1–0 1–0 0–1 3–0 2–3 4–2 0–0 1–2 3–1 1–1 0–1 2–3 0–2 3–2 4–1 2–0 3–2 1–0 5–0 1–1 1–0 1–0 1–2
7 ریدینگ 1–2 1–0 1–3 2–2 2–0 3–1 1–1 1–1 0–2 1–2 2–1 0–3 0–3 1–0 3–0 2–0 1–2 3–1 2–2 3–1 1–0 3–0 3–0
8 کویینز پارک رنجرز 1–3 1–1 2–1 0–2 1–3 2–1 0–1 3–2 1–1 3–2 3–1 0–2 0–0 1–0 3–0 2–0 0–0 1–2 0–1 0–1 1–0 3–2 4–1
9 کاردیف 1–2 1–2 2–3 0–2 3–0 1–1 1–2 0–1 1–1 1–1 4–0 4–0 0–0 2–2 3–1 0–1 3–2 0–1 3–0 4–0 2–1 1–1 0–2
10 میدلزبورو 0–1 1–1 1–4 2–1 2–1 1–1 0–0 1–2 1–1 3–0 1–0 2–0 3–0 0–1 2–0 1–0 0–1 1–3 2–1 3–0 0–3 0–3 3–1
11 میلوال 0–0 0–0 1–1 0–3 1–1 1–4 1–1 1–1 1–1 1–0 2–0 2–1 0–0 0–2 1–2 1–1 2–0 4–1 0–3 0–1 0–0 1–0 4–1
12 لوتون 3–1 1–0 0–3 0–1 1–2 0–0 0–0 0–2 0–2 1–1 1–1 3–0 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1 2–1 2–0 0–0 3–2
13 پرستون 1–1 0–1 0–5 0–1 2–0 1–1 0–0 0–0 0–1 3–0 0–2 0–1 0–1 0–3 2–0 0–1 1–2 1–0 3–0 3–0 2–2 1–2 1–0
14 استوک سیتی 2–3 1–2 3–2 1–2 2–2 0–1 0–0 0–2 1–2 1–0 1–2 3–0 0–0 1–0 2–3 1–1 1–1 0–2 4–3 1–0 2–0 1–0 1–0
15 بلکبرن 1–2 2–3 0–1 1–1 2–1 0–2 2–4 3–1 0–0 0–0 2–1 1–0 1–2 1–1 1–1 0–1 5–2 0–0 5–2 2–1 5–0 2–1 1–1
16 کاونتری 0–2 0–0 2–0 1–1 2–0 1–3 3–2 3–2 1–0 1–2 6–1 0–0 0–1 0–0 0–4 1–2 0–0 3–1 0–0 1–0 0–0 3–1 2–0
17 ناتینگهام فارست 0–2 0–0 1–3 0–1 0–0 0–0 1–1 3–1 0–2 1–2 3–1 0–1 1–2 1–1 1–0 2–1 0–0 1–2 0–2 1–1 2–0 1–1 2–0
18 بیرمنگام 1–3 0–1 1–0 1–0 1–2 1–3 2–1 2–1 0–4 1–4 0–0 0–1 0–1 2–0 0–2 1–1 1–1 0–3 2–1 0–4 1–2 1–1 0–1
19 بریستول سیتی 1–3 0–0 1–3 1–1 0–1 1–2 0–2 0–2 0–2 0–1 0–2 2–3 2–0 0–2 1–0 2–1 0–0 0–1 2–1 1–0 2–1 0–2 2–0
20 هادرسفیلد 0–1 2–0 1–1 4–1 0–1 1–2 1–2 2–0 0–0 3–2 0–1 1–1 1–2 1–1 2–1 1–1 1–0 1–1 1–2 1–0 2–3 0–0 2–0
21 دربی 0–1 0–1 2–2 2–0 0–2 1–0 0–2 0–1 1–1 2–1 0–1 2–0 0–1 0–0 0–4 1–1 1–1 1–2 1–0 2–0 1–1 0–1 3–3
22 وایکام واندررز 0–2 1–1 0–0 0–2 1–3 1–0 1–0 1–1 2–1 1–3 1–2 1–3 1–0 0–1 1–0 1–2 0–3 0–0 2–1 0–0 1–2 0–1 1–0
23 روترهام 1–2 1–4 0–2 1–3 1–2 2–2 0–1 3–1 1–2 1–2 0–1 0–1 2–1 3–3 1–1 0–1 0–1 0–1 2–0 1–1 3–0 0–3 3–0
24 شفیلد ونزدی 1–2 0–0 1–2 0–2 1–2 1–0 1–1 1–1 5–0 2–1 0–0 0–1 1–0 0–0 1–0 1–0 0–0 0–1 1–1 1–1 1–0 2–0 1–2
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
2910746753661418220483684902310000000
2710946633081223253613853781650000000
2415746794252317216562544592020000000
231112465639681202415341223241590000000
2391446585068314208592793881760000000
22111346734665315239550813871980000000
19131446625448017193499703811930000000
19111646575579314230561903731690000000
181414466649744152176141033871940000000
181018465553592132745411013441460000000
18721464956523161845471083301520000000
171118464152562152345571133541510000000
151219466554681112065301024512230000000
15151646505276421216582823441390000000
15171446475257117195547723611490000000
1562546466853210144504682661220000000
14131946496156513188560923671600000000
131320463761694141866701033471250000000
12161846374567414227586773671330000000
12132146507165312200551773371480000000
12112346406169713193574713291360000000
11112446365874112207548773341460000000
119264644607859229632883651460000000
11102546396969412191619713441420000000
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 48 0 0 48
2 57 1 0 59
3 53 1 1 60
4 52 2 1 61
5 56 1 1 63
6 52 0 3 67
7 59 0 2 69
8 68 1 0 70
9 68 1 0 70
10 56 2 3 75
11 61 2 2 75
12 65 1 2 77
13 65 1 2 77
14 74 0 1 79
15 69 3 1 80
16 68 1 2 80
17 67 1 3 84
18 81 2 0 85
19 74 3 1 85
20 69 0 4 89
21 79 1 2 91
22 76 0 4 96
23 78 1 4 100
24 69 1 6 101
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
1
2268
(42)
2
1999
(41)
3
1953
(45)
4
1889
(43)
5
1855
(46)
6
1770
(41)
7
1766
(44)
8
1762
(41)
9
1753
(45)
10
1753
(46)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح
1
2023
(42)
2
1600
(41)
3
1555
(44)
4
1534
(45)
5
1472
(43)
6
1470
(45)
7
1460
(46)
8
1400
(39)
9
1377
(46)
10
1374
(41)
نمایش لیست کامل
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
هفته 1
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واتفورد
1 0
میدلزبورو
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
واتفورد
1
0
میدلزبورو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
بیرمنگام
1 0
برنتفورد
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
بیرمنگام
1
0
برنتفورد
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
وایکام واندررز
0 1
روترهام
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
وایکام واندررز
0
1
روترهام
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
3 2
بلکبرن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
3
2
بلکبرن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
0 1
لوتون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
0
1
لوتون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
2 1
کاونتری
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
2
1
کاونتری
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
0 2
شفیلد ونزدی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کاردیف
0
2
شفیلد ونزدی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
دربی
0 2
ریدینگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
دربی
0
2
ریدینگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
0 1
نورویچ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
0
1
نورویچ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
0 0
استوک سیتی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
0
0
استوک سیتی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
0 1
سوانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
0
1
سوانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2 0
ناتینگهام فارست
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
2
0
ناتینگهام فارست
هفته 2
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
3 2
کویینز پارک رنجرز
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
3
2
کویینز پارک رنجرز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
ناتینگهام فارست
0 2
کاردیف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 16:00
ناتینگهام فارست
0
2
کاردیف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
5 0
وایکام واندررز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
5
0
وایکام واندررز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
3 0
هادرسفیلد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
3
0
هادرسفیلد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
2 1
دربی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
2
1
دربی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
1 1
بورنموث
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
1
1
بورنموث
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
2 2
پرستون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
2
2
پرستون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
2 0
بارنزلی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
ریدینگ
2
0
بارنزلی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
0 1
میلوال
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
0
1
میلوال
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
واتفورد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
0
0
واتفورد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
0 0
بیرمنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
0
0
بیرمنگام
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
0 2
بریستول سیتی
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
0
2
بریستول سیتی
هفته 3
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
1 0
ناتینگهام فارست
۴ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
1
0
ناتینگهام فارست
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
وایکام واندررز
0 2
سوانسی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
وایکام واندررز
0
2
سوانسی
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
1 0
لوتون
۵ مهر ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
1
0
لوتون
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
0 0
کاونتری
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
0
0
کاونتری
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
1 1
روترهام
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
1
1
روترهام
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
1 2
ریدینگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
1
2
ریدینگ
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
دربی
0 4
بلکبرن
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
دربی
0
4
بلکبرن
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
1 1
برنتفورد
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
1
1
برنتفورد
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پرستون
0 1
استوک سیتی
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
پرستون
0
1
استوک سیتی
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
میدلزبورو
۵ مهر ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
1
1
میدلزبورو
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
بریستول سیتی
2 0
شفیلد ونزدی
۶ مهر ۱۳۹۹ 15:30
بریستول سیتی
2
0
شفیلد ونزدی
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
1 0
نورویچ
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
1
0
نورویچ
هفته 4
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
1 3
بورنموث
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
1
3
بورنموث
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورویچ
0 1
دربی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 15:00
نورویچ
0
1
دربی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0 0
کاردیف
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0
0
کاردیف
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
2 0
وایکام واندررز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
2
0
وایکام واندررز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
2 1
بارنزلی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
2
1
بارنزلی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ناتینگهام فارست
1 2
بریستول سیتی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ناتینگهام فارست
1
2
بریستول سیتی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1 1
هادرسفیلد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1
1
هادرسفیلد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
1 1
کویینز پارک رنجرز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
1
1
کویینز پارک رنجرز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
2 1
میلوال
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
2
1
میلوال
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
1 0
واتفورد
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
1
0
واتفورد
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
برنتفورد
2 4
پرستون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:30
برنتفورد
2
4
پرستون
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
1 1
بیرمنگام
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
1
1
بیرمنگام
هفته 5
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
دربی
0 1
واتفورد
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 22:15
دربی
0
1
واتفورد
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بورنموث
0 0
کویینز پارک رنجرز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بورنموث
0
0
کویینز پارک رنجرز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
2 2
بریستول سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بارنزلی
2
2
بریستول سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
0 1
شفیلد ونزدی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بیرمنگام
0
1
شفیلد ونزدی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0 1
ناتینگهام فارست
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بلکبرن
0
1
ناتینگهام فارست
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
برنتفورد
2 0
کاونتری
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
برنتفورد
2
0
کاونتری
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
0 2
استوک سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
لوتون
0
2
استوک سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
0 0
ریدینگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
میدلزبورو
0
0
ریدینگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1 2
نورویچ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
روترهام
1
2
نورویچ
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
1 2
هادرسفیلد
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
سوانسی
1
2
هادرسفیلد
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وایکام واندررز
1 2
میلوال
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
وایکام واندررز
1
2
میلوال
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
پرستون
0 1
کاردیف
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 14:30
پرستون
0
1
کاردیف
هفته 6
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
بریستول سیتی
0 1
میدلزبورو
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
بریستول سیتی
0
1
میدلزبورو
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
1 1
سوانسی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاونتری
1
1
سوانسی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
میلوال
2 0
لوتون
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
میلوال
2
0
لوتون
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
نورویچ
1 0
بیرمنگام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
نورویچ
1
0
بیرمنگام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
1 1
روترهام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
1
1
روترهام
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
1 0
دربی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:15
هادرسفیلد
1
0
دربی
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ریدینگ
1 0
وایکام واندررز
۲۹ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ریدینگ
1
0
وایکام واندررز
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاردیف
1 1
بورنموث
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کاردیف
1
1
بورنموث
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کویینز پارک رنجرز
0 2
پرستون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
کویینز پارک رنجرز
0
2
پرستون
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
شفیلد ونزدی
1 2
برنتفورد
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
شفیلد ونزدی
1
2
برنتفورد
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
واتفورد
3 1
بلکبرن
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
واتفورد
3
1
بلکبرن
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استوک سیتی
2 2
بارنزلی
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 22:15
استوک سیتی
2
2
بارنزلی
هفته 7
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
1 1
دربی
۲ آبان ۱۳۹۹ 22:15
ناتینگهام فارست
1
1
دربی
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
1 1
بورنموث
۳ آبان ۱۳۹۹ 15:00
واتفورد
1
1
بورنموث
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
بریستول سیتی
1 1
سوانسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
بریستول سیتی
1
1
سوانسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
1 1
میدلزبورو
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاردیف
1
1
میدلزبورو
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاونتری
0 4
بلکبرن
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کاونتری
0
4
بلکبرن
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
هادرسفیلد
1 2
پرستون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
هادرسفیلد
1
2
پرستون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
1 1
بارنزلی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
میلوال
1
1
بارنزلی
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
نورویچ
2 1
وایکام واندررز
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
نورویچ
2
1
وایکام واندررز
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
0 0
بیرمنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کویینز پارک رنجرز
0
0
بیرمنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
3 0
روترهام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
ریدینگ
3
0
روترهام
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
0 1
لوتون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
شفیلد ونزدی
0
1
لوتون
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
3 2
برنتفورد
۳ آبان ۱۳۹۹ 17:30
استوک سیتی
3
2
برنتفورد
هفته 8
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:30
بارنزلی
3 0
کویینز پارک رنجرز
۶ آبان ۱۳۹۹ 22:30
بارنزلی
3
0
کویینز پارک رنجرز
| Oakwell
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
2 4
ریدینگ
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
2
4
ریدینگ
| Ewood Park
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
برنتفورد
1 1
نورویچ
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
برنتفورد
1
1
نورویچ
| Brentford Community Stadium
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
میدلزبورو
2 0
کاونتری
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
میدلزبورو
2
0
کاونتری
| Riverside Stadium
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سوانسی
2 0
استوک سیتی
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سوانسی
2
0
استوک سیتی
| Liberty Stadium
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
وایکام واندررز
1 1
واتفورد
۶ آبان ۱۳۹۹ 23:15
وایکام واندررز
1
1
واتفورد
| Adams Park
۷ آبان ۱۳۹۹ 22:30
پرستون
0 2
میلوال
۷ آبان ۱۳۹۹ 22:30
پرستون
0
2
میلوال
| Deepdale
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بورنموث
1 0
بریستول سیتی
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بورنموث
1
0
بریستول سیتی
| Vitality Stadium
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
2 1
هادرسفیلد
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
2
1
هادرسفیلد
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
دربی
1 1
کاردیف
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
دربی
1
1
کاردیف
| Pride Park Stadium
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
لوتون
1 1
ناتینگهام فارست
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
لوتون
1
1
ناتینگهام فارست
| Kenilworth Road
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
3 0
شفیلد ونزدی
۷ آبان ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
3
0
شفیلد ونزدی
| AESSEAL New York Stadium
هفته 9
۹ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
3 2
ریدینگ
۹ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
3
2
ریدینگ
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:00
بریستول سیتی
1 3
نورویچ
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 16:00
بریستول سیتی
1
3
نورویچ
| Ashton Gate
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
1 1
دربی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بورنموث
1
1
دربی
| Vitality Stadium
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
1 0
واتفورد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
1
0
واتفورد
| Oakwell
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
0 3
برنتفورد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
0
3
برنتفورد
| Kenilworth Road
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
1 0
ناتینگهام فارست
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
1
0
ناتینگهام فارست
| Riverside Stadium
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
0 3
هادرسفیلد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
میلوال
0
3
هادرسفیلد
| The Den
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
1 2
بیرمنگام
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
پرستون
1
2
بیرمنگام
| Deepdale
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
کاردیف
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
کویینز پارک رنجرز
3
2
کاردیف
| Kiyan Prince Foundation Stadium
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
1 0
روترهام
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
1
0
روترهام
| bet365 Stadium
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
2 0
بلکبرن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
2
0
بلکبرن
| Liberty Stadium
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
وایکام واندررز
1 0
شفیلد ونزدی
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 18:30
وایکام واندررز
1
0
شفیلد ونزدی
| Adams Park
هفته 10
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
برنتفورد
1 1
سوانسی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
برنتفورد
1
1
سوانسی
| Brentford Community Stadium
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
هادرسفیلد
1 2
بریستول سیتی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
هادرسفیلد
1
2
بریستول سیتی
| John Smith's Stadium
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
نورویچ
0 0
میلوال
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
نورویچ
0
0
میلوال
| Carrow Road
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
شفیلد ونزدی
1 0
بورنموث
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
شفیلد ونزدی
1
0
بورنموث
| Hillsborough
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
0 0
میدلزبورو
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بلکبرن
0
0
میدلزبورو
| Ewood Park
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاردیف
3 0
بارنزلی
۱۳ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاردیف
3
0
بارنزلی
| Cardiff City Stadium
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
واتفورد
3 2
استوک سیتی
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
واتفورد
3
2
استوک سیتی
| Vicarage Road
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
ریدینگ
0 3
پرستون
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
ریدینگ
0
3
پرستون
| Madejski Stadium
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
1 2
وایکام واندررز
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
بیرمنگام
1
2
وایکام واندررز
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
دربی
0 1
کویینز پارک رنجرز
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
دربی
0
1
کویینز پارک رنجرز
| Pride Park Stadium
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
ناتینگهام فارست
2 1
کاونتری
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
ناتینگهام فارست
2
1
کاونتری
| The City Ground
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
0 1
لوتون
۱۴ آبان ۱۳۹۹ 23:15
روترهام
0
1
لوتون
| AESSEAL New York Stadium
هفته 11
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کاردیف
0 1
بریستول سیتی
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کاردیف
0
1
بریستول سیتی
| Cardiff City Stadium
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:00
ریدینگ
0 3
استوک سیتی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 16:00
ریدینگ
0
3
استوک سیتی
| Madejski Stadium
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بیرمنگام
1 3
بورنموث
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بیرمنگام
1
3
بورنموث
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
3 1
کویینز پارک رنجرز
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
بلکبرن
3
1
کویینز پارک رنجرز
| Ewood Park
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
0 0
میدلزبورو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
برنتفورد
0
0
میدلزبورو
| Brentford Community Stadium
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
دربی
0 2
بارنزلی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
دربی
0
2
بارنزلی
| Pride Park Stadium
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
1 1
لوتون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
هادرسفیلد
1
1
لوتون
| John Smith's Stadium
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
1 0
سوانسی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
نورویچ
1
0
سوانسی
| Carrow Road
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ناتینگهام فارست
2 0
وایکام واندررز
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
ناتینگهام فارست
2
0
وایکام واندررز
| The City Ground
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
2 1
پرستون
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
روترهام
2
1
پرستون
| AESSEAL New York Stadium
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
میلوال
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
شفیلد ونزدی
0
0
میلوال
| Hillsborough
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
واتفورد
3 2
کاونتری
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 18:30
واتفورد
3
2
کاونتری
| Vicarage Road
هفته 12
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
0 0
بیرمنگام
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 23:15
کاونتری
0
0
بیرمنگام
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بورنموث
4 2
ریدینگ
۱ آذر ۱۳۹۹ 16:00
بورنموث
4
2
ریدینگ
| Vitality Stadium
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
4 3
هادرسفیلد
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
استوک سیتی
4
3
هادرسفیلد
| bet365 Stadium
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
1 0
روترهام
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
سوانسی
1
0
روترهام
| Liberty Stadium
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
وایکام واندررز
0 0
برنتفورد
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
وایکام واندررز
0
0
برنتفورد
| Adams Park
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
2 0
ناتینگهام فارست
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بارنزلی
2
0
ناتینگهام فارست
| Oakwell
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
1 0
دربی
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
بریستول سیتی
1
0
دربی
| Ashton Gate
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
1 1
بلکبرن
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
لوتون
1
1
بلکبرن
| Kenilworth Road
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
0 1
نورویچ
۱ آذر ۱۳۹۹ 18:30
میدلزبورو
0
1
نورویچ
| Riverside Stadium