چمپیونشیپ انگستان

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
ب
پ
م
ش
ز
خ
تفا
امتیاز
1
ش ش پ پ م
46
29
10
7
75
36
39
97
2
ش پ پ ش پ
46
27
10
9
63
30
33
91
3
م پ پ پ پ
46
24
15
7
79
42
37
87
4
م ش م پ ش
46
23
11
12
56
39
17
80
5
ش پ پ ش م
46
23
9
14
58
50
8
78
6
پ پ ش ش ش
46
22
11
13
73
46
27
77
7
م م م ش م
46
19
13
14
62
54
8
70
8
پ پ ش پ پ
46
19
11
16
57
55
2
68
9
م م پ پ م
46
18
14
14
66
49
17
68
10
ش پ پ م ش
46
18
10
18
55
53
2
64
11
م ش ش پ ش
46
15
17
14
47
52
-5
62
12
م پ م م ش
46
17
11
18
41
52
-11
62
13
م پ پ پ پ
46
18
7
21
49
56
-7
61
14
م ش م ش پ
46
15
15
16
50
52
-2
60
15
پ ش پ م پ
46
15
12
19
65
54
11
57
16
پ پ ش م پ
46
14
13
19
49
61
-12
55
17
ش م م م ش
46
12
16
18
37
45
-8
52
18
پ م پ ش ش
46
13
13
20
37
61
-24
52
19
م ش ش ش ش
46
15
6
25
46
68
-22
51
20
پ ش ش م م
46
12
13
21
50
71
-21
49
21
ش ش ش ش م
46
11
11
24
36
58
-22
44
22
م پ ش پ پ
46
11
10
25
39
69
-30
43
23
ش ش م م م
46
11
9
26
44
60
-16
42
24
م پ ش م م
46
12
11
23
40
61
-21
41
صعود پلی آف صعود سقوط
از شفیلدونزدی 6 امتیاز کسر شده است
نمایش تمام صفحه
نورویچ
واتفورد
برنتفورد
سوانسی
بارنزلی
بورنموث
ریدینگ
کویینز پارک رنجرز
کاردیف
میدلزبورو
میلوال
لوتون
پرستون
استوک سیتی
بلکبرن
کاونتری
ناتینگهام فارست
بیرمنگام
بریستول سیتی
هادرسفیلد
دربی
وایکام واندررز
روترهام
شفیلد ونزدی
1 نورویچ 0–1 1–0 1–0 1–0 1–3 4–1 1–1 2–0 0–0 0–0 3–0 2–2 4–1 1–1 1–1 2–1 1–0 2–0 7–0 0–1 2–1 1–0 2–1
2 واتفورد 1–0 1–1 2–0 1–0 1–1 2–0 1–2 0–1 1–0 1–0 1–0 4–1 3–2 3–1 3–2 1–0 3–0 6–0 2–0 2–1 2–0 2–0 1–0
3 برنتفورد 1–1 2–0 1–1 0–2 2–1 3–1 2–1 1–1 0–0 0–0 1–0 2–4 2–1 2–2 2–0 1–1 0–0 3–2 3–0 0–0 7–2 1–0 3–0
4 سوانسی 2–0 2–1 1–1 2–0 0–0 0–0 0–1 0–1 2–1 2–1 2–0 0–1 2–0 2–0 1–0 1–0 0–0 1–3 1–2 2–1 2–2 1–0 1–1
5 بارنزلی 2–2 1–0 0–1 0–2 0–4 1–1 3–0 2–2 2–0 2–1 0–1 2–1 2–0 2–1 0–0 2–0 1–0 2–2 2–1 0–0 2–1 1–0 1–2
6 بورنموث 1–0 1–0 0–1 3–0 2–3 4–2 0–0 1–2 3–1 1–1 0–1 2–3 0–2 3–2 4–1 2–0 3–2 1–0 5–0 1–1 1–0 1–0 1–2
7 ریدینگ 1–2 1–0 1–3 2–2 2–0 3–1 1–1 1–1 0–2 1–2 2–1 0–3 0–3 1–0 3–0 2–0 1–2 3–1 2–2 3–1 1–0 3–0 3–0
8 کویینز پارک رنجرز 1–3 1–1 2–1 0–2 1–3 2–1 0–1 3–2 1–1 3–2 3–1 0–2 0–0 1–0 3–0 2–0 0–0 1–2 0–1 0–1 1–0 3–2 4–1
9 کاردیف 1–2 1–2 2–3 0–2 3–0 1–1 1–2 0–1 1–1 1–1 4–0 4–0 0–0 2–2 3–1 0–1 3–2 0–1 3–0 4–0 2–1 1–1 0–2
10 میدلزبورو 0–1 1–1 1–4 2–1 2–1 1–1 0–0 1–2 1–1 3–0 1–0 2–0 3–0 0–1 2–0 1–0 0–1 1–3 2–1 3–0 0–3 0–3 3–1
11 میلوال 0–0 0–0 1–1 0–3 1–1 1–4 1–1 1–1 1–1 1–0 2–0 2–1 0–0 0–2 1–2 1–1 2–0 4–1 0–3 0–1 0–0 1–0 4–1
12 لوتون 3–1 1–0 0–3 0–1 1–2 0–0 0–0 0–2 0–2 1–1 1–1 3–0 0–2 1–1 2–0 1–1 1–1 2–1 1–1 2–1 2–0 0–0 3–2
13 پرستون 1–1 0–1 0–5 0–1 2–0 1–1 0–0 0–0 0–1 3–0 0–2 0–1 0–1 0–3 2–0 0–1 1–2 1–0 3–0 3–0 2–2 1–2 1–0
14 استوک سیتی 2–3 1–2 3–2 1–2 2–2 0–1 0–0 0–2 1–2 1–0 1–2 3–0 0–0 1–0 2–3 1–1 1–1 0–2 4–3 1–0 2–0 1–0 1–0
15 بلکبرن 1–2 2–3 0–1 1–1 2–1 0–2 2–4 3–1 0–0 0–0 2–1 1–0 1–2 1–1 1–1 0–1 5–2 0–0 5–2 2–1 5–0 2–1 1–1
16 کاونتری 0–2 0–0 2–0 1–1 2–0 1–3 3–2 3–2 1–0 1–2 6–1 0–0 0–1 0–0 0–4 1–2 0–0 3–1 0–0 1–0 0–0 3–1 2–0
17 ناتینگهام فارست 0–2 0–0 1–3 0–1 0–0 0–0 1–1 3–1 0–2 1–2 3–1 0–1 1–2 1–1 1–0 2–1 0–0 1–2 0–2 1–1 2–0 1–1 2–0
18 بیرمنگام 1–3 0–1 1–0 1–0 1–2 1–3 2–1 2–1 0–4 1–4 0–0 0–1 0–1 2–0 0–2 1–1 1–1 0–3 2–1 0–4 1–2 1–1 0–1
19 بریستول سیتی 1–3 0–0 1–3 1–1 0–1 1–2 0–2 0–2 0–2 0–1 0–2 2–3 2–0 0–2 1–0 2–1 0–0 0–1 2–1 1–0 2–1 0–2 2–0
20 هادرسفیلد 0–1 2–0 1–1 4–1 0–1 1–2 1–2 2–0 0–0 3–2 0–1 1–1 1–2 1–1 2–1 1–1 1–0 1–1 1–2 1–0 2–3 0–0 2–0
21 دربی 0–1 0–1 2–2 2–0 0–2 1–0 0–2 0–1 1–1 2–1 0–1 2–0 0–1 0–0 0–4 1–1 1–1 1–2 1–0 2–0 1–1 0–1 3–3
22 وایکام واندررز 0–2 1–1 0–0 0–2 1–3 1–0 1–0 1–1 2–1 1–3 1–2 1–3 1–0 0–1 1–0 1–2 0–3 0–0 2–1 0–0 1–2 0–1 1–0
23 روترهام 1–2 1–4 0–2 1–3 1–2 2–2 0–1 3–1 1–2 1–2 0–1 0–1 2–1 3–3 1–1 0–1 0–1 0–1 2–0 1–1 3–0 0–3 3–0
24 شفیلد ونزدی 1–2 0–0 1–2 0–2 1–2 1–0 1–1 1–1 5–0 2–1 0–0 0–1 1–0 0–0 1–0 1–0 0–0 0–1 1–1 1–1 1–0 2–0 1–2
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
2910746753661418220483684902310000000
2710946633081223253613853781650000000
2415746794252317216562544592020000000
231112465639681202415341223241590000000
2391446585068314208592793881760000000
22111346734665315239550813871980000000
19131446625448017193499703811930000000
19111646575579314230561903731690000000
181414466649744152176141033871940000000
181018465553592132745411013441460000000
18721464956523161845471083301520000000
171118464152562152345571133541510000000
151219466554681112065301024512230000000
15151646505276421216582823441390000000
15171446475257117195547723611490000000
1562546466853210144504682661220000000
14131946496156513188560923671600000000
131320463761694141866701033471250000000
12161846374567414227586773671330000000
12132146507165312200551773371480000000
12112346406169713193574713291360000000
11112446365874112207548773341460000000
119264644607859229632883651460000000
11102546396969412191619713441420000000
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 48 0 0 48
2 57 1 0 59
3 53 1 1 60
4 52 2 1 61
5 56 1 1 63
6 52 0 3 67
7 59 0 2 69
8 68 1 0 70
9 68 1 0 70
10 56 2 3 75
11 61 2 2 75
12 65 1 2 77
13 65 1 2 77
14 74 0 1 79
15 69 3 1 80
16 68 1 2 80
17 67 1 3 84
18 81 2 0 85
19 74 3 1 85
20 69 0 4 89
21 79 1 2 91
22 76 0 4 96
23 78 1 4 100
24 69 1 6 101
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
1
2268
(42)
2
1999
(41)
3
1953
(45)
4
1889
(43)
5
1855
(46)
6
1770
(41)
7
1766
(44)
8
1762
(41)
9
1753
(45)
10
1753
(46)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح
1
2023
(42)
2
1600
(41)
3
1555
(44)
4
1534
(45)
5
1472
(43)
6
1470
(45)
7
1460
(46)
8
1400
(39)
9
1377
(46)
10
1374
(41)
نمایش لیست کامل
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
هفته 1
21 شهریور 1399 23:15
واتفورد
1 0
میدلزبورو
21 شهریور 1399 23:15
واتفورد
1
0
میدلزبورو
22 شهریور 1399 16:00
بیرمنگام
1 0
برنتفورد
22 شهریور 1399 16:00
بیرمنگام
1
0
برنتفورد
22 شهریور 1399 16:00
وایکام واندررز
0 1
روترهام
22 شهریور 1399 16:00
وایکام واندررز
0
1
روترهام
22 شهریور 1399 18:30
بورنموث
3 2
بلکبرن
22 شهریور 1399 18:30
بورنموث
3
2
بلکبرن
22 شهریور 1399 18:30
بارنزلی
0 1
لوتون
22 شهریور 1399 18:30
بارنزلی
0
1
لوتون
22 شهریور 1399 18:30
بریستول سیتی
2 1
کاونتری
22 شهریور 1399 18:30
بریستول سیتی
2
1
کاونتری
22 شهریور 1399 18:30
کاردیف
0 2
شفیلد ونزدی
22 شهریور 1399 18:30
کاردیف
0
2
شفیلد ونزدی
22 شهریور 1399 18:30
دربی
0 2
ریدینگ
22 شهریور 1399 18:30
دربی
0
2
ریدینگ
22 شهریور 1399 18:30
هادرسفیلد
0 1
نورویچ
22 شهریور 1399 18:30
هادرسفیلد
0
1
نورویچ
22 شهریور 1399 18:30
میلوال
0 0
استوک سیتی
22 شهریور 1399 18:30
میلوال
0
0
استوک سیتی
22 شهریور 1399 18:30
پرستون
0 1
سوانسی
22 شهریور 1399 18:30
پرستون
0
1
سوانسی
22 شهریور 1399 18:30
کویینز پارک رنجرز
2 0
ناتینگهام فارست
22 شهریور 1399 18:30
کویینز پارک رنجرز
2
0
ناتینگهام فارست
هفته 2
28 شهریور 1399 23:15
کاونتری
3 2
کویینز پارک رنجرز
28 شهریور 1399 23:15
کاونتری
3
2
کویینز پارک رنجرز
29 شهریور 1399 16:00
ناتینگهام فارست
0 2
کاردیف
29 شهریور 1399 16:00
ناتینگهام فارست
0
2
کاردیف
29 شهریور 1399 18:30
بلکبرن
5 0
وایکام واندررز
29 شهریور 1399 18:30
بلکبرن
5
0
وایکام واندررز
29 شهریور 1399 18:30
برنتفورد
3 0
هادرسفیلد
29 شهریور 1399 18:30
برنتفورد
3
0
هادرسفیلد
29 شهریور 1399 18:30
لوتون
2 1
دربی
29 شهریور 1399 18:30
لوتون
2
1
دربی
29 شهریور 1399 18:30
میدلزبورو
1 1
بورنموث
29 شهریور 1399 18:30
میدلزبورو
1
1
بورنموث
29 شهریور 1399 18:30
نورویچ
2 2
پرستون
29 شهریور 1399 18:30
نورویچ
2
2
پرستون
29 شهریور 1399 18:30
ریدینگ
2 0
بارنزلی
29 شهریور 1399 18:30
ریدینگ
2
0
بارنزلی
29 شهریور 1399 18:30
روترهام
0 1
میلوال
29 شهریور 1399 18:30
روترهام
0
1
میلوال
29 شهریور 1399 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
واتفورد
29 شهریور 1399 18:30
شفیلد ونزدی
0
0
واتفورد
29 شهریور 1399 18:30
سوانسی
0 0
بیرمنگام
29 شهریور 1399 18:30
سوانسی
0
0
بیرمنگام
30 شهریور 1399 17:30
استوک سیتی
0 2
بریستول سیتی
30 شهریور 1399 17:30
استوک سیتی
0
2
بریستول سیتی
هفته 3
4 مهر 1399 22:15
هادرسفیلد
1 0
ناتینگهام فارست
4 مهر 1399 22:15
هادرسفیلد
1
0
ناتینگهام فارست
5 مهر 1399 15:00
وایکام واندررز
0 2
سوانسی
5 مهر 1399 15:00
وایکام واندررز
0
2
سوانسی
5 مهر 1399 15:00
واتفورد
1 0
لوتون
5 مهر 1399 15:00
واتفورد
1
0
لوتون
5 مهر 1399 17:30
بارنزلی
0 0
کاونتری
5 مهر 1399 17:30
بارنزلی
0
0
کاونتری
5 مهر 1399 17:30
بیرمنگام
1 1
روترهام
5 مهر 1399 17:30
بیرمنگام
1
1
روترهام
5 مهر 1399 17:30
کاردیف
1 2
ریدینگ
5 مهر 1399 17:30
کاردیف
1
2
ریدینگ
5 مهر 1399 17:30
دربی
0 4
بلکبرن
5 مهر 1399 17:30
دربی
0
4
بلکبرن
5 مهر 1399 17:30
میلوال
1 1
برنتفورد
5 مهر 1399 17:30
میلوال
1
1
برنتفورد
5 مهر 1399 17:30
پرستون
0 1
استوک سیتی
5 مهر 1399 17:30
پرستون
0
1
استوک سیتی
5 مهر 1399 17:30
کویینز پارک رنجرز
1 1
میدلزبورو
5 مهر 1399 17:30
کویینز پارک رنجرز
1
1
میدلزبورو
6 مهر 1399 15:30
بریستول سیتی
2 0
شفیلد ونزدی
6 مهر 1399 15:30
بریستول سیتی
2
0
شفیلد ونزدی
6 مهر 1399 18:30
بورنموث
1 0
نورویچ
6 مهر 1399 18:30
بورنموث
1
0
نورویچ
هفته 4
11 مهر 1399 22:15
کاونتری
1 3
بورنموث
11 مهر 1399 22:15
کاونتری
1
3
بورنموث
12 مهر 1399 15:00
نورویچ
0 1
دربی
12 مهر 1399 15:00
نورویچ
0
1
دربی
12 مهر 1399 17:30
بلکبرن
0 0
کاردیف
12 مهر 1399 17:30
بلکبرن
0
0
کاردیف
12 مهر 1399 17:30
لوتون
2 0
وایکام واندررز
12 مهر 1399 17:30
لوتون
2
0
وایکام واندررز
12 مهر 1399 17:30
میدلزبورو
2 1
بارنزلی
12 مهر 1399 17:30
میدلزبورو
2
1
بارنزلی
12 مهر 1399 17:30
ناتینگهام فارست
1 2
بریستول سیتی
12 مهر 1399 17:30
ناتینگهام فارست
1
2
بریستول سیتی
12 مهر 1399 17:30
روترهام
1 1
هادرسفیلد
12 مهر 1399 17:30
روترهام
1
1
هادرسفیلد
12 مهر 1399 17:30
شفیلد ونزدی
1 1
کویینز پارک رنجرز
12 مهر 1399 17:30
شفیلد ونزدی
1
1
کویینز پارک رنجرز
12 مهر 1399 17:30
سوانسی
2 1
میلوال
12 مهر 1399 17:30
سوانسی
2
1
میلوال
12 مهر 1399 17:30
ریدینگ
1 0
واتفورد
12 مهر 1399 17:30
ریدینگ
1
0
واتفورد
13 مهر 1399 16:30
برنتفورد
2 4
پرستون
13 مهر 1399 16:30
برنتفورد
2
4
پرستون
13 مهر 1399 17:30
استوک سیتی
1 1
بیرمنگام
13 مهر 1399 17:30
استوک سیتی
1
1
بیرمنگام
هفته 5
25 مهر 1399 22:15
دربی
0 1
واتفورد
25 مهر 1399 22:15
دربی
0
1
واتفورد
26 مهر 1399 17:30
بورنموث
0 0
کویینز پارک رنجرز
26 مهر 1399 17:30
بورنموث
0
0
کویینز پارک رنجرز
26 مهر 1399 17:30
بارنزلی
2 2
بریستول سیتی
26 مهر 1399 17:30
بارنزلی
2
2
بریستول سیتی
26 مهر 1399 17:30
بیرمنگام
0 1
شفیلد ونزدی
26 مهر 1399 17:30
بیرمنگام
0
1
شفیلد ونزدی
26 مهر 1399 17:30
بلکبرن
0 1
ناتینگهام فارست
26 مهر 1399 17:30
بلکبرن
0
1
ناتینگهام فارست
26 مهر 1399 17:30
برنتفورد
2 0
کاونتری
26 مهر 1399 17:30
برنتفورد
2
0
کاونتری
26 مهر 1399 17:30
لوتون
0 2
استوک سیتی
26 مهر 1399 17:30
لوتون
0
2
استوک سیتی
26 مهر 1399 17:30
میدلزبورو
0 0
ریدینگ
26 مهر 1399 17:30
میدلزبورو
0
0
ریدینگ
26 مهر 1399 17:30
روترهام
1 2
نورویچ
26 مهر 1399 17:30
روترهام
1
2
نورویچ
26 مهر 1399 17:30
سوانسی
1 2
هادرسفیلد
26 مهر 1399 17:30
سوانسی
1
2
هادرسفیلد
26 مهر 1399 17:30
وایکام واندررز
1 2
میلوال
26 مهر 1399 17:30
وایکام واندررز
1
2
میلوال
27 مهر 1399 14:30
پرستون
0 1
کاردیف
27 مهر 1399 14:30
پرستون
0
1
کاردیف
هفته 6
29 مهر 1399 22:15
بریستول سیتی
0 1
میدلزبورو
29 مهر 1399 22:15
بریستول سیتی
0
1
میدلزبورو
29 مهر 1399 22:15
کاونتری
1 1
سوانسی
29 مهر 1399 22:15
کاونتری
1
1
سوانسی
29 مهر 1399 22:15
میلوال
2 0
لوتون
29 مهر 1399 22:15
میلوال
2
0
لوتون
29 مهر 1399 22:15
نورویچ
1 0
بیرمنگام
29 مهر 1399 22:15
نورویچ
1
0
بیرمنگام
29 مهر 1399 22:15
ناتینگهام فارست
1 1
روترهام
29 مهر 1399 22:15
ناتینگهام فارست
1
1
روترهام
29 مهر 1399 22:15
هادرسفیلد
1 0
دربی
29 مهر 1399 22:15
هادرسفیلد
1
0
دربی
29 مهر 1399 22:30
ریدینگ
1 0
وایکام واندررز
29 مهر 1399 22:30
ریدینگ
1
0
وایکام واندررز
30 مهر 1399 22:15
کاردیف
1 1
بورنموث
30 مهر 1399 22:15
کاردیف
1
1
بورنموث
30 مهر 1399 22:15
کویینز پارک رنجرز
0 2
پرستون
30 مهر 1399 22:15
کویینز پارک رنجرز
0
2
پرستون
30 مهر 1399 22:15
شفیلد ونزدی
1 2
برنتفورد
30 مهر 1399 22:15
شفیلد ونزدی
1
2
برنتفورد
30 مهر 1399 22:15
واتفورد
3 1
بلکبرن
30 مهر 1399 22:15
واتفورد
3
1
بلکبرن
30 مهر 1399 22:15
استوک سیتی
2 2
بارنزلی
30 مهر 1399 22:15
استوک سیتی
2
2
بارنزلی
هفته 7
2 آبان 1399 22:15
ناتینگهام فارست
1 1
دربی
2 آبان 1399 22:15
ناتینگهام فارست
1
1
دربی
3 آبان 1399 15:00
واتفورد
1 1
بورنموث
3 آبان 1399 15:00
واتفورد
1
1
بورنموث
3 آبان 1399 17:30
بریستول سیتی
1 1
سوانسی
3 آبان 1399 17:30
بریستول سیتی
1
1
سوانسی
3 آبان 1399 17:30
کاردیف
1 1
میدلزبورو
3 آبان 1399 17:30
کاردیف
1
1
میدلزبورو
3 آبان 1399 17:30
کاونتری
0 4
بلکبرن
3 آبان 1399 17:30
کاونتری
0
4
بلکبرن
3 آبان 1399 17:30
هادرسفیلد
1 2
پرستون
3 آبان 1399 17:30
هادرسفیلد
1
2
پرستون
3 آبان 1399 17:30
میلوال
1 1
بارنزلی
3 آبان 1399 17:30
میلوال
1
1
بارنزلی
3 آبان 1399 17:30
نورویچ
2 1
وایکام واندررز
3 آبان 1399 17:30
نورویچ
2
1
وایکام واندررز
3 آبان 1399 17:30
کویینز پارک رنجرز
0 0
بیرمنگام
3 آبان 1399 17:30
کویینز پارک رنجرز
0
0
بیرمنگام
3 آبان 1399 17:30
ریدینگ
3 0
روترهام
3 آبان 1399 17:30
ریدینگ
3
0
روترهام
3 آبان 1399 17:30
شفیلد ونزدی
0 1
لوتون
3 آبان 1399 17:30
شفیلد ونزدی
0
1
لوتون
3 آبان 1399 17:30
استوک سیتی
3 2
برنتفورد
3 آبان 1399 17:30
استوک سیتی
3
2
برنتفورد
هفته 8
6 آبان 1399 22:30
بارنزلی
3 0
کویینز پارک رنجرز
6 آبان 1399 22:30
بارنزلی
3
0
کویینز پارک رنجرز
| Oakwell
6 آبان 1399 23:15
بلکبرن
2 4
ریدینگ
6 آبان 1399 23:15
بلکبرن
2
4
ریدینگ
| Ewood Park
6 آبان 1399 23:15
برنتفورد
1 1
نورویچ
6 آبان 1399 23:15
برنتفورد
1
1
نورویچ
| Brentford Community Stadium
6 آبان 1399 23:15
میدلزبورو
2 0
کاونتری
6 آبان 1399 23:15
میدلزبورو
2
0
کاونتری
| Riverside Stadium
6 آبان 1399 23:15
سوانسی
2 0
استوک سیتی
6 آبان 1399 23:15
سوانسی
2
0
استوک سیتی
| Liberty Stadium
6 آبان 1399 23:15
وایکام واندررز
1 1
واتفورد
6 آبان 1399 23:15
وایکام واندررز
1
1
واتفورد
| Adams Park
7 آبان 1399 22:30
پرستون
0 2
میلوال
7 آبان 1399 22:30
پرستون
0
2
میلوال
| Deepdale
7 آبان 1399 23:15
بورنموث
1 0
بریستول سیتی
7 آبان 1399 23:15
بورنموث
1
0
بریستول سیتی
| Vitality Stadium
7 آبان 1399 23:15
بیرمنگام
2 1
هادرسفیلد
7 آبان 1399 23:15
بیرمنگام
2
1
هادرسفیلد
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
7 آبان 1399 23:15
دربی
1 1
کاردیف
7 آبان 1399 23:15
دربی
1
1
کاردیف
| Pride Park Stadium
7 آبان 1399 23:15
لوتون
1 1
ناتینگهام فارست
7 آبان 1399 23:15
لوتون
1
1
ناتینگهام فارست
| Kenilworth Road
7 آبان 1399 23:15
روترهام
3 0
شفیلد ونزدی
7 آبان 1399 23:15
روترهام
3
0
شفیلد ونزدی
| AESSEAL New York Stadium
هفته 9
9 آبان 1399 23:15
کاونتری
3 2
ریدینگ
9 آبان 1399 23:15
کاونتری
3
2
ریدینگ
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
10 آبان 1399 16:00
بریستول سیتی
1 3
نورویچ
10 آبان 1399 16:00
بریستول سیتی
1
3
نورویچ
| Ashton Gate
10 آبان 1399 18:30
بورنموث
1 1
دربی
10 آبان 1399 18:30
بورنموث
1
1
دربی
| Vitality Stadium
10 آبان 1399 18:30
بارنزلی
1 0
واتفورد
10 آبان 1399 18:30
بارنزلی
1
0
واتفورد
| Oakwell
10 آبان 1399 18:30
لوتون
0 3
برنتفورد
10 آبان 1399 18:30
لوتون
0
3
برنتفورد
| Kenilworth Road
10 آبان 1399 18:30
میدلزبورو
1 0
ناتینگهام فارست
10 آبان 1399 18:30
میدلزبورو
1
0
ناتینگهام فارست
| Riverside Stadium
10 آبان 1399 18:30
میلوال
0 3
هادرسفیلد
10 آبان 1399 18:30
میلوال
0
3
هادرسفیلد
| The Den
10 آبان 1399 18:30
پرستون
1 2
بیرمنگام
10 آبان 1399 18:30
پرستون
1
2
بیرمنگام
| Deepdale
10 آبان 1399 18:30
کویینز پارک رنجرز
3 2
کاردیف
10 آبان 1399 18:30
کویینز پارک رنجرز
3
2
کاردیف
| Kiyan Prince Foundation Stadium
10 آبان 1399 18:30
استوک سیتی
1 0
روترهام
10 آبان 1399 18:30
استوک سیتی
1
0
روترهام
| bet365 Stadium
10 آبان 1399 18:30
سوانسی
2 0
بلکبرن
10 آبان 1399 18:30
سوانسی
2
0
بلکبرن
| Liberty Stadium
10 آبان 1399 18:30
وایکام واندررز
1 0
شفیلد ونزدی
10 آبان 1399 18:30
وایکام واندررز
1
0
شفیلد ونزدی
| Adams Park
هفته 10
13 آبان 1399 22:30
برنتفورد
1 1
سوانسی
13 آبان 1399 22:30
برنتفورد
1
1
سوانسی
| Brentford Community Stadium
13 آبان 1399 22:30
هادرسفیلد
1 2
بریستول سیتی
13 آبان 1399 22:30
هادرسفیلد
1
2
بریستول سیتی
| John Smith's Stadium
13 آبان 1399 22:30
نورویچ
0 0
میلوال
13 آبان 1399 22:30
نورویچ
0
0
میلوال
| Carrow Road
13 آبان 1399 22:30
شفیلد ونزدی
1 0
بورنموث
13 آبان 1399 22:30
شفیلد ونزدی
1
0
بورنموث
| Hillsborough
13 آبان 1399 23:15
بلکبرن
0 0
میدلزبورو
13 آبان 1399 23:15
بلکبرن
0
0
میدلزبورو
| Ewood Park
13 آبان 1399 23:15
کاردیف
3 0
بارنزلی
13 آبان 1399 23:15
کاردیف
3
0
بارنزلی
| Cardiff City Stadium
14 آبان 1399 22:30
واتفورد
3 2
استوک سیتی
14 آبان 1399 22:30
واتفورد
3
2
استوک سیتی
| Vicarage Road
14 آبان 1399 22:30
ریدینگ
0 3
پرستون
14 آبان 1399 22:30
ریدینگ
0
3
پرستون
| Madejski Stadium
14 آبان 1399 23:15
بیرمنگام
1 2
وایکام واندررز
14 آبان 1399 23:15
بیرمنگام
1
2
وایکام واندررز
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
14 آبان 1399 23:15
دربی
0 1
کویینز پارک رنجرز
14 آبان 1399 23:15
دربی
0
1
کویینز پارک رنجرز
| Pride Park Stadium
14 آبان 1399 23:15
ناتینگهام فارست
2 1
کاونتری
14 آبان 1399 23:15
ناتینگهام فارست
2
1
کاونتری
| The City Ground
14 آبان 1399 23:15
روترهام
0 1
لوتون
14 آبان 1399 23:15
روترهام
0
1
لوتون
| AESSEAL New York Stadium
هفته 11
16 آبان 1399 21:30
کاردیف
0 1
بریستول سیتی
16 آبان 1399 21:30
کاردیف
0
1
بریستول سیتی
| Cardiff City Stadium
17 آبان 1399 16:00
ریدینگ
0 3
استوک سیتی
17 آبان 1399 16:00
ریدینگ
0
3
استوک سیتی
| Madejski Stadium
17 آبان 1399 18:30
بیرمنگام
1 3
بورنموث
17 آبان 1399 18:30
بیرمنگام
1
3
بورنموث
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
17 آبان 1399 18:30
بلکبرن
3 1
کویینز پارک رنجرز
17 آبان 1399 18:30
بلکبرن
3
1
کویینز پارک رنجرز
| Ewood Park
17 آبان 1399 18:30
برنتفورد
0 0
میدلزبورو
17 آبان 1399 18:30
برنتفورد
0
0
میدلزبورو
| Brentford Community Stadium
17 آبان 1399 18:30
دربی
0 2
بارنزلی
17 آبان 1399 18:30
دربی
0
2
بارنزلی
| Pride Park Stadium
17 آبان 1399 18:30
هادرسفیلد
1 1
لوتون
17 آبان 1399 18:30
هادرسفیلد
1
1
لوتون
| John Smith's Stadium
17 آبان 1399 18:30
نورویچ
1 0
سوانسی
17 آبان 1399 18:30
نورویچ
1
0
سوانسی
| Carrow Road
17 آبان 1399 18:30
ناتینگهام فارست
2 0
وایکام واندررز
17 آبان 1399 18:30
ناتینگهام فارست
2
0
وایکام واندررز
| The City Ground
17 آبان 1399 18:30
روترهام
2 1
پرستون
17 آبان 1399 18:30
روترهام
2
1
پرستون
| AESSEAL New York Stadium
17 آبان 1399 18:30
شفیلد ونزدی
0 0
میلوال
17 آبان 1399 18:30
شفیلد ونزدی
0
0
میلوال
| Hillsborough
17 آبان 1399 18:30
واتفورد
3 2
کاونتری
17 آبان 1399 18:30
واتفورد
3
2
کاونتری
| Vicarage Road
هفته 12
30 آبان 1399 23:15
کاونتری
0 0
بیرمنگام
30 آبان 1399 23:15
کاونتری
0
0
بیرمنگام
| St Andrew's Trillion Trophy Stadium
1 آذر 1399 16:00
بورنموث
4 2
ریدینگ
1 آذر 1399 16:00
بورنموث
4
2
ریدینگ
| Vitality Stadium
1 آذر 1399 18:30
استوک سیتی
4 3
هادرسفیلد
1 آذر 1399 18:30
استوک سیتی
4
3
هادرسفیلد
| bet365 Stadium
1 آذر 1399 18:30
سوانسی
1 0
روترهام
1 آذر 1399 18:30
سوانسی
1
0
روترهام
| Liberty Stadium
1 آذر 1399 18:30
وایکام واندررز
0 0
برنتفورد
1 آذر 1399 18:30
وایکام واندررز
0
0
برنتفورد
| Adams Park
1 آذر 1399 18:30
بارنزلی
2 0
ناتینگهام فارست
1 آذر 1399 18:30
بارنزلی
2
0
ناتینگهام فارست
| Oakwell
1 آذر 1399 18:30
بریستول سیتی
1 0
دربی
1 آذر 1399 18:30
بریستول سیتی
1
0
دربی
| Ashton Gate
1 آذر 1399 18:30
لوتون
1 1
بلکبرن
1 آذر 1399 18:30
لوتون
1
1
بلکبرن
| Kenilworth Road
1 آذر 1399 18:30
میدلزبورو
0 1
نورویچ
1 آذر 1399 18:30
میدلزبورو
0
1
نورویچ
| Riverside Stadium
1 آذر 1399 18:30
میلوال
1 1