اردیویسه هلند

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ م م پ پ
>
13
2
2
58
13
45
41
2
پ ش پ پ پ
>
12
2
3
31
13
18
38
3
پ پ م ش پ
>
11
4
2
41
19
22
37
4
ش پ پ پ ش
>
10
5
2
32
13
19
35
5
پ م م پ پ
>
9
7
1
41
25
16
34
6
پ ش م پ م
>
9
4
4
25
21
4
31
7
پ ش پ ش م
>
8
4
5
33
24
9
28
8
ش ش ش م م
>
5
7
5
25
26
-1
22
9
ش پ ش پ ش
>
6
3
8
28
30
-2
21
10
پ م م ش پ
>
4
9
4
22
24
-2
21
11
م پ پ ش پ
>
5
4
8
25
34
-9
19
12
پ پ ش پ ش
>
5
3
9
19
28
-9
18
13
م پ م ش ش
>
3
8
6
17
26
-9
17
14
ش ش پ پ م
>
4
4
9
27
45
-18
16
15
ش ش ش م م
>
3
5
9
15
29
-14
14
16
ش م ش ش م
>
2
4
11
20
36
-16
10
17
ش ش پ ش ش
>
2
4
11
16
41
-25
10
18
م ش ش ش ش
>
0
5
12
17
45
-28
5
لیگ قهرمانان اروپا لیگ کنفرانس اروپا پلی آف لیگ اروپا پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
آژاکس
ویتس
آیندهوون
فاینورد
آلکمار
Groningen
Twente
هیرنوین
اسپارتا روتردام
اوترخت
فورتونا سیتارد
هراکلس
زووله
VVV Venlo
والویک
ویلم دوم
دن هاگ
امن
1آژاکس 2–1 2–2 1–0 1–2 5–1 5–2 5–0 4–0 3–0
2ویتس 2–1 1–0 1–1 2–0 1–0 2–0 3–0 3–1
3آیندهوون 1–3 1–0 2–1 2–0 4–1 3–0 4–0 2–1
4فاینورد 2–0 1–1 3–0 1–1 1–1 0–0 1–0 4–2
5آلکمار 3–1 1–2 1–1 2–2 3–0 5–3 2–1 1–0
6Groningen 1–0 1–1 1–3 2–2 0–0 0–1 2–1 2–0 1–0
7Twente 1–3 1–1 1–3 3–1 0–2 2–0 5–1 0–2 1–1
8هیرنوین 2–2 0–3 1–3 1–2 1–0 1–1 2–0 4–0
9اسپارتا روتردام 0–1 3–5 0–2 4–4 2–3 1–4 1–1 6–0 2–1
10اوترخت 0–3 2–2 2–2 2–1 1–1 1–1 2–0 3–1 1–1
11فورتونا سیتارد 1–3 3–3 1–3 1–3 0–1 2–2 2–1 3–2
12هراکلس 0–2 1–1 1–2 4–1 1–2 0–1 2–0 4–0
13زووله 2–1 0–3 0–2 1–1 4–0 1–1 0–2 0–0 0–0
14VVV Venlo 0–13 0–3 1–2 1–1 1–1 3–2 2–2 2–1 1–2
15والویک 0–1 1–4 2–2 1–1 0–2 1–1 3–2 1–1 0–1
16ویلم دوم 1–1 1–3 1–4 2–3 0–3 1–3 4–0 2–1
17دن هاگ 2–4 0–2 2–2 0–1 2–4 1–1 0–2 1–4
18امن 0–5 1–4 2–3 1–4 2–3 2–2 3–5 1–1 1–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:15
هیرنوین
2 0
ویلم دوم
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:15
هیرنوین
2
0
ویلم دوم
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
زووله
0 2
فاینورد
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
زووله
0
2
فاینورد
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
Twente
2 0
فورتونا سیتارد
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
Twente
2
0
فورتونا سیتارد
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 14:45
امن
3 5
VVV Venlo
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 14:45
امن
3
5
VVV Venlo
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتا روتردام
0 1
آژاکس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتا روتردام
0
1
آژاکس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:00
هراکلس
2 0
دن هاگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:00
هراکلس
2
0
دن هاگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 19:15
Groningen
1 3
آیندهوون
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 19:15
Groningen
1
3
آیندهوون
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 19:15
والویک
0 1
ویتس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 19:15
والویک
0
1
ویتس
Stadion Galgenwaard ۷ دی ۱۳۹۹ 17:00
اوترخت
2 2
آلکمار
۷ دی ۱۳۹۹ 17:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
2
2
آلکمار
| Stadion Galgenwaard
هفته 2
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
VVV Venlo
1 1
اوترخت
۲۸ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
VVV Venlo
1
1
اوترخت
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:00
آلکمار
1 1
زووله
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 19:00
آلکمار
1
1
زووله
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:15
ویتس
2 0
اسپارتا روتردام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:15
ویتس
2
0
اسپارتا روتردام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
آیندهوون
2 1
امن
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
آیندهوون
2
1
امن
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
فورتونا سیتارد
1 3
هیرنوین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
فورتونا سیتارد
1
3
هیرنوین
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:45
دن هاگ
0 1
Groningen
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 14:45
دن هاگ
0
1
Groningen
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:00
فاینورد
1 1
Twente
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:00
فاینورد
1
1
Twente
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:00
ویلم دوم
4 0
هراکلس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 17:00
ویلم دوم
4
0
هراکلس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:15
آژاکس
3 0
والویک
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 19:15
آژاکس
3
0
والویک
هفته 3
۴ مهر ۱۳۹۹ 21:30
Twente
3 1
Groningen
۴ مهر ۱۳۹۹ 21:30
Twente
3
1
Groningen
۵ مهر ۱۳۹۹ 18:00
زووله
4 0
اسپارتا روتردام
۵ مهر ۱۳۹۹ 18:00
زووله
4
0
اسپارتا روتردام
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:15
فورتونا سیتارد
3 3
آلکمار
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:15
فورتونا سیتارد
3
3
آلکمار
۵ مهر ۱۳۹۹ 21:30
هیرنوین
1 0
VVV Venlo
۵ مهر ۱۳۹۹ 21:30
هیرنوین
1
0
VVV Venlo
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
آژاکس
2 1
ویتس
۵ مهر ۱۳۹۹ 22:30
آژاکس
2
1
ویتس
۶ مهر ۱۳۹۹ 13:45
فاینورد
4 2
دن هاگ
۶ مهر ۱۳۹۹ 13:45
فاینورد
4
2
دن هاگ
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:00
اوترخت
3 1
والویک
۶ مهر ۱۳۹۹ 16:00
اوترخت
3
1
والویک
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:15
هراکلس
1 1
آیندهوون
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:15
هراکلس
1
1
آیندهوون
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:15
امن
1 1
ویلم دوم
۶ مهر ۱۳۹۹ 18:15
امن
1
1
ویلم دوم
هفته 4
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 21:30
اوترخت
1 1
هیرنوین
۱۱ مهر ۱۳۹۹ 21:30
اوترخت
1
1
هیرنوین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 18:00
ویتس
3 0
هراکلس
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 18:00
ویتس
3
0
هراکلس
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 21:30
VVV Venlo
1 2
دن هاگ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 21:30
VVV Venlo
1
2
دن هاگ
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:30
Twente
1 1
امن
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 22:30
Twente
1
1
امن
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 13:45
Groningen
1 0
آژاکس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 13:45
Groningen
1
0
آژاکس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:00
اسپارتا روتردام
4 4
آلکمار
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:00
اسپارتا روتردام
4
4
آلکمار
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:00
ویلم دوم
1 4
فاینورد
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 16:00
ویلم دوم
1
4
فاینورد
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 18:15
آیندهوون
2 0
فورتونا سیتارد
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 18:15
آیندهوون
2
0
فورتونا سیتارد
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 19:00
والویک
1 1
زووله
۳۰ مهر ۱۳۹۹ 19:00
والویک
1
1
زووله
هفته 5
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:15
هراکلس
0 1
والویک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:15
هراکلس
0
1
والویک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 21:30
آلکمار
2 2
VVV Venlo
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 21:30
آلکمار
2
2
VVV Venlo
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ویلم دوم
0 3
Twente
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
ویلم دوم
0
3
Twente
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 13:45
فاینورد
1 1
اسپارتا روتردام
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 13:45
فاینورد
1
1
اسپارتا روتردام
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:00
آژاکس
5 1
هیرنوین
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:00
آژاکس
5
1
هیرنوین
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:00
دن هاگ
0 2
ویتس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 16:00
دن هاگ
0
2
ویتس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:15
Groningen
0 0
اوترخت
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:15
Groningen
0
0
اوترخت
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:15
زووله
0 3
آیندهوون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 18:15
زووله
0
3
آیندهوون
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 21:30
امن
2 2
فورتونا سیتارد
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 21:30
امن
2
2
فورتونا سیتارد
هفته 6
۳ آبان ۱۳۹۹ 18:00
VVV Venlo
0 13
آژاکس
۳ آبان ۱۳۹۹ 18:00
VVV Venlo
0
13
آژاکس
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:15
اوترخت
2 1
Twente
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:15
اوترخت
2
1
Twente
۳ آبان ۱۳۹۹ 21:30
زووله
0 0
ویلم دوم
۳ آبان ۱۳۹۹ 21:30
زووله
0
0
ویلم دوم
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
هیرنوین
4 0
امن
۳ آبان ۱۳۹۹ 22:30
هیرنوین
4
0
امن
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:45
فورتونا سیتارد
1 3
Groningen
۴ آبان ۱۳۹۹ 14:45
فورتونا سیتارد
1
3
Groningen
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:00
ویتس
2 1
آیندهوون
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:00
ویتس
2
1
آیندهوون
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتا روتردام
1 1
هراکلس
۴ آبان ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتا روتردام
1
1
هراکلس
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:15
والویک
2 2
فاینورد
۴ آبان ۱۳۹۹ 19:15
والویک
2
2
فاینورد
۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
دن هاگ
2 2
آلکمار
۴ آبان ۱۳۹۹ 22:30
دن هاگ
2
2
آلکمار
هفته 7
De Grolsch Veste ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:15
Twente
5 1
زووله
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:15
De Grolsch Veste
Twente
5
1
زووله
| De Grolsch Veste
Johan Cruijff Arena ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 22:30
آژاکس
5 2
فورتونا سیتارد
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Johan Cruijff Arena
آژاکس
5
2
فورتونا سیتارد
| Johan Cruijff Arena
Hitachi Capital Mobility Stadium ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Groningen
2 1
VVV Venlo
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
2
1
VVV Venlo
| Hitachi Capital Mobility Stadium
Koning Willem II Stadion ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
ویلم دوم
1 3
ویتس
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
3
ویتس
| Koning Willem II Stadion
Stadion Erve Asito ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:45
هراکلس
4 1
اوترخت
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 14:45
Stadion Erve Asito
هراکلس
4
1
اوترخت
| Stadion Erve Asito
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتا روتردام
1 4
هیرنوین
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
4
هیرنوین
| Sparta-Stadion Het Kasteel
De Oude Meerdijk ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:00
امن
2 3
فاینورد
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 17:00
De Oude Meerdijk
امن
2
3
فاینورد
| De Oude Meerdijk
Philips Stadion ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:15
آیندهوون
4 0
دن هاگ
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 19:15
Philips Stadion
آیندهوون
4
0
دن هاگ
| Philips Stadion
AFAS Stadion ۱۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
آلکمار
3 0
والویک
۱۱ آبان ۱۳۹۹ 22:30
AFAS Stadion
آلکمار
3
0
والویک
| AFAS Stadion
هفته 8
Fortuna Sittard Stadion ۱۶ آبان ۱۳۹۹ 22:30
فورتونا سیتارد
2 2
زووله
۱۶ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
2
2
زووله
| Fortuna Sittard Stadion
Cars Jeans Stadion ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:00
دن هاگ
2 4
Twente
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 19:00
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
2
4
Twente
| Cars Jeans Stadion
Covebo Stadion - De Koel - ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:15
VVV Venlo
3 2
هراکلس
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:15
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
3
2
هراکلس
| Covebo Stadion - De Koel -
Mandemakers Stadion ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:30
والویک
0 2
اسپارتا روتردام
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 23:30
Mandemakers Stadion
والویک
0
2
اسپارتا روتردام
| Mandemakers Stadion
Stadion Galgenwaard ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:45
اوترخت
0 3
آژاکس
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 14:45
Stadion Galgenwaard
اوترخت
0
3
آژاکس
| Stadion Galgenwaard
GelreDome ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:00
ویتس
3 1
امن
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:00
GelreDome
ویتس
3
1
امن
| GelreDome
Stadion Feijenoord ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:00
فاینورد
2 0
Groningen
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 17:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
2
0
Groningen
| Stadion Feijenoord
Abe Lenstra Stadion ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:15
هیرنوین
0 3
آلکمار
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 19:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
0
3
آلکمار
| Abe Lenstra Stadion
Philips Stadion ۱۸ آبان ۱۳۹۹ 22:30
آیندهوون
3 0
ویلم دوم
۱۸ آبان ۱۳۹۹ 22:30
Philips Stadion
آیندهوون
3
0
ویلم دوم
| Philips Stadion
هفته 9
Koning Willem II Stadion ۱ آذر ۱۳۹۹ 21:15
ویلم دوم
2 1
VVV Venlo
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
2
1
VVV Venlo
| Koning Willem II Stadion
Hitachi Capital Mobility Stadium ۱ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Groningen
1 1
ویتس
۱ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
1
ویتس
| Hitachi Capital Mobility Stadium
MAC³PARK Stadion ۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
زووله
1 1
اوترخت
۱ آذر ۱۳۹۹ 23:30
MAC³PARK Stadion
زووله
1
1
اوترخت
| MAC³PARK Stadion
Johan Cruijff Arena ۲ آذر ۱۳۹۹ 14:45
آژاکس
5 0
هراکلس
۲ آذر ۱۳۹۹ 14:45
Johan Cruijff Arena
آژاکس
5
0
هراکلس
| Johan Cruijff Arena
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
اسپارتا روتردام
6 0
دن هاگ
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
6
0
دن هاگ
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Fortuna Sittard Stadion ۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
فورتونا سیتارد
1 3
فاینورد
۲ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
1
3
فاینورد
| Fortuna Sittard Stadion
De Grolsch Veste ۲ آذر ۱۳۹۹ 19:15
Twente
1 1
آیندهوون
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:15
De Grolsch Veste
Twente
1
1
آیندهوون
| De Grolsch Veste
Mandemakers Stadion ۲ آذر ۱۳۹۹ 19:15
والویک
1 1
هیرنوین
۲ آذر ۱۳۹۹ 19:15
Mandemakers Stadion
والویک
1
1
هیرنوین
| Mandemakers Stadion
AFAS Stadion ۲ آذر ۱۳۹۹ 22:30
آلکمار
1 0
امن
۲ آذر ۱۳۹۹ 22:30
AFAS Stadion
آلکمار
1
0
امن
| AFAS Stadion
هفته 10
De Grolsch Veste ۷ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Twente
0 2
والویک
۷ آذر ۱۳۹۹ 22:30
De Grolsch Veste
Twente
0
2
والویک
| De Grolsch Veste
De Oude Meerdijk ۸ آذر ۱۳۹۹ 21:15
امن
0 5
آژاکس
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:15
De Oude Meerdijk
امن
0
5
آژاکس
| De Oude Meerdijk
Cars Jeans Stadion ۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
دن هاگ
1 1
هیرنوین
۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
1
1
هیرنوین
| Cars Jeans Stadion
Covebo Stadion - De Koel - ۸ آذر ۱۳۹۹ 23:30
VVV Venlo
2 2
زووله
۸ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
2
2
زووله
| Covebo Stadion - De Koel -
GelreDome ۹ آذر ۱۳۹۹ 14:45
ویتس
2 0
فورتونا سیتارد
۹ آذر ۱۳۹۹ 14:45
GelreDome
ویتس
2
0
فورتونا سیتارد
| GelreDome
Hitachi Capital Mobility Stadium ۹ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Groningen
1 0
ویلم دوم
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
0
ویلم دوم
| Hitachi Capital Mobility Stadium
Stadion Feijenoord ۹ آذر ۱۳۹۹ 17:00
فاینورد
1 1
اوترخت
۹ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
1
اوترخت
| Stadion Feijenoord
Stadion Erve Asito ۹ آذر ۱۳۹۹ 19:15
هراکلس
1 2
آلکمار
۹ آذر ۱۳۹۹ 19:15
Stadion Erve Asito
هراکلس
1
2
آلکمار
| Stadion Erve Asito
Philips Stadion ۹ آذر ۱۳۹۹ 22:30
آیندهوون
1 0
اسپارتا روتردام
۹ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Philips Stadion
آیندهوون
1
0
اسپارتا روتردام
| Philips Stadion
هفته 11
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱۴ آذر ۱۳۹۹ 22:30
اسپارتا روتردام
2 1
امن
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
2
1
امن
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Mandemakers Stadion ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:00
والویک
3 2
VVV Venlo
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 19:00
Mandemakers Stadion
والویک
3
2
VVV Venlo
| Mandemakers Stadion
Fortuna Sittard Stadion ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:15
فورتونا سیتارد
3 2
ویلم دوم
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:15
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
3
2
ویلم دوم
| Fortuna Sittard Stadion
Johan Cruijff Arena ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
آژاکس
1 2
Twente
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Johan Cruijff Arena
آژاکس
1
2
Twente
| Johan Cruijff Arena
MAC³PARK Stadion ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
زووله
2 1
ویتس
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 23:30
MAC³PARK Stadion
زووله
2
1
ویتس
| MAC³PARK Stadion
Stadion Feijenoord ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 14:45
فاینورد
0 0
هراکلس
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 14:45
Stadion Feijenoord
فاینورد
0
0
هراکلس
| Stadion Feijenoord
AFAS Stadion ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:00
آلکمار
1 2
Groningen
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:00
AFAS Stadion
آلکمار
1
2
Groningen
| AFAS Stadion
Stadion Galgenwaard ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:00
اوترخت
1 1
دن هاگ
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
1
دن هاگ
| Stadion Galgenwaard
Abe Lenstra Stadion ۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:15
هیرنوین
2 2
آیندهوون
۱۶ آذر ۱۳۹۹ 19:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
2
2
آیندهوون
| Abe Lenstra Stadion
هفته 12
Stadion Erve Asito ۲۱ آذر ۱۳۹۹ 22:30
هراکلس
1 2
فورتونا سیتارد
۲۱ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Stadion Erve Asito
هراکلس
1
2
فورتونا سیتارد
| Stadion Erve Asito
Hitachi Capital Mobility Stadium ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:00
Groningen
2 0
والویک
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 19:00
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
2
0
والویک
| Hitachi Capital Mobility Stadium
De Oude Meerdijk ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:15
امن
1 1
دن هاگ
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:15
De Oude Meerdijk
امن
1
1
دن هاگ
| De Oude Meerdijk
Johan Cruijff Arena ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 22:30
آژاکس
4 0
زووله
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Johan Cruijff Arena
آژاکس
4
0
زووله
| Johan Cruijff Arena
GelreDome ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 14:45
ویتس
1 1
هیرنوین
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 14:45
GelreDome
ویتس
1
1
هیرنوین
| GelreDome
Covebo Stadion - De Koel - ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:00
VVV Venlo
0 3
فاینورد
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
0
3
فاینورد
| Covebo Stadion - De Koel -
Koning Willem II Stadion ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:00
ویلم دوم
1 3
اسپارتا روتردام
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
3
اسپارتا روتردام
| Koning Willem II Stadion
Philips Stadion ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:15
آیندهوون
2 1
اوترخت
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 19:15
Philips Stadion
آیندهوون
2
1
اوترخت
| Philips Stadion
De Grolsch Veste ۲۳ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Twente
1 3
آلکمار
۲۳ آذر ۱۳۹۹ 22:30
De Grolsch Veste
Twente
1
3
آلکمار
| De Grolsch Veste
هفته 13
MAC³PARK Stadion ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
زووله
0 0
امن
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
MAC³PARK Stadion
زووله
0
0
امن
| MAC³PARK Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 19:00
اسپارتا روتردام
2 3
Groningen
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 19:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
2
3
Groningen
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Covebo Stadion - De Koel - ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 21:15
VVV Venlo
1 2
Twente
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 21:15
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
1
2
Twente
| Covebo Stadion - De Koel -
Mandemakers Stadion ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 22:30
والویک
1 4
آیندهوون
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Mandemakers Stadion
والویک
1
4
آیندهوون
| Mandemakers Stadion
Stadion Galgenwaard ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
اوترخت
1 1
فورتونا سیتارد
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 23:30
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
1
فورتونا سیتارد
| Stadion Galgenwaard
GelreDome ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 14:45
ویتس
1 0
فاینورد
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 14:45
GelreDome
ویتس
1
0
فاینورد
| GelreDome
Cars Jeans Stadion ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:00
دن هاگ
2 4
آژاکس
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
2
4
آژاکس
| Cars Jeans Stadion
Abe Lenstra Stadion ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:00
هیرنوین
1 2
هراکلس
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 17:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
2
هراکلس
| Abe Lenstra Stadion
AFAS Stadion ۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:15
آلکمار
5 3
ویلم دوم
۳۰ آذر ۱۳۹۹ 19:15
AFAS Stadion
آلکمار
5
3
ویلم دوم
| AFAS Stadion
هفته 14
Fortuna Sittard Stadion ۲ دی ۱۳۹۹ 19:00
فورتونا سیتارد
2 1
والویک
۲ دی ۱۳۹۹ 19:00
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
2
1
والویک
| Fortuna Sittard Stadion
De Oude Meerdijk ۲ دی ۱۳۹۹ 21:15
امن
2 3
اوترخت
۲ دی ۱۳۹۹ 21:15
De Oude Meerdijk
امن
2
3
اوترخت
| De Oude Meerdijk
Philips Stadion ۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
آیندهوون
4 1
VVV Venlo
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
Philips Stadion
آیندهوون
4
1
VVV Venlo
| Philips Stadion
De Grolsch Veste ۲ دی ۱۳۹۹ 23:30
Twente
0 2
اسپارتا روتردام
۲ دی ۱۳۹۹ 23:30
De Grolsch Veste
Twente
0
2
اسپارتا روتردام
| De Grolsch Veste
AFAS Stadion ۳ دی ۱۳۹۹ 19:00
آلکمار
3 1
ویتس
۳ دی ۱۳۹۹ 19:00
AFAS Stadion
آلکمار
3
1
ویتس
| AFAS Stadion
Koning Willem II Stadion ۳ دی ۱۳۹۹ 21:15
ویلم دوم
1 1
آژاکس
۳ دی ۱۳۹۹ 21:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
1
آژاکس
| Koning Willem II Stadion
Hitachi Capital Mobility Stadium ۳ دی ۱۳۹۹ 22:30
Groningen
0 1
هراکلس
۳ دی ۱۳۹۹ 22:30
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
0
1
هراکلس
| Hitachi Capital Mobility Stadium
Cars Jeans Stadion ۳ دی ۱۳۹۹ 22:30
دن هاگ
0 2
زووله
۳ دی ۱۳۹۹ 22:30
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
0
2
زووله
| Cars Jeans Stadion
Stadion Feijenoord ۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
فاینورد
3 0
هیرنوین
۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
Stadion Feijenoord
فاینورد
3
0
هیرنوین
| Stadion Feijenoord
هفته 15
Mandemakers Stadion ۲۰ دی ۱۳۹۹ 19:00
والویک
0 1
دن هاگ
۲۰ دی ۱۳۹۹ 19:00
Mandemakers Stadion
والویک
0
1
دن هاگ
| Mandemakers Stadion
De Oude Meerdijk ۲۰ دی ۱۳۹۹ 21:15
امن
1 4
Twente
۲۰ دی ۱۳۹۹ 21:15
De Oude Meerdijk
امن
1
4
Twente
| De Oude Meerdijk
۲۰ دی ۱۳۹۹ 22:30
هراکلس
0 2
ویتس
۲۰ دی ۱۳۹۹ 22:30
هراکلس
0
2
ویتس
MAC³PARK Stadion ۲۰ دی ۱۳۹۹ 22:30
زووله
1 1
آلکمار
۲۰ دی ۱۳۹۹ 22:30
MAC³PARK Stadion
زووله
1
1
آلکمار
| MAC³PARK Stadion
Stadion Galgenwaard ۲۰ دی ۱۳۹۹ 23:30
اوترخت
2 2
Groningen
۲۰ دی ۱۳۹۹ 23:30
Stadion Galgenwaard
اوترخت
2
2
Groningen
| Stadion Galgenwaard
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۱ دی ۱۳۹۹ 14:45
اسپارتا روتردام
0 2
فاینورد
۲۱ دی ۱۳۹۹ 14:45
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
0
2
فاینورد
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Abe Lenstra Stadion ۲۱ دی ۱۳۹۹ 17:00
هیرنوین
1 3
فورتونا سیتارد
۲۱ دی ۱۳۹۹ 17:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
3
فورتونا سیتارد
| Abe Lenstra Stadion
Covebo Stadion - De Koel - ۲۱ دی ۱۳۹۹ 17:00
VVV Venlo
2 1
ویلم دوم
۲۱ دی ۱۳۹۹ 17:00
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
2
1
ویلم دوم
| Covebo Stadion - De Koel -
Johan Cruijff Arena ۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:15
آژاکس
2 2
آیندهوون
۲۱ دی ۱۳۹۹ 19:15
Johan Cruijff Arena
آژاکس
2
2
آیندهوون
| Johan Cruijff Arena
هفته 16
GelreDome ۲۳ دی ۱۳۹۹ 21:15
ویتس
1 0
اوترخت
۲۳ دی ۱۳۹۹ 21:15
GelreDome
ویتس
1
0
اوترخت
| GelreDome
۲۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
هراکلس
4 0
امن
۲۳ دی ۱۳۹۹ 23:30
هراکلس
4
0
امن
Philips Stadion ۲۴ دی ۱۳۹۹ 21:15
آیندهوون
1 3
آلکمار
۲۴ دی ۱۳۹۹ 21:15
Philips Stadion
آیندهوون
1
3
آلکمار
| Philips Stadion
Fortuna Sittard Stadion ۲۴ دی ۱۳۹۹ 22:30
فورتونا سیتارد
0 1
اسپارتا روتردام
۲۴ دی ۱۳۹۹ 22:30
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
0
1
اسپارتا روتردام
| Fortuna Sittard Stadion
Cars Jeans Stadion ۲۴ دی ۱۳۹۹ 22:30
دن هاگ
1 4
VVV Venlo
۲۴ دی ۱۳۹۹ 22:30
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
1
4
VVV Venlo
| Cars Jeans Stadion
Stadion Feijenoord ۲۴ دی ۱۳۹۹ 23:30
فاینورد
1 0
زووله
۲۴ دی ۱۳۹۹ 23:30
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
0
زووله
| Stadion Feijenoord
Abe Lenstra Stadion ۲۵ دی ۱۳۹۹ 21:15
هیرنوین
1 1
والویک
۲۵ دی ۱۳۹۹ 21:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
1
والویک
| Abe Lenstra Stadion
De Grolsch Veste ۲۵ دی ۱۳۹۹ 22:30
Twente
1 3
آژاکس
۲۵ دی ۱۳۹۹ 22:30
De Grolsch Veste
Twente
1
3
آژاکس
| De Grolsch Veste
Koning Willem II Stadion ۲۵ دی ۱۳۹۹ 23:30
ویلم دوم
2 3
Groningen
۲۵ دی ۱۳۹۹ 23:30
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
2
3
Groningen
| Koning Willem II Stadion
هفته 17
De Oude Meerdijk ۲۷ دی ۱۳۹۹ 19:00
امن
1 4
ویتس
۲۷ دی ۱۳۹۹ 19:00
De Oude Meerdijk
امن
1
4
ویتس
| De Oude Meerdijk
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۷ دی ۱۳۹۹ 21:15
اسپارتا روتردام
3 5
آیندهوون
۲۷ دی ۱۳۹۹ 21:15
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
3
5
آیندهوون
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Stadion Galgenwaard ۲۷ دی ۱۳۹۹ 22:30
اوترخت
2 0
هراکلس
۲۷ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stadion Galgenwaard
اوترخت
2
0
هراکلس
| Stadion Galgenwaard
MAC³PARK Stadion ۲۷ دی ۱۳۹۹ 22:30
زووله
0 2
فورتونا سیتارد
۲۷ دی ۱۳۹۹ 22:30
MAC³PARK Stadion
زووله
0
2
فورتونا سیتارد
| MAC³PARK Stadion
AFAS Stadion ۲۷ دی ۱۳۹۹ 23:30
آلکمار
2 1
دن هاگ
۲۷ دی ۱۳۹۹ 23:30
AFAS Stadion
آلکمار
2
1
دن هاگ
| AFAS Stadion
Mandemakers Stadion ۲۸ دی ۱۳۹۹ 14:45
والویک
1 1
ویلم دوم
۲۸ دی ۱۳۹۹ 14:45
Mandemakers Stadion
والویک
1
1
ویلم دوم
| Mandemakers Stadion
Hitachi Capital Mobility Stadium ۲۸ دی ۱۳۹۹ 17:00
Groningen
2 2
Twente
۲۸ دی ۱۳۹۹ 17:00
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
2
2
Twente
| Hitachi Capital Mobility Stadium
Covebo Stadion - De Koel - ۲۸ دی ۱۳۹۹ 17:00
VVV Venlo
1 1
هیرنوین
۲۸ دی ۱۳۹۹ 17:00
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
1
1
هیرنوین
| Covebo Stadion - De Koel -
Johan Cruijff Arena ۲۸ دی ۱۳۹۹ 19:15
آژاکس
1 0
فاینورد
۲۸ دی ۱۳۹۹ 19:15
Johan Cruijff Arena
آژاکس
1
0
فاینورد
| Johan Cruijff Arena
هفته 18
۳ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
ویلم دوم
- -
زووله
۳ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
ویلم دوم
-
-
زووله
۴ بهمن ۱۳۹۹ 19:00
دن هاگ
- -
امن
۴ بهمن ۱۳۹۹ 19:00
دن هاگ
-
-
امن
۴ بهمن ۱۳۹۹ 21:15
ویتس
- -
Groningen
۴ بهمن ۱۳۹۹ 21:15
ویتس
-
-
Groningen
۴ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
آیندهوون
- -
والویک
۴ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
آیندهوون
-
-
والویک
۴ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
هراکلس
- -
هیرنوین
۴ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
هراکلس
-
-
هیرنوین
۵ بهمن ۱۳۹۹ 14:45
فورتونا سیتارد
- -
آژاکس
۵ بهمن ۱۳۹۹ 14:45
فورتونا سیتارد
-
-
آژاکس
۵ بهمن ۱۳۹۹ 17:00
Twente
- -
VVV Venlo
۵ بهمن ۱۳۹۹ 17:00
Twente
-
-
VVV Venlo
۵ بهمن ۱۳۹۹ 17:00
اوترخت
- -
اسپارتا روتردام
۵ بهمن ۱۳۹۹ 17:00
اوترخت
-
-
اسپارتا روتردام
۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:15
فاینورد
- -
آلکمار
۵ بهمن ۱۳۹۹ 19:15
فاینورد
-
-
آلکمار
هفته 19
۷ بهمن ۱۳۹۹ 21:15
زووله
- -
هراکلس
۷ بهمن ۱۳۹۹ 21:15
زووله
-
-
هراکلس
۷ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
امن
- -
آیندهوون
۷ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
امن
-
-
آیندهوون
۷ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
Groningen
- -
دن هاگ
۷ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
Groningen
-
-
دن هاگ
۸ بهمن ۱۳۹۹ 21:15
آلکمار
- -
اوترخت
۸ بهمن ۱۳۹۹ 21:15
آلکمار
-
-
اوترخت
۸ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
والویک
- -
فورتونا سیتارد
۸ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
والویک
-
-
فورتونا سیتارد
۸ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
VVV Venlo
- -
ویتس
۸ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
VVV Venlo
-
-
ویتس
۸ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
هیرنوین
- -
فاینورد
۸ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
هیرنوین
-
-
فاینورد
۹ بهمن ۱۳۹۹ 21:15
اسپارتا روتردام
- -
Twente
۹ بهمن ۱۳۹۹ 21:15
اسپارتا روتردام
-
-
Twente
۹ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
آژاکس
- -
ویلم دوم
۹ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
آژاکس
-
-
ویلم دوم
هفته 20
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 19:00
هراکلس
- -
Groningen
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 19:00
هراکلس
-
-
Groningen
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 21:15
اوترخت
- -
زووله
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 21:15
اوترخت
-
-
زووله
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
فورتونا سیتارد
- -
VVV Venlo
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 22:30
فورتونا سیتارد
-
-
VVV Venlo
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 23:30
ویتس
- -
والویک
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ 23:30