لیگ 2 فرانسه

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ش ش پ م پ
>
33
19
8
6
48
31
17
65
2
پ ش پ م پ
>
33
18
8
7
61
34
27
62
3
ش م ش پ م
>
33
17
9
7
52
20
32
60
4
م ش م پ م
>
33
16
10
7
45
29
16
58
5
م پ پ م م
>
33
15
11
7
46
34
12
56
6
م م م پ پ
>
33
14
12
7
58
36
22
54
7
م پ ش م م
>
33
11
15
7
41
28
13
48
8
ش م ش پ ش
>
33
11
10
12
39
45
-6
43
9
ش ش پ م پ
>
33
11
9
13
31
38
-7
42
10
پ پ ش م ش
>
33
10
11
12
46
46
0
41
11
پ ش م م م
>
33
9
13
11
27
37
-10
40
12
م پ پ ش ش
>
32
10
10
12
26
31
-5
40
13
پ م م ش م
>
33
8
15
10
34
39
-5
39
14
ش پ م ش ش
>
33
9
11
13
32
51
-19
38
15
م پ م پ م
>
33
9
9
15
33
43
-10
36
16
ش م م ش ش
>
33
8
12
13
31
43
-12
36
17
ش پ ش پ م
>
32
9
8
15
27
38
-11
35
18
پ م ش م پ
>
33
6
16
11
33
43
-10
34
19
ش پ م ش پ
>
33
7
10
16
35
57
-22
31
20
م م م ش ش
>
33
4
9
20
29
51
-22
21
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
تروا
تولوز
کلرمون فوت
گرونوبل
اف سی پاریس
اوسر
سوشو
والنسین
آژاکسیو
نانسی
لو هاور
آمین
رودز
شاموآ نیور
اف سی پو
کن
دانکرک
گنگام
شامبلی تل
شاتورو
1 تروا 1–1 1–0 2–1 3–1 2–1 1–1 1–0 1–5 2–0 2–1 2–1 1–0 2–0 1–0 1–0 2–2 2–0
2 تولوز 0–0 3–2 2–0 1–0 3–1 0–0 4–5 3–0 4–1 4–3 3–0 3–0 2–1 0–1 2–2 4–0 1–0
3 کلرمون فوت 2–1 1–1 3–0 3–2 1–0 4–0 0–2 2–0 1–1 3–0 3–0 0–0 3–0 0–0 5–0 0–0 1–0
4 گرونوبل 2–0 5–3 0–0 2–2 2–0 2–0 1–0 2–1 0–0 1–1 1–1 3–1 4–0 2–1 2–0 2–2
5 اف سی پاریس 1–1 2–0 0–3 0–0 1–0 1–1 0–2 3–0 4–2 1–1 3–3 1–0 3–1 1–0 3–2 1–0
6 اوسر 2–1 3–1 0–1 0–0 0–2 1–1 5–1 3–2 1–1 2–1 0–1 6–0 2–1 1–1 1–1 4–0 4–1
7 سوشو 2–1 0–1 0–0 1–1 1–2 2–0 0–2 1–1 4–0 0–2 2–2 3–4 1–1 1–0 0–0 3–2 0–0
8 والنسین 2–2 1–0 1–3 0–1 2–0 2–2 0–0 1–1 2–3 0–2 1–1 3–0 1–0 1–0 0–1 2–1 1–0
9 آژاکسیو 0–4 0–1 0–2 2–1 0–0 1–1 3–0 1–0 1–1 1–0 3–0 4–1 1–0 1–0 0–2 0–0 0–1
10 نانسی 2–3 1–3 1–0 1–2 1–1 2–2 0–0 0–1 2–2 2–2 1–0 1–0 2–1 2–2 3–3 2–1
11 لو هاور 0–0 0–2 1–0 1–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–0 1–1 0–1 1–0 1–2 1–1 1–1 1–1
12 آمین 3–1 0–1 1–1 1–0 1–2 1–1 0–1 0–0 1–0 0–0 1–0 0–0 0–0 1–0 1–1 1–0
13 رودز 0–1 1–0 2–0 1–0 2–2 2–2 1–1 3–0 0–1 1–2 1–1 1–0 0–3 2–1 1–1 2–2 1–1
14 شاموآ نیور 1–0 1–0 0–0 2–2 0–4 1–3 0–3 2–0 1–0 0–0 0–2 2–1 3–0 1–2 1–1 1–1
15 اف سی پو 0–1 0–3 2–1 0–2 1–1 0–0 1–1 2–0 2–0 1–1 4–1 1–0 3–1 0–1 1–3 1–0
16 کن 0–0 2–2 1–1 0–2 1–4 1–1 1–0 2–1 0–2 1–0 1–2 1–0 1–1 1–0 0–0 1–1
17 دانکرک 0–0 1–1 1–1 0–1 0–1 1–0 3–1 1–2 0–1 0–0 2–0 2–2 2–3 1–0 1–1 2–0
18 گنگام 1–2 1–1 0–5 1–0 2–0 0–0 1–1 2–2 0–0 1–3 2–2 1–1 0–1 2–3 2–2 0–0
19 شامبلی تل 0–3 1–1 0–3 1–2 0–3 0–1 1–4 1–2 2–1 0–1 2–0 1–0 1–1 4–2 0–1 3–0 2–1
20 شاتورو 0–3 0–1 0–1 1–2 1–2 2–1 3–3 1–4 0–1 0–0 2–0 0–3 2–2 1–2 2–3 4–0
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 43 0 3 58
2 55 1 1 62
3 59 0 1 64
4 55 1 2 67
5 54 1 3 71
6 60 1 2 72
7 53 4 3 76
8 66 3 1 77
9 63 2 2 77
10 69 2 1 78
11 64 2 2 78
12 67 2 3 86
13 60 1 5 87
14 71 3 2 87
15 68 0 4 88
16 64 2 4 88
17 63 2 5 92
18 59 4 5 92
19 70 3 4 96
20 57 3 8 103
کل شوت ها
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
1
1844
(30)
2
1776
(30)
3
1445
(33)
4
1408
(30)
5
1295
(26)
6
1270
(29)
7
1225
(33)
8
1223
(32)
9
1217
(30)
10
1180
(29)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح
1
1560
(30)
2
1550
(30)
3
1212
(33)
4
1197
(30)
5
1126
(29)
6
1085
(32)
7
1078
(26)
8
1054
(30)
9
1024
(33)
10
1004
(29)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل
دریبل موفق
مورد خطا قرار گرفته
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
تولوز
0 1
دانکرک
۱ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
تولوز
0
1
دانکرک
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
0 3
اف سی پاریس
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
0
3
اف سی پاریس
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0 2
سوشو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0
2
سوشو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 0
نانسی
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1
0
نانسی
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0 1
شاتورو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0
1
شاتورو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
0 0
کن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
0
0
کن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
0 1
شاموآ نیور
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
0
1
شاموآ نیور
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1 0
گرونوبل
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1
0
گرونوبل
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
3 0
اف سی پو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
3
0
اف سی پو
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تروا
2 0
لو هاور
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تروا
2
0
لو هاور
هفته 2
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کن
1 0
آژاکسیو
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کن
1
0
آژاکسیو
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نانسی
2 2
گنگام
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نانسی
2
2
گنگام
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
5 3
تولوز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
5
3
تولوز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1 1
کلرمون فوت
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1
1
کلرمون فوت
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
1 2
اوسر
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
1
2
اوسر
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1 0
آمین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1
0
آمین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
1 1
رودز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
1
1
رودز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
1 0
والنسین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
1
0
والنسین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1 1
شامبلی تل
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1
1
شامبلی تل
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2 1
تروا
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2
1
تروا
هفته 3
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
گنگام
1 3
لو هاور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
گنگام
1
3
لو هاور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1 2
گرونوبل
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1
2
گرونوبل
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0 1
کلرمون فوت
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0
1
کلرمون فوت
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 2
اف سی پاریس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1
2
اف سی پاریس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1 0
نانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1
0
نانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2 0
اف سی پو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2
0
اف سی پو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
0 3
کن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
0
3
کن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1 0
شاتورو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1
0
شاتورو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تولوز
0 0
سوشو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تولوز
0
0
سوشو
۹ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1 0
دانکرک
۹ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1
0
دانکرک
هفته 4
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کلرمون فوت
1 1
تولوز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کلرمون فوت
1
1
تولوز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0 0
آمین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0
0
آمین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کن
0 0
شامبلی تل
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کن
0
0
شامبلی تل
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1 0
والنسین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1
0
والنسین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
2 0
آژاکسیو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
2
0
آژاکسیو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
0 1
گنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
0
1
گنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2 2
رودز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2
2
رودز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0 2
نانسی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0
2
نانسی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
0 1
شاموآ نیور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
0
1
شاموآ نیور
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
اوسر
2 1
تروا
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
اوسر
2
1
تروا
هفته 5
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
3 1
اوسر
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
3
1
اوسر
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنگام
1 0
گرونوبل
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنگام
1
0
گرونوبل
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
2 1
شاتورو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
2
1
شاتورو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
0 0
اف سی پو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
0
0
اف سی پو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1 1
سوشو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1
1
سوشو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
0 1
لو هاور
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
0
1
لو هاور
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
2 2
اف سی پاریس
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
2
2
اف سی پاریس
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
2 1
دانکرک
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
2
1
دانکرک
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
والنسین
1 0
کن
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
والنسین
1
0
کن
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
تروا
1 0
کلرمون فوت
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
تروا
1
0
کلرمون فوت
هفته 6
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
0 0
تروا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
0
0
تروا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
کن
1 0
آمین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
کن
1
0
آمین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
3 0
رودز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
3
0
رودز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
2 0
شاموآ نیور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
2
0
شاموآ نیور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
5 1
آژاکسیو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
5
1
آژاکسیو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
1 0
گنگام
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
1
0
گنگام
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گرونوبل
2 0
والنسین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گرونوبل
2
0
والنسین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
سوشو
3 2
شامبلی تل
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
سوشو
3
2
شامبلی تل
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
1 1
نانسی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
1
1
نانسی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
3 0
لو هاور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
3
0
لو هاور
هفته 7
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
0 3
کلرمون فوت
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
0
3
کلرمون فوت
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
والنسین
0 0
سوشو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
والنسین
0
0
سوشو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
1 0
گرونوبل
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
1
0
گرونوبل
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
0 1
تولوز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
0
1
تولوز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لو هاور
1 1
شاتورو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لو هاور
1
1
شاتورو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
2 1
دانکرک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
2
1
دانکرک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
0 1
تروا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
0
1
تروا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
1 0
اف سی پو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
1
0
اف سی پو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
3 0
کن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
3
0
کن
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:15
گنگام
2 0
اوسر
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:15
گنگام
2
0
اوسر
هفته 8
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کن
1 0
گنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کن
1
0
گنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
0 2
آژاکسیو
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
0
2
آژاکسیو
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
1 2
اف سی پاریس
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
1
2
اف سی پاریس
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
4 0
شامبلی تل
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
4
0
شامبلی تل
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
0 1
لو هاور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
0
1
لو هاور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تولوز
3 0
رودز
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تولوز
3
0
رودز
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
4 1
شاموآ نیور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
4
1
شاموآ نیور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تروا
1 1
والنسین
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تروا
1
1
والنسین
۵ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سوشو
0 2
آمین
۵ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سوشو
0
2
آمین
۴ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
1 0
نانسی
۴ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
1
0
نانسی
| Stade des Alpes
هفته 9
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:30
اف سی پاریس
3 1
کن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:30
اف سی پاریس
3
1
کن
| Stade Sébastien-Charléty
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
0 0
سوشو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
0
0
سوشو
| Stade du Roudourou
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
0 1
دانکرک
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
0
1
دانکرک
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0 4
تروا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0
4
تروا
| Stade François Coty
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1 0
اف سی پو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1
0
اف سی پو
| Stade Océane
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
2 1
شاتورو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
2
1
شاتورو
| Stade Marcel-Picot
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
رودز
2 2
اوسر
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
رودز
2
2
اوسر
| Stade Paul Lignon
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1 3
کلرمون فوت
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1
3
کلرمون فوت
| Stade du Hainaut
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
آمین
0 1
تولوز
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
آمین
0
1
تولوز
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
شاموآ نیور
0 0
گرونوبل
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
شاموآ نیور
0
0
گرونوبل
| Stade René Gaillard
هفته 10
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کلرمون فوت
0 0
گنگام
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کلرمون فوت
0
0
گنگام
| Stade Gabriel Montpied
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:30
گرونوبل
2 1
لو هاور
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:30
گرونوبل
2
1
لو هاور
| Stade des Alpes
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0 3
اف سی پو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0
3
اف سی پو
| Stade Gaston Petit
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کن
2 1
نانسی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کن
2
1
نانسی
| Stade Michel d'Ornano
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
2 1
آمین
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
2
1
آمین
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
0 1
اف سی پاریس
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
0
1
اف سی پاریس
| Stade Marcel-Tribut
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
تولوز
4 5
والنسین
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
تولوز
4
5
والنسین
| Stadium de Toulouse
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
3 4
شاموآ نیور
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
3
4
شاموآ نیور
| Stade Auguste-Bonal
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
رودز
0 1
آژاکسیو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
رودز
0
1
آژاکسیو
| Stade Paul Lignon
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2 2
شامبلی تل
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2
2
شامبلی تل
| Stade de l'Aube
هفته 11
۱ آذر ۱۳۹۹ 17:30
لو هاور
1 2
کن
۱ آذر ۱۳۹۹ 17:30
لو هاور
1
2
کن
| Stade Océane
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
2 1
سوشو
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
2
1
سوشو
| Stade Gaston Petit
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1 1
تولوز
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1
1
تولوز
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 1
کلرمون فوت
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1
1
کلرمون فوت
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
0 2
گرونوبل
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
0
2
گرونوبل
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1 1
رودز
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1
1
رودز
| Stade du Hainaut
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0 3
اوسر
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0
3
اوسر
| Stade Sébastien-Charléty
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1 2
دانکرک
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1
2
دانکرک
| Stade René Gaillard
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
گنگام
2 2
آژاکسیو
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
گنگام
2
2
آژاکسیو
| Stade du Roudourou
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
نانسی
2 3
تروا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
نانسی
2
3
تروا
| Stade Marcel-Picot
هفته 12
۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
گرونوبل
0 0
اف سی پاریس
۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
گرونوبل
0
0
اف سی پاریس
| Stade des Alpes
۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
تولوز
2 1
شاموآ نیور
۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
تولوز
2
1
شاموآ نیور
| Stadium de Toulouse
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
2 0
نانسی
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
2
0
نانسی
| Stade Gabriel Montpied
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کن
1 1
شاتورو
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کن
1
1
شاتورو
| Stade Michel d'Ornano
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
1 1
والنسین
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
1
1
والنسین
| Stade de l'Abbé Deschamps
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0 0
شامبلی تل
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0
0
شامبلی تل
| Stade François Coty
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
2 2
اف سی پو
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
2
2
اف سی پو
| Stade Marcel-Tribut
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
4 0
لو هاور
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
4
0
لو هاور
| Stade Auguste-Bonal
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1 1
گنگام
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1
1
گنگام
| Stade Paul Lignon
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2 1
آمین
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2
1
آمین
| Stade de l'Aube
هفته 13
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
1 2
تروا
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
1
2
تروا
| Stade du Roudourou
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0 1
گرونوبل
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0
1
گرونوبل
| Stade Gaston Petit
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1 0
رودز
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1
0
رودز
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 0
دانکرک
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1
0
دانکرک
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1 1
اوسر
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1
1
اوسر
| Stade Océane
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
1 3
تولوز
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
1
3
تولوز
| Stade Marcel-Picot
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
1 0
کن
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
1
0
کن
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0 0
سوشو
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0
0
سوشو
| Stade Sébastien-Charléty
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1 0
کلرمون فوت
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1
0
کلرمون فوت
| Stade René Gaillard
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1 1
آژاکسیو
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1
1
آژاکسیو
| Stade du Hainaut
هفته 14
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 17:30
تروا
2 1
اف سی پاریس
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 17:30
تروا
2
1
اف سی پاریس
| Stade de l'Aube
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1 2
والنسین
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1
2
والنسین
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کن
1 1
گرونوبل
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کن
1
1
گرونوبل
| Stade Michel d'Ornano
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
6 0
شاموآ نیور
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
6
0
شاموآ نیور
| Stade de l'Abbé Deschamps
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
3 0
اف سی پو
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
3
0
اف سی پو
| Stade Gabriel Montpied
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
2 0
شاتورو
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
2
0
شاتورو
| Stade Marcel-Tribut
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
تولوز
2 2
گنگام
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
تولوز
2
2
گنگام
| Stadium de Toulouse
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
1 1
نانسی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
1
1
نانسی
| Stade Auguste-Bonal
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1 2
آمین
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1
2
آمین
| Stade Paul Lignon
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
آژاکسیو
1 1
لو هاور
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
آژاکسیو
1
1
لو هاور
| Stade François Coty
هفته 15
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
کن
0 0
تروا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
کن
0
0
تروا
| Stade Michel d'Ornano
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
4 0
دانکرک
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
4
0
دانکرک
| Stade des Alpes
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0 3
تولوز
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0
3
تولوز
| Stade Gaston Petit
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 1
شامبلی تل
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1
1
شامبلی تل
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
1 1
والنسین
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
1
1
والنسین
| Stade du Roudourou
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
1 1
رودز
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
1
1
رودز
| Stade Sébastien-Charléty
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
2 0
آژاکسیو
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
2
0
آژاکسیو
| Stade René Gaillard
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
2 2
اوسر
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
2
2
اوسر
| Stade Marcel-Picot
۲۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لو هاور
0 0
کلرمون فوت
۲۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لو هاور
0
0
کلرمون فوت
| Stade Océane
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
اف سی پو
0 0
سوشو
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
اف سی پو
0
0
سوشو
هفته 16
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
شامبلی تل
3 0
گنگام
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
شامبلی تل
3
0
گنگام
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
اوسر
2 1
اف سی پو
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
اوسر
2
1
اف سی پو
| Stade de l'Abbé Deschamps
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
آژاکسیو
1 0
نانسی
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
آژاکسیو
1
0
نانسی
| Stade François Coty
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
دانکرک
2 3
کن
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
دانکرک
2
3
کن
| Stade Marcel-Tribut
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
رودز
1 1
شاتورو
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
رودز
1
1
شاتورو
| Stade Paul Lignon
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
تروا
1 0
شاموآ نیور
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
تروا
1
0
شاموآ نیور
| Stade de l'Aube
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
سوشو
1 1
گرونوبل
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
سوشو
1
1