لیگ 2 فرانسه

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ ش پ م پ
>
12
5
3
29
15
14
41
2
پ پ پ م پ
>
11
6
3
39
23
16
39
3
پ پ پ م پ
>
10
7
3
30
10
20
37
4
پ پ م م پ
>
10
6
4
41
23
18
36
5
م پ ش م ش
>
10
5
5
27
17
10
35
6
م ش پ ش م
>
9
5
5
26
20
6
32
7
م پ پ م ش
>
6
10
4
26
19
7
28
8
پ م م پ م
>
7
7
6
18
14
4
28
9
پ ش م م ش
>
7
7
6
20
22
-2
28
10
م ش پ ش پ
>
7
6
6
25
22
3
27
11
م ش ش م ش
>
7
4
8
20
29
-9
25
12
پ م پ م پ
>
6
7
7
17
23
-6
25
13
ش م پ ش م
>
6
6
8
17
25
-8
24
14
ش ش ش م ش
>
6
3
11
15
26
-11
21
15
ش ش م پ م
>
4
9
7
21
26
-5
21
16
م پ م ش پ
>
4
7
8
21
29
-8
19
17
ش م پ م م
>
4
7
9
24
30
-6
19
18
م م م م پ
>
3
10
7
18
28
-10
19
19
ش ش ش ش ش
>
3
5
12
15
31
-16
14
20
م ش ش ش ش
>
3
4
13
15
32
-17
13
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
تروا
تولوز
کلرمون فوت
اوسر
گرونوبل
اف سی پاریس
سوشو
آمین
کن
والنسین
شاموآ نیور
آژاکسیو
لو هاور
دانکرک
گنگام
شامبلی تل
نانسی
رودز
اف سی پو
شاتورو
1تروا 1–0 2–1 2–1 2–1 1–1 1–0 2–0 2–2 2–0 2–0
2تولوز 0–0 3–1 2–0 1–0 0–0 4–5 2–1 4–3 0–1 2–2 3–0
3کلرمون فوت 1–1 3–0 3–2 0–0 0–2 5–0 0–0 2–0 3–0 3–0
4اوسر 2–1 0–1 0–2 2–1 1–1 1–1 6–0 5–1 4–0 2–1 4–1
5گرونوبل 2–0 5–3 2–2 0–0 2–0 2–0 2–1 4–0 1–0
6اف سی پاریس 0–3 0–0 3–1 1–0 1–1 3–0 3–2 0–2 1–1 1–0
7سوشو 2–1 0–0 1–1 0–2 3–4 4–0 1–0 3–2 1–1 2–2
8آمین 0–1 1–1 1–0 1–2 0–0 0–0 1–0 1–1 1–0 0–0
9کن 0–0 2–2 1–1 1–4 1–0 1–0 1–0 0–0 2–1 1–1
10والنسین 1–3 0–0 0–2 1–0 1–1 2–3 1–1 3–0 1–0
11شاموآ نیور 1–0 0–0 2–2 0–2 3–0 0–3 2–0 1–2 1–1 1–0
12آژاکسیو 0–4 0–1 1–1 1–0 1–1 1–0 0–0 1–0 4–1 0–1
13لو هاور 0–0 1–1 1–0 1–2 0–2 0–1 1–1 1–0 1–1
14دانکرک 0–0 1–1 0–1 0–1 2–3 1–0 0–1 1–0 2–2 2–0
15گنگام 1–2 2–0 1–0 0–0 2–2 1–1 0–1 2–2 1–3 0–0
16شامبلی تل 1–1 0–3 1–2 0–3 1–2 0–1 0–1 3–0 1–0 2–1
17نانسی 2–3 1–3 2–2 0–1 2–1 2–2 3–3 2–2 2–1
18رودز 0–1 2–2 1–0 1–2 0–3 1–1 0–1 2–1 1–1 1–0 1–1
19اف سی پو 0–3 0–2 0–0 1–0 4–1 0–1 1–3 1–1 1–1
20شاتورو 0–3 0–1 1–2 0–1 1–2 2–1 0–0 2–0 2–3 0–3
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
تولوز
0 1
دانکرک
۱ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
تولوز
0
1
دانکرک
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
0 3
اف سی پاریس
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
0
3
اف سی پاریس
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0 2
سوشو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0
2
سوشو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 0
نانسی
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1
0
نانسی
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0 1
شاتورو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0
1
شاتورو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
0 0
کن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
0
0
کن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
0 1
شاموآ نیور
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
0
1
شاموآ نیور
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1 0
گرونوبل
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1
0
گرونوبل
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
3 0
اف سی پو
۱ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
3
0
اف سی پو
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تروا
2 0
لو هاور
۳ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تروا
2
0
لو هاور
هفته 2
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کن
1 0
آژاکسیو
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کن
1
0
آژاکسیو
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نانسی
2 2
گنگام
۸ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نانسی
2
2
گنگام
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
5 3
تولوز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
5
3
تولوز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1 1
کلرمون فوت
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1
1
کلرمون فوت
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
1 2
اوسر
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
1
2
اوسر
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1 0
آمین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1
0
آمین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
1 1
رودز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
1
1
رودز
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
1 0
والنسین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
1
0
والنسین
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1 1
شامبلی تل
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1
1
شامبلی تل
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2 1
تروا
۸ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2
1
تروا
هفته 3
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
گنگام
1 3
لو هاور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
گنگام
1
3
لو هاور
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1 2
گرونوبل
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1
2
گرونوبل
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0 1
کلرمون فوت
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
0
1
کلرمون فوت
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 2
اف سی پاریس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1
2
اف سی پاریس
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1 0
نانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1
0
نانسی
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2 0
اف سی پو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2
0
اف سی پو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
0 3
کن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
رودز
0
3
کن
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1 0
شاتورو
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1
0
شاتورو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تولوز
0 0
سوشو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 23:15
تولوز
0
0
سوشو
۹ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1 0
دانکرک
۹ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1
0
دانکرک
هفته 4
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کلرمون فوت
1 1
تولوز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
کلرمون فوت
1
1
تولوز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0 0
آمین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0
0
آمین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کن
0 0
شامبلی تل
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
کن
0
0
شامبلی تل
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1 0
والنسین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
1
0
والنسین
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
2 0
آژاکسیو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
2
0
آژاکسیو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
0 1
گنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
0
1
گنگام
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2 2
رودز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
2
2
رودز
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0 2
نانسی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0
2
نانسی
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
0 1
شاموآ نیور
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
0
1
شاموآ نیور
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
اوسر
2 1
تروا
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:15
اوسر
2
1
تروا
هفته 5
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
3 1
اوسر
۵ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
3
1
اوسر
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنگام
1 0
گرونوبل
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گنگام
1
0
گرونوبل
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
2 1
شاتورو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
2
1
شاتورو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
0 0
اف سی پو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
0
0
اف سی پو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1 1
سوشو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
1
1
سوشو
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
0 1
لو هاور
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
0
1
لو هاور
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
2 2
اف سی پاریس
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
2
2
اف سی پاریس
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
2 1
دانکرک
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
2
1
دانکرک
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
والنسین
1 0
کن
۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
والنسین
1
0
کن
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
تروا
1 0
کلرمون فوت
۷ مهر ۱۳۹۹ 22:15
تروا
1
0
کلرمون فوت
هفته 6
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
0 0
تروا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 16:30
تولوز
0
0
تروا
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
کن
1 0
آمین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 17:00
کن
1
0
آمین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
3 0
رودز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
3
0
رودز
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
2 0
شاموآ نیور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
2
0
شاموآ نیور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
5 1
آژاکسیو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
5
1
آژاکسیو
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
1 0
گنگام
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
1
0
گنگام
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گرونوبل
2 0
والنسین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
گرونوبل
2
0
والنسین
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
سوشو
3 2
شامبلی تل
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
سوشو
3
2
شامبلی تل
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
1 1
نانسی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
1
1
نانسی
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
3 0
لو هاور
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
3
0
لو هاور
هفته 7
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
0 3
کلرمون فوت
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شامبلی تل
0
3
کلرمون فوت
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
والنسین
0 0
سوشو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 16:30
والنسین
0
0
سوشو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
1 0
گرونوبل
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آمین
1
0
گرونوبل
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
0 1
تولوز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
آژاکسیو
0
1
تولوز
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لو هاور
1 1
شاتورو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
لو هاور
1
1
شاتورو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
2 1
دانکرک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
نانسی
2
1
دانکرک
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
0 1
تروا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
رودز
0
1
تروا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
1 0
اف سی پو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پاریس
1
0
اف سی پو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
3 0
کن
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 20:30
شاموآ نیور
3
0
کن
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:15
گنگام
2 0
اوسر
۲۸ مهر ۱۳۹۹ 22:15
گنگام
2
0
اوسر
هفته 8
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کن
1 0
گنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 16:30
کن
1
0
گنگام
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
0 2
آژاکسیو
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
کلرمون فوت
0
2
آژاکسیو
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
1 2
اف سی پاریس
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
شاتورو
1
2
اف سی پاریس
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
4 0
شامبلی تل
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اوسر
4
0
شامبلی تل
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
0 1
لو هاور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
دانکرک
0
1
لو هاور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تولوز
3 0
رودز
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تولوز
3
0
رودز
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
4 1
شاموآ نیور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
اف سی پو
4
1
شاموآ نیور
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تروا
1 1
والنسین
۳ آبان ۱۳۹۹ 20:30
تروا
1
1
والنسین
۵ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سوشو
0 2
آمین
۵ آبان ۱۳۹۹ 23:15
سوشو
0
2
آمین
Stade des Alpes ۴ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
1 0
نانسی
۴ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade des Alpes
گرونوبل
1
0
نانسی
| Stade des Alpes
هفته 9
Stade Sébastien-Charléty ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:30
اف سی پاریس
3 1
کن
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
3
1
کن
| Stade Sébastien-Charléty
Stade du Roudourou ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
0 0
سوشو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
0
0
سوشو
| Stade du Roudourou
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
0 1
دانکرک
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
0
1
دانکرک
Stade François Coty ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0 4
تروا
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade François Coty
آژاکسیو
0
4
تروا
| Stade François Coty
Stade Océane ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1 0
اف سی پو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade Océane
لو هاور
1
0
اف سی پو
| Stade Océane
Stade Marcel-Picot ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
2 1
شاتورو
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
1
شاتورو
| Stade Marcel-Picot
Stade Paul Lignon ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
رودز
2 2
اوسر
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade Paul Lignon
رودز
2
2
اوسر
| Stade Paul Lignon
Stade du Hainaut ۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1 3
کلرمون فوت
۱۰ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
3
کلرمون فوت
| Stade du Hainaut
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
آمین
0 1
تولوز
۱۲ آبان ۱۳۹۹ 23:15
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
0
1
تولوز
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
Stade René Gaillard ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
شاموآ نیور
0 0
گرونوبل
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
0
گرونوبل
| Stade René Gaillard
هفته 10
Stade Gabriel Montpied ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:30
کلرمون فوت
0 0
گنگام
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
0
0
گنگام
| Stade Gabriel Montpied
Stade des Alpes ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:30
گرونوبل
2 1
لو هاور
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 17:30
Stade des Alpes
گرونوبل
2
1
لو هاور
| Stade des Alpes
Stade Gaston Petit ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0 3
اف سی پو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
3
اف سی پو
| Stade Gaston Petit
Stade Michel d'Ornano ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
کن
2 1
نانسی
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
2
1
نانسی
| Stade Michel d'Ornano
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
2 1
آمین
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
1
آمین
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Marcel-Tribut ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
0 1
اف سی پاریس
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade Marcel-Tribut
دانکرک
0
1
اف سی پاریس
| Stade Marcel-Tribut
Stadium de Toulouse ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
تولوز
4 5
والنسین
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stadium de Toulouse
تولوز
4
5
والنسین
| Stadium de Toulouse
Stade Auguste-Bonal ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
3 4
شاموآ نیور
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
3
4
شاموآ نیور
| Stade Auguste-Bonal
Stade Paul Lignon ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
رودز
0 1
آژاکسیو
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade Paul Lignon
رودز
0
1
آژاکسیو
| Stade Paul Lignon
Stade de l'Aube ۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2 2
شامبلی تل
۱۷ آبان ۱۳۹۹ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
2
2
شامبلی تل
| Stade de l'Aube
هفته 11
Stade Océane ۱ آذر ۱۳۹۹ 17:30
لو هاور
1 2
کن
۱ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Océane
لو هاور
1
2
کن
| Stade Océane
Stade Gaston Petit ۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
2 1
سوشو
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
2
1
سوشو
| Stade Gaston Petit
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1 1
تولوز
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1
1
تولوز
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 1
کلرمون فوت
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
1
کلرمون فوت
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
0 2
گرونوبل
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
0
2
گرونوبل
Stade du Hainaut ۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1 1
رودز
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
1
رودز
| Stade du Hainaut
Stade Sébastien-Charléty ۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0 3
اوسر
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
0
3
اوسر
| Stade Sébastien-Charléty
Stade René Gaillard ۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1 2
دانکرک
۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
2
دانکرک
| Stade René Gaillard
Stade du Roudourou ۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
گنگام
2 2
آژاکسیو
۳ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Stade du Roudourou
گنگام
2
2
آژاکسیو
| Stade du Roudourou
Stade Marcel-Picot ۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
نانسی
2 3
تروا
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
3
تروا
| Stade Marcel-Picot
هفته 12
Stade des Alpes ۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
گرونوبل
0 0
اف سی پاریس
۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade des Alpes
گرونوبل
0
0
اف سی پاریس
| Stade des Alpes
Stadium de Toulouse ۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
تولوز
2 1
شاموآ نیور
۸ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stadium de Toulouse
تولوز
2
1
شاموآ نیور
| Stadium de Toulouse
Stade Gabriel Montpied ۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
2 0
نانسی
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
2
0
نانسی
| Stade Gabriel Montpied
Stade Michel d'Ornano ۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کن
1 1
شاتورو
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
1
شاتورو
| Stade Michel d'Ornano
Stade de l'Abbé Deschamps ۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
1 1
والنسین
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
1
والنسین
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade François Coty ۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آژاکسیو
0 0
شامبلی تل
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade François Coty
آژاکسیو
0
0
شامبلی تل
| Stade François Coty
Stade Marcel-Tribut ۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
2 2
اف سی پو
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Marcel-Tribut
دانکرک
2
2
اف سی پو
| Stade Marcel-Tribut
Stade Auguste-Bonal ۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
4 0
لو هاور
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
4
0
لو هاور
| Stade Auguste-Bonal
Stade Paul Lignon ۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1 1
گنگام
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Paul Lignon
رودز
1
1
گنگام
| Stade Paul Lignon
Stade de l'Aube ۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
تروا
2 1
آمین
۸ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade de l'Aube
تروا
2
1
آمین
| Stade de l'Aube
هفته 13
Stade du Roudourou ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
1 2
تروا
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
2
تروا
| Stade du Roudourou
Stade Gaston Petit ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0 1
گرونوبل
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
1
گرونوبل
| Stade Gaston Petit
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1 0
رودز
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1
0
رودز
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 0
دانکرک
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
0
دانکرک
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
Stade Océane ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
لو هاور
1 1
اوسر
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Océane
لو هاور
1
1
اوسر
| Stade Océane
Stade Marcel-Picot ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
1 3
تولوز
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
1
3
تولوز
| Stade Marcel-Picot
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
1 0
کن
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پو
1
0
کن
Stade Sébastien-Charléty ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
0 0
سوشو
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
0
0
سوشو
| Stade Sébastien-Charléty
Stade René Gaillard ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
1 0
کلرمون فوت
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
1
0
کلرمون فوت
| Stade René Gaillard
Stade du Hainaut ۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
والنسین
1 1
آژاکسیو
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade du Hainaut
والنسین
1
1
آژاکسیو
| Stade du Hainaut
هفته 14
Stade de l'Aube ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 17:30
تروا
2 1
اف سی پاریس
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade de l'Aube
تروا
2
1
اف سی پاریس
| Stade de l'Aube
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1 2
والنسین
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شامبلی تل
1
2
والنسین
Stade Michel d'Ornano ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کن
1 1
گرونوبل
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
1
گرونوبل
| Stade Michel d'Ornano
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اوسر
6 0
شاموآ نیور
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
6
0
شاموآ نیور
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade Gabriel Montpied ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
کلرمون فوت
3 0
اف سی پو
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
3
0
اف سی پو
| Stade Gabriel Montpied
Stade Marcel-Tribut ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
دانکرک
2 0
شاتورو
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Marcel-Tribut
دانکرک
2
0
شاتورو
| Stade Marcel-Tribut
Stadium de Toulouse ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
تولوز
2 2
گنگام
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stadium de Toulouse
تولوز
2
2
گنگام
| Stadium de Toulouse
Stade Auguste-Bonal ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
سوشو
1 1
نانسی
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
1
نانسی
| Stade Auguste-Bonal
Stade Paul Lignon ۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
رودز
1 2
آمین
۱۵ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Paul Lignon
رودز
1
2
آمین
| Stade Paul Lignon
Stade François Coty ۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
آژاکسیو
1 1
لو هاور
۱۷ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Stade François Coty
آژاکسیو
1
1
لو هاور
| Stade François Coty
هفته 15
Stade Michel d'Ornano ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
کن
0 0
تروا
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Michel d'Ornano
کن
0
0
تروا
| Stade Michel d'Ornano
Stade des Alpes ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گرونوبل
4 0
دانکرک
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade des Alpes
گرونوبل
4
0
دانکرک
| Stade des Alpes
Stade Gaston Petit ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاتورو
0 3
تولوز
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
3
تولوز
| Stade Gaston Petit
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
آمین
1 1
شامبلی تل
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
1
1
شامبلی تل
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
Stade du Roudourou ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
گنگام
1 1
والنسین
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade du Roudourou
گنگام
1
1
والنسین
| Stade du Roudourou
Stade Sébastien-Charléty ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
اف سی پاریس
1 1
رودز
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
1
1
رودز
| Stade Sébastien-Charléty
Stade René Gaillard ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
شاموآ نیور
2 0
آژاکسیو
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
2
0
آژاکسیو
| Stade René Gaillard
Stade Marcel-Picot ۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
نانسی
2 2
اوسر
۲۲ آذر ۱۳۹۹ 21:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
2
2
اوسر
| Stade Marcel-Picot
Stade Océane ۲۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
لو هاور
0 0
کلرمون فوت
۲۴ آذر ۱۳۹۹ 23:15
Stade Océane
لو هاور
0
0
کلرمون فوت
| Stade Océane
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
اف سی پو
0 0
سوشو
۲۵ آذر ۱۳۹۹ 22:30
اف سی پو
0
0
سوشو
هفته 16
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
شامبلی تل
3 0
گنگام
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
شامبلی تل
3
0
گنگام
Stade de l'Abbé Deschamps ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
اوسر
2 1
اف سی پو
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
2
1
اف سی پو
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade François Coty ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
آژاکسیو
1 0
نانسی
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
1
0
نانسی
| Stade François Coty
Stade Marcel-Tribut ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
دانکرک
2 3
کن
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Stade Marcel-Tribut
دانکرک
2
3
کن
| Stade Marcel-Tribut
Stade Paul Lignon ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
رودز
1 1
شاتورو
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Stade Paul Lignon
رودز
1
1
شاتورو
| Stade Paul Lignon
Stade de l'Aube ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
تروا
1 0
شاموآ نیور
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Stade de l'Aube
تروا
1
0
شاموآ نیور
| Stade de l'Aube
Stade Auguste-Bonal ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
سوشو
1 1
گرونوبل
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Stade Auguste-Bonal
سوشو
1
1
گرونوبل
| Stade Auguste-Bonal
Stade du Hainaut ۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
والنسین
0 2
آمین
۲۸ آذر ۱۳۹۹ 22:30
Stade du Hainaut
والنسین
0
2
آمین
| Stade du Hainaut
Stade Gabriel Montpied ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
کلرمون فوت
3 2
اف سی پاریس
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
3
2
اف سی پاریس
| Stade Gabriel Montpied
Stadium de Toulouse ۲۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
تولوز
4 3
لو هاور
۲۹ آذر ۱۳۹۹ 17:30
Stadium de Toulouse
تولوز
4
3
لو هاور
| Stadium de Toulouse
هفته 17
Stade Marcel-Tribut ۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
دانکرک
0 1
اوسر
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade Marcel-Tribut
دانکرک
0
1
اوسر
| Stade Marcel-Tribut
Stade Gaston Petit ۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
شاتورو
0 1
کلرمون فوت
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade Gaston Petit
شاتورو
0
1
کلرمون فوت
| Stade Gaston Petit
Stade Michel d'Ornano ۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
کن
1 4
سوشو
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade Michel d'Ornano
کن
1
4
سوشو
| Stade Michel d'Ornano
Stade Crédit Agricole de la Licorne ۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
آمین
0 0
آژاکسیو
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade Crédit Agricole de la Licorne
آمین
0
0
آژاکسیو
| Stade Crédit Agricole de la Licorne
Stade des Alpes ۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
گرونوبل
2 0
تروا
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade des Alpes
گرونوبل
2
0
تروا
| Stade des Alpes
Stade Océane ۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
لو هاور
1 1
رودز
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade Océane
لو هاور
1
1
رودز
| Stade Océane
Stade Sébastien-Charléty ۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
اف سی پاریس
3 2
گنگام
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade Sébastien-Charléty
اف سی پاریس
3
2
گنگام
| Stade Sébastien-Charléty
Stade René Gaillard ۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
شاموآ نیور
0 3
والنسین
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade René Gaillard
شاموآ نیور
0
3
والنسین
| Stade René Gaillard
Stade Marcel-Picot ۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
نانسی
3 3
شامبلی تل
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade Marcel-Picot
نانسی
3
3
شامبلی تل
| Stade Marcel-Picot
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
اف سی پو
0 3
تولوز
۲ دی ۱۳۹۹ 22:30
اف سی پو
0
3
تولوز
هفته 18
Stade Gabriel Montpied ۱۶ دی ۱۳۹۹ 22:30
کلرمون فوت
3 0
گرونوبل
۱۶ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade Gabriel Montpied
کلرمون فوت
3
0
گرونوبل
| Stade Gabriel Montpied
۱۶ دی ۱۳۹۹ 22:30
شامبلی تل
0 1
لو هاور
۱۶ دی ۱۳۹۹ 22:30
شامبلی تل
0
1
لو هاور
Stade de l'Abbé Deschamps ۱۶ دی ۱۳۹۹ 22:30
اوسر
1 1
کن
۱۶ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade de l'Abbé Deschamps
اوسر
1
1
کن
| Stade de l'Abbé Deschamps
Stade François Coty ۱۶ دی ۱۳۹۹ 22:30
آژاکسیو
4 1
اف سی پو
۱۶ دی ۱۳۹۹ 22:30
Stade François Coty
آژاکسیو
4
1
اف سی پو
| S