چمپیونشیپ انگستان

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
نورویچ
ش ش پ پ م
46
29
10
7
75
36
39
97
2
واتفورد
ش پ پ ش پ
46
27
10
9
63
30
33
91
3
برنتفورد
م پ پ پ پ
46
24
15
7
79
42
37
87
4
سوانسی
م ش م پ ش
46
23
11
12
56
39
17
80
5
بارنزلی
ش پ پ ش م
46
23
9
14
58
50
8
78
6
بورنموث
پ پ ش ش ش
46
22
11
13
73
46
27
77
7
ریدینگ
م م م ش م
46
19
13
14
62
54
8
70
8
46
19
11
16
57
55
2
68
9
کاردیف
م م پ پ م
46
18
14
14
66
49
17
68
10
میدلزبورو
ش پ پ م ش
46
18
10
18
55
53
2
64
11
میلوال
م ش ش پ ش
46
15
17
14
47
52
-5
62
12
لوتون
م پ م م ش
46
17
11
18
41
52
-11
62
13
پرستون
م پ پ پ پ
46
18
7
21
49
56
-7
61
14
استوک سیتی
م ش م ش پ
46
15
15
16
50
52
-2
60
15
بلکبرن
پ ش پ م پ
46
15
12
19
65
54
11
57
16
کاونتری
پ پ ش م پ
46
14
13
19
49
61
-12
55
17
46
12
16
18
37
45
-8
52
18
بیرمنگام
پ م پ ش ش
46
13
13
20
37
61
-24
52
19
46
15
6
25
46
68
-22
51
20
هادرسفیلد
پ ش ش م م
46
12
13
21
50
71
-21
49
21
دربی
ش ش ش ش م
46
11
11
24
36
58
-22
44
22
46
11
10
25
39
69
-30
43
23
روترهام
ش ش م م م
46
11
9
26
44
60
-16
42
24
46
12
11
23
40
61
-21
41
صعود پلی آف صعود سقوط
از شفیلدونزدی 6 امتیاز کسر شده است
نمایش تمام صفحه
نورویچ
واتفورد
برنتفورد
سوانسی
بارنزلی
بورنموث
ریدینگ
کویینز پارک رنجرز
کاردیف
میدلزبورو
میلوال
لوتون
پرستون
استوک سیتی
بلکبرن
کاونتری
ناتینگهام فارست
بیرمنگام
بریستول سیتی
هادرسفیلد
دربی
وایکام واندررز
روترهام
شفیلد ونزدی
1 نورویچ 0–1 1–0 1–0 1–0 1–3 4–1 1–1 2–0 0–0 0–0 3–0 2–2 4–1 1–1 1–1 2–1 1–0 2–0 7–0 0–1 2–1 1–0 2–1
2 واتفورد 1–0 1–1 2–0 1–0 1–1 2–0 1–2 0–1 1–0 1–0 1–0 4–1 3–2 3–1 3–2 1–0 3–0 6–0 2–0 2–1 2–0 2–0 1–0
3 برنتفورد 1–1 2–0 1–1 0–2 2–1 3–1 2–1 1–1 0–0 0–0 1–0 2–4 2–1 2–2 2–0 1–1 0–0 3–2 3–0 0–0 7–2 1–0 3–0
4 سوانسی 2–0 2–1 1–1 2–0 0–0 0–0 0–1 0–1 2–1 2–1 2–0 0–1 2–0 2–0 1–0 1–0 0–0 1–3 1–2 2–1 2–2 1–0 1–1
5 بارنزلی 2–2 1–0 0–1 0–2 0–4 1–1 3–0 2–2 2–0 2–1 0–1 2–1 2–0 2–1 0–0 2–0 1–0 2–2 2–1 0–0 2–1 1–0 1–2
6 بورنموث 1–0 1–0 0–1 3–0 2–3 4–2 0–0 1–2 3–1 1–1 0–1 2–3 0–2 3–2 4–1 2–0 3–2 1–0 5–0 1–1 1–0 1–0 1–2
7 ریدینگ 1–2 1–0 1–3 2–2 2–0 3–1 1–1 1–1 0–2 1–2 2–1 0–3 0–3 1–0 3–0 2–0 1–2 3–1 2–2 3–1 1–0 3–0 3–0
8 کویینز پارک رنجرز 1–3 1–1 2–1 0–2 1–3 2–1 0–1 3–2 1–1 3–2 3–1 0–2 0–0 1–0 3–0 2–0 0–0 1–2 0–1 0–1 1–0 3–2 4–1
9 کاردیف 1–2 1–2 2–3 0–2 3–0 1–1 1–2 0–1 1–1 1–1 4–0 4–0 0–0 2–2 3–1 0–1 3–2 0–1 3–0 4–0 2–1 1–1 0–2
10 میدلزبورو 0–1 1–1 1–4 2–1 2–1 1–1 0–0 1–2 1–1 3–0 1–0 2–0 3–0 0–1 2–0 1–0 0–1 1–3 2–1 3–0 0–3 0–3 3–1
11 میلوال 0–0 0–0 1–1 0–3 1–1 1–4 1–1 1–1 1–1 1–0 2–0 2–1 0–0 0–2 1–2 1–1 2–0 4–1 0–3 0–1 0–0 1–0 4–1
12 لوتون 3–1 1–0 0–3 0–1 1–2 0–0 0–0 0–2 0–2 1–1 1–1 3–0 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1 2–1 2–0 0–0 3–2
13 پرستون 1–1 0–1 0–5 0–1 2–0 1–1 0–0 0–0 0–1 3–0 0–2 0–1 0–1 0–3 2–0 0–1 1–2 1–0 3–0 3–0 2–2 1–2 1–0
14 استوک سیتی 2–3 1–2 3–2 1–2 2–2 0–1 0–0 0–2 1–2 1–0 1–2 3–0 0–0 1–0 2–3 1–1 1–1 0–2 4–3 1–0 2–0 1–0 1–0
15 بلکبرن 1–2 2–3 0–1 1–1 2–1 0–2 2–4 3–1 0–0 0–0 2–1 1–0 1–2 1–1 1–1 0–1 5–2 0–0 5–2 2–1 5–0 2–1 1–1
16 کاونتری 0–2 0–0 2–0 1–1 2–0 1–3 3–2 3–2 1–0 1–2 6–1 0–0 0–1 0–0 0–4 1–2 0–0 3–1 0–0 1–0 0–0 3–1 2–0
17 ناتینگهام فارست 0–2 0–0 1–3 0–1 0–0 0–0 1–1 3–1 0–2 1–2 3–1 0–1 1–2 1–1 1–0 2–1 0–0 1–2 0–2 1–1 2–0 1–1 2–0
18 بیرمنگام 1–3 0–1 1–0 1–0 1–2 1–3 2–1 2–1 0–4 1–4 0–0 0–1 0–1 2–0 0–2 1–1 1–1 0–3 2–1 0–4 1–2 1–1 0–1
19 بریستول سیتی 1–3 0–0 1–3 1–1 0–1 1–2 0–2 0–2 0–2 0–1 0–2 2–3 2–0 0–2 1–0 2–1 0–0 0–1 2–1 1–0 2–1 0–2 2–0
20 هادرسفیلد 0–1 2–0 1–1 4–1 0–1 1–2 1–2 2–0 0–0 3–2 0–1 1–1 1–2 1–1 2–1 1–1 1–0 1–1 1–2 1–0 2–3 0–0 2–0
21 دربی 0–1 0–1 2–2 2–0 0–2 1–0 0–2 0–1 1–1 2–1 0–1 2–0 0–1 0–0 0–4 1–1 1–1 1–2 1–0 2–0 1–1 0–1 3–3
22 وایکام واندررز 0–2 1–1 0–0 0–2 1–3 1–0 1–0 1–1 2–1 1–3 1–2 1–3 1–0 0–1 1–0 1–2 0–3 0–0 2–1 0–0 1–2 0–1 1–0
23 روترهام 1–2 1–4 0–2 1–3 1–2 2–2 0–1 3–1 1–2 1–2 0–1 0–1 2–1 3–3 1–1 0–1 0–1 0–1 2–0 1–1 3–0 0–3 3–0
24 شفیلد ونزدی 1–2 0–0 1–2 0–2 1–2 1–0 1–1 1–1 5–0 2–1 0–0 0–1 1–0 0–0 1–0 1–0 0–0 0–1 1–1 1–1 1–0 2–0 1–2
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
نورویچ 2910746753661418220483684902310000000
واتفورد 2710946633081223253613853781650000000
برنتفورد 2415746794252317216562544592020000000
سوانسی 231112465639681202415341223241590000000
بارنزلی 2391446585068314208592793881760000000
بورنموث 22111346734665315239550813871980000000
ریدینگ 19131446625448017193499703811930000000
کویینز پارک رنجرز 19111646575579314230561903731690000000
کاردیف 181414466649744152176141033871940000000
میدلزبورو 181018465553592132745411013441460000000
پرستون 18721464956523161845471083301520000000
لوتون 171118464152562152345571133541510000000
بلکبرن 151219466554681112065301024512230000000
استوک سیتی 15151646505276421216582823441390000000
میلوال 15171446475257117195547723611490000000
بریستول سیتی 1562546466853210144504682661220000000
کاونتری 14131946496156513188560923671600000000
بیرمنگام 131320463761694141866701033471250000000
ناتینگهام فارست 12161846374567414227586773671330000000
هادرسفیلد 12132146507165312200551773371480000000
شفیلد ونزدی 12112346406169713193574713291360000000
دربی 11112446365874112207548773341460000000
روترهام 119264644607859229632883651460000000
وایکام واندررز 11102546396969412191619713441420000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
I. Toney
برنتفورد
45
30 (9)
2
A. Armstrong
بلکبرن
40
28 (5)
3
Teemu Pukki
نورویچ
40
26 (5)
4
Lucas João
ریدینگ
39
19 (3)
5
Kieffer Moore
کاردیف
42
18 (4)
6
André Ayew
سوانسی
43
16 (5)
7
Arnaut Danjuma
بورنموث
33
15
Emiliano Buendia
نورویچ
39
15 (1)
9
J. Lowe
سوانسی
46
14 (1)
جدول پاس گل
#
بازیکن
بازی
پاس گل
1
Emiliano Buendia
نورویچ
39
15
2
الیوت
بلکبرن
41
11
M. Olise
ریدینگ
44
11
4
Bryan Mbeumo
برنتفورد
39
10
5
I. Toney
برنتفورد
45
9
6
J. Bidwell
سوانسی
39
8
Callum O'Hare
کاونتری
46
8
8
Arnaut Danjuma
بورنموث
33
7
I. Mbenza
هادرسفیلد
35
7
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
Jefferson Lerma
بورنموث
11
0
1
16
2
M. Smith
روترهام
9
0
1
14
3
K. McFadzean
کاونتری
7
1
1
14
4
R. Dickie
کویینز پارک رنجرز
9
0
1
14
5
A. MacDonald
روترهام
9
0
1
14
6
L. Oestigaard
کاونتری
11
1
0
13
7
R. Wood
روترهام
8
0
1
13
8
Sam Morsy
میدلزبورو
8
0
1
13
9
P. McNair
میدلزبورو
8
0
1
13
10
G. Hamer
کاونتری
8
0
1
13
11
Nathaniel Chalobah
واتفورد
12
0
0
12
12
M. Crooks
روترهام
7
0
1
12
13
W. Vaulks
کاردیف
7
0
1
12
14
J. Chester
استوک سیتی
6
0
1
11
15
M. Ihiekwe
روترهام
11
0
0
11
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
ریدینگ
ریدینگ
48
0
0
48
2
میلوال
میلوال
57
1
0
59
3
بریستول سیتی
بریستول سیتی
53
1
1
60
4
برنتفورد
برنتفورد
52
2
1
61
5
لوتون
لوتون
56
1
1
63
6
پرستون
پرستون
52
0
3
67
7
میدلزبورو
میدلزبورو
59
0
2
69
8
بلکبرن
بلکبرن
68
1
0
70
9
سوانسی
سوانسی
68
1
0
70
10
کاونتری
کاونتری
56
2
3
75
11
نورویچ
نورویچ
61
2
2
75
12
بورنموث
بورنموث
65
1
2
77
13
هادرسفیلد
هادرسفیلد
65
1
2
77
14
دربی
دربی
74
0
1
79
15
بیرمنگام
بیرمنگام
69
3
1
80
16
بارنزلی
بارنزلی
68
1
2
80
17
ناتینگهام فارست
ناتینگهام فارست
67
1
3
84
18
واتفورد
واتفورد
81
2
0
85
19
کاردیف
کاردیف
74
3
1
85
20
وایکام واندررز
وایکام واندررز
69
0
4
89
21
کویینز پارک رنجرز
کویینز پارک رنجرز
79
1
2
91
22
استوک سیتی
استوک سیتی
76
0
4
96
23
روترهام
روترهام
78
1
4
100
24
شفیلد ونزدی
شفیلد ونزدی
69
1
6
101
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
بیشترین سیو ها (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
1
2268
(42)
2
1999
(41)
3
1953
(45)
4
1889
(43)
5
1855
(46)
6
1770
(41)
7
1766
(44)
8
1762
(41)
9
1753
(45)
10
1753
(46)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح (تعداد بازی)
1
2023
(42)
2
1600
(41)
3
1555
(44)
4
1534
(45)
5
1472
(43)
6
1470
(45)
7
1460
(46)
8
1400
(39)
9
1377
(46)
10
1374
(41)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
هفته 1
۲۱ شهریور ۱۳۹۹
- 23:15
واتفورد
1 0
میدلزبورو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 16:00
بیرمنگام
1 0
برنتفورد
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 16:00
وایکام واندررز
0 1
روترهام
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
بورنموث
3 2
بلکبرن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
بارنزلی
0 1
لوتون
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
بریستول سیتی
2 1
کاونتری
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
کاردیف
0 2
شفیلد ونزدی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
دربی
0 2
ریدینگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
هادرسفیلد
0 1
نورویچ
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
میلوال
0 0
استوک سیتی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
پرستون
0 1
سوانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
2 0
ناتینگهام فارست
هفته 2
۲۸ شهریور ۱۳۹۹
- 23:15
کاونتری
3 2
کویینز پارک رنجرز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
- 16:00
ناتینگهام فارست
0 2
کاردیف
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
بلکبرن
5 0
وایکام واندررز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
برنتفورد
3 0
هادرسفیلد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
لوتون
2 1
دربی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
میدلزبورو
1 1
بورنموث
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
نورویچ
2 2
پرستون
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
ریدینگ
2 0
بارنزلی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
روترهام
0 1
میلوال
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
واتفورد
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
- 18:30
سوانسی
0 0
بیرمنگام
۳۰ شهریور ۱۳۹۹
- 17:30
استوک سیتی
0 2
بریستول سیتی
هفته 3
۴ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
هادرسفیلد
1 0
ناتینگهام فارست
۵ مهر ۱۳۹۹
- 15:00
وایکام واندررز
0 2
سوانسی
۵ مهر ۱۳۹۹
- 15:00
واتفورد
1 0
لوتون
۵ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
بارنزلی
0 0
کاونتری
۵ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
بیرمنگام
1 1
روترهام
۵ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
کاردیف
1 2
ریدینگ
۵ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
دربی
0 4
بلکبرن
۵ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
میلوال
1 1
برنتفورد
۵ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
پرستون
0 1
استوک سیتی
۵ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
میدلزبورو
۶ مهر ۱۳۹۹
- 15:30
بریستول سیتی
2 0
شفیلد ونزدی
۶ مهر ۱۳۹۹
- 18:30
بورنموث
1 0
نورویچ
هفته 4
۱۱ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
کاونتری
1 3
بورنموث
۱۲ مهر ۱۳۹۹
- 15:00
نورویچ
0 1
دربی
۱۲ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
بلکبرن
0 0
کاردیف
۱۲ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
لوتون
2 0
وایکام واندررز
۱۲ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
میدلزبورو
2 1
بارنزلی
۱۲ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
ناتینگهام فارست
1 2
بریستول سیتی
۱۲ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
روترهام
1 1
هادرسفیلد
۱۲ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
شفیلد ونزدی
1 1
کویینز پارک رنجرز
۱۲ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
سوانسی
2 1
میلوال
۱۲ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
ریدینگ
1 0
واتفورد
۱۳ مهر ۱۳۹۹
- 16:30
برنتفورد
2 4
پرستون
۱۳ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
استوک سیتی
1 1
بیرمنگام
هفته 5
۲۵ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
دربی
0 1
واتفورد
۲۶ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
بورنموث
0 0
کویینز پارک رنجرز
۲۶ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
بارنزلی
2 2
بریستول سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
بیرمنگام
0 1
شفیلد ونزدی
۲۶ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
بلکبرن
0 1
ناتینگهام فارست
۲۶ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
برنتفورد
2 0
کاونتری
۲۶ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
لوتون
0 2
استوک سیتی
۲۶ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
میدلزبورو
0 0
ریدینگ
۲۶ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
روترهام
1 2
نورویچ
۲۶ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
سوانسی
1 2
هادرسفیلد
۲۶ مهر ۱۳۹۹
- 17:30
وایکام واندررز
1 2
میلوال
۲۷ مهر ۱۳۹۹
- 14:30
پرستون
0 1
کاردیف
هفته 6
۲۹ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
بریستول سیتی
0 1
میدلزبورو
۲۹ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
کاونتری
1 1
سوانسی
۲۹ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
میلوال
2 0
لوتون
۲۹ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
نورویچ
1 0
بیرمنگام
۲۹ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
ناتینگهام فارست
1 1
روترهام
۲۹ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
هادرسفیلد
1 0
دربی
۲۹ مهر ۱۳۹۹
- 22:30
ریدینگ
1 0
وایکام واندررز
۳۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
کاردیف
1 1
بورنموث
۳۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
کویینز پارک رنجرز
0 2
پرستون
۳۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
شفیلد ونزدی
1 2
برنتفورد
۳۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
واتفورد
3 1
بلکبرن
۳۰ مهر ۱۳۹۹
- 22:15
استوک سیتی
2 2
بارنزلی
هفته 7
۲ آبان ۱۳۹۹
- 22:15
ناتینگهام فارست
1 1
دربی
۳ آبان ۱۳۹۹
- 15:00
واتفورد
1 1
بورنموث
۳ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
بریستول سیتی
1 1
سوانسی
۳ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
کاردیف
1 1
میدلزبورو
۳ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
کاونتری
0 4
بلکبرن
۳ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
هادرسفیلد
1 2
پرستون
۳ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
میلوال
1 1
بارنزلی
۳ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
نورویچ
2 1
وایکام واندررز
۳ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
کویینز پارک رنجرز
0 0
بیرمنگام
۳ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
ریدینگ
3 0
روترهام
۳ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
شفیلد ونزدی
0 1
لوتون
۳ آبان ۱۳۹۹
- 17:30
استوک سیتی
3 2
برنتفورد
هفته 8
۶ آبان ۱۳۹۹
- 22:30
بارنزلی
3 0
کویینز پارک رنجرز
۶ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
بلکبرن
2 4
ریدینگ
۶ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
برنتفورد
1 1
نورویچ
۶ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
میدلزبورو
2 0
کاونتری
۶ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
سوانسی
2 0
استوک سیتی
۶ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
وایکام واندررز
1 1
واتفورد
۷ آبان ۱۳۹۹
- 22:30
پرستون
0 2
میلوال
۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
بورنموث
1 0
بریستول سیتی
۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
بیرمنگام
2 1
هادرسفیلد
۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
دربی
1 1
کاردیف
۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
لوتون
1 1
ناتینگهام فارست
۷ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
روترهام
3 0
شفیلد ونزدی
هفته 9
۹ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
کاونتری
3 2
ریدینگ
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 16:00
بریستول سیتی
1 3
نورویچ
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
بورنموث
1 1
دربی
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
بارنزلی
1 0
واتفورد
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
لوتون
0 3
برنتفورد
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
میدلزبورو
1 0
ناتینگهام فارست
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
میلوال
0 3
هادرسفیلد
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
پرستون
1 2
بیرمنگام
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
کاردیف
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
استوک سیتی
1 0
روترهام
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
سوانسی
2 0
بلکبرن
۱۰ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
وایکام واندررز
1 0
شفیلد ونزدی
هفته 10
۱۳ آبان ۱۳۹۹
- 22:30
برنتفورد
1 1
سوانسی
۱۳ آبان ۱۳۹۹
- 22:30
هادرسفیلد
1 2
بریستول سیتی
۱۳ آبان ۱۳۹۹
- 22:30
نورویچ
0 0
میلوال
۱۳ آبان ۱۳۹۹
- 22:30
شفیلد ونزدی
1 0
بورنموث
۱۳ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
بلکبرن
0 0
میدلزبورو
۱۳ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
کاردیف
3 0
بارنزلی
۱۴ آبان ۱۳۹۹
- 22:30
واتفورد
3 2
استوک سیتی
۱۴ آبان ۱۳۹۹
- 22:30
ریدینگ
0 3
پرستون
۱۴ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
بیرمنگام
1 2
وایکام واندررز
۱۴ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
دربی
0 1
کویینز پارک رنجرز
۱۴ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
ناتینگهام فارست
2 1
کاونتری
۱۴ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
روترهام
0 1
لوتون
هفته 11
۱۶ آبان ۱۳۹۹
- 21:30
کاردیف
0 1
بریستول سیتی
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 16:00
ریدینگ
0 3
استوک سیتی
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
بیرمنگام
1 3
بورنموث
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
بلکبرن
3 1
کویینز پارک رنجرز
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
برنتفورد
0 0
میدلزبورو
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
دربی
0 2
بارنزلی
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
هادرسفیلد
1 1
لوتون
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
نورویچ
1 0
سوانسی
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
ناتینگهام فارست
2 0
وایکام واندررز
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
روترهام
2 1
پرستون
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
میلوال
۱۷ آبان ۱۳۹۹
- 18:30
واتفورد
3 2
کاونتری
هفته 12
۳۰ آبان ۱۳۹۹
- 23:15
کاونتری
0 0
بیرمنگام
۱ آذر ۱۳۹۹
- 16:00
بورنموث
4 2
ریدینگ
۱ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
استوک سیتی
4 3
هادرسفیلد
۱ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
سوانسی
1 0
روترهام
۱ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
وایکام واندررز
0 0
برنتفورد
۱ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
بارنزلی
2 0
ناتینگهام فارست
۱ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
بریستول سیتی
1 0
دربی
۱ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
لوتون
1 1
بلکبرن
۱ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
میدلزبورو
0 1
نورویچ
۱ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
میلوال
1 1
کاردیف
۱ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
پرستون
1 0
شفیلد ونزدی
۱ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
واتفورد
هفته 13
۴ آذر ۱۳۹۹
- 22:30
لوتون
1 1
بیرمنگام
۴ آذر ۱۳۹۹
- 22:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
روترهام
۴ آذر ۱۳۹۹
- 22:30
استوک سیتی
2 3
نورویچ
۴ آذر ۱۳۹۹
- 22:30
وایکام واندررز
0 0
هادرسفیلد
۴ آذر ۱۳۹۹
- 23:15
بارنزلی
0 1
برنتفورد
۴ آذر ۱۳۹۹
- 23:15
پرستون
0 3
بلکبرن
۴ آذر ۱۳۹۹
- 23:30
بورنموث
2 0
ناتینگهام فارست
۵ آذر ۱۳۹۹
- 22:30
میدلزبورو
3 0
دربی
۵ آذر ۱۳۹۹
- 22:30
میلوال
1 1
ریدینگ
۵ آذر ۱۳۹۹
- 23:15
بریستول سیتی
0 0
واتفورد
۵ آذر ۱۳۹۹
- 23:15
کاونتری
1 0
کاردیف
۵ آذر ۱۳۹۹
- 23:15
سوانسی
1 1
شفیلد ونزدی
هفته 14
۷ آذر ۱۳۹۹
- 23:15
برنتفورد
2 1
کویینز پارک رنجرز
۸ آذر ۱۳۹۹
- 16:00
ریدینگ
3 1
بریستول سیتی
۸ آذر ۱۳۹۹
- 18:30
بیرمنگام
0 0
میلوال