لیگ 2 فرانسه

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ ش م پ پ
>
7
5
1
1
12
5
7
16
2
پ پ م ش پ
>
7
4
2
1
9
5
4
14
3
م م م پ م
>
7
3
4
0
10
6
4
13
4
پ ش پ م پ
>
7
4
1
2
8
4
4
13
5
پ م ش پ پ
>
7
3
3
1
9
3
6
12
6
پ پ ش پ ش
>
7
4
0
3
11
7
4
12
7
پ م ش پ ش
>
7
3
2
2
5
4
1
11
8
پ ش ش پ ش
>
7
3
1
3
6
6
0
10
9
پ ش پ ش م
>
7
3
1
3
6
8
-2
10
10
پ ش پ ش م
>
7
3
1
3
5
4
1
10
11
ش پ پ ش پ
>
7
3
1
3
7
7
0
10
12
م م پ م پ
>
7
2
3
2
8
8
0
9
13
ش پ ش پ ش
>
7
3
0
4
10
11
-1
9
14
ش م م ش پ
>
7
2
2
3
3
4
-1
8
15
ش م ش پ م
>
7
2
2
3
6
6
0
8
16
ش پ ش م پ
>
7
2
2
3
7
7
0
8
17
ش م پ ش ش
>
7
2
2
3
6
11
-5
8
18
ش م پ ش ش
>
7
1
2
4
6
13
-7
5
19
ش م پ ش ش
>
7
1
1
5
3
11
-8
4
20
ش ش م م ش
>
7
0
3
4
2
9
-7
3
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
اف سی پاریس
شاموآ نیور
سوشو
تروا
کلرمون فوت
گرونوبل
کن
دانکرک
لو هاور
والنسین
گنگام
تولوز
اوسر
آمین
شاتورو
نانسی
رودز
شامبلی تل
آژاکسیو
اف سی پو
1اف سی پاریس 3–0 1–0 0–2 1–0
2شاموآ نیور 2–2 3–0 1–0 1–1
3سوشو 2–1 2–2 3–2
4تروا 1–0 2–0 2–0
5کلرمون فوت 0–0 1–1 3–0
6گرونوبل 2–0 5–3 2–0
7کن 1–0 0–0 1–0
8دانکرک 1–1 1–0 1–0
9لو هاور 0–1 1–0 1–1
10والنسین 0–0 1–0 1–0 3–0
11گنگام 0–1 1–0 1–3 2–0
12تولوز 0–0 0–0 0–1 3–1
13اوسر 0–2 2–1 0–1 5–1
14آمین 1–2 1–0 1–0 0–0
15شاتورو 2–0 1–2 0–0
16نانسی 2–1 0–1 2–2
17رودز 0–1 1–0 0–3 2–1
18شامبلی تل 0–3 0–3 1–2 2–1
19آژاکسیو 1–1 1–0 0–1 0–1
20اف سی پو 0–1 1–1 1–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
تولوز
0 1
دانکرک
۱ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
تولوز
0
1
دانکرک
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
0 3
اف سی پاریس
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
0
3
اف سی پاریس
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0 2
سوشو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0
2
سوشو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 0
نانسی
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1
0
نانسی
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0 1
شاتورو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0
1
شاتورو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
0 0
کن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
0
0
کن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
0 1
شاموآ نیور
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
0
1
شاموآ نیور
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1 0
گرونوبل
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1
0
گرونوبل
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
3 0
اف سی پو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
3
0
اف سی پو
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تروا
2 0
لو هاور
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تروا
2
0
لو هاور
هفته 2
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کن
1 0
آژاکسیو
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کن
1
0
آژاکسیو
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نانسی
2 2
گنگام
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نانسی
2
2
گنگام
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
5 3
تولوز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
5
3
تولوز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1 1
کلرمون فوت
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1
1
کلرمون فوت
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
1 2
اوسر
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
1
2
اوسر
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1 0
آمین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1
0
آمین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
1 1
رودز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
1
1
رودز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
1 0
والنسین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
1
0
والنسین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1 1
شامبلی تل
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1
1
شامبلی تل
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2 1
تروا
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2
1
تروا
هفته 3
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
گنگام
1 3
لو هاور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
گنگام
1
3
لو هاور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1 2
گرونوبل
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1
2
گرونوبل
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0 1
کلرمون فوت
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0
1
کلرمون فوت
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 2
اف سی پاریس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1
2
اف سی پاریس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1 0
نانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1
0
نانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2 0
اف سی پو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2
0
اف سی پو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
0 3
کن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
0
3
کن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1 0
شاتورو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1
0
شاتورو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تولوز
0 0
سوشو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تولوز
0
0
سوشو
۹ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1 0
دانکرک
۹ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1
0
دانکرک
هفته 4
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کلرمون فوت
1 1
تولوز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کلرمون فوت
1
1
تولوز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0 0
آمین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0
0
آمین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کن
0 0
شامبلی تل
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کن
0
0
شامبلی تل
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1 0
والنسین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1
0
والنسین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
2 0
آژاکسیو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
2
0
آژاکسیو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
0 1
گنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
0
1
گنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2 2
رودز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2
2
رودز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0 2
نانسی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0
2
نانسی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
0 1
شاموآ نیور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
0
1
شاموآ نیور
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
اوسر
2 1
تروا
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
اوسر
2
1
تروا
هفته 5
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
3 1
اوسر
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
3
1
اوسر
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنگام
1 0
گرونوبل
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنگام
1
0
گرونوبل
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
2 1
شاتورو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
2
1
شاتورو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
0 0
اف سی پو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
0
0
اف سی پو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1 1
سوشو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1
1
سوشو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
0 1
لو هاور
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
0
1
لو هاور
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
2 2
اف سی پاریس
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
2
2
اف سی پاریس
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
2 1
دانکرک
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
2
1
دانکرک
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
والنسین
1 0
کن
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
والنسین
1
0
کن
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
تروا
1 0
کلرمون فوت
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
تروا
1
0
کلرمون فوت
هفته 6
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
0 0
تروا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
0
0
تروا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
کن
1 0
آمین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
کن
1
0
آمین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
3 0
رودز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
3
0
رودز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
2 0
شاموآ نیور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
2
0
شاموآ نیور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
5 1
آژاکسیو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
5
1
آژاکسیو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
1 0
گنگام
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
1
0
گنگام
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گرونوبل
2 0
والنسین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گرونوبل
2
0
والنسین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
سوشو
3 2
شامبلی تل
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
سوشو
3
2
شامبلی تل
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
1 1
نانسی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
1
1
نانسی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
3 0
لو هاور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
3
0
لو هاور
هفته 7
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
0 3
کلرمون فوت
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
0
3
کلرمون فوت
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
والنسین
0 0
سوشو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
والنسین
0
0
سوشو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
1 0
گرونوبل
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
1
0
گرونوبل
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
0 1
تولوز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
0
1
تولوز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لو هاور
1 1
شاتورو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لو هاور
1
1
شاتورو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
2 1
دانکرک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
2
1
دانکرک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
0 1
تروا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
0
1
تروا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
1 0
اف سی پو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
1
0
اف سی پو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
3 0
کن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
3
0
کن
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:15
گنگام
2 0
اوسر
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:15
گنگام
2
0
اوسر
هفته 8
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کن
- -
گنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کن
-
-
گنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
- -
آژاکسیو
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
-
-
آژاکسیو
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
- -
اف سی پاریس
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
-
-
اف سی پاریس
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
- -
شامبلی تل
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
-
-
شامبلی تل
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
- -
لو هاور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
-
-
لو هاور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
گرونوبل
- -
نانسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
گرونوبل
-
-
نانسی
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تولوز
- -
رودز
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تولوز
-
-
رودز
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
- -
شاموآ نیور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
-
-
شاموآ نیور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تروا
- -
والنسین
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تروا
-
-
والنسین
۵ آبان ۱۳۹۹ 22:15
سوشو
- -
آمین
۵ آبان ۱۳۹۹ 22:15
سوشو
-
-
آمین
هفته 9
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:30
اف سی پاریس
- -
کن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:30
اف سی پاریس
-
-
کن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
- -
سوشو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
-
-
سوشو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
- -
دانکرک
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
-
-
دانکرک
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
- -
تروا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
-
-
تروا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
- -
اف سی پو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
-
-
اف سی پو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
- -
شاتورو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
-
-
شاتورو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
رودز
- -
اوسر
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
رودز
-
-
اوسر
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
- -
کلرمون فوت
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
-
-
کلرمون فوت
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
- -
گرونوبل
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
-
-
گرونوبل
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
آمین
- -
تولوز
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
آمین
-
-
تولوز
هفته 10
۱۷ آبان ۱۳۹۹
کلرمون فوت
- -
گنگام
۱۷ آبان ۱۳۹۹
کلرمون فوت
-
-
گنگام
۱۷ آبان ۱۳۹۹
شاتورو
- -
اف سی پو
۱۷ آبان ۱۳۹۹
شاتورو
-
-
اف سی پو
۱۷ آبان ۱۳۹۹
کن
- -
نانسی
۱۷ آبان ۱۳۹۹
کن
-
-
نانسی
۱۷ آبان ۱۳۹۹
اوسر
- -
آمین
۱۷ آبان ۱۳۹۹
اوسر
-
-
آمین
۱۷ آبان ۱۳۹۹
دانکرک
- -
اف سی پاریس
۱۷ آبان ۱۳۹۹
دانکرک
-
-
اف سی پاریس
۱۷ آبان ۱۳۹۹
گرونوبل
- -
لو هاور
۱۷ آبان ۱۳۹۹
گرونوبل
-
-
لو هاور
۱۷ آبان ۱۳۹۹
تولوز
- -
والنسین
۱۷ آبان ۱۳۹۹
تولوز
-
-
والنسین
۱۷ آبان ۱۳۹۹
سوشو
- -
شاموآ نیور
۱۷ آبان ۱۳۹۹
سوشو
-
-
شاموآ نیور
۱۷ آبان ۱۳۹۹
رودز
- -
آژاکسیو
۱۷ آبان ۱۳۹۹
رودز
-
-
آژاکسیو
۱۷ آبان ۱۳۹۹
تروا
- -
شامبلی تل
۱۷ آبان ۱۳۹۹
تروا
-
-
شامبلی تل
هفته 11
۱ آذر ۱۳۹۹
شاتورو
- -
سوشو
۱ آذر ۱۳۹۹
شاتورو
-
-
سوشو
۱ آذر ۱۳۹۹
شامبلی تل
- -
تولوز
۱ آذر ۱۳۹۹
شامبلی تل
-
-
تولوز
۱ آذر ۱۳۹۹
آمین
- -
کلرمون فوت
۱ آذر ۱۳۹۹
آمین
-
-
کلرمون فوت
۱ آذر ۱۳۹۹
گنگام
- -
آژاکسیو
۱ آذر ۱۳۹۹
گنگام
-
-
آژاکسیو
۱ آذر ۱۳۹۹
نانسی
- -
تروا
۱ آذر ۱۳۹۹
نانسی
-
-
تروا
۱ آذر ۱۳۹۹
اف سی پو
- -
گرونوبل
۱ آذر ۱۳۹۹
اف سی پو
-
-
گرونوبل
۱ آذر ۱۳۹۹
والنسین
- -
رودز
۱ آذر ۱۳۹۹
والنسین
-
-
رودز
۱ آذر ۱۳۹۹
اف سی پاریس
- -
اوسر
۱ آذر ۱۳۹۹
اف سی پاریس
-
-
اوسر
۱ آذر ۱۳۹۹
شاموآ نیور
- -
دانکرک
۱ آذر ۱۳۹۹
شاموآ نیور
-
-
دانکرک
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لو هاور
- -
کن
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لو هاور
-
-
کن
هفته 12
۸ آذر ۱۳۹۹
کلرمون فوت
- -
نانسی
۸ آذر ۱۳۹۹
کلرمون فوت
-
-
نانسی
۸ آذر ۱۳۹۹
کن
- -
شاتورو
۸ آذر ۱۳۹۹
کن
-
-
شاتورو
۸ آذر ۱۳۹۹
اوسر
- -
والنسین
۸ آذر ۱۳۹۹
اوسر
-
-
والنسین
۸ آذر ۱۳۹۹
آژاکسیو
- -
شامبلی تل
۸ آذر ۱۳۹۹
آژاکسیو
-
-
شامبلی تل
۸ آذر ۱۳۹۹
دانکرک
- -
اف سی پو
۸ آذر ۱۳۹۹
دانکرک
-
-
اف سی پو
۸ آذر ۱۳۹۹
گرونوبل
- -
اف سی پاریس
۸ آذر ۱۳۹۹
گرونوبل
-
-
اف سی پاریس
۸ آذر ۱۳۹۹
تولوز
- -
شاموآ نیور
۸ آذر ۱۳۹۹
تولوز
-
-
شاموآ نیور
۸ آذر ۱۳۹۹
سوشو
- -
لو هاور
۸ آذر ۱۳۹۹
سوشو
-
-
لو هاور
۸ آذر ۱۳۹۹
رودز
- -
گنگام
۸ آذر ۱۳۹۹
رودز
-
-
گنگام
۸ آذر ۱۳۹۹
تروا
- -
آمین
۸ آذر ۱۳۹۹
تروا
-
-
آمین
هفته 13
۱۱ آذر ۱۳۹۹
گنگام
- -
تروا
۱۱ آذر ۱۳۹۹
گنگام
-
-
تروا
۱۱ آذر ۱۳۹۹
شاتورو
- -
گرونوبل
۱۱ آذر ۱۳۹۹
شاتورو
-
-
گرونوبل
۱۱ آذر ۱۳۹۹
شامبلی تل
- -
رودز
۱۱ آذر ۱۳۹۹
شامبلی تل
-
-
رودز
۱۱ آذر ۱۳۹۹
آمین
- -
دانکرک
۱۱ آذر ۱۳۹۹
آمین
-
-
دانکرک
۱۱ آذر ۱۳۹۹
لو هاور
- -
اوسر
۱۱ آذر ۱۳۹۹
لو هاور
-
-
اوسر
۱۱ آذر ۱۳۹۹
نانسی
- -
تولوز
۱۱ آذر ۱۳۹۹
نانسی
-
-
تولوز
۱۱ آذر ۱۳۹۹
اف سی پو
- -
کن
۱۱ آذر ۱۳۹۹
اف سی پو
-
-
کن
۱۱ آذر ۱۳۹۹
اف سی پاریس
- -
سوشو
۱۱ آذر ۱۳۹۹
اف سی پاریس
-
-
سوشو
۱۱ آذر ۱۳۹۹
شاموآ نیور
- -
کلرمون فوت
۱۱ آذر ۱۳۹۹
شاموآ نیور
-
-
کلرمون فوت
۱۱ آذر ۱۳۹۹
والنسین
- -
آژاکسیو
۱۱ آذر ۱۳۹۹
والنسین
-
-
آژاکسیو
هفته 14
۱۵ آذر ۱۳۹۹
شامبلی تل
- -
والنسین
۱۵ آذر ۱۳۹۹
شامبلی تل
-
-
والنسین
۱۵ آذر ۱۳۹۹
کن
- -
گرونوبل
۱۵ آذر ۱۳۹۹
کن
-
-
گرونوبل
۱۵ آذر ۱۳۹۹
اوسر
- -
شاموآ نیور
۱۵ آذر ۱۳۹۹
اوسر
-
-
شاموآ نیور
۱۵ آذر ۱۳۹۹
کلرمون فوت
- -
اف سی پو
۱۵ آذر ۱۳۹۹
کلرمون فوت
-
-
اف سی پو
۱۵ آذر ۱۳۹۹
دانکرک
- -
شاتورو
۱۵ آذر ۱۳۹۹
دانکرک
-
-
شاتورو
۱۵ آذر ۱۳۹۹
تولوز
- -
گنگام
۱۵ آذر ۱۳۹۹
تولوز
-
-
گنگام
۱۵ آذر ۱۳۹۹
تروا
- -
اف سی پاریس
۱۵ آذر ۱۳۹۹
تروا
-
-
اف سی پاریس
۱۵ آذر ۱۳۹۹
سوشو
- -
نانسی
۱۵ آذر ۱۳۹۹
سوشو
-
-
نانسی
۱۵ آذر ۱۳۹۹
رودز
- -
آمین
۱۵ آذر ۱۳۹۹
رودز
-
-
آمین
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
آژاکسیو
- -
لو هاور
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
آژاکسیو
-
-
لو هاور
هفته 15
۲۵ آذر ۱۳۹۹
گرونوبل
- -
دانکرک
۲۵ آذر ۱۳۹۹
گرونوبل
-
-
دانکرک
۲۵ آذر ۱۳۹۹
شاتورو
- -
تولوز
۲۵ آذر ۱۳۹۹
شاتورو
-
-
تولوز
۲۵ آذر ۱۳۹۹
کن
- -
تروا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
کن
-
-
تروا
۲۵ آذر ۱۳۹۹
آمین
- -
شامبلی تل
۲۵ آذر ۱۳۹۹
آمین
-
-
شامبلی تل
۲۵ آذر ۱۳۹۹
گنگام
- -
والنسین
۲۵ آذر ۱۳۹۹
گنگام
-
-
والنسین
۲۵ آذر ۱۳۹۹
لو هاور
- -
کلرمون فوت
۲۵ آذر ۱۳۹۹
لو هاور
-
-
کلرمون فوت
۲۵ آذر ۱۳۹۹
اف سی پاریس
- -
رودز
۲۵ آذر ۱۳۹۹
اف سی پاریس
-
-
رودز
۲۵ آذر ۱۳۹۹
شاموآ نیور
- -
آژاکسیو
۲۵ آذر ۱۳۹۹
شاموآ نیور
-
-
آژاکسیو
۲۵ آذر ۱۳۹۹
نانسی
- -
اوسر
۲۵ آذر ۱۳۹۹
نانسی
-
-
اوسر
۲۵ آذر ۱۳۹۹
اف سی پو
- -
سوشو
۲۵ آذر ۱۳۹۹
اف سی پو
-
-
سوشو
هفته 16
۲۹ آذر ۱۳۹۹
کلرمون فوت
- -
اف سی پاریس
۲۹ آذر ۱۳۹۹
کلرمون فوت
-
-
اف سی پاریس
۲۹ آذر ۱۳۹۹
شامبلی تل
- -
گنگام
۲۹ آذر ۱۳۹۹
شامبلی تل
-
-
گنگام
۲۹ آذر ۱۳۹۹
اوسر
- -
اف سی پو
۲۹ آذر ۱۳۹۹
اوسر
-
-
اف سی پو
۲۹ آذر ۱۳۹۹
آژاکسیو
- -
نانسی
۲۹ آذر ۱۳۹۹
آژاکسیو
-
-
نانسی
۲۹ آذر ۱۳۹۹
دانکرک
- -
کن
۲۹ آذر ۱۳۹۹
دانکرک
-
-
کن
۲۹ آذر ۱۳۹۹
رودز
- -
شاتورو
۲۹ آذر ۱۳۹۹
رودز
-
-
شاتورو
۲۹ آذر ۱۳۹۹
تروا
- -
شاموآ نیور
۲۹ آذر ۱۳۹۹
تروا
-
-
شاموآ نیور
۲۹ آذر ۱۳۹۹
تولوز
- -
لو هاور
۲۹ آذر ۱۳۹۹
تولوز
-
-
لو هاور
۲۹ آذر ۱۳۹۹
سوشو
- -
گرونوبل
۲۹ آذر ۱۳۹۹
سوشو
-
-
گرونوبل
۲۹ آذر ۱۳۹۹
والنسین
- -
آمین
۲۹ آذر ۱۳۹۹
والنسین
-
-
آمین
هفته 17
۲ دی ۱۳۹۹
دانکرک
- -
اوسر
۲ دی ۱۳۹۹
دانکرک
-
-
اوسر
۲ دی ۱۳۹۹
شاتورو
- -
کلرمون فوت
۲ دی ۱۳۹۹
شاتورو
-
-
کلرمون فوت
۲ دی ۱۳۹۹
کن
- -
سوشو
۲ دی ۱۳۹۹
کن
-
-
سوشو
۲ دی ۱۳۹۹
آمین
- -
آژاکسیو
۲ دی ۱۳۹۹
آمین
-
-
آژاکسیو
۲ دی ۱۳۹۹
گرونوبل
- -
تروا
۲ دی ۱۳۹۹
گرونوبل
-
-
تروا
۲ دی ۱۳۹۹
لو هاور
- -
رودز
۲ دی ۱۳۹۹
لو هاور
-
-
رودز
۲ دی ۱۳۹۹
اف سی پاریس
- -
گنگام
۲ دی ۱۳۹۹
اف سی پاریس
-
-
گنگام
۲ دی ۱۳۹۹
شاموآ نیور
- -
والنسین
۲ دی ۱۳۹۹
شاموآ نیور
-
-
والنسین
۲ دی ۱۳۹۹
نانسی
- -
شامبلی تل
۲ دی ۱۳۹۹
نانسی
-
-
شامبلی تل
۲ دی ۱۳۹۹
اف سی پو
- -
تولوز
۲ دی ۱۳۹۹
اف سی پو
-
-
تولوز
هفته 18
۱۶ دی ۱۳۹۹
کلرمون فوت
- -
گرونوبل
۱۶ دی ۱۳۹۹
کلرمون فوت
-
-
گرونوبل
۱۶ دی ۱۳۹۹
شامبلی تل
- -
لو هاور
۱۶ دی ۱۳۹۹
شامبلی تل
-
-
لو هاور
۱۶ دی ۱۳۹۹
اوسر
- -
کن
۱۶ دی ۱۳۹۹
اوسر
-
-
کن
۱۶ دی ۱۳۹۹
آژاکسیو
- -
اف سی پو
۱۶ دی ۱۳۹۹
آژاکسیو
-
-
اف سی پو
۱۶ دی ۱۳۹۹
گنگام
- -
آمین
۱۶ دی ۱۳۹۹
گنگام
-
-
آمین
۱۶ دی ۱۳۹۹
رودز
- -
شاموآ نیور
۱۶ دی ۱۳۹۹
رودز
-
-
شاموآ نیور
۱۶ دی ۱۳۹۹
تروا
- -
شاتورو
۱۶ دی ۱۳۹۹
تروا
-
-
شاتورو
۱۶ دی ۱۳۹۹
تولوز
- -
اف سی پاریس
۱۶ دی ۱۳۹۹
تولوز
-
-
اف سی پاریس
۱۶ دی ۱۳۹۹
سوشو
- -
دانکرک
۱۶ دی ۱۳۹۹
سوشو
-
-
دانکرک
۱۶ دی ۱۳۹۹
والنسین
- -
نانسی
۱۶ دی ۱۳۹۹
والنسین
-
-
نانسی
هفته 19
۲۰ دی ۱۳۹۹
گرونوبل
- -
اوسر
۲۰ دی ۱۳۹۹
گرونوبل
-
-
اوسر
۲۰ دی ۱۳۹۹
دانکرک
- -
تروا
۲۰ دی ۱۳۹۹
دانکرک
-
-
تروا
۲۰ دی ۱۳۹۹
شاتورو
- -
گنگام
۲۰ دی ۱۳۹۹
شاتورو
-
-
گنگام
۲۰ دی ۱۳۹۹
لو هاور
- -
والنسین
۲۰ دی ۱۳۹۹
لو هاور
-
-
والنسین
۲۰ دی ۱۳۹۹
نانسی
- -
رودز
۲۰ دی ۱۳۹۹
نانسی
-
-
رودز
۲۰ دی ۱۳۹۹
اف سی پو
- -
شامبلی تل
۲۰ دی ۱۳۹۹
اف سی پو
-
-
شامبلی تل
۲۰ دی ۱۳۹۹
سوشو
- -
کلرمون فوت
۲۰ دی ۱۳۹۹
سوشو
-
-
کلرمون فوت
۲۰ دی ۱۳۹۹
اف سی پاریس
- -
آژاکسیو
۲۰ دی ۱۳۹۹
اف سی پاریس
-
-
آژاکسیو
۲۰ دی ۱۳۹۹
شاموآ نیور
- -
آمین
۲۰ دی ۱۳۹۹
شاموآ نیور
-
-
آمین
۲۲ دی ۱۳۹۹ 23:15
کن
- -
تولوز
۲۲ دی ۱۳۹۹ 23:15
کن
-
-
تولوز
هفته 20
۳۰ دی ۱۳۹۹
شامبلی تل
- -
شاموآ نیور
۳۰ دی ۱۳۹۹
شامبلی تل
-
-
شاموآ نیور
۳۰ دی ۱۳۹۹
اوسر
- -
شاتورو
۳۰ دی ۱۳۹۹
اوسر
-
-
شاتورو
۳۰ دی ۱۳۹۹
آمین
- -
لو هاور
۳۰ دی ۱۳۹۹
آمین
-
-
لو هاور
۳۰ دی ۱۳۹۹
آژاکسیو
- -
کن
۳۰ دی ۱۳۹۹
آژاکسیو
-
-
کن
۳۰ دی ۱۳۹۹
کلرمون فوت
- -
دانکرک
۳۰ دی ۱۳۹۹
کلرمون فوت
-
-
دانکرک
۳۰ دی ۱۳۹۹
گنگام
- -
نانسی
۳۰ دی ۱۳۹۹
گنگام
-
-
نانسی
۳۰ دی ۱۳۹۹
تروا
- -
سوشو
۳۰ دی ۱۳۹۹
تروا
-
-
سوشو
۳۰ دی ۱۳۹۹
تولوز
- -
گرونوبل
۳۰ دی ۱۳۹۹
تولوز
-
-
گرونوبل
۳۰ دی ۱۳۹۹
رودز
- -
اف سی پو
۳۰ دی ۱۳۹۹
رودز
-
-
اف سی پو